Driftsassistansen I Hordaland- vann og Avløp IKS(DIHVA) er eit interkommunalt selskap der medlemskommunane/va-foretakene er Austevoll, Askøy, Bergen,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsassistansen I Hordaland- vann og Avløp IKS(DIHVA) er eit interkommunalt selskap der medlemskommunane/va-foretakene er Austevoll, Askøy, Bergen,"

Transkript

1 Driftsassistansen I Hordaland- vann og Avløp IKS(DIHVA) er eit interkommunalt selskap der medlemskommunane/va-foretakene er Austevoll, Askøy, Bergen, Eidfjord, Fjell, Fusa, Gulen, Haugesund, Jondal, Kvam, Kvinnherad, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Odda, Os, Osterøy, Radøy, Samnanger, Stord, Sund, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal, Voss og Øygarden. DIHVA skal vera eit kompetansesenter for vass- og avlaupssystem og utføra/ formidla tjenester og produkt slik som driftsassisanse eller driftsansvar, kvalitetssikring, analyseverksemd, opplæring, erfaringsutveksling og informasjon.

2 DIHVA IKS, Driftsassistansen i Hordaland Vann og avløp IKS Opphavlegeitsamarbeid mellom 10 kommunarmed høggradig avlaupsreinsing, fra ca Organisert med eitvalgt styre/arbeidsgruppe som kjøpte konsulenthjelp stifta som interkommunalt selskap (IKS) og utvida til å omfatta også drikkevatn. 22 kommunar er eigarar og 6 kommunar er tilknytta. Representantskapet veljer styret, som består av 7 personer. Leiarav representantskapet er Magnar Sekse, Bergen kommune og styreleiar er Arne Eikefet, Lindås kommune.

3 Organisasjonskart DIHVA IKS Representantskapet 23 medlemmer Styret 7 medlemmer Kvalitetsansvarlig Helge Botnen Daglig leiar Tore Andersland Hordalekk Zlatko Cemalovic Teknisk leiarar: Fereidun Akhoundzadeh og Otto Kaurin Nilsen Ledningskartkonsulent Astrid Heggen Knappen RA Byrkjelo RA Akkreditert prøvetaking

4 Driftsassistansen i Hordaland Vann og avløp IKS DIHVA sitt formål: Driftsassistansen i Hordaland Vann og Avløp IKS (DIHVA) er eit interkommunalt selskap med formål å bidra til betre kvalitet og effektivitet på vass- og avlaupssystema i medlemskommunane. DIHVA skal vera eit kompetansesenter for vass- og avlaupssystem og utføra/formidla tjenester og produkt slik som driftsassistanse eller driftsansvar, kvalitetssikring, analyseverksemd, opplæring, erfaringsutveksling og informasjon.

5 Prioriterte arbeidsområder DIHVA som kompetansesenter Systematisk kompetanseutvikling i kommunane Nettverk og erfaringsutveksling Samarbeidsprosjekter Sams innkjøp

6 DIHVA som kompetansesenter Ha oversikt over kompetanse i kommunane. Formidla kontakt. Ha oversikt over og kontakt med relevante fagmiljøer. Formidla kontakt. Ha generell VA-kompetanse sjølv. Bidra i enkle problemstillinger. Finnafram til områder der fleirekommuner har manglende kompetanse og/eller kapasitet. Til setjakvalifiserte personer som kan arbeida spesifikt med dette for kommunane. Eksempel: Ledningskartkonsulent, Akkreditert prøvetaking, Resipientundersøkjing etc..

7 Systematisk kompetanseutvikling i kommunene Arrangerakurs, fagtreff, temadagari eigen regi. Bruka både lokal og sentral kompetanse. Samarbeida med sentrale kursarrangørar(norsk Vann, Norsk Rørsenter, andre driftsassistanserm.fl.) og bidra med markedsføring og teknisk gjennomføring av kurs på Vestlandet. Utvikla system for DIHVA -sertifisering. Grunnkursa for vass og avlaup samt ADK-kurs er basis. I tillegg skal eitantall vekttall for mindre kurs etc. oppnås ila. en tre -års periode.

8 Nettverk og erfaringsutveksling Driftsoperatørforum. Enkel samling på noen timari einkommune, med anleggsbesøk. Temamøter med innlegg av personer med kompetanse og/eller brukarerfaring. Erfaringsutveksling og diskusjon. Ekskursjoner/fagturer til andre fylker, evt. utenlands. (Ikkjegjort enda)

9 VA-dagane på Vestlandet Mål: Faglig møteplass for heile VA - bransjen på Vestlandet To dagar med fagseminarer, diskusjoner, VA - messe og sosialt samvær 2010: Arrangert for sjuande gang september på Park Hotel, Voss. 289 personer tilstede, 51 utstillere (54 firma) 2011: På Voss september.

10 Samarbeid om ledningskartkonsulent Etablert som eitårig prosjekt i 2006 Deltakere: Askøy, FjellVAR, Fusa, Kvam, Os og Osterøy Prosjektleiar på heiltid permisjon fra Powel Prosjektet vellykka. Alle med vidareog ledningskartkonsulent fast ansatt i november Røyrleggjar med erfaring fra TV-inspeksjon av ledningsnett. Gemini VA og GIS/LINE Innmåling i felt, innleggjingav gamle og nye data, kvalitetsheving av innlagte data, utnytta funksjonaliteten i programma, opplæring av driftspersonell med meir.

11 Samarbeid om akkreditert prøvetaking Gjelder anlegg under 14 i Forurensningsforskrifta. Askøy, Bergen, Fjell fra 2011, Flora, Førde, Gloppen, Haugesund, Kvam, Odda, Os, og Stord. DIHVA akkrediterer seg og er paraplyorganisasjon for kommunane Kontrahert personell i kommunane.

12 Hordalekk aktiv lekkasjekontroll Prosjekt med oppstart våren 2007 Deltakarar: Eidfjord, FjellVAR, Fusa, Kvam, Kvinnherad og Os Prosjektleiar på deltid frikjøpt på timebasis fra Voss kommune Første fase ferdig nå. Besøk på anlegg for å verta kjent og kartleggja lekkasjeandel, målepunkter og utstyr og planleggja behov for eventuell deltakelse i neste fase. Evalueringsmøte og diskusjon om vidare fremdrift i april. Neste fase vil være meir omfattande, med etablering av målepunkter, identifisering og utbedring av lekkasjer og etablering av rutiner for aktiv lekkasjekontroll.

13 Samarbeidsprosjekter Finnafram til områder som p.g.astorleik og kompleksitet etc. med føremonkan gjennomførastog organiserasti eit fellesprosjekt. Prosjektleiarkan verapå heil-/deltid fra einkommune, ansatt i DIHVA eller alternativ ein ekstern aktør. Assistanse i samanhengmed kvalitetssikring, internkontrollog beredskapsplaner: Etablering av system. Drift av system. Intern revisjoner. Avvikshandsaming. Kontakt med mattilsynet, KLIF og Fylkesmannen etc. Assistanse i samanheng med resipientundersøkjing: Førebuing, program for undersøkjing og omfang, valg av parametre. Anbudsprosessen, vurdering av tilbud og valg av konsulent. Faglig oppfølging i perioden undersøkjing pågår. Vurdering av konsulentens (utkast til) sluttrapport. Kontakt med mattilsynet, KLIF og Fylkesmannen etc.

14 Sams innkjøp Inngå avtalar på vegne av fleirekommunarom innkjøp av varer og tjenester. Eksempel: Laboratorietjenester for avlaup Aktuelt: Kjemikalier, laboratorietjenester for vatn

15 Fellesavtale om laboratorietjenester for avlaupsreinseanlegg Eit-årigavtale vart inngått mellom DIHVA og Eurofins Bergen i april DIHVA har einsidigopsjon på å forlengjamed år. Deltakarar: Askøy, Bergen, Eidfjord, FjellVAR, Os, Radøy og Voss Fordeler: Faglige samlinger med laboratoriet, erfaringsutveksling mht. prøvetaking, rutiner etc., pris

16

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4.

SELSKAPSAVTALE. Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4. SELSKAPSAVTALE Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4.10 1 Namn Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS er ei interkommunal

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015

HANDLINGSPROGRAM 2015 HANDLINGSPROGRAM 2015 Rapport 2/2015 Årsmelding 2014 Side 2 av 21 DOKUMENTINFORMASJON Rapport: 1/2015 - Årsmelding 2014 Dato: Skrevet av: Jon Ivar Gjestad 22.5.2015 Kvalitetskontroll: Arkiv: D_ASS2/ÅRSMELD/Årsmeld_14/Rapport_1-2015_Årsmelding

Detaljer

Medlemer representantskapet: Styremedlemer

Medlemer representantskapet: Styremedlemer Årsmelding 2010 Regionrådet Nordhordland IKS har ni medlemskommunar: Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy. Selskapet har eit representantskap med 24 medlemer og

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Årsmelding 2009 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2009 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2009 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Stortingsmelding nr. 16 (2006 2007) og ingen sto igjen seier at både OECD og fleire norske utgreiingar har peika på alvorlege veikskapar ved

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 1822.36.81197 995 170 264

ÅRSMELDING 2014. Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 1822.36.81197 995 170 264 ÅRSMELDING 204 Driftsassistansen i Hedmark Sandvikavegen 36, 232 Ottestad Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 822.36.897 995 70 264 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side. INNLEDNING 5

Detaljer

Kvam herad. Kommunale selskap og føretak 2010 - oversikt og oppstart gjennomgang av eigarmelding og eigarstrategiar

Kvam herad. Kommunale selskap og føretak 2010 - oversikt og oppstart gjennomgang av eigarmelding og eigarstrategiar Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 16.02.2010 009/10 KJHE Kvam eldreråd 19.02.2010 007/10 KJHE Kvam heradsstyre 09.03.2010 018/10 KJHE Avgjerd

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Senter for Yrkesrettleiing, Opplæringsavdelinga www.mittyrke.no Aktørar som arbeider i feltet samarbeid mellom skule og

Detaljer

Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast

Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND 2007-2010 - HØYRINGSUTKAST 1 Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Innhald Innleiing...

Detaljer

Rapport: Kartlegging av øvingslokaler i Hordaland og Sogn og Fjordane 2011

Rapport: Kartlegging av øvingslokaler i Hordaland og Sogn og Fjordane 2011 Rapport: Kartlegging av øvingslokaler i Hordaland og Sogn og Fjordane 2011 Brak, august 2011 Brak er interesseorganisasjonen for det rytmiske musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane. Brak driver

Detaljer

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 31 Nr. 2 2002 ISSN 1502-3273

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 31 Nr. 2 2002 ISSN 1502-3273 Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 31 Nr. 2 2002 ISSN 1502-3273 http://www.hordaland-f.kommune.no/fylkesbibl/emne-ord/ Bibliotekleiarmøte og konferanse i Eidfjord 6. - 7. juni. s. 1 Nye

Detaljer

Program. 13. februar. Fra Rundstykker el.l. tilgjengelig 09:30 10:00 Oppstart. 08:30 Oppstart

Program. 13. februar. Fra Rundstykker el.l. tilgjengelig 09:30 10:00 Oppstart. 08:30 Oppstart Program 12. februar DAG 2 13. februar Fra Rundstykker el.l. tilgjengelig 09:30 10:00 Oppstart 13:00-14:00 Erfaringsdeling Lunsj Risikobasert internkontroll kartlegge og vurdere risiko Fra risiko til kontroll

Detaljer

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA.

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. Samandrag Nordhordland Digitalt (ND) er eit organ der kommunane i regionen samarbeider om felles geografiske

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring

Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring Startdato: Januar 2011 Sluttdato: Desember 2013 1 1. Innleiing Det treårige prosjektet Biblioteklandskap i endring er tildelt til saman 1 400 000

Detaljer

Kommunestruktur i Hordaland

Kommunestruktur i Hordaland ØF-rapport nr.: 02/2005 Kommunestruktur i Hordaland Av Gro Marit Grimsrud, Reidun Grefsrud, Svein Erik Hagen og Espen Køhn Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland,

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Kravspesifikasjon for ny it plattform med tilhørende tjenester for Museumssenteret i Hordaland og Museum Vest

Kravspesifikasjon for ny it plattform med tilhørende tjenester for Museumssenteret i Hordaland og Museum Vest Kravspesifikasjon for ny it plattform med tilhørende tjenester for Museumssenteret i Hordaland og Museum Vest 1.Hvem er vi 2.Mål for avtalen 3.Gjennomføring av anbudskonkurransen 4.Mål for plattform 5.Tekniske

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Innleiing Fylkeskommunane har i mange år hatt eit samarbeid

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer

Årsrapport 2010 Samarbeidsprosjektet GVD. GODT VANN! Drammensregionen

Årsrapport 2010 Samarbeidsprosjektet GVD. GODT VANN! Drammensregionen Årsrapport 2010 Samarbeidsprosjektet GVD Et samarbeid mellom 9 kommuner og Glitrevannverket IKS om vannforsyning og avløp Drammen kommune, Hurum kommune, Lier kommune, Modum kommune, Nedre Eiker kommune,

Detaljer

Næringshagen på Voss kva har skjedd?

Næringshagen på Voss kva har skjedd? Næringshagen på Voss kva har skjedd? Seminar veldig god deltaking, ligg mellom 25-50 deltakarar på kvart seminar. Seminara er skreddarsydd til behova for målbedriftene dvs. innhald i seminara vert utarbeida

Detaljer

Årsrapport 2009. Samarbeidsprosjektet GVD

Årsrapport 2009. Samarbeidsprosjektet GVD Årsrapport 2009 Samarbeidsprosjektet GVD Et samarbeid mellom 9 kommuner og Glitrevannverket IKS om vannforsyning og avløp. Innhold Bakgrunn... 2 Høydepunkter... 2 Organisering... 3 Årsrapport 2009... 3

Detaljer

Krav til eit framtidsretta kommunehelsetilbod

Krav til eit framtidsretta kommunehelsetilbod Krav til eit framtidsretta kommunehelsetilbod Bakteppe: Kommunereform Kommunal akutt døgntilbod Akuttmedisin Legevakt Rehabilitering Folkehelse Sogndal, 050914 Fylkeslege Per Stensland KAD kommunalt akutt

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

PROSJEKTNAMN: INTERKOMMUNALT SKREDSAMARBEID (I HORDALAND) 1. BAKGRUNN

PROSJEKTNAMN: INTERKOMMUNALT SKREDSAMARBEID (I HORDALAND) 1. BAKGRUNN Vår ref.: 10/16-10/N-860/TORDOL Arkiv: N-860 Dato: 19.03.2010 PROSJEKTNAMN: INTERKOMMUNALT SKREDSAMARBEID (I HORDALAND) Prosjektansvarleg: Bjørn Vik, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund, bjvi@kvam.kommune.no,

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer