Din bruksanvisning BLAUPUNKT ANTARES T 60

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning BLAUPUNKT ANTARES T 60 http://no.yourpdfguides.com/dref/3311170"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: - god fornøyelse når du blar gjennom de neste sidene og studerer dem. Ta deg tid og bli kjent med RadioPhone : ; < * = 3 INNHOLDSFORTEGNELSE RadioPhone Antares T 60 da kan du være trygg... 3 Sikkerhetshenvisninger... 7 Sikkerhetsnormer.... Montering.. Tilbehør.... SIM-kort Radiofunksjon.. 15 Valg av radiofunksjon... RDS-komfortfunksjon (AF, REG). Valg av frekvensbånd / lagringsnivåer Innstilling av stasjoner Bla i stasjonskjeder..... Lagre en stasjon manuelt.. av lagrede stasjoner... Omkobling stereo/mono... Valg av display for radiotekster... Audiofunksjon (uten telefon)... 9 Audio- og telefonfunksjon... 9 Ta ut SIM-kortet...

3 9 Slå på/av via biltenningen... 9 Slå apparatet på ved avslått tenning. Trafikkmeldingsmottak... Basisfunksjoner Velge audiofunksjon.... Innstille direkte adgang til funksjonene (PaX) Regulering / innstilling av lydstyrken. Klang og balanse / fader... Loudness..... Tilpasning av lysstyrke, farge og lesbarhet Valg av systemspråk.... Optisk tyveribeskyttelse.... Forandring av DSC-adgangskode... Tilbakesetting av personlige innstillinger... Tilkobling av et ekstern apparat... Tyveribeskyttelse CODE CD-vekslerfunksjon Valg av CD-vekslerfunksjon... Valg av CD

4 ... Valg av tittel.. Hurtigsøking (hørbart). Avspilling av titler i tilfeldig rekkefølge (MIX).... Visning av innsatte CDer Gi CDer et navn INNHOLDSFORTEGNELSE Nødsamtale.. 21 DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Generelt. 21 Starte telefonfunksjonen Velge telefonfunksjonen Skyve SIM-kortet inn Inntasting av PIN-koden Slå PIN-koden på/av Forandre PIN-koden Velge et telefonnummer fra listen over oppringninger under fravær. 28 Velge et telefonnummer fra listen over aksepterte oppringninger Slette en registrering fra samtalelisten/ oppringningslisten Slette samtalelisten/oppringningslisten 28 Ta imot en oppringning..

5 Automatisk samtalemottak Låse opp SIM-kortet Grunnfunksjoner Innstille lydstyrken.. 23 Innstille lydstyrken for ringetonen Innstille lydstyrken for handsfree 24 Innstille lydstyrken for håndsettet (håndsettet er tilleggsutstyr). 24 Avvise en oppringning Lydløskobling av mikrofonen Oppheve lydløskoblingen Valggjentagelse. 29 Automatisk valggjentagelse.. 29 Avbryte automatisk valggjentagelse Samtale venter (2. samtale venter) Motta 2. samtale Avvise 2. samtale Trafikkmelding (TA) under en handsfree samtale.. 24 Velge ringetone. 25 Hold/venting...

6 .. 30 Hold Venting.. 30 Servicefunksjoner. 25 Akustisk kontroll Innstille timer Konferansekobling.. 30 Avslutte konferansekoblingen Visning av telefongebyr/-tid Sette telleren tilbake Innstille visning av gebyr/tid under en samtale.. 26 Notisbokfunksjon Utenlandsamtaler Hva må gjøres før en utenlandsreise?.. 31 Hvordan ringe til utlandet? Hvordan kan jeg ringes opp?..

7 .. 31 Hvordan ringe innenfor reiselandet til en fastnettabonnent? Telefonering Slå et telefonnummer Manuelt valg Kortvalg (fra apparatets minne).. 27 Hurtigvalg (fra SIM-kortets minne) Velge et telefonnummer fra telefonkatalogen Finne navn.. 27 Nettutvalg 31 Visning av disponible nett 31 Innstilling av nettsøkingsmodus. 32 Bearbeide nettlisten Tilføye GSM-nett til listen Forskyve registreringer i listen Slette en registrering fra listen Velge et telefonnummer fra listen over de siste samtalene INNHOLDSFORTEGNELSE Viderekobling av samtaler...

8 .. 33 Registrere viderekobling av samtaler Aktivere viderekobling av samtaler.. 33 Deaktivere viderekobling av samtaler Visning av status for viderekobling av samtaler. 33 Slette enkelte viderekoblinger Slette alle viderekoblinger Beskjeder (SMS) / Mailbox.. 38 Lese en ny beskjed Sende en beskjed Registrere servicenummeret. 39 Innstille beskjedenes gyldighet.. 39 Ringesperre Aktivere ringesperren Deaktivere ringesperren.. 34 Visning av status for ringesperren Forandre passordet for ringesperren Lese alle beskjeder Slette en beskjed Mailbox (mobilbox) Registrere telefonnummeret for mailbox/ringe mailbox. 40 Cell Broadcast-beskjeder

9 . 41 Ekstra funksjoner Bestemme brukergruppe.. 41 Slå brukergruppen på/av. 41 Telefonsperre Slå telefonsperren på. 34 Slå telefonsperren av Registrere AOC-parameter Telefonkatalog Hvordan sette inn navn/telefonnumre 35 Forskyve registreringsfeltet Slette en inntasting Tilføye et tegn.. 35 Tekniske data Forsterker Radiodel Telefon.

10 Lagre navn/telefonnumre.. 36 Finne registreringer 36 Bearbeide registreringer Forandre en registrering.. 36 Slette en registrering.. 37 Forskyve en registrering i telefonkatalogen Kopiere en registrering i telefonkatalogen Funksjon med fjernbetjening RCT 07 (tilleggsutstyr) Radiofunksjon Telefonfunksjon CD-veksler (tilleggsutstyr). 43 Oversikt telefonmeny. 44 Oversikt radiomeny Ordforklaringer Fagordregister. 50 Monteringsanvisning Forespørre kapasiteten..

11 Sperre/åpne adgang til telefonkatalogen Sperre telefonkatalogen.. 37 Oppheve telefonkatalogens sperre. 38 Registrering av eget telefonnummer SIKKERHETSHENVISNINGER Som enhver annen mobiltelefon arbeider Radiophone med mobilnettet og fastnettet, med radiosignaler og programmerte funksjoner som er foretatt av brukeren. Dermed kan det ikke alltid og under enhver omstendighet gis garanti for en forbindelse. Derfor bør brukeren aldri utelukkende stole på en mobiltelefon eller en lignende radiotelefon hvis han er avhengig av en livsviktig kommunikasjon (f. eks. i medisinske nødstilfeller). Telefonens grensesnitt for Radiophone kan kun sende eller motta samtaler når det finnes en tilkobling, når den befinner seg i dekningsområdet til et GSM 900 radionett, og når det finnes tilstrekkelig signalstyrke. Nødsamtaler er eventuelt ikke mulig på alle mobiltelefonnett, eller kun dersom bestemte nettjenester og/eller visse ytelsesfunksjoner er aktive. Slik informasjon fåes hos den lokale nettoperatøren. Vennligst les ytterligere detaljer i foreliggende bruksanvisning, og kontakt din lokale nettoperatør. Ved en nødsamtale må all nødvendig informasjon op Blaupunkt produkter kan brukes med dette apparatet: CD-veksler Blaupunkt CD-veklserne CDC A08 og IDC A 09 kan tilkobles dette apparatet. Fjernbetjening Den infrarøde fjernbetjeningen RCT 07 ( ) muliggjør betjening av de viktigste funksjonene fra rattet.

12 Betjeningsfunksjonene er beskrevet i de kortfattede anvisningene. SIM-kort Dette apparatet er bestemt for telefondrift med moderne 3-V-SIM-cards. Vennligst kontakt din forhandler. 8 TA APPARATET I BRUK Trekk aldri SIM-kortet ut! Fare for ødeleggelse Trykk SIM-kortet lett mot apparatet. Korttungen med SIM-kortet kjører ut av apparatet. Ta ut SIM-kortet. DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Ta apparatet i bruk Audiofunksjon (uten telefon) Trykk på tasten ON. Anmerkning: Når korttungen ikke er skjøvet innover når apparatet slås på, kobles apparatet automatisk av etter 15 sekunder. Hvis du skyver korttungen innover innen disse 15 sekundene, hindrer du at apparatet slås av. Dersom du tar apparatet i bruk for første gang, oppgi den firesifrete sikkerhetskoden fra radiopasset via tastene 0-9 på tastaturet. Hvis du har tastet inn feil siffer, trykk tasten CLR for å slette sifferet trykk OK for å bekrefte inntastingen Ta ut SIMkortet Slå på/av via biltenningen Slå av biltenningen mens apparatet er i drift, og trekk tenningsnøkkelen ut av låsen. Apparatet slår seg av. Slå på biltenningen Apparatet slår seg på dersom du tidligere har slått apparatet av med biltenningen. Anmerkning: Hvis utkoblingsutsettelsen (tidsinnstilt tenning) er slått på, slås apparatet av i hht. den innstilte utsettelsen etter at tenningen er slått av. Hvis SIM-kortet fortsatt befinner seg i apparatet når tenningen slås av, høres en dobbel pipetone. Dersom tenningen slås av under en telefonsamtale, forblir apparatet slått på så lenge samtalen varer. Innsti DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Regulering / innstilling av lydstyrken Regulere systemlydstyrken Etter at apparatet er slått på spiller det med den forhåndsinnstilte innkoblingslydstyrken. For å øke systemlydstyrken, drei volumknappen til høyre. For å minke systemlydstyrken, drei volumknappen til venstre. Den innstilte verdien vises i displayet. Innstille lydstyrken ved innkobling (Volume FIX) Trykk OK for å komme til DSC-menyen. Velg menypunktet Radio med / -tastene. Trykk OK. Velg menypunktet Volume FIX med / -tastene. Trykk OK. Velg den ønskede lydstyrken ved innkobling med / -tastene eller med volumknappen. Trykk OK. Trykk SRC for å forlate DSC-menyen. Hvis du velger innstillingen Last Volume tilsvarer lydstyrken ved innkobling den sist innstilte systemlydstyrken. 11 BASISFUNKSJONER Klang og balanse / fader Diskant (treble) Trykk tasten AUDIO. For å innstille diskanten, trykk tasten eller. Bass Velg menypunktet Music/Speech med eller. / -tastene. Trykk OK. Velg den ønskede innstillingen med / tastene. Trykk OK for å bekrefte den valgte innstillingen. Trykk SRC for å forlate DSC-menyen. Trykk tasten AUDIO. For å øke bassen, trykk tasten Loudness Slå Loudness på/av For å slå loudness på hhv. av, trykk tasten AUDIO i ca. 1 sekund inntil du hører en pipetone. I displayet vises LOUDNESS ON hhv. LOUDNESS OFF kort. Innstille øking av loudness Tilpasning av loudness til de lave, dype tonene for det menneskelige øre. Du kan innstille styrken på øking av loudness: LOUD 1 - liten øking LOUD 6 - største øking Trykk OK for å komme til DSC-menyen. Velg menypunktet Radio med / -tastene. Trykk OK. Velg menypunktet Loudness med / tastene. Trykk OK. Velg den ønskede innstillingen med / tastene. Trykk OK for å bekrefte den ønskede innstillingen. Trykk SRC for å forlate DSC-menyen. Lydstyrkefordeling balanse Trykk tasten AUDIO to ganger. For å innstille lydstyrken til venstre/ høyre, trykk tasten eller. Lydstyrkefordeling fader Trykk tasten AUDIO to ganger. For å innstille lydstyrken foran eller bak, trykk tasten eller. Du kan forlate Audio-menyen enten ved å trykke tasten AUDIO én gang til, eller automatisk etter noen sekunder. Klanginnstilling musikk/tale RDS-stasjoner kan skille mellom musikk- eller talesendinger. Du kan innstille klangtilpasning for talesendinger: Av - ingen klangtilpasning Level1 - lineært (ingen bass- diskant- og loudnessøking eller -senkning) Level forskjellige innstillinger for lydstyrke, bass og diskant ved avslått loudness. Foreta en høreprøve og bestem innstillingen deretter. Trafikkmeldinger gjengis alltid i klangretning,,tale". Trykk OK for å komme til DSC-menyen. Velg menypunktet Radio med / -tastene. Trykk OK. 12 BASISFUNKSJONER DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Tilpasning av lysstyrke, farge og lesbarhet Innstille fargen for apparatbelysning Du kan tilpasse apparatbelysningen trinnvis til din bils armaturbelysning. Fargeinnstillingene beveger seg mellom grønt og rødt. Trykk OK for å komme til DSC-menyen. Velg menypunktet Setup med / -tastene. Trykk OK. Velg menypunktet Vario Colour med / -tastene. Trykk OK. Velg den ønskede innstillingen med / tastene. Trykk OK for å bekrefte den valgte innstillingen. Trykk SRC for å forlate DSC-menyen. Innstille lysstyrken på apparatbelysningen Du kan innstille lysstyrken trinnløst på apparatbelysningen i henhold til dag (D) eller natt (N), og avhengig av tilkoblingen for instrumentbelysningen. Trykk OK for å komme til DSC-menyen. Velg menypunktet Setup med / -tastene. Trykk OK. Velg menypunktet Brightness med / -tastene. Trykk OK. Velg menypunktet D eller N med / tastene. Trykk OK. Velg den ønskede innstillingen med / tastene. Trykk OK for å bekrefte den valgte innstillingen. Trykk SRC for å forlate DSC-menyen. Optimere displayets lesbarhet (blikkvinkel) Du kan optimere displayets lesbarhet avhengig av din blikkvinkel. Trykk OK for å komme til DSC-menyen. Velg menypunktet Setup med / -tastene. Trykk OK. Velg menypunktet Angle med / -tastene. Trykk OK. Velg den ønskede innstillingen med / tastene. Trykk OK for å bekrefte den valgte innstillingen. Trykk SRC for å forlate DSC-menyen. Valg av systemspråk Du kan velge språket for displayet. Hvis ikke noe SIM-kort er satt inn, vises teksten i engelsk ved innstillingen Automatic. Hvis SIMkortet er satt inn, velges språket som er tilordnet SIM-kortet. Trykk OK for å komme til DSC-menyen. Velg menypunktet Setup med / -tastene. Trykk OK. Velg menypunktet Language med / tastene. Trykk OK. Velg den ønskede innstillingen med / -tastene. Trykk OK for å bekrefte den valgte innstillingen. Trykk SRC for å forlate DSC-menyen.

13 13 BASISFUNKSJONER Optisk tyveribeskyttelse Du kan innstille om korttungen skal blinke som optisk tyveribeskyttelse. Trykk OK for å komme til DSCmenyen. Velg menypunktet Setup med / -tastene. Trykk OK. Velg menypunktet Card LED med / tastene. Trykk OK. Velg innstillingen On eller Off med / tastene. Trykk OK. Trykk SRC for å forlate DSC-menyen. Tilbakesetting av personlige innstillinger Du kan alltid tilbakestille alle foretatte innstillinger i DSC-menyen for radioen, telefonen eller SIM-kortet. Trykk OK for å komme til DSC-menyen. Velg menypunktet Setup med / -tastene. Trykk OK. Velg menypunktet Reset med / -tastene. Trykk OK. Tast inn DSC-adgangskoden via tastaturet. Velg den ønskede innstillingen med / -tastene. Trykk OK to ganger. Trykk SRC for å forlate DSC-menyen. Forandring av DSC-adgangskode Ved viktige innstillinger i DSC-menyen spørres i starten etter en kode. Denne koden er fra fabrikken satt til Du kan innstille din egen kode. Trykk OK for å komme til DSC-menyen. Velg menypunktet Setup med / -tastene. Trykk OK. Velg menypunktet Change code med / -tastene. Trykk OK. Tast inn fabrikkens innstillingskode eller den aktuelt gyldige koden, dersom den allerede ble forandret. Tast inn den ønskede, nye koden via tastaturet. Tast inn koden enda en gang. Trykk SRC for å forlate DSC-menyen. Tilkobling av et ekstern apparat Istedenfor CD-veksleren kan du tilkoble en annen ekstern audiokilde med linjeutgang. Slike kilder kan f.eks. være bærbare CD-spillere, MiniDisc-spillere eller MP3-spillere. For tilkobling av en ekstern audiokilde trenger du en adapterkabel. En slik kabel får du hos din autoriserte Blaupunkt forhandler. Slå et eksternt apparat på/av I radiofunksjon trykker du tasten OK for å komme til DSCmenyen. Velg menypunktet Radio med / -tastene. Trykk OK. Velg menypunktet Aux med / -tastene. Trykk OK. Velg innstillingen On eller Off med / tastene. 14 BASISFUNKSJONER Trykk OK. Trykk SRC for å forlate DSC-menyen. Når det eksterne apparatet er tilkoblet og påslått i menyen, kan det velges med tasten SRC. RADIOFUNKSJON Dette apparatet er utstyrt med en RDS-radiomottaker. Mange av FM-stasjonene som mottas sender et signal som i tillegg til programmene også inneholder informasjoner som f.eks. stasjonsnavnene. Så snart stasjonsnavnet mottas vises det på displayet. RDS byr på flere fordeler med AF- og REGfunksjonene. DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Radiofunksjon Tyveribeskyttelse CODE RadioPhone er utstyrt med en kode som tyveribeskyttelse. Forespørselen om koden skjer hver gang RadioPhone er frakoblet fra spenningsforsyningen. Forespørselen om koden kan slås på eller av. Slå forespørsel om koden på/av Hold tastene 1 og 4 på tastaturet nedtrykket ved avslått apparat. Slå apparatet på ved å skyve inn kortbæreren, eller med ON-tasten. Forespørsel om koden vises i displayet. Tast inn den gyldige koden via tastaturet. Forespørselen om koden slås på hhv. av. Anmerkning: Koden finner du i radiopasset som utleveres sammen med RadioPhone. Hvis koden tastes inn feil tre ganger, starter en ventetid som må overholdes. I displayet vises meldingen "WAIT 1 HOUR". I denne timen må apparatet være på. Valg av radiofunksjon Hvis du befinner deg i funksjonstypene telefon eller CD-veksler, trykk tasten SRC så ofte inntil radiodriftens funksjoner vises. Anmerkning: Telefonfunksjonen har 1. prioritet. Dersom en telefonforbindelse er opprettet, eller den er i ferd med å bygges opp, kan det ikke kobles fra telefonfunksjon til radio- eller vekslerfunksjon. RDS-komfortfunksjon (AF, REG) RDS-komfortfunksjonen AF (Alternativfrekvens) og REG (Regional) utvider ytelsesspekteret for ditt radioapparat. AF: Hvis RDS-komfortfunksjonen er slått på, søker apparatet automatisk etter den beste mottaksfrekvens for den innstilte stasjonen. REG: Noen stasjoner deler sitt program til bestemte tider opp i regionalprogrammer med forskjellig innhold. Med REG-funksjonen hindres at bilradioen veksler til alternativfrekvenser med et annet programinnhold. Slå AF på/av Trykk tasten #/AF kort. I displayet lyser,,af" dersom komfortfunksjonen er slått på. 15 RADIOFUNKSJON Slå REG på/av Trykk tasten #/AF i ca. 1 sek. inntil REGIONAL ON hhv. REGIONAL OFF vises i displayet. I displayet vises REG dersom REG-funksjonen er slått på. Trykk OK. Velg den ønskede innstillingen med / tastene. Trykk OK. Trykk SRC for å forlate DSC-menyen. Innstilling av manuell stasjonssøking Du kan også innstille en stasjon manuelt. Valg av frekvensbånd / lagringsnivåer Med dette apparatet kan du motta programmer i frekvensbånd FM, MW og LW (AM). For å skifte mellom frekvensbåndene hhv. lagringsnivåene, trykk tasten BND. Trykk eller -tasten. Anmerkning: Manuell stasjonsavstemning er kun mulig når AF er deaktivert. Direkte frekvensinntasting I FM- eller FMT-lagringsnivået kan du også oppgi en frekvens direkte via tastaturet. Trykk 0. Tast inn frekvensen uten kommategn. Dersom du ønsker å slette en registrering, trykk CLR. Innstilling av stasjoner Det finnes forskjellige muligheter for å innstille stasjoner. Automatisk stasjonsinnstilling (søkeløp) Trykk tasten eller. Den neste stasjon som kan mottas innstilles. Innstilling av følsomheten for stasjonssøking Du kan velge om bare sterke eller også svakere stasjoner skal innstilles. Trykk tasten for å skifte mellom høy følsomhet (fjernmottak) eller lav følsomhet (nærmottak). I displayet lyser lo når nærmottak er innstilt. I DSCmenyen kan følsomhetsgraden for nær- (LO) eller fjernmottaket (DX) innstilles. Trykk OK for å komme til DSC-menyen. Velg menypunktet Radio med / -tastene. Trykk OK. Velg menypunktet Sensitivity med / tastene. Trykk OK. Velg menypunktet DX eller LO med / -tastene. Bla i stasjonskjeder Dersom en stasjon har flere programmer kan du bla i denne såkalte,,stasjonskjeden". Trykk eller -tasten for å skifte til neste stasjon eller stasjonskjede. Anmerkning: For å benytte seg av denne funksjonen, må RDS-komfortfunksjonen være aktivert. * Lagre en stasjon manuelt Velg det ønskede lagringsnivå FM, FMT, MW eller LW. Innstill den ønskede stasjonen. Lagringsplasser 1-9 Trykk én av tastene 1-9 i ca. 1 sek. inntil du hører en pipetone. Lagringsplasser (kun FM) Trykk 1 kort. Trykk én av tastene 0-9 i ca. 1 sek. inntil du hører en pipetone.

