Rapport til. 16. april april 2014 til 16. april Handlingsplan, regnskap for 2014 og. budsjett for 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport til. 16. april 2015. 24. april 2014 til 16. april 2015. Handlingsplan, regnskap for 2014 og. budsjett for 2015"

Transkript

1 Vår dato: 18. mars 2015 Vår ref.: Kjetil Myhre Rapport til Norsk Stålforbund s Årsmøte 16. april 2015 om virksomheten fra 24. april 2014 til 16. april 2015 Handlingsplan, regnskap for 2014 og budsjett for 2015 side 1

2 FORMÅL Norsk Stålforbund er et felles organ for stålkonstruksjonsbransjen, og arbeider for å fremme bruken av stål ved å spre kunnskaper om stål og dets anvendelse. Norsk Stålforbund skal gjennom Servicekontoret fungere som et kompetansesenter for bruken av stål, og skal gjennom promotering, informasjon og teknisk rådgiving støtte medlemmenes virksomhet. ORGANISERING Norsk Stålforbund en selvstendig interesse- og serviceorganisasjon. Norsk Stålforbund har sin basis i følgende foreninger og grupperinger som alle har som formål å fremme anvendelsen av stål: Den norske Stålgruppen Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Stål- og Metallgrossistenes Forening Stålprodusenter: I tillegg er enkelt- foreninger og bedrifter medlemmer. Forbundets styre har i perioden bestått av John Børge Halvorsen Ruukki Norge AS, Formann Morten Danielsen Norsk Stål AS, Representant for Stål- og Metallgrossistenes Forening Hans Erik Fremming Contiga AS, Representant for Den norske Stålgruppen Gunnar Solland DNV, Representant for Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Reidar Giftstad ArcelorMittal Long Commercial Norway AS, Representant for Stålprodusentene Knut Helle Representant for IGS Jan Riddergård Ø. M Fjeld, Representant for andre Hans Erik Pedersen, SSAB Svensk Stål AS (oppnevnt av styret som styremedlem) Johan Söderqvist Stålbyggnadsinstitutet SBI (oppnevnt av styret som observatør) Norsk Stålforbund ledes av daglig leder Kjetil Myhre. I tillegg er Lasse Kilvær ansatt som prosjektleder og arbeider spesielt med artikler i tidsskriftet, deltakelse i miljøkomiteer og prosjekter mot arkitekthøgskoler. Stålforbundet flyttet i fjor fra Karl Johans gate 8 til Biskop Gunnerus gate 2, nær Oslo S. ECCS European Convention for Constructional Steelwork (ECCS) er en organisasjon for stålentreprenørene i Europa og omfatter til sammen 17 EU- og EFTA-land. Stålforbundet er medlem av ECCS og har fast plass i styret. Det viktigste bidraget fra ECCS har hittil vært publikasjoner og rekommandasjoner for stålkonstruksjoner - samt de europeiske stålkonstruksjonspriser. Daglig leder er medlem i TMB og formann i ECCS TC9 Execution. Prosjektleder Lasse Kilvær er medlem i PMB og ECCS TC14 Sustainablity. Stålforbundet har aktive representanter i flere tekniske komiteer: Gunnar Solland, DNV: ECCS/TC8 Structural Stability & Eurocode evaluation group EK3.1.9 og side 2

3 EK hhv utmatting og materialer Bjørn Aasen, Norconsult: ECCS/TC 10 Connections Bjørn Sandaker, Arkitekthøgskolen i Oslo: ECCS/TC 15 Architectural & Structural Design Tom Lassen, Universitet i Agder: ECCS/TC 6 Fatigue Liv Eltvik, Aas Jakobsen, CEN/TC135/WG2 Sveis og CEN/TC250/SC3 Eurocode evaluation group EK3.2 bruer Arne Aalberg, professor ved NTNU: CEN/TC250 I tillegg er flere av Stålforbundets medlemmer korresponderende medlemmer av ECCS tekniske komiteer og får verdifull informasjon på den måten. Stålforbundet og Stålforeningen har i perioden gitt finansiell støtte til reise og opphold for medlemmer som har deltatt på møter. NORDISKE MØTER Daglig leder er representert i SBI s styre. Prosjektleder Lasse Kilvær har deltatt i Nordic Innovation Project. STYRETS MØTER Styret har siden siste Årsmøte avholdt 4 møter. Viktige saker har vært: - nye hjemmesider - workshop ved AHO - utvikling av norsk versjon av Detaljhåndboken - tiltak ifm krav til sertifisering og CE-merking av stålkonstruksjoner - ny forsikringsordning for medlemmer Flere av de ulike aktivitetene er presentert nærmere i det følgende. PROMOTERING Promotering av stål som konstruksjonsmateriale er en kontinuerlig og viktig prosess. Et ledd i dette arbeidet er å øke kjennskapet til Stålforbundet og dets kompetanse blant de enkelte bedrifter og deres organisasjoner. Promoteringen har omfattet: o Publisering av tidsskriftet Nyheter om STÅLBYGG 4 ganger i året til norske abonnenter i samarbeid med det Svenske Stålbyggnadsinstitutet, SBI. o Utsending av nyhetsbrev og kursremindere som e-post til mer enn registrerte mottakere samt medlemsinformasjon til mer enn 1500 registrerte medlemmer. o Utstilling på Norsk Offshoredag 2014 og Norsk Ståldag 2014 o FPC-kurs og kontraktskurs o Stålforbundet har vært medarrangør på flere kurs og konferanser rettet mot arkitekter, prosjekterende ingeniører, utførende og produsenter, blant annet: Norsk Offshoredag 2013 Norsk Ståldag 2013 Kurs og seminarer i regi av Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Daglig leder har informert om Norsk Stålforbund og holdt innlegg om stål og spesielt CE-merking på flere eksterne seminarer og kurs, samt hos medlemsbedrifter side 3

4 Hjemmesider For øvrig har det vært nedlagt et betydelig arbeid med informasjon og nyhetsformidling på Stålforbundets hjemmesider på internett: og Samt på Stålforbundets medlemssider: Kommende byggeprosjekter og Stål- og næringslivsnytt, og med gratis publikasjoner, programvarer og stålprisindekser. Stålforbundet er også ansvarlig for hjemmesidene til NFS (Norsk Forening for Stålkonstruksjoner) med utarbeidelse av programmer for kurs, seminarer, temakvelder og konferanser. Nyhetsbrev Utsending av elektroniske nyhetsbrev er et effektivt verktøy for å spre informasjon om Stålforbundets aktiviteter og tjenester, og annen relevant informasjon. Nyhetsbrev, kursremindere og annen info ble utgitt mer enn 70 ganger i perioden. Stålforbundet har en database med e-post adresser til mer enn personer. Disse er kategorisert i ulike grupper, f. eks. bygg, arkitekter, verksteder, offshore osv. Dette gjør det mulig å sende ut effektiv og målrettet informasjon. Nyhetsbrevtjenesten har bidratt til å generere stor trafikk til hjemmesidene og dermed gjort Norsk Stålforbund bedre kjent i bransjen. PROSJEKTER Stålforbundets viktigste prosjekter i perioden har vært: Statistikk-tjenester Importstatistikk: Åtte bedrifter abonnerer på Stålforbundets månedlige statistikk over tilførselen av stål til det norske markedet, oppdelt på varenummer. Underlag for tallmateriale er basert på offisielt tallmateriale fra Statistisk Sentralbyrå. Stålgruppens stålforbruk og sykefravær: 11 av Stålgruppens medlemsbedrifter rapporterer inn tall hvert halvår på mengde produsert stål og prosent sykefravær. Det blir ført historisk statistikker som medlemmene får tilgang til. Stålprisindekser: Stålforbundet utarbeider to typer prisindekser, kalt "Bærestål" og "Stål i bygg". Alle medlemmer har gratis tilgang på prisindeksene. Indeksene er basert på prisutviklingen for relevante produkter og deres markedsandeler. Indeksene er i hovedsak basert på SSB s importpriser. Det tilbys også skreddersydde prisindekser for bestemte produkter og prosjekter. Kurs og konferanser Kurs og konferanser er fortsatt et viktig middel for å øke bruken av stål og å heve kompetansen i stålbransjen. Stålforbundet har derfor samarbeidet bl a med Norsk Forening for Stålkonstruksjoner og Standard Norge om en rekke arrangementer. De viktigste arrangementer har vært: side 4

5 Norsk Offshoredag 2014 Norsk Offshoredag ble arrangert for 13. gang i Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo, 22. mai, og samlet ca. 90 deltakere. Konferansen henvender seg til personer som arbeider med offshorekonstruksjoner, og er en møteplass for oppdatering og utveksling av kunnskaper. Norsk Ståldag 2014 Norsk Ståldag ble arrangert for 26. gang i Grand Hotel i Oslo 7. november, og samlet 184 deltakere. Det er Stålforbundet som har hovedansvaret for utviklingen av programmet. Konferansen er årets viktigste begivenhet for stålkonstruksjonsbransjen med presentasjoner av aktuelle temaer og prosjekter fra inn- og utland. Om kvelden var det en bankett med ca. 110 deltakere. FPC-kurs Det har i perioden blitt avholdt 3 FPC-kurs med til sammen 90 deltakere. Kurset har gitt en innføring i kravene til fabrikkens produksjonskontroll, FPC, ihht NS- EN og en gjennomgang av de viktigste elementene i FPC, tilpasset produksjon i EXC2 og EXC3. Kontraktskurs Det har i perioden blitt avholdt ett Kontraktskurs med 28 deltakere. Kurset tok for seg et byggeprosjekt fra A til Å, basert på kontraktstandardene NS 8407, 8415 og NFS-kursaktivitet Også i denne periode har Stålforbundet vært aktive i planlegging og gjennomføring av kurs, seminarer og temakvelder i samarbeid med Norsk Forening for Stålkonstruksjoner. Stålforbundet står for publisering av programmer og promotering vha nyhetsbrev. Stålforbundet har i 2014 overtatt ansvaret for planlegging og ledelsen av kursaktiviteten onshore. Tidsskriftet Nyheter om STÅLBYGG Norsk Stålforbund samarbeider med SBI om utgivelsen av tidsskriftet «Nyheter om Stålbyggnad». Tidsskriftet ble i 2013 døpt om til Nyheter om Stålbygg for utgivelse i Norge og med egne norske medlemssider. Et norsk navn på tidsskriftet har lenge vært ønsket for å gjøre det mer attraktivt i det norske markedet. Tidsskriftet er samtidig blitt Norsk Stålforbunds offisielle medlemsblad. I 2014 ble det utgitt 4 numre. Tidsskriftet har i flere år vært en viktig inspirasjonskilde og kunnskapsformidler av stål som byggemateriale. Tidsskriftet, som har et opplag på , når ut til en bred krets i byggesektorens ulike fagmiljøer og gir på den måten stor oppmerksomhet om stål som bygningsmateriale hos bestillere, arkitekter, konstruktører og entreprenører. Bladet er også høyt verdsatt blant medlemmene som en viktig kanal for å formidle sitt budskap, sin kompetanse og sine produkter. side 5

6 Forsikringsavtale med Pareto forsikringsmegler Norsk Stålforbund inngikk i 2014 en avtale med Pareto forsikringsmegler som har som formål å tilby medlemmer gunstige forsikringspremier. Nytt kontrollorgan for sertifisering ihht NS-EN Stålforbundet har i perioden arbeidet for å få flere kontrollorgan for NS-EN Dette har ført til at Teknologisk Institutt og Kontrollrådet har blitt akkrediterte kontrollorgan. Nye miljødeklarasjoner (EPD) Det er utviklet 20 nye miljødeklarasjoner (EPD) i perioden. Arbeidet er gjort av professor Annik Magerholm Fet og to av hennes studenter ved NTNU, Michael Myrvold Jensen og Adriana Guerra, på oppdrag fra Norsk Stålforbund. De EPDer som tar for seg miljøpåvirkninger fra hele livsløpet, fra vugge til grav, er utarbeidet på basis av miljødata fra europeiske stålverk og verkstedene Contiga, EMV Construction, Skanska Stålfabrikken og AK Mekaniske. De omfatter fire hovedprodukter: Oppsveiste platebjelker (f. eks. hatteprofiler), varmvalsede åpne profiler (H, I, U, L, T og bredflattstål), kaldformede hulprofiler og varmformede hulprofiler. Det er også utarbeidet tilsvarende EPDer med miljødata fra vugge til port, inklusiv transport fra europeisk stålverk til grossistens lager i Norge. Nordic Innovation Project Norsk Stålforbund deltar i et nytt nordisk prosjekt for utarbeidelse av felles nordiske produktkategoriregler (PCR) som underlag for miljødeklarasjoner (EPD) av byggevarer. Prosjektet er støttet av Nordisk Råd. Målet med prosjektet er å identifisere produkter for å utvikle felles nordiske produktkategoriregler (PCR) som videre kan benyttes for å påvirke forventede europeiske standarder for produktregler. Arbeidsgruppen som Stålforbundet deltar i, arbeider bl. a. med et forslag til PCR for produkter av konstruksjonsstål. Nye design høyspentmaster Norsk Stålforbund har i perioden mottatt finansiell støtte gjennom Forskningsrådet og Designdrevet innovasjons-program (DIP) til utvikling av nye designmaster, for å avdekke behov som kan omsettes til kommersialiserbare prosjekter for stålforbundets medlemmer. Det er industridesigner Eva Widenoja som er engasjert for å utvikle designmastene på vegne av Norsk Stålforbund. I prosjektet er det arbeidet med Statnett om en ny høyspent-linje gjennom Groruddalen. Dette har resultert i flere ulike designløsninger i tre definerte by- og landskapsområder. side 6

7 AHO works studentpris Norsk Stålforbund har i perioden tildelt en premie for vinner av AHO works studentpris for fremragende bruk av stål. Prisen går til studentarbeider ved AHO Worksutstillingen av semesterarbeider fra Arkitekthøyskolen i Oslo. Vinneren, som ble kåret av en uavhengig jury oppnevnt av AHO, ble tildelt et diplom og en pengepremie. Prisen gikk til Einar Elton, Anders Grinde og Magnus Kvalheim for prosjektet Wolfhorse. I samarbeid med Håkon Matre Aasarød og Pekka Juhani Ijäs har de redesignet et Helsinki-basert mobilt galleri. Det nye galleriet er en ny versjon av et eksisterende mobilt galleri som har vært i bruk i to år og vært åsted for en rekke utstillinger og sosiale sammenkomster. Detaljhåndbokserien på Norsk Norsk Stålforbund har kjøpt rettighetene til SBIs Detaljhandbok. Boken er en håndbokserie i syv deler som omhandler prosjektering av knutepunkter og forbindelser i stålkonstruksjoner. Det pågår nå et arbeid med å oversette boken til norsk og tilpasse den til norsk regelverk. Håndbokserien består av følgende deler: - Søyleføtter - Søyleskjøter - Bjelke-søyleforbindelser - Rammehjørner og søyletopper - Bjelkeskjøter - Bjelke-bjelkeforbindelser - Stavforbindelser Alle delene har en felles innledning om standarder og andre bestemmelser. Hvert hefte inneholder dessuten detaljerte råd og anvisninger for utforming og dimensjonering av knutepunkter og forbindelser, og forskjellige typiske knutepunkts løsninger. For hvert knutepunkt er det beregningsanvisninger og beregningseksempler. Etiske regler Den norske Stålgruppen har i perioden vedtatt etiske regler for medlemskap. Det kan få konsekvenser for medlemmer, som f eks omsetter ulovlig byggevarer, så som ikke-ce-merket stål, at de ikke lengre kan være medlem. Industrigruppen stål og fasade (IGS) Stålforbundet har i perioden overtatt sekretariatet for Industrigruppen stål og fasade (IGS). Foreningen har flere interessante prosjekter på gang. Ett av disse er utvikling av et informasjonsblad, side 7

8 laget av Takprodusentenes Forskningsgruppe (TPF) og SINTEF Byggforsk i samarbeid med Industrigruppen stål og fasade (IGS). Informasjonsbladet omhandler løsninger for overgangen mellom yttervegg utført med sandwich-elementer og plassbygd kompakt tak med bærende profilerte stålplater. Ny internettside I perioden ble en ny webside publisert med nyttig informasjon om CE-merking og ansvar og forpliktelser for verksteder, ingeniører og entreprenører. Den inneholder også en oversikt over sertifiserte medlemsforetak med godkjent utførelsesklasse samt øvrige sertifiseringer. Siden har bidratt til mange nye medlemmer som ønsker å komme med i oversikten over sertifiserte foretak. Standardisering og teknisk støtte Eurokoder og utførelsesstandard Stålforbund har som oppgave å sørge for at bransjens interesser blir ivaretatt ved utarbeidelsen av nye standarder, både nasjonalt og internasjonalt. Dette har vært spesielt viktig ved innføringen av Eurokode 3 med de nasjonale tilleggene og utførelsesstandarden NS-EN Stålforbundet er godt representert i Standard Norges stålkomite, og har på den måten stor innflytelse på resultatet. Komiteen har brukt mye tid på korrekt oversettelse av standardene. Stålforbundet har arbeidet for å endre kriteriene for valg av utførelsesklasser og ser nå ut til å lykkes. Det er forventet at nye kriterier innføres i løpet av året. Stålforbundet har også arbeidet for å endre akseptkriteriene for sveis, da disse er strengere enn for offshore konstruksjoner. Dette har fått støtte i komiteen og det arbeides nå med forslag for å endre kriteriene. Etter forslag fra Norsk Stålforbund om å tillate bruk offshorestandarden EN i Eurokode har Standard Norge nå laget et endringsblad som har vært ute på høring og som tillater bruk av EN Det er forventet at endringsbladet blir publisert i mai måned Stålforbundet har også foreslått å tillate bruk av stål ihht EN i Eurokode Det er forventet at forslaget vil bli sendt på høring i løpet av våren Standardiseringsarbeider: Miljø Norsk Stålforbund er medlem av Standard Norges miljøkomite SN/K 223 Miljøstandardisering i BA. På denne måten får stålbransjen en stemme i Norges speilkomite der de viktige miljøsakene blir behandlet. Teknisk støtte Stålforbundet opprettholder en teknisk støtte og svartjeneste, hovedsakelig innen materialteknikk og side 8

9 prosjektering. Henvendelsene besvares dels av daglig leder og dels av Stålforbundets tilknyttede fagpersoner. Økonomi Stålforbundet er finansiert ved bidrag fra basisorganisasjonene og andre medlemsorganisasjoner og bedrifter. I tillegg kommer prosjektstøtte og salg av internett-tjenester og diverse faglitteratur. for 2014 og budsjett for 2015 vist nedenfor. Kontingenter fra nye medlemmer og inntekter fra spesielt PFC-kurs, har bidratt til et større overskudd i Handlingsplan Prioriterte oppgaver: 1. Støtte utdanningsinstitusjoner 2. Arbeide med miljøspørsmål og miljøklassifiseringer 3. Utvikle støttelitteratur til standarder 4. Arbeide for gode løsninger ifm CE-merking Andre oppgaver: 5. Profilere stål som et bærekraftig materiale 6. Utvikling av kurs for RIBer i utførelsesstandarden 7. Norsk Offshoredag 2015 og Norsk Ståldag Utvikle programvare for miljødeklarasjoner, EPD Medlemsliste Se her: side 9

10 Norsk Stålforbunds regnskap 2014 og budsjett 2015 Inntekter Kontingenter Avvik 2015 Stålprodusenter Stål og met.gros.foreningen Stålgruppen Industrigruppen Stålbygg Nordic Galvanizers Andre Nye medlemmer Øvrige Stålbyggnad Statistikk Salg: Internett Salg: Bøker - programvare Salg kurs og seminarer Godkjenningsordning Støtte til komitedeltakelse (ECCS og Nordic Innovation) Renteinntekter PROSJEKT-inntekter Sum PROSJEKT-inntekter 2013 Norsk Stålkonstruksjonspris (NFS) 25 Norske Arkitektstudenters pris (NFS) Avvik 2015 AHO Works (studentpris) Nye EPDer og avgifter Masteprosjekt/DesignPilot Barrier Pluss IGS-prosjekter MVA prosjektet 95 Oppdrag for DiBK (kartlegge) Nordic Innovation (mijlø) Sum Utgifter Avvik 2015 Personalkostnader Husleie og revisjon m.m Inventar, kontormaskiner Kontor-rekvisita + div Telefon Faglitteratur, varekost og frakt Stålbyggnadsbladet Reiser, møter (m/ bespisn) Godkjenninger Gaver side 10

11 Kurs og seminarer Prognoser Statistikk Internett Kontingenter Støtte til komitedeltakelse (ECCS / CEN) Arrangementer (eksterne) Finanskostn Tap på fordringer PROSJEKT-kostnader Sum PROSJEKT-kostnader Avvik 2015 Promotering Norsk Stålkonstruksjonspris Norske Arkitektstudenters pris AHO Works (studentpris) AHO Workshop (kurs) Priskonkurranse gjenbruk IGS-prosjekter Miljø (2014: Nordic Innovaton) Byggmontasje Detaljhåndboken Utvikle ny miljøbrosjyre Støtte til professoratstilling v/ AHO Støtte til Standard Norge Ny hjemmeside Nye EPDer / årsavgifter Masteprosjekt/DesignPilot Barrier Pluss Forsikringavtale (advokat) 8 8 Momssvindelsaken 102 Støtte til film om stålingeniør Støtte til BAS, kjøp sveisemaskin SISVI-prosjektet (miljø) Stillingsannonsering 18 Flyttekostnader 7 5 Sum Resultat Avvik side 11

Rapport til. Norsk Stålforbund s Årsmøte. 24. april 2014. om virksomheten fra. 24. april 2013 til 24. april 2014. Handlingsplan, regnskap for 2013 og

Rapport til. Norsk Stålforbund s Årsmøte. 24. april 2014. om virksomheten fra. 24. april 2013 til 24. april 2014. Handlingsplan, regnskap for 2013 og Vår dato: 27. mars 2014 Vår ref.: Kjetil Myhre Rapport til Norsk Stålforbund s Årsmøte 24. april 2014 om virksomheten fra 24. april 2013 til 24. april 2014 Handlingsplan, regnskap for 2013 og budsjett

Detaljer

ÅRSmøte 2011. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag. NBEFs vedtekter kan lastes ned fra www.nbef.

ÅRSmøte 2011. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag. NBEFs vedtekter kan lastes ned fra www.nbef. ÅRSmøte 2011 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag NBEFs vedtekter kan lastes ned fra www.nbef.no Til Medlemmene Lysaker, 16. mars 2011 i Norges Bygg- og Eiendomsforening

Detaljer

årsberetning FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening Dronning Mauds gt. 15, 0250 Oslo Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo

årsberetning FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening Dronning Mauds gt. 15, 0250 Oslo Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo årsberetning 2012 FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening Dronning Mauds gt. 15, 0250 Oslo Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf.: 22 94 76 48/49 fabeko@fabeko.no www.fabeko.no GANDALF Foto: FABEKO, byggutengrenser.no,

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013

GENERALFORSAMLING 2013 www.betongrehabilitering.net GENERALFORSAMLING 2013 Det innkalles til årsmøte/generalforsamling i Norsk Forening for Betongrehabilitering Tirsdag11. mars 2014 kl. 17: 15, First Hotel, Drammen Årsmøte inngår

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2014

GENERALFORSAMLING 2014 www.betongrehabilitering.net GENERALFORSAMLING 2014 Det innkalles til årsmøte/generalforsamling i Norsk Forening for Betongrehabilitering Tirsdag 11. mars 2014 kl. 17: 15, First Hotel, Drammen Årsmøte

Detaljer

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter ÅRSmøte 2010 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter Til Medlemmene Lysaker, 8. mars 2010 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Det innkalles til årsmøte i Norsk Betongforening. Tirsdag 29. april 2014 kl 17.00, Vika konferansesenter i Oslo

ÅRSMØTE 2014. Det innkalles til årsmøte i Norsk Betongforening. Tirsdag 29. april 2014 kl 17.00, Vika konferansesenter i Oslo ÅRSMØTE 2014 Det innkalles til årsmøte i Norsk Betongforening Tirsdag 29. april 2014 kl 17.00, Vika konferansesenter i Oslo I forbindelse med årsmøtet arrangeres: Årsmøte for Miljøbasen kl 11:00, se eget

Detaljer

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2012 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til miniseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO

Detaljer

Dette er Standard Norge

Dette er Standard Norge Årsrapport 24 Innholdsfortegnelse Dette er Standard Norge 3 Organisasjon og personale 4 Nøkkeltall 5 Styrets årsberetning for 24 6 Resultatregnskap 9 Balanse per 31. desember 24 1 Noter til regnskapet

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013

GENERALFORSAMLING 2013 www.betongrehabilitering.net GENERALFORSAMLING 2013 Det innkalles til årsmøte/generalforsamling i Norsk Forening for Betongrehabilitering Tirsdag12. mars 2013 kl. 17: 15, First Hotell, Drammen Årsmøte

Detaljer

Postadresse: Postboks 4014 US, 0806 Oslo Telefon: 22 95 27 15 Telefaks: 23 26 21 22 E-post: badparkogidrett@nih.no Hjemmeside: www.badparkogidrett.

Postadresse: Postboks 4014 US, 0806 Oslo Telefon: 22 95 27 15 Telefaks: 23 26 21 22 E-post: badparkogidrett@nih.no Hjemmeside: www.badparkogidrett. LANDSMØTE 2015 Postadresse: Postboks 4014 US, 0806 Oslo Telefon: 22 95 27 15 Telefaks: 23 26 21 22 E-post: badparkogidrett@nih.no Hjemmeside: www.badparkogidrett.no 2 INNKALLING TIL LANDSMØTE Det innkalles

Detaljer

Norge rundt 2004. Aktiviteten i Norsk Stålforbund Marked Bygg og broer

Norge rundt 2004. Aktiviteten i Norsk Stålforbund Marked Bygg og broer Norge rundt 2004 Aktiviteten i Norsk Stålforbund Marked Bygg og broer Forbundet Norsk Stålforbund Formål: Å fremme bruken av stål ved å spre kunnskaper om stål og dets anvendelse i alle typer konstruksjoner.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 16. mars 2012-11. april 2013. Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling

ÅRSBERETNING. 16. mars 2012-11. april 2013. Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling ÅRSBERETNING 16. mars 2012-11. april 2013 Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling Til Medlemmene Lysaker, 21. mars 2013 i Kranteknisk Forening Det vises

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Onsdag 12. juni 2013, klokken 16.00 17.00

Detaljer

TriONA. Styrets årsberetning 2012. for Integra foreningen for tekniske systemintegratorer

TriONA. Styrets årsberetning 2012. for Integra foreningen for tekniske systemintegratorer TriONA Styrets årsberetning 2012 for Integra foreningen for tekniske systemintegratorer 2 Integra Styrets årsberetning for 2012 Styrets årsberetning 2012 Styrets årsberetning dekker kalenderåret 2012.

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Byggeregler, bygningsteknikk, produktdokumentasjon og godkjenning av foretak STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

ÅRSRAPPORT. Byggeregler, bygningsteknikk, produktdokumentasjon og godkjenning av foretak STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT ÅRSRAPPORT 2 0 1 0 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeregler, bygningsteknikk, produktdokumentasjon og godkjenning av foretak STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Pb 8742 Youngstorget 0028 Oslo Møllergt. 16 Telefon

Detaljer

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10 ÅRSBERETNING 2013 Innhold Side 1. MLFs visjon og virksomhet 3 2. Markedet 4 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5 4. Prosjekter i bransjen 10 5. Rekruttering og kompetanse 14 6. MLFs medlemsfordeler

Detaljer

Stiftelsen Norsk Heiskontroll. Virksomhetsrapport 2012

Stiftelsen Norsk Heiskontroll. Virksomhetsrapport 2012 Virksomhetsrapport 2012 Innhold Etableringen og utviklingen av Norsk Heiskontroll (NHK)...3 Styret og sentralkontoret...3 Områdekontorene...4 Oppgavene til NHK...4 Lover og forskrifter som danner grunnlaget

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Innhold ÅRSBERETNING 2003 Info om meddelelsen «Godkjente og sertifiserte virksomheter»... 2 Virksomheten 2003... 3 Årsberetning... 9 Regnskap... 10 Noter til regnskapet... 12 Revisjonsberetning... 13 Organisasjon...

Detaljer

Styrets sammensetning og arbeide

Styrets sammensetning og arbeide Årsberetning 2013 2 Styrets sammensetning og arbeide Styrets sammensetning Randi S. Egeland (Hå Element AS) Geir Høybråten (Loe Betongelementer AS) Jan Arvid Johansen (Block Berge Bygg AS) Svein Helge

Detaljer

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger Årsberetning 10//11 for perioden 1. april 2010 til 31. mars 2011 1. Generelle betraktninger 2. Aktuelle saker Ny teknisk forskrift og byggesaksforskrift Seriøsitet i byggenæringen Kompetanse fremtidens

Detaljer

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO kranteknikk FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO medlemsinformasjon kranteknisk forening KTF 1979 2009 Nr 1 2009 Redaktørens hjørne Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor AS Fornebuveien 37. Postboks

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

ÅRSRAPPORT for NHO Service

ÅRSRAPPORT for NHO Service 2008 ÅRSRAPPORT for NHO Service NHO Service Pb. 5473 Majorstuen 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 50 Besøksadresse: Næringslivets Hus Middelthuns gt 27. 4 etg. www.nhoservice.no 02 Trykk: Akershus Reklameteam.

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2011 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til vårseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO Brann

Detaljer

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004.

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004. KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004 Spesialisten som ble ÆRESMEDLEM Spesialtema: LASTEBILKRANER Helli Grafi sk AS Velkommen etter! Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor

Detaljer

G e n e r a l f o r s a m l i n g i N o r s k H y d r o g e n f o r u m 1 9. m a r s 2 0 1 5

G e n e r a l f o r s a m l i n g i N o r s k H y d r o g e n f o r u m 1 9. m a r s 2 0 1 5 NORSK HYDROGENFORUM Norwegian Hydrogen Forum Org.nr. NO 980 573 281 www.hydrogen.no G e n e r a l f o r s a m l i n g i N o r s k H y d r o g e n f o r u m 1 9. m a r s 2 0 1 5 Agenda... 2 Årsmelding 2014...

Detaljer

NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT

NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT 2008 SIDE 2 / NORSK DESIGNRÅD årsrapport 2008 INNHOLD 1 > INNLEDNING / side 3 2 > ORGANISERING / side 4 3 > INFORMASJONSVIRKSOMHET OG FAGLIGE AKTIVITETER / side 5 - mediebildet

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2014 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2014 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2014 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Onsdag 11. juni 2014, klokken 16.00 17.00

Detaljer