Saman tek vi vare på ressursane ULSTEIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saman tek vi vare på ressursane ULSTEIN"

Transkript

1 Saman tek vi vare på ressursane KJELDESORTERINGSkalender 2013 ULSTEIN

2 SORTERINGSGUIDE Plastemballasje Plastemballasje er mellom anna plastflasker og -kanner, plastesker, -boksar og -beger, plastfolie, sjokoladepapir, bereposar og blomsterpotter. Nesten alt av emballasje i plast frå hushaldningane kan gjenvinnast så lenge det ikkje har inneheldt oljeprodukt, brannfarlege eller giftige stoff. Plastemballasje kan vere både mjuk og hard plast. Kva som skal sorterast ligg i namnet: er det emballasje, og laga av plast, kan det gjenvinnast til nye plastprodukt. Plastemballasjen skal vere rein og tørr. Husk å knyte sekken godt igjen før du set den ut for henting. Plastemballasjen skal sorterast i blanke plastsekker, kontakt SSR om du treng fleire sekker. Plastemballasjen vert henta kvar 2. veke. Klede og sko Heile og reine kle og sko kan leverast til bruktbutikkar eller til UFF sine containarar som er plassert ut i kommunen din. Glas- og metallemballasje Emballasje som glasflasker utan pant, syltetøyglas, hermetikkboksar, mjuke metallboksar, aluminiumsfolie, telyskoppar og liknande leverast til gjenvinning. Glas- og metallemballasje leverast på dei ulike returpunkta i din kommune. Sjå heimesida vår for plassering av dei ulike returpunkta. NB! Eldfast glas, keramikk, porselen, krystall og steintøy øydelegg kvaliteten på gjenvunne glas, og må derfor ikkje sorterast saman med glasemballasje. Dette skal i restavfallet. EE-avfall Alt EE-avfall kan leverast i butikken der du kjøpte vara eller til butikkar som sel tilsvarande varer. Avfallet kan og leverast på våre miljøstasjonar. EE-avfall er mellom anna: Kvitevarer, radio, TV, datautstyr, elektriske apparat, verktøy, elektriske leiker, oppladbare batteri, mobiltelefonar, lysstoffrør og lyspærer. NB! Lysstoffrør og sparepærer inneheld kvikksølv og må ikkje knusast. Farleg avfall Maling, vaskemiddel, løysemiddel, sprayboksar, lakk, gradestokkar, bilbatteri, lysstoffrøyr, sparepærer, PCB m.m leverast gratis på våre miljøstasjonar. NB! Lysstoffrør og sparepærer inneheld kvikksølv og må ikkje knusast. Grovavfall Kasserte gjenstandar som er så store at dei ikkje får plass i grønedunken kan leverast inn på våre miljøstasjonar. Vi oppmodar alle til å levere brukbare gjenstandar som møblar, lampar, bøker og liknande til bruktbutikkar, loppemarknadar, eller dei kan annonserast i Regionavisa eller på finn.no. Hageavfall Gras, lauv, plantar, kvist og greiner leverast på greinplassen i kommunen din. Ei oversikt over greinplassane kan du finne på heimesida vår. Nyheit! Heimekompostering Frå 1. januar 2013 tilbyr SSR ei ordning for heimekompostering. I kompostbingen kan du kaste våtorganisk avfall, til dømes matrestar, kaffigrut,kaffifilter tørkepapir, eggeskal, etc. NB: Bleier skal ikkje kastast i kompostbingen. Les meir om heimekompostering i brevet som vart sendt ut saman med kalenderen, eller på reinhaldsverket.no Papp/papir Blådunken Aviser, vekeblad, reklame, papiremballasje, konvoluttar med plastvindauge, papp og drikkekartongar og liknande skal i blådunken. Papp og papir vert henta kvar 2. veke. Papp som du ikkje har plass til kan settast ved sidan av dunken på hentedag. Restavfall Grønedunken Det avfallet som ikkje kan sendast til gjenvinning skal kastast i restavfallet. Restavfallet vert henta kvar 2. veke. Nasjonale mål for avfall seier at vi skal jobbe for at minst mogleg av avfallet endar i restavfallet. Lykke til med sorteringa! Opningstider miljøstasjonane Saunesmarka: Man - tors: Fredag: Eggesbønes: Mandag, onsdag og torsdag: Larsnes: Tysdag: Laurdagsope i Saunesmarka: april 11. mai 8. juni 22. juni 7. september 21. september. oktober 19. oktober Innhenting av grovavfall på Kvamsøy og Sandsøy: 2. og 2. april, 11. og 12. september. Bilen vil stå ved fergekaia på Kvamsøy og ved Coopbutikken på Sandsøy. Sjå annonse i VN veke 17 og veke 37 for eksakt tidspunkt. SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS / Tlf: reinhaldsverket.no Kontortid: Telefonen vår er stengt frå på grunn av lunsjpause.

3 Innsamling av avfall i Ulstein kommune NB! Endra hentedagar for avfallet frå 1. januar Sone 3 Onsdag partalsveke Flø, Ulstein, Skeide, Halsen, Osneset til Shell, Osnesvegen Strandabøen sør for Strandkrysset Botnen til Kvalnestunnelen Hasund (til Hasundstraumen) Sone Torsdag partalsveke Ulsteinvik sentrum (frå Shell til Sauneselva) Hovsetmarka Anholen Holsekerdalen, Onglasætra, Bugarden, Bakkegata, Gjerdegata, Kyrkjegata, Krushammarvegen Osnesvegen -0 3 Sone Fredag partalsveke Dimnøya (til Hasundstraumen) Eiksund, Haddal, Garnes (til Kvalnestunnelen/ Dragsundbrua) Varleitet Øvre og nedre Saunes (frå Strandkrysset til Sauneselva ved Amfi) Saunesmarka Dei som har henting kvar fjerde veke har henting følgjande veker i 2013: 2, 6, 10, 1, 18, 22, 26, 30, 3, 38, 2, 6, 0 SMS-varsling: Ynskjer du ei påminning om bosshentinga kvelden før din hentedag? Meld deg på vår SMS-teneste: send SORTERE <sonenummer> til 1963 (2 kr pr. melding) Hugs å endre sone på SMS varslinga dersom du har fått nye hentedag. SONER Flø, Ulstein, Skeide, Halsen, Osneset til Shell 3 (Osnesvegen 2-109), Strandabøen, Botnen, Hasund. Ved å melde deg på tenesta seier du ja til å motta sms fra oss. (kr 0,-) restavfall papp/papir plastemballasje Ulsteinvik (frå Shell til Sauneselva). Dimnøya, Eikesund, Haddal og Garnes. Varleitet, nedre og øvre Saunes (frå Strandkrysset til Sauneselva), pluss Saunesmarka. Same dag kvar 2. veke Dunkar og sekker må settast ut innan kl hentedag Ved ekstra innsamling i samband med raude dagar er det restavfallet som vert henta. Papp/Papir følgjer dei ordinære hentedagane.

4 Trådtelefonen Tenk deg tilbake til då du stod rundt hushjørnet og leika med din fyrste telefon. Naboguten eller jenta stod i den andre enden, det fungerte! Saman tek vi vare på ressursane

5 JANUAR I denne kalenderen ønskjer vi å kople saman ulike produkt av METALL som vi omgir oss med i kvardagen. Kvar kjem det ifrå? Kva blir det til? Frå kjøkenbenken eller garasjen til nye produkt. I kalenderen brukar vi trådtelefonen som eit symbol på noko som koplar ting til opphavet og gode minne. Frå 1. januar kan du lese meir om trådtelefonen på reinhaldsverket.no, eller bruk QR-koden. Veke 1 M A N DA G T I R S DA G O N S DA G T O R S DA G F R E DA G L AU R DA G S Ø N DA G Nyttårsdag *SONE 3 *SONE *SONE SONE 3 SONE SONE Ingrid Alexandra, 9 år SONER Flø, Ulstein, Skeide, Halsen, Osneset til Shell 3 (Osnesvegen 2-109), Strandabøen, Botnen, Hasund. * - hentedag for dei som har avtale kvar. veke restavfall papp/papir plastemballasje Ulsteinvik (frå Shell til Sauneselva). Dimnøya, Eiksund, Haddal og Garnes. Varleitet, nedre og øvre Saunes (frå Strandkrysset til Sauneselva), pluss Saunesmarka. Same dag kvar 2. veke Dunkar og sekker må settast ut innan kl hentedag

6 Dette er sykkelen Saga Sirkuler Vi kan lage syklar av den metallemballasjen som blir gjenvunne i Norge kvart år! Saman tek vi vare på ressursane

7 FEBRUAR Sykkelen Saga Sirkuler er laga av ulike material som til dømes aluminium. Saga Sirkuler har mange spanande historier rundt korleis ho blei til og av kva. Du kan lese meir om Saga Sirkuler og hennar historie frå 1. februar, gå inn på reinhaldsverket.no eller bruk QR-koden! Veke M A N DA G T I R S DA G O N S DA G T O R S DA G F R E DA G L AU R DA G S Ø N DA G *SONE 3 *SONE *SONE Fastelaven Samefolkets dag Morsdag St. Valentines dag SONE 3 SONE SONE Kong Harald, 76 år Vinterferie SONER Flø, Ulstein, Skeide, Halsen, Osneset til Shell 3 (Osnesvegen 2-109), Strandabøen, Botnen, Hasund. * - hentedag for dei som har avtale kvar. veke restavfall papp/papir plastemballasje Ulsteinvik (frå Shell til Sauneselva). Dimnøya, Eiksund, Haddal og Garnes. Varleitet, nedre og øvre Saunes (frå Strandkrysset til Sauneselva), pluss Saunesmarka. Same dag kvar 2. veke Dunkar og sekker må settast ut innan kl hentedag

8 Kan noko av stålet i skipet ha vore ein grasklippar skal tru? Mellom 0 og 0% av metallproduksjonen i Europa kjem frå resirkulert materiale. Saman tek vi vare på ressursane

9 MARS Ute på havet kan det segle både hermetikkboksar, grasklipparar og mykje anna som er laga av stål. Kanskje er det din boks med hermetiske tomatar som akkurat no passerar Stadt? Eit skip kan ha mange historier å fortelje. Frå 1. mars kan du lese ei av dei på reinhaldsverket.no eller bruk QR-koden. Veke 9 M A N DA G T I R S DA G O N S DA G T O R S DA G F R E DA G L AU R DA G S Ø N DA G *SONE 3 *SONE *SONE SONE 3 SONE SONE 13 Palmesøndag Sjutoppstur og turmarsj i regi av Sandsøy idrettslag Sommartid Skjærtorsdag Langfredag 1. påskedag SONER Flø, Ulstein, Skeide, Halsen, Osneset til Shell 3 (Osnesvegen 2-109), Strandabøen, Botnen, Hasund. * - hentedag for dei som har avtale kvar. veke restavfall papp/papir plastemballasje Ulsteinvik (frå Shell til Sauneselva). Dimnøya, Eiksund, Haddal og Garnes. Varleitet, nedre og øvre Saunes (frå Strandkrysset til Sauneselva), pluss Saunesmarka. Same dag kvar 2. veke Dunkar og sekker må settast ut innan kl hentedag

10 Skjulte skattar I eitt tonn gullmalm er det ca. gram gull, medan det i eitt tonn med kretskort kan vere opptil 20 gram gull! Saman tek vi vare på ressursane

11 APRIL Holmium, Erbium, Dysprosium, Ytterbium og Europium er alle døme på sjeldne metall som mellom anna blir brukt til å lage fargar på TV - og PC-skjermar, til å lese data, og til å lage 3Dbilete. Desse metalla er ein knapp ressurs i verda. Det er difor veldig at du sender mobilar, PC-ar, TV-apparat og liknande produkt til gjenvinning! Frå 1. april kan du lese ei spanande historie om urban gruvedrift, sjå reinhaldsverket.no eller bruk QR-koden. Veke 1 M A N DA G T I R S DA G O N S DA G T O R S DA G F R E DA G L AU R DA G S Ø N DA G *SONE 3 *SONE *SONE 1 2. påskedag SONE 3 SONE SONE 17 Laurdagsope SONER Flø, Ulstein, Skeide, Halsen, Osneset til Shell 3 (Osnesvegen 2-109), Strandabøen, Botnen, Hasund. * - hentedag for dei som har avtale kvar. veke restavfall papp/papir plastemballasje Ulsteinvik (frå Shell til Sauneselva). Dimnøya, Eiksund, Haddal og Garnes. Varleitet, nedre og øvre Saunes (frå Strandkrysset til Sauneselva), pluss Saunesmarka. Same dag kvar 2. veke Dunkar og sekker må settast ut innan kl hentedag

12 Kanskje vi på Ytre Søre skal bli best i landet på å sende metallemballasje til gjenvinning? Aluminiumsfolien eller leverposteiboksen du kastar kan bli ein del av ei tromme! Saman tek vi vare på ressursane

13 MAI 67 % av metallemballasjen i Norge blir sendt til gjenvinning. Metallemballasje er ein ressurs som kan bli gjenvunne gong etter gong. Ta vare på miljøet, kast all metallemballasjen i glasigloane som står rundt om i kommunen din. Plasseringa av igloane finn du på sortere.no eller reinhaldsverket.no. Frå 1. mai kan du sjå ein film om kva som skjer med glas- og metallemballasjen når det blir sendt til gjenvinning, sjå reinhaldsverket.no eller bruk QR-koden! Veke M A N DA G T I R S DA G O N S DA G T O R S DA G F R E DA G L AU R DA G S Ø N DA G Offentleg høgtidsdag *SONE *SONE 3 *SONE Frigjeringsdag 19 Kristi Himmelfartsdag Laurdagsope SONE 3 SONE SONE Grunnlovsdag 1. pinsedag pinsedag *SONE 3 *SONE *SONE SONER Flø, Ulstein, Skeide, Halsen, Osneset til Shell 3 (Osnesvegen 2-109), Strandabøen, Botnen, Hasund. * - hentedag for dei som har avtale kvar. veke restavfall papp/papir plastemballasje Ulsteinvik (frå Shell til Sauneselva). Dimnøya, Eiksund, Haddal og Garnes. Varleitet, nedre og øvre Saunes (frå Strandkrysset til Sauneselva), pluss Saunesmarka. Same dag kvar 2. veke Dunkar og sekker må settast ut innan kl hentedag

14 Stigen fortel at han har vore ein makrell-i-tomatboks i sitt forrige liv! Ein gjenvunne makrell- i- tomatboks sparar CO2 utslepp på linje med 1, km i bil. Saman tek vi vare på ressursane

15 JUNI Ein gjenvunne makrell- i- tomatboks sparer så mykje energi som tv en din brukar på 3 timar. Med andre ord; dersom du gjenvinn all metallemballasjen din blir det mindre utslepp av CO2! I juni kan du lese om ein stige som er veldig glad i å lyfte både deg og meg. Sjå reinhaldsverket.no eller bruk QR-koden! Veke M A N DA G T I R S DA G O N S DA G T O R S DA G F R E DA G L AU R DA G S Ø N DA G Sjekk røykvarslar og brannsløkkeutstyr Unionsoppløysing Laurdagsope SONE 3 SONE SONE Laurdagsope Jonsokafta *SONE 3 *SONE *SONE SONER Flø, Ulstein, Skeide, Halsen, Osneset til Shell 3 (Osnesvegen 2-109), Strandabøen, Botnen, Hasund. * - hentedag for dei som har avtale kvar. veke restavfall papp/papir plastemballasje Ulsteinvik (frå Shell til Sauneselva). Dimnøya, Eiksund, Haddal og Garnes. Varleitet, nedre og øvre Saunes (frå Strandkrysset til Sauneselva), pluss Saunesmarka. Same dag kvar 2. veke Dunkar og sekker må settast ut innan kl hentedag

16 Ung og lykkeleg! Gamal og lykkeleg? 8 % av bilen din blir gjenvunne til nye produkt når den endar sine dagar her på jorda. Saman tek vi vare på ressursane

17 JULI Gamle bilar som blir levert til gjenvinning gjer stor nytte! Frå hermetikkboks til bildel til togskinne. For ei reise! I juli kan du lese forteljinga om ei gamal bil som har opplevd mykje rart på sin veg. Gå inn på reinhaldsverket.no eller bruk QR-koden. Veke 27 M A N DA G T I R S DA G O N S DA G T O R S DA G F R E DA G L AU R DA G S Ø N DA G Dronning Sonja, 76 år SONE 3 SONE SONE Haakon, 0 år *SONE 3 *SONE *SONE Olsokdagen SONER Flø, Ulstein, Skeide, Halsen, Osneset til Shell 3 (Osnesvegen 2-109), Strandabøen, Botnen, Hasund. * - hentedag for dei som har avtale kvar. veke restavfall papp/papir plastemballasje Ulsteinvik (frå Shell til Sauneselva). Dimnøya, Eiksund, Haddal og Garnes. Varleitet, nedre og øvre Saunes (frå Strandkrysset til Sauneselva), pluss Saunesmarka. Same dag kvar 2. veke Dunkar og sekker må settast ut innan kl hentedag

18 Farfar sin traktor har tid til å høyre! Du kan til dømes fortelje han at tippoldefaren hans var ein fiskebolleboks. Ved å gjenvinne stål brukar ein berre ein fjerdedel av energien ein nyttar til å utvinne stål frå malm. Saman tek vi vare på ressursane

19 AUGUST Farfar sin gamle traktor har mange gode historier på lager, og han har tid til å høyre. Akkurat som eigaren. I august kan du lese ei god historie om farfar sin gamle traktor. Sjå reinhaldsverket.no eller bruk QR-koden. Veke 31 M A N DA G T I R S DA G O N S DA G T O R S DA G F R E DA G L AU R DA G S Ø N DA G SONE 3 SONE SONE *SONE 3 *SONE *SONE 3 Mette-Marit,0 år SONER Flø, Ulstein, Skeide, Halsen, Osneset til Shell 3 (Osnesvegen 2-109), Strandabøen, Botnen, Hasund. * - hentedag for dei som har avtale kvar. veke restavfall papp/papir plastemballasje Ulsteinvik (frå Shell til Sauneselva). Dimnøya, Eiksund, Haddal og Garnes. Varleitet, nedre og øvre Saunes (frå Strandkrysset til Sauneselva), pluss Saunesmarka. Same dag kvar 2. veke Dunkar og sekker må settast ut innan kl hentedag

20 Metall kan bli resirkulert gong på gong og kvaliteten er den same! Dette leikestativet kan vere laga av resirkulert metall! Saman tek vi vare på ressursane

21 September Prognosar syner at det vil vere 7% auke i resirkuleringa av aluminium dei neste ti åra. Det er gode nyheiter! Mykje tyder på at haldninga til å resirkulere aluminium har endra seg og at det er meir og meir fokus på miljøgevinsten ved å gjenvinne! I september kan du lese om eit leikestativ som elskar å vere akkurat det! Sjå reinhaldsverket.no eller bruk QR- koden. Veke 3 M A N DA G T I R S DA G O N S DA G T O R S DA G F R E DA G L AU R DA G S Ø N DA G SONE 3 SONE SONE 37 Laurdagsope Stortingsvalg *SONE 3 *SONE *SONE 39 Laurdagsope SONER Flø, Ulstein, Skeide, Halsen, Osneset til Shell 3 (Osnesvegen 2-109), Strandabøen, Botnen, Hasund. * - hentedag for dei som har avtale kvar. veke restavfall papp/papir plastemballasje Ulsteinvik (frå Shell til Sauneselva). Dimnøya, Eiksund, Haddal og Garnes. Varleitet, nedre og øvre Saunes (frå Strandkrysset til Sauneselva), pluss Saunesmarka. Same dag kvar 2. veke Dunkar og sekker må settast ut innan kl hentedag

22 Kaffi er deilig når du er på tur og brukar energi. Ved å gjenvinne aluminium bruker ein berre % av energien det tar å utvinne nytt aluminium frå jomfrueleg materiale. Saman tek vi vare på ressursane

23 OKTOBER Frisk luft, bål, god mat, gode vener og familie er for mange oppskrifta på ein god dag. At kaffikjelen har vore ei skinkeboks i sitt tidlegare liv kan vi sjå på som ein bonus! Les meir om livet som trufast kaffikjele i oktober, sjå reinhaldsverket.no eller bruk QR-koden. Veke 0 M A N DA G T I R S DA G O N S DA G T O R S DA G F R E DA G L AU R DA G S Ø N DA G SONE 3 SONE SONE 1 2 Laurdagsope Hareidsstemne oktober Haustferie *SONE 3 *SONE *SONE 3 Laurdagsope SONE 3 SONE SONE Sommartid slutt Halloween SONER Flø, Ulstein, Skeide, Halsen, Osneset til Shell 3 (Osnesvegen 2-109), Strandabøen, Botnen, Hasund. * - hentedag for dei som har avtale kvar. veke restavfall papp/papir plastemballasje Ulsteinvik (frå Shell til Sauneselva). Dimnøya, Eiksund, Haddal og Garnes. Varleitet, nedre og øvre Saunes (frå Strandkrysset til Sauneselva), pluss Saunesmarka. Same dag kvar 2. veke Dunkar og sekker må settast ut innan kl hentedag

24 Kretsløp Metallemballasjen som blir gjenvunne kvart år i Norge tilsvarar vekta av eit middels stort hurtigruteskip! Saman tek vi vare på ressursane

25 NOVEMBER Delar av båten din kan ha vore ein boks med hermetiske tomatar eller ein boks med mais. Tenk alle minna ein båt ber på! Du kan lese historia til ei gamal fiskeskøyte i november, gå inn på reinhaldsverket.no eller bruk QR-koden! Veke M A N DA G T I R S DA G O N S DA G T O R S DA G F R E DA G L AU R DA G S Ø N DA G SONE 3 SONE SONE Farsdag *SONE 3 *SONE *SONE Sandemessa på Larsnes SONE 3 SONE SONE SONER Flø, Ulstein, Skeide, Halsen, Osneset til Shell 3 (Osnesvegen 2-109), Strandabøen, Botnen, Hasund. * - hentedag for dei som har avtale kvar. veke restavfall papp/papir plastemballasje Ulsteinvik (frå Shell til Sauneselva). Dimnøya, Eiksund, Haddal og Garnes. Varleitet, nedre og øvre Saunes (frå Strandkrysset til Sauneselva), pluss Saunesmarka. Same dag kvar 2. veke Dunkar og sekker må settast ut innan kl hentedag

26 Gledeleg jul frå oss i SSR! Saman tek vi vare på ressursane

27 DESEMBER Bestefar har mange gode historier og dei blir ekstra morosame i trådtelefonen! I julehøgtida kan vi endeleg ha tid til å vere saman, det er godt for både store og små. Kanskje du kan lære bestefar å kjeldesortere? Frå 1. desember kan du lese ei juleforteljing på reinhaldsverket.no, eller bruk QR-koden. Veke 8 9 M A N DA G T I R S DA G O N S DA G T O R S DA G F R E DA G L AU R DA G S Ø N DA G 1 Sjekk røykvarslar og brannsløkkeutstyr 1. søndag i advent søndag i advent *SONE 3 *SONE *SONE 3. søndag i advent søndag i advent 2 1 SONE Julafta 1. juledag 2. juledag Nyttårsafta SONER Flø, Ulstein, Skeide, Halsen, Osneset til Shell 3 (Osnesvegen 2-109), Strandabøen, Botnen, Hasund. SONE SONE * - hentedag for dei som har avtale kvar. veke restavfall Hugs julegåvepapir høyrer til i restavfallet papp/papir plastemballasje Ulsteinvik (frå Shell til Sauneselva). Dimnøya, Eiksund, Haddal og Garnes. Varleitet, nedre og øvre Saunes (frå Strandkrysset til Sauneselva), pluss Saunesmarka. Same dag kvar 2. veke Dunkar og sekker må settast ut innan kl hentedag

28 Tlf: reinhaldsverket.no SMS-varsling: Ynskjer du ei påminning om bosshentinga kvelden før din hentedag? Meld deg på vår SMS-teneste: send SORTERE <sonenummer> til 1963 (2 kr pr. melding) SPIRDESIGN Kalenderfoto: Vasco Pinhol Illustrasjonsfoto: Istockphoto Trykk: Kai Hansen - trykt på 100% resirkulert papir SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS / Smårisevadet 20, N-606 Ulsteinvik Takk til Peder Haug-Skaustein, Ole Kristian Korsfur Voksø, Oddvin Velsvik, Filipe Koppernæs-Pinhol og Aurora Solberg Sookermany for gode smil i årets kalender.

Saman tek vi vare på ressursane HERØY

Saman tek vi vare på ressursane HERØY Saman tek vi vare på ressursane KJELDESORTERINGSkalender 2013 HERØY SORTERINGSGUIDE Plastemballasje Plastemballasje er mellom anna plastflasker og -kanner, plastesker, -boksar og -beger, plastfolie, sjokoladepapir,

Detaljer

Saman tek vi vare på ressursane SANDE

Saman tek vi vare på ressursane SANDE Saman tek vi vare på ressursane KJELDESORTERINGSkalender 2013 SANDE SORTERINGSGUIDE Plastemballasje Plastemballasje er mellom anna plastflasker og -kanner, plastesker, -boksar og -beger, plastfolie, sjokoladepapir,

Detaljer

Saman tek vi vare på ressursane HAREID

Saman tek vi vare på ressursane HAREID Saman tek vi vare på ressursane KJELDESORTERINGSkalender 203 HAREID SORTERINGSGUIDE Plastemballasje Plastemballasje er mellom anna plastflasker og -kanner, plastesker, -boksar og -beger, plastfolie, sjokoladepapir,

Detaljer

KJELDESORTERINGSkalender ULSTEIN. Saman tek vi vare på ressursane. Tema: Miljøfarleg avfall

KJELDESORTERINGSkalender ULSTEIN. Saman tek vi vare på ressursane. Tema: Miljøfarleg avfall Tema: Miljøfarleg avfall KJELDESORTERINGSkalender 201 ULSTEIN Saman tek vi vare på ressursane SORTERINGSGUIDE Plastemballasje Plastemballasje er mellom anna plastflasker og -kanner, plastesker, -boksar

Detaljer

KJELDESORTERINGSkalender SANDE. Saman tek vi vare på ressursane. Tema: Miljøfarleg avfall

KJELDESORTERINGSkalender SANDE. Saman tek vi vare på ressursane. Tema: Miljøfarleg avfall Tema: Miljøfarleg avfall KJELDESORTERINGSkalender 2014 SANDE Saman tek vi vare på ressursane SORTERINGSGUIDE Plastemballasje Plastemballasje er mellom anna plastflasker og -kanner, plastesker, -boksar

Detaljer

KJELDESORTERINGSkalender HAREID. Saman tek vi vare på ressursane. Tema: Miljøfarleg avfall

KJELDESORTERINGSkalender HAREID. Saman tek vi vare på ressursane. Tema: Miljøfarleg avfall Tema: Miljøfarleg avfall KJELDESORTERINGSkalender 204 HAREID Saman tek vi vare på ressursane SORTERINGSGUIDE Plastemballasje Plastemballasje er mellom anna plastflasker og -kanner, plastesker, -boksar

Detaljer

kjeldesorteringskalender

kjeldesorteringskalender Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! kjeldesorteringskalender HAREID 202 SORTERINGSGUIDE Plastemballasje Plastemballasje vi vil ha er mellom anna plastflasker og -kanner, plastesker, -boksar og

Detaljer

Saman tek vi vare på ressursane KJELDESORTERINGS- KALENDER 2015 SANDE

Saman tek vi vare på ressursane KJELDESORTERINGS- KALENDER 2015 SANDE Saman tek vi vare på ressursane KJELDESORTERINGS- KALENDER 2015 SANDE SORTERINGSGUIDE Plastemballasje Plastemballasje er mellom anna plastflasker og -kanner, plastesker, -boksar og -beger, plastfolie,

Detaljer

KJELDESORTERINGSkalender HERØY. Saman tek vi vare på ressursane. Tema: Miljøfarleg avfall

KJELDESORTERINGSkalender HERØY. Saman tek vi vare på ressursane. Tema: Miljøfarleg avfall Tema: Miljøfarleg avfall KJELDESORTERINGSkalender 2014 HERØY Saman tek vi vare på ressursane SORTERINGSGUIDE Plastemballasje Plastemballasje er mellom anna plastflasker og -kanner, plastesker, -boksar

Detaljer

Saman tek vi vare på ressursane KJELDESORTERINGS- KALENDER 2015 HAREID

Saman tek vi vare på ressursane KJELDESORTERINGS- KALENDER 2015 HAREID Saman tek vi vare på ressursane KJELDESORTERINGS- KALENDER 205 HAREID SORTERINGSGUIDE Plastemballasje Plastemballasje er mellom anna plastflasker og -kanner, plastesker, -boksar og -beger, plastfolie,

Detaljer

Saman tek vi vare på ressursane KJELDESORTERINGS- KALENDER 2015 ULSTEIN

Saman tek vi vare på ressursane KJELDESORTERINGS- KALENDER 2015 ULSTEIN Saman tek vi vare på ressursane KJELDESORTERINGS- KALENDER 201 ULSTEIN SORTERINGSGUIDE Plastemballasje Plastemballasje er mellom anna plastflasker og -kanner, plastesker, -boksar og -beger, plastfolie,

Detaljer

KJELDESORTERINGS- KALENDER 2016 HERØY

KJELDESORTERINGS- KALENDER 2016 HERØY Tema 201 Gjenbruk og ombruk KJELDESORTERINGS- KALENDER 201 HERØY Saman tek vi vare på ressursane SORTERINGSGUIDE Takk for at du kjeldesorterer! Plastemballasje Plastemballasje er mellom anna plastflasker

Detaljer

kjeldesorteringskalender

kjeldesorteringskalender Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! kjeldesorteringskalender ulstein 2012 SORTERINGSGUIDE Plastemballasje Plastemballasje vi vil ha er mellom anna plastflasker og -kanner, plastesker, -boksar og

Detaljer

kjeldesorteringskalender

kjeldesorteringskalender Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! kjeldesorteringskalender HERØY 2012 SORTERINGSGUIDE Plastemballasje Plastemballasje vi vil ha er mellom anna plastflasker og -kanner, plastesker, -boksar og

Detaljer

Kildesorteringskalender

Kildesorteringskalender Renovasjonsselskapet 2014 Kildesorteringskalender HUSK! Ønsker du neste års kalender, må du bestille den. Les mer på baksiden. Informasjon om hentedager får du også i RfD-appen «Hentedager» eller som SMS-varsling.

Detaljer

KJELDESORTERINGS- KALENDER 2016 ULSTEIN

KJELDESORTERINGS- KALENDER 2016 ULSTEIN Tema 2016 Gjenbruk og ombruk KJELDESORTERINGS- KALENDER 2016 ULSTEIN Saman tek vi vare på ressursane SORTERINGSGUIDE Takk for at du kjeldesorterer! Plastemballasje Plastemballasje er mellom anna plastflasker

Detaljer

kjeldesorteringskalender

kjeldesorteringskalender Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! kjeldesorteringskalender SANDE 2012 SORTERINGSGUIDE Plastemballasje Plastemballasje vi vil ha er mellom anna plastflasker og -kanner, plastesker, -boksar og

Detaljer

KJELDESORTERINGS- KALENDER 2016 SANDE

KJELDESORTERINGS- KALENDER 2016 SANDE Tema 2016 Gjenbruk og ombruk KJELDESORTERINGS- KALENDER 2016 SANDE Saman tek vi vare på ressursane SORTERINGSGUIDE Takk for at du kjeldesorterer! Plastemballasje Plastemballasje er mellom anna plastflasker

Detaljer

KJELDESORTERINGS- KALENDER 2016 HAREID

KJELDESORTERINGS- KALENDER 2016 HAREID Tema 206 Gjenbruk og ombruk KJELDESORTERINGS- KALENDER 206 HAREID Saman tek vi vare på ressursane SORTERINGSGUIDE Takk for at du kjeldesorterer! Plastemballasje Plastemballasje er mellom anna plastflasker

Detaljer

Saman tek vi vare på ressursane KJELDESORTERINGS- KALENDER 2015 HERØY

Saman tek vi vare på ressursane KJELDESORTERINGS- KALENDER 2015 HERØY Saman tek vi vare på ressursane KJELDESORTERINGS- KALENDER 2015 HERØY SORTERINGSGUIDE Plastemballasje Plastemballasje er mellom anna plastflasker og -kanner, plastesker, -boksar og -beger, plastfolie,

Detaljer

La meg få ein sjanse til...

La meg få ein sjanse til... La meg få ein sjanse til... Frå 10. oktober Vi vil ha plastemballasjen din! Du gjer ein viktig miljøinnsats når du sorterer ut plasten du har brukt. La oss gjenvinne meir. Kvifor skal eg sortere ut plastemballasjen?...og

Detaljer

Vi treng ressursane i framtida. Avfall er ein nyttig ressurs! Takk for at du kjeldesorterer!

Vi treng ressursane i framtida. Avfall er ein nyttig ressurs! Takk for at du kjeldesorterer! Vi treng ressursane i framtida Avfall er ein nyttig ressurs! Takk for at du kjeldesorterer! Kvifor skal vi kjeldesortere avfallet vårt? Ved å kjeldesortere tek vi vare på dyrebare ressursar for framtidige

Detaljer

Vi treng ressursane i framtida. Avfall er ein nyttig ressurs! Takk for at du kjeldesorterer!

Vi treng ressursane i framtida. Avfall er ein nyttig ressurs! Takk for at du kjeldesorterer! Vi treng ressursane i framtida Avfall er ein nyttig ressurs! Takk for at du kjeldesorterer! MATERIAL GJENVINNI Lage nytt av b Kvifor skal vi kjeldesortere avfallet vårt? Ved å kjeldesortere tek vi vare

Detaljer

Sortering av mat, glas og metall heime hos deg

Sortering av mat, glas og metall heime hos deg Informasjon Sortering av mat, glas og metall heime hos deg Alt du sorterer blir til noko nytt. Snart får du to nye avfallsdunkar ein til matavfall og ein til glas- og metallemballasje. Les om det nye tilbodet.

Detaljer

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt system for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp, papir og

Detaljer

La meg få ein sjanse til...

La meg få ein sjanse til... La meg få ein sjanse til... Frå 10. oktober Vi vil ha plastemballasjen din! Du gjer ein viktig miljøinnsats når du sorterer ut plasten du har brukt. La oss gjenvinne meir. Kvifor skal eg sortere ut plastemballasjen?...og

Detaljer

Kildesorteringskalender

Kildesorteringskalender 2013 Kildesorteringskalender Sorteringsguide finner du bakerst i kalenderen. Se baksiden av kalenderen, der står det viktig informasjon! Kalender 1 Foto: Thierry Guillaume / Plainpicture / NTB scanpix

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Oversiktskalender for hushaldningsrenovasjon i Lom og Skjåk 2009

Oversiktskalender for hushaldningsrenovasjon i Lom og Skjåk 2009 i Lom og Skjåk 2009 Det henta dagar det Januar Februar Mars April Mai Juni Veke: 1 2 3 4 5 Veke: 5 6 7 8 9 Veke: 9 10 11 12 13 14 Veke: 14 15 16 17 18 Veke: 18 19 20 21 22 Veke: 23 24 25 26 27 Måndag 2

Detaljer

2016 JANUAR- SEPTEMBER

2016 JANUAR- SEPTEMBER hentekalender Informasjon ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP HENTEKALENDER FOR AVFALL Mørk blå: PMS 301 EC CMYK 100-58 - 0-5 Lys blå: PMS 292 EC CMYK 50-14 - 0-0 2016 JANUAR- SEPTEMBER Endrede

Detaljer

Straume gjenvinningsstasjon INFORMASJONSGUIDE LONAVEGEN 20

Straume gjenvinningsstasjon INFORMASJONSGUIDE LONAVEGEN 20 Hard eller mjuk plast? Glas eller porselen? Impregnert trevirke? Klorparafin eller PCB? Farleg avfall? Kuldemøblar eller kvitevarer? Kvifor...og kva blir det til? INFORMASJONSGUIDE Straume gjenvinningsstasjon

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Hentekalender 2016 I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Offentlig informasjon Du sorterer, vi gjenvinner! Ved å kildesortere kan hver

Detaljer

SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS / Tlf: Kontortid: (stengt grunna lunsjpause)

SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS / Tlf: Kontortid: (stengt grunna lunsjpause) SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS / firmapost@reinhaldsverket.no Tlf: 70 00 70 50 Kontortid: 07.30-15.30 (stengt 12.00-12.30 grunna lunsjpause) reinhaldsverket.no Det er ikkje bortkasta! Vi brukar og kastar

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Hentekalender 2015 INFORMASJON

Hentekalender 2015 INFORMASJON Hentekalender 2015 INFORMASJON - Ikke mer futt i denne, nei. Da leverer jeg den inn der jeg kjøpte den, til innsamlingsbilen for farlig avfall eller til miljøstasjonen. 1 2 JANUAR 2015 UKE MANDAG TIRSDAG

Detaljer

Bleier er restavfall!

Bleier er restavfall! DU FINNER OSS PÅ avfallskalender0 Hurdal kommune Plan- og driftsetaten Tlf postmottak@hurdal.kommune.no www.hurdal.kommune.no Ekspedisjtid 0.00 -.00 Hurdalkommune I n f o r m a s j o n Har du fått feil

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

STRATEGISK PLAN SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS (SSR) (2011-2014)

STRATEGISK PLAN SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS (SSR) (2011-2014) STRATEGISK PLAN SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS (SSR) (2011-2014) Vedtatt av styret 7. juli 2011. Vedtatt av representantskapet 31. august 2011 2 Innholdsfortegnelse: 1. Strategisk utgangspunkt innleiing

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Kildesorteringskalender

Kildesorteringskalender 2015 Kildesorteringskalender NB! Dette er siste gang du får kildesorteringskalenderen i denne formen. Les mer på baksiden. Kalender 8 Glass kan gjenvinnes utallige ganger. Gjenvunnet glass brukes både

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

FULL RULLE MED ALEX side 4. Har du kome i gang med plastinnsamlinga? side 2-3. Vinn ein sykkel side 5. La oss gjenvinne meir

FULL RULLE MED ALEX side 4. Har du kome i gang med plastinnsamlinga? side 2-3. Vinn ein sykkel side 5. La oss gjenvinne meir Eit miljøblad frå ÅRIM - Mai 2012 FULL RULLE MED ALEX side 4 Har du kome i gang med plastinnsamlinga? side 2-3 Vinn ein sykkel side 5 La oss gjenvinne meir Har du kome i gang med plastinnsamlinga? Før

Detaljer

Sorteringsguide. Slik kildesorterer du i Drammensregionen

Sorteringsguide. Slik kildesorterer du i Drammensregionen Sorteringsguide Slik kildesorterer du i Drammensregionen Finn dine hentedager Få varsel om dine hentedager rett på mobilen. Bestill SMS-varsling på www.rfd.no eller last ned appen «Hentedager». SMS Du

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

Hva kaster du. hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE

Hva kaster du. hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE Hva kaster du hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE Hvorfor sortere? De forskjellige avfallstypene som mottas, går alle til gjenvinning eller annen forsvarlig disponering. Forutsetningen er at avfallet

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn Nasjonale prøver 2005 Matematikk 7. trinn Skolenr.... Elevnr.... Gut Jente Nynorsk 9. februar 2005 TIL ELEVEN Slik svarer du på matematikkoppgåvene I dette heftet finn du nokre oppgåver i matematikk. Dei

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Flaggreglement. for. Fjell kommune

Flaggreglement. for. Fjell kommune Flaggreglement for Fjell kommune 1 INNHALD 1 Innleiing... 3 2 Flaggreglar... 3 2.1 Lover og forskrifter om bruk av det norske flagget... 3 2.2 Tidspunkt for heising og firing av det norske flagget... 3

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

Hentekalender 2014 VIKTIG INFORMASJON

Hentekalender 2014 VIKTIG INFORMASJON INFORMASJON Hentekalender 2014 VIKTIG INFORMASJON Fra og med uke 1 slår vi sammen områdene A og B. Innbyggere i Molde, Nesset, Søre Fræna og Aukra (fastland) vil merke dette ved at tømming av plast og

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger En informasjonsbrosjyre om kildesortering Informasjonen gjelder kun privathusholdninger Hva og hvordan skal du kildesortere? Avfall som kildesorteres kan brukes på nytt. Når vi gjenvinner avfallet forurenser

Detaljer

Miljørapport - Volda vidaregåande skule

Miljørapport - Volda vidaregåande skule - Volda vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning årsverk 2012 51,37 Millioner kr. 75 2013 54,00 Millioner

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen!

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! 17. mai er annleis enn alle andre dagar. Ein stor bursdag der alle er inviterte, tenkjer Mina, medan

Detaljer

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17)

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Innhald 1 Innleiing... 2 2 Satsingsområde... 2 3 Status 2014/15... 3 4 Innhald og tilbod... 4 5 Feriar... 4 6 Praktisk informasjon... 5 1 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden 0311 ESPEN ASKELADD VIDDA 1 VIDDA 2 0028 OSLO 123456 78910 BYDEL GAMLE OSLO 5. mars 2013 Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden Husbanken har

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Foto: VØR, Shutterstock, istock, Loop. Miljøstasjonen. Det skal vere enkelt for deg å sortere og levere avfall!

Foto: VØR, Shutterstock, istock, Loop. Miljøstasjonen. Det skal vere enkelt for deg å sortere og levere avfall! Foto: VØR, Shutterstock, istock, Loop Miljøstasjonen Det skal vere enkelt for deg å sortere og levere avfall! Du startar på vekta God informasjon på førehand er ofte det du treng for å kome hit. I denne

Detaljer

Miljøstasjonen. Det skal vere enkelt for deg å sortere og levere avfall! www.vor.no OFFENTLEG INFORMASJON

Miljøstasjonen. Det skal vere enkelt for deg å sortere og levere avfall! www.vor.no OFFENTLEG INFORMASJON Foto: VØR, Shutterstock, istock, Loop Måndag - fredag kl. 08.00-15.30 Tysdag kl. 08.00-19.00 Merk! Laurdagsope gjeld frå veka etter påske, til midten av oktober, med unntak av juli mnd. Laurdag kl. 09.00-12.00

Detaljer

Sortert avfall gir verdi. Bidra for miljøet og vår felles framtid!

Sortert avfall gir verdi. Bidra for miljøet og vår felles framtid! Sortert avfall gir verdi Bidra for miljøet og vår felles framtid! Sortert avfall gir verdi Vi ønskjer at alle skal bidra meir enn i dag til materialgjenvinning, fordi det er bra for miljøet og vår felles

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 2 og 5 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett svar

Detaljer

plastavfall papiravfall restavfall

plastavfall papiravfall restavfall KJØKKENAVFALL plastavfall I hovedsak gjelder dette kjøkkenavfall som f.eks.: middagsrester, kjøtt, fisk, potetskrell, eggeskall, rester av grønnsaker, frukt, teposer, mel og bakevarer, kaffefilter, samt

Detaljer

www.kappdetgodeliv.no Jan Helgøy, Ordførar i Vanylven kommune

www.kappdetgodeliv.no Jan Helgøy, Ordførar i Vanylven kommune Dei unike dråpane i vest Området vårt er kalender-noreg i miniatyr. Vi samlar juvelane i eit fellesskap slik at dei skin enno klarare og tydelegare. Det er kjekkare å gå på skattejakt når ein går saman.

Detaljer

SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT!

SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT! SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT! Gode sitat og tankar Det synest vera eit kjennemerke på godt stell at spedbarnet ikkje berre vert bada i vatn, men også i språklyd og kroppskontakt! Ved å læra at meiningar

Detaljer

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik (Basert på opplysningane i artikkelen nedanfor.) Brukt blåsesand inneheld komponentar av det som er sandblåst, og er å rekne

Detaljer

SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT!

SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT! SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT! Gode sitat og tankar Det synest vera eit kjennemerke på godt stell at spedbarnet ikkje berre vert bada i vatn, men også i språklyd og kroppskontakt! Ved å læra at meiningar

Detaljer

Kom skal vi klippe sauen

Kom skal vi klippe sauen Kom skal vi klippe sauen KOM SKAL VI KLIPPE SAUEN Kom skal vi klippe sauen i dag Klippe den bra, ja klippe den bra Så skal vi strikke strømper til far Surr, surr, surr, surr, surr. surr Rokken vår går,

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

SÆRUTSKRIFT - MELDING OM POLITISK VEDTAK - AVFALLSGEBYR 2015.

SÆRUTSKRIFT - MELDING OM POLITISK VEDTAK - AVFALLSGEBYR 2015. Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS Torvmyrane 29 6160 Hovdebygda Volda Kommune Rådhuset 6100 Volda Dykkar ref: Vår ref: PB Dato: 24.10.14 SÆRUTSKRIFT - MELDING OM POLITISK VEDTAK - AVFALLSGEBYR 2015. Vi

Detaljer

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse Tabell 1 Hvilken type bolig bor dere i? ant % Rekkehus -------------------------------- 27 5 Enebolig (også i kjede) -------------- 393 79 Leilighet i blokk ------------------------ 36 7 Flermannsbolig

Detaljer

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere?

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere? K. Ekrheim, 2016 Hvorfor skal vi kildesortere? Avfallsmengden i Norge er doblet siden tidlig på 70-tallet, noe som henger sammen med et stadig større forbruk. Hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag,

Detaljer

RÅD OG TIPS TIL BU OG VEDLIKEHALD AV KOMMUNALE BUSTADAR

RÅD OG TIPS TIL BU OG VEDLIKEHALD AV KOMMUNALE BUSTADAR RÅD OG TIPS TIL BU OG VEDLIKEHALD AV KOMMUNALE BUSTADAR Det er viktig å ha eit godt innemiljø i eit hus. Eit godt innemiljø omfattar alle fysiske og kjemiske forhald som påvirker oss inne. Godt innemiljø

Detaljer

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Målet med reportasjen er å setje fokus på praktiske løysingar for oppstalling av frisk kalv, god avdrått og avkastning med mjølkeproduksjon

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Elektronisk registrering av sett hjort og slaktevekter

Elektronisk registrering av sett hjort og slaktevekter Elektronisk registrering av sett hjort og slaktevekter Det er no opna for elektronisk registrering av sett hjort og felte dyr med slaktevekter gjennom www.settogskutt.no (På smarttelefon: app frå Norges

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer