Automatisert test som leveransekrav

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Automatisert test som leveransekrav"

Transkript

1 Automatisert test som leveransekrav Testdagen Odin 2015 Marianne Rynning, Skatteetaten Magnus Halvorsen, Testify Skatteetatens IT- og servicepartner (SITS) Skatteetatens leverandør av IT- og administrative tjenester, underlagt Skattedirektoratet 880 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, Grimstad og Lillehammer Utvikler, forvalter og drifter Skatteetatens IT-systemer Arbeidsområdene spenner fra systemutvikling og prosjektledelse til infrastruktur og sikkerhet 1

2 Testsenter Fokusområder Test leder Testansvarlig i utv.team Opplæring Metode Kompetanse Forvaltning Ressurser Testsenter Testutviklere Automatisering Strategi Ende til ende Regresjonstester Ytelsestester og andre ikke funksjonelle krav Anonymiserte Kompetanse Testdata & Miljø Verktøy Syntetiske Beste praksis Utvikling Målbilde testmiljø Skatteetatens IT-strategi Arkitektur Microservice-arkitektur med mange avhengigheter Utstrakt bruk av felleskomponenter FSUM Ønske om å utvikle i tråd med smidige prinsipper Hyppige produksjonssettinger Bygge videre på gode erfaringer fra MAG/EDAG Vi må teste mer, oftere og fortere 2

3 Metode for test Bygger på allmenn «beste-praksis» for smidig utvikling og automatisert test Videreutvikling og systematisering av eksisterende praksis Basert på intervjuer og samarbeid med interessenter omkring i organisasjonen Mye er allerede benyttet i tidligere prosjekter Leveranseprosess fra MAG/EDAG, med to produksjonssettinger i uken EDAG vant pris for beste offentlige IT-prosjekt Roller og organisering Prosjekt Linje / Forvaltningsteam Automatisert test er et tverrfaglig ansvar Testutviklerteam som angår hele prosjektet / forvaltningsteamet i Testsenteret Tverrfaglige utviklingsteam i prosjekt eller linje Leveranser skal også omfatte automatiserte tester prosjektleveranser til forvaltningsteam leveranser fra forvaltningsteam til prosjekter 3

4 Noen vanlige utfordringer knyttet til eierskap av automatisert test Utvikling gjør testautomatisering alene: Stor overvekt av kodenære tester Fokus på teknisk kvalitet Liten transparens mtp. hva testene faktisk dekker Lav kvalitet på testene Test gjør testautomatisering alene: Overvekt av black-box-tester gjennom brukergrensesnitt Systemdesign støtter ikke opp om automatisering Automatisering skjer sent i utviklingsløpet Høye vedlikeholdskostnader Lav kvalitet på testkoden Krav til automatisert test i Skatteetaten Planlegg og design systemer for automatisert test Riktig sammensetning av automatiserte testsuiter Funksjonelle / ikke-funksjonelle tester Black-box- / white-box-tester Formål: Hva sier testene oss? Omfang: Fra enhet til verdikjede Isolasjon / integrasjon Kontinuerlig kjøring og evaluering Synliggjøring av hva som faktisk testes Testkode er (nesten) like viktig som systemkode 4

5 PLANLEGGING OG DESIGN FOR AUTOMATISERT TEST Planlegging og design for automatisert test Ettermontering er vanskelig og dyrt Utvikling høster ikke fordelene Testautomatisering inn i designfasen Testere er med fra starten av prosjektet Automatiserbare akseptansekriterier Verdikjedeanalyse Hvilke felleskomponenter vil berøres av endringene? Hvilke input-kanaler og verifikasjonspunkter kan og bør benyttes? 5

6 Eksempler på testbart design Automatisering av oppsett og konfigurasjon Installasjon av ny versjon Start/stopp av tjenester Oppsett av nødvendig testdata Mekanismer for å kunne kontrollere systemet Tilgjengelige API-metoder Navngiving av GUI-elementer Verifikasjonspunkter Lese ut resultat av behandlinger Måle ytelse/responstid Logging Spesifikasjon vha. eksempler Tilrettelegge for automatisert kravtesting SAMMENSETNING AV AUTOMATISERTE TESTSUITER 6

7 Automatisert test kan være så mangt Ulike akser / dimensjoner Testnivå Testformål? Funksjonell / ikke-funksjonell Black-box / white-box 7

8 Ulike testformål som må dekkes Helsesjekk Henger systemet noenlunde sammen? Er det verdt å teste videre? Regresjonstester Hva fungerer ikke nå som fungerte før? TDD-tester Lager vi det vi tror vi lager? Utforskende tester Har vi laget det vi burde lage? Testnivå Testpyramiden Høyere kostnad Senere tilbakemelding Mer forretningsfokus Manuell test Ende-til-ende-test Systemintegrasjonstest Systemtest White-box funksjonell test Enhetsintegrasjonstest Enhetstest Mer teknologifokus Raskere tilbakemelding Lavere kostnad 8

9 Systemer kan være ganske sammensatte Testnivåer i systemlandskapet System A System C Delsystem B Delsystem D 9

10 Testnivåer i systemlandskapet Enhetstester- og enhetsintegrasjonstester JUnit eller tilsvarende Skrives av utviklere Del av byggeprosess Testnivåer i systemlandskapet White-box funksjonell testing Cucumber Teststeg implementeres av utviklere Del av byggeprosess Scenario: Aktiv kontrakt - hele beløpet brukes til bolig Gitt at banken rapporterer hendelsen "Uttak til boligformål" (vha. "uttaksdatobolig" i xml) og at Saldo = 0 Og BSU-kontrakt er i status "Aktiv" Når BSU-registeret mottar og behandler oppgaven Så skal BSU-kontraktens status endres til "Avsluttet" Og sluttdato på BSU-kontrakten settes til hendelsesdato 10

11 Testnivåer i systemlandskapet Black-box funksjonell systemtesting Cucumber Teststeg implementeres av testansvarlig Mot systemtestmiljø Valgt systemgrense Scenario: Send inn en preutfylt selvangivelse uten endring Gitt at jeg er en PSA-bruker Og jeg har mottatt årets selvangivelse med preutfylte verdier Når jeg sender inn siste versjon av selvangivelsen Så skal jeg få en AR-referanse Og selvangivelsen skal legges i arkivet Testnivåer i systemlandskapet Ikke-funksjonell systemtesting Robusthet (Cucumber) Ytelse (Gatling / Grinder) Implementeres av testansvarlig Valgt systemgrense 11

12 Testnivåer i systemlandskapet Ende-til-ende-testing E2Etestverktøy Egenutviklet E2E-testverktøy Funksjonelle og ikke-funksjonelle Implementeres av egne testutviklere Setter krav til hvordan funksjonelt ansvarlige prioriterer brukerhistorier (verdikjedefokus) Krav til testbare verifikasjonspunkter Eksempel: Skatteyter ber om innsyn i egne data Send og arkiver svar til Altinn Lag svar på pdf/xml Presenter evt søk i Skattefinn Lag søk i søkemotor Hent nytt skjema utfør spørring Mottak av nytt skjema Nytt Altinnskjema 12

13 KONTINUERLIG KJØRING OG EVALUERING Kontinuerlig levering Ny kode Bygging og automatiserte white-box-tester Utrulling til testmiljø(er) Utrulling til manuell-testmiljø Automatiserte black-box-tester Tester at systemet fungerer Tester at testene fungerer Tester at testmiljøene fungerer Tester at migreringer og utrulling fungerer 13

14 Forvaltning av leveransekjede Synliggjøre status for hele prosjektet til enhver tid Alle steg skal være grønne til enhver tid Røde steg skal være som følge av en regresjonsfeil Feil skal rettes umiddelbart Automatiserte tester på alle nivåer inkluderes Tester før/ved innsjekk skal fullføre på kort tid Løpende evaluering av testsuiten Testdekning måles og holdes øye med Testsuiten utvides/justeres når feil/mangler oppdages VEIEN FREMOVER 14

15 Kode er ikke alt Testmiljø Testdata System(er) Automatiserte tester Modernisert Applikasjonsplattform (MAP) Provisjonering av infrastrukturressurser Selvbetjeningsløsninger Automatisert Teknologistandarder for kjøretidsmiljø Tester Selvbetjening Provisjonering ved behov MAP Oppretter Verktøy for overvåkning og applikasjonstjener Automatisert test Nytt testmiljø 15

16 Felles Testdata Bedret personvern og redusert risiko for eksponering av sensitive data Samlet forvaltning og tilrettelegging av testdata Mer effektiv testing Redusert tidsbruk til koordinering og fremskaffing av testdata Muliggjør kontinuerlig regresjonstest på produksjonslike data Mer omfattende og realistisk testing på et tidligere tidspunkt Test mot og av eksterne på anonymiserte data Felles testdata på tvers av etater Integrasjoner mellom Skatteetaten og SSB, Veivesenet, TAD, Eksempler på spesifikasjonsmuligheter «Jeg ønsker å teste skatteberegning for» skattytere med litt ulike (vilkårlige) kombinasjoner av grunnlagsdata. 2. en skattyter som er gift, har tre barn, har saldo/renteopplysninger, samt oppgaver for gaver og tilskudd og skadeforsikring. Verdiene i oppgavene kan være vilkårlige. 3. en skattyter som er 40 år, har en inntekt på , forskuddsskatt på kr og reisefradrag på kr. 16

17 Oppsummering Suksess i smidig testing krever at hele det tverrfaglige teamet tenker test og kvalitet også for automatisert test Testautomatisering må inn i planleggingsfasen, og systemet må designes med støtte for automatisering Sammensetningen av en automatisert testsuite må ta hensyn til flere ulike dimensjoner og aspekter av test, og kjøres og evalueres kontinuerlig Det venter mange spennende muligheter og utfordringer innen testmiljøer og testdata 17

Sertifisert Tester. Foundation Level Extension Pensum Agile Tester

Sertifisert Tester. Foundation Level Extension Pensum Agile Tester Sertifisert Tester Foundation Level Extension Pensum Agile Tester Norsk versjon 2015.N1 Basert på Engelsk versjon 2014 Norwegian Testing Board Copyright Dette dokument kan kopieres helt eller delvis, eller

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

HYPPIGE LEVERANSER HVORDAN KOMMER SPK DIT? Ved Mette Gjertsen Statens pensjonskasse mette.gjertsen@spk.no

HYPPIGE LEVERANSER HVORDAN KOMMER SPK DIT? Ved Mette Gjertsen Statens pensjonskasse mette.gjertsen@spk.no HYPPIGE LEVERANSER HVORDAN KOMMER SPK DIT? Ved Mette Gjertsen Statens pensjonskasse mette.gjertsen@spk.no Fra SPKs strategi IT-tjenestene for kjerneprosessene i SPK er overordnet ansett å være gode og

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Modellering av krav. INF1050: Systemutvikling 11. februar 2015. Universitetslektor Yngve Lindsjørn

Modellering av krav. INF1050: Systemutvikling 11. februar 2015. Universitetslektor Yngve Lindsjørn INF1050: Systemutvikling 11. februar 2015 Modellering av krav Universitetslektor Yngve Lindsjørn INF1050 ->Systemutvikling-> Modellering av krav / Yngve Lindsjørn 1 Temaer i dagens forelesning Modellering

Detaljer

Kontroll av omsetningsoppgaver ny modell kan gi bedre utvelgelse

Kontroll av omsetningsoppgaver ny modell kan gi bedre utvelgelse Kontroll av omsetningsoppgaver ny modell kan gi bedre utvelgelse Tormod Reiersen, Skattedirektoratet Per Arne Paulsen, Skattedirektoratet Anders Berset, Skattedirektoratet I 2012 gjennomførte Skatteetaten

Detaljer

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib. Systemanalyse Lopex AS Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.no Innholdsfortegnelse: DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING...5

Detaljer

Kontrakter og prosjektstyring i store, smidige IT prosjekter. Mette Gjertsen Prosjektleder Statens Pensjonskasse mette.gjertsen@spk.

Kontrakter og prosjektstyring i store, smidige IT prosjekter. Mette Gjertsen Prosjektleder Statens Pensjonskasse mette.gjertsen@spk. Kontrakter og prosjektstyring i store, smidige IT prosjekter Mette Gjertsen Prosjektleder Statens Pensjonskasse mette.gjertsen@spk.no Agenda 1. Statens pensjonskasse 2. Kort om prosjektet 3. Kunnskapsområder

Detaljer

VURDERING AV ALTINN II-

VURDERING AV ALTINN II- VURDERING AV ALTINN II- PLATTFORMEN FOR NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET RAPPORT NR. 2011-1239 REVISJON NR. 1.1 DET NORSKE VERITAS Innholdsfortegnelse Side 1 INTRODUKSJON... 3 2 BAKGRUNN FOR EVALUERINGEN...

Detaljer

Vedlegg 8: Løsningsbeskrivelse

Vedlegg 8: Løsningsbeskrivelse Vedlegg 8: Løsningsbeskrivelse Krav nr. Beskrivelse av krav Status Leverandøren sitt svar 1.1 Generelle krav 1.1.1 Løsningen skal bestå av et rammeverk som ivaretar design og navigasjon mellom de forskjellige

Detaljer

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 Den digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Forankring og rammebetingelser... 5 2.1 Forankring... 5 2.2 Nasjonale føringer og anbefalinger...

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01)

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Knut Arne Strand og Bjørn Klefstad 18.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1046 ITIL v3

Detaljer

Egenevalueringsskjema

Egenevalueringsskjema Egenevalueringsskjema Change Management, Release Management og Configuration Management - ITIL Dato: 29.01.2009 Versjon 1.0 Finanstilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@finanstilsynet.no www.finanstilsynet.no

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: Roy Smelien

Detaljer

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Innholdsfortegnelse 1.0. SAMMENDRAG...3 2.0. DØGNÅPEN KOMMUNE...5 2.1. Bakgrunn og forankring...5 2.2. Innbyggere og næringsliv...5 2.3. Staten og andre kommuner...6

Detaljer

ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien. Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett

ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien. Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger

Detaljer

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen Kandidatliste Husbanken «esøknad for bostøtte...2 Kystverket «SafeSeaNet - meldingssystem for skipsfarten»...3 KS «SvarUt»...4 Skatteetaten

Detaljer

Arkitekturplanlegging for å modernisere en etat Ark2012 Den norske dataforeningen Petter Hafskjold, sjefsarkitekt 24. oktober 2012

Arkitekturplanlegging for å modernisere en etat Ark2012 Den norske dataforeningen Petter Hafskjold, sjefsarkitekt 24. oktober 2012 Moderniseringsprogrammet Arkitekturplanlegging for å modernisere en etat Ark2012 Den norske dataforeningen Petter Hafskjold, sjefsarkitekt 24. oktober 2012 Agenda Kort om NAV og Moderniseringsprogrammet

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7

Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7 Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7 Forord De fleste offentlige virksomheter har gjennomført omstillingsprosjekter med IT.

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Public 360 understøtter regjeringens digitaliseringsprogram!

Public 360 understøtter regjeringens digitaliseringsprogram! Public 360 understøtter regjeringens digitaliseringsprogram! Public 360 understøtter regjeringens digitaliseringsprogram! I 2012 lanserte regjeringen det nasjonale digitaliseringsprogrammet. Programmet

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Larsen, Mads s156151

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

for tekniske entreprenører

for tekniske entreprenører Elektronisk samhandling Veien til building SMART TELFOs faktahefteserie Hefte nr. 5 Elektronisk samhandling for tekniske entreprenører forord TELFO har utviklet en rekke faktahefter som viser hvordan de

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Ferdigstilt dato: 28.11.2014 Beslutning: Utarbeidet av: Kjersti O. Christensen Bemanning av neste fase: Neste fase ferdig:

Detaljer

Avegility og ledelse av smidige prosjekter. Avenir AS > slide 1

Avegility og ledelse av smidige prosjekter. Avenir AS > slide 1 Avegility og ledelse av smidige prosjekter Avenir AS > slide 1 Avenir AS > slide 2 Erfaringer fra utvikling av Energimerkesystemet for NVE Bakgrunn for Energimerkesystemet Stortinget har besluttet innføring

Detaljer