Rapport til. 16. april april 2014 til 16. april Handlingsplan, regnskap for 2014 og. budsjett for 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport til. 16. april 2015. 24. april 2014 til 16. april 2015. Handlingsplan, regnskap for 2014 og. budsjett for 2015"

Transkript

1 Vår dato: 18. mars 2015 Vår ref.: Kjetil Myhre Rapport til Norsk Stålforbund s Årsmøte 16. april 2015 om virksomheten fra 24. april 2014 til 16. april 2015 Handlingsplan, regnskap for 2014 og budsjett for 2015 side 1

2 FORMÅL Norsk Stålforbund er et felles organ for stålkonstruksjonsbransjen, og arbeider for å fremme bruken av stål ved å spre kunnskaper om stål og dets anvendelse. Norsk Stålforbund skal gjennom Servicekontoret fungere som et kompetansesenter for bruken av stål, og skal gjennom promotering, informasjon og teknisk rådgiving støtte medlemmenes virksomhet. ORGANISERING Norsk Stålforbund en selvstendig interesse- og serviceorganisasjon. Norsk Stålforbund har sin basis i følgende foreninger og grupperinger som alle har som formål å fremme anvendelsen av stål: Den norske Stålgruppen Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Stål- og Metallgrossistenes Forening Stålprodusenter: I tillegg er enkelt- foreninger og bedrifter medlemmer. Forbundets styre har i perioden bestått av John Børge Halvorsen Ruukki Norge AS, Formann Morten Danielsen Norsk Stål AS, Representant for Stål- og Metallgrossistenes Forening Hans Erik Fremming Contiga AS, Representant for Den norske Stålgruppen Gunnar Solland DNV, Representant for Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Reidar Giftstad ArcelorMittal Long Commercial Norway AS, Representant for Stålprodusentene Knut Helle Representant for IGS Jan Riddergård Ø. M Fjeld, Representant for andre Hans Erik Pedersen, SSAB Svensk Stål AS (oppnevnt av styret som styremedlem) Johan Söderqvist Stålbyggnadsinstitutet SBI (oppnevnt av styret som observatør) Norsk Stålforbund ledes av daglig leder Kjetil Myhre. I tillegg er Lasse Kilvær ansatt som prosjektleder og arbeider spesielt med artikler i tidsskriftet, deltakelse i miljøkomiteer og prosjekter mot arkitekthøgskoler. Stålforbundet flyttet i fjor fra Karl Johans gate 8 til Biskop Gunnerus gate 2, nær Oslo S. ECCS European Convention for Constructional Steelwork (ECCS) er en organisasjon for stålentreprenørene i Europa og omfatter til sammen 17 EU- og EFTA-land. Stålforbundet er medlem av ECCS og har fast plass i styret. Det viktigste bidraget fra ECCS har hittil vært publikasjoner og rekommandasjoner for stålkonstruksjoner - samt de europeiske stålkonstruksjonspriser. Daglig leder er medlem i TMB og formann i ECCS TC9 Execution. Prosjektleder Lasse Kilvær er medlem i PMB og ECCS TC14 Sustainablity. Stålforbundet har aktive representanter i flere tekniske komiteer: Gunnar Solland, DNV: ECCS/TC8 Structural Stability & Eurocode evaluation group EK3.1.9 og side 2

3 EK hhv utmatting og materialer Bjørn Aasen, Norconsult: ECCS/TC 10 Connections Bjørn Sandaker, Arkitekthøgskolen i Oslo: ECCS/TC 15 Architectural & Structural Design Tom Lassen, Universitet i Agder: ECCS/TC 6 Fatigue Liv Eltvik, Aas Jakobsen, CEN/TC135/WG2 Sveis og CEN/TC250/SC3 Eurocode evaluation group EK3.2 bruer Arne Aalberg, professor ved NTNU: CEN/TC250 I tillegg er flere av Stålforbundets medlemmer korresponderende medlemmer av ECCS tekniske komiteer og får verdifull informasjon på den måten. Stålforbundet og Stålforeningen har i perioden gitt finansiell støtte til reise og opphold for medlemmer som har deltatt på møter. NORDISKE MØTER Daglig leder er representert i SBI s styre. Prosjektleder Lasse Kilvær har deltatt i Nordic Innovation Project. STYRETS MØTER Styret har siden siste Årsmøte avholdt 4 møter. Viktige saker har vært: - nye hjemmesider - workshop ved AHO - utvikling av norsk versjon av Detaljhåndboken - tiltak ifm krav til sertifisering og CE-merking av stålkonstruksjoner - ny forsikringsordning for medlemmer Flere av de ulike aktivitetene er presentert nærmere i det følgende. PROMOTERING Promotering av stål som konstruksjonsmateriale er en kontinuerlig og viktig prosess. Et ledd i dette arbeidet er å øke kjennskapet til Stålforbundet og dets kompetanse blant de enkelte bedrifter og deres organisasjoner. Promoteringen har omfattet: o Publisering av tidsskriftet Nyheter om STÅLBYGG 4 ganger i året til norske abonnenter i samarbeid med det Svenske Stålbyggnadsinstitutet, SBI. o Utsending av nyhetsbrev og kursremindere som e-post til mer enn registrerte mottakere samt medlemsinformasjon til mer enn 1500 registrerte medlemmer. o Utstilling på Norsk Offshoredag 2014 og Norsk Ståldag 2014 o FPC-kurs og kontraktskurs o Stålforbundet har vært medarrangør på flere kurs og konferanser rettet mot arkitekter, prosjekterende ingeniører, utførende og produsenter, blant annet: Norsk Offshoredag 2013 Norsk Ståldag 2013 Kurs og seminarer i regi av Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Daglig leder har informert om Norsk Stålforbund og holdt innlegg om stål og spesielt CE-merking på flere eksterne seminarer og kurs, samt hos medlemsbedrifter side 3

4 Hjemmesider For øvrig har det vært nedlagt et betydelig arbeid med informasjon og nyhetsformidling på Stålforbundets hjemmesider på internett: og Samt på Stålforbundets medlemssider: Kommende byggeprosjekter og Stål- og næringslivsnytt, og med gratis publikasjoner, programvarer og stålprisindekser. Stålforbundet er også ansvarlig for hjemmesidene til NFS (Norsk Forening for Stålkonstruksjoner) med utarbeidelse av programmer for kurs, seminarer, temakvelder og konferanser. Nyhetsbrev Utsending av elektroniske nyhetsbrev er et effektivt verktøy for å spre informasjon om Stålforbundets aktiviteter og tjenester, og annen relevant informasjon. Nyhetsbrev, kursremindere og annen info ble utgitt mer enn 70 ganger i perioden. Stålforbundet har en database med e-post adresser til mer enn personer. Disse er kategorisert i ulike grupper, f. eks. bygg, arkitekter, verksteder, offshore osv. Dette gjør det mulig å sende ut effektiv og målrettet informasjon. Nyhetsbrevtjenesten har bidratt til å generere stor trafikk til hjemmesidene og dermed gjort Norsk Stålforbund bedre kjent i bransjen. PROSJEKTER Stålforbundets viktigste prosjekter i perioden har vært: Statistikk-tjenester Importstatistikk: Åtte bedrifter abonnerer på Stålforbundets månedlige statistikk over tilførselen av stål til det norske markedet, oppdelt på varenummer. Underlag for tallmateriale er basert på offisielt tallmateriale fra Statistisk Sentralbyrå. Stålgruppens stålforbruk og sykefravær: 11 av Stålgruppens medlemsbedrifter rapporterer inn tall hvert halvår på mengde produsert stål og prosent sykefravær. Det blir ført historisk statistikker som medlemmene får tilgang til. Stålprisindekser: Stålforbundet utarbeider to typer prisindekser, kalt "Bærestål" og "Stål i bygg". Alle medlemmer har gratis tilgang på prisindeksene. Indeksene er basert på prisutviklingen for relevante produkter og deres markedsandeler. Indeksene er i hovedsak basert på SSB s importpriser. Det tilbys også skreddersydde prisindekser for bestemte produkter og prosjekter. Kurs og konferanser Kurs og konferanser er fortsatt et viktig middel for å øke bruken av stål og å heve kompetansen i stålbransjen. Stålforbundet har derfor samarbeidet bl a med Norsk Forening for Stålkonstruksjoner og Standard Norge om en rekke arrangementer. De viktigste arrangementer har vært: side 4

5 Norsk Offshoredag 2014 Norsk Offshoredag ble arrangert for 13. gang i Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo, 22. mai, og samlet ca. 90 deltakere. Konferansen henvender seg til personer som arbeider med offshorekonstruksjoner, og er en møteplass for oppdatering og utveksling av kunnskaper. Norsk Ståldag 2014 Norsk Ståldag ble arrangert for 26. gang i Grand Hotel i Oslo 7. november, og samlet 184 deltakere. Det er Stålforbundet som har hovedansvaret for utviklingen av programmet. Konferansen er årets viktigste begivenhet for stålkonstruksjonsbransjen med presentasjoner av aktuelle temaer og prosjekter fra inn- og utland. Om kvelden var det en bankett med ca. 110 deltakere. FPC-kurs Det har i perioden blitt avholdt 3 FPC-kurs med til sammen 90 deltakere. Kurset har gitt en innføring i kravene til fabrikkens produksjonskontroll, FPC, ihht NS- EN og en gjennomgang av de viktigste elementene i FPC, tilpasset produksjon i EXC2 og EXC3. Kontraktskurs Det har i perioden blitt avholdt ett Kontraktskurs med 28 deltakere. Kurset tok for seg et byggeprosjekt fra A til Å, basert på kontraktstandardene NS 8407, 8415 og NFS-kursaktivitet Også i denne periode har Stålforbundet vært aktive i planlegging og gjennomføring av kurs, seminarer og temakvelder i samarbeid med Norsk Forening for Stålkonstruksjoner. Stålforbundet står for publisering av programmer og promotering vha nyhetsbrev. Stålforbundet har i 2014 overtatt ansvaret for planlegging og ledelsen av kursaktiviteten onshore. Tidsskriftet Nyheter om STÅLBYGG Norsk Stålforbund samarbeider med SBI om utgivelsen av tidsskriftet «Nyheter om Stålbyggnad». Tidsskriftet ble i 2013 døpt om til Nyheter om Stålbygg for utgivelse i Norge og med egne norske medlemssider. Et norsk navn på tidsskriftet har lenge vært ønsket for å gjøre det mer attraktivt i det norske markedet. Tidsskriftet er samtidig blitt Norsk Stålforbunds offisielle medlemsblad. I 2014 ble det utgitt 4 numre. Tidsskriftet har i flere år vært en viktig inspirasjonskilde og kunnskapsformidler av stål som byggemateriale. Tidsskriftet, som har et opplag på , når ut til en bred krets i byggesektorens ulike fagmiljøer og gir på den måten stor oppmerksomhet om stål som bygningsmateriale hos bestillere, arkitekter, konstruktører og entreprenører. Bladet er også høyt verdsatt blant medlemmene som en viktig kanal for å formidle sitt budskap, sin kompetanse og sine produkter. side 5

6 Forsikringsavtale med Pareto forsikringsmegler Norsk Stålforbund inngikk i 2014 en avtale med Pareto forsikringsmegler som har som formål å tilby medlemmer gunstige forsikringspremier. Nytt kontrollorgan for sertifisering ihht NS-EN Stålforbundet har i perioden arbeidet for å få flere kontrollorgan for NS-EN Dette har ført til at Teknologisk Institutt og Kontrollrådet har blitt akkrediterte kontrollorgan. Nye miljødeklarasjoner (EPD) Det er utviklet 20 nye miljødeklarasjoner (EPD) i perioden. Arbeidet er gjort av professor Annik Magerholm Fet og to av hennes studenter ved NTNU, Michael Myrvold Jensen og Adriana Guerra, på oppdrag fra Norsk Stålforbund. De EPDer som tar for seg miljøpåvirkninger fra hele livsløpet, fra vugge til grav, er utarbeidet på basis av miljødata fra europeiske stålverk og verkstedene Contiga, EMV Construction, Skanska Stålfabrikken og AK Mekaniske. De omfatter fire hovedprodukter: Oppsveiste platebjelker (f. eks. hatteprofiler), varmvalsede åpne profiler (H, I, U, L, T og bredflattstål), kaldformede hulprofiler og varmformede hulprofiler. Det er også utarbeidet tilsvarende EPDer med miljødata fra vugge til port, inklusiv transport fra europeisk stålverk til grossistens lager i Norge. Nordic Innovation Project Norsk Stålforbund deltar i et nytt nordisk prosjekt for utarbeidelse av felles nordiske produktkategoriregler (PCR) som underlag for miljødeklarasjoner (EPD) av byggevarer. Prosjektet er støttet av Nordisk Råd. Målet med prosjektet er å identifisere produkter for å utvikle felles nordiske produktkategoriregler (PCR) som videre kan benyttes for å påvirke forventede europeiske standarder for produktregler. Arbeidsgruppen som Stålforbundet deltar i, arbeider bl. a. med et forslag til PCR for produkter av konstruksjonsstål. Nye design høyspentmaster Norsk Stålforbund har i perioden mottatt finansiell støtte gjennom Forskningsrådet og Designdrevet innovasjons-program (DIP) til utvikling av nye designmaster, for å avdekke behov som kan omsettes til kommersialiserbare prosjekter for stålforbundets medlemmer. Det er industridesigner Eva Widenoja som er engasjert for å utvikle designmastene på vegne av Norsk Stålforbund. I prosjektet er det arbeidet med Statnett om en ny høyspent-linje gjennom Groruddalen. Dette har resultert i flere ulike designløsninger i tre definerte by- og landskapsområder. side 6

7 AHO works studentpris Norsk Stålforbund har i perioden tildelt en premie for vinner av AHO works studentpris for fremragende bruk av stål. Prisen går til studentarbeider ved AHO Worksutstillingen av semesterarbeider fra Arkitekthøyskolen i Oslo. Vinneren, som ble kåret av en uavhengig jury oppnevnt av AHO, ble tildelt et diplom og en pengepremie. Prisen gikk til Einar Elton, Anders Grinde og Magnus Kvalheim for prosjektet Wolfhorse. I samarbeid med Håkon Matre Aasarød og Pekka Juhani Ijäs har de redesignet et Helsinki-basert mobilt galleri. Det nye galleriet er en ny versjon av et eksisterende mobilt galleri som har vært i bruk i to år og vært åsted for en rekke utstillinger og sosiale sammenkomster. Detaljhåndbokserien på Norsk Norsk Stålforbund har kjøpt rettighetene til SBIs Detaljhandbok. Boken er en håndbokserie i syv deler som omhandler prosjektering av knutepunkter og forbindelser i stålkonstruksjoner. Det pågår nå et arbeid med å oversette boken til norsk og tilpasse den til norsk regelverk. Håndbokserien består av følgende deler: - Søyleføtter - Søyleskjøter - Bjelke-søyleforbindelser - Rammehjørner og søyletopper - Bjelkeskjøter - Bjelke-bjelkeforbindelser - Stavforbindelser Alle delene har en felles innledning om standarder og andre bestemmelser. Hvert hefte inneholder dessuten detaljerte råd og anvisninger for utforming og dimensjonering av knutepunkter og forbindelser, og forskjellige typiske knutepunkts løsninger. For hvert knutepunkt er det beregningsanvisninger og beregningseksempler. Etiske regler Den norske Stålgruppen har i perioden vedtatt etiske regler for medlemskap. Det kan få konsekvenser for medlemmer, som f eks omsetter ulovlig byggevarer, så som ikke-ce-merket stål, at de ikke lengre kan være medlem. Industrigruppen stål og fasade (IGS) Stålforbundet har i perioden overtatt sekretariatet for Industrigruppen stål og fasade (IGS). Foreningen har flere interessante prosjekter på gang. Ett av disse er utvikling av et informasjonsblad, side 7

8 laget av Takprodusentenes Forskningsgruppe (TPF) og SINTEF Byggforsk i samarbeid med Industrigruppen stål og fasade (IGS). Informasjonsbladet omhandler løsninger for overgangen mellom yttervegg utført med sandwich-elementer og plassbygd kompakt tak med bærende profilerte stålplater. Ny internettside I perioden ble en ny webside publisert med nyttig informasjon om CE-merking og ansvar og forpliktelser for verksteder, ingeniører og entreprenører. Den inneholder også en oversikt over sertifiserte medlemsforetak med godkjent utførelsesklasse samt øvrige sertifiseringer. Siden har bidratt til mange nye medlemmer som ønsker å komme med i oversikten over sertifiserte foretak. Standardisering og teknisk støtte Eurokoder og utførelsesstandard Stålforbund har som oppgave å sørge for at bransjens interesser blir ivaretatt ved utarbeidelsen av nye standarder, både nasjonalt og internasjonalt. Dette har vært spesielt viktig ved innføringen av Eurokode 3 med de nasjonale tilleggene og utførelsesstandarden NS-EN Stålforbundet er godt representert i Standard Norges stålkomite, og har på den måten stor innflytelse på resultatet. Komiteen har brukt mye tid på korrekt oversettelse av standardene. Stålforbundet har arbeidet for å endre kriteriene for valg av utførelsesklasser og ser nå ut til å lykkes. Det er forventet at nye kriterier innføres i løpet av året. Stålforbundet har også arbeidet for å endre akseptkriteriene for sveis, da disse er strengere enn for offshore konstruksjoner. Dette har fått støtte i komiteen og det arbeides nå med forslag for å endre kriteriene. Etter forslag fra Norsk Stålforbund om å tillate bruk offshorestandarden EN i Eurokode har Standard Norge nå laget et endringsblad som har vært ute på høring og som tillater bruk av EN Det er forventet at endringsbladet blir publisert i mai måned Stålforbundet har også foreslått å tillate bruk av stål ihht EN i Eurokode Det er forventet at forslaget vil bli sendt på høring i løpet av våren Standardiseringsarbeider: Miljø Norsk Stålforbund er medlem av Standard Norges miljøkomite SN/K 223 Miljøstandardisering i BA. På denne måten får stålbransjen en stemme i Norges speilkomite der de viktige miljøsakene blir behandlet. Teknisk støtte Stålforbundet opprettholder en teknisk støtte og svartjeneste, hovedsakelig innen materialteknikk og side 8

9 prosjektering. Henvendelsene besvares dels av daglig leder og dels av Stålforbundets tilknyttede fagpersoner. Økonomi Stålforbundet er finansiert ved bidrag fra basisorganisasjonene og andre medlemsorganisasjoner og bedrifter. I tillegg kommer prosjektstøtte og salg av internett-tjenester og diverse faglitteratur. for 2014 og budsjett for 2015 vist nedenfor. Kontingenter fra nye medlemmer og inntekter fra spesielt PFC-kurs, har bidratt til et større overskudd i Handlingsplan Prioriterte oppgaver: 1. Støtte utdanningsinstitusjoner 2. Arbeide med miljøspørsmål og miljøklassifiseringer 3. Utvikle støttelitteratur til standarder 4. Arbeide for gode løsninger ifm CE-merking Andre oppgaver: 5. Profilere stål som et bærekraftig materiale 6. Utvikling av kurs for RIBer i utførelsesstandarden 7. Norsk Offshoredag 2015 og Norsk Ståldag Utvikle programvare for miljødeklarasjoner, EPD Medlemsliste Se her: side 9

10 Norsk Stålforbunds regnskap 2014 og budsjett 2015 Inntekter Kontingenter Avvik 2015 Stålprodusenter Stål og met.gros.foreningen Stålgruppen Industrigruppen Stålbygg Nordic Galvanizers Andre Nye medlemmer Øvrige Stålbyggnad Statistikk Salg: Internett Salg: Bøker - programvare Salg kurs og seminarer Godkjenningsordning Støtte til komitedeltakelse (ECCS og Nordic Innovation) Renteinntekter PROSJEKT-inntekter Sum PROSJEKT-inntekter 2013 Norsk Stålkonstruksjonspris (NFS) 25 Norske Arkitektstudenters pris (NFS) Avvik 2015 AHO Works (studentpris) Nye EPDer og avgifter Masteprosjekt/DesignPilot Barrier Pluss IGS-prosjekter MVA prosjektet 95 Oppdrag for DiBK (kartlegge) Nordic Innovation (mijlø) Sum Utgifter Avvik 2015 Personalkostnader Husleie og revisjon m.m Inventar, kontormaskiner Kontor-rekvisita + div Telefon Faglitteratur, varekost og frakt Stålbyggnadsbladet Reiser, møter (m/ bespisn) Godkjenninger Gaver side 10

11 Kurs og seminarer Prognoser Statistikk Internett Kontingenter Støtte til komitedeltakelse (ECCS / CEN) Arrangementer (eksterne) Finanskostn Tap på fordringer PROSJEKT-kostnader Sum PROSJEKT-kostnader Avvik 2015 Promotering Norsk Stålkonstruksjonspris Norske Arkitektstudenters pris AHO Works (studentpris) AHO Workshop (kurs) Priskonkurranse gjenbruk IGS-prosjekter Miljø (2014: Nordic Innovaton) Byggmontasje Detaljhåndboken Utvikle ny miljøbrosjyre Støtte til professoratstilling v/ AHO Støtte til Standard Norge Ny hjemmeside Nye EPDer / årsavgifter Masteprosjekt/DesignPilot Barrier Pluss Forsikringavtale (advokat) 8 8 Momssvindelsaken 102 Støtte til film om stålingeniør Støtte til BAS, kjøp sveisemaskin SISVI-prosjektet (miljø) Stillingsannonsering 18 Flyttekostnader 7 5 Sum Resultat Avvik side 11

Den Norske Stålgruppen

Den Norske Stålgruppen Den Norske Stålgruppen Årsrapport 5. juni 2013 12. juni 2014 Innhold Stålgruppens organisasjon og administrasjon 2 Aktiviteter 4 Stålgruppens medlemmer 7 Den norske Stålgruppen er en selvstendig og ideell

Detaljer

Norge Rundt. Faglige aktiviteter Stålprosjekter siste år. ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund

Norge Rundt. Faglige aktiviteter Stålprosjekter siste år. ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund Norge Rundt Faglige aktiviteter Stålprosjekter siste år ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund Norsk Stålforbund har promotert bruken av stål siden 1993 Norsk Stålforbund Norsk Stålforbund ble stiftet i 1993

Detaljer

Rapport til. Norsk Stålforbund s Årsmøte. 24. april 2014. om virksomheten fra. 24. april 2013 til 24. april 2014. Handlingsplan, regnskap for 2013 og

Rapport til. Norsk Stålforbund s Årsmøte. 24. april 2014. om virksomheten fra. 24. april 2013 til 24. april 2014. Handlingsplan, regnskap for 2013 og Vår dato: 27. mars 2014 Vår ref.: Kjetil Myhre Rapport til Norsk Stålforbund s Årsmøte 24. april 2014 om virksomheten fra 24. april 2013 til 24. april 2014 Handlingsplan, regnskap for 2013 og budsjett

Detaljer

Rapport til. 20. april april 2016 til 20. april Handlingsplan, regnskap for 2016 og. budsjett for 2017

Rapport til. 20. april april 2016 til 20. april Handlingsplan, regnskap for 2016 og. budsjett for 2017 Vår dato: 23. mars 2017 Vår ref.: Kjetil Myhre Rapport til Norsk Stålforbund s Årsmøte 20. april 2017 om virksomheten fra 21. april 2016 til 20. april 2017 Handlingsplan, regnskap for 2016 og budsjett

Detaljer

Norge Rundt. - faglige aktiviteter - statistikker - stålprosjekter siste år ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund

Norge Rundt. - faglige aktiviteter - statistikker - stålprosjekter siste år ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund Norge Rundt - faglige aktiviteter - statistikker - stålprosjekter siste år ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund Norsk Stålforbund har promotert bruken av stål siden 1993 Norsk Stålforbund Norsk Stålforbund

Detaljer

Rapport til. 21. april april 2015 til 21. april Handlingsplan, regnskap for 2015 og. budsjett for 2016

Rapport til. 21. april april 2015 til 21. april Handlingsplan, regnskap for 2015 og. budsjett for 2016 Vår dato: 18. mars Vår ref.: Kjetil Myhre Rapport til Norsk Stålforbund s Årsmøte 21. april 2016 om virksomheten fra 16. april til 21. april 2016 Handlingsplan, regnskap for og budsjett for 2016 side 1

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner

INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Vi innkaller herved personlig- og bedriftsmedlemmer til årsmøte Torsdag 24. april kl. 1700 Klubben, 9. etg., i Ingeniørenes hus, Kronprinsensgt.

Detaljer

Veileder til CE-merking av stålkonstruksjoner

Veileder til CE-merking av stålkonstruksjoner Veileder til CE-merking av stålkonstruksjoner 2. utgave 2013 Norsk Stålforbund Norsk Stålforbund www.stalforbund.com 1 Veileder til CE-merking av stålkonstruksjoner 2. utgave 2013 Hovedredaktør: Kjetil

Detaljer

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Vi innkaller herved personlige- og bedriftsmedlemmer til årsmøte onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Program:

Detaljer

Miljødeklarasjoner (EPD) for stålkonstruksjoner

Miljødeklarasjoner (EPD) for stålkonstruksjoner Miljødeklarasjoner (EPD) for stålkonstruksjoner Ved Michael M. Jensen, Masterkandidat Program for Industriell Økologi Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU Michael M. Jensen - Hva

Detaljer

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Vi innkaller herved personlige- og bedriftsmedlemmer til årsmøte onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Program:

Detaljer

Norge Rundt. ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund

Norge Rundt. ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund Norge Rundt ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund Norsk Stålforbund Norsk stålforbund er en selvstendig interesse- og serviceorganisasjon for stålbransjen Tidligere tilknyttet og eid av NTS og Standard Norge.

Detaljer

Norge Rundt. ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund

Norge Rundt. ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund Norge Rundt ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund Norsk Stålforbund har promotert bruken av stål siden 1993 Norsk Stålforbund Norsk Stålforbund ble stiftet i 1993 Tidligere tilknyttet NTS og Standard Norge

Detaljer

Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger Praktiske opplysninger Prosjektering av stålkonstruksjoner iht 84252281 Tromsø: Tirsdag 14. oktober. Quality Hotel Saga 84254281 Trondheim: Tirsdag 4. november. Britannia Hotel 84257281 Oslo: Tirsdag 2.

Detaljer

Status på utgivelse av Eurokoder

Status på utgivelse av Eurokoder Nye Eurokoder. Status Ståldag 2008 Gunnar Solland, Det e Veritas Onsdag 29. oktober, Grand Hotel, Oslo Status på utgivelse av Eurokoder I det følgende vil status på de viktigste standardene vedrørende

Detaljer

For påmelding, benytt gjerne vår fax: 22 94 75 01 eller e-post: registrering@tekna.no

For påmelding, benytt gjerne vår fax: 22 94 75 01 eller e-post: registrering@tekna.no For påmelding, benytt gjerne vår fax: 22 94 75 01 eller e-post: registrering@tekna.no BENYTT BLOKKBOKSTAVER P Å M E L D I N G Kurs 54256281 Beregning og dimensjonering mht jordskjelvbelastninger Tid og

Detaljer

Stålprosjekter landet rundt

Stålprosjekter landet rundt Stålprosjekter landet rundt Faglige aktiviteter Markedstall og prognoser Prosjekter siste år ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund Forbundet Norsk Stålforbund Formål: Å fremme bruken av stål ved å spre kunnskaper

Detaljer

Når vil Eurokodene bli tatt i bruk? av Kjetil Myhre, Daglig Leder i Norsk Stålforbund

Når vil Eurokodene bli tatt i bruk? av Kjetil Myhre, Daglig Leder i Norsk Stålforbund Norwegian Steel Association Vår dato: 02.10.2006 Vår ref.: KM STÅLNY(TT)HETSBREV nr. 3-2006 Klart for tidenes Ståldag - og jubileumsbankett Norsk Ståldag som finner sted på Grand Hotel i Oslo 12. oktober,

Detaljer

Norge Rundt. ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund

Norge Rundt. ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund Norge Rundt ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund Norsk Stålforbund Norsk stålforbund er en selvstendig interesse- og serviceorganisasjon for stålbransjen Tidligere tilknyttet og eid av NTS og Standard Norge.

Detaljer

Dimensjonering av brannbeskyttelse

Dimensjonering av brannbeskyttelse FAGSEMINAR BRANNSIKRING 10. oktober 2012 Dimensjonering av brannbeskyttelse Ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund Norsk Stålforbund har promotert bruken av stål siden 1993 Norsk Stålforbund Norsk stålforbund

Detaljer

NS 3516 Utførelse av trekonstruksjoner

NS 3516 Utførelse av trekonstruksjoner Standard Morgen, 26. mai 2016 NS 3516 Utførelse av trekonstruksjoner VIVIAN MELØYSUND Innhold Standard Norge Hvorfor har vi behov for en utførelsesstandard for trekonstruksjoner? Standardiseringsprosessen

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Nye Eurokoder. Norsk Ståldag 2007. Gunnar Solland, Det Norske Veritas Torsdag 18. oktober,grand Hotel, Oslo. Eurokoder og tilsvarende NS

Nye Eurokoder. Norsk Ståldag 2007. Gunnar Solland, Det Norske Veritas Torsdag 18. oktober,grand Hotel, Oslo. Eurokoder og tilsvarende NS Nye Eurokoder Norsk Ståldag 2007 Gunnar Solland, Det Norske Veritas Torsdag 18. oktober,grand Hotel, Oslo Eurokoder og tilsvarende NS Slide 2 1 Nasjonale tillegg Alle Eurokodene må ha et nasjonalt tillegg

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2017-2022 (Rev. 9.2.2017) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2017-2022... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi... 2

Detaljer

Ny norsk standard for stillas - status

Ny norsk standard for stillas - status Tom Erik Larsen, Standard Norge Ny norsk standard for stillas - status STILLASDAGENE 2012 Standardisering - intet nytt I Indusdalen var mursteinsmålene standardiserte allerede for 4000 år siden Det var

Detaljer

Nordiske Komposittdager Ålborg. Kompositt relaterte prosjekter i Norden. Eksempler på prosjekter prioritert av bransjen.

Nordiske Komposittdager Ålborg. Kompositt relaterte prosjekter i Norden. Eksempler på prosjekter prioritert av bransjen. Nordiske Komposittdager Ålborg Tirsdag 26. august 2008 Paal Fischenich Daglig leder Norsk Komposittforbund Kompositt relaterte prosjekter i Norden. Eksempler på prosjekter prioritert av bransjen. Prosjekter

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. 2015-02-05) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE

NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE Tilsluttet: TEKNA Norsk Jord- og Fjellteknisk Forbund International Society for Rock Mechanics International Association for Engineering Geology and the Environment Norwegian Group

Detaljer

Stål Håndbok. Del 3: 2010. Konstruksjoner av stål. 3. utgave. Norsk Stålforbund www.stalforbund.com

Stål Håndbok. Del 3: 2010. Konstruksjoner av stål. 3. utgave. Norsk Stålforbund www.stalforbund.com Stål Håndbok Del 3: 2010 Konstruksjoner av stål 3. utgave Hovedredaktør: Dr. ing. Bjørn Aasen, Norconsult Redaksjonskomite: Gry Hege Svarliaunet, Høgskoen i Sør Trøndelag Bjørn Bringaker, Universitetet

Detaljer

ÅRSMØTE. Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900. Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika

ÅRSMØTE. Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900. Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika ÅRSMØTE Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900 Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika Dagsorden: 16:00-17:00 Del 1: Årsmøte 1. Åpning 2. Årsberetning 2013 3. Regnskap 2013 4.

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2014 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 ÅRSBERETNING FOR NORSK DYSTONIFORENING 2014 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan

Detaljer

Bedre grunnlag for valg av miljøvennlige byggevarer III

Bedre grunnlag for valg av miljøvennlige byggevarer III Bedre grunnlag for valg av miljøvennlige byggevarer III Milepælrapport EPD-Norge prosjekt 9003 Oslo, den 1. september 2015 Næringslivets stiftelse for miljødeklarasjoner www.epd-norge.no 1 1. Sammendrag

Detaljer

(7) Detaljprosjektering

(7) Detaljprosjektering Lisbet Landfald, FBA 7.-8. januar2014 (7) Detaljprosjektering RELEVANTE EUROKODER Innhold Om standarder og standardisering - Du kan påvirke utviklingen Forankring i lov og forskrift - Standarder er frivillige

Detaljer

Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger Praktiske opplysninger Fire Safety Design in Buildings Tid og sted: 23.- 24. april. Vika Konferansesenter, Oslo Påmeldingsfrist: 15. april Kurs 84203281 Prosjektering av stålkonstruksjoner iht Tid og sted:

Detaljer

Standardisering stillas

Standardisering stillas Standardisering stillas Tom Erik Larsen Standard Norge Standardisering er helt naturlig Bilde inn her. tenk deg en verden uten Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon Etablert i 2003 En

Detaljer

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 2 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2004 Innledning Handlingsplanen er et

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #09/15

REFERAT STYREMØTE #09/15 Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norwegian Association of Medical Physics Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@nfmf.org Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til medlemmene i NFMF Oslo,

Detaljer

Oslo, den 03.07.2015. Næringslivets stiftelse for miljødeklarasjoner. Bedre grunnlag for valg av miljøvennlige byggevarer II. Sluttrapport 2013/4935-4

Oslo, den 03.07.2015. Næringslivets stiftelse for miljødeklarasjoner. Bedre grunnlag for valg av miljøvennlige byggevarer II. Sluttrapport 2013/4935-4 Bedre grunnlag for valg av miljøvennlige byggevarer II Sluttrapport Mutual recognition between IBU and EPD Norway Oslo, den 03.07.2015 Næringslivets stiftelse for miljødeklarasjoner www.epd-norge.no 1

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. av 27. feb. 2012) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Jan Karlsen/Kontrollrådet

Jan Karlsen/Kontrollrådet NTNU KURSDAGENE 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670 - Utførelse av betongkonstruksjoner (3) Sertifisering av varer og komponenter som inngår i bygget Jan Karlsen/Kontrollrådet www.kontrollbetong.no Kvalitetssikring

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2015 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2015 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2015 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2016 ble avholdt 31. mai 2016 i Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble vedtatt. Styret Styret har i

Detaljer

Stålkurs høsten 2007

Stålkurs høsten 2007 Stålkurs høsten 2007 Prosjektering og dimensjonering av stålkonstruksjoner for jordskjelvbelastninger - Earthquake Resistence Structures - Eurocode 8 - National Annex for Norway Onsdag 7. november, Ingeniørenes

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

ÅRSMØTE. Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900. Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika

ÅRSMØTE. Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900. Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika ÅRSMØTE Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900 Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika Dagsorden: 16:00-17:00 Del 1: Årsmøte 1. Åpning 2. Årsberetning 2013 3. Regnskap 2013 4.

Detaljer

Norge rundt 2005. Aktiviteten i Norsk Stålforbund Marked Bygg og broer

Norge rundt 2005. Aktiviteten i Norsk Stålforbund Marked Bygg og broer Norge rundt 2005 Aktiviteten i Norsk Stålforbund Marked Bygg og broer Forbundet Norsk Stålforbund Formål: Å fremme bruken av stål ved å spre kunnskaper om stål og dets anvendelse i alle typer konstruksjoner

Detaljer

Krav til CE-merking på peler fra 1. juli, hvilke fordeler er dette for kunden? Harald Ihler

Krav til CE-merking på peler fra 1. juli, hvilke fordeler er dette for kunden? Harald Ihler Krav til CE-merking på peler fra 1. juli, hvilke fordeler er dette for kunden? Harald Ihler 1 www.ruukki.no Harald Ihler 20.03.2014 Presentasjonens innhold Har vi ikke hørt dette før? Kort om innføring

Detaljer

Krav til verkstedet og dets underleverandører

Krav til verkstedet og dets underleverandører Norsk Ståldag 2011 Krav til verkstedet og dets underleverandører Konsekvenser av CE-merkingsstandarden NS-EN 1090-1 Einar Braathu, Materialassistanse Innhold Generell informasjon om CE-merking og EN 1090-1

Detaljer

NS 9700 Stillaser og inndekkede konstruksjoner TOM ERIK LARSEN STANDARD NORGE GEIR GULE SEF

NS 9700 Stillaser og inndekkede konstruksjoner TOM ERIK LARSEN STANDARD NORGE GEIR GULE SEF NS 9700 Stillaser og inndekkede konstruksjoner TOM ERIK LARSEN STANDARD NORGE GEIR GULE SEF Er det behov for enda flere standarder?? 2 NS 9700 BAKGRUNN Flere eksisterende standarder som omhandler stillas,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2012 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2012 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2012 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2012 ble avholdt 17. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble

Detaljer

Hva er en harmonisert standard?

Hva er en harmonisert standard? Januar 2014 Hva er en harmonisert standard? JACOB MEHUS, STANDARD NORGE Standard Norge Privat, uavhengig og non-profit medlemsorganisasjon Etablert i 2003 - med røtter tilbake til 1923 Utvikler standarder

Detaljer

Onsdag 6. juni 2007 KL. 16.30

Onsdag 6. juni 2007 KL. 16.30 Kjære medlem, I samarbeid med Wärtsilä Norway AS, inviterer Marinteknisk Selskap sine medlemmer til ÅRSMØTE MED PÅFØLGENDE BÅTTUR D/S BØRØYSUND Onsdag 6. juni 2007 KL. 16.30 Sted: Dagsorden Kl. 16.30 Ingeniørenes

Detaljer

BA 2015 Oscar - 28.11

BA 2015 Oscar - 28.11 BA 2015 Oscar - 28.11 Alexander Smidt Olsen alexander.smidt.olsen@metier.no MISJON: «Hensikten med BA 2015 er å målbart forbedre leveringsevnen innen bygg og anlegg» BA 2015 er et program innenfor bygg

Detaljer

Norsk Komposittforbund

Norsk Komposittforbund Norsk Komposittforbund Stiftet 01.01.2000 47 medlemsbedrifter Sekretariat i Fredrikstad ledet av Paal Fischenich Styrets leder: Nere Skomedal, Umoe Mandal Styremedlemmer: Morten Johannesen (Vestfold Plastindustri),

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Utestående fordringer Driftskonto DnBNOR Sparekonto Storebrand Bank Sum eiendeler

Utestående fordringer Driftskonto DnBNOR Sparekonto Storebrand Bank Sum eiendeler REGNSKAP 2011 FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING Budsjett 2011 Inntekter Regnskap 2011 Regnskap 2010 428 000 Kontingenter inkl IAA, seksjoner i IAA og GC 457 852 424 980 15 000 Medlemsmøter ekskl. årsmøte 17

Detaljer

Norge rundt 2004. Aktiviteten i Norsk Stålforbund Marked Bygg og broer

Norge rundt 2004. Aktiviteten i Norsk Stålforbund Marked Bygg og broer Norge rundt 2004 Aktiviteten i Norsk Stålforbund Marked Bygg og broer Forbundet Norsk Stålforbund Formål: Å fremme bruken av stål ved å spre kunnskaper om stål og dets anvendelse i alle typer konstruksjoner.

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE 2013

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE 2013 TID: TORSDAG 14. MARS kl 15.00 STED: OLYMPIATOPPEN, MØTEROM «NORSK TIPPING», Sognsveien 228 Saksliste: 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer til å underskrive

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2014 ble avholdt 28. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble

Detaljer

Velkommen til årets mest inspirerende og motiverende BIM Event

Velkommen til årets mest inspirerende og motiverende BIM Event Velkommen til årets mest inspirerende og motiverende BIM Event Sted: Thon Hotel Opera, Ved Oslo S. 19 minutter fra Oslo Lufthavn. EDRMedeso ønsker med årets konferanse å fokusere på: Nyheter i den nye

Detaljer

Kopi til: Marit Due Langaas, Knut Grefstad, ledere og sekretærer i Utvalg 32 i de andre NVF landene,

Kopi til: Marit Due Langaas, Knut Grefstad, ledere og sekretærer i Utvalg 32 i de andre NVF landene, Møtereferat Møte: Utvalg for Bruer Tid Tirsdag, 13. april 2010, Møte: kl. 18.00 til 20.00 Sted SAS Radisson Bryggen, Bergen Møteleder: Referent: Tilstede: Morten Wright Hansen Olav Lahus Kurt Arild Solaas

Detaljer

International seminar on joint design according to Eurocode 3, part 1.8

International seminar on joint design according to Eurocode 3, part 1.8 Folder 1-1-05 06.01.05 09:26 Side 1 Forhåndsvarsel om kommende seminar våren 2005 Early notice on upcoming seminar spring 2005 International seminar on joint design according to Eurocode 3, part 1.8 Wednesday

Detaljer

NORSKE SYKEHUSFARMASØYTERS FORENING (NSF) - en oversikt. Frank Jørgensen Leder NSF Mars 2015

NORSKE SYKEHUSFARMASØYTERS FORENING (NSF) - en oversikt. Frank Jørgensen Leder NSF Mars 2015 NORSKE SYKEHUSFARMASØYTERS FORENING (NSF) - en oversikt Frank Jørgensen Leder NSF Mars 2015 NSF Foreningen er en farmasifaglig og uavhengig landsomfattende sammenslutning Oppgave: Å virke for sykehusfarmasiens

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Krav til kompetanse (3) Foreleser: Magne Maage

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Velkommen til årets mest inspirerende og motiverende BIM Event

Velkommen til årets mest inspirerende og motiverende BIM Event Velkommen til årets mest inspirerende og motiverende BIM Event Sted: Thon Hotel Opera, Ved Oslo S. 19 minutter fra Oslo Lufthavn. EDRMedeso ønsker med årets konferanse å fokusere på: Nyheter i den nye

Detaljer

AKTIVITET STATUS OPPGAVER ANSVAR

AKTIVITET STATUS OPPGAVER ANSVAR Sak 10 NLA ARBEIDSPLAN 2010 - TABELL AKTIVITET STATUS OPPGAVER ANSVAR 1 STYRKE PROFIL 1-1 Synliggjøre profesjonen arbeider for å synliggjøre profesjonen ved å bidra til økt medieomtale av NLA, landskapsarkitekter

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for.

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for. STRATEGIPLAN for perioden 2011-2013 Utarbeidet av Styret i Norsk dystoniforening Dystoni er et felles navn på en gruppe symptomer som kjennetegnes ved ufrivillig muskelaktivitet, som fører til gjentatte

Detaljer

Sponsor- og Utstillerinformasjon

Sponsor- og Utstillerinformasjon Sponsor- og Utstillerinformasjon Dato: 9.-11. februar Sted: Radisson SAS Scandinavia Hotel Holbergsgt. 30 Invitasjon til sponsorer og utstillere Dataforeningen er Norges største IT-faglige forening - et

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad.

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 har for FSF-Harstad vært litt turbulent, siden vi ikke fikk valgt ny leder ved det ordinære årsmøtet i januar 2014. Møtevirksomheten ble lagt på is frem

Detaljer

Artikkel 1 Navn og formål

Artikkel 1 Navn og formål Revidert siste gang April 2009 Artikkel 1 Navn og formål Seksjon 1 Navn Organisasjonens navn er TETRA-forum Norge. Seksjon 2 Formål Organisasjonens hovedformål er å være en viktig bidragsyter i arbeidet

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VEDTEKTER FOR VA OG VVS PRODUSENTENE VVP Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VA- og VVS produsentene VVP Telefon: (+47)

Detaljer

Nasjonale og internasjonale standardiseringsorganisasjoner

Nasjonale og internasjonale standardiseringsorganisasjoner Nasjonale og internasjonale standardiseringsorganisasjoner IEC CENELEC ISO CEN ITU ETSI Norsk Elektroteknisk Komite Standard Norge Post- og teletilsynet Hva er CEN? Etablert på 70-tallet 30 nasjonale medlemmer

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte ble avholdt 6. juni 2013 i Multiconsult sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble vedtatt.

Detaljer

-3 000 Resultat 52 673 348 184

-3 000 Resultat 52 673 348 184 REGNSKAP 2013 FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING Budsjett 2013 Inntekter Regnskap 2013 Regnskap 2012 450 000 Kontingenter inkl IAA, seksjoner i IAA og GC 446 700 449 325 0 Medlemsmøter ekskl. årsmøte 14 400

Detaljer

Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1

Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1 Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1 Innholdsfortegnelse Innledning!...!2! DEL I Generell informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner!...!3! Hva er prefabrikkerte stålkonstruksjoner?!...!3!

Detaljer

Sertifisering og CE-merking av lastbærene komponenter av stål ihht NS-EN 1090-1

Sertifisering og CE-merking av lastbærene komponenter av stål ihht NS-EN 1090-1 Informasjon fra Sertifisering og CE-merking av lastbærene komponenter av stål ihht NS-EN 1090-1 CE-merking av byggevarer 2. utgave 2013 CE-merking er et system for produktmerking i EU-området (EU og EØS),

Detaljer

Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd. År 2008

Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd. År 2008 Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd År 2008 Navn: (gruppens navn) 66 Gruppe for Selvstendig Næringsdrivende Omtale av årets aktivitet: (prosa om gruppens aktivitet) 1: Om

Detaljer

Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet

Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet Kontingentsatser 2011 Lik kontingent som i 2010: Hovedmedlem: 290 kr ved fornyelse, 150 kr ved nyverving Husstand: 50 kr (lik sats for nyverving og fornyelse

Detaljer

Utgiver: Norsk Trevare, Boks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo

Utgiver: Norsk Trevare, Boks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo Utgiver: Norsk Trevare, Boks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo ntl@bnl.no www.trevare.no CE-merking av byggevarer Utgave 28. juni 2013 Utgiver: Norsk Trevare, Boks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo Trappemanualen er

Detaljer

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Kvitfjell, 020214 ÅRSMØTEREFERAT 2015 Norsk Forening

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2011 Styrets sammensetning for 2011: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Jasmina Hafizovic Cavka SINTEF

Detaljer

Ruukki peledag 20 mars 2014. www.ruukki.no/infra Jan Andreassen EXTERNAL 17/03/2014

Ruukki peledag 20 mars 2014. www.ruukki.no/infra Jan Andreassen EXTERNAL 17/03/2014 Ruukki peledag 20 mars 2014 1 www.ruukki.no/infra Jan Andreassen EXTERNAL 17/03/2014 CE-merking Sertifikat utstedes av et kontrollorgan etter en innledende inspeksjon av produsentens anlegg og system for

Detaljer

Hva sier NS-EN 1717 om krav til tilbakeslagssikring?

Hva sier NS-EN 1717 om krav til tilbakeslagssikring? 31. august 2015 Hva sier NS-EN 1717 om krav til tilbakeslagssikring? OG LITT OM STANDARDER OG STANDARD NORGE Litt om standarder og Standard Norge 01 Standarder bidrar til.. Bærekraft Innovasjon Forenkling

Detaljer

NORSK BETONGDAG 2009

NORSK BETONGDAG 2009 NORSK BETONGDAG 2009 November 08 Norsk Betongforening Åpne faglige møter og seminarer Kurs Norsk Betongdag Nasjonale og internasjonale konferanser NB Publikasjoner Forskning og Utvikling Stipender Nordisk

Detaljer

Årsmelding FAU Ådnamarka skole

Årsmelding FAU Ådnamarka skole Årsmelding FAU Ådnamarka skole 2015-2016 FAU har avholdt 5 møter for skoleåret 2015-2016. FAU har bestått av følgende medlemmer i 2015-2016. Styret: Frode Instefjord Leder fidog66@gmail.com 41534112 3.tr

Detaljer

4. Styrets forslag til årsberetning og regnskap 2013. Faglig årsrapport fra Tekna Havbruk. 1: Om grupperingen Antall medlemmer: 250

4. Styrets forslag til årsberetning og regnskap 2013. Faglig årsrapport fra Tekna Havbruk. 1: Om grupperingen Antall medlemmer: 250 4. Styrets forslag til årsberetning og regnskap 2013 Faglig årsrapport fra 1: Om grupperingen Antall medlemmer: 250 Antall styremøter: 4 + 1 (årsmøtet) Styrets medlemmer: Tommy Ludvigsen Mads Martinsen

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE (NBG)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE (NBG) NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE Tilsluttet: TEKNA Norsk Jord- og Fjellteknisk Forbund International Society for Rock Mechanics International Association for Engineering Geology and the Environment INNKALLING

Detaljer

KOMMENTARER TIL BUDSJETTET FOR 2009 FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING

KOMMENTARER TIL BUDSJETTET FOR 2009 FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING BUDSJETT 2009 FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING KOMMENTARER TIL BUDSJETTET FOR 2009 FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING Inntekter Budsjett 2009 Kontingenter inkl IAA, seksjoner i IAA og GC 410.000 Medlemsmøter ekskl.

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 2 av 6 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2005 I inneværende år er Tekna Bergen

Detaljer

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE! I SAMARBEID MED!

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE! I SAMARBEID MED! VELKOMMEN TIL buildingsmart NOR MEDLEMSMØTE I SAMARBEID MED NORS BYGG OG EIENDOMSFORENING (NBEF) LYSAKER 17.09.2015 BUILDINGSMART NOR buildingsmart NOR Næringens forening for standardisert digitalisering

Detaljer

NADim og NAFun seminar

NADim og NAFun seminar NADim og NAFun seminar Funksjonskrav og CEN-standarder i vegsektoren 10. November 2005 Implementering av kommende CENstandarder Leif Bakløkk Statens vegvesen Vegdirektoratet Hva innebærer de nye standardene?

Detaljer

Samhandlingsprosjektet Etablert i 2006

Samhandlingsprosjektet Etablert i 2006 Samhandlingsprosjektet Etablert i 2006 Formål: Effektivisere utbyggingsprosjekter i regi av Statens vegvesen Metode: Endre arbeidsmåter gjennom nye krav i styrende dokumenter Bjørvikaprosjektet har med

Detaljer