Hva skal kontrolleres?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva skal kontrolleres?"

Transkript

1 Hva skal kontrolleres? 1 Om kontroll i SAK10 Kontroll av tiltak: 14-1 om uavhengighet 14-2 om kontrollområder 14-3 om kontroll etter kommunens vurdering 14-6 om gjennomføring av kontroll 14-7 om gjennomføring av kontroll 14-8 om sluttkontroll Advokat Erling Erstad 16

2 Hva skal kontrolleres Omfang 14-2 Minstekrav i temaveileder Omfang 14-3 Gjennomføring Kommunen fastsetter og begrunner. Bør være forutsigbart for aktørene. NB Utvider ikke 14-2! Advokat Erling Erstad 17 Begreper I Kvalitetssikring:0000bruk av foretakssystem Kontroll: uavhengig kontroll etter regelverket Uavhengighet:000000om relasjon mellom kontrollforetak og foretak som blir kontrollert Temaveileder0om0kontroll:0000beskriver kontrollens minsteomfang Advokat Erling Erstad 18

3 Begreper II Konsept: setter krav til etterfølgende prosjektering og er grunnlag for detaljprosjektering Produksjonsunderlag:00anvisninger for utførelse av byggearbeid som tegninger og beskrivelser Advokat Erling Erstad 19 Pyramidenes verden Advokat Erling Erstad 6

4 Form prosedyrer rutiner sjekklister flytskjema stillinger funksjonsbeskrivelse Media papir elektronisk (egen applikasjon eller mappesystem) Advokat Erling Erstad 7 Gjennomføring av kontroll Advokat Erling Erstad 8

5 Hjelpemidler til rutine rapport fra målinger sjekklister fotografier tegninger med kontrollanmerkninger møtereferater Advokat Erling Erstad 9 Innsyn i foretakssystem Samling av rutiner med tilhørende hjelpemidler utgjør et foretaks system Kontrollforetak må ha innsyn i systemet til ansvarlige foretak for å gjennomføre sine kontrolloppgaver. Innsynet er ikke ubegrenset Rutiner for kvalitetssikring av krav etter TEK10 og SAK10 skal være tilgjengelige for kontrollforetaket Advokat Erling Erstad 10

6 Kontroll av rutine Plan Foretak0 (pro/utf) Utføre Utført kvalitetssikring 14-6 a og 14-7 a og b Korrigere Kontrollere Kontrollforetak Foreligger det rutine for arbeidet for kvalitetssikring av arbeidet? Er kvalitetssikringen utført som angitt i rutine? Advokat Erling Erstad 22 Kontroll av prosjektering Kontrollforetaket skal: innhente tegningslister Innhente og foreta kontroll av beregninger og tegninger påvise at konstruksjonsstandardenes krav til kvalitetssikring er fulgt når standard er valgt Kontrollforetak Advokat Erling Erstad 23

7 Kontroll av utførelse Er det samsvar: stikkprøvekontroll av arbeidsunderlag mot tegningsliste mellom arbeidsunderlag og utførelse? mellom dokumentert kvalitetssikring og utført byggearbeid? Kontrollforetak Advokat Erling Erstad 24 Påvisning av produksjonsunderlag Kontrollforetak innhenter foreliggende tegningslister ved oppstart av byggearbeid på kontrollområdet. Innholdet må ikke vurderes, men listen skal oppbevares Advokat Erling Erstad 25

8 Kontrollprosessen Kontroll etter minsteomfang Utvidet kontrollomfang Rutine Kvalitetssikring Kontroll av samsvar OK OK OK Sluttrapport Ved grove feil Utvidet kontrollomfang Advokat Erling Erstad 26 Minsteomfang av kontroll EU «EU kontroll» for nybygg Advokat Erling Erstad 27

9 Eksempel våtrom Advokat Erling Erstad 28 Våtrom - mye kan gå galt Advokat Erling Erstad 28

10 Advokat Erling Erstad 29 Advokat Erling Erstad 30

11 Eksempel mange våtrom Kontroll av samsvar Kontroll av membranarbeider før påstøp for våtrom 1. Kontroll av våtrom 1-5 som for enkelt våtrom Kontroll av våtrom 6, 7, som stikkprøve avhengig av resultatene fra kontroll av de 5 første våtrommene. Omfang av stikkprøver for våtrom ut over de 5 første avtales med tiltakshaver. Advokat Erling Erstad 31 Kontrollområder Kontrollområde Kontroll av prosjektering Kontroll av utførelse Fuktsikring og lufttetthet I, II og III Bygningsfysikk II og III II og III Konstruksjonssikkerhet II og III II og III Geoteknikk II og III II og III Brannsikkerhet, konsept II og III Kontrollområder avhenger av tiltaksklasse og er like for II og III Advokat Erling Erstad 35

12 Valg av tiltaksklasse Ansvar for kontroll gjelder prosjektering og utførelse Tiltaksklasse for kontroll er bestemt av tiltaksklasse for prosjektering. Tiltaksklasse fastsettes for arbeidene Advokat Erling Erstad 36 Tiltaksklasse II og III Kontrollområde Kontroll av prosjektering Kontroll av utførelse Fuktsikring og lufttetthet I, II og III Bygningsfysikk II og III II og III Konstruksjonssikkerhet II og III II og III Geoteknikk II og III II og III Brannsikkerhet, konsept II og III Advokat Erling Erstad 37

13 Bygningsfysikk prosjektering Kontrollomfang Påvisning av at energiberegninger foreligger etter TEK Kontroller at følgende fremgår av arbeidsunderlaget: K OBS: vertikalsnitt med plassering av dampsperresjikt i klimaskjerm detaljer for overgang yttervegg/takkonstruksjon detaljer som viser isolering av dekkeforkanter og utkragede balkonger oppbygning av konstruksjoner med membran (tak, terrasse) og avslutning av denne mot tilstøtende konstruksjoner Kontroll av løsninger for membran gjelder både innvendige og utvendige membraner Advokat Erling Erstad 38 Bygningsfysikk utførelse Kontrollomfang Dokumentasjon av påvist fuktinnhold i trematerialer før lukking av yttervegg Bekreftelser av at ventilasjonsanlegg leverer forutsatte luftmengder Påvisning av samsvar mellom installert anlegg og energiberegninger om ytelser for varmegjenvinning (ikke måling) Påvist oppfyllelse av krav til lufttetthet K OBS: 1. Kontroll av luftmengder kan kontrolleres ved påvisning av rutine og rapport fra innmåling av anlegget, kombinert med noen stikkprøver. 2. Kontroll av lufttetthet kan skje ved påvisning av rutine for måling og tilhørende måleresultater Advokat Erling Erstad 39

14 Konstruksjonssikkerhet prosjektering Kontrollomfang Kontroll av statiske beregninger ved stikkprøvekontroll av: beregningsmessige laster global likevekt K at tverrsnitt og materialegenskaper fremgår for kritisk snitt Stikkprøve av samsvar mellom statisk hovedbæresystem og arbeidstegninger for bærende hovedkonstruksjoner Advokat Erling Erstad 40 Konstruksjonssikkerhet utførelse Kontrollomfang Stikkprøvekontroll av lastoverførende konstruksjonsdeler i hovedbæresystemet. K OBS: Med konstruksjonsdeler menes lastoverførende knutepunkt, opplegg, tverrsnitt, og lignende Advokat Erling Erstad 41

15 Geoteknikk prosjektering Kontrollomfang Påse at det foreligger kvalifisert undersøkelse av grunnforholdene for å bestemme geoteknisk kategori og fastsettelse av pålitelighetsklasse for den geotekniske prosjekteringen. K OBS: Det er ikke forutsatt at faglige forhold i geoteknisk rapport overprøves i kontrollen, men det skal påses at geoteknisk rapport foreligger og at prosjekteringsarbeidet er plassert i geoteknisk kategori og pålitelighetsklasse Advokat Erling Erstad 42 Geoteknikk utførelse Kontrollomfang Stikkprøvekontroll av at: K forholdene på byggeplassen stemmer med prosjekteringsforutsetningene rapportering fra byggearbeidene skjer i henhold til geoteknisk kategori Advokat Erling Erstad 43

16 Brannsikkerhet konsept Kontroller at krav til ytelser er definert for: bæreevne og stabilitet for hovedbæresystem brannspredning mellom byggverk overflater, kledning og isolasjon oppdeling i brannseksjoner og brannceller Kontrollomfang tekniske installasjoner rømningsveier alarmanlegg slokkeutstyr tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap K OBS: 1. Det skal konstateres at rapporten definerer ytelsene 2. De tekniske valg som er utført trenger ikke overprøves i kontrollen. Advokat Erling Erstad 44 Kontroll i grensesnitt Fuktsikring: Lufttetthet: prosjektering-utførelse for slukplassering og sluktetthet utførelse murer-tømrer-elektroventilasjon K K Bygningsfysikk: arkitekt-byggteknikk om krav til detaljer i klimaskjerm og membran, prosjektering-utførelse ved innregulering av luftmengder og egenskaper vedr. varmegjenvinning for installert aggregat Konstruksjonssikkerhet: prosjektering-utførelse for hovedbæresystemet Advokat Erling Erstad 45

17 Eksempel lufttetthet Advokat Erling Erstad 32 Advokat Erling Erstad 33

18 Kontroll av samsvar 1a Kontroll av målt tetthet i målerapport når måling skjer etter rutine for kvalitetssikring av produksjon på byggeplass eller 1b Foreta kontrollmåling av lufttetthet der dette ikke er målt som del av kvalitetssikringen 2 Stikkprøvekontroll av tilgjengelig arbeidsunderlag ved kontroll mot tegningsliste Advokat Erling Erstad 34 3 Gjennomføre inspeksjon Kontroll av prosjektering Dokumentkontroll Når det er prosjektert etter eurokoder (aktuelt for kontrollområdene konstruksjonssikkerhet og geoteknikk) skal det påses at kvalitetssikring av prosjekteringen er utført i henhold til krav i disse standardene 36

19 3 Gjennomføre inspeksjon Nok å påse at standardens anvsinger er fulgt. Tiltaksklasse 2 og 3 37 Norsk standard prns 8450 på høring deretter lagt på is Hadde noen gode normative vedlegg Advokat Erling Erstad 38

Veileder om uavhengig kontroll

Veileder om uavhengig kontroll Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.09.2012 Veileder om uavhengig kontroll 1 Innledning Denne veilederen er utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet. Veilederen beskriver anbefalt gjennomføring

Detaljer

3 Tiltakshavers valg... 6. 4 Tidspunkt for gjennomføring av uavhengig kontroll... 7 4.1 Tiltaksklasse I... 7 4.2 Tiltaksklasse II og III...

3 Tiltakshavers valg... 6. 4 Tidspunkt for gjennomføring av uavhengig kontroll... 7 4.1 Tiltaksklasse I... 7 4.2 Tiltaksklasse II og III... VEILEDER OM UAVHENGIG KONTROLL versjon 26.10 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kontrollområder... 4 2.1 Fuktsikring og lufttetthet i tiltaksklasse 1-3... 5 2.2 Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 og 3... 5 2.3

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

Uavhengig kontroll. Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF

Uavhengig kontroll. Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF Uavhengig kontroll Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF RIF er rådgiverbransjen Den eneste bransjeforeningen kun for rådgivende ingeniørfirmaer Medlemmer: 207 firmaer (8800 ansatte)

Detaljer

NBEF-frokost Uavhengig kontroll. -har byggherren sovet i timen. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge

NBEF-frokost Uavhengig kontroll. -har byggherren sovet i timen. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge NBEF-frokost Uavhengig kontroll -har byggherren sovet i timen STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge 1997 Kvalitetssikring Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende skal ha system for å sikre

Detaljer

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS Litt om OBOS Hva Hvorfor Hvordan Hvem? Lover, forskrifter og veiledninger Kontrollområder Gjennomføring av kontroll Kommunens saksbehandling Uavhengige kontrollforetak Godkjenningsområder www.obosprosjekt.no

Detaljer

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL - Konsekvenser for prosjekteringsleder

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL - Konsekvenser for prosjekteringsleder GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL - Konsekvenser for prosjekteringsleder Advokat Anders Evjenth Kluge advokatfirma DA anders.evjenth@kluge.no Trondheim 8. januar 2014 Kort om gjennomføringsplan

Detaljer

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL- Konsekvenser for prosjekteringsleder

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL- Konsekvenser for prosjekteringsleder GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL- Konsekvenser for prosjekteringsleder Advokat Anders Evjenth, Kluge advokatfirma DA anders.evjenth@kluge.no Tekna 9. april 2013 1 11 April 2013 Kort om gjennomføringsplan

Detaljer

08.01.2012 uavhengig kontroll SAK10

08.01.2012 uavhengig kontroll SAK10 08.01.2012 uavhengig kontroll SAK10 Dette gjør vi for å fremme kvalitet Bidrar til å øke kunnskapsgrunnlaget Sikrer et hensiktsmessig regelverk Utvikler metoder og verktøy Sprer informasjon og støtter

Detaljer

Plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven Plan- og bygningsloven Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll. Konsekvenser for prosjekteringsleder? Advokat/partner Reidar Sverdrup, KLUGE Advokatfirma DA reidar.sverdrup@kluge.no 23 11 00 00 Hva betyr

Detaljer

UAVHENGIG KONTROLL. i henhold til bygningslovgivningen

UAVHENGIG KONTROLL. i henhold til bygningslovgivningen UAVHENGIG KONTROLL i henhold til bygningslovgivningen Foreleser: Endre Grimsmo COWI AS 1 Kontrollreform fra 1.1.2013 Uavhengig kontroll i alle søknadspliktige tiltak Definerer viktige og kritiske kontrollområder

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Generelt om kontroll

Generelt om kontroll 26.11. Norsk bygningsfysikkdag Kvalitetssikring, prosjektkontroll og nye krav til obligatorisk uavhengig kontroll hvordan kan dette gjennomføres? Olav Ø. Berge STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Generelt om

Detaljer

NBEF 30.11.2012 om uavhengig kontroll

NBEF 30.11.2012 om uavhengig kontroll NBEF 30.11.2012 om uavhengig kontroll SAK10 Fra BE til DiBK Grunnlag for samling av oppgaver Sentral godkjenning Tilsynsmyndighet produkter, heis og installasjoner Nasjonalt fagorgan byggesaksprosesser

Detaljer

Tredjepartskontroll. Morten Meyer. Driftskonferansen 2012 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Tredjepartskontroll. Morten Meyer. Driftskonferansen 2012 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Tredjepartskontroll Driftskonferansen 2012 Morten Meyer STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hva er nytt - kortversjon Foretak (pro / utf) Utføre Kvalitetssikret prosess Korrigere Kontrollere Kontrollforetak

Detaljer

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Oslo 29. september 2011 Advokat Anders Evjenth, KLUGE adv. fa. DA anders.evjenth@kluge.no 1 I. Om gjennomføringsplan Gammel

Detaljer

Kontroll Direktoratet for byggkvalitet Rose Byrkjeland senioringeniør SAK10

Kontroll Direktoratet for byggkvalitet Rose Byrkjeland senioringeniør SAK10 Kontroll Direktoratet for byggkvalitet Rose Byrkjeland senioringeniør SAK10 Tromsø 6.-7.02.2012 Innhold 1 Introduksjon og regelverk Fortid og fremtid Kontrollreformen og hjelpemidler 2 Kontrollområder

Detaljer

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013.

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013. uavhengig kontroll Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013. Dette heftet inneholder informasjon som omfatter blandt annet: Gjennomføring av kontroll

Detaljer

Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10 2. september 2014 Advokat Anders Evjenth anders.evjenth@kluge.no tlf. 9018 64 18.

Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10 2. september 2014 Advokat Anders Evjenth anders.evjenth@kluge.no tlf. 9018 64 18. Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10 2. september 2014 Advokat Anders Evjenth anders.evjenth@kluge.no tlf. 9018 64 18 1 5 September 2014 Kort innføring i plan- og bygningslovgivningen 2 5 September

Detaljer

Bacheloroppgave IB303312 Bacheloroppgave Uavhengig kontroll i prosjektsammenheng

Bacheloroppgave IB303312 Bacheloroppgave Uavhengig kontroll i prosjektsammenheng Bacheloroppgave IB303312 Bacheloroppgave Uavhengig kontroll i prosjektsammenheng Kandidatnumre: 3200 og 3201 Totalt antall sider inkludert forsiden: 54/40 Innlevert Ålesund, 29.05.2015 Obligatorisk egenerklæring/gruppeerklæring

Detaljer

Uavhengig kontroll. ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo

Uavhengig kontroll. ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo Uavhengig kontroll ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo Hvorfor obligatorisk uavhengig kontroll? Kontrollområder og hvorfor er disse områdene valgt ut Hva vektlegges ved godkjenning

Detaljer

Uavhengig kontroll ihht PBL erfaringer

Uavhengig kontroll ihht PBL erfaringer Uavhengig kontroll ihht PBL erfaringer Multiconsult AS, Geoteknikk Bygg & Infrastruktur Leif Olav Bogen/Andreas Berger Uavhengig kontroll erfaringer Uavhengig kontroll ihht PBL Erfaringer Uklarheter grunnlag

Detaljer

Hva er erfaringene? Trenger vi en standard?

Hva er erfaringene? Trenger vi en standard? Uavhengig kontroll Hva er erfaringene? Trenger vi en standard? Medlemsmøte 07.04.14 Eystein C. Husebye, daglig leder i NBEF, eystein@nbef.no 1 ..Hvem er NBEF? Visjon: Den foretrukne arena for kunnskapsdeling

Detaljer

B O L I G P R O D U S E N T E N E

B O L I G P R O D U S E N T E N E B O L I G P R O D U S E N T E N E Standard Norge v/ Steinar Leivestad Deres ref. Deres brev av Vår ref. P. Jæger Dato 22.02.2011 Høringssvar fra Boligprodusentenes Forening til forslag til Norsk Standard

Detaljer

Kvalitetssikring og kontroll i den nye plan- og bygningsloven

Kvalitetssikring og kontroll i den nye plan- og bygningsloven 1 Kvalitetssikring og kontroll i den nye plan- og bygningsloven Gustav Pillgram Larsen Assisterende direktør Statens bygningstekniske etat 2 Vi bryr oss om 3 NOU 2005:12 Formål med endringene Forenkling

Detaljer

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget?

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget? Uavhengig kontroll våtrom- Iht. veiledningen til uavhengig kontroll Krav til KS rutiner og sjekklister hos ansvarlige utførende Kontroll av produksjonsunderlag (prosjektering) Kontroll på byggeplass, hva

Detaljer

Standard for kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider

Standard for kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider Standard for kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider Steinar Leivestad, Standard Norge September 2011 Kontroll har vært en naturlig del av våre standarder på byggeområdet helt siden starten

Detaljer

Ny plan og bygningslov

Ny plan og bygningslov Ny plan og bygningslov Gustav Pillgram Larsen Assisterende direktør Statens bygningstekniske etat 1 NOU 2005:12 Formål med endringene Forenkling Raskere og enklere prosesser Kostnadsreduksjoner Brukervennlighet

Detaljer

Uavhengig kontroll. Pål Lyngstad, 4.-5.1.2013, Tromskonferansen SAK10

Uavhengig kontroll. Pål Lyngstad, 4.-5.1.2013, Tromskonferansen SAK10 Uavhengig kontroll Pål Lyngstad, 4.-5.1.2013, Tromskonferansen SAK10 Fortid og fremtid 1997 Søke Prosjektere Utføre Ferdigattest Egenkontroll eller uavhengig kontroll Egenkontroll eller uavhengig kontroll

Detaljer