MØTEINNKALLING. MØTESTED: Kommunestyresalen, Herøy kommune Start: Kl Kl Middag og overnatting på Seløy Kystferie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. MØTESTED: Kommunestyresalen, Herøy kommune Start: Kl. 11.00 Kl.20.00 Middag og overnatting på Seløy Kystferie"

Transkript

1 Sama rbe id e r vå r s ty rke MØTEINNKALLING MØTETIDSPUNKT: Torsdag den 1.november 2012 MØTESTED: Kommunestyresalen, Herøy kommune Start: Kl Kl Middag og overnatting på Seløy Kystferie DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR Påmeldt TIL STADES Per Pedersen Medl. Olav Terje Hoff leder X Anne S Sand Mathisen Medl. Bård Anders Langø Nestleder Magnar Johnsen Medl Arnt Frode Jensen Medl X Jann Arne Løvdahl Rådmann Roy Skogsholm X Børge Toft Runar Kristiansen X Magne Pettersen Svenn Leif Einvik Tore Westin X Jon-Egil Johansen Opposisjonsledere Sten Rino Bonsaksen avbud Oddrunn S. Dalheim Bjørn Larsen X Hege Antonsen Ken Anfinsen May-Anne Brand Fylkesp. Richard Dagsvik fylkesp. Øyvind Toft fylkesp. Helene Henriksen Sak 73/12 Peter Walseth Sak 73/12 John Tonheim Sak 72/12 Knut Petter Torgersen MoN X Sissel Hesjedal Adm. X SAKLISTE: 70/12 Godkjenning av innkalling og sakliste. 68/12 Uttalelse forslag endring rutetabell hurtigruten. 69/12 Vedr. flytting av rådgiver Markedskontakt Sør regional samferdselstilling til Bodø 71/12 Referatsaker 72/12 Orientering - Kompetanse og system for kvalitetsstyring og egenkontroll til kommunal sektor. 73/12 Barne- og ungdomsråd i kommunene 74/12 Reduksjon i antall ting stoler. 75/12 Høring-Regional plan for internasjonalisering 76/12 Helgeland Regionråd strategidokument (Blir ettersendt) 77/12 Helgeland Regionråd- regionalt næringsfond/partnerskap Utkast til handlingsplan

2 78/12 Transportplan Nordland- videre arbeid med transportplan Helgeland 79/12 Helgeland Regionråd - Logo 80/12 Møteplan første halvår /12 Utvikling av Mosjøen fengsel (Blir ettersendt) 82/12 Orientering Arena for næringsutvikling. 83/12 Felles deltakelse på «European Seafood Exposition 2013» 84/12 Høringsuttalelse på programmet for KU Aasta Hansteen (Blir ettersendt) 85/12 Eventuelt. Sandnessjøen den 16.oktober 2012 Med vennlig hilsen Olav Terje Hoff Styreleder «sign» Sissel Hesjedal Daglegleder Samarbeid er vår sty rk e 2

3 Til Alstahaug kommune 8805 SANDNESSJØEN Sandnessjøen den 9.oktober 2012 BEHANDLET AV MØTESTED/-DATO SAK NR SAKBEHANDLER Administrativt i 5.oktober Styresak 68/12 She Helgeland Regionråd Helgeland Regionråd slutter seg til uttalen fra Alstahaug Næringsforening, datert 2.oktober UTTALELSE FORSLAG ENDRING RUTETABELL HURTIGRUTEN Viser til fylkets brev av d.å. vedrørende forslag til justering av rutetabell hurtigruten. 1. Hurtigrutens initiativ Alstahaug Næringsforening vurderer Hurtigrutens initiativ til å delta i utviklingen av nye landbaserte reiselivstilbud på Helgeland, basert på lokalt eierskap og drift, som svært positivt. Helgelandsregionen vurderes i reiselivssammenheng å ha et stort potensiale, og vurderes å være i en tidlig fase i denne utviklingen. Et samarbeide med Hurtigruten setter vil kunne skape en vinn vinn situasjon. 2. Forslag til ny rutetabell Det registreres at Hurtigruten foreslår å redusere liggetiden med en halv time, dvs. til en halv time. En slik reduksjon vil ødelegge for det som allerede er av infrastruktur i forhold til hurtigrutepassasjerene i Sandnessjøen og den handel dette genererer, og vil forhindre all mulig utvikling av landbaserte reiselivstilbud til Hurtigruten. Alstahaug Næringsforening vil på det sterkeste anbefale at tidtabellen minimum opprettholdes som i dag, med minimum 1 times liggetid i Sandnessjøen. 3. Status anløpssted Sandnessjøen Hurtigruten har over år hatt samme liggetid i Sandnessjøen, ank. kl og avgang kl , dvs. 1 time og 15 minutter. Det er tydelig at liggetidens lengde er kjærkomment for de 3

4 reisende, som etter avgang Svolvær kvelden før ikke har liggetid på dag tilstrekkelig til å gå i land før Sandnessjøen. Det registreres at passasjerene forlater skipet og vandrer på kortere og lengre turer i Sandnessjøen sentrum. På den mørkeste delen av vinteren er kanskje Sandnessjøen det eneste anløpet med dagslys. Med så mye passasjerer i Sandnessjøen midt på dagen i butikkenes åpningstider (mandag til lørdag), så genererer dette naturligvis handel generelt, og vi vil spesielt frem stedets glasskunstner Turid Grov gavebutikken Kunst og Hobby, som også har åpent søndager spesielt innrettet mot Hurtigrutepassasjerene. Videre registreres det at passasjerene tar ut penger, det veksles penger og lignende. Det registreres også at skipets besetning også gjør nødvendige ærender i Sandnessjøen. (J.fr. registreres det at ankomst Sandnessjøen er oppgitt til å være kl og avgang kl , dvs. 1 time. Dette er 15 minutter kortere enn hva liggetiden har vært over tid, spørsmålet er om dette feil?) 4. Helgeland må nytes mens turistene er våkne Nordgående hurtigrute anløper Helgeland på natt, og passasjerene vil ikke få opplevd det fantastiske Helgeland har å by på, dette kan bare gjøres på dagtid, dvs. med sørgående fartøy. Alstahaug med de omkringliggende kommunene har et betydelig potensiale for utvikling av reselivsrelaterte landaktiviteter, med utgangspunkt i særegen historie, natur, fugle- og dyreliv, kultur, næringsliv og aktiviteter. Av potensiale kan bl.a. nevnes: Sandnessjøen er en trivelig liten kystby og regionsenter på ytre Helgeland, med et kompakt sentrum, og i rask utvikling og vekst. Med bakgrunn i den raske og betydelige oppbygging av forsyningsbasen for olje- og gassindustrien, vekst i havbruksnæringen, maritim virksomhet og ferie/fritid/reiseliv, så er det en stor optimisme i Sandnessjøen, som gir seg utslag i en betydelig byfornyelse, oppgradering og forskjønning, både i offentlig og privat regi. Alstahaug kommune har en særegen historie bla. fra vikingetiden, og langhuset på Sandnes er et godt utgangspunkt for denne historien. Dikterpresten Petter Dass er viden kjent, og Petter Dass-museet på Alstahaug med sin fantastiske arkitektur (Nordlands 100-årssted) er en dyktig formidler. Sandnessjøen har mange ulike statuer og det er utarbeidet en liten folder som besøkende kan benytte for en kulturvanding i Sandnessjøen sentrum. Alstenøya er viden kjent for sin store elgstamme med gode reproduksjon, og å se dette majestetiske dyret i sitt rette element er en opplevelse. Helgelandskystens skjærgård er unik i nasjonal sammenheng med sine tusenvis av holmer og skjær, og det er allerede utviklet organiserte turer både med skyssbåt og RIB, hvor en bl.a. får oppleve skjærgården med havørn, ærfugl, sel osv, historien om fiskerbondens krevende kår, katastrofen i Sandsunvær med mer. 4

5 Kunstutstillinger med bl.a. stedets egen glasskunstner Turid Grov, som har sitt glassverksted i sentrum av Sandnessjøen. Nytt kulturhus m/badeland vil i løpet av 2-3 år reise seg i Sandnessjøen et steinkast fra hurtigrutekaia. Sandnessjøen har også sin del av krigshistorien, som det er mulig å ta utgangspunkt i. Næringsrelaterte omvisninger, relatert til for eksempel havbruk, forsyningsbasevirksomhet, industri osv., mulighetene er mange. Og til slutt er det verdt å nevne naturen rundt Sandnessjøen med de markante fjellene Syv Søstre og stier som tilnærmet strekker seg ned til sentrum. Alstahaug med omkringliggende kommuner har virkelig noe å by på. Videre er det verdt å nevne: Eksisterende hotell, Rica, er nå besluttet bygd ut til ca. 169 rom, mens det allerede er igangsatt bygging av ytterligere et hotell så langt med 50 rom som skal driftes av Choice-kjeden. Toventunnelen åpnes ultimo 2014 og vil forkorte kjøre-/reisetiden mellom Sandnessjøen og innlandsbyene Mosjøen og Mo i Rana. Sandnessjøen Lufthavn Stokka, 10 min fra Sandnessjøen sentrum, skal nå utvides til meter, noe som gir muligheter for å ta ned større fly. Sandnessjøen videreutvikles som forsyningsbase for olje- og gassaktiviteten som foregår i Norskehavet, og kan bli den eneste forsyningsbasen mellom Kristiansund og Harstad. Det skal bygges badeland et steinkast fra hurtigrutekaia. Havbruksnæringen i nabokommunene er i betydelig vekst, og for eksempel ved Marine Harvests slakteri i Herøy slaktes ca t laks. Likeså videreforedler Leines Seafood AS i Leirfjord porsjonspakninger av laks som eksporteres direkte til europeiske butikkjeder. Sandnessjøen med region må på mange måter karakteriseres også å ha et maritimt cluster, med ulike rederier innen ringnot, slepebåt, brønnbåt, fraktefartøy, relatert verksted og leverandørindustri i Sandnessjøen. Og til slutt, havnevesenet i Sandnessjøen har under planlegging ny moderne passasjerterminal for reisende som skal reise Hurtigruta og hurtigbåter til/fra Sandnessjøen. 5. Utvikling av landbaserte aktiviteter Alstahaug med omkringliggende kommuner har i reiselivssammenheng utrolig mye bra å by på, noe som også burde passe inn hos hurtigrutepassasjerene. Det vil bli iverksatt prosjekt for videreutvikling av de produkter som eksisterer og videreutvikling av nye. 5

6 Samtidig vil det fra relevant næringsliv bli tatt kontakt med Hurtigruten for å komme i dialog og få til et samarbeide om produktutvikling som kan passe Hurtigrutens passasjerer. 6. Oppsummering Alstahaug Næringsforening ber på det sterkeste om at tidtabellen minimum opprettholdes som i dag, med minimum 1 times liggetid i Sandnessjøen. Som nevnt, Helgeland må nytes mens turistene er våkne, og i jakten på tid til Helgeland bør Hurtigruten også se på muligheten for å redusere liggetiden i Bodø på vei sør. Helgelandsregionen vurderes i reiselivssammenheng å ha et stort potensiale, og vurderes å være i en tidlig fase i denne utviklingen. Alstahaug Næringsforening vurderer Hurtigrutens initiativ til å delta i utviklingen av nye landbaserte reiselivstilbud på Helgeland, basert på lokalt eierskap og drift, som svært positivt. Dette vil næringslivet ta initiativ til og være med på. Sissel Hesjedal Helgeland Regionråd 6

7 Sama rbe id e r vå r s ty rke Fylkesrådet Nordland fylkeskommune Sandnessjøen den 9.oktober 2012 BEHANDLET AV MØTESTED/-DATO SAK NR SAKBEHANDLER Administrativt i 8.oktober Styresak 69/12 She Helgeland Regionråd Vedr. flytting av rådgiver Markedskontakt Sør regional samferdselstilling til Bodø Det er dessverre fremkommet opplysninger om at Samferdselsavdelingen v/ Nordland fylkeskommune vil flytte de to regionale Markedskontaktene lokalisert i Sandessjøen (region Sør) samt stillingen lokalisert i Vesterålen (region Nord) inn til Bodø med nærmest øyeblikkelig virkning. Den medarbeideren som har sitt tilholdssted i region Sør har fått beskjed om å bestemme seg innen svært kort frist om han aksepterer flytting til Bodø. Begrunnelsen for flyttingen er omorganisering innen etaten og fremstår som en ren økonomisk avgjørelse. I Helgeland Regionråd reageres det med vantro på sentraliseringen av disse stillingene da de regionale stillingene ble opprettet som et tilsvar på en stadig sentralisering. Markedskontaktstillingene ble samtidig opprettet for å ivareta nærheten til kundene og til selskapene som har vunnet anbud og som opererer lokalt og regionalt og ble derfor et uttrykk for Nfk s distriktsvennlige politikk. Fordelene med å ha en regional markedskontakt for kollektivtransport er den gode lokalkunnskapen som muliggjør en tett og nær dialog hvor eventuelle utfordringene løses underveis. Markedskontaktene har vært et positivt innslag, og har bidratt aktivt til en enklere og bedre dialog mellom kommunene på Helgeland og Nordland fylkeskommune. De to markedskontaktene har etablert gode nettverk og har gjennom sin lokalkunnskap førstehånds kjennskap til distriktene de betjener. Særlig bør det nevnes at markedskontaktene har etablert nært samarbeid med Statens Vegvesen, kommunene i hvert sitt område og ikke minst deltatt aktivt i møter med ulike grupper, det være seg kommunale råd for funksjonshemmede, planutvalg, kommunikasjonsnemder, næringsforeninger og andre. Her har en oppnådd at kontakt har blitt etablert, og kunnskap og erfaring har blitt utvekslet. Markedskontaktene har stilt opp på møter, konferanser og andre tilstelninger og markert NFK på en positiv måte. 7

8 Det er beklagelig at markedskontaktene forsvinner fra kommunene, før de egentlig hadde fått kommet i gang med sitt arbeide. Det er stikk i strid med tidligere uttalelser fra NFK der nærhet til brukerne stod i fokus. Ved å fjerne denne nærheten, vil det føre til større avstand mellom NFK og kommuner, næringsliv, og publikum innenfor samferdsel. Helgeland Regionråd vil derfor sterkt anmode Samferdselsavdelingen v/ NFK om å revurdere sin beslutning og ber samtidig om et snarlig møte i sakens anledning. Med hilsen Olav Terje Hoff (sign) Helgeland Regionråd Sissel Hesjedal Helgeland Regionråd Kopi: Samarbeidende kommuner Fylkestingsrepresentanter Samferdselsavdelingen Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m Møtested Møtedato v Styret Herøy 1 oktober 2012 Sak nr. 71/12 Referatsaker - Nordland fylkeskommune Trygt eksemplar av dokument Vesentlige vannforvaltningsspørsmål. vannregion Nordland og Jan Mayen - Sør-Helgeland Regionråd Protokoll fra møte den 3.september Petter Dass-Museet info om servering og kommende utstillinger - Evaluering av Helgeland Fellesmiljø ONS - 8

9 Styre, råd utvalg m v Styret Sak nr: 72/12 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Møtested Herøy Orientering - Kompetanse og system for kvalitetsstyring og egenkontroll til kommunal sektor Møtedato 1.november KvalitetsLosen AS har kontaktet Helgeland Regionråd og bedt om å få komme å presentere system for kvalitetsstyring og egenkontroll til kommunal sektor. Orientering og presentasjon v/ John Tonheim. Innstilling: Helgeland Regionråd tar den den fremlagte informasjonen til orientering. Vedtak: Bakgrunn for saken: KvalitetsLosen er ledende leverandør av kompetanse og system for kvalitetsstyring og egenkontroll til kommunal sektor. Siden oppstarten i 2004 har de utviklet løsninger og tjenester som gjør det mulig for ledere å ivareta kravet om forsvarlig drift av kommunale tjenester. Hovedkontor er Høyanger som ligger ved Sognefjorden. Selskapet har 10 ansatte, flere med kommunal kompetanse og erfaring fra ledende stillinger i kommunal sektor og privat sektor. Med erfaring som ledere i kommunal sektor, har de relevant kompetanse og kjenner kommunenes kompleksitet. De ansatte har kompetanse innenfor rådgivning til kommunale ledere for utvikling av kvalitetskultur og systematikk, implementering av elektroniske kvalitetssystem, opplæring og kursing, utvikling av moderne programvare, design og IT-drift. KvalitetsLosen vil være markedsledende av kvalitetssystemer og utvikle gode og fremtidsrettede kvalitetsstyrings systemer. De mener at deres løsninger og kompetanse skal gi kundene de beste forutsetninger for styring, egenkontroll og videreutvikling av egen tjenesteproduksjon. KvalitetsLosen skal ha en kontinuerlig utvikling av selskapet, ansatte og ha en positiv økonomisk utvikling. KvalitetsLosen opplyser om seg selv og at de tilbyr: Et samarbeid med KvalitetsLosen AS gir din virksomhet et kvalitets styringssystem som er i samsvar med anbefalt rammeverk COSO. Styringssystemet dekker strategi, ROS, dokumentasjon, avvik og tiltak, rapportering. Vi sikrer innføring av verktøy og systematikk etter LOS-Metoden. Over 100 organisasjoner i Norge bruker vårt kvalitetssystem og vår kompetanse. Kvalitetsstyring i offentlig sektor. Kvalitetsstyring og egenkontroll av den kommunale virksomheten er svært omfattende og forutsetter an fastlagt systematikk som blir innarbeidet i organisasjonen. Administrasjonssjefen sitt ansvar for egenkontroll er definert i Kommuneloven 23.2: 9