14 16 RADIOFUNKSJON Når du slår apparatet på, spiller det i stereogjengivelse. Ved dårlig mottak skifter apparatet automatisk til monogjengivelse. DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Automatisk lagring av de sterkeste stasjoner (Travelstore) Du kan lagre regionens ni sterkeste stasjoner automatisk (kun FM). Stasjonene lagres i lagringsnivå FMT. Anmerkning: Stasjoner som tidligere er lagret i dette nivået slettes herved. Trykk BND/TS. Lagringen begynner. I displayet blinker TRAVELSTORE. Når lagringen er avsluttet, spilles stasjonen på lagringsplass 1 på lagringsnivå FMT. Stasjonslisten vises i noen sekunder. Omkobling stereo/mono Valg av display for radiotekster Trykk OK for å komme til DSC-menyen. Velg menypunktet Radio med / -tastene. Trykk OK. Velg menypunktet Radiotext med Fremhenting av lagrede stasjoner Det finnes forskjellige muligheter å hente frem en lagret stasjon. Tastatur Velg stasjonsnivået hhv. frekvensområdet. Lagringsplasser 1-9 Trykk den ønskede tasten 1-9 kort. Lagringsplasser Trykk 1 kort. Trykk den ønskede tasten 0-9 innenfor 2 sekunder. Meny Velg lagringsnivået hhv. stasjonsområdet med tasten BND. Trykk MEM-tasten. I displayet vises en meny med de lagrede stasjonene. Velg den ønskede stasjonen med / tastene. Trykk OK-tasten for å innstille den valgte stasjonen. /tastene. Trykk OK. Velg én av de følgende innstillinger med / -tastene. Off - generelt slått på On - generelt slått av On/Eng. off - kun slått på ved avslått tenning Trykk OK for å bekrefte den valgte innstillingen. Trykk SRC for å forlate DSC-menyen. 17 TRAFIKKMELDINGSMOTTAK CD-VEKSLERFUNKSJON Trafikkmeldingsmottak Slå prioriteten for trafikkmeldinger på/av Trykk tasten TA. Prioriteten for trafikkmeldinger er slått på når TA lyser i displayet. Anmerkning: Du hører en varseltone, når du forlater frekvensområdet til en trafikkmeldingsstasjon mens du lytter på den. når du forlater frekvensområdet til den innstilte trafikkmeldingsstasjonen mens du lytter på en CD, og den derpå følgende automatiske søkingen ikke finner noen ny trafikkmeldingsstasjon. når du veksler fra en trafikkmeldingsstasjon til en stasjon uten trafikkmeldinger. Slå da enten prioriteten for trafikkmeldinger av, eller skift til en stasjon med trafikkmeldinger. CD-vekslerfunksjon Valg av CD-vekslerfunksjon Når du befinner deg i funksjonstypen telefon eller radio, trykk tasten SRC så ofte inntil vekslerdriftens funksjoner vises. Anmerkning: Telefonfunksjonen har 1. prioritet. Dersom en telefonforbindelse er opprettet, eller den er i ferd med å bygges opp, kan det ikke kobles fra telefonfunksjon til radio- eller vekslerfunksjon. Valg av CD Det finnes forskjellige muligheter å velge en CD. Velge andre CDer skrittvis For å skifte enten opp- eller nedover til en annen CD, trykk eller -tasten én eller flere ganger. Velge en CD direkte via tastaturet Trykk den angjeldende tasten 1-9 på tastaturet. Velge en CD direkte fra menyen Trykk tasten MEM. I displayet vises en meny med de innsatte CDene. Velg den ønskede CD med / -tastene. Trykk OK-tasten for å spille den valgte CD. Valg av tittel For å skifte enten opp- eller nedover til en annen tittel på den aktuelle CDen, trykk eller -tasten én eller flere ganger. 18 CD-VEKSLERFUNKSJON For hurtig søking bak- eller forover, hold eller -tasten nedtrykket inntil hurtigsøkinger forover eller bakover begynner. avsnittet,,registrering av navn" i kapittel,,telefon". Trykk OK for å bekrefte registreringen. For å oppgi navn til flere CDer, fremgå på følgende måte. Velg den neste CD som du ønsker å benevne med eller -tasten. Trykk OK. Sett inn et navn via tastaturet. Trykk OK for å bekrefte registreringen. For å avslutte navneregistreringen for CDer, trykk tasten SRC. For å avslutte Disc-Naming uten lagring, trykk tasten CLR to ganger lenge. Slette enkelte tegn eller et helt tegnfølget Under registreringen kan du slette enkelte tegn eller hele tegnfølgen. For å slette enkelte tegn, velg tegnet som du ønsker å slette med / -tastene. Trykk tasten CLR kort. For å slette et helt tegnfølge, trykk tasten CLR i mer enn 1 sek. DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Hurtigsøking (hørbart) Tast inn et navn via tastaturet. Les dertil Avspilling av titler i tilfeldig rekkefølge (MIX) Trykk tasten * /MIX kort. Alle titler på den aktuelle CDen spilles i tilfeldig rekkefølge. Deretter spilles titlene til de følgende CDer også i tilfeldig rekkefølge. For å avslutte avspilling av titler i tilfeldig rekkefølge, trykk /MIX-tasten på nytt. * Visning av innsatte CDer Trykk tasten MEM. Gi CDer et navn For å kunne gjenkjenne CDene enklere, tilbyr apparatet mulighet for å benevne opptil 99 CDer. Navnene må bestå av maksimalt syv tegn. Trykk tasten OK i CDvekslerfunksjon for å komme til DSC-menyen. Velg menypunktet Radio med / -tastene. Trykk OK. Velg menypunktet Disc Naming med / -tastene. Trykk OK. Velg menypunktet Change name med / -tastene. Trykk OK. Velg den ønskede CD med / -tastene. Trykk OK. Det første registreringsfeltet blinker. Du kan starte med registreringen. 19 CD-VEKSLERFUNKSJON Slette CD-navn Trykk OK for å komme til DSC-menyen. Velg menypunktet Radio med / -tastene. Trykk OK. Velg menypunktet Disc Naming med / -tastene. Trykk OK. Velg menypunktet Clear name med / -tastene. Trykk OK. Det vises en utvalgsmeny med de lagrede navnene. For å slette navnet på en CD, velg det ønskede navnet med / -tastene. Trykk OK. Navnet slettes. Deretter vises igjen utvalgsmenyen med navnene. For å slette alle lagrede navn, trykk OK i mer enn 1 sekund. For å forlate DSC-menyen, trykk tasten SRC. 20 TELEFONFUNSKJONER STARTE TELEFONFUNKSJONEN DEUTSCH Generelt Nødsamtale Med telefondelen til Antares T60 kan du foreta nødsamtaler over hele verden og til enhver tid. Nødsamtaler kan også foretas uten gyldig SIM-kort. Forutsetning er at et GSM 900nett står til disposisjon. Nødanropsnummeret på GSM-nettet er 112 som gjelder for hele verden. Du blir alltid forbundet med den nærmeste redningssentralen. Slå apparatet på ved å skyve korttungen innover. Hvis apparatet først ble slått på med på-/ avtasten, trykk på-/avtasten.

15 Apparatet slår seg på. Trykk -tasten. Telefonfunksjonen aktiveres. En anmerkning: På displayet vises No valid SIM card. Tast inn 112 på 12-siffer tastaturet. Trykk -tasten. En forbindelse til den nærmeste redningssentralen bygges opp. Oppgi alle nødvendige informasjoner så presist som mulig. Avslutt samtalen først når du blir oppfordret til det! OBS: Opprett nødanrop med 112 kun i nødstilfeller. Misbruk av nødanropet kan ha rettslige konsekvenser. Starte telefonfunksjonen Velge telefonfunksjonen Når et gyldig SIM-kort allerede er lagt på plass, trykk -tasten. Telefonfunksjonen hentes frem. Det valgte nettet vises i displayet. Skyve SIM-kortet inn Når korttungen er skjøvet inn, trykk lett mot korttungen i apparatets retning inntil du kjenner en lett motstand. Løslat korttungen. Korttungen skyves nå ut av apparatet. Legg SIM-kortet med chipsen oppover og i apparatets retning på korttungen og inn i slissen inntil du kjenner en lett motstand. Trykk SIM-kortet bak lett på korttungen slik at det ligger helt på korttungen. Skyv korttungen forsiktig inn i apparatet inntil du kjenner en lett motstand, og korttungen hørbart går i lås. Apparatet slår seg på. Hvis forespørsel om PIN-koden er aktivert, vises ENTER PIN i displayet. Les dertil,,slå PIN-koden på/av". PIN-koden (personlig identifikasjonsnummer) beskytter din telefon mot misbruk av tredjemann. PIN-koden sammen med PUK (personlig opplåsingsnummer) utleveres av operatøren (tjenesteleverandør) samtidig med SIM-kortet. Du kan forandre PIN-koden når du måtte ønske det, les dertil,,forandre PINkoden". 21 PORTUGUÊS Inntasting av PIN-koden ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH STARTE TELEFONFUNKSJONEN OBS: Husk PIN-koden godt, og oppgi den ikke til andre! Hvis ENTER PIN vises i displayet, tast inn PIN-nummeret, og start med det første sifferet på tastaturet 0-9. Etter at du har oppgitt hele PIN-koden, trykk OK- eller #-tasten. Anmerkning: Når PIN-koden oppgis feilaktig tre ganger, sperres SIM-kortet. Les dertil,,opplåsing av SIM-kortet". Hvis PIN-koden ble oppgitt korrekt og er bekreftet, slås apparatet på, og den sist valgte funksjonstype (Radio CD-veksler eller telefon) er aktiv. Slå PIN-koden på/av Dersom ditt SIMkort tilbyr denne funksjonen, kan du valgfritt slå forespørselen om PIN-koden på eller av. Hvis forespørselen om PINkoden er slått av kan en hver ringe med ditt SIM-kort og din Antares T60. Når PIN-forespørselen er aktiv, må den gyldige PIN-koden oppgis for hver gang apparatet slås på med SIM-kortet. Anmerkning: PIN-forespørselen kan kun slås av dersom denne funksjonen tilbys på ditt SIM-kort. Velg telefonfunksjonen med -tasten. Trykk OK-tasten. DSC-menyen vises. Cursor står på Setup. Trykk OK-tasten. Trykk -tasten så ofte inntil cursoren peker på punktet PIN-code. Trykk OK-tasten. Velg ut PIN-koden som du ønsker å slå på/av (vanligvis PIN 1) med / -tastene. Trykk OK-tasten. Det vises en meny PIN 1 med mulige funksjoner. Velg den ønskede funksjon On eller Off med / -tastene. Trykk OK-tasten. Som bekreftelse for forandringen må PINkoden oppgis. Tast inn PIN-nummeret og start med det første sifferet på 0-9 tastaturet. Trykk OK-tasten. Du kommer tilbake til utgangsmenyen PIN 1. Trykk CLR-tasten så ofte til du kommer tilbake til hovedmenyen, eller hold tasten CLR nede i mer enn 1 sekund for å returnere til DSC-menyen. Forandre PIN-koden Hent frem menyen PIN 1 slik det er beskrevet under,,slå PIN-koden på/av". Velg funksjonen Change med / tastene. Trykk OK-tasten. Oppgi ditt gamle PIN-nummer, og start med det første sifferet på tastaturet 0-9. Trykk OK-tasten. Tast inn ditt nye PIN-nummer, og start med det første sifferet på tastaturet 0-9. Bekreft inputen ved å gjenta det nye PIN-nummeret. Trykk OK-tasten. Du returnerer til menyen PIN 1. Trykk CLR-tasten så ofte til du kommer tilbake til hovedmenyen, eller hold tasten CLR nede i mer enn 1 sekund for å returnere til DSC-menyen. 22 STARTE TELEFONFUNKSJONEN Låse opp SIM-kortet Etter tre gangers feilinntasting av PIN-koden, sperres SIM-kortet. For å låse opp SIM-kortet, må PUK oppgis. PUK betyr personlig opplåsingskode. PUKen består av 8 sifre, og utleveres av operatøren sammen med SIMkortet og PIN-koden. PUKen kan ikke forandres! Dersom et sperret SIM-kort skyves inn i apparatet, vises oppfordringen ENTER PUK. Oppgi ditt åttesifrete PUK, og start med det første sifferet på tastaturet 0-9, og trykk OK-tasten eller #-tasten. TELEFONINNSTILLINGER DEUTSCH Grunnfunksjoner Innstille lydstyrken Lydstyrken for ringetonen, handsfreesamtalen og for håndsettet (håndsettet fåes som tilleggsutstyr) kan forandres under oppringning/samtale. Drei dertil regulatoren for lydstyrken under oppringningen eller samtalen til venstre for å minke lydstyrken, eller til høyre for å øke lydstyrken. I tillegg kan lydstyrken for ringetonen, handsfreesamtalen og håndsettet forhåndsinnstilles i menyen. Innstille lydstyrken for ringetonen Lydstyrken for ringetonen kan innstilles i menyen i trinn fra null til ni. Anmerkning: Ved innstilling på 0 er ringetonen slått av. Inngående samtaler vises kun på displayet. Trykk OK-tasten i telefonfunksjonen. DSC-menyen vises. Cursoren står på Setup. Trykk OK-tasten. Setup-menyen vises. Cursoren står på Volume. Trykk OK-tasten. Velg Ringing tone med -tasten. Trykk OK-tasten. Ringetonen gjengis med den innstilte lydstyrken. Innstill den ønskede lydstyrken med / -tastene eller med regulatoren for lydstyrken. Trykk OK-tasten. Du returnerer til lydstyrke-menyen. Trykk CLR-tasten så ofte til du kommer tilbake til hovedmenyen, eller hold CLRtasten nede i mer enn 1 sekund for å returnere til DSC-menyen. 23 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH TELEFONINNSTILLINGER Innstille lydstyrken for handsfree Lydstyrken for handsfree kan innstilles i trinn fra 0 til 63. Trykk OK-tasten i telefonfunksjonen. DSC-menyen vises. Cursoren står på Setup. Trykk OK-tasten. Setup-menyen vises. Cursoren står på Volume. Trykk OK-tasten. Velg Handsfree med -tasten. Trykk OK-tasten. Ringetonen gjengis med den innstilte lydstyrken. Innstill den ønskede lydstyrken med / -tastene eller med regulatoren for lydstyrken. Trykk OK-tasten. Du returnerer til lydstyrke-menyen.

16 Trykk CLR-tasten så ofte til du kommer tilbake til hovedmenyen, eller hold CLRtasten nede i mer enn 1 sekund for å returnere til DSC-menyen. Innstille lydstyrken for håndsettet (håndsettet er tilleggsutstyr) Lydstyrken for håndsettet kan innstilles i trinn fra en til åtte. Trykk OK-tasten i telefonfunksjonen. DSC-menyen vises. Cursoren står på Setup. Trykk OK-tasten. Setup-menyen vises. Cursoren står på Volume. Trykk OK-tasten. Velg Handset med -tasten. Trykk OK-tasten. Trykk OK-tasten. Du returnerer til lydstyrke-menyen. Trykk OK-tasten i telefonfunksjonen. DSC-menyen vises. Cursoren står på Setup. Trykk OK-tasten. Velg TA / Call med -tasten. Trykk OK-tasten. Menyen viser TA DURING CALL. Velg den ønskede innstillingen On eller Off med -tasten. Trykk OK-tasten. Velg den ønskede innstillingen Left eller Right med -tasten. Trykk OK-tasten. Du returnerer til Setup-menyen. Trykk OK-tasten i telefonfunksjonen. står på DSC-menyen vises. Cursoren Setup. Trykk OK-tasten. Velg Ring. tones med -tasten. Trykk OK-tasten. Menyen RING. TONES vises. Velg Ringing tone med -tasten. Trykk OK-tasten. Den aktuelt innstilte ringetonen gjengis flere ganger. Velg den ønskede ringetonen med / -tastene. Trykk OK-tasten. Du returnerer til menyen RING. TONES. funksjonen er fornuftig for å kontrollere kostnadene. Trykk OK-tasten i telefonfunksjonen. står på DSC-menyen vises. Cursoren Setup. Trykk OK-tasten. Velg Audib. timer med -tasten. Trykk OK-tasten. Menyen AUDIBLE CALL TIMER vises. Etter TIMER vises den innstilte tid i sekunder. Velg den ønskede innstillingen Off eller TIMER med -tasten. Trykk OK-tasten. Dersom du har valgt Off, returnerer du til Setup-menyen. Dersom du har valgt TIMER, kan du innstille signalenes intervaller. på innstillingen kan foretas med CLRtasten. Trykk OK-tasten. Du kommer tilbake til Setup-menyen. Trykk OK-tasten i telefonfunksjonen. DSC-menyen vises. Cursoren står på Setup. Velg Menu med -tasten. Trykk OK-tasten. Velg Call meters med -tasten. Trykk OK-tasten. Menyen CALL METERS vises. Trykk OK-tasten. Den ønskede informasjonen vises i displayet. telleren tilbake Velg punktet Reset i menyen CALL METERS. Oppgi apparatets firesifrete adgangskode med tastene 0-9. Du kommer tilbake til menyen CALL METERS. Trykk CLR-tasten så ofte til du kommer tilbake til hovedmenyen, eller hold CLRtasten nede i mer enn 1 sekund for å returnere til DSCmenyen. Trykk OK-tasten. Trykk OK-tasten. Du kommer tilbake til menyen CALL METERS. Trykk OK-tasten. Velg punktet During call i menyen CALL METERS. Trykk -tasten. angjeldende nummeret hhv. Når hele nummeret står på displayet, -tasten. angjeldende nummeret hhv. Trykk MEM-tasten i telefonfunksjonen. Telefonkatalogen vises. Velg den ønskede letemetoden med tasten. Trykk OK-tasten. dertil evt. Trykk OK-tasten. I displayet vises telefonkatalogens angjeldende sektor. Velg den ønskede registrering med / -tastene. Trykk -tasten. kan de hentes frem for gjenvalg. Trykk -tasten kort under telefonfunksjonen. Listen over de sist valgte numre vises. Velg den ønskede registrering med / -tastene. Trykk -tasten. vises navnet i registreringslisten. Velg den ønskede registrering med / -tastene. Trykk -tasten. en registrering fra samtalelisten/ oppringningslisten Velg den ønskede listen (samtalelisten/ oppringningslisten). Velg den ønskede registrering med / -tastene. Trykk eller -tasten. Bekreft den etterfølgende forespørsel med tasten OK. Slette samtalelisten/oppringningslisten Velg den ønskede listen (samtalelisten/ oppringningslisten). Velg listeoverskriften (Redial list, Rec'd calls eller Calls) med / -tastene. Trykk eller -tasten. Bekreft den etterfølgende forespørsel med tasten OK. Velge et telefonnummer fra listen over oppringninger under fravær Ikke besvarte oppringninger lagres i en liste. Derfra kan de hentes frem for utgående valg. Betingelsen er at oppringeren har aktivert sin telefonnummeroverføring. Trykk -tasten kort under telefonfunksjonen. Listen med numre over ikke besvarte oppringninger vises. Hvis oppringeren er registrert i telefonkatalogen, vises navnet i registreringslisten. Velg den ønskede registrering med / -tastene. Trykk -tasten. Ta imot en oppringning Innkommende oppringninger vises med en ringetone, visningen Accept? i displayet og forandring av displayfargen. Hvis du ønsker å ta imot en oppringning, trykk -tasten eller løft av røret til håndsettet (dersom tilkoblet). Anmerkning: Ringetonen kan også slås av. Les dertil,,innstille lydstyrken på ringetonen" i kapittel,,grunnfunksjoner. Velge et telefonnummer fra listen over aksepterte oppringninger Aksepterte oppringninger lagres i en liste. Derfra kan de hentes frem for utgående valg. Betingelsen er at oppringeren har aktivert sin telefonnummeroverføring. Trykk -tasten kort under telefonfunksjonen. Listen over numre av de siste oppringerne vises. Hvis oppringeren er registrert i tele28 TELEFONERING Automatisk samtalemottak I Setup-menyen kan du innstille at alle innkommende oppringninger skal aksepteres. Trykk OK-tasten i telefonfunksjonen. DSC-menyen vises. Cursoren står på Setup. Trykk OK-tasten. Velg Auto. answer med -tasten. Trykk OKtasten. Menyen AUTOMATIC ANSWER vises. Velg den ønskede innstillingen On hhv. Off med -tasten. Trykk OK-tasten. Du returnerer til Setup-menyen. DSC-menyen vises. Cursoren står på Setup. Trykk OK-tasten. Velg Auto. redial med -tasten. Trykk OK-tasten. Menyen AUTOMATIC REDIAL vises. Velg den ønskede innstillingen On eller Off med -tasten. Trykk OK-tasten. Du returnerer til Setup-menyen. Avbryte automatisk valggjentagelse Når oppringningen allerede er i gang, -tasten for å avbryte den autotrykk matiske valggjentagelsen. DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Avvise en oppringning Dersom du ikke ønsker å ta imot en samtale, trykk CLR-tasten under oppringningen. Oppringeren hører opptattsignalet. Samtale venter (2. samtale venter) Under en samtale kan du ta imot enda en oppringning. Den første samtalepartneren holdes i en,,ventekø" så lenge den andre samtalen varer. Anmerkning: Eventuelt må denne service,,samtale venter" rekvireres separat fra din operatør, og frikobles. Nærmere informasjoner får du hos din operatør. Motta 2. samtale Dersom enda en oppringning kommer inn under en samtale, hører du,,bankelyden", dersom du ønsker å ta imot den andre samtalen, trykk OK-tasten. 2. samtale Trykk CLR-tasten.

17 Oppringeren hører opptattsignalet. Lydløskobling av mikrofonen Under en samtale kan du stille mikrofonen på lydløst. Trykk AUDIO-tasten. I displayet vises Mute on. Oppheve lydløskoblingen Trykk AUDIO-tasten på nytt. I displayet vises kort Mute off. Valggjentagelse En manuell valggjentagelse kan skje via listen over de siste valgte numre. Les dertil,,velge et telefonnummer fra listen over de sist valgte samtaler" i dette kapittel. Automatisk valggjentagelse Du kan innstille Setup-menyen slik at valggjentagelse frem til opprettelse av forbindelsen skjer automatisk. Trykk OK-tasten i telefonfunksjonen. 29 TELEFONERING Hold/venting Hold betyr at du setter opp en annen forbindelse under en samtale. Herved kan bare du snakke med den angjeldende samtalepartneren. Dine samtalepartnere har ingen kontakt med hverandre. Når hele nummeret er tastet inn, trykk -tasten. på Forbindelsen til den andre samtalepartneren bygges opp. Trykk MEM-tasten for å svitsje mellom samtalepartnerne. dertil OK-tasten hhv. CLR-tasten for å avvise samtalen. settes opp. I displayet vises CONFERENCE. dertil OK hhv. CLR for å avvise. Konferansen holdes så lenge i,,ventekøen". Dersom biltenningen slås av under samtalen, frakobles apparatet automatisk etter at samtalen er avsluttet. Et nummer som ble tastet inn i notisboken under samtalen slettes. 30 TELEFONERING Den internasjonalt enhetlige GSM-standarden gjør det mulig å føre samtaler med din RadioPhone også i utlandet. Betingelsen er at det finnes en avtale mellom nettoperatørene (operatøre) for områdeovergripende telefonering (roaming). Dessuten må din operatør ha frikoblet ditt SIM-kort for internasjonal roaming. Din operatør kan gi deg en aktuell oversikt over landene med de tilhørende nettoperatørene (nettkode og -navn) og de forskjellige tariffene. Anmerkning: Hvis du ønsker å føre en samtale i utlandet med din RadioPhone, vennligst kontakt din nettoperatør i tide. Hva må gjøres før en utenlandsreise? Få din nettoperatør til å frikoble ditt SIMkort for roaming. Hvordan ringe til utlandet? Slå landets gyldige retningsnummer, deretter stedets retningsnummer uten den første 0, og deretter telefonnummeret. Anmerkning: De to første sifrene for landets retningsnummer kan erstattes med + (trykk 0 i ca. 1 sekund). Eksempel: Landets retningsnummer: 0049 Tyskland Stedets retningsnummer: Hildesheim Telefonnummer: Blaupunkt Din inntasting: DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Utenlandsamtaler Hvordan kan jeg ringes opp? Oppringere fra ditt hjemland slår helt enkelt telefonnummeret til din mobiltelefon. Oppringere, som ikke ringer fra ditt hjemland, slår ditt hjemlands retningsnummer selv om du befinner deg i et annet land. Hvordan ringe innenfor reiselandet til en fastnettabonnent? Slå stedets retningsnummer og abonnentens telefonnummer. Retningsnummeret til utlandet bortfaller fordi din RadioPhone har booket seg inn i det utenlandske nettet. Nettutvalg Du har mulighet selv å velge et nett i områder med flere GSM-netter. Forutsetningen er at din operatør har en roamingavtale med nettoperatørene. I tillegg kan du opprette en prioritetsliste der de prioriterte radionett oppføres. Dette kan være en fordel med din RadioPhone ved utenlandsopphold fordi nettoperatørene kan ha vidt forskjellige tariffer. Les dertil avsnittet,,utenlandsamtaler". Visning av disponible nett Trykk OK-tasten i telefonfunksjonen. Velg Menu med -tasten. Trykk OK-tasten. Velg Network sel. med -tasten. Trykk OK-tasten. Menyen NETWORK SEL. vises. Velg Available med -tasten. Trykk OK-tasten. Etter en kort søking vises de disponible GSMnettene. Anmerkning: Registrér for alle telefonnumre du ønsker å lagre også landets retningsnummer. 31 TELEFONERING Innstilling av nettsøkingsmodus Du kan velge om GSM-nettene skal søkes automatisk eller manuelt. Trykk OK-tasten i telefonfunksjonen. Velg Menu med -tasten. Trykk OK-tasten. Velg Network sel. med -tasten. Trykk OK-tasten. Menyen NETWORK SEL. vises. Velg Search method med -tasten. Trykk OK-tasten. Innstill den ønskede modus med / tastene. Trykk OK-tasten. Du returnerer til menyen NETWORK SEL. Trykk CLR-tasten så ofte til du kommer tilbake til hovedmenyen, eller hold CLRtasten nede i mer enn 1 sekund for å returnere til DSC-menyen. Anmerkning: Hvis du ønsker å tilføye et nytt GSM-nett til listen, må du oppgi nettkoden og nettets navn. Den nødvendige informasjonen får du hos din operatør. Hvis du velger Known, vises en produksjonsinnstilt liste med forhåndsprogrammerte GSM-nett. Velg det ønskede nettet med / -tastene. Trykk OK-tasten. Du returnerer til menyen PREF. LIST. Forskyve registreringer i listen Velg punktet Move i menyen PREF. LIST. Trykk OK-tasten. Den aktuelle nettlisten vises. Velg GSM-nettet du ønsker å forskyve i listen med -tasten. Trykk OK-tasten. Flytt det ønskede GSM-nettet til den nye posisjonen med / -tastene. Trykk OK-tasten. Du returnerer til menyen PREF. LIST. Slette en registrering fra listen Velg punktet Delete fra menyen PREF. LIST. Trykk OK-tasten. Den aktuelle nettlisten vises. Velg GMS-nettet du ønsker å slette med -tasten. Trykk OK-tasten. Det valgte GSM-nettet slettes fra listen. Du returnerer til menyen PREF. LIST. Bearbeide nettlisten Du kan bearbeide nettlisten for å innstille dine prioriterte GSM-nett. Tilføye GSM-nett til listen Trykk OK-tasten i telefonfunskjonen. Velg Menu med -tasten. Trykk OK-tasten. Velg Network sel. med -tasten. Trykk OK-tasten. Menyen NETWORK SEL. vises. Velg Pref. list. med -tasten. Trykk OK-tasten. Velg Add med -tasten. Trykk OK-tasten. Du kan velge om du ønsker å oppgi et nytt GSM-nett, eller å tilføye et allerede lagret GSM-nett til listen. Velg Known eller New med -tasten. 32 TELEFONERING Viderekobling av samtaler kan innstilles for forskjellige situasjoner: generell viderekobling av samtaler viderekobling av samtaler ved opptattsignal viderekobling av samtaler dersom samtalen ikke tas imot viderekobling av samtaler når du ikke er tilstede (utenfor din operatørs dekningsområde). Registrere viderekobling av samtaler Trykk OK-tasten i telefonfunksjonen. Velg Menu med -tasten. Trykk OK-tasten. Velg Forwarding med -tasten. Trykk OK-tasten. Menyen FORWARDING vises. Velg type viderekobling som skal aktiveres med -tasten. Trykk OK-tasten. Velg med -tasten om viderekobling av samtaler kun skal gjelde telefonoppringninger, dataoppringninger, faxfunksjonen, eller alle nevnte tjenester.

18 Trykk OK-tasten. Velg Register. Trykk OK-tasten. Slå hele telefonnummeret som skal gjelde for viderekobling med tastene 0 9 på tastaturet. Trykk OK-tasten. Slette alle viderekoblinger Velg punktet Delete i menyen FORWARDING. Trykk OK-tasten. Det vises en forespørsel. Her må du bekrefte at du virkelig ønsker å slette alt. Velg Yes hvis du virkelig ønsker å slette alle viderekoblinger. Trykk OK-tasten. 33 PORTUGUÊS Slette enkelte viderekoblinger Fremgå på samme måte som beskrevet under,,registrere viderekobling av samtaler". Velg i siste utvalg Delete. Trykk OK-tasten. Den valgte viderekoblingen slettes. ESPAÑOL SVENSKA Visning av status for viderekobling av samtaler Fremgå på samme måte som beskrevet under,,registrere viderekobling av samtaler". Velg i siste utvalg Status. Status for valgt viderekobling av samtaler vises i displayet. Trykk OKtasten. NEDERLANDS ITALIANO Deaktivere viderekobling av samtaler Fremgå på samme måte som beskrevet under,,registrere viderekobling av samtaler". Velg i siste utvalg Deactivate. Trykk OK-tasten. FRANÇAIS ENGLISH Fremgå på samme måte som er beskrevet under,,registrere viderekobling av samtaler". Velg i siste utvalg Activate. Trykk OK-tasten. Du returnerer til menyen FORWARDING. DEUTSCH Viderekobling av samtaler Aktivere viderekobling av samtaler TELEFONERING Ringesperre Du har muligheten å sperre for innkommende eller utgående oppringninger. Dertil trenger du et passord som du får hos din operatør. Aktivere ringesperren Trykk OK-tasten i telefonfunksjonen. Velg Menu med -tasten. Trykk OK-tasten. Velg Barring med -tasten. Trykk OKtasten. Menyen BARRING vises. Velg mellom ringesperre for innkommende eller utgående oppringninger med -tasten. Trykk OK-tasten. Velg med -tasten om ringesperren kun skal gjelde for telefonoppringninger, dataoppringninger, faxfunksjonen, eller for alle nevnte tjenester. Trykk OK-tasten. Velg Activate med -tasten. Trykk OK-tasten. Oppgi passordet med tastene 0-9 på tastaturet. Trykk OK-tasten. Du returnerer til menyen BARRING. Deaktivere ringesperren Fremgå på samme måte som beskrevet under,,aktivere ringesperren". Velg i siste utvalg Deactivate. Oppgi passordet med tastene 0-9 på tastaturet. Trykk OK-tasten. Visning av status for ringesperren Fremgå på samme måte som beskrevet under,,aktivere ringesperren". Velg i siste utvalg Status. Trykk OK-tasten. Status for ringesperren vises. Forandre passordet for ringesperre Velg punktet Password i menyen BARRING. Trykk OKtasten. Oppgi det gamle passordet med tastene 0-9 på tastaturet. Trykk OK-tasten. Tast inn det nye passordet med tastene 0-9 på tastaturet Trykk OK-tasten. Telefonsperre Du har forskjellige muligheter for å sperre RadioPhone. Ingen oppringninger mulig utenom nødanropet (All). Det kan kun velges lagerplassene 1-9 på SIM-kortet (One-touch). Det kan kun brukes lagerplassene på SIM-kortet og kortvalget (One-touch + speed-dial). Slå telefonsperren på Trykk OKtasten i telefonfunksjonen. Velg Menu med -tasten. Trykk OK-tasten. Velg Phone lock med -tasten. Trykk OK-tasten. Menyen PHONE LOCK vises. Velg mellom en av de overfor nevnte sperremulighetene med -tasten. Trykk OKtasten. 34 på tastaturet. Du returnerer til menyen PHONE LOCK. Slå telefonsperren av Trykk OK-tasten i telefonfunksjonen Velg Menu med -tasten. Trykk OKtasten. Velg Phone lock med -tasten. Trykk OK-tasten. Menyen PHONE LOCK vises. Velg Off med -tasten. Trykk OK-tasten. Oppgi adgangskoden med tastene 0-9 på tastaturet. Du returnerer til menyen PHONE LOCK. Hvordan sette inn navn/ telefonnumre Navn og telefonnumre tastes inn med tastene 0-9 på tastaturet. Tastene er såkalte følgetaster slik at en tast må evt. trykkes flere ganger for en ønsket bokstav. 1 1 (blank).,!?: ' " ( ) % & 2ABC2 Äà 3DEF3 É 4GHI 4ì 5J KL 5 6MNO6 Ñö ò 7PQRS7ß 8TUV8 üù 9WXYZ x*/ =>< Forskyve registreringsfeltet Hvis bokstavene tastes inn via forskjellige taster, beveges registreringsfeltet automatisk videre mot høyre. Hvis to eller flere bostaver skal tastes inn fra samme tast, må registreringsfeltet forskyves manuelt. Forskyv registreringsfeltet med / tastene. Slette en inntasting Hvis du ved en feiltagelse har tastet inn feil bokstav eller tall, trykk CLR-tasten, evt. flere ganger. Tilføye et tegn Du kan tilføye tegn i den eksisterende teksten. Forskyv registreringsfeltet med / tastene. Tilføy et ytterligere tegn med tastene 0-9 på tastaturet. 35 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH TELEFONERING Oppgi adgangskoden med tastene 0-9 TELEFONKATALOG Telefonkatalog TELEFONKATALOG Lagre navn/telefonnumre Finne registreringer Du kan søke registreringer etter navnet eller lagringsplassen i telefonkatalogen. Trykk MEM-tasten i telefonfunksjonen. Menyen vises. Cursoren står på Find name. Velg Find name eller Find pos. med tasten. Trykk OK-tasten. Den angjeldende menyen FIND ENTRY BY NAME eller FIND ENTRY BY POSITION vises. Tast inn de tre første bokstavene til navnet eller posisjonsnummeret (lagringsnummer) med tastene 0-9 på tastaturet. Trykk OK-tasten. Telefonkatalogen vises med den første registreringen i den første linjen som stemmer overens med navnet eller lagringsnummeret. Hvis det ikke finnes noen registrering som stemmer overens, vises den nærmeste registrering i den første linjen. Trykk OK-tasten i telefonfunksjonen. står på DSC-menyen vises. Cursoren Setup. Velg Phone book med -tasten. Trykk OK-tasten. Menyen vises. Cursoren står på Find name. Velg Add entry med -tasten. Trykk OK-tasten. Menyen ADD ENTRY vises. Velg mellom apparatets minne eller SIM-kortets minne med -tasten. Trykk OK-tasten. Tast inn telefonnummeret med tastene 0-9 på tastaturet. Trykk OKtasten. Tast inn navnet med tastene 0-9 på tastaturet. Anmerkning: Navnets lengde for registreringer i telefonkatalogen er avhengig av SIM-kortet (vanligvis 16 tegn). Telefonnummeret kan bestå av 20 sifre. Trykk OK-tasten. Du oppfordres til å oppgi et nummer for lagringsplassen for registreringen. Oppgi et lagringsnummer med tastene 0-9 på tastaturet. Trykk OK-tasten for en automatisk nummerfordeling. Du returnerer til menyen ADD ENTRY. Bearbeide registreringer Forandre en registrering Velg registreringen som skal forandres fra telefonkatalogen slik det er beskrevet under,,finne registreringer".

19 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Trykk OK-tasten. En meny med funksjonene Change, Delete, Move og Copy vises. Velg Change med -tasten. Trykk OK-tasten. I menyens første linje vises registreringens navn, i den andre linjen vises telefonnummeret. Forskyv registreringsfeltet i den første linjen med / -tastene. Oppgi forandringen med tastene 0-9 på tastaturet, eller slett med CLR-tasten. 36 TELEFONKATALOG Trykk OK-tasten for å komme til den andre linjen. Oppgi forandringen med tastene 0-9 på tastaturet, eller slett med CLR-tasten. Når du har foretatt alle forandringer, trykk OK-tasten. Du returnerer til telefonkatalogens liste. Slette en registrering Velg registreringen som skal slettes fra telefonkatalogen slik det er beskrevet under,,finne registreringer". Trykk OK-tasten. En meny med funksjonene Change, Delete, Move og Copy vises. Velg Delete med -tasten. Trykk OK-tasten. Registreringen er slettet, og du returnerer til telefonkatalogens liste. Forskyve en registrering i telefonkatalogen Velg registreringen som skal forskyves fra telefonkatalogen slik det er beskrevet under,,finne registreringer". Trykk OK-tasten. En meny med funksjonene Change, Delete, Move og Copy vises. Velg Move med -tasten. Trykk OK-tasten. Forskyv registreringen med / -tastene. Trykk OK-tasten. Registreringen er forskjøvet, og du returnerer til telefonkatalogens liste. Kopiere en registrering i telefonkatalogen Velg registreringen som skal kopieres fra telefonkatalogen slik det er beskrevet under,,finne registreringer". DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Trykk OK-tasten. En meny med funksjonene Change, Delete, Move og Copy vises. Velg Copy med -tasten. Trykk OK-tasten. Forskyv registreringen med / -tastene til stedet der den skal kopieres. Trykk OK-tasten. Registreringen er kopiert, og du returnerer til telefonkatalogens liste. Forespørre kapasiteten Trykk OK-tasten i telefonfunksjonen. Velg Phone book med -tasten. Trykk OK-tasten. Velg Capacity med -tasten. Velg SIM card eller Phone med -tasten. Trykk OK-tasten. Antall frie lagringsplasser vises kort, deretter vises telefonkatalogens meny. Sperre/åpne adgang til telefonkatalogen Du kan sperre telefonkatalogens minne enten for apparatet eller SIM-kortet, eller begge to. Sperre telefonkatalogen Trykk OK-tasten i telefonfunksjonen. Velg Phone book med -tasten. Trykk OK-tasten. Velg Access med -tasten. Velg Phone, SIM card eller All med tasten. Trykk OK-tasten. Oppgi adgangskoden med tastene 0-9 på tastaturet. Trykk OK-tasten. 37 TELEFONKATALOG Oppheve telefonkatalogens sperre Fremgå på samme måte som beskrevet under,,sperre telefonkatalogen". Velg punktet No locks i menyen. Trykk OK-tasten. Oppgi adgangskoden med tastene 0-9 på tastaturet. Trykk OK-tasten. BESKJEDER / MAILBOX Beskjeder (SMS) / Mailbox Med din Radiophone kan du motta eller sende SMS-beskjeder. Lese en ny beskjed Nye beskjeder vises i displayet med et symbol. Når nye beskjeder kommer inn, hører du et signal. Når en ny beskjed er kommet inn, trykk SMS-tasten. Beskjeden vises i displayet. For å,,bla" i beskjeden, trykk / -tastene. Hvis du ønsker å sette opp en telefonforbindelse til senderen, trykk -tasten. Når du har lest beskjeden, trykk CLR-tasten. Det vises et utvalg. Du kan nå velge om beskjeden skal slettes, eller om den skal forskyves til et arkiv. Velg den ønskede opsjonen med / tastene. Trykk OKtasten. Dersom du har valg No, flyttes beskjeden til,,arkivet". Registrering av eget telefonnummer Du kan oppgi opptil tre egne telefonnumre og telefonnummeret til din mailbox. Trykk OK i telefonfunksjonen. står på DSC-menyen vises. Cursoren Setup. Trykk OK-tasten. Velg My number med -tasten. Velg Number eller Mailbox med -tasten. Trykk OK-tasten. Tast inn de relevante numrene med tastene 0-9 på tastaturet. Trykk OK-tasten. Tast inn et navn med tastene 0-9 på tastaturet. Trykk OKtasten. Sende en beskjed Trykk OK-tasten i telefonfunksjonen. DSC-menyen vises. Cursoren står på Setup. Velg Menu med -tasten. Trykk OK-tasten. Menyen vises. Cursoren står på Mailbox. Velg Messages med -tasten. Trykk OK-tasten. Velg Output med -tasten. Menyen OUTPUT vises. 38 BESKJEDER / MAILBOX DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Velg New med -tasten. Trykk OK-tasten. Tast inn beskjedens tekst med tastene 0-9 på tastaturet. Hvordan du taster inn tekster kan du lese under,,hvordan sette inn navn/telefonnumre" i kapittel,,telefonkatalog". Tast inn servicenummeret med tastene 0-9 på tastaturet. Trykk OK-tasten. Menyen PARAMETERS vises. Innstille beskjedenes gyldighet Du kan innstille hvor lenge servicesenteret skal forsøke å lede en beskjed videre til mottakeren. Du kan velge en tidsramme fra en til syv dager. Trykk OK-tasten i telefonfunksjonen. Velg Menu med -tasten. Trykk OK-tasten. Velg Messages med -tasten. Trykk OK-tasten. Velg Parameters med -tasten. Trykk OK-tasten. Velg Validity med -tasten. Trykk OK-tasten. Oppgi tiden i antall dager med tastene 0-9 på tastaturet. Trykk OK-tasten. Menyen PARAMETERS vises. Anmerkning: Beskjeder må ikke bestå av mer en maks. 160 tegn. Trykk OK-tasten. Tast inn telefonnummeret med tastene 0-9 på tastaturet. Trykk OK-tasten. Velg med / -tastene om beskjeden skal sendes, lagres eller sendes og lagres. Trykk OK-tasten. Beskjeden sendes. Du returnerer til menyen Messages output. Registrere servicenummeret For å kunne sende beskjeder, må servicenummeret til din operatør være registrert. Servicenummeret er vanligvis lagret på SIMkortet og brukes automatisk. Dersom du ønsker å oppgi servicenummeret på nytt, eller du ønsker å forandre det, trykk OK-tasten i telefonfunksjonen. Velg Menu med -tasten. Trykk OK-tasten. Velg Messages med -tasten. Trykk OK-tasten. Velg Parameters med -tasten. Trykk OK-tasten. Velg Service no. med -tasten. Trykk OKtasten. Lese alle beskjeder Trykk OK-tasten i telefonfunksjonen. Velg Menu med -tasten. Trykk OK-tasten. Velg Messages med -tasten. Trykk OK-tasten. Velg Storage med -tasten. Storage med forberedte og sendte beskjeder vises. Mottatte beskjeder vises med dato, klokkeslett og avsenderens nummer. Velg den ønskede beskjeden med / tastene. Trykk OK-tasten. 39 BESKJEDER / MAILBOX Hvis du ønsker å sette opp en forbindelse til senderen, trykk -tasten. Når du har lest beskjeden, trykk CLR-tasten. Det vises et utvalg. Her kan du velge om beskjeden skal slettes eller ikke. Velg den ønskede opsjonen med / tastene. Trykk OK-tasten. Mailbox (mobilbox) Mailboxen (også kalt mobilbox) er en telefonsvarer som stilles til disposisjon av din operatør.

Radiophone. Antares T60. Bruksveiledning

Radiophone. Antares T60. Bruksveiledning Radiophone Antares T60 Bruksveiledning APPARATOVERSIKT 2 3 4 5 6 7 8 1 9 16 15 14 13 12 11 10 2 APPARATOVERSIKT 1 Lydstyrkeregulering, på-/avknapp 2 SRC-tast, kildevalg mellom radio, CDveksler (dersom

Detaljer

Radiophone / Cassette. Amsterdam TCM 127. Bruksanvisning

Radiophone / Cassette. Amsterdam TCM 127. Bruksanvisning phone / Cassette Amsterdam TCM 127 Bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 19 18 17 16 15 14 13 12 1 12 Fjernbetjening RCT 07 (tilleggsutstyr) 16 17 4 3 2 Innholdsfortegnelse radio, kassett, CD veksler

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1300 VD

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1300 VD Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast Høyre pil piltaster Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast meny Enter delete shift Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT Formålet med dette tillegget er å gi en kort oversikt over de vanligste funksjonene til Sensus Infotainment-system og hjelpe deg

Detaljer

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580IP Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3.

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT GDK-30+/100

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT GDK-30+/100 Hurtigveiledning for GDC-400H DECT GDK-30+/100 INNHOLDSFORTEGNELSE Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Mobil Brukerveiledning

Mobil Brukerveiledning Mobil Brukerveiledning Velkommen som Telio mobilkunde INNHOLD VELKOMMEN TIL TELIO MOBIL.......................................3 KOMME I GANG................................................3 SPERRING AV

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Før du går I gang med å installere skal du sikre deg følgende: 1. SIM kortet har en 4 sifret PIN-kode når du mottar kortet fra teleselskapet. Det er viktig at

Detaljer

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO Brukerveiledning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 323234 Rev C NO Innhold 1. Introduksjon:... 2 2. Pakkens innhold:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Montering av GSM-modul... 4 5. Oppstart... 4 6. Koding av GSM-modulen...

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Bruksanvisning for GDC 450

Bruksanvisning for GDC 450 Bruksanvisning for GDC 450 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Aktive displayknapper 4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TELEFONSTYRING AV EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD O F C OM F ORT 2 TEKNISK DOKUMENTASJON INNHOLD KAPITTEL TITTEL INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

Radio / CD COACH CRC 41. Bruksveiledning

Radio / CD COACH CRC 41. Bruksveiledning Radio / CD COACH CRC 41 Bruksveiledning Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Por favor, abrir Favor abrir Hier openslaan a.u.b. Öppna Åpne Avaa tästä Lütfen katl sayfay aç n z. 2 DEUTSCH

Detaljer

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Innhold Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Dette dokumentet utfyller brukerveiledningen til Gigaset-VoIP-telefonene: Gigaset DE380 IP R Etter at brukerveiledningen ble ferdigstilt, er apparatets

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT AMSTERDAM TCM 127

Din bruksanvisning BLAUPUNKT AMSTERDAM TCM 127 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT AMSTERDAM TCM 127. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. AmpliPower 40

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. AmpliPower 40 Geemarc NO BRUGERVEJLEDNING AmpliPower 40 Geemarc Bruksanvisning AmpliPower 40 tonax.dk YOUR WORLD OF SOUND [Side 1] Bruksanvisning - les nøye før bruk! VÆR FORSIKTIG: Denne telefonen er spesielt utformet

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Telefon Software versjon 5.3.3 eller nyere Rev C NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2 Bruke Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten... 3 2.2 Telefonmenyen... 3 2.3 Ringe

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT IP LDK- 50/100/300

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT IP LDK- 50/100/300 Hurtigveiledning for GDC-400H DECT IP LDK- 50/100/300 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 4 Plukke opp samtaler... 4 Sette over samtaler... 4 Ringe internt... 4 Ringe eksternt... 4 Programmere personlig

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Statusikoner Din telefon Batteriets ladenivå Initialisering av talepostkassen / Informasjoner av interesse Påminnelse om programmert avtale

Detaljer

ë «Samtale venter» på š Anonymt anrop på

ë «Samtale venter» på š Anonymt anrop på Kort oversikt over Gigaset 5020 * 8 7 6 Taster 1 Hurtigvalgtaster 2 Repetisjonstast 3 Spørreanropstast 4 Mikrofonbrytertast (Mute) 5 Skift-tast 6 Lavt-tast 7 Høyttalertast (Handsfree) 8 Høyt-tast 9 Lagringstast

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON. SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER

BRUKERDOKUMENTASJON. SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER BRUKERDOKUMENTASJON SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER Hva er Solidus ecare? Solidus ecare er en programvareløsning for å køe og organisere innkomne telefonsamtaler. Når en bruker ringer et (felles) telefonnummer

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300M

Hurtigveiledning Konftel 300M Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300M NORSK Beskrivelse Konftel 300M er en bat teridrevet trådløs konferan setelefon for tilkobling til mobilnett (GSM/3G) eller datamaskin

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

GSM ALARM KAMERA. Hurtigveiledning FUNKSJONER INNHOLD I ESKEN

GSM ALARM KAMERA. Hurtigveiledning FUNKSJONER INNHOLD I ESKEN GSM ALARM KAMERA Hurtigveiledning Velkommen som eier og bruker av ditt nye GSM kamera. Dette er en hurtigguide for en rask innføring i kameraets funksjoner og bruk. For avansert oppsett som bildeinnstillinger

Detaljer

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen.

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen. Aiko videodørtelefon 1716/1 og 1716/2 er laget for å benyttes i 2 Voice systemet til Urmet. KOMPONENTBESKRIVELSE OG KARAKTERISTIKKER INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende

Detaljer

Bruksanvisning. TFT-fargedisplay

Bruksanvisning. TFT-fargedisplay Bruksanvisning TFT-fargedisplay 1286.. Apparatbeskrivelse TFT-fargedisplay tilhører Gira porttelefonssystem og brukes for å utvide svarapparatet. Menu 2 Det høyoppløslige aktive 1,8-tommers TFT-fargedisplayet

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok 9351309 Utgave 4 Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi

Detaljer

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6 GSM MICRO Tema Bruksanvisning Side 1 SIM-kort 1.1 Abonnementstype og SIM-kort 2 1.2 Deaktivering av PIN-kode 2 1.3 Innsetting av SIM-kort 3 2 Igangsetting 2.1 Tilkobling 3 2.2 Oppstart 4 2.3 Signalstyrke

Detaljer

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av Sikom GSM Alarm Controller III - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

Brukerveiledning for klient. NetCom Mobile Voice Recorder

Brukerveiledning for klient. NetCom Mobile Voice Recorder Brukerveiledning for klient NetCom Mobile Voice Recorder Innhold Moble voice recorder 3 Mobilapplikasjon 4 Støttede telefoner 4 Symbian S60 3rd Edition 4 Symbian S60 5th Edition 4 Windows Mobile 6.5 4

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernkontroll Innstillingsveiledning - Norwegian Kjære Kunde, I denne veiledningen finner du den informasjonen du trenger for å kunne aktivere

Detaljer

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255 Brukerveiledning Fallindikator GT300 Artikkelnr: 324 255 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Fallindikator GT300... 3 2.1 Beskrivelse av tastatur og MINI USB grensesnitt... 4 2.2 Ikon beskrivelse... 5 3 Komme

Detaljer

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning Bli kjent med EuroPhone S Betjeningselementer display 1 6 2 7 3 8 4 9 5 0 telefonliste OK funksjontaster 1 2 3 2nd 4 5 6 1 5 2 7 8 9 1.2.3. 0 KP MSN R høyttaler

Detaljer

Brukermanual for LWS-WS DECT bordapparat SBG-1000

Brukermanual for LWS-WS DECT bordapparat SBG-1000 Brukermanual for LWS-WS DECT bordapparat SBG-1000 Innholdsfortegnelse Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement

HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av HyttaMi Comfort - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet for strøm- og alarmstyring. Med

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

EuroPhone Basic 10/20. Bruksanvisning

EuroPhone Basic 10/20. Bruksanvisning EuroPhone Basic 10/0 Bruksanvisning Innhold 1 INNLEDNING 5 GENERELT 6.1 Om denne bruksanvisningen: 6. Pakkens innhold 8..1 EuroPhone Basic 10 8.. EuroPhone Basic 0 8.3 Taster og displaymeldinger 9.4 Slik

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer