Norge Rundt. ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norge Rundt. ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund"

Transkript

1 Norge Rundt ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund

2 Norsk Stålforbund har promotert bruken av stål siden 1993

3 Norsk Stålforbund Norsk Stålforbund ble stiftet i 1993 Tidligere tilknyttet NTS og Standard Norge Selvstendig interesseorganisasjon fra 2008 Kontor i Arbins gate 2, Oslo Virksomheten ledes av daglig leder: Kjetil Myhre Finansieres gjennom medlemskontingenter og salg av publikasjoner, kursvirksomhet, statistikk og internetttjenester m.m.

4 Norsk Stålforbund Norsk stålforbund er en selvstendig interesse- og serviceorganisasjon for stålbransjen Formål: - Å fremme bruken av stål ved å spre kunnskaper om stål og dets anvendelse i alle typer konstruksjoner - Norsk Stålforbund skal fungere som et kompetansesenter for bruk av stål

5 Norsk Stålforbund Basismedlemmer: Stålklubben Stål og Metallgross. Forening Den norske Stålgruppen Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Øvrige foreninger: Nordic Galvanizers Industrigruppen Stålbygg (IGS) I tillegg en rekke enkeltbedrifter

6 Norsk Stålforbund 101 medlemmer - herav 18 nye i 2011: JHS Engineering AS Betonmast Anlegg AS LECOR Stålteknik AB Sveisemekanikk AS Trondheim Stål AS Rosmek AS Norbridge AS TALITOR AS Fiskum Plate & Sveiseverksted Øysand Stål AS Skar Industriservice AS Brigt Lode Teknologi AS Borg Byggmontering AS EuroHall IPOA AS Vestby Sveis og Industriservice AS Cerum AS Ivar Bråthen Mekaniske AS

7 Norsk Stålforbund Den norske Stålgruppen Enkeltmedlemmer Stålklubben (Produsenter) Norsk Stålforbund Norsk Forening for Stålkonstr. = eget styre IGS Nordic Galvan Stål og metallgross forening = eget styre med egen økonomi

8 Norsk Stålforbund Medlemmer 2011 (antall bedrifter)

9 Norsk Stålforbund Styret: John Børge Halvorsen Peter Söderqvist Trond Brynhildsen Gunnar Solland Andreas Bure Christian Holthe Reidar Gifstad Björn Uppfeldt Kjetil Myhre Ruukki Norge AS, Formann Norsk Stål AS (Stål- og Metallgross. forening Ruukki Construction (Den norske Stålgruppen) DNV (Norsk Forening for Stålkonstruksjoner) IGS (andre) Standard Norge ArcelorMittal Long Commercial Norway AS Stålbyggnadsinstitutet Sekretær

10 Aktiviteter Kompetanse og rekruttering Knytte faglige nettverk Internasjonalt arbeid Standardisering Informasjon og orakeltjeneste Statistikk-tjenester: import og prisindekser Kvalitetssikring / godkjenning Utvikling og salg av bøker og publikasjoner Priskonkurranser Annet: Sekretariatfunksjon for Stålgruppen.

11 Hovedaktiviteter 2010/11 Prosjektet Sikre bygg : Informere om ny EN 1090 Utgivelse av Materialteknikk Offshore del 1 og 2 Utgivelse av brosjyren om Cor-ten Oversetting av NS-EN 1090 del 1 og del 2 til norsk Revisjon og utgivelse av Stål Håndbok Del 3 Revisjon av Godkjenningsordningen Ny nasjonal godkjenning av Sveisekoordinatorer Nytt kontrollorgan for sertifisering av FPC Stålkonstruksjonsprisen og studentprisen Bladet Nyheter om Stålbyggnad i større utgave

12 Kommende aktiviteter Nordic Steel 5-7. sept 2012: 225 abstrakter mottatt + Nordic Steel and Metal Stockholders Day 2012 Ny publikasjon: Guide til CE-merking av stålkonstruksjoner Ny sjekkliste: Sertifisering av produsentens FPC Ny: eksempel på FPC Nominasjon til Europeisk stålbrupris 2012 Nordisk og europeisk miljøarbeid Informere om Futurebuild og BREEAM Utvikle læremateriell for byggmontasje

13 Sikre bygg I og II Sikre bygg I formål: informere bestillere, prosjekterende og utførende om de krav som er satt til utførelsen i ny NS-EN 1090 få flere eiere, utbyggere og entreprenører til å etterspørre bedrifter som kan dokumentere sin kompetanse eller er Godkjent for utførelse etter Stålforbundets ordning få flere stålentreprenørene til å søke om å bli Godkjent for utførelse Sikre bygg II formål: informere om krav til sertifisering og CE-merking av stålkonstruksj.

14 Del 3: 2010 Utgivelser 2010

15 Utgivelser 2010

16 Utgivelser 2011

17 Øvrige publikasjoner Del 3: 2010

18 SBI s detaljhåndbokserie SBIs detaljhåndbokserie er nå tilpasset nye Eurokoder og den første publikasjonen i serien, Pelarskarv, er nå klar. De neste 6 delene er klare ved årsskiftet. De 7 delene er: 1. Pelarfot 2. Pelarskarv (er klar) 3. Balk-pelarinfästning 4. Ramhörn och pelartopp 5. Balkskarv 6. Balk-balkinfästning 7. Stånginfästning

19 EPD er 4+4

20 Supplerende kontraktsbestemmelser

21 Godkjenningsordningen Norsk Stålforbund innførte i 2002 en ny godkjennelsesordning for stålentreprenører Hensikten med godkjennelsesordningen er å sikre at stålentreprenører har en definert minimum kompetanse, kapasitet og økonomi, og at bedriften kjenner og følger relevante deler av NS-EN 1090 Utførelse av stålkonstruksjoner Del 2 Tekniske krav til stålkonstruksjoner, inkludert kravene i refererte standarder Hittil er 3 bedrifter godkjent ihht NS-EN og 3 bedrifter er godkjent ihht NS 3464 Norsk Stålforbund bistår og hjelper medlemsbedrifter i forbindelse med godkjenningsprosessen og utførelseskrav.

22 Norsk/Svensk samarbeidsprosjekt Stålforbundet har siden 2006 samarbeidet med SBI om tidsskriftet Nyheter om Stålbyggnad Utkommer 4 ganger i året. Opplag: 6500 Svenske, Norske og Internasjonale nyheter Gratis utgivelse, norske abonnenter Finansiert gjennom annonsesalg Norsk redaksjon: - Framskaffe norske artikler / reportasjer - Lese korrektur - Vedlikeholde abonnementsliste - Promotere annonsesalg

23 Norsk Stålkonstruksjonspris

24 Norske Arkitektstudenters Stålkonstruksjonspris 2005: Anders Espen Bærheim, AHO "P(t)ower of the rings" 2009: Knut Gullbrand Borgen, AHO "Farnes rasteplass". 2007: Isak Johan Iversen, AHO "Ny bro over Drammenselva" 2011: Sverre Mæx Hegrenæs Stenersen, NTNU "Gjenbruk av oljeplattformer en mulighetsstudie".

25 Kurs og arrangementer halvår 2011 Temakveld: Offshore Flytere - En ny boom? Kurs: Eurokode 3 Del 1-1: Allmenne regler / bygninger (Kr.sand) Kurs: Eurokode 3 Del 1-8: Knutepunkter og forbindelser (Kr.sand) Kurs: Eurokode 3 Del 1-1: Allmenne regler / bygninger (Molde) Kurs: Eurokode 3 Del 1-8: Knutepunkter og forbindelser (Molde) Seminar: Design av konstruksjoner for arktisk miljø Kurs: Eurokode 3-1-5: Dimensjonering av platekonstruksjoner Årsmøter med arkitektur-foredrag & vinsmaking med lett bevertning Lastkurs: egenvekt, nyttelast, snø, vind, jordskjelv, brann, ulykke, kraner & maskineri Seminar: Materialer og bestandighet Kurs: Eurokode 3 Del 1-1: Allmenne regler / bygninger (Oslo) Kurs: Eurokode 3 Del 1-8: Knutepunkter og forbindelser (Oslo) Konferanse: Norsk Offshoredag 2011 Studietur til Lisboa Temakveld: Stålmaterialer: Problemstillinger ved valg, innkjøp og oppfølging

26 Kurs og arrangementer halvår 2011 Temakveld: Eksplosjonssikkerhet i lys av gjeldende regelverk Studietur til Barcelona og Valencia Seminar Sikre Bygg II: Sertifisering og CE-merking ihht NS-EN Kurs: Brannteknisk dimensjonering av stålkonstruksjoner Konferanse: Norsk Ståldag 2011 m/ studiebesøk til Statoils nybygg på Fornebu 2-dagers kurs: Prosjektering av offshore stålkonstruksjoner for løfteoperasjoner 2 dagers kurs: Subsea produksjonssystemer Temakveld: Utnyttelse av bølgeenergi potensiale, utfordringer og status 2-dagers kurs: Praktisk prosjektering av stålbygg: kontorbygg og lagerbygg. 2-dagers kurs: Levetidsforlengelse og reparasjon for offshorekonstruksjoner Kurs: Stålmaterialer: Problemstillinger ved valg, innkjøp og oppfølging Kurs: Samvirkedekker av stål og betong Temakveld: Testmetoder for utmatting Kurs: Eurokode 3 Del 1-1: Allmenne regler / bygninger Kurs: Eurokode 3 Del 1-8: Knutepunkter og forbindelser 2-dagers kurs: Utmattingsberegninger iht NORSOK og EK3

27 Internett:

28 Internett:

29 Internett: medlemssider

30 Internett: medlemssider

31 Marked Historiske statistikker

32 Statistikk - Total stålproduksjon i verden 2010: 1415 mill tonn Økning = 15 prosent Kilde: World Steel Association

33 Statistikk - Total stålproduksjon i verden Kilde: World Steel Association

34 Statistikk - Tilførsel, Norge Kilde: SSB

35 Statistikk - Tilførsel, Norge Kilde: SSB

36 Prisindekser Kilde: SSB/Norsk Stålforbund

37 Stål i byggebransjen Kilde: Prognosesenteret

38 Stål i bygg Betong, tre og stål i nye boliger og yrkesbygg, målt i areal Kilde: Prognosesenteret

39 Stål i bygg Betong, tre og stål i nye boliger, målt i areal Kilde: Prognosesenteret

40 Stål i bygg Betong, tre og stål i nye yrkesbygg, målt i areal Kilde: Prognosesenteret

41 Kilde: Prognosesenteret Stål i byggebransjen +15 % +5,9 % +14,3 % +5,1 % -15,3 %

42 Kilde: Prognosesenteret Stål i bygg Stål i nye yrkesbygg, byggtyper; målt i areal

43 Kilde: Prognosesenteret Stål i bygg Stål i nye boliger, byggtyper; målt i areal

44 Stål i byggebransjen Kilde: Prognosesenteret

45 Stål i byggebransjen +23,2% +12,3% +2,5% -1,4% -2,7% +6,7% -25,3 +0,7 +31,3 +6,8 +9,1 +1,1-4,8 +3,3-33,1 +22,5 Kilde: Stålgruppen

46 Stål i byggebransjen +22,4-9,6-27,7 +10,9-24,3 +27,1 Kilde: Stålgruppen

47 Stålprosjekter siste år

48 Aker Solution, nytt kontorbygg ( m2) Stålentreprenør: SL Mekaniske AS Jåttåvågen på Hinna i Stavanger Byggherre: Aker Solution Hoved entreprenør : Hent RIB: Multiconsult Arkitekt: Voll Arkitekter Ca. 400 tonn stål Byggetid april- september 2011 SL har levert og montert søyler og bjelker

49 Aker Solution, nytt kontorbyg Stålentreprenør: SL Mekaniske AS

50 Hammerfest (grunnflate m2) Stålentreprenør: SL Mekaniske AS Byggherre: Polarbasen Hovedentreprenør: Hammerfest entreprenør RIB: Finseth rådgivende ingeniører Ca. 168 tonn stål Byggetid mars juni SL Mek har levert og montert alt stål, brannvegg, takplater og Paroc veggelementer

51 Forus energi, tømmehall Stålentreprenør: SL Mekaniske AS Byggherre: Ivar Arkitekt : Toralf kaada arkitekter. Størrelse totalt kjelhall L= 36 B= 25 H=34 m. tømmehall L=30 B=27 H= 24 Ca. 330 tonn stål søyler oppsveist av plater 700x500x20mm L=34m Ferdigstilles 2012

52 Forus energi, tømmehall Stålentreprenør: SL Mekaniske AS

53 Sandneshallen (Skanska Multihall/flerbrukshall) Stålentreprenør: SL Mekaniske AS Skanska multihall / flerbrukshall Arkitekter :Arkitekt Terje Rørby AS/Biong Arkitekter Størrelse L= 130 B= 64 H= 12m Ca. 300 tonn stål gitterdragere spenn 63,5m a 26ton Paroc veggelementer Ferdig April 2011

54 Sandneshallen Stålentreprenør: SL Mekaniske AS

55 DnB NOR hovedkontor, Oslo Stålentreprenør: Ruukki Construction Byggherre: Oslo S Utvikling AS (OSU) Arkitekt: MVRDV (Nederland) Hovedentr: Vedal Prosjekt AS RIB: Finnmap Oy Areal: m2 over 17 etasjer Bærende stålkonstr: ca tonn Peler: RD piles

56 DnB NOR hovedkontor, Oslo Stålentreprenør: Ruukki Construction

57 DnB NOR Headquarters, Oslo Stålentreprenør: Ruukki Construction

58 Helleren VGS Stålentreprenør: Ruukki Construction Byggherre: Bergen Kommun & Fylkeskommune Arkitekt: KHR Arkitekter A/S (DK) Ruukki levererer og monterer stålstamme 2700 tonn stål Areal: kvm Bygget blir ferdigstilt i 2012.

59 Helleren VGS Stålentreprenør: Ruukki Construction

60 Helleren VGS Stålentreprenør: Ruukki Construction

61 Framo Production Facility, Bergen Stålentreprenør: Ruukki Construction Byggherre: Framo Engineering AS / Horsøy Industrihavn AS Arkitekt: Faaland Arkitekter AS Hovedentr: Veidekke Entreprenør AS RIB / Ruukki: IS-plan Oy, Vantaa Areal: 16,000 m² Bærende stålkonstr: tonn

62 Framo Production Facility, Bergen Stålentreprenør: Ruukki Construction

63 Statoil - nytt kontorbygg, Fornebu Stålentreprenør: Ruukki Construction Byggherre: IT-Fornebu Arkitekt: A-lab Ruukki levererae og monterer stålstamme tonn Areal: kvm kvm parkeringskjeller 9 etasjer og 2800 kontorsplasser Bygning ferdigstilles i 2012

64 Statoil - nytt kontorbygg, Fornebu Stålentreprenør: Ruukki Construction

65 Norway Pelagic Stålentreprenør: Ruukki Construction avd. Fr.stad Byggherre: Huurre Norway AS Nytt sentrallager Trollebø, Vågsøy 287 tonn stål

66 Norway Pelagic Stålentreprenør: Ruukki Construction avd. Fr.stad

67 Rema 1000 Sentrallager Stålentreprenør: Ruukki Construction avd. Fr.stad Utvidelse av lager Trondheim Oppdragsgiver: Norske Stålbygg AS

68 Verkstedhall Horten Stålentreprenør: Ruukki Construction avd. Fr.stad Horten Industripark HIP Oppdragsgiver: Veidekke Entreprenør Avd. Vestfold 130 tonn stål

69 Rema 1000 Narvik Stålentreprenør: Ruukki Construction avd. Fr.stad Stål- og fasadeentreprenør: Panelbygg AS

70 Nytt kjølelager Tine Tunga, Stjørdal Stålentreprenør: Stålfabrikken Skanska Byggherre Tine Midt Norge Arkitekt: Arkitektene Solem og Hartmann Hovedentrepenør: HENT AS. RIB: Stålkonstruksjoner Siv. Ing. Arne Vaslag AS. Stålkonstruksjoner: Ca. 300 tonn.

71 Ny kontorfløy til Statoil NOBS, Stjørdal Stålentreprenør: Stålfabrikken Skanska Byggherre Statoil Arkitekt: Per Knudsen Arkitektkontor AS Hovedentrepenør: HENT AS RIB: Stålkonstruksjoner Sweco Norge AS Stålkonstruksjoner ca 320 tonn

72 Clarion Hotel & Congress, Trondheim Stålentreprenør: Stålfabrikken Skanska Byggherre: Star Property AS/Realinvist AS og E.C Dahls Eiendom AS Totalentreprenør: Skanska Norge AS, region Midt-Norge Arkitekt: Space Group AS Stålkonstruktør: Dr. ing. A. Aas Jakobsen AS

73 Clarion Hotel & Congress, Trondheim Stålentreprenør: Stålfabrikken Skanska

74 Sole Skog Flerbrukshall på Vestby Stålentreprenør: Metacon Industrimek AS Byggherre: Vestby Kommune, Arkitekt: Solem Hartmark Arkitekter AS, Stålkonstruktør og stålentreprenør: Hovedentreprenør: Bermingrud Entreprenør AS Fasade: Ruukkis energipanel

75 Stamsaas: Ny bilbutikk og verksted i Sarpsborg Stålentreprenør: Metacon Industrimek AS Byggherre, Et Steg Foran ved Lars Erichsen Hovedentreprenør: AS Betongbygg Arkitekt: BAS Arkitekter Konstruktør, Metacon Industrimek Grunnflate, 2350 m2 100 tonn stål Hulldekker i 2 etasjer, totalt 2100 m2 Komplett med TRP, isolasjon/tekking og fasader Total byggetid: 5 mnd

76 Storm Klima i Moss, nytt lager, verksted og butikklokale Stålentreprenør: Metacon Industrimek AS Byggherre, Storm Klima Eiendom AS * Hovedentreprenør: AS Betongbygg * ARK: Multiconsult/AS Betongbygg * Konstruktør: Metacon Industrimek AS * Grunnflate: 1400m2 * Hulldekker, 1350m2 * 75 tonn stålkonstruksjoner * HD etasjeskille, TRP/isolasjon/tekking og Sandwich-fasader * Total byggetid råbygg: ca. 3 mnd.

77 DELOITTE (BARCODE) Stålentreprenør: Contiga AS Byggherre: Oslo S Utvikling AS (OSU) Arkitekt: Snøhetta Hovedentreprenør: Vedal Entreprenør AS RIB: Contiga AS Byggeår: Montasjetid: 30 uker Leveranse: Hovedbæresystem i stål og prefab. betong - ca. 550 tonn stål

78 DNB NOR BYGG B (BARCODE) Stålentreprenør: Contiga AS Bjørvika, Oslo Byggherre: Oslo S Utvikling AS (OSU) Arkitekt: A-lab Hovedentreprenør: Vedal Prosjekt AS Byggeår: Montasjetid: 34 uker Leveranse: Hovedbæresystem i stål og prefab. betong - ca. 700 tonn stål

79 SKØYEN NÆRINGSBYGG (BYGG B) Stålentreprenør: Contiga AS Adresse: Karenlyst Allé Byggherre: Skøyen Næringsbygg AS Arkitekt: Arcasa Arkitekter AS Hovedentreprenør: Skanska AS RIB: Contiga AS Byggeår: 2010 Montasjetid: 28 uker Leveranse: Hovedbæresystem i stål og prefab. betong - ca. 500 tonn stål

80 K2 FORNEBU (kontorbygg) Stålentreprenør: Contiga AS Adresse: Fornebuveien Byggherre: Aker Solutions ASA Arkitekt: Voll Arkitekter AS Hovedentreprenør: HENT AS RIB: Rådg. Ing.Finseth AS Byggeår: Montasjetid: ca. 6 mnd. Leveranse: Hovedbæresystem i stål og prefab. betong - ca. 400 tonn stål

81 RISLØKKA KOMPETANSE SENTER Stålentreprenør: Contiga AS Undervisningsbygg Byggherre: OPAK Arkitekt Arktitekt: Arkitektpartner og ARC UNO AS Entreprenør: AF BYGG OSLO RIB: Hjellnes Consult AS Byggeår: Montasjetid: 42 uker Leveranse: Prefab stål og betong

82 TINE MEIERIET Stålentreprenør: Contiga AS Adresse: Kalbakken, Oslo Byggherre: TINE Arkitekt: Astrup og Hellern Arkitekter AS Hovedentreprenør: Vedal Entreprenør AS RIB: Pentacon AS (stål) og Contiga AS (prefab. betong) Byggeår: Montasjetid: sept april 2011 Bæresystem i stål og prefab betong - ca. 750 tonn stål

83 Vulkan scene og søndre kvartal, Oslo Stålentreprenør: Contiga AS Byggherre: Aspelin Ramm Eiendom Arkitekt: Niels Torp AS Hovedentreprenør: AF Byggfornyelse RIB: Contiga AS Byggeår: 2010 Montasjetid: 21 uker Leveranse: Hovedbæresystem i stål og prefab. betong - ca. 380 tonn stål Scandic Vulkan Hotell får 140 rom

84 Vulkan scene og søndre kvartal, Oslo Stålentreprenør: Contiga AS

85 DNB NOR BYGG C (BARCODE) Stålentreprenør: Contiga AS Byggherre: OSU Arkitekt: Dark Arkitekter AS Hovedentreprenør: Vedal Prosjekt AS RIB: Contiga AS Byggeår: 2011 Montasjetid: 17 uker Leveranse: Hovedbæresystem i stål og prefab. betong - ca. 370 tonn stål

86 Takk for oppmerksomheten!

Norge Rundt. ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund

Norge Rundt. ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund Norge Rundt ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund Norsk Stålforbund Norsk stålforbund er en selvstendig interesse- og serviceorganisasjon for stålbransjen Tidligere tilknyttet og eid av NTS og Standard Norge.

Detaljer

Norge Rundt. - faglige aktiviteter - statistikker - stålprosjekter siste år ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund

Norge Rundt. - faglige aktiviteter - statistikker - stålprosjekter siste år ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund Norge Rundt - faglige aktiviteter - statistikker - stålprosjekter siste år ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund Norsk Stålforbund har promotert bruken av stål siden 1993 Norsk Stålforbund Norsk Stålforbund

Detaljer

Dimensjonering av brannbeskyttelse

Dimensjonering av brannbeskyttelse FAGSEMINAR BRANNSIKRING 10. oktober 2012 Dimensjonering av brannbeskyttelse Ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund Norsk Stålforbund har promotert bruken av stål siden 1993 Norsk Stålforbund Norsk stålforbund

Detaljer

Stålprosjekter landet rundt

Stålprosjekter landet rundt Stålprosjekter landet rundt Faglige aktiviteter Markedstall og prognoser Prosjekter siste år ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund Forbundet Norsk Stålforbund Formål: Å fremme bruken av stål ved å spre kunnskaper

Detaljer

Norge rundt 2004. Aktiviteten i Norsk Stålforbund Marked Bygg og broer

Norge rundt 2004. Aktiviteten i Norsk Stålforbund Marked Bygg og broer Norge rundt 2004 Aktiviteten i Norsk Stålforbund Marked Bygg og broer Forbundet Norsk Stålforbund Formål: Å fremme bruken av stål ved å spre kunnskaper om stål og dets anvendelse i alle typer konstruksjoner.

Detaljer

Rapport til. Norsk Stålforbund s Årsmøte. 24. april 2014. om virksomheten fra. 24. april 2013 til 24. april 2014. Handlingsplan, regnskap for 2013 og

Rapport til. Norsk Stålforbund s Årsmøte. 24. april 2014. om virksomheten fra. 24. april 2013 til 24. april 2014. Handlingsplan, regnskap for 2013 og Vår dato: 27. mars 2014 Vår ref.: Kjetil Myhre Rapport til Norsk Stålforbund s Årsmøte 24. april 2014 om virksomheten fra 24. april 2013 til 24. april 2014 Handlingsplan, regnskap for 2013 og budsjett

Detaljer

Rapport til. 16. april 2015. 24. april 2014 til 16. april 2015. Handlingsplan, regnskap for 2014 og. budsjett for 2015

Rapport til. 16. april 2015. 24. april 2014 til 16. april 2015. Handlingsplan, regnskap for 2014 og. budsjett for 2015 Vår dato: 18. mars 2015 Vår ref.: Kjetil Myhre Rapport til Norsk Stålforbund s Årsmøte 16. april 2015 om virksomheten fra 24. april 2014 til 16. april 2015 Handlingsplan, regnskap for 2014 og budsjett

Detaljer

Norge rundt 2003. Aktiviteten i Norsk Stålforbund Statistikker Bygg og broer

Norge rundt 2003. Aktiviteten i Norsk Stålforbund Statistikker Bygg og broer Norge rundt 2003 Aktiviteten i Norsk Stålforbund Statistikker Bygg og broer Valgt/oppnevnt styre etter Årsmøtet Per Kristian Larsen, NTNU, Formann Trond Brynhildsen, Skalles Mek. Verksted Bjørn von Hafenbrädl,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner

INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Vi innkaller herved personlig- og bedriftsmedlemmer til årsmøte Torsdag 24. april kl. 1700 Klubben, 9. etg., i Ingeniørenes hus, Kronprinsensgt.

Detaljer

Bygg og broer. Boligbygg Kontorbygg Salgslokaler Industribygg Skole- / kultur- / idrettsbygg Sykehus Broer

Bygg og broer. Boligbygg Kontorbygg Salgslokaler Industribygg Skole- / kultur- / idrettsbygg Sykehus Broer Bygg og broer Boligbygg Kontorbygg Salgslokaler Industribygg Skole- / kultur- / idrettsbygg Sykehus Broer Værste boligblokk i Fr.stad sentrum Skalles Mek Verksted Byggherre: Værste AS Arkitekt.: Sivil

Detaljer

Lett-bygging av bolighus med bruk av stål. aktuell og konkurransemessig gunstig løsning.

Lett-bygging av bolighus med bruk av stål. aktuell og konkurransemessig gunstig løsning. STÅLNYTT Informasjonsblad for norsk stålmiljø ISSN: 0805-1259 Norsk Stålforbund Norwegian Steel Association Nr. 1 1999 Lett-bygging av bolighus med bruk av stål Lettbygging med stål for bolighus er et

Detaljer

Byggevirksomhet siste år (2007) Offentlige bygg Private næringsbygg Boligbygg Bruer

Byggevirksomhet siste år (2007) Offentlige bygg Private næringsbygg Boligbygg Bruer Byggevirksomhet siste år (2007) Offentlige bygg Private næringsbygg Boligbygg Bruer Drammensbadet Stålentreprenør: A-L Stål Byggherre: Drammen Kommune Oppdragsgiver/hovedentreprenør: Strøm Gundersen AS

Detaljer

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Vi innkaller herved personlige- og bedriftsmedlemmer til årsmøte onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Program:

Detaljer

Mange spennende forslag til operabygg i stål eller kombinasjon stål og betong

Mange spennende forslag til operabygg i stål eller kombinasjon stål og betong STÅLNYTT Informasjonsblad for norsk stålmiljø ISSN: 0805-1259 Norsk Stålforbund Norwegian Steel Association Nr. 1 2000 Mange spennende forslag til operabygg i stål eller kombinasjon stål og betong Utstilling

Detaljer

Styrets sammensetning og arbeide

Styrets sammensetning og arbeide Årsberetning 2013 2 Styrets sammensetning og arbeide Styrets sammensetning Randi S. Egeland (Hå Element AS) Geir Høybråten (Loe Betongelementer AS) Jan Arvid Johansen (Block Berge Bygg AS) Svein Helge

Detaljer

Norsk Betongforening ÅRSBERETNING. 1. juli 2009-30. juni 2010

Norsk Betongforening ÅRSBERETNING. 1. juli 2009-30. juni 2010 Norsk Betongforening ÅRSBERETNING 1. juli 2009-30. juni 2010 ii Innholdsfortegnelse 1. ORGANISASJON OG MEDLEMSKAP... 2 1.1 GENERELT... 2 1.2 NORSK BETONGFORENINGS FORMÅL... 2 1.3 ORGANISASJON... 2 1.4

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2011

GENERALFORSAMLING 2011 GENERALFORSAMLING 2011 Det innkalles til årsmøte/generalforsamling i Norsk Forening for Betongrehabilitering Tirsdag 15. mars 2011 kl. 1700, Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, Oslo Representanter fra

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2011

GENERALFORSAMLING 2011 www.betongrehabilitering.net GENERALFORSAMLING 2011 Det innkalles til årsmøte/generalforsamling i Norsk Forening for Betongrehabilitering Tirsdag 15. mars 2011 kl. 1700, Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt

Detaljer

HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger

HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger av Norsk Stålforbund og Betongelementforeningen Redaksjonsutvalget har

Detaljer

Schweigaards gate 21 og 23 Oslo. Vi gratulerer ROM Eiendom AS med Norges første BREEAM- NOR Excellent!. Kompromissløst

Schweigaards gate 21 og 23 Oslo. Vi gratulerer ROM Eiendom AS med Norges første BREEAM- NOR Excellent!. Kompromissløst NYHETSBREV NORWEGIAN GREEN BUILDING COUNCIL Nyhetsbrev Norwegian Green Building Council Schweigaards gate 21 og 23 Oslo. Vi gratulerer ROM Eiendom AS med Norges første BREEAM- NOR Excellent!. 29. juli

Detaljer

Frederikshavn 20.11.2014. - solid, attraktiv og nyskapende

Frederikshavn 20.11.2014. - solid, attraktiv og nyskapende Frederikshavn 20.11.2014 Agenda Fakta om HENT AS Selskapsutvikling Produktområder Hvilke fag vi ønsker tilbud på Internasjonale innkjøp Erfaringer med danske underentreprenører Referanseprosjekter Fakta

Detaljer

Årsmøte Norwegian Green Building Council

Årsmøte Norwegian Green Building Council Oslo, 09.04.2014 Innkalling Årsmøte Norwegian Green Building Council Tid: Mandag 28. april 2014 kl 12:00 15:00 Sted: Powerhouse Kjørbo, Kjørboveien 12, 1337 Sandvika, Møterom: Kolsåstoppen Kl. 11:30: Registrering

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Det innkalles til årsmøte i Norsk Betongforening. Tirsdag 29. april 2014 kl 17.00, Vika konferansesenter i Oslo

ÅRSMØTE 2014. Det innkalles til årsmøte i Norsk Betongforening. Tirsdag 29. april 2014 kl 17.00, Vika konferansesenter i Oslo ÅRSMØTE 2014 Det innkalles til årsmøte i Norsk Betongforening Tirsdag 29. april 2014 kl 17.00, Vika konferansesenter i Oslo I forbindelse med årsmøtet arrangeres: Årsmøte for Miljøbasen kl 11:00, se eget

Detaljer

NORSK BETONGFORENING ÅRSBERETNING

NORSK BETONGFORENING ÅRSBERETNING NORSK BETONGFORENING ÅRSBERETNING 1. juli 2006 30. juni 2007 1 INNHOLDSFORTEGNELSE BERETNING 1. JULI 2006 30. JUNI 2007 1. ORGANISASJON OG MEDLEMSKAP... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Norsk Betongforenings formål...3

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013

GENERALFORSAMLING 2013 www.betongrehabilitering.net GENERALFORSAMLING 2013 Det innkalles til årsmøte/generalforsamling i Norsk Forening for Betongrehabilitering Tirsdag11. mars 2014 kl. 17: 15, First Hotel, Drammen Årsmøte inngår

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2014

GENERALFORSAMLING 2014 www.betongrehabilitering.net GENERALFORSAMLING 2014 Det innkalles til årsmøte/generalforsamling i Norsk Forening for Betongrehabilitering Tirsdag 11. mars 2014 kl. 17: 15, First Hotel, Drammen Årsmøte

Detaljer

årsberetning FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening Dronning Mauds gt. 15, 0250 Oslo Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo

årsberetning FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening Dronning Mauds gt. 15, 0250 Oslo Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo årsberetning 2012 FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening Dronning Mauds gt. 15, 0250 Oslo Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf.: 22 94 76 48/49 fabeko@fabeko.no www.fabeko.no GANDALF Foto: FABEKO, byggutengrenser.no,

Detaljer

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.FREMTIDENSBY.NO Nr 11 DESEMBER 2014 FREMTIDENS BY Sentrum åpner seg mot sjøen Sørenga Sjøbad: Om et halvt år kan Oslo nyte et nytt tilskudd

Detaljer

OPPSUMMERENDE RAPPORT FOR PERIODEN 2003-2012. (Foreløpig versjon pr 30/8/2012)

OPPSUMMERENDE RAPPORT FOR PERIODEN 2003-2012. (Foreløpig versjon pr 30/8/2012) OPPSUMMERENDE RAPPORT FOR PERIODEN 2003-2012 (Foreløpig versjon pr 30/8/2012) I N N H O L D Organisasjon... 3 Bakgrunn og formål... 3 Hva har vi oppnådd... 3 Om denne rapporten... 3 Styre... 4 Lokalisering

Detaljer

Byggevirksomhet siste år. Offentlige bygg Private næringsbygg Boligbygg Bruer

Byggevirksomhet siste år. Offentlige bygg Private næringsbygg Boligbygg Bruer Byggevirksomhet siste år Offentlige bygg Private næringsbygg Boligbygg Bruer Hydrolift produksjonshall Fredrikstad Stålentreprenør: AK Mekaniske Byggherre: Bård Eker Assets AS Oppdragsgiver: Bård Eker

Detaljer