Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere."

Transkript

1 Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr årgang Stråling fra mobil basestasjoner og trådløse nettverk Stråling fra Kvitsøy. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

2 PFC PERSONLIG FRUKTBARHETSCOMPUTER Prevensjon uten bivirkninger 99,3% sikker Mål temperaturen under tunga når du våkner. PFCen viser n Grønt = sikker n Rødt = fruktbar PFC leveres i 3 forskjellige utgaver og prisklasser: BabyComp PFC, LadyComp PFC og Pearly PFC. Alle 99.3% sikre. For mer informasjon om PFC og kvinnelig fruktbarhet, send SMS <AD JA NLH navn adresse> til 1986 eller gå inn på Service-telefon: Vi bryr oss om din helse! Kvalitet fra ishavet Markedets største nåleleverandør. Topp kvalitet og rimelige priser. 2 Homøopraktikeren - 2/2008

3 Innhold Hovedartikler 4 Hvorfor virker våre terapiformer? 8 Farlig stråling fra trådløse nettverk og mobiltelefoner 23 Homotoksikologi Beh. med Lymfomyosot 26 Metabolsk syndrom og betennelse 28 Raimo Heino: Betennelse - Hva er det? 34 Foreningsnytt 38 Brystkreft og Vivitex Kjære Kollega! Et vellykket kurs og årsmøte er lagt bak oss. Den april var ca. 180 personer samlet i Hangaren på Quality Airport Hotel ved Stavanger Lufthavn. Kurset var en del av den videreutdanning som NLH er så kjent for. John Hetlelid Hele fredagen den 11. april 2008 var avsatt til temaer som var til praktisk bruk for alle terapeuter. Både Jens Veiersted og Dr. Bjørn Øverby innfridde svært godt forventningene. Vi hadde også en glimrende opplagt Raimo Heino som gjorde det enkelt å forstå hva matrix er og dens forbindelse med bindevevet. Lars Ranes hadde en god forklaring på hvordan fettsyrer virker positivt på vårt stoffskifte, metabolsk syndrom og betennelse. Trond E. Lund fra Trondheim hadde fått undersøkt akupunktur nåler under elektromikroskop ved NTNU, de bildene han viste oss kunne skremme vannet av noen og enhver. Nåler som det lå flere av i hver pakke kunne innholde sterke bakteriekulturer på nålespissen. Ikke alle nåler er spisse, noen kan se ut som en harpun på spissen, så det å være kritisk hvilke nåler du bruker er ihvertfall en sannhet. Lørdag 12. april var det generalforsamling. Det viktigste her er at kontingenten øker til kr 1750,- pr år. Det ble også vedtatt at dere som allerede har betalt kr 1500,- for 2008 vil få en tilleggsregning på kr 250,-. Budsjettet for 2008 er oppgjort med et overskudd på kr 43000,-. Det er ikke mye sett i forhold til de engasjement og utgifter vi har til SABORG og advokat i forbindelse med godkjennelse av tankefelt terapeuter. Se videre på Foreningsnytt side 32. Hovedtema på fagseminaret var forelesninger av Professor Odd Georg Nilsen fra NTNU. Det handlet om bivirkninger på skolemedisin og urter av alternativ medisin. Vi lærte å kjenne et ord som heter interaksjoner. Det handler om hvordan medisiner går sammen og hvordan de påvirker hverandre. Hvis vi tror at det ikke er bivirkninger av alternativ medisin tar vi skammelig feil, for det er det. Vi må derfor være svært nøye med hva vi anbefaler til våre pasienter, og være svært forsiktig med å blande visse urter med skolemedisin. Vi lærte også om hvordan P-glykoprotein og CYP enzymer kan gi nedsatt eller økt effekt av legemidler. Professor Paul Clayton var inne på at det var en sammenheng mellom diabetes 2 og Alzheimer. Osteoporose og astma er økende siden 1950 pga. kostholdet vårt. Mat og riktig diett er mye bedre enn kosttilskudd, hevdet han. 2/ Homøopraktikeren 3

4 Lørdag kveld hadde vi klovnen Per Inge Torkelsen som vår vise vert. Det var en utrolig kveld. Bildemontasjen på side viser hvor kjekt og løye vi hadde det. Du kan trega på at du ikkje var der. Du kan imidlertid komme til neste år på samme sted, dato mars Sett av datoen allerede nå. Søndag hadde vi fortsettelse på Bach blomstermedisin, og Stein Flaatrud snakket om B-17 som tilskudd til den tradisjonelle kreft behandling. 3 spennende dager med mange tankevekkere. Ønsker alle en god sommer. Formann John Hetlelid Hvorfor virker våre terapiformer? Et bidrag til forståelse av den kliniske effekten. v/ Veterinær Are Thoresen, Leikvollgata 31, 3213 Sandefjord, Are Thoresen Innledning: Min bakgrunn for å skrive denne artikkelen er at jeg er utdannet homøopat, akupunktør og veterinær, og har drevet min egen veterinære og humane akupunktur- og homøopatiklinikk i årene fra 1980 og fram til i dag. I denne artikkelen vil jeg ikke diskutere hvorvidt akupunktur eller homøopati virker eller ikke, men søke å trekke en konklusjon om en mulig eller sannsynlig virkningsmekanisme ut fra tre erfaringsområder; (1) diverse paradoksale observasjoner jeg har gjort gjennom årene, (2) resultater fra diverse vitenskapelige forsøk, og (3) erfaringer fra diverse alternative klinikker. En nødvendig forutsetning for å kunne forstå hvordan informasjons- eller reguleringsterapier (som blant annet omfatter akupunktur og homøopati) virker, er å bli seg bevisst at disse ikke virker i kraft av tilførte medikamenter, men bare i kraft av den informasjon eller stimulering de forårsaker. 4 Husk å registrere deg! i registeret for Alternativ behandling. Paradoksale observasjoner, erfaringer og vitenskapelige resultater: 1. Det er en generell opplevelse og mening blant veterinære akupunktører at behandling av hofteleddsdysplasi (HD) hos hund ved hjelp av akupunktur er en av de mest effektive behandlingsprosedyrer som finnes. Flere kolleger over hele verden har uavhengig av hverandre meldt om en suksess på 90 92% (1,2,3). Det foreligger også to dobbeltblinde undersøkelser, en fra USA (4) og en fra Finland (5). Begge disse dobbeltblinde undersøkelsene viser det eksakt motsatte av de kliniske resultatene; hundene ble ikke bedre, en del snarere verre, noen marginalt bedre. 2. En observasjon jeg selv og flere av mine kolleger har gjort er at tilstedeværelsen av negative personer i stor grad eller totalt ødelegger virkningen av akupunktur. Særlig er dette observert av kolleger som hadde gode resultater av sin akupunkturbehandling mens de arbeidet alene, men etter at de ansatte en ikke-troende kollega ble deres resultater av behandlingen stadig dårligere. Homøopraktikeren - 2/2008

5 3. En fransk vitenskapsmann Beneviste gjorde en rekke forsøk på midten av 1980-tallet. Han viste at høye fortynninger av aige (bestående kun av vann som var potensert aige (homøopatisk aige) hadde effekt selv om aige var fraværende som fysisk materie (7). Beneviste måtte, for å møte den massive kritikken han fikk, gjenta sine forsøk under observasjon av en gruppe kritiske vitenskapsmenn. Resultatet av disse nye forsøkene var at de høye fortynningene av aige var virkningsløse. Beneviste mente selv at bare det blotte nærværet av de kritiske personene var nok til å nulle ut (forandre) hans resultater, noe som da selvsagt ble avvist av hans kritikere (8). 4. En rekke forsøk er blitt foretatt for å belyse virkningen av potenserte substanser (9, 10,11). Mange forsøk har vist at homøopati har liten eller ingen virkning, men en metananalyse rapporterte positiv effekt oftere enn en manglende effekt blant de studiene som skåret høyest på kvalitet (12). Den gjennomgående konklusjonen har vært at resultatene varierer fra forsøk til forsøk på en ikke forutsigbar måte. 5. Professor Kröplin (13) fra Stuttgart, som i sin forskning på krystallisasjonsmønstre og dråpeformer (sensitive forsøk), har vist at sinnsstemningen til vitenskapsmennene påvirket resultatet av forsøkene i en uventet stor grad. Han selv stipulerte denne påvirkningen til 47 %. Dette vil kunne forklare hvorfor Beneviste fikk de resultatene han fikk, mens mer kritiske personer ikke var i stand til å reprodusere dem. 6. Innen kvantefysikken kan vi observere en tilsvarende uforklarlig variasjon (14), hvor resultatene varierer med hvem som utfører forsøket. Disse observasjonene er nå anerkjent innen kvantemekanikken, og en rekke forskere har vist denne muligheten både teoretisk og praktisk (15,16,17). Den første som beskrev denne kvaliteten av virkeligheten var Werner Heisenberg, som artikulerte denne innsikten på følgende måte; Vitenskapsmannen påvirker egenskapene hos de iakttatte objekter gjennom selve målingsprosessen (Heisenbergs usikkerhetsprinsipp). En fellesnevner for disse forsøkene er at resultatene varierer med og er avhengig av hvem som utfører forsøket/ behandlingen, det vil si tilstedeværelsen av terapeutens eller forsøkspersonens bevissthet. Dette vil kunne forklare hvorfor dobbeltblinde forsøk, hvor vi streber etter å eliminere personlige og åndelig/psykiske innflytelser, gir så dårlige resultater som rapportert. Denne psykisk/sjelelige/ åndelige effekten kan ikke beskrives alene som en placeboeffekt, men også som en effekt av terapeutens tilstedeværelse. Et forsøk på en konklusjon: Moderne vitenskap med sin fokusering på objektivitet har innført dobbeltblinde forsøk, slik at forsøkslederens og eventuelt pasientens subjektive intensjoner og ønsker ikke skal påvirke eller farge resultatene. Men om disse subjektive, sjelelig-psykiske funksjonene, som omfatter blant annet vitenskapsmannens/terapeutens intensjon, virker inn som en vesentlig del av stimuleringen av pasientens selvhelbredende prosesser, vil dobbeltblinde forsøk 2/ Homøopraktikeren 5

