SINTEF NBL as Norges branntekniske laboratorium

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SINTEF NBL as Norges branntekniske laboratorium"

Transkript

1 Sandwichelementer Anne Steen-Hansen, (Norges branntekniske laboratorium) Seminar om brennbar isolasjon og bruk av plastprodukter i nye bygg Porsgrunn 23. mars Norges branntekniske laboratorium 2 1

2 Dette vil jeg snakke om: Hva sier byggeforskriftene?...og hvorfor? Hvordan branntester man? Hva betyr brannklassifiseringen? Hvordan dokumenterer man brannegenskapene?...og litt om Byggforskserien til slutt. 3 Krav til dokumentasjon av produkter 29-7 i plan- og bygningsloven, PBL:... Ethvert produkt som skal inngå i et byggverk, skal ha forsvarlige egenskaper. Produsent eller dennes representant skal sørge for at egenskapene til produktet dokumenteres, og er forpliktet til å gi de opplysninger til tilsynsmyndigheten som er nødvendige for utøvelse av tilsyn med produktets egenskaper

3 Byggteknisk forskrift med veiledning Ny forskrift satt i kraft 1. juli 2010 TEK10 Kapittel 2 Dokumentasjon av oppfyllelse av krav Kapittel 3. Dokumentasjon av produkter Kapittel 11. Sikkerhet ved brann 5 De viktigste branntekniske egenskapene til et materiale Antennelighet Varmeavgivelse Forbrenningsvarme Flammespredningsevne Brennende dråper Røykproduksjon Giftighet av røykgassene 3

4 Eksempler på ytelser gitt i veiledning til TEK Tabell 1A: Ytelser til overflater og kledninger for risikoklasse 1-5. Overflater i brannceller Brannklasse som er rømningsvei Vegger og himling / tak B-s1,d0 [In 1] B-s1,d0 [In 1] B-s1,d0 [In 1] Golv D fl -s1 [G] D fl -s1 [G] D fl -s1 [G] Utvendige overflater Overflater på ytterkledning D-s3,d0 [Ut 2] B-s3,d0 [Ut 1] B-s3,d0 [Ut 1] 7 Ute Ytterkledning: Overflatekrav D-s3,d0 Hulrom: Overflatekrav D-s3,d0 Preaksepterte krav i yttervegg Inne Innerkledning: Overflatekrav B-s1,d0 Innerkledning: Kledningskrav K 2 10 Isolasjon: A 2 -s1,d0 8 4

5 Byggevaredirektivet (Construction Products Directive, CPD) 6 grunnleggende krav: 1. Mekanisk motstandsevne og stabilitet 2. Brannsikring 3. Hygiene, helse og miljø 4. Sikkerhet ved bruk 5. Støyvern 6. Energisparing og varmeisolering 9 Harmoniserte standarder Utarbeidet på oppdrag fra EU- kommisjonen Løsninger som tilfredsstiller CPDs grunnleggende krav Mandat Standard Publisering i Official Journal 10 5

6 Harmoniserte standarder Produktstandard Prøvingsstandard Klassifikasjonsstandard Standard for utvidet anvendelse av prøvingsresultater Liste over harmoniserte standarder på nettet 11 Produktstandarder Annex C: brannprøving direkte anvendelse av test resultater Annex ZA: attestasjon t av samsvar med grunnleggende krav CE-merking 12 6

7 Produktstandard for sandwichelementer NS-EN 14509:2006 Selvbærende sandwich-element med kjerne av isolasjon og ytterhud av metallplater - Fabrikkframstilte produkter Spesifikasjoner 13 7

8 Brennbar isolasjon byggteknisk forskrift TEK : Materialer og produkters egenskaper ved brann 1. Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at sannsynligheten for at brann skal oppstå, utvikle og spre seg er liten. Det skal tas hensyn til byggverkets bruk og nødvendig tid for rømning og redning. 2. Materialer og produkter skal ha egenskaper som ikke gir uakseptable bidrag til brannutviklingen. Det skal legges vekt på mulighet for antennelse, hastigheten av varmeavgivelse, røykproduksjon, utvikling av brennende dråper og tid til overtenning. 15 Brennbar isolasjon veiledning til TEK10...Isolasjon som ikke tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 [ubrennbart/begrenset brennbart] kan derfor bare benyttes dersom bygningsdelen oppfyller den forutsatte branntekniske funksjon og isolasjonen anvendes slik at den ikke bidrar til brannspredning. Dette kan for eksempel gjøres ved at alle deler/flater av isolasjonen tildekkes, mures eller støpes inn

9 Sandwichpaneler med brennbar kjerne Ytelser angitt i veiledning til 11-9 i TEK10 Dokumenteres ved testing i stor eller mellomstor skala. 17 ISO 9705 Room corner test Kryssfinér - overtenning 9

10 NS EN-ISO , antennelighet Liten flamme Overflate Kant? Retning? 19 NS-EN ISO Flammespredning Brennende dråper 20 10

11 En sentral prøvingsstandard NS-EN 13823:2010 Single Burning Item test t (SBI) 21 EN Single Burning Item (SBI) Hjørne Brenner 30 kw 20 minutters test 3 enkeltprøver Foto: Norsk brannvernforening, Thor Kr. Adolfsen 22 11

12 EN Single Burning Item (SBI) Kriterier for klassifisering: Brannutvikling: FIGRA Total varme: THR 600s Flammespredning Foto: Norsk brannvernforening, Thor Kr. Adolfsen Total røyk: TSP 600s Røykutvikling: SMOGRA Brennende dråper 23 Takbelegg: ENV 1187, test 2 - flygebrann Foto: Norsk brannvernforening, Thor Kr. Adolfsen 24 12

13 Takbelegg: ENV 1187, test 2 - flygebrann Brennende trekrybbe Vind Kriterier til skade i takbelegg og underlag Klasse B roof (t2) Foto: Norsk brannvernforening, Thor Kr. Adolfsen 25 Eksempel på en klassifikasjonsstandard NS-EN :2007 +A1:2009 Euroklassene 26 13

14 EN Brannteknisk klassifisering av bygningsmaterialer Euroklasser: A1, A2, B, C, D, E, F Røyk: s1, s2, s3 Brennende dråper: d0, d1, d2 27 Klassifisering av egenskaper ved brannpåvirkning (Reaction to fire) B-s1 s1,d0 Antennelighet Varmeavgivelse Flammespredning A1, A2, B, C, D, E, F Røykproduksjon: s1, s2, s3 Brennende dråper d0, d1, d

15 Brannklassifisert uten prøving CWFT - Classified without further testing Regler utarbeidet av EUs stående byggeutvalg (SCC) Publisert i EUs Official Journal Gjelder kun egenskaper ved brannpåvirkning 14 CWFT er vedtatt per desember /600/EG Double skin metal faced sandwich panels for roofs 29 Klassifikasjonsstandarder i EN serien: Del 1: Klassifisering ved bruk av resultater fra prøving av materialers egenskaper ved brannpåvirkning Del 2: Klassifisering ved bruk av resultater fra brannmotstandsprøving, unntatt ventilasjonssystemer Del 3: Klassifisering ved bruk av resultater fra brannmotstandsprøving av produkter og deler brukt i ventilasjonsanlegg: kanaler og spjeld med brannmotstand Del 4: Klassifisering ved bruk av data fra brannmotstandsprøving av komponenter i røykkontrollsystemer Del 5: Klassifisering ved bruk av resultater fra prøving av tak utsatt for utvendig branneksponering 30 15

16 Bygningsdelers brannmotstand Hvor lenge opprettholder bygningsdelen sine vesentlige funksjoner i en standardisert brann? R bæreevne Konstruktive egenskaper opprettholdes. E integritet Ingen brannsmitte gjennom bygningsdel ved flammer eller varme gasser. I isolasjonsevne Ingen brannsmitte gjennom bygningsdelen ved varmeledning 31 Bygningselementer Skiller Dører og vinduer Gjennomføringer Verdiskap 32 16

17 Klassifisering av bygningsdelers brannmotstand (Resistance to fire) REI30 Minutter brannmotstand Bæreevne R Isolasjonsevne I Integritet E M = mekanisk motstand W = stråling C = selvlukkende (dører) S = røyktetthet (dører) 33 Prøvingsrapport Produktbeskrivelse Testmetode Monteringsdetaljer Testresultater 34 17

18 Klassifikasjonsrapport Produktbeskrivelse Underlag for klassifisering: Testrapport(er) Testresultater Klassifisering Anvendelsesområder Muligheter Begrensninger 35 Utvidet anvendelse av prøvingsresultater (EXAP - Extended application of test results) CEN/TS 15177: Veiledning om utvidet anvendelse EN 15254: brannmotstand - Ikke bærende vegger EN 15080: brannmotstand (bjelker, søyler, lastbærende murvegger)... EN 15882: brannmotstand tekniske installasjoner EN 15269: brannmotstand og røyktetthet til dører EN 15725: rapportering 36 18

19 Teknisk godkjenning Byggevarer, komponenter og konstruksjonssystemer Produktet er egnet i bruk Anvendelsesområder Montering Tilfredsstiller krav til dokumentasjon Norske byggemarkedet

20 39 Planlegging Brukerkrav Prosjektering Byggesaksbehandling Arealbruk ute og inne Forslag til planløsninger Innredning og innpassing av utstyr 136 anvisninger 40 20

21 Byggdetaljer Tekniske løsninger for konstruksjoner og detaljer Energibruk Installasjoner, Materialbruk Teoretisk grunnlag 436 anvisninger i serie Byggdetaljer 41 Byggforvaltning Forvaltning Drift Vedlikehold Utbedring Ombygging 186 anvisninger 42 21

22 43 Totalt 44 anvisninger under hovedtemaet brann. I tillegg er brann undertema i mange andre anvisninger 44 22

23 Kjølerom Fryserom og fryselager 45 Til slutt System for dokumentasjon av brannsikkerhet Funksjonskrav til brannsikkerhet Enkelte løsninger er sårbare Krever kompetanse hos aktørene 46 23

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 21.03.2012 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Norsk brannvernforening gjennom 87 år

Norsk brannvernforening gjennom 87 år BFO dagene 2010 Norsk brannvernforening gjennom 87 år Ved hver brand der forebygges, spares verdier for samfunnet (Forsikringsdirektør J. Ødegaard, 1923) Tok initiativ til å stifte en landsforening som

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Publikasjon nr. 34 Mur og betong i bygningsmessig brannvern Prosjekteringsanvisning 2014 Revidert utgave 2014 brannvernsamarbeidet mur og betong FORORD Utgitt av: Brannvernsamarbeidet mur og betong (BMB)

Detaljer

Bruk av brennbar isolasjon - hendelsesanalyse og akseptkriterier FORFATTER(E) Geir Berge OPPDRAGSGIVER(E) Åpen 82-14-02438-2 107107 36

Bruk av brennbar isolasjon - hendelsesanalyse og akseptkriterier FORFATTER(E) Geir Berge OPPDRAGSGIVER(E) Åpen 82-14-02438-2 107107 36 SINTEF RAPPORT TITTEL Norges branntekniske laboratorium as Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internet: nbl.sintef.no

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Publikasjon nr. 34 Mur og betong i bygningsmessig brannvern PROSJEKTERINGSANVISNING 2005 BRANNVERNSAMARBEIDET MUR OG BETONG Mur og betong i bygningsmessig brannvern PROSJEKTERINGSANVISNING 2005 BMB BRANNVERNSAMARBEIDET

Detaljer

TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011

TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011 TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011 BRANNTEKNISKE KONSTRUKSJONER FOR TAK Eksempler på løsninger utført etter veiledning til Byggteknisk forskrift. Informasjonsblad Nr. 6 Rev. - 2011 Sist korrigert juni 2011

Detaljer

Branntekniske krav. Anne Steen-Hansen. Avdelingssjef analyser og slokking. SINTEF NBL as. anne.steen.hansen@nbl.sintef.no.

Branntekniske krav. Anne Steen-Hansen. Avdelingssjef analyser og slokking. SINTEF NBL as. anne.steen.hansen@nbl.sintef.no. Branntekniske krav Anne Steen-Hansen anne.steen.hansen@nbl.sintef.no Avdelingssjef analyser og slokking Brannseminar Ptil 22. april 2009 1 Innhold Branntekniske krav hvor stilles hvilke krav, og hvorfor?

Detaljer

Byggevarer i plast og brannsikkerhet

Byggevarer i plast og brannsikkerhet Byggevarer i plast og brannsikkerhet Anne Steen-Hansen, Forskningsleder SP Fire Research AS anne.steen.hansen@spfr.no Fagdag brann Direktoratet for byggkvalitet, 25. september 2014 Plast i byggevarer og

Detaljer

Verifikasjon av personsikkerhet

Verifikasjon av personsikkerhet Onsdag 15. juni: Verifikasjon av personsikkerhet Hva er "god nok" dokumentasjon? Hvor og hvorfor svikter det? FBA: Brannsikkerhet i bygninger Dag 2 Byggeprosess analyse og verifikasjon Branncelleveggen

Detaljer

Veileder for brannsikker ventilering Versjon 2

Veileder for brannsikker ventilering Versjon 2 BV Nett Veileder for brannsikker ventilering Versjon 2 VERSJON 2 30 oktober 2012 1 INNLEDNING Definisjoner 2 OMFANG 3 KRAV Andre veiledere Akseptkriterier 4 FORUTSETNINGER FOR PROSJEKTERING OG UTFØRELSE

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

TEK kap. 2 og 4 Dokumentasjon

TEK kap. 2 og 4 Dokumentasjon TEK kap. 2 og 4 Dokumentasjon 1 Kap. 2 Dokumentasjon for oppfyllelse av krav Dokumentasjonen fra ansvarlig prosjekterende skal Bekrefte at tiltaket oppfyller krav i og forskrift om tekniske krav til byggverk

Detaljer

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007 VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 4. utgave mars 2007 TEK Innhold Innhold... 4 Innledning...10 Om veiledningen... 10 Forskriftens virkeområde... 10 Dispensasjon... 11 Dispensasjon

Detaljer

BRANNSTRATEGI Lunner kommune, Omsorgsboliger Frøystad

BRANNSTRATEGI Lunner kommune, Omsorgsboliger Frøystad Lunner kommune BRANNSTRATEGI, Omsorgsboliger Frøystad Utgave 1 Rammesøknad Prosjekt: Ansv. søker: RIBr: KPR brann: Pro.nr: Dato 19.09.14 SG Arkitektur ved Ove Mork Roar Jørgensen AS Q177-1 Brannstrategi

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Innhold

INNHOLDSFORTEGNELSE. Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Innhold...1 Innledning...6 Om veiledningen...7 Forskriftens virkeområde...7 Dispensasjon...9 Dispensasjon og bestående byggverk... 10 Hjemmeulykker... 10 Innemiljø... 11 Forpliktelser

Detaljer

En god brannvegg betyr. En dårlig brannvegg kan bety. sikkerhet mot brann- og røykspredning sikre rømningsveier mindre risiko for totalskade

En god brannvegg betyr. En dårlig brannvegg kan bety. sikkerhet mot brann- og røykspredning sikre rømningsveier mindre risiko for totalskade Sjekk brannveggen! En god brannvegg betyr sikkerhet mot brann- og røykspredning sikre rømningsveier mindre risiko for totalskade En dårlig brannvegg kan bety stor skade på liv og eiendom høyere forsikringspremie

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-8. Brannceller

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-8. Brannceller 11-8. Brannceller Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 02.10.2015 11-8. Brannceller (1) Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv og helse

Detaljer

Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2

Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2 Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2 Veiledningen ble utgitt av statens bygningstekniske etat (BE) første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. Dette er 2.

Detaljer

1 NOEN VIKTIGE AKTIVITETER VED NBL I 2000...3. 1.1 NBLs engasjement innenfor Europeisk harmonisering av brannområdet...3

1 NOEN VIKTIGE AKTIVITETER VED NBL I 2000...3. 1.1 NBLs engasjement innenfor Europeisk harmonisering av brannområdet...3 2 1 NOEN VIKTIGE AKTIVITETER VED NBL I 2000...3 1.1 NBLs engasjement innenfor Europeisk harmonisering av brannområdet...3 1.2 Dokumentasjon av aktive brannslukkingssystem som parameter i design av brannsikkerhet...4

Detaljer

En praktikers jordnære tilnærming.

En praktikers jordnære tilnærming. Gjennomføring av ventilasjonskanaler i branncellebegrensende konstruksjoner. En praktikers jordnære tilnærming. Håkon Winterseth Lover & Regler - oppbygging Lover og Forskrifter Er juridisk bindende MÅ

Detaljer

Høringsnotat: Teknisk forskrift til plan og bygningsloven

Høringsnotat: Teknisk forskrift til plan og bygningsloven Høringsnotat: Teknisk forskrift til plan og bygningsloven 23. juni 2009 Høringsfrist: 1. oktober 2009 1 Departementet anmoder om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@krd.dep.no Last ned

Detaljer

Informasjon starter i tegning/blokk BIM-koder

Informasjon starter i tegning/blokk BIM-koder Informasjon starter i tegning/blokk BIM-koder Egenskaper blokk Elementer ID-kode / TAG Designegenskaper Areal leieavtale Vedlikehold Rapportering offentlige Kommune Arbeidstilsynet etc Digital dokumenter

Detaljer

Brannhemmende malingssystem

Brannhemmende malingssystem Gode rom OKTOBER 2011 Brannhemmende malingssystem www.moelven.no Moelven Wood Brannbeskyttet tre Moelven Wood kan levere brannhemmende trebeskyttelser, i form av brannmaling. Denne brosjyren vil presentere

Detaljer

Brannsikkerhet i bygninger

Brannsikkerhet i bygninger Brannsikkerhet i bygninger Hva må vi tenke på, og når? Hva er arkitektens ansvar? Elin Tørlen Lønvik Senioringeniør NEAS Brannconsult AS Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 1 Først litt brannteori Branntrekanten

Detaljer

Brann- og lydisolering

Brann- og lydisolering Brann- og lydisolering 2 Denne brosjyren er ment som et enkelt oppslagsverk for alle som arbeider med branntekniske problemstillinger i forbindelse med prosjektering og utførelse av ulike konstruksjoner

Detaljer

Dokumentasjon Energi, Brann, sikkerhet, Inneklima.

Dokumentasjon Energi, Brann, sikkerhet, Inneklima. Vedlikeholdsplanlegging Dokumentasjon Energi, Brann, sikkerhet, Inneklima. Hvorfor dokumentasjon Hva finnes. Standardisering FDV-dokumentasjon. Building smart Brynjulf Skjulsvik GODT DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Detaljer

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Helse Førde HF Administrasjon Drift og eigedom Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Side Grunnundersøkingar RIG1 m vedl A-C Helse Førde - Bygg Aust (innhaldsliste side 4) 2-18 Fundamenteringsvurderingar

Detaljer

Hva er nytt. om markedsføring og omsetning av byggevarer?

Hva er nytt. om markedsføring og omsetning av byggevarer? 2013 Hva er nytt om markedsføring og omsetning av byggevarer? Det nye StatoilHydro-bygget på Fornebu med Oslofjorden i bakgrunnen. Arkitekt: A-lab Foto: Thomas Tryti Pilgrim Forord B yggevaremarkedet er

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Huntonveggen

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Huntonveggen SINTEF Certification Nr. 20441 Utstedt: 25.08.2015 Revidert: Gyldig til: 01.10.2020 Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at Huntonveggen er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer