PROTECTA BRANNSPJELD TEKNISK DATABLAD & LØSNINGER. Polyseam AS tlf (7) INNHOLDSFORTEGNELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTECTA BRANNSPJELD TEKNISK DATABLAD & LØSNINGER. Polyseam AS tlf (7) INNHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE Generell produktbeskrivelse side 1 Egenskaper side 1 Brannmotstand side 1 Steng inne og trekk ut prinsippet side 2 Støvdannelse og generelt vedlikehold side 2 Minste avstander og begrensninger side 2 Omhyllende konstruksjoner side 2 Lydisolering side 2 Tetthetsklasse side 2 Lastbæring i dekker side 2 Montasjeanvisning i gipsvegg side 3 Montasjeanvisning i mur- og støpt vegg side 3 Montasjeanvisning i dekke side 4 Standard størrelser på brannspjeld side 4 Tekniske data side 4 Vedlegg A Trykkfall side 5 Vedlegg B Lydeffektnivå side 6 Vedlegg C Prinsipp for sprinklede bygg side 7 Generell produktbeskrivelse Protecta Brannspjeld benyttes for å brannsikre ventilasjonskanaler ved gjennomføringer i brannbegrensende konstruksjoner slik som brannceller og brannseksjoner, og tetter mot gjennomtrengning av både brann og røyk både utenfor og inne i ventilasjonskanalen. Produktet består av ett spjeld som lukker seg ved brann ved bruk av varmeekspanderende grafitt som er plassert på stålprofiler inne i brannspjeldet, samt utenpåliggende lokal nettingmatte på én eller begge sider av brannspjeldet. Utsparing rundt brannspjeldet branntettes med Brannplate i vegger og med Protecta EX Gipsmørtel i dekker. Man kan enten montere brannspjeldet i en branntetting, for deretter å kople denne til ventilasjonskanalene, eller man kan montere brannspjeldet når man monterer ventilasjonskanalen, og deretter branntette utsparingen rundt. Utsparingen der hvor kanalene passerer, kan inneholde én ventilasjonskanal eller flere ventilasjonskanaler. Man kan også føre gjennom andre tekniske gjennomføringer som kabler, kabelbroer og rør i samme utsparing. Egenskaper Vedlikeholdsfritt og ingen elektriske tilkoplinger. Samme brannspjeld kan monteres både i vegg og dekke. Tetter mot gjennomtrengning av både brann og røyk både utenfor og inne i ventilasjonskanalen. Lukker ved brann men ikke røyk slik at ventilasjonsanlegget kan benyttes til røykventilering fra andre områder som ikke er i brann. Holder temperaturen i kanalnettet lavere enn 120 C og vil dermed beskytte vifter og aggregater i anlegget. Isolering av kanaler er ikke lengre nødvendig (unntatt i kalde soner). Levetid på mere enn 50 år, slik at brannspjeldene skal fungere i samme livsløp som ventilasjons-anlegget. Brannspjeldene blir tilpasset kanalene som standardutstyr slik at kanalene enkelt kan påmonteres av blikkenslager. Spjeldet ligger inne i kanalen, noe som er svært plassbesparende. Utsparingene kan inkludere flere kanaler samt andre tekniske gjennomføringer som kabler, kabelbroer og rør. Brannspjeldene er kun 15 cm lange og bend kan påmonteres rett bak branntettingen (kan spesial-bestilles i andre mål). Brannspjeldet kan påmonteres ventil på én side. Brannmotstand Konstruksjon Beskrivelse Klassifisering Lettvegger samt murte eller støpte vegger med tykkelse 100mm Støpte dekker og hulldekke-elementer med tykkelse 150mm Ø 400mm brannspjeld/kanal med 200mm nettingmatte på begge sider Ø 1250mm brannspjeld/kanal med 500mm nettingmatte på begge sider 600mm høy x 1000mm bred brannspjeld/kanal med 500mm nettingmatte på begge sider 1200mm høy x 1700mm bred brannspjeld/kanal med 500mm nettingmatte på begge sider Ø 400mm brannspjeld/kanal med 150mm nettingmatte på oversiden Ø 1000mm brannspjeld/kanal med 500mm nettingmatte på oversiden 600 x 1000mm brannspjeld/ kanal med 500mm nettingmatte på oversiden 1000 x 1000mm brannspjeld/ kanal med 500mm EI 120 (E 120) EI 60 (E 90) EI 120 (E 120) EI 90 (E 90) EI 120 (E 180) EI 90 (E 90) EI 60 (E 90) EI 90 (E 90) nettingmatte på oversiden Nettingmatte beskrevet er av steinull med tykkelse 30mm, Rockwool Alu Brannmatte eller tilsvarende montert i henhold til montasjeanvisning fra produsent. 1 (7)

2 Steng inne og trekk ut prinsippet En kombinert steng inne og trekk ut løsning er basert på at man hindrer brannspredning ved å lukke brannen inne i den enkelte branncellen samt at man benytter ventilasjonsanlegget utenfor området i brann til å trekke ut røyk som har sivet ut fra branncellen. Det brukes Protecta Brannspjeld i alle kanalgjennomføringer i seksjoneringsvegger og branncellebegrensende konstruksjoner. Brannspjeldene vil således lukke seg i brann-området, men ikke i deler av en bygning som ikke er i brann. For at prinsippet skal fungere optimalt, anbefales det at aggregatet utformes som anvist i Sintef Byggforsk Byggdetalj 520.3aa pkt. 43. Når man bruker Protecta Brannspjeld, trenger man ikke å brannisolere kanalene, men brannspjeld må lokalt isoleres med en remse nettingmatte på en eller begge side av spjeldet ifølge monteringsanvisningene i dette tekniske datablad. Støvdannelse og generelt vedlikehold Det er foretatt tester med Protecta Brannspjeld med hensyn til støvdannelser i spjeldet. Testene har vist at det ikke setter seg fast nevneverdig med støv i spjeldet, og ikke mere enn i andre komponenter i anlegget. Støv har en tendens til å bli blåst gjennom spjeldet såfremt anlegget er i drift og montert i normale innendørs omgivelser (Z 2). Det anbefales på generelt grunnlag at ventilasjonsanlegget utformes og rengjøres i henhold til anvisninger i Byggforskseriens blad med hensyn til tilgjengelighet for inspeksjon og rengjøring, samt hyppighet av rengjøring av ventilasjonsanlegget. Protecta Brannspjeld kan enklest rengjøres med en støvsuger hvis det skulle være behov. Avtrekkskanaler fra kjøkkenhetter og tilsvarende der det er fare for fett og høy fuktighet må påmonteres fettfilter eller lignende som rengjøres med faste frekvenser. Minste avstander og begrensninger Maksimum størrelse på en utsparing er 1200 x 2400mm i dekker og 1500mm høyde x 2400mm bredde i vegger. Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type som eksempelvis kabler, kabelbroer og rørgjennomføringer. Den tillatte minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Tekniske gjennomføringer bør være plassert minimum 25mm fra kanten av utsparingen. Tekniske gjennomføringer bør plasseres minimum 30 mm fra andre gjennomføringer i utsparingen. Mellom to ventilasjonskanaler må det være tilstrekkelig avstand slik at branntettingen kan utføres slik som forutsatt i montasjeanvisningen. Omhyllende konstruksjoner Dekke-konstruksjoner må ha en minste tykkelse på 150 mm og bestå av betong eller lettbetong. Huldekke-elementer må ha branntetting som dekker de horisontale kanalene i dekket. Oppheng for tekniske gjennomføringer må være klassifisert i henhold til NS-EN for den aktuelle brannmotstand. * ) Tre-stendere: ingen del av utsparing kan være nærmere enn 100mm fra stender. Det må videre beskyttes med minimum 100 mm isolering klasse A1 eller A2 i henhold til NS-EN i hulrommet mellom utsparing og stender. Lydisolering Beskrivelse Brannplate i vegg Protecta EX Gipsmørtel i dekke Lydklasse 55 db 64 db Lydisoleringen gjelder kun tetteproduktene og ikke andre elementer i bygnings-konstruksjonen som eksempelvis ventilasjonskanaler. Protecta produkter er testet ved BM Trada (UKAS akkreditert); i henhold til NS-EN ISO :2010. Tetthetsklasse Protecta Brannspjeld leveres med høyeste kvalitet av pakning for sirkulære kanaler, og er testet etter NS-EN 1751 til klasse D for alle størrelser. Testet av det akkreditert laboratoriet APPLUS, test-rapport kan leveres på forespørsel. Kvadratiske kanaler avhenger av hvilket låse-system som velges, og tetthetsklassen blir da tilsvarende klassifiseringen til det respektive låse-systemet. Polyseam kan levere brannspjeld med de fleste vanlige typer på markedet. Lastbæring i dekker Protecta EX Gipsmørtel er testet for lastbæring i dekker i henhold til ETAG 26-2 og EOTA TR001 klausul 2. Testene ble utført med 100mm dybde som da blir minimum tillatte støpedybde. Det ble ikke benyttet armering, men det er viktig at kantene i utsparingen hvor det skal støpes blir børstet fritt for støv og at smuss blir vasket bort. Kantene må også fuktes godt før støping for bedre vedheft. Det må kun støpes mot ikke overflatebehandlet betong, og mørtelen må blandes til en tykk men flytende masse med cirka 2 deler pulver til 1 del vann. Maksimum lastbæring kan ikke beregnes oppnådd før 28 dager etter støping. Test resultater: Test i ramme 1500x1000mm Resultat Lettvegger må ha en minste tykkelse på 100 mm og bestå av ståleller tre-stendere* ) påmontert gipsplater på begge sider klassifisert til den nødvendige brannmotstand. Solide vegger må ha en minste tykkelse på 100 mm og bestå av betong, lettbetong eller murverk. Harde støt, normaltilstand Harde støt, ulykkestilstand Bløte støt, normaltilstand Bløte støt, ulykkestilstand Konsentrert last, klassifisering (ETAG 26-2) 6 Nm 10 Nm 500Nm 700Nm 15 kn 2 (7)

3 Montasjeanvisning i gipsvegg Montasjeanvisning i mur- og støpt vegg Brannplate 1-S Brannplate 1-S Protecta Brannspjeld Protecta Brannspjeld Ventilasjonskanal Ventilasjonskanal 30mm nettingmatte Akryl 30mm nettingmatte Akryl 1. Sørg for at overflatene til tekniske gjennomføringer og tilstøtende konstruksjoner er frie for løse partikler, støv og fett før montering av Brannplate. 2. Protecta Dekkmaling og Akryl er vannbaserte systemer og i tilfeller hvor korrosjon er ett problem, så kan enkelte metaller behøve påført en rustbeskyttende barriere før tetting. 3. Benytt produktet Brannplate 1-S * ) med to plater i utsparingen. Den hvitmalte siden av brannplaten settes i flukt med ytterkant på hver side av utsparingen. 4. Ved branntetting i sjaktvegger bestående av gips på kun én side, monter én brannplate med den hvitmalte siden i flukt med gipsplatens overflate, men løsningen må godkjennes av byggets RIBr før utførelse. 5. Mål opp åpningene i utsparingen, og tilskjær brannplaten i passe biter. Disse limes deretter inn i utsparingen med Akryl eller Protecta Dekkmaling slik at det blir mest mulig tett. 6. Skjær ut deretter hull for brannspjeldet og lim denne inn i brannplatene med Akryl eller Protecta Dekkmaling. 7. Tett deretter alle mindre gjenstående åpninger og sprekker på begge sider av utsparingen med Akryl slik at branntettingen blir helt forseglet. 8. Koble deretter ventilasjonskanalen(e) til brannspjeldet. 9. Isoler kanalen inntil branntettingen på begge sider med 30mm nettingmatte i lengde angitt i tabell på side 1. Hvis kanalen avsluttes i veggen så isoleres det på én side. 10. Brannplate kan overmales med de fleste emulsjon- eller alkyd (blank) malinger. * ) Alternativt kan man dytte steinull i dybde 50mm på begge sider med densitet 160 kg/m 3 som tildekkes med Protecta FR Dekkmaling i 1,0 mm våtfilmtykkelse. 1. Sørg for at overflatene til tekniske gjennomføringer og tilstøtende konstruksjoner er frie for løse partikler, støv og fett før montering av Brannplate. 2. Protecta Dekkmaling og Akryl er vannbaserte systemer og i tilfeller hvor korrosjon er ett problem, så kan enkelte metaller behøve påført en rustbeskyttende barriere før tetting. 3. Benytt produktet Brannplate 1-S * ) med to plater i utsparingen. Den hvitmalte siden av brannplaten settes i flukt med ytterkant på hver side av utsparingen for høyest mulig brannmotstand, men ikke slik at endene på spjeldet blir tildekket. 4. Mål opp åpningene i utsparingen, og tilskjær brannplaten i passe biter. Disse limes deretter inn i utsparingen med Akryl eller Protecta Dekkmaling slik at det blir mest mulig tett. 5. Skjær deretter ut hull for brannspjeldet og lim denne inn i brannplatene med Akryl eller Protecta Dekkmaling. 6. Tett deretter alle mindre gjenstående åpninger og sprekker på begge sider av utsparingen med Akryl slik at branntettingen blir helt forseglet. 7. Koble deretter ventilasjonskanalen(e) til brannspjeldet. 8. Isoler kanalen inntil branntettingen på begge sider med 30mm nettingmatte i lengde angitt i tabell på side 1. Hvis kanalen avsluttes i veggen så isoleres det på én side. 9. Brannplate kan overmales med de fleste emulsjon- eller alkyd (blank) malinger. 3 (7)

4 Montasjeanvisning i dekke Standard størrelser på brannspjeld Ventilasjonskanal Protecta EX Gipsmørtel Protecta Brannspjeld 30mm nettingmatte Dimensjon Artikkelnummer og strekkoder Vekt Ø 63 mm PRO ,51 kg Ø 80 mm PRO ,68 kg Ø 100 mm PRO ,24 kg Ø 125 mm PRO ,57 kg Ø 160 mm PRO ,35 kg Ø 200 mm PRO ,36 kg Ø 250 mm PRO ,90 kg Ø 315 mm PRO ,36 kg Ø 400 mm PRO ,28 kg Ø 500 mm PRO ,60 kg Ø 630 mm PRO ,90 kg Ø 800 mm PRO ,24 kg Ø 1000 mm PRO ,80 kg Ø 1250 mm PRO ,00 kg Lengden på brannspjeldene i tabellen er 150mm pluss overlapp/ tilkopling mot ventilasjonskanal. Lengre og kortere brannspjeld kan produseres etter mål. Protecta Brannspjeld for firkantkanaler produseres etter mål, og er ikke standard lagervare. 1. Børst bort støv og smuss i utsparingen. Sidene kan med fordel fuktes for bedre vedheft. 2. Hvis det er montert metall rør eller lignende som er utsatt for korrosjon gjennom utsparingen, må disse først beskyttes mot rustdannelse. 3. Monter brannspjeldet i utsparingen med en midlertidig støtte, eksempelvis i forskalingen. 4. Tilpass og installer støpeplate, forskaling eller lignende i eller under utsparingen, slik at dybden på støpen blir minimum 100mm. 5. Hell rent vann i en passende blandingsbøtte, og hell nok mengder med tørrmørtel for å oppnå den ønskede konsistens. Rør godt ut for å fjerne klumper. Tilfør alltid pulveret i vannet, ikke motsatt. 6. Når den ønskede konsistens er oppnådd, hell eller sparkle gipsmørtelen på støpeplaten eller forskalingen og sørg for at den flyter inn i alle hjørner og tetter godt rundt alle gjennomføringer. 7. Trykk godt på støpen for å fjerne eventuelle luftbobler. 8. Bygg opp støpen til minimum 100mm dybde. 9. Koble ventilasjonskanalen(e) til brannspjeldet. 10. Isoler kanalen inntil branntettingen på oversiden med 30mm nettingmatte i lengde angitt i tabell på side 1. Tekniske data Tilstand BREEAM-NOR Krav til inneklima, montert Trigg-temperatur i brann 100 C Temperatur for full lukning 160 C Tid for full lukning Ekspansjonsrate grafitt 15,5 til 17 Egenvekt grafitt 2,6 Tykkelse grafitt Tetthetsklasse Fri åpning normal bruk Trykkbelastning ved brann Ferdig produsert brannspjeld i stål og grafitt Godkjent, EC1 PLUS på alle tetteprodukter Z2: Relativ luftfuktighet inntil 85% og temperaturer mellom 5 og 40 C Fra 50 sekunder til 2 minutter 1,6 mm Standard for koblinger NS-EN 1506:2007 Klasse D i henhold til NS-EN 1751 (sirkulære) Mellom 84,2% og 85,4% fri luft-åpning Brannspjeldet holder minimum 300Pa Standard for branntesting NS-EN :2014 & NS-EN :2012 Standard for aerodynamikk NS-EN 1751:2014 Standard for lydeffektnivå NS-EN ISO 5135:1998 Flammepunkt Lagring Ingen Lagres i temperaturer mellom 5 C og 30 C Levetid Under normale forhold; 50 år + Montasjetemperatur +5 C til +50 C Farge Pakking Galvanisert stål med parti av rød farge som angir plassering av branntetting 1 stk spjeld per eske 4 (7)

5 Vedlegg A Trykkfall DPS [Pa] Diameter [mm] Vk [m/s] ,0 1 2,71 2,52 2,27 2,02 1,73 1,42 1, ,20 9,50 8,60 7,65 6,62 5,50 4, ,48 20,95 19,00 16,92 14,66 12,22 9, ,54 36,86 33,42 29,80 25,86 21,58 17, ,38 57,20 51,90 46,32 40,22 33,61 27, ,00 82,10 74,47 66,50 57,73 48,27 39, ,42 111,45 101,15 90,28 78,39 65,60 53, ,60 145,25 131,73 117,69 102,22 85,56 69, DPs [Pa] DPs [Pa] Vk [m/s] 5 (7)

6 Vedlegg B Lydeffektnivå Protecta Brannspjeld Ø 100mm Protecta Brannspjeld Ø 250mm Protecta Brannspjeld Ø 400mm 6 (7)

7 Vedlegg C Prinsipp for sprinklede bygg Generelle bestemmelser Når bygninger i risikoklasse 2, 3 og 5 har automatisk sprinkleranlegg, så tillates i enkelte tilfeller ventilasjonskanaler uten bruk av brannisolering, med bakgrunn i at sprinkleranlegget kjøler ned ventilasjonskanalene såpass slik at normal sikring ikke er nødvendig, med unntak av kjøkkenavtrekk. Anbefalte regler og absolutte krav Der kanaler går gjennom seksjoneringsvegg skal det alltid benyttes brannspjeld i samme klasse som seksjoneringsveggen. For øvrig, det vil si i brannceller så kan brann- og røyksikring av ventilasjonsanlegget begrenses til følgende tiltak: 1. Pre-akseptert løsning gjelder kun for sirkulære kanaler med diameter inntil Ø 400mm. 2. Gjennomføringer i brannskiller bør branntettes til samme klasse som den omhyllende konstruksjon med tettesystemer testet etter NS-EN eller en understandard for ventilasjonskanaler. Med andre ord bør man benytte Brannplate eller Protecta EX Gipsmørtel som er sertifisert etter NS-EN , men man bør ikke benytte tettesystemer som kun er sertifisert for kabler- og rør-gjennomføringer, det vil si NS-EN Sprinklerhoder bør plasseres slik at de dekker hele ventilasjonskanalenes overside slik at luften inne i kanalene blir nedkjølt. 4. Opphengsystem for kanaler skal hele veien ha brannmotstand minst R 30 i brannklasse 1 og minst R 60 i brannklasse 2 og Ventilasjonsanlegget skal gå på normal drift ved brann. Utførelse av branntetting For branntetting så har vi i nedenstående tabell trukket ut test resultatene som kun omhandler selve branntettingen og hvor integriteten er ivaretatt mot ventilasjonskanalen. Disse kan da benyttes i brannceller i sprinklede bygg hvis ovennevnte tiltak er tilfredsstilt, det vil si at luftstrømmen inne i kanalene kjøles ned med et sprinkleranlegg i stedet for med brannisolering av kanalene. Reglene for branntettingene blir de samme som spesifisert under disse kapitlene i dette tekniske datablad: Minste avstander og begrensninger, se side 2 Omhyllende konstruksjoner, se side 2 Brannmotstand på forskjellige ventilasjonskanaler Konstruksjon Ventilasjonskanal Klassifisering Lettvegger og murte eller støpte vegger Ø 400mm EI 120 Ø 1250mm EI mm bred og 600mm høy EI 120 Montasjeanvisning i vegger av gips, mur eller betong 1. Sørg for at overflatene til tekniske gjennomføringer og tilstøtende konstruksjoner er frie for løse partikler, støv og fett før montering av Protecta FR Brannplate. 2. Benytt produktet Brannplate 1-S * ) med to plater i utsparingen. Den hvitmalte siden av brannplaten settes i flukt med ytterkant på hver side av utsparingen. 3. Mål opp åpningene i utsparingen, og tilskjær brannplaten i passe biter. Disse limes deretter inn i utsparingen med Akryl eller Protecta Dekkmaling slik at det blir mest mulig tett. 4. Tett deretter alle mindre gjenstående åpninger og sprekker på begge sider av utsparingen med Akryl slik at branntettingen blir helt forseglet. * ) Alternativt kan man dytte steinull i dybde 50mm på begge sider med densitet 160 kg/m 3 som tildekkes med Protecta FR Dekkmaling i 1,0 mm våtfilmtykkelse. Ventilasjonskanaler 2 lag 50mm FR Brannplate 1-S Alle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider Montasjeanvisning i dekker av lettbetong eller betong 1. Børst bort støv og smuss i utsparingen. Sidene kan med fordel fuktes for bedre vedheft. 2. Alt metall gjennom utsparingen må beskyttes mot rustdannelse. 3. Tilpass og installer støpeplate, forskaling eller lignende i eller under utsparingen, slik at dybden på støpen blir minimum 100mm. 4. Hell rent vann i en passende blandingsbøtte, og hell nok mengder med tørrmørtel for å oppnå den ønskede konsistens. Rør godt ut for å fjerne klumper. Tilfør alltid pulveret i vannet, ikke motsatt. 5. Når den ønskede konsistens er oppnådd, hell eller sparkle gipsmørtelen på støpeplaten eller forskalingen og sørg for at den flyter inn i alle hjørner og tetter godt rundt alle gjennomføringer. 6. Trykk godt på støpen for å fjerne eventuelle luftbobler. 7. Bygg opp støpen til minimum 100mm dybde. Ventilasjonskanaler Støpte dekker 1700mm bred og 1200mm høy EI 90 Ø 400mm EI 180 Ø1000mm EI x 1000mm EI 90 Merk at løsninger på denne side kun er godkjent for brannceller med maksimum brannmotstand EI 60 og sirkulære kanaler maksimum Ø 400mm. EX Gipsmørtel dybde 100mm 7 (7)

Motek Brannstopp Gipsmørtel

Motek Brannstopp Gipsmørtel Brannstopp Brannstopp M.B.G. En raskt herdende gipsmørtel til branntetting av både rør, kabler, kabelbroer og ventilasjon Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate

MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate 1 (5) 2012 10 4 Generell produktbeskrivelse Protecta FR Brannplate er designet for å beholde brannmotstanden i brannklassifiserte vegger og dekker, der disse blir

Detaljer

MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING BRANNKLASSIFISERING TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft.

MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING BRANNKLASSIFISERING TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft. MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING Gipsmørtel er ett tørt hvitt pulver, bestående av uorganiske komponenter og perlite. Når det blandes med vann, dannes herdet termisk branntettingsmasse

Detaljer

PROTECTA EX GIPSMØRTEL MONTASJEANVISNING

PROTECTA EX GIPSMØRTEL MONTASJEANVISNING PROTECTA GIPSMØRTEL MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING er ett tørt hvitt pulver, bestående av uorganiske komponenter og perlite. Når det blandes med vann, dannes herdet

Detaljer

Motek Brannstopp gipsmørtel

Motek Brannstopp gipsmørtel Motek Brannstopp gipsmørtel Bruksområder: Tetting av gjennomføringer med kabler Tetting av gjennomføringer med kabelbunter Tetting av gjennomføringer med kabelgater Tetting av åpninger Tetting av stålrør,

Detaljer

M.B.P. Motek Brannstopp Plate

M.B.P. Motek Brannstopp Plate M.B.P. Motek Brannstopp Plate Produktegenskaper: Klassifisert i alle typer konstruksjoner og gjennomføringer. Enkel å montere med pen overflate. Permanent fleksibel som tar opp bevegelse ved brann og mindre

Detaljer

2. Hvis tettingen skal være lastbærende så må armering installeres i h.h.t instruksjoner fra Akzo Nobel Coatings AS.

2. Hvis tettingen skal være lastbærende så må armering installeres i h.h.t instruksjoner fra Akzo Nobel Coatings AS. detaljtegning Mortar Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Mortar er ett tørt hvitt pulver, bestående av uorganiske komponenter og perlite. Når det blandes med vann, dannes herdet termisk branntettingsmasse

Detaljer

Motek Brannstopp Fugemasse

Motek Brannstopp Fugemasse Fugemasse Fugemasse M.B.F. En fleksibel til branntetting av både rør, kabler, ventilasjon og fuger. Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler og kabelbunter Tetting

Detaljer

5. Velg antall og type brannplate etter tabell til venstre eller angivelser på side 2-7.

5. Velg antall og type brannplate etter tabell til venstre eller angivelser på side 2-7. detaljtegning og Generell produktbeskrivelse Brannplate er designet for å beholde brannmotstanden i brannklassifiserte vegger og dekker, der disse blir brutt av en eller flere tekniske gjennomføringer.

Detaljer

MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft.

MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft. MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING GRAFT FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass, røyk og lyd gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte

Detaljer

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer) Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer EI 30 >

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2009 7 21 Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Protecta FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og

Detaljer

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder Side 1 av 5 Generell produktbeskrivelse er utviklet for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og dekker. ekspanderer når

Detaljer

forskaling av kanalene og støping av hele utsparingsdybden med Casco FireEx Mortar.

forskaling av kanalene og støping av hele utsparingsdybden med Casco FireEx Mortar. Generell Produktbeskrivelse Pipe er designet for å opprettholde brannmotstanden i brannskillende vegger og dekker, når disse brytes med gjennomgående plastrør, kabler i bunt og/eller plastrør i bunt, samt

Detaljer

MONTASJEANVISNING PROTECTA FR BRANNPLATE. www.protecta.no Polyseam AS tlf.02944 1 (11) 2014 5 22 GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING

MONTASJEANVISNING PROTECTA FR BRANNPLATE. www.protecta.no Polyseam AS tlf.02944 1 (11) 2014 5 22 GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING PROTECTA FR BRANNPLATE MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING Protecta FR Brannplate er designet for å beholde brannmotstanden i brannklassifiserte vegger og dekker, der disse

Detaljer

Montasjeanvisning og detaljtegning Casco FireAcrylic Generell produktbeskrivelse. Typisk detaljtegning. Brannklassifisering - Tabell.

Montasjeanvisning og detaljtegning Casco FireAcrylic Generell produktbeskrivelse. Typisk detaljtegning. Brannklassifisering - Tabell. detaljtegning Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og

Detaljer

Motek Brannstopp fugemasse

Motek Brannstopp fugemasse NYHET! Bruksområder: Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler Tetting av gjennomføringer med kabelbunter Tetting av gjennomføringer med stålrør, kobber -og plastrør Tetting

Detaljer

Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om

Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om Generell Produktbeskrivelse Pipe er designet for å opprettholde brannmotstanden i brannskillende vegger og dekker, når disse brytes med gjennomgående plastrør, kabler i bunt og/eller plastrør i bunt, samt

Detaljer

Firesafe Brannplate. montasjeanvisning

Firesafe Brannplate. montasjeanvisning Side: 1 av 12 Norge: 030-0272 generelt FIRESAFE / INTUMEX CB 511/ CB 521 er et branntettesystem bestående av steinull med densitet 120 kg/m3 i 50mm platetykkelse, påført 1mm varmeekspanderende dekkmaling

Detaljer

Firesafe Brannplate MONTASJEANVISNING

Firesafe Brannplate MONTASJEANVISNING AK 1 Side: 1 av 12 Norge: 030-0272 El-nummer: 12178 09 GENERELT FIRESAFE / INTUMEX CB 511/ CB 512 er et branntettesystem bestående av steinull med densitet 120 kg/m3 i 50mm platetykkelse, påført 1mm varmeekspanderende

Detaljer

Fugemasse for branntetting

Fugemasse for branntetting Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer Tilfredsstiller emisjonskravene til BREEAM NOR Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer Brannklassifisering

Detaljer

Nullifire System B700

Nullifire System B700 Nullifire System B700 Produktdokumentasjon SINTEF 030-0201 Produktbeskrivelse: Nullifire - System B700 for tetting av gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner av gips, mur, lettbetong og betong.

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (6) 2012 6 22 Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Protecta FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og

Detaljer

CONLIT brannsikring av ventilasjonskanaler

CONLIT brannsikring av ventilasjonskanaler CONLIT brannsikring av ventilasjonskanaler Kanaler skal i sin helhet ha brannmotstand som de brannskiller de føres gjennom, hvis det ikke er spjeld med lik motstand i skillet. Kanaler med brannmotstand

Detaljer

FIRESAFE Kabelhylser. FIRESAFE Kabelhylse; systemer for etter - trekking av EL-kabel i gipsvegg, samt i vegg og dekke i murte/støpte konstruksjoner.

FIRESAFE Kabelhylser. FIRESAFE Kabelhylse; systemer for etter - trekking av EL-kabel i gipsvegg, samt i vegg og dekke i murte/støpte konstruksjoner. Side 1 av 22 FIRESAFE Kabelhylse; systemer for etter - trekking av EL-kabel i gipsvegg, samt i vegg og dekke i murte/støpte konstruksjoner. Firkantede delabare kabelhylser av stål Siruklære kabelhylser

Detaljer

Temaer: Løsninger godkjent for brannte5ng Krav 8l dokumentasjon Montasjeanvisning Begrensninger/Forutsetninger/Muligheter

Temaer: Løsninger godkjent for brannte5ng Krav 8l dokumentasjon Montasjeanvisning Begrensninger/Forutsetninger/Muligheter Skriv Aktuelle inn løsninger tittel på Branntetting presentasjonen Morten Atle Killerud, Ameln Teknisk 5. september avdeling 2012 Firesafe AS Temaer: Løsninger godkjent for brannte5ng Krav 8l dokumentasjon

Detaljer

Våtromsplater. Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S

Våtromsplater. Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S Glassull Askim Glassull Stjørdal Våtromsplater Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S Glavas samarbeidspartner på cellegummiisolasjon er Armacell Gmbh som produserer isolasjon over hele verden. De har

Detaljer

Firesafe Fugemasse Akryl

Firesafe Fugemasse Akryl Side: 1 av 5 GENERELT FIRESAFE fugemasse Akryl er en brannhemmende enkomponent vannbasert akrylfugemasse med branntekniske egenskaper. BRUKSOMRÅDE n benyttes i hovedsak som brannsikker fugetetting av større

Detaljer

Glava Akryl Fugemasse

Glava Akryl Fugemasse GENERELT Glava fugemasse Akryl er en brannhemmende enkomponent vannbasert akrylfugemasse med branntekniske egenskaper. BRUKSOMRÅDE n benyttes i hovedsak som brannsikker fugetetting av større fuger og spalter,

Detaljer

Relekta Brannakryl Multi Fugemasse for branntetting

Relekta Brannakryl Multi Fugemasse for branntetting LIM OG FUGEMASSE Relekta Fugemasse for branntetting SINTEF-godkjent (klassifisert) varmeekspanderende fugemasse Godkjent til rør-, kabel- og kanal- gjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer)

Detaljer

Brannstopp puter. Det mest kostnadseffektive brannstoppsystemet som er tilgjengelig for midlertidige brantettinger. Teknisk data

Brannstopp puter. Det mest kostnadseffektive brannstoppsystemet som er tilgjengelig for midlertidige brantettinger. Teknisk data Brannstopp puter CFS-CU Det mest kostnadseffektive brannstoppsystemet som er tilgjengelig for midlertidige brantettinger Bruksområder Permanent branntetting i kabelgjennom føringer gjennom vegg og dekke,

Detaljer

MONTASJEANVISNING FIRESAFE GPG MORTAR. Ventilasjonskanaler

MONTASJEANVISNING FIRESAFE GPG MORTAR. Ventilasjonskanaler MONTASJEANVISNING FIRESAFE GPG MORTAR Ventilasjonskanaler Utgave 1: 30. mars 2015. Utarbeidet av: PP. Kontrollert av: AK Firesafe AS, PB 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo www.firesafe.no / firmapost@firesafe.no

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF 030-0296 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag

Detaljer

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Brannstopp pakning Brannstopp for brennbare rør 50 til 160 diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Bruksområde Tette rundt brennbare rør 50 to 160 diameter i gjennomføringer

Detaljer

Brannstopp hylse. Enkel og rask branntetting av kabler, ideell ved etterinstallering av kabler. Teknisk data

Brannstopp hylse. Enkel og rask branntetting av kabler, ideell ved etterinstallering av kabler. Teknisk data Brannstopp hylse CFS-SL Enkel og rask branntetting av kabler, ideell ved etterinstallering av kabler. Bruksområder Tetting av gjennomføringer med enkeltstående kabler og kabelbunter Velegnet for små og

Detaljer

FS GPG MONTASJEANVISNING GENERELT BLANDING GJENNOMFØRING I DEKKE KORROSJONSBESKYTTELSE

FS GPG MONTASJEANVISNING GENERELT BLANDING GJENNOMFØRING I DEKKE KORROSJONSBESKYTTELSE Side: 1 av 5 GENERELT er en gipsbasert branntettemasse med god mekanisk styrke og gode lydreduserende egenskaper. GPG har en god varmeledningsevne, noe som gjør at den isolerer mot varmepåvirkning. GPG

Detaljer

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0270 av 2015-10-26.

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0270 av 2015-10-26. Side 2 av 5 Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0270 av 2015-10-26. 1. Innehaver av godkjenningen B. Sørbø A/S Bjødnabeen 12, 4033 Stavanger, NORGE www.xxx.no 2. Produsent Polyseam Ltd. 3. Produktbeskrivelse

Detaljer

FIRESAFE GPG. Montasjeanvisning

FIRESAFE GPG. Montasjeanvisning Revidert Rev. Side 18.05.2009 1 1/5 GENERELT er en gipsbasert branntettemasse med god mekanisk styrke og gode lydreduserende egenskaper. GPG har en god varmeledningsevne, noe som gjør at den isolerer mot

Detaljer

Brannstopp ekspanderende fugemasse

Brannstopp ekspanderende fugemasse Brannstopp ekspanderende fugemasse CFS-IS En vann- og akrylbasert ekspanderende fugemasse til tetting av små og medium store kabel og rørgjennomføringer Bruksområder Branntetting av: Kabel, kabelbunter

Detaljer

Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014

Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014 Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014 1 Detaljprosjektering: Kanalgjennomføring og brannisolasjon Innhold - Hvorfor skjer det egentlig endringer nå - Overgangsordning - Trekk ut strategi, Avtrekkskanal

Detaljer

GLAVA BRANNTETTING AUGUST 2016 BYGG/TEKNISK ISOLERING

GLAVA BRANNTETTING AUGUST 2016 BYGG/TEKNISK ISOLERING GLAVA BRANNTETTING AUGUST 2016 BYGG/TEKNISK ISOLERING GLAVA har et produktspekter som dekker de fleste behov innen brannsikring. Denne brosjyren omhandler produkter, bruksområder, ansvar, krav og løsninger

Detaljer

Brannstopp mansjetter

Brannstopp mansjetter Brannstopp mansjetter CFS-C Brannstopp for plastrør med europeisk teknisk godkjenning. Bruksområder Tette rundt brennbare rør fra 50 til 160 diameter, i gjennomføringer i branncelle vegg og dekke. Rørmaterialer:

Detaljer

Firesafe GPG. montasjeanvisning

Firesafe GPG. montasjeanvisning Firesafe Dato: 15012008 Regnr: 10001-2 Rev: 1 Side: 1 av 5 Danmark: MK 610/0795 GENERELT FIRESAFE er en gipsbasert branntettemasse med god mekanisk styrke og gode lydreduserende egenskaper har en god varmeledningsevne,

Detaljer

informasjon Dato Branntettingssystem Tetting med FireStop Sealant 3000 alt. FireStop 400 AA-032

informasjon Dato Branntettingssystem Tetting med FireStop Sealant 3000 alt. FireStop 400 AA-032 Erst. informasjon Dato Side Dokument nr 204-0-0 / FSI-O-68-4 Branntettingssystem FS-Flex D AA-02 Testet og godkjent for brannklasse EI60/EI20 Tetting med FireStop Sealant 000 alt. FireStop 400 BRUKSOMRÅDE

Detaljer

NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER

NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER 1 Innhold - HVORFOR? - GAMMELT OG NYTT - OVERGANGEN - NY PROSJEKTERING - VENTILASJON I DRIFT UNDER BRANN - PRAKTISK LØSNING FRA GLAVA 2 Hvorfor skjer

Detaljer

Geir Jensen COWI. Midt-Norsk Forum for Brannsikkerhet 6 Juni 2012 BVN Veileder for brannsikker ventilering. Trondheim 7991 km

Geir Jensen COWI. Midt-Norsk Forum for Brannsikkerhet 6 Juni 2012 BVN Veileder for brannsikker ventilering. Trondheim 7991 km BVN Veileder for brannsikker ventilering Trondheim 7991 km Geir Jensen COWI 1 BV Nett (BVN) Veileder for brannsikker ventilering Utarbeidet av brann og ventilasjonsmiljøene i et bredt nettverk. Finansielt

Detaljer

Firesafe Varmeekspanderende EX

Firesafe Varmeekspanderende EX Side: 1 av 5 GENERELT FIRESAFE fugemasse EX er en brannhemmende, varmekspanderende grafittfugemasse. n reagerer på varme og ekspanderer allerede ved 150 C. EX ekspanderer mer enn 13 ganger sitt opprinnelige

Detaljer

Brann og røykspredning på grunn av utettheter mellom kanal og bygningsdel

Brann og røykspredning på grunn av utettheter mellom kanal og bygningsdel 4 Tekniske installasjoner Tilfredsstillende sikkerhet i en bygning er betinget av at sentrale tekniske installasjoner opprettholder sin funksjon og brannmotstandsevne under hele eller deler av brannforløpet.

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 10 07 STÅLKONSTRUKSJONER 07.222.5 SB7.4111 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE m 292,20 KONSTRUKSJONER Stålprofil Materiale: Mineralull På søyler i ytter-

Detaljer

Det skal fuges mellom kanal og vegg i ikke brannklassifiserte murte vegger for å hindre lydoverføring mellom rommene.

Det skal fuges mellom kanal og vegg i ikke brannklassifiserte murte vegger for å hindre lydoverføring mellom rommene. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 7 25.291.1 291 Bygningsmessige arbeider for VVS installasjoner Alle Postene i bygningsmessig arbeider er regulerbare poster. Alle mål må kontrolleres

Detaljer

Side 1/12. Passiv brannsikring. Riktige produkter for å hindre og forsinke spredning av brann

Side 1/12. Passiv brannsikring. Riktige produkter for å hindre og forsinke spredning av brann Side 1/12 Passiv brannsikring Riktige produkter for å hindre og forsinke spredning av brann Side 2/12 Side 3/12 Det handler om å redde liv og verdier. Passiv brannsikring innebærer å hindre eller forsinke

Detaljer

Brannspjeld. Produktdokumentasjon BEK - EI 120 BEW - EI 60

Brannspjeld. Produktdokumentasjon BEK - EI 120 BEW - EI 60 Brannspjeld Produktdokumentasjon Brannspjeld BEK - EI 120 BEW - EI 60 BRANNSPJELD BRANNSPJELD BEK-EI120 Typegodkjennelse Z-41.3-325 Brannklasse EI120 BRANNSPJELD BEW-EI60 Typegodkjennelse Z-41.3-648 Brannklasse

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON RISEFR 030-0307 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter, med grunnlag i prøvingsrapporter

Detaljer

68127 Sjukehusapotek Haugesund RIV

68127 Sjukehusapotek Haugesund RIV 68127 Sjukehusapotek Haugesund RIV INNHOLDSFORTEGNELSE Side I-1 D Beskrivende del... D-1 1 Detaljbeskrivelse... D-1 25 Bygningmessige hjelpearbeider... D-1 03 Forberedende ytelser... D-1 12 Tømrer... D-4

Detaljer

Boligkonferansen 2016

Boligkonferansen 2016 Boligkonferansen 2016 Hvordan løse de nye forskriftskravene til rørisolering Løsninger for termisk isolering av rør samt brannbeskyttelse av kanaler Verktøy for kalkulering Henrik Stene Produktsjef Teknisk

Detaljer

MONTERINGSANVISNING GLAVA AKRYL FUGEMASSE

MONTERINGSANVISNING GLAVA AKRYL FUGEMASSE MONTERINGSANVISNING GLAVA AKRYL FUGEMASSE FOR LINEÆRE FUGER OG GJENNOMFØRINGER MED RØR OG KABLER Rev, JUNI 0 TEKNISKE DATA/ BRUKSOMRÅDER GLAVA Akryl fugemasse Bakdytt Murte og støpte vegg- og gulvkonstruksjoner

Detaljer

Protecta AS. TEKNISK DATABLAD - 1 - Protecta Hardplate Pluss. Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner. Platens egenskaper

Protecta AS. TEKNISK DATABLAD - 1 - Protecta Hardplate Pluss. Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner. Platens egenskaper TEKNISK DATABLAD - 1 - Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner Hardplate Pluss er en plate for bruk til blant annet brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner. Platene består av kalsiumsilikat

Detaljer

Teknisk. Datablad. Hilti Brannstopp hylse CFS-SL. Europeisk Teknisk Godkjenning. Hilti Firestop Sleeve CFS-SL

Teknisk. Datablad. Hilti Brannstopp hylse CFS-SL. Europeisk Teknisk Godkjenning. Hilti Firestop Sleeve CFS-SL Teknisk Datablad Hilti Brannstopp hylse CFS-SL Europeisk Teknisk Godkjenning Issue 04/2011 Utgave 2012 page 1 Brannstopp hylse CFS-SL Monteringsanvisning Enkel og rask branntetting av kabler Ideel ved

Detaljer

Prosjekt: Statens kartverk Hønefoss - Entreprise K Bygningsmessige hjelpearbeider Side 25-1

Prosjekt: Statens kartverk Hønefoss - Entreprise K Bygningsmessige hjelpearbeider Side 25-1 Prosjekt: 12163 - Statens kartverk Hønefoss - Entreprise K 201 - Bygningsmessige hjelpearbeider Side 25-1 25 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS Dette kapittel er basert på NS 3420. Orientering Generelt

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

Haugvold sykehjem Brannsikring baderomskabiner Dato: 2010-06-18

Haugvold sykehjem Brannsikring baderomskabiner Dato: 2010-06-18 HaugvoldSykehjem 2010 06 18REV01 2010 04 30 BrannsikringBaderomskabiner Haugvoldsykehjem Brannsikring baderomskabiner Dato: 2010-06-18 Oppdragsgiver: Kontaktperson: Dokument utarbeidet av: Kontrollør av

Detaljer

FIRESAFE AKRYL FUGEMASSE

FIRESAFE AKRYL FUGEMASSE FIRESAFE AKRYL FUGEMASSE FOR LINEÆRE FUGER OG GJENNOMFØRINGER MED RØR OG KABLER MONTASJEANVISNING Dato: 7.0.0 Utarbeidet av: PP Godkjent av: AK Rev.: 0.0.0 Side: av Produktdokumentasjon: ETA /087 (gjennomf.)

Detaljer

Prisliste ISOLASJON STÅLPROFIL. En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON. Januar 2015

Prisliste ISOLASJON STÅLPROFIL. En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON. Januar 2015 Januar 2015 STÅLPROFIL En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON STÅLPROFIL AS - Industriveien 9-3174 Revetal - Postboks 48, 3164 REVETAL Telefon: 33 06 53 00, Telefax 33 06 53 09 www.staalprofil.no

Detaljer

Brannstopp mansjetter

Brannstopp mansjetter Brannstopp mansjetter FS- P Brannstopp for brennbare rør opp til 250 mm i diameter med europeisk teknisk godkjenning. Bruksområder Tette rundt brennbare rør fra 50mm til 250mm diameter, i \ gjennomføringer

Detaljer

ORYX Collar FX 330 BRANNMANSJETT

ORYX Collar FX 330 BRANNMANSJETT ORYX Collar FX 330 BRANNMANSJETT MONTERINGSANVISNINGER Versjon 1.1, 15-02-2017 (Norwegian) PRODUKTBESKRIVELSE ORYX Collar FX 330 er en brannmansjett for å lage brannheende gjennomføringer i vegger og gulv.

Detaljer

Veggkonstruksjonen bar den påførte lasten i 30 minutters branneksponering uten brudd på isolasjons- og integritetskriteriene.

Veggkonstruksjonen bar den påførte lasten i 30 minutters branneksponering uten brudd på isolasjons- og integritetskriteriene. Side 2 av 6 UNDERLAGSMATERIALE Dette kapitlet beskriver en gjennomgang av prøvningsrapportene som ligger til grunn for vurderingen. De viktigste resultatene som er relevante for vurderingen gjengis her.

Detaljer

PAROC Hvac Fire. Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240

PAROC Hvac Fire. Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240 PAROC Hvac Fire Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240 Teknisk Isolering September 2014 Innhold Brannsikkerhet med PAROC steinull...3 PAROC Hvac Fire

Detaljer

NS Eksempler på poster - Passiv brannsikring. 2 Branntetting Brannfuging... 1

NS Eksempler på poster - Passiv brannsikring. 2 Branntetting Brannfuging... 1 NS 3420-2017 Eksempler på poster - Passiv brannsikring INNHOLDSFORTEGNELSE 2 Branntetting... 1 1 Brannfuging... 1 1 Branntetting av bevegelig fuge med fugemasse... 1 2 Branntetting av fuge med tettelist...

Detaljer

TEKNISK DATABLAD Protecta A-Plate 1 (10) 2012 4 16

TEKNISK DATABLAD Protecta A-Plate 1 (10) 2012 4 16 Protecta 1 (10) 12 16 Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 1 Generell montasjeanvisning; brannisolering av stål Side 2 Brannisolering av stål i fasade og gipsvegger Side Brannisolering av stålplatetak

Detaljer

Januar Prisliste Isolasjon

Januar Prisliste Isolasjon Januar 2016 Prisliste Isolasjon Utvendig isolering av kanaler og store rør 2180-011 Glava Lamellmatte 25mm 1200x10000 12 m2 m2 98,- 2180-012 Glava Lamellmatte 30mm 1200x8000 10,8 m2 m2 106,- 2180-013 Glava

Detaljer

3.9.1 Innkledning av ventilasjonskanaler Typedetaljer

3.9.1 Innkledning av ventilasjonskanaler Typedetaljer Installasjoner Installasjoner Innhold.1 Innkledning av ventilasjonskanaler Typedetaljer Brannmotstand EI() 30 - EI() 60, kanalbredde < 400 mm og -høyde < 600 mm... 353 Brannmotstand EI() 30 - EI() 60,

Detaljer

TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner

TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner 25. MARS 2015 Roar Fogstad TEK 10 11-10. Tekniske installasjoner (1) Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SPFR 030-0294 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter, med grunnlag i prøvingsrapporter

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Publisert dato 09.09.2013 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle

Detaljer

Metall Waterstop type ACE

Metall Waterstop type ACE Metall Waterstop type ACE Tekniske detaljer Contaflexactiv utvendig hjørneløsning contaflex Bentoseal innvendig tettingsmasse hjørneløsning contaflexactiv utvendig hjørneprofil for overgang dekke/vegg

Detaljer

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SINTEF 030-0252 av 2014-06-30

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SINTEF 030-0252 av 2014-06-30 SINTEF 030-0252 Firesafe FB, FP Side 2 av 5 Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SINTEF 030-0252 av 2014-06-30 1. Innehaver av godkjenningen Firesafe as Postboks 6411 Etterstad, 0605 Oslo, Norge www.firesafe.no

Detaljer

lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning

lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning Beskytt liv og bygning En brann i en bygning kan forårsake stor skade og gi store negative økonomiske konsekvenser for

Detaljer

Hinna Kirke Ombygging

Hinna Kirke Ombygging Hinna Kirke Ombygging Bygningsmessige arbeider Brann og lydtetting for VVS Stavanger, 17.06.2011 Sweco Norge AS Auglendsmyrå 3 4016 Stavanger Prosjekt: 97700001 Hinna Kirke, Hinnasenteret Side 30-1 Kapittel:

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Produktdokumentasjon SPFR

MONTERINGSANVISNING Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Produktdokumentasjon SPFR MONTERINGSANVISNING Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler dokumentasjon SPFR 020-0240 2016-09-07 INNHOLD Brannsikkerhet med PAROC steinull.... 3 PAROC Hvac Fire Mat Sirkulær kanal.... 4 PAROC Hvac Fire

Detaljer

Brannstopp silikon fugemasse

Brannstopp silikon fugemasse Brannstopp silikon fugemasse CFS-S SIL lineære fuger Bruksområder Vertikale fuger i og mellom veggkonstruksjoner og gulv Horisontale fuger i overgang vegg / gulv, dekke eller tak Forbindelser mellom stålbjelker

Detaljer

HEY'DI FIBER HEY'DI FIBERPUSS

HEY'DI FIBER HEY'DI FIBERPUSS Pussmørtel for isolasjonsmaterialer. Fiberarmert - inne og ute. PUSS Pussmørtel for lettklinker og sementbasert underlag. Fiberarmert - inne og ute. Inneholder også Hey'di standard pussmørtler. Hey'di

Detaljer

25 Bygningsm. arb. for VVS

25 Bygningsm. arb. for VVS 226(555) 25 Bygningsm. arb. for VVS 01.25.1 Hulltaking og slissing i bygningsdeler RIV vil ikke utarbeide egne utsparingstegninger og boretegninger for VVS entreprenørens rørføringer gjennom betongvegger

Detaljer

ORYX Acrylic FR. EMBALLERING OG LAGRING - Leveres ii 310 ml patroner - Oppbevares tørt og frostfritt ved temperaturer mellom +5 C og +40 C

ORYX Acrylic FR. EMBALLERING OG LAGRING - Leveres ii 310 ml patroner - Oppbevares tørt og frostfritt ved temperaturer mellom +5 C og +40 C ORYX Acrylic FR MONTERINGSANVISNINGER Versjon 1.1, 15-02-2017 (Norwegian) PRODUKTBESKRIVELSE ORYX Acrylic FR er en brannsikker akryl fugemasse til innendørs bruk. ORYX Acrylic FR kan brukes til tetting

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hva brenner og hvorfor brenner det? KRAVENE

Detaljer

Januar 201. Prisliste Isolasjon

Januar 201. Prisliste Isolasjon Januar 201 Prisliste Isolasjon Utvendig isolering av kanaler og store rør 2180-011 Glava Lamellmatte 25mm 1200x10000 12 m2 m2 101,- 2180-012 Glava Lamellmatte 30mm 1200x8000 10,8 m2 m2 109,- 2180-013 Glava

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FIRESAFE GPG MORTAR / Gulvsluk (Del 5)

MONTERINGSANVISNING FIRESAFE GPG MORTAR / Gulvsluk (Del 5) MONTERINGSANVISNING FIRESAFE GPG MORTAR / Gulvsluk (Del 5) Fire stopping System: Branntetting ved gjennomføring av gulvsluk. Dato.: 12.06.2015 Utarbeidet av.: PP Godkjent av.: AK Rev. dato.: 01.12.2017

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF AA-003 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag

Detaljer

lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning

lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning Beskytt liv og bygning En brann i en bygning kan forårsake stor skade og gi store negative økonomiske konsekvenser for

Detaljer

HOVEDKONTOR Butikker: Gjelleråsen Økern Sandvika Ski Østfold ORDREKONTOR Lillestrøm Jessheim Hamar Lillehammer Gjøvik Drammen tønsberg Grenland

HOVEDKONTOR Butikker: Gjelleråsen Økern Sandvika Ski Østfold ORDREKONTOR Lillestrøm Jessheim Hamar Lillehammer Gjøvik Drammen tønsberg Grenland Brannsikring Kjære kunde! Brosjyren du nå har mottatt, gir deg en fullstendig oversikt over alle våre brannsikringsprodukter. Her har du alle underlag med tanke på dokumentasjon, bruksanvisning og sikker

Detaljer

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0273 av 2016-01-13.

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0273 av 2016-01-13. Side 2 av 5 Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0273 av 2016-01-13. 1. Innehaver av godkjenningen Silcone Trading Energigatan 5, 434 37 Kungsbacka, Sverige www.siliconetrading.se 2. Produsent Intumex

Detaljer

MV-100 Standard Brannklassifisert

MV-100 Standard Brannklassifisert Glassvegg MV-100 Standard brannklassifisert leveres med forskjellige overflater og ulike glasstyper som tilfredsstiller de fleste krav til lyd. Standard dimensjon på stolpemateriell for MV-100 Standard

Detaljer

Protect R-90. Nyhet! DEN FLEKSIBLE BRANNSIKRINGEN FOR GJENNOMFØRINGER. Protect R-90

Protect R-90. Nyhet! DEN FLEKSIBLE BRANNSIKRINGEN FOR GJENNOMFØRINGER. Protect R-90 Nyhet! Passiv brannsikring i gjennomføringer Protect R-90 Protect R-90 DEN FLEKSIBLE BRANNSIKRINGEN FOR GJENNOMFØRINGER ARMAFLEX PROTECT R-90 passiv brannsikring og isolering i ett produkt for stål-, rustfrie-,

Detaljer

FIRESAFE FT Seal Pad MONTASJEANVISNING

FIRESAFE FT Seal Pad MONTASJEANVISNING Side 1 av 7 GENERELT Varmeekspanderende Pad for brannsikring av elektriske vegg- og takbokser av plast, montert i brannskillende vegger og dekker. BRUKSOMRÅDE Lukkemekanisme for vegg- og takboks av plast

Detaljer

2.1. 68 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Oppbygning av system Gyproc GT. Systembeskrivelse. Systemets fordeler. Stabilitet.

2.1. 68 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Oppbygning av system Gyproc GT. Systembeskrivelse. Systemets fordeler. Stabilitet. .51 Gyproc GT, innervegger med bindingsverk av tre Systembeskrivelse Gyproc GT er et system for bærende og ikkebærende innervegger. Systemet er bygget opp av 1200 mm brede Gyproc gipsplater på et bindingsverk

Detaljer

FIRESAFE SILICONE SEALANT

FIRESAFE SILICONE SEALANT Side: 1 av 7 GENERELT FIRESAFE SILICONE Sealant er en brannhemmende, en-komponent fugemasse basert på silikon. EGENSKAPER FIRESAFE SILICONE Sealant er en silikonbasert tetningsmiddel som brukes til å danne

Detaljer

Brannskiller tekniske utsparinger. Atle Killerud Teknisk sjef, Firesafe AS

Brannskiller tekniske utsparinger. Atle Killerud Teknisk sjef, Firesafe AS Brannskiller tekniske utsparinger Atle Killerud Teknisk sjef, Firesafe AS Seksjoneringsvegg som holdt!!! Brannsikrings tiltak Aktive-/Tekn. tiltak - Sprinkel -Alarm -Slokkeanl. -Røykvent -Ledesystem..

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF 030-0294 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter, med grunnlag i prøvingsrapporter

Detaljer

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR av

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR av SPFR 020-0240 Paroc steinullsprodukter Side 2 av 4 Vedlegg til produktdokumentasjon SPFR 020-0240 av 206-09-07.. Innehaver av godkjenningen Paroc AB SE-54 86 Skövde, SVERIGE www.paroc.se 2. Produsent Paroc

Detaljer

I SCHÖNOX AB/iFIX - Monteringsanvisning for våtrom I

I SCHÖNOX AB/iFIX - Monteringsanvisning for våtrom I I SCHÖNOX AB/iFIX - Monteringsanvisning for våtrom I I www.schonox.no I I SCHÖNOX ifix-system I Vegg 1. Det er valgfritt om man vil starte med gulv eller vegg. Skjøtene på AB-duken skal overlappes med

Detaljer