Dimensjonering av brannbeskyttelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dimensjonering av brannbeskyttelse"

Transkript

1 FAGSEMINAR BRANNSIKRING 10. oktober 2012 Dimensjonering av brannbeskyttelse Ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund

2 Norsk Stålforbund har promotert bruken av stål siden 1993

3 Norsk Stålforbund Norsk stålforbund er en selvstendig interesse- og serviceorganisasjon for stålbransjen Etablert i Tidligere tilknyttet NTS og Standard Norge. Siden 2008 registrert som egen forening. Formål: - Å fremme bruken av stål ved å spre kunnskaper om stål og dets anvendelse i alle typer konstruksjoner - Norsk Stålforbund skal fungere som et kompetansesenter for bruk av stål

4 Norsk Stålforbund Den norske Stålgruppen Enkeltmedlemmer Stålklubben (Produsenter) Norsk Stålforbund Norsk Forening for Stålkonstr. = eget styre IGS Nordic Galvan Stål og metallgross forening = eget styre med egen økonomi

5 Norsk Stålforbund 120 medlemmer i 2012

6 Aktiviteter Kompetanse og rekruttering Knytte faglige nettverk Internasjonalt arbeid Standardisering Informasjon og orakeltjeneste Statistikk-tjenester: import og prisindekser Kvalitetssikring / godkjenning Utvikling og salg av bøker og publikasjoner Priskonkurranser Annet: Sekretariatfunksjon for Stålgruppen.

7 Aktiviteter i 2012 Guide til CE-merking av stålkonstruksjoner m/ sjekkliste: inspeksjon av verkstedets kontrollsystem Eksempel på FPC Nominasjon til Europeisk stålbrupris 2012 Nordisk og europeisk miljøarbeid Informere om Stål og miljø: Ny brosjyre Utvikle læremateriell for byggmontasje Nordic Steel 5-7. sept 2012: 222 abstrakter mottatt + Nordic Steel and Metal Stockholders Day 2012 Norsk Ståldag 1. november Byggmontasje: utvikling av opplæringsmateriell

8 Utgivelser 2011/12

9 Del 3: 2010 Bokhandel på nett

10 Sikre bygg I og II Sikre bygg I formål: informere bestillere, prosjekterende og utførende om de krav som er satt til utførelsen i ny NS-EN 1090 få flere eiere, utbyggere og entreprenører til å etterspørre bedrifter som kan dokumentere sin kompetanse eller er Godkjent for utførelse etter Stålforbundets ordning få flere stålentreprenørene til å søke om å bli Godkjent for utførelse Sikre bygg II formål: informere om krav til sertifisering og CE-merking av stålkonstruksj.

11 Supplerende kontraktsbestemmelser (2009)

12 20 gode miljøgrunner Annonsert i tidsskrifter & aviser: Fokus Miljø Teknisk Ukeblad Ny Teknikk Byggeindustrien Dagens Næringsliv Arkitektnytt

13 EPD er 4+4 (2007)

14 Norsk/Svensk samarbeidsprosjekt Stålforbundet samarbeider med SBI om magasinet Nyheter om Stålbyggnad Utkommer 4 ganger i året. Opplag: mer enn i Sverige og Norge Svenske, Norske og Internasjonale nyheter Gratis utgivelse Finansiert gjennom annonsesalg Norsk redaksjon: - Framskaffe norske artikler / reportasjer - Lese korrektur - Distribusjon - Promotere annonsesalg

15 Godkjenningsordningen Norsk Stålforbund innførte i 2002 en ny godkjennelsesordning for stålentreprenører Hensikten med godkjennelsesordningen er å sikre at stålentreprenører har en definert minimum kompetanse, kapasitet og økonomi, og at bedriften kjenner og følger relevante deler av NS-EN 1090 Utførelse av stålkonstruksjoner Del 2 Tekniske krav til stålkonstruksjoner, inkludert kravene i refererte standarder Hittil er 6 bedrifter godkjent ihht NS-EN : Bygg Teknisk Stål, Contiga. Ruukki Construction Norge, Metacon Industrimek, Stålfabrikken Skanska, Fiskum Plate- & Sveiseverksted Norsk Stålforbund bistår og hjelper medlemsbedrifter i forbindelse med godkjenningsprosessen og utførelseskrav.

16 Kurs og arrangementer halvår 2012 Kurs: Offshore wind turbine technology Temakveld: Teknisk integritet av offshore bærekonstruksjoner Kurs: Eurokode 3 Del 1-1: Allmenne regler / bygninger Kurs: Eurokode 3 Del 1-8: Knutepunkter og forbindelser Seminar: Sertifisering og CE-merking ihht NS-EN Kurs: Praktisk prosjektering av stålbygg Kurs: Subsea Produksjonssystemer Seminar: Sertifisering og CE-merking ihht NS-EN Kurs: Eurokode 3-1-5: Dimensjonering av platekonstruksjoner Kurs: Eurokode 3-1-6: Dimensjonering av skallkonstruksjoner Temakveld: HF RHS and NORSOK Kurs: Innføring i ECCS lærebok - Pub 301: Design of Steel Structures ihht Eurokode Kurs: Praktisk prosjektering av stålbygg Kurs: Eurokode 4 Del 1-1: Samvirkedekker av stål og betong Kurs: Praktisk prosjektering av stålbygg Kurs: Eurokode 3 Del 1-1: Allmenne regler / bygninger Kurs: Eurokode 3 Del 1-8: Knutepunkter og forbindelser Konferanse: Norsk Offshoredag 2012 Kurs: Levetidsforlengelse og reparasjon for offshorekonstruksjoner Temakveld: Innovativ brodesign

17 Kurs og arrangementer halvår 2012 Kurs: Subsea produksjonssystemer Kurs: Praktisk prosjektering av stålbygg Temakveld: Valg av utførelsesklasser ihht NS-EN Seminar: Praktisk og kostnadseffektiv brobygging Studietur til New York Konferanse: Norsk Ståldag Kurs: Eurokode 3 Del 1-1: Allmenne regler / bygninger Kurs: Eurokode 3 Del 1-8: Knutepunkter og forbindelser Temakveld: NORSOK og ISO standarder for stålkonstruksjoner Kurs: Levetidsforlengelse og reparasjon for offshorekonstruksjoner Kurs: Praktisk prosjektering av stålbygg Seminar: Offshore stålkonstruksjoner for løfteoperasjoner Kurs: Classification rules Kurs: Tynnplatekonstruksjoner Temakveld: Beregningsprogram for tynnplatekonstruksjoner Kurs: NORSOK N-001, N-003 og N-004 Seminar: Sertifisering og CE-merking ihht NS-EN Kurs: Utmattingsberegninger for stålkonstruksjoner ihht NORSOK og Eurokode 3 Temakveld: juleavslutning med mat & drikke: Calatravas Oculus i New York

18 Norsk Stålkonstruksjonspris

19 Norske Arkitektstudenters Stålkonstruksjonspris 2005: Anders Espen Bærheim, AHO "P(t)ower of the rings" 2009: Knut Gullbrand Borgen, AHO "Farnes rasteplass". 2011: Sverre Mæx Hegrenæs Stenersen, NTNU "Gjenbruk av oljeplattformer en mulighetsstudie". 2007: Isak Johan Iversen, AHO "Ny bro over Drammenselva"

20 Internett:

21 Internett:

22 Internett: medlemssider

23 Konseptet for branndimensjonering Plan og bygningsloven med forskrifter og veiledning Veiledningen til TEK10: Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Eurokode 0: NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner (Nasjonalt tillegg NA angir sikkerhetsnivået) Eurokode 1: NS-EN 1991-delene Laster på konstruksjoner NS-EN Laster på konstruksjoner ved brann Eurokode 3: NS-EN 1993-delene Prosjektering av stålkonstruksjoner NS-EN Brannteknisk dimensjonering NS-EN 1090 Utførelse av stålkonstruksjoner Del 2: Tekniske krav til stålkonstruksjoner

24 Konseptet for branndimensjonering Prøving Beregning: Naturlig brannforløp Beregning: Standardbrannkurve (ISO)

25 Påvisning av brannmotstand Beregning ihht Eurokode (NS-EN ) 1. Beregning i ulykkesgrensetilstand brann gjøres ved å påvise at dimensjonerende lastvirkning, E fi,d, er mindre enn dimensjonerende kapasitet, R fi,d,t, for branntiden t: E fi,d R fi,d,t Når en stav blir varmet opp, vil bruddet inntreffe når høyeste ståltemperatur, a, overskrider stålets kritiske temperatur, a,cr : Dvs: a a,cr 2. En forenklet metode er å anta at stålet til enhver tid er påkjent en konstant temperatur over hele staven. Den kritiske temperaturen avhenger dermed av utnyttelsesfaktoren θ for ulykkesgrensetilstanden brann gitt ved dimensjonerende lastvirkning, E fi,d, og dimensjonerende kapasitet, R fi,d,0 : θ = E fi,d / R fi,d,0

26 Temperaturforløpet i uisolerte stålkonstruksjoner A m /V Kritisk ståltemperatur [C] Brannmotstandstid R15: Fordi profilfaktorene normalt ligger mellom m -1 og kritisk temperatur mellom C

27 Beregning av brannteknisk isolering Grafer og tabellverk for brannmalinger og brannisolerende plater er basert på prøvinger. Følgende to parametere er bestemmende for tykkelsen «d» av brannteknisk isoleringen: 1. Profilfaktoren A m /V, forholdet mellom overflaten A m og volumet V A m /V, for brannmalte stålkonstruksjoner A p /V, for isolerte stålkonstruksjoner 2. Den kritiske temperaturen, a,cr

28 Profilfaktoren A m /V Profilfaktoren A p /V

29 Profilfaktorer A m /V og A p /V i Stål Håndbok Del 3

30 Beregning av brannmaling for stålkonstruksjoner Hensotherm 3 KS (H/I profiler - eksponert på 3 og 4 sider)

31 Beregning av brannisolering for stålkonstruksjoner ISOVER Fire Protect 150 mineralullplater (steinull)

32 Beregning av kritisk temperatur Hvordan beregne kritiske temperatur? a,cr 1 39, 19ln 0,9674 3, Formel 4.22 i NS-EN Det er ingeniøren som MÅ beregne kritisk temperatur Den kritiske temperaturen a,cr er avhengig av utnyttelsesfaktoren θ i ulykkesgrensetilstand brann gitt ved dimensjonerende lastvirkning, E fi,d, og dimensjonerende kapasitet, R fi,d,0 : θ = E fi,d / R fi,d,0 Utnyttelsesfaktoren θ er normalt fra 0,4 til 0,8 Avhengig av: Laster og lastfaktorer i ulykkesgrensetilstand brann! Andre tverrsnittklasser for ulykkegrensetilstand brann! Egne beregningsregler for branndimensjonering! Partialfaktoren for stålets mekaniske egenskaper, f = 1,0

33

34 Programvare Det finnes flere programvarer som beregner kritisk temperatur F. eks. Elefir-EN: Gratis når man kjøper ECCS Fire Design - lærebok

35 Hvorfor er utnyttelsesgrad så viktig? Eksempel: HE 320 A Brannmotstand R60 A m /V θ a,cr 141,6 0, ,6 0, => 25 % mindre brannmaling => 33 % mer brannmaling

36 Hvorfor er utnyttelsesgrad så viktig? Eksempel: HE 320 A Brannmotstand R60 A m /V θ a,cr 141,6 0, ,6 0, => 25 % mindre brannmaling => 33 % mer brannmaling

37 Hva med steinullplater? Betyr utnyttelsesgraden noe? Eksempel: HE 320 A A m /V θ a,cr 98 0, , => Ingen innvirkning for R30 og R % tykkere plate for R90, R120 og R150 NB: med θ = 0,75 og 500 C får man ikke R180 ISOVER Fire Protect 150 mineralullplater (steinull)

38 Hva med steinullplater? Betyr utnyttelsesgraden noe? Eksempel: HE 320 A A m /V θ a,cr 98 0, , => Ingen innvirkning for R30 og R % tykkere plate for R90, R120 og R150 ISOVER Fire Protect 150 mineralullplater (steinull)

39 Online beregningsprogram for ISOVER FireProtect Calc Hjemmeside: Glava.no Klikk i meny: Programmer Klikk nederst på siden:

40 Norsk Stålforbund Norwegian Steel Association Kommentarer Dato: Utgave: Rev. F Oversikt over lisensierte (Nemko) og godkjente (Sintef) brannmalingsprodukter for stål på det norske markedet. Produktbetegnelse Bruk Organ Lisens- / godkjen-nr Ansvarlig Brannmaling sertifiseringslisenser Norske forhandlere Brannmotstandstid For å oppnå tilfredsstillende brannmotstand skal det benyttes isoleringsmaterialer med godkjent lisens, og utførelsen skal være i henhold til godkjente monteringsanvisninger. Tabellen viser godkjente brannmalingsprodukter per 4. oktober Nullifire S Brannstopp Norge AS Nemco 1112 Nullifire Ltd 30, 60 og 90 w w w.brannstopp.no Nullifire S605 (I-E) Nemco 1002 E Nullifire Ltd Firetex FX2000 (I) Sintef Firetex FX5000 Steelsafe Brannmaling ThermoCoat V Thermapaint S Sika Unitherm Sika Unitherm safir Sika Unitherm topas Firebreak 303 Hensotherm 3 KS (I) (V) (I) (V) (I) (V) (I-E) (I) (V) Sintef Leighs Paints Brannstopp Norge AS w w w.brannstopp.no A&B Scandinavia AS Leighs Paints 30, 60 og 90 w w w.abscandinavia.com Thermax AS Sika Korrosionschutz GmbH - Neutron Fire Technologies Limited - Hensotherm 4 KS (I-E) Sintef Rudolf Hensel GmbH Novatherm 4FR (I) (V) (I) (V) (I) (V) (I) (V) (I-E) (I) (V) Sintef Sintef Sintef Sintef BF-126 BF-150 BF-147 Sintef Sintef Sintef Sintef Protecta AS Techno Guard Overflateteknologi AS Sika Korrosionschutz GmbH Sika Korrosionschutz GmbH Rudolf Hensel GmbH Sintef BF-153 Protega AB Firebreak 305 (I) Neutron Fire Technologies Limited - Sintef (V) - Steelguard 561 PPG Industries Netherlands BV - (I) Sintef A&B Scandinavia AS w w w.abscandinavia.com Protecta AS w w w.protecta.no Techno Guard Overflateteknologi AS w w w.technoguard.no Thermax AS w w w.thermax.no Sika Norge AS w w w.sika.no Sika Norge AS w w w.sika.no Sika Norge AS w w w.sika.no Teknos Norge AS w w w.teknos.no Teknos Norge AS w w w.teknos.no Steelguard FM 585 PPG Industries Netherlands BV - (I) Sintef , 60 og , 60, 90 og , 60 og 90 30, 60 og 90 30, 60 og 90 30, 60 og 90 30, 60, 90 og , 60 og og 60 30, 60 og 90 30, 60, 90 og , 60 og 90 15, 30, 60 og 90 30, 60 og 90 30, 60 og 90

41 Brannmotstand Brannmotstand er evnen en konstruksjon har til å oppfylle funksjoner som f. eks. lastbærende funksjon og/eller brannskillende funksjon under et angitt lastnivå, under en angitt branneksponering og i en gitt tidsperiode. Brannmotstand angis i tid som 15, 30, 60 minutter eller mer. R90 betyr at den lastbærende funksjon skal være ivaretatt i minst 90 minutter. Vi har å gjøre med fire forskjellige typer av brannmotstand: Lastbærende funksjon (R) Integritet (E) Isolasjonsevne (I) Mekanisk motstand (M) REIM

42 REIM

43 Brannmotstandstid Virksomhet (skole, kontor ) Risikoklasse (TEK tab. 1) Antall etasjer Brannklasse (TEK tab. 1) Bygningsdel Brannmotstand (R30, R60 )

44 Risikoklasser Risikoklassene 1 6 bestemmes ut fra de konsekvensene som en brann kan innebære for skade på liv, helse, samfunnsmessige interesser og miljø.

45 Brannklasser 11-3 tabell 1: Brannklasse (BKL) for byggverk - Byggverk hvor konsekvensen ved brann kan bli særlig stor for liv og helse, miljøet eller samfunnet generelt, skal plasseres i brannklasse 4

46 Brannklasser Byggteknisk forskrift stiller overordnede krav til prosjekteringen av et byggverk: - Det skal oppnås tilfredsstillende sikkerhet ved brann for personer som oppholder seg i eller på byggverket, for materielle verdier og for miljø- og samfunnsmessige forhold. - Sannsynligheten for brannspredning til andre byggverk skal være liten. Ut fra den konsekvens en brann kan innebære for skade på liv, helse, samfunnsmessige interesser og miljø, skal byggverket, eller ulike deler av byggverket, plasseres i brannklasser (tabell i 11-3 i veiledning til TEK10) Brannklasse Konsekvens 1 Liten 2 Middels 3 Stor 4 Særlig stor

47 Veiledningen til TEK10: Kapittel 11. Sikkerhet ved brann 11-4 tabell 1 Bærende bygningsdelers brannmotstand Bygningsdel Bærende hovedssystem R 30 [B 30] R 60 [B 60] R 90 A2-s1,d0 [A 90] Sekundære, bærende bygningsdeler, etasjeskillere og takkonstruksjoner som ikke er del av hovedbæresystem eller stabiliserende Brannklasse R 30 [B 30] R 60 [B 60] R 60 A2-s1,d0 [A 60] Trappeløp - R 30 [B 30] R 30 A2-s1,d0 [A 30] Bærende bygningsdeler under øverste kjeller R 60 A2-s1,d0 [A 60] R 90 A2-s1,d0 [A 90] R 120 A2-s1,d0 [A 120] Utvendig trappeløp, beskyttet mot flammepåvirkning og strålevarme - R 30 [B 30] eller A2- s1,d0 [ubrennbart] A2-s1,d0 [ubrennbart] - For konstruksjonsdeler som skal ha R 90 eller høyere, må det brukes en dimensjonerende brannenergi som er karakteristisk brannenergi multiplisert med faktoren 1,5. Faktoren på 1,5 samsvarer med overgangen fra brannmotstand R 60 til R 90 ved bruk av preaksepterte ytelser

48 Veiledningen til TEK10: Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Preaksepterte ytelser: Unntak fra 11-4 tabell 1 Bygningsdel med redusert krav til Brannklasse brannmotstand Byggverk i risikoklasse 2, 3 og 5: høyst 1 etg. Hoved- og sekundærbæresystem Byggverk i risikoklasse 4: Hoved- og sekundærbæresystem Byggverk i risikoklasse 2: høyst 1 etg. Når bærekonstruksjon er i A2-s1,d0 [ubrennbart materiale]. R 15 R 15 R 0 (ingen krav) Etasjeskillere i byggverk med høyst 8 etg R 60 A2-s1,d0 [A 60] - Bæresystem skal ha tilfredsstillende bæreevne og stabilitet i minimum den tid som er nødvendig for å rømme og redde personer og husdyr - Branncellebegrensende konstruksjoner må understøttes av bærende konstruksjoner med tilsvarende eller høyere brannmotstand - Takkonstruksjoner er sekundært bærende bygningsdel, når den ikke er en del av hovedbæresystemet eller medvirker til å stabilisere dette

49 Veiledningen til TEK10: Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Preaksepterte ytelser: Unntak fra 11-4 tabell 1 Åpne parkeringshus, oppført i A2-s1,d0 [ubrennbart materiale] Bygningsdel med redusert krav til brannmotstand Parkeringshus med > 1/3 åpne veggflater. Forutsetter god gjennomlufting og høyde <= stigehøyde R 15 A2-s1, d0 [ubrennbart] Brannklasse R 15 A2-s1, d0 [ubrennbart] R 15 A2-s1, d0 [ubrennbart] - Åpningene må være fordelt og de enkelte plan ha slik form at en oppnår god gjennomlufting - Byggverket må ikke være høyere enn at slokkemannskapene kan komme lett til med sine høyderedskaper. - Det forutsettes at nødvendig tid til rømning og sikkerhet for slokkemannskaper er ivaretatt

50 Veiledningen til TEK10: Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Preaksepterte ytelser: Unntak fra 11-4 tabell 1 Takkonstruksjon uten krav til brannmotstand Bygningsdel med redusert krav til Brannklasse brannmotstand Takkonstruksjonen er skilt fra underliggende plan med branncellebegrensende bygningsdel dimensjonert for tosidig brannpåkjenning Alle materialer i takkonstruksjonen, inkl. isolasjon, er utført i A2-s1,d0 [ubrennbart materiale] Takkonstruksjon er beskyttet nedenfra med kledning K210 B-s1,d0 [K1]. Byggverk i risikoklasse 4 kan ha kledning K210 D-s2,d0 [K2]. Isolasjonen må være i A2- s1,d0 [ubrennbart materiale] R 0 (ingen krav) R 0 (ingen krav) R 0 (ingen krav) R 0 (ingen krav) - Forutsatt at takkonstruksjon ikke har avgjørende betydning for byggverkets stabilitet i rømningsfasen - Gjelder for bygg uten loft eller med loft som bare benyttes som lager

51 Kommentarer - I de fleste tilfeller vil bærende stålkonstruksjoner klare kravet til brannmotstand i 15 minutter (R15) uten brannmaling eller annen brannteknisk isolering. - Reduksjon av veiledningens krav er mulig gjennom kompenserende tiltak eller annen utførlig dokumentasjon. Eksempelvis kan det i flerbrukshall settes ut brannvakter ved ansamling av mange mennesker. Bærekonstruksjonene kan dermed utføres med ingen eller redusert krav til brannmotstand

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Publikasjon nr. 34 Mur og betong i bygningsmessig brannvern Prosjekteringsanvisning 2014 Revidert utgave 2014 brannvernsamarbeidet mur og betong FORORD Utgitt av: Brannvernsamarbeidet mur og betong (BMB)

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

Rapport til. 16. april 2015. 24. april 2014 til 16. april 2015. Handlingsplan, regnskap for 2014 og. budsjett for 2015

Rapport til. 16. april 2015. 24. april 2014 til 16. april 2015. Handlingsplan, regnskap for 2014 og. budsjett for 2015 Vår dato: 18. mars 2015 Vår ref.: Kjetil Myhre Rapport til Norsk Stålforbund s Årsmøte 16. april 2015 om virksomheten fra 24. april 2014 til 16. april 2015 Handlingsplan, regnskap for 2014 og budsjett

Detaljer

Rapport til. Norsk Stålforbund s Årsmøte. 24. april 2014. om virksomheten fra. 24. april 2013 til 24. april 2014. Handlingsplan, regnskap for 2013 og

Rapport til. Norsk Stålforbund s Årsmøte. 24. april 2014. om virksomheten fra. 24. april 2013 til 24. april 2014. Handlingsplan, regnskap for 2013 og Vår dato: 27. mars 2014 Vår ref.: Kjetil Myhre Rapport til Norsk Stålforbund s Årsmøte 24. april 2014 om virksomheten fra 24. april 2013 til 24. april 2014 Handlingsplan, regnskap for 2013 og budsjett

Detaljer

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk (1) Brannspredning mellom byggverk skal forebygges

Detaljer

Norge rundt 2004. Aktiviteten i Norsk Stålforbund Marked Bygg og broer

Norge rundt 2004. Aktiviteten i Norsk Stålforbund Marked Bygg og broer Norge rundt 2004 Aktiviteten i Norsk Stålforbund Marked Bygg og broer Forbundet Norsk Stålforbund Formål: Å fremme bruken av stål ved å spre kunnskaper om stål og dets anvendelse i alle typer konstruksjoner.

Detaljer

Verifikasjon og dokumentasjon av branntekniske krav i teknisk forskrift ved bruk av trekonstruksjoner i fleretasjes bygninger

Verifikasjon og dokumentasjon av branntekniske krav i teknisk forskrift ved bruk av trekonstruksjoner i fleretasjes bygninger Verifikasjon og dokumentasjon av branntekniske krav i teknisk forskrift ved bruk av trekonstruksjoner i fleretasjes bygninger Håkon Silderen Halvorsen Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2014 Hovedveileder:

Detaljer

HOVEDPROSJEKT: BIRI / MILJØBYGG. Mariskovegen 19 HÅVARD DYBENDAL OLE KRISTIAN EGGE TOR ANDERS SKOGSTAD. Dato: 12.05.2005

HOVEDPROSJEKT: BIRI / MILJØBYGG. Mariskovegen 19 HÅVARD DYBENDAL OLE KRISTIAN EGGE TOR ANDERS SKOGSTAD. Dato: 12.05.2005 HOVEDPROSJEKT: BIRI / MILJØBYGG Mariskovegen 19 FORFATTERE: ROAR DANIELSEN HÅVARD DYBENDAL OLE KRISTIAN EGGE TOR ANDERS SKOGSTAD Dato: 12.05.2005 SAMMENDRAG AV HOVEDPROSJEKT Tittel: Biri / Miljøbygg Nr.

Detaljer

Brann- og lydisolering

Brann- og lydisolering Brann- og lydisolering 2 Denne brosjyren er ment som et enkelt oppslagsverk for alle som arbeider med branntekniske problemstillinger i forbindelse med prosjektering og utførelse av ulike konstruksjoner

Detaljer

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Helse Førde HF Administrasjon Drift og eigedom Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Side Grunnundersøkingar RIG1 m vedl A-C Helse Førde - Bygg Aust (innhaldsliste side 4) 2-18 Fundamenteringsvurderingar

Detaljer

CONLIT Brannsikringsguide 2013

CONLIT Brannsikringsguide 2013 CONLIT Brannsikringsguide 2013 Ikoner I denne guiden kan man orientere seg ved hjelp av diverse ikoner. BRUKSOMRÅDE Hvor benyttes produktet TEKNISKE FAKTA Hva er produktets kvalitet og spesifikasjoner

Detaljer

Standard for kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider

Standard for kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider Standard for kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider Steinar Leivestad, Standard Norge September 2011 Kontroll har vært en naturlig del av våre standarder på byggeområdet helt siden starten

Detaljer

Veileder for brannsikker ventilering Versjon 2

Veileder for brannsikker ventilering Versjon 2 BV Nett Veileder for brannsikker ventilering Versjon 2 VERSJON 2 30 oktober 2012 1 INNLEDNING Definisjoner 2 OMFANG 3 KRAV Andre veiledere Akseptkriterier 4 FORUTSETNINGER FOR PROSJEKTERING OG UTFØRELSE

Detaljer

Gjerdrum Bo- & Behandlingssenter. Brannteknisk tilstandsrapport

Gjerdrum Bo- & Behandlingssenter. Brannteknisk tilstandsrapport GRUNNLAG & FORUTSETNINGER... 3 1.1 Beskrivelse av oppdraget (omfang, avgrensinger m.v.)... 3 1.2 Beskrivelse av objektet... 4 1.3 Dokumentasjon av sikkerhet & retting av avvik i eldre bygninger... 6 1.4

Detaljer

GULVPLATER B-83-06.2014

GULVPLATER B-83-06.2014 GULVPLATER B-83-06.2014 1 Innledning Forestia AS Hovedadministrasjon på Braskereidfoss ca. 200 medarbeidere ca. 600 mill. kr. i omsetning Kapasiteter Sponplater / år: 360.000 m 3 I-bjelker / år: 750.000

Detaljer

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Juli 2010 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sammendrag... 2 Forutsetninger... 3 1.1 Eiendomsinformasjon... 4 1.2 Branntekniske grunnlagsdata... 5 1.3 Bæresystem, etasjeskiller

Detaljer

Veileder om uavhengig kontroll

Veileder om uavhengig kontroll Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.09.2012 Veileder om uavhengig kontroll 1 Innledning Denne veilederen er utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet. Veilederen beskriver anbefalt gjennomføring

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger

HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger av Norsk Stålforbund og Betongelementforeningen Redaksjonsutvalget har

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

Sertifisering og CE-merking av lastbærene komponenter av stål ihht NS-EN 1090-1

Sertifisering og CE-merking av lastbærene komponenter av stål ihht NS-EN 1090-1 Informasjon fra Sertifisering og CE-merking av lastbærene komponenter av stål ihht NS-EN 1090-1 CE-merking av byggevarer 2. utgave 2013 CE-merking er et system for produktmerking i EU-området (EU og EØS),

Detaljer

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 18.08.2015 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider (1) I byggverk beregnet for virksomhet

Detaljer

Brannsikring av ventilasjonsanlegg. Stefan Andersson - Norconsult AS Fagkoordinator brannsikkerhet

Brannsikring av ventilasjonsanlegg. Stefan Andersson - Norconsult AS Fagkoordinator brannsikkerhet Brannsikring av ventilasjonsanlegg Stefan Andersson - Norconsult AS Fagkoordinator brannsikkerhet Målsetning Kort gjennomgå de branntekniske utfordringene med ventilasjonsanlegg ved brann. Få en oversiktlig

Detaljer

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 1 Innledning 3. utgave, 2003 Veiledningen ble utgitt første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. I tiden som er gått er vår

Detaljer

Generelt om kontroll

Generelt om kontroll 26.11. Norsk bygningsfysikkdag Kvalitetssikring, prosjektkontroll og nye krav til obligatorisk uavhengig kontroll hvordan kan dette gjennomføres? Olav Ø. Berge STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Generelt om

Detaljer

Norsk brannvernforening gjennom 87 år

Norsk brannvernforening gjennom 87 år BFO dagene 2010 Norsk brannvernforening gjennom 87 år Ved hver brand der forebygges, spares verdier for samfunnet (Forsikringsdirektør J. Ødegaard, 1923) Tok initiativ til å stifte en landsforening som

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av personell FG-900:2 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007 VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 4. utgave mars 2007 TEK Innhold Innhold... 4 Innledning...10 Om veiledningen... 10 Forskriftens virkeområde... 10 Dispensasjon... 11 Dispensasjon

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer