MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft."

Transkript

1 MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING GRAFT FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass, røyk og lyd gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og dekker. GRAFT FR Akryl ekspanderer når den utsettes for brann og lukker dermed hullet etter at gjennomføringer brenner bort. GRAFT FR Akryl bør brukes med passende bakdytt for å sikre korrekt bredde til forhold og for å redusere krymping av fugen ved herding. I områder med høy grad av fuktighet og i fuger med mye bevegelse, anbefales det h å benytte GRAFT FR IPT. BRANNKLASSIFISERING - TABELL ENSIDIG TETTING I Type tetting Maks dimensjon Utførelse Min. fuge og bakdytt EI Min. Åpen fuge 15mm akryl 25mm steinull 120 Kabel Ø25mm 15mm akryl 25mm steinull 60 Stålrør Ø219mm 15mm akryl 25mm steinull 90 Cu-rør Ø54mm 15mm akryl 25mm steinull 120 Kanal 1000x mm akryl 45mm steinull 60 TOSIDIG TETTING I GIPSVEGGER Type tetting Maks dimensjon Utførelse Min. fuge og bakdytt EI Min. Åpen fuge 1mm akryl 20mm steinull 90 Kabel Ø55mm 1mm akryl 20mm steinull 60 Stålrør Ø219mm 1mm akryl 20mm steinull 90 Cu-rør Ø54mm 1mm akryl 20mm steinull 120 Kanal 500x500 1mm akryl 20mm steinull 60 Rør og kanaler må i de fleste tilf brannisoleres, og den ovenfor oppgitte brannmotstanden begrenses til den valgte isolasjonstypens egne godkjennelser. sine egne løsninger for brannisolering stå beskrevet side NB! Følg anvisningene i detaljløsningene for alle branntettinger angitt side TEST STANDARDER Denne montasjeanvisning er basert produktets Produktdokumentasjon utstedt av Sintef NBL i henhold til regelverk (EU) nr 05/2011 basis av ETAG og, utgave 2011, samt nasjonale norske bestemmelser i henhold til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med byggteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning. INSTALLASJON 1. Ved branntetting av hulldekkeelementer så må ensidige fugeløsninger utføres begge. Alternativ løsning finnes i Byggdetalj , pkt Ved branntetting i sjaktvegger bestående av gips kun én side så benyttes anvisningene for gipsvegg med tetting kun siden med gipsplater. Man må da se at sjaktveggene i alle etasjene tettes samme måte.. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man først føre grunning med en PVA-Primer. 4. Fugemassen er vannbasert, og enkelte metaller må beskyttes mot korrosjon. 5. Maksimum utsparingsmål er angitt i detaljløsningene side Fugebredder skal ikke være mindre enn 10mm mellom de tekniske gjennomføringene mellom gjennomføringer og utsparing. 6. Rengjør alle overflater, slik at det er rent og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en fuktig pensel. 7. Dytt fugen med bakdytt til ønsket. For type bakdytt og nødvendig fugen, se tabellene til venstre samt detaljene side Der det ikke er branntekniske krav anbefales det å fuge med minimums etter forholdet 2:1 (bredde:) og ikke under 12mm. 8. Ved fuging i gipsvegger kan man fukte overflatene først for å forhindre krymping. Bland gjerne litt akryl i vannet. 9. Påfør godt med fugemasse i åpningen for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen med f eks en fuktig fugeskje pensel. 10. Isolasjon brannspjeld rør og kanaler festes etter angivelser i produktets respektive nasjonale europeiske godkjenning. Polyseam AS sine egne løsninger for isolering står anført side Kanaler som er større enn de oppgitt i montasjeanvisningen, må ha forsterkningsprofil L0x50mm rundt hele kanalen begge maksimalt 150mm fra tettingen, festet med poppnagler punktsveising for å unngå at kanalen klapper sammen. Maks bredde fugen rundt er 0mm. så gis det ingen garantier for klassifisering de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap skade Standard konstruksjonsdetaljer for GRAFT FR Akryl, tilhørende Produktdokumentasjon SINTEF (11)

2 DETALJTEGNINGER Protecta Protecta FR Akryl FR Akryl 2 (11) (11) DETALJTEGNINGER Protecta FR Akryl 2 (11) FUGER BRANNMOTSTAND DETALJTEGNINGER EI Protecta FR Akryl 2 (11) DETALJTEGNINGER FUGER FUGER BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND Protecta Protecta EI EI FR 60 Akryl FR Akryl KABLER KABLER BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND EI 602 EI (11) (11) GIPS GIPS OG OG GIPS FUGER OG BRANNMOTSTAND - EI OG OG DEKKER OG DEKKER KABLER BRANNMOTSTAND EI 60 Bakdytt Bakdytt FUGER BRANNMOTSTAND Protecta GRAFT EI FR Protecta 60 Akryl FR Akryl GIPS OG FUGER FUGER BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND EI EI OG 60 - DEKKER 240 KABLER KABLER BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND EI 60 EI 60 GIPS OG OG DEKKER Kabler Ø25mm Kabler Ø25mm GIPS OG Bakdytt Protecta OG FR Akryl GIPS OG DEKKER OG DEKKER Bakdytt Bakdytt Bakdytt Protecta FR Akryl Protecta FR Protecta Akryl FR Akryl FR Akryl Kabler Ø25mm Kabler Ø25mm Kabler Ø25mm Kabler Ø25mm Maks fugebredde Maks fugebredde og og Brannmotstmotst. Konstruksjon: Minimum fuge og bakdytt: Brann- tilstøtende materialer: Konstruksjon: Minimum fuge og bakdytt: tilstøtende materialer: 0mm: murte konstruksjoner Vegg og dekke 15mm+25mm steinull 129kg/m, ensidig EI 120 0mm: Maks fugebredde 0mm: murte murte konstruksjoner og konstruksjoner Vegg og dekke 15mm+25mm steinull 129kg/m, ensidig Vegg og dekke 25mm+50mm steinull 129kg/m, tosidig EI Brannmotst. EI tilstøtende 0mm: materialer: Maks murte fugebredde konstruksjoner og Konstruksjon: Vegg og Minimum dekke 25mm+50mm fuge og steinull bakdytt: 129kg/m, tosidig EI Brannmotst mm: murte 100mm: konstruksjoner murte konstruksjoner Dekke Konstruksjon: Dekke 25mm+25mm 25mm+25mm Protecta Minimum Dytteremse, fuge Protecta Dytteremse, og overside bakdytt: EI 120 0mm: overside EI mm: Maks fugebredde murte konstruksjoner tilstøtende materialer: Vegg og dekke 15mm+25mm steinull 129kg/m murte konstruksjoner Dekke 25mm+25mm Protecta Dytteremse,, ensidig EI 120 underside EI 60 Steinull 25mm 100mm: Maks fugebredde og murte og Brannmotst. Dekke 25mm+25mm Protecta Dytteremse, underside EI 60 Steinull 25mm 0mm: murte konstruksjoner 0mm: murte konstruksjoner Vegg Konstruksjon: og dekke Vegg 25mm+50mm og Minimum dekke fuge 15mm+25mm steinull 129kg/m og bakdytt: Brannmotst. 0mm: tilstøtende gips materialer: Konstruksjon: Minimum fuge steinull 0mm: mot gips gips mot gips Vegg Vegg 15mm uten 15mm bakdytt, uten tosidig, tosidig og 129kg/m bakdytt:, ensidig EI 240 EI 120 tilstøtende materialer: bakdytt, tosidig EI 90 EI 90 densitet densitet 129kg/m 129kg/m 100mm: 0mm: 0mm: gips murte 0mm: murte konstruksjoner Dekke Vegg 25mm+25mm og dekke 25mm+50mm Protecta Dytteremse, steinull 129kg/m overside, tosidig EI 240 0mm: 0mm: mot konstruksjoner gips murte konstruksjoner Vegg gips mot gips Vegg og dekke Vegg og Vegg 12mm+20mm 15mm+25mm dekke 15mm+25mm 12mm+20mm steinull steinull 129kg/m 129kg/m steinull steinull,, tosidig ensidig 129kg/m 129kg/m EI 90, tosidig EI mm: 100mm: murte konstruksjoner Dekke Dekke 25mm+25mm 25mm+25mm Protecta Dytteremse, Protecta Dytteremse,, ensidig EI 120 EI 120 underside 60 Steinull 25mm 0mm: 0mm: gips murte overside EI 120 0mm: 0mm: mot konstruksjoner murte murte gips mot konstr. konstruksjoner Vegg murte konstr. Vegg og dekke Vegg og Vegg 25mm 25mm+50mm dekke uten 25mm+50mm 25mm bakdytt, steinull uten tosidig 129kg/m steinull bakdytt, tosidig, tosidig 129kg/m EI 120 0mm: gips mot 100mm: gips murte konstruksjoner Vegg Dekke 15mm uten bakdytt, 25mm+25mm tosidig Protecta Dytteremse,, tosidig EI 240 EI 240 underside 90 EI EI densitet Steinull 129kg/m 25mm 100mm: murte 100mm: konstruksjoner murte konstruksjoner Dekke Dekke 25mm+25mm 25mm+25mm Protecta Dytteremse, Protecta Dytteremse, overside overside EI 120 EI 120 0mm: gips mot 0mm: gips gips mot gips Vegg 12mm+20mm Vegg 15mm steinull uten 129kg/m bakdytt,, tosidig 90 EI mm: murte 100mm: konstruksjoner murte konstruksjoner Dekke Dekke 25mm+25mm 25mm+25mm Protecta Dytteremse, Protecta Dytteremse, underside underside EI 60 EI 60 Steinull Steinull 25mm 25mm 0mm: murte gips konstr. mot gips 25mm Vegg 12mm+20mm steinull 129kg/m, tosidig 120 EI 90 0mm: gips 0mm: mot gips gips mot gips Vegg Vegg 15mm uten 15mm bakdytt, uten tosidig bakdytt, tosidig EI 90 EI 90 0mm: gips mot murte konstr. Vegg 25mm uten bakdytt, tosidig EI 120 0mm: gips 0mm: mot gips gips mot gips Vegg Vegg 12mm+20mm 12mm+20mm steinull 129kg/m steinull, tosidig 129kg/m, tosidig EI 90 EI 90 0mm: gips 0mm: mot murte gips konstr. mot murte konstr. Vegg Vegg 25mm uten 25mm bakdytt, uten tosidig bakdytt, tosidig EI 120 EI 120 KABLER KABLER BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND EI 60 EI 60 KABLER BRANNMOTSTAND EI 60 KABLER KABLER BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND EI 60 EI 60 FR Akryl 15mm 15mm begge begge 15mm begge 15mm begge FR Akryl 15mm 15mm begge begge densitet densitet 129kg/m KABLER BRANNMOTSTAND EI 60 KABLER BRANNMOTSTAND 129kg/m EI 60 KABLER BRANNMOTSTAND EI 60 KABLER KABLER BRANNMOTSTAND Kabler EI i 60 bunt BRANNMOTSTAND EI 60 FR Akryl 25mm 25mm begge begge 25mm begge 25mm begge FR Akryl 25mm 25mm begge begge Steinull Steinull 25mm 25mm Steinull 25mm Steinull 25mm begge begge begge begge Steinull Steinull 25mm 25mm Steinull 25mm Steinull 25mm Steinull Steinull begge begge KABLER KABLER BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND EI 90 EI 90 KABLER 25mm begge 25mm Steinull 25mm begge Steinull 25mm KABLER BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND EI 180 EI 180 densitet densitet 129kg/m 129kg/m begge begge begge begge KABLER KABLER BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND EI 90 EI 90 KABLER KABLER BRANNMOTSTAND EI 180 EI 180 KABLER BRANNMOTSTAND EI 90 KABLER BRANNMOTSTAND EI 180 KABLER KABLER BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND Kabler EI 90 i bunt EI 90 KABLER KABLER BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND Kabler EI 180 i bunt Kabler EI 180 i bunt Ø0mm Ø0mm Ø0mm Ø0mm FR Akryl 20mm 20mm 15mm 15mm begge begge Ø0mm Ø0mm FR Akryl Ø0mm Ø0mm FR Akryl 20mm 20mm 15mm begge 15mm begge Ø0mm Ø0mm FR Akryl Ø0mm Ø0mm FR Akryl 20mm 20mm 15mm 15mm begge begge Steinull Steinull 40mm 40mm densitet densitet 129kg/m 129kg/m Steinull Steinull 40mm 40mm densitet 129kg/m Steinull Steinull 40mm 40mm densitet densitet 129kg/m 129kg/m så gis det ingen garantier for klassifisering de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap skade Steinull Steinull 45mm, 45mm, densitet densitet 129kg/m 129kg/m Steinull Steinull begge 45mm, begge 45mm, densitet densitet 129kg/m 129kg/m begge Steinull Steinull begge 45mm, 45mm, densitet densitet 129kg/m 129kg/m begge begge Standard konstruksjonsdetaljer tilhørende Produktdokumentasjon for Protecta SINTEF FR Akryl, AB-104 Standard Standard konstruksjonsdetaljer Standard konstruksjonsdetaljer konstruksjonsdetaljer for GRAFT for Protecta FR Akryl, for FR Protecta Akryl, FR Akryl, tilhørende tilhørende Produktdokumentasjon Produktdokumentasjon SINTEF SINTEF AB-104 SINTEF AB (11)

3 DETALJTEGNINGER DETALJTEGNINGER Protecta Protecta FR Akryl FR Akryl (11) 2014 (11) DETALJTEGNINGER Protecta Protecta FR Akryl FR Akryl (11) 2014 (11) KABLER BRANNMOTSTAND EI 240 STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 KABLER KABLER BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND EI 240 EI 240 STÅLRØR STÅLRØR BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND EI 120 EI 120 KABLER KABLER BRANNMOTSTAND EI 240 EI 240 STÅLRØR STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 EI 120 DETALJTEGNINGER DETALJTEGNINGER Protecta Protecta FR Akryl FR Akryl (11) 2014 (11) Kabler Ø25mm Kabler Ø25mm 15mm 15mm begge begge Kabler Ø25mm Kabler Ø25mm FR Akryl KABLER KABLER BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND EI 240 EI mm 15mm begge begge Stålrør Stålrør Ø16mm Ø16mm 25mm 25mm begge Stålrør STÅLRØR Stålrør Ø16mm Ø16mm STÅLRØR BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND EI begge 120 EI 120 FR Akryl 25mm 25mm begge begge FR Akryl 15mm begge 15mm begge Kabler Ø25mm Kabler Ø25mm Stålrør Ø16mm Stålrør Ø16mm 25mm begge 25mm begge Steinull Steinull 0mm 0mm densitet densitet 129kg/m 129kg/m Steinull Steinull begge 0mm begge 0mm densitet densitet 129kg/m 129kg/m begge STÅLRØR begge STÅLRØR BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND EI 90 EI 90 STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 Steinull Steinull 0mm STÅLRØR STÅLRØR 0mm BRANNMOTSTAND EI 90 EI 90 densitet 129kg/m Stålrør Stålrør Ø40mm begge Ø40mm begge steinull 80kg/m steinull STÅLRØR 80kg/m 100cm begge STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 Ø EI + 20mm 120 STÅLRØR BRANNMOTSTAND 100cm begge EI 120 Stålrør Ø219mm 0mm rørskål 0mm av rørskål STÅLRØR av steinull steinull 80kg/m 80kg/m STÅLRØR BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND EI 120 EI 120 FR Stålrør Akryl Ø219mm, 0mm, rørskål 0mm 100cm av rørskål 100cm av Steinull Steinull 25mm, 25mm, densitet densitet 140kg/m 140kg/m begge Steinull Steinull 25mm, begge 25mm, densitet densitet 140kg/m 140kg/m begge begge Steinull 25mm, densitet 140kg/m densitet 140kg/m Stålrør Ø219mm begge STÅLRØR STÅLRØR BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND EI 90 EI 90 STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 Steinull STÅLRØR 25mm, STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 EI 90 begge Stålrør Ø219mm 100x1000mm 100x1000mm 100x1000mm 100x1000mm 100x1000mm 100x1000mm Stålrør Stålrør Ø40mm STÅLRØR Ø40mm STÅLRØR BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND FR EI Akryl 90 FR Akryl EI 90 15mm Stålrør Stålrør Ø219mm STÅLRØR Ø219mm STÅLRØR BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND EI FR 90 Akryl FR EI Akryl 90 15mm FR Akryl FR Akryl Stålrør Ø40mm Stålrør Ø40mm Stålrør Ø219mm Stålrør Ø219mm Steinull FR Akryl 15mm Steinull 20mm, 20mm, Steinull FR Akryl 15mm Steinull 20mm, 20mm, densitet densitet 40kg/m 40kg/m densitet densitet 40kg/m 40kg/m Steinull Steinull 20mm, 20mm, Steinull Steinull 20mm, 20mm, densitet densitet 40kg/m 40kg/m densitet densitet 40kg/m 40kg/m Steinull Steinull 20mm, 20mm, Steinull Steinull 20mm, 20mm, densitet 40kg/m densitet 40kg/m 0mm rørskål av densitet 40kg/m 0mm rørskål av Maks densitet utsparing Maks 40kg/m utsparing steinull 80kg/m Maks utsparing rør steinull 80kg/m 100x1000mm steinull 80kg/m rør steinull 80kg/m 100x1000mm 100cm 100cm begge begge Ø + 20mm Ø + 20mm 100cm begge rør Ø + 10mm 20mm rørskål 20mm av rørskål av 0mm rørskål 100cm 0mm av rørskål begge av rør Maks Ø + utsparing 10mm rør steinull rør steinull 80kg/m 80kg/m 100x1000mm 100x1000mm 100cm 100cm begge STÅLRØR begge STÅLRØR BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND EI 120 Ø + 20mm Ø + 20mm 100cm 100cm begge EI 120 STÅLRØR begge STÅLRØR BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND EI 180 rør Ø + 10mm rør Ø + 10mm EI 180 0mm rørskål av 0mm rørskål av rør steinull Maks utsparing 80kg/m rør Maks 100x1000mm rør steinull utsparing 80kg/m STÅLRØR rør STÅLRØR 100cm BRANNMOTSTAND EI 180 EI 180 begge 100x1000mm rør Ø + 10mm Ø + 20mm STÅLRØR Ø + 100cm 60mm begge BRANNMOTSTAND EI 180 rør Ø + 10mm Stålrør Ø219mm rør rør FR Akryl FR Akryl 25mm 25mm Ø Stålrør + 60mm Ø Stålrør Ø40mm + 60mm STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 180 Ø40mm begge begge FR Stålrør Akryl Ø219mm STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 180 begge FR Akryl 25mm 25mm begge begge rør Stålrør Maks Stålrør Ø40mm utsparing Ø40mm rør begge begge steinull begge steinull 80kg/m 80kg/m,, 100cm 100cm Stålrør Ø219mm Stålrør 15mm begge Ø219mm begge 25mm begge 0mm begge rørskål av Stålrør Ø40mm begge 25mm 0mm rørskål av steinull 80kg/m Stålrør Ø40mm begge, steinull 100cm 80kg/m begge FR Akryl begge, 100cm begge begge 100x1000mm 100x1000mm rør Maks Ø + utsparing 10mm rør Maks Ø + utsparing 10mm 100x1000mm 100x1000mm rør Maks Ø + utsparing 10mm rør Ø + 10mm 100x1000mm Maks utsparing rør Ø + 10mm 100x1000mm rør Ø + 10mm Steinull Steinull 20mm, 20mm, densitet densitet 40kg/m 40kg/m begge Steinull Steinull 20mm, begge 20mm, densitet densitet 40kg/m 40kg/m Steinull 20mm, begge begge densitet 40kg/m Steinull 20mm, densitet begge 40kg/m begge så gis det ingen garantier for klassifisering de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap skade 1 19mm 1 gjennomgående mm 1 gjennomgående 1 Steinull Steinull 20mm, densitet 20mm, densitet 40kg/m 40kg/m begge Steinull begge Steinull 20mm, densitet 20mm, densitet 40kg/m 40kg/m begge begge Steinull 20mm, densitet 40kg/m 1 1 Steinull 20mm, densitet kg/m begge begge Standard Standard konstruksjonsdetaljer konstruksjonsdetaljer for Protecta for Protecta FR Akryl, FR Akryl, tilhørende tilhørende Produktdokumentasjon Produktdokumentasjon SINTEF SINTEF AB-104 AB-104 Standard konstruksjonsdetaljer for GRAFT FR Akryl, tilhørende Produktdokumentasjon Standard konstruksjonsdetaljer SINTEF AB-104 for Protecta FR Akryl, tilhørende Produktdokumentasjon SINTEF (11)

4 DETALJTEGNINGER Protecta FR Akryl 4 (11) DETALJTEGNINGER Protecta FR Akryl 4 (11) DETALJTEGNINGER Protecta Protecta FR Akryl FR Akryl 4 (11) (11) STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 20 DETALJTEGNINGER STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 20 STÅLRØR Protecta Protecta BRANNMOTSTAND FR Akryl FR Akryl EI 60 KOBBERRØR BRANNMOTSTAND 4 (11) EI (11) STÅLRØR STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 EI 60 KOBBERRØR KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 20 EI 20 rør rør rør rør Ø Maks + 60mm utsparing Ø rør + 60mm rør Maks utsparing rør rør STÅLRØR STÅLRØR BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND EI 60 EI 60 KOBBERRØR KOBBERRØR BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND EI 20 EI 20 FR Akryl 25mm 25mm Stålrør Ø165mm Stålrør Ø165mm FR begge Akryl FR Akryl begge 25mm 25mm Kobberrør Kobberrør Ø54mm Ø54mm FR Akryl FR Akryl 25mm 25mm Maks Stålrør utsparing Maks Stålrør Ø165mm utsparing Ø165mm rør begge begge Maks Kobberrør utsparing Maks utsparing rør Ø54mm rør FR begge Akryl FR begge Akryl 25mm 25mm begge begge FR Akryl 25mm 25mm Stålrør Stålrør Ø165mm Ø165mm begge begge FR Akryl 25mm 25mm begge begge mm 1 gjennomgående 1 KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 240 KOBBERRØR 1 19mm 1 gjennomgående 1 KOBBERRØR BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND EI 240EI 240 begge KOBBERRØR KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 240 EI 240 Kobberrør Ø12mm Kobberrør Ø12mm KOBBERRØR KOBBERRØR BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND EI 240 EI mm rørskål 20mm Maks KOBBERRØR av rørskål utsparing av rør BRANNMOTSTAND EI 180 steinull steinull 80kg/m Ø + KOBBERRØR 60mm 80kg/m KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 180 EI 180 KOBBERRØR Maks 100cm utsparing 100cm begge rør BRANNMOTSTAND begge EI 180 Ø + 20mm Ø Maks + 60mm utsparing rør Kobberrør rør Ø12mm KOBBERRØR KOBBERRØR BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND EI 180 EI 180 Kobberrør Ø12mm begge rør rør Protecta Dytteremse 25mm Steinull 25mm, Protecta GRAFT Dytteremse 25mm begge Steinull densitet 25mm, 140kg/m begge Protecta Dytteremse Protecta Dytteremse 25mm 25mm densitet Steinull Steinull 140kg/m 25mm, begge 25mm, begge begge densitet densitet 140kg/m begge 140kg/m begge begge Protecta Dytteremse Protecta Dytteremse 25mm 25mm Steinull 25mm, begge densitet 140kg/m begge Steinull 25mm, KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 120 KOBBERRØR KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI densitet 140kg/m 120 KOBBERRØR KOBBERRØR begge BRANNMOTSTAND EI 120 EI 120 KOBBERRØR KOBBERRØR BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND EI 120 EI 120 Ø12mm Ø12mm FR Akryl FR Akryl FR Akryl FR Akryl Ø12mm Ø12mm FR Akryl FR Akryl Steinull 20mm, Steinull 20mm, densitet 40kg/m densitet 40kg/m Steinull 20mm, Steinull 20mm, densitet Steinull Steinull 40kg/m 20mm, 20mm, densitet Steinull Steinull 40kg/m 20mm, 20mm, densitet densitet 40kg/m 40kg/m densitet densitet 40kg/m 40kg/m Steinull Steinull 20mm, 20mm, Steinull Steinull 20mm, 20mm, densitet densitet 40kg/m 40kg/m densitet densitet 40kg/m 40kg/m steinull 80kg/m rør steinull 80kg/m 20mm rørskål av 100cm begge Ø + 20mm 20mm rørskål 100cm av begge 100x1000mm steinull 20mm 80kg/m rørskål 20mm av rørskål av rør steinull 20mm 80kg/m rørskål 20mm av rørskål av steinull 100cm steinull 80kg/m begge 80kg/m Ø Maks + 20mm utsparing rør steinull rør 100cm steinull 80kg/m begge 100x1000mm KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI kg/m KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI cm 100cm begge begge Ø + 20mm Ø + 20mm 100cm 100cm begge begge 100x1000mm 100x1000mm Ø12mm Ø12mm Ø12mm Ø12mm rør steinull rør 80kg/m Ø + 20mm 25mm 100cm begge rør begge Ø Maks + 60mm utsparing rør 25mm FR Akryl FR Akryl 25mm 25mm begge begge Maks Kobberrør utsparing Maks Kobberrør utsparing Ø54mm rør Ø54mm rør FR Akryl 25mm 25mm begge begge KOBBERRØR Maks BRANNMOTSTAND EI 120 steinull utsparing 80kg/m rør KOBBERRØR KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 120 EI cm begge KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 120 begge rør KOBBERRØR KOBBERRØR BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND EI 120 EI 120 begge 100x1000mm 100x1000mm 25mm 25mm FR Akryl FR Akryl 25mm 25mm begge begge FR Akryl 25mm 25mm begge begge Protecta Dytteremse 25mm begge 9 1mm gjennomgående Protecta Dytteremse 25mm begge Protecta Dytteremse 25mm 9 1mm gjennomgående Protecta Dytteremse Protecta Dytteremse begge 25mm 25mm 9 1mm 9 gjennomgående 1mm gjennomgående begge begge Protecta Dytteremse 25mm Protecta Dytteremse Protecta Dytteremse begge 25mm 25mm begge begge GRAFT Protecta Dytteremse Protecta Dytteremse 25mm 25mm 9 1mm 9 gjennomgående 1mm gjennomgående Protecta Dytteremse Protecta GRAFT Dytteremse 25mm 25mm begge begge begge begge så gis det ingen garantier for klassifisering de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap skade tilhørende Standard Standard Produktdokumentasjon konstruksjonsdetaljer konstruksjonsdetaljer for SINTEF Protecta for AB-104 FR Protecta Akryl, FR Akryl, Standard konstruksjonsdetaljer for GRAFT FR Akryl, tilhørende Produktdokumentasjon SINTEF (11)

5 DETALJTEGNINGER Protecta FR Akryl 5 (11) DETALJTEGNINGER Protecta FR Akryl 5 (11) KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 60 ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 240 KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 60 ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 240 DETALJTEGNINGER KOBBERRØR BRANNMOTSTAND Protecta EI 60 ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 240 DETALJTEGNINGER Protecta FR Akryl FR Akryl 5 (11) (11) DETALJTEGNINGER rør Protecta FR Akryl 5 (11) rør DETALJTEGNINGER Protecta FR Akryl 5 (11) KOBBERRØR BRANNMOTSTAND FR Akryl EI 60 25mm ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 240 Kobberrør KOBBERRØR Ø54mm BRANNMOTSTAND FR EI Akryl 60 begge 25mm ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 240 begge 25mm Maks KOBBERRØR utsparing rør BRANNMOTSTAND EI 60 ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 240 rør KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 60 ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI mm 25mm rør 25mm Maks Kobberrør utsparing Ø54mm rør begge begge 25mm 25mm 25mm begge 25mm begge 25mm Protecta GRAFT Dytteremse FR Akryl Protecta Dytteremse 48mm 25mm 48mm Protecta Dytteremse Protecta Dytteremse 48mm 48mm 14 25mm gjennomgående Protecta Dytteremse 25mm Protecta Dytteremse Protecta Dytteremse 14 25mm gjennomgående Protecta GRAFT Dytteremse begge 25mm 48mm 20mm steinull rørskål av 80kg/m Maks 48mm utsparing begge steinull 80kg/m 50cm begge Maks utsparing 50cm begge 14 25mm gjennomgående 14 25mm gjennomgående Protecta Dytteremse Protecta Dytteremse 25mm 25mm 20mm rørskål av 20mm rørskål av begge ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 60 steinull 80kg/msteinull ALUPEX 80kg/m 50cm begge ALUPEX RØR Protecta Dytteremse 25mm 50cm begge RØR BRANNMOTSTAND EI EI 60 Protecta Dytteremse 25mm 20mm rørskål Maks av 20mm utsparing rørskål rør av begge steinull 80kg/m steinull rør 80kg/m 50cm begge ALUPEX RØR ALUPEX BRANNMOTSTAND RØR BRANNMOTSTAND 50cm begge EI 60 EI 60 25mm 25mm FR Akryl begge 25mm Maks rør utsparing rør rør FR Akryl begge 25mm Ø16mm begge rør Ø + ALUPEX 60mm RØR BRANNMOTSTAND EI 180 ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 60 ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 180 ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND begge EI 60 Ø16mm rør FR 25mm Akryl 25mm rør FR 25mm Akryl 25mm rør begge begge rør begge begge Ø16mm Ø16mm 25mm 25mm 25mm begge 25mm begge Ø16mm begge begge Ø16mm ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 180 begge ALUPEX 14 25mm gjennomgående RØR ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 180EI mm rør gjennomgående begge rør ALUPEX RØR ALUPEX BRANNMOTSTAND RØR BRANNMOTSTAND EI 180 EI 180 Protecta Dytteremse 25mm 9-25mm gjennomgående Protecta Dytteremse begge 25mm 9-25mm gjennomgående begge Protecta GRAFT Dytteremse Protecta Dytteremse 25mm 9-25mm gjennomgående 9-25mm gjennomgående begge begge Protecta Dytteremse 25mm Protecta Dytteremse begge 25mm begge Protecta Dytteremse Protecta GRAFT Dytteremse 25mm 25mm begge begge PLASTRØR PVC/VP/PP/PE/FRIAPHON BRANNMOTSTAND EI 240 VENTILASJONSKANALER BRANNMOTSTAND EI 60 Protecta Dytteremse 25mm 9 - gjennomgående Protecta Dytteremse 25mm PLASTRØR 9mm PVC/VP/PP/PE/FRIAPHON gjennomgående Protecta Dytteremse 25mm BRANNMOTSTAND begge EI 240 VENTILASJONSKANALER 9-25mm gjennomgående BRANNMOTSTAND begge EI 60 begge begge PLASTRØR PLASTRØR PVC/VP/PP/PE/FRIAPHON PVC/VP/PP/PE/FRIAPHON BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND EI 240 EI 240 VENTILASJONSKANALER Maks fugebredde VENTILASJONSKANALER BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND EI 60 EI 60 PLASTRØR PVC/VP/PP/PE/FRIAPHON BRANNMOTSTAND EI 240 VENTILASJONSKANALER Maks fugebredde 0mm BRANNMOTSTAND EI 60 25mm 0mm Plastrør Ø42mm Maks fugebredde PLASTRØR Maks fugebredde FR Akryl begge PLASTRØR PVC/VP/PP/PE/FRIAPHON BRANNMOTSTAND EI 240 VENTILASJONSKANALER BRANNMOTSTAND EI 60 25mm PVC/VP/PP/PE/FRIAPHON BRANNMOTSTAND 0mm EI 240 Plastrør Ø42mm 0mm Matte av steinull VENTILASJONSKANALER tykkelse BRANNMOTSTAND 1000x1000 Ø1100mm EI 60 FR begge Akryl FR 25mm Akryl 25mm Plastrør Ø42mm Matte av steinull 0mm tykkelse densitet 1000x1000 Ø1100mm Plastrør Ø42mm Maks fugebredde 1000x1000 begge begge 25mm 25mm begge begge Matte av 0mm steinull Maks 80kg/m densitet Matte tykkelse fugebredde 0mm av steinull tykkelse 0mm 80kg/m densitet 0mm 100cm 0mm densitet begge Plastrør Ø42mm 80kg/m 100cm Plastrør Ø42mm 80kg/m begge Matte 100cm av steinull begge 100cm tykkelse Matte av steinull begge tykkelse 0mm densitet 0mm densitet 80kg/m 80kg/m 100cm begge 100cm begge Protecta Dytteremse 25mm 1000x1000 Ø1100mm Ø1100mm FR Akryl 15mm FR Akryl 1000x1000 FR 1000x1000 Akryl Ø1100mm Ø1100mm 15mm Steinull 40mm Steinull densitet 40mm 129kg/m Steinull 40mm densitet 129kg/m begge begge begge Steinull 40mm Steinull 40mm begge begge så gis det ingen garantier for klassifisering de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap skade Steinull 45mm Velges en annen type Steinull Steinull densitet 45mm 45mm 129kg/m Velges en matte, annen begrenses type densitet Steinull 129kg/m 45mm Velges en annen type Velges matte, begrenses brannmotstanden en annen type til den matte, begrenses matte, begrenses brannmotstanden brannmotstanden til til Steinull 45mm Steinull 45mm valgte Velges isolasjonsmetoden valgte en annen type Velges isolasjonsmetoden en annen type matte, begrenses matte, begrenses Standard konstruksjonsdetaljer tilhørende Produktdokumentasjon for Protecta FR Akryl, SINTEF AB-104 tilhørende Standard Produktdokumentasjon Standard konstruksjonsdetaljer konstruksjonsdetaljer SINTEF for AB-104 Protecta for Protecta FR Akryl, FR Akryl, Standard Standard konstruksjonsdetaljer konstruksjonsdetaljer for GRAFT FR for Akryl, Protecta FR Akryl, tilhørende tilhørende Produktdokumentasjon Produktdokumentasjon SINTEF SINTEF AB (11)

6 DETALJTEGNINGER Protecta Protecta FR Akryl FR Akryl 6 (11) (11) DETALJTEGNINGER Protecta Protecta FR Akryl FR Akryl 6 (11) (11) DETALJTEGNINGER DETALJTEGNINGER KABLER KABLER BRANNMOTSTAND Protecta Protecta EI 60 FR EI 60 Akryl FR Akryl KABLER 6 EI (11) (11) KABLER KABLER VEGGER BRANNMOTSTAND VEGGER EI 60 VEGGER EI 60 KABLER KABLER BRANNMOTSTAND VEGGER VEGGER EI 60 VEGGER EI 60 KABLER KABLER BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND VEGGER EI 60 VEGGER EI 60 KABLER KABLER BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND VEGGER EI 60 VEGGER EI 60 VEGGER VEGGER VEGGER VEGGER FR Akryl FR Akryl 15mm begge begge FR Akryl FR Akryl begge begge begge begge Steinull Steinull 25mm 25mm Steinull Steinull 25mm 25mm densitet 129kg/m densitet 129kg/m Kabler Kabler Ø55mm Ø55mm Kabler Kabler Ø25mm Ø25mm begge begge Steinull Steinull 25mm 25mm Steinull Steinull 25mm 25mm densitet densitet 129kg/m 129kg/m densitet densitet 129kg/m 129kg/m Steinull 25mm Kabler Ø25mm Steinull begge 25mm Steinull Kabler Ø25mm 25mm Steinull 25mm begge Kabler Ø25mm begge Kabler Ø25mm begge KABLER EI 60 KABLER KABLER BRANNMOTSTAND EI 60 EI 60 Maks utsparing KABLER KABLER BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND EI 60 EI 60 KABLER KABLER BRANNMOTSTAND EI 180 EI 180 KABLER BRANNMOTSTAND EI 180 KABLER KABLER BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND EI 180 EI 180 KABLER KABLER BRANNMOTSTAND EI 90 EI 90 KABLER BRANNMOTSTAND EI 90 KABLER KABLER BRANNMOTSTAND EI 90 EI 90 KABLER KABLER BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND EI 90 EI 90 FR Akryl FR Akryl 25mm 25mm begge begge FR Akryl FR Akryl 25mm 25mm 20mm 20mm begge begge 25mm 20mm 20mm 25mm begge Steinull Steinull 25mm 25mm begge Steinull Steinull 40mm 40mm 20mm 20mm densitet 129kg/m densitet 129kg/m begge begge Kabler i Kabler bunt i bunt Kabler i Kabler bunt i bunt Steinull Steinull 25mm 25mm Steinull Steinull 40mm 40mm Ø0mm Ø0mm densitet densitet 129kg/m 129kg/m Steinull begge 25mm densitet 129kg/m Steinull 25mm begge Steinull Steinull 40mm 40mm Ø0mm Ø0mm begge begge Ø0mm Ø0mm KABLER KABLER BRANNMOTSTAND EI 180 EI 180 KABLER KABLER BRANNMOTSTAND EI 240 EI 240 KABLER KABLER BRANNMOTSTAND EI 240 EI 240 KABLER BRANNMOTSTAND EI 240 KABLER KABLER BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND EI 240 EI 240 FR Akryl FR Akryl 15mm FR Akryl FR Akryl 15mm begge begge begge begge FR Akryl FR Akryl FR Akryl FR Akryl begge begge begge begge begge begge Steinull Steinull 45mm 45mm begge Steinull Steinull 0mm 0mm begge densitet 129kg/m densitet 129kg/m Steinull Steinull begge 45mm begge 45mm Kabler i Kabler bunt i bunt Steinull Steinull begge 0mm begge 0mm Kabler Kabler densitet densitet 129kg/m 129kg/m Ø0mm Ø0mm densitet densitet 129kg/m 129kg/m Ø25mm Ø25mm Steinull Steinull begge 45mm begge 45mm Steinull Steinull begge 0mm begge 0mm Kabler Kabler Ø0mm Ø25mm Ø0mm Ø25mm begge Kabler begge begge begge Kabler Ø0mm Ø25mm Ø0mm Ø25mm så gis det ingen garantier for klassifisering de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap skade Standard Standard konstruksjonsdetaljer for Protecta for Protecta FR Akryl, FR Akryl, Standard Standard konstruksjonsdetaljer konstruksjonsdetaljer for GRAFT for FR Protecta Akryl, for Protecta FR Akryl, FR Akryl, tilhørende Produktdokumentasjon tilhørende Produktdokumentasjon SINTEF SINTEF AB (11)

7 DETALJTEGNINGER Protecta Protecta FR Akryl FR Akryl 7 (11) (11) DETALJTEGNINGER Protecta Protecta FR Akryl FR Akryl 7 (11) (11) STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 240 STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 DETALJTEGNINGER Protecta Protecta STÅLRØR STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI FR 240 EI Akryl FR Akryl 7 (11) (11) STÅLRØR STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 EI 90 STÅLRØR STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 240 EI 240 STÅLRØR STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 EI 90 rør STÅLRØR rør STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 240 EI 240 rør STÅLRØR rør STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 EI 90 Ø + 6mm Ø + 6mm Ø + 6mm Ø + 6mm rør rør rør rør Ø + 6mm Ø + 6mm Ø + 6mm Ø + 6mm rør rør rør rør Ø + 6mm Ø + 6mm Ø + 6mm Ø + 6mm 20mm rørskål 20mm av rørskål av 0mm rørskål 0mm av rørskål av 100cm 20mm rørskål 20mm 100cm begge av rørskål begge av 100cm 0mm rørskål 0mm 100cm begge av rørskål begge av steinull steinull 80kg/m 80kg/m steinull steinull 80kg/m 80kg/m 20mm 100cm rørskål 100cm 20mm begge av rørskål begge av 0mm 100cm rørskål 100cm 0mm begge av rørskål begge av steinull steinull 80kg/m 80kg/m steinull steinull 80kg/m 80kg/m 100cm 100cm begge begge 100cm 100cm begge begge Steinull Steinull 20mm, 20mm, densitet densitet 40kg/m 40kg/m Steinull Steinull 20mm, 20mm, densitet densitet 40kg/m 40kg/m Steinull Steinull 20mm, 20mm, densitet densitet 40kg/m 40kg/m STÅLRØR STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 EI 120 STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 STÅLRØR STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 EI 120 Maks utsparing rør STÅLRØR rør STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 EI 120 Steinull Steinull 20mm, 20mm, densitet densitet 40kg/m 40kg/m Steinull Steinull 20mm, 20mm, densitet densitet 40kg/m 40kg/m Steinull Steinull 20mm, 20mm, densitet densitet 40kg/m 40kg/m KOBBERRØR KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 240 EI 240 KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 240 KOBBERRØR KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI VEGGER EI 240 KOBBERRØR KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI VEGGER EI 240 rør rør Ø + 6mm Ø + 6mm Ø + 16mm Ø + 16mm Maks utsparing rør rør rør rør Ø + 6mm Ø + 6mm Ø + 16mm Ø + 16mm Maks utsparing rør rør rør rør Ø + 6mm Ø + 6mm 0mm rørskål 0mm av rørskål av Ø + 20mm 16mm Ø rørskål + 20mm 16mm av rørskål av 100cm 0mm begge rørskål 0mm 100cm av rørskål begge av 100cm 20mm rørskål 20mm 100cm begge av rørskål begge av steinull steinull 15mm begge begge 80kg/m 80kg/m steinull steinull 80kg/m 80kg/m 100cm begge 0mm rørskål 100cm 0mm av rørskål begge av 20mm 100cm rørskål 100cm 20mm begge av rørskål begge av 15mm begge begge steinull steinull 80kg/m 80kg/m steinull steinull 80kg/m 80kg/m 100cm begge 100cm begge 100cm 100cm begge begge begge begge Steinull Steinull 20mm, 20mm, Ø12mm Ø12mm Steinull Steinull 20mm, 20mm, densitet densitet 40kg/m 40kg/m densitet densitet 40kg/m 40kg/m Steinull Steinull begge 20mm, begge 20mm, Ø12mm Ø12mm Steinull Steinull 20mm, 20mm, densitet densitet 40kg/m 40kg/m densitet densitet 40kg/m 40kg/m Steinull Steinull begge 20mm, begge 20mm, Ø12mm Ø12mm Steinull Steinull 20mm, 20mm, densitet densitet 40kg/m KOBBERRØR KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 180 EI kg/m densitet densitet 40kg/m ALUPEX ALUPEX RØR RØR BRANNMOTSTAND EI 120 EI kg/m begge begge KOBBERRØR KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI VEGGER EI 180 ALUPEX ALUPEX RØR RØR BRANNMOTSTAND EI VEGGER EI 120 KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 180 ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 120 rør KOBBERRØR rør KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI VEGGER EI 180 rør ALUPEX rør ALUPEX RØR RØR BRANNMOTSTAND EI VEGGER EI 120 Ø + 18mm Ø + 18mm Maks utsparing rør rør rør rør Ø + 18mm Ø + 18mm rør rør rør rør Ø + 20mm 18mm Ø rørskål + 20mm 18mm Ø av rørskål av + 25mm 60mm Ø Protecta + 25mm 60mm Protecta Mineral Fibre Mineral BIO Fibre BIO 100cm 20mm begge 60cm begge rørskål 20mm 100cm av rørskål 25mm begge av Protecta 25mm 60cm Protecta begge steinull steinull 80kg/m 80kg/m Mineral Fibre Mineral BIO Fibre BIO 100cm begge 60cm begge 20mm rørskål 100cm 20mm av rørskål begge av 25mm Protecta 60cm 25mm Protecta GRAFT begge steinull steinull 80kg/m 80kg/m Mineral Fibre Mineral BIO Fibre BIO 100cm begge 60cm begge 100cm begge 60cm begge Steinull Steinull 20mm, 20mm, densitet densitet 40kg/m 40kg/m Steinull Steinull 20mm, 20mm, densitet densitet 40kg/m 40kg/m Steinull Steinull 20mm, 20mm, densitet densitet 40kg/m 40kg/m Steinull Steinull 20mm, 20mm, densitet densitet 40kg/m 40kg/m Steinull Steinull 20mm, 20mm, densitet densitet 40kg/m 40kg/m Steinull Steinull 20mm, 20mm, densitet densitet 40kg/m 40kg/m så gis det ingen garantier for klassifisering de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap skade Standard Standard konstruksjonsdetaljer konstruksjonsdetaljer for Protecta for Protecta FR Akryl, FR Akryl, tilhørende SINTEF AB-104 Standard Standard konstruksjonsdetaljer for Protecta for Protecta FR Akryl, FR Akryl, Standard konstruksjonsdetaljer Standard konstruksjonsdetaljer konstruksjonsdetaljer for GRAFT for Protecta FR Akryl, for FR Protecta Akryl, FR Akryl, tilhørende tilhørende Produktdokumentasjon Produktdokumentasjon SINTEF SINTEF AB-104 SINTEF AB (11)

8 DETALJTEGNINGER Protecta Protecta FR Akryl FR Akryl 8 (11) (11) DETALJTEGNINGER Protecta Protecta FR Akryl FR Akryl 8 (11) (11) PLASTRØR PVC/VP/PP/PE/FRIAPHON BRANNMOTSTAND EI 240 VENTILASJONSKANALER BRANNMOTSTAND EI 60 PLASTRØR DETALJTEGNINGER DETALJTEGNINGER PLASTRØR PVC/VP/PP/PE/FRIAPHON Protecta Protecta BRANNMOTSTAND FR Akryl FR Akryl EI 240 EI 240 VENTILASJONSKANALER BRANNMOTSTAND 8 (11) EI (11) 60 EI PLASTRØR PLASTRØR PVC/VP/PP/PE/FRIAPHON BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND EI 240 EI 240 VENTILASJONSKANALER BRANNMOTSTAND VEGGER BRANNMOTSTAND VEGGER VEGGER EI 60 EI 60 Velges en Velges annen type annen type PLASTRØR Maks PLASTRØR utsparing PVC/VP/PP/PE/FRIAPHON PVC/VP/PP/PE/FRIAPHON BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND EI 240 EI 240 VENTILASJONSKANALER VENTILASJONSKANALER BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND VEGGER VEGGER Matte EI 60 av Matte steinull EI av 60 steinull isolering, isolering, begrenses begrenses tykkelse tykkelse 0mm 0mm brannmotstanden brannmotstanden til til den Velges Velges annen type annen type VEGGER VEGGER Matte densitet av densitet steinull Matte 80kg/m av steinull 80kg/m isolering, valgte isolering, begrenses isolasjonsmetoden begrenses tykkelse tykkelse 0mm 0mm brannmotstanden Velges Velges brannmotstanden annen type til annen type til den densitet Matte 100cm av Matte densitet steinull 80kg/m 100cm begge av steinull 80kg/m begge brannmotstanden valgte isolering, isolasjonsmetoden isolering, til den begrenses begrenses tykkelse tykkelse 0mm 0mm densitet 100cm densitet 80kg/m 100cm begge 80kg/m begge Ø1100mm kanaler Ø1100mm 100cm valgte 1000x1000 isolasjonsmetoden Ventilasjons- 1000x mm 25mm begge begge 100cm begge begge Ø1100mm kanaler Ø1100mm 1000x1000 Ventilasjons- 1000x mm 25mm begge begge FR Akryl FR Akryl 1000x x mm 25mm begge begge Ø1100mm Ø1100mm Maks fugebredde Maks fugebredde Steinull Steinull 40mm 40mm 0mm 0mm densitet 129kg/m Ø42mm Ø42mm Maks fugebredde Maks fugebredde Steinull Steinull begge 40mm begge 40mm Steinull Steinull 45mm 0mm 0mm densitet 45mm densitet densitet densitet 129kg/m 129kg/m Ø42mm Ø42mm 129kg/m 129kg/m Maks fugebredde Maks fugebredde Steinull Steinull begge 40mm begge 40mm Plastrør Plastrør Steinull 45mm densitet 0mm 0mm densitet densitet 129kg/m 129kg/m Ø42mm Ø42mm Steinull 45mm densitet 129kg/m begge begge 129kg/m FR Akryl FR Akryl Steinull Steinull 45mm densitet 45mm densitet VENTILASJONSKANALER BRANNMOTSTAND EI 120 EI 120 KABLER KABLER BRANNMOTSTAND 129kg/m EI 60 EI 60 VENTILASJONSKANALER BRANNMOTSTAND EI kg/m VENTILASJONSKANALER BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND VEGGER VEGGER EI 120 EI 120 GIPS OG GIPS KABLER OG KABLER BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND EI 60 EI - 60 VEGGER Velges en Velges annen type annen type VEGGER 50mm Protecta 50mm Protecta GIPS OG - isolering, VENTILASJONSKANALER isolering, begrenses VENTILASJONSKANALER begrenses BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND VEGGER VEGGER Mineralfiber EI Mineralfiber 120 EI 120 STD STD GIPS OG GIPS KABLER OG KABLER BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND EI - 60 VEGGER EI - 60 VEGGER Velges brannmotstanden brannmotstanden Velges annen type til annen til den 50mm 120cm Protecta 120cm begge. begge. isolering, valgte begrenses isolasjonsmetoden type VEGGER VEGGER GRAFT 50mm Protecta Maks Mineralfiber Skjøt festes Skjøt STD med festes 52mm med 52mm GIPS utsparing OG GIPS OG isolering, begrenses Mineralfiber STD brannmotstanden Velges Velges brannmotstanden annen type til annen type til den 120cm 50mm Protecta Protecta 50mm 120cm Sveisestift begge Protecta. Sveisestift begge c/c. c/c brannmotstanden valgte isolering, isolasjonsmetoden isolering, valgte til den begrenses isolasjonsmetoden begrenses Skjøt Mineralfiber 150mm festes 150mm (langsgående) Mineralfiber Skjøt med STD festes (langsgående) 52mm STD med 52mm Protecta 120cm Sveisestift 120cm Protecta begge. Sveisestift c/c begge. c/c Steinull Steinull 20mm, 20mm, valgte 500x500 isolasjonsmetoden 500x mm Skjøt festes (langsgående) Skjøt med festes 52mm med 52mm 150mm (langsgående) Ø560mm densitet 140kg/m Ø560mm densitet 140kg/m Protecta Sveisestift Protecta Sveisestift c/c c/c og kabler og i kabler bunt i bunt Steinull begge 20mm, begge 500x500 Ø560mm 150mm (langsgående) 150mm (langsgående) Steinull 20mm, 500x500 Ø50mm Ø50mm Ø560mm densitet 140kg/m densitet 140kg/m og kabler i bunt Steinull Steinull begge 20mm, 20mm, 500x x500 og kabler i bunt begge Ø50mm Ø560mm densitet 140kg/m Ø560mm densitet 140kg/m Ø50mm Maks fugebredde Maks fugebredde og kabler og i bunt kabler i bunt begge begge Ø50mm Ø50mm 0mm 0mm 12,5mm 12,5mm FR begge Akryl begge Steinull Steinull 25mm 25mm Maks fugebredde Maks fugebredde densitet 129kg/m 12,5mm FR Akryl FR Akryl 0mm 0mm 12,5mm Steinull 25mm 15mm begge Maks begge fugebredde Maks fugebredde begge FR Akryl FR begge Akryl Steinull 25mm densitet begge begge 129kg/m 0mm 0mm 12,5mm 12,5mm densitet 129kg/m begge begge Steinull Steinull 25mm 25mm begge begge begge densitet densitet begge 129kg/m 129kg/m FR Akryl FR Akryl KABLER KABLER BRANNMOTSTAND EI 120 EI begge 120 begge STÅLRØR STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 EI 120 begge begge GIPS OG KABLER GIPS OG KABLER BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND EI 120 EI VEGGER GIPS STÅLRØR OG GIPS OG STÅLRØR BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND EI 120 EI VEGGER KABLER Maks BRANNMOTSTAND utsparing EI 120 STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 GIPS OG KABLER GIPS OG KABLER BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND EI VEGGER EI VEGGER GIPS OG STÅLRØR GIPS OG STÅLRØR BRANNMOTSTAND BRANNMOTSTAND EI VEGGER EI VEGGER GIPS OG GIPS OG GIPS OG GIPS Maks GIPS utsparing OG OG GIPS OG - Steinull Steinull 20mm, 20mm, densitet densitet 5kg/m Kabler Ø21mm 5kg/m Kabler Ø21mm 12,5mm 12,5mm begge begge enkeltstående enkeltstående Steinull Steinull 20mm, 20mm, FR begge Akryl begge FR Akryl i Ø21mm Ø100mm bunt Ø100mm densitet densitet 5kg/m 5kg/m Kabler Ø21mm 12,5mm 12,5mm begge enkeltstående Steinull Steinull 20mm, begge 20mm, enkeltstående begge FR Akryl FR begge Akryl i Kabler bunt Ø100mm Kabler densitet densitet 5kg/m Ø21mm Ø21mm 5kg/m i bunt Ø100mm 12,5mm 12,5mm Stålrør Stålrør begge begge enkeltstående enkeltstående begge begge Ø40mm Ø40mm 20mm rørskål 20mm av rørskål av i bunt Ø100mm i bunt Ø100mm 25mm 25mm Steinull Steinull FR begge Akryl begge FR Akryl 20mm, densitet 20mm, densitet 20mm 50cm rørskål 50cm 20mm begge av rørskål begge av 25mm 25mm Steinull 40kg/m Steinull 40kg/m steinull steinull 80kg/m 80kg/m begge FR Akryl FR begge Akryl 20mm, densitet 20mm, densitet 50cm 20mm rørskål begge 20mm 50cm av rørskål begge av 25mm 25mm Steinull begge 40kg/m begge Steinull 40kg/m steinull steinull 80kg/m 80kg/m begge begge 20mm, densitet 20mm, densitet 50cm 50cm begge begge begge 40kg/m begge 40kg/m begge begge så gis det ingen garantier for klassifisering de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap skade Standard Standard konstruksjonsdetaljer for Protecta for Protecta FR Akryl, FR Akryl, Standard Standard konstruksjonsdetaljer konstruksjonsdetaljer for GRAFT for Protecta for FR Akryl, FR Protecta Akryl, FR Akryl, tilhørende tilhørende Produktdokumentasjon Produktdokumentasjon SINTEF SINTEF AB-104 SINTEF AB (11)

9 DETALJTEGNINGER Protecta Protecta FR Akryl FR Akryl 9 (11) (11) DETALJTEGNINGER Protecta Protecta FR Akryl FR Akryl 9 (11) (11) STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 DETALJTEGNINGER STÅLRØR STÅLRØR BRANNMOTSTAND Protecta Protecta EI 90 FR EI Akryl 90 FR Akryl STÅLRØR STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI EI (11) (11) GIPS OG GIPS OG GIPS STÅLRØR OG STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 EI 90 GIPS GIPS OG OG STÅLRØR GIPS OG STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI - - VEGGER 120 VEGGER EI VEGGER Maks GIPS utsparing OG GIPS STÅLRØR OG STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 EI 90 Maks GIPS utsparing rør OG STÅLRØR GIPS rør OG STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI VEGGER EI VEGGER rør Maks Ø + utsparing 20mm rør Maks Ø + utsparing 20mm rør rør GIPS OG GIPS OG GIPS OG GIPS OG rør Maks Ø + utsparing 20mm rør Maks Ø + utsparing 20mm rør rør rør FR Ø + Akryl 20mm rør FR Ø + Akryl 20mm 12,5mm 12,5mm begge FR Akryl begge FR Akryl 12,5mm 12,5mm 12,5mm 12,5mm begge FR Akryl begge FR Akryl begge FR Akryl begge FR Akryl 12,5mm 12,5mm 12,5mm 12,5mm begge Stålrør FR Akryl begge Stålrør FR Akryl begge begge 12,5mm 12,5mm 1-19mm 1-19mm gjennomgående Ø40mm gjennomgående Ø40mm 0mm rørskål 0mm av rørskål av begge begge Steinull Steinull steinull 80kg/m Steinull 20mm, steinull 80kg/m Steinull 20mm, 20mm, densitet 20mm, densitet 50cm 50cm begge begge densitet densitet 40kg/m 40kg/m 1-19mm 1-1 gjennomgående 0mm rørskål 0mm av rørskål av Steinull 40kg/m Steinull 40kg/m steinull 80kg/m Steinull begge 20mm, begge steinull 80kg/m Steinull 20mm, 20mm, densitet 20mm, densitet 50cm 0mm begge densitet 40kg/m 1-1 rørskål 50cm 0mm av rørskål begge av densitet 40kg/m 1-1 begge Steinull 40kg/m begge Steinull 40kg/m steinull 80kg/m begge Steinull 20mm, steinull 80kg/m Steinull begge 20mm, 20mm, densitet 20mm, densitet 50cm 50cm begge begge densitet densitet 40kg/m 40kg/m begge 40kg/m begge 40kg/m begge begge STÅLRØR STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 EI 60 KOBBERRØR KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 120 EI 120 STÅLRØR begge begge BRANNMOTSTAND EI 60 KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 120 GIPS OG GIPS STÅLRØR OG STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 EI 60 GIPS KOBBERRØR OG GIPS KOBBERRØR OG BRANNMOTSTAND EI EI VEGGER 120 GIPS OG Maks GIPS utsparing rør OG GIPS rør GIPS Maks GIPS utsparing STÅLRØR OG STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 EI 60 OG KOBBERRØR OG GIPS KOBBERRØR OG BRANNMOTSTAND -- EI VEGGER EI VEGGER 120 Maks rør GIPS utsparing OG GIPS rør OG GIPS OG GIPS OG rør rør 12,5mm 12,5mm 25mm 25mm Ø165mm Ø165mm FR begge Akryl begge FR Akryl begge FR Akryl begge FR Akryl 12,5mm 12,5mm 25mm 25mm Ø165mm Ø165mm begge FR Akryl begge FR Akryl begge FR Akryl begge FR Akryl 12,5mm 12,5mm 25mm 25mm Ø165mm Ø165mm begge begge 1-19mm 1-1 gjennomgående 20mm rørskål 20mm av rørskål av begge begge Protecta Protecta Dytteremse Dytteremse Steinull Steinull 25mm 25mm 1-19mm 1-1 gjennomgående 20mm, densitet 20mm, densitet 20mm 50cm rørskål 50cm 20mm begge av rørskål begge av GRAFT Protecta Dytteremse Protecta begge Dytteremse begge Steinull 40kg/m Steinull 40kg/m 25mm 25mm 1-19mm 1-1 gjennomgående 20mm, densitet 20mm, densitet 50cm 20mm rørskål 50cm begge 20mm av rørskål begge av Protecta Dytteremse Protecta begge Dytteremse begge begge Steinull 40kg/m begge Steinull 40kg/m 25mm 25mm 20mm, densitet 20mm, densitet 50cm 50cm begge begge begge begge begge 40kg/m begge 40kg/m KOBBERRØR KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 120 EI 120 KOBBERRØR KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 60 EI 60 begge begge GIPS KOBBERRØR OG GIPS KOBBERRØR OG BRANNMOTSTAND EI EI VEGGER 120 GIPS KOBBERRØR OG GIPS KOBBERRØR OG BRANNMOTSTAND - EI VEGGER 60 - EI VEGGER 60 KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 120 KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 60 Maks GIPS utsparing rør KOBBERRØR OG GIPS rør KOBBERRØR OG BRANNMOTSTAND - EI VEGGER EI VEGGER 120 Maks GIPS utsparing rør KOBBERRØR OG GIPS rør KOBBERRØR OG BRANNMOTSTAND - EI VEGGER 60 - EI VEGGER 60 GIPS OG Maks utsparing rør GIPS OG GIPS rør OG GIPS Maks GIPS utsparing OG rør OG GIPS rør OG - rør rør rør rør 25mm 25mm FR begge Akryl begge FR Akryl 25mm 25mm begge FR Akryl begge FR Akryl 25mm 25mm begge begge Protecta Protecta Dytteremse Dytteremse 25mm 25mm Protecta Dytteremse Protecta begge Dytteremse begge 25mm 25mm Protecta GRAFT Dytteremse Protecta begge Dytteremse begge 25mm 25mm begge begge Ø12mm Ø12mm 25mm 25mm begge FR Akryl begge FR Akryl Ø12mm Ø12mm 25mm 25mm begge FR Akryl begge FR Akryl Ø12mm Ø12mm 25mm 25mm begge begge Protecta Protecta Dytteremse Dytteremse 25mm 25mm Protecta Dytteremse Protecta begge Dytteremse begge 25mm 25mm Protecta Dytteremse Protecta GRAFT begge Dytteremse begge 25mm 25mm begge begge 9-25mm gjennomgående så gis det ingen garantier for klassifisering de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap skade Standard Standard konstruksjonsdetaljer konstruksjonsdetaljer for Protecta for Protecta FR Akryl, FR Akryl, tilhørende SINTEF AB-104 Standard Standard konstruksjonsdetaljer konstruksjonsdetaljer for GRAFT for Protecta FR Akryl, for FR Protecta Akryl, FR Akryl, tilhørende tilhørende Produktdokumentasjon Produktdokumentasjon SINTEF SINTEF AB-104 SINTEF AB (11)

10 DETALJTEGNINGER Protecta Protecta FR Akryl FR Akryl 10 (11) (11) DETALJTEGNINGER Protecta Protecta FR Akryl FR Akryl 10 (11) (11) ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 120 ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 120 DETALJTEGNINGER ALUPEX ALUPEX RØR RØR Protecta BRANNMOTSTAND Protecta EI FR 120 EI Akryl FR 120 Akryl ALUPEX ALUPEX RØR RØR BRANNMOTSTAND EI (11) EI (11) GIPS OG GIPS ALUPEX OG GIPS ALUPEX OG RØR RØR BRANNMOTSTAND EI EI VEGGER 120 GIPS GIPS OG ALUPEX OG GIPS ALUPEX OG RØR RØR BRANNMOTSTAND - EI - VEGGER VEGGER EI VEGGER 120 Maks GIPS utsparing ALUPEX OG GIPS ALUPEX OG RØR RØR BRANNMOTSTAND - EI VEGGER EI VEGGER 120 Maks GIPS utsparing rør ALUPEX OG GIPS rør ALUPEX OG RØR RØR BRANNMOTSTAND - EI VEGGER EI VEGGER 120 Maks GIPS utsparing OG GIPS OG Maks GIPS utsparing rør OG GIPS rør OG rør rør 12,5mm 12,5mm begge FR Akryl begge FR Akryl 25mm 25mm Ø16mm Ø16mm 12,5mm 12,5mm begge FR Akryl begge FR Akryl begge 25mm FR Akryl begge FR Akryl 25mm Ø16mm Ø16mm begge 12,5mm FR Akryl begge 12,5mm FR Akryl begge begge 20mm rørskål 20mm av Ø75mm 25mm 25mm Ø16mm Ø16mm rørskål av begge begge Steinull Steinull Protecta Protecta GRAFT Dytteremse Dytteremse 12,5mm, 12,5mm, densitet densitet 50cm 20mm rørskål 50cm 20mm begge av rørskål begge av 25mm 25mm Steinull 40kg/m Steinull 40kg/m Protecta Dytteremse Protecta begge Dytteremse begge 12,5mm, 12,5mm, densitet densitet 50cm 20mm rørskål 50cm begge 20mm av rørskål begge av 25mm 25mm begge Steinull 40kg/m begge Steinull 40kg/m Protecta Dytteremse Protecta begge Dytteremse begge 12,5mm, 12,5mm, densitet densitet 50cm 50cm begge begge 25mm 25mm begge 40kg/m begge 40kg/m begge begge ALUPEX ALUPEX RØR RØR BRANNMOTSTAND EI 60 EI 60 PLASTRØR PLASTRØR PVC/VP PVC/VP BRANNMOTSTAND EI 0 EI 0 ALUPEX begge begge RØR BRANNMOTSTAND EI 60 PLASTRØR PVC/VP BRANNMOTSTAND EI 0 GIPS ALUPEX OG GIPS ALUPEX OG RØR RØR BRANNMOTSTAND - EI VEGGER 60 - EI VEGGER 60 GIPS PLASTRØR OG GIPS PLASTRØR MRTE OG PVC/VP MRTE PVC/VP BRANNMOTSTAND EI - 0 VEGGER EI 0 GIPS OG Maks GIPS utsparing rør ALUPEX OG GIPS rør ALUPEX OG RØR RØR BRANNMOTSTAND - EI VEGGER 60 - EI VEGGER 60 GIPS Maks GIPS PLASTRØR utsparing OG OG GIPS PLASTRØR MRTE OG PVC/VP MRTE PVC/VP BRANNMOTSTAND EI - 0 VEGGER EI 0 Maks GIPS utsparing rør OG GIPS rør OG Maks GIPS utsparing OG GIPS MRTE OG MRTE rør rør 12mm 12mm begge begge FR Akryl FR Akryl 25mm 25mm 12mm 12mm begge begge begge FR Akryl begge FR Akryl FR Akryl FR Akryl 25mm 25mm 12mm 12mm begge begge begge FR Akryl begge FR Akryl 25mm 25mm begge begge 9-25mm gjennomgående Ø2mm Ø2mm Protecta Protecta Dytteremse Dytteremse 25mm 25mm Ø2mm Ø2mm Protecta GRAFT Dytteremse Protecta begge Dytteremse begge 25mm 25mm Ø2mm Ø2mm Protecta Dytteremse Protecta begge Dytteremse begge 25mm 25mm begge begge PLASTRØR PLASTRØR PVC/VP/PP/PE/FRIAPHON BRANNMOTSTAND EI 90 EI 90 PLASTRØR PLASTRØR PVC/VP PVC/VP BRANNMOTSTAND EI 120 EI 120 PLASTRØR PLASTRØR GIPS OG GIPS PVC/VP/PP/PE/FRIAPHON OG BRANNMOTSTAND EI 90 EI 90 PLASTRØR PVC/VP/PP/PE/FRIAPHON BRANNMOTSTAND EI 90 Maks PLASTRØR utsparing Maks PLASTRØR GIPS utsparing OG GIPS PVC/VP/PP/PE/FRIAPHON OG BRANNMOTSTAND EI 90 EI 90 GIPS OG Maks GIPS utsparing OG GIPS OG Ø2mm Ø2mm Ø2mm Ø2mm Ø2mm Ø2mm 20mm 20mm begge begge FR Akryl FR Akryl 20mm 20mm begge begge FR Akryl FR Akryl 20mm 20mm begge begge Ø2mm Ø2mm Ø2mm Ø2mm Ø2mm Ø2mm GIPS PLASTRØR OG GIPS PLASTRØR OG PVC/VP PVC/VP BRANNMOTSTAND EI 120 EI 120 PLASTRØR PVC/VP BRANNMOTSTAND EI 120 Maks GIPS PLASTRØR utsparing OG GIPS PLASTRØR OG PVC/VP PVC/VP BRANNMOTSTAND EI 120 EI 120 GIPS Maks GIPS utsparing OG OG GIPS OG - 25mm 25mm begge begge FR Akryl FR Akryl 25mm 25mm begge begge FR Akryl FR Akryl 25mm 25mm begge begge så gis det ingen garantier for klassifisering de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap skade Standard Standard konstruksjonsdetaljer konstruksjonsdetaljer for Protecta for Protecta FR Akryl, FR Akryl, tilhørende SINTEF AB-104 Standard Standard konstruksjonsdetaljer konstruksjonsdetaljer for GRAFT for Protecta FR Akryl, for FR Protecta Akryl, FR Akryl, tilhørende tilhørende Produktdokumentasjon Produktdokumentasjon SINTEF SINTEF AB-104 SINTEF AB (11)

11 DETALJTEGNINGER Protecta FR Akryl 11 (11) VENTILASJONSKANALER BRANNMOTSTAND EI 60 VENTILASJONSKANALER BRANNMOTSTAND EI 60 GIPS OG GIPS OG Velges en annen type matte, begrenses 500x500 Ø560mm 1mm begge Maks fugebredde 0mm Steinull 20mm, densitet 129kg/m begge Matte av steinull tykkelse 0mm densitet 80kg/m 100cm begge så gis det ingen garantier for klassifisering de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap skade Standard konstruksjonsdetaljer for GRAFT FR Akryl, tilhørende Produktdokumentasjon SINTEF (11)

Montasjeanvisning og detaljtegning Casco FireAcrylic Generell produktbeskrivelse. Typisk detaljtegning. Brannklassifisering - Tabell.

Montasjeanvisning og detaljtegning Casco FireAcrylic Generell produktbeskrivelse. Typisk detaljtegning. Brannklassifisering - Tabell. detaljtegning Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2009 7 21 Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Protecta FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og

Detaljer

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder Side 1 av 5 Generell produktbeskrivelse er utviklet for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og dekker. ekspanderer når

Detaljer

Motek Brannstopp Fugemasse

Motek Brannstopp Fugemasse Fugemasse Fugemasse M.B.F. En fleksibel til branntetting av både rør, kabler, ventilasjon og fuger. Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler og kabelbunter Tetting

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (6) 2012 6 22 Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Protecta FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og

Detaljer

MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING BRANNKLASSIFISERING TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft.

MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING BRANNKLASSIFISERING TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft. MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING Gipsmørtel er ett tørt hvitt pulver, bestående av uorganiske komponenter og perlite. Når det blandes med vann, dannes herdet termisk branntettingsmasse

Detaljer

PROTECTA EX GIPSMØRTEL MONTASJEANVISNING

PROTECTA EX GIPSMØRTEL MONTASJEANVISNING PROTECTA GIPSMØRTEL MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING er ett tørt hvitt pulver, bestående av uorganiske komponenter og perlite. Når det blandes med vann, dannes herdet

Detaljer

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer) Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer EI 30 >

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate

MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate 1 (5) 2012 10 4 Generell produktbeskrivelse Protecta FR Brannplate er designet for å beholde brannmotstanden i brannklassifiserte vegger og dekker, der disse blir

Detaljer

Motek Brannstopp fugemasse

Motek Brannstopp fugemasse NYHET! Bruksområder: Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler Tetting av gjennomføringer med kabelbunter Tetting av gjennomføringer med stålrør, kobber -og plastrør Tetting

Detaljer

5. Velg antall og type brannplate etter tabell til venstre eller angivelser på side 2-7.

5. Velg antall og type brannplate etter tabell til venstre eller angivelser på side 2-7. detaljtegning og Generell produktbeskrivelse Brannplate er designet for å beholde brannmotstanden i brannklassifiserte vegger og dekker, der disse blir brutt av en eller flere tekniske gjennomføringer.

Detaljer

2. Hvis tettingen skal være lastbærende så må armering installeres i h.h.t instruksjoner fra Akzo Nobel Coatings AS.

2. Hvis tettingen skal være lastbærende så må armering installeres i h.h.t instruksjoner fra Akzo Nobel Coatings AS. detaljtegning Mortar Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Mortar er ett tørt hvitt pulver, bestående av uorganiske komponenter og perlite. Når det blandes med vann, dannes herdet termisk branntettingsmasse

Detaljer

MONTASJEANVISNING PROTECTA FR BRANNPLATE. www.protecta.no Polyseam AS tlf.02944 1 (11) 2014 5 22 GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING

MONTASJEANVISNING PROTECTA FR BRANNPLATE. www.protecta.no Polyseam AS tlf.02944 1 (11) 2014 5 22 GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING PROTECTA FR BRANNPLATE MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING Protecta FR Brannplate er designet for å beholde brannmotstanden i brannklassifiserte vegger og dekker, der disse

Detaljer

Motek Brannstopp Gipsmørtel

Motek Brannstopp Gipsmørtel Brannstopp Brannstopp M.B.G. En raskt herdende gipsmørtel til branntetting av både rør, kabler, kabelbroer og ventilasjon Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler

Detaljer

Fugemasse for branntetting

Fugemasse for branntetting Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer Tilfredsstiller emisjonskravene til BREEAM NOR Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer Brannklassifisering

Detaljer

M.B.P. Motek Brannstopp Plate

M.B.P. Motek Brannstopp Plate M.B.P. Motek Brannstopp Plate Produktegenskaper: Klassifisert i alle typer konstruksjoner og gjennomføringer. Enkel å montere med pen overflate. Permanent fleksibel som tar opp bevegelse ved brann og mindre

Detaljer

forskaling av kanalene og støping av hele utsparingsdybden med Casco FireEx Mortar.

forskaling av kanalene og støping av hele utsparingsdybden med Casco FireEx Mortar. Generell Produktbeskrivelse Pipe er designet for å opprettholde brannmotstanden i brannskillende vegger og dekker, når disse brytes med gjennomgående plastrør, kabler i bunt og/eller plastrør i bunt, samt

Detaljer

Relekta Brannakryl Multi Fugemasse for branntetting

Relekta Brannakryl Multi Fugemasse for branntetting LIM OG FUGEMASSE Relekta Fugemasse for branntetting SINTEF-godkjent (klassifisert) varmeekspanderende fugemasse Godkjent til rør-, kabel- og kanal- gjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer)

Detaljer

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0270 av 2015-10-26.

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0270 av 2015-10-26. Side 2 av 5 Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0270 av 2015-10-26. 1. Innehaver av godkjenningen B. Sørbø A/S Bjødnabeen 12, 4033 Stavanger, NORGE www.xxx.no 2. Produsent Polyseam Ltd. 3. Produktbeskrivelse

Detaljer

Motek Brannstopp gipsmørtel

Motek Brannstopp gipsmørtel Motek Brannstopp gipsmørtel Bruksområder: Tetting av gjennomføringer med kabler Tetting av gjennomføringer med kabelbunter Tetting av gjennomføringer med kabelgater Tetting av åpninger Tetting av stålrør,

Detaljer

Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om

Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om Generell Produktbeskrivelse Pipe er designet for å opprettholde brannmotstanden i brannskillende vegger og dekker, når disse brytes med gjennomgående plastrør, kabler i bunt og/eller plastrør i bunt, samt

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF 030-0295 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag

Detaljer

Firesafe Fugemasse Akryl

Firesafe Fugemasse Akryl Side: 1 av 5 GENERELT FIRESAFE fugemasse Akryl er en brannhemmende enkomponent vannbasert akrylfugemasse med branntekniske egenskaper. BRUKSOMRÅDE n benyttes i hovedsak som brannsikker fugetetting av større

Detaljer

Glava Akryl Fugemasse

Glava Akryl Fugemasse GENERELT Glava fugemasse Akryl er en brannhemmende enkomponent vannbasert akrylfugemasse med branntekniske egenskaper. BRUKSOMRÅDE n benyttes i hovedsak som brannsikker fugetetting av større fuger og spalter,

Detaljer

Firesafe Brannplate. montasjeanvisning

Firesafe Brannplate. montasjeanvisning Side: 1 av 12 Norge: 030-0272 generelt FIRESAFE / INTUMEX CB 511/ CB 521 er et branntettesystem bestående av steinull med densitet 120 kg/m3 i 50mm platetykkelse, påført 1mm varmeekspanderende dekkmaling

Detaljer

Firesafe Brannplate MONTASJEANVISNING

Firesafe Brannplate MONTASJEANVISNING AK 1 Side: 1 av 12 Norge: 030-0272 El-nummer: 12178 09 GENERELT FIRESAFE / INTUMEX CB 511/ CB 512 er et branntettesystem bestående av steinull med densitet 120 kg/m3 i 50mm platetykkelse, påført 1mm varmeekspanderende

Detaljer

Firesafe Varmeekspanderende EX

Firesafe Varmeekspanderende EX Side: 1 av 5 GENERELT FIRESAFE fugemasse EX er en brannhemmende, varmekspanderende grafittfugemasse. n reagerer på varme og ekspanderer allerede ved 150 C. EX ekspanderer mer enn 13 ganger sitt opprinnelige

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SPFR 030-0294 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter, med grunnlag i prøvingsrapporter

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF 030-0296 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF 030-0294 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter, med grunnlag i prøvingsrapporter

Detaljer

Varmeekspanderende fugemasse til bruk som gjennomføringstetting eller fugetetting

Varmeekspanderende fugemasse til bruk som gjennomføringstetting eller fugetetting Side 2 av 5 Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0272 av 2016-01-14 I Tetting av fuger. Beskrivelse : brannmotstand: Tetting av horisontal fuge i vegg av gips eller betong med tykkelse Tosidig fuge

Detaljer

TEKNISK DATABLAD Protecta FR Akryl

TEKNISK DATABLAD Protecta FR Akryl TEKNISK DATABLAD Protecta FR Akryl Generell produktbeskrivelse Protecta FR Akryl benyttes for å forhindre spredning av lyd, brann og røyk gjennom fuger og åpninger i lyd- og brannklassifiserte vegger og

Detaljer

Firesafe MA 3S Silikon

Firesafe MA 3S Silikon Side: 1 av 5 GENERELT FIRESAFE MA-3S er en brannhemmende-, varmeekspanderende en- komponen fugemasse basert på silikon. Den har meget gode branntekniske egenskaper for branntetting av fuger og gjennomføringstettinger

Detaljer

FS GPG MONTASJEANVISNING GENERELT BLANDING GJENNOMFØRING I DEKKE KORROSJONSBESKYTTELSE

FS GPG MONTASJEANVISNING GENERELT BLANDING GJENNOMFØRING I DEKKE KORROSJONSBESKYTTELSE Side: 1 av 5 GENERELT er en gipsbasert branntettemasse med god mekanisk styrke og gode lydreduserende egenskaper. GPG har en god varmeledningsevne, noe som gjør at den isolerer mot varmepåvirkning. GPG

Detaljer

Temaer: Løsninger godkjent for brannte5ng Krav 8l dokumentasjon Montasjeanvisning Begrensninger/Forutsetninger/Muligheter

Temaer: Løsninger godkjent for brannte5ng Krav 8l dokumentasjon Montasjeanvisning Begrensninger/Forutsetninger/Muligheter Skriv Aktuelle inn løsninger tittel på Branntetting presentasjonen Morten Atle Killerud, Ameln Teknisk 5. september avdeling 2012 Firesafe AS Temaer: Løsninger godkjent for brannte5ng Krav 8l dokumentasjon

Detaljer

FIRESAFE GPG. Montasjeanvisning

FIRESAFE GPG. Montasjeanvisning Revidert Rev. Side 18.05.2009 1 1/5 GENERELT er en gipsbasert branntettemasse med god mekanisk styrke og gode lydreduserende egenskaper. GPG har en god varmeledningsevne, noe som gjør at den isolerer mot

Detaljer

Nullifire System B700

Nullifire System B700 Nullifire System B700 Produktdokumentasjon SINTEF 030-0201 Produktbeskrivelse: Nullifire - System B700 for tetting av gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner av gips, mur, lettbetong og betong.

Detaljer

CFS-S SIL Brannstopp silikon fugemasse... 5. CFS-S ACR Brannstopp akryl fugemasse... 11. M.B.F. Motek Brannstopp Fugemasse... 24

CFS-S SIL Brannstopp silikon fugemasse... 5. CFS-S ACR Brannstopp akryl fugemasse... 11. M.B.F. Motek Brannstopp Fugemasse... 24 Innholdsfortegnelse CFS-S SIL Brannstopp silikon fugemasse... 5 CFS-S ACR Brannstopp akryl fugemasse... 11 M.B.F. Motek Brannstopp Fugemasse... 24 CFS-IS Ekspanderende brannstopp fugemasse... 36 CP660A

Detaljer

FIRESAFE AKRYL FUGEMASSE

FIRESAFE AKRYL FUGEMASSE FIRESAFE AKRYL FUGEMASSE FOR LINEÆRE FUGER OG GJENNOMFØRINGER MED RØR OG KABLER MONTASJEANVISNING Dato: 7.0.0 Utarbeidet av: PP Godkjent av: AK Rev.: 0.0.0 Side: av Produktdokumentasjon: ETA /087 (gjennomf.)

Detaljer

MONTERINGSANVISNING GLAVA AKRYL FUGEMASSE

MONTERINGSANVISNING GLAVA AKRYL FUGEMASSE MONTERINGSANVISNING GLAVA AKRYL FUGEMASSE FOR LINEÆRE FUGER OG GJENNOMFØRINGER MED RØR OG KABLER Rev, JUNI 0 TEKNISKE DATA/ BRUKSOMRÅDER GLAVA Akryl fugemasse Bakdytt Murte og støpte vegg- og gulvkonstruksjoner

Detaljer

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SINTEF 030-0252 av 2014-06-30

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SINTEF 030-0252 av 2014-06-30 SINTEF 030-0252 Firesafe FB, FP Side 2 av 5 Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SINTEF 030-0252 av 2014-06-30 1. Innehaver av godkjenningen Firesafe as Postboks 6411 Etterstad, 0605 Oslo, Norge www.firesafe.no

Detaljer

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0273 av 2016-01-13.

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0273 av 2016-01-13. Side 2 av 5 Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0273 av 2016-01-13. 1. Innehaver av godkjenningen Silcone Trading Energigatan 5, 434 37 Kungsbacka, Sverige www.siliconetrading.se 2. Produsent Intumex

Detaljer

FIRESAFE Kabelhylser. FIRESAFE Kabelhylse; systemer for etter - trekking av EL-kabel i gipsvegg, samt i vegg og dekke i murte/støpte konstruksjoner.

FIRESAFE Kabelhylser. FIRESAFE Kabelhylse; systemer for etter - trekking av EL-kabel i gipsvegg, samt i vegg og dekke i murte/støpte konstruksjoner. Side 1 av 22 FIRESAFE Kabelhylse; systemer for etter - trekking av EL-kabel i gipsvegg, samt i vegg og dekke i murte/støpte konstruksjoner. Firkantede delabare kabelhylser av stål Siruklære kabelhylser

Detaljer

Teknisk datablad. Hilti Brannstopp Akryl fugemasse CFS-S ACR

Teknisk datablad. Hilti Brannstopp Akryl fugemasse CFS-S ACR Teknisk datablad Hilti Brannstopp Akryl fugemasse CFS-S ACR Europeisk Teknisk godkjenning ETA Nº 10/ 0389 (Lineær fugetetting) ETA Nº 10/ 0292 (Gjennomføringstetting) Brannstopp akryl fugemasse CFS-S ACR

Detaljer

PROTECTA BRANNSPJELD TEKNISK DATABLAD & LØSNINGER. Polyseam AS tlf (7) INNHOLDSFORTEGNELSE

PROTECTA BRANNSPJELD TEKNISK DATABLAD & LØSNINGER.  Polyseam AS tlf (7) INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Generell produktbeskrivelse side 1 Egenskaper side 1 Brannmotstand side 1 Steng inne og trekk ut prinsippet side 2 Støvdannelse og generelt vedlikehold side 2 Minste avstander og begrensninger

Detaljer

NS Eksempler på poster - Passiv brannsikring. 2 Branntetting Brannfuging... 1

NS Eksempler på poster - Passiv brannsikring. 2 Branntetting Brannfuging... 1 NS 3420-2017 Eksempler på poster - Passiv brannsikring INNHOLDSFORTEGNELSE 2 Branntetting... 1 1 Brannfuging... 1 1 Branntetting av bevegelig fuge med fugemasse... 1 2 Branntetting av fuge med tettelist...

Detaljer

HOVEDKONTOR Butikker: Gjelleråsen Økern Sandvika Ski Østfold ORDREKONTOR Lillestrøm Jessheim Hamar Lillehammer Gjøvik Drammen tønsberg Grenland

HOVEDKONTOR Butikker: Gjelleråsen Økern Sandvika Ski Østfold ORDREKONTOR Lillestrøm Jessheim Hamar Lillehammer Gjøvik Drammen tønsberg Grenland Brannsikring Kjære kunde! Brosjyren du nå har mottatt, gir deg en fullstendig oversikt over alle våre brannsikringsprodukter. Her har du alle underlag med tanke på dokumentasjon, bruksanvisning og sikker

Detaljer

Våtromsplater. Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S

Våtromsplater. Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S Glassull Askim Glassull Stjørdal Våtromsplater Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S Glavas samarbeidspartner på cellegummiisolasjon er Armacell Gmbh som produserer isolasjon over hele verden. De har

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF AA-003 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag

Detaljer

Det skal fuges mellom kanal og vegg i ikke brannklassifiserte murte vegger for å hindre lydoverføring mellom rommene.

Det skal fuges mellom kanal og vegg i ikke brannklassifiserte murte vegger for å hindre lydoverføring mellom rommene. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 7 25.291.1 291 Bygningsmessige arbeider for VVS installasjoner Alle Postene i bygningsmessig arbeider er regulerbare poster. Alle mål må kontrolleres

Detaljer

Brannstopp puter. Det mest kostnadseffektive brannstoppsystemet som er tilgjengelig for midlertidige brantettinger. Teknisk data

Brannstopp puter. Det mest kostnadseffektive brannstoppsystemet som er tilgjengelig for midlertidige brantettinger. Teknisk data Brannstopp puter CFS-CU Det mest kostnadseffektive brannstoppsystemet som er tilgjengelig for midlertidige brantettinger Bruksområder Permanent branntetting i kabelgjennom føringer gjennom vegg og dekke,

Detaljer

Brannstopp ekspanderende fugemasse

Brannstopp ekspanderende fugemasse Brannstopp ekspanderende fugemasse CFS-IS En vann- og akrylbasert ekspanderende fugemasse til tetting av små og medium store kabel og rørgjennomføringer Bruksområder Branntetting av: Kabel, kabelbunter

Detaljer

Firesafe GPG. montasjeanvisning

Firesafe GPG. montasjeanvisning Firesafe Dato: 15012008 Regnr: 10001-2 Rev: 1 Side: 1 av 5 Danmark: MK 610/0795 GENERELT FIRESAFE er en gipsbasert branntettemasse med god mekanisk styrke og gode lydreduserende egenskaper har en god varmeledningsevne,

Detaljer

TEKNISK DATABLAD Protecta A-Plate 1 (10) 2012 4 16

TEKNISK DATABLAD Protecta A-Plate 1 (10) 2012 4 16 Protecta 1 (10) 12 16 Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 1 Generell montasjeanvisning; brannisolering av stål Side 2 Brannisolering av stål i fasade og gipsvegger Side Brannisolering av stålplatetak

Detaljer

FIRESAFE GPG MORTAR MONTASJEANVISNING

FIRESAFE GPG MORTAR MONTASJEANVISNING MONTASJEANVISNING FIRESAFE GPG MORTAR Utgave 1: 30. mars 2015. Utarbeidet av: PP. Kontrollert av: AK Firesafe AS, PB 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo www.firesafe.no / firmapost@firesafe.no / 0047 90 110 ETA

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON RISEFR 030-0307 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter, med grunnlag i prøvingsrapporter

Detaljer

Brannstopp hylse. Enkel og rask branntetting av kabler, ideell ved etterinstallering av kabler. Teknisk data

Brannstopp hylse. Enkel og rask branntetting av kabler, ideell ved etterinstallering av kabler. Teknisk data Brannstopp hylse CFS-SL Enkel og rask branntetting av kabler, ideell ved etterinstallering av kabler. Bruksområder Tetting av gjennomføringer med enkeltstående kabler og kabelbunter Velegnet for små og

Detaljer

MONTASJEANVISNING FIRESAFE GPG MORTAR. Ventilasjonskanaler

MONTASJEANVISNING FIRESAFE GPG MORTAR. Ventilasjonskanaler MONTASJEANVISNING FIRESAFE GPG MORTAR Ventilasjonskanaler Utgave 1: 30. mars 2015. Utarbeidet av: PP. Kontrollert av: AK Firesafe AS, PB 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo www.firesafe.no / firmapost@firesafe.no

Detaljer

ORYX Acrylic FR. EMBALLERING OG LAGRING - Leveres ii 310 ml patroner - Oppbevares tørt og frostfritt ved temperaturer mellom +5 C og +40 C

ORYX Acrylic FR. EMBALLERING OG LAGRING - Leveres ii 310 ml patroner - Oppbevares tørt og frostfritt ved temperaturer mellom +5 C og +40 C ORYX Acrylic FR MONTERINGSANVISNINGER Versjon 1.1, 15-02-2017 (Norwegian) PRODUKTBESKRIVELSE ORYX Acrylic FR er en brannsikker akryl fugemasse til innendørs bruk. ORYX Acrylic FR kan brukes til tetting

Detaljer

Side 1/12. Passiv brannsikring. Riktige produkter for å hindre og forsinke spredning av brann

Side 1/12. Passiv brannsikring. Riktige produkter for å hindre og forsinke spredning av brann Side 1/12 Passiv brannsikring Riktige produkter for å hindre og forsinke spredning av brann Side 2/12 Side 3/12 Det handler om å redde liv og verdier. Passiv brannsikring innebærer å hindre eller forsinke

Detaljer

Boligkonferansen 2016

Boligkonferansen 2016 Boligkonferansen 2016 Hvordan løse de nye forskriftskravene til rørisolering Løsninger for termisk isolering av rør samt brannbeskyttelse av kanaler Verktøy for kalkulering Henrik Stene Produktsjef Teknisk

Detaljer

CFS-S SIL Brannstopp silikon fugemasse CFS-S ACR Brannstopp akryl fugemasse M.B.F. Motek Brannstopp Fugemasse... 24

CFS-S SIL Brannstopp silikon fugemasse CFS-S ACR Brannstopp akryl fugemasse M.B.F. Motek Brannstopp Fugemasse... 24 Innholdsfortegnelse CFS-S SIL Brannstopp silikon fugemasse... 5 CFS-S ACR Brannstopp akryl fugemasse... 11 M.B.F. Motek Brannstopp Fugemasse... 24 CFS-IS Ekspanderende brannstopp fugemasse... 36 CP660A

Detaljer

NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER

NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER 1 Innhold - HVORFOR? - GAMMELT OG NYTT - OVERGANGEN - NY PROSJEKTERING - VENTILASJON I DRIFT UNDER BRANN - PRAKTISK LØSNING FRA GLAVA 2 Hvorfor skjer

Detaljer

Hinna Kirke Ombygging

Hinna Kirke Ombygging Hinna Kirke Ombygging Bygningsmessige arbeider Brann og lydtetting for VVS Stavanger, 17.06.2011 Sweco Norge AS Auglendsmyrå 3 4016 Stavanger Prosjekt: 97700001 Hinna Kirke, Hinnasenteret Side 30-1 Kapittel:

Detaljer

Teknisk. Datablad. Hilti Brannstopp hylse CFS-SL. Europeisk Teknisk Godkjenning. Hilti Firestop Sleeve CFS-SL

Teknisk. Datablad. Hilti Brannstopp hylse CFS-SL. Europeisk Teknisk Godkjenning. Hilti Firestop Sleeve CFS-SL Teknisk Datablad Hilti Brannstopp hylse CFS-SL Europeisk Teknisk Godkjenning Issue 04/2011 Utgave 2012 page 1 Brannstopp hylse CFS-SL Monteringsanvisning Enkel og rask branntetting av kabler Ideel ved

Detaljer

GLAVA BRANNTETTING AUGUST 2016 BYGG/TEKNISK ISOLERING

GLAVA BRANNTETTING AUGUST 2016 BYGG/TEKNISK ISOLERING GLAVA BRANNTETTING AUGUST 2016 BYGG/TEKNISK ISOLERING GLAVA har et produktspekter som dekker de fleste behov innen brannsikring. Denne brosjyren omhandler produkter, bruksområder, ansvar, krav og løsninger

Detaljer

rann ikring ProduktkatAlog med monteringsanvisninger og godkjennelser

rann ikring ProduktkatAlog med monteringsanvisninger og godkjennelser rann ikring ProduktkatAlog med monteringsanvisninger og godkjennelser Innhold Brannhemmende akryl 3 Brannhemmende grafitt tettemasse 21 Brannhemmende silikon 31 Brannhemmende skum 39 Brannplate for branntetting

Detaljer

Fra tilsyn og avvik til godkjent bygg. Atle Killerud Teknisk sjef, Firesafe AS

Fra tilsyn og avvik til godkjent bygg. Atle Killerud Teknisk sjef, Firesafe AS Fra tilsyn og avvik til godkjent bygg Atle Killerud Teknisk sjef, Firesafe AS Hva er de største utfordringene? Hvordan velge riktige løsninger? Oppgradering av eksisterende bygg Brannsikringstiltak Aktive-/Tekn.

Detaljer

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Brannstopp pakning Brannstopp for brennbare rør 50 til 160 diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Bruksområde Tette rundt brennbare rør 50 to 160 diameter i gjennomføringer

Detaljer

informasjon Dato Branntettingssystem Tetting med FireStop Sealant 3000 alt. FireStop 400 AA-032

informasjon Dato Branntettingssystem Tetting med FireStop Sealant 3000 alt. FireStop 400 AA-032 Erst. informasjon Dato Side Dokument nr 204-0-0 / FSI-O-68-4 Branntettingssystem FS-Flex D AA-02 Testet og godkjent for brannklasse EI60/EI20 Tetting med FireStop Sealant 000 alt. FireStop 400 BRUKSOMRÅDE

Detaljer

GLAVA GPG BRANNMASSE MONTERINGSANVISNING. Testet i henhold til NS-EN 1366-3:2009 og NS-EN 1366-4:2006 + AL: 2010.

GLAVA GPG BRANNMASSE MONTERINGSANVISNING. Testet i henhold til NS-EN 1366-3:2009 og NS-EN 1366-4:2006 + AL: 2010. GLAVA GPG BRANNMASSE MONTERINGSANVISNING APRIL 2015 ETA 15/0026 Norway: SPFR AA-050 Denmark: MK. 6.10/0795 Sweden: Sitac: 2061/89 Testet i henhold til NS-EN 1366-3:2009 og NS-EN 1366-4:2006 + AL: 2010.

Detaljer

Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014

Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014 Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014 1 Detaljprosjektering: Kanalgjennomføring og brannisolasjon Innhold - Hvorfor skjer det egentlig endringer nå - Overgangsordning - Trekk ut strategi, Avtrekkskanal

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

MV-100 Standard Brannklassifisert

MV-100 Standard Brannklassifisert Glassvegg MV-100 Standard brannklassifisert leveres med forskjellige overflater og ulike glasstyper som tilfredsstiller de fleste krav til lyd. Standard dimensjon på stolpemateriell for MV-100 Standard

Detaljer

ORYX Collar WR PRODUKTBESKRIVELSE

ORYX Collar WR PRODUKTBESKRIVELSE ORYX Collar WR MONTERINGSANVISNINGER Versjon 1.1, 15-02-2017 (Norwegian) PRODUKTBESKRIVELSE ORYX Collar WR er strimler til opprettelse av brannsikre gjennomganger i vegger og gulv. ORYX Collar WR-strimlene

Detaljer

JANUAR 2011 BYGG KATALOGDEL 3 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING

JANUAR 2011 BYGG KATALOGDEL 3 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING JANUAR 2011 BYGG KATALOGDEL 3 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING Glava har et produktspekter som dekker de fleste behov innen brannsikring. Denne brosjyren omhandler produkter, bruksområder, ansvar,

Detaljer

Brannstopp mansjetter

Brannstopp mansjetter Brannstopp mansjetter CFS-C Brannstopp for plastrør med europeisk teknisk godkjenning. Bruksområder Tette rundt brennbare rør fra 50 til 160 diameter, i gjennomføringer i branncelle vegg og dekke. Rørmaterialer:

Detaljer

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR AA-050 av 2015-03-26.

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR AA-050 av 2015-03-26. Side 2 av 22 Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR AA050 av 20150326. 1. Innehaver av godkjenningen Firesafe as Postboks 6411 Etterstad, 0605 Oslo, NORGE www.firesafe.no 2. Produsent Firesafe as 3. Produktbeskrivelse

Detaljer

FIRESAFE FT Seal Pad MONTASJEANVISNING

FIRESAFE FT Seal Pad MONTASJEANVISNING Side 1 av 7 GENERELT Varmeekspanderende Pad for brannsikring av elektriske vegg- og takbokser av plast, montert i brannskillende vegger og dekker. BRUKSOMRÅDE Lukkemekanisme for vegg- og takboks av plast

Detaljer

Skriv inn tittel. på presentasjonen. Informasjonsmøte om brannsikkerhet. i eldre bygårder

Skriv inn tittel. på presentasjonen. Informasjonsmøte om brannsikkerhet. i eldre bygårder Informasjonsmøte om brannsikkerhet Skriv inn tittel i eldre bygårder på presentasjonen Morten Oslo kommune, Ameln 5. brann- september og redningsetat 2012 v/branninspektør Ivan Pirojkov Firesafe AS v/brannrådgiver

Detaljer

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi T - 01.12.06 11mm umalt/ ferdigmalt Huntonit veggplater mm diff.sperre Trestendere Utlekting Huntonit vindtette plater Utvendig kledning Yttervegg av tre Stender cc 600mm Kledning K10 Trafikkstøyreduksjonstall

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 10 07 STÅLKONSTRUKSJONER 07.222.5 SB7.4111 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE m 292,20 KONSTRUKSJONER Stålprofil Materiale: Mineralull På søyler i ytter-

Detaljer

Brannstopp silikon fugemasse

Brannstopp silikon fugemasse Brannstopp silikon fugemasse CFS-S SIL En silikonbasert, elastisk brannstopp fugemasse som gir maksimal bevegelse i brann klassifiserte lineære fuger Bruksområder Vertikale fuger i og mellom veggkonstruksjoner

Detaljer

9.51 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B30 (REI 30) Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon

9.51 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B30 (REI 30) Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon B30 (REI 30) Bærende og skillende sperretak 9.51 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon MATERIALSPESIFIKASJON Type Produktnavn Dimensjon Sperrer Styrkesortert trelast Iht. tabell Undertak Papp, kartong,

Detaljer

ORYX Grafite FR. MONTERINGSANVISNINGER Versjon 1.1, (Norwegian) PRODUKTBESKRIVELSE

ORYX Grafite FR. MONTERINGSANVISNINGER Versjon 1.1, (Norwegian) PRODUKTBESKRIVELSE ORYX Grafite FR MONTERINGSANVISNINGER Versjon 1.1, 15-02-2017 (Norwegian) PRODUKTBESKRIVELSE ORYX Grafite FR er en volumøkende, akrylbasert forsegling som utvider seg ved brann. Fordi produktet danner

Detaljer

ORYX Collar FX 330 BRANNMANSJETT

ORYX Collar FX 330 BRANNMANSJETT ORYX Collar FX 330 BRANNMANSJETT MONTERINGSANVISNINGER Versjon 1.1, 15-02-2017 (Norwegian) PRODUKTBESKRIVELSE ORYX Collar FX 330 er en brannmansjett for å lage brannheende gjennomføringer i vegger og gulv.

Detaljer

FIRESAFE SILICONE SEALANT

FIRESAFE SILICONE SEALANT Side: 1 av 7 GENERELT FIRESAFE SILICONE Sealant er en brannhemmende, en-komponent fugemasse basert på silikon. EGENSKAPER FIRESAFE SILICONE Sealant er en silikonbasert tetningsmiddel som brukes til å danne

Detaljer

Brannskiller tekniske utsparinger. Atle Killerud Teknisk sjef, Firesafe AS

Brannskiller tekniske utsparinger. Atle Killerud Teknisk sjef, Firesafe AS Brannskiller tekniske utsparinger Atle Killerud Teknisk sjef, Firesafe AS Seksjoneringsvegg som holdt!!! Brannsikrings tiltak Aktive-/Tekn. tiltak - Sprinkel -Alarm -Slokkeanl. -Røykvent -Ledesystem..

Detaljer

FEBRUAR 2008 BYGG KATALOGDEL 7 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING

FEBRUAR 2008 BYGG KATALOGDEL 7 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING FEBRUAR 2008 BYGG KATALOGDEL 7 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING Glava har et produktspekter som dekker de fleste behov innen brannsikring. Denne brosjyren omhandler produkter, bruksområder, ansvar,

Detaljer

Brannstopp silikon fugemasse

Brannstopp silikon fugemasse Brannstopp silikon fugemasse CFS-S SIL lineære fuger Bruksområder Vertikale fuger i og mellom veggkonstruksjoner og gulv Horisontale fuger i overgang vegg / gulv, dekke eller tak Forbindelser mellom stålbjelker

Detaljer

Brannstopp akryl fugemasse

Brannstopp akryl fugemasse Brannstopp akryl fugemasse CFS-S ACR En akrylbasert brannstopp fugemasse som gir rom for bevegelsesevne i brannklassifiserte fuger og gjennomføringstetninger Bruksområder Innenfor eller mellom fleksible

Detaljer

GENERELT Varmeekspanderende Pad for brannsikring av elektriske vegg- og takbokser av plast, montert i brannskillende vegger og dekker.

GENERELT Varmeekspanderende Pad for brannsikring av elektriske vegg- og takbokser av plast, montert i brannskillende vegger og dekker. Side: 1 av 6 GENERELT Varmeekspanderende Pad for brannsikring av elektriske vegg- og takbokser av plast, montert i brannskillende vegger og dekker. BRUKSOMRÅDE Lukkemekanisme for vegg- og takboks av plast

Detaljer

PAROC Hvac Fire. Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240

PAROC Hvac Fire. Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240 PAROC Hvac Fire Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240 Teknisk Isolering September 2014 Innhold Brannsikkerhet med PAROC steinull...3 PAROC Hvac Fire

Detaljer

presentasjonen Morten Ameln 5. september 2012

presentasjonen Morten Ameln 5. september 2012 Informasjonsmøte om brannsikkerhet i eldre bygårder Oslo kommune, brann- og redningsetat v/branninspektør Andreas Coll Firesafe Skriv AS v/brannrådgiver inn Bjørn tittel Harald Tømmerbakk og teknisk sjef

Detaljer

CONLIT brannsikring av ventilasjonskanaler

CONLIT brannsikring av ventilasjonskanaler CONLIT brannsikring av ventilasjonskanaler Kanaler skal i sin helhet ha brannmotstand som de brannskiller de føres gjennom, hvis det ikke er spjeld med lik motstand i skillet. Kanaler med brannmotstand

Detaljer

Hilti Brannstopp bandasje

Hilti Brannstopp bandasje Hilti Brannstopp bandasje CFS-B Enkel brannsikring til isolerte stål- og kobberrør Bruksområder Brannsikring rundt isolerte (varm/kald) rør Rør: kobber, stål og andre metaller med varmeledningsevne lavere

Detaljer

Trysil ungdomsskole, rehabilitering av garderober

Trysil ungdomsskole, rehabilitering av garderober Trysil kommune Trysil ungdomsskole, rehabilitering av garderober Kravspesifikasjon 26 Bygningsmessige hjelpearbeider for elektro 2013-03-04 A 3013-03-04 ENDELIG NOTAT Erik Storsveen Kjetil Rønningen Erik

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta Rørstruper

MONTASJEANVISNING Protecta Rørstruper MONTASJEANVISNING Protecta Rørstruper 1 (4) 2012 11 14 Generell Produktbeskrivelse Protecta Rørstruper er designet for å opprettholde brannmotstanden i brannskillende vegger og dekker, når disse brytes

Detaljer

Protecta AS. TEKNISK DATABLAD - 1 - Protecta Hardplate Pluss. Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner. Platens egenskaper

Protecta AS. TEKNISK DATABLAD - 1 - Protecta Hardplate Pluss. Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner. Platens egenskaper TEKNISK DATABLAD - 1 - Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner Hardplate Pluss er en plate for bruk til blant annet brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner. Platene består av kalsiumsilikat

Detaljer

2.1. 68 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Oppbygning av system Gyproc GT. Systembeskrivelse. Systemets fordeler. Stabilitet.

2.1. 68 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Oppbygning av system Gyproc GT. Systembeskrivelse. Systemets fordeler. Stabilitet. .51 Gyproc GT, innervegger med bindingsverk av tre Systembeskrivelse Gyproc GT er et system for bærende og ikkebærende innervegger. Systemet er bygget opp av 1200 mm brede Gyproc gipsplater på et bindingsverk

Detaljer