6 nødvendigvis få et annet utfall enn åpne kliniske forsøk. Om det forholder seg slik jeg her våger å antyde, vil dobbeltblinde forsøk ikke egne seg innen fagområdene homøopati og akupunktur, da resultatene her er avhengig av behandlerens nærhet, intensjon og empati (i tillegg til pasientens placebo-kvaliteter). At dette også er tilfelle overfor dyr, er noe vi som veterinærer vet. Dyrene er særdeles mottakelige for følelser og stemninger fra de menneskene som behandler dem (18,19). Om de antagelsene jeg her har fremført på grunnlag av mine observasjoner er riktige, vil det kunne få stor betydning for hvordan vi må designe forsøk innen akupunktur og homøopati. Referanser: 1. Proceedings of 22. annual International Congress on Veterinary Acupuncture, 5-8th September 1996, Spiez, Switzerland). 2. Proceedings of 22. annual International Congress on Veterinary Acupuncture, 5-8th September 1996, Spiez, Switzerland). 3. Zeitschrift für Ganzheitliche Tiermedizin, 3/98, side Bebchuk et al (1998) Double blind study to evaluate the clinical response to gold bead acupuncture as a treatment in dogs with naturally occurring hip dysplasia. Communication from Dept. of Small Animal Clinical Sciences, Michigan State University. 5. Hielm et al (1998) Double-blind study to evaluate the clinical response to gold bead acupuncture as a treatment in dogs with naturally occurring hip dysplasia. 6. Beneviste J. Et al. (E. Davenas, F. Beauvais, J. Arnara, M. Oberbaum, B. Robinzon, A. Miadonna, A. Tedeschi, B. Pomeranz, P. Fortner, P. Belon, J. Sainte-Laudy, B. Poitevin), Human basophil degranulation triggered by very dilute antiserum against IgE, Nature, Vol. 333, No. 6176, pp , 30th June, 1988 C Macmillan Magazines Ltd., Coulter H., Homeopathic Science and Modern Medicine, North Atlantic Books, Linde K., Wayne B. J., Melchart D., Worku F., Wagner H., Eitel F. Critical Review and Meta-Analysis of Serial Agitated Dilutions in Experimental Toxicology, Human & Experimental Toxicology, 1994; 13: Vaarst M., Veterinær homeopati: Baggrund, principper og anvendelse med speciell fokus på økologiske melkekvegbesetninger et litteraturreview, Statens husdyrbrugsforsøk, Danmark, Beteraktning nr. 731, 51 sider, Linde K., Clausius N., Ramirez G. et al., Are the clinical effects of homeopathy placebo effects? A metaanalysis of placebocontrolled trials, Lancet 1997; 350 (9081): Kröplin B., Welt im Tropfen, Gutesbuchverlag ISD Universität Stuttgart, 2001, ISBN: , 83 sider. 13. Capra F., Fysikkens Tao, (originalutgivelse ved Bantam Books, New York, 1975, The Tao of Physics ), norsk oversettelse ved Regnbueforlaget 1985, ISBN ), 287 sider, Bohm D., Hidden Variables and the Implicate Order, Zygon, vol. 20, nr. 2, USA Lawden D. F., A Berkeleyan Model for Psychic Phenomena, Psycoenergetics, vol , Gordon and Breach Science Publishers Inc, England. 16. Walker E. H., International Journal of Quantum Chem., vol. 11, 103, Conti A., Oncology in Neuroimmunomodulation, what progress has been made?, Annals of the New York Academy of Sciences, 2000, vol: 917, Thoresen A., Verifizierung von Akupunkturerfolgen Ein Diskussionsbeitrag, Zeitschrift für Ganzheitliche Tiermedizin, Nr. 1/1999, Homøopraktikeren - 2/2008

7 Farlig stråling fra trådløse nettverk Allergi mot stråling fra mobiltelefoner - En pasients sykehistorie- Spørsmål om stråling tatt opp i Stortinget Rapport om kobling mellom mikrobølger og kroniske sykdommer 2/ Homøopraktikeren 7

8 Farlig stråling fra trådløse nettverk? Resymé av en artikkel av Lars Klæbie - Forsker, Statens Strålevern Siden mobil og trådløse nettverk er en svært populær kommunikasjonsform oppstår det en del ubesvarte spørsmål vedrørende helsekonsekvensene. Mobil basestasjoner og trådløse nettverk settes i drift både i hjem, skoler, kontorer, offentlige bygg både ute- og innendørs uten at det er utført noen form for risikostudie over helsekonsekvensene for folk flest. Målinger viser at stråling fra trådløse nettverk og mobiltelefoner ligger godt innenfor grenseverdien satt av Statens Strålevern. Er dette god nok grunn til å anta at trådløse nettverk og mobilbruk er ufarlig? Absolutt ikke. Trådløse nettverk kommuniserer via radiobølger med en frekvens på 2,4 GHz med sender effekt på 0,1 Watt (W) og normal rekkevidde på ca. 100 meter. Hver datamaskin som er koblet opp mot det trådløse nettverket har også en sender effekt på opptil 0,1 Watt (W). Ser vi dette i kontrast til en mobiltelefon som har en gjennomsnitts sender effekt på 0,25 Watt (W) er dette vesentlig høyere effekt enn et trådløst nettverk. Hvordan påvirker strålingen folk flest? Forskere er mest opptatt av å utvikle grenseverdier for å sikre at radiofrekvente felt ikke skal føre til oppvarming av vev som følge av den radiobølge energi som absorberes i kroppens celler og omdannes til varme. Enkelte resultater fra laboratorieforsøk kan tyde på at svake radiofrekvente felt kan ha innvirkning på celler og cellesystemer, men det er ikke vist at dette har betydning for mennesker. Dette er vel og bra, men hva med langtidseffekten av slik stråling? Hvis forskere mener Kan stråle 2000 μw/m 2. Vi som mennesker tåler μw/m 2. Trådløs Linksys router at denne svært svake formen for radiobølge energi ikke er skadelig for menneskekroppen hvorfor har mennesker så mange plager forbundet med denne typen stråling? Forskere har ikke kunnet påvise noen årsakssammenheng, og er heller ikke i stand til å forklare hvorfor radiobølge eksponering kan gi slike helseplager. Statens Strålevern anbefaler at all eksponering skal holdes så lav som mulig, selv om forskere ikke har klart å påvise at eksponering fra trådløse nettverk er helseskadelig. Det anbefales i hvert fall å montere routere/accesspunkt i rom som man ikke oppholder seg så mye i, alternativt høyt oppe på veggen, og unngå å plassere trådløse routere/ accesspunkt i nærheten av soverom. Ved bruk av bærbare datamaskiner vil eksponeringen fra datamaskinen være høyere enn eksponeringen fra routeren/accesspunktet på bakgrunn av avstanden mellom datamaskin og person. Derfor anbefales det at bærbare datamaskiner plasseres på et bord siden strålefeltet avtar raskt med økt avstand. Ved avstander på mer enn et par meter vil strålefeltet være under 1/10000 av grenseverdien. Husk å registrer deg nå! I utøverregisteret for alternativ behandling Ta kontakt med Linn på tlf , hverdager mellom 08:00-14:00. 8 Homøopraktikeren - 2/2008

9 Allergi mot stråling fra mobiltelefoner Innsendt av Dag Gabrielsen Jeg har selvutviklet allergi for strålingen fra mobiltelefoner. Etter å ha benyttet NMT900 systemet fra ca 1990 til ca 1995 gikk jeg over til GSM og var den gang lykkelig over den fantastiske teknologien. Ca år 2000 begynte jeg å få hodeverk av å ta lange mobilsamtaler. Deretter har det blitt verre og verre. Min overfølsomhet er i dag slik at jeg så og si ikke kan være borte i strålene, og så belastende at jeg anser meg selv som handikappet (nesten invalid). En konklusjon som min lege ikke deler fullt ut (har kategorisert meg som spenningshodeverk), ei heller myndighetene (les videre). Min hverdag kan være som følger: 1. Opp før kl 06:00 om morgenen slik at jeg på vei til min jobb på Forus v/stavanger kan komme meg fortest mulig gjennom sentrum av byen. Grunnen er at Stavanger sentrum stort sett har stråleverdier over 1000 μw/m². 2. Haste inn på mitt kontor som er skjermet for den verste strålingen 3. Skru på min mikrobølge varsler 4. Her kan jeg da arbeide som vanlig, unntatt når noen ringer i fra etasjen under/ over meg. Jeg har ikke fått skjermet gulvet på kontoret enda. Da er det bare å ta seg en spasertur inntil strålingen (les mobiltelefonsamtalen) er over. 5. I alle møter jeg deltar i, må mine kollegaer skru av sine mobiltelefoner (eventuelt flymodus). 6. I alle kurs som jeg er instruktør på, må alle deltakere skru av sine mobiltelefoner i forelesningene. Kun i pausene får deltakerne ringe, selvfølgelig utenfor rommet. 7. I min avdeling har mine ledere tatt flere initiativ for at jeg skal kunne fungere på jobb. Dette synes jeg er meget tillitvekkende. 8. Så er det å prøve å komme seg hjemover før bilkøene blir for store igjen. Hjemturen er normalt mye verre grunnet alle som ringer i mobiltelefoner mens de kjører bil. Var det noen som snakket om handsfree? Hadde jeg hatt politimyndighet kunne jeg hanket inn minst på hver hjemtur (ca 17 km). 9. For ca et år siden hadde jeg hodeverk 3 av 5 arbeidsdager. Når er det unntaksvis at jeg ikke har hodeverk 5 av 5 arbeidsdager. 10. Så er det igjen å vente til hodeverken avtar. Noen ganger 1 time, andre ganger opp til flere timer (noen ganger til neste dag) alt avhengig av eksponeringen som jeg har vært utsatt for denne dagen. 11. Først da kan jeg si at jeg har et normalt liv. Hvis det å være innendørs i sitt hjem kan kategoriseres som det da. 12. Hvis jeg har vært mye eksponert en dag tåler jeg mindre neste dag. Får jeg ikke tatt meg inn igjen blir det forhåpentligvis til helgen. 13. Hvis jeg i jobbsammenheng skulle måtte ta en flytur til eksempelvis Bergen er jeg normalt ikke hodeverkfri før kl 20:00-21:00 om kvelden. Det verste med disse turene er mobilmaster på flyplassene, når røykelyset tennes etter flyturen og alle de som på død og liv må vandre rundt i lokalene mens de ringer. 2/ Homøopraktikeren 9

10 Min erfaring så lang er at jeg må holde meg borte fra stråledoser over 10 μw/m² (frekvensene fra 450 mhz til 1,8 GHz). Det er også noe med det å være nærme en sender. En kan høre disse skarpe frekvensene når en mobiltelefon kommer opp til en høyttaler. Jeg blir mye fortere dårlig når jeg blir utsatt for disse frekvensene (modulering). Dette fører til at jeg normalt: 1. Ikke kan gå på kino 2. Ikke kan ta en tur på byen 3. Har store utfordringer med å gå på butikken 4. Ikke kan ta en tur på en restaurant 5. Ikke kan gå på en fotballkamp 6. Ikke kan spille fotball på baner hvor det er satt opp mobilmaster (så å si alle for tiden) 7. Har store utfordringer med å ta en båt tur 8. Normalt får hodeverk av å kjøre gjennom tunneler, spesielt de nye med full dekning 9. Må sitte på spesielle plasser utenfor min hytte. En mobilmast peker direkte mot hytta, og fører til verdier over 10 μw/ m². 10. Min familie må også skru av alt av mobiltelefoner i mitt nærvær. 11. Min stedatter kan heller ikke ha på sin mobiltelefon. Som 12 åring får en da ikke mange besøk av klassekamerater. Det jeg ikke tør tenke på: 1. At noen skal sette opp master i nærområde av mitt hus 2. Få motorstopp i byen eller ved en mobilmast 3. Å måtte ta bussen Mitt problem er at jeg ikke synes å bli bedre av min sykdom, men stadig verre og verre. 10 Når da utbyggingstakten av mobilmaster, trådløse nettverk, WIFI med mer øker som det gjør i disse dager er det kun et tidsspørsmål før jeg må kaste inn håndkleet og flytte ut av Stavanger, men til hvor? Og hva gjør så myndighetene for oss som har utviklet allergi? Hvis noen tror at jeg er alene om å ha disse problemene, får de kontakte Nå sitter jeg med dundrende hodepine etter påsken. En påske hvor jeg skulle komme meg vekk fra de strålene som ødelegger livet mitt og til min familie, men den gang ei. Etter å ha vært en uke på hytta på Lindesnes og en halv uke i Sirdal, må jeg bare konstatere at jeg har store vansker med å være på min hytte. Det å ta turen til områder (eks. Sirdal) som Telenor gir betegnelsen god dekning er jeg avstengt fra. Her er det over 10 μw/m² på de fleste uteområdene og turløypene, og da tar det 2-3 timer så begynner hodeverken, men det stopper ikke med det. Hvis jeg da ikke kommer Green Magma - DET GRØNNE PULVERET Supernæring Superenergi Superkraft for immunforsvaret Råpresset, tørket saft av bygg-gress. Korngress overgår alle de andre av nesten 200 planter i bredspektret næring undersøkt av Dr.Yoshihide Hagiwara. Høyt innhold av klorofyll bidrar til en svært rensende effekt. Mange problemer forårsakes av mangel på bredspektret næring. Prøv GREEN MAGMA mange terapeuters favoritt for å styrke kroppen. Distrubueres av Helios Distribusjon AS Tlf: Importeres og markedsføres av: Norsk Barley Juice Import, 3114 Tønsberg Tlf: Mob: Fax: Homøopraktikeren - 2/2008

11 bort i fra området, så blir hodeverken bare verre og verre. Til slutt føles det som å være fanget i et bur og trengt opp i et hjørne hvor en ikke kan bevege seg noen steder samt at en blir dårligere og dårligere. Det føles som fysisk vold, det at det står en bokser og dunker inn den ene fulltrefferen etter den andre når en selv er bundet på både hender og føtter. Ved høye eksponeringer over tid kommer det også kvalme og synsforstyrrelser. Jeg har mang en gang vurdert om jeg er kapabel til å kjøre bil. I det siste har jeg sendt en rekke med meldinger til Lars Klæboe i Statens Strålevern. Han var rask med å dementere et oppslag i VG om helsefaren ved bruk av mobiltelefoner over 10 år. Det ble da påstått at dette kun var en delrapport fra WHO, men at den samlede rapporten fra WHO viste at det nærmest var sunt å bruke mobiltelefon!!!! Deretter har han henvist meg til og skrupuløst latt være å kommentere noen ting som helst av alle de henvisningene som er sendt til ham. Disse kobler vitterlig helseeffekter til elektromagnetiske stråler/felt (EMR/EMF). Jeg mener at Statens Strålevern på ingen måte kommer med et balansert syn på saken. I og med at jeg reagerer så mye som jeg gjør på mobilstråler samt konstatert at mine arbeidskollegaer i økende grad får kreft, hjernesvulster og hjernekreft har jeg bare gått og ventet på at forskningen skulle konkludere med kobling til EMR/EMF. Da statistikken rundt en mobilmast i Østerrike kom meg for hende i februar i år var jeg sikker på at nå nå skulle det bli fart i sakene, men hvor lenge var Adam i Paradis. Det neste en blir møtt med på Tabloid er at Statens Strålevern sin representant ikke kan TYSK, og derav ikke kan forstå/akseptere rapporten. Det vises også til at rapporten må filtreres slik at vi ikke skal få rede på de alarmerende resultatene statistikken viser. Videre hevder Statens representanter at vi som har fått disse trivielle problemene må kunne akseptere disse. De kan tydeligvis ikke ha forstått alvoret i statistikken fra Østerrike, og de trivielle problemene har jeg beskrevet ovenfor. Jeg unner ikke min verste fiende den hodeverken jeg får av mobilstråler, selv ikke Statens representanter. Man må likevel konstatere at det må bli en av de nærmeste til en av representantene som skal måtte få problemene før det reageres. Nå har jo tidligere fiskeriminister Olsen fått Alzheimer i relativt ung alder. Mon tro om han vet om eller ser koblingen til EMF/EMR? Gro Harlem Brundtland gikk ut i 2001 og hevdet at hun reagerte på mobiltelefoner. Hun har advart kreftforeningen om å ta dette på alvor, men fikk så øra flagret av visse miljøer. Jeg må også konstatere at jeg blir forfulgt i mitt eget land av noe faenskap som mobilindustrien på død og liv skal pakke på oss, og som blant annet myndighetene som hovedaksjonær i Telenor er med på. Jeg trodde også på at dette var en teknologi som ikke gav noen helseskader, for jeg har jo benyttet NMT900 og GSM flittig på 90-tallet. ALTERNATIV BEHANDLING NATUR & HELSE Natur & Helse leverer førsteklasses produkter innen: Aromaterapi Akupunktur Fotsoneterapi Naturlige vitaminer og mineraler Gode priser topp kvalitet! Rabatt til medlemmer i NLH og til studenter Registrer deg på for informasjon produktutvalg og priser eller kontakt: Natur & Helse AS, postboks 88, 3476 Sætre Tlf.: Faks: / Homøopraktikeren 11

12 Når jeg i disse dager konstaterer at jeg får hodeverk 5 av 5 arbeidsdager, og den verste kommer av å kjøre i trafikken i et byområde, har jeg forstått at denne teknologien ikke kan fortsette. Jo mer jeg tenker på det å holde en mikrobølgesender inntil hodet, samt det at vi blir bestrålt 24 timer i døgnet, jo mer ser jeg galskapen i dette. Når samtidig dette produktet gis til barn fra 6 års alderen og vi bestråler skole, barnehager, lekeplasser, flyplasser, byer med mer kommer dette bare til å gå en vei. Når mobilselskapene aktivt selger slik teknologi til de yngste og uvitne beviser jo det råttenskapen som mobilselskapene representerer, for de kan ikke ha unngått å få med seg mange av de alarmerende rapportene. At de driver med motforskning er jeg ikke i tvil om (på lik linje som med tobakksindustrien). Som allergiker ser jeg at det er mange andre som har de samme symptomene som jeg hadde på et tidligere stadie av mitt sykdomsforløp. Da er det bare et tidsspørsmål før det kommer en rekke med personer som har nettopp min sykdom, og i verste fall kreft. I Rogaland er det nå konstatert at 30% av befolkningen har spenningshodeverk. no/magasin/helse/article ece. Symptomene fra en pasient (ikke på nettet) viser meget stor likhet med mine plager. Så har vi Statens Strålevern sin representant som påstår at teknologien er 50 år gammel og at vi har levd med dette tilsvarende mange år, når det vitterlig er de siste 10 årene at teknologien har eksplodert. Forstå det den som kan. Vedlagt er en rapport om kobling mellom mikrobølger og kroniske sykdommer fra Paul Raymond Doyon, Associate Professor, Kyushu University (Japan). Skremmende lesning. Jeg tør ikke tenke meg hva som kommer til å skje når det går opp for folk flest hvilke helseplager eller helseskader som kommer av denne teknologien. Dag Gabrielsen ALTERNATIV BEHANDLING Akupunktur NATUR & HELSE MINERAL CARE D Ø D E H A V S P R O D U K T E R 12 URTEPRODUKTER Hud og kroppspleie med urter, dødehavsmineraler, eteriske oljer og greentea ekstrakt. Spesialprodukter mot hudproblemer. For klinikker og naturterapeuter - for både behandlinger og salg Amoraz AS - Postboks Stavanger Vi fører et bredt utvalg innen: Kroppsnåler med plast og stålhåndtak Ørenåler (plast og stål) Permanentnåler og pressnåler Kopper Ørelys Moxa Annet tilbehør GODE PRISER! Introduksjonsrabatt 25% ved førstegangsbestilling Registrer deg på for informasjon om bruk, egenskaper og priser eller kontakt: Natur & Helse AS, postboks 88, 3476 Sætre Tlf.: Faks: Homøopraktikeren - 2/2008

13 Rapport om kobling mellom mikrobølger og kroniske sykdommer av Paul Raymond Doyon, Associate Professor, Kyushu University (Japan) 1. Symptomer på kronisk trøtthetsyndrom ligner symptomer som russiske forskere kaller Radiobølge syke ellers kjent som Mikrobølge syke 2. Utbrudd av kronisk trøtthetsyndrom eller Yuppi Influensa som den også kalles ble plutselig svært utbredt på midten av 80 årene akkurat når det kommersielle mobiltelefon nettverk ble satt i drift i USA og andre deler av verden. 3. Kronisk trøtthetsyndrom og en del andre lignende symptomer som (Autisme, ADHD, Alsenheimer s osv.) hadde kraftig økning på tidlig 1990-tallet i takt med utbredelsen av digitalt (2G) mobiltelefon teknologi. 4. Kronisk trøtthetsyndrom, Autisme, og ADHD er mer alminnelig i land med svært god dekning av forskjellige mobiltelefon nettverk. I land som Myanmar, Nepal, Bhutan og Laos er slike sykdommer mye mer sjeldne siden mobiltelefon nettverk ble satt i drift på en mye senere tidspunkt. 5. Mikrobølger har blitt påvist i studier å forårsake oksidativ ødeleggelse som fører til en reduksjon av Super Oksid Dimutase (SOD), katalase, glutathion, CoQ10 sammen med beviser for økt biprodukt av oksidativt stress på cellemembraner, MDA. Oksidativ ødleggelse har blitt funnet som en hovedårsak til CFS. 6. Eksponering av mikrobølger og andre EMF (elektromagnetiske felt) er kjent for å påvirke kalsium ione flyten inn/ut av celler. Den samme unormale kalsium ione flyten finnes i mennesker med CFS/ME. 7. Eksponering av mikrobølger fører også til Mitokondrie dysfunksjon. Dette er også synlig hos pasienter med CFS/ME. 8. Antall røde blodceller reduseres ved eksponering av mikrobølger. Røde blodceller har som oppgave å transportere oksygen til og karbondioksid fra celler i hjernen og andre organer i kroppen. For lite oksygen til hjernen og andre organer kan føre til hjernetåke, dårlig konsentrasjon, svimmelhet og kvalme dette er også symptomer funnet hos pasienter med CFS. 9. Studier har også vist at mikrobølger reduserer dannelsen av nye drepeceller som forskere igjen tror er årsaken til reaktivering av virus og andre infeksjoner, akkurat slik som pasienter med CFS. 10. Yrkesarbeidere som er langtids eksponert av mikrobølger har en lavere verdi av T- hjelpere/t-begrenser celler (T4/T8). Akkurat slik som pasienter med CFS. 11. EMF felt har vist å øke forekomster av virus, bakterier, sporer, parasitter og sopp i blodet til et menneske. Disse patogener er alle vanlige hos pasienter med CFS. 12. Studier har også vist at mikrobølger påvirker sublimt stress som fører til økt ekskresjon av kortison som igjen fører til utmattelse. Slik utmattelse er også vanlig hos pasienter med CFS. 2/ Homøopraktikeren 13

14 13. Studier har også vist en reduksjon av 5-HT i blodet til mennesker som er eksponert av mikrobølger. 5-HT er en forløper til produksjonen av serotonin. Lave verdier av serotonin har blitt koblet til angst og depresjon. Angst og depresjon er vanlige hos pasienter med CFS. 14. Mikrobølger er kjent for å redusere norepinephrine nivået. Norepinephrine er viktig for å kontrollere det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemet er kjent for å bli påvirket hos pasienter med CFS. Norepinephrine er også koblet til korttidsminne forstyrrelser og depresjon, dette er også vanlig hos pasienter med CFS. 15. Melatoninproduksjonen forstyrres også ved påvirkning av mikrobølger. Melatonin er en antioksidant som er nødvendig for søvn. Forskere tror at Melatonin er forstyrret hos pasienter med CFS som fører til uregelmessig sovemønster og insomnia. 16. Dopamin nivå er også kjent for å bli påvirket av mikrobølgestråling. Hos CFS pasienter er det ofte funnet lave nivå av dopamin som igjen har direkte link til depresjon. 17. Mennesker med CFS føler seg bedre om natten (på tross av søvnproblemer) når det er mindre mennesker som snakker i mobiltelefoner og generelt mindre elektrosmog. 18. Det har blitt dokumentert at mennesker som har mobil basestasjoner montert i nærheten av hjemmet plutselig får symptomer som: Hodepine, svimmelhet, konsentrajonsvansker, dårlig husk, trøtthet, dårligere syn, hovne lymfeknuter, kvalme og dårlig appetitt. Alle disse symptomer er funnet hos CFS pasienter. 19. Det er blitt funnet CFS (og Autisme) via SPECT skanning som påviser redusert blodgjennomstrømning til hjernen. Studier viser at elektromagnetiske felt (EMF) lik stråling fra mobiltelefoner, forandrer regional cerebral blodgjennomstrømning. 20. Mikrobølger har vist seg å påvirke blodets koaguleringsevne. Pasienter med CFS har ofte koaguleringsdysfunksjoner. 21. Pasienter med CFS lider av allergier. Allergier påvirker produksjonen av histamin med mastceller. Mikrobølger er kjent for å påvirke mastceller til å øke produksjonen av histamin og andre EMF s har blitt vist å faktisk øke antallet mastceller i kroppen. Mikrobølger har også vist å øke antallet IgE antistoffer i kroppen til pasienter med atopisk eksem. 22. Lavt blodtrykk (hypotensjon) er en kjent årsak for mikrobølgepåvirkning. Dette symptomet er funnet hos CFS/ME pasienter. 23. Mikrobølger påvirker også hjerte og øyne. Pasienter med CFS utvikler hjerte og kar problemer i senere stadier av sykdommen, og klager ofte over dårlig syn. 24. Det er kjent at mikrobølger og andre EMR forandrer pinealkjertelens produksjon av melatonin og serotonin som også regulerer kroppens biosyklus. Pasienter med CFS har vanligvis dysfunksjoner i pinealkjertelen. 25. Nitrogenoksid oppbygning er et biprodukt av mikrobølgepåvirkning. Dette symptomet er også funnet hos CFS/ME pasienter. 26. En åpning av Blod Hjerne Barrieren (BHB) viser også påvirkning av mikrobølgestråling. Dette er også funnet på pasienter med CFS/ME. 14 Homøopraktikeren - 2/2008

15 Spørsmål om stråling tatt opp i Stortinget av Sylvia Brustad (AP) - Spørsmål nr. 790 til skriftlig besvarelse - Stråling Jeg viser til spørsmål fra Stortingets presidentskap av 11. mars med følgende spørsmål til skriftlig besvarelse fra representanten Gunnar Kvassheim: Hvordan vil statsråden ivareta førevar prinsippet i helsepolitikken knyttet til stråling fra mobilmaster, trådløse nettverk og mobiltelefoner, og hva vil statsråden gjøre for å møte den økende usikkerheten knyttet til helseeffektene ved slik stråling? Begrunnelse: Fra flere hold uttrykkes det bekymring for helseeffektene ved at stadig flere mennesker over tid utsettes for stråling fra stadig flere strålekilder slik som mobilmaster, mobiltelefoner og trådløse datanettverk. Det er gjennomført forskning på om det er negative helseeffekter knyttet til denne typen stråling. Resultatene av forskningen er motstridene. Det er knyttet usikkerhet til de helsemessige konsekvensene av slik bestråling. I følge Aftenposten skal flere europeiske byer og tettsteder ha fjernet mobilmaster og trådløse nettverk grunnet denne usikkerheten. SVAR: I nyere tid er spørsmålene om negative helsekonsekvenser av den teknologiske utviklingen blitt viet stor oppmerksomhet i det offentlige rom. Strålebegrepet og strålevern omfatter langt mer enn røntgenstråling og radioaktivitet, også elektromagnetisk stråling som lys og radiobølger. Anvendelsen av stråling er mangfoldig innenfor brede samfunnssektorer som helsevesen, industri, forskning, forsvar, kommunikasjon, navigasjon, energiproduksjon m.m. og dessuten i mange forbrukerprodukter. Størst mulig nytteverdi sammen med lavest mulig risiko for skadelige virkninger danner grunnlaget for forvaltningsprinsippene for strålevern som er utarbeidet gjennom mange tiår. De bygger på kunnskap om stråling og felt og virkninger på biologiske systemer ervervet ved omfattende vitenskapelig arbeid verden over. Fagfeltet strålevern har vært preget av et sterkt internasjonalt samarbeid. Resultatet er at prinsippene for strålevern og det faglige grunnlag er omforent og godt harmonisert i de ulike land som har lovgivning på området. Teknologien som benyttes i mobiltelefoni og trådløse nettverk følger en internasjonal utvikling. Helsemessige konsekvenser av slik eksponering har vært gjenstand for nasjonal og internasjonal vurdering i lengre tid. Mobiltelefoni og basestasjoner har mange likheter med trådløst nettverk, bortsett fra at sendereffekten er vesentlig lavere for de trådløse nettverkene. I 1992 ble ICNIRP (Den internasjonale strålevernkommisjonen for ikke ioniserende stråling) etablert. Dette er Verdens Helseorganisasjon (WHO) sitt ekspertpanel innen ikke ioniserende stråling. Det har vært forsket på biologiske effekter av eksponering for elektromagnetiske felt i mange tiår. Det foreligger et stort forskningsmateriale, og en gjennomgang av all forskning på Homøopraktikeren Utgis av: Spesmedico, Nymannsveien Stavanger, Telefon Sats, redigering, annonser: Innsendte artikler og annonser blir trykket på innsenders ansvar. Trykkeri: Spesialtrykk A/S 2/ Homøopraktikeren 15

16 dette området danner grunnlag for de grenseverdiene ICNIRP anbefalte i ICNIRP gjennomgår regelmessig ny forskning for eventuelt å vurdere revisjon av sine anbefalinger. En forutsetning for at forskningsresultater skal inkluderes i slike gjennomganger, er at studiene oppfyller internasjonale kvalitetskrav. Gjennom lovregulering i de fleste land settes krav og vilkår for håndtering og omgang med strålekilder og eksponeringssituasjoner; i Norge gjennom lov om strålevern og bruk av stråling av 12. mai 2000 med forskrift av 21. november Denne loven baserer seg på et forsvarlighetsprinsipp der en vektlegger de internasjonale strålevern prinsippene om berettigelse, optimalisering og dosebegrensning. Forskriftens 26 lyder: All eksponering skal holdes så lavt som praktisk mulig. Relevante retningslinjer fra den internasjonale kommisjon for beskyttelse mot ikkeioniserende stråling (ICNIRP) skal normalt følges, dersom det ikke finnes nasjonale eller europeiske standarder til erstatning for disse. Selv om den teknologiske utviklingen de senere år har gått fort, har man et godt grunnlag for å vurdere eksponering fra slike kilder. Statens strålevern, som er vårt nasjonale fagorgan på strålevernområdet, slutter seg imidlertid til den internasjonale vurderingen at kunnskapssituasjonen ikke er fullt ut tilstrekkelig til å trekke en endelig konklusjon for all slik eksponering. Det er derfor fortsatt behov for videre forskning på mulige biologiske effekter og helsevirkninger. Mange land har ingen forskriftsfestede grenseverdier, men de følger Verdens helseorganisasjon sine anbefalinger, eller de baserer seg på apparatspesifikke internasjonale standarder som i sin tur bygger på WHO/ICNIRPs anbefalinger. Spørsmålet om å ta hensyn til eksponering fra flere kilder inngår i ICNIRP sine 16 anbefalinger, og vurdering av eksponeringssituasjoner ivaretar slike problemstillinger. Enkelte land og enkelte lokale myndigheter i noen land har satt spesifikke grenseverdier for basestasjoner for mobiltelefoni. Strålevernet opplyser at strålingen fra basestasjoner for mobiltelefoner og fra trådløse nettverk her i Norge ikke overskrider disse grenseverdiene, heller ikke samlet. Føre-var-prinsippet benyttes i faser med vitenskapelig uvitenhet eller usikkerhet og hvor man likevel ikke bør utsette eventuelle tiltak med den begrunnelse at man ikke har vitenskapelig innsikt om mulig alvorlig skade. Spesielt har dette prinsippet kommet til anvendelse i situasjoner der konsekvensene av en påvirkning er vanskelig å overskue, kvantifisere eller fastsette økonomisk. Nivåene av elektromagnetiske felt fra trådløse nettverk er langt under de internasjonale grenseverdiene. De er også lavere enn det nivået som i noen rapporter er oppgitt som en terskel for påviselig å ha noen biologisk effekt på mennesker. Målinger som er utført også i Norge viser at eksponeringsnivåene er betydelig under de etablerte grenseverdiene, og at det vanskelig kan forsvares å kreve ytterligere tiltak for å redusere eksponeringen ut fra en føre var filosofi. Nivåene for basestasjoner for mobiltelefoni er tilsvarende langt under grenseverdiene, fordi disse plasseres slik at personer alltid vil oppholde seg i god avstand fra senderne. For mobiltelefoner, som holdes nær kroppen, gis anbefalinger om tiltak som reduserer eksponeringen, for eksempel bruk av handsfree, korte samtaler og tekstmeldinger. Særlig oppmerksomhet er viet barns bruk av denne teknologien. Etter initiativ fra Strålevernet er flere av de omtalte problemstillingene utredet grundig i ulike ekspertgrupper de senere Homøopraktikeren - 2/2008

17 år. Dagens strategi for forvaltning av problematikken rundt høyspentledninger, og som Stortinget har gitt sin tilslutning til under behandlingen av RNB i 2006, er basert på tilrådninger fra en slik ekspertgruppe (Strålevern Rapport 2005:8). Spørsmålene om eksponering fra mobiltelefoni og mobilmaster ble utredet av en uavhengig ekspertgruppe som rapporterte i 2003 (Nasjonalt folkehelseinstitutt rapport 2003:8). Gruppen kom bl.a. med forslag til retningslinjer ved plassering av mobilmaster. Jeg vil ta initiativ til en gjennomgang av hvordan tilrådningene fra denne gruppen er fulgt opp. Helse- og omsorgsdepartementet avholdt 17. desember 2007 et møte på politisk nivå med Foreningen for de el overfølsomme (FELO). Denne foreningen er opptatt av stråling fra mobilmaster, trådløse nettverk og mobiltelefoner. Hovedkonklusjonen i møtet var at det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal se på utfordringene innen el overfølsomhet. FELO skal være deltager i denne arbeidsgruppen. Grenseverdier? Nok et svada svar, hva har grenseverdier å si så lenge mennesker blir syke av eksponeringen? Mobilmaster kan stå 20 meter over bakken og likevel gi stråleskade i en omkrets på 1200 meter viser forskning til den østerriske legen Dr. Gerd Oberfeld. Forsker Dariusz Leszcyski i fra finske strålingsmyndigheter viser til at det var mange rapporter med uklarheter i konklusjonene. Han besluttet da å starte med grunnforskning selv. Hvis elektromagnetisk stråling påvirket kroppen ville en se det på forholdet mellom protein og fosfor på blodceller. Det ble avdekket slike reaksjoner på hundrevis av proteiner, og han konkluderer med at cellene reagerer. Cellene krymper ved stress fremkalt av strålingen. Han påpekte at når cellene krymper vil det bli hulrom mellom dem, som igjen kan fremkalle trøtthet, hodeverk og ørhet. Annen forskning i fra Sverige påpekte reaksjoner på EEG. Personene fikk i enkelte tilfeller raskere reaksjonstid. Torbjørn Åkerstedt (professor i psykologi) sier at en mobiltelefonsamtale før en legger seg forstyrrer søvnen. Dypsøvnen forandres og EEG viser en våken person. Marco Ruggiero (professor i eksperimentell onkologi) har påvist forandring av genmateriale. EMR stimulerer gener som har med kreft å gjøre, uten at han direkte kan påvise sammenheng. Bertil Persson (professor i radiofysikk) viste til at kanadiske forskere kunne påvise påvirkning av blodhjerne barrierene. Arne Brun (professor i patologi) sier at denne barrieren skal beskytte cellene slik at kun sukker og syrer skal trenge inn i cellene. Leif Saiford (professor neurokirurgi) sier at blodhjerne barrierene åpnes ved mikrobølger. Albumin lekker ut og kan sees allerede ved korte eksponeringer på rotter (ned til 2 minutter). Arne Brun hevder videre at selv om forsøkene er gjort på rotter vil de høyst sannsynlig også være tilfelle på mennesker, men i mindre skala. Langvarig bruk vil kunne starte aldringsprosessen mye tidligere og igjen føre til hukommelsessvikt. Leif Seiford hevder at effekten kan komme på en rotte når den er så langt borte som 1,8 meter fra strålingskilden (mobiltelefonen). Dette er 2000 ganger under strålingsgrensen i Sverige. Med slike resultater kan en spørre om grenseverdier og hvor de skal settes. At vi utfordrer vår helse med dagens eksponeringer av EMR virker temmelig logisk. Homøopraktikeren kommenterer: 2/ Homøopraktikeren 17

18 Biosan Pharma A/S - v/trond Eivind Lund Tlf.: , Fax: Web: Bio Nature A/S - v/harry Kjensli Tlf.: , Fax: Web: CareDirect.eu - v/katharina Faber Tlf.: Web:

19 Soma A/S - v/thorun Hovelsrud Tlf.: , Fax: Web: Helse-Pharma A/S - v/ken Olsen Tlf.: , Fax: Web: Mezina A/S - v/kari Øi Tlf.: , Fax: Web:

20 Olivenprodukter A/S - v/kjell Broberg Tlf.: , Mobil: Web: Natur for Alle A/S - v/jan Kidøy Tlf.: , Fax: Web: Bilde: Daniel Kidøy Naturterapeuten - v/robin Juberg Tlf.: Web:

21 Scanfarma AB - v/bodil Lindèn Tlf.: Fax: Web: BioVita A/S - v/thomas G. Kjærsgaard Tlf.: , Fax: Web:

22 HOMOTOKSIKOLOGISIDENE Homøopatiske kombinasjonspreparater i innvortes medisinske problemer -studier beviser effektivitet ved kramper og til leverbeskyttelse. Spascupreel likeså effektivt som butylscopolamin bromid? Kramper i den glatte muskulatur er vanlig i internal medisin, urologi og gynekologi. I mage/ tarm tilfeller er de primære årsaker akutt gastritt og enteritt, pluss funksjonelle forstyrrelser i tykktarmen som f.eks. irritabel tykktarm. Utover behandlingsstrategier som baseres tett på årsaken som mulighet, så er krampehemmende terapi ofte indikert. Denne består i bruken av midler som inneholder den aktive substans butylscopolamin bromid (BSB). Denne substans virker som en antagonist på muscarin-reseptorer og her igjennom utøves den parasympatiske (les: krampehemmende) effekt. Typiske bivirkninger av BSB er tørre slimhinner i munnen, ventrikulær tachycardia, vannlatingsproblemer og synsforstyrrelser. Disse bivirkninger regnes for kontraindikert hos pasienter som allerede har disse forstyrrelser, og synsforstyrrelsene begrenser deres evne til å utføre oppgaver i hverdagen eller på arbeidet, som å kjøre bil. Det faktum at det homøopatiske kombinasjonspreparatet Spascupreel tabletter kunne være et alternativ til BSB, blir påvist i placebo kontrollert gruppestudie av nyere dato på 493 pasienter. Pasientene led av moderat til alvorlig mage/tarm kramper av variert opprinnelse og ble behandlet enten med BSB (kontroll) eller Spascupreel tabletter. Doseringen av BSB (10 mg tabletter eller sukkerovertrukne tabletter) ble laget i henhold til den enkelte pasients symptomer. Standarddoseringen av Spascupreel var 3 x 1 tabl. daglig, initial akutt dose 1 tabl. hvert kvarter i 2 timer. Med hensyn til de undersøkte kriterier, så som smerte, krampe, graden av krampene og flatus (tarmluft), viste Spascupreel seg å være likeså effektiv som det tradisjonelle medisinske produkt. Konklusjonen på studiet var at det bivirkningsfrie homøopatiske produkt Spascupreel kan anbefales som et alternativ til det tradisjonelle medisinske standard BSB i behandling av moderat alvorlige kramper. Dette resultat er i overensstemmelse med resultatet av et annet studie hvor behandlingen med Spascupreel S i form 22 Homøopraktikeren - 2/2008

23 av suppositoria (stikkpiller) ble sammenlignet med BSB gitt til barn. Et in-vitro studie av Spascupreels virkningsmekanisme, utført av et forskningsinstitutt i Sveits, konkluderte at innholdet i det homøopatiske preparat binder seg på den muscarine M3 reseptor. Dette betyr at Spascupreel begrenser bindingen av den parasympatiske neurotransmitter acetylcholin og her igjennom produserer en reduksjon av sammentrekningen av den glatte muskulatur i form av spasmolyse. Denne reseptor effekt kan muligvis forklare den kliniske virkningen av substansen og den observasjon at akuttdosen har en hurtigere virkningen. Bevist leverbeskyttelse med Hepeel Et annet spektakulært resultat fra et in-vitro studie ble prdusert av Professor Rolf Gebhardt, leder av instituttet for Biokjemi ved Leipzig Universitetet. Gebhardt demonstrerte at det homøopatiske kombinasjonspreparat Hepeel og noen av dets ingredienser har leverbeskyttende effekt i form av tumor-forebyggende eller tumor-begrensende effekt og kan beskytte imot andre mulige komplekse leversykdommer. Det homøopatiske preparat og noen at dets ingredienser var i stand til å nøytralisere frie radikaler ved å utøve en antioksidant effekt. Det ble også bevist at Hepeel og noen at dets ingredienser begrenser celledeling. Dette peker på at Hepeel har en tumorhemmende effekt. Beskyttelse imot tungmetall forgiftning (cadmium) ble også funnet. Og endelig fant man at de fibroser i lever mesenkymet som følger med leversykdommer, ble hindret av Hepeel via en antifibrose effekt. Behandling av lymfesykdommer med lymphomyosot Resymé av artikkel i Biologische Medizin Alle levende celler har behov for et miljø som beskytter mot uttørkning. For å gi flercellede organismer de livsnødvendige omgivelser, er det nødvendig å skaffe dem en effektiv reguleringsmekanisme for det indre miljø. Denne regulering skjer ved vedvarende utskiftning av de stoffer som er oppløst i den intracellulære eller interstitielle væske. Blodet er transportsystemet som tilfører næringsstoffer til cellene. Lymfesystemet sammen med blodet transporter også bort avfallsstoffer. Lymfesystemets viktigste funksjon er å beskytte organismen mot enhver trussel på det cellulære og subcellulære nivå. Alle deler av det lymfatiske system er en integrert del av immunforsvarssystemet. Denne funksjonen viser tydelig lymfesystemets betydning for en flercellet organisme. Forstyrrelser i dette system kan derfor være årsak til mangfoldige sykdommer, f.eks. primær/sekundær lymfeødem, tonsilhyperplasia (hovne mandler), tonsillitis (halsbetennelse), immunforsvarssvakhet, ikke-infektiøs betennelsesmessig lymfeknuteforstørrelse. På grunn av lymfesystemets virkemåte er den manuelle lymfedrenasje den mest brukte terapi, f.eks. ved lymfeødemer. Men Lymphomyosot (Heel) har også vist seg effektiv som hjelpemiddel, da dette middelets enkelte komponenter er effektive mot mange sykdommer hvor lymfesystemet direkte eller indirekte er angrepet, f.eks. ødemer, tendens til infeksjoner, kjertelhevelser, hovne mandler, tonsillitis og gjennomblødningsforstyrrelser. 2/ Homøopraktikeren 23

Bekymringsmelding om elektromagnetisk stråling - Sør-Trøndelag fylke

Bekymringsmelding om elektromagnetisk stråling - Sør-Trøndelag fylke Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens hus 7468 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Vår dato 2007/8230-464 2007/00892/714/MHA 26.11.2007 Saksbeh. Merete Hannevik Bekymringsmelding om elektromagnetisk stråling

Detaljer

Stråling fra elektronisk kommunikasjon

Stråling fra elektronisk kommunikasjon Stråling fra elektronisk kommunikasjon En orientering fra Statens strålevern og Post- og teletilsynet Hva er stråling? I hverdagen omgir vi oss med ulike typer stråling, fra både naturlige og menneskeskapte

Detaljer

Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt EMF. Jan Alexander Assisterende direktør Nasjonalt folkehelseinstitutt

Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt EMF. Jan Alexander Assisterende direktør Nasjonalt folkehelseinstitutt Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt EMF Jan Alexander Assisterende direktør Nasjonalt folkehelseinstitutt Hva er svake høyfrekvente EMF? Omtales ofte som radiofrekvente felt (RF felt) Tådlø Trådløs

Detaljer

deprimert? slapp? vondt? irritabel? uopplagt? overvektig?

deprimert? slapp? vondt? irritabel? uopplagt? overvektig? sliten? ukonsentrert? deprimert? slapp? vondt? trett? syk? irritabel? uopplagt? overvektig? Tilfør kroppen base og energi og få overskuddet tilbake! enkelt, raskt og rimelig målbare resultater ph-testpapir

Detaljer

Hvorfor. Eldes jeg? Blir syk? Får sykdommer?

Hvorfor. Eldes jeg? Blir syk? Får sykdommer? Hvorfor Eldes jeg? Blir syk? Får sykdommer? Vil jeg få kreft eller hjerte/kar sykdom? Hvordan vil jeg se ut og hvordan vil jeg føle meg 10 år fra nå? Årsaken til sykdom Dette kan kanskje være vanskelig

Detaljer

Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag!

Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag! Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag! Lege og spesialist i allmennmedisin Morten Wangestad Nå kan du også spise nok frukt og grønnsaker hver dag for å ta vare på helsen din! Juice Plus+ gir meg en bedre

Detaljer

De 4 grunnelementene. 5.mars 2015

De 4 grunnelementene. 5.mars 2015 5.mars 2015 Dette er en publisering av forskningsresultater i følge av data, teori og påstander som er samlet inn i boken Uten En Tråd som ble lansert 12. Februar 2015 på Eldorado Bokhandel. Innsamling

Detaljer

Hva vet vi om helsevirkninger av lavfrekvente felt

Hva vet vi om helsevirkninger av lavfrekvente felt Hva vet vi om helsevirkninger av lavfrekvente felt Lars Klæboe, forsker, PhD Statens strålevern Norsk Elektroteknisk Forening 12. mars 2014 Lavfrekvente felt høyspentlinjer, transformatorer og elektrisk

Detaljer

NORGES FIBROMYALGI FORBUND. Fibromyalgi, hva er det?

NORGES FIBROMYALGI FORBUND. Fibromyalgi, hva er det? NORGES FIBROMYALGI FORBUND Fibromyalgi, hva er det? En orientering om fibromyalgi Utgitt av Norges Fibromyalgi Forbund Utarbeidet av Jorun Lægraid september 2004 Revidert 2008 HVA ER DET? når du får snikende,

Detaljer

Din veileder til Lemilvo (Aripiprazol)

Din veileder til Lemilvo (Aripiprazol) Din veileder til Lemilvo (Aripiprazol) Informasjonsbrosjyre for pasient/pårørende 2 Informasjonsbrosjyre for pasient/pårørende - Aripiprazole Innledning Du har fått diagnosen bipolar I lidelse av legen

Detaljer

Hva kan Vitaminer og Mineraler

Hva kan Vitaminer og Mineraler Hva kan Vitaminer og Mineraler gjøre for meg? Hvor kommer vitaminer/mineraler fra? Vitaminer er naturlige substanser som du finner i levende planter. Vitaminer må taes opp i kroppen gjennom maten eller

Detaljer

Placebo effekten en nyttig tilleggseffekt i klinisk praksis?.

Placebo effekten en nyttig tilleggseffekt i klinisk praksis?. Placebo effekten en nyttig tilleggseffekt i klinisk praksis?. Martin Bystad Psykolog v/ alderspsykiatrisk, UNN og stipendiat, Institutt for Psykologi, UiT. Hensikten med foredraget: Gi en kort presentasjon

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Synlige, kliniske symptomer/tegn

Detaljer

Nytt konsept for bedre helse. SuperStream Colon Hydrotherapy

Nytt konsept for bedre helse. SuperStream Colon Hydrotherapy Nytt konsept for bedre helse SuperStream Colon Hydrotherapy For en bedre helse og velvære Veiledning Kolon er kroppen s kloakk og det er også en avsl gård for giftstoffer og skadelige bakterier. Om de

Detaljer

Et aktivt liv for hund og katt

Et aktivt liv for hund og katt Et aktivt liv for hund og katt 2 Leddene er skjelettets hengsler Bevegelsesapparatet består av muskler, bein, brusk og leddbånd. Dette gir kroppen stabilitet til å stå støtt på fire bein, samtidig som

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Majeed Versjon av 2016 1. HVA ER MAJEED SYNDROM? 1.1 Hva er det? Majeed syndrom er en sjelden genetisk sykdom. Pasientene har kronisk tilbakevendende multifokal

Detaljer

Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Bydelsadministrasjonen SAKSFRAMLEGG Sakstittel: Bekymring vedrørende elektromagnetisk stråling fra basestasjoner/mobilmaster og mulige helseeffekter Saken behandles

Detaljer

EQ EVERYDAY det du trenger hver dag

EQ EVERYDAY det du trenger hver dag It s in our nature EQ EVERYDAY det du trenger hver dag EQ Everyday inneholder Lifeforce og Vitastrong. Produktene er utviklet for å komplementere hverandre ved å sikre kroppen din tilførselen av vitamin

Detaljer

Forspranget ligger i kvaliteten! Norwegian Fish Oil

Forspranget ligger i kvaliteten! Norwegian Fish Oil Overlegen kvalitet! Forspranget ligger i kvaliteten! Norwegian Fish Oil Norge har tradisjoner for fiske som går mange generasjoner tilbake i tid. Våre fiskeoljeprodukter er tilvirket av råstoffer fra fiskearter

Detaljer

EQ EVERYDAY det du trenger hver dag

EQ EVERYDAY det du trenger hver dag It s in our nature For oss i Eqology er naturen en essensiell drivkraft i og omkring oss en kraft som inspirerer oss til å oppnå store ting. Vi kaller det Naturally Driven. Basert på denne filosofien har

Detaljer

Høyspentanlegg og forvaltning. Merete Hannevik Statens strålevern

Høyspentanlegg og forvaltning. Merete Hannevik Statens strålevern Høyspentanlegg og forvaltning Merete Hannevik Statens strålevern Tekna, 24.11.2011 2 Forskrift om strålevern og bruk av stråling Hjemlet i Lov 12.mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling Gyldig

Detaljer

Når ryggen krangler. Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen

Når ryggen krangler. Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen Når ryggen krangler Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen Alminnelige lidelser Spesifikke lidelser 10-15% - vi vet

Detaljer

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING)

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING) THIS SECTION FOR USE BY STUDY PERSONNEL ONLY. Did patient (subject) perform self-evaluation? No (provide reason in comments) Evaluation performed on visit date or specify date: Comments: DD-Mon-YYYY Spørreskjema

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval for helse- og sosialsaker

MØTEINNKALLING. Utval for helse- og sosialsaker Hå kommune Møtestad: Hå rådhus Dato: 28.01.2010 Tidspunkt: Kl 09:00 MØTEINNKALLING Utval for helse- og sosialsaker Eventuelt forfall må meldast til telefon 51793028 / 51793012 / 41532690. Vararepresentantar

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Lyme Artritt Versjon av 2016 1. HVA ER LYME ARTRITT? 1.1 Hva er det? Lyme artritt er en av sykdommene som skyldes bakterien Borrelia burgdorferi (Lyme borreliose).

Detaljer

Norsk akupunkturforening. ikke trykk kvalitet. hva er akupunktur?

Norsk akupunkturforening. ikke trykk kvalitet. hva er akupunktur? hva er akupunktur? Interessen for akupunktur har de siste årene vært stadig økende - både i Norge og verden forøvrig. Flere og flere pasienter velger akupunktur for å kvitte seg med, dempe eller forebygge

Detaljer

Hvem er dette heftet beregnet på?

Hvem er dette heftet beregnet på? Kronisk nyresvikt Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med omsorgspersoner og foreldre til barn med kronisk nyresvikt.

Detaljer

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 1 AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 2 For mange mennesker er synet

Detaljer

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang 1 De sier jeg har fått livet i gave. Jeg er kvitt kreften, den kan ikke

Detaljer

ekstra "lyskasser" som lyste med en styrke tilnærmet dagslys minsket antall feil med 64 prosent!" Døsighet

ekstra lyskasser som lyste med en styrke tilnærmet dagslys minsket antall feil med 64 prosent! Døsighet "En oppsiktsvekkende studie på apoteket ved Metro-sentret viset at ekstra "lyskasser" som lyste med en styrke tilnærmet dagslys minsket antall feil med 64 prosent!" Symptomer Seasonal Affective Disorder

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

B-vitaminmangel? Folsyre, vitamin B 6 og B 12

B-vitaminmangel? Folsyre, vitamin B 6 og B 12 B-vitaminmangel? Folsyre, vitamin B 6 og B 12 Trenger du et tilskudd av disse vitaminene? Gjennom klinisk undersøkelse og måling av blant annet vitaminnivåer/homocystein i blodet, kan din lege avgjøre

Detaljer

Bolig nær høyspentanlegg

Bolig nær høyspentanlegg Bolig nær høyspentanlegg Å bo nær høyspentledninger En del mennesker er bekymret for risikoen for sykdom ved å bo og oppholde seg nær høyspentanlegg. Høyspentledninger er svært synlige og ruvende i terrenget

Detaljer

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap Det er viktig at vi passer på øynene for å beskytte synet, særlig fordi synet kan bli

Detaljer

Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde

Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med pasienter som nå er nær eller allerede

Detaljer

Pasientveiledning Lemtrada

Pasientveiledning Lemtrada Pasientveiledning Lemtrada Viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt

Detaljer

Smerter i ledd og muskler, men uten diagnose? Kanskje du har fibromyalgi?

Smerter i ledd og muskler, men uten diagnose? Kanskje du har fibromyalgi? FIBROMYALGI Smerter i ledd og muskler, men uten diagnose? Kanskje du har fibromyalgi? En informasjonsbrosjyre fra Norges Fibromyalgi Forbund EN REVMATISK LIDELSE? Fibromyalgi er ikke en livstruende sykdom.

Detaljer

Protokoll fra møte i Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 13. juni 2013. Handlingsplan for SaLTo-arbeidet i Bydel Vestre Aker 2013-2016

Protokoll fra møte i Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 13. juni 2013. Handlingsplan for SaLTo-arbeidet i Bydel Vestre Aker 2013-2016 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 5/13 Møte: Barn-, ungdom- og kulturkomiteen Møtested: Møterom Rødkleiva, inngang på baksiden av bygget. Sørkedalsveien 150 Møtetid: 29.08.2013 kl. 17:00 Sekretariat:

Detaljer

Undersøkelse av beskyttelse mot elektromagnetisk stråling med Aires Shield.

Undersøkelse av beskyttelse mot elektromagnetisk stråling med Aires Shield. Undersøkelse av beskyttelse mot elektromagnetisk stråling med Aires Shield. Det er gjennomført en rekke undersøkelser med deltakere i alderen 18 til 70 år, som beviste effektiviteten av dette produktet.

Detaljer

Juvenil Dermatomyositt

Juvenil Dermatomyositt www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Juvenil Dermatomyositt Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Er sykdommen forskjellig hos barn og voksne? Dermatomyositt hos voksne (DM) kan være sekundært

Detaljer

Lars Klæboe Statens strålevern Snåsa 21.08.2013

Lars Klæboe Statens strålevern Snåsa 21.08.2013 Elektromagnetiske felt forvaltning og helse Lars Klæboe Statens strålevern Snåsa 21.08.2013 2 Disposisjon Generelt om elektromagnetiske felt (EMF) Lavfrekvente felt (Høyspentledninger, transformatorer

Detaljer

Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber

Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber Versjon av 2016 1. HVA ER PERIODISK NLRP 12-FORBUNDET FEBER 1.1 Hva er det? Sykdommen er arvelig. Det endrede genet ansvarlig

Detaljer

Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom

Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom To studier viser nytte av

Detaljer

Isotretinoin. Informasjon til pasienter og foreldre. Utarbeidet av dr. med Tor Langeland. Spesialist i hudsykdommer

Isotretinoin. Informasjon til pasienter og foreldre. Utarbeidet av dr. med Tor Langeland. Spesialist i hudsykdommer Isotretinoin Informasjon til pasienter og foreldre Utarbeidet av dr. med Tor Langeland Spesialist i hudsykdommer Denne informasjon er ment brukt i sammenheng med konsultasjon og den informasjon som er

Detaljer

Primær biliær cirrhose årsak og behandling

Primær biliær cirrhose årsak og behandling Pasientbrosjyre Primær biliær cirrhose årsak og behandling 7056_Ursofalk Pasientbrosjyre-opptr.indd 1 10.03.11 14.13 Denne brosjyren er utarbeidet av: May-Bente Bengtson Spesialist i fordøyelsessykdommer

Detaljer

Elektromagnetiske felt og helse Grunnlag for forvaltning

Elektromagnetiske felt og helse Grunnlag for forvaltning Elektromagnetiske felt og helse Grunnlag for forvaltning Merete Hannevik Statens strålevern Vitenskapsakademiet 30.11.2011 2 Kort om Statens strålevern Rolle: Landets fagmyndighet på området strålevern

Detaljer

Bio-Strath 100 tabletter

Bio-Strath 100 tabletter Bio-Strath 100 tabletter Bio-Strath 100 tabletter 0650 Bio-Strath AG (Sveits); Overskudd og vitalitet med naturlig næringsekstrakt i tablettform, med immunstyrkende betaglukaner og 60 andre nyttige stoffer,

Detaljer

Medikamentell Behandling

Medikamentell Behandling www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Medikamentell Behandling Versjon av 2016 13. Biologiske legemidler Gjennom bruk av biologiske legemidler har nye behandlingsprinsipper mot revmatisk sykdom

Detaljer

vivatap Pilotforsøk Hensikt 12 psoriasispasienter 2 puljer á 6 pasienter

vivatap Pilotforsøk Hensikt 12 psoriasispasienter 2 puljer á 6 pasienter Hensikt 12 psoriasispasienter 2 puljer á 6 pasienter Forsøkets hensikt er å bekrefte/avkrefte om vivatap har en lindrende effekt på psoriasis. Forsøket Forsøkspersonene skulle kun gjøre én endring i hverdagen

Detaljer

TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON

TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er hypotyreose? Skjoldbruskkjertelhormonet

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

NYHET! Basert på klinisk forskning Prisvinnende naturlig tomatekstrakt En kapsel om dagen

NYHET! Basert på klinisk forskning Prisvinnende naturlig tomatekstrakt En kapsel om dagen Basert på klinisk forskning Prisvinnende naturlig tomatekstrakt En kapsel om dagen FOR GOD HJERTEHELSE* NYHET! SanoKardio inneholder et standardisert, tomatbasert ekstrakt med næringsstoffer som ivaretar

Detaljer

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter Gruppesamling 1 Hovedfokus: Sykdom og muligheter Aktiv deltagelse Å være aktiv gir grunnlaget for at noe skjer med deg Mennesker lærer best og har lettere for å forandre vaner ved å gjøre og ikke bare

Detaljer

Din behandling med XALKORI (crizotinib) - viktig sikkerhetsinformasjon

Din behandling med XALKORI (crizotinib) - viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 i pakningsvedlegget for informasjon

Detaljer

Brosjyre for ofte stilte spørsmål

Brosjyre for ofte stilte spørsmål Aripiprazol Helsepersonell Brosjyre for ofte stilte spørsmål Aripiprazol er indisert for inntil 12 ukers behandling av moderate til alvorlige maniske episoder hos ungdom med bipolar I lidelse i aldersgruppen

Detaljer

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose Versjon av 2016 1. HVA ER BLAU SYNDROM/ JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hva er det? Blau syndrom er en genetisk sykdom. Sykdommen gir

Detaljer

Voksne og barn over 6 år: Plantebasert legemiddel til bruk som slimløsende middel ved slimhoste.

Voksne og barn over 6 år: Plantebasert legemiddel til bruk som slimløsende middel ved slimhoste. 1. LEGEMIDLETS NAVN Prospan mikstur 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml mikstur inneholder 7 mg tørret ekstrakt av Hedera helix L., folium (tilsvarende 35-53 mg tørret eføyblad/ bergfletteblad).

Detaljer

Lourdes Hydrogenvann maskin. Vann Gården As

Lourdes Hydrogenvann maskin. Vann Gården As Lourdes Hydrogenvann maskin Vann Gården As S Hydrogen S S S S Er det minste atomet som finner (1 proton 1 elektron) Komponerer 90% av universet En transportør for elektron (bevegelser mellom elektroner

Detaljer

Hva er biopati? Den første pilaren Den andre pilaren

Hva er biopati? Den første pilaren Den andre pilaren Hva er biopati? Biopati er en kombinasjon av klassisk naturmedisin og vestlig medisin, og henter det beste fra både østlig og vestlig kunnskap. Dette beskrives gjerne som biopatiens 4 pilarer. Den første

Detaljer

Uspesifiserte smertetilstander Jostein Sauar 22.0115

Uspesifiserte smertetilstander Jostein Sauar 22.0115 Uspesifiserte smertetilstander Jostein Sauar 22.0115 Cand med. Heidelberg 1965, d.v.s 50 års erfaring! Legelisensen i orden. Initiativtager og leder av Norsk Gastroenterologisk forenings interessegruppe

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Immunforsvaret Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Vi skal lære om bakterier og virus hvordan kroppen forsvarer seg mot skadelige bakterier og virus hva vi kan gjøre for å beskytte

Detaljer

SHIFT SuperZym-6 CandidaCure 60 kapsler

SHIFT SuperZym-6 CandidaCure 60 kapsler SHIFT SuperZym-6 CandidaCure 60 kapsler SHIFT SuperZym-6 CandidaCure 60 kapsler 0146 Ingen forbindelse Nyutviklet produkt, med enzymer som kan bekjempe overvekst av Candida albicans i tarmen og bidra til

Detaljer

Colostrum FAQ. Hyppig stilte spørsmål om LRs Colostrum-produkter

Colostrum FAQ. Hyppig stilte spørsmål om LRs Colostrum-produkter Colostrum FAQ Hyppig stilte spørsmål om LRs Colostrum-produkter Innholdsfortegnelse I. Hva er colostrum? S 3 II. Hvilket dyr kommer colostrum fra? S 3 III. Hva skjer med kalvene? S 3 IV. Hvorfor er colostrum

Detaljer

Symptomer ved MS, og aktuell/mulig oppfølging

Symptomer ved MS, og aktuell/mulig oppfølging Symptomer ved MS, og aktuell/mulig oppfølging MS-Attakk: behandling og oppfølging; Behandlingsforløp ved multippel sklerose-attakker Anne Britt Skår, Tori Smedal, Randi Haugstad, Lars Bø Behandlingsforløp

Detaljer

Tips og råd om overaktiv blære. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no

Tips og råd om overaktiv blære. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no Tips og råd om overaktiv blære Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no VES-110038-1 02.2011 Relevans.net Man regner med at omtrent 200 millioner mennesker i verden har problemer med blæren.

