MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING BRANNKLASSIFISERING TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING BRANNKLASSIFISERING TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft."

Transkript

1 MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING Gipsmørtel er ett tørt hvitt pulver, bestående av uorganiske komponenter og perlite. Når det blandes med vann, dannes herdet termisk branntettingsmasse for bruk til tetting av tekniske gjennomføringer som bryter brannklassifiserte vegger og dekker. Gipsmørtel ekspanderer med cirka 1-2% under herding, og sikrer derfor at tekniske gjennomføringer og tilstøtende vegg og dekke blir tett. Gipsmørtel herder raskt til en tørr solid støp, men kan enkelt slipes ned eller borres i. Støpen har en off-white farge, som kan overmales ved behov. BRANNKLASSIFISERING TABELL TETTING I Type tetting Maks dimensjon Utførelse Min. støpedybde EI Min. Kabler Ø55mm 50mm gipsmørtel 120 Kabler i bunt Ø6mm 50mm gipsmørtel 90 Gjennomgående kabelbro 50mm gipsmørtel 120 Ø219mm 50mm gipsmørtel 90 Ø54mm 50mm gipsmørtel 180 Alupex-rør Ø75mm 50mm gipsmørtel 180 Plastrør Ø40mm 50mm gipsmørtel 120 Kanal 1000x1000mm 50mm gipsmørtel 60 Tabellen ovenfor gjelder tetting med gipsmørtel på 50mm støpeplate med densitet 150kg/m. Rør og kanaler bør brannisoleres, og den ovenfor oppgitte brannmotstanden begrenses til den valgte isolasjonstypens egne godkjennelser. Hvis man skal oppnå brannmotstanden oppført ovenfor på metallrør, må de isoleres som beskrevet på side Maksimum utsparing med eller uten gjennomføringer er begrenset til 1200x2400mm i dekker samt 1200mm høyde og 2400mm bredde i vegger. Se side 2-10 for ytterlige løsninger, samt montasjeanvisningene for Trekker n og Rørstruper. TEST STANDARDER Denne montasjeanvisning er basert på produktets Produktdokumentasjon utstedt av Sintef NBL i henhold til regelverk (EU) nr 05/2011 på basis av ETAG og, utgave 2011, samt nasjonale norske bestemmelser i henhold til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med byggteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning. INSTALLASJON 1. For en lastbærende tetting, se detaljer i teknisk datablad. 2. Det bør være minimum 0mm avstand mellom det som skal branntettes samt mellom gjennomføringer og omhyllende utsparing for at man skal kunne få utført arbeidet på en kvalitetsmessig måte.. Ved branntetting i sjaktvegger bestående av gips på kun én side, benyttes anvisningene for gipsvegg med gipsmørtel kun på siden med gipsplater. Man må da påse at sjaktveggene i alle etasjene tettes på samme måte. 4. Ved branntetting av hulldekkeelementer så er løsning angitt i Byggdetalj , pkt.2. Alternativt vil man oppnå samme brannmotstand for gjennomføringen om det i stedet benyttes tosidig branntetting der det er angitt ensidig branntetting. 5. Børst bort støv og smuss i utsparingen. Sidene kan fuktes for bedre vedheft. 6. Hvis det er montert metall rør eller lignende som er utsatt for korrosjon gjennom utsparingen, må disse først beskyttes mot rustdannelse. 7. Tilpass og installer støpeplate, forskaling eller lignende i utsparingen, slik at dybden på støpen blir minimum som anvist i tabell til venstre eller på side Sørg for at denne blir helt tett, ved f eks å benytte Akryl i eventuelle sprekker. Der det er angitt 50mm støpeplate på 50mm gipsmørtel, så kan det alternativt benyttes 100mm gipsmørtel uten permanent støpeplate. 8. Hell rent vann i en passende blandingsbøtte, og hell nok mengder med tørrmørtel for å oppnå den ønskede konsistens. Rør godt ut for å fjerne klumper. Tilfør alltid pulveret i vannet, ikke motsatt. 9. Hell eller sparkle den ferdige gipsmørtelen i flere lag (hvis nødvendig) på støpeplaten, forskalingen eller lignende til man oppnår den påkrevde dybden. 10. Isolasjon eller brannspjeld på rør og kanaler festes etter angivelser i isolasjonsproduktets respektive montasjeanvisning og produktsertifikat. sine egne løsninger for isolering står anført på side Kanaler som er større enn de oppgitt i montasjeanvisningen, må ha forsterkningsprofil L0x50mm rundt hele kanalen på begge maksimalt 150mm fra tettingen, festet med poppnagler eller punktsveising for å unngå at kanalen klapper sammen. er kun veiledende, og siden ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, Standard konstruksjonsdetaljer for Gipsmørtel, tilhørende Produktdokumentasjon SINTEF (10)

2 DETALJTEGNINGER Protecta Protecta EX Gipsmørtel 2 (10) (10) DETALJTEGNINGER Protecta KABLER OG KABELBRO BRANNMOTSTAND 2 (10) DETALJTEGNINGER Protecta Protecta EX EI Gipsmørtel EX 120 Gipsmørtel KABLER I BUNT BRANNMOTSTAND 2 EI (10) (10) (10) KABLER KABLER OG KABELBRO OG KABELBRO BRANNMOTSTAND EI 120 EI 120 KABLER KABLER I BUNT I BUNT BRANNMOTSTAND EI 90 EI 90 KABLER OG KABELBRO BRANNMOTSTAND EI 120 KABLER I BUNT BRANNMOTSTAND EI 90 KABLER KABLER OG KABELBRO OG KABELBRO BRANNMOTSTAND EI 120 EI 120 KABLER KABLER I BUNT I BUNT I BUNT BRANNMOTSTAND EI 90 EI EI EX Gipsmørtel Kabler Ø55mm Kabler Ø55mm Kabler i bunt Kabler i bunt og kabelbro og kabelbro Kabler Ø55mm og kabelbro Kabler Ø55mm Kabler Ø55mm Kabler Ø55mm og kabelbro og kabelbro og kabelbro EX Gipsmørtel EX dybde Gipsmørtel 50mm EX EX Gipsmørtel Gipsmørtel Ø6mm Ø6mm Kabler i bunt Kabler Ø6mm i Kabler bunt Kabler i bunt i bunt Ø6mm Ø6mm Ø6mm 150kg/m 150kg/m Støpeplate densitet Støpeplate Støpeplate dybde 50mm av densitet steinull dybde 150kg/m 50mm dybde 150kg/m densitet 50mm densitet 150kg/m 150kg/m KABLER KABLER OG KABLER OG KABLER I BUNT I BUNT BRANNMOTSTAND EI 90 EI 90 KABLER OG KABLER I BUNT BRANNMOTSTAND EI 90 KABLER KABLER OG KABLER OG KABLER I BUNT BRANNMOTSTAND BUNT BRANNMOTSTAND EI 90 EI 90 KABLER KABLER OG KABLER OG KABLER I BUNT I BUNT BRANNMOTSTAND EI 90 EI 90 Kabler Ø15mm Kabler Ø15mm og kabler og i bunt kabler i bunt Ø86mm Ø86mm Kabler Kabler Ø15mm Ø15mm Kabler og kabler Ø15mm og Kabler i bunt kabler Ø15mm i bunt og Ø86mm kabler og i bunt Ø86mm kabler i bunt Ø86mm Ø86mm 150kg/m 150kg/m Støpeplate densitet dybde 50mm av densitet steinull dybde 150kg/m 50mm dybde 150kg/m densitet 50mm densitet 150kg/m 150kg/m STÅLRØR STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 EI 120 STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 STÅLRØR STÅLRØR BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND EI 120 EI 120 STÅLRØR STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 EI 120 Ø16mm Ø16mm Ø16mm Ø16mm Ø16mm Ø16mm EX Gipsmørtel EX dybde Gipsmørtel 100mm EX dybde Gipsmørtel 100mm STÅLRØR STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 180 EI 180 STÅLRØR STÅLRØR BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND EI 180 EI 180 STÅLRØR STÅLRØR BRANNMOTSTAND STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI EI EI 180 1mm 1mm 1mm 1mm 1mm 1mm EX Gipsmørtel EX dybde Gipsmørtel 100mm dybde 100mm STÅLRØR STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 EI 120 STÅLRØR STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 EI 120 STÅLRØR STÅLRØR STÅLRØR BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND EI 120 EI EI mm 1-19mm 1-19mm 1-19mm 1-19mm 1-19mm EX dybde Gipsmørtel 100mm 1 lag 50mm 1 lag bredde 50mm bredde montert nederst Protecta montert i støpen nederst Rørstruper i støpen Protecta Rørstruper 1 lag 50mm bredde Protecta 1 lag 50mm Rørstruper montert Protecta bredde nederst Rørstruper i støpen 1 montert lag 50mm nederst 1 lag bredde 50mm i støpen bredde montert nederst montert i støpen nederst i støpen EX dybde Gipsmørtel 100mm EX Gipsmørtel 1 lag 50mm 1 lag bredde 50mm bredde montert Protecta nederst montert Rørstruper i støpen nederst i støpen Protecta Rørstruper 1 lag 50mm bredde Protecta 1 lag 50mm montert Rørstruper Protecta bredde nederst Rørstruper i støpen 1 montert lag 50mm nederst 1 lag bredde 50mm i støpen bredde montert nederst montert i støpen nederst i støpen er kun veiledende, og siden ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, Standard Standard konstruksjonsdetaljer konstruksjonsdetaljer for Protecta for EX Protecta Gipsmørtel,, tilhørende tilhørende Produktdokumentasjon Produktdokumentasjon SINTEF SINTEF Standard konstruksjonsdetaljer for Protecta, Standard tilhørende konstruksjonsdetaljer Produktdokumentasjon for Protecta SINTEF, tilhørende Produktdokumentasjon SINTEF Standard Standard konstruksjonsdetaljer konstruksjonsdetaljer for Protecta for EX Protecta Gipsmørtel,, Standard konstruksjonsdetaljer for Gipsmørtel, tilhørende tilhørende Produktdokumentasjon Produktdokumentasjon SINTEF SINTEF tilhørende Produktdokumentasjon SINTEF (10)

3 DETALJTEGNINGER Protecta Protecta EX (10) 2014 (10) DETALJTEGNINGER Protecta Protecta EX Gipsmørtel (10) 2014 (10) STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 180 STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 DETALJTEGNINGER STÅLRØR STÅLRØR BRANNMOTSTAND Protecta EI 180 EI 180 STÅLRØR STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 EI 90 (10) STÅLRØR STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 180 EI 180 STÅLRØR STÅLRØR DETALJTEGNINGER Protecta BRANNMOTSTAND EI 90 EI 90 (10) STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 180 STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 EX STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 180 Gipsmørtel Ø40mm Ø40mm Ø219mm Ø219mm STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 Ø219mm Ø219mm Ø219mm Ø219mm Støpeplate 150kg/m Støpeplate 150kg/m 150kg/mStøpeplate densitet 20mm rørskål 20mm av rørskål av steinull steinull 80kg/m 80kg/m 100cm 20mm rørskål på 100cm 20mm begge av på rørskål begge av steinull steinull 80kg/m 80kg/m 100cm på 20mm 100cm begge rørskål på begge av steinull 80kg/m 20mm rørskål 100cm av på begge Støpeplate 150kg/m av STÅLRØR steinull STÅLRØR BRANNMOTSTAND steinull EI kg/m EI 120 STÅLRØR BRANNMOTSTAND densitet EI kg/m STÅLRØR STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 EI 120 STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 STÅLRØR Ø219mm BRANNMOTSTAND Ø219mm EI 120 steinull 80kg/m Ø219mm Ø219mm Ø219mm Ø219mm 100cm på begge 0mm rørskål 0mm av rørskål av steinull 80kg/m 100cm 0mm rørskål på 100cm 0mm begge av på rørskål begge av steinull steinull 80kg/m 80kg/m 100cm på 0mm 100cm begge rørskål på begge av 0mm rørskål steinull av 80kg/m steinull 80kg/m 100cm på begge 100cm på begge Støpeplate 150kg/m Støpeplate 150kg/m 150kg/mStøpeplate densitet densitet 150kg/m 0mm rørskål 0mm av rørskål av steinull steinull 80kg/m 80kg/m 100cm 0mm rørskål på 100cm 0mm begge av på rørskål begge av steinull steinull 80kg/m 80kg/m 100cm på 0mm 100cm begge rørskål på begge av steinull 80kg/m 0mm rørskål av 100cm på begge 150kg/m KOBBERRØR KOBBERRØR BRANNMOTSTAND steinull 80kg/m EI 20 EI 20 KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI cm på begge KOBBERRØR KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 20 EI 20 KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 20 KOBBERRØR BRANNMOTSTAND Ø54mm EI 20 Ø54mm Ø54mm Ø54mm EX Gipsmørtel KOBBERRØR KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 180 EI 180 KOBBERRØR KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 180 EI 180 KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 180 KOBBERRØR KOBBERRØR BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND Ø12mm Ø12mm 9mm EI 9mm 180 EI 180 Ø12mm Ø12mm Ø12mm Ø12mm cellegummi 9mm cellegummi 9mm 9mm cellegummi 9mm cellegummi EX Gipsmørtel KOBBERRØR KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 60 EI 60 KOBBERRØR KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 60 EI 60 KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 60 KOBBERRØR KOBBERRØR BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND 1-25mm EI 60 EI mm Ø54mm Ø54mm cellegummi 1-25mm cellegummi 1-25mm 1-25mm cellegummi 1-25mm cellegummi EX Gipsmørtel Protecta Protecta Rørstruper Rørstruper montert Protecta nederst montert Rørstruper Protecta i nederst støpen Rørstruper i støpen Protecta Rørstruper montert nederst montert i støpen nederst i støpen 2 lag 50mm Protecta bredde Rørstruper montert nederst 2 lag i 50mm støpen bredde montert nederst i støpen EX Gipsmørtel Protecta Protecta Rørstruper Rørstruper montert Protecta nederst montert Rørstruper Protecta i nederst støpen Rørstruper i støpen Protecta Rørstruper montert nederst montert i støpen nederst i støpen 2 lag 50mm bredde Protecta Rørstruper montert nederst 2 i støpen lag 50mm bredde montert nederst i støpen er kun veiledende, og siden ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, Standard Standard konstruksjonsdetaljer konstruksjonsdetaljer for Protecta for Protecta,, tilhørende tilhørende Produktdokumentasjon SINTEF SINTEF Standard Standard konstruksjonsdetaljer konstruksjonsdetaljer for Protecta for EX Protecta Gipsmørtel,, tilhørende tilhørende Produktdokumentasjon Produktdokumentasjon SINTEF SINTEF Standard konstruksjonsdetaljer for Protecta, tilhørende Standard Produktdokumentasjon konstruksjonsdetaljer Standard konstruksjonsdetaljer for SINTEF Gipsmørtel, for Protecta, tilhørende tilhørende Produktdokumentasjon Produktdokumentasjon SINTEF SINTEF (10)

4 DETALJTEGNINGER Protecta Protecta 4 (10) (10) DETALJTEGNINGER Protecta Protecta 4 (10) (10) KOBBERRØR DETALJTEGNINGER BRANNMOTSTAND EI 180 ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI KOBBERRØR KOBBERRØR Protecta BRANNMOTSTAND Protecta EI EX 180 EI Gipsmørtel EX 180 Gipsmørtel ALUPEX ALUPEX RØR RØR BRANNMOTSTAND EI 420 (10) EI (10) KOBBERRØR KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 180 EI 180 ALUPEX ALUPEX RØR RØR BRANNMOTSTAND EI 20 EI 20 KOBBERRØR KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 180 EI 180 ALUPEX ALUPEX RØR RØR BRANNMOTSTAND EI 20 EI 20 EX Gipsmørtel Støpeplate 150kg/m Støpeplate 150kg/m Støpeplate 150kg/m Støpeplate av 150kg/m steinull 20mm rørskål 20mm av rørskål av steinull steinull 80kg/m 80kg/m 100cm 20mm på rørskål 100cm 20mm begge av på rørskål begge av steinull steinull 80kg/m 80kg/m 20mm 100cm rørskål på 20mm 100cm begge av rørskål på begge av steinull steinull 80kg/m 80kg/m 100cm på 100cm begge på begge 150kg/m 150kg/m ALUPEX ALUPEX RØR RØR BRANNMOTSTAND EI 180 EI 180 ALUPEX ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 180 ALUPEX RØR RØR BRANNMOTSTAND EI 180 EI 180 ALUPEX ALUPEX RØR RØR BRANNMOTSTAND EI 180 EI 180 Ø16mm Ø16mm 9mm 9mm Alupex rør Alupex rør Ø16mm Ø16mm cellegummi 9mm cellegummi 9mm Ø16mm Ø16mm 9mm 9mm EX Gipsmørtel ALUPEX ALUPEX RØR RØR BRANNMOTSTAND EI 90 EI 90 ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 90 ALUPEX ALUPEX RØR RØR BRANNMOTSTAND EI 90 EI 90 ALUPEX ALUPEX RØR RØR BRANNMOTSTAND EI 90 EI mm 1-25mm Alupex rør Alupex rør 1-25mm 1-25mm 1-25mm 1-25mm EX Gipsmørtel EX Gipsmørtel montert Protecta nederst montert Rørstruper Protecta i nederst støpen Rørstruper i støpen montert Protecta nederst montert Rørstruper Protecta i nederst støpen Rørstruper i støpen montert nederst montert i nederst støpen i støpen montert nederst montert i nederst støpen i støpen ALUPEX ALUPEX RØR RØR BRANNMOTSTAND montert EI 180 nederst montert EI 180 i støpen nederst i støpen PLASTRØR PLASTRØR PVC/VP/PP/PE/IAPHON montert BRANNMOTSTAND nederst montert i støpen nederst EI 120 i støpen EI 120 ALUPEX ALUPEX RØR RØR BRANNMOTSTAND EI 180 EI 180 ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 180 ALUPEX ALUPEX RØR RØR BRANNMOTSTAND EI 180 EI 180 EX Gipsmørtel PLASTRØR PLASTRØR PVC/VP/PP/PE/IAPHON BRANNMOTSTAND EI 120 EI 120 PLASTRØR PVC/VP/PP/PE/IAPHON BRANNMOTSTAND EI 120 PLASTRØR PLASTRØR PVC/VP/PP/PE/IAPHON BRANNMOTSTAND EI 120 EI 120 Plastrør Plastrør Ø40mm Ø40mm Plastrør Plastrør Ø40mm Ø40mm Plastrør Plastrør Ø40mm Ø40mm Støpeplate 150kg/m Støpeplate 150kg/m Støpeplate 150kg/m Støpeplate av 150kg/m steinull 150kg/m 150kg/m 20mm rørskål 20mm av rørskål av steinull steinull 80kg/m 80kg/m 50cm 20mm på rørskål 50cm begge 20mm på av rørskål begge av steinull steinull 80kg/m 80kg/m 20mm 50cm på rørskål 20mm 50cm begge av på rørskål begge av steinull steinull 80kg/m 80kg/m 50cm på begge 50cm på begge Støpeplate 150kg/m Støpeplate 150kg/m Støpeplate 150kg/m Støpeplate av 150kg/m steinull 150kg/m 150kg/m er kun veiledende, og siden ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, Standard Standard konstruksjonsdetaljer konstruksjonsdetaljer for Protecta for EX Protecta Gipsmørtel,, tilhørende tilhørende Produktdokumentasjon Produktdokumentasjon SINTEF SINTEF Standard Standard konstruksjonsdetaljer konstruksjonsdetaljer for Protecta for EX Protecta Gipsmørtel,, tilhørende tilhørende Produktdokumentasjon Produktdokumentasjon SINTEF SINTEF Standard Standard konstruksjonsdetaljer konstruksjonsdetaljer for Protecta for EX Protecta Gipsmørtel,, Standard konstruksjonsdetaljer for Gipsmørtel, tilhørende tilhørende Produktdokumentasjon Produktdokumentasjon SINTEF SINTEF tilhørende Produktdokumentasjon SINTEF (10)

5 VENTILASJONSKANALER BRANNMOTSTAND EI 60 VENTILASJONSKANALER BRANNMOTSTAND EI 120 KABLER OG KABELBRO BRANNMOTSTAND EI 120 KABLER I BUNT BRANNMOTSTAND EI 90 KABLER OG KABLER I BUNT BRANNMOTSTAND EI 90 STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 240 er kun veiledende, og siden ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, Standard konstruksjonsdetaljer for Gipsmørtel, tilhørende Produktdokumentasjon SINTEF (10)

6 STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 240 STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 er kun veiledende, og siden ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, Standard konstruksjonsdetaljer for Gipsmørtel, tilhørende Produktdokumentasjon SINTEF (10)

7 DETALJTEGNINGER Protecta 7 (10) DETALJTEGNINGER Protecta 7 (10) DETALJTEGNINGER Protecta Protecta EX 7 (10) (10) KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 120 ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 60 DETALJTEGNINGER KOBBERRØR Protecta BRANNMOTSTAND Protecta EI EX 120 Gipsmørtel ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND 7 (10) EI (10) KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 120 ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 60 MURTE KONSTRUKSJONER KOBBERRØR KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 120 VEGGER EI 120 MURTE ALUPEX KONSTRUKSJONER ALUPEX MURTE RØR KONSTRUKSJONER RØR BRANNMOTSTAND VEGGER EI 60 VEGGER EI 60 KOBBERRØR MURTE KOBBERRØR MURTE KONSTRUKSJONER BRANNMOTSTAND VEGGER EI 120 VEGGER EI 120 ALUPEX MURTE MURTE ALUPEX RØR KONSTRUKSJONER RØR BRANNMOTSTAND VEGGER EI 60 VEGGER EI 60 MURTE VEGGER MURTE VEGGER EX Gipsmørtel EX Gipsmørtel dybde 50mm dybde 50mm Alupex rør Ø54mm Alupex rør Ø75mm Ø54mm Alupex Ø75mm rør Alupex rør 20mm rørskål av Ø75mm Ø75mm 2mm rørskål av 20mm steinull rørskål av 80kg/m 2mm rørskål cellegummi av 60cm steinull 80kg/m 100cm på begge cellegummi på begge 60cm 20mm rørskål 20mm av rørskål av 2mm rørskål 2mm av rørskål av 100cm på begge på begge Støpeplate dybde steinull steinull 80kg/m 50mm densitet 80kg/m 60cm 60cm Støpeplate dybde 50mm densitet 100cm på begge på begge dybde Støpeplate 50mm 150kg/m av densitet steinull 20mm rørskål 100cm 20mm av rørskål på begge av dybde Støpeplate 50mm 150kg/m av densitet steinull 2mm rørskål på 2mm begge av rørskål av 150kg/m densitet steinull steinull 80kg/m 80kg/m dybde 150kg/m 50mm 60cm 60cm densitet dybde densitet 50mm densitet 150kg/m 100cm på 100cm begge på begge på begge på begge Støpeplate Støpeplate 150kg/m Støpeplate 150kg/m Støpeplate 150kg/m 150kg/m 150kg/m 150kg/m 150kg/m PLASTRØR PVC/VP/PP/PE/IAPHON BRANNMOTSTAND EI 120 PLASTRØR PVC/VP/PP/PE/IAPHON BRANNMOTSTAND EI EI 120 PLASTRØR PLASTRØR PVC/VP/PP/PE/IAPHON MURTE KONSTRUKSJONER BRANNMOTSTAND VEGGER EI 120 EI 120 MURTE PLASTRØR KONSTRUKSJONER PLASTRØR MURTE PVC/VP/PP/PE/IAPHON VEGGER BRANNMOTSTAND VEGGER EI 120 EI 120 VENTILASJONSKANALER BRANNMOTSTAND EI 120 VENTILASJONSKANALER BRANNMOTSTAND EI 120 VENTILASJONSKANALER MURTE KONSTRUKSJONER BRANNMOTSTAND VEGGER EI 120 EI 120 VENTILASJONSKANALER MURTE KONSTRUKSJONER BRANNMOTSTAND VEGGER EI 120 VENTILASJONSKANALER MURTE MURTE KONSTRUKSJONER BRANNMOTSTAND VEGGER VEGGER EI 120 EI 120 MURTE KONSTRUKSJONER MURTE VEGGER VEGGER er kun veiledende, og siden ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, VENTILASJONSKANALER BRANNMOTSTAND EI 60 VENTILASJONSKANALER BRANNMOTSTAND EI 60 EI 60 VENTILASJONSKANALER MURTE KONSTRUKSJONER BRANNMOTSTAND VEGGER EI 60 EI 60 MURTE MURTE VENTILASJONSKANALER BRANNMOTSTAND VEGGER VEGGER EI 60 EI 60 MURTE VEGGER MURTE VEGGER 0mm nettingmatte 0mm nettingmatte 100kg/m eller 100kg/m eller 0mm nettingmatte 0mm tilsvarende nettingmatte tilsvarende 120cm på begge EX Gipsmørtel 100kg/m 100kg/m eller eller Plastrør Ø40mm 120cm på begge dybde 50mm tilsvarende 0mm nettingmatte tilsvarende 0mm nettingmatte Plastrør Ø40mm 120cm på begge 100kg/m 100kg/m eller 120cm på eller begge Plastrør Plastrør Ø40mm Ø40mm tilsvarende tilsvarende 120cm på 120cm begge på begge Plastrør Plastrør Ø40mm Ø40mm Støpeplate dybde 50mm densitet dybde Støpeplate 50mm Støpeplate 150kg/m av densitet steinull dybde 150kg/m 50mm dybde densitet 50mm densitet Støpeplate 150kg/m Støpeplate 150kg/m 150kg/m 150kg/m Ventilasjonskanal Ventilasjonskanal 500x1000 eller Ventilasjonskanal 500x1000 Ventilasjonskanal Ø750mm eller Ø750mm 500x x1000 eller eller Ventilasjonskanal Ø750mm Ø750mm Ventilasjonskanal 500x x1000 eller eller Ø750mm Ø750mm dybde 100mm EX Gipsmørtel Støpeplate dybde 50mm densitet dybde Støpeplate 50mm Støpeplate 150kg/m av densitet steinull dybde 150kg/m 50mm dybde densitet 50mm densitet Støpeplate 150kg/m Støpeplate 150kg/m 150kg/m 50mm Protecta 50mm Protecta Mineralfiber STD Mineralfiber 50mm Protecta 50mm 120cm STD Protecta på begge 120cm. på begge Festes med Mineralfiber Mineralfiber STD STD. Festes Protecta med Sveisestift Støpeplate dybde 50mm densitet 50mm 120cm Protecta 50mm på 120cm begge Protecta på begge Protecta c/c Sveisestift 00mm 150kg/m densitet. Festes med Mineralfiber. Mineralfiber STD Festes STD med Støpeplate c/c 00mm 150kg/m Protecta Sveisestift densitet 120cm Protecta på 120cm begge Sveisestift densitet på begge c/c 00mm 150kg/m. Festes c/c. 00mm med Festes med Støpeplate Støpeplate 150kg/m Protecta Sveisestift Protecta Sveisestift c/c 00mm c/c 00mm 150kg/m 150kg/m Kabler Ø80mm Kabler side Ø80mm om side eller i Velges en annen type side Kabler om side Kabler bunter Ø80mm eller Ø80mm 100mm i Velges en isolering, annen type begrenses bunter side om side og 100mm kabelbroer eller om side i eller i isolering, Velges en Velges brannmotstanden begrenses annen type annen type til den og bunter kabelbroer 100mm brannmotstanden isolering, valgte begrenses isolasjonsmetoden til Kabler bunter Ø80mm Kabler 100mm Ø80mm isolering, begrenses og kabelbroer Velges valgte brannmotstanden isolasjonsmetoden side om og side kabelbroer eller om side i eller i brannmotstanden Velges annen type til annen type til den bunter 100mm bunter 100mm isolering, valgte isolasjonsmetoden valgte isolering, begrenses isolasjonsmetoden begrenses og kabelbroer og kabelbroer brannmotstanden brannmotstanden til til den valgte isolasjonsmetoden valgte isolasjonsmetoden 150kg/m KABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 60 KABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 60 KABLER KABLER GIPS OG KABELBROER OG OG MURTE KABELBROER KONSTRUKSJONER BRANNMOTSTAND - EI VEGGER 60 EI 60 GIPS OG MURTE KONSTRUKSJONER - VEGGER KABLER GIPS OG OG MURTE KABELBROER BRANNMOTSTAND - VEGGER EI 60 KABLER KABLER GIPS OG KABELBROER OG OG MURTE KABELBROER KONSTRUKSJONER BRANNMOTSTAND - EI VEGGER 60 EI 60 GIPS GIPS OG OG GIPS MURTE OG MURTE KONSTRUKSJONER - - VEGGER - VEGGER Standard konstruksjonsdetaljer for Protecta, Standard tilhørende konstruksjonsdetaljer Produktdokumentasjon for Protecta SINTEF, Standard tilhørende Standard konstruksjonsdetaljer Produktdokumentasjon konstruksjonsdetaljer for SINTEF Protecta for Protecta,, tilhørende tilhørende Produktdokumentasjon SINTEF SINTEF Standard Standard konstruksjonsdetaljer konstruksjonsdetaljer for for Protecta Gipsmørtel, for EX Protecta Gipsmørtel,, tilhørende tilhørende Produktdokumentasjon Produktdokumentasjon SINTEF SINTEF SINTEF Ventilasjonskanal Ventilasjonskanal 1000x1000 eller Ventilasjonskanal 1000x1000 Ventilasjonskanal Ø1100mm eller Ø1100mm 1000x x1000 eller eller Ventilasjonskanal Ø1100mm Ø1100mm Ventilasjonskanal 1000x x1000 eller eller Ø1100mm Ø1100mm dybde 25mm dybde 25mm EX på begge Gipsmørtel på dybde begge 25mm dybde 25mm EX på Gipsmørtel begge på EX begge Gipsmørtel på begge på begge 7 (10)

8 DETALJTEGNINGER Protecta Protecta EX 8 (10) (10) DETALJTEGNINGER Protecta Protecta 8 (10) (10) KABLER DETALJTEGNINGER OG KABLER I BUNT BRANNMOTSTAND Protecta Protecta EI 90 KABLER OG KABLER I BUNT BRANNMOTSTAND EI 120 KABLER KABLER OG KABLER OG KABLER I BUNT I BUNT BRANNMOTSTAND EX 8 (10) (10) EI 90 EI 90 KABLER KABLER OG KABLER OG KABLER I BUNT I BUNT BRANNMOTSTAND EI 120 EI 120 GIPS OG KABLER MURTE GIPS KABLER OG GIPS KONSTRUKSJONER MURTE KABLER OG MURTE KABLER I BUNT KONSTRUKSJONER I BUNT - VEGGER BRANNMOTSTAND - VEGGER - VEGGER EI 90 EI 90 KABLER GIPS GIPS OG KABLER OG MURTE GIPS MURTE KABLER OG MURTE KABLER I BUNT KONSTRUKSJONER I BUNT BRANNMOTSTAND - - VEGGER - VEGGER EI 120 EI 120 KABLER GIPS KABLER OG GIPS MURTE KABLER OG MURTE KABLER I BUNT KONSTRUKSJONER I BUNT BRANNMOTSTAND - VEGGER - VEGGER EI 90 EI 90 KABLER GIPS KABLER OG GIPS MURTE KABLER OG MURTE KABLER I BUNT KONSTRUKSJONER I BUNT BRANNMOTSTAND - VEGGER - EI VEGGER 120 EI 120 GIPS OG GIPS MURTE OG MURTE KONSTRUKSJONER - VEGGER - VEGGER GIPS OG GIPS MURTE OG MURTE KONSTRUKSJONER - VEGGER - VEGGER Støpeplate 150kg/m Støpeplate 150kg/m 150kg/mStøpeplate 150kg/m 150kg/m EX Gipsmørtel på EX begge Gipsmørtel på EX begge Gipsmørtel på EX begge Gipsmørtel EX på begge Gipsmørtel på begge på begge Støpeplate 150kg/m Støpeplate 150kg/m 150kg/mStøpeplate 150kg/m 150kg/m EX Gipsmørtel på EX begge Gipsmørtel på EX begge Gipsmørtel på EX begge Gipsmørtel EX på begge Gipsmørtel på begge på begge STÅLRØR STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 EI 120 STÅLRØR STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 EI 60 STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 GIPS OG GIPS MURTE STÅLRØR OG MURTE STÅLRØR KONSTRUKSJONER BRANNMOTSTAND - VEGGER EI VEGGER EI 120 GIPS OG GIPS MURTE STÅLRØR OG MURTE STÅLRØR KONSTRUKSJONER BRANNMOTSTAND - VEGGER EI - 60 VEGGER EI 60 GIPS OG MURTE GIPS OG GIPS KONSTRUKSJONER MURTE STÅLRØR OG MURTE STÅLRØR KONSTRUKSJONER BRANNMOTSTAND - VEGGER - VEGGER EI VEGGER EI 120 GIPS GIPS OG OG MURTE GIPS MURTE STÅLRØR OG MURTE STÅLRØR KONSTRUKSJONER BRANNMOTSTAND -- VEGGER EI 60 - VEGGER EI 60 GIPS OG MURTE GIPS OG GIPS KONSTRUKSJONER MURTE OG MURTE KONSTRUKSJONER - VEGGER - VEGGER - VEGGER Kabler Kabler Ø50mm Ø50mm bunter Kabler bunter 100mm Kabler Ø50mm 100mm Ø50mm Kabler Kabler Ø21mm Ø21mm bunter Kabler bunter 100mm Kabler Ø21mm 100mm Ø21mm bunter Kabler Kabler bunter 100mm Ø50mm 100mm Ø50mm bunter Kabler Kabler bunter 100mm Ø21mm 100mm Ø21mm bunter bunter 100mm 100mm bunter bunter 100mm 100mm GIPS OG GIPS MURTE OG MURTE KONSTRUKSJONER - VEGGER dybde - VEGGER 25mm dybde på 25mm på GIPS OG GIPS MURTE OG MURTE KONSTRUKSJONER - VEGGER dybde - VEGGER 25mm dybde på 25mm på begge EX Gipsmørtel begge begge begge EX Gipsmørtel dybde 25mm dybde på 25mm på dybde 25mm dybde på 25mm på Støpeplate 150kg/m Støpeplate 150kg/m Støpeplate 150kg/m Støpeplate 150kg/m Protecta begge Protecta Rørstruper EX begge Gipsmørtel Rørstruper Protecta begge Protecta Rørstruper EX begge Gipsmørtel Rørstruper 1 lag 1 lag 25mm bredde på 25mm bredde på 2 lag 2 lag 25mm bredde på på 25mm bredde på på 150kg/mStøpeplate 150kg/mStøpeplate på Protecta begge begge på Rørstruper begge begge begge Protecta begge begge Rørstruper Protecta Rørstruper begge Protecta Rørstruper Ø40mm 150kg/m Ø40mm 150kg/m 1 lag 50mm 1 lag bredde 50mm bredde Ø165mm 150kg/m Ø165mm 150kg/m på Protecta begge Protecta på Rørstruper begge Rørstruper begge Protecta Protecta begge Rørstruper Rørstruper 1 lag 50mm 1 lag bredde 50mm bredde på begge på begge begge begge 1mm 1mm 1mm 1mm cellegummi 1mm cellegummi 1mm cellegummi 1mm cellegummi 1mm cellegummi 1mm 1mm cellegummi cellegummi 1mm 1mm cellegummi STÅLRØR STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 EI 60 STÅLRØR STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 EI 120 GIPS OG GIPS MURTE STÅLRØR OG MURTE STÅLRØR KONSTRUKSJONER BRANNMOTSTAND - VEGGER EI - 60 VEGGER EI 60 GIPS OG STÅLRØR GIPS MURTE OG STÅLRØR MURTE BRANNMOTSTAND KONSTRUKSJONER EI VEGGER EI VEGGER STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 GIPS OG GIPS MURTE STÅLRØR OG MURTE STÅLRØR KONSTRUKSJONER BRANNMOTSTAND - VEGGER EI 60 - VEGGER EI 60 GIPS OG STÅLRØR GIPS MURTE OG STÅLRØR MURTE BRANNMOTSTAND KONSTRUKSJONER EI VEGGER EI VEGGER 1-2mm 1-2mm cellegummi 1-2mm cellegummi 1-2mm cellegummi 1-2mm 1-2mm cellegummi dybde på 50mm på begge begge dybde på 50mm på Protecta begge EX Protecta Rørstruper Gipsmørtel EX begge Rørstruper Gipsmørtel Støpeplate 150kg/m Støpeplate 150kg/m 2 lag 50mm dybde 2 lag bredde 50mm 50mm dybde på på bredde 50mm på på begge Protecta begge begge Rørstruper Protecta begge Rørstruper 150kg/mStøpeplate begge Protecta Protecta begge Rørstruper Rørstruper 150kg/m 150kg/m begge begge på EX begge Gipsmørtel på EX begge Gipsmørtel på EX begge Gipsmørtel EX på begge Gipsmørtel på begge på begge GIPS GIPS OG OG GIPS MURTE OG MURTE KONSTRUKSJONER - - VEGGER - VEGGER 20mm rørskål 20mm av rørskål av steinull steinull 80kg/m 80kg/m 50cm 20mm på rørskål 50cm begge 20mm av på rørskål begge av steinull steinull 80kg/m 80kg/m 50cm 20mm på rørskål 20mm 50cm begge av på rørskål begge av steinull steinull 80kg/m 80kg/m 50cm på 50cm begge på begge er kun veiledende, og siden ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, Standard Standard konstruksjonsdetaljer konstruksjonsdetaljer for Protecta for Protecta,, tilhørende tilhørende Produktdokumentasjon SINTEF SINTEF Standard Standard konstruksjonsdetaljer konstruksjonsdetaljer for Protecta for EX Protecta Gipsmørtel,, tilhørende tilhørende Produktdokumentasjon SINTEF SINTEF Standard Standard Standard konstruksjonsdetaljer konstruksjonsdetaljer konstruksjonsdetaljer for for Protecta for Protecta Gipsmørtel,,, tilhørende tilhørende Produktdokumentasjon SINTEF SINTEF SINTEF (10)

9 DETALJTEGNINGER Protecta Protecta 9 (10) (10) DETALJTEGNINGER Protecta Protecta 9 (10) (10) STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 120 DETALJTEGNINGER STÅLRØR STÅLRØR BRANNMOTSTAND Protecta Protecta EI 90 EX EI Gipsmørtel 90 KOBBERRØR KOBBERRØR BRANNMOTSTAND 9 (10) EI (10) EI GIPS OG MURTE GIPS OG GIPS STÅLRØR KONSTRUKSJONER MURTE OG STÅLRØR MURTE KONSTRUKSJONER BRANNMOTSTAND - VEGGER EI - VEGGER 90 EI - VEGGER 90 GIPS GIPS OG OG GIPS MURTE KOBBERRØR MURTE OG MURTE KOBBERRØR KONSTRUKSJONER BRANNMOTSTAND -- VEGGER EI - VEGGER 120 EI 120 GIPS OG GIPS STÅLRØR MURTE OG STÅLRØR MURTE BRANNMOTSTAND KONSTRUKSJONER BRANNMOTSTAND EI - VEGGER 90 EI - VEGGER 90 GIPS OG GIPS MURTE KOBBERRØR OG MURTE KOBBERRØR BRANNMOTSTAND KONSTRUKSJONER BRANNMOTSTAND - VEGGER EI VEGGER EI 120 EX Gipsmørtel EX Gipsmørtel GIPS OG GIPS MURTE OG MURTE KONSTRUKSJONER - VEGGER dybde - VEGGER 25mm dybde 25mm GIPS OG Støpeplate av GIPS MURTE steinull OG MURTE KONSTRUKSJONER - VEGGER - VEGGER på EX begge Gipsmørtel på EX begge Gipsmørtel på begge på begge 150kg/m 150kg/m på begge Protecta Protecta Rørstruper Rørstruper Støpeplate 150kg/m 150kg/m på EX begge Gipsmørtel på begge densitet på EX begge Gipsmørtel densitet 150kg/m dybde 25mm Støpeplate dybde 25mm på begge Støpeplate 150kg/m begge Protecta Rørstruper Støpeplate 150kg/m på begge på begge Protecta på begge Rørstruper Støpeplate 150kg/m dybde densitet 50mm densitet 150kg/m 150kg/m begge Protecta begge Rørstruper 150kg/m Protecta Rørstruper 150kg/m begge begge Ø219mm Ø219mm 0mm rørskål 0mm av rørskål av Ø54mm Ø54mm 9-25mm 9-25mm steinull steinull 80kg/m 80kg/m 50cm på 50cm begge på begge Ø219mm Ø219mm 0mm rørskål 0mm av rørskål av steinull 9-25mm 9-25mm steinull 80kg/m 80kg/m 50cm på begge Ø219mm 0mm rørskål av Ø219mm 50cm 0mm på rørskål begge av cellegummi 9-25mm cellegummi steinull steinull 80kg/m 9-25mm 80kg/m 50cm på begge 50cm på begge cellegummi cellegummi KOBBERRØR KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 120 EI 120 KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 120 GIPS KOBBERRØR OG GIPS MURTE KOBBERRØR OG MURTE KONSTRUKSJONER BRANNMOTSTAND EI - VEGGER EI VEGGER 120 GIPS ALUPEX OG GIPS MURTE ALUPEX OG RØR MURTE RØR KONSTRUKSJONER BRANNMOTSTAND EI - VEGGER EI VEGGER 120 ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 120 GIPS ALUPEX OG GIPS MURTE ALUPEX OG RØR MURTE BRANNMOTSTAND RØR KONSTRUKSJONER BRANNMOTSTAND EI - VEGGER EI VEGGER 120 GIPS OG MURTE GIPS OG GIPS KONSTRUKSJONER MURTE OG MURTE KONSTRUKSJONER - VEGGER - VEGGER dybde - VEGGER 25mm ALUPEX ALUPEX RØR RØR BRANNMOTSTAND EI 120 EI 120 ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 120 GIPS OG GIPS ALUPEX MURTE OG MURTE ALUPEX RØR KONSTRUKSJONER RØR BRANNMOTSTAND - VEGGER EI - VEGGER 120 EI 120 GIPS OG GIPS MURTE KOBBERRØR OG GIPS KONSTRUKSJONER MURTE - VEGGER GIPS OG MURTE - KOBBERRØR OG MURTE BRANNMOTSTAND KONSTRUKSJONER BRANNMOTSTAND EI - VEGGER EI VEGGER 120 GIPS OG GIPS MURTE ALUPEX OG MURTE ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND KONSTRUKSJONER RØR BRANNMOTSTAND - VEGGER EI VEGGER EI 120 GIPS OG GIPS MURTE OG MURTE KONSTRUKSJONER - VEGGER dybde - VEGGER 25mm dybde 25mm Støpeplate Støpeplate GIPS OG av GIPS steinull MURTE OG MURTE KONSTRUKSJONER - VEGGER dybde - VEGGER 25mm dybde 25mm på EX begge Gipsmørtel på EX begge Gipsmørtel på EX begge Gipsmørtel på EX begge Gipsmørtel Støpeplate 150kg/m Støpeplate 150kg/m Støpeplate 150kg/m Støpeplate 150kg/m på EX begge Gipsmørtel på EX begge Gipsmørtel Protecta på EX begge Protecta Gipsmørtel Rørstruper på EX begge Rørstruper Gipsmørtel Støpeplate 150kg/m Støpeplate 150kg/m 2 lag 2 lag 25mm bredde 50mm dybde på bredde 25mm på Støpeplate 150kg/m Støpeplate 150kg/m på begge på begge Alupex dybde rør Alupex 50mm dybde rør densitet 50mm densitet begge Protecta på begge Rørstruper Protecta på begge Rørstruper Ø75mm 150kg/m Ø75mm 150kg/m 150kg/m 150kg/m begge Protecta begge Rørstruper Protecta Rørstruper Alupex rør begge Alupex rør begge 20mm rørskål 20mm av rørskål av Ø75mm 9-25mm 9-25mm Ø75mm steinull steinull 80kg/m 80kg/m 20mm 50cm på rørskål 50cm 20mm begge av på rørskål begge av steinull 9-25mm 9-25mm steinull 80kg/m 80kg/m 50cm 20mm på rørskål 50cm begge 20mm av på rørskål begge av cellegummi 9-25mm cellegummi steinull steinull 80kg/m 9-25mm 80kg/m 50cm på begge 50cm på begge cellegummi cellegummi ALUPEX ALUPEX RØR RØR BRANNMOTSTAND EI 120 EI 120 PLASTRØR PLASTRØR PVC/VP PVC/VP BRANNMOTSTAND EI 90 EI 90 Støpeplate 150kg/m Støpeplate 150kg/m Støpeplate 150kg/m Støpeplate 150kg/m 150kg/m 150kg/m dybde 25mm på EX begge Gipsmørtel på EX begge Gipsmørtel på EX begge Gipsmørtel på EX begge Gipsmørtel på begge på begge GIPS PLASTRØR OG GIPS PLASTRØR MURTE OG PVC/VP MURTE PVC/VP KONSTRUKSJONER BRANNMOTSTAND - VEGGER EI 90 - VEGGER EI 90 PLASTRØR PVC/VP BRANNMOTSTAND EI 90 GIPS PLASTRØR OG GIPS PLASTRØR MURTE OG PVC/VP MURTE PVC/VP BRANNMOTSTAND KONSTRUKSJONER BRANNMOTSTAND - VEGGER EI 90 - VEGGER EI 90 GIPS GIPS OG OG GIPS MURTE OG MURTE KONSTRUKSJONER - - VEGGER - VEGGER dybde 0mm dybde 0mm på EX begge Gipsmørtel på EX begge Gipsmørtel dybde 0mm dybde 0mm på EX begge Gipsmørtel på EX begge Gipsmørtel dybde 0mm dybde 0mm på begge på begge 20mm rørskål 20mm av rørskål av Plastrør Plastrør steinull steinull 80kg/m 80kg/m Ø16mm Ø16mm 20mm 50cm på rørskål 50cm 20mm begge av på rørskål begge av Plastrør Plastrør steinull steinull 80kg/m 80kg/m Ø16mm Ø16mm 50cm 20mm på rørskål 50cm begge 20mm av på rørskål begge av Plastrør Plastrør steinull steinull 80kg/m 80kg/m Ø16mm Ø16mm 50cm på begge 50cm på begge er kun veiledende, og siden ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, Standard Standard konstruksjonsdetaljer konstruksjonsdetaljer for Protecta for Protecta,, tilhørende tilhørende Produktdokumentasjon Produktdokumentasjon SINTEF SINTEF Standard Standard konstruksjonsdetaljer konstruksjonsdetaljer for Protecta for EX Protecta Gipsmørtel,, tilhørende tilhørende Produktdokumentasjon SINTEF SINTEF Standard Standard konstruksjonsdetaljer konstruksjonsdetaljer for for Protecta Gipsmørtel, for EX Protecta Gipsmørtel,, tilhørende tilhørende Produktdokumentasjon Produktdokumentasjon SINTEF SINTEF SINTEF (10)

10 DETALJTEGNINGER Protecta 10 (10) VENTILASJONSKANALER BRANNMOTSTAND EI 60 VENTILASJONSKANALER BRANNMOTSTAND EI 60 GIPS OG MURTE GIPS OG KONSTRUKSJONER MURTE KONSTRUKSJONER - VEGGER - VEGGER EX Gipsmørtel dybde 25mm på begge Ventilasjonskanaler 400x250mm 0mm nettingmatte 100kg/m eller tilsvarende 120cm på begge er kun veiledende, og siden ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, Standard konstruksjonsdetaljer for Protecta, tilhørende Produktdokumentasjon SINTEF Standard konstruksjonsdetaljer for Gipsmørtel, tilhørende Produktdokumentasjon SINTEF (10)

PROTECTA EX GIPSMØRTEL MONTASJEANVISNING

PROTECTA EX GIPSMØRTEL MONTASJEANVISNING PROTECTA GIPSMØRTEL MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING er ett tørt hvitt pulver, bestående av uorganiske komponenter og perlite. Når det blandes med vann, dannes herdet

Detaljer

2. Hvis tettingen skal være lastbærende så må armering installeres i h.h.t instruksjoner fra Akzo Nobel Coatings AS.

2. Hvis tettingen skal være lastbærende så må armering installeres i h.h.t instruksjoner fra Akzo Nobel Coatings AS. detaljtegning Mortar Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Mortar er ett tørt hvitt pulver, bestående av uorganiske komponenter og perlite. Når det blandes med vann, dannes herdet termisk branntettingsmasse

Detaljer

MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft.

MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft. MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING GRAFT FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass, røyk og lyd gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte

Detaljer

Motek Brannstopp Gipsmørtel

Motek Brannstopp Gipsmørtel Brannstopp Brannstopp M.B.G. En raskt herdende gipsmørtel til branntetting av både rør, kabler, kabelbroer og ventilasjon Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler

Detaljer

MONTASJEANVISNING PROTECTA FR BRANNPLATE. www.protecta.no Polyseam AS tlf.02944 1 (11) 2014 5 22 GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING

MONTASJEANVISNING PROTECTA FR BRANNPLATE. www.protecta.no Polyseam AS tlf.02944 1 (11) 2014 5 22 GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING PROTECTA FR BRANNPLATE MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING Protecta FR Brannplate er designet for å beholde brannmotstanden i brannklassifiserte vegger og dekker, der disse

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2009 7 21 Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Protecta FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og

Detaljer

Motek Brannstopp gipsmørtel

Motek Brannstopp gipsmørtel Motek Brannstopp gipsmørtel Bruksområder: Tetting av gjennomføringer med kabler Tetting av gjennomføringer med kabelbunter Tetting av gjennomføringer med kabelgater Tetting av åpninger Tetting av stålrør,

Detaljer

Montasjeanvisning og detaljtegning Casco FireAcrylic Generell produktbeskrivelse. Typisk detaljtegning. Brannklassifisering - Tabell.

Montasjeanvisning og detaljtegning Casco FireAcrylic Generell produktbeskrivelse. Typisk detaljtegning. Brannklassifisering - Tabell. detaljtegning Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate

MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate 1 (5) 2012 10 4 Generell produktbeskrivelse Protecta FR Brannplate er designet for å beholde brannmotstanden i brannklassifiserte vegger og dekker, der disse blir

Detaljer

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder Side 1 av 5 Generell produktbeskrivelse er utviklet for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og dekker. ekspanderer når

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (6) 2012 6 22 Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Protecta FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og

Detaljer

5. Velg antall og type brannplate etter tabell til venstre eller angivelser på side 2-7.

5. Velg antall og type brannplate etter tabell til venstre eller angivelser på side 2-7. detaljtegning og Generell produktbeskrivelse Brannplate er designet for å beholde brannmotstanden i brannklassifiserte vegger og dekker, der disse blir brutt av en eller flere tekniske gjennomføringer.

Detaljer

Motek Brannstopp Fugemasse

Motek Brannstopp Fugemasse Fugemasse Fugemasse M.B.F. En fleksibel til branntetting av både rør, kabler, ventilasjon og fuger. Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler og kabelbunter Tetting

Detaljer

Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om

Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om Generell Produktbeskrivelse Pipe er designet for å opprettholde brannmotstanden i brannskillende vegger og dekker, når disse brytes med gjennomgående plastrør, kabler i bunt og/eller plastrør i bunt, samt

Detaljer

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer) Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer EI 30 >

Detaljer

Motek Brannstopp fugemasse

Motek Brannstopp fugemasse NYHET! Bruksområder: Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler Tetting av gjennomføringer med kabelbunter Tetting av gjennomføringer med stålrør, kobber -og plastrør Tetting

Detaljer

forskaling av kanalene og støping av hele utsparingsdybden med Casco FireEx Mortar.

forskaling av kanalene og støping av hele utsparingsdybden med Casco FireEx Mortar. Generell Produktbeskrivelse Pipe er designet for å opprettholde brannmotstanden i brannskillende vegger og dekker, når disse brytes med gjennomgående plastrør, kabler i bunt og/eller plastrør i bunt, samt

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF 030-0296 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag

Detaljer

M.B.P. Motek Brannstopp Plate

M.B.P. Motek Brannstopp Plate M.B.P. Motek Brannstopp Plate Produktegenskaper: Klassifisert i alle typer konstruksjoner og gjennomføringer. Enkel å montere med pen overflate. Permanent fleksibel som tar opp bevegelse ved brann og mindre

Detaljer

Relekta Brannakryl Multi Fugemasse for branntetting

Relekta Brannakryl Multi Fugemasse for branntetting LIM OG FUGEMASSE Relekta Fugemasse for branntetting SINTEF-godkjent (klassifisert) varmeekspanderende fugemasse Godkjent til rør-, kabel- og kanal- gjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer)

Detaljer

Fugemasse for branntetting

Fugemasse for branntetting Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer Tilfredsstiller emisjonskravene til BREEAM NOR Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer Brannklassifisering

Detaljer

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0270 av 2015-10-26.

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0270 av 2015-10-26. Side 2 av 5 Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0270 av 2015-10-26. 1. Innehaver av godkjenningen B. Sørbø A/S Bjødnabeen 12, 4033 Stavanger, NORGE www.xxx.no 2. Produsent Polyseam Ltd. 3. Produktbeskrivelse

Detaljer

PROTECTA BRANNSPJELD TEKNISK DATABLAD & LØSNINGER. Polyseam AS tlf (7) INNHOLDSFORTEGNELSE

PROTECTA BRANNSPJELD TEKNISK DATABLAD & LØSNINGER.  Polyseam AS tlf (7) INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Generell produktbeskrivelse side 1 Egenskaper side 1 Brannmotstand side 1 Steng inne og trekk ut prinsippet side 2 Støvdannelse og generelt vedlikehold side 2 Minste avstander og begrensninger

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF 030-0295 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag

Detaljer

Firesafe Brannplate MONTASJEANVISNING

Firesafe Brannplate MONTASJEANVISNING AK 1 Side: 1 av 12 Norge: 030-0272 El-nummer: 12178 09 GENERELT FIRESAFE / INTUMEX CB 511/ CB 512 er et branntettesystem bestående av steinull med densitet 120 kg/m3 i 50mm platetykkelse, påført 1mm varmeekspanderende

Detaljer

Firesafe Brannplate. montasjeanvisning

Firesafe Brannplate. montasjeanvisning Side: 1 av 12 Norge: 030-0272 generelt FIRESAFE / INTUMEX CB 511/ CB 521 er et branntettesystem bestående av steinull med densitet 120 kg/m3 i 50mm platetykkelse, påført 1mm varmeekspanderende dekkmaling

Detaljer

FS GPG MONTASJEANVISNING GENERELT BLANDING GJENNOMFØRING I DEKKE KORROSJONSBESKYTTELSE

FS GPG MONTASJEANVISNING GENERELT BLANDING GJENNOMFØRING I DEKKE KORROSJONSBESKYTTELSE Side: 1 av 5 GENERELT er en gipsbasert branntettemasse med god mekanisk styrke og gode lydreduserende egenskaper. GPG har en god varmeledningsevne, noe som gjør at den isolerer mot varmepåvirkning. GPG

Detaljer

MONTASJEANVISNING FIRESAFE GPG MORTAR. Ventilasjonskanaler

MONTASJEANVISNING FIRESAFE GPG MORTAR. Ventilasjonskanaler MONTASJEANVISNING FIRESAFE GPG MORTAR Ventilasjonskanaler Utgave 1: 30. mars 2015. Utarbeidet av: PP. Kontrollert av: AK Firesafe AS, PB 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo www.firesafe.no / firmapost@firesafe.no

Detaljer

FIRESAFE GPG. Montasjeanvisning

FIRESAFE GPG. Montasjeanvisning Revidert Rev. Side 18.05.2009 1 1/5 GENERELT er en gipsbasert branntettemasse med god mekanisk styrke og gode lydreduserende egenskaper. GPG har en god varmeledningsevne, noe som gjør at den isolerer mot

Detaljer

Nullifire System B700

Nullifire System B700 Nullifire System B700 Produktdokumentasjon SINTEF 030-0201 Produktbeskrivelse: Nullifire - System B700 for tetting av gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner av gips, mur, lettbetong og betong.

Detaljer

Firesafe Fugemasse Akryl

Firesafe Fugemasse Akryl Side: 1 av 5 GENERELT FIRESAFE fugemasse Akryl er en brannhemmende enkomponent vannbasert akrylfugemasse med branntekniske egenskaper. BRUKSOMRÅDE n benyttes i hovedsak som brannsikker fugetetting av større

Detaljer

Temaer: Løsninger godkjent for brannte5ng Krav 8l dokumentasjon Montasjeanvisning Begrensninger/Forutsetninger/Muligheter

Temaer: Løsninger godkjent for brannte5ng Krav 8l dokumentasjon Montasjeanvisning Begrensninger/Forutsetninger/Muligheter Skriv Aktuelle inn løsninger tittel på Branntetting presentasjonen Morten Atle Killerud, Ameln Teknisk 5. september avdeling 2012 Firesafe AS Temaer: Løsninger godkjent for brannte5ng Krav 8l dokumentasjon

Detaljer

TEKNISK DATABLAD Protecta FR Akryl

TEKNISK DATABLAD Protecta FR Akryl TEKNISK DATABLAD Protecta FR Akryl Generell produktbeskrivelse Protecta FR Akryl benyttes for å forhindre spredning av lyd, brann og røyk gjennom fuger og åpninger i lyd- og brannklassifiserte vegger og

Detaljer

Glava Akryl Fugemasse

Glava Akryl Fugemasse GENERELT Glava fugemasse Akryl er en brannhemmende enkomponent vannbasert akrylfugemasse med branntekniske egenskaper. BRUKSOMRÅDE n benyttes i hovedsak som brannsikker fugetetting av større fuger og spalter,

Detaljer

Varmeekspanderende fugemasse til bruk som gjennomføringstetting eller fugetetting

Varmeekspanderende fugemasse til bruk som gjennomføringstetting eller fugetetting Side 2 av 5 Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0272 av 2016-01-14 I Tetting av fuger. Beskrivelse : brannmotstand: Tetting av horisontal fuge i vegg av gips eller betong med tykkelse Tosidig fuge

Detaljer

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0273 av 2016-01-13.

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0273 av 2016-01-13. Side 2 av 5 Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0273 av 2016-01-13. 1. Innehaver av godkjenningen Silcone Trading Energigatan 5, 434 37 Kungsbacka, Sverige www.siliconetrading.se 2. Produsent Intumex

Detaljer

GLAVA GPG BRANNMASSE MONTERINGSANVISNING. Testet i henhold til NS-EN 1366-3:2009 og NS-EN 1366-4:2006 + AL: 2010.

GLAVA GPG BRANNMASSE MONTERINGSANVISNING. Testet i henhold til NS-EN 1366-3:2009 og NS-EN 1366-4:2006 + AL: 2010. GLAVA GPG BRANNMASSE MONTERINGSANVISNING APRIL 2015 ETA 15/0026 Norway: SPFR AA-050 Denmark: MK. 6.10/0795 Sweden: Sitac: 2061/89 Testet i henhold til NS-EN 1366-3:2009 og NS-EN 1366-4:2006 + AL: 2010.

Detaljer

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SINTEF 030-0252 av 2014-06-30

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SINTEF 030-0252 av 2014-06-30 SINTEF 030-0252 Firesafe FB, FP Side 2 av 5 Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SINTEF 030-0252 av 2014-06-30 1. Innehaver av godkjenningen Firesafe as Postboks 6411 Etterstad, 0605 Oslo, Norge www.firesafe.no

Detaljer

Firesafe Varmeekspanderende EX

Firesafe Varmeekspanderende EX Side: 1 av 5 GENERELT FIRESAFE fugemasse EX er en brannhemmende, varmekspanderende grafittfugemasse. n reagerer på varme og ekspanderer allerede ved 150 C. EX ekspanderer mer enn 13 ganger sitt opprinnelige

Detaljer

Firesafe GPG. montasjeanvisning

Firesafe GPG. montasjeanvisning Firesafe Dato: 15012008 Regnr: 10001-2 Rev: 1 Side: 1 av 5 Danmark: MK 610/0795 GENERELT FIRESAFE er en gipsbasert branntettemasse med god mekanisk styrke og gode lydreduserende egenskaper har en god varmeledningsevne,

Detaljer

informasjon Dato Branntettingssystem Tetting med FireStop Sealant 3000 alt. FireStop 400 AA-032

informasjon Dato Branntettingssystem Tetting med FireStop Sealant 3000 alt. FireStop 400 AA-032 Erst. informasjon Dato Side Dokument nr 204-0-0 / FSI-O-68-4 Branntettingssystem FS-Flex D AA-02 Testet og godkjent for brannklasse EI60/EI20 Tetting med FireStop Sealant 000 alt. FireStop 400 BRUKSOMRÅDE

Detaljer

FIRESAFE GPG MORTAR MONTASJEANVISNING

FIRESAFE GPG MORTAR MONTASJEANVISNING MONTASJEANVISNING FIRESAFE GPG MORTAR Utgave 1: 30. mars 2015. Utarbeidet av: PP. Kontrollert av: AK Firesafe AS, PB 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo www.firesafe.no / firmapost@firesafe.no / 0047 90 110 ETA

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SPFR 030-0294 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter, med grunnlag i prøvingsrapporter

Detaljer

Brannstopp hylse. Enkel og rask branntetting av kabler, ideell ved etterinstallering av kabler. Teknisk data

Brannstopp hylse. Enkel og rask branntetting av kabler, ideell ved etterinstallering av kabler. Teknisk data Brannstopp hylse CFS-SL Enkel og rask branntetting av kabler, ideell ved etterinstallering av kabler. Bruksområder Tetting av gjennomføringer med enkeltstående kabler og kabelbunter Velegnet for små og

Detaljer

Brannstopp puter. Det mest kostnadseffektive brannstoppsystemet som er tilgjengelig for midlertidige brantettinger. Teknisk data

Brannstopp puter. Det mest kostnadseffektive brannstoppsystemet som er tilgjengelig for midlertidige brantettinger. Teknisk data Brannstopp puter CFS-CU Det mest kostnadseffektive brannstoppsystemet som er tilgjengelig for midlertidige brantettinger Bruksområder Permanent branntetting i kabelgjennom føringer gjennom vegg og dekke,

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF 030-0294 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter, med grunnlag i prøvingsrapporter

Detaljer

Protecta AS. TEKNISK DATABLAD - 1 - Protecta Hardplate Pluss. Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner. Platens egenskaper

Protecta AS. TEKNISK DATABLAD - 1 - Protecta Hardplate Pluss. Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner. Platens egenskaper TEKNISK DATABLAD - 1 - Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner Hardplate Pluss er en plate for bruk til blant annet brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner. Platene består av kalsiumsilikat

Detaljer

FIRESAFE Kabelhylser. FIRESAFE Kabelhylse; systemer for etter - trekking av EL-kabel i gipsvegg, samt i vegg og dekke i murte/støpte konstruksjoner.

FIRESAFE Kabelhylser. FIRESAFE Kabelhylse; systemer for etter - trekking av EL-kabel i gipsvegg, samt i vegg og dekke i murte/støpte konstruksjoner. Side 1 av 22 FIRESAFE Kabelhylse; systemer for etter - trekking av EL-kabel i gipsvegg, samt i vegg og dekke i murte/støpte konstruksjoner. Firkantede delabare kabelhylser av stål Siruklære kabelhylser

Detaljer

Våtromsplater. Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S

Våtromsplater. Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S Glassull Askim Glassull Stjørdal Våtromsplater Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S Glavas samarbeidspartner på cellegummiisolasjon er Armacell Gmbh som produserer isolasjon over hele verden. De har

Detaljer

TEKNISK DATABLAD Protecta A-Plate 1 (10) 2012 4 16

TEKNISK DATABLAD Protecta A-Plate 1 (10) 2012 4 16 Protecta 1 (10) 12 16 Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 1 Generell montasjeanvisning; brannisolering av stål Side 2 Brannisolering av stål i fasade og gipsvegger Side Brannisolering av stålplatetak

Detaljer

FIRESAFE AKRYL FUGEMASSE

FIRESAFE AKRYL FUGEMASSE FIRESAFE AKRYL FUGEMASSE FOR LINEÆRE FUGER OG GJENNOMFØRINGER MED RØR OG KABLER MONTASJEANVISNING Dato: 7.0.0 Utarbeidet av: PP Godkjent av: AK Rev.: 0.0.0 Side: av Produktdokumentasjon: ETA /087 (gjennomf.)

Detaljer

GENERELT Varmeekspanderende Pad for brannsikring av elektriske vegg- og takbokser av plast, montert i brannskillende vegger og dekker.

GENERELT Varmeekspanderende Pad for brannsikring av elektriske vegg- og takbokser av plast, montert i brannskillende vegger og dekker. Side: 1 av 6 GENERELT Varmeekspanderende Pad for brannsikring av elektriske vegg- og takbokser av plast, montert i brannskillende vegger og dekker. BRUKSOMRÅDE Lukkemekanisme for vegg- og takboks av plast

Detaljer

MONTERINGSANVISNING GLAVA AKRYL FUGEMASSE

MONTERINGSANVISNING GLAVA AKRYL FUGEMASSE MONTERINGSANVISNING GLAVA AKRYL FUGEMASSE FOR LINEÆRE FUGER OG GJENNOMFØRINGER MED RØR OG KABLER Rev, JUNI 0 TEKNISKE DATA/ BRUKSOMRÅDER GLAVA Akryl fugemasse Bakdytt Murte og støpte vegg- og gulvkonstruksjoner

Detaljer

CFS-S SIL Brannstopp silikon fugemasse... 5. CFS-S ACR Brannstopp akryl fugemasse... 11. M.B.F. Motek Brannstopp Fugemasse... 24

CFS-S SIL Brannstopp silikon fugemasse... 5. CFS-S ACR Brannstopp akryl fugemasse... 11. M.B.F. Motek Brannstopp Fugemasse... 24 Innholdsfortegnelse CFS-S SIL Brannstopp silikon fugemasse... 5 CFS-S ACR Brannstopp akryl fugemasse... 11 M.B.F. Motek Brannstopp Fugemasse... 24 CFS-IS Ekspanderende brannstopp fugemasse... 36 CP660A

Detaljer

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR AA-050 av 2015-03-26.

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR AA-050 av 2015-03-26. Side 2 av 22 Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR AA050 av 20150326. 1. Innehaver av godkjenningen Firesafe as Postboks 6411 Etterstad, 0605 Oslo, NORGE www.firesafe.no 2. Produsent Firesafe as 3. Produktbeskrivelse

Detaljer

Teknisk. Datablad. Hilti Brannstopp hylse CFS-SL. Europeisk Teknisk Godkjenning. Hilti Firestop Sleeve CFS-SL

Teknisk. Datablad. Hilti Brannstopp hylse CFS-SL. Europeisk Teknisk Godkjenning. Hilti Firestop Sleeve CFS-SL Teknisk Datablad Hilti Brannstopp hylse CFS-SL Europeisk Teknisk Godkjenning Issue 04/2011 Utgave 2012 page 1 Brannstopp hylse CFS-SL Monteringsanvisning Enkel og rask branntetting av kabler Ideel ved

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 10 07 STÅLKONSTRUKSJONER 07.222.5 SB7.4111 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE m 292,20 KONSTRUKSJONER Stålprofil Materiale: Mineralull På søyler i ytter-

Detaljer

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR av

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR av Side 2 av 5 Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 050-0208 av 2016-05-19. 1. Innehaver av godkjenningen Etman Distribusjon AS Gamle Eigerøyvei 87 4373 Egersund, Norway https://www.etman.no/ 2. Produsent

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON RISEFR 030-0307 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter, med grunnlag i prøvingsrapporter

Detaljer

Brannstopp ekspanderende fugemasse

Brannstopp ekspanderende fugemasse Brannstopp ekspanderende fugemasse CFS-IS En vann- og akrylbasert ekspanderende fugemasse til tetting av små og medium store kabel og rørgjennomføringer Bruksområder Branntetting av: Kabel, kabelbunter

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF AA-003 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag

Detaljer

HOVEDKONTOR Butikker: Gjelleråsen Økern Sandvika Ski Østfold ORDREKONTOR Lillestrøm Jessheim Hamar Lillehammer Gjøvik Drammen tønsberg Grenland

HOVEDKONTOR Butikker: Gjelleråsen Økern Sandvika Ski Østfold ORDREKONTOR Lillestrøm Jessheim Hamar Lillehammer Gjøvik Drammen tønsberg Grenland Brannsikring Kjære kunde! Brosjyren du nå har mottatt, gir deg en fullstendig oversikt over alle våre brannsikringsprodukter. Her har du alle underlag med tanke på dokumentasjon, bruksanvisning og sikker

Detaljer

NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER

NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER 1 Innhold - HVORFOR? - GAMMELT OG NYTT - OVERGANGEN - NY PROSJEKTERING - VENTILASJON I DRIFT UNDER BRANN - PRAKTISK LØSNING FRA GLAVA 2 Hvorfor skjer

Detaljer

NS Eksempler på poster - Passiv brannsikring. 2 Branntetting Brannfuging... 1

NS Eksempler på poster - Passiv brannsikring. 2 Branntetting Brannfuging... 1 NS 3420-2017 Eksempler på poster - Passiv brannsikring INNHOLDSFORTEGNELSE 2 Branntetting... 1 1 Brannfuging... 1 1 Branntetting av bevegelig fuge med fugemasse... 1 2 Branntetting av fuge med tettelist...

Detaljer

TEKNISK DATABLAD Protecta EX Gipsmørtel

TEKNISK DATABLAD Protecta EX Gipsmørtel TEKNISK DATABLAD Protecta Generell produktbeskrivelse Protecta er ett tørt hvitt pulver, bestående av uorganiske komponenter og perlite. Når det blandes med vann, dannes herdet termisk branntettingsmasse

Detaljer

Firesafe MA 3S Silikon

Firesafe MA 3S Silikon Side: 1 av 5 GENERELT FIRESAFE MA-3S er en brannhemmende-, varmeekspanderende en- komponen fugemasse basert på silikon. Den har meget gode branntekniske egenskaper for branntetting av fuger og gjennomføringstettinger

Detaljer

Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014

Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014 Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014 1 Detaljprosjektering: Kanalgjennomføring og brannisolasjon Innhold - Hvorfor skjer det egentlig endringer nå - Overgangsordning - Trekk ut strategi, Avtrekkskanal

Detaljer

Det skal fuges mellom kanal og vegg i ikke brannklassifiserte murte vegger for å hindre lydoverføring mellom rommene.

Det skal fuges mellom kanal og vegg i ikke brannklassifiserte murte vegger for å hindre lydoverføring mellom rommene. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 7 25.291.1 291 Bygningsmessige arbeider for VVS installasjoner Alle Postene i bygningsmessig arbeider er regulerbare poster. Alle mål må kontrolleres

Detaljer

GLAVA BRANNTETTING AUGUST 2016 BYGG/TEKNISK ISOLERING

GLAVA BRANNTETTING AUGUST 2016 BYGG/TEKNISK ISOLERING GLAVA BRANNTETTING AUGUST 2016 BYGG/TEKNISK ISOLERING GLAVA har et produktspekter som dekker de fleste behov innen brannsikring. Denne brosjyren omhandler produkter, bruksområder, ansvar, krav og løsninger

Detaljer

Hinna Kirke Ombygging

Hinna Kirke Ombygging Hinna Kirke Ombygging Bygningsmessige arbeider Brann og lydtetting for VVS Stavanger, 17.06.2011 Sweco Norge AS Auglendsmyrå 3 4016 Stavanger Prosjekt: 97700001 Hinna Kirke, Hinnasenteret Side 30-1 Kapittel:

Detaljer

2.1. 68 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Oppbygning av system Gyproc GT. Systembeskrivelse. Systemets fordeler. Stabilitet.

2.1. 68 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Oppbygning av system Gyproc GT. Systembeskrivelse. Systemets fordeler. Stabilitet. .51 Gyproc GT, innervegger med bindingsverk av tre Systembeskrivelse Gyproc GT er et system for bærende og ikkebærende innervegger. Systemet er bygget opp av 1200 mm brede Gyproc gipsplater på et bindingsverk

Detaljer

Teknisk datablad. Hilti Brannstopp Akryl fugemasse CFS-S ACR

Teknisk datablad. Hilti Brannstopp Akryl fugemasse CFS-S ACR Teknisk datablad Hilti Brannstopp Akryl fugemasse CFS-S ACR Europeisk Teknisk godkjenning ETA Nº 10/ 0389 (Lineær fugetetting) ETA Nº 10/ 0292 (Gjennomføringstetting) Brannstopp akryl fugemasse CFS-S ACR

Detaljer

presentasjonen Morten Ameln 5. september 2012

presentasjonen Morten Ameln 5. september 2012 Informasjonsmøte om brannsikkerhet i eldre bygårder Oslo kommune, brann- og redningsetat v/branninspektør Andreas Coll Firesafe Skriv AS v/brannrådgiver inn Bjørn tittel Harald Tømmerbakk og teknisk sjef

Detaljer

Boligkonferansen 2016

Boligkonferansen 2016 Boligkonferansen 2016 Hvordan løse de nye forskriftskravene til rørisolering Løsninger for termisk isolering av rør samt brannbeskyttelse av kanaler Verktøy for kalkulering Henrik Stene Produktsjef Teknisk

Detaljer

CONLIT brannsikring av ventilasjonskanaler

CONLIT brannsikring av ventilasjonskanaler CONLIT brannsikring av ventilasjonskanaler Kanaler skal i sin helhet ha brannmotstand som de brannskiller de føres gjennom, hvis det ikke er spjeld med lik motstand i skillet. Kanaler med brannmotstand

Detaljer

9.49 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 (REI 60) Bærende og skillende etasjeskiller i tre

9.49 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 (REI 60) Bærende og skillende etasjeskiller i tre B60 (REI 60) Bærende og skillende etasjeskiller i tre 9.49 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon Rockwool Flexi A-plate Gulv Trebjelker Trelekter 13 mm gipsplate 1. Etasjeskiller bygges med trebjelker

Detaljer

PRODUKTER FIRE-BOND 2K Sealing Foam

PRODUKTER FIRE-BOND 2K Sealing Foam PRODUKTER FIRE-BOND SEALING FOAM 2K PROFESSIONAL Beskrivning av produktet: Fire-Bond 2K Sealing Foam er et ekstra hurtigherdende 2-komponent brannklassifisert fugeskum. Ved påføring ekspanderer skummet

Detaljer

Side 1/12. Passiv brannsikring. Riktige produkter for å hindre og forsinke spredning av brann

Side 1/12. Passiv brannsikring. Riktige produkter for å hindre og forsinke spredning av brann Side 1/12 Passiv brannsikring Riktige produkter for å hindre og forsinke spredning av brann Side 2/12 Side 3/12 Det handler om å redde liv og verdier. Passiv brannsikring innebærer å hindre eller forsinke

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta Rørstruper

MONTASJEANVISNING Protecta Rørstruper MONTASJEANVISNING Protecta Rørstruper 1 (4) 2012 11 14 Generell Produktbeskrivelse Protecta Rørstruper er designet for å opprettholde brannmotstanden i brannskillende vegger og dekker, når disse brytes

Detaljer

Innfelt lysarmatur i brannklassifisert AS. SP Fire Research AS. SPFR-rapport 20028

Innfelt lysarmatur i brannklassifisert AS. SP Fire Research AS. SPFR-rapport 20028 Vurderingsrapport Innfelt lysarmatur i brannklassifisert etasjeskille SG Armaturen AS SP Fire Research AS SPFR-rapport Historikk VERSJON 1 DATO 17.09.2014 VERSJONSBESKRIVELSEE Originalversjon 2 av 8 Innholdsfortegnelse

Detaljer

B30 (REI 30) Bærende og skillende etasjeskiller i tre. 9.48 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon

B30 (REI 30) Bærende og skillende etasjeskiller i tre. 9.48 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon B30 (REI 30) Bærende og skillende etasjeskiller i tre 9.48 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon Rockwool Flexi A-plate Gulv Trebjelker Trelekter 13 mm gipsplate 1. Etasjeskiller bygges med trebjelker

Detaljer

Skriv inn tittel. på presentasjonen. Informasjonsmøte om brannsikkerhet. i eldre bygårder

Skriv inn tittel. på presentasjonen. Informasjonsmøte om brannsikkerhet. i eldre bygårder Informasjonsmøte om brannsikkerhet Skriv inn tittel i eldre bygårder på presentasjonen Morten Oslo kommune, Ameln 5. brann- september og redningsetat 2012 v/branninspektør Ivan Pirojkov Firesafe AS v/brannrådgiver

Detaljer

FIRESAFE FT Seal Pad MONTASJEANVISNING

FIRESAFE FT Seal Pad MONTASJEANVISNING Side 1 av 7 GENERELT Varmeekspanderende Pad for brannsikring av elektriske vegg- og takbokser av plast, montert i brannskillende vegger og dekker. BRUKSOMRÅDE Lukkemekanisme for vegg- og takboks av plast

Detaljer

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi T - 01.12.06 11mm umalt/ ferdigmalt Huntonit veggplater mm diff.sperre Trestendere Utlekting Huntonit vindtette plater Utvendig kledning Yttervegg av tre Stender cc 600mm Kledning K10 Trafikkstøyreduksjonstall

Detaljer

Teknisk faktablad StoSilent Prep Quarz

Teknisk faktablad StoSilent Prep Quarz Organisk heftbru for Sto Akustikputs Karakteristikk Anvendelse innvendig på underlag som pga. høy densitet eller lav oppsugingsevne ikke er egnet å pusse direkte på (slett betong, gipsplater etc.) Egenskaper

Detaljer

Brannspjeld. Produktdokumentasjon BEK - EI 120 BEW - EI 60

Brannspjeld. Produktdokumentasjon BEK - EI 120 BEW - EI 60 Brannspjeld Produktdokumentasjon Brannspjeld BEK - EI 120 BEW - EI 60 BRANNSPJELD BRANNSPJELD BEK-EI120 Typegodkjennelse Z-41.3-325 Brannklasse EI120 BRANNSPJELD BEW-EI60 Typegodkjennelse Z-41.3-648 Brannklasse

Detaljer

9.52 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 (REI 60) Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon

9.52 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 (REI 60) Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon B60 (REI 60) Bærende og skillende sperretak 9.52 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon MATERIALSPESIFIKASJON Type Produktnavn Dimensjon Sperrer Styrkesortert trelast Iht. tabell Undertak Papp, kartong,

Detaljer

Fra tilsyn og avvik til godkjent bygg. Atle Killerud Teknisk sjef, Firesafe AS

Fra tilsyn og avvik til godkjent bygg. Atle Killerud Teknisk sjef, Firesafe AS Fra tilsyn og avvik til godkjent bygg Atle Killerud Teknisk sjef, Firesafe AS Hva er de største utfordringene? Hvordan velge riktige løsninger? Oppgradering av eksisterende bygg Brannsikringstiltak Aktive-/Tekn.

Detaljer

CFS-S SIL Brannstopp silikon fugemasse CFS-S ACR Brannstopp akryl fugemasse M.B.F. Motek Brannstopp Fugemasse... 24

CFS-S SIL Brannstopp silikon fugemasse CFS-S ACR Brannstopp akryl fugemasse M.B.F. Motek Brannstopp Fugemasse... 24 Innholdsfortegnelse CFS-S SIL Brannstopp silikon fugemasse... 5 CFS-S ACR Brannstopp akryl fugemasse... 11 M.B.F. Motek Brannstopp Fugemasse... 24 CFS-IS Ekspanderende brannstopp fugemasse... 36 CP660A

Detaljer

9.51 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B30 (REI 30) Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon

9.51 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B30 (REI 30) Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon B30 (REI 30) Bærende og skillende sperretak 9.51 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon MATERIALSPESIFIKASJON Type Produktnavn Dimensjon Sperrer Styrkesortert trelast Iht. tabell Undertak Papp, kartong,

Detaljer

Protect R-90. Nyhet! DEN FLEKSIBLE BRANNSIKRINGEN FOR GJENNOMFØRINGER. Protect R-90

Protect R-90. Nyhet! DEN FLEKSIBLE BRANNSIKRINGEN FOR GJENNOMFØRINGER. Protect R-90 Nyhet! Passiv brannsikring i gjennomføringer Protect R-90 Protect R-90 DEN FLEKSIBLE BRANNSIKRINGEN FOR GJENNOMFØRINGER ARMAFLEX PROTECT R-90 passiv brannsikring og isolering i ett produkt for stål-, rustfrie-,

Detaljer

MV-100 Standard Brannklassifisert

MV-100 Standard Brannklassifisert Glassvegg MV-100 Standard brannklassifisert leveres med forskjellige overflater og ulike glasstyper som tilfredsstiller de fleste krav til lyd. Standard dimensjon på stolpemateriell for MV-100 Standard

Detaljer

ORYX Collar FX 330 BRANNMANSJETT

ORYX Collar FX 330 BRANNMANSJETT ORYX Collar FX 330 BRANNMANSJETT MONTERINGSANVISNINGER Versjon 1.1, 15-02-2017 (Norwegian) PRODUKTBESKRIVELSE ORYX Collar FX 330 er en brannmansjett for å lage brannheende gjennomføringer i vegger og gulv.

Detaljer

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR av

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR av SPFR 020-0240 Paroc steinullsprodukter Side 2 av 4 Vedlegg til produktdokumentasjon SPFR 020-0240 av 206-09-07.. Innehaver av godkjenningen Paroc AB SE-54 86 Skövde, SVERIGE www.paroc.se 2. Produsent Paroc

Detaljer

JANUAR 2011 BYGG KATALOGDEL 3 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING

JANUAR 2011 BYGG KATALOGDEL 3 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING JANUAR 2011 BYGG KATALOGDEL 3 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING Glava har et produktspekter som dekker de fleste behov innen brannsikring. Denne brosjyren omhandler produkter, bruksområder, ansvar,

Detaljer

ORYX Acrylic FR. EMBALLERING OG LAGRING - Leveres ii 310 ml patroner - Oppbevares tørt og frostfritt ved temperaturer mellom +5 C og +40 C

ORYX Acrylic FR. EMBALLERING OG LAGRING - Leveres ii 310 ml patroner - Oppbevares tørt og frostfritt ved temperaturer mellom +5 C og +40 C ORYX Acrylic FR MONTERINGSANVISNINGER Versjon 1.1, 15-02-2017 (Norwegian) PRODUKTBESKRIVELSE ORYX Acrylic FR er en brannsikker akryl fugemasse til innendørs bruk. ORYX Acrylic FR kan brukes til tetting

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

Veggkonstruksjonen bar den påførte lasten i 30 minutters branneksponering uten brudd på isolasjons- og integritetskriteriene.

Veggkonstruksjonen bar den påførte lasten i 30 minutters branneksponering uten brudd på isolasjons- og integritetskriteriene. Side 2 av 6 UNDERLAGSMATERIALE Dette kapitlet beskriver en gjennomgang av prøvningsrapportene som ligger til grunn for vurderingen. De viktigste resultatene som er relevante for vurderingen gjengis her.

Detaljer

Oktober 2013. EuroCeiling EUROCEILING. himlingssystem

Oktober 2013. EuroCeiling EUROCEILING. himlingssystem Oktober 2013 EuroCeiling EUROCEILING himlingssystem 1 EuroCeiling - stål i system EUROPROFIL HIMLINGSSYSTEM = EUROCEILING Systemet for enkel og rasjonell montering av nedsenkede himlinger som platekles

Detaljer

PAROC Hvac Fire. Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240

PAROC Hvac Fire. Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240 PAROC Hvac Fire Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240 Teknisk Isolering September 2014 Innhold Brannsikkerhet med PAROC steinull...3 PAROC Hvac Fire

Detaljer