10 Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Betryggende kontroll innenfor: Økonomiforvaltning Personalforvaltning Anskaffelser IKT-styring og informasjonssikkerhet Saksbehandling og myndighetsutøvelse Tjenesteproduksjon Våre løsninger sikrer en gjennomgående egenkontroll i alle ledd i organisasjonen. For å lykkes med systematisk egenkontroll kreves det en fastlagt systematikk som utvikler kompetanse, forståelse og lojalitet i organisasjonen. En kjent metode for utvikling av egenkontroll er Coso modellen som gir et rammeverk for implementering av internkontroll i organisasjonen. De fleste kommuner krever et helhetlig elektronisk kvalitetssystem og en metodisk implementering i samsvar med kommunelovens 23.2 og Coso modellen. Vi bistår stadig flere kommuner med prosessledelse og verktøy for å ivareta kommune 10

11 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Styret Sak nr: 73/12 Møtested Herøy Barne- og ungdomsråd i kommunene Møtedato 1.november Ungdommens fylkesting har kontaktet Helgeland Regionråd og bedt om å få delta på møte i regionrådet. Helene Henriksen fra Ungdommens fylkesting vil orientere om arbeidet de gjør og utfordre kommune når det gjelder arbeid med og for ungdom. Fra fylkeskommunen møter varafylkesordfører Peter Walseth. Innstilling. Helgeland Regionråd tar den fremlagte informasjonen til orienteringen. Vedtak: Saksfremlegg: Ungdommens fylkesting ønsker å drøfte ungdomsmedvirkning i regionen og felles innsats for å pådrive arbeidet med barne- og ungdomsråd i kommunene i regionen, Tema en ønsker å ta opp: Evt regionale modeller for barne- og ungdomsråd. Planer for ungdomstiltak i regionen Innspill til ungdommens fylkesting annet Ungdommens fylkesting (UFT) med 2 repr. fra hver kommune i Nordland samles i Bodø De skal utarbeide en UNGplan - tiltaksdelen De skal også velge repr. til arbeidsutvalget; 3 fra nord-, 3 fra midt- og 3 fra sør-fylket, alle med personlige vara. Ungdommens fylkesting mener at i arbeidet med å forstå og ta felles ansvar for ungdomsmedvirkning, omdømmebygging, rekruttering, hjemflytting osv. er det en felles fellesutfordringer og oppgaver. 11

12 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtested Møtedato Styret Herøy Sak nr.74 /12 Reduksjon i antall tingretter Helgeland Regionråd opplever oftere strukturendringer inn det offentlige med fører til at en får et dårligere tilbud i distriktene. Domstoladministrasjonen foreslår å redusere dagens 66 tingretter til i overkant av 30. Innstilling: Helgeland Regionråd ser at det byr på utfordringer for de minste tingrettene å besitte spisskompetanse i kompliserte saker. Dette kan etter vår vurdering løses ved at noen av tingrettene spesialiseres slik at kompliserte saker legges til tingretter med spisskompetanse på de ulike saksområder. Dette kan f. eks dreie seg om særlig vanskelige økonomiske saker. Generelt vil vi bemerke at rettssikkerhet/kvalitet i tillegg til dommer i den enkelte sak i større grad er avhengig av aktor og forsvarer, og dette er ikke avhengig av størrelsen på eller plasseringen av den enkelte tingrett. Før vedtak om reduksjon i antall tingretter eventuelt fattes, bør det foretas en skikkelig evaluering av saksbehandlingen i de ulike tingretter. Rettssikkerhet er avhengig av flere forhold hvor særlig saksbehandlingstid er viktig. Det er velkjent at det er viktig at domstolsbehandling særlig i straffesaker bør skje så nært hendelsen som mulig. Alstahaug Tingrett utmerker seg i dette henseende ved å ha lavest saksbehandlingstid i landet. Et annet moment som bør tillegges vekt er behandlede saker pr. dommer i de ulike tingretter. Skulle det likevel besluttes at antall tingretter skal vurderes redusert må slike vedtak begrunnes best mulig ut fra objektive forhold. Vi forutsetter at så vel kriterier for slike eventuelle reduksjoner som konkrete forslag til nedleggelser/beliggenhet sendes ut på en grundig høring før beslutninger tas. Helgeland Regionråd ber om å bli høringsinstans. Vedtak: Saksfremstilling: Saken ble aktuell etter 22. juli-rettssaken i Oslo tingrett. Da ble dommernes kompetanse til å ta stilling til vanskelige spørsmål satt på prøve. Av de 66 tingrettene i Norge har elleve av dem kun én sorenskriver og en fullmektig som oftest kommer rett fra avlagt juseksamen. Dermed sier det seg selv at disse ikke kan være i besittelse av den nødvendige spisskompetansen i kompliserte saker og ta stilling til om tiltalte er strafferettslig tilregnelig, mener Domstoladministrasjonen. Det er klart at vi i kjølvannet av terrorsaken har en utfordring og må se på om vi bør redusere antall tingretter. Det sier seg selv at det er umulig i mindre tingretter å ha den nødvendige spisskompetanse på alle områder, sier direktør Tor Langbach i Domstoladministrasjonen. Han mener en halvering av antall tingretter vil legge til rette for den nødvendige kompetanse og spesialisering. Det er dessuten få problemer knyttet til lengre avstander og reisetid for å møte i retten, mener Langbach. 12

13 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Styret Sak nr: 75/12 Møtested Herøy Høring-Regional plan for internasjonalisering Møtedato 1.november Regional plan for internasjonalisering i Nordland er sendt på høring med frist Helgeland Regionråd har sendt forespørsel til Nfk om utsettelse av høringsfristen til etter styremøtet den 1.november. Dokumenter i saken 1. Høringsbrev regional plan for internasjonalisering datert Høringsutkast regional plan for internasjonalisering planperiode Saksopplysninger Målet med regional plan for internasjonalisering er å øke den internasjonale aktiviteten i og fra Nordland gjennom å samordne og koordinere det internasjonale engasjementet i offentlig sektor. Regional plan tar utgangspunkt i, og skal sees i sammenheng med fylkesplan for Nordland. Målsetningene i planen utarbeides i et 12 års perspektiv da det ansees som viktig å løfte blikket for å sikre et langsiktig perspektiv. Planen skal behandles i fylkestinget i desember i år, og følges opp gjennom handlingsprogrammer som rulleres årlig. Framlegg til vedtak: Forslag til uttalelse Regional plan for internasjonalisering Målet med regional plan for internasjonalisering er å øke den internasjonale aktiviteten i og fra Nordland gjennom å samordne og koordinere det internasjonale engasjementet i offentlig sektor. Bedriftene i samarbeidskommunene i Helgeland Regionråd er store aktører på det internasjonale markedet. Det er eksport bedrifter innen industri, offshore og fiskeri/havbruk. I tillegg blir det satset stort på reiselivsnæringen på Helgeland. Nordland fylkeskommune sin strategi og satsinger er derfor svært viktige for vårt område. Alcoa Norge eksporterer for 5,8 mrd kr, 4 mrd av disse er Alcoa Mosjøens andel. Dette eksporttallet inkluderer Mosjøen Anodes eksporttall. Markedet til Alcoa Mosjøen er hovedsakelig Europa. Fra Herøy kommune er det eksport for en verdi av ca. 2,5 milliarder, i tillegg har vi eksport fra de andre fiskerikommunene Træna, Rødøy. Samt Leirfjord kommune med Leines Seafood. Base utbyggingen i Sandnessjøen har ført til etableringer av firmaer som både er nasjonale og multinasjonale. Vi skal også være oppmerksomme på at de bedrifter som er kvalifisert til leveranser på norsk sokkel også vil være kandidater «world wide». 13

14 Flere av kommunene har vennskapskommuner i Europa. Alstahaug kommune har dessuten i høst hatt besøk fra Uganda gjennom Petrad (International Programmet for Petroleum management and Administration). Dette er et arbeid som de vil følge opp. Flere av kommunene og Helgeland regionråd er medlem i MittSkandia. Målområde 2: Livskraftige lokalsamfunn og regioner Nordland skal være et attraktivt fylke internasjonalt Delmål 2.2: Forbedre tilgjengelighet til markedet: Den største utfordringen vi har iht eksportnæringene er transporten til aktuelle markeder. Det opplyses i plandokumentet at dette vil bli tatt vare på i andre plandokument i Nfk, men vi vil likevel påpeke hvor sårbar næringslivet er i våre kommuner pga av utfordringer når det gjelder transport. Helgeland Regionråd har i arbeidet med transportplan Helgeland og i innspill til regional transportplan vært opptatt av dette. Utdrag fra plan dokumentet: Skal man lykkes med å få overført gods fra veg til sjø, må det på infrastruktursiden bl.a. legges til rette for raske og effektive anløp - gjennom minimale avvik fra kystleden og korte terminaltider. Det er videre av stor betydning at havneterminalene ligger kommunikasjonsmessige sentralt innenfor sine naturlige dekningsområder. Sandnessjøen bør derfor gis status som stamnetthavn for Helgeland. Norsk deltakelse i BA-prosjektet NLC-Corridor Cooperation baserer seg på et samarbeid mellom Vefsn og Rana kommune. Det ligger et meget stort potensial for fremtidig godstransport langs NLC-Corridor. Dette ligger både i de store mineral- og malmforekomstene i Västerbotten som svenskene ønsker å skipe ut via Helgeland og ikke minst i de godsmengdene som svenske og finske vareeiere ønsker å frakte på sjø via havner på Helgeland. Det arbeides med etablering av Helgeland Havn Iks, denne saken ligger til behandling i Vefsn, Leirfjord, Rødøy, Alstahaug, Herøy og Dønna. Det er utarbeidet strategier for utviklingen av Helgeland Havn Iks. Utdrag fra strategidokumentet: Helgeland Havn IKS skal fremstå som en pådriver for effektive og bærekraftige terminal-, transportog havnetjenester i regionen og med lovpålagt ansvar innenfor det sjøområde som er gitt av kommunegrensene i sjø for samarbeidskommunene. Et viktig satseområde for distribusjon og langtransport (samle/sprede-terminal). Det er viktig at dette følges opp. NTP-arbeidet har festet seg ved knutepunktsløsninger og transportkorridorer. Toventunnelen vil ytterligere bygge opp under en trimodal satsing i Mosjøen/Holandsvika. Jernbanesatsing sentralt i dette. Fjernstyring må på plass! Delmål 2.3: Tilgang på kvalifisert arbeidskraft gjennom målrettet rekruttering internasjonalt. Arbeidsinnvandring er viktig for at vi skal kunne skaffe nok arbeidskraft både til bedriftene og innen det offentlige, og for å utvikle regionen. Herøy kommune har i flere år arbeid med å legge til rette for arbeidsinnvandring. Det må legges til rette for språk opplæring når det gjelder arbeidsinnvandring på lik linje som det tilbudet flykningene har. I dag har arbeidsinnvandrer ingen rett til språkopplæring. Språk er svært viktig for inkludering i lokalsamfunnet. Det må arbeides med å utvikle metoder og retningslinjer for konvertering av kompetanse, vi ser i dag at mange med høy kompetanse har problem med å få arbeid iht den utdannelsen de har fra hjemlandet. 14

15 Mange av de som kommer har alt etablert famille i hjemlandet, det må derfor være fokus på «arbeid for 2» og tilgang på bolig for at arbeidsinnvandringen skal føre til tilflytting. Delmål. 2.3: Elever og lærlinger i Nordland skal være verdensborgere regionalt, nasjonalt og internasjonalt Når det gjelder ungdom og grundere vil vi nevne at Herøy kommune har i samarbeid med Mon KF og gjennom partnerskapsprogrammet i Helgeland Regionråd starta prosjektet «Internasjonal Grùnderskole» Målsetning for prosjektet Motivere for- og gjøre ungdom i stand til å etablere egne bedrifter i regionens kommuner. Deltagerne skal se mulighetene som finnes innen internasjonal handel / samarbeid. Helgeland Regionråd vil minne om at det er viktig at Nfk samarbeider tett med regionene i gjennomføringen av handlingsplanen. 15

16 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Styret Sak nr: 77/12 Møtested Herøy Helgeland Regionråd- regionalt næringsfond/partnerskap Utkast til handlingsplan Møtedato 1.november Det skal utarbeides handlingsplan for regionalt næringsplan/partnerskapet. Utkast til handlingsplanen blir lagt frem i møte slik at regionrådet kan komme med innspill før den blir behandlet at besluttningsgruppen. Innstilling: Saken blir lagt frem uten innstilling. Vedtak: Saksfremlegg: Arbeidet med handlingsplanen for startet på en felles samling i Sandnessjøen i 5. september Aktørene som deltok var bredt sammensatt geografisk og faglig. Helgeland Regionråd sitt strategidokument som bygger på Regionalplan for Nordland ligg til grunn for arbeidet. Helgeland Regionråd inngikk avtale med MoN FK om utarbeidelse av handlingsplanen. Utkast til handlingsplanen er utarbeid i et nært samarbeid mellom sekretariatet og MoN. Utkast til handlingsplanen blir lagt frem i møte slik at regionrådet kan komme med innspill før den blir behandlet at besluttningsgruppen. UTKAST TIL HANDLINGSPLAN: Helgeland Regionråd sitt strategidokument som bygger på Regionalplan for Nordland ligg til grunn for arbeidet. Helgeland Regionråd oppnevnte beslutningsgruppe styresak 06/12 Partnerskapsprogram 2012 Vedtak: Helgeland Regionråd sine strategier skal ligge til grunn for handlingsplanene for Partnerskapsordningen. Helgeland Regionråd partnerskapsstyret blir: 1. Jann Arne Løvdahl 2. Anne Sofie Mathisen 3. Bård Anders Langø 4. Olav Terje Hoff 16

17 4. Steffen Nervik, Næringsliv 5. Anita Overelv, Kultur 6. Bjørg sissel Kvannli, Kompetanse Regionrådet har vedtatt at regionalt næringsfond/partnerskapet skal videreføres etter anbefalingsdokumentet som gjelder organisering av det videre arbeidet fra Partnerskap/Beslutningsgruppen : Beslutningsgruppen sak 13/12 Konstituering valg av leder og nestleder Vedtak: Anne Sofie Mathisen, Leder Steffen Nervik, nestleder Arbeidet med handlingsplanen for startet på en felles samling i Sandnessjøen i september Aktørene som deltok var bredt sammensatt geografisk og faglig. Utdrag fra anbefalingsdokumentet: Faggruppene som utviklingsarena bør i varetas Alle skal ha muligheten til å komme med innspill til handlingsplanen Det skal legges til rette for at faggruppene fungerer, og på denne måten blir en god samarbeidspart i arbeidet. Videreføring av det som har blitt gjort til nå er viktig, selv med mindre midler til administrasjon. Forankring blir derfor særdeles viktig i videre arbeid. Organisering av arbeideidet: Det etableres fagfora i: Næringsutvikling Kompetanse Attraktivitet og livskvalitet Samfunn Regionalt næringsfond/partnerskapets utviklingsarena videreføres og det skal gjennomføres felles samlinger. Fagfora har i oppgave å gi innspill til handlingsplanen og utvikle tiltak i samband med strategiområdene. Fagfora er en åpen arena der aktører kan komme til underveis i arbeidet. Beslutningsgruppen legger disse kriteriene til grunn: Tiltakene saksbehandles for ett år, det skal rapporteres og regnskap avsluttes før en kan be om videreføring. Beslutningsgruppen vil prioritere tiltak med regional effekt. Beslutningsgruppen vil prioritere større prosjekt. Besluttningsgruppen viser til 50 % regelen i etablering av prosjektstyre, og mener at det er viktig at personer utenfor egen organisasjon deltar i prosjektstyrene. 17

