Offentleg. Styreleiar Jon Naustdalslid hadde meldt forfall. I hans stad fungerte Heidi Kathrin Osland som møteleiar.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentleg. Styreleiar Jon Naustdalslid hadde meldt forfall. I hans stad fungerte Heidi Kathrin Osland som møteleiar."

Transkript

1 Offentleg Møteprotokoll for Høgskulestyret Møtestad: møterom v/studenttorget Fossvegen 6, Sogndal (Høgskulen i Sogn og Fjordane) Dato: Tidspunkt: 10: Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Halvor Flatland Heidi Kathrin Osland Grete Øren Jan Olav Fretland Øyvind Glosvik Frode Olav Haara Randi Skår Liv Synnøve Bøyum Therese Thorsheim Ole Martin Klepsvik Forfall: Jon Naustdalslid. Ingen ekstern varamedlem hadde høve til å møte. Frå administrasjonen møtte: Namn Åse Løkeland Hans Jørgen Binningsbø Stilling Rektor Assisterande rektor / referent Styreleiar Jon Naustdalslid hadde meldt forfall. I hans stad fungerte Heidi Kathrin Osland som møteleiar. VS 09/62 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og framlegg til sakliste vart samrøystes godkjent. Innkallinga vert godkjent. Styret har slik sakliste for møtet: Saksnr Innhald VS 09/62 Godkjenning av innkalling og saksliste VS 09/63 Godkjenning av referat frå forrige møte VS 09/64 Orienteringssaker VS 09/65 Budsjett 2010 VS 09/66 Strategiske fou-midlar for 2010

2 VS 09/67 Rapport om utdanningskvalitet 2008/2009 VS 09/68 Revisjon av Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Framlegg til styret. VS 09/69 Høyring om etablering av Sentre for fremfagende utdanning (SFU) VS 09/70 Tilsetjing av professor II ved avdeling for helsefag ( unnateke off. innsyn) VS 09/71 Tilsetjing av professor II ved avdeling for helsefag ( unnateke off. innsyn) VS 09/72 Evaluering av styremøtet VS 09/73 Ymse VS 09/63 Godkjenning av referat frå forrige møte Møteprotokoll frå møte 5/09 den 19.november 2009 vert godkjent. VS 09/64 Orienteringssaker OS 09/39 Kopi av brev frå KD. Tilsetjingsvilkår for stipendiatar tolking av føreskrift. (lnr. 4777/09) OS 09/40 Brev frå KD(Kunnskapsdepartementet). Tilbakemelding om dei nye grunnskulelærarutdanningane. (lnr. 5003/09) OS 09/41 Kopi av brev frå KD. Statsbudsjettet 2009 tilskot kap 281 post 01 midlar til samarbeid om dei nye grunnskulelærarutdanningane prosjekt (lnr. 5004/09) OS 09/42 OS 09/43 OS 09/44 OS 09/45 OS 09/46 Brev frå Høgskolen i Bergen. Institusjonsstatus Regionalt samarbeid. (lnr. 5011/09) Brev frå KD. Praktisering av hovudavtalen i staten 8 nr 2 i universitet og høgskulesektoren. (lnr. 5139/09) Brev frå KD. Nye retningslinjer for behandling av forslag om igangsetting av statlige byggeprosjekter der husleien dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer kurantprosjekter Rundskriv P (lnr 5188/09) Resolusjon frå Studentenes Landsforbund/Norsk Studentunion. Utvisning og overvaking av utanlandske studentar. (Lnr. 5247/09) Resolusjon frå Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet. Oppretthald fagtilbuda i allmennlærarutdanninga. (lnr. 5276/09) OS 09/47 Referat frå møte i FoU-utvalet 3.november (lnr. 5250/09) OS 09/48 Referat frå møte i FoU-utvalet 3.desember 2009 (lnr. 5274/09) Rektor orienterte munnleg om desse sakene: Heidi Kathrin Osland er oppnemnd av KD som ny styreleiar frå Ole Schanke Eikum rykker opp som fast medlem. Varalista for eksterne medlemmer vert ikkje supplert. Rektor har tatt initiativ til ein prosess for å vidareutvikla Fosshaugane Campus. Det er halde eit drøftingsmøte med aktuelle partar. Det er halde møte den med Sogn og Fjordane fylkeskommune for å drøfta vidareføring av intensjonsavtalen om overtaking av gymnasbygget.

3 Det er halde oppstartsmøte i utvalet som skal utgreia HSF si interne organisering. HSF har bedt om møte med Sogndal kommune for å drøfta korleis parkeringsordninga fungerer i lys av dei store utbyggingsprosjekta dei neste åra. Sogndal kommune kallar partane saman til eit møte. Rektor har deltatt på jubileumsmarkering for bremuseet i Fjærland Rektor orienterte om HSF sitt arbeid med studentverksemder. Styreleiar sette fram slikt tilleggsforslag til vedtak: Styret ber om at rektor fremjar ei sak til styremøtet den 2. mars der styret kan handsama HSF sitt svar til Høgskulen i Bergen. Styret tar orienteringssakene til vitande. Styret ber om at rektor fremjar ei sak til styremøtet den 2. mars der styret kan handsama HSF sitt svar til Høgskulen i Bergen. VS 09/65 Budsjett 2010 Med atterhald om endringar i føresetnader i tildelingsbrev frå Kunnskapsdepartementet, fastset styret slike hovudrammer for budsjettet 2010: Avdeling (tal i heile tusen) 2010 AHF AIN ALI ASF AØR Fellestenestene og institusjonsnivået Sum Rektor får fullmakt til å disponere midlane innanfor dei hovudmål som ligg til grunn for budsjettframlegget for Styret føreset at rektor gjev underordna leiarar fullmakt til å disponere budsjettet for sine einingar. VS 09/66 Strategiske fou-midlar for 2010 Jan Olav Fretland gjorde merksam på at referatet frå møte i fou-utvalet 3. desember 2009, vedlagt som orienteringssak, var førebels og at punkt 7 i sak 32/09 skulle rettast til: Ubrukte midlar til doktorgradsrettleiing.. 1) Strategiske fou-midlar for 2010 vert fordelt som følgjer: 1. Forskingsleiing (25 pst.) for fem interne forskingsgrupper Forskingsleiar (50 pst.) ved Senter for helseforsking Forskingsleiar (60 pst. av 1/2 stilling) ved Senter for berekraftig reiseliv (til )

4 4. Kompetanseutvikling/førstelektorprogram Doktorgradsrettleiing Godtgjersle utvalsleiar Til disposisjon (inkl. to skrivekurs) I alt ) Fordeling av stipendiatstillingar Avdelingane vert inviterte til å kome med prioriterte innspel på behovet for nye stipendiatstillingar. Styret avgjer tildeling av stipendiatstillingar til fagområde og kor mange stipendiatstillingar som skal utlysast, på styremøtet i mars VS 09/67 Rapport om utdanningskvalitet 2008/2009 Styret godkjenner Rapport om utdanningskvalitet 2008/2009. VS 09/68 Revisjon av Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Framlegg til styret. På bakgrunn av drøftingane i styret, sette rektor fram slikt tilleggsforslag til vedtaksframlegget: Styret legg til grunn at forskrifta vert revidert etter at styret har vedtatt ny organisasjonsplan for HSF Rektor sitt framlegg til vedtak med tilleggsframlegget vart samrøystes vedtatt. Styret godkjenner rektor sitt framlegg til Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Styret legg til grunn at forskrifta vert revidert etter at styret har vedtatt ny organisasjonsplan for HSF. VS 09/69 Høyring om etablering av Senter for framifrå utdanning (SFU) Styret sluttar seg til framlegg til fråsegn om etablering av Senter for framifrå utdanning. VS 09/70 Tilsetjing av professor II ved avdeling for helsefag (unnateke offentleg innsyn) Professor dr.philos Tor Inge Romøren vert tilsett som professor II i 20 % stilling ved Høgskulen i Sogn og Fjordane frå

5 VS 09/71 Tilsetjing av professor II ved avdeling for helsefag unnateke offentleg innsyn) Professor, dr. Psychol Magne Arve Flaten vert tilsett som professor II i 20 % stilling ved Høgskulen i Sogn og Fjordane frå VS 09/72 Evaluering av styremøtet Dei enkelte styremedlemmene oppsummerte sine inntrykk frå styremøtet. VS 09/73 Ymse Det var ingen saker under ymse.

Liv Synnøve Bøyum Ingrid Moe Albrigtsen Medlem Ragna Staven Varamedlem Guro T. Gjerstadberget

Liv Synnøve Bøyum Ingrid Moe Albrigtsen Medlem Ragna Staven Varamedlem Guro T. Gjerstadberget Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Grand Hotell, Oslo Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 09:00 17:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal Frode

Detaljer

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad.

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 18.11.2014 kl. 9:00 Sted: Møterom 1 i Fossbygget, Sogndal Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Tidsramma for møtet er kl. 09:00 kl. 11:00. Mellom kl. 11:00 17:00 vert det

Detaljer

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer.

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 16.12.2014 kl. 10:00 Sted: Fossbygget, møterom 1 i Sogndal Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Det vert med dette kalla inn til styremøte i HiSF-styret tirsdag 16.desember

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010 STYRET Vår ref. 2010/5 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010 Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgt. 112, rom A 526 Møtetid Måndag 13. desember 2010 kl. 0900-1500 Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte

Detaljer

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhuset- møterom 1, 1.etg. Dato: 05.05.2015 Møtet tok til: 09.00 Møtet slutta: 10.45 August Vonheim leia møte. Faste medlemar som møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Revsnes hotell Dato: 23.04.2014 Tid: 09:00 11:30 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem Evje og Hornnes kommune

Detaljer

Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124. Vedtakssaker. 8/15 14/01734-9 Godkjenning av innkalling og sakliste 29.05.

Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124. Vedtakssaker. 8/15 14/01734-9 Godkjenning av innkalling og sakliste 29.05. MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet Dato: 29.05.2015 kl. 8:30 Sted: Høgskulebygget, Veten 3085 Arkivsak: 14/00822 Arkivkode: Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124 SAKSKART

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Detaljer

SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland.

SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland. SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland. MØTESTAD: Kommunestyresalen, Sveio kommunehus MØTESTART/-SLUTT:

Detaljer

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 01.desember 2009 Innkalling til møte i

Detaljer

Referat frå møte i Fou-utvalet ved HSF 11.9.2009

Referat frå møte i Fou-utvalet ved HSF 11.9.2009 Referat frå møte i Fou-utvalet ved HSF 11.9.2009 Møtestad Møterommet, Fossbygget Dato Fredag 11. september 2009 Tidspunkt 08.30-11.00 Til stades: Oddbjørn Bukve (leiar), Jan Olav Fretland, Knut Rydgren,

Detaljer

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20 SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Myklebust Leiar Wenche

Detaljer

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Revsnes hotell Dato: 19.03.2014 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem Evje og Hornnes kommune

Detaljer

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: 26.03.2015 kl. 14:00-15.45 Stad: Veten 3085, Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Tilstade: Inger Auestad (arbeidstakar/leiar), Tone Skjerdal (arbeidstakar), Ingebjørg

Detaljer

Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6

Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6 Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: +47 90551344 Styrets medlemmer Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6 Vi viser til møteplanen for 2015 og kallar med dette

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte

Protokoll frå regionstyremøte Protokoll frå regionstyremøte Møte nr. 1/2014 Dato: 11. 12. januar 2014 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Anita Nøring, Grete Sjøhagen Nedrebø, Kari Klokseth, Oddgeir

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 29.10.2014 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

RAPPORT OM UTDANNINGSKVALITET 2009-2010

RAPPORT OM UTDANNINGSKVALITET 2009-2010 OP HOGSKULEN i SOGN 0g FJORDANE Saksframlegg Dato 03.12.2010 Referanse 2010/1097-6025/2010 Sakshandsamar Kari Thorsen, tlf 57 67 61 41 Saksgang : Saksnr. Utval Møtedato V S 10/65 Høgskulestyret 16.12.2010

Detaljer

MØTE TYSDAG 23. SEPTEMBER

MØTE TYSDAG 23. SEPTEMBER Arbeidsmiljøutvalet REFERAT 03/2003 MØTE TYSDAG 23. SEPTEMBER 2003 Tid: Kl 13.00 16.00 Stad: Møterom 220, Berte Kanutte-huset Til stades frå arbeidsgjevarsida: Ingvar Elgesem Signe Valsø Til stades frå

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2015 Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00 Møtestad: Tilstades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Bjørnefjorden Gjestetun Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M.

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

STATUS FOR ARBEID MED ENTREPRENØRSKAP I HØGSKULEN

STATUS FOR ARBEID MED ENTREPRENØRSKAP I HØGSKULEN Saksframlegg Dato Referanse 22.10.2010 2010/350-5121/2010 Sakshandsamar Kari Thorsen, tlf 57 67 61 41 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 10/56 Høgskulestyret 04.11.2010 STATUS FOR ARBEID MED ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

Vedtaksprotokoll styremøte

Vedtaksprotokoll styremøte sprotokoll styremøte Ivar Aasen-tunet, Ørsta fredag 27. januar 2012 kl. 09.00 14.15 Til stades Reidar Sandal (leiar), Sigrun Høgetveit Berg, Georg Arnestad, Torunn Hovland Ljone, Grete Riise, Åshild Widerøe,

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Gardermoen, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 16:00-18:15 Følgjande faste medlemmer

Detaljer

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00 1 kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 10. mars 2013. Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Onsdag 17. april 2013 kl.

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11 MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) Svein Lunde

Detaljer