Norge Rundt. - faglige aktiviteter - statistikker - stålprosjekter siste år ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norge Rundt. - faglige aktiviteter - statistikker - stålprosjekter siste år ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund"

Transkript

1 Norge Rundt - faglige aktiviteter - statistikker - stålprosjekter siste år ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund

2 Norsk Stålforbund har promotert bruken av stål siden 1993

3 Norsk Stålforbund Norsk Stålforbund ble stiftet i 1993 Tidligere tilknyttet NTS og Standard Norge Selvstendig interesseorganisasjon fra 2008 Kontor i Karl Johans gate 8, Oslo Virksomheten ledes av - daglig leder: Kjetil Myhre - prosjektleder: Lasse Kilvær Finansieres gjennom medlemskontingenter og salg av publikasjoner, kursvirksomhet, statistikk og internett-tjenester m.m.

4 Norsk Stålforbund Norsk stålforbund er en selvstendig interesse- og serviceorganisasjon for stålbransjen Formål: - Å fremme bruken av stål ved å spre kunnskaper om stål og dets anvendelse i alle typer konstruksjoner - Norsk Stålforbund skal fungere som et kompetansesenter for bruk av stål

5 Norsk Stålforbund Enkeltmedlemmer Norsk Forening for Stålkonstr. Den norske Stålgruppen Norsk Stålforbund IGS Nordic Galvan Stål og metallgross forening = eget styre = eget styre med egen økonomi

6 Norsk Stålforbund Antall medlemmer, per kategori Stålprodusenter: 8 Tynnplateprodusenter: 7 Stål- og metallgrossister: 12 Stålentreprenører: 51 Stål- og fasade entreprenører: 13 Entreprenører: 7 Rådgivende ingeniører: 17 Korrosjonsbeskyttelse: 1 Programvare/IKT: 4 Brannsikring/isolering: 2 Betongelementprodusenter: 3 Bygging og vedlikehold: 1 Gjenvinning/resirkulering: 2 Veggelementer: 2 Festemateriell/maskiner: 4 Inspeksjon/dokumentasjon: 6 Interesseorganisasjoner: 5

7 Norsk Stålforbund 17 nye medlemmer i 2013 Hjellnes Consult Trøndersveis Borg Bygg Christie & Opsahl Sveen Mek og Elektro HMR Group Edgen Murray Norge Norsk Gjenvinning B Group BB-Lakk&Mek Stålpartner SIAS Hevad Industry Supply Norge Teknologisk Institutt QA & Weld Tech BEKO Industriverksted

8 Hovedaktiviteter Kompetanse og rekruttering Knytte faglige nettverk Internasjonalt arbeid Standardisering Informasjon og orakeltjeneste Statistikk-tjenester: import og prisindekser Kvalitetssikring / godkjenning Utvikling og salg av bøker og publikasjoner Priskonkurranser Miljøarbeider

9 Hovedaktiviteter i år Oversetting av Detaljhåndbokserien Nytt masteprosjekt (designmaster) Utvikling av 20 stk EPDer Utarbeide produksjonsunderlag Utarbeide supplerende betingelser for Stålog Fasadeentreprenører Informere om momssvindel av stål Utarbeide etiske regler (retningslinjer) Utarbeide FAQ ifm CE-merking Info og seminar/kurs om CE-merking

10 Del 3: 2010 Bokhandel på nett

11 Utgivelser 2013

12 Under utvikling Oversetting av SBIs Detaljhåndbokserie til norsk og tilpassing til norske parametere SBI Steel Connections Forhandler: Strusoft i Sverige Nois i Norge Nå på norsk!

13 Miljødeklarasjoner (EPD) Professor Annik M Fet, NTNU, har utviklet PCR, LCA for 20 EPDer som omfatter følgende ståltyper: - åpne profiler (H, I, U osv) - kaldformede hulprofiler - varmformede hulprofiler - plater (og hatteprofiler) 5 prosjektpartnere med 4 EPDer hver: - Norsk Stålforbund (fra vugge til port) - Contiga (fra vugge til grav) - EMV Construction (ditto) - AK Mekaniske (ditto) - Stålfabrikken Skanska (ditto)

14 Sikre bygg I og II Sikre bygg I formål: informere bestillere, prosjekterende og utførende om de krav som er satt til utførelsen i ny NS-EN få flere eiere, utbyggere og entreprenører til å etterspørre bedrifter som kan dokumentere sin kompetanse eller er Godkjent for utførelse etter Stålforbundets ordning få flere stålentreprenørene til å søke om å bli Godkjent for utførelse Sikre bygg II formål: informere om krav til sertifisering og CE-merking av stålkonstruksjoner ihht EN

15 Norsk/Svensk samarbeidsprosjekt Stålforbundet har siden 2006 samarbeidet med SBI om bladet Nyheter om STÅLBYGGNAD Utkommer 4 ganger i året. Opplag: mer enn i Sverige og Norge Svenske, Norske og Internasjonale nyheter Gratis abonnement: - finansiert gjennom annonsesalg

16 Norsk/Svensk samarbeidsprosjekt Nytt i 2013: Særtrykk for det norske markedet Ny tittel «Nyheter om STÅLBYGG» Egne medlemssider bak i bladet - er samtidig blitt Stålforbundets offisielle medlemsblad Hensikten: å gjøre bladet mer attraktivt i det norske markedet, for lesere og annonsører.

17 Norsk Stålkonstruksjonspris

18 Norske Arkitektstudenters Stålkonstruksjonspris 2005: Anders Espen Bærheim, AHO "P(t)ower of the rings" 2009: Knut Gullbrand Borgen, AHO "Farnes rasteplass". 2011: Sverre Mæx Hegrenæs Stenersen, NTNU "Gjenbruk av oljeplattformer en mulighetsstudie". 2007: Isak Johan Iversen, AHO "Ny bro over Drammenselva"

19 Prisvinnere 2013 Norsk Stålkonstruksjonspris 13 Trollstigplatået Byggherre: Statens vegvesen, Turistvegseksjonen Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS Rådg. ingeniør: Dr. Techn Kristoffer Apeland AS Stålentreprenør: Christie & Opsahl AS Norske Arkitetektstudenters Stålkonstrukjonspris 2013 Guro Langemyhr og Rasmus Steen Pettersen, AHO for prosjektet: Seeing the park for the trees

20 Importstatistikken Kilde: Statistisk Sentralbyrå

21 Stålprisindekser Kilde: Statistisk Sentralbyrå

22 Medlemssider

23 Kurs og arrangementer halvår 2013 Kurs: Fatigue of offshore structures - Advanced course Kurs: Eurokode 3 Del 1-1 Allmenne regler / bygninger Temakveld: Bruk av ikke-lineære og konstruksjonspålitelighetsmetoder i design Kurs: Praktisk prosjektering av stålbygg Seminar Sikre Bygg II: Sertifisering og CE-merking ihht Kurs: Eurokode 3-1-5: Dimensjonering av platekonstruksjoner Kurs: Eurokode 3-1-3: Dimensjonering av tynnplatekonstruksjoner Temakveld: Beregningsprogrammer for tynnplatekonstruksjoner Kurs: Eurokode 3-1-1: Innføring i ECCS lærebok: Design of Steel Structures Kurs: Eurokode 3 Del 1-8 Knutepunkter av hulprofiler Årsmøter med foredrag & middag Kurs: Brannteknisk dimensjonering av stålkonstruksjoner ihht Eurokode 1 og 3 Temakveld: Grunnkonstruksjoner (peler-spunt) Kurs: Fatigue design and analysis of steel structures Basic course Konferanse: Norsk Offshoredag 2013 Kurs: Subsea production systems Kurs: Beregning av knutepunkter og forbindelser iht EK3: NS-EN Temakveld: Stålmaterialer. Valg, innkjøp og oppfølging onshore og offshore Kurs: Design of steel structures according to Eurocode 3 - Basic course

24 Kurs og arrangementer halvår 2013 Studietur til Edinburgh Kurs: Eurokode 3 Del 1-1 Allmenne regler / bygninger Kurs: Beregning av knutepunkter og forbindelser etter EK3: NS-EN Kurs: Fatigue design and analysis of steel structures Basic course Kurs: Subsea production systems Kurs: FPC-kurs (fabrikkens produksjonskontroll) Kurs: Design of steel structures acc. to American Structural Standards (AISC) Kurs: Eurokode 8: Prosjektering av stålkonstruksjoner for seismisk påvirkning Konferanse: Norsk Ståldag 2013 Kurs: Praktisk prosjektering av stålbygg Kurs: Kontraktskurs for underentreprenører Kurs: Eurokode 3 Del 1-8: Knutepunkter av hulprofiler Kurs: Fatigue of offshore structures - Advanced course Temakveld: Ikke-lineære FE-analyser brukt ved beregning av offshore stålkonstr. + Sertifisering og CE-merking av stålkonstr. til landanlegg ihht NS-EN Kurs: NORSOK-standardene for prosjektering av offshore stålkonstruksjone Kurs: Prosjektering av offshore stålkonstruksjoner for løfteoperasjoner Temakveld med juleavslutning

25

26

27 Statistikker

28 Statistikker Kilde: Prognosesenteret

29 Statistikker Kilde: Prognosesenteret

30 Statistikker Kilde: Prognosesenteret

31 Statistikker Kilde: Prognosesenteret

32 Statistikker Kilde: Prognosesenteret

33 Statistikker Kilde: Prognosesenteret

34 Statistikker Kilde: Den norske Stålgruppen

35 Statistikker Kilde: Den norske Stålgruppen

36 Statistikker Kilde: Den norske Stålgruppen

37 Statistikker Kilde: Den norske Stålgruppen

38 Prosjekter siste året

39 BAMA, Alnabru, Oslo

40 BAMA, Alnabru, Oslo

41 Deloitte, Barcode i Bjørvika

42 Deloitte, Barcode i Bjørvika

43 Fornebu senter

44 Fornebu senter

45 Fornebu senter

46 Frydenhaug skole

47 Markensplassen

48 Nordkisa barneskole

49 Schweigaardsgate 21-23

50 Wilberg Atrium, Fr.stad

51 Lerkendal hotell og konferansesenter

52

53

54 Barcode B13, Bjørvika

55 Kiwi, Magnor

56 Langset skole, Minnesund

57 Langset skole, Minnesund

58 MAD B11, Barcode, Bjørvika

59 MAD B11, Barcode, Bjørvika

60 Industribygg, Odda Holmen

61 Industribygg, Odda Holmen

62 Slåttland Mekaniske - Rudskogen

63 Slåttland Mekaniske - Rudskogen

64 Østfold-sykehuset, behandlingsbygg

65 Østfold-sykehuset, behandlingsbygg

66 Gryllefjordbrua på Senja

67 Gryllefjordbrua på Senja

68 Gryllefjordbrua på Senja

69 Bro over Ljungan i Sundsvall

70 Bro over Ljungan i Sundsvall

71 DnB Bergen Solheimsviken

72 Kanalveien 11 office building, Bergen

73 Sartor Senter 2&3 shopping centre, Straume

74 Sartor Senter 2&3 shopping centre, Straume

75 Trivselhagen Flerbrukshall, Sandane

76 Jessheim Is- og Flerbrukshall

77 Jessheim Is- og Flerbrukshall

78 Br. Dahl Trondheim

79 Lillehammer Ishall

80 Statoil, Fornebu

81 Norge Rundt End

Rapport til. Norsk Stålforbund s Årsmøte. 24. april 2014. om virksomheten fra. 24. april 2013 til 24. april 2014. Handlingsplan, regnskap for 2013 og

Rapport til. Norsk Stålforbund s Årsmøte. 24. april 2014. om virksomheten fra. 24. april 2013 til 24. april 2014. Handlingsplan, regnskap for 2013 og Vår dato: 27. mars 2014 Vår ref.: Kjetil Myhre Rapport til Norsk Stålforbund s Årsmøte 24. april 2014 om virksomheten fra 24. april 2013 til 24. april 2014 Handlingsplan, regnskap for 2013 og budsjett

Detaljer

Rapport til. 16. april 2015. 24. april 2014 til 16. april 2015. Handlingsplan, regnskap for 2014 og. budsjett for 2015

Rapport til. 16. april 2015. 24. april 2014 til 16. april 2015. Handlingsplan, regnskap for 2014 og. budsjett for 2015 Vår dato: 18. mars 2015 Vår ref.: Kjetil Myhre Rapport til Norsk Stålforbund s Årsmøte 16. april 2015 om virksomheten fra 24. april 2014 til 16. april 2015 Handlingsplan, regnskap for 2014 og budsjett

Detaljer

Norge rundt 2004. Aktiviteten i Norsk Stålforbund Marked Bygg og broer

Norge rundt 2004. Aktiviteten i Norsk Stålforbund Marked Bygg og broer Norge rundt 2004 Aktiviteten i Norsk Stålforbund Marked Bygg og broer Forbundet Norsk Stålforbund Formål: Å fremme bruken av stål ved å spre kunnskaper om stål og dets anvendelse i alle typer konstruksjoner.

Detaljer

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Vi innkaller herved personlige- og bedriftsmedlemmer til årsmøte onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Program:

Detaljer

Mange spennende forslag til operabygg i stål eller kombinasjon stål og betong

Mange spennende forslag til operabygg i stål eller kombinasjon stål og betong STÅLNYTT Informasjonsblad for norsk stålmiljø ISSN: 0805-1259 Norsk Stålforbund Norwegian Steel Association Nr. 1 2000 Mange spennende forslag til operabygg i stål eller kombinasjon stål og betong Utstilling

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Det innkalles til årsmøte i Norsk Betongforening. Tirsdag 29. april 2014 kl 17.00, Vika konferansesenter i Oslo

ÅRSMØTE 2014. Det innkalles til årsmøte i Norsk Betongforening. Tirsdag 29. april 2014 kl 17.00, Vika konferansesenter i Oslo ÅRSMØTE 2014 Det innkalles til årsmøte i Norsk Betongforening Tirsdag 29. april 2014 kl 17.00, Vika konferansesenter i Oslo I forbindelse med årsmøtet arrangeres: Årsmøte for Miljøbasen kl 11:00, se eget

Detaljer

Stålkurs høsten 2007

Stålkurs høsten 2007 Stålkurs høsten 2007 Prosjektering og dimensjonering av stålkonstruksjoner for jordskjelvbelastninger - Earthquake Resistence Structures - Eurocode 8 - National Annex for Norway Onsdag 7. november, Ingeniørenes

Detaljer

HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger

HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger av Norsk Stålforbund og Betongelementforeningen Redaksjonsutvalget har

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013

GENERALFORSAMLING 2013 www.betongrehabilitering.net GENERALFORSAMLING 2013 Det innkalles til årsmøte/generalforsamling i Norsk Forening for Betongrehabilitering Tirsdag11. mars 2014 kl. 17: 15, First Hotel, Drammen Årsmøte inngår

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2014

GENERALFORSAMLING 2014 www.betongrehabilitering.net GENERALFORSAMLING 2014 Det innkalles til årsmøte/generalforsamling i Norsk Forening for Betongrehabilitering Tirsdag 11. mars 2014 kl. 17: 15, First Hotel, Drammen Årsmøte

Detaljer

NORSK BETONGFORENING ÅRSBERETNING

NORSK BETONGFORENING ÅRSBERETNING NORSK BETONGFORENING ÅRSBERETNING 1. juli 2006 30. juni 2007 1 INNHOLDSFORTEGNELSE BERETNING 1. JULI 2006 30. JUNI 2007 1. ORGANISASJON OG MEDLEMSKAP... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Norsk Betongforenings formål...3

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013

GENERALFORSAMLING 2013 www.betongrehabilitering.net GENERALFORSAMLING 2013 Det innkalles til årsmøte/generalforsamling i Norsk Forening for Betongrehabilitering Tirsdag12. mars 2013 kl. 17: 15, First Hotell, Drammen Årsmøte

Detaljer

Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger Praktiske opplysninger Prosjektering av stålkonstruksjoner iht 84252281 Tromsø: Tirsdag 14. oktober. Quality Hotel Saga 84254281 Trondheim: Tirsdag 4. november. Britannia Hotel 84257281 Oslo: Tirsdag 2.

Detaljer

Styrets sammensetning og arbeide

Styrets sammensetning og arbeide Årsberetning 2013 2 Styrets sammensetning og arbeide Styrets sammensetning Randi S. Egeland (Hå Element AS) Geir Høybråten (Loe Betongelementer AS) Jan Arvid Johansen (Block Berge Bygg AS) Svein Helge

Detaljer

ÅRSMØTE. Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900. Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika

ÅRSMØTE. Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900. Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika ÅRSMØTE Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900 Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika Dagsorden: 16:00-17:00 Del 1: Årsmøte 1. Åpning 2. Årsberetning 2013 3. Regnskap 2013 4.

Detaljer

International seminar on joint design according to Eurocode 3, part 1.8

International seminar on joint design according to Eurocode 3, part 1.8 Folder 1-1-05 06.01.05 09:26 Side 1 Forhåndsvarsel om kommende seminar våren 2005 Early notice on upcoming seminar spring 2005 International seminar on joint design according to Eurocode 3, part 1.8 Wednesday

Detaljer

årsberetning FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening Dronning Mauds gt. 15, 0250 Oslo Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo

årsberetning FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening Dronning Mauds gt. 15, 0250 Oslo Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo årsberetning 2012 FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening Dronning Mauds gt. 15, 0250 Oslo Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf.: 22 94 76 48/49 fabeko@fabeko.no www.fabeko.no GANDALF Foto: FABEKO, byggutengrenser.no,

Detaljer

ÅRSMØTE. Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900. Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika

ÅRSMØTE. Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900. Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika ÅRSMØTE Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900 Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika Dagsorden: 16:00-17:00 Del 1: Årsmøte 1. Åpning 2. Årsberetning 2013 3. Regnskap 2013 4.

Detaljer

l Stålbyggnadsdagen l Norsk Ståldag l Gehry Building l Certifiering av stålbyggnadskonstruktörer

l Stålbyggnadsdagen l Norsk Ståldag l Gehry Building l Certifiering av stålbyggnadskonstruktörer S T Å L B Y G G N A D S I N S T I T U T E T S N Y H E T E R Studiebesök under Stålbyggnadsdagen. Studiebesök under Norsk Ståldag l Stålbyggnadsdagen l Norsk Ståldag l Gehry Building l Certifiering av stålbyggnadskonstruktörer

Detaljer

Prosjektkatalog ØkoBygg-programmet 1998 2002

Prosjektkatalog ØkoBygg-programmet 1998 2002 Prosjektkatalog ØkoBygg-programmet 1998 2002 Forord På initiativ fra byggenæringen ble omstillingsprogrammet ØkoBygg etablert i 1998 som et femårig program for økt miljøeffektivitet i bygg-, anlegg- og

Detaljer

Din møteplass for automatisering NFA Årsrapport 2002

Din møteplass for automatisering NFA Årsrapport 2002 NFA Årsrapport 2002 NFA-aarsrapport 2002.doc nfaplassen.no 1 av 11 Innhold 1. Innledning s. 3 2. Medlemmer s. 3 3. Styret s. 3 4. Virksomhetsområdene s. 4 5. Regnskap s. 7 6. Strategi s. 8 7. Handlingsplan

Detaljer

Årsberetning 2007 Byggevareindustriens Forening

Årsberetning 2007 Byggevareindustriens Forening Årsberetning 2007 Byggevareindustriens Forening 2 BRANSJEN OG MARKEDET Det gode markedet for byggevarer holdt seg gjennom hele 2007 på et høyt nivå. Byggevareindustriens Forenings løpende statistikk viser

Detaljer

Beregning av bygningskonstruksjoner for jordskjelvlaster

Beregning av bygningskonstruksjoner for jordskjelvlaster S T Å L K U R S H Ø S T E N 2 0 0 8 Beregning av bygningskonstruksjoner for jordskjelvlaster - Beregning av Eurocode 8 / NS-EN-1998-1 - Grunnforhold, duktilitet og konstruksjonsrespons - Jordskjelvberegninger

Detaljer

LCC Forum. Program Deltakerliste Årsmøtepapirer LCC Forum. Velkommen til seminar og årsmøte i Oslo 15.05: Medlemmer: Sekretariat

LCC Forum. Program Deltakerliste Årsmøtepapirer LCC Forum. Velkommen til seminar og årsmøte i Oslo 15.05: Medlemmer: Sekretariat Velkommen til seminar og årsmøte i Oslo 15.05: LCC Forum - Livsløpsplanlegging og LCC erfaringer og overblikk - Hvordan bygge LCC-kompetanse i organisasjonen? - Kostnadsdekkende husleie råd og erfaringer

Detaljer

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening ÅRSMELDING 2013

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening ÅRSMELDING 2013 Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening ÅRSMELDING 2013 NIL er en nasjonal interesseorganisasjon for interiørarkitekter og møbeldesignere på masternivå. Foreningens formål er å ivareta

Detaljer

midtveisrapport NORGES ARKITEKTER midtveisrapport: norges arkitekter 1

midtveisrapport NORGES ARKITEKTER midtveisrapport: norges arkitekter 1 midtveisrapport NORGES ARKITEKTER Et samarbeidsprosjekt mellom AFAG, NAL, NIL og NLA midtveisrapport: norges arkitekter 1 Innhold Til medlemmene side 02 1. Hvorfor Norges Arkitekter? side 03 2. Prosessen

Detaljer

Dette er Standard Norge

Dette er Standard Norge Årsrapport 24 Innholdsfortegnelse Dette er Standard Norge 3 Organisasjon og personale 4 Nøkkeltall 5 Styrets årsberetning for 24 6 Resultatregnskap 9 Balanse per 31. desember 24 1 Noter til regnskapet

Detaljer

FREMTIDENS BY IDEER. Nr.3 / Des 10. Passivhus Vi viser deg hvilke bygg som er i front. El-bilens fremtid Se hva du kan tjene på å bytte ut bilparken

FREMTIDENS BY IDEER. Nr.3 / Des 10. Passivhus Vi viser deg hvilke bygg som er i front. El-bilens fremtid Se hva du kan tjene på å bytte ut bilparken Nr.3 / Des 10 Stor guide til bærekraftig utvikling DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FREMTIDENS BY GODE TIPS OG NYE IDEER TIL UTVIKLING AV NORSKE BYER MODELL: HAV EIENDOM AS EN NY HOVEDSTAD

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av personell FG-900:2 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

Chihuahuaposten, totalt (inkludert frakt) etter reforhandling av avtale: kr. 100.000,-

Chihuahuaposten, totalt (inkludert frakt) etter reforhandling av avtale: kr. 100.000,- Styremøte i Norsk Chihuahua klubb, 10 januar 2015 Sted: Elvestadveien 777, Hobøl Til stede: Karolina Linderoth (leder), Kari Kristiansen (nestleder), Line Flobergseter (styremedlem), Kristin Halvorsen

Detaljer