CURRICULUM VITAE Revidert: 19. okt. 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CURRICULUM VITAE Revidert: 19. okt. 2008"

Transkript

1 Nåværende stilling: Arbeider for tiden i tre forskjellige stillinger: CURRICULUM VITAE Revidert: 19. okt : Kontakt- og faglærer elektro (elenergi, automasjon og data & elektronikk) ved Bjørnholt Videregående skole (50%), siden Sept-07. 2: Daglig leder for konsulentfirmaet HIGHTEC i Oslo (25%) siden Firmaet arbeider med design og implementering av telekommunikasjon-, LAN-, WAN- og Intranettløsninger, herunder også design av WEB-siter. Oppdragene er vanligvis på prosjektledernivå, eller som prosjektdeltaker. Utfører også oppgaver som dekker IT-arkitektur og IKTplaner. Andre tjenester er aksessløsninger basert på ISDN, ADSL, GSM og POTS. Leverer og drifter også løsninger for WLAN. Opplærings- og oversettertjenester leveres også etter behov. 3: Teknisk direktør Utileyes Norge AS (25%). Selskapet utvikler avanserte løsninger for toveis kommunikasjon og automatisk avlesing av elektriske energimålere (i tillegg til vann-, gass- og fjernvarme). Løsningen inkl. også avansert fjernstyring av husholdningsfunksjoner samt triple-play løsninger. NAVN: Hjalmar Allan Hanssen FØDSELSDATO: 12. Juni 1954 NASJONALITET: SIVILSTAND: Norsk Gift, 2 barn UTDANNING: 2006 Høyskolen i Sør-Trøndelag. Programmering i Java, ett semester Porsgrunn Ingeniørhøyskole/WEB-teknikk (HTML, CSS, Javascript, PHP, ASP, MySQL med mer.) NKS, bedriftsøkonomstudiet Østfold ingeniørhøyskole, Computer Aided Design (CAD), AutoCad og PS-Cass NTNU, Datanettverk, arkitektur og protokoller 1985 STK AS, Programmering i Pascal Horten Ingeniørhøyskole, Norge. 2-års pensum gjennomført på ett år og som påbygning på tidligere teknikerutdanning. Ingeniør (Elektronikk/teknisk kybernetikk(reguleringsteknikk)) Teleskolen, Norge. Teletekniker (svitsjesystemer(telefonsentraler)) Teleskolen, Norge. Teleekspeditør (telefoni- og teleksekspedisjon). Side 1 av 8

2 Annen utdanning: Videregående kurser i: - Datametrix, IP-nettverk, design og implementering (dekker både generelle systemer og Cisco i særdeleshet). - Teleskolen, digital svitsjing. - NCR, C-programmering. - Siemens/Nixdorf, MS LanManager v Televerkets opplæring, Videokodekutstyr. - NIF, EMC-kurs. - Teleskolen, Økonomi, organisasjon og ledelse. - Teleskolen/STK/KA-skolen/Skrivervik Data, EDB og programmering. - Learning Tree, UK, Digital kommunikasjon og svitsjing. SPRÅK : Norsk, engelsk og i noen grad tysk. Har arbeidet i følgende land : Norge, USA, UK, Tyskland, Sverige, Italia, Belgia, Frankrike, Danmark, Sveits and Bangladesh. Nøkkelkvalifikasjoner : Gode prosjektlederegenskaper og en god oversikt over moderne tekniske løsninger innen data- og telekommunikasjon. Meget gode kunnskaper om telekommunikasjon generelt, og i særdeleshet digitale transmisjonsnettverk, svitsjing og datakommunikasjon. Har også en god oversikt og et godt grunnlag for å se organisatoriske forhold opp mot kravene til IKT-løsninger for å kunne få en optimal utnytting av systemene samt en god økonomi i løsningene. Har også god kunnskap og erfaring i planlegging og engineering av offentlige og private generelle telekommunikasjonsnettverk og alle typer spesielle kommunikasjonsløsninger for offshore plattforminstallasjoner og offentlige telekommunikasjonssystemer. Erfaren prosjektleder og gode forhandlingsegenskaper som dekker de kontraktsmessige forhold mellom partene. God kunnskaper om elektronikk, data-/telenettverk og datakommunikasjon. Personlige egenskaper er høy arbeidskapasitet og levering av avtalt kvalitet til avtalt tid. Annet: Teknisk direktør, Utileyes AB i Sverige. Styremedlem Bøler Garasjelag AL Medlem i Norsk Fagoversetterforening (NFF). ARBEIDSERFARING fortøpende HIGHTEC, daglig leder og utførende ingeniør i selskapet Løpende aktiviteter: IT-ansvarlig for små- og mellomstore bedrifter i Oslo-området i tillegg til serviceoppdrag innen data-, telekommunikasjon og elektronikk for et flertall kunder i samme geografiske område. Oppdragene inkluderer opplæring, drift og vedlikehold i tillegg til nyinstallasjoner og spesifikasjoner for nye systemer. Viktige prosjekter utført for norsk storflyplass: Studie og kravspesifikasjon for ny stor informasjonstavle til norsk storflyplass. Prosjektet ble midlertidig stoppet pga. sykdom hos kunden og er ikke gjenopptatt per dato. Spesifikasjon, utvikling og leveranse av system for styring og kontroll av spesielle Side 2 av 8

3 gater på norsk storflyplass. Systemet tar utgangspunkt i data fra flyplassens flightinfosystem og prosesserer disse i en pc-basert industrikontroller vha. av en spesialprogramvare levert av Hightec. All kommunikasjon er TCP/IP og modbus-basert. Leveransen inkluderte all maskin- og programvare, dokumentasjon og kurs/opplæring av kundens personell. Viktige prosjekter utført for stor norsk flyplassoperatør: Studie og kravspesifikasjon av ny stor informasjonstavle til norsk mellomstor flyplass. Studien konkluderte med at flyplassen fulgte de forslag som Hightec fremla og anskaffet beskrevet løsning. Tilbud- og leveransearbeide i samband med stor norsk flyplassoperatørs anskaffelser av nye kontrollere og LCD-skjermer for samtlige flyplasser i Norge. Arbeidet medførte forslag til spesifikasjon av kontroller, tilpasning av programvare og deltagelse ved test og problemløsninger. Prosjektet konkluderte med anskaffelse av kontroller med operativsystem XP embedded slik som foreslått av Hightec og leveransen avsluttes våren Gjennomføring av mulighetsstudie for redesign og reproduksjon av bagasjekontrollersystem for alle norske flyplasser operert av stor norsk flyplassoperatør. Oppdraget ble fullført ved at Hightec redesignet styringssystemet fra komponentnivå og til ferdig enhet, inklusive nye kretsskjemaer, nye kretskortutlegg og total produksjon av systemet. Systemet består av en uteenhet (stålskap med vindu) som inneholder en kontroller (basert på en micro industripc med XP embedded), farge LCD-flatskjerm, dekoder for operatørpanel og TCP/IP kommunikasjon med flyplassens sentrale datasystem. Systemet er montert på de fleste norske flyplasser SecuriNet AS, teknisk sjef Teknisk sjef hos SecuriNet AS (100% eid av Telenor Networks). Avdelingen bestod av 4 - fire - personer i tillegg til meg selv. Avdelingens hovedoppgaver var det totale ansvaret for produksjonsnettets kvalitet, modifikasjoner, forbedringer og videreutvikling av produksjonsplattformen. Som teknisk sjef hadde jeg ansvaret for styring/oppfølging av gruppens humane kapital, budsjettering, kvalitetssystemer, anskaffelser, logistikk, nettplanlegging, nettoptimalisering og overordnet ansvar for at nettet fungerte som forventet for våre kunder. Har vært i denne stillingen i ca. 1 år, men fra og med (ansettelsesdato i SecuriNet AS) har jeg hatt forskjellige stillinger pga. interne omorganiseringer. Her kan nevnes utviklingssjef og produktsjef. Som teknisk sjef har jeg også vært stedfortreder for firmaets viseadministrerende direktør, og i en stor del av tiden hos SecuriNet AS har jeg vært medlem i firmaets ledergruppe SecuriNet AS, innleid konsulent (teknisk sjef) fra eget firma Hightec Innleid på 100% basis til SecuriNet AS som er leverandør av overvåkede alarmlinjer for den profesjonelle alarmindustrien i Norge. Innleid som teknisk sjef for å restukturere teknisk avdeling, og avtalen hadde en varighet på 6 - seks - måneder. I denne perioden var arbeidet stort sett konsentrert om å spesifisere og anskaffe en ny og moderne alarmoverføringsplattform basert på TCP/IP teknologi, samt design av en nettverksløsning basert på tre NT-servere som dekket Lillehammer (hovedkontor), Oslo (salgskontor) og Bergen (driftssenter) TELENOR, Smarthusprosjektet, teknisk sjef Prosjektets formål var å utarbeide en forretningsplan som understøttet design, implementasjon og salg av avanserte smarthus-løsninger. Stillingen rapporterte til administrerende direktør. Som teknisk sjef hadde jeg ansvar for fem personer med universitetsgrad (sivilingeniør og cand.mag.) Side 3 av 8

4 TELENOR, Bridgenet Internet Kina, Teknisk sjef Ansatt som teknisk sjef for Bridgenet Internet i Kina. Prosjektet ble initiert av Telenor Global Services AS. Etter hvert ble det også et godt og fruktbart samarbeid med Tele- Danmark som delleverandør til prosjektet. Ansvarsområdet var design av TCP/IP nettverk, MAN, WAN samt utvelgelse av adekvat program- og maskinvare for implementering av Bridgenet ISP i 60 kinesiske byer. Arbeidet ble utført i Norge og Danmark TELENOR, Infonet, Salgs- og markedssjef Salgs- og markedssjef i Infonet Norge, et salgskontor for Infonet Services Corporation, El Segundo, California, USA. Arbeidet ble utført i Norge, USA og Belgia TELENOR, Telenor Bedrift AS, Account Manager Account manager i teamet Transport som dekket sjø-, luft- og jernbane transport. I tillegg dekket gruppen også hotell- og shipping. Egen kundeportefølje som bestod av de største aktørene i Norge. Ansvaret var salg, oppfølging og budsjettering for denne kundemassen TELENOR, Nettleveranser, Gruppeleder/Account Manager Leder for transport-teamet som betjente sjø-, luft og jernbanetransport. I tillegg dekket gruppen også hotell- og shipping. Egen kundeportefølje som bestod av de største aktørene i Norge. Ansvaret var salg, oppfølging og budsjettering for denne kundemassen : TELENOR, OLYMPIC PROJECT Under OL-avviklingen: TEKNISK SJEF, HOVEDPRESSESENTRET Under avviklingen av OL-94 var jeg Telenors tekniske sjef og assisterende arenasjef på Hovedpressesentret (MPC). Teknisk avdeling var bemannet med ingeniører, teknikere og montører, totalt 24 personer. Arena MPC var utstyrt med følgende hovedsystemer: Video/audio for profesjonell kringkasting av lyd og bilde, telefonsentral (S12) med Centrex-løsning, noder for datakommunikasjon, transceivere for mobiltelefoni og kort-telefonsystem. Under Paralympics: TEKNISK SJEF, BIRKEBEINERN ARENA Under avviklingen av Paralympics var jeg Telenors tekniske sjef på Birkebeineren arena, Lillehammer. Dette var hovedarena for avviklingen av Paralympics. Teknisk avdeling var bemannet med ingeniører, teknikere og montører, i alt fem personer. I tillegg var jeg også assisterende arenasjef for Telenors operasjon. Arena Birkebeinern var utstyrt med følgende hovedsystemer: Video/audio for profesjonell kringkasting av lyd og bilde, telefonsentral (S12) med Centrex-løsning, noder for datakommunikasjon, transceivere for mobiltelefoni og kort-telefonsystem. Pre-Olympisk SENIOR INGENIØR, FAGSJEF Fagsjef med ansvar for planlegging av alle svitsjenettverk (offentlige telefonsentraler), nettverk for datakommunikasjon og alt av terminaler (data og telefoni) for OL-94. Som fagsjef var jeg ansvarlig for en gruppe på tre personer. Planfunksjonen innebar kostanalyser, budsjettering, definering av prosjekter, tekniske løsninger for de enkelte delsystemene, forespørsler/bestilling av teknisk utstyr, leverandørforhandlinger og oppfølging av levert materiell og alle installasjoner. Prosjektlederansvar hos Telenor for installasjon av all telekommunikasjon på følgende arenaer: Side 4 av 8

5 Hovedpressesentret (MPC) IOC-Hotellet (Lillehammer Hotell) LOOC's hovedkontor Maihaugen (IOC-møter og kulturelle innslag i OL-perioden) og andre kulturarenaer. Prosjektansvaret for disse arenaene innbefattet planlegging og prosjektkoordinering. Arbeidet ble utført i nært samarbeid med LOOC, TBK, et flertall byggeentreprenører og Telenors ansvarlige for installasjon (OL-Ø). Prosjektleder for utarbeiding av spesifikasjon, utvikling og produksjon av en ny innendørs korttelefonterminal. Denne Prosessorbaserte terminalen inkluderte funksjoner for hjelp på seks språk, tilkopling og kontroll av eksternt tilknyttet telefonlinjebasert utstyr. Terminalene var utplassert på hovedpresserommet på MCP og hver enkelt OL-94 arena. Andre terminaler som jeg hadde ansvaret for var ISDN Centrex sentralbord, ISDN telefoner, standard analoge telefoner, telefakser, modemer med mer. I tillegg hadde jeg et ansvar for det kontorets PC-baserte LAN (Ethernet), en løsning bestående av koaksial og tvunnet parkabel. Nettverksoperativsystmet var OS/ med Microsoft LAN Manager 2.1 (TCP/IP kommunikasjon). I hovedsak var nettet bestykket som følgende: En nettverksserver (fil- og skriverdeling), en multiport repeater, to TIU'er, trettito klienter, fire skrivere og ekstern kommunikasjon til Telenors Cosmos Data nettverk og stormaskinmiljøet i Oslo (HDLC-kommunikasjon). Budsjettering og teknisk løsning for nettverket var også mitt ansvar : HIGHTEC, Daglig leder Kunde: SØRCO ENGINEERING AS Innleid som Lead Telecommunication Manager i et Ekofisk-prosjekt hos Sørco AS i Stavanger. Oppdraget var å utvikle en ny løsning for plattformkommunikasjonen i samband med Ekofisk installasjonene i Nordsjøen. Oppdraget ble utført på vegne av Phillips Petroleum Company Norway (PPCoN), og hadde en varighet på fire måneder. Oppdraget inkluderte utarbeiding av en systemspesifikasjon, forespørsler til et flertall norske leverandører av telekommunikasjonsmateriell, og vurdering av mottatte tilbud. Alle aktiviteter ble utført ihht. PPCoNs kvalitetssystem og innen de avtalte tid- og kostnadsrammer : HIGHTEC, daglig leder Kunde: TELEDIREKTORATET (NTA), Linje- og transmisjonsseksjonen Engasjert av Teledirektoratet for å utvikle generasjon 90 spesifikasjonene for digitalt transmisjonsutstyr. Spesifikasjonene dekket elementene Basis, Sektor og Utstyrspesifikasjoner (definert spesifikasjonssett). Arbeidet tok utgangspunkt i internasjonale og eksisterende norske spesifikasjoner innen dette fagfeltet : KVÆRNER ENGINEERING A.S : Senior Ingeniør, Kårstø, Telekommunikasjon. Kunde: STATOIL Ansvarlig for utvidelse av eksisterende telekommunikasjonsløsning og integrasjon av denne i Train 300 prosessen på Kårstø gassterminal. Utvidelsen dekket PABX, PA-system, CCTV og et UHF system. Side 5 av 8

6 : Senior Ingeniør, Draugen-plattformen, Telekommunikasjon. Kunde: SHELL Planlegging, spesifikasjon og systemtegninger for følgende systemer: 400 MHz lokal plattformradio, radiolinje til fastlandet og alt påbudt radioutstyr for plattformen. Arbeidet ble utført ihht. standarder fra NS, NVE, OD. NSD, DTS, STF, NTA, CCITT og CEPT, samt relevante EX-krav. Arbeidsverktøyet var i stor grad PC med tilhørende prosjektprogramvare : Senior Ingeniør, Oseberg C plattformen, Telekommunikasjon. Kunde: NORSK HYDRO A/S Planlegging, spesifikasjoner, innkjøpsrekvisisjoner, systemintegrasjon, aksepttest på fabrikk og dokumentkontroll av følgende systemer: 13 GHz og 850 MHz digitalt radiolinjesystem for tale, telemetri og data, nødopptaker, kommunikasjonsanlegg for drillepersonalet og radiobasert sanntidsklokke. Arbeidet ble utført ihht. krav, spesifikasjoner og rekommandasjoner fra NH, NVE, OD, NSD, DTS, STF, NTA, CCITT og CEPT, inklusive relevante EX-krav. Arbeidsverktøyet var PC med tilhørende prosjektprogravare inklusive instrumentdatabase basert på ND-utstyr. Av andre arbeidsoppgaver var jeg ansvarlig for oppfølging av PCS-databasen som dekker alle inn- og utganger for elektronisk utstyr : Kabelinspektør for Bangladesh Railway Telecommunication Project, ASIR A/S, Oslo Prosjektets formål var installasjon av 1700 km med fiberoptisk- og kopperkabel for å oppgradere tog- og signalkontrollsystemene for Bangladesh Railway. Systemet dekket digitale PBX'er, drop-insert PCM-muldekser, digitale muldeks, digitale radiolinjer, telekskommunikasjon, jernbanetelefoner med mer. Arbeidet bestod i kontroll og inspeksjon av feltarbeid i tillegg til utvikling av kursmateriell som dekket PBX'er, teleks, modemer og telefoniutstyr. Ble også engasjert av Norad, Dhaka Bangladesh for å planlegge samt installere en datalink mellom de enkelte PC'ene og fellesressurser som skrivere. Ble også engasjert av samme for å lære opp personalet til å bruke PC-basert utstyr og programvare : TELETTRA NORGE A.S. PRODUKTSJEF (1987) Ansvarlig for alt PCM muldeks utstyr i transmisjonsseksjonen. Oppgavene var teknisk støtte til kundene, testing (i laboratorie og felt) og tekniske tilpasninger ihht. kundekrav (utstyrsmodifikasjoner). Prosjektansvar for planlegging, utvikling og produksjon av all teknisk dokumentasjon for alt multipleksutstyr fra 1 st til 4 de ordens PCM og digitale muldeks. Firmaets representant i nasjonal mekanisk og elektrisk standardiseringsgruppe med deltakere fra NTA, STK, Siemens og Telettra Norge AS. Gruppen arbeidet med standardisering av digitale muldeks og linjeterminaler for fremtidig bruk i det norske telenettet. Utvikling og konstruksjon av en ny mekanisk brakett for enkel og kostnadseffektiv installasjon av telekommunikasjonsutstyr for Televerket. Utvikling ble gjort på eget initiativ og i egen fritid. Arbeidet ble overtatt av arbeidsgiver og videreført mot Telenor av samme. UTVIKLINGSINGENIØR ( ) Deltaker i utviklingsgruppe for et avansert ISDN telefonapparat med funksjonalitet for tale, data og "slow scan" video. ISDN-apparatet ble utviklet for å dekke krav og rekommandasjoner fra Televerket og CCITT. Side 6 av 8

7 : TELEDIREKTORATET (NTA), TLT AVDELINGSINGENIØR : Hovedoppgaver slik som beskrevet i avsnitt telekommunikasjonsingeniør, men i tillegg følgende oppgaver: Prosjektansvar for muldeksutstyr og tekniske avklaringer i samband med digitalisering av Televerkets fjernnett. Televerkets representant i CEPT studiegruppe T-TR-02 for utvikling av spesifikasjoner for kontroll og overvåking i nasjonale telekommunikasjonsnettverk. Nestleder for gruppen "Muldeksutstyr" med ansvar både for personell (fem personer) og teknisk utstyr. Utvikling av kursmateriell og gjennomføring av et introduksjonskurs i MS-DOS og Enable programvaresystem for i alt 25 personer : PERMISJON Permisjon for videreutdanning (studie ved Horten Ingeniørhøyskole) : TELEDIREKTORATET, Pulsteknikk-Kontoret TELEKOMMUNIKASJONSINGENIØR: Koordinering av anskaffelser, leveranser, modifikasjoner og installasjon av 1st til 4de ordens digitalt transmisjonsutstyr. Nasjonal teknisk ressurs for Televerket for denne type utstyr. Evaluering av prototyper og typegodkjenning av 1st til 4de ordens muldeks (både hierarkiske og drop-insert) og koaksiale digitale linjesystemer (både i felt og laboratorie). Dessuten utvikling av nasjonale tekniske spesifikasjoner basert på relevante CCITT og CEPT rekommandasjoner. Kommersielle/kontraktuelle forhold vedrørende fabrikktesting både i Norge, Tyskland og Italia av utstyr nevnt ovenfor : ANDRE ARBEIDSOPPDRAG Utarbeiding og publisering informasjon i Televerket vedrørende tekniske krav/spesifikasjoner/modifikasjoner. Utarbeiding, beskrivelse og publisering av egenutviklet elektronikk samt tekniske/lydmessige tester av audioutstyr. Oversettelse og språktilpasning fra engelsk til norsk for den første norskspråklige boken om programmeringsspråket C. Arbeidet ble utført for TANO, og originalboken var gitt ut i USA. Utvikling av teknisk dokumentasjon for 1st til 4de ordens PCM, digitale muldeks og fiberoptiske terminaler. Oppdraget dekket både brukerhåndbøker og tekniske detaljbeskrivelser av nevnte utstyr. Dokumentasjonen ble utviklet for Televerket og ihht. krav beskrevet i Televerket GEN80 spesifikasjonen. Tredjepartseier i forlaget Nye Norsk Elektronikkforlag AS ( ). Som eier var jeg engasjert i arbeidet med økonomisk planlegging, fremtidige forretningsmuligheter, produksjon av artikler, utgivelser av magasiner samt generelt styrearbeid. Utvikling av et spesialisert måleutstyr for feillokalisering i telekommunikasjonsnettverk. Oppdraget ble utført for Halden Elektronikk AS (1986). Side 7 av 8

8 TELEVERKET, TELETEKNIKER Overvåkning, feillokalisering og feilkorreksjon i Oslo Teledistrikt ITT 8B automatiske internasjonale sentral. Arbeidet ble i stor grad utført i samarbeid med tilsvarende personell på utenlandske destinasjoner. Utvikling og bygging av spesialisert testutstyr for feillokalisering, test og reparasjon av elektroniske kort som sentralen ITT 8B var bygd opp av. Side 8 av 8

Europass curriculum vitae

Europass curriculum vitae Europass curriculum vitae Personlige opplysninger Navn Adresse(r) Lillerydningen 20, 7027 Trondheim Telefonnumre Mobil: +47 970 25 260 E-postadresse(r) Rolf.schanche@jansaugen.no Nasjonalitet(er) Norsk

Detaljer

Tele- og datanettverk

Tele- og datanettverk Del 1 TELE- OG DATANETTVERK 7 Tele- og datanettverk 1 MÅL Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, som er et rent teorikapittel, skal du ha kunnskap om: telenettets utvikling i Norge oppbygningen av

Detaljer

Curriculum Vitae Vebjørn Slyngstadli Mobil: + 47 95 84 27 71 E-post: vebjorn@birc.no Storgata 86 2615 Lillehammer

Curriculum Vitae Vebjørn Slyngstadli Mobil: + 47 95 84 27 71 E-post: vebjorn@birc.no Storgata 86 2615 Lillehammer Curriculum Vitae Vebjørn Slyngstadli Mobil: + 47 95 84 27 71 E-post: vebjorn@birc.no Storgata 86 2615 Lillehammer Jeg startet min karriere hos Telenor i 1998 og jobbet den første tiden med programvaredistribusjon.

Detaljer

Konsulentprofil Hans Jørgen Kjørstad

Konsulentprofil Hans Jørgen Kjørstad Personalia Navn: Hans Jørgen Kjørstad Stilling/rolle: Sjefskonsulent Født : 1961 hans.kjorstad@.no + 47 95 20 28 76 Hans Jørgen har de siste årene arbeidet med design og utvikling av systemer knyttet til

Detaljer

Knut-Ove Hesjedal Senior forretningsanalytikker DNB IT Mobil: +4790052250 E-post: hesjedal@live.com; Født: 1951 Adresse: Lørenveien 41B, 0585 Oslo

Knut-Ove Hesjedal Senior forretningsanalytikker DNB IT Mobil: +4790052250 E-post: hesjedal@live.com; Født: 1951 Adresse: Lørenveien 41B, 0585 Oslo Knut-Ove Hesjedal Senior forretningsanalytikker DNB IT Mobil: +4790052250 E-post: hesjedal@live.com; Født: 1951 Adresse: Lørenveien 41B, 0585 Oslo CV Personlig profil Lang erfaring med IT og prosjektarbeid

Detaljer

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT Å være kundens «Best Companion» forplikter Det innebærer blant annet å tilby «best-of-breed» løsninger

Detaljer

Neptunveien,11, 3942, PORSGRUNN, Norge. 061393@student.hit.no

Neptunveien,11, 3942, PORSGRUNN, Norge. 061393@student.hit.no E UROPEISK CURRICULUM VITAE FORMAT PERSONLIGE OPPLYSNINGER Navn LASSEN,KJETIL Adresse Telefon 92094167 Faks E-post Neptunveien,11, 3942, PORSGRUNN, Norge 061393@student.hit.no Nasjonalitet Norsk Fødselsdato

Detaljer

Hvorfor UC workshops??

Hvorfor UC workshops?? Hvorfor UC workshops?? Presenter: Knut Arne Nygaard, Chief Architect Ipnett AS (Norway) Nordic Connect 11.- 12. november Agenda Hvorfor UC egentlig? UC ready? UC High Level Design UC Low Level Design Hvorfor

Detaljer

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir.

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. JM Hansen AS Kort om JM Hansen Lokal styrke optimale løsninger siden

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

November 2007. Øystein S. Skråmestø

November 2007. Øystein S. Skråmestø November 2007 Øystein S. Skråmestø 1 Teknologi og systemleverandør innen SafeHouse-konseptet Censitel skal utvikle og tilpasse løsninger til energibransjen og posisjonere Censitel som en markedsledende

Detaljer

CETOP Hydraulikk kurs

CETOP Hydraulikk kurs CETOP Hydraulikk kurs Innhold Om Stavanger offshore tekniske skole og SOTS kurssenter... 3 Stavanger offshore tekniske skole... 3 SOTS kurssenter... 3 Introduksjon... 4 Målgruppe... 4 Godkjenning... 4

Detaljer

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! Her er de viktigste brukerfordelene med Telenor ISDN oppsummert: To telefonlinjer det vil si at du kan bruke to teleapparater samtidig Raskere dataoverføring,

Detaljer

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR INF 1050 UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR Oppgave 1 a) Foranalyse: Foranalysen kan med fordel gjøres i to trinn. Den første er å undersøke finansiering og øvrige

Detaljer

Del B Konkurransegrunnlag Kravspesifikasjon. Rammeavtale telefoniprodukter:

Del B Konkurransegrunnlag Kravspesifikasjon. Rammeavtale telefoniprodukter: spesifikasjon Del B Konkurransegrunnlag spesifikasjon Rammeavtale telefoniprodukter: Telefonsentraler Støttesystemer Fasttelefoner Satelittelefoner Tilhørende tjenester Dokumentets dato: 08.05.2013 Saksnummer:

Detaljer

AVTALE. MELLOM OG UNINETT FAS AS. TILSLUTNING TIL RAMMEAVTALE MELLOM UFD OG UNINETT FAS AS OM Teknisk drift av TROFAST-tjenere

AVTALE. MELLOM <Høgskole> OG UNINETT FAS AS. TILSLUTNING TIL RAMMEAVTALE MELLOM UFD OG UNINETT FAS AS OM Teknisk drift av TROFAST-tjenere AVTALE MELLOM OG UNINETT FAS AS TILSLUTNING TIL RAMMEAVTALE MELLOM UFD OG UNINETT FAS AS OM Teknisk drift av TROFAST-tjenere AVTALE OM TILSLUTNING TIL RAMMEAVTALE MELLOM UFD OG UNINETT FAS AS

Detaljer

CETOP Hydraulikk kurs

CETOP Hydraulikk kurs CETOP Hydraulikk kurs Innhold Om Stavanger offshore tekniske skole / SOTS kurssenter... 3 Stavanger offshore tekniske skole... 3 SOTS kurssenter... 3 Introduksjon... 4 Målgruppe... 4 Godkjenning... 4 Krav

Detaljer

Kalibrering og instrument service. Elektrisk - Temperatur - Trykk - Gass - Mekanisk - Vibrasjon

Kalibrering og instrument service. Elektrisk - Temperatur - Trykk - Gass - Mekanisk - Vibrasjon Kalibrering og instrument service Elektrisk - Temperatur - Trykk - Gass - Mekanisk - Vibrasjon IKM Instrutek AS IKM Instrutek AS er en ledende salgs- og service leverandør innen test- og måleinstrumenter.

Detaljer

Industrielle IT- løsninger.

Industrielle IT- løsninger. Industrielle IT- løsninger. Introduksjon Nordkontakt AS er en ingeniørbedrift med automasjon og informasjonsteknologi som spesialområde. Vi leverer produkter og tjenester på alle nivå i foredlingsprosessen,

Detaljer

Curriculum Vitae. Personalia

Curriculum Vitae. Personalia Curriculum Vitae Personalia Navn : Martin Bråten Adresse : Gamle Drammensvei 245a, 1383 Asker Født : 05.12.1968 Sivilstand : Samboer, 2 barn på 12 og 15 Telefon : 948 11 227 E-post adresse : martin@madeby.no

Detaljer

Nettverksmøte.feb. 2011. Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF

Nettverksmøte.feb. 2011. Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF Nettverksmøte.feb. 2011 Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF Utbygging av mobilnett for nødetater og organisasjoner med nød og beredskaps relaterte oppgaver. Dimensjonert for 50000 brukere Nasjonal

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

- når kommunikasjon blir kritisk. Vi er offisiell samarbeidspartner for:

- når kommunikasjon blir kritisk. Vi er offisiell samarbeidspartner for: - når kommunikasjon blir kritisk Vi er offisiell samarbeidspartner for: Vi er offisiell samarbeidspartner for: Tor Martin Karlsen Ingeniør data og elektronikk Radiokommunikasjon/ løsninger siden 1987 NORAKOM

Detaljer

Offshore Instrumering 12.-13. juli 2007 OSF DISCOS til SAS Bytte av kontrollsystem på Oseberg Feltsenter. Gunnar Flakstad Norsk Hydro

Offshore Instrumering 12.-13. juli 2007 OSF DISCOS til SAS Bytte av kontrollsystem på Oseberg Feltsenter. Gunnar Flakstad Norsk Hydro Offshore Instrumering 12.-13. juli 2007 OSF DISCOS til SAS Bytte av kontrollsystem på Oseberg Feltsenter Gunnar Flakstad Norsk Hydro Erfaring fra DISCOS til SAS prosjektet Oseberg feltsenter Proskjektet

Detaljer

Innhold. Funksjonell virkemåte. Overordnet arkitektur

Innhold. Funksjonell virkemåte. Overordnet arkitektur Kapittel 1 Kapittel 1 Telenett 1.1 Hva er telekom?........................................ 17 Bokas oppbygging...................................... 18 Historisk tilbakeblikk....................................

Detaljer

Aibel Sandsli (Bergen) Oseberg D HRSG Project Kontroll av sup.doc. fra Main Sup. MACCHI Ansvarlig for teknisk innkjøp og engineeringsdok (Aibel) samt

Aibel Sandsli (Bergen) Oseberg D HRSG Project Kontroll av sup.doc. fra Main Sup. MACCHI Ansvarlig for teknisk innkjøp og engineeringsdok (Aibel) samt Personalia: Navn : Gunnar Pharo Fødselsdato : 15/11-1956 Sivilstand : Gift Nasjonalitet : Norsk Språk : Engelsk, Tysk Posisjon : Senior ingeniør elektro/instrument Bosted : Asker TLF: : 90966390 / 66798427

Detaljer

ConocoPhillips Prosjekter i Norge. Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014

ConocoPhillips Prosjekter i Norge. Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014 ConocoPhillips Prosjekter i Norge Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014 Tananger Storbritannia Norge Tor Eldfisk Embla Ekofisk Teesside Emden Tyskland Ekofisk-området 2 Ekofisk-området viktige

Detaljer

Utdannelse Høgskolen i Stavanger 3 årig Elektronikk (1972) Bedriftsøkonomisk Institutt (BI), Oslo 2 årig bedriftsøkonomi kvelds studie (1983)

Utdannelse Høgskolen i Stavanger 3 årig Elektronikk (1972) Bedriftsøkonomisk Institutt (BI), Oslo 2 årig bedriftsøkonomi kvelds studie (1983) Tittel Senior IT konsulent Født 1950 Sivilstand Gift IT-erfaring 1974 Språkkunnskaper Personprofil Norsk (morsmål), engelsk flytende Kåre har arbeidet med analyse og systemutvikling innen mange typer applikasjoner

Detaljer

Key Account Manager Tavlebyggere. Nestleder. Hans-Petter Nybakk. hans-petter.nybakk@moeller.net. Medlem NK17D

Key Account Manager Tavlebyggere. Nestleder. Hans-Petter Nybakk. hans-petter.nybakk@moeller.net. Medlem NK17D Velkommen til Key Account Manager Tavlebyggere Hans-Petter Nybakk Nestleder hans-petter.nybakk@moeller.net Medlem NK17D Tavleforum 23.okt.2008 Rica Parken Hotel, Ålesund 09.30 Registrering med kaffe 10.00

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse 02.06.2015

Førebuing/ Forberedelse 02.06.2015 Førebuing/ Forberedelse 02.06.2015 TEL3002 Vg3 telekommunikasjonsmontørfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar

Detaljer

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet. Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v.

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet. Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v. Instruks Informasjon- og datasikkerhet Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v. Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr.

Detaljer

Status og nyheter. Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004. Lysark kun til fri kopiering

Status og nyheter. Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004. Lysark kun til fri kopiering Status og nyheter Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004 Lysark kun til fri kopiering Hva forvernter brukerne? Sentralisert drift Ressurssparing for skolene med åpen kildekodeløsninger Driftskonsepter

Detaljer

FLYT-tjenesten samler bedriftens kommunikasjonsløsning i en skybasert tjeneste, levert av Kvantel, CGI og Microsoft.

FLYT-tjenesten samler bedriftens kommunikasjonsløsning i en skybasert tjeneste, levert av Kvantel, CGI og Microsoft. Gi bedriften flyt Gi bedriften FLYT FLYT samler bedriftens tele-, data- og videokommunikasjon i én tjeneste. FLYT består av Microsoft Lync og Microsoft Exchange og har skybasert datalagring i Norge. Tjenesten

Detaljer

Bedriftspresentasjon

Bedriftspresentasjon Bedriftspresentasjon Selskapet Ledlight Group AS (LLG) er et innovativt norsk selskap som designer, utvikler, produserer og markedsfører lysarmaturer (CrystalLed ) basert på LED teknologi. Vårt fokus er

Detaljer

CETOP Hydraulikk kurs

CETOP Hydraulikk kurs CETOP Hydraulikk kurs Innhold Om Stavanger offshore tekniske skole og SOTS kurssenter... 3 Stavanger offshore tekniske skole... 3 SOTS kurssenter... 3 Introduksjon... 4 Målgruppe... 4 Godkjenning... 4

Detaljer

Forprosjekt gruppe 13

Forprosjekt gruppe 13 Forprosjekt gruppe 13 Presentasjon Tittel: Oppgave: Periode: Gruppemedlemmer: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Mobilbillett i HTML5 Utvikle en mobil billettautomat innenfor kategorien dedikert web

Detaljer

Memo - Notat. Oppsummering - status etablering av Smak av kysten. Kopi til: Dato: 16.05.2007 Referanse:

Memo - Notat. Oppsummering - status etablering av Smak av kysten. Kopi til: Dato: 16.05.2007 Referanse: Memo - Notat Notat til: Notat fra: Alexandra Krage Angell Erik Svendsen Kopi til: Dato: 16.05.2007 Referanse: Oppsummering - status etablering av Smak av kysten Fase/aktiviteter Tidsbruk i timer Reell

Detaljer

Ny teknologi for TV-overvåkning og sikring av VA-installasjoner

Ny teknologi for TV-overvåkning og sikring av VA-installasjoner Ny teknologi for TV-overvåkning og sikring av VA-installasjoner Presentasjon av løsningen som er valgt for overvåkning av havner Triangel AS Finn Humborstad www.triangel.no ISPS - koden International Ship

Detaljer

St. Olavs Hospital. Forbedret pasientbehandling og sykehuslogistikk med IKT

St. Olavs Hospital. Forbedret pasientbehandling og sykehuslogistikk med IKT St. Olavs Hospital Forbedret pasientbehandling og sykehuslogistikk med IKT 28. oktober 2004 Rune Døssland og Jan Røberg-Larsen Telenor Norge AS, Divisjon Bedriftsmarked Visjon for det nye Universitetssykehuset

Detaljer

Integrasjon - fra strategi til vellykket implementering. Integrasjonsdagene Halden, august 2013 Ståle Hustad, TrønderEnergi Nett AS

Integrasjon - fra strategi til vellykket implementering. Integrasjonsdagene Halden, august 2013 Ståle Hustad, TrønderEnergi Nett AS Integrasjon - fra strategi til vellykket implementering Integrasjonsdagene Halden, august 2013 Ståle Hustad, TrønderEnergi Nett AS Agenda Om TrønderEnergi Bakgrunn for etablering av integrasjonsplattform

Detaljer

Medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjenesten har de seneste ti årene utviklet seg til å bli en teknisk kompleks og sårbar tjeneste.

Medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjenesten har de seneste ti årene utviklet seg til å bli en teknisk kompleks og sårbar tjeneste. Bakgrunnen Medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjenesten har de seneste ti årene utviklet seg til å bli en teknisk kompleks og sårbar tjeneste. Behovet for en teknisk driftsorganisasjon for medisinsk

Detaljer

Funksjonskravene er delt opp i to deler, krav til spillsekvens og generelle funksjonskrav.

Funksjonskravene er delt opp i to deler, krav til spillsekvens og generelle funksjonskrav. Kravspesifikasjon I dette kapittelet foreligger kravspesifikasjonen som ble utformet tidlig i prosjektprosessen. Dette er den opprinnelige kravspesifikasjonen. Det har igjennom prosjektprosessen vært naturlig

Detaljer

NI Days 2009 12.03.2009 Drammen

NI Days 2009 12.03.2009 Drammen NI Days 2009 12.03.2009 Drammen Gerhard Gullaksen, SW - ansvarlig i de omtalte prosjekter Tormod Bøe Arnesen, HW - ansvarlig i de omtalte prosjekter EMG Technology AS, Horten, (morselskap): Norautron AS,

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2010

Offshore Strategikonferansen 2010 Offshore Strategikonferansen 2010 En sokkel i omstilling fra få store til mange små prosjekter. Hvordan møter Bjørge utfordringen på gjennomføring, pris og kvalitet? Bjørge ASA Omsetning 2008: 1.7 mrd

Detaljer

NAV Hjelpemiddelsentral

NAV Hjelpemiddelsentral Velferdsteknologi for ergoterapeuter 22.05.14 NAV Hjelpemiddelsentral Kompetanse og økonomi NAV Hjelpemidler og tilrettelegging v/ Lise Fjeldvik Hjelpemidler ved nedsatt funksjon Hjelpemidler for alle

Detaljer

Integrerte operasjoner Noen utfordringer i et myndighetsperspektiv

Integrerte operasjoner Noen utfordringer i et myndighetsperspektiv Integrerte operasjoner Noen utfordringer i et myndighetsperspektiv Innhold Integrerte operasjoner Perspektivet IKT sikkerhet Hvordan ta høyde for det usannsynlige HMS i et IO perspektiv Hvordan kan IO

Detaljer

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS Kvalitet og pålitelighet En presentasjon av Parat Halvorsen AS Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Vi leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle

Detaljer

Hafslunds satsning på Wimax

Hafslunds satsning på Wimax Hafslunds satsning på Wimax erfaringer og videre utbyggingsstrategi Trond Nedregård s.1 Hafslund operasjonell struktur Produksjon og varme Fjernvarme Nett Marked Venture Vannkraft Bioenergi og varme Pellets

Detaljer

Jernbaneverket TELE Kap.: 9 Infrastruktur Regler for bygging Utgitt: 01.01.07

Jernbaneverket TELE Kap.: 9 Infrastruktur Regler for bygging Utgitt: 01.01.07 Radioanlegg Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 KRAV TIL SIKKERHET... 3 2.1 Togradioanlegg... 3 2.1.1 Spesielle krav for installasjon av SCANET mobile radiostasjoner...3 2.1.2 Prosedyre for innlegging

Detaljer

Kommunikasjonsbærere Mobil/GPRS. Toveiskommunikasjon EBL temadager Gardermoen 21. 22. mai 2008 Harald Salhusvik Jenssen hsj@netcom gsm.

Kommunikasjonsbærere Mobil/GPRS. Toveiskommunikasjon EBL temadager Gardermoen 21. 22. mai 2008 Harald Salhusvik Jenssen hsj@netcom gsm. Kommunikasjonsbærere Mobil/GPRS Toveiskommunikasjon EBL temadager Gardermoen 21. 22. mai 2008 Harald Salhusvik Jenssen hsj@netcom gsm.no, 930 45 010 Agenda Fakta om GPRS Fordeler med GPRS AMR nettverksløsninger

Detaljer

Anskaffelse av verktøy for virksomhetsstyring ved Politihøgskolen - BAR

Anskaffelse av verktøy for virksomhetsstyring ved Politihøgskolen - BAR Anskaffelse av verktøy for virksomhetsstyring ved Politihøgskolen - BAR Nøkkeltall for PHS Bakgrunn prosjektet og organisering av prosjektet Nødvendige avklaringer Behovsforespørsel Anskaffelse Erfaringer

Detaljer

CURRICULUM VITAE KJELL INGE HOLTHE

CURRICULUM VITAE KJELL INGE HOLTHE CURRICULUM VITAE KJELL INGE HOLTHE PERSONALIA Foto Navn Holthe Fornavn Kjell Inge Adresse Verven 8 Postnummer 4608 By KRISTIANSAND Telefon +4791600034 E post kjell.inge.holthe@gmail.com Kjønn Mann Nasjonalitet

Detaljer

K O N S U L E N T - I D : 2 5 2 2 C U R R I C U L U M V I T A E

K O N S U L E N T - I D : 2 5 2 2 C U R R I C U L U M V I T A E K O N S U L E N T - I D : 2 5 2 2 C U R R I C U L U M V I T A E Utdannelse 1996-1998 2 årig Informatikk ved Høyskolen i Østfold 1994-1996 2 årig Økonomi og Administrasjon ved Høyskolen i Østfold Sertifiseringer

Detaljer

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 26. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 26. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering Erfaringer fra 5 norske kommuner Sentralisert drift av åpne kildekodeløsninger Teknologi og økonomi Klienttyper Reaktiv og proaktiv drift Kostnader Rapporten: http://developer.skolelinux.no/ressurssparing.html

Detaljer

Anders Kluge, forskningssjef - interaktive medier. Norsk Regnesentral. anders.kluge@nr.no

Anders Kluge, forskningssjef - interaktive medier. Norsk Regnesentral. anders.kluge@nr.no Anders Kluge, forskningssjef - interaktive medier anders.kluge@nr.no Kringkasting Publisering Alt som kan bli digitalt, vil bli det IT Nye medier IKT Telekom Bibliofil brukermøte 10. juni 1999 Nummer 2

Detaljer

Hvordan få ut et kringkastingsbudskap?

Hvordan få ut et kringkastingsbudskap? Hvordan få ut et kringkastingsbudskap? Norkring 27.03.2014 Presentasjon Norkring Kort om Norkring Beredskapsansvar Radiodekning i Østfold Sendere Infrastruktur og sårbarhet Overvåkning av kringkastingsnettet

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Prosjektliste Steinar Mollgard Aasheim. Sist oppdatert: 03.10.2013 CV: http://www.aasheim.org/cv.pdf

Prosjektliste Steinar Mollgard Aasheim. Sist oppdatert: 03.10.2013 CV: http://www.aasheim.org/cv.pdf Prosjektliste Steinar Mollgard Aasheim Sist oppdatert: 03.10.2013 CV: http://www.aasheim.org/cv.pdf Teksnisk arkitekt for ny Nett-TV Prosjektbeskrivelse: Prosjektet lager en løsning for visning av video

Detaljer

i en enebolig MÅL Praktisk oppgave Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne

i en enebolig MÅL Praktisk oppgave Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne TELEINSTALLASJON I EN ENEBOLIG 13 Tel elee- 2 installasjon i en enebolig MÅL Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne foreta en vanlig teleinstallasjon i en enebolig velge riktig utstyr

Detaljer

Kurt Vatnvåg. Tema: Kameraovervåking fra sofakroken nåtid og framtid. Instanes Monstad Paradis Prosjektering Svenkerud Thunes Partners

Kurt Vatnvåg. Tema: Kameraovervåking fra sofakroken nåtid og framtid. Instanes Monstad Paradis Prosjektering Svenkerud Thunes Partners Kurt Vatnvåg Tema: Kameraovervåking fra sofakroken nåtid og framtid 1 Vår basis 2 Opticonsult omfatter 145 ansatte Hovedkontor med over 120 ansatte i Bergen Lokalkontorer i Stavanger, Stord, Odda, Førde,

Detaljer

Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig

Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig Fortsatt bygges det boliger i Norge som ikke er tilrettelagt for informasjonsteknologi Uten Vnett Multi:

Detaljer

Serviceavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 05.12.2013. Serviceavtale 2014. for datasystemet M E S S I A S

Serviceavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 05.12.2013. Serviceavtale 2014. for datasystemet M E S S I A S Serviceavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Serviceavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Serviceavtale

Detaljer

Finansportalen Historiske bankdata

Finansportalen Historiske bankdata Bilag 6: Administrative bestemmelser For Finansportalen Historiske bankdata Åpen anbudskonkurranse Bilag 6 Administrative bestemmelser Innholdsfortegnelse 1 AVTALEN PUNKT 1.9: PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

Bedriftsiaden 2012. Ceragon Networks AS 65 år med trådløs kommunikasjon i Bergen

Bedriftsiaden 2012. Ceragon Networks AS 65 år med trådløs kommunikasjon i Bergen Bedriftsiaden 2012 Ceragon Networks AS 65 år med trådløs kommunikasjon i Bergen Eirik Nesse, Direktør for Portefølgestrategi 27. mars 2012 Ryktene om vår død er betydlig overdrevet... bt.no 16. mai 2011

Detaljer

Rolle / Oppdrag. Jarle Adolfsen Født: 1974 Nasjonalitet: Norsk

Rolle / Oppdrag. Jarle Adolfsen Født: 1974 Nasjonalitet: Norsk Konsulentprofil 1/5 / Oppdrag Jarle Adolfsen Født: 1974 Nasjonalitet: Norsk Kontaktinformasjon Telefon: +47 99 23 99 01 Adresse: Spellmyr v.5, 1960 Løken E-post: Jarle.Adolfsen@ritc.no Sammendrag Jarle

Detaljer

Vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget Prisbestemmelser

Vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget Prisbestemmelser Vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget Prisbestemmelser Avtale om IKT-utstyr med tilhørende programvare, service og vedlikehold, samt telefoniutstyr for Statens landbruksforvaltning Bilag 4 til Rammeavtale

Detaljer

Konferanseutstyr Kravspesifikasjon v1.0 2009-02-27

Konferanseutstyr Kravspesifikasjon v1.0 2009-02-27 Konferanseutstyr Kravspesifikasjon v1.0 2009-02-27 Innledning... 3 Bakgrunn... 3 Formål... 3 Dagens status... 3 Utstyr per i dag... 3 Begreper... 4 Funksjonelle krav... 5 Omfang... 7 Innledning Bakgrunn

Detaljer

Ementor SharePacks. Breakfast Club 23. september 2008. Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo

Ementor SharePacks. Breakfast Club 23. september 2008. Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo Ementor SharePacks Breakfast Club 23. september 2008 Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo SharePoint hva er det? Enkelt forklart: Microsofts webbaserte samhandlings- og lagringsplattform Kan

Detaljer

OPPLÆRING E04 01.03.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA E03 02.02.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA A02 24.01.96 INTERN UTGAVE HBO ASO

OPPLÆRING E04 01.03.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA E03 02.02.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA A02 24.01.96 INTERN UTGAVE HBO ASO Side: 1 av 10 DOKUMENT TITTEL: OPPLÆRING LEVERANDØR OSLO HOVEDFLYPLASS AS E04 01.03.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA E03 02.02.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA A02 24.01.96 INTERN UTGAVE HBO ASO A01

Detaljer

FREMTIDEN ER PÅ SKINNER!

FREMTIDEN ER PÅ SKINNER! FREMTIDEN ER PÅ SKINNER! JERNBANEN KAN DU TRYGT SATSE PÅ Som ferdig utdannet vil du ha en spesialkompetanse det er stor etterspørsel etter nå og i framtiden. Du kan bli lærling i fagene signalmontør, energimontør,

Detaljer

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Microsoft Dynamics CRM 2011 Totalleverandør som leverer integrerte løsninger fra Microsoft Dynamics CRM til ERP system og portal Tidligere WM Data Global partner representert i 36 land Norske Skog: 140

Detaljer

IKT - Strategiplan for. Grorud skole

IKT - Strategiplan for. Grorud skole IKT - plan for Grorud skole IKT-ABC 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE IKT-strategiplan for...1 Grorud skole...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...3 3 Situasjonsbeskrivelse...4 4 Kritiske suksessfaktorer...5

Detaljer

Vedlegg 2 KRAVSPESIFIKASJON. Anskaffelse av Medieovervåkingstjenester

Vedlegg 2 KRAVSPESIFIKASJON. Anskaffelse av Medieovervåkingstjenester Vedlegg 2 KRAVSPESIFIKASJON Anskaffelse av Medieovervåkingstjenester INNHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN... 3 2.0 ANSKAFFELSEN... 3 3.0 GENERELLE KRAV TIL TJENESTENE.... 4 3.1 KILDER...

Detaljer

Utdanning: trender innen IT Teknologi - Automatisering. Robert Kevin Roppestad Avdeling for informasjonsteknologi 26.05.2016 1

Utdanning: trender innen IT Teknologi - Automatisering. Robert Kevin Roppestad Avdeling for informasjonsteknologi 26.05.2016 1 Utdanning: trender innen IT Teknologi - Automatisering Robert Kevin Roppestad Avdeling for informasjonsteknologi 26.05.2016 1 Høgskolen i Østfold 130 studier 7000 studenter 550 ansatte Studiested Halden

Detaljer

Welcome to PHOENIX CONTACT. Leverandøren en teknologipartner. Henning Grorud. Administrerende direktør

Welcome to PHOENIX CONTACT. Leverandøren en teknologipartner. Henning Grorud. Administrerende direktør Welcome to PHOENIX CONTACT Leverandøren en teknologipartner Henning Grorud Administrerende direktør 2004 nå Administrerende direktør i Phoenix Contact AS Markedsleder av produkter, systemer og løsninger

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI Takk for at du kjøpte et produkt fra Packard Bell. Formålet med dette dokumentet er å stille betingelsene for Packard Bell Begrenset Garanti til din disposisjon. 1. DEFINISJONER

Detaljer

Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet

Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet ADR Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet ADR skulle flytte inn i nye lokaler. Administrerende direktør Ragnar Berg hadde en ting klart i hodet. Han ville ikke ta det gamle

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av vannmålere

Rammeavtale for kjøp av vannmålere Bilag 2 TEKNISK BESKRIVELSE, SERVICE OG VEDLIKEHOLD VEDRØRENDE Rammeavtale for kjøp av vannmålere TIL Skedsmo kommune Side 1 av 7 1 Tekniske krav, service og vedlikehold... 3 1.1 Tekniske forhold... 3

Detaljer

PR362009 24. november 2009 Programvare, pc-basert kontroll Side 1 av 5

PR362009 24. november 2009 Programvare, pc-basert kontroll Side 1 av 5 Programvare, pc-basert kontroll Side 1 av 5 IT-standarder: TwinCAT-programmeringsmiljø integreres i Microsoft Visual Studio TwinCAT 3 extended Automation Med TwinCAT 3 introduserer Beckhoff sin nye generasjon

Detaljer

Trådløs Brukerhåndbok

Trådløs Brukerhåndbok Trådløs Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

Ledelsen i STIHL AG. fra høyre til venstre: Dr. Peter Dürolf Finans og personale. Dr. Bertram Kandziora adm. direktør, samt produksjon og innkjøp

Ledelsen i STIHL AG. fra høyre til venstre: Dr. Peter Dürolf Finans og personale. Dr. Bertram Kandziora adm. direktør, samt produksjon og innkjøp Ledelsen i STIHL AG fra høyre til venstre: Dr. Peter Dürolf Finans og personale Dr. Bertram Kandziora adm. direktør, samt produksjon og innkjøp Jürgen Steinhauser Salg og markedsføring Wolfgang Zahn Produktutvikling

Detaljer

Erfaringer fra og perspektiver på Telenors WiMAXutbygging. Tore Scharning og Stig Løken, Telenor Norge Tekna: WiMax-seminar, 26.-27.

Erfaringer fra og perspektiver på Telenors WiMAXutbygging. Tore Scharning og Stig Løken, Telenor Norge Tekna: WiMax-seminar, 26.-27. Erfaringer fra og perspektiver på Telenors WiMAXutbygging Tore Scharning og Stig Løken, Telenor Norge Tekna: WiMax-seminar, 26.-27.februar 2008 Bakgrunn Telenor har siden år 2000 drevet en utstrakt xdslutbygging

Detaljer

Varierte utdanningsprogram

Varierte utdanningsprogram Varierte utdanningsprogram Malakoff videregående skole Skolen ligger i Moss og tilbyr undervisning i fem utdanningsprogram: Studiespesialisering Helse- og oppvekstfag Elektrofag Bygg- og anleggsteknikk

Detaljer

2014 Kurskatalog. EDUCATIONAL SERVICES Maximise your Investment!

2014 Kurskatalog. EDUCATIONAL SERVICES Maximise your Investment! EDUCATIONAL SERVICES Maximise your Investment! 2014 Kurskatalog Gjør dine medarbeidere til en verdifull ressurs. Opplæring utgjør forskjellen! Hva om du kunne. Øke dine medarbeideres prestasjoner for bedre

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR INF [4 3]120-PROSJEKT: PROJECT HOSPITAL 2004

PROSJEKTPLAN FOR INF [4 3]120-PROSJEKT: PROJECT HOSPITAL 2004 PROSJEKTPLAN FOR INF [4 3]120-PROSJEKT: PROJECT HOSPITAL 2004 VERSJON: PROSJEKTPLAN (1.0) 24. SEPTEMBER, 2004 prosjektplan.doc GRUPPE 12 PROSJEKTPLAN: PROSJEKTLEDELSE: USE CASE: KVALITETSSIKRING: ANDRÉ

Detaljer

Forum for Human Factors in Control (HFC)

Forum for Human Factors in Control (HFC) Forum for Human Factors in Control (HFC) Stig Ole Johnsen SINTEF 16/2-2006 1 HFC-forum - visjon og hovedoppgave Human Factors in Control : Kompetanseforum for bruk av Human Factors (HF) innen samhandling,

Detaljer

Spesifikasjoner SMART Bridgit 2010

Spesifikasjoner SMART Bridgit 2010 TENK FØR DU SKRIVER UT Spesifikasjoner SMART Bridgit 2010 Versjon 4.0 Produktbeskrivelse SMART Bridgit -programvaren er et kostnadseffektivt klient/server-program, som gjør det enkelt å planlegge møter

Detaljer

Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform

Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform Avtale om IKT-utstyr med tilhørende programvare, service og vedlikehold, samt telefoniutstyr for Statens landbruksforvaltning Bilag

Detaljer

NSB S.NR.: D11370- Saksref.. 03/01268 SI 784. I det følgende gis en felles beskrivelse fra NSB AS og Jernbaneverket (JBV).

NSB S.NR.: D11370- Saksref.. 03/01268 SI 784. I det følgende gis en felles beskrivelse fra NSB AS og Jernbaneverket (JBV). 0 Jernbaneverket Det Kongelige Samferdselsdepartement Postboks 800 Dep. 0030 OSLO NSB I SAMFERDSEI_SD`,PAiTEMEN-ET 5 V0./SEK.: i S.'3. 2 5 JULI 2008 S.NR.: D370- ARKIVKODE : '. (n AVSKREVET: Besøksadresse:

Detaljer

Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket?

Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket? Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket? Direktør Tor Helge Lyngstøl, Direktoratet for nødkommunikasjon Teleforum, Trondheim, 8. januar 2015 Nødnettleveransen Nødnett-infrastrukturen

Detaljer

Rafnes PKN. ProsessKontrollNettverk

Rafnes PKN. ProsessKontrollNettverk Rafnes PKN ProsessKontrollNettverk Historikk Første behov for kobling mellom prosess og kontornett kom først på 90-tallet. Det ble kjøpt inn et produkt fra Honeywell som lagret prosessverdier på PC plattform

Detaljer

Følgende komponenter inngår i Vnett Multi Standard: NB! Vnett Multi leveres i flere utgaver og konfigurasjoner.

Følgende komponenter inngår i Vnett Multi Standard: NB! Vnett Multi leveres i flere utgaver og konfigurasjoner. Brukerveiledning Denne brukerveiledningen er delt inn i 4 seksjoner og er beregnet for utbygger/byggherrer, EL-entreprenører, eier av telenettet, kabel- -leverandører og bruker av boligen. Side 2: Innhold

Detaljer

Curriculum Vitae Rune Løchting Mobil: + 47 416 29 430 E-post: rl@birc.no Storgata 86 2615 Lillehammer

Curriculum Vitae Rune Løchting Mobil: + 47 416 29 430 E-post: rl@birc.no Storgata 86 2615 Lillehammer Curriculum Vitae Rune Løchting Mobil: + 47 416 29 430 E-post: rl@birc.no Storgata 86 2615 Lillehammer Jeg har lang og bred erfaring fra IKT-bransjen og har oppnådd gode resultater som prosjektleder og

Detaljer

Avtale for deltakelse i HFC forum

Avtale for deltakelse i HFC forum Avtale nr: Avtale for deltakelse i HFC forum mellom... (Deltaker) og SINTEF Teknologi og Samfunn, Sikkerhet... (Sekretariat i HFC forum) vedrørende: Forum for Human Factors in Control Side 1 av 7 1 Formål

Detaljer

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008 IT-infrastruktur Kravspesifikasjon Mathias Hagen Balagumar Rajaratnam Høgskolen i Oslo Avdeling for Ingeniører 23. mai 2008 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 2 PROSJEKT NR. 08-08

Detaljer

Rolle / Oppdrag. Jarle Adolfsen Født: 1974 Nasjonalitet: Norsk

Rolle / Oppdrag. Jarle Adolfsen Født: 1974 Nasjonalitet: Norsk Konsulentprofil 1/6 / Oppdrag Jarle Adolfsen Født: 1974 Nasjonalitet: Norsk Kontaktinformasjon Telefon: +47 99 23 99 01 Adresse: Spellmyr v.5, 1960 Løken E-post: Jarle.Adolfsen@ritc.no Sammendrag Jarle

Detaljer