Revmatiske sykdommer.fra bademedisin til immunologisk basert behandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revmatiske sykdommer.fra bademedisin til immunologisk basert behandling"

Transkript

1 Revmatiske sykdommer.fra bademedisin til immunologisk basert behandling Ø Y S T E I N F Ø R R E P R O F E S S O R E M E R I T U S U N I V E R S I T E T E T I O S L O

2 Revmatiske sykdommer Inflammatoriske revmatiske leddsykdommer Systemiske bindevevssykdommer og vaskulitter Revmatiske sykdommer som ikke skyldes inflammasjon

3 Inflammatoriske revmatiske ledd sykdommer Kronisk leddgikt hos voksne(revmatoid artritt) Barneleddgikt (Juvenile Idiopatisk arthritis) Mb.Bekhterew (Ankyloserende spondylitt) Psoriasis artritt

4 Revmatoid artritt Affiserer ca av den voksne norske befolkning En sykdom som karakteriseres av kronisk betennelse i leddene på hender og føtter.affiserer symmetrisk. Autoantistoffene revmatoid faktor(igm-rf) og anticitrullinert-protein antistoff( ACPA) er begge assosiert med en dårlig prognose.begge autoantistoffene øker inflammasjonen når de reagerer med sine antigener:igg og citrullinerte proteiner

5

6 Juvenil Idiopatisk Artritt(Barneleddgikt) Definisjon:Kronisk artritt i ett eller flere ledd som har vart i minst 6 uker hos et barn som er yngre enn 16 år ved start av sykdommen God prognose hvis få ledd er affisert Ca har barneleddgikt i landet vårt

7 Juvenile idiopatisk artritt: Vekstforstyrrelser

8 Juvenile rheumatoid arthritis: band keratopathy, eye

9 Systemiske bindevevssykdommer og vaskulitter Systemisk Lupus Erythematosus(SLE) Myositter Skleroderma Vaskulitter

10 Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) Definisjon: SLE er en inflammatorisk multisystemsykdom med mange kliniske symptomer,men med en kjerne av karakteristiske manifestasjoner som solintoleranse uttalt tretthet og autoantistoffer

11 Systemic lupus erythematosus: rash and erythema, face

12 Tidligere behandlingsmåter

13 Bademedisin og Fysioterapi Kurbadene i Sandefjord,Modum og Larvik som startet opp årene var det eneste tilbudet til mennesker med vondter og revmatiske sykdommer. Badene var forløpere for dagens oppvarmede basseng.de startet også den moderne fysioterapien. Bademedisin og fysioterapi er begge fremdeles viktige i behandlingen av revmatikere,til tross for bruken av immunologisk baserte effektive legemidler Kurbadlegene var forløpere for dagens revmatologer.de arbeidet for å få etablert Revmatismesykehus og revmatologiske avdelinger rundt omkring i Norge

14 Badelegene var lavest i legehierarkiet Prof Salvesen,kongens livlege sa: først kommer sykehuslegene,så praktiserende leger,så militærleger,så ingenting,så ingenting,så badelegene.

15 Tidligere brukte anti-revmatiske midler Gullsalter og Cuprimine(D-penicillamine) brukes ikke lenger pga lite eller ingen virkning,men store bivirkninger

16 Patogenese ved inflammatoriske revmatiske sykdommer S Y K D O M S M E K A N I S M E R

17 Sykdomsutviklingen ved revmatoid artritt Normal Knee Joint Early RA Neutrophils Bone Cartilage Capsule Hyperplastic synovial membrane Capillary formation Hypertrophic synoviocyte T cells B cells Established RA Neutrophils Synovial membrane Synoviocytes Plasma cell Synovial villi Extensive angiogenesis Eroded bone Pannus

18 Genetikkens betydning for oppklaring av nye patogenetiske mekanismer

19 Fra gen til protein

20 Cytokiner Cytokiner er små proteiner som er viktige i celle signaleringen.de frigjøres fra noen celler og affiserer aktiviteten til andre celler. De inkluderer kjemokiner,interferoner,interlevkiner og tumor- nekrose- faktor(tnf) De produseres av immunceller(bogt),makrofager,mastceller og fibroblaster De virker ved å binde seg til spesifikke reseptorer.er spesielt viktige i immunsystemet.de regulerer celleresponser som f.eks inflammasjon

21 Initiation Cytokiner er meget viktige for patogenesen ved revmatoid artritt 1. Non-Ag- specific- innate immunity LPS receptor TLR MBL APC 2. Ag- specific HLA Ag TCR T cytokines Regulation and progression of immune response Activation of B cells cytokines Proliferation of synovial cells CRP Recruitment of lymphocytes and macrophages Inflammation and joint destruction Production of autoantibodies (RF), ACPA complement activation Activation of osteoclasts NO, PG Production of enzymes (MMPs, collagenase, stromelysin) Adhesion molecule activation, phagocytosis,

22 Overview of proinflammatory and antiinflammatory molecules hos friske Proinflammatory IL-1, TNF, IFN IL-12, IL-15, IL-17, IL-18 Chemokines TGF Il-6 IL-16 Antiinflammatory IL-1ra, sil-1 RII, stnf RI/II IL-4, IL-10, IL-11, IL-13, IL- 18bp IL IFN

23 Imbalances in cellular and cytokine patterns are causing rheumatoid arthritis Th2 IL-1ra TNF sri/ii Th1 IL-1 TNF IL-18 IL-18bp MMP TIMP RANKL OPG

24 Immunbiologiske midler ved inflammatoriske revmatiske sykdommer

25 TNF and TNF Receptors Activated macrophage Target cell TNF Signal

26 S S S S Etanercept (Enbrel) S S S S S S S S C H 3 C H 2 Fc Region of Human IgG1 Extracellular Domain of Human p75 TNF Receptor Dosage: 25 mg x 2 s.c. per week

27 Generations of TNF- Antibodies 3rd Humanized 4th Fully Human 1st Murine 2nd Chimeric No Mouse Protein 5 10% Mouse Protein Adalimumab Adalimumab (D2E7) (Humira) 25% Mouse Protein 100% Mouse Protein Infliximab (Remicade)

28 Principles of anti-cytokine treatment Inflammatory cytokine Cytokine receptor Inflammatory signal Monoclonal antibody Soluble receptor No signal Monoclonal antibody Receptor antagonist No signal Anti-inflammatory cytokine Suppression of inflammatory cytokines

29 Mean Change Primary X-ray Analysis Mean Change in Total Sharp Score P 0.01 vs. placebo P vs. placebo Weeks Placebo + MTX Adalimumab (D2E7) 20 mg weekly + MTX Adalimumab (D2E7) 40 mg eow + MTX

30 Depletion of CD20+ B-cells Rituximab(Mabthera) selectively depletes CD20+ B cells (Shaw et al, 2003; Silverman & Weisman, 2003)

31 Oversikt over de viktigste immunbiologiske midler Anti-TNFα Midler Anti-IL1 Midler Anti-IL6-Receptor Anti-RANKL Anti-CD20 RA,JIA,AS,PsA RA,JRA JRA,RA,AdStill,Takayasu Osteoporose RA,SLE,Wegener,Bcelle lymfomer

32 Konklusjon De immunologisk baserte legemidler har revolusjonert behandlingen av de inflammatoriske revmatiske leddsykdommene Man har også lovende resultater når det gjelder systemiske bindevevssykdommer som f.eks SLE samt vaskulitter Prinsippene er at cytokiner nøytraliseres og nøkkelceller elimineres eller hemmes ved hjelp av spesifikke monoklonale antistoffer og andre molekyler som hemmer immunsystemet

33

34

35

36

37 Single- nucleotid Polymorphism(SNP) SNP er spredt utover hele genomet og kan være markører for gener som er assosiert med sykdommer som f.eks revmatoid artritt En SNP kan forandre aminosyresekvenen til et protein,men behøver ikke å gjøre det

38 Single-Nucleotide Polymorphism(SNP)

39 Genetikken er meget viktig når det gjelder oppklaringen av nye sykdomsmekanismer Man gjør først Genome-Wide Association Study(GWAS) på DNA fra Sykdom(RA) og Kontroller Her undersøkes hele genomet hos forskjellige individer mhp mange genetiske varianter for å se om en eller annen variant er assosiert med et bestemt karaktærtrekk,f.eks en bestemt sykdom,her RA. De genetiske variantene er oftest såkalte Singel Nukleotid Polymorfismer(SNP).Man tester for ca 1 million av disse.en SNP er en «DNA-Sekvens- Variasjon» som forekommer når et Singel Nukleotid- A,T,C,G-i genomet er forskjellig hos individer av

40 Gener ved revmatoid artritt Ved såkalte GWAS studier(genom-wide Association Studies), undersøkes hele genomet mhp genetiske varianter(snps). GWAS fokuserer på assosiasjoner mellom singel nukleotid polymorfismer(snp) og karatærtrekk som RA. Man er avhengig av store pasientgrupper og store kontrollgrupper for å oppnå sterk statistisk signifikans En SNP er en «DNA-sekvens-variasjon» som forekommer når et Singel Nukleotid-A,T,C,G-i genomet er forskjellig hos individer av samme species eller hos parrede kromosomer

41 Genetiske assosiasjoner i RA,metaanalyser av 18 europeiske GWAS studier

Revmatiske sykdommer i kjeveleddene

Revmatiske sykdommer i kjeveleddene Revmatiske sykdommer i kjeveleddene Synovektomier tore bjørnland Frekvensen av kjeveleddsinvolvering hos pasienter med revmatoid artritt er blitt rapportert til å være mellom 2% og 86% 1. Selv om det alltid

Detaljer

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIL SPONDYLOARTROPATI

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIL SPONDYLOARTROPATI www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIL SPONDYLOARTROPATI Hva er det? Juvenil spondyloartropati utgjør en gruppe kroniske inflammatoriske sykdommer hos barn der betennelsen angriper ledd (artritt)

Detaljer

Hvorfor øker forekomsten av allergi og astma?

Hvorfor øker forekomsten av allergi og astma? Hvorfor øker forekomsten av allergi og astma? PER BRANDTZÆG Forekomsten av allergi og astma viste en dramatisk økning i den vestlige verden mot slutten av 1900-tallet (1,2). I tillegg til personlig belastning

Detaljer

Protokoll: Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler (NOKBIL).

Protokoll: Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler (NOKBIL). Protokoll: Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler (NOKBIL). PROSJEKTLEDER: Overlege dr. med Bjørn-Yngvar Nordvåg, St Olavs Hospital HF Versjon 31.10.12 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 2 Bakgrunn

Detaljer

Medikamenter ved revmatisk sykdom. Behandlingsreiser, Balcova, Oslo universitetssykehus Sykepleier Gunn Eli og Inger- Johanne 2011

Medikamenter ved revmatisk sykdom. Behandlingsreiser, Balcova, Oslo universitetssykehus Sykepleier Gunn Eli og Inger- Johanne 2011 Medikamenter ved revmatisk sykdom Behandlingsreiser, Balcova, Oslo universitetssykehus Sykepleier Gunn Eli og Inger- Johanne 2011 Autoimmune sykdommer Kroppen reagerer immunologisk mot sine egne celler

Detaljer

Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling

Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling Prosedyrer i revmatologi Sykdommer og medikamenter av Sirin Johansen Praksiskonsulent ved Revmatologisk avdeling, UNN Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling Prosedyrene

Detaljer

Ulike typer arvelige tilbakevendende febersykdommer: Familiær middelhavsfeber (FMF) Tilhører denne gruppen. Se egen informasjon.

Ulike typer arvelige tilbakevendende febersykdommer: Familiær middelhavsfeber (FMF) Tilhører denne gruppen. Se egen informasjon. www.pediatric-rheumathology.printo.it TILBAKEVENDENDE FEBER MED GENETISK AVVIK Generell introduksjon Nyere utvikling innen forskningen viser klart at noen sjeldne febrile sykdommer skyldes en genetisk

Detaljer

Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene

Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene H Faglig rapportering 2012 Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Bildene på for- og baksiden er hentet fra studien Fit Futures,s om for tiden gjennomføres ved forskningsposten,

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014 Julekurset i Fredrikstad Året som gikk for leger i spesialisering Forskning ved Revmatismesykehuset

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2011 Strategiplanen styrets kompass Norsk Revmatologisk Forenings høstmøte Spondylartritt en vanskelig

Detaljer

Psoriasis og kosthold i Nord-Norge

Psoriasis og kosthold i Nord-Norge Psoriasis og kosthold i Nord-Norge 5.-årsoppgave i Stadium IV Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø Malin Kristine Myklatun, kull 07 mankimy@gmail.com Veileder: Barbara Gasior-Chrzan Høst

Detaljer

Sammenheng mellom inntak av FODMAPs og symptomer hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom i remisjonsfase som har irritabel tarm

Sammenheng mellom inntak av FODMAPs og symptomer hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom i remisjonsfase som har irritabel tarm Sammenheng mellom inntak av FODMAPs og symptomer hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom i remisjonsfase som har irritabel tarm Masteroppgave i klinisk ernæringsfysiologi Frida van Megen Avdeling for

Detaljer

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14 Innholdsfortegnelse: NorVas informasjon til pasienter og pårørende... 2 Hva er et medisinsk kvalitetsregister?... 2 Hva er en vaskulitt?... 2 Kjempecelle- arteritt (Giant cell arteritis) (GCA)... 4 Takayasus

Detaljer

Behandling av psoriasis

Behandling av psoriasis Behandling av psoriasis Informasjon til pasienter og foreldre Utarbeidet av dr. med Tor Langeland Spesialist i hudsykdommer Denne informasjon er ment brukt i sammenheng med konsultasjon og den informasjon

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Biologisk kjemi Vårsemesteret, 2012. Åpen Forfatter: Mette Figenschou (signatur forfatter) Fagansvarlig: Grete Jonsson

Detaljer

Om inflammatorisk tarmsykdom, samt protokollutvikling for isolasjon av enkeltceller fra colonslimhinnebiopsier

Om inflammatorisk tarmsykdom, samt protokollutvikling for isolasjon av enkeltceller fra colonslimhinnebiopsier Om inflammatorisk tarmsykdom, samt protokollutvikling for isolasjon av enkeltceller fra colonslimhinnebiopsier 5.årsoppgave i Stadium IV Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø Tobias Tysnes

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2013. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2013. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2013 Julekurset 2013 i Tromsø Revmatologisk avdeling i Førde Biologiske legemidler og biosimilars Seminar

Detaljer

Tema: Biotilsvarende legemidler

Tema: Biotilsvarende legemidler Årgang 19 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 3 - oktober 2012 Tema: Biotilsvarende legemidler Biotilsvarende legemidler - erfaringer og fremtidsutsikter s. 8 Wonderful Copenhagen s.

Detaljer

Inflammatorisk tarmsykdom

Inflammatorisk tarmsykdom Årgang 15 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 2 - Juli 2008 TEMA: Inflammatorisk tarmsykdom side 7 ECCO kongressen 2008 side 20 Intraadbominal hypertensjon side 24 Leverkurs på Lillehammer

Detaljer

Styresak 89-2014 Høringsuttalelse regional fagplan for revmatologi, Helse Nord, 2014 2019

Styresak 89-2014 Høringsuttalelse regional fagplan for revmatologi, Helse Nord, 2014 2019 Direktøren Styresak 89-2014 Høringsuttalelse regional fagplan for revmatologi, Helse Nord, 2014 2019 Saksbehandler: Tonje E Hansen Saksnr.: 2014/1774 Dato: 29.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Vårkurset i Førde Søknad om behandlingsreiser Seminar om det faglige arbeidet i NRF Gratulerer med nasjonalt artrittregister!

Norsk Rheumabulletin. Vårkurset i Førde Søknad om behandlingsreiser Seminar om det faglige arbeidet i NRF Gratulerer med nasjonalt artrittregister! Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 2 2013 Vårkurset i Førde Søknad om behandlingsreiser Seminar om det faglige arbeidet i NRF Gratulerer med

Detaljer

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM Hva er det? Behcets syndrom eller Behcets sykdom (BS), er en såkalt systemisk vaskulitt, en blodårebetennelse, av ukjent opprinnelse. Den rammer øyne,

Detaljer

Remicade 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning.

Remicade 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 1. LEGEMIDLETS NAVN Remicade 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 100 mg infliksimab (infliximab.). Infliksimab

Detaljer

Historikk. 2 av 16 VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 1 2014 06 02 RAPPORTNR F26144 VERSJON 1 PROSJEKTNR 102007428

Historikk. 2 av 16 VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 1 2014 06 02 RAPPORTNR F26144 VERSJON 1 PROSJEKTNR 102007428 Historikk DATO SBESKRIVELSE 204 06 02 2 av 6 Innholdsfortegnelse Innledning... 4. Definisjoner... 4.. Revmatiske sykdommer... 4..2 Revmatologi... 5..3 Rehabilitering... 5..4 Rehabiliteringsforløp... 6

Detaljer

Utvalgte sporelementer hos personer med udiagnostisert type 2-diabetes mellitus og FINDRISC 15.

Utvalgte sporelementer hos personer med udiagnostisert type 2-diabetes mellitus og FINDRISC 15. Utvalgte sporelementer hos personer med udiagnostisert type 2-diabetes mellitus og FINDRISC 15. En nøstet case-kontrollstudie fra den tredje Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT3) Ailin Falkmo Hansen

Detaljer

Refusjonsrapport. 24-08-2012 Statens legemiddelverk

Refusjonsrapport. 24-08-2012 Statens legemiddelverk Refusjonsrapport Etoricoksib (Arcoxia) til behandling av artrose, revmatoid artritt og ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom). Vurdering av søknad om forhåndsgodkjent refusjon 2 24-08-2012 Statens

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. NOR-SWITCH byttestudien Olav Bjørneboe 30 år på Martina Hansens Hospital Julekurset 3 kursdager, 2 kursprogram og 1 seminar

Norsk Rheumabulletin. NOR-SWITCH byttestudien Olav Bjørneboe 30 år på Martina Hansens Hospital Julekurset 3 kursdager, 2 kursprogram og 1 seminar Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2014 NOR-SWITCH byttestudien Olav Bjørneboe 30 år på Martina Hansens Hospital Julekurset 3 kursdager,

Detaljer

Abstrakter for postere Tema: Somatisk forskning - epidemiologi og basal kreftforskning

Abstrakter for postere Tema: Somatisk forskning - epidemiologi og basal kreftforskning Abstrakter for postere Tema: Somatisk forskning - epidemiologi og basal kreftforskning Posterpresentasjon onsdag 25. mars: The Prognostic Impact of NF-kB p105, Vimentin, E-cadherin and Par6 Expression

Detaljer

Status i forskning: Demens og arvelighet. Arvid Rongve Psykiatrisk Klinikk Helse Fonna

Status i forskning: Demens og arvelighet. Arvid Rongve Psykiatrisk Klinikk Helse Fonna Status i forskning: Demens og arvelighet Arvid Rongve Psykiatrisk Klinikk Helse Fonna Arvelighet og genetiske metoder Alzheimers sykdom og arvelighet Hva kan vi lære av de nye genene? Betydning for behandling

Detaljer