MØTEINNKALLING. MØTESTED: Kommunestyresalen, Herøy kommune Start: Kl Kl Middag og overnatting på Seløy Kystferie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. MØTESTED: Kommunestyresalen, Herøy kommune Start: Kl. 11.00 Kl.20.00 Middag og overnatting på Seløy Kystferie"

Transkript

1 Sama rbe id e r vå r s ty rke MØTEINNKALLING MØTETIDSPUNKT: Torsdag den 1.november 2012 MØTESTED: Kommunestyresalen, Herøy kommune Start: Kl Kl Middag og overnatting på Seløy Kystferie DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR Påmeldt TIL STADES Per Pedersen Medl. Olav Terje Hoff leder X Anne S Sand Mathisen Medl. Bård Anders Langø Nestleder Magnar Johnsen Medl Arnt Frode Jensen Medl X Jann Arne Løvdahl Rådmann Roy Skogsholm X Børge Toft Runar Kristiansen X Magne Pettersen Svenn Leif Einvik Tore Westin X Jon-Egil Johansen Opposisjonsledere Sten Rino Bonsaksen avbud Oddrunn S. Dalheim Bjørn Larsen X Hege Antonsen Ken Anfinsen May-Anne Brand Fylkesp. Richard Dagsvik fylkesp. Øyvind Toft fylkesp. Helene Henriksen Sak 73/12 Peter Walseth Sak 73/12 John Tonheim Sak 72/12 Knut Petter Torgersen MoN X Sissel Hesjedal Adm. X SAKLISTE: 70/12 Godkjenning av innkalling og sakliste. 68/12 Uttalelse forslag endring rutetabell hurtigruten. 69/12 Vedr. flytting av rådgiver Markedskontakt Sør regional samferdselstilling til Bodø 71/12 Referatsaker 72/12 Orientering - Kompetanse og system for kvalitetsstyring og egenkontroll til kommunal sektor. 73/12 Barne- og ungdomsråd i kommunene 74/12 Reduksjon i antall ting stoler. 75/12 Høring-Regional plan for internasjonalisering 76/12 Helgeland Regionråd strategidokument (Blir ettersendt) 77/12 Helgeland Regionråd- regionalt næringsfond/partnerskap Utkast til handlingsplan

2 78/12 Transportplan Nordland- videre arbeid med transportplan Helgeland 79/12 Helgeland Regionråd - Logo 80/12 Møteplan første halvår /12 Utvikling av Mosjøen fengsel (Blir ettersendt) 82/12 Orientering Arena for næringsutvikling. 83/12 Felles deltakelse på «European Seafood Exposition 2013» 84/12 Høringsuttalelse på programmet for KU Aasta Hansteen (Blir ettersendt) 85/12 Eventuelt. Sandnessjøen den 16.oktober 2012 Med vennlig hilsen Olav Terje Hoff Styreleder «sign» Sissel Hesjedal Daglegleder Samarbeid er vår sty rk e 2

3 Til Alstahaug kommune 8805 SANDNESSJØEN Sandnessjøen den 9.oktober 2012 BEHANDLET AV MØTESTED/-DATO SAK NR SAKBEHANDLER Administrativt i 5.oktober Styresak 68/12 She Helgeland Regionråd Helgeland Regionråd slutter seg til uttalen fra Alstahaug Næringsforening, datert 2.oktober UTTALELSE FORSLAG ENDRING RUTETABELL HURTIGRUTEN Viser til fylkets brev av d.å. vedrørende forslag til justering av rutetabell hurtigruten. 1. Hurtigrutens initiativ Alstahaug Næringsforening vurderer Hurtigrutens initiativ til å delta i utviklingen av nye landbaserte reiselivstilbud på Helgeland, basert på lokalt eierskap og drift, som svært positivt. Helgelandsregionen vurderes i reiselivssammenheng å ha et stort potensiale, og vurderes å være i en tidlig fase i denne utviklingen. Et samarbeide med Hurtigruten setter vil kunne skape en vinn vinn situasjon. 2. Forslag til ny rutetabell Det registreres at Hurtigruten foreslår å redusere liggetiden med en halv time, dvs. til en halv time. En slik reduksjon vil ødelegge for det som allerede er av infrastruktur i forhold til hurtigrutepassasjerene i Sandnessjøen og den handel dette genererer, og vil forhindre all mulig utvikling av landbaserte reiselivstilbud til Hurtigruten. Alstahaug Næringsforening vil på det sterkeste anbefale at tidtabellen minimum opprettholdes som i dag, med minimum 1 times liggetid i Sandnessjøen. 3. Status anløpssted Sandnessjøen Hurtigruten har over år hatt samme liggetid i Sandnessjøen, ank. kl og avgang kl , dvs. 1 time og 15 minutter. Det er tydelig at liggetidens lengde er kjærkomment for de 3

4 reisende, som etter avgang Svolvær kvelden før ikke har liggetid på dag tilstrekkelig til å gå i land før Sandnessjøen. Det registreres at passasjerene forlater skipet og vandrer på kortere og lengre turer i Sandnessjøen sentrum. På den mørkeste delen av vinteren er kanskje Sandnessjøen det eneste anløpet med dagslys. Med så mye passasjerer i Sandnessjøen midt på dagen i butikkenes åpningstider (mandag til lørdag), så genererer dette naturligvis handel generelt, og vi vil spesielt frem stedets glasskunstner Turid Grov gavebutikken Kunst og Hobby, som også har åpent søndager spesielt innrettet mot Hurtigrutepassasjerene. Videre registreres det at passasjerene tar ut penger, det veksles penger og lignende. Det registreres også at skipets besetning også gjør nødvendige ærender i Sandnessjøen. (J.fr. registreres det at ankomst Sandnessjøen er oppgitt til å være kl og avgang kl , dvs. 1 time. Dette er 15 minutter kortere enn hva liggetiden har vært over tid, spørsmålet er om dette feil?) 4. Helgeland må nytes mens turistene er våkne Nordgående hurtigrute anløper Helgeland på natt, og passasjerene vil ikke få opplevd det fantastiske Helgeland har å by på, dette kan bare gjøres på dagtid, dvs. med sørgående fartøy. Alstahaug med de omkringliggende kommunene har et betydelig potensiale for utvikling av reselivsrelaterte landaktiviteter, med utgangspunkt i særegen historie, natur, fugle- og dyreliv, kultur, næringsliv og aktiviteter. Av potensiale kan bl.a. nevnes: Sandnessjøen er en trivelig liten kystby og regionsenter på ytre Helgeland, med et kompakt sentrum, og i rask utvikling og vekst. Med bakgrunn i den raske og betydelige oppbygging av forsyningsbasen for olje- og gassindustrien, vekst i havbruksnæringen, maritim virksomhet og ferie/fritid/reiseliv, så er det en stor optimisme i Sandnessjøen, som gir seg utslag i en betydelig byfornyelse, oppgradering og forskjønning, både i offentlig og privat regi. Alstahaug kommune har en særegen historie bla. fra vikingetiden, og langhuset på Sandnes er et godt utgangspunkt for denne historien. Dikterpresten Petter Dass er viden kjent, og Petter Dass-museet på Alstahaug med sin fantastiske arkitektur (Nordlands 100-årssted) er en dyktig formidler. Sandnessjøen har mange ulike statuer og det er utarbeidet en liten folder som besøkende kan benytte for en kulturvanding i Sandnessjøen sentrum. Alstenøya er viden kjent for sin store elgstamme med gode reproduksjon, og å se dette majestetiske dyret i sitt rette element er en opplevelse. Helgelandskystens skjærgård er unik i nasjonal sammenheng med sine tusenvis av holmer og skjær, og det er allerede utviklet organiserte turer både med skyssbåt og RIB, hvor en bl.a. får oppleve skjærgården med havørn, ærfugl, sel osv, historien om fiskerbondens krevende kår, katastrofen i Sandsunvær med mer. 4

5 Kunstutstillinger med bl.a. stedets egen glasskunstner Turid Grov, som har sitt glassverksted i sentrum av Sandnessjøen. Nytt kulturhus m/badeland vil i løpet av 2-3 år reise seg i Sandnessjøen et steinkast fra hurtigrutekaia. Sandnessjøen har også sin del av krigshistorien, som det er mulig å ta utgangspunkt i. Næringsrelaterte omvisninger, relatert til for eksempel havbruk, forsyningsbasevirksomhet, industri osv., mulighetene er mange. Og til slutt er det verdt å nevne naturen rundt Sandnessjøen med de markante fjellene Syv Søstre og stier som tilnærmet strekker seg ned til sentrum. Alstahaug med omkringliggende kommuner har virkelig noe å by på. Videre er det verdt å nevne: Eksisterende hotell, Rica, er nå besluttet bygd ut til ca. 169 rom, mens det allerede er igangsatt bygging av ytterligere et hotell så langt med 50 rom som skal driftes av Choice-kjeden. Toventunnelen åpnes ultimo 2014 og vil forkorte kjøre-/reisetiden mellom Sandnessjøen og innlandsbyene Mosjøen og Mo i Rana. Sandnessjøen Lufthavn Stokka, 10 min fra Sandnessjøen sentrum, skal nå utvides til meter, noe som gir muligheter for å ta ned større fly. Sandnessjøen videreutvikles som forsyningsbase for olje- og gassaktiviteten som foregår i Norskehavet, og kan bli den eneste forsyningsbasen mellom Kristiansund og Harstad. Det skal bygges badeland et steinkast fra hurtigrutekaia. Havbruksnæringen i nabokommunene er i betydelig vekst, og for eksempel ved Marine Harvests slakteri i Herøy slaktes ca t laks. Likeså videreforedler Leines Seafood AS i Leirfjord porsjonspakninger av laks som eksporteres direkte til europeiske butikkjeder. Sandnessjøen med region må på mange måter karakteriseres også å ha et maritimt cluster, med ulike rederier innen ringnot, slepebåt, brønnbåt, fraktefartøy, relatert verksted og leverandørindustri i Sandnessjøen. Og til slutt, havnevesenet i Sandnessjøen har under planlegging ny moderne passasjerterminal for reisende som skal reise Hurtigruta og hurtigbåter til/fra Sandnessjøen. 5. Utvikling av landbaserte aktiviteter Alstahaug med omkringliggende kommuner har i reiselivssammenheng utrolig mye bra å by på, noe som også burde passe inn hos hurtigrutepassasjerene. Det vil bli iverksatt prosjekt for videreutvikling av de produkter som eksisterer og videreutvikling av nye. 5

6 Samtidig vil det fra relevant næringsliv bli tatt kontakt med Hurtigruten for å komme i dialog og få til et samarbeide om produktutvikling som kan passe Hurtigrutens passasjerer. 6. Oppsummering Alstahaug Næringsforening ber på det sterkeste om at tidtabellen minimum opprettholdes som i dag, med minimum 1 times liggetid i Sandnessjøen. Som nevnt, Helgeland må nytes mens turistene er våkne, og i jakten på tid til Helgeland bør Hurtigruten også se på muligheten for å redusere liggetiden i Bodø på vei sør. Helgelandsregionen vurderes i reiselivssammenheng å ha et stort potensiale, og vurderes å være i en tidlig fase i denne utviklingen. Alstahaug Næringsforening vurderer Hurtigrutens initiativ til å delta i utviklingen av nye landbaserte reiselivstilbud på Helgeland, basert på lokalt eierskap og drift, som svært positivt. Dette vil næringslivet ta initiativ til og være med på. Sissel Hesjedal Helgeland Regionråd 6

7 Sama rbe id e r vå r s ty rke Fylkesrådet Nordland fylkeskommune Sandnessjøen den 9.oktober 2012 BEHANDLET AV MØTESTED/-DATO SAK NR SAKBEHANDLER Administrativt i 8.oktober Styresak 69/12 She Helgeland Regionråd Vedr. flytting av rådgiver Markedskontakt Sør regional samferdselstilling til Bodø Det er dessverre fremkommet opplysninger om at Samferdselsavdelingen v/ Nordland fylkeskommune vil flytte de to regionale Markedskontaktene lokalisert i Sandessjøen (region Sør) samt stillingen lokalisert i Vesterålen (region Nord) inn til Bodø med nærmest øyeblikkelig virkning. Den medarbeideren som har sitt tilholdssted i region Sør har fått beskjed om å bestemme seg innen svært kort frist om han aksepterer flytting til Bodø. Begrunnelsen for flyttingen er omorganisering innen etaten og fremstår som en ren økonomisk avgjørelse. I Helgeland Regionråd reageres det med vantro på sentraliseringen av disse stillingene da de regionale stillingene ble opprettet som et tilsvar på en stadig sentralisering. Markedskontaktstillingene ble samtidig opprettet for å ivareta nærheten til kundene og til selskapene som har vunnet anbud og som opererer lokalt og regionalt og ble derfor et uttrykk for Nfk s distriktsvennlige politikk. Fordelene med å ha en regional markedskontakt for kollektivtransport er den gode lokalkunnskapen som muliggjør en tett og nær dialog hvor eventuelle utfordringene løses underveis. Markedskontaktene har vært et positivt innslag, og har bidratt aktivt til en enklere og bedre dialog mellom kommunene på Helgeland og Nordland fylkeskommune. De to markedskontaktene har etablert gode nettverk og har gjennom sin lokalkunnskap førstehånds kjennskap til distriktene de betjener. Særlig bør det nevnes at markedskontaktene har etablert nært samarbeid med Statens Vegvesen, kommunene i hvert sitt område og ikke minst deltatt aktivt i møter med ulike grupper, det være seg kommunale råd for funksjonshemmede, planutvalg, kommunikasjonsnemder, næringsforeninger og andre. Her har en oppnådd at kontakt har blitt etablert, og kunnskap og erfaring har blitt utvekslet. Markedskontaktene har stilt opp på møter, konferanser og andre tilstelninger og markert NFK på en positiv måte. 7

8 Det er beklagelig at markedskontaktene forsvinner fra kommunene, før de egentlig hadde fått kommet i gang med sitt arbeide. Det er stikk i strid med tidligere uttalelser fra NFK der nærhet til brukerne stod i fokus. Ved å fjerne denne nærheten, vil det føre til større avstand mellom NFK og kommuner, næringsliv, og publikum innenfor samferdsel. Helgeland Regionråd vil derfor sterkt anmode Samferdselsavdelingen v/ NFK om å revurdere sin beslutning og ber samtidig om et snarlig møte i sakens anledning. Med hilsen Olav Terje Hoff (sign) Helgeland Regionråd Sissel Hesjedal Helgeland Regionråd Kopi: Samarbeidende kommuner Fylkestingsrepresentanter Samferdselsavdelingen Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m Møtested Møtedato v Styret Herøy 1 oktober 2012 Sak nr. 71/12 Referatsaker - Nordland fylkeskommune Trygt eksemplar av dokument Vesentlige vannforvaltningsspørsmål. vannregion Nordland og Jan Mayen - Sør-Helgeland Regionråd Protokoll fra møte den 3.september Petter Dass-Museet info om servering og kommende utstillinger - Evaluering av Helgeland Fellesmiljø ONS - 8

9 Styre, råd utvalg m v Styret Sak nr: 72/12 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Møtested Herøy Orientering - Kompetanse og system for kvalitetsstyring og egenkontroll til kommunal sektor Møtedato 1.november KvalitetsLosen AS har kontaktet Helgeland Regionråd og bedt om å få komme å presentere system for kvalitetsstyring og egenkontroll til kommunal sektor. Orientering og presentasjon v/ John Tonheim. Innstilling: Helgeland Regionråd tar den den fremlagte informasjonen til orientering. Vedtak: Bakgrunn for saken: KvalitetsLosen er ledende leverandør av kompetanse og system for kvalitetsstyring og egenkontroll til kommunal sektor. Siden oppstarten i 2004 har de utviklet løsninger og tjenester som gjør det mulig for ledere å ivareta kravet om forsvarlig drift av kommunale tjenester. Hovedkontor er Høyanger som ligger ved Sognefjorden. Selskapet har 10 ansatte, flere med kommunal kompetanse og erfaring fra ledende stillinger i kommunal sektor og privat sektor. Med erfaring som ledere i kommunal sektor, har de relevant kompetanse og kjenner kommunenes kompleksitet. De ansatte har kompetanse innenfor rådgivning til kommunale ledere for utvikling av kvalitetskultur og systematikk, implementering av elektroniske kvalitetssystem, opplæring og kursing, utvikling av moderne programvare, design og IT-drift. KvalitetsLosen vil være markedsledende av kvalitetssystemer og utvikle gode og fremtidsrettede kvalitetsstyrings systemer. De mener at deres løsninger og kompetanse skal gi kundene de beste forutsetninger for styring, egenkontroll og videreutvikling av egen tjenesteproduksjon. KvalitetsLosen skal ha en kontinuerlig utvikling av selskapet, ansatte og ha en positiv økonomisk utvikling. KvalitetsLosen opplyser om seg selv og at de tilbyr: Et samarbeid med KvalitetsLosen AS gir din virksomhet et kvalitets styringssystem som er i samsvar med anbefalt rammeverk COSO. Styringssystemet dekker strategi, ROS, dokumentasjon, avvik og tiltak, rapportering. Vi sikrer innføring av verktøy og systematikk etter LOS-Metoden. Over 100 organisasjoner i Norge bruker vårt kvalitetssystem og vår kompetanse. Kvalitetsstyring i offentlig sektor. Kvalitetsstyring og egenkontroll av den kommunale virksomheten er svært omfattende og forutsetter an fastlagt systematikk som blir innarbeidet i organisasjonen. Administrasjonssjefen sitt ansvar for egenkontroll er definert i Kommuneloven 23.2: 9

10 Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Betryggende kontroll innenfor: Økonomiforvaltning Personalforvaltning Anskaffelser IKT-styring og informasjonssikkerhet Saksbehandling og myndighetsutøvelse Tjenesteproduksjon Våre løsninger sikrer en gjennomgående egenkontroll i alle ledd i organisasjonen. For å lykkes med systematisk egenkontroll kreves det en fastlagt systematikk som utvikler kompetanse, forståelse og lojalitet i organisasjonen. En kjent metode for utvikling av egenkontroll er Coso modellen som gir et rammeverk for implementering av internkontroll i organisasjonen. De fleste kommuner krever et helhetlig elektronisk kvalitetssystem og en metodisk implementering i samsvar med kommunelovens 23.2 og Coso modellen. Vi bistår stadig flere kommuner med prosessledelse og verktøy for å ivareta kommune 10

11 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Styret Sak nr: 73/12 Møtested Herøy Barne- og ungdomsråd i kommunene Møtedato 1.november Ungdommens fylkesting har kontaktet Helgeland Regionråd og bedt om å få delta på møte i regionrådet. Helene Henriksen fra Ungdommens fylkesting vil orientere om arbeidet de gjør og utfordre kommune når det gjelder arbeid med og for ungdom. Fra fylkeskommunen møter varafylkesordfører Peter Walseth. Innstilling. Helgeland Regionråd tar den fremlagte informasjonen til orienteringen. Vedtak: Saksfremlegg: Ungdommens fylkesting ønsker å drøfte ungdomsmedvirkning i regionen og felles innsats for å pådrive arbeidet med barne- og ungdomsråd i kommunene i regionen, Tema en ønsker å ta opp: Evt regionale modeller for barne- og ungdomsråd. Planer for ungdomstiltak i regionen Innspill til ungdommens fylkesting annet Ungdommens fylkesting (UFT) med 2 repr. fra hver kommune i Nordland samles i Bodø De skal utarbeide en UNGplan - tiltaksdelen De skal også velge repr. til arbeidsutvalget; 3 fra nord-, 3 fra midt- og 3 fra sør-fylket, alle med personlige vara. Ungdommens fylkesting mener at i arbeidet med å forstå og ta felles ansvar for ungdomsmedvirkning, omdømmebygging, rekruttering, hjemflytting osv. er det en felles fellesutfordringer og oppgaver. 11

12 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtested Møtedato Styret Herøy Sak nr.74 /12 Reduksjon i antall tingretter Helgeland Regionråd opplever oftere strukturendringer inn det offentlige med fører til at en får et dårligere tilbud i distriktene. Domstoladministrasjonen foreslår å redusere dagens 66 tingretter til i overkant av 30. Innstilling: Helgeland Regionråd ser at det byr på utfordringer for de minste tingrettene å besitte spisskompetanse i kompliserte saker. Dette kan etter vår vurdering løses ved at noen av tingrettene spesialiseres slik at kompliserte saker legges til tingretter med spisskompetanse på de ulike saksområder. Dette kan f. eks dreie seg om særlig vanskelige økonomiske saker. Generelt vil vi bemerke at rettssikkerhet/kvalitet i tillegg til dommer i den enkelte sak i større grad er avhengig av aktor og forsvarer, og dette er ikke avhengig av størrelsen på eller plasseringen av den enkelte tingrett. Før vedtak om reduksjon i antall tingretter eventuelt fattes, bør det foretas en skikkelig evaluering av saksbehandlingen i de ulike tingretter. Rettssikkerhet er avhengig av flere forhold hvor særlig saksbehandlingstid er viktig. Det er velkjent at det er viktig at domstolsbehandling særlig i straffesaker bør skje så nært hendelsen som mulig. Alstahaug Tingrett utmerker seg i dette henseende ved å ha lavest saksbehandlingstid i landet. Et annet moment som bør tillegges vekt er behandlede saker pr. dommer i de ulike tingretter. Skulle det likevel besluttes at antall tingretter skal vurderes redusert må slike vedtak begrunnes best mulig ut fra objektive forhold. Vi forutsetter at så vel kriterier for slike eventuelle reduksjoner som konkrete forslag til nedleggelser/beliggenhet sendes ut på en grundig høring før beslutninger tas. Helgeland Regionråd ber om å bli høringsinstans. Vedtak: Saksfremstilling: Saken ble aktuell etter 22. juli-rettssaken i Oslo tingrett. Da ble dommernes kompetanse til å ta stilling til vanskelige spørsmål satt på prøve. Av de 66 tingrettene i Norge har elleve av dem kun én sorenskriver og en fullmektig som oftest kommer rett fra avlagt juseksamen. Dermed sier det seg selv at disse ikke kan være i besittelse av den nødvendige spisskompetansen i kompliserte saker og ta stilling til om tiltalte er strafferettslig tilregnelig, mener Domstoladministrasjonen. Det er klart at vi i kjølvannet av terrorsaken har en utfordring og må se på om vi bør redusere antall tingretter. Det sier seg selv at det er umulig i mindre tingretter å ha den nødvendige spisskompetanse på alle områder, sier direktør Tor Langbach i Domstoladministrasjonen. Han mener en halvering av antall tingretter vil legge til rette for den nødvendige kompetanse og spesialisering. Det er dessuten få problemer knyttet til lengre avstander og reisetid for å møte i retten, mener Langbach. 12

13 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Styret Sak nr: 75/12 Møtested Herøy Høring-Regional plan for internasjonalisering Møtedato 1.november Regional plan for internasjonalisering i Nordland er sendt på høring med frist Helgeland Regionråd har sendt forespørsel til Nfk om utsettelse av høringsfristen til etter styremøtet den 1.november. Dokumenter i saken 1. Høringsbrev regional plan for internasjonalisering datert Høringsutkast regional plan for internasjonalisering planperiode Saksopplysninger Målet med regional plan for internasjonalisering er å øke den internasjonale aktiviteten i og fra Nordland gjennom å samordne og koordinere det internasjonale engasjementet i offentlig sektor. Regional plan tar utgangspunkt i, og skal sees i sammenheng med fylkesplan for Nordland. Målsetningene i planen utarbeides i et 12 års perspektiv da det ansees som viktig å løfte blikket for å sikre et langsiktig perspektiv. Planen skal behandles i fylkestinget i desember i år, og følges opp gjennom handlingsprogrammer som rulleres årlig. Framlegg til vedtak: Forslag til uttalelse Regional plan for internasjonalisering Målet med regional plan for internasjonalisering er å øke den internasjonale aktiviteten i og fra Nordland gjennom å samordne og koordinere det internasjonale engasjementet i offentlig sektor. Bedriftene i samarbeidskommunene i Helgeland Regionråd er store aktører på det internasjonale markedet. Det er eksport bedrifter innen industri, offshore og fiskeri/havbruk. I tillegg blir det satset stort på reiselivsnæringen på Helgeland. Nordland fylkeskommune sin strategi og satsinger er derfor svært viktige for vårt område. Alcoa Norge eksporterer for 5,8 mrd kr, 4 mrd av disse er Alcoa Mosjøens andel. Dette eksporttallet inkluderer Mosjøen Anodes eksporttall. Markedet til Alcoa Mosjøen er hovedsakelig Europa. Fra Herøy kommune er det eksport for en verdi av ca. 2,5 milliarder, i tillegg har vi eksport fra de andre fiskerikommunene Træna, Rødøy. Samt Leirfjord kommune med Leines Seafood. Base utbyggingen i Sandnessjøen har ført til etableringer av firmaer som både er nasjonale og multinasjonale. Vi skal også være oppmerksomme på at de bedrifter som er kvalifisert til leveranser på norsk sokkel også vil være kandidater «world wide». 13

14 Flere av kommunene har vennskapskommuner i Europa. Alstahaug kommune har dessuten i høst hatt besøk fra Uganda gjennom Petrad (International Programmet for Petroleum management and Administration). Dette er et arbeid som de vil følge opp. Flere av kommunene og Helgeland regionråd er medlem i MittSkandia. Målområde 2: Livskraftige lokalsamfunn og regioner Nordland skal være et attraktivt fylke internasjonalt Delmål 2.2: Forbedre tilgjengelighet til markedet: Den største utfordringen vi har iht eksportnæringene er transporten til aktuelle markeder. Det opplyses i plandokumentet at dette vil bli tatt vare på i andre plandokument i Nfk, men vi vil likevel påpeke hvor sårbar næringslivet er i våre kommuner pga av utfordringer når det gjelder transport. Helgeland Regionråd har i arbeidet med transportplan Helgeland og i innspill til regional transportplan vært opptatt av dette. Utdrag fra plan dokumentet: Skal man lykkes med å få overført gods fra veg til sjø, må det på infrastruktursiden bl.a. legges til rette for raske og effektive anløp - gjennom minimale avvik fra kystleden og korte terminaltider. Det er videre av stor betydning at havneterminalene ligger kommunikasjonsmessige sentralt innenfor sine naturlige dekningsområder. Sandnessjøen bør derfor gis status som stamnetthavn for Helgeland. Norsk deltakelse i BA-prosjektet NLC-Corridor Cooperation baserer seg på et samarbeid mellom Vefsn og Rana kommune. Det ligger et meget stort potensial for fremtidig godstransport langs NLC-Corridor. Dette ligger både i de store mineral- og malmforekomstene i Västerbotten som svenskene ønsker å skipe ut via Helgeland og ikke minst i de godsmengdene som svenske og finske vareeiere ønsker å frakte på sjø via havner på Helgeland. Det arbeides med etablering av Helgeland Havn Iks, denne saken ligger til behandling i Vefsn, Leirfjord, Rødøy, Alstahaug, Herøy og Dønna. Det er utarbeidet strategier for utviklingen av Helgeland Havn Iks. Utdrag fra strategidokumentet: Helgeland Havn IKS skal fremstå som en pådriver for effektive og bærekraftige terminal-, transportog havnetjenester i regionen og med lovpålagt ansvar innenfor det sjøområde som er gitt av kommunegrensene i sjø for samarbeidskommunene. Et viktig satseområde for distribusjon og langtransport (samle/sprede-terminal). Det er viktig at dette følges opp. NTP-arbeidet har festet seg ved knutepunktsløsninger og transportkorridorer. Toventunnelen vil ytterligere bygge opp under en trimodal satsing i Mosjøen/Holandsvika. Jernbanesatsing sentralt i dette. Fjernstyring må på plass! Delmål 2.3: Tilgang på kvalifisert arbeidskraft gjennom målrettet rekruttering internasjonalt. Arbeidsinnvandring er viktig for at vi skal kunne skaffe nok arbeidskraft både til bedriftene og innen det offentlige, og for å utvikle regionen. Herøy kommune har i flere år arbeid med å legge til rette for arbeidsinnvandring. Det må legges til rette for språk opplæring når det gjelder arbeidsinnvandring på lik linje som det tilbudet flykningene har. I dag har arbeidsinnvandrer ingen rett til språkopplæring. Språk er svært viktig for inkludering i lokalsamfunnet. Det må arbeides med å utvikle metoder og retningslinjer for konvertering av kompetanse, vi ser i dag at mange med høy kompetanse har problem med å få arbeid iht den utdannelsen de har fra hjemlandet. 14

15 Mange av de som kommer har alt etablert famille i hjemlandet, det må derfor være fokus på «arbeid for 2» og tilgang på bolig for at arbeidsinnvandringen skal føre til tilflytting. Delmål. 2.3: Elever og lærlinger i Nordland skal være verdensborgere regionalt, nasjonalt og internasjonalt Når det gjelder ungdom og grundere vil vi nevne at Herøy kommune har i samarbeid med Mon KF og gjennom partnerskapsprogrammet i Helgeland Regionråd starta prosjektet «Internasjonal Grùnderskole» Målsetning for prosjektet Motivere for- og gjøre ungdom i stand til å etablere egne bedrifter i regionens kommuner. Deltagerne skal se mulighetene som finnes innen internasjonal handel / samarbeid. Helgeland Regionråd vil minne om at det er viktig at Nfk samarbeider tett med regionene i gjennomføringen av handlingsplanen. 15

16 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Styret Sak nr: 77/12 Møtested Herøy Helgeland Regionråd- regionalt næringsfond/partnerskap Utkast til handlingsplan Møtedato 1.november Det skal utarbeides handlingsplan for regionalt næringsplan/partnerskapet. Utkast til handlingsplanen blir lagt frem i møte slik at regionrådet kan komme med innspill før den blir behandlet at besluttningsgruppen. Innstilling: Saken blir lagt frem uten innstilling. Vedtak: Saksfremlegg: Arbeidet med handlingsplanen for startet på en felles samling i Sandnessjøen i 5. september Aktørene som deltok var bredt sammensatt geografisk og faglig. Helgeland Regionråd sitt strategidokument som bygger på Regionalplan for Nordland ligg til grunn for arbeidet. Helgeland Regionråd inngikk avtale med MoN FK om utarbeidelse av handlingsplanen. Utkast til handlingsplanen er utarbeid i et nært samarbeid mellom sekretariatet og MoN. Utkast til handlingsplanen blir lagt frem i møte slik at regionrådet kan komme med innspill før den blir behandlet at besluttningsgruppen. UTKAST TIL HANDLINGSPLAN: Helgeland Regionråd sitt strategidokument som bygger på Regionalplan for Nordland ligg til grunn for arbeidet. Helgeland Regionråd oppnevnte beslutningsgruppe styresak 06/12 Partnerskapsprogram 2012 Vedtak: Helgeland Regionråd sine strategier skal ligge til grunn for handlingsplanene for Partnerskapsordningen. Helgeland Regionråd partnerskapsstyret blir: 1. Jann Arne Løvdahl 2. Anne Sofie Mathisen 3. Bård Anders Langø 4. Olav Terje Hoff 16

17 4. Steffen Nervik, Næringsliv 5. Anita Overelv, Kultur 6. Bjørg sissel Kvannli, Kompetanse Regionrådet har vedtatt at regionalt næringsfond/partnerskapet skal videreføres etter anbefalingsdokumentet som gjelder organisering av det videre arbeidet fra Partnerskap/Beslutningsgruppen : Beslutningsgruppen sak 13/12 Konstituering valg av leder og nestleder Vedtak: Anne Sofie Mathisen, Leder Steffen Nervik, nestleder Arbeidet med handlingsplanen for startet på en felles samling i Sandnessjøen i september Aktørene som deltok var bredt sammensatt geografisk og faglig. Utdrag fra anbefalingsdokumentet: Faggruppene som utviklingsarena bør i varetas Alle skal ha muligheten til å komme med innspill til handlingsplanen Det skal legges til rette for at faggruppene fungerer, og på denne måten blir en god samarbeidspart i arbeidet. Videreføring av det som har blitt gjort til nå er viktig, selv med mindre midler til administrasjon. Forankring blir derfor særdeles viktig i videre arbeid. Organisering av arbeideidet: Det etableres fagfora i: Næringsutvikling Kompetanse Attraktivitet og livskvalitet Samfunn Regionalt næringsfond/partnerskapets utviklingsarena videreføres og det skal gjennomføres felles samlinger. Fagfora har i oppgave å gi innspill til handlingsplanen og utvikle tiltak i samband med strategiområdene. Fagfora er en åpen arena der aktører kan komme til underveis i arbeidet. Beslutningsgruppen legger disse kriteriene til grunn: Tiltakene saksbehandles for ett år, det skal rapporteres og regnskap avsluttes før en kan be om videreføring. Beslutningsgruppen vil prioritere tiltak med regional effekt. Beslutningsgruppen vil prioritere større prosjekt. Besluttningsgruppen viser til 50 % regelen i etablering av prosjektstyre, og mener at det er viktig at personer utenfor egen organisasjon deltar i prosjektstyrene. 17

18 Det skal og i være et økt fokus på ungdom gjennom tiltak innen alle satsingsområdene. Det blir satt krav til at tiltakene er utviklingsorientert, og at de er samlende med flere samarbeidspartnere. Partnerskapet/Regionalt næringsfond skal bidra til samarbeid med de andre regionene der det er hensiktsmessig. Alle tiltakene skal ha fokus på videreføring og forankring etter prosjektperioden. Strategiområder Handlingsplanen er utarbeidet med grunnlag i strategidokumentet til Helgeland regionråd. Visjon: Med hode og hjerte for Helgeland Gjennom felles styrke skal vi samhandle for å skape en vekstkraftig region BA region! Strategiområder: Livskvalitet og attraktivitet her under folkehelse og kultur Utdanning, folketallsutvikling, trivsel Kommunikasjon, infrastruktur Samferdsel, bolig Kunnskap, nyskaping og verdiskaping Næringsutvikling/endringer i næringsstrukturen Kompetanse utvikling Partnerskapet tar ansvaret for økt samhandling mellom etablerte fora/organisasjoner innenfor: Tiltaksområder Livskvalitet og attraktivitet her under folkehelse og kultur Utdanning, folketallsutvikling, trivsel Folkehelseperspektivet i fylkesplanen er gjennomgående. Det skal gjennomføres prosjekt innenfor dette området. Kultur Synliggjøring av kulturtilbudene i regionen Samarbeid mellom og utvikling av kultur- og fritidstilbud. Kommunikasjon, infrastruktur Samferdsel, bolig 18

19 Kommunikasjon og infrastruktur er viktig for bosetting, arbeids og næringsliv. Økt samhandling i regionen er en forutsetning for utvikling av bo og arbeidsregionen. Beslutningsgruppen vil prioritere tiltak med fokus på: Manglende infrastruktur skal ikke være et hinder for utvikling av distriktene Bedre logistikk og kvalitet i kommunikasjonstilbudene i regionen Tilrettelegging av et bredere boligtilbud for ungdom og tilflyttere Her vil det være fellesprosjekter innen regionen og hele Helgeland. Kunnskap, nyskaping og verdiskaping Næringsutvikling/endringer i næringsstrukturen Kompetanse utvikling Regionalt næringsfond/partnerskapet har valgt å dele strategien i næringsutvikling og kompetanseutvikling. Næringsutvikling Det er viktig at vår region framstår som en samlet bo- og arbeidsregion. Strategisk næringsutvikling i regionen er derfor viktig. Arena for næringsutvikling er fagforum for strategiområdet. Beslutningsgruppen vil prioritere tiltak med fokus på: Økt samarbeid om næringsutvikling i regionen Styrking av de små og mellomstore bedriftene i regionen Tilrettelegging for at bedrifter finner regionen attraktiv Nettverksbygging og profilering Verdiskaping basert på regionens ressurser Kompetanseutvikling Kompetanse for vekst og utvikling til næringsliv, forvaltning og innbyggere. Beslutningsgruppen vil prioritere tiltak med fokus på: Tilrettelegging av utdanningstilbud som offentlig og privat næringsliv etterspør Samarbeid mellom kompetansetilbydere for å utvikle tilbud Tilflytteres behov Nye læringsarenaer gjennom bruk av ny teknologi 19

20 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Styret Sak nr: 78/12 Møtested Herøy Transportplan Nordland- videre arbeid med transportplan Helgeland Møtedato 1.november Samferdselsavdelingen i Nordlandfylkeskommune har invitert til samling for oppstart av arbeidet med handlingsplan til regional transportplan. Kommunene og regionrådene får anledning til å gi skriftlig innspill på utfordringene som er beskrevet temavise i plan, frist på dette er sett til 1.desember. Utkast til handlingsprogrammene vil bli sendt ut i slutten av januar 2013 til kommunene på kommentarrunde med 3 ukers høringsfrist. Innstilling: Helgeland Regionråd mener at det er svært viktig at en står samlet så langt det er mulig når det gjelder til innspill til handlingsplanen i RTP. Det vil selvsagt være tema områder hvor enkelt kommuner kan ha ulike syn, her må en ha fokus på det en kan enes om. Helgeland regionråd og Sør helgeland har sendt inn felles innspill og prioriteringer ved oppstart av arbeidet med RTP. Vedtak: Saksfremlegg: Helgeland Regionråd og Sør-Helgeland Regionråd har samarbeidet om å gi sine innspill og prioriteringer til RTP-prosessen gjennom etableringen av en felles regional arbeidsgruppe. Det forventes at et slikt samarbeid vil bidra til å legge større tyngde bak prioriteringene av regionens viktigste samferdselsutfordringer. Arbeidsgruppen bestod av følgende representanter: Arbeidsgruppe: Arnt Frode Jensen, Ordfører Herøy arbeidsgruppens leder Andre Møller, Ordfører Vega Ken R. Hansen, Ordfører Vevelstad Kurt Jessen Johansson, Havnesjef Mosjøen Havn KF Glen Robert Johnsen, Lufthavnsjef Avinor - Brønnøysund Håvard Strømmen, Direktør Torghatten Trafikkselskap AS Per Pedersen, Ordfører Træna Bjørn-Ivar Blix, Lufthavnsjef Avinor - Sandnessjøen Sekretariat: Sissel Hesjedal, Daglig leder Helgeland Regionråd Arnljot Arntsen, Daglig leder Sør-Helgeland Regionråd Knut Ravatsbakk, Rådgiver MON Det er viktig at helgeland Regionråd følger opp det arbeidet som ble gjort sammen med Sør- Helgeland på de områdene som en har felles interesser. Erfaringene viser at står en samlet så er det lettere å nå frem, så vi bør derfor ha fokus på det en kan enes om når det gjelder felles innspill til handlingsprogrammet i RTP. 20

21 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Styret Sak nr: 79/12 Møtested Herøy Helgeland Regionråd vurdering av logo Møtedato 1.november Det blir utarbeidet logo etter at regionrådet var etablert. Denne har vi brukt på brevark og konvolutter og i annet presentasjonsmateriale. I den senere tid har en og brukt kommunevåpene sammen med logoen. Helgeland Regionråd har i dag behov for en annen type maler til presentasjonsmateriellet. Innstilling: Saken blir lagt frem uten innstilling. Vedtak: Saksfremstilling: Vi har fått utarbeidet utkast på logo som «goodwill» fra Spiren design på Mo. Denne ble med en feil brukt på Olje- og gass konferansen i Vårt innspill til de var at vi ville beholde «kjennetegn» i den nye logoen. Vår logo som vi fikk utarbeid av Helgeland Blad har vi ikke i de format som blir etterspurt når vi skal bruke den til andre formål enn brevark og konvolutter eller når sekretariatet fusker i faget og klipper og limer sammen logo og kommunevåpen. Sama rbe id e r vå r s ty rke Vi treng en logo som kan brukes på presentasjoner og i ulike format. Dette er mulig å få gjort med den logoen vi har. Vi har gjort forespørsel på pris ved utarbeidelse av forslag til ny logo og har fått tilbakemelding at det blir ca ,- Det er behov for å få trykt opp nytt lager av konvolutter osv, og vi bør ta stilling til om vi skal gjøre endringer når det gjelder logoen til Helgeland Regionråd. 21

22 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m Møtested Møtedato v Styret Herøy 1.november 2011 Sak nr.: 80/12 Møteplan 1.halvdel 2013 Helgeland Regionråd har rundt 6 styremøte pr år + årsmøte. Det er som oftest 3 møter i fyrste halv år, og årsmøte før utgangen av juni. Når en skal sette opp møteplan for første halvår 2012 bør en ta hensyn til andre arrangement og møter en har kjennskap til. Fylkestinget sin møteplan våren 2012: Uke Møtested: Fauske Hotell, Fauske Uke Møtested: Rica hotell Bodø Uke Møtested: Meyergården Hotell, Mo i Rana Andre møter 1.halvdel Nord i Sør, Oslo Møte med Nordlandsbenken i Bodø Nordlandskonferansen Kommunekonferansen, FMNO (Bodø) European Seafood Exposition 2013 Helgelandskonferansen på Mo I Rana Kommunedagene KS Olje- og gasskonferansen i Sandnessjøen Helgeland Regionråd har det siste halvåret hatt møter torsdager med avslutting tidlig fredag slik at Rødøy og Træna har mulighet til å reise med båt fra Ssj fredag kl Vi bør drøfte erfaringene med å avholde møtene slik? Innstilling: Dato for Helgelands konferansen er ikke fastsett, men pga av tidlig påske kan det være en fordel at den blir arrangert i midten av april. Møteplan for Helgeland Regionråd våren og 26. januar Leirfjord 21 og 22. februar - Alstahaug Helgelandskonferansen, Mo i Rana 21 og 22. Juni Årsmøte på Træna Vedtak: 22

23 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Styret Sak nr: 82/12 Møtested Herøy Orientering Arena for næringsutvikling Møtedato 1.november Helgeland Regionråd har gjennom partnerskaps/besluttningsgruppen utarbeid prosjektplan for «Arena for næringsutvikling» Arbeidet er startet opp og en ønsker å orientere Helgeland Regionråd om «Arena for næringsutvikling». Innstilling. Helgeland Regionråd tar orienteringen til etterretning. Vedtak: Saksfremlegg: Et av den viktigeste forutsetning for å oppnå ei positiv utvikling i regionen er å satse på gode BAS regioner. God næringsutvikling der en både satser på eksiterende og ny næringsutvikling er en av grunnpilarene. Kommunene satser ulikt når det gjelder næringsutvikling, og når HALD Iks ble en sagablott etter Det uttrykt et behov å styrke samhandlingen mellom næringsmedarbeiderne. Gjennom partnerskapet har vi erfart at det har vært en utfordring å få engasjement i faggruppenæring. Erfaringer fra andre områder er at gjennom å skape/legge til rette for felles arena for nærings- utviklerne gir positiv effekt. Det gjelder både gjennom erfarings-, kompetanse og økt samhandling. Målsetning for prosjektet Skape klima for felles utvikling og etablere felles arena og nettverk mellom næringsmedarbeidere i regionen. Mål for prosjekt perioden 1. Etablere nettverk 2. Et fellesfag seminar Utarbeide retningslinjer for nettverket. Arena for næringsutvikling hadde oppstartseminar den 5.september der de drøftet felles utfordringer når det gjelder næringsutvikling i kommunene. 6 kommuner var representert. De kom frem til at de ville ta en rolle som fagforum for næring i partnerskapsarbeidet, der de ønsker å utvikle felles prosjekt. Det ble også drøftet hvordan de kunne nytte kompetanse til hverandre i en stresset arbeidsdag. Arena for næringsutvikling skal ha arbeidsseminar den 24 og 25. oktober. Hensikten med seminaret er å utvikle felles prosjekt og drøfte rolle avklaringer og arbeidsfordeling. Primæringen er viktig i flere av våre kommuner og det er et ønske at også tilsette innen disse fagområdene skal delta i fagforumet. Det er to kommuner som er representert når det gjelder landbruksnæringen. Det blir spennende å følge med i det videre arbeidet i «Arena for næringsutvikling» 23

24 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Styret Sak nr: 83/12 Møtested Herøy Felles deltakelse på «European Seafood Exposition 2013» Møtedato 1.november Herøy kommune har meldt inn spørsmålet om Helgeland Regionråd bør delta på European Seafood Exposition 2013» Innstilling. Helgeland Regionråd melder inn til Nfk at de ønsker å delta på European Seafood Exposition 2013 som arrangeres april. Det er viktig at bedriftene fra område også er representert og en ber administrasjonen om og utarbeidet et tiltak gjennom partnerskapet med tanke på tilrettelegging for felles deltaking. Vedtak: Saksfremlegg: Siden starten i 1992 har European Seafood Exposition utviklet seg til å bli en av verdens ledende sjømatmesser. Her presenteres siste nytt innen produkter, tjenester, forskning, forbrukertrender m.v. med betydning for sjømat. Messen arrangeres hvert år i april/mai, og trekker bransjefolk og utstillere fra hele verden og er kanskje den viktigste møteplassen for eksportører og importører av sjømat. Bortsett fra et fåtall større norske aktører på egne stander, har Norge i mange år vært representert med en felles Norgesstand i regi av Innovasjon Norge, som har stått for organisering og koordinering. Etter 2007 har også fellesstanden for sjømatbedrifter fra Nordland, Arena Nordland, deltatt årlig på European Seafood Exposition (ESE). Nordland fylkeskommune har vært initiativtaker og tilrettelegger, og ikke minst bidratt finansielt. Fra oppstart i 2007 til og med 2010 har messedeltagelsen i regi av Arena Nordland vært organisert som årlige atskilte prosjekt. I forkant av messen i 2011 ble det derfor i anbudsinnhentingen lagt opp til en 3-årig avtale med den aktuelle prosjektleder, som ble Vesterålen Fiskeripark AS. Under forutsetning av fylkesrådets tilskuddsbevilgning, vil Vesterålen Fiskeripark AS inneha prosjektlederansvaret for Arena Nordland på ESE til og med Positive tilbakemeldinger fra nordlandsaktører som har deltatt på denne messen i regi av Arena Nordland og ønske om videre deltagelse både fra gamle og nye aktører, har vært viktige drivkrefter bak opprettholdelsen av denne satsingen. Siden oppstart har tilbakemeldingene fra deltakende bedrifter vært entydig positive, og det har vært- og er - er en bred oppfatning om at dette er et konsept som bør videreføres. Nordland fylkeskommune bidrar, som tidligere, med inntil 50% av definerte kostnader for deltakende bedrifter. Nytt i 2013 vil være at det planlegges for etablering og drift av restaurant i tilknytning til Arena Nordland sin paviljong. Honorar til oppdragstaker ligger fast i avtalen. I år deltok Arena Nordland også på messen SPE (Seafood 24

25 Processing Europe), som går av stabelen samtidig med og under samme tak som ESE. Det legges ikke opp til slik deltakelse i Fylkeskommunen har bevilget kr ,- til Arena Nordland på ESE Vi får opplyst fra Sør- Helgeland Regionråd at det har vært deltakelse fra dem på denne messen tidligere. 25

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1. Styre, råd utval m v Møtestad Møtedato Styret Sandnessjøen 02-03 Februar

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1. Styre, råd utval m v Møtestad Møtedato Styret Sandnessjøen 02-03 Februar Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utval m v Møtestad Møtedato Styret Sandnessjøen 02-03 Februar Sak nr. 02/11 Referatsaker Vedtak - Sertifiseringskurs i offentlige anskaffelser Nohr-Con AS

Detaljer

DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR FAX.NR TIL STADES

DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR FAX.NR TIL STADES MØTEINNKALLING MØTETIDSPUNKT: Torsdag 17-18.mars 2011 Start: Klokken 12.00 i Sandnessjøen Avreise frå Sandnessjøen til Bjørn kl.14.10 Slutt: ca. klokken 11.00 til lunsj Ferje fra Bjørn kl. 12.25 MØTESTED:

Detaljer

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet)

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet) Samarbeid er vår styrke Til: Helgeland Regionråd ÅRSMØTE Bedrift: Adresse Postadresse: Deres ref: Vår ref: She Dato: 11. juni 2012 Det innkalles til ordinært årsmøte 2012 i Helgeland Regionråd. Sted :

Detaljer

Sama rbe id e r vå r s ty rke. Sandnessjøen 15.juni 2010 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2010 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2010

Sama rbe id e r vå r s ty rke. Sandnessjøen 15.juni 2010 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2010 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2010 Sama rbe id e r vå r s ty rke Sandnessjøen 15.juni 2010 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2010 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2010 TRÆNA 28.- 29. JUNI 2010 1 INNHOLD Tidsplan side 3 Oversikt

Detaljer

Sama rbe id e r vå r s ty rke. Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009

Sama rbe id e r vå r s ty rke. Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009 Sama rbe id e r vå r s ty rke Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009 HELGELAND HOTELL, LEIRFJORDEN 25.- 26. JUNI 2009 1 INNHOLD Tidsplan

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus PARTNERSKAP OFOTEN SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus SAK 09/09 Revisjon av strategisk næringsplan for Ofoten, videreføring av prosjekt. SAK 10/09 Søknad om dekning

Detaljer

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger Innledning.. 2 Kompetanseutvikling.. 3 Infrastruktur.. 5 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 9 Internasjonalisering.. 11 Offentlige tjenester.. 13 Energiklyngen.. 16 Matklyngen.. 17 Samfunnskontakt.. 19 Prosjektoversikt..

Detaljer

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd fredag 22.01.10, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen Rådhus Referatsaker - Feil i møteplan flytting av AU-møte 26/5 Drøftingssaker: - AU 01/10

Detaljer

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Side 1 av 49 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 18:00 Orientering: * For sak 030/13: Leder av Hovedkomiteen Jim Roger Mikalsen vil

Detaljer

UTSKRIFT FRA STYREMØTE

UTSKRIFT FRA STYREMØTE UTSKRIFT FRA STYREMØTE EMNE: Møte nr 03-2013 STED: Spildra, Kvænangen TIDSPUNKT: 26. og 27. august 2013 DELTAKERE: Ordførere: Rådmenn: Deltok i fellesmøte: kl 1330 1600 Fra adm: Sigmund Steinnes, Storfjord

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest til magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.12.2014 kl. 17.00 STED: MØTEROM, DOKKA BARNESKOLE Gruppemøte: Gruppemøte: AP: onsdag 10.12.14 kl. 15.30 SV: onsdag 10.12.14 kl. 16.00 SP og

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert 2 Utfordringene for Narvikregionen har stått i kø også i 2014. Flere bedrifter har lagt ned og mange arbeidsplasser har blitt borte. Det betyr nye kraftanstrengelser for å bidra til at det legges til rette

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 24. september 14 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Fredag 09. mars 2012, kl. 10:00 Bystyresalen, Narvik rådhus Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen, Rune Edvardsen,

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 17.06.2011. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 17.06.2011. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 17.06.2011 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 23.06.2011 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Journalpost.: 12/30970 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Tilflytting og rekruttering - strategi for videre arbeid 1.Sammendrag Tilflyttingsprosjektet i Nordland

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. januar 2012

Rådmannsutvalget 27. januar 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 27. januar 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Karrieresentre i Buskerud uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Fremme tilbudet på karriereveiledning

Detaljer

Kommunedelplan for næringsutvikling

Kommunedelplan for næringsutvikling Herøy kommune et hav av muligheter Kommunedelplan for næringsutvikling For kommunestyreperioden 2012 2015 Vedtatt i kommunestyret i møte den 18. mars 2014, i sak 2/14 0 Innledning Næringsutvikling er sammen

Detaljer

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB!

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB! Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Lunner Rådhus, Roa Møtedato: 27.01. 2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer