CURRICULUM VITAE Revidert: 19. okt. 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CURRICULUM VITAE Revidert: 19. okt. 2008"

Transkript

1 Nåværende stilling: Arbeider for tiden i tre forskjellige stillinger: CURRICULUM VITAE Revidert: 19. okt : Kontakt- og faglærer elektro (elenergi, automasjon og data & elektronikk) ved Bjørnholt Videregående skole (50%), siden Sept-07. 2: Daglig leder for konsulentfirmaet HIGHTEC i Oslo (25%) siden Firmaet arbeider med design og implementering av telekommunikasjon-, LAN-, WAN- og Intranettløsninger, herunder også design av WEB-siter. Oppdragene er vanligvis på prosjektledernivå, eller som prosjektdeltaker. Utfører også oppgaver som dekker IT-arkitektur og IKTplaner. Andre tjenester er aksessløsninger basert på ISDN, ADSL, GSM og POTS. Leverer og drifter også løsninger for WLAN. Opplærings- og oversettertjenester leveres også etter behov. 3: Teknisk direktør Utileyes Norge AS (25%). Selskapet utvikler avanserte løsninger for toveis kommunikasjon og automatisk avlesing av elektriske energimålere (i tillegg til vann-, gass- og fjernvarme). Løsningen inkl. også avansert fjernstyring av husholdningsfunksjoner samt triple-play løsninger. NAVN: Hjalmar Allan Hanssen FØDSELSDATO: 12. Juni 1954 NASJONALITET: SIVILSTAND: Norsk Gift, 2 barn UTDANNING: 2006 Høyskolen i Sør-Trøndelag. Programmering i Java, ett semester Porsgrunn Ingeniørhøyskole/WEB-teknikk (HTML, CSS, Javascript, PHP, ASP, MySQL med mer.) NKS, bedriftsøkonomstudiet Østfold ingeniørhøyskole, Computer Aided Design (CAD), AutoCad og PS-Cass NTNU, Datanettverk, arkitektur og protokoller 1985 STK AS, Programmering i Pascal Horten Ingeniørhøyskole, Norge. 2-års pensum gjennomført på ett år og som påbygning på tidligere teknikerutdanning. Ingeniør (Elektronikk/teknisk kybernetikk(reguleringsteknikk)) Teleskolen, Norge. Teletekniker (svitsjesystemer(telefonsentraler)) Teleskolen, Norge. Teleekspeditør (telefoni- og teleksekspedisjon). Side 1 av 8

2 Annen utdanning: Videregående kurser i: - Datametrix, IP-nettverk, design og implementering (dekker både generelle systemer og Cisco i særdeleshet). - Teleskolen, digital svitsjing. - NCR, C-programmering. - Siemens/Nixdorf, MS LanManager v Televerkets opplæring, Videokodekutstyr. - NIF, EMC-kurs. - Teleskolen, Økonomi, organisasjon og ledelse. - Teleskolen/STK/KA-skolen/Skrivervik Data, EDB og programmering. - Learning Tree, UK, Digital kommunikasjon og svitsjing. SPRÅK : Norsk, engelsk og i noen grad tysk. Har arbeidet i følgende land : Norge, USA, UK, Tyskland, Sverige, Italia, Belgia, Frankrike, Danmark, Sveits and Bangladesh. Nøkkelkvalifikasjoner : Gode prosjektlederegenskaper og en god oversikt over moderne tekniske løsninger innen data- og telekommunikasjon. Meget gode kunnskaper om telekommunikasjon generelt, og i særdeleshet digitale transmisjonsnettverk, svitsjing og datakommunikasjon. Har også en god oversikt og et godt grunnlag for å se organisatoriske forhold opp mot kravene til IKT-løsninger for å kunne få en optimal utnytting av systemene samt en god økonomi i løsningene. Har også god kunnskap og erfaring i planlegging og engineering av offentlige og private generelle telekommunikasjonsnettverk og alle typer spesielle kommunikasjonsløsninger for offshore plattforminstallasjoner og offentlige telekommunikasjonssystemer. Erfaren prosjektleder og gode forhandlingsegenskaper som dekker de kontraktsmessige forhold mellom partene. God kunnskaper om elektronikk, data-/telenettverk og datakommunikasjon. Personlige egenskaper er høy arbeidskapasitet og levering av avtalt kvalitet til avtalt tid. Annet: Teknisk direktør, Utileyes AB i Sverige. Styremedlem Bøler Garasjelag AL Medlem i Norsk Fagoversetterforening (NFF). ARBEIDSERFARING fortøpende HIGHTEC, daglig leder og utførende ingeniør i selskapet Løpende aktiviteter: IT-ansvarlig for små- og mellomstore bedrifter i Oslo-området i tillegg til serviceoppdrag innen data-, telekommunikasjon og elektronikk for et flertall kunder i samme geografiske område. Oppdragene inkluderer opplæring, drift og vedlikehold i tillegg til nyinstallasjoner og spesifikasjoner for nye systemer. Viktige prosjekter utført for norsk storflyplass: Studie og kravspesifikasjon for ny stor informasjonstavle til norsk storflyplass. Prosjektet ble midlertidig stoppet pga. sykdom hos kunden og er ikke gjenopptatt per dato. Spesifikasjon, utvikling og leveranse av system for styring og kontroll av spesielle Side 2 av 8

3 gater på norsk storflyplass. Systemet tar utgangspunkt i data fra flyplassens flightinfosystem og prosesserer disse i en pc-basert industrikontroller vha. av en spesialprogramvare levert av Hightec. All kommunikasjon er TCP/IP og modbus-basert. Leveransen inkluderte all maskin- og programvare, dokumentasjon og kurs/opplæring av kundens personell. Viktige prosjekter utført for stor norsk flyplassoperatør: Studie og kravspesifikasjon av ny stor informasjonstavle til norsk mellomstor flyplass. Studien konkluderte med at flyplassen fulgte de forslag som Hightec fremla og anskaffet beskrevet løsning. Tilbud- og leveransearbeide i samband med stor norsk flyplassoperatørs anskaffelser av nye kontrollere og LCD-skjermer for samtlige flyplasser i Norge. Arbeidet medførte forslag til spesifikasjon av kontroller, tilpasning av programvare og deltagelse ved test og problemløsninger. Prosjektet konkluderte med anskaffelse av kontroller med operativsystem XP embedded slik som foreslått av Hightec og leveransen avsluttes våren Gjennomføring av mulighetsstudie for redesign og reproduksjon av bagasjekontrollersystem for alle norske flyplasser operert av stor norsk flyplassoperatør. Oppdraget ble fullført ved at Hightec redesignet styringssystemet fra komponentnivå og til ferdig enhet, inklusive nye kretsskjemaer, nye kretskortutlegg og total produksjon av systemet. Systemet består av en uteenhet (stålskap med vindu) som inneholder en kontroller (basert på en micro industripc med XP embedded), farge LCD-flatskjerm, dekoder for operatørpanel og TCP/IP kommunikasjon med flyplassens sentrale datasystem. Systemet er montert på de fleste norske flyplasser SecuriNet AS, teknisk sjef Teknisk sjef hos SecuriNet AS (100% eid av Telenor Networks). Avdelingen bestod av 4 - fire - personer i tillegg til meg selv. Avdelingens hovedoppgaver var det totale ansvaret for produksjonsnettets kvalitet, modifikasjoner, forbedringer og videreutvikling av produksjonsplattformen. Som teknisk sjef hadde jeg ansvaret for styring/oppfølging av gruppens humane kapital, budsjettering, kvalitetssystemer, anskaffelser, logistikk, nettplanlegging, nettoptimalisering og overordnet ansvar for at nettet fungerte som forventet for våre kunder. Har vært i denne stillingen i ca. 1 år, men fra og med (ansettelsesdato i SecuriNet AS) har jeg hatt forskjellige stillinger pga. interne omorganiseringer. Her kan nevnes utviklingssjef og produktsjef. Som teknisk sjef har jeg også vært stedfortreder for firmaets viseadministrerende direktør, og i en stor del av tiden hos SecuriNet AS har jeg vært medlem i firmaets ledergruppe SecuriNet AS, innleid konsulent (teknisk sjef) fra eget firma Hightec Innleid på 100% basis til SecuriNet AS som er leverandør av overvåkede alarmlinjer for den profesjonelle alarmindustrien i Norge. Innleid som teknisk sjef for å restukturere teknisk avdeling, og avtalen hadde en varighet på 6 - seks - måneder. I denne perioden var arbeidet stort sett konsentrert om å spesifisere og anskaffe en ny og moderne alarmoverføringsplattform basert på TCP/IP teknologi, samt design av en nettverksløsning basert på tre NT-servere som dekket Lillehammer (hovedkontor), Oslo (salgskontor) og Bergen (driftssenter) TELENOR, Smarthusprosjektet, teknisk sjef Prosjektets formål var å utarbeide en forretningsplan som understøttet design, implementasjon og salg av avanserte smarthus-løsninger. Stillingen rapporterte til administrerende direktør. Som teknisk sjef hadde jeg ansvar for fem personer med universitetsgrad (sivilingeniør og cand.mag.) Side 3 av 8

4 TELENOR, Bridgenet Internet Kina, Teknisk sjef Ansatt som teknisk sjef for Bridgenet Internet i Kina. Prosjektet ble initiert av Telenor Global Services AS. Etter hvert ble det også et godt og fruktbart samarbeid med Tele- Danmark som delleverandør til prosjektet. Ansvarsområdet var design av TCP/IP nettverk, MAN, WAN samt utvelgelse av adekvat program- og maskinvare for implementering av Bridgenet ISP i 60 kinesiske byer. Arbeidet ble utført i Norge og Danmark TELENOR, Infonet, Salgs- og markedssjef Salgs- og markedssjef i Infonet Norge, et salgskontor for Infonet Services Corporation, El Segundo, California, USA. Arbeidet ble utført i Norge, USA og Belgia TELENOR, Telenor Bedrift AS, Account Manager Account manager i teamet Transport som dekket sjø-, luft- og jernbane transport. I tillegg dekket gruppen også hotell- og shipping. Egen kundeportefølje som bestod av de største aktørene i Norge. Ansvaret var salg, oppfølging og budsjettering for denne kundemassen TELENOR, Nettleveranser, Gruppeleder/Account Manager Leder for transport-teamet som betjente sjø-, luft og jernbanetransport. I tillegg dekket gruppen også hotell- og shipping. Egen kundeportefølje som bestod av de største aktørene i Norge. Ansvaret var salg, oppfølging og budsjettering for denne kundemassen : TELENOR, OLYMPIC PROJECT Under OL-avviklingen: TEKNISK SJEF, HOVEDPRESSESENTRET Under avviklingen av OL-94 var jeg Telenors tekniske sjef og assisterende arenasjef på Hovedpressesentret (MPC). Teknisk avdeling var bemannet med ingeniører, teknikere og montører, totalt 24 personer. Arena MPC var utstyrt med følgende hovedsystemer: Video/audio for profesjonell kringkasting av lyd og bilde, telefonsentral (S12) med Centrex-løsning, noder for datakommunikasjon, transceivere for mobiltelefoni og kort-telefonsystem. Under Paralympics: TEKNISK SJEF, BIRKEBEINERN ARENA Under avviklingen av Paralympics var jeg Telenors tekniske sjef på Birkebeineren arena, Lillehammer. Dette var hovedarena for avviklingen av Paralympics. Teknisk avdeling var bemannet med ingeniører, teknikere og montører, i alt fem personer. I tillegg var jeg også assisterende arenasjef for Telenors operasjon. Arena Birkebeinern var utstyrt med følgende hovedsystemer: Video/audio for profesjonell kringkasting av lyd og bilde, telefonsentral (S12) med Centrex-løsning, noder for datakommunikasjon, transceivere for mobiltelefoni og kort-telefonsystem. Pre-Olympisk SENIOR INGENIØR, FAGSJEF Fagsjef med ansvar for planlegging av alle svitsjenettverk (offentlige telefonsentraler), nettverk for datakommunikasjon og alt av terminaler (data og telefoni) for OL-94. Som fagsjef var jeg ansvarlig for en gruppe på tre personer. Planfunksjonen innebar kostanalyser, budsjettering, definering av prosjekter, tekniske løsninger for de enkelte delsystemene, forespørsler/bestilling av teknisk utstyr, leverandørforhandlinger og oppfølging av levert materiell og alle installasjoner. Prosjektlederansvar hos Telenor for installasjon av all telekommunikasjon på følgende arenaer: Side 4 av 8

5 Hovedpressesentret (MPC) IOC-Hotellet (Lillehammer Hotell) LOOC's hovedkontor Maihaugen (IOC-møter og kulturelle innslag i OL-perioden) og andre kulturarenaer. Prosjektansvaret for disse arenaene innbefattet planlegging og prosjektkoordinering. Arbeidet ble utført i nært samarbeid med LOOC, TBK, et flertall byggeentreprenører og Telenors ansvarlige for installasjon (OL-Ø). Prosjektleder for utarbeiding av spesifikasjon, utvikling og produksjon av en ny innendørs korttelefonterminal. Denne Prosessorbaserte terminalen inkluderte funksjoner for hjelp på seks språk, tilkopling og kontroll av eksternt tilknyttet telefonlinjebasert utstyr. Terminalene var utplassert på hovedpresserommet på MCP og hver enkelt OL-94 arena. Andre terminaler som jeg hadde ansvaret for var ISDN Centrex sentralbord, ISDN telefoner, standard analoge telefoner, telefakser, modemer med mer. I tillegg hadde jeg et ansvar for det kontorets PC-baserte LAN (Ethernet), en løsning bestående av koaksial og tvunnet parkabel. Nettverksoperativsystmet var OS/ med Microsoft LAN Manager 2.1 (TCP/IP kommunikasjon). I hovedsak var nettet bestykket som følgende: En nettverksserver (fil- og skriverdeling), en multiport repeater, to TIU'er, trettito klienter, fire skrivere og ekstern kommunikasjon til Telenors Cosmos Data nettverk og stormaskinmiljøet i Oslo (HDLC-kommunikasjon). Budsjettering og teknisk løsning for nettverket var også mitt ansvar : HIGHTEC, Daglig leder Kunde: SØRCO ENGINEERING AS Innleid som Lead Telecommunication Manager i et Ekofisk-prosjekt hos Sørco AS i Stavanger. Oppdraget var å utvikle en ny løsning for plattformkommunikasjonen i samband med Ekofisk installasjonene i Nordsjøen. Oppdraget ble utført på vegne av Phillips Petroleum Company Norway (PPCoN), og hadde en varighet på fire måneder. Oppdraget inkluderte utarbeiding av en systemspesifikasjon, forespørsler til et flertall norske leverandører av telekommunikasjonsmateriell, og vurdering av mottatte tilbud. Alle aktiviteter ble utført ihht. PPCoNs kvalitetssystem og innen de avtalte tid- og kostnadsrammer : HIGHTEC, daglig leder Kunde: TELEDIREKTORATET (NTA), Linje- og transmisjonsseksjonen Engasjert av Teledirektoratet for å utvikle generasjon 90 spesifikasjonene for digitalt transmisjonsutstyr. Spesifikasjonene dekket elementene Basis, Sektor og Utstyrspesifikasjoner (definert spesifikasjonssett). Arbeidet tok utgangspunkt i internasjonale og eksisterende norske spesifikasjoner innen dette fagfeltet : KVÆRNER ENGINEERING A.S : Senior Ingeniør, Kårstø, Telekommunikasjon. Kunde: STATOIL Ansvarlig for utvidelse av eksisterende telekommunikasjonsløsning og integrasjon av denne i Train 300 prosessen på Kårstø gassterminal. Utvidelsen dekket PABX, PA-system, CCTV og et UHF system. Side 5 av 8

6 : Senior Ingeniør, Draugen-plattformen, Telekommunikasjon. Kunde: SHELL Planlegging, spesifikasjon og systemtegninger for følgende systemer: 400 MHz lokal plattformradio, radiolinje til fastlandet og alt påbudt radioutstyr for plattformen. Arbeidet ble utført ihht. standarder fra NS, NVE, OD. NSD, DTS, STF, NTA, CCITT og CEPT, samt relevante EX-krav. Arbeidsverktøyet var i stor grad PC med tilhørende prosjektprogramvare : Senior Ingeniør, Oseberg C plattformen, Telekommunikasjon. Kunde: NORSK HYDRO A/S Planlegging, spesifikasjoner, innkjøpsrekvisisjoner, systemintegrasjon, aksepttest på fabrikk og dokumentkontroll av følgende systemer: 13 GHz og 850 MHz digitalt radiolinjesystem for tale, telemetri og data, nødopptaker, kommunikasjonsanlegg for drillepersonalet og radiobasert sanntidsklokke. Arbeidet ble utført ihht. krav, spesifikasjoner og rekommandasjoner fra NH, NVE, OD, NSD, DTS, STF, NTA, CCITT og CEPT, inklusive relevante EX-krav. Arbeidsverktøyet var PC med tilhørende prosjektprogravare inklusive instrumentdatabase basert på ND-utstyr. Av andre arbeidsoppgaver var jeg ansvarlig for oppfølging av PCS-databasen som dekker alle inn- og utganger for elektronisk utstyr : Kabelinspektør for Bangladesh Railway Telecommunication Project, ASIR A/S, Oslo Prosjektets formål var installasjon av 1700 km med fiberoptisk- og kopperkabel for å oppgradere tog- og signalkontrollsystemene for Bangladesh Railway. Systemet dekket digitale PBX'er, drop-insert PCM-muldekser, digitale muldeks, digitale radiolinjer, telekskommunikasjon, jernbanetelefoner med mer. Arbeidet bestod i kontroll og inspeksjon av feltarbeid i tillegg til utvikling av kursmateriell som dekket PBX'er, teleks, modemer og telefoniutstyr. Ble også engasjert av Norad, Dhaka Bangladesh for å planlegge samt installere en datalink mellom de enkelte PC'ene og fellesressurser som skrivere. Ble også engasjert av samme for å lære opp personalet til å bruke PC-basert utstyr og programvare : TELETTRA NORGE A.S. PRODUKTSJEF (1987) Ansvarlig for alt PCM muldeks utstyr i transmisjonsseksjonen. Oppgavene var teknisk støtte til kundene, testing (i laboratorie og felt) og tekniske tilpasninger ihht. kundekrav (utstyrsmodifikasjoner). Prosjektansvar for planlegging, utvikling og produksjon av all teknisk dokumentasjon for alt multipleksutstyr fra 1 st til 4 de ordens PCM og digitale muldeks. Firmaets representant i nasjonal mekanisk og elektrisk standardiseringsgruppe med deltakere fra NTA, STK, Siemens og Telettra Norge AS. Gruppen arbeidet med standardisering av digitale muldeks og linjeterminaler for fremtidig bruk i det norske telenettet. Utvikling og konstruksjon av en ny mekanisk brakett for enkel og kostnadseffektiv installasjon av telekommunikasjonsutstyr for Televerket. Utvikling ble gjort på eget initiativ og i egen fritid. Arbeidet ble overtatt av arbeidsgiver og videreført mot Telenor av samme. UTVIKLINGSINGENIØR ( ) Deltaker i utviklingsgruppe for et avansert ISDN telefonapparat med funksjonalitet for tale, data og "slow scan" video. ISDN-apparatet ble utviklet for å dekke krav og rekommandasjoner fra Televerket og CCITT. Side 6 av 8

7 : TELEDIREKTORATET (NTA), TLT AVDELINGSINGENIØR : Hovedoppgaver slik som beskrevet i avsnitt telekommunikasjonsingeniør, men i tillegg følgende oppgaver: Prosjektansvar for muldeksutstyr og tekniske avklaringer i samband med digitalisering av Televerkets fjernnett. Televerkets representant i CEPT studiegruppe T-TR-02 for utvikling av spesifikasjoner for kontroll og overvåking i nasjonale telekommunikasjonsnettverk. Nestleder for gruppen "Muldeksutstyr" med ansvar både for personell (fem personer) og teknisk utstyr. Utvikling av kursmateriell og gjennomføring av et introduksjonskurs i MS-DOS og Enable programvaresystem for i alt 25 personer : PERMISJON Permisjon for videreutdanning (studie ved Horten Ingeniørhøyskole) : TELEDIREKTORATET, Pulsteknikk-Kontoret TELEKOMMUNIKASJONSINGENIØR: Koordinering av anskaffelser, leveranser, modifikasjoner og installasjon av 1st til 4de ordens digitalt transmisjonsutstyr. Nasjonal teknisk ressurs for Televerket for denne type utstyr. Evaluering av prototyper og typegodkjenning av 1st til 4de ordens muldeks (både hierarkiske og drop-insert) og koaksiale digitale linjesystemer (både i felt og laboratorie). Dessuten utvikling av nasjonale tekniske spesifikasjoner basert på relevante CCITT og CEPT rekommandasjoner. Kommersielle/kontraktuelle forhold vedrørende fabrikktesting både i Norge, Tyskland og Italia av utstyr nevnt ovenfor : ANDRE ARBEIDSOPPDRAG Utarbeiding og publisering informasjon i Televerket vedrørende tekniske krav/spesifikasjoner/modifikasjoner. Utarbeiding, beskrivelse og publisering av egenutviklet elektronikk samt tekniske/lydmessige tester av audioutstyr. Oversettelse og språktilpasning fra engelsk til norsk for den første norskspråklige boken om programmeringsspråket C. Arbeidet ble utført for TANO, og originalboken var gitt ut i USA. Utvikling av teknisk dokumentasjon for 1st til 4de ordens PCM, digitale muldeks og fiberoptiske terminaler. Oppdraget dekket både brukerhåndbøker og tekniske detaljbeskrivelser av nevnte utstyr. Dokumentasjonen ble utviklet for Televerket og ihht. krav beskrevet i Televerket GEN80 spesifikasjonen. Tredjepartseier i forlaget Nye Norsk Elektronikkforlag AS ( ). Som eier var jeg engasjert i arbeidet med økonomisk planlegging, fremtidige forretningsmuligheter, produksjon av artikler, utgivelser av magasiner samt generelt styrearbeid. Utvikling av et spesialisert måleutstyr for feillokalisering i telekommunikasjonsnettverk. Oppdraget ble utført for Halden Elektronikk AS (1986). Side 7 av 8

8 TELEVERKET, TELETEKNIKER Overvåkning, feillokalisering og feilkorreksjon i Oslo Teledistrikt ITT 8B automatiske internasjonale sentral. Arbeidet ble i stor grad utført i samarbeid med tilsvarende personell på utenlandske destinasjoner. Utvikling og bygging av spesialisert testutstyr for feillokalisering, test og reparasjon av elektroniske kort som sentralen ITT 8B var bygd opp av. Side 8 av 8

Teledirektoratets forskningsavdeling ÅRSRAPPORT 1986

Teledirektoratets forskningsavdeling ÅRSRAPPORT 1986 Teledirektoratets forskningsavdeling ÅRSRAPPORT 1986 Teledirektoratets forskningsavdeling Instituttveien 23. Postboks 83, N-2007 Kjeller Tlf.: (06) 80 91 00 Teleks: 19672 retel n Telefax: (06) 81 79 53

Detaljer

Knut-Ove Hesjedal Senior forretningsanalytikker DNB IT Mobil: +4790052250 E-post: hesjedal@live.com; Født: 1951 Adresse: Lørenveien 41B, 0585 Oslo

Knut-Ove Hesjedal Senior forretningsanalytikker DNB IT Mobil: +4790052250 E-post: hesjedal@live.com; Født: 1951 Adresse: Lørenveien 41B, 0585 Oslo Knut-Ove Hesjedal Senior forretningsanalytikker DNB IT Mobil: +4790052250 E-post: hesjedal@live.com; Født: 1951 Adresse: Lørenveien 41B, 0585 Oslo CV Personlig profil Lang erfaring med IT og prosjektarbeid

Detaljer

SYSTEMUTVIKLINGSPROSJEKT FOR ASIFIORI DELIVERY AS. DEL 1: Forprosjekt: mulighetsstudium og prosjektplanlegging.

SYSTEMUTVIKLINGSPROSJEKT FOR ASIFIORI DELIVERY AS. DEL 1: Forprosjekt: mulighetsstudium og prosjektplanlegging. SYSTEMUTVIKLINGSPROSJEKT FOR ASIFIORI DELIVERY AS DEL 1: Forprosjekt: mulighetsstudium og prosjektplanlegging. Jesper Holte Brørby Øyvind B. Kvinge Jarle Tjøstheim jbr079@student.uib.no okv066@student.uib.no

Detaljer

Årsmelding 2002. Vi samarbeider med tunge aktører og bidrar med sterke ressurser

Årsmelding 2002. Vi samarbeider med tunge aktører og bidrar med sterke ressurser Årsmelding 2002 TISIP er en stiftelse som driver FoU-arbeid og kursvirksomhet innen IT for næringsliv, offentlige institusjoner, universiteter og høgskoler. Vi viser til en lang rekke oppdrag regionalt,

Detaljer

Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide

Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide T E M A : O l j e / O f f s h o r e / E n e r g i Nr 8 / 2010 Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide Selskapet er en total leverandør innen HVAC og Elektro Instrument til oljeinstallasjonene

Detaljer

TELEGRAFVERKETS FORSKNINGS INSTITUTT TF ÅRSBERETNING

TELEGRAFVERKETS FORSKNINGS INSTITUTT TF ÅRSBERETNING TELEGRAFVERKETS FORSKNINGS INSTITUTT TF ÅRSBERETNING 1868 TELEGRAFVERKETS FORSKNINGSINSTITUTT ÅRSBERETNING 1968 POSTBOKS 83-2007 KJELLER TELEFON (02) 71 5065 FORORD Dette er den annen årsberetning fra

Detaljer

Innhold. Side. Vi står på! 1. Dette er Teledirektoratets forskningsavdeling 2. 90-årenes telenett 8. Bredbåndsnett 13. Satellittkommunikasjon 18

Innhold. Side. Vi står på! 1. Dette er Teledirektoratets forskningsavdeling 2. 90-årenes telenett 8. Bredbåndsnett 13. Satellittkommunikasjon 18 Innhold Side Vi står på! 1 Dette er Teledirektoratets forskningsavdeling 2 90-årenes telenett 8 Bredbåndsnett 13 Satellittkommunikasjon 18 Optisk kommunikasjon 22 Morgendagens mobilkommunikasjon - GSM

Detaljer

TISIP Tema - Bedriftstilpasset e-læring Styrets beretning Forskning og utvikling (FoU) Fagskole og nettbaserte tilbud Bedriftstilpasset e-læring

TISIP Tema - Bedriftstilpasset e-læring Styrets beretning Forskning og utvikling (FoU) Fagskole og nettbaserte tilbud Bedriftstilpasset e-læring Årsmelding 2008 TISIP er en stiftelse som driver forskning, fagskole og kursvirksomhet innen IT og e-læring. Våre kunder er bedrifter, offentlige institusjoner og privatpersoner. Innholdsfortegnelse TISIP

Detaljer

Integrerte operasjoner i nord - i petroleums- og kraftsektoren

Integrerte operasjoner i nord - i petroleums- og kraftsektoren Arbeidsnotat 2011:1001 Integrerte operasjoner i nord - i petroleums- og kraftsektoren Elisabeth Angell Stig Karlstad Tittel : Forfatter : Integrerte operasjoner i nord i petroleums- og kraftsektoren Elisabeth

Detaljer

Profesjonell leverandør til oljebransjen

Profesjonell leverandør til oljebransjen Profesjonell leverandør til oljebransjen www.kl-offshore.no FORRETNINGSOMRÅDER KOMPRESSOR K. LUND Offshore as er den desidert største aktøren på kompressor og tørkeanlegg, levert til produksjonsplattformer

Detaljer

Flerkanals multimedia over IP

Flerkanals multimedia over IP Diplomoppgave ved sivilingeniørutdanning i informasjons- og kommunikasjonsteknologi Av Audun Tømte Haugnes Høyskolen i Agder Grimstad, Mai 2001 Flerkanals multimedia over IP Nøkkelord: videokonferanse,

Detaljer

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib. Systemanalyse Lopex AS Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.no Innholdsfortegnelse: DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING...5

Detaljer

Sluttrapport plattformprosjektet

Sluttrapport plattformprosjektet Sluttrapport plattformprosjektet Til: Styringsgruppa plattformprosjektet Fra: Prosjektleder Bjørn Jacobsen, Helse Nord IKT Dato: 8.10.2012 Innhold Bakgrunn... 5 Om arbeidet... 5 Sammendrag... 6 Hovedprosjekt...

Detaljer

Kanskje finnes en løsning på pengeproblemet: Ta grep før det er for sent

Kanskje finnes en løsning på pengeproblemet: Ta grep før det er for sent Nr 05 / 2009 Kanskje finnes en løsning på pengeproblemet: Ta grep før det er for sent Arbeidsledigheten nå er ca. 90 prosent høyere enn for et år siden, og restruktureringer benyttes for å redde bedrifter.

Detaljer

Lotteripreget råtekontroll

Lotteripreget råtekontroll www.voltmag.no oktober 2011 nr. 4/5 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Lotteripreget råtekontroll Les også: worldskills Norway: Beste resultat noen gang, NEFI

Detaljer

Fotokunst omslag: Ali Alsam. Innholdsfortegnelse

Fotokunst omslag: Ali Alsam. Innholdsfortegnelse Årsmelding 2011 TISIP er en stiftelse som driver forskning, fagskole og kursvirksomhet innen IT og e-læring. Våre kunder er bedrifter, offentlige institusjoner og privatpersoner. Fotokunst omslag: Ali

Detaljer

PDMT Politiets data- og materielltjeneste Årsmelding 2006

PDMT Politiets data- og materielltjeneste Årsmelding 2006 PDMT Politiets data- og materielltjeneste Årsmelding 2006 2 PDMT skal være politiets nasjonale kompetanse- og servicesenter innenfor IKT, Materiell og logistikk, og Eiendom, bygg og anlegg. Innhold Forord

Detaljer

INSTITUTT FOR BYGGEKUNST, PROSJEKTERING OG FORVALTNING

INSTITUTT FOR BYGGEKUNST, PROSJEKTERING OG FORVALTNING NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGGEKUNST, PROSJEKTERING OG FORVALTNING Oppgavens tittel: Implementering av arealforvaltningssystem for eiendomsforvaltere Dato: 10.04.2008

Detaljer

Tilknytning til Internett

Tilknytning til Internett Tilknytning til Internett Tilknytning til Internett Behovskartlegging, kravspesifisering og anskaffelse av tekniske løsninger Statskonsult Utgitt av Statskonsult 2000 Omslagsdesign: Anisdahl, Sand & Partnere

Detaljer

Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte

Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte Postadresse: Felles studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo Telefon: 22852527, 22852508 Telefax: 22852970 E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no Innkalling FS-08-005 ND/AFS

Detaljer

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk Nr 1 2007 Stilling ledig Gode vekstvilkår for flinke fagfolk I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 bedrifter som alle trenger flere medarbeidere. Dette er noen av Norges mest attraktive

Detaljer

Sommeroppgave MFO Tele 2013

Sommeroppgave MFO Tele 2013 Sommeroppgave MFO Tele 2013 Morten Øvrebø og Lars-Martin Hejll 8/15/2013 Innhold Introduksjon:... 3 Oppgave... 5 1. Tema og problemstilling for oppgaveideen... 5 2. Hva skal sluttproduktet være etter at

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

SDFs studietur til Stavanger og Dublin i Irland 14. 20.november 2004

SDFs studietur til Stavanger og Dublin i Irland 14. 20.november 2004 SDFs studietur til Stavanger og Dublin i Irland 14. 20.november 2004 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dag 1: Vi reiser til Stavanger... 5 Dag 2: Vi besøker Lyse Energi AS og Stavanger kommune... 5 Lyse

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon 12 RAPPORT VEILEDNING Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-270-9 Grafisk produksjon:

Detaljer

Utvikling og bruk av kritiske programmerbare systemer

Utvikling og bruk av kritiske programmerbare systemer Utvikling og bruk av kritiske programmerbare systemer En kartlegging av kompetanse og behov i norsk industri. Kartleggingen er utført som et samarbeid mellom Kongsberg Simrad Det Norske Veritas Institutt

Detaljer

Curriculum Vitae Vebjørn Slyngstadli Mobil: + 47 95 84 27 71 E-post: vebjorn@birc.no Storgata 86 2615 Lillehammer

Curriculum Vitae Vebjørn Slyngstadli Mobil: + 47 95 84 27 71 E-post: vebjorn@birc.no Storgata 86 2615 Lillehammer Curriculum Vitae Vebjørn Slyngstadli Mobil: + 47 95 84 27 71 E-post: vebjorn@birc.no Storgata 86 2615 Lillehammer Jeg startet min karriere hos Telenor i 1998 og jobbet den første tiden med programvaredistribusjon.

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Kommunikasjonssystem for

Kommunikasjonssystem for s IKT-plattform til En av Europas største landbaserte ny velferdsetat vindmølleparker Norges første Kommunikasjonssystem for Elektroteknisk infrastruktur til Nye Ahus PET/CT-skanner Nordens mest moderne

Detaljer

ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler

ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler Versjon: 1.0 (5.november 2013) Postadresse/Postal address UNINETT AS NO- 7465 Trondheim Besøksadresse/Visiting address Abels gate 5 Trondheim,

Detaljer