Hei! Med hilsen Nina Kjemperud. Planleggingsleder E39 Vigeland Lyngdal vest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hei! Med hilsen Nina Kjemperud. Planleggingsleder E39 Vigeland Lyngdal vest"

Transkript

1 Fra: Kjemperud Nina Sendt: 21. september :21 Til: Emne: Revidert høringsrapport for kommunedelplan for ny E39 Fardal i Lindesnes kommune til Vatlandstunnelen i Lyngdal kommune Vedlegg: Høringsrapport for E39 Vigeland - Lyngdal vest_kommunedelplan med konsekvensutredning_rev1.pdf Hei! Viser til brev datert , vår referanse 15/ , hvor det var vedlagt en høringsrapport. Ved en feiltagelse var noen høringsinnspill fra grunneiere i Lindesnes kommet inn i kapittelet med høringsinnspill fra grunneiere i Lyngdal. Disse høringsinnspillene er nå flyttet til riktig kapittel (innholdet er det samme). Vedlagt ligger en revidert versjon av høringsrapporten som jeg ber dere erstatte den gamle med. Med hilsen Nina Kjemperud Planleggingsleder E39 Vigeland Lyngdal vest Seksjon: Plan og prosjektering Aust Agder Postadresse: Statens vegvesen Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 ARENDAL Besøksadresse: Langsævn 4, ARENDAL Telefon: Mobil: e-post/lync: e-post: Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?

2 Region sør Prosjektavdelingen September 2016 Høringsrapport Kommunedelplan for ny E39 fra Fardal i Lindesnes kommune til Vatlandstunnelen i Lyngdal kommune Kjell Inge Søreidet

3 Forord Statens vegvesen har fått i oppdrag av samferdselsdepartementet å utarbeide kommunedelplaner som viser en firefeltsløsning for E39 på hele strekningen Kristiansand Sandnes. Statens vegvesen har utarbeidet kommunedelplanforslag med konsekvensutredning for ny E39 fra Fardal i Lindesnes kommune til Vatlandstunnelen i Lyngdal kommune, som er en delstrekning på E39 mellom Kristiansand og Sandnes. Denne rapporten inneholder en kort oppsummering av planprosessen, alle innkomne merknader med kommentarer fra Statens vegvesen angående høring av Kommunedelplanforslag med konsekvensutredning for ny E39 fra Fardal i Lindesnes kommune til Vatlandstunnelen i Lyngdal kommune med Statens vegvesen sin anbefaling til vedtak for kommunene. Kristiansand, september

4 Innhold FORORD... 2 INNHOLD PLANPROSESS KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING KUNNGJØRING AV PLANOPPSTART PLANPROGRAM HØRING AV KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING INNKOMNE MERKNADER TIL KOMMUNEDELPLANENE MED KONSEKVENSUTREDNING SLUTTBEHANDLING I KOMMUNENE INNKOMNE MERKNADER FRA OFFENTLIGE ETATER MED KOMMENTARER FRA STATENS VEGVESEN KVINESDAL KOMMUNE, ARKIVNUMMER STATENS VEGVESEN SINE KOMMENTARER TIL HØRINGSINNSPILL FRA KVINESDAL KOMMUNE, ARKIVNUMMER DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING, ARKIVNUMMER STATENS VEGVESEN SINE KOMMENTARER TIL HØRINGSINNSPILL FRA DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING, ARKIVNUMMER KYSTVERKET, ARKIVNUMMER STATENS VEGVESEN SINE KOMMENTARER TIL HØRINGSINNSPILL FRA KYSTVERKET, ARKIVNUMMER FARSUND KOMMUNE, ARKIVNUMMER STATENS VEGVESEN SINE KOMMENTARER TIL HØRINGSINNSPILL FRA FARSUND KOMMUNE, ARKIVNUMMER NVE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT, ARKIVNUMMER STATENS VEGVESEN SINE KOMMENTARER TIL HØRINGSINNSPILL FRA NVE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT, ARKIVNUMMER HÆGEBOSTAD KOMMUNE, ARKIVNUMMER STATENS VEGVESEN SINE KOMMENTARER TIL HØRINGSINNSPILL FRA HÆGEBOSTAD KOMMUNE, ARKIVNUMMER HØRINGSINNSPILL FRA OPPLYSNINGSVESENETS FOND, ARKIVNUMMER STATENS VEGVESEN SINE KOMMENTARER TIL HØRINGSINNSPILL FRA OPPLYSNINGSVESENETS FOND, ARKIVNUMMER FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER, ARKIVNUMMER STATENS VEGVESEN SINE KOMMENTARER TIL HØRINGSINNSPILL FRA FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST- AGDER, ARKIVNUMMER JERNBANEVERKET, ARKIVNUMMER STATENS VEGVESEN SINE KOMMENTARER TIL HØRINGSINNSPILL FRA JERNBANEVERKET, ARKIVNUMMER TILLEGGSUTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER, ARKIVNUMMER STATENS VEGVESEN SINE KOMMENTARER TIL TILLEGGSUTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER, ARKIVNUMMER

5 2.21 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE, ARKIVNUMMER STATENS VEGVESEN SINE KOMMENTARER TIL HØRINGSINNSPILL FRA VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE, ARKIVNUMMER INNKOMNE MERKNADER FRA PRIVATE GRUNNEIERE I LINDESNES KOMMUNE MED KOMMENTARER FRA STATENS VEGVESEN OTTAR LØVER, ARKIVNUMMER STATENS VEGVESEN SINE KOMMENTARER TIL HØRINGSINNSPILL FRA OTTAR LØVER, ARKIVNUMMER BORGHILD LØVER, ARKIVNUMMER STATENS VEGVESEN SINE KOMMENTARER TIL HØRINGSINNSPILL FRA BORGHILD LØVER, ARKIVNUMMER LISE J. UKKELBERG, ARKIVNUMMER STATENS VEGVESEN SINE KOMMENTARER TIL HØRINGSINNSPILL FRA LISE J. UKKELBERG, ARKIVNUMMER GISLE JØNTVEDT, ARKIVNUMMER STATENS VEGVESEN SINE KOMMENTARER TIL HØRINGSINNSPILL FRA GISLE JØNTVEDT, ARKIVNUMMER ALBERT R GUNDERSEN, GNR. 106, BNR. 2 OG 3, ARKIVNUMMER STATENS VEGVESEN SINE KOMMENTARER TIL HØRINGSINNSPILL FRA ALBERT R GUNDERSEN, GNR. 106, BNR. 2 OG 3, ARKIVNUMMER NORLEIV FARDAL, ARKIVNUMMER STATENS VEGVESEN SINE KOMMENTARER TIL HØRINGSINNSPILL FRA NORLEIV FARDAL, ARKIVNUMMER BREV FRA JON HARALD RØMTELAND TIL FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER MED KOPI TIL STATENS VEGVESEN OG LINDESNES KOMMUNE, ARKIVNUMMER STATENS VEGVESEN SINE KOMMENTARER TIL BREV FRA JON HARALD RØMTELAND TIL FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER MED KOPI TIL STATENS VEGVESEN OG LINDESNES KOMMUNE, ARKIVNUMMER INNKOMNE MERKNADER FRA PRIVATE GRUNNEIERE I LYNGDAL KOMMUNE MED KOMMENTARER FRA STATENS VEGVESEN JARLEIV STÅLESEN, ARKIVNUMMER STATENS VEGVESEN SIN KOMMENTARER TIL HØRINGSINNSPILL FRA JARLEIV STÅLESEN, ARKIVNUMMER TORBJØRN ARENTZ JOHNSEN, ARKIVNUMMER STATENS VEGVESEN SINE KOMMENTARER TIL HØRINGSINNSPILL FRA TORBJØRN ARENTZ JOHNSEN, ARKIVNUMMER ARNT HELGE DRAGLAND, ARKIVNUMMER STATENS VEGVESEN SINE KOMMENTARER TIL HØRINGSINNSPILL FRA ARNT HELGE DRAGLAND, ARKIVNUMMER GRUNNEIERE I HERDAL (DEL 1) OG 4 GARDSEIERE TILKNYTTET HERDAL (DEL 2), ARKIVNUMMER STATENS VEGVESEN SINE KOMMENTARER TIL HØRINGSINNSPILL FRA GRUNNEIERE I HERDAL (DEL 1) OG 4 GARDSEIERE TILKNYTTET HERDAL (DEL 2), ARKIVNUMMER GRUNNEIERE KVELLAND, ARKIVNUMMER

6 4.16 STATENS VEGVESEN SINE KOMMENTARER TIL HØRINGSINNSPILL FRA GRUNNEIERE KVELLAND, ARKIVNUMMER BODIL OG VIDAR NORENG, ARKIVNUMMER OG STATENS VEGVESEN SINE KOMMENTARER TIL HØRINGSINNSPILL FRA BODIL OG VIDAR NORENG, ARKIVNUMMER OG INNKOMNE MERKNADER FRA ULIKE ORGANISASJONER MED KOMMENTARER FRA STATENS VEGVESEN NATURVERNFORBUNDET I VEST-AGDER, ARKIVNUMMER STATENS VEGVESEN SINE KOMMENTARER TIL HØRINGSINNSPILL FRA NATURVERNFORBUNDET I VEST- AGDER, ARKIVNUMMER FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV AGDER, ARKIVNUMMER STATENS VEGVESEN SINE KOMMENTARER TIL HØRINGSINNSPILL FRA FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV AGDER, ARKIVNUMMER STATENS VEGVESEN SIN ANBEFALING TIL VEDTAK AV KORRIDOR VIDERE PLANPROSESS REGULERINGSPLAN NYE VEIER AS

7 1 Planprosess kommunedelplan med konsekvensutredning 1.1 Kunngjøring av planoppstart Statens vegvesen varslet i henhold til plan- og bygningslovens 4-1 og oppstart på utarbeidelse av kommunedelplan med konsekvensutredning 15. desember 2014 og la samtidig forslag til planprogram ut på høring. Arbeidet er utført i henhold til plan- og bygningsloven Planprogram Kommunedelplanen utløste krav om planprogram og konsekvensutredning etter plan og bygningsloven 4-1, 14-2 og forskrift om konsekvensutredning. Planprogrammet lå ute til offentlig ettersyn i perioden 15. desember 2014 til 6. januar Det kom inn 36 høringsinnspill til oppstart av planarbeidet og Planprogram. Det er laget en egen Høringsrapport hvor alle innspill er samlet og kommentert. Ut fra høringsinnspill, og Statens vegvesens egne vurderinger, foreslo Statens vegvesen å endre planområdet, men ikke selve utredningsprogrammet. Planprogrammet ble vedtatt i Lindesnes kommune 25. juni 2015 og i Lyngdal kommune 18. juni Høring av kommunedelplan med konsekvensutredning Kommunedelplanene med konsekvensutredning lå ute på høring i perioden 28. april 2016 tom. 13. juni Innkomne merknader til kommunedelplanene med konsekvensutredning Det kom inn 27 høringsinnspill til kommunedelplanene med konsekvensutredning. Alle innkomne merknader er med i dette dokumentet og med Statens vegvesen sine kommentarer (se kapittel 2, 3, 4 og 5). Alle høringsinnspill vil følge saken videre til kommunal behandling av kommunedelplanene. Fylkesmannen, Fylkeskommunen og andre statlige fagorganer som har særlige interesser i området, kan reise innsigelse til planforslaget. Ingen andre av innsigelsesmyndighetene enn Statens vegvesen har reist innsigelse til noen av kommunedelplanplanforslagene. Statens vegvesen vil også overlevere alle høringsinnspill som er kommet til planforslaget til Nye Veier AS, som har ansvaret for videre planlegging (reguleringsplan mm), slik at de kan ta med seg alle faglige råd og innspill i videre planprosess. 1.5 Sluttbehandling i kommunene Kommunestyrene i Lindesnes og Lyngdal kommune vedtar selv kommunedelplanen. Statens vegvesen sin anbefaling til vedtak er omtalt i kapittel 6. Vedtatt plan vil bli kunngjort og gjort tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Kommunestyrets vedtak om kommunedelplan kan ikke påklages. 6

8 2 Innkomne merknader fra offentlige etater med kommentarer fra Statens vegvesen 2.1 Kvinesdal kommune, Arkivnummer

9 8

10 9

11 10

12 11

13 2.2 Statens vegvesen sine kommentarer til høringsinnspill fra Kvinesdal kommune, Arkivnummer Statens vegvesen tar innspillet til orientering. Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E39 fra Fardal i Lindesnes kommune til Vatlandstunnelen i Lyngdal kommune. 12

14 2.3 Direktoratet for mineralforvaltning, Arkivnummer

15 2.4 Statens vegvesen sine kommentarer til høringsinnspill fra Direktoratet for mineralforvaltning, Arkivnummer Direktoratet for mineralforvaltning har ingen innspill til kommunedelplanen. Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E39 fra Fardal i Lindesnes kommune til Vatlandstunnelen i Lyngdal kommune. 14

16 2.5 Kystverket, Arkivnummer

17 2.6 Statens vegvesen sine kommentarer til høringsinnspill fra Kystverket, Arkivnummer Kystverket Sørøst har ingen vesentlige merknader til høringen. Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E39 fra Fardal i Lindesnes kommune til Vatlandstunnelen i Lyngdal kommune. 16

18 2.7 Farsund kommune, Arkivnummer

19 2.8 Statens vegvesen sine kommentarer til høringsinnspill fra Farsund kommune, Arkivnummer Statens vegvesen tar innspillet til orientering. Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E39 fra Fardal i Lindesnes kommune til Vatlandstunnelen i Lyngdal kommune. 18

20 2.9 NVE Norges vassdrags- og energidirektorat, Arkivnummer

21 20

22 2.10 Statens vegvesen sine kommentarer til høringsinnspill fra NVE Norges vassdrags- og energidirektorat, Arkivnummer I planarbeidet er hensyn til steinsprang, snøskred, jord- og flomskred, skredfare kvikkleire og områdestabilitet og flomfare vurdert og tatt hensyn til. Når det gjelder skredfare kvikkleire og områdestabilitet, så er dette vurdert i fagrapporten for geoteknikk. Grunnlaget for geotekniske vurderingene er hentet fra Nasjonal løsmassedatabase fra Norges geologiske undersøkelser, NGU. Det er verken i NVS Atlas eller Nasjonal løsmassedatabase funnet markeringer med områder med kvikkleire. Vurderingene er også basert på iakttakelser ved befaringer. Det er utført geotekniske undersøkelser enkelte steder i området for å kontrollere den geotekniske informasjonen gitt fra befaringer og fra løsmassedatabasen. Alle alternativene ligger over marin grense med noen små unntak. Det forventes derfor ikke å være havavsetninger i form av silt eller leire i de aktuelle løsmasseavsetningene. Unntakene gjelder for området langs Lygna, hvor terrenget er lavere enn 15 meter over havnivå. Alle alternativene krysser Lygna i bru. Antatte grunnforhold karakteriseres av tynt løsmassedekke over berg. Alle akser antas å kunne direktefundamenteres på berg. Hensyn til steinsprang, snøskred, jord- og flomskred er vurdert i fagrapporten Ingeniørgeologi. Som utgangspunkt er det brukt nasjonalt dekkende aktsomhetskart i tillegg til feltbefaringer. Fagrapporten Ingeniørgeologi konkluderer med at generelt er skredfaren liten og håndterbar. For enkelte områder er det likevel nødvendig med mer detaljerte undersøkelser i neste planfase. Dette er også vurdert i ROS-analysen. Den dominerende 21

23 delen av terrengoverflatene viser berg i dagen eller områder med tynt løsmassedekke på berg. Løsmassene består hovedsakelig av morene, isbre- eller elveavsetninger. Det er utført en ROS-analyse tilpasset kommunedelplannivå. Fokuset i analysen har vært å avdekke områder med potensiell fare, og om noen av korridorene bør frarådes av sikkerhetsmessige årsaker. ROS-analysen ble gjennomført av en tverrfaglig gruppe som inkluderte relevante fagområder, samt representanter fra berørte kommuner og beredskapsetater. Uansett hvilket alternativ som velges, må tiltakene som er kommet frem i analysen følges opp i det videre arbeidet. Det er mange generelle tiltak om kartlegging, grunnundersøkelser og andre utredninger, som vil føre til et bedre grunnlag for risikovurderinger på neste plannivå. Med avbøtende tiltak vil det være mulig å redusere sannsynlighet og konsekvens slik at alle disse potensielle hendelsene kommer på akseptabelt nivå. Disse tiltakene må konkretiseres i reguleringsplan. Det er krav om å utarbeide ROS-analyse også på reguleringsplan. ROS-analysen konkluderer med at det ikke er hindringer for å gjennomføre fremføring av ny E39 på det gjeldende arealet i kommunedelplanen, hverken i anleggs- eller driftsfasen til prosjektet, hvis avbøtende tiltak blir gjennomført. I de generelle bestemmelsene til kommunedelplanen er det satt krav om at det skal utarbeides reguleringsplan. Det er utført en ROS-analyse som følger kommunedelplanforslaget og i planbeskrivelsen er det stilt krav om at tiltakene som er kommet fram i analysen skal følges opp i neste planfase. Høringsinnspillet vil følge planen videre til Nye Veier AS, som har ansvaret for reguleringsplanarbeidet slik at innspillene kan bli ivaretatt i reguleringsplanen. Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E39 fra Fardal i Lindesnes kommune til Vatlandstunnelen i Lyngdal kommune. 22

24 2.11 Hægebostad kommune, Arkivnummer

25 2.12 Statens vegvesen sine kommentarer til høringsinnspill fra Hægebostad kommune, Arkivnummer Statens vegvesen opprettholder innsigelsen til rødt alternativ i vest med kryss ved Skoland i henhold til konsekvensutredningen. Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E39 fra Fardal i Lindesnes kommune til Vatlandstunnelen i Lyngdal kommune. 24

26 2.13 Høringsinnspill fra Opplysningsvesenets fond, Arkivnummer Statens vegvesen sine kommentarer til høringsinnspill fra Opplysningsvesenets fond, Arkivnummer Opplysningsvesenets fond har ingen merknader til planen. Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E39 fra Fardal i Lindesnes kommune til Vatlandstunnelen i Lyngdal kommune. 25

27 2.15 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Arkivnummer

28 27

29 28

30 29

31 30

32 31

33 2.16 Statens vegvesen sine kommentarer til høringsinnspill fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Arkivnummer Statens vegvesen merker seg at Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder anbefaler lilla korridor, alternativ 5 eller 8, ut i fra større vektlegging av ikke-prissatte konsekvenser. Vi merker oss også at Statens vegvesen sitt anbefalte alternativ nr. 9, samt alternativ 6 og 12 er gode alternativ. Statens vegvesen tar innspillet til orientering. Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E39 fra Fardal i Lindesnes kommune til Vatlandstunnelen i Lyngdal kommune. 32

34 2.17 Jernbaneverket, Arkivnummer

35 2.18 Statens vegvesen sine kommentarer til høringsinnspill fra Jernbaneverket, Arkivnummer Jernbaneverket har ingen merknader til planen. Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E39 fra Fardal i Lindesnes kommune til Vatlandstunnelen i Lyngdal kommune. 34

36 2.19 Tilleggsuttalelse fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Arkivnummer

37 36

38 2.20 Statens vegvesen sine kommentarer til tilleggsuttalelse fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Arkivnummer Statens vegvesen tar innspillet til orientering. Når det gjelder Tarvannet vil det i løpet av høsten bli gjennomført nye undersøkelser og analyser av forholdet i Tarvannet og E39 sin påvirkning. Denne rapporten er bestilt gjennom vedtak i Lindesnes kommune i planbehandlingen av reguleringsplanen for E39 Livold Fardal (som går over Tarvannet). Det skal gjennomføres en ny vurdering av kunnskapsgrunnlaget og nye vurderingene av tiltakets mulige virkninger, jf. nml 8. I kommunedelplanen er det en bestemmelse som ivaretar ønsket til Fylkesmannen om å sikre en tilstrekkelig beskyttelse av sårbare resipienter innenfor planens influensområdet. Bestemmelsen er laget generell for å ta høyde for eventuelle nye miljøkrav i lovverket. Bestemmelsen er gjengitt under: «Miljøoppfølging (PBL 11-9 nr. 8) I videre reguleringsarbeid skal det utarbeides en plan for å sikre at føringer og krav for det ytre miljøet blir ivaretatt på en systematisk måte i den videre detaljering og prosjektering. Planen skal utarbeides sammen med kvalifiserte fagmiljø for de enkelte miljøtema. Der det er statlige regler og retningslinjer for miljøkvalitet skal disse legges til grunn.» Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E39 fra Fardal i Lindesnes kommune til Vatlandstunnelen i Lyngdal kommune. 37

39 2.21 Vest-Agder fylkeskommune, Arkivnummer

40 39

41 40

42 41

43 42

44 43

45 44

46 45

47 46

48 47

49 48

50 49

51 50

52 2.22 Statens vegvesen sine kommentarer til høringsinnspill fra Vest- Agder fylkeskommune, Arkivnummer Statens vegvesen tar innspillet til orientering. Statens vegvesen merker seg at Vest-Agder fylkeskommune gir sin tilslutning til vårt anbefalte alternativ 9 og at de forutsetter at to kryss, løsninger for kollektivtrafikken, tilførselsveier og andre tiltak som er vist i planen faktisk inngår som en del av veiprosjektet. Vest-Agder fylkeskommune kommer med mange viktige innspill til neste planfase. Avbøtende tiltak og detaljløsninger vil bli planlagt i reguleringsplanfasen, som Nye Veier AS har ansvaret for. Alle høringsinnspill til kommunedelplanen vil bli overlevert Nye Veier AS. Alle høringsinnspill vil følge saken til kommunal behandling. Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E39 fra Fardal i Lindesnes kommune til Vatlandstunnelen i Lyngdal kommune. 51

53 3 Innkomne merknader fra private grunneiere i Lindesnes kommune med kommentarer fra Statens vegvesen 3.1. Ottar Løver, Arkivnummer

54 3.2. Statens vegvesen sine kommentarer til høringsinnspill fra Ottar Løver, Arkivnummer Statens vegvesen tar innspillet til orientering. Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E39 fra Fardal i Lindesnes kommune til Vatlandstunnelen i Lyngdal kommune. 53

55 3.3. Borghild Løver, Arkivnummer

56 3.4. Statens vegvesen sine kommentarer til høringsinnspill fra Borghild Løver, Arkivnummer Statens vegvesen har sett på forslag til ny trase, og forslaget medfører at man vil kunne bruke vesentlig mindre av eksisterende veg (forslaget innebærer ca. 1 km mer med ny veg, dvs. ca. 100 mill. dyrere) og brua, som er vist i høringsforslaget, er vist for kort. Siden forslag til ny trase er flyttet lenger inn i friluftsområdet, vurderes det at konsekvensene for friluftsområdet vil bli større. 55

57 Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E39 fra Fardal i Lindesnes kommune til Vatlandstunnelen i Lyngdal kommune. 56

58 3.5. Lise J. Ukkelberg, Arkivnummer

59 3.6. Statens vegvesen sine kommentarer til høringsinnspill fra Lise J. Ukkelberg, Arkivnummer Statens vegvesen tar innspillet til orientering. STØY: Støy skal beregnes i reguleringsplanfasen og eventuelle støytiltak skal reguleres inn. Avbøtende tiltak og detaljløsninger vil bli planlagt i reguleringsplanfasen, som Nye Veier AS har ansvaret for. Alle høringsinnspill til kommunedelplanen vil bli overlevert Nye Veier AS. Alle høringsinnspill vil også følge saken til kommunal behandling. Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E39 fra Fardal i Lindesnes kommune til Vatlandstunnelen i Lyngdal kommune. 58

60 4.1 Gisle Jøntvedt, Arkivnummer

61 60

62 61

63 62

64 63

65 64

66 65

67 4.2 Statens vegvesen sine kommentarer til høringsinnspill fra Gisle Jøntvedt, Arkivnummer Statens vegvesen mener at traseen som er tegnet innenfor kommunedelplankorridoren er det beste i forhold til kostnader, plassering av tunnelinnslag, støy, friluftsliv og landskap. Nye Veier kan justere og optimalisere dette forslaget innenfor kommunedelplankorridoren i reguleringsplanfasen og Statens vegvesen opprettholder derfor vårt forslag. Alle høringsinnspill vil bli overlevert Nye Veier AS. Alle høringsinnspill vil også følge saken til kommunal behandling. Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E39 fra Fardal i Lindesnes kommune til Vatlandstunnelen i Lyngdal kommune. 66

68 4.3 Albert R Gundersen, gnr. 106, bnr. 2 og 3, Arkivnummer

69 4.4 Statens vegvesen sine kommentarer til høringsinnspill fra Albert R Gundersen, gnr. 106, bnr. 2 og 3, Arkivnummer Statens vegvesen tar innspillet til orientering. Statens vegvesen endrer ikke kommunedelplanen (korridoren) på denne strekningen. Endelig plassering av traseen i korridoren og utforming bestemmes i reguleringsplanfasen, som Nye Veier AS har ansvaret for. I reguleringsplanfasen vil det bli avklart om huset bør rives eller bli stående. Alle høringsinnspill vil bli overlevert Nye Veier AS. Alle høringsinnspill vil også følge saken til kommunal behandling. Det skal også kjøres nye støyberegninger i reguleringsplanfasen hvor eventuelle nye støytiltak blir tatt med. Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E39 fra Fardal i Lindesnes kommune til Vatlandstunnelen i Lyngdal kommune. 68

70 4.5 Norleiv Fardal, Arkivnummer Statens vegvesen sine kommentarer til høringsinnspill fra Norleiv Fardal, Arkivnummer Det er justeringsmuligheter innenfor planlagt korridor for ny E39 og endelig plassering vil bli bestemt i reguleringsplanen. Slik det er planlagt nå ligger det an til at eiendommen kan bli innløst, men dette vil bli endelig avklart i reguleringsplanen, som Nye Veier As har ansvaret for. Alle høringsinnspill til kommunedelplanen vil bli overlevert Nye Veier AS. Alle høringsinnspill vil også følge saken til kommunal behandling. Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E39 fra Fardal i Lindesnes kommune til Vatlandstunnelen i Lyngdal kommune. 69

71 3.7. Brev fra Jon Harald Rømteland til Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder med kopi til Statens vegvesen og Lindesnes kommune, Arkivnummer

72 71

73 72

74 73

75 74

76 3.8. Statens vegvesen sine kommentarer til brev fra Jon Harald Rømteland til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder med kopi til Statens vegvesen og Lindesnes kommune, Arkivnummer Statens vegvesen tar brevet fra Rømteland til Fylkesmannen til orientering. Når det gjelder Tarvannet vil det i løpet av høsten bli gjennomført nye undersøkelser og analyser av forholdet i Tarvannet og E39 sin påvirkning. Denne rapporten er bestilt gjennom vedtak i Lindesnes kommune i planbehandlingen av reguleringsplanen for E39 Livold Fardal (som går over Tarvannet). Det skal gjennomføres en ny vurdering av kunnskapsgrunnlaget og nye vurderingene av tiltakets mulige virkninger, jf. nml 8. I kommunedelplanen er det en bestemmelse som ivaretar ønsket til Fylkesmannen om å sikre en tilstrekkelig beskyttelse av sårbare resipienter innenfor planens influensområdet. Bestemmelsen er laget generell for å ta høyde for eventuelle nye miljøkrav i lovverket. Bestemmelsen er gjengitt under: «Miljøoppfølging (PBL 11-9 nr. 8) I videre reguleringsarbeid skal det utarbeides en plan for å sikre at føringer og krav for det ytre miljøet blir ivaretatt på en systematisk måte i den videre detaljering og prosjektering. Planen skal utarbeides sammen med kvalifiserte fagmiljø for de enkelte miljøtema. Der det er statlige regler og retningslinjer for miljøkvalitet skal disse legges til grunn.» Avbøtende tiltak og detaljløsninger vil bli planlagt i reguleringsplanfasen, som Nye Veier AS har ansvaret for. Alle høringsinnspill til kommunedelplanen vil bli overlevert Nye Veier AS. Alle høringsinnspill vil også følge saken til kommunal behandling. Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E39 fra Fardal i Lindesnes kommune til Vatlandstunnelen i Lyngdal kommune. 75

77 4 Innkomne merknader fra private grunneiere i Lyngdal kommune med kommentarer fra Statens vegvesen 4.7 Jarleiv Stålesen, Arkivnummer

78 4.8 Statens vegvesen sin kommentarer til høringsinnspill fra Jarleiv Stålesen, Arkivnummer Ved omfang- og konsekvensvurdering for hjortevilt er det forutsatt viltgjerder og at ny veg blir en barriere der den ikke går i tunnel eller i åpent bruspenn. Hjorteviltet krysser eksisterende E39 i plan i dag, se Figur 1 under. Figur 1 Utsnitt fra verdikart for Naturmangfold Statens vegvesen har god erfaring med at hjortevilt kan ledes til trygge krysningspunkt. Det er planlagt et luftig bruspenn ved vegen til Optedal, hvor elgen kan passere under ny planlagt E39. Trafikkmengden på lokalvegen til Lene blir minimal i anbefalt alternativ med kryss i Herdal, og vil gjøre det lettere for hjortevilt å passere vegen, enn i dagens situasjon. Utforming av krysningspunkt for hjortevilt vil bli jobbet videre med og optimalisert i reguleringsplanfasen, når alternativ korridor er valgt. Avbøtende tiltak og detaljløsninger vil bli planlagt i reguleringsplanfasen, som Nye Veier AS har ansvaret for. Alle høringsinnspill til kommunedelplanen vil bli overlevert Nye Veier AS. Alle høringsinnspill vil også følge saken til kommunal behandling av kommunedelplanen. Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E39 fra Fardal i Lindesnes kommune til Vatlandstunnelen i Lyngdal kommune 77

79 4.9 Torbjørn Arentz Johnsen, Arkivnummer

80 4.10 Statens vegvesen sine kommentarer til høringsinnspill fra Torbjørn Arentz Johnsen, Arkivnummer Driftsavkjørselen til eiendommen vil bli opprettholdt, men detaljer i forhold til justering av avkjørsler blir bestemt i reguleringsplanfasen, som Nye Veier AS har ansvaret for. Alle høringsinnspill vil bli overlevert Nye Veier AS. Alle høringsinnspill vil også følge saken til kommunal behandling. Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E39 fra Fardal i Lindesnes kommune til Vatlandstunnelen i Lyngdal kommune. 79

81 4.11 Arnt Helge Dragland, Arkivnummer

82 4.12 Statens vegvesen sine kommentarer til høringsinnspill fra Arnt Helge Dragland, Arkivnummer Ved omfang- og konsekvensvurdering for hjortevilt er det forutsatt viltgjerder og at ny veg blir en barriere der den ikke går i tunnel eller i åpent bruspenn. Hjorteviltet krysser eksisterende E39 i plan i dag. Statens vegvesen har god erfaring med at hjortevilt kan ledes til trygge krysningspunkt. Det er planlagt et luftig bruspenn ved vegen til Optedal, hvor elgen kan passere under ny planlagt E39. Trafikkmengden på lokalvegen til Lene blir minimal i anbefalt alternativ med kryss i Herdal, og vil gjøre det lettere for hjortevilt å passere vegen, enn i dagens situasjon. Utforming av krysningspunkt for hjortevilt vil bli jobbet videre med og optimalisert i reguleringsplanfasen, når alternativ korridor er valgt. Avbøtende tiltak og detaljløsninger vil bli planlagt i reguleringsplanfasen, som Nye Veier AS har ansvaret for. Alle høringsinnspill til kommunedelplanen vil bli overlevert Nye Veier AS. Alle høringsinnspill vil også følge saken til kommunal behandling av kommunedelplanen. Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E39 fra Fardal i Lindesnes kommune til Vatlandstunnelen i Lyngdal kommune. 81

83 4.13 Grunneiere i Herdal (Del 1) og 4 gardseiere tilknyttet Herdal (Del 2), Arkivnummer

84 4.14 Statens vegvesen sine kommentarer til høringsinnspill fra grunneiere i Herdal (Del 1) og 4 gardseiere tilknyttet Herdal (Del 2), Arkivnummer Del 1: Statens vegvesen tar innspillet til orientering. Del 2, pkt. 6 og 7: Det er justeringsmuligheter innenfor planlagt korridor for ny E39 og endelig plassering vil bli bestemt i reguleringsplanen, som Nye Veier AS har ansvaret for. Alle høringsinnspill til kommunedelplanen vil bli overlevert Nye Veier AS. Alle høringsinnspill vil også følge saken til kommunal behandling. 83

85 Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E39 fra Fardal i Lindesnes kommune til Vatlandstunnelen i Lyngdal kommune. 84

86 4.15 Grunneiere Kvelland, Arkivnummer

87 4.16 Statens vegvesen sine kommentarer til høringsinnspill fra grunneiere Kvelland, Arkivnummer Statens vegvesen tar innspillet til orientering. Alle høringsinnspill til kommunedelplanen vil bli overlevert Nye Veier AS. Alle høringsinnspill vil også følge saken til kommunal behandling. Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E39 fra Fardal i Lindesnes kommune til Vatlandstunnelen i Lyngdal kommune. 86

88 4.17 Bodil og Vidar Noreng, Arkivnummer og 43 87

89 88

90 4.18 Statens vegvesen sine kommentarer til høringsinnspill fra Bodil og Vidar Noreng, Arkivnummer og 43 Statens vegvesen tar innspillet til orientering. Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E39 fra Fardal i Lindesnes kommune til Vatlandstunnelen i Lyngdal kommune. 89

91 5 Innkomne merknader fra ulike organisasjoner med kommentarer fra Statens vegvesen 5.1 Naturvernforbundet i Vest-Agder, Arkivnummer

92 91

93 5.2 Statens vegvesen sine kommentarer til høringsinnspill fra Naturvernforbundet i Vest-Agder, Arkivnummer Statens vegvesen tar innspillet til orientering. Når det gjelder innspillet angående standardvalg og fartsgrense, så har Statens vegvesen fått føringer fra Samferdselsdepartementet. Den 16. juni 2014 mottok Vegdirektoratet et brev fra Samferdselsdepartementet hvor departementet ber Statens vegvesen utarbeide kommunedelplaner som viser firefeltsløsning for E39 på hele strekningen Søgne Ålgård. I 92

94 november 2014 ber Samferdselsdepartementet Statens vegvesen om å planlegge nye motorveger i klasse H8 og H9 med fartsgrense 110 km/t. Endelig utforming av løsninger for vilt vil bli utformet i reguleringsplanfasen. Avbøtende tiltak og detaljløsninger vil bli planlagt i reguleringsplanfasen, som Nye Veier AS har ansvaret for. Alle høringsinnspill vil bli overlevert Nye Veier AS. Alle høringsinnspill vil også følge saken til kommunal behandling. Konklusjon: Merknaden fra Naturvernforbundet i Vest-Agder medfører ingen endring av Kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E39 fra Fardal i Lindesnes kommune til Vatlandstunnelen i Lyngdal kommune. 93

95 5.3 Forum for natur og friluftsliv Agder, Arkivnummer

96 95

97 96

98 97

99 5.4 Statens vegvesen sine kommentarer til høringsinnspill fra Forum for natur og friluftsliv Agder, Arkivnummer Statens vegvesen tar innspillet til orientering. Forum for natur og friluftsliv kommer med mange viktige innspill. Avbøtende tiltak og detaljløsninger vil bli planlagt i reguleringsplanfasen, som Nye Veier AS har ansvaret for. Alle høringsinnspill til kommunedelplanen vil bli overlevert Nye Veier AS. Alle høringsinnspill vil også følge saken til kommunal behandling. 98

100 Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E39 fra Fardal i Lindesnes kommune til Vatlandstunnelen i Lyngdal kommune. 99

101 6 Statens vegvesen sin anbefaling til vedtak av korridor Statens vegvesen opprettholder sin anbefaling av valg av korridor, og anbefaler alternativ 9 som ny E39 mellom Fardal og Vatlandstunnelen, som vist i figuren under. Figur 2 Alternativ nr. 9 7 Videre planprosess reguleringsplan Kommunedelplan med konsekvensutredning danner grunnlag for den neste planfasen som er reguleringsplan. Det er først i reguleringsplanfasen at detaljert plassering av framtidig firefelts E39 med tilhørende vegsystem blir gjort. Det forutsettes at planlegging gjøres innenfor korridoren for vedtatt kommunedelplan. Nye Veier AS har ansvaret for å utarbeide en reguleringsplan for strekningen Fardal Lyngdal vest Nye Veier AS Staten har opprettet Nye Veier AS og det er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Strekningen E39 Kristiansand Sandnes er en av strekningene Nye veier AS har fått ansvaret for. Strekningen E39 Fardal Lyngdal Vest, som denne kommunedelplanen omhandler, er en del av E39 Kristiansand - Sandnes. Etter at kommunedelplan med konsekvensutredning er vedtatt i kommunestyrene er det Nye Veier AS som har ansvaret for dette prosjektet. 100

102 Statens vegvesen Region sør Prosjektavdelingen Postboks 723 Stoa 4808 ARENDAL Tlf: ( ) vegvesen.no Trygt fram sammen

LINDESNES KOMMUNE Lindesnes kommune

LINDESNES KOMMUNE Lindesnes kommune LINDESNES KOMMUNE Lindesnes kommune Statens Vegvesen Region Sør Serviceboks 723 Melding om vedtak Nr.: 4808 Arendal DERES REF:: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 7830/2015-2014/1718 Monica Friberg

Detaljer

E39 Vigeland Lyngdal vest

E39 Vigeland Lyngdal vest E39 Vigeland Lyngdal vest Kommunedelplan med konsekvensutredning Velkommen til informasjonsmøte i Lindesnes 12. mai 2016 12.05.2016 www.vegvesen.no/e39vigelandlyngdal/kommunedelplan Kommunedelplan med

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Melding om vedtak Til adressater på vedlagte lister DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: «REF» 2012/1247-137 Hallfrid Jostedt, 38273015 Q10 26.06.2015

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID John-Morten Landrø FA - L12 16/1422

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID John-Morten Landrø FA - L12 16/1422 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID John-Morten Landrø 31.05.2016 FA - L12 16/1422 Saksnr Utvalg Type Dato 062/16 Kommunestyret PS 20.06.2016 037/16 Plan- og miljøstyret PS 13.06.2016

Detaljer

Planleggingsprosessen

Planleggingsprosessen Klippet fra http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/om+vegprosjekter/planprosess Planleggingsprosessen Et stort utbyggingsprosjekt må gjennom flere runder med planlegging. Jo lenger ut i planleggingsprosessen

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 19.01.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Kommunedelplan ID 2012004 Dagalifjell

Detaljer

Nye Veier E39 Kristiansand - Sandnes. Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør E39 Kristiansand-Sandnes

Nye Veier E39 Kristiansand - Sandnes. Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør E39 Kristiansand-Sandnes Nye Veier E39 Kristiansand - Sandnes Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør E39 Kristiansand-Sandnes Selskapets oppdrag Stortingsmelding 25-2014/2015 På rett vei Planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige

Detaljer

Prosjekt: E39 Døle bru-livold. Høringsutgave KOMMUNEDELPLAN. Planbeskrivelse med konsekvensutredning Kommuner: Mandal og Lindesnes

Prosjekt: E39 Døle bru-livold. Høringsutgave KOMMUNEDELPLAN. Planbeskrivelse med konsekvensutredning Kommuner: Mandal og Lindesnes Høringsutgave Foto/D-modell: COWI AS og Kulturminneconsult AS KOMMUNEDELPLAN HOVEDRAPPORT Prosjekt: E Døle bru-livold Planbeskrivelse med konsekvensutredning Kommuner: Mandal og Lindesnes Region sør Prosjektavdelingen

Detaljer

Vedtakelse av planprogram og planområde for arbeidet med kommunedelplan for E39 Vigeland - Lyngdal Vest, planid

Vedtakelse av planprogram og planområde for arbeidet med kommunedelplan for E39 Vigeland - Lyngdal Vest, planid Plankontor Statens vegvesen v/nina Kjemperud MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 2014/1636-0 Otlaug 38334000 144 24.06.2015 Skribeland Vedtakelse av planprogram

Detaljer

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse Vår dato: 05.12.2013 Vår referanse: 2007/9109 Arkivnr.: 421.3 Deres referanse: Saksbehandler: Eli Kristin Nordsiden Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Innvalgstelefon: 32 26 66 80 Kommunedelplan

Detaljer

E39 Lyngdal Vest - Sandnes Statlig kommunedelplan. Fagnotat FAGLIG UNDERLAG TIL PLANPROGRAM

E39 Lyngdal Vest - Sandnes Statlig kommunedelplan. Fagnotat FAGLIG UNDERLAG TIL PLANPROGRAM VEGSTANDARD-TRAFIKK-SAMFUNNSNYTTE - Tillegg som følge av ny indre korridor Moi Bue Fagnotat Kjell Inge Søreide / Statens Vegvesen E39 Lyngdal Vest - Sandnes Statlig kommunedelplan FAGLIG UNDERLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/ /

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/ / Statsråden Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/048844-047 14/7271-11 10.09.2015 E10 Hålogalandsvegen - fastsettelse av planprogram Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Høringsuttalelse til kommunedelplan med konsekvensutredning E39 Vigeland-Lyngdal vest

Høringsuttalelse til kommunedelplan med konsekvensutredning E39 Vigeland-Lyngdal vest Forum for natur og friluftsliv Agder Postboks 101 4662 Kristiansand (e-post: agder@fnf-nett.no) Kristiansand, 24.06.16 Statens vegvesen Region Sør Postboks 723 Stoa 4808 Arendal (e-post: firmapost-sor@vegvesen.no)

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Planutvalg /16 Lyngdal kommunestyre /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Planutvalg /16 Lyngdal kommunestyre /16 Arkiv: 144 Saksmappe: 2014/1636-17124/2016 Saksbehandler: Torhild Hessevik Eikeland Dato: 04.10.2016 Kommunedelplan E39 - endelig behandling Utvalg Møtedato Saksnummer Planutvalg 20.10.2016 7/16 Lyngdal

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Modum kommune: 17. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

Hei. Detaljreguleringsplanen legges nå ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 1.november 2014. Se vedlegg. Med hilsen Øystein Aalen

Hei. Detaljreguleringsplanen legges nå ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 1.november 2014. Se vedlegg. Med hilsen Øystein Aalen Fra: Aalen Øystein Sendt: 19. september 2014 15:55 Til: postmottak@fmva.no; postmottak@vaf.no; aev@ae.no; nett@ae.no; rs@nve.no; sfn@telenor.com; post.agder@politiet.no; jorgen.johannessen@marmuseum.no

Detaljer

E16 Skaret Hønefoss. Gert Myhren Statens vegvesen Region sør

E16 Skaret Hønefoss. Gert Myhren Statens vegvesen Region sør E16 Skaret Hønefoss Gert Myhren Statens vegvesen Region sør Disposisjon Prosess og tidsplan Merknadene som kom inn i høringen/det offentlige ettersynet revidert forslag til planprogram Prosess og tidsplan

Detaljer

Prosess og medvirkning Kommunedelplan for E39 Lyngdal vest- Sandnes

Prosess og medvirkning Kommunedelplan for E39 Lyngdal vest- Sandnes 09.12.2015 Prosess og medvirkning Kommunedelplan for E39 Lyngdal vest- Sandnes Torun Lynnebakken og Håkon Lohne Statens vegvesen Region Sør Hove Ålgård Lyngdal vest Sandnes: Ca. 95 km ny E39 30 milliarder

Detaljer

Henriksen Heidi Mathea 28. november 2012 14:15 Til: "'norrud@heras.no'" Kopi: Sverdrup Anne Cathrine Innspill til varsel om oppstart av arbeid med forslag til

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med endring av detaljreguleringsplan Del av Bjerke industriområde Sørum kommune Gnr./bnr. 89/30, m. fl.

Varsel om oppstart av arbeid med endring av detaljreguleringsplan Del av Bjerke industriområde Sørum kommune Gnr./bnr. 89/30, m. fl. Sørum kommune postmottak@sorum.kommune.no ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 3. august 2012 SIDE 1/6 REF jola OPPDRAGSNR

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Øvre Eiker kommune: 12. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

Bakgrunn og hensikt. Etter adresseliste. Besøksadresse: Stortorvet 7, Oslo. Postadresse: Postboks 4350 NO Hamar.

Bakgrunn og hensikt. Etter adresseliste. Besøksadresse: Stortorvet 7, Oslo. Postadresse: Postboks 4350 NO Hamar. Besøksadresse: Stortorvet 7, Oslo Etter adresseliste. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@jbv.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse til: Iselin Eng Dato: 11.11.2016

Detaljer

Statens vegvesen. Utkast regulerinsgplan for vegprosjektet rv. 23 Dagslet - Linnes, oversendelse til politisk behandling i Lier kommune

Statens vegvesen. Utkast regulerinsgplan for vegprosjektet rv. 23 Dagslet - Linnes, oversendelse til politisk behandling i Lier kommune Statens vegvesen Lier kommune Postboks 205 3401 LIER Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Anne Tønder - 32214367 2010/028814-111 24.05.2013

Detaljer

Informasjon Geomatikkdagene

Informasjon Geomatikkdagene E39 Kristiansand - Sandnes Informasjon Geomatikkdagene 11.02.16 Trygve Håland, Statens vegvesen 28.02.2016 E39 Kristiansand - Sandnes Prosjektleder Asbjørn Heieraas Ny E39 Kristiansand - Stavanger Dagens

Detaljer

Innsigelsesbefaring 28.01.2014 E16 Skaret - Hønefoss. Gert Myhren - planleggingsansvarlig

Innsigelsesbefaring 28.01.2014 E16 Skaret - Hønefoss. Gert Myhren - planleggingsansvarlig Innsigelsesbefaring E16 Skaret - Hønefoss Gert Myhren - planleggingsansvarlig Disposisjon Planprosessen til nå Konsekvensutredningen og Vegvesenets anbefaling Alternativene som var på høring/offentlig

Detaljer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer PLANPROGRAM - Del av reguleringsplan SVV Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm Kommuner: Verran og Steinkjer Region midt Steinkjer kontorsted Høringsutgave

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/561 SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN LØVNES HYTTEOMRÅDE OG MIDTRE VERRAFJORDEN Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS Reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Rv.9 Skomedal Oppstart av reguleringsplan Møte

Rv.9 Skomedal Oppstart av reguleringsplan Møte Rv.9 Skomedal Oppstart av reguleringsplan Møte 10.01.2013 Per.terjesen@vegvesen.no Agenda Felles gjennomgang av prosjektet Spørsmålsrunde av allmenn interesse Åpne for spørsmål rundt enkelt-eiendommer

Detaljer

E39 Lyngdal Vest - Sandnes Statlig kommunedelplan. FORSLAG TIL PLANPROGRAM - Tillegg som følge av ny indre korridor Moi Bue.

E39 Lyngdal Vest - Sandnes Statlig kommunedelplan. FORSLAG TIL PLANPROGRAM - Tillegg som følge av ny indre korridor Moi Bue. FORSLAG TIL PLANPROGRAM - Tillegg som følge av ny indre korridor Moi Bue Høringsutgave Kjell Inge Søreide / Statens Vegvesen E39 Lyngdal Vest - Sandnes Statlig kommunedelplan Region sør Kristiansand kontorsted

Detaljer

Fylkesmannens innspill til melding om oppstart av arbeid med reguleringsplan for His Brygge - Arendal kommune

Fylkesmannens innspill til melding om oppstart av arbeid med reguleringsplan for His Brygge - Arendal kommune Miljøvernavdelingen Stærk & Co. a.s. Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/2303 / FMAAMFR 17.06.2014 Fylkesmannens innspill til melding om oppstart av arbeid med reguleringsplan

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /17. Kommunestyret har behandlet saken i møte

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /17. Kommunestyret har behandlet saken i møte Flå kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 12/00014-37 Saksbehandler Jon Andreas Ask Kommunedelplan for Gulsvik - Sluttbehandling Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret 2015-2019 28.03.2017 30/17 Kommunestyret

Detaljer

E6 Åsen - Kleiva

E6 Åsen - Kleiva E6 Åsen - Kleiva 1 Bakgrunn og problemstillinger Eksisterende bru ved Grennebakken og Følkesgrenda er ikke høye nok for å få etablert nødvendig kjøreledning med tilhørende mastesystem for jernbanen i forbindelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 08/2243-369 L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum, tlf. 61 28 30 63 REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE.

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. 22.09.2017 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for grunneier Kjell Olav

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: May-Jorunn Corneliussen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1774

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: May-Jorunn Corneliussen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1774 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: May-Jorunn Corneliussen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1774 REGULERINGSPLAN FOR FV 863 LANGSUNDFORBINDELSEN - BEHANDLING AV KLAGER PÅ REGULERINGSVEDTAK Rådmannens innstilling:

Detaljer

E6 Kvithammer - Skatval, gang- og sykkelveg

E6 Kvithammer - Skatval, gang- og sykkelveg E6 Kvithammer - Skatval, gang- og sykkelveg Reguleringsplan - Forslag til planprogran R A P P O R T Ressursavdelinga Region midt 9. juni - 22. juli 2011 Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 6. juni 2011

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg REGULERINGSPLAN 372R-1 Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken Kommune: Kongsberg Region sør Skollenborg, anl 16.12.2014 E134 Damåsen Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Planbeskrivelse

Detaljer

Ny E6 i tunnel gjennom Nordnesfjellet og trafikksikring i Løkvoll

Ny E6 i tunnel gjennom Nordnesfjellet og trafikksikring i Løkvoll Planprogram Prosjekt: Ny E6 i tunnel gjennom Nordnesfjellet og trafikksikring i Løkvoll Kåfjord kommune Region nord Tromsø sentrum, ktr Dato: 4. okt. 2011 Planprogram Dette planprogram danner grunnlag

Detaljer

Utarbeidet notat Andreas Berger Truls Martens Pedersen Andreas Berger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utarbeidet notat Andreas Berger Truls Martens Pedersen Andreas Berger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT RIG 001 OPPDRAG Fjerdingby sentrum, Rælingen DOKUMENTKODE 128744-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Civitas AS OPPDRAGSLEDER Andreas Berger KONTAKTPERSON Ole Falk Frederiksen SAKSBEHANDLER

Detaljer

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004).

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). PLANBESKRIVELSE: Forslagsstiller: Forslagsstiller til planen er Målselv Maskin & Transport

Detaljer

Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå

Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 18.05.2014 Planbeskrivelse Kleiva Masseuttak, 8146 Reipå Side 1 av 8 Reguleringsplan for felt: Kleiva

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 05.12.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Kjell Vingen Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling Vedlegg:

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 1 Vår ref.: 1534 Sted, dato: Sandnes, 24.06.2010 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av Eiane

Detaljer

Rv. 80 gang- og sykkelveg Stranda Røvik Reguleringsplan for balansefylling ved Klungset Fauske kommune Januar 2012

Rv. 80 gang- og sykkelveg Stranda Røvik Reguleringsplan for balansefylling ved Klungset Fauske kommune Januar 2012 Forslag til planprogram Rv. 80 gang- og sykkelveg Stranda Røvik Reguleringsplan for balansefylling ved Klungset Fauske kommune Januar 2012 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. PLANPROGRAM... 5 2.1 Hva er et

Detaljer

Fra Aas Jakobsen/Via Nova/Asplan Viak: Bjørn Bertheussen Stein M. Slaatsveen Jan Martin Staavi

Fra Aas Jakobsen/Via Nova/Asplan Viak: Bjørn Bertheussen Stein M. Slaatsveen Jan Martin Staavi Velkommen! Fra Jernbaneverket: Olav Nordli, kommunikasjonsrådgiver (ordstyrer) Anne Braaten, prosjektsjef Jarle Tangen, prosjekteringsleder Gunnar Sletten, fagansvarlig Dagrun Mysen Kulbotten, grunnerverv

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune 1. Formål 1.1 Formål med planarbeidet Formålet med denne reguleringsplanen

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz FA - L12 16/2480

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz FA - L12 16/2480 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 01.12.2017 FA - L12 16/2480 Saksnr Utvalg Type Dato 044/17 Plan- og miljøstyret PS 11.12.2017 Detaljplan E16 Skaret - Høgkastet, PlanID

Detaljer

Utsendelse MHB OAF MHB REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utsendelse MHB OAF MHB REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG E18 Retvet - Vinterbro DOKUMENTKODE 125103-RIG-NOT-017 EMNE Utredning av områdestabilitet deponi 1 TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Asplan Viak OPPDRAGSLEDER Magnus Hagen Brubakk KONTAKTPERSON

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje Reguleringsplan for oppfyllingsområde, Lettingvollen - gnr 36/4 Kommunestyret Møtedato: 25.04.2013 Saksbehandler: Tove Kummeneje Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 28/13 Kommunestyret 25.04.2013 31/13 Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: PLANI Reguleringsplan Kleiva masseut Arkivsaksnr.: 13/711

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: PLANI Reguleringsplan Kleiva masseut Arkivsaksnr.: 13/711 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: PLANI Reguleringsplan Kleiva masseut Arkivsaksnr.: 13/711 FØRSTEGANGSBEHANDLING I PLANUTVALGET - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEIVA MASSEUTTAK Rådmannens

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 Behandling i Bystyret - 23.06.2015 I samsvar med innstillingen gjorde bystyret, mot 2 stemmer, følgende vedtak Bystyret

Detaljer

[ PLANBESKRIVELSE] PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LJÅMO BOLIGFELT - FANNREM " I ORKDAL KOMMUNE

[ PLANBESKRIVELSE] PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LJÅMO BOLIGFELT - FANNREM  I ORKDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LJÅMO BOLIGFELT - FANNREM " I ORKDAL KOMMUNE 1 PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR " LJÅMO BOLIGFELT Fannrem, ORKDAL KOMMUNE 1. Innledning...

Detaljer

E6 Sparbu - Vist reguleringsplan midtdeler og g/s-veg Hp 15km 8,0-12,6

E6 Sparbu - Vist reguleringsplan midtdeler og g/s-veg Hp 15km 8,0-12,6 PLANPROGRAM Prosjekt: Parsell: E6 Sparbu - Vist reguleringsplan midtdeler og g/s-veg Hp 15km 8,0-12,6 TEKNISKE DATA Fra- til profil: Dimensjoneringsklasse: Steinkjer kommune S5 Fartgrense: 80 Trafikkgrunnlag

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: 02.06.2015 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Plankart datert 06.03.2015

Detaljer

REGULERINGSPLAN SNØSCOOTERLED, PLANID 2014001, ÅSNES KOMMUNE. arkitektbua as i samarbeid med åsnes kommune

REGULERINGSPLAN SNØSCOOTERLED, PLANID 2014001, ÅSNES KOMMUNE. arkitektbua as i samarbeid med åsnes kommune PLANPROGRAM Planen skal ha bestemmelser for bruken av løypene og i det minste inneholde regler om kjørefart og tidsrom for kjøring. Utrede virkningene løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold. (Naturmangfoldsloven

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2014/552 Saksbehandler: Mette Kinderås Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 26.05.2016 Kommunestyret 09.06.2016 REGULERINGSPLAN FOR BLOMJOTEN

Detaljer

Rv. 13 rassikring Melkeråna - Årdal Forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning. Åpent informasjonsmøte i Hjelmeland

Rv. 13 rassikring Melkeråna - Årdal Forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning. Åpent informasjonsmøte i Hjelmeland Rv. 13 rassikring Melkeråna - Årdal Forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning. Åpent informasjonsmøte i Hjelmeland 27. oktober 2015 Bjørn Åmdal, Statens vegvesen Rv. 13 rassikring Melkeråna - Årdal

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Etne 14. jan

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Etne 14. jan E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Etne 14. jan Dagsorden Velkommen ved ordfører i Etne ca. 5 min Presentasjon ved Statens vegvesen ca. 40 min Pause ca. 10 min Spørsmål / kommentarer ca. 45 min Åpent møte

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 13.06.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Ny sluttbehandling. Kommunedelplan for Dagalifjell med

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/9689-67 Dato: 28.09.2015 KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR INTERCITYSTREKNINGEN AV VESTFOLDBANEN;

Detaljer

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Behandles i: Plan- og miljøutvalget VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Kommentarer til forslag til planprogram fra Direktoratet 05.12.2013 PLM for mineralforvaltning

Detaljer

Oppstart av arbeid med kommuneplanen

Oppstart av arbeid med kommuneplanen Oppstart av arbeid med kommuneplanen - 11-12 Kommunen skal kunngjøre oppstart av arbeidet i minst en avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier (internett). Berørte offentlige

Detaljer

Særutskrift Områderegulering Øverli. Erstatter tidligere områderegulering som utgår

Særutskrift Områderegulering Øverli. Erstatter tidligere områderegulering som utgår Målselv kommune Arkiv: Saksmappe: Saksbeh.: L12 2015/41 Aud Nystad Saksfremlegg Særutskrift - 19242015001 Områderegulering Øverli Erstatter tidligere områderegulering 1924200900072 som utgår Utvalgssaksnr.

Detaljer

Merknadshefte. Detaljreguleringsplan: Fv. 243 Skredsikring Sifjordbotn-Røyrnesbukta, Torsken kommune

Merknadshefte. Detaljreguleringsplan: Fv. 243 Skredsikring Sifjordbotn-Røyrnesbukta, Torsken kommune Region nord Vegavdeling Troms Plan og forvaltning 30. november 2015 Merknadshefte Detaljreguleringsplan: Fv. 243 Skredsikring Sifjordbotn-Røyrnesbukta, Torsken kommune Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Høringen...

Detaljer

Vår ref Arkvkode Sak/Saksb Dato 23273/14 PLNID / /NADEKL ALTA,

Vår ref Arkvkode Sak/Saksb Dato 23273/14 PLNID / /NADEKL ALTA, Samfunnsutvikling Kommune og arealplanlegging iht adresseliste Deres ref: Vår ref Arkvkode Sak/Saksb Dato 23273/14 PLNID 20140005 14/3472-11/NADEKL ALTA, 20.11.2014 Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid,

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 362 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 362 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 362 Arkivsaksnr.: 14/8228-158 Dato: 23.05.2016 Fv. 319 Svelvikveien. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Sluttbehandling :::

Detaljer

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Lier kommune og Drammen kommune Statens vegvesen region sør Saksbehandler: Jorunn Kveim Låte Vår dato: 30.01.2015 Vår referanse: Detaljregulering for Rv.23 Linnes-E18

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR VATNEBRYNVATNET PLANPROGRAM

FLESBERG KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR VATNEBRYNVATNET PLANPROGRAM FLESBERG KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR VATNEBRYNVATNET PLANPROGRAM 1. FEBRUAR 2007 FORORD Da kommunestyret i Flesberg vedtok kommuneplan for Flesberg i mai 2003, ble det samtidig vedtatt å få utarbeidet en

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE Lyngdal kommune Postboks 353 4577 Lyngdal Sandnes, den 23.10.2014 REGULERING AV HYTTEOMRÅDE BJØRNESTAD, DEL AV GNR.84 BNR.5, PLANID: 200815 PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE 1.0 Innledning Teknaconsult AS vil

Detaljer

Statens vegvesen. Stjørdal ; Innherred ;

Statens vegvesen. Stjørdal ; Innherred ; Statens vegvesen Stjørdal kommune;postmottak@stjordal.kommune.no; ; Innherred samkommune;postmottak@innherred-samkommune.no; ; Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

Detaljregulering for Øyebergan - endring 1-1.gangsbehandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 15/16 Forvaltningsutvalget

Detaljregulering for Øyebergan - endring 1-1.gangsbehandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 15/16 Forvaltningsutvalget Kvinesdal kommune Detaljregulering for Øyebergan - endring 1-1.gangsbehandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372015005 2015/1037 1424/2016 Karianne Torvestad Saksnr: Utvalg: Dato:

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Kommentarer vedrørende varsel om planoppstart/planprogram

Statens vegvesen. Notat. Kommentarer vedrørende varsel om planoppstart/planprogram Statens vegvesen Notat Vår dato: 01.10.2015 Vår referanse: Kommentarer vedrørende varsel om planoppstart/planprogram Statens vegvesen har i samarbeid med Midtre Gauldal kommune varslet oppstart av reguleringsplan

Detaljer

E134 Bakka Solheim. Presentasjon av forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning. Åpent informasjonsmøte i Etne 14.

E134 Bakka Solheim. Presentasjon av forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning. Åpent informasjonsmøte i Etne 14. Åpent informasjonsmøte i Etne 14. april 2015 E134 Bakka Solheim Presentasjon av forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning Statens vegvesen Ivar Thorkildsen Henry Damman Bjørn Åmdal Hensikt med

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

Tilrådning i innsigelsessak til kommunedelplan for E18/E39 Ytre Ringvei, Kristiansand og Songdalen kommuner

Tilrådning i innsigelsessak til kommunedelplan for E18/E39 Ytre Ringvei, Kristiansand og Songdalen kommuner Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Trondheim, 18.01.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/11572 Tilrådning i innsigelsessak til kommunedelplan for E18/E39

Detaljer

Fylkesmannens samordningsrolle planbehandling

Fylkesmannens samordningsrolle planbehandling Fylkesmannens samordningsrolle planbehandling 1 Tor Sæther Seniorrådgiver Kommunal og samordningsstaben Intern samordning 2 fylkesmann ass. fylkesmann Kommunal og samordningsstab (herunder plansamordning)

Detaljer

Statens vegvesen. Re guleringsplan - melding - utvidet plangrense - gang- sykkeladkomst - videregående skole - Mjåvann - Tvedestrand kommune

Statens vegvesen. Re guleringsplan - melding - utvidet plangrense - gang- sykkeladkomst - videregående skole - Mjåvann - Tvedestrand kommune Statens vegvesen DBC AS Gamleveien 6 3550 GOL Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Wenche Klungland / 37019911 15/236514-5 14.11.2016 Re guleringsplan

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Spesielle lover og regler gjelder ved utarbeidelse og innlevering av reguleringsplaner og endringer av reguleringsplaner. Her finner du oversikt

Detaljer

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata 29.6.2016 Åpent møte på Øren skole 1 Åpent møte om planlegging av Rosenkrantzgata Dagens hovedtema er forslaget til Planprogram Hele prosessen

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Saksmappe:2017/383 Saksbehandler:STL Dato:18.05.2017 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 54/17 Plan- og bygningsrådet 01.06.2017 33/17 Kommunestyret 15.06.2017 2. gangsbehandling-

Detaljer

Kommunedelplan for E16 Skaret - Høgkastet

Kommunedelplan for E16 Skaret - Høgkastet Kommunedelplan for E16 Skaret - Høgkastet Orientering for Hole kommunestyre 20. juni 2016 Gert Myhren, prosjektleder Disposisjon Planprosess til nå Den nye vegens konsekvenser Kommunedelplanen kart og

Detaljer

Rv. 9 Sandnes- Harstadberget

Rv. 9 Sandnes- Harstadberget Rv. 9 Sandnes- Harstadberget 19. april 2012 Agenda Felles gjennomgang av prosjektet Spørsmålsrunde av allmenn interesse Gjennomgang med grunneiere Sandnes Kvestad Harstad Sandnes- Harstadberget 4.2 km

Detaljer