Møtebok for Høgskulestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtebok for Høgskulestyret"

Transkript

1 Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Kviknes Hotell, Balestrand Dato: 6.november 2013 Tidspunkt: 09:00 15:50 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Liv Horvei Olav Refsdal Frode Olav Haara Anne-Grethe Naustdal Sølvi Marie Risøy Varamedlem Geir Kåre Resaland Knut Rydgren Liv Synnøve Bøyum Guro Trøseid Gjerstadberget Even Reksten Bakke Frå administrasjonen møtte: Namn Rektor Åse Løkeland Personaldirektør Wenche Fjørtoft, referent VS 13/42 Godkjenning av innkalling og sakliste «Innkallinga og saklista til styremøtet vert godkjent.» Det kom følgjande merknad til saklista: Heidi Kathrin Osland hadde bede administrasjonen om å førebu ei eiga sak på oppnemning av representantar til representantskapen i UHR. Dette vart i staden tatt opp under 13/52 Ymse Innkallinga og sakslista vart samrøystes godkjent med merknaden frå Heidi-Kathrin Osland. Styret har slik sakliste for møtet: Saksnr Innhald VS 13/42 Godkjenning av innkalling og saksliste VS 13/43 Godkjenning av referat frå førre møte VS 13/44 Delårsrapportering 2.tertial

2 VS 13/45 VS 13/46 VS 13/47 VS 13/48 VS 13/49 VS 13/50 VS 13/51 VS 13/52 Budsjett 2014 hovudval Tilsetting av økonomidirektør (u.off) Oppnemning av kommisjon for vurdering av professorkompetanse i sjukepleievitskap (u.off) Handlingsplan for likeverd og likestilling Status for lærarutdanningane ved HiSF drøftingssak Parkeringsordning på Fosshaugane campus Orienteringssaker Ymse VS 13/43 Godkjenning av møtebok frå førre møte «Møtebok frå styremøte vert godkjent.» Framlegg frå Olav Refsdal: Olav Refsdal gjorde framlegg om at det vert nytta omgrepet møtebok. Frode Olav Haara bad at teksten i møteboka vert endra til å lyde: «Heidi-Kathrin Osland bad om å få vurdert sin habilitet i sak 13/36» Styret vedtek å nytta omgrepet møtebok. Møteboka frå styremøtet , med endringa frå Frode Olav Haara, vert godkjent. VS 13/44 Delårsrapportering 2.tertial 2013 «Rekneskapsrapport for 2.tertial 2013 vert teke til vitande.» Rektor sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. «Rekneskapsrapport for 2.tertial 2013 vert teke til vitande.» VS 13/45 Budsjett hovudval «Styret ber rektor arbeide vidare med budsjett 2014 i tråd med prioriteringane som er gjort i denne saka.» Olav Refsdal gjorde framlegg om å endre vedtaket til: «Styret ber rektor arbeide vidare med budsjett 2014 med utgangspunkt i prioriteringane som er gjort i denne saka. Styret ber om at det i budsjettarbeidet vert arbeidd vidare med: Kompensasjon for høgare studenttal Kategoriendring for lærarutdanningane og barnevernpedagogutdanninga Forholdet mellom administrasjon og fag (30/70) 2

3 Tiltak for utdanningskvalitet på line med tiltak for fou, fellesprosjekt når det gjeld satsing på utdanningskvalitet Innsparingsmuligheiter gjennom samarbeid på tvers Konsekvensar av endringar når det gjelder Gateway college Moglege økonomiske konsekvensar av omdisponering av parkeringsareal i Nedrehagen Eige prosjekt på utvikling av mastergrad i økonomi og administrasjon Vurdering av innsparingsmuligheiter på energibruk i nybygg Risikovurdering av økonomien knytta til 3. byggesteg Olav Refsdal sitt framlegg til endring i vedtaket vart samrøystes vedteke. «Styret ber rektor arbeide vidare med budsjett 2014 med utgangspunkt i prioriteringane som er gjort i denne saka. Styret ber om at det i budsjettarbeidet vert arbeidd vidare med: Kompensasjon for høgare studenttal Kategoriendring for lærarutdanningane og barnevernpedagogutdanninga Forholdet mellom administrasjon og fag (30/70) Tiltak for utdanningskvalitet på line med tiltak for fou, fellesprosjekt når det gjeld satsing på utdanningskvalitet Framtidig energibruk Innsparingsmuligheiter gjennom samarbeid på tvers Konsekvensar av endringar når det gjelder Gateway college Moglege økonomiske konsekvensar av omdisponering av parkeringsareal i Nedrehagen Eige prosjekt på utvikling av mastergrad i økonomi og administrasjon Vurdering av innsparingsmuligheiter på energibruk i nybygg Risikovurdering av økonomien knytta til 3. byggesteg VS 13/46 Tilsetting av økonomidirektør Karianne Bergheim Brøndbo vert tilsett som økonomidirektør ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Rektor sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Karianne Bergheim Brøndbo vert tilsett som økonomidirektør ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. VS 13/47 Oppnemning av kommisjon for vurdering av professorkompetanse i sjukepleievitskap «Følgjande vert oppnemnt til kommisjon for vurdering av professorkompetanse i sjukepleievitskap: Professor Magne Arve Flaten, NTNU og Høgskulen i Sogn og Fjordane Professor Lisbeth Fagerström, Høgskolen i Buskerud Professor Kari Kvaal, Høgskolen i Hedmark 3

4 Professor Magne Arve Flaten leier kommisjonen.» Rektor sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. «Følgjande vert oppnemnt til kommisjon for vurdering av professorkompetanse i sjukepleievitskap: Professor Magne Arve Flaten, NTNU og Høgskulen i Sogn og Fjordane Professor Lisbeth Fagerström, Høgskolen i Buskerud Professor Kari Kvaal, Høgskolen i Hedmark Professor Magne Arve Flaten leier kommisjonen.» VS 13/48 Handlingsplan for likeverd og likestilling 1. Styret sluttar seg til handlingplan for likeverd og likestilling for Høgskulen i Sogn og Fjordane. 2. Styret ber om at tiltak i handlingsplanen vert følgt opp i budsjett- og planprosessar 3. Styret godkjenner vedlagt mandat og samansetjing av utval for likeverd og likestilling ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Rektor trekte saka i møtet. Høyringsfristen blir utvida. VS 13/49 Status for lærarutdanningane ved HiSF drøftingssak «Styret tar orienteringa om lærarutdanningane ved HiSF til vitande, og vil vurdere aktuelle handlingsalternativ etter kvart som dei nasjonale føringane vert fastlagde.» Styret vedtok å utsette saka fordi ein ønsker at dekan for lærarutdanning og viserektor skal vere til stades under handsaminga av saka. VS 13/50 Parkeringsordning på Fosshaugane campus «Styret tek saka til vitande.» Rektor sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke «Styret tek saka til vitande.» VS 13/51 Orienteringssaker 4

5 OS 13/40 OS 13/41 Brev frå KD datert «Supplerande tildelingsbrev statsbudsjettet 2013 kap 260 post 50 midler til barnehagelærerutdanning» (l.nr. 6078/2013) Kopi av brev frå KD til Universitetet i Bergen, datert Supplerende tildelingsbrev statsbudsjettet 2013 kap 260 post 50 og kap 281 post 01, prosjekt midler til barnehagelærerutdanningen (l.nr. 6114/2013) OS 13/42 Kopi av brev frå KD til Universitets- og høgskolerådet datert «Statsbudsjettet 2013 kap 281 post 70 Styrking av matematikkfaget i lærerutdanningene, prosjekt 81192» (l.nr: 6113/2013) OS 13/43 OS 13/44 Brev frå UHR, datert «Deltakelse i Universitets- og høgskolerådets representantskap» (l.nr.6102/2013) Brev frå KD datert «Orientering om forslag til statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler» (l.nr.6272/2013) Munnleg orientering av rektor: Møte med SIL-fotball Møte med tillitsvalde vedrørande strategiprosessen og Møte i strategiutvalet gjennomført Statsbudsjettet Reise til Dubrovnik med Avdeling for samfunnsfag IT-sjef har sagt opp stillinga si Rektor deltok med innlegg på Aurlandskonferansen Regionale utfordringer og regionalt samarbeid Møte med ordfører Jarle Aarvoll og styreleiar Heidi-Kathrin Osland om statsbudsjettet og gymnasbygget Møte med Statsbygg om gymnasbygget Rektor deltok i møte med NOKUT-panel som vurderer godkjenning av PhD-utdanning i Danning og didaktiske praksiser ved Høgskolen i Bergen Rektor deltok i møte med Stortingsbenken og hadde innlegg om Konsekvensar av reformer i lærarutdanninga Invitasjon er sendt ut til nytt møte i RSA der vi innleiar med ope møte om Ingeniørutdanning i Sogn og Fjordane. Prorektor ved Høgskulen i Ålesund er en av innleiarane. Sjukefråver ved HiSF pr 3. Kvartal 2013 Vedtekter i UHR «Styret tar orienteringssakene til vitande.» VS 13/52 Ymse 1) Heidi-Kathrin Osland: Deltaking frå HiSF i representantskapsmøte i UHR. Dagens ordning der rektor og viserektor for utdanning, i eigenskap av å vere stadfortredar for rektor, møter for HiSF, vert vidareført denne styreperioden. Evaluering av organiseringa av HiSF bør startast opp. 2) Anne-Grethe Naustdal: Det er ønskjeleg å få ei styresak om status og planar for utvikling av for pedagogisk kompetanse ved HiSF. Styret slutta seg til dette. 3) Frode Olav Haara: 5

6 Det er ønskjeleg å få utarbeidd ein «Strategisk plan for undervisning» slik ein no har ein «Strategisk plan for fou». Styret slutta seg til dette. 6

Liv Synnøve Bøyum Ingrid Moe Albrigtsen Medlem Ragna Staven Varamedlem Guro T. Gjerstadberget

Liv Synnøve Bøyum Ingrid Moe Albrigtsen Medlem Ragna Staven Varamedlem Guro T. Gjerstadberget Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Grand Hotell, Oslo Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 09:00 17:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal Frode

Detaljer

Offentleg. Styreleiar Jon Naustdalslid hadde meldt forfall. I hans stad fungerte Heidi Kathrin Osland som møteleiar.

Offentleg. Styreleiar Jon Naustdalslid hadde meldt forfall. I hans stad fungerte Heidi Kathrin Osland som møteleiar. Offentleg Møteprotokoll for Høgskulestyret Møtestad: møterom v/studenttorget Fossvegen 6, Sogndal (Høgskulen i Sogn og Fjordane) Dato: 17.12.2009 Tidspunkt: 10:00 14.00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon

Detaljer

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad.

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 18.11.2014 kl. 9:00 Sted: Møterom 1 i Fossbygget, Sogndal Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Tidsramma for møtet er kl. 09:00 kl. 11:00. Mellom kl. 11:00 17:00 vert det

Detaljer

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer.

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 16.12.2014 kl. 10:00 Sted: Fossbygget, møterom 1 i Sogndal Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Det vert med dette kalla inn til styremøte i HiSF-styret tirsdag 16.desember

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010 STYRET Vår ref. 2010/5 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010 Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgt. 112, rom A 526 Møtetid Måndag 13. desember 2010 kl. 0900-1500 Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte

Detaljer

Møteinnkalling Høgskulestyret

Møteinnkalling Høgskulestyret Møteinnkalling Høgskulestyret Møtestad: Fossbygget, Sogndal Dato: 14.desember Tidspunkt: 10:00 Det vert med dette kalla inn til styremøte i HSF-styret onsdag 14.desember kl. 10.00. Møtet vert halde i møterommet

Detaljer

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: 26.03.2015 kl. 14:00-15.45 Stad: Veten 3085, Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Tilstade: Inger Auestad (arbeidstakar/leiar), Tone Skjerdal (arbeidstakar), Ingebjørg

Detaljer

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2015 Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00 Møtestad: Tilstades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Bjørnefjorden Gjestetun Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M.

Detaljer

Referat frå møte i Fou-utvalet ved HSF 11.9.2009

Referat frå møte i Fou-utvalet ved HSF 11.9.2009 Referat frå møte i Fou-utvalet ved HSF 11.9.2009 Møtestad Møterommet, Fossbygget Dato Fredag 11. september 2009 Tidspunkt 08.30-11.00 Til stades: Oddbjørn Bukve (leiar), Jan Olav Fretland, Knut Rydgren,

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte

Protokoll frå regionstyremøte Protokoll frå regionstyremøte Møte nr. 1/2014 Dato: 11. 12. januar 2014 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Anita Nøring, Grete Sjøhagen Nedrebø, Kari Klokseth, Oddgeir

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Detaljer

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 MØTEBOK Læringsmiljøutvalet Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget : 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 Til stades: Thomas Nybø, Annicken Lindseth, Heidi Sofie Gommerud, Aud Marie Stundal, Wenche Fjørtoft,

Detaljer

Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6

Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6 Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: +47 90551344 Styrets medlemmer Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6 Vi viser til møteplanen for 2015 og kallar med dette

Detaljer

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Dato: Tysdag 09.06.2015 Tid: Kl. 11:00 Stad: Kystmuseet i Sogn og Fjordane, Florø MØTEBOK Frå styret møtte: Frå adm. møtte: Referent: Harry Mowatt, Olin Johanne Henden,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Program:

MØTEPROTOKOLL. Program: MØTEPROTOKOLL Utval Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.03.2014 Start kl.:10.00 Slutt kl.:13.45 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre):

Detaljer

Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124. Vedtakssaker. 8/15 14/01734-9 Godkjenning av innkalling og sakliste 29.05.

Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124. Vedtakssaker. 8/15 14/01734-9 Godkjenning av innkalling og sakliste 29.05. MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet Dato: 29.05.2015 kl. 8:30 Sted: Høgskulebygget, Veten 3085 Arkivsak: 14/00822 Arkivkode: Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124 SAKSKART

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært styremøte 29. september 2014 - møte 6

Innkalling til ekstraordinært styremøte 29. september 2014 - møte 6 Rektor/Styret ved Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: +47 55 58 75 72 Styrets medlemmer og varaer Vår dato: 25.09.2014 Vår ref: 2014/1794 Deres dato: Deres ref: Innkalling til ekstraordinært

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy Hermansen MEDL KRF Kjell Runde MEDL FOLK/SP Margaret Leinebø MEDL H Per Kristian Furø MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy Hermansen MEDL KRF Kjell Runde MEDL FOLK/SP Margaret Leinebø MEDL H Per Kristian Furø MEDL AP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 03.02.2015 Tid: 13:30 15:30 Medlemer som møtte: Arnulf Goksøyr Leder H Tor-Sindre Steinsvik Medlem H Ann-Kathrin (Tine) Storøy

Detaljer

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Revsnes hotell Dato: 23.04.2014 Tid: 09:00 11:30 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem Evje og Hornnes kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.11.2009 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11 MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) Svein Lunde

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 21.05.14 kl. 09.30 15.00 Møtestad: Scandic hotell Haugesund Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Liv Kari Eskeland Hilde Christiansen Solfrid

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING

Detaljer

Møteprotokoll. KIKS - Styret. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørgulv Sverdrup Lund Leder Gro Anita Mykjåland Nestleder

Møteprotokoll. KIKS - Styret. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørgulv Sverdrup Lund Leder Gro Anita Mykjåland Nestleder Møteprotokoll KIKS - Styret Møtestad: Sølvgarden, Rysstad Dato: 10.10.2014 Tid: 09:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørgulv Sverdrup Lund Leder Gro Anita Mykjåland Nestleder Mari

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Ernst Veum, Marit Aakre Tennø, Jon Ove Lomheim, Morten Vigdal, Anette Stegegjerdet Norberg.

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Ernst Veum, Marit Aakre Tennø, Jon Ove Lomheim, Morten Vigdal, Anette Stegegjerdet Norberg. MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.08.2014 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 17.00 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Ivar

Detaljer

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Revsnes hotell Dato: 19.03.2014 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem Evje og Hornnes kommune

Detaljer

Styret godkjenner innkalling og saksliste. Vedtak: Styret godkjenner protokoll frå styremøtet 24.02.2009.

Styret godkjenner innkalling og saksliste. Vedtak: Styret godkjenner protokoll frå styremøtet 24.02.2009. Telemark Bondelag Protokoll Vår dato Revisjon Vår referanse 2009-03-15 2009/00035/007 Utarbeidet av Arkiv: 022 Bergit Li / Amund Johnsrud Til Kopi til Styret m. 1. vara Protokoll styremøte Telemark Bondelag

Detaljer

Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5

Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 04.05.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5 Vi viser

Detaljer