RÅDET FOR VEDLIKEHOLD AV BRANNSLOKKEMATERIELL REFERAT FRA MØTE. 35. møte (1/2014) i Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RÅDET FOR VEDLIKEHOLD AV BRANNSLOKKEMATERIELL REFERAT FRA MØTE. 35. møte (1/2014) i Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell"

Transkript

1 RÅDET FOR VEDLIKEHOLD AV BRANNSLOKKEMATERIELL umg/ /2014 REFERAT FRA MØTE 35. møte (1/2014) i Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell Tid: Onsdag 12. mars, kl Sted: Standard Norge, Strandveien 18, Lysaker Tilstede: Forfall: Knut Birger Bakken, Norsk Brannbefals Landsforbund Tom Høseggen, Standard Norge (til kl ) Harald Sontum, Brannteknisk forening Terje Fjell, Brannteknisk forening, (leder for gruppen VBS) Håkon Manheim, Brannteknisk forening, observatør, Tove Grønseth, Standard Norge, observatør (til kl ) Gjerdrum, Rådets sekretær Knut Norum, Norsk brannvernforening, leder Håvard Grønstad, Finans Norge (FNO) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, NN Dagsorden 1. Referat fra forrige møte 2. Vedtekter og utfyllende bestemmelser 3. Tilsyn 3.1 Informasjon 4. Informasjon a) Hjemmeside, b) Nyhetsbulletin/Nyhetside c)utkast til Årsberetning 5. Innrapporterte avvik og klagesaksbehandling 6. Kurs og eksamensarrangører 6.1 Innspill fra møte med kursarrangører 11. mars 7. Kurs og eksamensmateriell 7.1 Revisjon av kompendium Kategori Grønn/Rød 8. Kompetente virksomheter (ikke til behandling) 9. Manuelt slokkeutstyr (ikke til behandling) 10. Vannbaserte slokkeanlegg 10.1 Innspill fra Teknologisk Institutt (mottatt e-post) 11. Strategi 11.1 Videre tiltak Miljødirektoratet 12. Økonomi 12.1 Statusrapport Regnskapsrapport 12.2 Regnskap Annet 14. Neste møte.

2 RÅDET FOR VEDLIKEHOLD AV BRANNSLOKKEMATERIELL 2 Dagsorden pkt. 0 Leder Knut Norum hadde meldt forfall pga. sykdom samme dag. Rådet er beslutningsdyktig når 4 av medlemmene er representert. Det ble derfor ingen viktige vedtak i dagens møte. Neste møte blir Årsmøte. Det var uttrykt bekymring for at DSB, ikke hadde meldt inn noen ny representant etter Ørjan Svendsen. Det avventes melding i fra Kari- Ann Thon Kristiansen, Produkt og forbrukertjenester i DSB. Den nye observatøren Håkon Manheim, BTF ble ønsket velkommen. BTF har også oppnevnt Viktor Isaksen som observatør. Dagsorden pkt. 1 Referat fra forrige møte De fremmøtte hadde ingen kommentarer til referatet av 9. desember Referatet ble godkjent. Dagsorden pkt. 2 Vedtekter og utfyllende bestemmelser Ingen saker Dagsorden pkt. 3 Tilsyn Saksbeskrivelse Ansvarlig Tiltak / 3.1 Det ble informert om at to virksomheter hadde søkt om å bli kompetent virksomhet; - TBB Driftstjenester, Lørenskog og - Vaktmesterservice Innlandet SA, Elverum. Førstegangstilsyn av disse virksomhetene blir ivaretatt av nye tilsynspersoner. Einar Nathan vil ta tilsynet av TBB, Lørenskog og Bård Johansen vil ta Vaktmesterservice Innlandet, SA Elverum. Etter at vi spurte kursarrangørene om noen kunne tenke seg å bli tilsynspersoner har følgende meldt seg: Bård Johansen Alarm Sikkerhet, Øyer og Bodø Einar Nathen, Rygge Sigsten Hansen, Bodø Øyvind Nordnes, SEM De innmeldte nye tilsynspersonene fikk innføring i hvordan tilsyn skal utføres på kursarrangørmøte den 11. mars. Virksomheter i Trøndelag var et av de første distriktene som fikk tilsyn. Tove ser på om hvilke virksomheter dette dreier seg om og kommer med forslag til aktuelle tilsynspersoner. (Sekr. anm. Tove har mottatt forslag til tilsyn fra Harald.) Ny tilsyn bestemmes. Tove april?

