Knut-Ove Hesjedal Senior forretningsanalytikker DNB IT Mobil: E-post: Født: 1951 Adresse: Lørenveien 41B, 0585 Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Knut-Ove Hesjedal Senior forretningsanalytikker DNB IT Mobil: +4790052250 E-post: hesjedal@live.com; Født: 1951 Adresse: Lørenveien 41B, 0585 Oslo"

Transkript

1 Knut-Ove Hesjedal Senior forretningsanalytikker DNB IT Mobil: E-post: Født: 1951 Adresse: Lørenveien 41B, 0585 Oslo CV Personlig profil Lang erfaring med IT og prosjektarbeid knyttet til Televerket og TBK, samt gjennom diverse sammenslåinger, oppkjøp og modernisering til det som i dag framstår som DNB. Ca. 20 års arbeidserfaring fra Televerket / TBK innen planlegging, utbygging av telenett og teknisk arbeid. Gjennom dette hatt oppgaver knyttet til teknisk arbeid relatert til Televerkets transmisjonssystemer, og design av løsninger for større kunder, samt implementering av dette. Har de siste 25 år hatt IT oppgaver knyttet til systemforvaltning, videreutvikling, drift og prosjekter hovedsakelig innen telekommunikasjon for DNB. Teknisk utvikling gjennom oppgraderinger og integrasjoner. Har i mange år hatt systemansvaret for DNB konsernets telefoniløsninger og støttesystemer, samt DNBs ca. 200 videorom og videreutvikling av disse. Han har erfaring fra kravspesifisering, kontraktarbeid og avtaleoppfølging. Knut-Ove har bl.a. jobbet med prosjektledelse, prosjektstøtte, koordinasjon, rådgivning, strategiarbeid, dokumentstyring og dokumentasjon, anskaffelser, konfigurasjonsstyring og garantioppfølging mot leverandører. Bred erfaring fra arbeid i grupper og samarbeid mellom mennesker og betrakter seg som omgjengelig, samarbeidsvillig og løsningsorientert. Han liker utfordringer. Har i tillegg til formell utdannelse som automasjonsingeniør gjennomført diverse interne- og eksterne kurs knyttet til IT-virksomhet. Prosjekt- og kvalitetsledelse på BI som del av masterprogram. Er også sertifisert SCRUM master. Nøkkelkompetanse Prosjektledelse IT-områder IT-systemer Store og mindre prosjekter som omfatter mange fag og organisasjonsledd spredt over hele landet. Prosjektspråk: norsk og engelsk r: Kunde Leverandør Rådgiver Økonomistyring - Planlegging Oppfølging (konfigurasjonsstyring og dokumentstyring) og gjennomføring. Fagområder: Samhandlingsløsninger, tele og video nettverk, Større flytteprosjekter, Drift og vedlikehold, driftsoppfølging, Telefoni og video (Analog IP mobil telekommunikasjon - driftsoppfølging) IT (diverse typer prosjekter) IT systemeieransvar, forvaltning og utvikling, leverandør oppfølging. Datakommunikasjon og overvåking. Økonomistyring. Bransjer: Offentlig virksomhet og Bank / finans og oljerettet virksomhet. datakommunikasjon og overvåking Telefonisystem for større virksomheter. Avaya og MD110. Sentrale støttesystemer for administrasjon og styring av telefoniløsninger. Driftssystemer IT, telefoni og video og støttesystemer knyttet til dette. UC løsninger samt voice recording. Kontofon og SMS- mobilbank. Kontaktsenter løsninger. Støttesystem for sentralbord.

2 PC-erfaring Kunder Rutinert bruker av de fleste standard Microsoft-produkter. Bergen Bank Norsk Hydro Bergen Kommune Arbeidserfaring Stilling: DNB. Senior Forretnings analytikker. Varighet: 2013 pågår men slutt Prosjekt: Forvaltning og utvikling prosjekter. Deltakelse i konsernets Move IT prosjekt. (r) Forvaltning av de systemer jeg har ansvar for: Telefoni og støttesystemer, fax og video. Leverandørhåndtering. Prosjekt oppgradering av telefoniplattformen. Utarbeide forvaltnings og utviklingsplaner og budsjetter for disse. Gjennomføre iht dette. Større flytteprosjekter i forbindelse med nye hovedkontorer. Stilling: DNB. IT Porteføljesjef. Varighet: Prosjekt: Prosjektdeltakelse i forbindelse med ny avtale med Telenor. Kravspesifisering knyttet til drift og videre utvikling av telefoniplattformen, samt trafikk kostnader for trafikk og tjenester levert av Telenor (Mobil, IN. drift og overvåking). Prosjektledelse i forbindelse med innflytting til DNB s nye hovedkontor i Oslo og Bergen (r) Prosjektleder, Prosjektstøtte, rådgiver, prosjektmedarbeider, Ny IP-telefoni løsning ble anskaffet og rullet ut i hele landet. Prosjektet omfattet en mange lokasjoner og fagmiljøer. Prosjektet foretok også et plattformskifte for IP-telefoni underveis i perioden. Prosjektet måtte håndtere to store organisatoriske fusjoner underveis. Alle DnB ansatte skal kun ha 1 telefon (enten mobil eller fasttelefon). Prosjektet innførte mobiltelefoni for et flertall av ansatte. Prosjektet planla å innførte et nytt drift regime basert på eksterne tjeneste leveranser (drift og vedlikehold) for telefoni i DNB konsernet. Var i denne sammenheng prosjektleder og ansvarlig for å selve konverteringen, produsere driftshåndbok i samarbeid med Telenor, samt beskrive rutiner for brukerstøtte, overvåking og rapportering. Var ansvarlig for prosessen med overlevering fra prosjektorganisasjonen til driftsorganisasjonen. Oppfølging konfigurasjonsstyring, kvalitet, dokumentstyring og økonomi. Var ansvarlig for utarbeidelse av planer, kravspesifikasjoner og tilbudsunderlag inkl. kontraktsmaler for drift av Telefonisystemer. Anbuds- og innkjøpsprosess - forhandlinger og kontrakts utarbeidelse (basert på statens standardavtaler). Var i etterkant av dette ansvarlig for prosjekt knyttet til innflytting til DNB s nye hovedkontor i Oslo og Bergen, hvor felles vi tok i bruk felles LAN for første gang. Oppnådd resultat: Vellykket innføring og tilpassing av IP-telefoni i DnB konsernet samt vellykket omlegging til mobiltelefoni for en stor del av konsernets medarbeidere. Nytt velfungerende driftsregime. Planlegging og Innflytting av ca brukere til nytt moderne hovedkontor i Bjørvika, og nytt hovedkontor for ca brukere i Bergen/Solheimsviken ble gjennomført innenfor styringskriteriene for Tid/Kost/ Kvalitet. Prosjektene hadde relativt høy kompleksitet siden særdeles viktige miljøer som kontaktsenter og Markeds var en del av flyttingen. Side 2 av 6

3 DNB. Senior fagkonsulent Varighet: Prosjektleder for omlegging til IP basert telefoniplattform i DNB konsernet. Systemeier for konsernet video løsninger. Prosjektleder. Systemeier/IT-sjef. Kravspesifikasjon, RFI/RFP prosess for en modernisering av DNB s telefoniplattform og trafikk. Tilbud og leverandør vurdering, innstilling og beslutning. Kartlegging, Planlegging og gjennomføring av modernisering i samarbeid med leverandør. Økonomistyring. Prosjektledelse. DNB. Senior fagkonsulent Varighet: Kravspesifikasjon for produksjonsplattform for IP telefoni. Rådgiver Rådgiver, med ansvarlig for utforming av kravspesifikasjon for produksjonsplattform for IP telefoni. DnBNOR - DNB. Senior fagkonsulent. Varighet: Flere prosjekter i forbindelse med telefoniløsningene etter fusjonen med Gjensidige NOR, Nordlandsbanken og Postbanken. Prosjektleder og rådgiver. Diverse prosjekter og oppgaver i forbindelse med samordnet plattform for telefoni og diverse støttesystemer omkring dette. Standardisering av løsninger og brukergrensesnitt ( sentralbord-, statistikk-, køsystemer ) var også en viktig del av dette arbeidet. DnB. Senior fagkonsulent, avdelingsleder. Varighet: Ansvarlig for tilpassing av standardsystemet og prosjektdeltager Avdelingsleder for nettverksgruppen i Bergen. Prosjektdeltaker, systemansvarlig. Prosjektdeltaker i etablering og videreutvikling av integrasjon mellom telefoni og kontaktsenter løsningene. Teknisk integrasjon. Ansvarlig for kravspesifisering i forbindelse med outsourcing av drift av konsernets telefoniløsninger. Systemansvarlig for utvikling og leveranser til telefoni, kontaktsenter, kontofon og mobilbank løsningene, og diverse støttesystemer omkring dette. Ansvarlig for den faglige ledelse av både drift og utvikling av konsernets telefoni løsninger. Sammenslåing/fusjonering av tele og datanettverk til Bergen Bank og DnC. Drift av konsernets tele og datanettverk. Avdelingsleder for nettverksgruppen i Bergen. Rapporterte til nettverksleder i Oslo. Oppnådd resultat: Vellykket innføring av kontaktsenter, modernisering av kontofon, outsource driftstjenester. Nytt felles tele- og datanettverk for det nye finanskonsernet. Telematikkskolen i Bergen. Side 3 av 6

4 Varighet: 1994 Oppgaver: Undervisning ved Telematikkskolen i Bergen i telematikk/datakommunikasjon. Instruktør Ekstrajobb på kveldstid til undervisning ved Telematikkskolen. Oppnådd resultat: Varighet: : Oppnådd resultat: Bergen Bank Oppgaver knytte til tele- og datakommunikasjon. Økonomisering av WAN. Senior konsulent ved systemteknisk avdeling. Planlegging, utvikling og utbygging av bankens tale- og datakommunikasjonsnettverk, og drift av dette. Kunde : Varighet: Televerket/TBK. Teleingeniør - Overingeniør Oppgaver knyttet til teknisk planlegging, utbygging og drift av telenett både for det offentlige og private kunder. (Norsk Hydro, Bergen Bank, Bergen kommune, Haukeland sykehus /AMK). Drift og overvåking av offentlig telenett. Planlegging og koordinering av utbyggingsplaner for linjer, sentraler og transmisjonssystemer Utarbeidelse av design og planer for internkabling for tele og data for større bedrifter. Løsningsforslag for bedriftsintern kommunikasjon. Drift og overvåking av telenettet. Varighet: Televerket., Telemontør Montasje av kabling og telesystemer i private hjem og for bedrifter.. Tilleggserfaring Brukerforening Leverandørkontakt Har 5 års erfaring som leder for BRUM bruker foreningen for Ericsson bedriftskommunikasjonssystemer. Arrangerte i denne sammenheng årlig seminar med deltakere. Har gjennom årene hatt mye Telenor og andre av leverandører knyttet til støttesystemer, voice recording, etc. og sertifiseringer Telemontør med eksamen fra Televerkets kurs Bergen Ingeniør høyskole 3 årig, Automasjons linjen 1979 Side 4 av 6

5 Televerkets innføringskurs for eksternt utdannede ingeniører. Et semester. Innføring i Televerkets tekniske løsninger og systemer Kurs for Televerkets hovedplanleggere. 6 uker Administrasjon og planlegging Diverse kurs i data- og tele kommunikasjon, telefoni- og støtte systemer. Dataforeningens D1-D2-D3-D4 kurs. SNA IBM skolen 1993 BI enkeltfag. Organisasjon og arbeidsledelse Prosjektleder opplærimg iht LOGIC modellen CAP Computas NHHK enkeltfag prosjektadministrasjon BI - Prosjektledelse. Delfag iht Masterprogrammet BI kvalitetsledelse. Delfag iht Masterprorammet SCRUM opplæring med sertifikat. Personlige ferdigheter: Stort faglig engasjement i jobben Selvstendig og løsningsorientert Anser meg selv som en meget god lagspiller Meget god samarbeidsevne, lojal Resultatorientert og fokus på leveranser Meget god teknisk systemforståelse Språk Morsmål Norsk Andre språk Egenvurdering Forståelse Tale Skrift Europeisk nivå (*) Lytting Lesing Muntlig interaksjon Muntlig produksjon Skriftlig produksjon Engelsk C2 Basis bruker C2 Basis bruker C1 Basis bruker C1 Basis bruker C1 Basis bruker Tysk B1 Litt forståelse B1 Litt forståelse B1 Litt forståelse B1 Litt forståelse B1 Fransk A1 Ikke A1 Ikke A1 Ikke A1 Ikke A1 Ikke (*) Felles europeisk rammeverket for språk Ikke Side 5 av 6

6 Referanser Oppgis på forespørsel Side 6 av 6

Bjørn Andresen Seniorkonsulent Mobil: +4790507395 E-post: Bjorn.andresen@jansaugen.no Født: 1952 Adresse: Gangstuveien 12, 0952 Oslo

Bjørn Andresen Seniorkonsulent Mobil: +4790507395 E-post: Bjorn.andresen@jansaugen.no Født: 1952 Adresse: Gangstuveien 12, 0952 Oslo Bjørn Andresen Seniorkonsulent Mobil: +4790507395 E-post: Bjorn.andresen@jansaugen.no Født: 1952 Adresse: Gangstuveien 12, 0952 Oslo CV Personlig profil Sertifisert Prince-2 prosjektleder. Bjørn har lang

Detaljer

Europass curriculum vitae

Europass curriculum vitae Europass curriculum vitae Personlige opplysninger Navn Adresse(r) Lillerydningen 20, 7027 Trondheim Telefonnumre Mobil: +47 970 25 260 E-postadresse(r) Rolf.schanche@jansaugen.no Nasjonalitet(er) Norsk

Detaljer

KONSULENT- PROFIL. Jan T. Bjørnsen, Partner, født 1959

KONSULENT- PROFIL. Jan T. Bjørnsen, Partner, født 1959 Jan T. Bjørnsen, Partner, født 1959 Spesialkompetanse: Jan har lang erfaring fra utvikling av og ledelse innen IT Styring og kontroll(it Governance) og sikkerhet og sikring innen IKT, Egen-/Intern kontroll

Detaljer

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010 RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010 IKT-STRATEGI Enkelt, intuitivt og begripelig Randaberg kommune Fra Randaberg sentrum (Foto: Ove Tennfjord) IKT-strategi 2010 2012 V: 1.0 Vedtatt i Kommunestyret

Detaljer

K O N S U L E N T - I D : 2 5 2 2 C U R R I C U L U M V I T A E

K O N S U L E N T - I D : 2 5 2 2 C U R R I C U L U M V I T A E K O N S U L E N T - I D : 2 5 2 2 C U R R I C U L U M V I T A E Utdannelse 1996-1998 2 årig Informatikk ved Høyskolen i Østfold 1994-1996 2 årig Økonomi og Administrasjon ved Høyskolen i Østfold Sertifiseringer

Detaljer

Konsulentprofil Per Møller

Konsulentprofil Per Møller Personalia Navn Stilling: Per Møller Senior konsulent Født E-post 1962 per.moller@ifront.no Telefon Hjemmeside +47 900 35 148 www.ifront.no Nasjonalitet Norsk Nøkkelkvalifikasjoner Profil Konsulenten har

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Hovedprosjekt Telefoni. Sluttrapport

Hovedprosjekt Telefoni. Sluttrapport Hovedprosjekt Telefoni Sluttrapport 12.04.2012 KONGSBERGREGIONEN Odd J Resser (PL) Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål og rammer... 4 2.1 Mål... 4 2.2 Rammer... 5 2.3 Ressursbruk... 5 3 Omfang og avgrensning...

Detaljer

esiljan 2006-09 Kommunestyrets vedtak 10. oktober 2006

esiljan 2006-09 Kommunestyrets vedtak 10. oktober 2006 esiljan 2006-09 Kommunestyrets vedtak 10. oktober 2006 Introduksjon... 2 Visjon... 3 Digitale tjenester... 3 Infrastruktur... 4 Digital forvaltning... 5 IKT og lokaldemokratiet... 8 Styring... 9 Referanseliste...

Detaljer

Sluttrapport plattformprosjektet

Sluttrapport plattformprosjektet Sluttrapport plattformprosjektet Til: Styringsgruppa plattformprosjektet Fra: Prosjektleder Bjørn Jacobsen, Helse Nord IKT Dato: 8.10.2012 Innhold Bakgrunn... 5 Om arbeidet... 5 Sammendrag... 6 Hovedprosjekt...

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!»

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Verdiforankring... 7 Overordnet

Detaljer

Nytt oppgjørssystem i Norges Bank

Nytt oppgjørssystem i Norges Bank Nytt oppgjørssystem i Norges Bank Kjetil Watne, direktør, Avdeling for interbankoppgjør 1 Norges Bank er trolig den første sentralbanken som både har gjennomført en utkontraktering av IT-driften av oppgjørssystemet

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 DIGITALISERINGSSTRATEGI Fornye, forenkle, forbedre 1 INNHOLD 2 INNLEDNING... 2 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 KOMMIT-PROGRAMMET... 2 2.2.1 PROGRAMMETS VISJON... 2 2.3 STATUS... 4 2.4... 6 2.4.1 HOVED...

Detaljer

GENERELL VEILEDNING INNHOLD OG BRUK AV DOKUMENTASJONSVERKTØY

GENERELL VEILEDNING INNHOLD OG BRUK AV DOKUMENTASJONSVERKTØY GENERELL VEILEDNING INNHOLD OG BRUK AV DOKUMENTASJONSVERKTØY Denne veiledningen er generell og til bruk for alle yrker og bransjer. CV Er bygd opp slik at den skal gi god informasjon til bruk for videre

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 8 av 246 25.05.2013 STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 9 av 246 0.1 Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Tittel: Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Side 1 av 48 Side 2 av 48 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 6 2 BAKGRUNN... 8 3 PROSJEKTMANDAT... 8 3.1 FORPROSJEKTETS HOVEDMÅL

Detaljer

GENERELL VEILEDNING INNHOLD OG BRUK AV DOKUMENTASJONSVERKTØY

GENERELL VEILEDNING INNHOLD OG BRUK AV DOKUMENTASJONSVERKTØY GENERELL VEILEDNING INNHOLD OG BRUK AV DOKUMENTASJONSVERKTØY Denne veiledningen er generell og til bruk for alle yrker og bransjer. Veilederen tar for seg innfylling av både CV og Kompetanseattest. CV

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorstudium i IT-støttet bedriftsutvikling

STUDIEPLAN. Bachelorstudium i IT-støttet bedriftsutvikling HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring STUDIEPLAN Bachelorstudium i IT-støttet bedriftsutvikling En grunnutdanning og en selvstendig yrkesutdanning på 180 studiepoeng som kan tas

Detaljer

Forord. Oslo, 30. mai 2000. Jon Blaalid

Forord. Oslo, 30. mai 2000. Jon Blaalid Forord Styring og organisering av IT er et satsingsområde i Arbeids- og administrasjonsdepartementets handlingsprogram for 1999-2001, og det er også et eget prosjektområde i Statskonsult. De fleste prosjekter

Detaljer

Network Norway åpner Norges nye mobilnett. Vesta jakter på den perfekte kundedialog. Teleopti lanserer Teleopti Pro

Network Norway åpner Norges nye mobilnett. Vesta jakter på den perfekte kundedialog. Teleopti lanserer Teleopti Pro Brum-nytt nr. 1-2007 20-03-07 10:53 Side 1 NR. 1 2007 16. ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger Network Norway åpner Norges nye mobilnett Vesta jakter på den perfekte kundedialog

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

DOKUMENTASJON AV REALKOMPETANSE I LANDBRUKET STUDIEMATERIELL. BONDEN HAR ET ALLSIDIG YRKE Vet du hvor mye du egentlig kan?

DOKUMENTASJON AV REALKOMPETANSE I LANDBRUKET STUDIEMATERIELL. BONDEN HAR ET ALLSIDIG YRKE Vet du hvor mye du egentlig kan? DOKUMENTASJON AV REALKOMPETANSE I LANDBRUKET STUDIEMATERIELL BONDEN HAR ET ALLSIDIG YRKE Vet du hvor mye du egentlig kan? Dokumentasjon av realkompetanse i landbruket Et opplegg for studiering Bakgrunn

Detaljer

PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009

PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009 Ås kommune www.as.kommune.no PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009 Behandles i administrasjonsutvalget 13.11.2008 Innhold: Innhold:...2 Plan for drift og investeringer for IT 2009...3 Sammendrag...3

Detaljer

NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE

NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE Opplæring og utvikling av anleggsledere og prosjektledere FAGPLAN Hovedmål, oppbygging og innhold, målgruppe og inntakskrav og delmål for skolen og fagtemaer o Prosjektoppgave

Detaljer

ErgoGroup IKT-driftstjenester. Driftsløsninger for kommunalsektor

ErgoGroup IKT-driftstjenester. Driftsløsninger for kommunalsektor ErgoGroup IKT-driftstjenester Driftsløsninger for kommunalsektor Visjon Vi muliggjør ambisjoner gjør det enklere Strategiske fokusområder Digitalisere offentlig virksomhet Effektivisere forretningsprosesser

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng Rogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer