FULL RULLE MED ALEX side 4. Har du kome i gang med plastinnsamlinga? side 2-3. Vinn ein sykkel side 5. La oss gjenvinne meir

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FULL RULLE MED ALEX side 4. Har du kome i gang med plastinnsamlinga? side 2-3. Vinn ein sykkel side 5. La oss gjenvinne meir"

Transkript

1 Eit miljøblad frå ÅRIM - Mai 2012 FULL RULLE MED ALEX side 4 Har du kome i gang med plastinnsamlinga? side 2-3 Vinn ein sykkel side 5 La oss gjenvinne meir

2 Har du kome i gang med plastinnsamlinga? Før vi haustar må vi... No held du den første utgåva av miljøbladet Hauste i handa. Her informerer vi om kjeldesortering og korleis du kan kan ta hand om avfallet ditt på ein trygg og god måte. Din daglege kjeldesorteringsinnsats er heilt nødvendig for å få avfallet til å gå i eit krinslaup, for å gi avfallet nytt liv som nye produkt i framtida. Fra null verdi til full verdi Nesten alt avfall kan gjenvinnast og det er nettopp ønsket om å gjenvinne material som den største motivasjonen mange har for å kjeldesortere. Når du samlar plastemballasje får plasten nytt liv som jakke, ryggsekk, byggematerial, ny plast... Hundre grandiosaesker tilsvarer tolv timars bruk av tørketrommel. Eit tonn med kretskort frå PC-ar kan innehalde over to hundre gram gull. Vi har mange gode eksempel på at din daglege lille dugnad gir stor miljøgevinst. Det er ingen tvil om at produsentar brukar færre ressursar og mindre energi ved å bruke gjenvunne material. Din innsats er viktig Men dei fleste av oss kan gjere enda litt meir. Mange er godt i gang med plastinnsamlinga, men kan sortere enda litt til. Ein del sit på gjerdet og har ikkje kome heilt i gang. Dei fleste kan og kjeldesortere meir papir, glas, metall og andre avfallstypar enn dei har gjort før. Vi håper bladet kan vere med på å motivere kvar og ein til større miljøinnsats. Du har ingenting å tape. Miljøet har mykje å vinne. Kjeldesorteringssystem på kjøkkenet Det finst mange typar kjeldesorteringssystem å få kjøpt både til ny og eksisterande kjøkkeninnreiing. Du kan og sortere avfallet i skuffer, posar, boksar eller andre oppsamlingsløysingar. Plasser sekken lett tilgjengeleg Eit godt tips er å kjøpe eit stativ du kan henge sekken i, eventuelt henge sekken på ein knagg. Stativ er å få kjøpt i fleire prisklasser. Du finn ulike forslag til kjeldesorteringssystem på nettsida vår Treng du fleire plastsekkar? Knyt ein berepose på ein av dunkane. Da vil renovatøren legge att sekkar til deg (hugs og å fjerne posen etterpå). Kvar skal eg sortere avfallet? Når du lurer på kvar du skal sortere avfallet får du raskt svar i sorteringsguiden på nettsida vår, eller på sortere.no. Fyll inn avfallstype og kommune, så får du informasjonen med ein gong. Nokre avfallstypar vi har fått spørsmål om er pillebrett (plast), ispopor (restavfall) og pocketbøker (papir). Du kan òg ringe eller sende e-post, så hjelper vi deg. Sett sekkar fram for henting kvar fjerde veke Sjå i renovasjonskalenderen for di kommune når sekkane blir henta. Dersom du ikkje har kalenderen, er han å finne på nettsida vår, eller du kan ta kontakt med oss. Du kan feste sekken under lokket for å sikre sekken når det er vind. Frå du leverer plasten til han blir brukt til nye produkt tek det mellom ein og seks månader. Det vil seie at mykje av plasten Ålesundregionen har samla har fått nytt liv. Plasten blir frakta i vogntog til Åndalsnes, derifrå går resten av ferda på jernbane. Minst 75 % av frakta går på tog. 2 3

3 Miljøbrølet Alex Se på gamle flyfoto fra Oslo, trærne var døde. Datt du uti Oslofjorden, ble du sjuk. Slik er det ikke i dag. Trærne er grønne og fjorden har blitt renere. Dette viser at det er mulig å fikse på miljøet. Alex Rosén regner seg som en miljøoptimist og fronter i kjent stil en landsdekkende sorteringskampanje. Klart det nytter å kildesortere! Vi må bruke ressursene så smart som mulig og forurense så lite som vi kan. Plasten skal resirkuleres, ikke havne i magen til en stakkars hval, brummer Alex, som forteller at han tenker mye mer på miljøet etter at han fikk barn. Indianerne hadde en fin livstil. De forstod at de var en del av naturen. Dette må vi også forstå. Vi er en del av det store kretsløpet. Ta metall; alt metall som er tyngre enn aluminium, ble skapt i en supernova for milliarder av år siden. Det ligger der til det blir utvunnet, slik som for eksempel kvikksølv og bly. Disse metallene brukes i ting vi trenger. Men det blir trøbbel om vi er sløve når noe skal kastes. Farlige stoffer blir ikke borte hvis vi pælmer det i naturen eller i feil søppeldunk. De kan dukke opp igjen i maten og kødde med helsa vår. Så ta ansvar for søpla, sorter riktig. Da blir alt mye bedre! Hele sykkelen er lagd av brukte ting som folk har kildesortert lite fett! Alex Rosén Programleder, oppdager, pappa og miljøoptimist Vinn ein sykkel til ein verdi av 4000 kroner. Finn du løysingsordet? Gå inn på nettsida til ÅRIM og fyll ut namn og svar i konkurranseskjemaet under Hjelp og Service. Alle svara er å finne i bladet. Svarfrist: 1. juni Kva skal du sortere juicekartongar med plasttopp som? 2. Kva slags edelt metall kan vi gjenvinne ved å levere inn kretskort frå PC? 3. Kva heiter ÅRIM sitt nye miljøblad? 4. Kva varsling kan du bestille for å bli mint om papir- og plastinnsamling? 5. Kva emballasje skal du levere til miljøstasjonen (returpunkta) i samme behaldar som glas? Fra null verdi til full verdi! Plasten skal resirkuleres, ikke havne i magen til en stakkars hval. 4 Før: Plastemballasje No: Skjerm Før: PC-skjerm No: Sykkellykt Før: Hermetikkboksar No: Sykkelramme Før: Vaskemaskin No: Tannhjul

4 Kjeldesortering er enkelt Enkel kjeldesortering handlar først og fremst om å få på plass eit velfungerande system heime hos deg. Så er det viktig å finne ut kvar returpunkta (dei ubemanna miljøstasjonane) er, slik at du kan levere glas, metall, sko og klede når du likevel er på farta. Din daglege sorteringsinnsats nyttar. I fjor kasta du, dersom du er ein gjennomsnittleg nordmann, 418 kilo avfall. Av dette sorterte du ut 158 kilo av ulike avfallstypar; papp, papir, plast, glas, metall og klede, samt avfall som du har levert til miljøstasjonen. Målet er at kvar og ein aukar graden av kjeldesortering. Avfallet du kjeldesorterer blir brukt på ny. Bur du i burettslag eller i sameige? FELLES SEKKESTATIV Samle plastemballasje i vanlege bereposar i leiligheita.samle denne plasten i felles sekk i sekkestativ. Plastemballasje Det meste av plastemballasjen er tørr og fin og kan sorterast direkte. Våt eller skiten plast skyller du i kaldt vatn før du sorterer han. Svært skiten plast, for eksempel majonesposar eller emballasje til laksefilèt gjer betre nytte i restavfallet. Papp og papir I papirdunken kan du putte både papp, papir og tomme drikkekartongar. Papiravfall er aviser, brosjyrer, blad, esker og emballasje av papp og papir. Pass på at papiret er reint, tørt og utan matrestar. Drikkekartong Skyll-brett-stapp, og putt direkte i dunken for papiravfall. Du får seks kartonger opp i ein kartong. Alle kartongar kan gjenvinnast; små, store, juice, mjølk, og med metallbelegg, kork og lokk. Returkartonglotteriet Dersom du skriv namn og telefonnummer på kartongen er du med i trekkinga av premiar på og kroner. Alle kan delta - både privatpersonar, skular, barnehagar, lag og organisasjonar. Glas- og metallemballasje Glas og metall kan smeltast om nesten i det uendelege. Lever glas og metall til miljøstasjonen nær deg. Klar og farga glasemballasje, samt metallemballasje skal i samme behaldar. Gå inn på sortere. no for å få informasjon om korleis avfallet skal kjeldesorterast. Her får du òg svar på kvar miljøstasjonane (returpunkta) i nærområdet ditt er. Dei fleste som bur i burettslag eller sameige ønskjer å samle plastemballasje i fellesareal på grunn av manglande lagringsplass inne. Vi foreslår difor at bebuarane brukar felles plastsekkar i eit eller fleire sekkestativ. Slike stativ kan stå plassert i avfallsrom, bod, garasje, carport eller anna fellesareal. Stativa bør stå tørt og lett tilgjengelege der folk ferdast. Samlestativ er å få kjøpt mange stader. Burettslag kan få 140 l eller 240 l sekkar. Ta gjerne kontakt for tips. Du finn og forslag til stativ og informasjonsbrosjyre om temaet på nettsida vår. De kan også ta kontakt dersom de ønskjer informasjonsbrosjyre tilsendt. ÅRIM møter opp på plassen Nokre stader er det utfordrande å finne ei eigna løysing, for eksempel på grunn av små eller manglande avfallsrom. I desse tilfella kjem vi gjerne på ei synfaring for å diskutere korleis plastinnsamlinga kan organiserast hos dykk. Ein del sameige og burettslag har manglande plass til å samle avfall også rest- og papiravfall. Dette gjeld særleg gamle bygg som ikkje har rom tilpassa dagens avfallsmengder. Da kan det også vere utfordrande å få på plass system for plastinnsamling. For sameige og burettslag som har areal kan det da vere aktuelt å byggje avfallshus. Framtidige ordningar Ei framtidsretta løysing er å planleggje nedgravne avfallsløysingar. Slike løysingar gir effektiv avfallshandtering og frigjer areal. Burettslag som kan vere interesserte i å vurdere slike løysingar kan kontakte ÅRIM for rådgjeving. Nedgravne avfallsløysingar er også ei god løysing når nye bygg eller tettbygde byggefelt skal prosjekterast. SEKKAR I STÅLBUR Oppsamling av fylte sekkar i stålbur. Dei fylte sekkane kan oppbevarast i stålbur/rullecontainer. Større burettslag kan ha fleire slike stativ. SEKKAR I BÅS Oppbevaring av fylte sekkar i bås. Dei fylte sekkane kan oppbevarast i ein eigen bås i avfallsrommet / -huset SEKKAR I HYLLER Oppbevaring av fylte sekkar i hyller. Dei fylte sekkane blir her oppbevart på ei hylle i avfallsrommet /-huset SEKKAR PÅ KROKAR Oppsamling av fylte sekkar på krokar. Dei fylte sekkane kan hengjast på krokar på vegg. 6 7

5 Spørsmål vi ofte får: Når får eg nye sekkar? Vi deler ut nye sekkar til hausten. Du får og nye sekkar dersom du knyt ein berepose på dunken din. Du kan raskt få utført tenester ved å ta kontakt via nettsida vår. Klikk på den grøne hjelp og service-fana, og du kan blant anna: Bestille større papirdunk Gi beskjed om manglande tømming av avfall Gi tilbakemeldingar eller stille spørsmål om avfallshandtering og tenestetilbod. Du vil vanlegvis få tilbakemelding samme dag som du har tatt kontakt, innanfor normal arbeidstid. Gjer SEKK SYNLIG Pass på at plastsekken står godt synleg. Renovatør tek med sekkar som står ved sida av dunken. FEST sekken Fest sekken under lokket ved sterk vind. Pass på å ikkje å knyte sekken fast i dunken. SMS-varsling Kvifor er det så viktig at plasten er rein og tørr? For å lage ny plast er det plast vi må samle inn. Selskapa som tek imot plasten stiller krav om god sortering og kvalitet. Plasten skal og stå lagra både hos deg og hos dei som handterer han. Kan eg levere isopor i sekken? Isopor skal sorterast som restavfall. Får eg eigen dunk til plastsekken? Nei, ÅRIM deler berre ut sekkar. Du finn forslag til kvar du kan få kjøpt ulikt oppsamlingsutstyr på nettsida vår. Legg alt papir i dunken Bestill større papirdunk utan tillegg i pris dersom du treng større dunk. EKSTRA AVFALL Du kan kjøpe orange sekk dersom du har ekstra restavfall. Kontakt servicekontoret i kommunen din. Bestill SMS-varsling for å få melding kvelden før plast og papir blir henta. Du finn informasjon om korleis du bestiller SMS-varsling i kalenderen eller på arim.no. Design og illustrasjon: Spirdesign Foto: Vasco Pinhol / Loop / Lars Svenkerud / Øystein Hermstad / Istockphoto Tekst: ÅRIM / JJ Design / Trykk: Kai Hansen trykkeri 100% resirkulert papir Miljøselskapet ÅRIM har no ansvar for avfallshandteringa der du bur. Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap har tatt over avfallshandteringa i tolv kommunar. ÅRIM legg vekt på miljøvennleg drift i alle ledd av avfallsbehandlinga og arbeider for å få på plass løysingar som gjer det lettare for deg å handtere avfallet ditt trygt og miljøvennleg. Du skal framleis ta kontakt med servicekontoret i din eigen kommune når du skal endre eller opprette renovasjonsabonnement Langelandsvegen Ålesund

Kravene til renere fraksjoner ved varmeverkene gjør at rutinene på mottakene må skjerpes.

Kravene til renere fraksjoner ved varmeverkene gjør at rutinene på mottakene må skjerpes. 2012 Informasjon fra Finnmark Ressursselskap AS for Hammerfest og Kvalsund kommuner - En historie om isopor Økte krav til levering av trevirke Hvit isopor kommer hjem til oss på mange måter som emballasje.

Detaljer

reint sagt NYTTIG GJENBRUK Infoblad frå SIMAS Sorteringsguide for avfall Miljønytte Avfall 2020 OFFENTLEG INFORMASJON reint sagt infoblad frå SIMAS

reint sagt NYTTIG GJENBRUK Infoblad frå SIMAS Sorteringsguide for avfall Miljønytte Avfall 2020 OFFENTLEG INFORMASJON reint sagt infoblad frå SIMAS OFFENTLEG INFORMASJON reint sagt Infoblad frå SIMAS - nr. 2. 2013 - Desember NYTTIG GJENBRUK Sorteringsguide for avfall Miljønytte Avfall 2020 Infoblad frå SIMAS Reint sagt Miljøvenleg jul Nok eit år der

Detaljer

Penger i tomme kartonger 4

Penger i tomme kartonger 4 Offentlig informasjon nr 1 2013 Foto: Margrethe Myhrer Penger i tomme kartonger 4 Farlig avfall 6 Kildesortering på nett 3 LEDER Etter en heftig snøvinter kom sommeren raskere enn vi hadde trodd. Det grønnes

Detaljer

reint sagt Bellona: Sogningar er ekstra opptekne av miljø! Infoblad frå SIMAS INFORMASJON

reint sagt Bellona: Sogningar er ekstra opptekne av miljø! Infoblad frå SIMAS INFORMASJON INFORMASJON reint sagt Infoblad frå SIMAS - nr. 2. 2011 - Desember Bellona: Sogningar er ekstra opptekne av miljø! Dette skal du gjera med julesekken Tips til restemat Slik sorterar du plast Infoblad frå

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

reint sagt Infoblad frå SIMAS Farleg avfall i byggavfall Slik oppbevarer du maten din Ny miljøstasjon i Vik OFFENTLEG INFORMASJON

reint sagt Infoblad frå SIMAS Farleg avfall i byggavfall Slik oppbevarer du maten din Ny miljøstasjon i Vik OFFENTLEG INFORMASJON OFFENTLEG INFORMASJON reint sagt Infoblad frå SIMAS - nr. 1. 2013 - Mars Farleg avfall i byggavfall Slik oppbevarer du maten din Ny miljøstasjon i Vik Infoblad frå SIMAS Reint sagt Det er ei stor utfordring

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. La oss gjenvinne meir 1

ÅRSMELDING 2014. La oss gjenvinne meir 1 ÅRSMELDING 2014 La oss gjenvinne meir 1 Miljøgifter finst i meir enn du trur. I 2014 jobba ÅRIM for å få inn enda meir farleg avfall. Ein lys idè Alle innsamla batteri blir gjenvunne Årleg havnar meir

Detaljer

Hva går renovasjonsgebyret

Hva går renovasjonsgebyret NR. 1 - Mars 2008 Side 1 NR. 1 - Mars 2008 Fulldistribusjon KUNDEAVIS FRA ENVINA, FOSEN RENOVASJON OG HAMOS FORVALTNING Fra dunk til dunk Side 2 Envina: Uavklart om hytterenovasjon i Melhus og Midtre Gauldal

Detaljer

reint sagt Miljøvenleg påske Fretex-samarbeid Prosjekt: Omlastningshall OFFENTLEG INFORMASJON reint sagt infoblad frå SIMAS

reint sagt Miljøvenleg påske Fretex-samarbeid Prosjekt: Omlastningshall OFFENTLEG INFORMASJON reint sagt infoblad frå SIMAS OFFENTLEG INFORMASJON reint sagt Infoblad frå SIMAS - nr. 1. 2015 - mars Miljøvenleg påske Fretex-samarbeid Prosjekt: Omlastningshall S A IM S å r df a l b o Inf reint sagt infoblad frå SIMAS Kan du bidra

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! Enebakk

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! Enebakk ROAF- posten Enebakk spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i

Detaljer

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene Vi kaster mye mat I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år Side 4 FULLDISTRIBUSJON Holder Namdalen ren Side 9 Abonnentene i MNAområdet er best i landet på kilde - sortering

Detaljer

hrs 0 2 ma 0 7 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks

hrs 0 2 ma 0 7 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks hrs magasinet informasjon FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 02 0 7 2 3 Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00 Telefaks: 76 92 20 09 E-post: post@hrs.no

Detaljer

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent ROAF posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr 4 2013 Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent Fra 2014 skal vi sortere alt matavfall

Detaljer

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks hrs magasinet informasjon FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 01 08 2 3 Ekstrasekker til brennbart avfall Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Nittedal sortere alt matavfall i grønn pose! Nittedal

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Nittedal sortere alt matavfall i grønn pose! Nittedal ROAF- posten Nittedal spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 Fra 2014 skal vi i Nittedal sortere alt matavfall i grønn pose! ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går

Detaljer

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1.

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1. naturligvis Miljømagasinet fra Reno-Vest 1/2008 Tas vare på! Offentlig informasjon Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Skedsmo sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Skedsmo sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAF- posten Skedsmo spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i januar! Hva er nytt hva fortsetter som før? Fra 2014 skal vi i

Detaljer

Informasjon fra kommunen. Sandnes kommune GUL

Informasjon fra kommunen. Sandnes kommune GUL Informasjon fra kommunen Sandnes kommune GUL Avfallet har en verdi Ta vare på kildesorteringskalenderen. Her finner du alt du trenger å vite om kildesortering, når avfallet ditt blir hentet og nyttige

Detaljer

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Topp innsats for miljøet! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Detaljer

Avfallskalender for Krødsherad

Avfallskalender for Krødsherad Avfallskalender for Krødsherad 2012 Avfall i Krødsherad Leif Ove Sataslåtten - daglig leder - er på! Nytt avfallsselskap i Krødsherad Fra 1. juli er det Hallingdal Renovasjon IKS som har ansvaret for å

Detaljer

Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden

Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden Miljømagasinet fra Reno-Vest 3/2008 naturligvisoffentlig Tas vare på! informasjon Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden Møt

Detaljer

Håndbok i kildesortering

Håndbok i kildesortering Håndbok i kildesortering Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Håndbok i kildesortering 1 Din innsats er viktig! Avfall er en ressurs som kan brukes til å lage nye produkter, for eksempel avispapir,

Detaljer

GRØNN. Sandnes kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt SANDNES KOMMUNE

GRØNN. Sandnes kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt SANDNES KOMMUNE GRØNN Sandnes kommune Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt SANDNES KOMMUNE Sorterer du, kan vi lage nye ting av det du kaster a vare tømmekalenderen Her nner du alt du trenger

Detaljer

LAG EI MILJØVENNLIG JUL NB INNEHOLDER TØMMEPLAN INNHERRED RENOVASJON JULEMAGASIN A N N O 2 0 1 0 IKKE HIV JULEMATEN! VI KASTET MINDRE FØR!

LAG EI MILJØVENNLIG JUL NB INNEHOLDER TØMMEPLAN INNHERRED RENOVASJON JULEMAGASIN A N N O 2 0 1 0 IKKE HIV JULEMATEN! VI KASTET MINDRE FØR! I N F O R M A S J O N INNHERRED RENOVASJON JULEMAGASIN A N N O 2 0 1 0 Kjøkkensjef Jan Kåre Johansen: IKKE HIV JULEMATEN! NB INNEHOLDER TØMMEPLAN Torlaug Werstad fra Inderøy: VI KASTET MINDRE FØR! LAG

Detaljer

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet. Informasjonsavis fra Finnmark Ressursselskap AS for Hammerfest og Kvalsund kommuner. FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

Detaljer

Avfall Sør. Smart sortert

Avfall Sør. Smart sortert sortert sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert Fakta og tips om sortert

Detaljer

«Skya» har landa. DIGITAL VERD: I dag er nesten alt du gjer innom ei datamaskin. Men kvar er desse datamaskinene? Firda har besøkt «Skya».

«Skya» har landa. DIGITAL VERD: I dag er nesten alt du gjer innom ei datamaskin. Men kvar er desse datamaskinene? Firda har besøkt «Skya». 13 GOD LOKALKOKKEN Møt Kari Støfringsdal SIDE 18 19 FRISPARK Av Knut Magnussen SIDE 20 SKRIVEKLØE av Ingvild R. Myklebust SIDE 21 BLIKKET av Bent Are Iversen SIDE 21 FOTO : BENT ARE IVERSEN «Skya» har

Detaljer

Fiasposten. Nå skal plastavfall sorteres Side 6, 7, 8 og 9. Informasjon for husholdninger nr. 1/14. Altfor mye miljøfarlig avfall havner i søpla

Fiasposten. Nå skal plastavfall sorteres Side 6, 7, 8 og 9. Informasjon for husholdninger nr. 1/14. Altfor mye miljøfarlig avfall havner i søpla Fiasposten Informasjon for husholdninger nr. 1/14 Nå skal plastavfall sorteres Side 6, 7, 8 og 9 Altfor mye miljøfarlig avfall havner i søpla Side 2 og 3 Du kan vinne 100.000,-. Les om kartonglotteriet

Detaljer

ROAF- posten. Vårrydding. Aurskog- Høland & Rømskog. Viktig informasjon om farlig avfall og Miljøbilens rutetider våren 2015 side 4 5

ROAF- posten. Vårrydding. Aurskog- Høland & Rømskog. Viktig informasjon om farlig avfall og Miljøbilens rutetider våren 2015 side 4 5 ROAF- posten Aurskog- Høland & Rømskog Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 1 2015 Vårrydding Viktig informasjon om farlig avfall og Miljøbilens rutetider våren 2015 side 4 5 Hva skjer

Detaljer