Detaljer

Når livet blekner om depresjonens dynamikk

Når livet blekner om depresjonens dynamikk Når livet blekner om depresjonens dynamikk Problem eller mulighet? Symptom eller sykdom? En sykdom eller flere? Kjente med depresjon Det livløse landskap Inge Lønning det mest karakteristiske kjennetegn

Detaljer

Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011

Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011 Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011 Bergen kommune har bestemt seg for å gjøre en kartlegging av potensielle helseplager knyttet til

Detaljer

Brystkreft: hyppigheten øker men dødeligheten går ned hvorfor? Lars Vatten, dr med Professor i epidemiologi. Det medisinske fakultet NTNU, Trondheim

Brystkreft: hyppigheten øker men dødeligheten går ned hvorfor? Lars Vatten, dr med Professor i epidemiologi. Det medisinske fakultet NTNU, Trondheim Brystkreft: hyppigheten øker men dødeligheten går ned hvorfor? Lars Vatten, dr med Professor i epidemiologi Det medisinske fakultet NTNU, Trondheim 1 Dødelighetskurven for brystkreft viste en svakt økende

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om akupunktur

Befolkningsundersøkelse om akupunktur Befolkningsundersøkelse om akupunktur Webundersøkelse gjennomført for Norsk Akupunkturforening Oslo Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen ble gjennomført på web i juni 2006 blant Totalt besvarte 1036 personer

Detaljer

Leve med kroniske smerter

Leve med kroniske smerter Leve med kroniske smerter Smertepoliklinikken mestringskurs Akutt smerte Menneskelig nær - faglig sterk Smerte er kroppens brannalarm som varsler at noe er galt. Smerten spiller på lag med deg. En akutt

Detaljer

Vi har to kretsløp i kroppen. Det ene heter det lille kretsløpet. Det andre heter det store kretsløpet. kretsløpet pumpes blod ut fra hjertet

Vi har to kretsløp i kroppen. Det ene heter det lille kretsløpet. Det andre heter det store kretsløpet. kretsløpet pumpes blod ut fra hjertet hjertet pumper ut blod, og trekker seg sammen etterpå. Hvis du kjenner på en arterie, kan du føle hvert hjerteslag, hjertet pulserer. Derfor kalles arteriene pulsårer. Det er disse pulsårene som frakter

Detaljer

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

Hjelpemidler for netteiere

Hjelpemidler for netteiere Hjelpemidler for netteiere Informasjon - nettsider, brosjyrer og veileder Dag A. Fedøy Statens strålevern Oslo, 09.06.2009 2 Strålevernets mandat Statens strålevern er landets fagmyndighet på området strålevern

Detaljer

Handlesentersyken fleip eller fakta?

Handlesentersyken fleip eller fakta? 1 Handlesentersyken fleip eller fakta? (Denne teksten er publisert som bloggpost på einarflydal.com den 4.12.2015) For litt siden tok jeg med meg en et måleapparat til Storo storsenter i Oslo. Der fant

Detaljer

INSTRUMENT FOR KARTLEGGING AV SYMPTOMER PÅ DEPRESJON (KLINISK VURDERING) (IDS-C)

INSTRUMENT FOR KARTLEGGING AV SYMPTOMER PÅ DEPRESJON (KLINISK VURDERING) (IDS-C) INSTRUMENT FOR KARTLEGGING AV SYMPTOMER PÅ DEPRESJON (KLINISK VURDERING) (IDS-C) NAVN: DATO: Vennligst slå en sirkel rundt det utsagnet som best beskriver pasienten gjennom foregående uke. 1. Innsovningsproblemer:

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG Veraflox 60 mg og 120 mg tabletter til hund

PAKNINGSVEDLEGG Veraflox 60 mg og 120 mg tabletter til hund PAKNINGSVEDLEGG Veraflox 60 mg og 120 mg tabletter til hund 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE Innehaver

Detaljer

Helse- Og Sikkerhetsadvarsler oculus.com/warnings

Helse- Og Sikkerhetsadvarsler oculus.com/warnings Helse- Og Sikkerhetsadvarsler oculus.com/warnings * Disse helse- og sikkerhetsadvarslene oppdateres jevnlig for å forsikre at de er nøyaktige og fullstendige. Du finner den nyeste versjonen på oculus.com/warnings.

Detaljer

Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID

Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID Livreddende og livsforlengende produkter HEH - Healthcare Solutions «Vi har satt ny standard innen Helse og Trening» HEH METODEN NAV UTDANNELSE OG TILBAKE

Detaljer

Fotterapi og kreftbehandling

Fotterapi og kreftbehandling Fotterapi og kreftbehandling Autorisert fotteraput Karina Solheim Fagkongress Stavanger 2015 Kreftoverlevere Man regner at 1 av 3 vil bli rammet av kreft i løpet av livet. Den relative femårsoverlevelse

Detaljer

Det naturlige alternativet for en bedre overgangsalder, med dokumentert effekt, nå i blisterforpakning.

Det naturlige alternativet for en bedre overgangsalder, med dokumentert effekt, nå i blisterforpakning. Femarelle Femarelle 0735 Ingen forbindelse Det naturlige alternativet for en bedre overgangsalder, med dokumentert effekt, nå i blisterforpakning. Femarelle kan gi deg en trygg og naturlig løsning på problemene

Detaljer

Stråling fra moderne kommunikasjonsutstyr

Stråling fra moderne kommunikasjonsutstyr Stråling fra moderne kommunikasjonsutstyr Fevik 7. september 2012 Per Eirik Heimdal seksjonssjef Post- og teletilsynet Post- og teletilsynet Direktør Torstein Olsen Administrasjon Marked Nett Frekvens

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Clarityn 10 mg tablett loratadin

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Clarityn 10 mg tablett loratadin Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Clarityn 10 mg tablett loratadin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for

Detaljer

Spre informasjonen om ionisert kolloidalt sølv til kjente og kjære,

Spre informasjonen om ionisert kolloidalt sølv til kjente og kjære, Mer informasjon? Ønsker du mer informasjon så er internett en gullgruve. Bruk for eksempel søkeord som ionic colloidal silver (som det heter på engelsk), så vil du finne store mengder informasjon vedrørende

Detaljer

Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv

Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv Spis deg friskere! Rune Blomhoff professor Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Kreft-,

Detaljer

Blod-hjerne-barrieren

Blod-hjerne-barrieren Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Kan en egen transporttjeneste i hjernen få legemidler mot Huntingtons sykdom dit

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Bechets Sykdom Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1. Hvordan blir sykdommen diagnostisert? Diagnosen stilles først og fremst på bakgrunn av symptombildet

Detaljer

SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE. Nyttig informasjon for pasienter

SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE. Nyttig informasjon for pasienter SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE Nyttig informasjon for pasienter FORSTÅELSE THERAKOS FOTOFERESE Hva er fotoferesebehandling? Fotoferese er en behandlingsmetode som benyttes mot

Detaljer

Fysioterapi og MeDisiNsK akupunktur

Fysioterapi og MeDisiNsK akupunktur Fysioterapi OG MEDISINSK akupunktur Hva er medisinsk akupunktur eller bruk av nåler i fysioterapi? Medisinsk akupunktur er en terapeutisk modalitet hvor tynne nåler brukes i behandling. Medisinsk akupunktur

Detaljer

TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM

TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM Thyreoideascientigrafi gir en grafisk framstilling av skjoldbruskkjertelen. Hva er Graves sykdom? Graves er en sykdom der skjoldbruskkjertelen danner for

Detaljer

Demodikose (hårsekkmidd) hos hund av Dr Babette Baddaky Taugbøl

Demodikose (hårsekkmidd) hos hund av Dr Babette Baddaky Taugbøl Demodikose (hårsekkmidd) hos hund av Dr Babette Baddaky Taugbøl Det er parasitten Demodex canis som formerer seg og fører til sykdommen demodikose eller hårsekkmidd. Demodex midden lever i hårsekkene og

Detaljer

Homøopati ved øvre luftveisinfeksjoner hos barn. Aslak Steinsbekk

Homøopati ved øvre luftveisinfeksjoner hos barn. Aslak Steinsbekk 1 Homøopati ved øvre luftveisinfeksjoner hos barn Aslak Steinsbekk 2 Hva er homøopati Homoios = lignende, Patheia = lidelse Stimulere kroppens eget forsvar ved hjelp av likhetsprinsippet Samuel Hahnemann

Detaljer

Kommentarer fra Folkets Strålevern

Kommentarer fra Folkets Strålevern Kommentarer fra Folkets Strålevern Rådmannens saksframlegg datert 21.02.2014 vedrørende Innbyggerinitiativet om helseskadelig stråling fra trådløs teknologi Til behandling i Kommunalstyret for levekår

Detaljer

NYE CANNABISPRODUKTER KONSEKVENSER FOR BRUKERE

NYE CANNABISPRODUKTER KONSEKVENSER FOR BRUKERE NYE CANNABISPRODUKTER KONSEKVENSER FOR BRUKERE Psykiatri og kognitive funksjoner Liliana Bachs Spesialist i klinisk farmakologi, phd. Divisjon for rettsmedisinske fag Folkehelseinstituttet KORT OM PLANTEN

Detaljer

SKINGAIN STRAMMER OPP HUDEN FINE LINJER OG STREKKMERKER REDUSERER RYNKER

SKINGAIN STRAMMER OPP HUDEN FINE LINJER OG STREKKMERKER REDUSERER RYNKER SKINGAIN STRAMMER OPP HUDEN REDUSERER RYNKER FINE LINJER OG STREKKMERKER Brems hudens aldringsprosess Stram opp huden, reduser rynker, fine linjer og strekkmerker! SKINGAIN inneholder en unik og patentert

Detaljer

Familiær Middelhavsfeber (FMF)

Familiær Middelhavsfeber (FMF) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Familiær Middelhavsfeber (FMF) Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Generelt følger man denne tilnærmingen: Klinisk mistanke:

Detaljer

Positiv forventning - vår viktigste medisin? Placeboeffekten ved professor, dr.med Even Lærum

Positiv forventning - vår viktigste medisin? Placeboeffekten ved professor, dr.med Even Lærum Positiv forventning - vår viktigste medisin? Placeboeffekten ved professor, dr.med Even Lærum Hva er placebo? Hvor stor er effekten? Hva påvirkes den av? Hvordan kan den forklares? Hvordan dra nytte av

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3934* - 22.10.2001

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3934* - 22.10.2001 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3934* - 22.10.2001 KOLL. PENSJON Sykdom som forelå og var kjent ved inntreden - allergi - FAL 19-10. Forsikrede (f. 71) ble innmeldt i en kollektiv pensjonsforsikring

Detaljer

Hvor farlig er det å puste inn bioaerosoler?

Hvor farlig er det å puste inn bioaerosoler? Hvor farlig er det å puste inn bioaerosoler? Symptomer og sykdom ved eksponering for bioaerosoler Helse effekter Infeksjon Patogener Toksiske effekter Mykotoksiner Inflammasjon Uspesifikt medfødt immunforsvar

Detaljer

Nynorsk sjå andre sida. Stråling fra elektronisk kommunikasjon. En orientering fra Statens strålevern og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nynorsk sjå andre sida. Stråling fra elektronisk kommunikasjon. En orientering fra Statens strålevern og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nynorsk sjå andre sida Stråling fra elektronisk kommunikasjon En orientering fra Statens strålevern og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Hva er stråling? I hverdagen omgir vi oss med ulike typer stråling,

Detaljer

Er dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen?

Er dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen? Kombinert id Kode dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen? Ja Nei Hvor ofte har du vært plaget av ett eller flere av de følgende problemene i løpet av de siste to ukene. Liten interesse

Detaljer