Norge Rundt. ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norge Rundt. ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund"

Transkript

1 Norge Rundt ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund

2 Norsk Stålforbund har promotert bruken av stål siden 1993

3 Norsk Stålforbund Norsk Stålforbund ble stiftet i 1993 Tidligere tilknyttet NTS og Standard Norge Selvstendig interesseorganisasjon fra 2008 Kontor i Arbins gate 2, Oslo Virksomheten ledes av daglig leder: Kjetil Myhre Finansieres gjennom medlemskontingenter og salg av publikasjoner, kursvirksomhet, statistikk og internetttjenester m.m.

4 Norsk Stålforbund Norsk stålforbund er en selvstendig interesse- og serviceorganisasjon for stålbransjen Formål: - Å fremme bruken av stål ved å spre kunnskaper om stål og dets anvendelse i alle typer konstruksjoner - Norsk Stålforbund skal fungere som et kompetansesenter for bruk av stål

5 Norsk Stålforbund Basismedlemmer: Stålklubben Stål og Metallgross. Forening Den norske Stålgruppen Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Øvrige foreninger: Nordic Galvanizers Industrigruppen Stålbygg (IGS) I tillegg en rekke enkeltbedrifter

6 Norsk Stålforbund 101 medlemmer - herav 18 nye i 2011: JHS Engineering AS Betonmast Anlegg AS LECOR Stålteknik AB Sveisemekanikk AS Trondheim Stål AS Rosmek AS Norbridge AS TALITOR AS Fiskum Plate & Sveiseverksted Øysand Stål AS Skar Industriservice AS Brigt Lode Teknologi AS Borg Byggmontering AS EuroHall IPOA AS Vestby Sveis og Industriservice AS Cerum AS Ivar Bråthen Mekaniske AS

7 Norsk Stålforbund Den norske Stålgruppen Enkeltmedlemmer Stålklubben (Produsenter) Norsk Stålforbund Norsk Forening for Stålkonstr. = eget styre IGS Nordic Galvan Stål og metallgross forening = eget styre med egen økonomi

8 Norsk Stålforbund Medlemmer 2011 (antall bedrifter)

9 Norsk Stålforbund Styret: John Børge Halvorsen Peter Söderqvist Trond Brynhildsen Gunnar Solland Andreas Bure Christian Holthe Reidar Gifstad Björn Uppfeldt Kjetil Myhre Ruukki Norge AS, Formann Norsk Stål AS (Stål- og Metallgross. forening Ruukki Construction (Den norske Stålgruppen) DNV (Norsk Forening for Stålkonstruksjoner) IGS (andre) Standard Norge ArcelorMittal Long Commercial Norway AS Stålbyggnadsinstitutet Sekretær

10 Aktiviteter Kompetanse og rekruttering Knytte faglige nettverk Internasjonalt arbeid Standardisering Informasjon og orakeltjeneste Statistikk-tjenester: import og prisindekser Kvalitetssikring / godkjenning Utvikling og salg av bøker og publikasjoner Priskonkurranser Annet: Sekretariatfunksjon for Stålgruppen.

11 Hovedaktiviteter 2010/11 Prosjektet Sikre bygg : Informere om ny EN 1090 Utgivelse av Materialteknikk Offshore del 1 og 2 Utgivelse av brosjyren om Cor-ten Oversetting av NS-EN 1090 del 1 og del 2 til norsk Revisjon og utgivelse av Stål Håndbok Del 3 Revisjon av Godkjenningsordningen Ny nasjonal godkjenning av Sveisekoordinatorer Nytt kontrollorgan for sertifisering av FPC Stålkonstruksjonsprisen og studentprisen Bladet Nyheter om Stålbyggnad i større utgave

12 Kommende aktiviteter Nordic Steel 5-7. sept 2012: 225 abstrakter mottatt + Nordic Steel and Metal Stockholders Day 2012 Ny publikasjon: Guide til CE-merking av stålkonstruksjoner Ny sjekkliste: Sertifisering av produsentens FPC Ny: eksempel på FPC Nominasjon til Europeisk stålbrupris 2012 Nordisk og europeisk miljøarbeid Informere om Futurebuild og BREEAM Utvikle læremateriell for byggmontasje

13 Sikre bygg I og II Sikre bygg I formål: informere bestillere, prosjekterende og utførende om de krav som er satt til utførelsen i ny NS-EN 1090 få flere eiere, utbyggere og entreprenører til å etterspørre bedrifter som kan dokumentere sin kompetanse eller er Godkjent for utførelse etter Stålforbundets ordning få flere stålentreprenørene til å søke om å bli Godkjent for utførelse Sikre bygg II formål: informere om krav til sertifisering og CE-merking av stålkonstruksj.

14 Del 3: 2010 Utgivelser 2010

15 Utgivelser 2010

16 Utgivelser 2011

17 Øvrige publikasjoner Del 3: 2010

18 SBI s detaljhåndbokserie SBIs detaljhåndbokserie er nå tilpasset nye Eurokoder og den første publikasjonen i serien, Pelarskarv, er nå klar. De neste 6 delene er klare ved årsskiftet. De 7 delene er: 1. Pelarfot 2. Pelarskarv (er klar) 3. Balk-pelarinfästning 4. Ramhörn och pelartopp 5. Balkskarv 6. Balk-balkinfästning 7. Stånginfästning

19 EPD er 4+4

20 Supplerende kontraktsbestemmelser

21 Godkjenningsordningen Norsk Stålforbund innførte i 2002 en ny godkjennelsesordning for stålentreprenører Hensikten med godkjennelsesordningen er å sikre at stålentreprenører har en definert minimum kompetanse, kapasitet og økonomi, og at bedriften kjenner og følger relevante deler av NS-EN 1090 Utførelse av stålkonstruksjoner Del 2 Tekniske krav til stålkonstruksjoner, inkludert kravene i refererte standarder Hittil er 3 bedrifter godkjent ihht NS-EN og 3 bedrifter er godkjent ihht NS 3464 Norsk Stålforbund bistår og hjelper medlemsbedrifter i forbindelse med godkjenningsprosessen og utførelseskrav.

22 Norsk/Svensk samarbeidsprosjekt Stålforbundet har siden 2006 samarbeidet med SBI om tidsskriftet Nyheter om Stålbyggnad Utkommer 4 ganger i året. Opplag: 6500 Svenske, Norske og Internasjonale nyheter Gratis utgivelse, norske abonnenter Finansiert gjennom annonsesalg Norsk redaksjon: - Framskaffe norske artikler / reportasjer - Lese korrektur - Vedlikeholde abonnementsliste - Promotere annonsesalg

23 Norsk Stålkonstruksjonspris

24 Norske Arkitektstudenters Stålkonstruksjonspris 2005: Anders Espen Bærheim, AHO "P(t)ower of the rings" 2009: Knut Gullbrand Borgen, AHO "Farnes rasteplass". 2007: Isak Johan Iversen, AHO "Ny bro over Drammenselva" 2011: Sverre Mæx Hegrenæs Stenersen, NTNU "Gjenbruk av oljeplattformer en mulighetsstudie".

25 Kurs og arrangementer halvår 2011 Temakveld: Offshore Flytere - En ny boom? Kurs: Eurokode 3 Del 1-1: Allmenne regler / bygninger (Kr.sand) Kurs: Eurokode 3 Del 1-8: Knutepunkter og forbindelser (Kr.sand) Kurs: Eurokode 3 Del 1-1: Allmenne regler / bygninger (Molde) Kurs: Eurokode 3 Del 1-8: Knutepunkter og forbindelser (Molde) Seminar: Design av konstruksjoner for arktisk miljø Kurs: Eurokode 3-1-5: Dimensjonering av platekonstruksjoner Årsmøter med arkitektur-foredrag & vinsmaking med lett bevertning Lastkurs: egenvekt, nyttelast, snø, vind, jordskjelv, brann, ulykke, kraner & maskineri Seminar: Materialer og bestandighet Kurs: Eurokode 3 Del 1-1: Allmenne regler / bygninger (Oslo) Kurs: Eurokode 3 Del 1-8: Knutepunkter og forbindelser (Oslo) Konferanse: Norsk Offshoredag 2011 Studietur til Lisboa Temakveld: Stålmaterialer: Problemstillinger ved valg, innkjøp og oppfølging

26 Kurs og arrangementer halvår 2011 Temakveld: Eksplosjonssikkerhet i lys av gjeldende regelverk Studietur til Barcelona og Valencia Seminar Sikre Bygg II: Sertifisering og CE-merking ihht NS-EN Kurs: Brannteknisk dimensjonering av stålkonstruksjoner Konferanse: Norsk Ståldag 2011 m/ studiebesøk til Statoils nybygg på Fornebu 2-dagers kurs: Prosjektering av offshore stålkonstruksjoner for løfteoperasjoner 2 dagers kurs: Subsea produksjonssystemer Temakveld: Utnyttelse av bølgeenergi potensiale, utfordringer og status 2-dagers kurs: Praktisk prosjektering av stålbygg: kontorbygg og lagerbygg. 2-dagers kurs: Levetidsforlengelse og reparasjon for offshorekonstruksjoner Kurs: Stålmaterialer: Problemstillinger ved valg, innkjøp og oppfølging Kurs: Samvirkedekker av stål og betong Temakveld: Testmetoder for utmatting Kurs: Eurokode 3 Del 1-1: Allmenne regler / bygninger Kurs: Eurokode 3 Del 1-8: Knutepunkter og forbindelser 2-dagers kurs: Utmattingsberegninger iht NORSOK og EK3

27 Internett:

28 Internett:

29 Internett: medlemssider

30 Internett: medlemssider

31 Marked Historiske statistikker

32 Statistikk - Total stålproduksjon i verden 2010: 1415 mill tonn Økning = 15 prosent Kilde: World Steel Association

33 Statistikk - Total stålproduksjon i verden Kilde: World Steel Association

34 Statistikk - Tilførsel, Norge Kilde: SSB

35 Statistikk - Tilførsel, Norge Kilde: SSB

36 Prisindekser Kilde: SSB/Norsk Stålforbund

37 Stål i byggebransjen Kilde: Prognosesenteret

38 Stål i bygg Betong, tre og stål i nye boliger og yrkesbygg, målt i areal Kilde: Prognosesenteret

39 Stål i bygg Betong, tre og stål i nye boliger, målt i areal Kilde: Prognosesenteret

40 Stål i bygg Betong, tre og stål i nye yrkesbygg, målt i areal Kilde: Prognosesenteret

41 Kilde: Prognosesenteret Stål i byggebransjen +15 % +5,9 % +14,3 % +5,1 % -15,3 %

42 Kilde: Prognosesenteret Stål i bygg Stål i nye yrkesbygg, byggtyper; målt i areal

43 Kilde: Prognosesenteret Stål i bygg Stål i nye boliger, byggtyper; målt i areal

44 Stål i byggebransjen Kilde: Prognosesenteret

45 Stål i byggebransjen +23,2% +12,3% +2,5% -1,4% -2,7% +6,7% -25,3 +0,7 +31,3 +6,8 +9,1 +1,1-4,8 +3,3-33,1 +22,5 Kilde: Stålgruppen

46 Stål i byggebransjen +22,4-9,6-27,7 +10,9-24,3 +27,1 Kilde: Stålgruppen

47 Stålprosjekter siste år

48 Aker Solution, nytt kontorbygg ( m2) Stålentreprenør: SL Mekaniske AS Jåttåvågen på Hinna i Stavanger Byggherre: Aker Solution Hoved entreprenør : Hent RIB: Multiconsult Arkitekt: Voll Arkitekter Ca. 400 tonn stål Byggetid april- september 2011 SL har levert og montert søyler og bjelker

49 Aker Solution, nytt kontorbyg Stålentreprenør: SL Mekaniske AS

50 Hammerfest (grunnflate m2) Stålentreprenør: SL Mekaniske AS Byggherre: Polarbasen Hovedentreprenør: Hammerfest entreprenør RIB: Finseth rådgivende ingeniører Ca. 168 tonn stål Byggetid mars juni SL Mek har levert og montert alt stål, brannvegg, takplater og Paroc veggelementer

51 Forus energi, tømmehall Stålentreprenør: SL Mekaniske AS Byggherre: Ivar Arkitekt : Toralf kaada arkitekter. Størrelse totalt kjelhall L= 36 B= 25 H=34 m. tømmehall L=30 B=27 H= 24 Ca. 330 tonn stål søyler oppsveist av plater 700x500x20mm L=34m Ferdigstilles 2012

52 Forus energi, tømmehall Stålentreprenør: SL Mekaniske AS

53 Sandneshallen (Skanska Multihall/flerbrukshall) Stålentreprenør: SL Mekaniske AS Skanska multihall / flerbrukshall Arkitekter :Arkitekt Terje Rørby AS/Biong Arkitekter Størrelse L= 130 B= 64 H= 12m Ca. 300 tonn stål gitterdragere spenn 63,5m a 26ton Paroc veggelementer Ferdig April 2011

54 Sandneshallen Stålentreprenør: SL Mekaniske AS

55 DnB NOR hovedkontor, Oslo Stålentreprenør: Ruukki Construction Byggherre: Oslo S Utvikling AS (OSU) Arkitekt: MVRDV (Nederland) Hovedentr: Vedal Prosjekt AS RIB: Finnmap Oy Areal: m2 over 17 etasjer Bærende stålkonstr: ca tonn Peler: RD piles

56 DnB NOR hovedkontor, Oslo Stålentreprenør: Ruukki Construction

57 DnB NOR Headquarters, Oslo Stålentreprenør: Ruukki Construction

58 Helleren VGS Stålentreprenør: Ruukki Construction Byggherre: Bergen Kommun & Fylkeskommune Arkitekt: KHR Arkitekter A/S (DK) Ruukki levererer og monterer stålstamme 2700 tonn stål Areal: kvm Bygget blir ferdigstilt i 2012.

59 Helleren VGS Stålentreprenør: Ruukki Construction

60 Helleren VGS Stålentreprenør: Ruukki Construction

61 Framo Production Facility, Bergen Stålentreprenør: Ruukki Construction Byggherre: Framo Engineering AS / Horsøy Industrihavn AS Arkitekt: Faaland Arkitekter AS Hovedentr: Veidekke Entreprenør AS RIB / Ruukki: IS-plan Oy, Vantaa Areal: 16,000 m² Bærende stålkonstr: tonn

62 Framo Production Facility, Bergen Stålentreprenør: Ruukki Construction

63 Statoil - nytt kontorbygg, Fornebu Stålentreprenør: Ruukki Construction Byggherre: IT-Fornebu Arkitekt: A-lab Ruukki levererae og monterer stålstamme tonn Areal: kvm kvm parkeringskjeller 9 etasjer og 2800 kontorsplasser Bygning ferdigstilles i 2012

64 Statoil - nytt kontorbygg, Fornebu Stålentreprenør: Ruukki Construction

65 Norway Pelagic Stålentreprenør: Ruukki Construction avd. Fr.stad Byggherre: Huurre Norway AS Nytt sentrallager Trollebø, Vågsøy 287 tonn stål

66 Norway Pelagic Stålentreprenør: Ruukki Construction avd. Fr.stad

67 Rema 1000 Sentrallager Stålentreprenør: Ruukki Construction avd. Fr.stad Utvidelse av lager Trondheim Oppdragsgiver: Norske Stålbygg AS

68 Verkstedhall Horten Stålentreprenør: Ruukki Construction avd. Fr.stad Horten Industripark HIP Oppdragsgiver: Veidekke Entreprenør Avd. Vestfold 130 tonn stål

69 Rema 1000 Narvik Stålentreprenør: Ruukki Construction avd. Fr.stad Stål- og fasadeentreprenør: Panelbygg AS

70 Nytt kjølelager Tine Tunga, Stjørdal Stålentreprenør: Stålfabrikken Skanska Byggherre Tine Midt Norge Arkitekt: Arkitektene Solem og Hartmann Hovedentrepenør: HENT AS. RIB: Stålkonstruksjoner Siv. Ing. Arne Vaslag AS. Stålkonstruksjoner: Ca. 300 tonn.

71 Ny kontorfløy til Statoil NOBS, Stjørdal Stålentreprenør: Stålfabrikken Skanska Byggherre Statoil Arkitekt: Per Knudsen Arkitektkontor AS Hovedentrepenør: HENT AS RIB: Stålkonstruksjoner Sweco Norge AS Stålkonstruksjoner ca 320 tonn

72 Clarion Hotel & Congress, Trondheim Stålentreprenør: Stålfabrikken Skanska Byggherre: Star Property AS/Realinvist AS og E.C Dahls Eiendom AS Totalentreprenør: Skanska Norge AS, region Midt-Norge Arkitekt: Space Group AS Stålkonstruktør: Dr. ing. A. Aas Jakobsen AS

73 Clarion Hotel & Congress, Trondheim Stålentreprenør: Stålfabrikken Skanska

74 Sole Skog Flerbrukshall på Vestby Stålentreprenør: Metacon Industrimek AS Byggherre: Vestby Kommune, Arkitekt: Solem Hartmark Arkitekter AS, Stålkonstruktør og stålentreprenør: Hovedentreprenør: Bermingrud Entreprenør AS Fasade: Ruukkis energipanel

75 Stamsaas: Ny bilbutikk og verksted i Sarpsborg Stålentreprenør: Metacon Industrimek AS Byggherre, Et Steg Foran ved Lars Erichsen Hovedentreprenør: AS Betongbygg Arkitekt: BAS Arkitekter Konstruktør, Metacon Industrimek Grunnflate, 2350 m2 100 tonn stål Hulldekker i 2 etasjer, totalt 2100 m2 Komplett med TRP, isolasjon/tekking og fasader Total byggetid: 5 mnd

76 Storm Klima i Moss, nytt lager, verksted og butikklokale Stålentreprenør: Metacon Industrimek AS Byggherre, Storm Klima Eiendom AS * Hovedentreprenør: AS Betongbygg * ARK: Multiconsult/AS Betongbygg * Konstruktør: Metacon Industrimek AS * Grunnflate: 1400m2 * Hulldekker, 1350m2 * 75 tonn stålkonstruksjoner * HD etasjeskille, TRP/isolasjon/tekking og Sandwich-fasader * Total byggetid råbygg: ca. 3 mnd.

77 DELOITTE (BARCODE) Stålentreprenør: Contiga AS Byggherre: Oslo S Utvikling AS (OSU) Arkitekt: Snøhetta Hovedentreprenør: Vedal Entreprenør AS RIB: Contiga AS Byggeår: Montasjetid: 30 uker Leveranse: Hovedbæresystem i stål og prefab. betong - ca. 550 tonn stål

78 DNB NOR BYGG B (BARCODE) Stålentreprenør: Contiga AS Bjørvika, Oslo Byggherre: Oslo S Utvikling AS (OSU) Arkitekt: A-lab Hovedentreprenør: Vedal Prosjekt AS Byggeår: Montasjetid: 34 uker Leveranse: Hovedbæresystem i stål og prefab. betong - ca. 700 tonn stål

79 SKØYEN NÆRINGSBYGG (BYGG B) Stålentreprenør: Contiga AS Adresse: Karenlyst Allé Byggherre: Skøyen Næringsbygg AS Arkitekt: Arcasa Arkitekter AS Hovedentreprenør: Skanska AS RIB: Contiga AS Byggeår: 2010 Montasjetid: 28 uker Leveranse: Hovedbæresystem i stål og prefab. betong - ca. 500 tonn stål

80 K2 FORNEBU (kontorbygg) Stålentreprenør: Contiga AS Adresse: Fornebuveien Byggherre: Aker Solutions ASA Arkitekt: Voll Arkitekter AS Hovedentreprenør: HENT AS RIB: Rådg. Ing.Finseth AS Byggeår: Montasjetid: ca. 6 mnd. Leveranse: Hovedbæresystem i stål og prefab. betong - ca. 400 tonn stål

81 RISLØKKA KOMPETANSE SENTER Stålentreprenør: Contiga AS Undervisningsbygg Byggherre: OPAK Arkitekt Arktitekt: Arkitektpartner og ARC UNO AS Entreprenør: AF BYGG OSLO RIB: Hjellnes Consult AS Byggeår: Montasjetid: 42 uker Leveranse: Prefab stål og betong

82 TINE MEIERIET Stålentreprenør: Contiga AS Adresse: Kalbakken, Oslo Byggherre: TINE Arkitekt: Astrup og Hellern Arkitekter AS Hovedentreprenør: Vedal Entreprenør AS RIB: Pentacon AS (stål) og Contiga AS (prefab. betong) Byggeår: Montasjetid: sept april 2011 Bæresystem i stål og prefab betong - ca. 750 tonn stål

83 Vulkan scene og søndre kvartal, Oslo Stålentreprenør: Contiga AS Byggherre: Aspelin Ramm Eiendom Arkitekt: Niels Torp AS Hovedentreprenør: AF Byggfornyelse RIB: Contiga AS Byggeår: 2010 Montasjetid: 21 uker Leveranse: Hovedbæresystem i stål og prefab. betong - ca. 380 tonn stål Scandic Vulkan Hotell får 140 rom

84 Vulkan scene og søndre kvartal, Oslo Stålentreprenør: Contiga AS

85 DNB NOR BYGG C (BARCODE) Stålentreprenør: Contiga AS Byggherre: OSU Arkitekt: Dark Arkitekter AS Hovedentreprenør: Vedal Prosjekt AS RIB: Contiga AS Byggeår: 2011 Montasjetid: 17 uker Leveranse: Hovedbæresystem i stål og prefab. betong - ca. 370 tonn stål

86 Takk for oppmerksomheten!

Norge Rundt. ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund

Norge Rundt. ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund Norge Rundt ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund Norsk Stålforbund Norsk stålforbund er en selvstendig interesse- og serviceorganisasjon for stålbransjen Tidligere tilknyttet og eid av NTS og Standard Norge.

Detaljer

Norge Rundt. - faglige aktiviteter - statistikker - stålprosjekter siste år ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund

Norge Rundt. - faglige aktiviteter - statistikker - stålprosjekter siste år ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund Norge Rundt - faglige aktiviteter - statistikker - stålprosjekter siste år ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund Norsk Stålforbund har promotert bruken av stål siden 1993 Norsk Stålforbund Norsk Stålforbund

Detaljer

Norge Rundt. ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund

Norge Rundt. ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund Norge Rundt ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund Norsk Stålforbund Norsk stålforbund er en selvstendig interesse- og serviceorganisasjon for stålbransjen Tidligere tilknyttet og eid av NTS og Standard Norge.

Detaljer

Norge Rundt. Faglige aktiviteter Stålprosjekter siste år. ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund

Norge Rundt. Faglige aktiviteter Stålprosjekter siste år. ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund Norge Rundt Faglige aktiviteter Stålprosjekter siste år ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund Norsk Stålforbund har promotert bruken av stål siden 1993 Norsk Stålforbund Norsk Stålforbund ble stiftet i 1993

Detaljer

Stålprosjekter landet rundt

Stålprosjekter landet rundt Stålprosjekter landet rundt Faglige aktiviteter Markedstall og prognoser Prosjekter siste år ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund Forbundet Norsk Stålforbund Formål: Å fremme bruken av stål ved å spre kunnskaper

Detaljer

Dimensjonering av brannbeskyttelse

Dimensjonering av brannbeskyttelse FAGSEMINAR BRANNSIKRING 10. oktober 2012 Dimensjonering av brannbeskyttelse Ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund Norsk Stålforbund har promotert bruken av stål siden 1993 Norsk Stålforbund Norsk stålforbund

Detaljer

Den Norske Stålgruppen

Den Norske Stålgruppen Den Norske Stålgruppen Årsrapport 5. juni 2013 12. juni 2014 Innhold Stålgruppens organisasjon og administrasjon 2 Aktiviteter 4 Stålgruppens medlemmer 7 Den norske Stålgruppen er en selvstendig og ideell

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner

INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Vi innkaller herved personlig- og bedriftsmedlemmer til årsmøte Torsdag 24. april kl. 1700 Klubben, 9. etg., i Ingeniørenes hus, Kronprinsensgt.

Detaljer

Byggevirksomhet siste år (2007) Offentlige bygg Private næringsbygg Boligbygg Bruer

Byggevirksomhet siste år (2007) Offentlige bygg Private næringsbygg Boligbygg Bruer Byggevirksomhet siste år (2007) Offentlige bygg Private næringsbygg Boligbygg Bruer Drammensbadet Stålentreprenør: A-L Stål Byggherre: Drammen Kommune Oppdragsgiver/hovedentreprenør: Strøm Gundersen AS

Detaljer

Byggevirksomhet siste år. Kontorbygg Lagerbygg Industribygg Boligblokker Skolebygg Kultur / idrettsbygg Sykehus Broer

Byggevirksomhet siste år. Kontorbygg Lagerbygg Industribygg Boligblokker Skolebygg Kultur / idrettsbygg Sykehus Broer Byggevirksomhet siste år Kontorbygg Lagerbygg Industribygg Boligblokker Skolebygg Kultur / idrettsbygg Sykehus Broer Barentshallen i Kirkenes. Lønnheim Entreprenør, Stålavd. Treningshall for fotball med

Detaljer

Norge rundt 2005. Aktiviteten i Norsk Stålforbund Marked Bygg og broer

Norge rundt 2005. Aktiviteten i Norsk Stålforbund Marked Bygg og broer Norge rundt 2005 Aktiviteten i Norsk Stålforbund Marked Bygg og broer Forbundet Norsk Stålforbund Formål: Å fremme bruken av stål ved å spre kunnskaper om stål og dets anvendelse i alle typer konstruksjoner

Detaljer

Rapport til. 16. april 2015. 24. april 2014 til 16. april 2015. Handlingsplan, regnskap for 2014 og. budsjett for 2015

Rapport til. 16. april 2015. 24. april 2014 til 16. april 2015. Handlingsplan, regnskap for 2014 og. budsjett for 2015 Vår dato: 18. mars 2015 Vår ref.: Kjetil Myhre Rapport til Norsk Stålforbund s Årsmøte 16. april 2015 om virksomheten fra 24. april 2014 til 16. april 2015 Handlingsplan, regnskap for 2014 og budsjett

Detaljer

Norge rundt 2004. Aktiviteten i Norsk Stålforbund Marked Bygg og broer

Norge rundt 2004. Aktiviteten i Norsk Stålforbund Marked Bygg og broer Norge rundt 2004 Aktiviteten i Norsk Stålforbund Marked Bygg og broer Forbundet Norsk Stålforbund Formål: Å fremme bruken av stål ved å spre kunnskaper om stål og dets anvendelse i alle typer konstruksjoner.

Detaljer

Status på utgivelse av Eurokoder

Status på utgivelse av Eurokoder Nye Eurokoder. Status Ståldag 2008 Gunnar Solland, Det e Veritas Onsdag 29. oktober, Grand Hotel, Oslo Status på utgivelse av Eurokoder I det følgende vil status på de viktigste standardene vedrørende

Detaljer

Rapport til. Norsk Stålforbund s Årsmøte. 24. april 2014. om virksomheten fra. 24. april 2013 til 24. april 2014. Handlingsplan, regnskap for 2013 og

Rapport til. Norsk Stålforbund s Årsmøte. 24. april 2014. om virksomheten fra. 24. april 2013 til 24. april 2014. Handlingsplan, regnskap for 2013 og Vår dato: 27. mars 2014 Vår ref.: Kjetil Myhre Rapport til Norsk Stålforbund s Årsmøte 24. april 2014 om virksomheten fra 24. april 2013 til 24. april 2014 Handlingsplan, regnskap for 2013 og budsjett

Detaljer

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Vi innkaller herved personlige- og bedriftsmedlemmer til årsmøte onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Program:

Detaljer

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Vi innkaller herved personlige- og bedriftsmedlemmer til årsmøte onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Program:

Detaljer

Stålprosjekter landet rundt

Stålprosjekter landet rundt Stålprosjekter landet rundt Faglige aktiviteter Markedstall og prognoser Stålprosjekter ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund Forbundet Norsk Stålforbund Formål: Å fremme bruken av stål ved å spre kunnskaper

Detaljer

Ruukki peledag 20 mars 2014. www.ruukki.no/infra Jan Andreassen EXTERNAL 17/03/2014

Ruukki peledag 20 mars 2014. www.ruukki.no/infra Jan Andreassen EXTERNAL 17/03/2014 Ruukki peledag 20 mars 2014 1 www.ruukki.no/infra Jan Andreassen EXTERNAL 17/03/2014 CE-merking Sertifikat utstedes av et kontrollorgan etter en innledende inspeksjon av produsentens anlegg og system for

Detaljer

Når vil Eurokodene bli tatt i bruk? av Kjetil Myhre, Daglig Leder i Norsk Stålforbund

Når vil Eurokodene bli tatt i bruk? av Kjetil Myhre, Daglig Leder i Norsk Stålforbund Norwegian Steel Association Vår dato: 02.10.2006 Vår ref.: KM STÅLNY(TT)HETSBREV nr. 3-2006 Klart for tidenes Ståldag - og jubileumsbankett Norsk Ståldag som finner sted på Grand Hotel i Oslo 12. oktober,

Detaljer

Bygg og broer. Boligbygg Kontorbygg Salgslokaler Industribygg Skole- / kultur- / idrettsbygg Sykehus Broer

Bygg og broer. Boligbygg Kontorbygg Salgslokaler Industribygg Skole- / kultur- / idrettsbygg Sykehus Broer Bygg og broer Boligbygg Kontorbygg Salgslokaler Industribygg Skole- / kultur- / idrettsbygg Sykehus Broer Værste boligblokk i Fr.stad sentrum Skalles Mek Verksted Byggherre: Værste AS Arkitekt.: Sivil

Detaljer

Veileder til CE-merking av stålkonstruksjoner

Veileder til CE-merking av stålkonstruksjoner Veileder til CE-merking av stålkonstruksjoner 2. utgave 2013 Norsk Stålforbund Norsk Stålforbund www.stalforbund.com 1 Veileder til CE-merking av stålkonstruksjoner 2. utgave 2013 Hovedredaktør: Kjetil

Detaljer

Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger Praktiske opplysninger Prosjektering av stålkonstruksjoner iht 84252281 Tromsø: Tirsdag 14. oktober. Quality Hotel Saga 84254281 Trondheim: Tirsdag 4. november. Britannia Hotel 84257281 Oslo: Tirsdag 2.

Detaljer

Norge rundt 2003. Aktiviteten i Norsk Stålforbund Statistikker Bygg og broer

Norge rundt 2003. Aktiviteten i Norsk Stålforbund Statistikker Bygg og broer Norge rundt 2003 Aktiviteten i Norsk Stålforbund Statistikker Bygg og broer Valgt/oppnevnt styre etter Årsmøtet Per Kristian Larsen, NTNU, Formann Trond Brynhildsen, Skalles Mek. Verksted Bjørn von Hafenbrädl,

Detaljer

Velkommen til Peledag 4-5 april 2011 Oslo - Trondheim

Velkommen til Peledag 4-5 april 2011 Oslo - Trondheim Velkommen til Peledag 4-5 april 2011 Oslo - Trondheim 21.Mars 2011 www.ruukki.com Jan Andreassen Kort om Ruukki Construction Engineering Metals Efficient, time saving steel construction solutions Fully-assembled

Detaljer

For påmelding, benytt gjerne vår fax: 22 94 75 01 eller e-post: registrering@tekna.no

For påmelding, benytt gjerne vår fax: 22 94 75 01 eller e-post: registrering@tekna.no For påmelding, benytt gjerne vår fax: 22 94 75 01 eller e-post: registrering@tekna.no BENYTT BLOKKBOKSTAVER P Å M E L D I N G Kurs 54256281 Beregning og dimensjonering mht jordskjelvbelastninger Tid og

Detaljer

itre - nettverk BAS arkitekter Konsulenter Energi og tekniske fag Roar Jørgensen as Utvikling for bruk av tre Konseptene prosjektledelse og utvikling

itre - nettverk BAS arkitekter Konsulenter Energi og tekniske fag Roar Jørgensen as Utvikling for bruk av tre Konseptene prosjektledelse og utvikling Bjørn Nordermoen Hva er massivtre? Krysslagte bord, satt sammen til en plate Som kryssfinèr-plate, alt i mm er i cm Bygger et bygg som et pepperkakehus Det er et produkt som påvirker byggemetoden i stor

Detaljer

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Acusto er en ledende leverandør av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Miljø Vi planlegger fremtidens bygg Resultatet er miljøvennlige og effektive bygginnredninger i alle typer bygg.

Detaljer

Nye Eurokoder. Norsk Ståldag 2007. Gunnar Solland, Det Norske Veritas Torsdag 18. oktober,grand Hotel, Oslo. Eurokoder og tilsvarende NS

Nye Eurokoder. Norsk Ståldag 2007. Gunnar Solland, Det Norske Veritas Torsdag 18. oktober,grand Hotel, Oslo. Eurokoder og tilsvarende NS Nye Eurokoder Norsk Ståldag 2007 Gunnar Solland, Det Norske Veritas Torsdag 18. oktober,grand Hotel, Oslo Eurokoder og tilsvarende NS Slide 2 1 Nasjonale tillegg Alle Eurokodene må ha et nasjonalt tillegg

Detaljer

Rapport til. 20. april april 2016 til 20. april Handlingsplan, regnskap for 2016 og. budsjett for 2017

Rapport til. 20. april april 2016 til 20. april Handlingsplan, regnskap for 2016 og. budsjett for 2017 Vår dato: 23. mars 2017 Vår ref.: Kjetil Myhre Rapport til Norsk Stålforbund s Årsmøte 20. april 2017 om virksomheten fra 21. april 2016 til 20. april 2017 Handlingsplan, regnskap for 2016 og budsjett

Detaljer

Historiske kollapser siste 10 år

Historiske kollapser siste 10 år Historiske kollapser siste 10 år Av: Andreas Solberg Norsk ståldag 2011 1 Innledning Først litt om meg selv: 10 års erfaring med bærende konstruksjoner i prefab. betong og stål (Contiga) Nylig etablert

Detaljer

Gjennestad 22. nov 2016 Bjørn Lier, Trebruk. Trebruk og itre Dagens utvikling Erfaringer Erfaringer prisnivå bygg i tre Næringspotensiale

Gjennestad 22. nov 2016 Bjørn Lier, Trebruk. Trebruk og itre Dagens utvikling Erfaringer Erfaringer prisnivå bygg i tre Næringspotensiale Gjennestad 22. nov 2016 Bjørn Lier, Trebruk Trebruk og itre Dagens utvikling Erfaringer Erfaringer prisnivå bygg i tre Næringspotensiale Trebruk AS Trebruk 014 AS Lokale skogeier lag i Akershus og Østfold

Detaljer

Rapport til. 21. april april 2015 til 21. april Handlingsplan, regnskap for 2015 og. budsjett for 2016

Rapport til. 21. april april 2015 til 21. april Handlingsplan, regnskap for 2015 og. budsjett for 2016 Vår dato: 18. mars Vår ref.: Kjetil Myhre Rapport til Norsk Stålforbund s Årsmøte 21. april 2016 om virksomheten fra 16. april til 21. april 2016 Handlingsplan, regnskap for og budsjett for 2016 side 1

Detaljer

VDC i praksis Hvordan optimalisere prosjektet fra tidligfase til ferdigstillelse

VDC i praksis Hvordan optimalisere prosjektet fra tidligfase til ferdigstillelse VDC i praksis Hvordan optimalisere prosjektet fra tidligfase til ferdigstillelse BIM i nord 19.02.2013 Forskningsparken i Tromsø Øyvind Børstad Avdelingsleder VDC & partnering NCC Construction AS 19.02.2013

Detaljer

NS 3516 Utførelse av trekonstruksjoner

NS 3516 Utførelse av trekonstruksjoner Standard Morgen, 26. mai 2016 NS 3516 Utførelse av trekonstruksjoner VIVIAN MELØYSUND Innhold Standard Norge Hvorfor har vi behov for en utførelsesstandard for trekonstruksjoner? Standardiseringsprosessen

Detaljer

BIM teknologi erfaringer ifm. Statoil prosjekt

BIM teknologi erfaringer ifm. Statoil prosjekt BIM teknologi erfaringer ifm. Statoil prosjekt arkitektkontoret a-lab arkitektkontoret a-lab eksempel prosjekter Portalbygget, Fornebu Barcode masterplan (i samarbeid med DARK arkitekter + MVRDV) Arktisk

Detaljer

Jan Karlsen/Kontrollrådet

Jan Karlsen/Kontrollrådet NTNU KURSDAGENE 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670 - Utførelse av betongkonstruksjoner (3) Sertifisering av varer og komponenter som inngår i bygget Jan Karlsen/Kontrollrådet www.kontrollbetong.no Kvalitetssikring

Detaljer

Dimensjonering av fleretasjes trehus. Harald Landrø, Tresenteret

Dimensjonering av fleretasjes trehus. Harald Landrø, Tresenteret Dimensjonering av fleretasjes trehus Harald Landrø, Tresenteret Mange takk til Sigurd Eide, Treteknisk Rune Abrahamsen, Sweco Kristine Nore, Moelven Massivtre For bruk av bilder og tekst som underlag til

Detaljer

BIM PREFABTRE DEN KLOKE TEGNING 13.-14. OKTOBER 2015

BIM PREFABTRE DEN KLOKE TEGNING 13.-14. OKTOBER 2015 BIM PREFABTRE DEN KLOKE TEGNING 13.-14. OKTOBER 2015 KOMPETANSE KVALITET-INNOVASJON Alfa Tre AS, Larvik Are BrugAS, Askim Norsk Takstol AS, Rygge Jatak Norsk Takstol Element, Rygge Jæren Treteknikk AS,

Detaljer

Brød & Miljø 02.mars.2016

Brød & Miljø 02.mars.2016 Brød & Miljø 02.mars.2016 ü u4ordringen: effek

Detaljer

Totalentreprenør. side 10

Totalentreprenør. side 10 side 10 Totalentreprenør Stjern Entreprenør AS er totalentreprenør og leverer komplette prosjekter, fra første møte og prosjektering til produksjon og utført arbeid vi tar oss av alt. Vi har hovedkontor

Detaljer

Oslo. Dyrvik arkitekter as. Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan

Oslo. Dyrvik arkitekter as. Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan Trapp som fører opp til det indre gårdsrom skjærer inn i basen som en canyon Lille Bislett Oslo Dyrvik arkitekter as Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan www.dyrvik.no

Detaljer

Byggevirksomhet siste år. Offentlige bygg Private næringsbygg Boligbygg Bruer

Byggevirksomhet siste år. Offentlige bygg Private næringsbygg Boligbygg Bruer Byggevirksomhet siste år Offentlige bygg Private næringsbygg Boligbygg Bruer Hydrolift produksjonshall Fredrikstad Stålentreprenør: AK Mekaniske Byggherre: Bård Eker Assets AS Oppdragsgiver: Bård Eker

Detaljer

Forus Vest. Tekst: Wilhelm Eder. Foto: Øystein Thorvaldsen, Wilhelm Eder, AS Betong

Forus Vest. Tekst: Wilhelm Eder. Foto: Øystein Thorvaldsen, Wilhelm Eder, AS Betong Sandnes Sparebank Forus Vest Wilhelm eder Tekst: Wilhelm Eder Foto: Øystein Thorvaldsen, Wilhelm Eder, AS Betong Wilhelm Eder Eder Biesel Arkitekter AS har solid erfaring innen utvikling av effektive bygg,

Detaljer

Nasjonalt program for leverandørutvikling, BTV regionen

Nasjonalt program for leverandørutvikling, BTV regionen VI BANER VEI BÆREKRAFTIGE OG INNOVATIVE INNKJØP Nasjonalt program for leverandørutvikling, BTV regionen Scandic Lerkandal, Trondheim 02.11.17 Sigbjørn Faanes, Veidekke Entreprenør AS EN LEDENDE SKANDINAVISK

Detaljer

%4 Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no

%4 Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no LINTO AS en erfaren leverandør av stålbygg LINTO AS har i over 20 år vært en av Norges ledende leverandører av stålbygg. Våre leveranser strekker seg fra Lindesnes

Detaljer

tidligere Standard Telefon og Kabelfabrik (1968), Økern, Oslo

tidligere Standard Telefon og Kabelfabrik (1968), Økern, Oslo Sett fra Østre Aker vei Quality Hotel 33 tidligere Standard Telefon og Kabelfabrik (1968), Økern, Oslo arkitekt: erling viksjø (1968), ombygging ved Mellbye arkitekter as (2008) Tekst: Ajas Mellbye Foto:

Detaljer

Urbane trebygg Systemer og løsninger Jarle Aarstad, Treteknisk

Urbane trebygg Systemer og løsninger Jarle Aarstad, Treteknisk Urbane trebygg Systemer og løsninger Jarle Aarstad, Treteknisk 7. sept Bergen treseminar 115 deltagere, arrangør: Fylkesmannen 25. sept Kr.Sand Trebinnalen 110 deltagere Agder wood, tredriver sørlandet

Detaljer

FOLKEMØTE Områdeløft Saupstad-Kolstad. Foto: Geir Hageskal

FOLKEMØTE Områdeløft Saupstad-Kolstad. Foto: Geir Hageskal FOLKEMØTE 25.9.2014 Områdeløft Saupstad-Kolstad Foto: Geir Hageskal Sånn kan det bli! fase 1 Foto: Geir Hageskal Hva skal jeg si noe om: deltakere oppgaven generelt om besvarelsene hva sier juryen om vinnerprosjektene

Detaljer

FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET KONFERANSE TILSYN, STAVANGER KOMMUNE 2. JUNI 2014

FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET KONFERANSE TILSYN, STAVANGER KOMMUNE 2. JUNI 2014 FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET KONFERANSE TILSYN, STAVANGER KOMMUNE 2. JUNI 2014 I DAG TREFFER DERE Kristin Stømer Frafjord Avd.leder prosjektutvikling i Totalentrepriser Oddvar Egelandsdal Leder Totalentrepriser

Detaljer

STILLASDAGENE 2010 ANSKAFFELSESPROSESSER ERFARINGER OG REGELVERK. Presentasjon av anleggsleder Stein Johnsen, Skanska Norge AS

STILLASDAGENE 2010 ANSKAFFELSESPROSESSER ERFARINGER OG REGELVERK. Presentasjon av anleggsleder Stein Johnsen, Skanska Norge AS STILLASDAGENE 2010 ANSKAFFELSESPROSESSER ERFARINGER OG REGELVERK Presentasjon av anleggsleder Stein Johnsen, Skanska Norge AS 1 Fakta om Skanska i Norge Skanska er en av Norges ledende entreprenørselskap,

Detaljer

Prosjekt «Økt bruk av tre i Nordland»

Prosjekt «Økt bruk av tre i Nordland» Prosjekt «Økt bruk av tre i Nordland» Stein-Petter Hillestad Prosjektleder Seminar Bærekraft i skog og bygg Mosjøen 20.10.2015 Agenda Prosjektet Virkemidler Forankringer Eksempler Sikkerhet: Verdens (foreløpig)

Detaljer

MIDTBYGGET. Første del av DNBs hovedkvarter ferdigstilt: Bjørvika, Oslo. 4mur+

MIDTBYGGET. Første del av DNBs hovedkvarter ferdigstilt: Bjørvika, Oslo. 4mur+ Første del av DNBs hovedkvarter ferdigstilt: MIDTBYGGET Bjørvika, Oslo ARKITEKT: MVRDV, Nederland. Lokal arkitekt: Dark arkitekter Tekst: Gerhard Linder, Dark Arkitekter Foto: Jiri Havran Midtbygget blant

Detaljer

Einar Brekstad AS 13.09.2013 REFERANSEPROSJEKTER

Einar Brekstad AS 13.09.2013 REFERANSEPROSJEKTER 1 REFERANSEPROSJEKTER 22. Prosjekt: Ny sykeheimsavdeling med 15 pasientrom. Byggherre: Ørland kommune Kontraktssum: 20 mil Utføres: Oppstart sept. 2012-ferdigstilles november 2013 Peskrivelse av Prosjektet:

Detaljer

En sikker forbindelse

En sikker forbindelse Spennteknikk Spennsystemer Lagersystemer Fugesystemer Offshore Spesialtjenester spennteknikk En sikker forbindelse En sikker forbindelse Spennteknikk er gjennom flere år et av Skandinavias ledende selskap

Detaljer

Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner

Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner Geir Udahl Konstruksjonssjef Contiga Agenda DCL/DCM Modellering Resultater DCL vs DCM Vurdering mhp. prefab DCL Duktiltetsfaktoren q settes til 1,5 slik

Detaljer

KARMSUND PANORAMA. Atle Strønstad. Pål Stolt-Nielsen Reksten. Fasade vest

KARMSUND PANORAMA. Atle Strønstad. Pål Stolt-Nielsen Reksten. Fasade vest Fasade vest KARMSUND PANORAMA Opus Arkitekter AS Tekst: Foto: Atle Strønstad Pål Stolt-Nielsen Reksten OPUS arkitekter as (stiftet 1997), er nå det største kontoret mellom Bergen og Stavanger, med 14 fulltidsansatte

Detaljer

ÅRSMØTE. Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900. Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika

ÅRSMØTE. Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900. Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika ÅRSMØTE Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900 Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika Dagsorden: 16:00-17:00 Del 1: Årsmøte 1. Åpning 2. Årsberetning 2013 3. Regnskap 2013 4.

Detaljer

CURRICULUM VITAE SAMMENDRAG AV KVALIFIKASJONER. Utdannelse. Kurs / Etterutdannelse. Ansettelsesforhold

CURRICULUM VITAE SAMMENDRAG AV KVALIFIKASJONER. Utdannelse. Kurs / Etterutdannelse. Ansettelsesforhold CURRICULUM VITAE NAVN: Terje Steinskog FUNKSJON / STILLING: Daglig leder FØDSELSDATO: 20. oktober 1970 NASJONALITET: Norsk SPRÅK: Norsk, Engelsk SAMMENDRAG AV KVALIFIKASJONER Allsidig og bred erfaring

Detaljer

Byggebørsen Entreprenørene i 2012 Sven Chr Ulvatne, styreleder EBA v/ Geir Endresen Markedssjef Skanska Rogaland

Byggebørsen Entreprenørene i 2012 Sven Chr Ulvatne, styreleder EBA v/ Geir Endresen Markedssjef Skanska Rogaland Byggebørsen 2012 Entreprenørene i 2012 Sven Chr Ulvatne, styreleder EBA v/ Geir Endresen Markedssjef Skanska Rogaland Om EBA 220 medlemsbedrifter med ca. 25.000 ansatte. Utgjør ca 40% av BNL EBA Rogaland:

Detaljer

REFERANSELISTE. Referanseliste Egerconsult Oppdatert pr. 11.02.08 OVERSIKT OVER UTVALGTE OPPDRAG:

REFERANSELISTE. Referanseliste Egerconsult Oppdatert pr. 11.02.08 OVERSIKT OVER UTVALGTE OPPDRAG: REFERANSELISTE OVERSIKT OVER UTVALGTE OPPDRAG: 2007-2008 DALANE BRYGGHUS NYTT BRYGGHUS Oppdragsgiver: Dalane Brygghus AS Størrelse: Grunnflate ca. 70 m 2 Nybygg. Brygghus i 1. etg. Terrasse/uteservering

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Sikkerhet i byggefasen (5) Foreleser: Harald

Detaljer

Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter:

Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter: Avdeling for ingeniørfag PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Konstruksjonsteknikk Rapporttittel: Kvalitetssikring

Detaljer

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as FANTOFT STUDENTBY PRESENTASJON 10.12.2014 Arkitekter BAS arkitekter Helen & Hard AT plan og arkitektur MDH arkitekter Konsulenter nettverk Sarpsborg Stavanger og Oslo Tromsø, Oslo og Stavanger Oslo Itech

Detaljer

ET SELSKAP I HALLMAKER GRUPPEN

ET SELSKAP I HALLMAKER GRUPPEN ET SELSKAP I HALLMAKER GRUPPEN Landbruk Fritid Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no LINTO AS en erfaren leverandør av stålbygg LINTO AS har i over 20 år vært en av Norges ledende leverandører av stålbygg.

Detaljer

(7) Detaljprosjektering

(7) Detaljprosjektering Lisbet Landfald, FBA 7.-8. januar2014 (7) Detaljprosjektering RELEVANTE EUROKODER Innhold Om standarder og standardisering - Du kan påvirke utviklingen Forankring i lov og forskrift - Standarder er frivillige

Detaljer

Askim. Tekst: Hans Bjørn Holther. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner, Per Christian Anfinnsen og arkitekten MUR+BETONG 4 2009 39

Askim. Tekst: Hans Bjørn Holther. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner, Per Christian Anfinnsen og arkitekten MUR+BETONG 4 2009 39 Bølgen Askim Østre linje arkitekter as Tekst: Hans Bjørn Holther Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner, Per Christian Anfinnsen og arkitekten MUR+BETONG 4 2009 39 www. olarkitekter.no Østre Linje Arkitekter

Detaljer

NOTAT til ANBUDSFASE FR HÅ/MH FR REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

NOTAT til ANBUDSFASE FR HÅ/MH FR REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Sandnes Brannstasjon DOKUMENTKODE 217213 RIB NOT 01 EMNE Valg av bæresystemet TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sandnes Kommune OPPDRAGSLEDER KONTAKTPERSON SAKSBEH Francesca Rodella KOPI

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger Praktiske opplysninger Fire Safety Design in Buildings Tid og sted: 23.- 24. april. Vika Konferansesenter, Oslo Påmeldingsfrist: 15. april Kurs 84203281 Prosjektering av stålkonstruksjoner iht Tid og sted:

Detaljer

Eurokode 5 en utfordring for treindustrien

Eurokode 5 en utfordring for treindustrien Eurokode 5 en utfordring for treindustrien Bruk av Eurokode 5- generell gjennomgang Treteknisk 2013.10.15 Sigurd Eide Eurokode 5 NS-EN 1995-1-1:2004/NA:2010/A1:2013 Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner

Detaljer

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt er en del av Andre samarbeidspartnere: Buskerud fylkeskommune, Statens Vegvesen og Statsbygg VISJON

Detaljer

Arbeidserfaring 2013- Konsepta AS, Bergen, Brannrådgiver, styremedlem 2010-2013 Sweco Norge AS, Bergen, Ingeniør brannteknikk

Arbeidserfaring 2013- Konsepta AS, Bergen, Brannrådgiver, styremedlem 2010-2013 Sweco Norge AS, Bergen, Ingeniør brannteknikk Curriculum Vitae KONSEPTA Asle Martinsen Født 1986 Utdanning 2007 2010 Bachelor i ingeniørfag, Brann- og sikkerhet, Høgskolen Stord/Haugesund Arbeidserfaring - Konsepta AS, Bergen, Brannrådgiver, styremedlem

Detaljer

INDUSTRIELLE OG FINANSIELLE AKTØRER STÅR R BAK CLEANPOWER AS.

INDUSTRIELLE OG FINANSIELLE AKTØRER STÅR R BAK CLEANPOWER AS. INDUSTRIELLE OG FINANSIELLE AKTØRER STÅR R BAK CLEANPOWER AS. CleanPower s eiere er: Sparebank 1 Nordvest Bølgen Invest AS Norpropeller AS Elmarin AS Heinsa Mek. Verksted AS Industrial Development Group

Detaljer

Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering

Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering Kravspesifikasjon RIB / RIE Nordland Fylkeskommune Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE KRAVSPESIFIKASJON 2 BYGNING... 3 20 DOKUMENTKONTROLL

Detaljer

Slik jeg ser det. Ståle Kyllingstad I IKM Gruppen Oljebransjen Innkjøpskonferanse, Stavanger,

Slik jeg ser det. Ståle Kyllingstad I IKM Gruppen Oljebransjen Innkjøpskonferanse, Stavanger, Slik jeg ser det Ståle Kyllingstad I IKM Gruppen Oljebransjen Innkjøpskonferanse, Stavanger, 28.09. 2016 IKM Gruppen Oljebransjens Innkjøpskonferanse 2016 ELEKTRO/ INSTRUMENT/ AUTOMASJON SUBSEA/ FERDIGSTILLELSE

Detaljer

(6) Detaljprosjektering

(6) Detaljprosjektering Lisbet Landfald, Kursdagene NTNU 10.-11. januar 2013 (6) Detaljprosjektering RELEVANTE EUROKODER Innhold Om standarder og standardisering Forankring i lov og forskrift Eurokodene et system av standarder

Detaljer

(10) Detaljprosjektering Skillende bygningsdeler

(10) Detaljprosjektering Skillende bygningsdeler Scandic Lerkendal Trondheim 7. januar 2015 Brannsikre bygg - riktig prosjektering (10) Detaljprosjektering Skillende bygningsdeler Grensesnitt faser og fag Tre, mur og betong Brann Fenomen Respons Scenarier

Detaljer

Webinar BIM og åpenbim: 1) byggherre status og 2) ferske prosjekterfaringer

Webinar BIM og åpenbim: 1) byggherre status og 2) ferske prosjekterfaringer Webinar og åpen: 1) byggherre status og 2) ferske prosjekterfaringer Senior Rådgiver Lars Chr Christensen, multi as (VDC og &åpen) webinar, 25/1 2010, internet VBA 2009 Vestlandske Bygge og Anleggsdager

Detaljer

STÅL. Bærekraftig, fleksibelt og kreativt

STÅL. Bærekraftig, fleksibelt og kreativt STÅL Bærekraftig, fleksibelt og kreativt Stål - et bærekraftig byggemateriale Ingen byggematerialer er bærekraftige i seg selv, men effekten på miljøet avhenger i praksis av hvordan de brukes i et bygg.

Detaljer

Frokostmøte «Fremtidens Byer» i Bergen Statens byggeskikkpris 2014 Schweigaards gate 21 og 23

Frokostmøte «Fremtidens Byer» i Bergen Statens byggeskikkpris 2014 Schweigaards gate 21 og 23 Frokostmøte «Fremtidens Byer» i Bergen Statens byggeskikkpris 2014 Schweigaards gate 21 og 23 10.09.2014 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Introduksjon -Kort om Rom Eiendom v/eyvind Skaar 2. Arkitektur

Detaljer

Krav til verkstedet og dets underleverandører

Krav til verkstedet og dets underleverandører Norsk Ståldag 2011 Krav til verkstedet og dets underleverandører Konsekvenser av CE-merkingsstandarden NS-EN 1090-1 Einar Braathu, Materialassistanse Innhold Generell informasjon om CE-merking og EN 1090-1

Detaljer

Bacheloroppgave, Tilbygg Syljuåsen Kallerudlia 15 Gruppe 1. 21.05.2009: Ferdistiller rapporten og skriver ut.. FERDIG!!!

Bacheloroppgave, Tilbygg Syljuåsen Kallerudlia 15 Gruppe 1. 21.05.2009: Ferdistiller rapporten og skriver ut.. FERDIG!!! Bacheloroppgave, Tilbygg Syljuåsen Kallerudlia 15 Gruppe 1 21.05.2009: Ferdistiller rapporten og skriver ut.. FERDIG!!! 20.05.2009: Sitter og skriver rapport. Har begynt med konklusjon. Dimensjonerer detalj

Detaljer

DEG 42. Dronning Eufemias gate 42, Oslo A-LAB. Tekst: A-lab Foto: Oslo S Utvikling Ivan Brodey

DEG 42. Dronning Eufemias gate 42, Oslo A-LAB. Tekst: A-lab Foto: Oslo S Utvikling Ivan Brodey DEG 42 Dronning Eufemias gate 42, Oslo A-LAB Tekst: A-lab Foto: Oslo S Utvikling Ivan Brodey 19 Sett fra sydøst. DEG 42 er den 13. og siste bygningen i Barcode-rekka Branntrappen kan benyttes som uformell

Detaljer

International seminar on joint design according to Eurocode 3, part 1.8

International seminar on joint design according to Eurocode 3, part 1.8 Folder 1-1-05 06.01.05 09:26 Side 1 Forhåndsvarsel om kommende seminar våren 2005 Early notice on upcoming seminar spring 2005 International seminar on joint design according to Eurocode 3, part 1.8 Wednesday

Detaljer

POWERHOUSE SOM INSPIRASJONSKILDE. Peter Bernhard Energi- og miljørådgiver Asplan Viak AS

POWERHOUSE SOM INSPIRASJONSKILDE. Peter Bernhard Energi- og miljørådgiver Asplan Viak AS POWERHOUSE SOM INSPIRASJONSKILDE Peter Bernhard Energi- og miljørådgiver Asplan Viak AS ASPLAN VIAK - VISJON Vi skal være: Den fremste arena for samfunnsutvikling Avdeling Energi og Miljø Arbeidsområder:

Detaljer

DET GRØNNE SKIFTET HVA INNEBÆRER DET FOR BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN? DET GRØNNE SKIFTET I BYGGEBRANSJEN 2017/02/08

DET GRØNNE SKIFTET HVA INNEBÆRER DET FOR BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN? DET GRØNNE SKIFTET I BYGGEBRANSJEN 2017/02/08 DET GRØNNE SKIFTET HVA INNEBÆRER DET FOR BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN? RAMBØLL GLOBALT OG I NORGE RAMBØLL-GRUPPEN I DAG RAMBØLL NORGE KONTORER Lokale kontorer Over 300 kontorer i 35 land 13 000 eksperter globalt

Detaljer

WALDEMARS HAGE DARK ARKITEKTER. Tekst: Christine Grape og Jan Støring. Foto: nispe@datho.no. Felles takterrasser på plan 7

WALDEMARS HAGE DARK ARKITEKTER. Tekst: Christine Grape og Jan Støring. Foto: nispe@datho.no. Felles takterrasser på plan 7 WALDEMARS HAGE DARK ARKITEKTER Tekst: Christine Grape og Jan Støring Foto: nispe@datho.no Felles takterrasser på plan 7 26 MUR+BETONG 3 2007 Leilighetene åpner seg mot hagen og elverommet. De karakteriske

Detaljer

Bygg i tre! Lars Erik Borge, itre as. Bjørn Lier, Trebruk as

Bygg i tre! Lars Erik Borge, itre as. Bjørn Lier, Trebruk as Bygg i tre! Lars Erik Borge, itre as Bjørn Lier, Trebruk as Trebruk as Øke bruken av tre i Østfold, Oslo og Akershus Tredriver for Innovasjon Norge itre as Utvikle og forvalte byggekonsepter i tre. Hvordan

Detaljer

I. Innholdsfortegnelse

I. Innholdsfortegnelse 2008 FORPROSJEKT -KONSEKVENSER AV NS-EN 1992-1-1 H08B03 Sarpsborg 13. mars 2008 FORPROSJEKT RAPPORT Side 2 I. Innholdsfortegnelse Tittelside...1 I. Innholdsfortegnelse... 2 II. Prosjektdirektiv... 3 A.

Detaljer

BETONGELEMENTBOKEN BIND B AVSTIVNING OG KRAFTOVERFØRING

BETONGELEMENTBOKEN BIND B AVSTIVNING OG KRAFTOVERFØRING BETONGELEMENTBOKEN BIND B AVSTIVNING OG KRAFTOVERFØRING BETONGELEMENTBOKEN BIND B AVSTIVNING OG KRAFTOVERFØRING DEL 1 DIMENSJONERINGSGRUNNLAG DEL 2 AVSTIVNINGSSYSTEMER DEL 3 FORBINDELSER FORORD Bruken

Detaljer

Eurokode 5. Konstruksjonskurs Eurokode 5 Generelt om Eurokode. Treteknisk Sigurd Eide Onsdag 9. april 2014 NS-EN :2004/NA:2010/A1:2013

Eurokode 5. Konstruksjonskurs Eurokode 5 Generelt om Eurokode. Treteknisk Sigurd Eide Onsdag 9. april 2014 NS-EN :2004/NA:2010/A1:2013 Eurokode 5 NS-EN 1995-1-1:2004/NA:2010/A1:2013 Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner Del 1-1 Allmenne regler og regler for bygninger Konstruksjonskurs Eurokode 5 Generelt om Eurokode Treteknisk

Detaljer

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune Byggeprosjekt 2016-2019 Byggebørsen 08-02-2015 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås Sør-Trøndelag Fylkeskommune som byggherreorganisasjon Ca 270 000 m2 forvaltet bygningsareal

Detaljer

PERSONALIA: Høyskolen i Sør Trøndelag Ingeniør - Elkraftteknikk

PERSONALIA: Høyskolen i Sør Trøndelag Ingeniør - Elkraftteknikk CURRICULUM VITAE PERSONALIA: Etternavn fornavn: Hemminghytt, Eirik (f.10.11.73) Stilling: Teknisk direktør UTDANNELSE 2000 NTNU Prosjektplanlegging under usikkerhet - EEU 1999 NTNU Prosjektstyring EEU

Detaljer

Nybygg og ambisiøs rehabilitering. Enovas støtteprogram Magni Fossbakken Bergen 01.10.2013

Nybygg og ambisiøs rehabilitering. Enovas støtteprogram Magni Fossbakken Bergen 01.10.2013 Nybygg og ambisiøs rehabilitering Enovas støtteprogram Magni Fossbakken Bergen 01.10.2013 Hvorfor? Enovas tilbud til nye bygg og rehabilitering 1. Støtte til utredning av passivhus 2. Rådgiverteam 3. Investeringsstøtte

Detaljer

D A R K QUALITY POND HOTEL. Hotell UNDER CONSTRUCTION. www.darkarkitekter.no

D A R K QUALITY POND HOTEL. Hotell UNDER CONSTRUCTION. www.darkarkitekter.no D A R K QUALITY POND HOT UNDER CONSTRUCTION www.darkarkitekter.no STAVANGER E39 THE POND@FORUS SOLA FORUS STAVANGER FLYPLASS, SOLA SANDNES QUALITY POND HOT Dark Arkitekter AS THE POND HOTL Et nytt hotell

Detaljer

Hvordan prosjektere for Jordskjelv?

Hvordan prosjektere for Jordskjelv? Hvordan prosjektere for Jordskjelv? Norsk Ståldag 2006 Øystein Løset Morten Rotheim, Contiga AS 1 Hvordan prosjektere for Jordskjelv? Jordskjelv generelt Presentasjon av prosjektet: Realistisk dimensjonering

Detaljer

Fotografier v. Erling G Baasen 3

Fotografier v. Erling G Baasen 3 Firmapresentasjon Høyer Finseth er med sine vel 90 medarbeidere en betydelig aktør innen bygningsteknisk prosjektering og rådgivning. Vi er et spesialisert rådgivende ingeniørselskap som gjennom godt samarbeid

Detaljer

Nytt hovedkontor for DnB NOR i Bjørvika

Nytt hovedkontor for DnB NOR i Bjørvika Nytt hovedkontor for DnB NOR i Bjørvika Fundamentering på grove borede stålrørspeler - RD-peler Stålpeledagene Ruukki 2010 Arne T. Eigeland og Andreas Berger Multiconsult AS Innhold Prosjektinformasjon

Detaljer

STØPERIET KULTURHUS. tilbygg og rehab, Tønsberg SPIR ARKITEKTER AS. Tekst: Joachim Meinich Andreassen Foto: Terje Skåre, Joachim Meinich Andreassen

STØPERIET KULTURHUS. tilbygg og rehab, Tønsberg SPIR ARKITEKTER AS. Tekst: Joachim Meinich Andreassen Foto: Terje Skåre, Joachim Meinich Andreassen STØPERIET KULTURHUS tilbygg og rehab, Tønsberg SPIR ARKITEKTER AS Tekst: Joachim Meinich Andreassen Foto: Terje Skåre, Joachim Meinich Andreassen 31 Betongskivene skjermer for boligbebyggelsen. Lydbølgene

Detaljer