3 RÅDET FOR VEDLIKEHOLD AV BRANNSLOKKEMATERIELL 3 Dagsorden pkt. 4 Informasjon a) Hjemmeside Det ble informert om at det fremdeles gjenstår noe som Imbera ikke har rettet i henhold til kontrakten. b) Nyhetsbulletin/Nyhetside Det ble bestemt at det skal lages en Nyhetsside istedenfor en Nyhetsbulletin. Det er tidligere bestemt at den skal gå ut elektronisk og ikke per vanlig post. Vi mangler e-postadressene til kommunenes brannvesen. DSB er rette adressat. Det forsøkes å få tak på dem på annen måte, hvis vi ikke får dem hos DSB, f.eks. kommunenes nettside eller annet. Innhold kan være: Status NS 3910 Elevkompendier i kurshefte. Skum - FF Harald sender skriv til Ny forebyggende forskrift oppfordret til å komme med forslag til aktuelle saker. Det utarbeides en Nyhetside med aktuelle saker. c) Utkast til Årsberetning Utkastet ble sett igjennom. Noen få endringer ble foreslått. Nytt utkast blir lagt fram på årsmøte med regnskapstall fra fjoråret. Harald Nytt forslag blir framlagt til neste møte for godkjenning og signering av medlemmene. Dagsorden pkt. 5 Innrapporterte avvik og klagesaksbehandling Pkt. / Dato Saksbeskrivelse Ingen saker Ansvarlig Tiltak / Innrapportert avvik - NoHa - Mulig brudd på bestemmelsene Det gjelder bedriftene (ikke godkjent i Rådet) Brannvern og Sectech. 1. Brannvern: Det er haket av for NS 3910, mens det skulle ha vært NS-EN Etiketten er ikke registrert med G nr., men det kan se ut som signaturen er FN. I Rådets register er Frode Nordahl registrert med G Frode Nordahl gjøres oppmerksom på korrekt bruk og påtegning med G-nummer på etiketter. Det informeres om at det ikke er Rådet som har påført skriften med kulepenn på fotoet av etiketten. (Dersom du ikke har G-nummer så slutt.) 2. Sectech: Ikke registrert G nr., kun merket med L over flere år. Harald tok en telefon til virksomheten Sectech, og ga beskjed om at de feilaktig benyttet L på etikettene. I Rådets ordning skal L kun benyttes under opplæringstiden på 3 mnd. Det forutsetter registrering i Rådet etter opplæringsperioden. De sa at de ikke visste at de måtte registrere seg. (Sekr. anm. I etterkant har Sectech ringt tilbake og uhøflig bemerket at dette hadde vi/han ikke noe med. Ingen kunne ta patent på bokstaven L. Han påsto for øvrig at de hadde personer med kompetansebevis i virksomheten.) informerer NoHa om at det er tatt kontakt med virksomhetene og at det har blitt informert om reglene i Rådets ordning.

4 RÅDET FOR VEDLIKEHOLD AV BRANNSLOKKEMATERIELL 4 Dagsorden pkt. 6 Kurs og eksamensarrangører 6.1 Innspill fra møte med kursarrangører 11. mars Det var gitt melding om forfall fra - Olsen, Leif O - Søvde Brannservice, Førde - Konradsen, Helge - NOHA Norway, Reg. Øst, Oslo - Hansen, Sigsten - S.H. Salg og Service as, Bodø - og mulig forfall fra Ålesund Brannvesen, pga. kurs Forfall uten melding: - Jan Pettersen, Brannservice Østlandet Det sendes varsel om sletting som kursarrrangør til Brannservice Østlandet. De har aldri deltatt på kursarrangørmøtene. (De var heller ikke til stede ved anmeldt tilsyn av virksomheten og har heller ikke sendt inn tilbakemeldingsskjema med eksamensresultater etter kurs.) Sekretariatet Det ble informert om innspill mottatt fra deltagerne: - ønske om standard for husbrannslange (Standard Norge har den på planen). Det skal undersøkes om NoHa har en vedlikeholdsmanual for husbrannslanger og korrekt definisjon på husbrannslange. - pulver fra håndslokkere i gipsplater - 3 mnd. praksis tid kan utgå, men da må det mer praksis inn i undervisningen - kompendium i annet format vel mottatt de oppfordret til å tenke nytt Flere vinklinger ble diskutert, bl.a. gruppe-undervisning når det gjelder praksis. - Regler fra Rådet om kursopplegg for 10-års-fornyelse. Settes på arbeidsplan. Sekretariatet sender varsel om sletting som kursarrangør til Jan Pettersen, Brannservice Østlandet. Rådet Sekretariatet Dagsorden pkt. 7 Kurs og eksamensmateriell Pkt. / Dato Saksbeskrivelse - Ingen saker Ansvarlig Tiltak / 7.1 Revisjon av kompendium Kategori Grønn/Rød Harald ser igjennom et Kompendium og ser om noe kan slettes. Rådet oversender et kompendium til Harald for gjennomsyn. Harald 7.2 Eksamensmateriell for Blått Det har tidligere blitt tatt opp at eksamen har blitt for lett. Det skyldes at eksamensspørsmålene for brannslangetromler inngår. Nye eksamensspørsmål har blitt utarbeidet, så det skal ikke være en stor oppgave å utarbeide en ny eksamensoppgave. Terje? Dagsorden pkt. 8 Kompetente virksomheter - Ingen saker Dagsorden pkt. 9 Manuelt slokkeutstyr Ingen saker

5 RÅDET FOR VEDLIKEHOLD AV BRANNSLOKKEMATERIELL 5 Dagsorden pkt. 10 Vannbaserte slokkeanlegg 10.1 Innspill fra Teknologisk Institutt (mottatt e-post) ga beskjed om at hun hadde snakket med T. Østrem Olsen og gitt beskjed om at e-posten skulle tas opp i Rådet. Medlemmene anbefalte at e-posten av 25/2, fra TI ved Torleif Østrem Olsen, som var sendt til Rådets daglige leder, blir tatt opp i BTF-sprinklergruppe for å høre deres synspunkter. BTFs medlemmer i Rådet Dagsorden pkt. 11 Strategi Pkt. / Dato Saksbeskrivelse Ansvarlig Tilta k / 11.1 Videre tiltak Miljødirektoratet (tidl. KLIF) Det ble informert om at det avventes informasjon om forsøket ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) vedr. pulver i håndslokkere brukt til jordforbedring. Det skal skaffes mer informasjon før det tas kontakt Miljødirektoratet. Står allerede på arbeidslisten Dagsorden pkt. 12 Økonomi 12.1 Statusrapport Regnskapsrapport Rapport fra regnskapsfører fra februar var ikke mottatt. Det ble sett på økonomien i xledger. Ingen spesielle avvik. Innestående på DnB Nor: per 12. mars 2014: Driftskontoen Plasseringskonto Skattetrekkeskonto SUM Dagsorden pkt. 13 Annet Ingen saker Dagsorden pkt. 14 Neste møte Neste møte ble foreslått til: 10. eller 11. juni 2014, det tas kontakt med lederen Knut Norum for avtale. (Sekr. anm. 10. juni ble bestemt etter avtale)

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

Læreplan for utdanning av. Vedlikeholdsteknikere for vannbaserte slokkeanlegg

Læreplan for utdanning av. Vedlikeholdsteknikere for vannbaserte slokkeanlegg Læreplan for utdanning av Vedlikeholdsteknikere for vannbaserte slokkeanlegg Læreplan VBS - Utg. 3 2007-01-12 Revidert 2010-01-07, 2011-01-17, 2015-03-16 Forord Sprinkleranleggene Sprinkleranleggene har

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

Hovedstyret MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008. Quality Airport Hotell Gardermoen. Tid: 3. 4.oktober 08

Hovedstyret MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008. Quality Airport Hotell Gardermoen. Tid: 3. 4.oktober 08 MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008 Hovedstyret Sted: Quality Airport Hotell Gardermoen Tid: 3. 4.oktober 08 Til stede: Leder: Tove Dreierstad TS Styremedlem: Olav Østborg OØ Styremedlem: Anders Sten Nessem

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2012

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2012 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2012 15 fremmøtte - hvorav alle var stemmeberettiget. 1. Godkjenning av innkallingen/dagsorden. Godkjent. Ønske om å få innkallingen til årsmøtet pr. post

Detaljer

Referat fra rådsmøte for faglig råd for naturbruk 13. desember 2012

Referat fra rådsmøte for faglig råd for naturbruk 13. desember 2012 Vår saksbehandler: Mona Vibeke Moe Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: mvm@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2013/731 Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte for faglig

Detaljer

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Til stede fra styret: Robert Elstad, Roy Christiansen, Elin Melbøe Sørensen, Elin Nøkleby Andreassen, og Jan Østbye Forfall: Anita Fevang Pedersen Referent:

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2011 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til vårseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO Brann

Detaljer

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede:, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Neste møte 2. desember hos Ragnhild kl 18:00 (merk tiden) Sak nr.

Detaljer

ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS

ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS MØTEINNKALLING Tid: 31. august kl 18.00 Jnr.160/11 Arkiv 325 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen 17. Oktober 2011 W.R

Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen 17. Oktober 2011 W.R Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen 17. Oktober 2011 W.R Møtedato 15. september 2011 Til stede Kåre Wiik Tom A. Johansen Unn Disch Kihle Wenche Rognås Lars Elsrud Geir Ulf Johansen

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Referat fra møte med Utdanningsdirektoratet 13. juni kl 12-13.45 Til stede fra U-dir:

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Bestemmelse nr. 7 H: Krav til vedlikeholdspersonell for håndslokkere og brannslangetromler Vedtektshenvisning: 2.2, 2.3.1 Revisjon nr.

Bestemmelse nr. 7 H: Krav til vedlikeholdspersonell for håndslokkere og brannslangetromler Vedtektshenvisning: 2.2, 2.3.1 Revisjon nr. KRAV TIL VEDLIKEHOLDSPERSONELL FOR HÅNDSLOKKERE OG BRANNSLANGETROMLER 1 Omfang Bestemmelsen angir de minstekrav til kunnskaper som Rådet anser som nødvendige for å bestå eksamen for vedlikeholdspersonell.

Detaljer

Høgliaposten Utgave 1/2012.

Høgliaposten Utgave 1/2012. Informasjonsavis for Høglia Borettslag. Høgliaposten Utgave 1/2012. Publisert 15.01.2012 Vedlikehold. Det mest prekære vedlikeholdet på bygningsmassens tak er godt i gang. Grunnet været vi har hatt den

Detaljer

Utskrift av møtebok for Soltinddalen sameie. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 14.00.

Utskrift av møtebok for Soltinddalen sameie. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 14.00. Utskrift av møtebok for Soltinddalen sameie. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 14.00. Avholdt hos Karin Svendsen, Dåfjord Tilstede: Steinar Pettersen, Karin Svendsen og Thomas Austad på telefon fra

Detaljer

Sak 01/08 Konstituering av møtet (habilitet, protokoll, oppfølgingssaker)

Sak 01/08 Konstituering av møtet (habilitet, protokoll, oppfølgingssaker) Protokoll fra møte i Hovedkomiteen i VKM Torsdag 24. januar 2008 kl 1000-1500 Fra Hovedkomiteen: Bjørn Næss (møteleder), Espen Rimstad, Erik Dybing, Knut Berdal, Jan Alexander, Janneche Utne Skåre, Marit

Detaljer

Åpent referat styrmøte 02.06.2014 kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styrmøte 02.06.2014 kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styrmøte 02.06.2014 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Knut Erik, Øystein, Fritz (vara), Aase, Stian, Terje Orienteringssaker Godkjenning av referat for styremøte 05.05.2014 Godkjent Åpent styremøreferat

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 7. oktober 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident (til

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 30 stemmeberettigede, 1 fullmakter, totalt 31 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer