SPORTSMASTER U510 U510UPRIGHT BIKE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPORTSMASTER U510 U510UPRIGHT BIKE"

Transkript

1 BRUKERMANUAL SPORTSMASTER U510 U510UPRIGHT BIKE ADVARSEL Trening kan i spesielle tilfeller utgjøre en helserisiko. Konsulter derfor idrettsmedisinsk sakkyndig før du tar apparatet i bruk. Hvis du føler deg svimmel, får hodepine, smerter i brystet eller andre unormale symptomer, stans treningen umiddelbart. Montering og bruk skal være i h.t. instruksene i denne bruker- manualen for å unngå person- skader og skader på sykkelen. Hold andre (inkl. barn og husdyr) på avstand når sykkelen er i bruk. Sjekk at alle bolter og skruer er godt festet før hver treningsøkt. Følg alle sikkerhetsinstruksjoner som gis i denne brukermanualen. Pass på: Maksimal brukervekt for U500 er 181 kg Sykkelen kan avvike noe fra illustrasjonen. MADE IN TAIWAN

2 Version: II SIKKERHETSINFORMASJON ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlige skader, vennligst les følgende Sikkerhetsinformasjon før Studio U510 tas i bruk. 1. Les merkene med advarsler på sykkelen. 2. Les denne brukermanualen nøye og følg instruksjonene før sykkelen tas i bruk. Kontroller at sykkelen er satt sammen korrekt og at alle festepunkter er skrudd til. 3. Vi anbefaler at monteringen foretas av to personer; en holder og en skrur. 4. Pass på at barn og kjæledyr ikke oppholder seg I nærheten av sykkelen når det er i bruk. Barn må heller ikke tillates å bruke eller leke på sykkelen. 5. Det anbefales å bruke underlagsmatte under Studio U Plasser sykkelen på et fast og jevnt underlag. Den bør ikke stå på skjeve, ujevne gulv eller på flossetepper. 7. Kontroller om det er slitte eller løse deler på sykkelen før hver trening. 8. Stram til eventuelle løse deler før bruk. 9. Konsulter en idrettsmedisiner før du begynner å trene med mindre du allerede er i regelmessig trening og går til jevnlig helsekontroll. Hvis du føler deg svimmel eller får hodepine, brystsmerter eller andre unormale symptomer under trening, avslutt treningen umiddelbart og kontakt lege. 10. Følg rådene du får fra medisinsk/idrettsmedisinsk hold i forhold til oppbyggingen av ditt eget treningsprogram. 11. Velg alltid treningsform og belastning som passer din fysiske form. Kjenn dine begrensinger og ta hensyn til dem når du trener. 12. Bruk behagelig treningstøy som sitter godt uten løse deler som kan feste seg i sykkelen når du trener 13. Vi anbefaler at det brukes joggesko når sykkelen brukes. Sokker eller bar-bent anbefales ikke. 14. Hold begge føttene på pedalene mens du sykler. 15. Studio U510 skal ikke brukes av personer som veier over 180 kg. 16. Sykkelen skal kun brukes av en person om gangen. ADVARSEL: Før du starter et hvilket som helst treningsprogram er det sterkt anbefalt at du konsulterer din fastlege for å høre om du bør gjennomgå undersøkelser før du begynner å trene. Dette gjelder spesielt personer over 35 år, personer som aldri har trent regelmessig, gravide, samt personer som lider av alvorlige sykdommer eller har familiær historikk med slike. LES OG FØLG SIKKERHETSINSTRUKSENE SOM GIS HER FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR PERSONSKADER. 1

3 FØR DU STARTER Takk for at du valgte Studio U510. Vi er stolt over å levere kvalitetsapparater som dette, og håper at det vil gi mange timer kvalitetstrening for alle som bruker sykkelen. Det er bevist at regelmessig fysisk aktivitet for de aller fleste har en positiv effekt på fysisk og psykisk helse. Mange blir fanget av daglige gjøremål og tidspress slik at det blir liten tid til fysisk aktivitet. Studio U510 gjør det mulig å trene på en enkel, effektiv og tidsbesparende måte. Før du leser videre, studér illustrasjonen under og gjør deg kjent med de ulike delene. Les manualen nøye før du tar sykkelen i bruk. Konsoll Håndtak Sete Puls Sensor Flaske- Holder Justeringsspak Underarms-støtte Frontstamme Hovedenhet Bakre støtteben Transporthjul Pedal Høydenivå skrue VERKTØY SOM FØLGER MED TIL MONTERINGEN: T- PIPENØKKEL 17mm) PIPENØKKEL (13mm) FLATJERN (17mm) 2 UNBRACONØKKEL (5 mm) STJERNETREKKER (6mm)

4 DELELISTE SKRUER OG BOLTER Denne oversikten skal hjelpe deg til lettere å finne de riktige skruene og boltene i monteringsprosessen. Plassér skivene samt enden på boltene og skruene på sirklene nedenfor for å kontrollere korrekt diameter. Bruk skalaen til å kontrollere lengden på bolter og skruer.. MERK: Lengden på alle bolter og skruer unntatt de med flate hoder er målt fra under hode til enden av bolten/skruen. Bolter og skruer med flate hoder er målt fra toppen av hodet til enden av bolten eller skruer. Etter å ha pakket ut delene, åpne posen med monterings-settet og kontroller at du har fått alt som er listet opp under. Merk: Noen av disse kan allerede være montert på delene. HARDWARE KIT Part No. and Description Q TY 74 Lock Washer (M8) 4 76 Washer (8x38x2.0t) 4 85 Screw (M4x20mm) 4 87 Bolt (M5xp0.8x15mm) Bolt (M8xp1.25x65mm) Bolt (M10xp1.5x25mm) Bolt (M6xp1.0x12mm) 2 3

5 DELER TIL MONTERING Pakk ut delene som skal monteres og kontroller at alt er med og uten skader i hht oversikten under. Ikke kast emballasjen før sykkelen er ferdig montert. Verktøy og monteringssett med bolter etc er inkludert i pakken. Konsoll Konsolldeksel Håndtaksdeksel Underarmsstøtte Flaskeholder & foring Pedaler Høydenivå skruer Håndtak Deksel til frontstolpen Frontstamme Fremre og bakre støtteben Hovedenhet 4

6 MONTERINGSVEILEDNING Legg alle delene ut på et ryddet område. Ta av plast, papp og isopor og plasser dette i transportesken. Ikke kast emballasjen før all montering er ferdig. Les monteringsveiledningen trinn for trinn før du begynner selve monteringen. vi Illustrasjon 1 nivåskrue Støtteben Justeringsplate Nivåskrue(19) Illustrasjon 2 nivåskrue Støtteben STEP 1 Montering av Nivåskruer & Støtteben a. Fest 4stk Nivåskruer (19) på Fremre Støtteben (2) og Bakre Støtteben (3). b. Skru til Nivåskruen (19) så langt opp i Støttebenene (2, 3) at skru-linjen blir borte, som vist på Illustrasjon 1 oppe til høyre. c. For å stabilisere og gjøre monteringen av Støttebenene (2, 3) lettere, anbefales det å legge en isoporkloss under Hovedenheten. (1). Justeringsplate Skruelinje Nivåskrue (19) JUSTERING AV HØYDE- NIVÅSKRUE: Når sykkelen er plassert der den skal brukes, kontroller at den står stabilt uten å vippe. Står den ustabilt, juster på følgende måte: Skru Nivåskruen (19) opp et lite hakk slik at Justeringsplaten kan løsnes og skues ned. d. Fest Fremre Støtteben (2) til Hovedenheten (1) med 2stk Skiver (8x38x2.0t)(76), 2stk Låseskiver (M8)(74) og 2stk Bolter (M8Xp1.25x65mm)(99). e. Fest Bakre Støtteben (3) til Hovedenheten (1) med 2stk Skiver (8x38x2.0t)(76), 2stk Låseskiver (M8)(74) og 2stk Bolter (M8Xp1.25x65mm)(99). MERK: Hvis sykkelen står ustabilt, juster høydenivå skruene på støttebenene i hht forklaringen til høyre. Skru Nivåskruen opp/ned slik at sykkelen står stabilt. Skru Justeringsplaten opp mot Støttebenet igjen slik at Nivåskruen låses i posisjonen som får sykkelen til å stå stødig som vist i Illustrasjon 2. 5

7 MONTERINGSVEILEDNING MERK: Ikke skru ut Muttrene (109) under monteringen. STEP 2 Sammenkopling av kabler a. Kople sammen Midtre Hovedkabel (113) til Nedre Hovedkabel (114). Pass på at kablene ikke klemmes/skades. STEP 3 Montering av Frontstammen a. Referer til FIG. 1, sjekk at 2stk Låsemuttere (M10xp1.5)(109) sitter forhåndsmontert i fronten på Hovedenheten (1) (de er ikke skrudd til slik at festebraketten på Frontstammen kan tres ned mellom mutrene og hovedenheten). b. Tre Frontstammen (5) ned i Hovedenheten (1) og fest den med 2 stk Bolter (M10xp1.5x25mm)(101) med bruk av T-pipenøkkelen som vist. Deretter skrus de to forhånds monterte Låsemutrene (M10xp1.5)(109) godt til. STEP 4 Montering av Frontstammedekselet a. Fest Høyre deksel (39) og Venstre deksel (39) til Frontstammen (5) med 2 stk Bolter (M5xp0.8x15mm)(87) på hver side og Skrue (M4x20mm)(85) på venstre side. STEP 5 Kopling av Hovedkabel og Konsoll a. Kople sammen Øvre Hovedkabel (112) og Midtre Hovedkabel (113). Pass på at kablene ikke klemmes/skades. b. Kople sammen Øvre Puls-sensor kabel (118) og Midtre Puls-sensor kabel (119). Pass på at kablene ikke skades. c. Plasser Konsollet (31) på Frontstammen (5) og fest med 4stk Bolter (M5xp0.8x15mm)(87) som skrus inn fra baksiden. 6

8 MONTERINGSVEILEDNING STEP 6 Puls-sensor kabel a. Kople sammen Midtre Puls-sensor kabel (119) og Nedre Puls-sensor kabel (120). Pass på at kablene ikke skades. STEP 7 Montering av Håndtak, Konsolldeksel og Håndtaksdeksel MERK: Av hensyn til forsendelse er 4 stk Bolter (M8xp1.25x16mm)(95) og 4stk Låseskiver (M8)(74) forhåndsmontert på Frontstammen (5). a. Skru ut de 4 Boltene (M8xp1.25x16mm)(95) og de 4 Låseskivene(M8)(74) fra Frontstammen (5). b. Tre Håndtaket (6) inn i Frontstammen (se illustrasjonen over) og skru fast med de 4 Boltene (M8xp1.25x16mm)(95) og de 4 Låseskivene (M8)(74). c. Fest Konsolldekselet (33) til Konsollet (31) med 4stk Bolter (M5xp0.8x15mm)(87). d. Fest Øvre og Nedre Håndtaksdeksel (34) (35) til Frontstammen (5) med 3stk Skruer (M4x20mm)(85) og 2stk Bolter (M5xp0.8x15mm)(87). 7

9 MONTERINGSVEILEDNING STEP 8 Montering av Underarms-støttene a. Fest Underarmsstøttene (28) til Håndtaket (6) med 2 stk Bolter (M6xp1.0x12mm)(102). STEP 9 Drikkeflaskeholder og Pedaler MERK: Av hensyn til forsendelse er 2stk Bolter (M5xp0.8x25mm)(88) forhåndsmontert på Frontstammen (5). a. Fest Foringen (36) og Drikkeflaskeholderen (37) til Frontstammen (5) med 2 stk Bolter (M5xp0.8x25mm)(88). b. Skru inn Høyre Pedal (12) i klokkeretning inn i Høyre Krank (se illustrasjonen over). Stram godt til. Gjenta det samme på venstre siden, men her skal venstre Pedal skrus mot klokkeretningen. Stram godt til her også Siste trinn i monteringen er å sjekke at alle bolter og mutre er skrudd godt til. Etter at det er gjort er sykkelen klar til bruk. 8

10 BRUKSVEILEDNING HVORDAN JUSTERE VINKELEN PÅ KONSOLLET For å få ønsket vinkel på konsollet, bruk begge hender til å hold øvre og nedre del av konsollet (område A og B) og forsiktig skyve konsollet til riktig posisjon JUSTERING AV SETEHØYDEN MAN KAN JUSTERE SETEHØYDEN MENS MAN SITTER Mens man sitter med bena hvilende på pedalene, trekk opp Justeringsspaken (23) for å justere setehøyden. Press setet ned for å senke høyden eller stå på pedalene og la setet gli opp for å øke høyden. Når setet er i riktig posisjon, slipp Justeringsspaken (23) til du hører et «klikk. 23 HVORDAN FLYTTE PÅ SYKKELEN Løft opp sykkelen i bak-kant med med to hender og grep på Bakre støtteben. Trill sykkelen forsiktig til ønsket plassering Pass på at gulvet har jevn overflate når du triller sykkelen. 9

11 OVERSIKT OVER KONSOLLET OG BETJENINGSKNAPPENE Høytaler Høytaler Inngang MP3/CD spiller Utgang hodetelefon Mute knapp Konsollet og displayet på sykkelen kan avvike noe fra illustrasjonen. Konsollknapper: Betegnelse START PAUSE STOP UP DOWN BACK Funksjon/beskrivelse Trykk START for å starte treningen. Trykk PAUSE for å sette alle funksjoner i pause-status under treningen. Alle data i displayet vil gå i pause-status og fryses bortsett fra PULSE verdien Trykk STOP for å stoppe programmet du trener etter, alle data vil gå tilbake til utgangspunktet bortsett fra PULSE verdien Trykk UP for å øke motstanden under trening Trykk DOWN for å redusere motstanden under trening Trykk BACK tfor å gå tilbake til forrige side/bilde 10

12 KONSOLLINSTRUKS BETJENINGSKNAPPER Konsollets betjeningsknapper: H.R. Trend: Trykk H.R. Trend for å se pulsgrafen din. Grafen blir automatisk oppdatert hvert minutt hvis brukerens puls registreres av konsollet. MERK: Pass på å hold begge hendene over pulssensorene på håndtakene eller bruk pulsbelte (best) for at pulsen skal registreres og grafen komme frem. Trykk H.R. Trend en gang til for å returnere til treningsprogrammet. STATISTICS: Trykk STATISTICS for å se treningsverdiene dine. MERK: Knappen kan trykkes når som helst under treningen for å se denne treningsinformasjonen. KONSOLLINSTRUKS KONSOLLFUNKSJONER Konsollfunksjoner: PULSE: Bruk pulsbelte eller hold begge hender på Pulse Sensorene som er på styret. Pulsen vil vises i displayet få sekunder etter at kommer opp. Pulsregistrering fra pulsbelte er normal en sikrere og mer presis måte å registrere puls på Hvis hendene ikke plasseres riktig over hånspuls-sensorene eller er tørre og det derfor ikke registreres puls på noen sekunder, vil konsollet skru av pulsregistreringen. Plasser henda på nytt på Håndpuls-sensorene, og pulsen vil på nytt leses og vises. WATT: Vises i området: 0 ~ 999 Watt. 11

13 CONSOLE INSTRUCTIONS CONSOLE FUNCTION LEVEL: Viser: 1 ~ 16 motstandsnivåer. SPEED: Viser hastighet i området: 0.0~99.9 km/h. TIME: Teller opp: Hvis det ikke er satt tid for økten, vil TIME telle opp fra 0:00 til maksimalt 99:59 minutter. Teller ned: Hvis tid defineres (5:00 TIL 99:00; med 1 MINUTS ØKNING PER TRYKK), vil konsollet telle ned fra den valgte tiden til 0:00. DISTANCE: Viser distanse i området: 0.0~99.9 km/h. RPM: Viser tråkk per minutt i området: 0~255. CALORIES: Viser kaloribruk i området: 0~9999. METS: Definisjon: MET eller metabolic equivalent er et begrep som ofte brukes for å anslå eller angi en gjennomsnittpersons metabolske nivå rate, og er mengden oksygen en gjennomsnittsperson som sitter bruker. En MET er den energien eller oksygeneten det koster å sitte stille et minutt 1 MET= 3.5ml/kg/min (kroppen bruker 3.5 milliliters oksygen hvert minutt per kilo kroppsvekt), er energien (oksygen) kroppen bruker når man sitter stille og fks leser en bok. Desto hardere kroppen arbeider (trener), desto mer oksygen forbrukes og da blir MET tallet høyere. Hvis du trener på nivå 7 METS, betyr det at du trener ca 7 ganger hardere enn du ville gjort ved å sitte stille og du forbruker ca 7 ganger oksygenet du ville brukt ved å sitte stille.. Aktivitet som brenner 3 til 6 METs ansees som moderat intensitet / fysisk aktivitet. Aktivitet som brenner > 6 METs ansees høy intensitet / fysisk aktivitet. 12

14 Betjening Power ON: Tråkk med frekvens over 25rpm for å få strøm til konsollet. Konsole vil nå vise stand-by skjermen slik: Power Off: Konsollet vil automatisk skru seg av etter 60 sekunderds inaktivitet. MERK: Konsollet vil skru seg av når som helst hvis de oppladbare batteriene går tomme. Hvis man sykler med mer enn 35rpm (tråkk/minutt), vil batteriene lades opp. Startbilde: Stand-by bildet vises i 3 sekunder, deretter skifter skjermen til Startbildet: Startbildet I Startbildet er det 3 hovedvalg mht å komme i gang 1. Quick Start: Starter økten direkte i Maunelt Program uten noen definerte verdier. Tid teller opp. 2. Profile: inkluderer Basis profil og Avansert (Advanced) profil. 3. Heart Rate Control (60%, 65%, 70%, 75%, 80% og 85%) 13

15 BETJENING QUICK START Quick Start: 1. Trykk Quick Start på Startbildet. Etter at Quick Start er valgt, følgende nedtelling vil vises. Nedtelling vises hver gang man går inn i en av Hovedsidene. 2. Gå inn på Hovedsiden slik: Trykk H.R. Trend for å se puls-diagram under treningen. Trykk BACK for å gå tilbake til forrige side Trykk STOP for å stoppe programmet du trener etter. Alle data vil gå tilbake til utgangspunktet unntatt PULSE verdien Trykk PAUSE for å stoppe alle funksjoner midlertidig under treningen. Alle date på skjermen vil stoppe opp unntatt PULSE verdien Trykk STATISTICS for å se dine gjennomsnittlige treningsverdier Trykk UP for å øke motstands nivået under treningen Trykk DOWN for å redusere motstandsnivået under treningen Trykk START for å starte treningen 14

16 BETJENING PROFIL Profil: 1. Trykk Profile på Startsiden. 2. Gå til siden for valg av Profil. Main Profile Selecting Her er det 2 treningsprofiler å velge mellom:. Basic Profile: 6 ulike treningsprogram er tilgjengelige. Advanced Profile: også her kan man velge mellom 6 ulike treningsprogram. 15

17 BETJENING BASIC PROFILE A Basic Profile betjening: 1. Trykk Basic Profile. 2. Velg blant seks ulike treningsprogram: Valgmulighetene er Manual, Fitness, Random, Rolling, Fat Burn, Ascent, i alt 6 program med hver sin profil. Trykk den programprofilen du ønsker å trene etter. MERK: I Random profilen vil treningsforløpet variere fra gang til gang Trykk BACK for å gå tilbake til forrige side. Trykk NEXT for å gå videre til innlegging av Vektinformasjon. Trykk QUICK START for å starte treningen med en gang uten å definere flere verdier.. 3. Her skal du legge inn brukervekt-informasjon. Det kan legges inn vekt i området: 30 ~ 181 kgs. MERK: Displayet kan kun vise 30~181kgs Trykk BACK for å gå tilbake til forrige side. Trykk QUICK START for å starte treningen med en gang uten å definere flere verdier Trykk NEXT for å gå videre og legge inn ønsket TID (TIME). 16

18 BETJENING BASIC PROFILE 4. Nå kan ønsket lengde på treningsøkten defineres; vises i området: 5:00 ~ 99:00. MERK: Display kan kun vise 5:00 ~ 99:00 Trykk BACK for å gå tilbake til forrige side. Trykk NEXT for å starte treningen Eller trykk QUICK START for å starte treningen. B Under trening kan du også se pulsutvikling og gjennomsnittsverdier fortløpende: H.R. Trend: Trykk H.R. Trend for å se pulsgrafen din. Grafen blir automatisk oppdatert hvert minutt hvis brukerens puls registreres av konsollet. MERK: Pass på å hold begge hendene over pulssensorene på håndtakene eller bruk pulsbelte (best) for at pulsen skal registreres og grafen komme frem. Trykk H.R. Trend en gang til for å returnere til treningsprogrammet.. STATISTICS: Trykk STATISTICS for å se treningsverdiene dine. MERK: Knappen kan trykkes når som helst under treningen for å se denne treningsinformasjonen. 17

19 BETJENING ADVANCED PROFILE A Advanced Profile Instruksjon: 1. Trykk Advanced Profile. 2. Her kan du velge ulike programprofiler. Valgmulighetene inkluderer Constant Power (jevn kraft), Iron Man (stor variasjon), Mountain, Weight Lose, Interval, Valley, i alt 6 profiler vist nedenfor. Trykk ønsket program. Constant Power: Program med Watt Kontroll; Watts vises i området: 30 ~350 watt Før oppstart av CONSTANT POWER PROGRAM, les om forskjellen mellom CONSTANT POWER (kontsant kraft) og CONSTANT RESISTANCE (konstant motstand) funksjon: Level Control (Konstant Motstand) i de fleste Watt Control (Konstant Kraft) i Constant Power program treningsprogram Her avhenger motstanden av tråkkfrekvensen (tråkk/minutt, kalt RPM) RPM RESISTANCE -- Motstanden endrer seg ikke selv om tråkkfrekvensen (RPM) økes eller reduseres i Level Control Modus under treningen. Dvs at uansett hvor fort du tråkker vil motstanden være uendret. RPM RESISTANCE ; RPM RESISTANCE For å opprettholde konstant kraftbruk (målt i Watt) (watt-målet setter du selv før økten), vil computeren registrere brukerens tråkkfrekvens/rpm. Hvis RPMs (tråkk/minutt) øker, vil Motstanden reduseres (blir lettere.) Motsatt, Motstanden øker (tyngre motstand) når tråkkfrekvensen (RPM verdien) reduseres ved at man tråkker saktere 18

20 BETJENING ADVANCED PROFILE 3. Nå er du i Weight bildet og skal legge inn brukervekt; vekt vises i området: 30 ~ 181 kg. MERK: Vekt vises I området 30~181kg Trykk QUICK START for å Trykk BACK for å gå tilbake et steg starte uten mer innlegging av data/programmering Trykk NEXT for å gå til TIME, dvs definering av treningstid 4. Nå kan ønsket lengde på treningsøkten defineres; vises i området: 5:00 ~ 99:00 MERK: Tiden vises i området 5:00 ~ 99:00 minutter Trykk BACK for å gå tilbake et steg Trykk NEXT for å starte Eller trykk QUICK START for å starte programmet immediately. B Under trening kan du også se pulsutvikling og gjennomsnittsverdier fortløpende: H.R. Trend: Trykk H.R. Trend for å se pulsgrafen din. Pulsen registreres og lagres automatisk hvert 60 sekund hvis konsollet mottar pulssignaler. MERK: Pass på å hold begge hendene over pulssensorene på håndtakene eller bruk pulsbelte (best) for at pulsen skal registreres og grafen komme frem. Trykk H.R. Trend en gang til for å returnere til treningsprogrammet. 19

21 STATISTICS: Trykk STATISTICS for å se treningsverdiene dine. MERK: Knappen kan trykkes når som helst under treningen for å se denne treningsinformasjonen BETJENING HEART RATE CONTROL PROFILE A Heart Rate Control Instruksjon: 1. Trykk Heart Rate Control i åpningsbildet. 2. Nå er du i Weight bildet og skal legge inn brukervekt; brukervekt vises i området: 30 ~ 181 kg. MERK: Vekten vises i området 30~181kgs Trykk BACK for å gå tilbake et steg. Trykk QUICK START for å starte uten mer innlegging av data/programmering. Trykk NEXT for å gå videre til TIME og legge inn ønsket treningstid 20

22 BETJENING HEART RATE CONTROL PROFILE 3. Nå kan ønsket lengde på treningsøkten defineres; vises i området: 5:00 ~ 99:00 MERK: Tiden vises i området 5:00 ~ 99:00 minutter Trykk BACK for å gå tilbake et steg Trykk NEXT for å legge inn alder. Eller trykk QUICK START for å starte uten mer innlegging av data/programmering 4. I Set Your Age bildet skal brukers alder legges inn. Alder vises I området: 5 ~ 99 år. MERK: Alder vises i området 5 ~ 99 år. Likevel: selv om displayet gjør det mulig å legge inn alder helt ned til 5 år anbefales ikke at sykkelen brukes av barn! Trykk BACK for å gå tilbake et steg 5. På Gender siden kan du angi brukers kjønn. Trykk NEXT for å angi brukers kjønn Eller trykk QUICK START for å starte uten mer innlegging av data/programmering Trykk BACK for å gå tilbake et steg Trykk QUICK START for å starte uten mer innlegging av data/programmering Trykk NEXT for å definere pulsmål. 21

23 BETJENING HEART RATE CONTROL PROFILE 6. Velg pulsnivået du vil styre treningen etter. (60%, 65%, 70%, 75%, 80% eller 85% av maks. pulsen din). MERK for H.R.C. Programmene: 60%, 65%, 70%, 75%, 80% og 85% av maksimalpuls fremkommer av en formel for teoretisk maksimalpuls. For enkelte vil den reelle maksimalpulsen avvike den teoretiske. Kjenner du maksimalpulsen, korriger aldersverdien du legger inn: Formel for Menn: % av (220 din alder) Legg inn en alder som gjør at (220-alder) gir makspulsen din Formel for Kvinner: % av (225 din alder) Legg inn en alder som gjør at (225-alder) gir makspulsen din Trykk BACK for å gå tilbake til forrige side. Trykk NEXT for å starte treningen Eller trykk QUICK START for å starte treningen B Under trening kan du også se pulsutvikling og gjennomsnittsverdier fortløpende: H.R. Trend: Trykk H.R. Trend for å se pulsdiagrammet ditt. Pulsutviklingen oppdateres hvert minutt hvis konsollet registrerer brukerens pulssignaler. MERK: Bruk pulsbelte eller plasser hendene på pulssensorene på håndtaket for å få pulsen registrert. Pulsbelte er det mest stabile av de to. Trykk H.R. Trend en gang til for å gå tilbake til treningsprogrammet. STATISTICS: Trykk STATISTICS for å se de gjennomsnittlige tren ingsverdiene dine. MERK: Dette kan man gjøre når som helst i løpet av treningsøkten. Trykk Back for å gå tilbake til treningsprogrammet. 22

24 Retningslinjer for kondisjonstrening Hvordan du begynner din treningsøkt/treningsprogram vil avhenge av din fysiske form. Dersom du har vært en lengre periode uten regelmessig fysisk aktivitet anbefaler vi at du starter med relativt korte økter. Du kan deretter øke i tid og intensitet ette hvert som kondisjonsnivået øker. I starten vil du kanskje kun orke korte økter med moderat/høy puls. Men etter seks til åtte uker vil du merke en forbedring i ditt kondisjonsnivå. Vær allikevel oppmerksom på at denne progresjonen er individuell. Det kan dermed både ta noe lenger eller kortere tid enn de anslåtte seks til åtte uker før du merker at kondisjonene har blitt bedre. Disse tingene er viktig å huske på for å få optimalt utbytte av alle treningsøkter: Bruk en kvalifisert rådgiver for å få personlig oppfølging ift trening og kosthold Begynn treningen rolig, med realistiske mål satt i samarbeid med en kvalifisert fagperson. Bruk pulsmåling til å trene med ønsket motstand. Treningsintensitet For å optimalisere treningen er det viktig at treningen foregår med riktig intensitet. Finn din makspuls og pulsområdet du får best treningsutbytte av ved å se på tabellen under. NB! Merk at dette kun er en indikasjon på maksimal hjertefrekvens og pulssoner, og at det kan være individuelle avvik. For øking av kondisjon er det gunstig å trene med en hjertefrekvens på 55 % til 90 % av din maksimale hjertefrekvens. Dersom du har trent lite kondisjon tidligere Age Target Heart Rate Zone Average Max. Heart anbefaler vi at du i starten trener de fleste (55% ~ 90% of Max. Rate 100% øktene med hjertefrekvens i laveste del av Heart Rate) skalaen. Deretter kan du øke til å ha flere og beats per minute 200 beats per minute lengre økter med hjertefrekvens i midtre eller beats per minute 195 beats per minute høyeste del av sonen beats per minute 190 beats per minute beats per minute 185 beats per minute For å måle beats per minute 180 beats per minute hjertefrekvens beats per minute 175 beats per minute manuelt, legg to beats per minute 170 beats per minute finger på pulsåren på håndleddet eller beats per minute 165 beats per minute på halsen. Hold deg beats per minute 160 beats per minute i bevegelse mens du foretar målingen. Tell slag beats per minute 155 beats per minute i ti sekunder. Deretter ganges dette antallet beats per minute 150 beats per minute med seks, så har du din hjertefrekvens på det gitte tidspunktet. Alternativt kan du bruke et pulsklokke med tilhørende belte som vil kunne gi deg fortløpende informasjon om ditt pulsnivå. Sportsmaster har også belter som kommuniserer direkte med computerne på kondisjonsapparatene. 23

25 OPPVARMING OG NEDTRAPPING Oppvarming Hensikten med oppvarming er å forberede kroppen på trening og derved minimere risikoen for skader. Varm opp minst 5 minutter før tøying eller aerobic trening. Velg aktivitet som øker hjertefrekvensen og varmer opp muskulaturen som skal trenes. Oppvarming kan fks være hurtig gange, jogging, hoppe tau eller løpe på stedet. Tøying Forsiktig tøying mens muskulaturen er varm etter grundig oppvarming samt etter styrke og aerobic trening er viktig. Muskulatur som har blitt varm er ikke så utsatt for skader som kald muskulatur. Tøy forsiktig med jevn bevegelse uten rykk og hold posisjonen i 15 til 30 sekunder. NB Brå bevegelse må unngås! Øvelser med tøyning av benas bakside ved å presse overkroppen fremover er en øvelse som mange kjenner til. Den utføres gjerne fra sittende posisjon eller stående med delte ben. NB Slik tøyning skal kun utføres med strak kors-rygg og over et ben av gangen. Dette for å unngå at den sterke benmuskulaturen skal holde igjen så mye at det er ryggen som får den største belastningen. Forsiden av lårmuskulaturen kan enkelt tøyes ved å stå på et ben og det andre bøyd i kneleddet. Støtt deg med en hånd, ta tak i ankelen på det bøyde benet med den andre hånden og trekk den forsiktig bak og opp samtidig som hoften føres frem Nedtrapping Hensikten med nedtrapping er å få kroppen til å kvitte seg med slaggstoffene som danner seg under treningen og komme tilbake i hvile-status slik at den kan begynne å bygge seg opp igjen minutters bevegelse i lavt/moderat tempo etterfulgt av enkel uttøyning bør gjennomføres etter hver treningsøkt.. 24

26 DELE LISTE (engelske navn er behold for å gjøre bestilling av deler enklere) NO. Item Name Q'ty 1 Main Frame 1 2 Front Stabilizer 1 3 Rear Stabilizer 1 4 Seat Post 1 5 Upright Post 1 6 Handlebar 1 7 Left Cover 1 8 Right Cover 1 9 Upper Chain Cover 1 10 Crank Cover 2 11 Left Pedal 1 12 Right Pedal 1 13 Belt (762J8) 1 14 Belt (1092J8) 1 15 Pulley (235) 1 16 Magnet 1 17 Pulley (120) 1 18 EndCaps 4 19 Leveler 4 20 Transportation Wheels 2 21 Seat 1 22 Seat Lower Case 1 23 Adjustment Bar 1 24 Slider 1 25 Seat Post Sleeve 1 26 Upper Foam Grip 2 27 Foam Grip 2 28 Hand Wrist Pad 2 29 Pulse Sensor Top Housing 2 30 Pulse Sensor Bottom Housing 2 31 Console 1 32 Battery Door 1 33 Console Bracket 1 34 Upper Handlebar Decoration Cover 1 NO. Item Name Q'ty 35 Lower Handlebar Decoration Cover 1 36 Accessory Tray Support Pad 1 37 Accessory Tray 1 38 Left Upright Post Sleeve 1 39 Right Upright Post Sleeve 1 40 Front Aluminum Upright Cover 1 41 Rear Aluminum Upright Cover 1 42 Air Pressure Bar 1 43 Seat Adjustment Lever 1 44 Fixed Stand 1 45 Spacer 1 46 Cable 1 47 Cable Spring 1 48 Roller Axle 1 49 Stand Spring 1 50 Spacer Stand 1 51 Arc Washer 1 52 Resistor 1 53 Controller 1 54 Right Mounting Plate 1 55 Left Mounting Plate 1 56 Generator 1 57 Adaptor Bracket 1 58 One Way Pulley (51) 1 59 One Way Bearing(2520) 1 60 Axle 1 61 Crank Shaft 1 62 Left Crank 1 63 Right Crank 1 64 Idler Arm 1 65 Axle Connection Cap 1 66 Idler Wheel Spacer 1 25

27 67 Idler Spring 1 68 Bearing (6004) 8 DELELISTE (engelske navn er behold for å gjøre bestilling av deler enklere) NO. Item Name Q'ty NO. Item Name Q'ty 69 Square Key (6x6x15mm) 1 99 Bolt (M8 p mm) 4 70 E-Ring Bolt (M8 p mm) 4 71 C-Ring Bolt (M10 p1.5 25mm) 2 72 Eye Bolt Bolt (M6 p1.0 12mm) 4 73 Tension Bracket Bolt (L=35mm) 2 74 Lock Washer (M8) Nut (M6 p1.0) 3 75 Washer ( t) Nut (M8 p1.25) 3 76 Washer ( t) Nylon Nut (M6 p1.0) 2 77 Washer ( t) Thin Nylon Nut (M8 p1.25) 8 78 Washer ( t) Nylon Nut (M8 p1.25) 6 79 Washer ( t) Nylon Nut (M10 p1.5) 4 80 Washer ( t) Flange Nut (M10 p1.25) 1 82 Washer ( t) Nut (M10 p1.25) 1 83 Screw (M3 10mm) Upper Connection Wire 1 84 Screw (M3 25mm) Middle Connection Wire 1 85 Screw (M4 20mm) Lower Connection Wire 1 86 Screw (M5 18mm) Controller Connection Wire 1 87 Bolt (M5 p0.8 15mm) Sensor Connection Wire 1 88 Bolt (M5 p0.8 30mm) Sensor Wire & Stand 1 89 Bolt (M5 p0.8 75mm) Upper Pulse Sensor Wire 1 90 Bolt (M6 p1.0 10mm) Middle Pulse Sensor Wire 1 91 Bolt (M6 p1.0 20mm) Lower Pulse Sensor Wire 2 92 Bolt (M8 p mm) Generator Connection Wire 2 93 Bolt (M10 p1.5 30mm) TFT Battery Connection Wire 1 94 Bolt (M8 p mm) TFT Battery 1 95 Bolt (M8 p mm) TFT Battery Bracket 2 96 Bolt (M10 p1.5 45mm) Spacer (4.6mm) 1 97 Bolt (M8 p mm) Spacer (36mm) 1 98 Bolt (M8 p mm) 1 1

28 SPLITT-TEGNING SOM VISER ALLE DELER MED NUMMER: 27

Brukermanual. Studio U400 ADVARSEL

Brukermanual. Studio U400 ADVARSEL Brukermanual Studio U400 ADVARSEL Trening kan i spesielle tilfeller utgjøre en helserisiko. Konsulter derfor idrettsmedisinsk sakkyndig før du tar apparatet i bruk. Hvis du føler deg svimmel, får hodepine,

Detaljer

SPORTSMASTER STUDIO T650LED BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER STUDIO T650LED BRUKERMANUAL SPORTSMASTER STUDIO T650LED BRUKERMANUAL Innhold 1. Oversiktsillustrasjon 2 2. Sikkerhetsinstruksjon 3 2.1. Strømkrav 4 2.2. Smøring av mølla 4 2.3. Påføring av Silikon 6 2.4. Horisontal justering av mølla

Detaljer

CROSS TRAINER 400. Gresv.no. 107837 KH-704 2005-06, Vers. 1

CROSS TRAINER 400. Gresv.no. 107837 KH-704 2005-06, Vers. 1 CROSS TRAINER 400 Gresv.no. 107837 KH-704 2005-06, Vers. 1 Sikkerhetsinstrukser: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke

Detaljer

BRUKERMANUAL for 650 Magnetic

BRUKERMANUAL for 650 Magnetic BRUKERMANUAL for 650 Magnetic INNHOLD Forholdsregler 2 Sjekkliste 3 Smådeler 4 Deleliste 5 Oversiktsdiagram 7 Montering 9 Computer 15 Treningsinstruksjoner 23 FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom alle instruksjonene

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING Modell nr. PETL40907.0 Serienr. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Serienummermerke MERK: Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen

Detaljer

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Drift og justeringer 13

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Drift og justeringer 13 INNHOLD Plassering av varselsmerker 2 Viktige forholdsregler 3 Før du begynner 5 Montering 6 Drift og justeringer 13 Flytting og folding av tredemøllen 22 Feilsøk 23 Retningslinjer 26 Deleliste 37 Oversiktsdiagram

Detaljer

MOTORISERT TREDEMØLLE LA-1790A

MOTORISERT TREDEMØLLE LA-1790A MOTORISERT TREDEMØLLE LA-1790A MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Viktig informasjon a) Dette produktet anbefales for maksimal brukervekt på 120 kg. b) Foreldre bør være oppmerksomme på barnas naturlige lekeinstinkt.

Detaljer

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning Tredemølle LA-1537 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les og forstå sikkerhetsanvisningene før bruk. Advarsel! For å unngå brann, elektrisk støt, brannskader eller skade på person, må du lese

Detaljer

SPORTSMASTER CLUB T400 BRUKERMANUAL. Nitro PDF Trial. www.nitropdf.com

SPORTSMASTER CLUB T400 BRUKERMANUAL. Nitro PDF Trial. www.nitropdf.com SPORTSMASTER CLUB T400 BRUKERMANUAL.nitropdf.com 1. OVERSIKTSILLUSTRASJON.nitropdf.com 1 2. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Når man bruker ethvert elektrisk apparat, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges,

Detaljer

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

VIKTIGE FORHOLDSREGLER 425 Runner 0 INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 3 MONTERING 4 FOLDING 7 STIGNING 8 JORDING 9 COMPUTER 10 OPPSTART 14 FORSLAG TIL TØYING 15 VEDLIKEHOLD 16 JUSTERING AV MOTORBELTE 17 JUSTERING AV LØPEBÅND 18

Detaljer

INFINITY 1.5 BRUKERHÅNDBOK FOR TREDEMØLLE

INFINITY 1.5 BRUKERHÅNDBOK FOR TREDEMØLLE INFINITY 1.5 BRUKERHÅNDBOK FOR TREDEMØLLE Kjære kunde! Vi er glade for at du har valgt Casall treningsutstyr. Dette kvalitetsproduktet er utviklet for hjemmebruk, og er testet og sertifisert i henhold

Detaljer

INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER FØR DU BEGYNNER MONTERING HVORDAN BRUKE APPARATET VEDLIKEHOLD & FEILSØK GUIDELINES DELELISTE OVERSIKTSDIAGRAM

INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER FØR DU BEGYNNER MONTERING HVORDAN BRUKE APPARATET VEDLIKEHOLD & FEILSØK GUIDELINES DELELISTE OVERSIKTSDIAGRAM BRUKERMANUAL INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER FØR DU BEGYNNER MONTERING HVORDAN BRUKE APPARATET VEDLIKEHOLD & FEILSØK GUIDELINES DELELISTE OVERSIKTSDIAGRAM VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL: For å redusere

Detaljer

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER INNHOLD Plassering av varselsmerker 2 Viktige forholdsregler 3 Før du begynner 4 Smådeler 5 Montering 6 Drift 13 Vedlikehold og feilsøk 26 Retningslinjer 28 Deleliste 29 Oversiktsdiagram 31 Service 32

Detaljer

Z8 Run løpebånd (RE1M-11700)

Z8 Run løpebånd (RE1M-11700) Z8 Run løpebånd (RE1M-11700) Bruksanvisning RE1M-11700 Kjære kunde, Takk for at du har valgt vår Reebok tredemølle. Dette kvalitetsproduktet er fremstilt for bruk hjemme hos deg og er blitt testet og sertifisert

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for 405 STRIDER

BRUKERVEILEDNING for 405 STRIDER BRUKERVEILEDNING for 405 STRIDER Innhold Viktige forholdsregler 2-3 Montering 3-5 Folding 6-7 Jording 8 Drift 9-13 Oppstart 14 Sikkerhetsøvelser 15 Oppvarming 16 Vedlikehold 17 Justering av løpebånd 18

Detaljer

Norsk brukerveildning

Norsk brukerveildning Med universalport for ipod Model Nr. NETL16807.0 Serie nr. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Norsk brukerveildning Serienummermerke Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne

Detaljer

Tredemølle LA-1446A. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1446A. Bruksanvisning Tredemølle LA-1446A Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Ditt nye treningsapparat er produsert med tanke på høyest mulig sikkerhetskrav. Det kreves imidlertid alltid forsiktighet når man bruker

Detaljer

450 elliptical. Brukermanual

450 elliptical. Brukermanual 450 elliptical Brukermanual Sikkerhetsinstruks Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig å sjekke apparatet regelmessig for skader og slitasje. Dersom du tillater en annen person å benytte seg av apparatet,

Detaljer

Abilica Trex 12 Art. no. 513 120

Abilica Trex 12 Art. no. 513 120 Abilica Trex 12 Art. no. 513 120 Model JBM-5255 INNHOLD / INNEHÅLL / CONTENTS 3 Deletegning / Sprängskiss / Parts drawing 5 Deleliste / Dellista / Parts List 8 Montering / Assembly 10 Viktig informasjon

Detaljer

FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE

FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE INNLEDNING INNLEDNING GRATULERER og TAKK for at du kjøpte denne Casall-tredemøllen! Enten målet ditt er å vinne løp eller bare få en rikere og sunnere livsstil, kan

Detaljer

Display symbols S625X LÖPEMONITOR S725X SYKKELMONITOR NOR BRUKERVEILEDNING. Produsert av: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Finland

Display symbols S625X LÖPEMONITOR S725X SYKKELMONITOR NOR BRUKERVEILEDNING. Produsert av: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Finland Display symbols Produsert av: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Finland Tlf.nr. +358-8-520 2100 Faks +358-8-520 2300 www.polar.fi Indikerer en pågående pulsmåling, og blinker i takt med

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 Innhold Velkommen 4 Nytt 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Ha på seg klokken... 7 Rengjøre klokken... 8 Pulsmåleren...

Detaljer

Abilica Premium 9500 Art. no. 513 950

Abilica Premium 9500 Art. no. 513 950 Abilica Premium 9500 Art. no. 513 950 Model IMT-8500 INNHOLD / INNEHÅLL / CONTENTS 3 Deletegning / Sprängskiss / Parts drawing 5 Deleliste / Dellista / Parts List 8 Montering / Assembly 10 Viktig informasjon

Detaljer

EXERFIT VIBRO 100 MONTERINGSANVISNING OG BRUKERVEILEDNING. QF-2008 2006/2007, Version 1

EXERFIT VIBRO 100 MONTERINGSANVISNING OG BRUKERVEILEDNING. QF-2008 2006/2007, Version 1 EXERFIT VIBRO 100 MONTERINGSANVISNING OG BRUKERVEILEDNING QF-2008 2006/2007, Version 1 FORHÅNDSREGLER OG SIKKERHET Les alle forhåndsregler og instruksjoner før du tar apparatet i bruk. Dette er et hjemmetreningsapparat

Detaljer

Tredemølle Bruksanvisning

Tredemølle Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Tredemølle Bruksanvisning Advarsel: - Hold alltid i styret for å holde balansen og forhindre fall når du går i raskt tempo. - Så på sidene når du starter maskinen. - Juster

Detaljer

Polar F11. Brukerveiledning

Polar F11. Brukerveiledning Polar F11 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. SLIK KOMMER DU I GANG... 3 Bli kjent med Polar F11... 3 Angi grunnleggende innstillinger... 4 Oppfølging... 22 Filer... 23 Dataoverføring... 27 2. FØR

Detaljer

BRUKERMANUAL for. Corestepper BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. Corestepper BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for Corestepper BUILT FOR HEALTH Pakningsinnhold Exerfit Corestepper Dimensjoner: Lengde: 52 cm, Bredde: 32 cm, Høyde: 31 cm Vekt: 8,5 kg Computer Brukerveiledning Riktig bruk av produktet

Detaljer

Polar CS600 Brukerhåndbok

Polar CS600 Brukerhåndbok Polar CS600 Brukerhåndbok Innhold 1. INNLEDNING... 5 2. DELER AV SYKKELCOMPUTEREN... 5 3. SLIK KOMMER DU I GANG... 6 Slik måler du hjulstørrelsen... 6 Grunninnstillinger... 7 Menystruktur... 8 4. FORBEREDE

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide Innhold Velkommen 3 Komme i gang 4 Klokken din 5 Bruke bordholderen... 5 Bruke sykkelholderen... 6 Klokkestatus... 7 Aktiviteter 9 Om aktiviteter... 9 Starte

Detaljer

Innholdsfortegnelse NORSK

Innholdsfortegnelse NORSK Innholdsfortegnelse 1. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT60... 4 Start med grunninnstillingene... 5 Knappene og menystrukturen på klokken... 6 Symboler på Displayet... 7 2. FØR TRENINGEN... 8 Aktiver

Detaljer