Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014"

Transkript

1 Brannsikker ventilasjon Endringer fra

2 Detaljprosjektering: Kanalgjennomføring og brannisolasjon Innhold - Hvorfor skjer det egentlig endringer nå - Overgangsordning - Trekk ut strategi, Avtrekkskanal 2

3 Hvorfor skjer det endringer nå? Harmoniserte standarder for branntekniske egenskaper i Norden og Europa (Byggevaredirektivet). EN standarder gir likhet for spesifikasjoner over landegrensene (EØS). 4

4 Hva betyr EN for oss? Steng inne strategi eller Trekk ut strategi 7

5 Sikker drift trekk ut 8

6 TEK10 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Tekniske installasjoner (1) Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke øker faren vesentlig for at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg.

7 TEK10 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Preaksepterte ytelser - ventilasjonsanlegg Ventilasjonsanlegget må utføres i materialer som tilfredsstiller klasse A2 L -s1,d0 [ubrennbare materialer]. For kanaler gjelder dette hele tverrsnittet. Unntak kan gjøres for små komponenter som ikke bidrar til spredning av brann. Unntak for småhus er angitt i nr. 4 og 5.

8 NT Fire 034 Vs. NS-EN Produktdokumentasjon iht. NT Fire 034 er ikke lenger gyldig etter NS-EN er en Europeisk teststandard for å verifisere at kanaler klarer brann-motstanden til brannskiller de skal stå i, ved å motstå standard testbrann utenifra og innenifra. Kanalene skal håndtere brannrøyk som kommer inn i kanalnett i ventilasjons-anlegg med trykkdifferanser som i normal drift. Brannkurven er den samme 11

9 Overgangsordning Utgått løsning vil fremdeles praktiseres en stund til. Lokale myndigheter avgjør bruk av utgått løsning. Kriteriet kan være ett av følgende: Søknad om rammetillatelse er levert før ? Søknad om igangsettingstillatelse (IG) er levert før ? Igangsettingstillatelse (IG) er innvilget før ? 13

10 Nytt produkt : ULTIMATE 16

11 a) MATERIALE: MINERALULL STEINULL ULTIMATE 17

12 U-Protect Wired Mat 4.0 Alu1 Opptil 80% mer på pallen 36 ruller pr. pall 80x600x3700 mm 66 kg/m3 BSF Maling BSK - Lim 18

13 Enkel håndtering 20

14 21

15 MONTASJE 22

16 Se for øvrig leverandørens monteringsanvisning 23

17 U Protect Sirkulære kanaler Rektangulære kanaler Tall i parentes (xx) angir isolasjonstykkelse for gjennomføring i gipsvegg. 26

18 Mekanisk innfesting i brannskille For mindre utsparinger og brannklasse EI60 27

19 Mekanisk innfesting i brannskille For større utsparinger og brannklasse EI120 28

20 Mekanisk innfesting i brannskille Rektangulær kanal med brannklasse EI120 29

21 30

22 PAROC Hvac Fire 31

23 PAROC Hvac Fire Mat 32

24 PAROC Hvac Fire Mat 33

25 PAROC Hvac Fire Slab 34

26 Ultimate Monteringsfilm 35

27 Paroc monteringsfilm 36

28 PAROC Hvac Fire 2- og 3 sidig isolering ULTIMATE U-Protect 37

29 Oppheng Bæreavstand: Rektangulære kanaler max mm Sirkulære kanaler max mm. Kravet til kraft styrke - EI 60 max 9 N/mm 2 - > EI 60 max 6 N/mm 2. U-Protect: Rektangulære kanaler = M10 Sirkulære kanaler = M8 Bruk standard gjengestag og støttebeslag til oppheng av kanalen. Plasser oppheng og stag innenfor isoleringen 38

30 Innvendig avstivning av kanalen På rektangulære kanaler skal det monteres kanalavstivere der kanalens bredde eller høyde overstiger 500 mm. Plasser dem midt på bredden/høyden og midt på lengden av hver kanalseksjon. Ved kanalsider >500 mm skal kanalstiverne alltid være montert der kanalen bryter gjennomføringen. Alternativ til bruk av innvendig avstivere er å bruke L-profiler på alle 4 utvendige sider. Avstivere skal være dimensjonert som testet ihht NS- EN NB: Avstivere anvendes ikke for sirkulære kanaler. 39

31 Innvendig avstivning av kanalen 40

32 Krav til fysiske egenskaper Det skal benyttes mineralull med varmeledningstall i henhold til NS-EN Tykkelse: Iht SINTEF Produktdokumentasjon Lengde: Avtrekskanal skal fullisoleres og tilluftskanal isoleres kun på hver side av skillet. 43

33 b) Materialer Produktet skal være testet iht. NS-EN All brannisolering av ventilasjonskanaler skal foretas på kanalveggens utside og skal inneha samme brannteknisk klasse som konstruksjonen som brytes. Isolasjonstykkelsen skal være i henhold til produktets gjeldende branndokumentasjon og monteringsanvisning. 44

34 Løsning for isolasjonslengder - Avtrekkskanal fullisoleres. - Tilluftskanal brannisoleres i kortere lengder på hver side av skillet og ventil i vegg for tilluft brannisoleres på én side av skillet, se forøvrig tabell nedenfor for tykkelse og isolasjonslengder. Brannklasse EI 30 (ho ve i o) Brannklasse EI 60 (ho ve i o) Løsning: Tykkelser: / isolasjonslengder: Tykkelser: / isolasjonslengder: Avtrekkskanal 50mm / fullisoleres ¹) ²) 80mm / fullisoleres ¹) ²) Tilluftskanal 50mm ³) / lengde 5 x Diam. kanal 80mm ³) / lengde 6 x Diam. Kanal Ventil i vegg 50mm / lengde 6 x Diam. kanal 80mm / lengde 7 x Diam. Kanal Kilde: Ref. annerkjent litteratur (Installationsbrandskydd Ventilation-Rör-El av 2008 og Brandskydd Ventilasjon 2014). 45

35 Preaskeptert løsning for isolasjonslengder ¹) Brannisolering kan unnlates i sjakt dersom det ikke er brennbare materialer i sjakten, dvs. som f.eks. plastrør, cellegummi, el-kabler etc. Evenuelt må disse beskyttes i egen sjakt i sjakten, ref. NBI-blad utgitt ²) Blandingstemperaturer kan beregnes for så å oversette resultatene til brannisoleringsbehov ved at røyktemperaturen synker etterhvert som kald luft blandes med strømmende varme branngasser og dermed kan dimensjonere ned én eller flere brannklasser når temperaturen faller under gitte temperaturer. Dette kan føre til at mindre isolasjonstykkelse kan benyttes og til og med unnlate isolasjon på siste del av kanalstrekket dersom temperaturen er lavere enn 160 C. ³) Det er mulig å benytte mindre isolasjonstykkelse for tilluftskanaler ved å prosjektere for kun utvendig brannpåvirkning (ho ve o i), se tabell i SINTEF Produktdokumentasjon

36 Brannmotstand NS-EN 13501: Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler. R = Angir at konstruksjonen er bærende. E = For integritet/tetthet (dvs. ikke slippe igjennom gass o.l.) I = Isolasjonsevne/temperaturstigning. M = Angir evne til a motsta en gitt mekanisk pakjenning. 60 = Brannmotstandstid i minutter ho = For horisontal anvendelse (kanaler) ve = For vertikal anvendelse (kanaler) i o = Branneksponering innenfra og utenfra 48

37 50

38 Ulike brannkonsept Steng Inne Trekk Ut By Pass kan plasseres hvor som helst i bygget Kombinasjon Spjeld på store brannceller. Trekk ut på resten. Branncellen med det største luftvolumet vil være den styrende for iso.tykkelse (nedtrappingsmodell) og temperaturtålelighet til røykvifte. 51

39 NS-EN : Krever mer enn bare isolasjon U Protect systemløsning Isolasjonstykkelse Oppheng Innvendig avstivning av kanalen Mekanisk innfesting i brannskille Tilluft / Avtrekk 52

40 HJELPEVERKTØY 54

41 c) Utførelse Se for øvrig leverandørens monteringsanvisning 55

42 GLAVA Ferdig utformede beskrivelsestekster 56

43 APP 57

44 58

45 59

46 Takk for oppmerksomheten 60

NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER

NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER 1 Innhold - HVORFOR? - GAMMELT OG NYTT - OVERGANGEN - NY PROSJEKTERING - VENTILASJON I DRIFT UNDER BRANN - PRAKTISK LØSNING FRA GLAVA 2 Hvorfor skjer

Detaljer

OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL

OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL Teknisk isolering Våre tekniske isolasjonsprodukter omfatter mineralullprodukter (glassull og steinull), cellegummiprodukter og produkter

Detaljer

JANUAR 2011 BYGG KATALOGDEL 3 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING

JANUAR 2011 BYGG KATALOGDEL 3 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING JANUAR 2011 BYGG KATALOGDEL 3 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING Glava har et produktspekter som dekker de fleste behov innen brannsikring. Denne brosjyren omhandler produkter, bruksområder, ansvar,

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Brann- og lydisolering

Brann- og lydisolering Brann- og lydisolering 2 Denne brosjyren er ment som et enkelt oppslagsverk for alle som arbeider med branntekniske problemstillinger i forbindelse med prosjektering og utførelse av ulike konstruksjoner

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

En god brannvegg betyr. En dårlig brannvegg kan bety. sikkerhet mot brann- og røykspredning sikre rømningsveier mindre risiko for totalskade

En god brannvegg betyr. En dårlig brannvegg kan bety. sikkerhet mot brann- og røykspredning sikre rømningsveier mindre risiko for totalskade Sjekk brannveggen! En god brannvegg betyr sikkerhet mot brann- og røykspredning sikre rømningsveier mindre risiko for totalskade En dårlig brannvegg kan bety stor skade på liv og eiendom høyere forsikringspremie

Detaljer

Bruk av brennbar isolasjon - hendelsesanalyse og akseptkriterier FORFATTER(E) Geir Berge OPPDRAGSGIVER(E) Åpen 82-14-02438-2 107107 36

Bruk av brennbar isolasjon - hendelsesanalyse og akseptkriterier FORFATTER(E) Geir Berge OPPDRAGSGIVER(E) Åpen 82-14-02438-2 107107 36 SINTEF RAPPORT TITTEL Norges branntekniske laboratorium as Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internet: nbl.sintef.no

Detaljer

Sjekk brannveggen! En god brannvegg betyr. En dårlig brannvegg kan bety

Sjekk brannveggen! En god brannvegg betyr. En dårlig brannvegg kan bety Sjekk brannveggen! En god brannvegg betyr sikkerhet mot brann- og røykspredning sikre rømningsveier aldri totalskade lavere forsikringspremie En dårlig brannvegg kan bety stor skade på liv og eiendom konkurs?

Detaljer

GULVPLATER B-83-06.2014

GULVPLATER B-83-06.2014 GULVPLATER B-83-06.2014 1 Innledning Forestia AS Hovedadministrasjon på Braskereidfoss ca. 200 medarbeidere ca. 600 mill. kr. i omsetning Kapasiteter Sponplater / år: 360.000 m 3 I-bjelker / år: 750.000

Detaljer

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk (1) Brannspredning mellom byggverk skal forebygges

Detaljer

Branntrygt tre. Brannmalt Brannimpregnert. Branntrygt tre. fra Moelven. Gode rom

Branntrygt tre. Brannmalt Brannimpregnert. Branntrygt tre. fra Moelven. Gode rom Branntrygt tre Brannmalt Brannimpregnert Branntrygt tre fra Moelven Gode rom Innhold Brannklasser/ Oversikt 2014 2 Generelt om branntrygt tre a) Hva er brannmalt tre? b) Hva er brannimpregnert tre? Branntrygt

Detaljer

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK Du bygger Vi tar oss av resten 6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom våre

Detaljer

T H E R M O M U R. Monteringsanvisning. Jackon Thermomur. Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk. 09-2007 erstatter 06-2005. www.jackon.

T H E R M O M U R. Monteringsanvisning. Jackon Thermomur. Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk. 09-2007 erstatter 06-2005. www.jackon. Monteringsanvisning Jackon Thermomur T H E R M O M U R Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk 09-2007 erstatter 06-2005 2Jackon Thermomur Produktbeskrivelse Thermomur er et veggsystem basert på

Detaljer

Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget.

Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget. UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR VENTILASJON I GRUNN PRODUKTFAKTA 3-08 Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget. Innholdsfortegnelse Uponors ventilasjon i grunn

Detaljer

vtre Kristian Hox SP Fire Research AS

vtre Kristian Hox SP Fire Research AS Branntestt av massiv vtre Kristian Hox SP Fire Research AS Forsidebilde 1: Studenttårn med 9 etasjer. Forsidebilde 2: Oversikt over tenktt innredning i hybel. Oppdragsgiver: Studentsamskipnaden i Trondheim

Detaljer

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger Konstruksjonsguide Tak Yttervegger FUNDAMENTER ETASJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTER- VEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER FUNDAMENTER ETA- SJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTERVEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER

Detaljer

Norsk brannvernforening gjennom 87 år

Norsk brannvernforening gjennom 87 år BFO dagene 2010 Norsk brannvernforening gjennom 87 år Ved hver brand der forebygges, spares verdier for samfunnet (Forsikringsdirektør J. Ødegaard, 1923) Tok initiativ til å stifte en landsforening som

Detaljer

21.08.2014 Ver. 2 RD/KMB 208554. Villavent -anlegg. Planlegging, montasje, bruk og vedlikehold

21.08.2014 Ver. 2 RD/KMB 208554. Villavent -anlegg. Planlegging, montasje, bruk og vedlikehold 21.08.2014 Ver. 2 RD/KMB 208554 Villavent -anlegg Planlegging, montasje, bruk og vedlikehold Innholdsfortegnelse side Introduksjon... 3 Generelt... 3 Energieffektivitet... 3 Montasje... 5 Plassering/adkomst

Detaljer

Nå med nye energikrav. Den lille lune

Nå med nye energikrav. Den lille lune Nå med nye energikrav Den lille lune Mai 2007 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

Revidert etter TEK10. Den lille lune

Revidert etter TEK10. Den lille lune Revidert etter TEK10 Den lille lune Juni 2012 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

Leca Byggeplank. Markedsføres av. Byggeplank AS. Leca Byggeplank

Leca Byggeplank. Markedsføres av. Byggeplank AS. Leca Byggeplank Leca Byggeplank Markedsføres av Byggeplank AS Leca Byggeplank 1 Innhold 1. Leca Byggeplank............................. 3 Byggeplank AS. Tekniske data................................. 4.1 Produktbeskrivelse..........................

Detaljer

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE Juni 2009 VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE WWW.NORGIPS.NO FOR ALT OM PRODUKTER OG VEILEDNINGER NORGIPS NORGE AS - TLF. 33 78 48 00 - FAX. 33 78 48 51 - WWW. NORGIPS.NO HÅNDTERING GENERELT Norgips Norge

Detaljer

Brannspjeld. Type FKRS-EU. NO/no. Bruker- og montasjehåndbok. I henhold til Deklarasjon av egenskaper og ytelser (DoP) DoP/FKRS-EU/DE/002

Brannspjeld. Type FKRS-EU. NO/no. Bruker- og montasjehåndbok. I henhold til Deklarasjon av egenskaper og ytelser (DoP) DoP/FKRS-EU/DE/002 Bruker- og montasjehåndbok NO/no Brannspjeld Type FKRS-EU I henhold til Deklarasjon av egenskaper og ytelser (DoP) DoP/FKRS-EU/DE/00 Anvisningen må leses før noe som helst arbeid påbegynnes! TROX Auranor

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Dører, porter og luker Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Dører, porter og luker Brannteknisk klassifisering SBC NO 021 4. utgave mai 2011 (Erstatter 3. utgave juni 2005) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Dører, porter og luker Brannteknisk klassifisering

Detaljer

Energiklok renovering

Energiklok renovering Energiklok renovering Byggisolering Norge Oktober 2010 Innhold På tide å renovere energiklokt... 3 Energikloke løsninger før og nå... 4 Byggeregler... 5 Klimaforandringer en realitet... 6 Energideklarasjon/Energimerking...

Detaljer

Isola Lufteprofil System

Isola Lufteprofil System Isola Lufteprofil System Sikrer effektiv ventilering og vindtetting av isolerte skråtak! Tørre og sunne hus! Isola Lufteprofil System Komplett, fleksibelt og energieffektivt! Isola Lufteprofil System er

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer