Norge rundt Aktiviteten i Norsk Stålforbund Marked Bygg og broer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norge rundt 2004. Aktiviteten i Norsk Stålforbund Marked Bygg og broer"

Transkript

1 Norge rundt 2004 Aktiviteten i Norsk Stålforbund Marked Bygg og broer

2 Forbundet Norsk Stålforbund Formål: Å fremme bruken av stål ved å spre kunnskaper om stål og dets anvendelse i alle typer konstruksjoner. Norsk Stålforbund skal fungere som et kompetansesenter for bruk av stål Tilknytning: Norsk Stålforbund og de øvrige bransjeforeningen i NTS ble 1. november i fjor med inn i ny organisasjon, Standard Norge.

3 Forbundet Valgt/oppnevnt styre etter Årsmøtet Per Kristian Larsen, NTNU, Formann Trond Brynhildsen, Skalles Mek. Verksted Knut Helle, Haironville Norge Peter Søderqvist, Norsk Stål Gunnar Solland, Det Norske Veritas Tronn Westby, SSAB Norge Fast plass: Johan Ulleland, Standard Norge Kjetil Myhre, Daglig leder Oppnevnt av styre: Dag Foss, Corus Norge John Børge Halvorsen, CCB Stål Klaus Eicke, Arcelor Long Commercial

4 Forbundet Norsk Stålforbund - Organisasjon Bak Norsk Stålforbund står en rekke organisasjoner, foreninger og enkeltbedrifter fra det norske stålmiljøet. Stålklubben, som representerer produsentene Stål og Metallgrossistenes Forening (distribusjonsleddet) Den norske Stålgruppen (ståltilvirkere/entreprenørene) Norsk Forening for Stålkonstruksjoner (engineeringmiljøet) Nordisk Forzinkingsforening, Norge (produsenter og forzinkere) Industrigruppen Stålbygg (IGS) (tynnplateprodusenter)

5 Aktiviteter Aktiviteter Kompetanse og rekruttering Knytte faglige nettverk Internasjonalt arbeid Standardisering Informasjon og orakeltjeneste Statistikk-tjenester Kvalitetssikring / godkjenning Utvikling og salg av bøker og publikasjoner Annet: Sekretariatfunksjon for Stålgruppen

6 Forbundet Aktiviteter siste år Miljø: Treprogrammet og miljøkrav / MVD Kurs, temakvelder og konferanser ECCS styre- og komitearbeid Utarbeide forslag til Nasjonale Tillegg til Eurokode 3 Ny statistikk-tjeneste: Stålprisindekser Informasjon til medlemmer og bransjen (Stålnytt, nyhetsbrev, kursprogram og arkitekturpublikasjoner) Nytt beregningsprogram: Brannmalingstykkelser Nye hjemmesider på internett Vervekampanje (9 nye bedr. medl. + 2 nye foreninger)

7 Aktiviteter Kvalitetssikring / godkjenning Norsk Stålforbund innførte i 2002 en ny godkjennelsesordning for stålentreprenører Hensikten med godkjennelsesordningen er å sikre at stålentreprenører har en definert minimum kompetanse, kapasitet og økonomi, og at bedriften kjenner og følger relevante deler av NS 3464 Utførelse av stålkonstruksjoner, inkludert kravene i refererte standarder Hittil er 2 bedrifter godkjent + 1 søknad er inne til vurdering Norsk Stålforbund bistår og hjelper medlemsbedrifter i forbindelse med godkjenningsprosessen og utførelseskrav

8 Aktiviteter Treprogrammet Hva er Treprogrammet? Et nasjonalt verdiskapningsprogram til støtte for skog- og trenæringen i Norge. Det gis midler til utdanning, prosjekter, produktutvikling, informasjon og markedsføring. Programperioden er fra år 2000 til I fjor ble det bevilget 37 millioner kroner og i år er det avsatt like mye. Landbruksministeren ønsker å forlenge programmet med ytterligere 5 år. Bransjeforeningene FABEKO, Betongelementforeningen og Norsk Stålforbund har reagert på Treprogrammet og Lars Sponheims mange medieutspill fordi miljøargumentene er feilaktige og villedende.

9 Aktiviteter Påstand: Feil i Treprogrammet Feil: Tre er flere ganger mer miljøvennlig en stål og betong Det er marginale miljøforskjeller sett i et livsløpsperspektiv Chalmers Tekniska Høgskola har på oppdrag fra det Svenske Miljödepartementet laget en rapport som konkluderer med at stål, tre og betong sett i et livsløpsperspektiv, er likeverdige byggematerialer med hensyn på miljøpåvirkninger.

10 Aktiviteter Virkninger av Treprogrammet Handlinger: Virkninger: Å ta markedsandeler fra andre byggematerialer ved å gi finansiell støtte til trenæringen Feilaktige påstander og villedende markedsføring Den offentlig støtten virker subsidierende og konkurransevridende Gir signaleffekter som kan påvirke beslutningstakere Norsk Stålforbund vil i det nærmeste ta initiativ til å få stoppet en forlengelse av Treprogrammet. Vi vil i stedet foreslå en offentlig økonomisk støtte til alle materialer i BA-næringen for å bedre kvaliteten, effektiviteten og miljøet.

11 Aktiviteter Kurs og arrangementer i 2004 Våren 2004 Temakveld: Stigerør Seminar: Rørledninger Kurs: Prosjektering av stålkonstruksjoner etter NS 3472 inkl. dimensj. mot brann Kurs: Dimensjonerende laster m/ vindlaster og påvirkninger ved jordskjelv Seminar: Stål og standarder for stål Temakveld: Trykkpåkjent utstyr Kurs: Materialegenskaper for rustfritt og høyfast stål Årsmøte 14. april m/ temaer: Veiene fra Roma og nye miljøkrav Konferanse: NORSK OFFSHOREDAG Kurs: Beregninger av knutepunkter Høsten 2004 Konferanse: NORSK STÅLDAG Kurs: Utmattingsberegninger for Stålkonstruksjoner Temakveld: Bruk av permanent spunt i bygninger og i brofundamenter Kurs: Stål Tynnplatekonstruksjoner Seminar: Stål og Skip Kurs: NS3472 dimensjonering av stålkonstruksjoner Kurs: Prosjektering og dimensjonering v/ påvirkninger fra jordskjelv Kurs: NORSOK-standardene for stålkonstruksjoner Kurs: Knutepunkter, forbindelser og analysemoddelering

12 Aktiviteter Internett:

13 Aktiviteter Internett:

14 Nyhetsbrev Aktiviteter

15 Marked Stål i byggebransjen Bærende konstruksjoner i: Bygg Broer Master Tonnasje: tonn Kvalitet: S355J0 eller J2, NS-EN Produkter: Bjelker, søyler, fagverk og oppsveisede profiler

16 Marked Statistikk - Total stålproduksjon i verden Stålproduksjon globalt Tusen tonn Produksjon globalt %-vis endring År P r o g n o s e

17 Marked Statistikk - Stålproduksjon Europa, Kina og N-Amerika Stålproduksjon Europa, Kina, N-Amerika Europa Kina Nord-Amerika EU-land Tusen tonn År

18 Marked Statistikk - Tilførsel, Norge Stål Import: Utvikling Flate stålprodukter VV Stålplater>600mm Lange produkter Profilstål Legert stål Alt jern og stål Tonn År %-vis endring i tonn -23,0 14,0 1,0-11,9-10,0 (Alt stål)

19 Marked Statistikk - Tilførsel, Norge Akkumulert august: År 2004 År 2003 %-endring Alt jern og stål Flate produkter VV plater Br> Lange produkter Profilstål Legert stål h-stål i-stål Firk- rør

20 Marked Statistikk Næringsbygg Næringsbygg-areal eks. hytter/gar. + 22,6 % jan-juli 2004 Næringsbygg-areal under arbeid inkl. hytter/garasjer + 8,9 % jan-juli 2004

21 Marked Statistikk Boligbygg Antall boliger + 30,4 % jan-juli 2004 Bolig-areal +17,0 % jan-juli 2004 Boligareal under arbeid + 4,6 % jan-juli 2004

22 Marked Statistikk Stålgruppen Historisk statistikk: Stålgruppen - Stålmengde Tonnasje Gjen.snitt alle Sum alle bygg Halvår 0 Fra 2. halvår 2003: Bygg: - 18,5 % jan-juni 2004 Alle: - 11,6 % jan-juni 2004 Fra 1. halvår 2003: Bygg: + 23,5 % jan-juni 2004 Alle: + 16,3 % jan-juni 2004

23 Byggevirksomhet siste år Kontorbygg Lagerbygg Industribygg Boligblokker Skolebygg Kultur / idrettsbygg Sykehus Broer

24 Barentshallen i Kirkenes. Lønnheim Entreprenør, Stålavd. Treningshall for fotball med buede fagverker i tak samt en 2.etg.sericedel Byggherre: Sør-Varanger Kommune Arkitekt.: Terje Rørby AS RiB: Geo-Vest/Haugland AS Oppdragsgiver: Lønnheim Entreprenør Stålmengde ca. 270 tonn Spennvidde 59 meter

25 Barentshallen i Kirkenes. Lønnheim Entreprenør, Stålavd.

26 Barentshallen i Kirkenes. Lønnheim Entreprenør, Stålavd.

27 Barentshallen i Kirkenes. Lønnheim Entreprenør, Stålavd.

28 Barentshallen i Kirkenes. Lønnheim Entreprenør, Stålavd.

29 Lidl Sentrallager på Vinterbro. Stålentreprenør Contiga Byggherre: Lidl Arkitekt: Bright Arkitekter AS Konstruktør: Bright AS Rådg. Ingeniør: Siv. Ing. Knut Finseth AS Stålmengde 800 tonn

30 Boliden Odda As. Stålentreprenør: PPTH Stålmengde ca.1150 tonn Byggherre: Boliden Odda As (Outokumpu Norzink As) Arkitekt: UKI-Arkitekt Finland Ingeniör: Pöysälä&Sandberg Finland Bildet: Bygning: Residue filtration Stålmengde ca. 350 tonn

31 Boliden Odda As. Stålentreprenør: PPTH Bygning: Residue filtration Paroc vegg ca m2 tak ca m2

32 Boliden Odda As. Stålentreprenør: PPTH Bygning: Solution purification Bærende stålkonstruksjoner ca.400 tonn

33 Boliden Odda As. Stålentreprenør: PPTH Bygning: Solution purification Platevegg ca m2 tak ca m2

34 Boliden Odda As. Stålentreprenør: PPTH Direct leach gangbro Stålmengde ca. 280 tonn

35 Drammensveien 134. Stålentreprenør: Contiga AS Kontorbygg Byggherre: Høegh Invest AS Arkitekt: HWR Arkitekter AS Entreprenør: PEAB Konstruktør: Boro-Bygg AS Rådg. Ingeniør: Contiga AS Stålmengde ca 400 tonn

36 Laboratoriesenter. Stålentreprenør: Contiga AS Prosjekt: St. Olavs Hospital Tr.heim Byggherre og arkitekt: Helsebygg Midtnorge Entreprenør: Heimdal Entreprenør AS Konstruktør: SCC Tr.heim (Scandiaconsult, nå Rambøll) Rådg. Ingeniør: Contiga Stålmengde ca 300 tonn

37 Terje Høili. Stålentreprenør Skalles Mek. Verksted Lagerbygg, Fredrikstad Byggherre: Terje Høili Stålmodellering: Skalles Mek Verksted (produksjons- og montasjetegninger) Areal: kvm Totalt ca. 130 tonn stål

38 Terje Høili. Stålentreprenør Skalles Mek. Verksted

39 Gang- og sykkelbro på Otta. Lønnheim Entreprenør, Stålavd. Byggeherre: Sel Kommune Arkitekt: Plan Arkitekter AS Oppdragsgiver: Veidekke Entr. RiB: Dr.ing. A. Aas-Jakobsen, Trondheim Totalt ca. 43 tonn stål

40 Gang- og sykkelbro på Otta. Lønnheim Entreprenør, Stålavd.

41 Anodeservice Hydro Aluminium. Lønnheim Entreprenør, Stålavd. Byggeherre: Hydro Aluminium Oppdragsgiver: Grytnes Entreprenørforretning AS Totalt ca. 197 tonn stål

42 Anodeservice Hydro Aluminium. Lønnheim Entreprenør, Stålavd.

43 JOH. SYSTEM. Stålentreprenør Skalles Mek. Verksted Industrihall, Kaldbakken, Oslo Byggherre: JOH. SYSTEM Stålmodellering: Skalles Mek Verksted (produksjons- og montasjetegninger) Areal: kvm Totalt ca. 320 tonn stål

44 JOH. SYSTEM. Stålentreprenør Skalles Mek. Verksted

45 Ny Trasop Idrettshall. Lønnheim Entreprenør Stålavd. Byggeherre: Oslo Kommune Friluftsetaten Arkitekt: Lønnheim Entreprenør AS Oppdragsgiver: Lønnheim Entreprenør AS RiB: Tonning & Lieng AS Totalt ca. 230 tonn stål

46 Ny Trasop Idrettshall. Lønnheim Entreprenør Stålavd.

47 Nesna Flerbrukshall. Lønnheim Entreprenør Stålavd. Byggeherre: Christie & Opsahl AS Oppdragsgiver: Christie & Opsahl AS RiB: Geo-Vest/Haugland AS Totalt ca. 36 tonn stål Byggeherre: Oslo Kommune Friluftsetaten Arkitekt: Lønnheim Entreprenør AS Oppdragsgiver: Lønnheim Entreprenør AS RiB: Tonning & Lieng AS Totalt ca. 230 tonn stål

48 Odraport Polen. Stålentreprenør Skalles Mek. Verksted Byggeherre: Odraport Hovedentreprenør: Prepan Stålmodellering: Skalles Mek Verksted (produksjons- og montasjetegninger) Areal: kvm Totalt ca. 171 tonn stål

49 Odraport Polen. Stålentreprenør Skalles Mek. Verksted

50 Odraport Polen. Stålentreprenør Skalles Mek. Verksted

51 Lysaker Brygge. Stålentreprenør Åkrene Mek. Verksted 355 leiligheter fordelt på ni bygg Utbygger: Gjensidige Nor Næringseiendom Arkitekt: Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS Entreprenør: NCC Construction AS Areal: kvm + næring: kvm +parkering kvm Leveranse: 400 tonn stålkonstruksjoner (hovedsakelig bærende stålsøyler)

52 Rena Leir. Stålentreprenør Contiga Teknisk Verksted Byggherre: Forsvarsbygg Arkitekt: LPO Arkitekter AS Konstruktør: Multiconsult, Fr.stad Entreprenør: Stjern AS Rådg. Ingeniør: Contiga Stålmengde tonn

53 Rena Leir. Stålentreprenør Contiga

54 ASKO øst. Stålentreprenør Skalles Mek. Verksted Nytt bygg for ASKO øst i Vestby Stålmodellering: Skalles Mek Verksted (produksjons- og montasjetegninger) Areal: kvm Totalt ca. 414 tonn stål

55 ASKO øst. Stålentreprenør Skalles Mek. Verksted

56 Nydalen Campus. Stålentreprenør: PPTH Byggeherre: Nydalen Campus Arkitekt: Nils Torp AS RIB: ( SCC-Scandiaconsult ) Rambøll AS Stålmodellering: PPTH-Engineering Oy (produksjons- og montasjetegninger) Byggetid: Okt/ Aug/ 2004, Bærende stålstamme, takfagverk, gangbroer, heissjakter i atrium, innvendig- og utvendig fasadestål, ståltrapper. Totalt ca tonn stål

57 Nydalen Campus. Stålentreprenør: PPTH

58 Nydalen Campus. Stålentreprenør: PPTH

59 Nydalen Campus. Stålentreprenør: PPTH

60 Nydalen Campus. Stålentreprenør: PPTH

61 SAS Flight Academy. Stålentreprenør Contiga Prosjektnavn : SAS Gardermoen Byggherre SAS Arkitekt: Stein Halvorsen AS Entreprenør: Skanska AS Konstruktør og rådg. Ing. stål: Siv. Ing. Knut Finseth AS Stålmengde ca. 100 tonn

62 SAS Flight Academy. Stålentreprenør Contiga

63 SAS Flight Academy. Stålentreprenør Contiga

64 SAS Flight Academy. Stålentreprenør Contiga

65 Stabæk Skole. Stålentreprenør Næsset Mek. Verksted Prosjektnavn : Stabæk Skole ved Bekkestua, Bærum. RiB : Boro-Bygg AS Oppdragesgiver : Tronrud Bygg AS Omfang : Ca 153 tonn stål for hulldekker, Lett-tak og trappehus

66 Stabæk Skole. Stålentreprenør Næsset Mek. Verksted

67 Stabæk Skole. Stålentreprenør Næsset Mek. Verksted

68 Långa Broar Ångermanland. Stålentreprenør Scanbridge Botniabanan AB bygger 190 km ny jernbane mellom Kramfors og Umeå Kunde: Peab Sverige AB Leveranse: 2 store jernbanebruer / stålkassebruer Bro over Ångermanälven: 1010 lm Bro over Nätraån: 1000 lm Samlet stålvekt: 6500 tonn Stålkvaliteter: S 460 / 420 / 355 Seksjoner: Antall 134 stk B x H x L 4,00 x 3,50 x 18 m Seksjonsvekter Inntil 68 tonn Byggetid stål: Jan 04 aug 05 Montasjemetode: Begge bruene lansering fra 2 sider

69 Långa Broar Ångermanland. Stålentreprenør Scanbridge Sandblåsing av bruseksjon i verksted. Brukassene overflatebehandles også innvendig. I den forbindelse har Scanbridge bygget en turnejigg som seksjonene settes inn i og roteres. Seksjonene på bildet veier 68 tonn.

70 Långa Broar Ångermanland. Stålentreprenør Scanbridge

71 Takk for oppmerksomheten

Rapport til. Norsk Stålforbund s Årsmøte. 24. april 2014. om virksomheten fra. 24. april 2013 til 24. april 2014. Handlingsplan, regnskap for 2013 og

Rapport til. Norsk Stålforbund s Årsmøte. 24. april 2014. om virksomheten fra. 24. april 2013 til 24. april 2014. Handlingsplan, regnskap for 2013 og Vår dato: 27. mars 2014 Vår ref.: Kjetil Myhre Rapport til Norsk Stålforbund s Årsmøte 24. april 2014 om virksomheten fra 24. april 2013 til 24. april 2014 Handlingsplan, regnskap for 2013 og budsjett

Detaljer

HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger

HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger av Norsk Stålforbund og Betongelementforeningen Redaksjonsutvalget har

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Det innkalles til årsmøte i Norsk Betongforening. Tirsdag 29. april 2014 kl 17.00, Vika konferansesenter i Oslo

ÅRSMØTE 2014. Det innkalles til årsmøte i Norsk Betongforening. Tirsdag 29. april 2014 kl 17.00, Vika konferansesenter i Oslo ÅRSMØTE 2014 Det innkalles til årsmøte i Norsk Betongforening Tirsdag 29. april 2014 kl 17.00, Vika konferansesenter i Oslo I forbindelse med årsmøtet arrangeres: Årsmøte for Miljøbasen kl 11:00, se eget

Detaljer

årsberetning FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening Dronning Mauds gt. 15, 0250 Oslo Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo

årsberetning FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening Dronning Mauds gt. 15, 0250 Oslo Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo årsberetning 2012 FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening Dronning Mauds gt. 15, 0250 Oslo Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf.: 22 94 76 48/49 fabeko@fabeko.no www.fabeko.no GANDALF Foto: FABEKO, byggutengrenser.no,

Detaljer

Årsberetning 2007 Byggevareindustriens Forening

Årsberetning 2007 Byggevareindustriens Forening Årsberetning 2007 Byggevareindustriens Forening 2 BRANSJEN OG MARKEDET Det gode markedet for byggevarer holdt seg gjennom hele 2007 på et høyt nivå. Byggevareindustriens Forenings løpende statistikk viser

Detaljer

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Vi innkaller herved personlige- og bedriftsmedlemmer til årsmøte onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Program:

Detaljer

Peabnytt. Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6. Peab kjøper TVE og TVU Side 4

Peabnytt. Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6. Peab kjøper TVE og TVU Side 4 Peabnytt Nr. 4 2010 14. årgang Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6 Peab kjøper TVE og TVU Side 4 Skipassrabatt for Peab-medarbeidere Side 35 Leder Hendelsesrikt år Det

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Perforerte plater til de fleste formål RMIG AS

Perforerte plater til de fleste formål RMIG AS NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 8 2010 55. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no Perforerte

Detaljer

BETONGNr. 5 / Juni 2009

BETONGNr. 5 / Juni 2009 5TIPS Konstruksjon Følg standardverket for betongproduksjon DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Samferdsel Svenskene satser på veier med ulikt dekke BETONGNr. 5 / Juni 2009 FOR SMARTERE BRUK

Detaljer

Bente Haugrønning om entreprenørene. TEMA: Entreprenørbransjen. Thomas Lidal Jamne om Pretor. Erik Reinertsen om Reinertsen AS

Bente Haugrønning om entreprenørene. TEMA: Entreprenørbransjen. Thomas Lidal Jamne om Pretor. Erik Reinertsen om Reinertsen AS 3 06 i Bente Haugrønning om entreprenørene TEMA: Entreprenørbransjen Thomas Lidal Jamne om Pretor Erik Reinertsen om Reinertsen AS Møteplassen LEDER Følg med på vår hjemmeside: www.trondheim-chamber.no

Detaljer

Dette er Standard Norge

Dette er Standard Norge Årsrapport 24 Innholdsfortegnelse Dette er Standard Norge 3 Organisasjon og personale 4 Nøkkeltall 5 Styrets årsberetning for 24 6 Resultatregnskap 9 Balanse per 31. desember 24 1 Noter til regnskapet

Detaljer

Gi fantasien muligheter

Gi fantasien muligheter Moelven Limtre Gi fantasien muligheter sett inn bilde Gode rom Nydalen videregående skole. Arkitekt: Link Arkitektur Innhold Om limtre 04 Hva vi leverer 06 Mange muligheter 08 Spennende løsninger 10 Limtrebruer

Detaljer

Ser lysning i boligmarkedet Side 6

Ser lysning i boligmarkedet Side 6 Nr. 1 2009 13. årgang Ser lysning i boligmarkedet Side 6 HMS- og KS-leder ønsker innspill og engasjement Side 20 Storslagent kranselag på Schous Side 8 PROFILEN Hekta på fysiske utfordringer Side 28-29

Detaljer

«2012 skal være. energieffektivisering. i bygg.» www.lavenergiprogrammet.no

«2012 skal være. energieffektivisering. i bygg.» www.lavenergiprogrammet.no årsmelding for 2011 «2012 skal være året DA ALLE SNAKKER OM energieffektivisering i bygg.» I 2011 har det vært mye oppmerksomhet rundt passivhus, forbildeprosjekter, energieffektiv rehabilitering av bygg

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Innhold ÅRSBERETNING 2003 Info om meddelelsen «Godkjente og sertifiserte virksomheter»... 2 Virksomheten 2003... 3 Årsberetning... 9 Regnskap... 10 Noter til regnskapet... 12 Revisjonsberetning... 13 Organisasjon...

Detaljer

Bygger Europas fineste skole

Bygger Europas fineste skole 4 Vinn-vinn på Nøtterøy 7 Kristin Halvorsen redningskvinnen? 8 Bygger Europas fineste skole 15 Tungt engasjement i Glomfjord Kundemagasin Nr 1_2009 Bygger Europas fineste skole INNHOLD LØSNINGER 08 07

Detaljer

BETONGELEMENTFORENINGEN ÅRSBERETNING 2014

BETONGELEMENTFORENINGEN ÅRSBERETNING 2014 BETONGELEMENTFORENINGEN ÅRSBERETNING 2014 Betongelementforeningen Betongelementforeningen (BEF) er en selvstendig bransjeforening for norske produsenter av betongelementer til bygg og anlegg. Foreningen

Detaljer

ÅRSRAPPORT for NHO Service

ÅRSRAPPORT for NHO Service 2008 ÅRSRAPPORT for NHO Service NHO Service Pb. 5473 Majorstuen 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 50 Besøksadresse: Næringslivets Hus Middelthuns gt 27. 4 etg. www.nhoservice.no 02 Trykk: Akershus Reklameteam.

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013

GENERALFORSAMLING 2013 www.betongrehabilitering.net GENERALFORSAMLING 2013 Det innkalles til årsmøte/generalforsamling i Norsk Forening for Betongrehabilitering Tirsdag12. mars 2013 kl. 17: 15, First Hotell, Drammen Årsmøte

Detaljer

ANALYSE AV BRUK AV TRE I SVERIGE, FINLAND, ØSTERRIKE, SVEITS OG SØR-TYSKLAND

ANALYSE AV BRUK AV TRE I SVERIGE, FINLAND, ØSTERRIKE, SVEITS OG SØR-TYSKLAND Beregnet til Statsbygg Dokument type Kartlegging / FOU Dato Desember 2012 ANALYSE AV BRUK AV TRE I SVERIGE, FINLAND, ØSTERRIKE, SVEITS OG SØR-TYSKLAND ANALYSE AV BRUK AV TRE I SVERIGE, FINLAND, ØSTERRIKE,

Detaljer

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.FREMTIDENSBY.NO Nr 11 DESEMBER 2014 FREMTIDENS BY Sentrum åpner seg mot sjøen Sørenga Sjøbad: Om et halvt år kan Oslo nyte et nytt tilskudd

Detaljer

.Operaen Leca og flytende sparkel fra maxit. .Nye husleverandører Satser på mur. .maxit Komfortgulv Skreddersydd for Norge

.Operaen Leca og flytende sparkel fra maxit. .Nye husleverandører Satser på mur. .maxit Komfortgulv Skreddersydd for Norge bygg bedre informasjon og ideer fra maxit 1/2006 Bygg i mur.operaen Leca og flytende sparkel fra maxit.nye husleverandører Satser på mur.maxit Komfortgulv Skreddersydd for Norge 1.Murhus Varmt i mur på

Detaljer

Odd Sjøholt. Fra separat miljøsystem til integrert byggstyring

Odd Sjøholt. Fra separat miljøsystem til integrert byggstyring Odd Sjøholt Fra separat miljøsystem til integrert byggstyring 244 Prosjektrapport 1998 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Odd Sjøholt Fra separat miljøsystem til integrert byggstyring Prosjektrapport

Detaljer

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Acusto er en ledende leverandør av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Miljø Vi planlegger fremtidens bygg Resultatet er miljøvennlige og effektive bygginnredninger i alle typer bygg.

Detaljer

Innholdsrikt i strandkanten

Innholdsrikt i strandkanten Nr. 9-2008 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Innholdsrikt i strandkanten Hvem blir ny VBL-leder? side 4 Læretiden bør økes side 6 Vellykket Fagtreff i Drammen Svenskene

Detaljer

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10 ÅRSBERETNING 2013 Innhold Side 1. MLFs visjon og virksomhet 3 2. Markedet 4 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5 4. Prosjekter i bransjen 10 5. Rekruttering og kompetanse 14 6. MLFs medlemsfordeler

Detaljer

Norges TakseringsForbund tar tempen på norske bygg

Norges TakseringsForbund tar tempen på norske bygg Norges TakseringsForbund tar tempen på norske bygg Slurv og byggefeil største skadeårsak - Halvparten av skadene som oppstår i norske bygg skyldes slurv, feil utførelse og manglende kontroll under oppføringen,

Detaljer

SUPERSAGBLAD for tøff saging

SUPERSAGBLAD for tøff saging B Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal SUPERSAGBLAD for tøff saging Stellitt eller hardmetall Super frost med patentert tann. Overlegen i frossent tømmer, men suveren året rundt. Like enkelt

Detaljer

KONFERANSEPROGRAM 19. 23. OKTOBER

KONFERANSEPROGRAM 19. 23. OKTOBER KONFERANSEPROGRAM 19. 23. OKTOBER MESSEN MED DE BESTE LØSNINGENE FOR BYGG, BOLIG OG ANLEGG Det er fantastisk hyggelig å kunne ønske velkommen til Bygg Reis Deg 2011! Nærmere 450 utstillere presenterer

Detaljer