18 Det skal og i være et økt fokus på ungdom gjennom tiltak innen alle satsingsområdene. Det blir satt krav til at tiltakene er utviklingsorientert, og at de er samlende med flere samarbeidspartnere. Partnerskapet/Regionalt næringsfond skal bidra til samarbeid med de andre regionene der det er hensiktsmessig. Alle tiltakene skal ha fokus på videreføring og forankring etter prosjektperioden. Strategiområder Handlingsplanen er utarbeidet med grunnlag i strategidokumentet til Helgeland regionråd. Visjon: Med hode og hjerte for Helgeland Gjennom felles styrke skal vi samhandle for å skape en vekstkraftig region BA region! Strategiområder: Livskvalitet og attraktivitet her under folkehelse og kultur Utdanning, folketallsutvikling, trivsel Kommunikasjon, infrastruktur Samferdsel, bolig Kunnskap, nyskaping og verdiskaping Næringsutvikling/endringer i næringsstrukturen Kompetanse utvikling Partnerskapet tar ansvaret for økt samhandling mellom etablerte fora/organisasjoner innenfor: Tiltaksområder Livskvalitet og attraktivitet her under folkehelse og kultur Utdanning, folketallsutvikling, trivsel Folkehelseperspektivet i fylkesplanen er gjennomgående. Det skal gjennomføres prosjekt innenfor dette området. Kultur Synliggjøring av kulturtilbudene i regionen Samarbeid mellom og utvikling av kultur- og fritidstilbud. Kommunikasjon, infrastruktur Samferdsel, bolig 18

19 Kommunikasjon og infrastruktur er viktig for bosetting, arbeids og næringsliv. Økt samhandling i regionen er en forutsetning for utvikling av bo og arbeidsregionen. Beslutningsgruppen vil prioritere tiltak med fokus på: Manglende infrastruktur skal ikke være et hinder for utvikling av distriktene Bedre logistikk og kvalitet i kommunikasjonstilbudene i regionen Tilrettelegging av et bredere boligtilbud for ungdom og tilflyttere Her vil det være fellesprosjekter innen regionen og hele Helgeland. Kunnskap, nyskaping og verdiskaping Næringsutvikling/endringer i næringsstrukturen Kompetanse utvikling Regionalt næringsfond/partnerskapet har valgt å dele strategien i næringsutvikling og kompetanseutvikling. Næringsutvikling Det er viktig at vår region framstår som en samlet bo- og arbeidsregion. Strategisk næringsutvikling i regionen er derfor viktig. Arena for næringsutvikling er fagforum for strategiområdet. Beslutningsgruppen vil prioritere tiltak med fokus på: Økt samarbeid om næringsutvikling i regionen Styrking av de små og mellomstore bedriftene i regionen Tilrettelegging for at bedrifter finner regionen attraktiv Nettverksbygging og profilering Verdiskaping basert på regionens ressurser Kompetanseutvikling Kompetanse for vekst og utvikling til næringsliv, forvaltning og innbyggere. Beslutningsgruppen vil prioritere tiltak med fokus på: Tilrettelegging av utdanningstilbud som offentlig og privat næringsliv etterspør Samarbeid mellom kompetansetilbydere for å utvikle tilbud Tilflytteres behov Nye læringsarenaer gjennom bruk av ny teknologi 19

20 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Styret Sak nr: 78/12 Møtested Herøy Transportplan Nordland- videre arbeid med transportplan Helgeland Møtedato 1.november Samferdselsavdelingen i Nordlandfylkeskommune har invitert til samling for oppstart av arbeidet med handlingsplan til regional transportplan. Kommunene og regionrådene får anledning til å gi skriftlig innspill på utfordringene som er beskrevet temavise i plan, frist på dette er sett til 1.desember. Utkast til handlingsprogrammene vil bli sendt ut i slutten av januar 2013 til kommunene på kommentarrunde med 3 ukers høringsfrist. Innstilling: Helgeland Regionråd mener at det er svært viktig at en står samlet så langt det er mulig når det gjelder til innspill til handlingsplanen i RTP. Det vil selvsagt være tema områder hvor enkelt kommuner kan ha ulike syn, her må en ha fokus på det en kan enes om. Helgeland regionråd og Sør helgeland har sendt inn felles innspill og prioriteringer ved oppstart av arbeidet med RTP. Vedtak: Saksfremlegg: Helgeland Regionråd og Sør-Helgeland Regionråd har samarbeidet om å gi sine innspill og prioriteringer til RTP-prosessen gjennom etableringen av en felles regional arbeidsgruppe. Det forventes at et slikt samarbeid vil bidra til å legge større tyngde bak prioriteringene av regionens viktigste samferdselsutfordringer. Arbeidsgruppen bestod av følgende representanter: Arbeidsgruppe: Arnt Frode Jensen, Ordfører Herøy arbeidsgruppens leder Andre Møller, Ordfører Vega Ken R. Hansen, Ordfører Vevelstad Kurt Jessen Johansson, Havnesjef Mosjøen Havn KF Glen Robert Johnsen, Lufthavnsjef Avinor - Brønnøysund Håvard Strømmen, Direktør Torghatten Trafikkselskap AS Per Pedersen, Ordfører Træna Bjørn-Ivar Blix, Lufthavnsjef Avinor - Sandnessjøen Sekretariat: Sissel Hesjedal, Daglig leder Helgeland Regionråd Arnljot Arntsen, Daglig leder Sør-Helgeland Regionråd Knut Ravatsbakk, Rådgiver MON Det er viktig at helgeland Regionråd følger opp det arbeidet som ble gjort sammen med Sør- Helgeland på de områdene som en har felles interesser. Erfaringene viser at står en samlet så er det lettere å nå frem, så vi bør derfor ha fokus på det en kan enes om når det gjelder felles innspill til handlingsprogrammet i RTP. 20

21 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Styret Sak nr: 79/12 Møtested Herøy Helgeland Regionråd vurdering av logo Møtedato 1.november Det blir utarbeidet logo etter at regionrådet var etablert. Denne har vi brukt på brevark og konvolutter og i annet presentasjonsmateriale. I den senere tid har en og brukt kommunevåpene sammen med logoen. Helgeland Regionråd har i dag behov for en annen type maler til presentasjonsmateriellet. Innstilling: Saken blir lagt frem uten innstilling. Vedtak: Saksfremstilling: Vi har fått utarbeidet utkast på logo som «goodwill» fra Spiren design på Mo. Denne ble med en feil brukt på Olje- og gass konferansen i Vårt innspill til de var at vi ville beholde «kjennetegn» i den nye logoen. Vår logo som vi fikk utarbeid av Helgeland Blad har vi ikke i de format som blir etterspurt når vi skal bruke den til andre formål enn brevark og konvolutter eller når sekretariatet fusker i faget og klipper og limer sammen logo og kommunevåpen. Sama rbe id e r vå r s ty rke Vi treng en logo som kan brukes på presentasjoner og i ulike format. Dette er mulig å få gjort med den logoen vi har. Vi har gjort forespørsel på pris ved utarbeidelse av forslag til ny logo og har fått tilbakemelding at det blir ca ,- Det er behov for å få trykt opp nytt lager av konvolutter osv, og vi bør ta stilling til om vi skal gjøre endringer når det gjelder logoen til Helgeland Regionråd. 21

22 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m Møtested Møtedato v Styret Herøy 1.november 2011 Sak nr.: 80/12 Møteplan 1.halvdel 2013 Helgeland Regionråd har rundt 6 styremøte pr år + årsmøte. Det er som oftest 3 møter i fyrste halv år, og årsmøte før utgangen av juni. Når en skal sette opp møteplan for første halvår 2012 bør en ta hensyn til andre arrangement og møter en har kjennskap til. Fylkestinget sin møteplan våren 2012: Uke Møtested: Fauske Hotell, Fauske Uke Møtested: Rica hotell Bodø Uke Møtested: Meyergården Hotell, Mo i Rana Andre møter 1.halvdel Nord i Sør, Oslo Møte med Nordlandsbenken i Bodø Nordlandskonferansen Kommunekonferansen, FMNO (Bodø) European Seafood Exposition 2013 Helgelandskonferansen på Mo I Rana Kommunedagene KS Olje- og gasskonferansen i Sandnessjøen Helgeland Regionråd har det siste halvåret hatt møter torsdager med avslutting tidlig fredag slik at Rødøy og Træna har mulighet til å reise med båt fra Ssj fredag kl Vi bør drøfte erfaringene med å avholde møtene slik? Innstilling: Dato for Helgelands konferansen er ikke fastsett, men pga av tidlig påske kan det være en fordel at den blir arrangert i midten av april. Møteplan for Helgeland Regionråd våren og 26. januar Leirfjord 21 og 22. februar - Alstahaug Helgelandskonferansen, Mo i Rana 21 og 22. Juni Årsmøte på Træna Vedtak: 22

23 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Styret Sak nr: 82/12 Møtested Herøy Orientering Arena for næringsutvikling Møtedato 1.november Helgeland Regionråd har gjennom partnerskaps/besluttningsgruppen utarbeid prosjektplan for «Arena for næringsutvikling» Arbeidet er startet opp og en ønsker å orientere Helgeland Regionråd om «Arena for næringsutvikling». Innstilling. Helgeland Regionråd tar orienteringen til etterretning. Vedtak: Saksfremlegg: Et av den viktigeste forutsetning for å oppnå ei positiv utvikling i regionen er å satse på gode BAS regioner. God næringsutvikling der en både satser på eksiterende og ny næringsutvikling er en av grunnpilarene. Kommunene satser ulikt når det gjelder næringsutvikling, og når HALD Iks ble en sagablott etter Det uttrykt et behov å styrke samhandlingen mellom næringsmedarbeiderne. Gjennom partnerskapet har vi erfart at det har vært en utfordring å få engasjement i faggruppenæring. Erfaringer fra andre områder er at gjennom å skape/legge til rette for felles arena for nærings- utviklerne gir positiv effekt. Det gjelder både gjennom erfarings-, kompetanse og økt samhandling. Målsetning for prosjektet Skape klima for felles utvikling og etablere felles arena og nettverk mellom næringsmedarbeidere i regionen. Mål for prosjekt perioden 1. Etablere nettverk 2. Et fellesfag seminar Utarbeide retningslinjer for nettverket. Arena for næringsutvikling hadde oppstartseminar den 5.september der de drøftet felles utfordringer når det gjelder næringsutvikling i kommunene. 6 kommuner var representert. De kom frem til at de ville ta en rolle som fagforum for næring i partnerskapsarbeidet, der de ønsker å utvikle felles prosjekt. Det ble også drøftet hvordan de kunne nytte kompetanse til hverandre i en stresset arbeidsdag. Arena for næringsutvikling skal ha arbeidsseminar den 24 og 25. oktober. Hensikten med seminaret er å utvikle felles prosjekt og drøfte rolle avklaringer og arbeidsfordeling. Primæringen er viktig i flere av våre kommuner og det er et ønske at også tilsette innen disse fagområdene skal delta i fagforumet. Det er to kommuner som er representert når det gjelder landbruksnæringen. Det blir spennende å følge med i det videre arbeidet i «Arena for næringsutvikling» 23

24 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Styret Sak nr: 83/12 Møtested Herøy Felles deltakelse på «European Seafood Exposition 2013» Møtedato 1.november Herøy kommune har meldt inn spørsmålet om Helgeland Regionråd bør delta på European Seafood Exposition 2013» Innstilling. Helgeland Regionråd melder inn til Nfk at de ønsker å delta på European Seafood Exposition 2013 som arrangeres april. Det er viktig at bedriftene fra område også er representert og en ber administrasjonen om og utarbeidet et tiltak gjennom partnerskapet med tanke på tilrettelegging for felles deltaking. Vedtak: Saksfremlegg: Siden starten i 1992 har European Seafood Exposition utviklet seg til å bli en av verdens ledende sjømatmesser. Her presenteres siste nytt innen produkter, tjenester, forskning, forbrukertrender m.v. med betydning for sjømat. Messen arrangeres hvert år i april/mai, og trekker bransjefolk og utstillere fra hele verden og er kanskje den viktigste møteplassen for eksportører og importører av sjømat. Bortsett fra et fåtall større norske aktører på egne stander, har Norge i mange år vært representert med en felles Norgesstand i regi av Innovasjon Norge, som har stått for organisering og koordinering. Etter 2007 har også fellesstanden for sjømatbedrifter fra Nordland, Arena Nordland, deltatt årlig på European Seafood Exposition (ESE). Nordland fylkeskommune har vært initiativtaker og tilrettelegger, og ikke minst bidratt finansielt. Fra oppstart i 2007 til og med 2010 har messedeltagelsen i regi av Arena Nordland vært organisert som årlige atskilte prosjekt. I forkant av messen i 2011 ble det derfor i anbudsinnhentingen lagt opp til en 3-årig avtale med den aktuelle prosjektleder, som ble Vesterålen Fiskeripark AS. Under forutsetning av fylkesrådets tilskuddsbevilgning, vil Vesterålen Fiskeripark AS inneha prosjektlederansvaret for Arena Nordland på ESE til og med Positive tilbakemeldinger fra nordlandsaktører som har deltatt på denne messen i regi av Arena Nordland og ønske om videre deltagelse både fra gamle og nye aktører, har vært viktige drivkrefter bak opprettholdelsen av denne satsingen. Siden oppstart har tilbakemeldingene fra deltakende bedrifter vært entydig positive, og det har vært- og er - er en bred oppfatning om at dette er et konsept som bør videreføres. Nordland fylkeskommune bidrar, som tidligere, med inntil 50% av definerte kostnader for deltakende bedrifter. Nytt i 2013 vil være at det planlegges for etablering og drift av restaurant i tilknytning til Arena Nordland sin paviljong. Honorar til oppdragstaker ligger fast i avtalen. I år deltok Arena Nordland også på messen SPE (Seafood 24

25 Processing Europe), som går av stabelen samtidig med og under samme tak som ESE. Det legges ikke opp til slik deltakelse i Fylkeskommunen har bevilget kr ,- til Arena Nordland på ESE Vi får opplyst fra Sør- Helgeland Regionråd at det har vært deltakelse fra dem på denne messen tidligere. 25

Regionalt næringsfond/ Partnerskap Handlingsplan

Regionalt næringsfond/ Partnerskap Handlingsplan UTKAST TIL: Regionalt næringsfond/ Partnerskap Handlingsplan 2012-2013. Vedtatt: Handlingsplan 2012-13 Side 1 sitt strategidokument som bygger på Regionalplan for Nordland ligg til grunn for arbeidet.

Detaljer

DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR

DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR Protokoll. MØTETIDSPUNKT: Mandag 10. februar Start tidspunkt. Kl. 11.00 15.45 MØTESTED: Sentrums Næringshage Etter møtet var det middag på Lilletorget DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR Påmeldt TIL STEDE Avbud Per

Detaljer

Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Myken, Rødøy kommune. Tid: 21.juni 2011 kl. 09.00

Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Myken, Rødøy kommune. Tid: 21.juni 2011 kl. 09.00 Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 10. juli 2012 Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap

Detaljer

Torsdag den 13.juni (umiddelbart etter Representantskapsmøtet)

Torsdag den 13.juni (umiddelbart etter Representantskapsmøtet) Til Helgeland Regionråd Deres ref: Vår ref: She Dato: 15.mai 2013 Det innkalles til ordinært årsmøte 2013 i Helgeland Regionråd. Sted: Træna Avreise fra Sandnessjøen onsdag den 12.juni kl. 16.30 ankomst

Detaljer

Protokoll DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR TIL STADES

Protokoll DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR TIL STADES Sama rbe id e r vå r s ty rke MØTETIDSPUNKT: Onsdag 25.april 2012 Protokoll MØTESTED: Fønixbygget, dvs på «yttersiden av Folkeuniversitetet DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR TIL STADES Per Pedersen Medl. Olav Terje

Detaljer

Til Helgeland Regionråd

Til Helgeland Regionråd Til Helgeland Regionråd Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Det innkalles til ordinært årsmøte 2014 i Helgeland Regionråd. Sted: Brygga i Berfjord, Dønna Avreise fra Sandnessjøen torsdag den 19.juni

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtestad Møtedato Styret Bardal, Leirfjord 30.okt.-01.sept. 2010 Sak nr. 50/10 Partnerskapssprogrammet handlingsplan 2010 Partnerskapet mellom

Detaljer

SAKLISTE: 66/13 Godkjenning av innkalling og sakliste. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes uten merknader.

SAKLISTE: 66/13 Godkjenning av innkalling og sakliste. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes uten merknader. Protokoll MØTETIDSPUNKT: Torsdag 21. november Starttidspunkt. Kl. 09.00 Kl. 16.15 MØTESTED: Klokkergården i Rødøy kommune DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR Påmeldt TIL STEDE Avbud Per Pedersen Medl. 1 1 Olav Terje

Detaljer

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse:

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse: Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 14. juni 2012 Det innkalles til ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap

Detaljer

Det innkalles til ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Træna. Tid: 13.juni 2013 kl

Det innkalles til ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Træna. Tid: 13.juni 2013 kl Helgeland Regionråd Representantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 15.mai 2013 Det innkalles til ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Træna. Tid: 13.juni 2013 kl. 10.00 SAKLISTE

Detaljer

Protokoll representantskapsmøte i Helgeland Regionråd IKS` Sted: Brygga i Berfjord, Dønna kommune. Tid: 19.juni 2014

Protokoll representantskapsmøte i Helgeland Regionråd IKS` Sted: Brygga i Berfjord, Dønna kommune. Tid: 19.juni 2014 Protokoll representantskapsmøte i Helgeland Regionråd IKS` Sted: Brygga i Berfjord, Dønna kommune. Tid: 19.juni 2014 Representanter tilstede: Alstahaug; Bård Anders Langø Dønna; Anne Sofie Mathisen Leirfjord;

Detaljer

Protokoll Helgeland regionråd Iks representantskapsmøtet 2011 Herøy den 22.juni 2011 Representanter:

Protokoll Helgeland regionråd Iks representantskapsmøtet 2011 Herøy den 22.juni 2011 Representanter: Sama rbe id e r vå r s ty rke Protokoll Helgeland regionråd Iks representantskapsmøtet 2011 Herøy den 22.juni 2011 Representanter: Vefsn Leirfjord Alstahaug Dønna Rådmenn Herøy Alstahaug Leirfjord Vefsn

Detaljer

Helgeland Regionråd Representantskap. Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014

Helgeland Regionråd Representantskap. Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Helgeland Regionråd Representantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Det innkalles til representantskapsmøte i Helgeland Regionråd IKS` Sted: Brygga i Berfjord, Dønna kommune. Tid: 19.juni 2014

Detaljer

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 2011 i Helgeland Regionråd. Stad : Klokkargården, Rødøy Tidspunkt: torsdag den 1.desember S A K L I S T E

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 2011 i Helgeland Regionråd. Stad : Klokkargården, Rødøy Tidspunkt: torsdag den 1.desember S A K L I S T E Samarbeid er vår styrke Til: Helgeland Regionråd ÅRSMØTE Bedrift: Adresse Postadresse: Deres ref: Vår ref: She Dato: 16. november 2011 Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 2011 i Helgeland Regionråd.

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtestad Møtedato Styret Bardal, Leirfjord 30.okt.-01.sept. 2010 Sak nr. 49/10 Oppfølging av Helgelandskonferansen 2010, vedr. økt samarbeid på

Detaljer

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Sakspapirene blir ettersendt. Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse:

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Sakspapirene blir ettersendt. Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse: Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 9. juni 2011 Det innkalles til ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-131, TI-&13 13/133 13/1645 Stian Skjærvik 13.03.2013 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring Utvalg Møtedato

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Prestø Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 09/35

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Prestø Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 09/35 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Prestø Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 09/35 RUTEFORSLAG - HØRING Rådmannens innstilling: Herøy kommune godtar at ruteføringen for "Thorolf Kveldulfsøn" endres tilbake

Detaljer

Søknadsnr. 2014-0174 Søknadsår 2014 Arkivsak 14/1968

Søknadsnr. 2014-0174 Søknadsår 2014 Arkivsak 14/1968 Søknad Søknadsnr. 2014-0174 Søknadsår 2014 Arkivsak 14/1968 Støtteordning Prosjektnavn Tilskudd til utviklingstiltak Regional boligpolitiskplan - temaplan Kort beskrivelse Vi har gjennom arbeidet med bedre

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Transportkorridorer Fv.17 Brønnøy - Alstahaug, Herøy/Dønna, Vega

Transportkorridorer Fv.17 Brønnøy - Alstahaug, Herøy/Dønna, Vega Transportkorridorer Fv.17 Brønnøy - Alstahaug, Herøy/Dønna, Vega Brønnøysund - Sandnessjøen Besøker 8 fergeleier på en tur Det er lett å finne fram til Dønna Stort behov for bil Utfordringer i distriktene

Detaljer

She Dato: 24.mai 2016

She Dato: 24.mai 2016 Helgeland Regionråd Representantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 24.mai 2016 Det innkalles til representantskapsmøte i Helgeland Regionråd IKS` Sted: Myken, Rødøy kommune. Tid: 16.juni 2016 rett etter

Detaljer

Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel

Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2016/3028-19 Saksbehandler: Gro Sæten Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2027 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 29.08.2017 Rådmannens innstilling

Detaljer

Protokoll Helgeland Regionråd Årsmøtet 2011 Sted: Kommunehuset, Herøy den 22.juni 2011. Representanter: Sama rbe id e r vå r s ty rke

Protokoll Helgeland Regionråd Årsmøtet 2011 Sted: Kommunehuset, Herøy den 22.juni 2011. Representanter: Sama rbe id e r vå r s ty rke Sama rbe id e r vå r s ty rke Protokoll Helgeland Regionråd Årsmøtet 2011 Sted: Kommunehuset, Herøy den 22.juni 2011 Representanter: Vefsn Leirfjord Alstahaug Dønna Rådmenn Herøy Alstahaug Leirfjord Vefsn

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland Offentlig ettersyn og høring

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland Offentlig ettersyn og høring Journalpost:16/49907 Saksnummer Utvalg/komite Dato 233/2016 Fylkesrådet 21.06.2016 Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland 2017-2025 - Offentlig ettersyn og høring Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Innkalling til regionrådsmøte i ORKidé - Nordmøre regionråd. Velkommen til regionrådsmøtet! Saksliste

Innkalling til regionrådsmøte i ORKidé - Nordmøre regionråd. Velkommen til regionrådsmøtet! Saksliste Innkalling til regionrådsmøte i ORKidé - Nordmøre regionråd Tid: 7. april 2017 kl. 0830 1400 Sted: Scandic Hotel Kristiansund 0830 0845 Velkommen - Ordfører og AU-leder 0845 0915 Del 1: Formalia 0915 1130

Detaljer

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Sakspapirene blir ettersendt. Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse:

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Sakspapirene blir ettersendt. Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse: Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 16. november 2011 Det innkalles til ekstraordinært møte i Helgeland Regionråd

Detaljer

Kommunestrukturer på Helgeland

Kommunestrukturer på Helgeland Kommunestrukturer på Helgeland Prosjekt: «Konsekvenser av alternative kommunestrukturmodeller på Helgeland» Deltakende kommuner: Alstahaug, Leirfjord, Dønna og Vefsn. Utreder for kommunene: Telemarksforskning

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Arnt Jakobsen,

Detaljer

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8632/2014 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/20 Bystyret 13.02.2014 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan

Detaljer

PLANPROGRAM for kommuneplanens samfunnsdel for perioden

PLANPROGRAM for kommuneplanens samfunnsdel for perioden Alstahaug kommune PLANPROGRAM for kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2012-2022 Vedtatt planutvalget: INNHOLD INNLEDNING...1 FØRINGER I VEDTATT PLANSTRATEGI...1 AREALDELEN...2 PLANPROSESS OG ARBEIDSMÅTE...

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Kommunestrukturer på Helgeland. Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf

Kommunestrukturer på Helgeland. Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf Kommunestrukturer på Helgeland Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosjekt: «Konsekvenser av alternative kommunestrukturmodeller på Helgeland»

Detaljer

Kommunestrukturer på Helgeland

Kommunestrukturer på Helgeland Kommunestrukturer på Helgeland Prosjekt: «Konsekvenser av alternative kommunestrukturmodeller på Helgeland» Deltakende kommuner: Alstahaug, Leirfjord, Dønna og Vefsn. Utreder for kommunene: Telemarksforskning

Detaljer

Strategisk mål Vi skal styrke vår posisjon som arbeidslivets kompetansemegler på ytre Helgeland og sørge for best mulig samordning av

Strategisk mål Vi skal styrke vår posisjon som arbeidslivets kompetansemegler på ytre Helgeland og sørge for best mulig samordning av Strategisk mål Vi skal styrke vår posisjon som arbeidslivets kompetansemegler på ytre Helgeland og sørge for best mulig samordning av kompetanseaktører og tiltak Studiesenter RKK YH Hvem er våre brukere

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Hovedutvalg for nærings, drift og miljø vedtar oppstart av arbeidet med næringspolitisk handlingsplan basert på følgende rammer:

SAKSFREMLEGG. Hovedutvalg for nærings, drift og miljø vedtar oppstart av arbeidet med næringspolitisk handlingsplan basert på følgende rammer: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/758-1 Arkiv: U01 Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: NÆRINGSPOLITISK HANDLINGSPLAN Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring, drift og miljø. Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail og ipad.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail og ipad. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona, Rådhuset Møtedato: 18.12.2013 Tid: 09.00 NB! MERK TIDSPUNKT!!! Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Ytre Helgeland Regionråd behandlet sak vedr. kommunerevisjonen i møte den , sak 46/ 15, og fattet følgende vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Ytre Helgeland Regionråd behandlet sak vedr. kommunerevisjonen i møte den , sak 46/ 15, og fattet følgende vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013

VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013 VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013 DRIVKRAFTEN FOR FELLESSAMLINGEN «Det må vere god forståing av rollene og godt samspel mellom aktørane i eigenkontrollen, det vil seie kommunestyret, kontrollutvalet,

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 14/3 Kommunestyret - Bjugn kommune Regionalt næringssamarbeid på Fosen - høring strategidokument

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 14/3 Kommunestyret - Bjugn kommune Regionalt næringssamarbeid på Fosen - høring strategidokument Bjugn KOMMUNE Arkiv: 026 Dato: 22.01.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 14/3 Kommunestyret - Bjugn kommune 11.02.2014 Saksbehandler: Arnt-Ivar Kverndal Regionalt næringssamarbeid på Fosen - høring

Detaljer

Regional plan for Nordland Plansjef Greta Johansen

Regional plan for Nordland Plansjef Greta Johansen Regional plan for Nordland Plansjef Greta Johansen 05.03.2012 12.03.2012 1 Det regionale plansystemet i henhold til plan- og bygningsloven Regional planstrategi 4-årig rullering 1 På grunnlag av vedtatt

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 15/761

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 15/761 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 15/761 ORGANISERING AV SØR-HELGELAND REGIONRÅD (SHR) OG HELGELAND REGIONRÅD (HR) Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune

Detaljer

Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig.

Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig. Handlingsplan 2009. Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig. Partnerskapet har etablert faggruppene

Detaljer

10 000 nye innvandrere til Nordland

10 000 nye innvandrere til Nordland 10 000 nye innvandrere til Nordland 03.11.2015. Kirsten Hasvoll Tilflyttingsprosjektet i Nordland Mål: 10 000 nye innvandrere til Nordland Hvorfor prosjekt tilflytting og rekruttering fra utlandet Nordland

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tore Vikedal, Jørn Erik Bosness Winther. Adm.sjef Børge Toft, sekr Kristin Vangen

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tore Vikedal, Jørn Erik Bosness Winther. Adm.sjef Børge Toft, sekr Kristin Vangen Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 29.03.2012 Tid: 09.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader til: - Innkalling

Detaljer

Konseptvalgutredning - ta overblikket og gjøre de riktige valg. Konseptvalgutredninge r Ta over blikket strategisk valg

Konseptvalgutredning - ta overblikket og gjøre de riktige valg. Konseptvalgutredninge r Ta over blikket strategisk valg Konseptvalgutredning - ta overblikket og gjøre de riktige valg Konseptvalgutredninge r Ta over blikket strategisk valg Konseptvalgutredning -planverktøy Konseptvalgutredning er et planverktøy som brukes

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Strategiplan Havbruk Salten 2017

Strategiplan Havbruk Salten 2017 Næring og etablering Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.03.2017 21911/2017 2015/3220 026 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 05.04.2017 Bystyret 11.05.2017 Strategiplan

Detaljer

Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning

Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning Hyggelig å se dere, velkommen hit. Forskningsdagene 2012 Distriktssenteret Hva skal skje her i dag? Træna? KVN Mange Ingen formell makt Framtiden Mobilitet

Detaljer

Styresak 61/2016: Kriterier for valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland

Styresak 61/2016: Kriterier for valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland Styresak 61/2016: Kriterier for valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland Møtedato: 31.08.16 Møtested: Scandic Syv Søstre, Sandnessjøen Formål med saken: Vedta hvilke kriterier som skal

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken Partnerskapsavtale 2015 2016 mellom og Region Vestviken Region Vestviken Dato: Morten Eriksrød Fylkesordfører Dato: Helene Justad Ordfører Lier kommune Monica Vee Bratlie Ordfører Hurum kommune Rune Kjølstad

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 24.01.2017 Fra kl: 09:00 Til kl: 11:20 Møteleder: Møteinnkalling: Medlemmer: Forfall: Ordfører Ivan Haugland

Detaljer

Redegjørelse fra fylkesråd for næring Mona Fagerås om By- og regionsenterpolitikk

Redegjørelse fra fylkesråd for næring Mona Fagerås om By- og regionsenterpolitikk Fylkesråd for næring Redegjørelse By- og regionsenterpolitikk Mo i Rana, 03.oktober 2016 Redegjørelse fra fylkesråd for næring Mona Fagerås om By- og regionsenterpolitikk Fylkesordfører; I 2014 vedtok

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei VIDERE SAMARBEID OM INTERKOMMUNALT NÆRINGSARBEID Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Børge Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Børge Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Børge Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja

Detaljer

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag Digitalisering i en endringstid for Trøndelag DiguT - felles satsing på digital tjenesteutvikling i Trøndelag Felles rådmannssamling Stokkøya 30.05.17 St. 27 (2015 2016) Digital agenda for Norge Digitalt

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Kl Felles møte med Røros formannskap på Tolga

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Kl Felles møte med Røros formannskap på Tolga TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: Kl. 09.00 Kl. 11.30 Felles møte med Røros formannskap på Tolga TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 148/14 REGIONRÅDET

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 1 Deltagerliste hotell buss m.v.. Sjekk om alt stemmer mht avkryssing på deltagerlista i forhold

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Tidspunkt: 12:30 12:55 Møtested: Jægtvolden fjordhotell

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Tidspunkt: 12:30 12:55 Møtested: Jægtvolden fjordhotell MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 14.04.2016 Tidspunkt: 12:30 12:55 Møtested: Jægtvolden fjordhotell Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Bjørn Arild Gram Ordfører SP Ida Bruheim

Detaljer

Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes mars 2009

Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes mars 2009 1 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes 26-27 mars 2009 Olje og gass drivkraft for utvikling i nord Det er en glede å ønske velkommen til kontaktmøte

Detaljer

DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR

DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR Sama rbe id e r vå r s ty rke PROTOKOLL MØTETIDSPUNKT: Torsdag 22. og 23.mars 2012 MØTESTED: Brygga i Berfjord, Dønna DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR Påmeldt TIL STADES Per Pedersen Medl. x x Olav Terje Hoff leder

Detaljer

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplanens hovedmål Utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både

Detaljer

Høstkonferanse for Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel 9. og 10. september 2008

Høstkonferanse for Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel 9. og 10. september 2008 Høstkonferanse for Helgeland Driftsassistanse VA Fru Haugans Hotel 9. og 10. september 2008 1 Kl 1015 1050 Registrering m/ kaffe/ te Program 9. september Kl 1050 Kl 1100 Kl 1135 Kl 1200 Åpning - praktisk

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 10.06.2010 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Heidi Robertsen Lena Breivik under AU-sak 03/17 Jannike Ramsvik under AU-sak 04/17 Mona Lindal under AU-sak 05/17

Heidi Robertsen Lena Breivik under AU-sak 03/17 Jannike Ramsvik under AU-sak 04/17 Mona Lindal under AU-sak 05/17 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 3. FEBRUAR 2017 I BODØ Til stede: I tillegg møtte: Ida Pinnerød Lars Kr. H. Evjenth Monika Sande Hege Sørlie Asle Schrøder Rolf Kåre Jensen Kjersti Bye Pedersen Heidi

Detaljer

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900192-3 305 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 77-2009

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/16 11/1221 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE i Helgeland Museum

PROTOKOLL FRA STYREMØTE i Helgeland Museum Sted: Petter Dass-museet, Alstahaug Dato: 11. mai 2016 Tidspunkt: kl 1100 PROTOKOLL FRA STYREMØTE i Helgeland Museum Til stede: Magnar Solbakk (vara for Lise Bjøru), Johanne Markvoll, Gunhild Myrbakk,

Detaljer

Per Martin Knutsen, Fred Mürer, Merethe Myrvang og Tore Bratt. Bjørn Bech-Hansen deltok fom sak 60

Per Martin Knutsen, Fred Mürer, Merethe Myrvang og Tore Bratt. Bjørn Bech-Hansen deltok fom sak 60 Styresak 68/2016: Styreprotokoll 31.08.2016 Møtedato: 31.08.2016 Møtested: Sandnessjøen, Scandic Syv Søstre Tilstede: Styreleder: Nestleder: Frode Mellemvik Tone Helen Hauge Styrerepresentanter: Sonja

Detaljer

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005!

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! - et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! Samarbeidets formål i hht vedtektene: Være et samarbeids- og interesseorgan for de deltakende kommunene Arbeide for utvikling av regionen gjennom

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: frivilligsentralen, Gjerstadsenteret Dato: 10.03.2015 Tid: 18:30 Evt. lovlige forfall meldes til utvalgssekretær, Kai Høgbråt, tlf.: 37119750,

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesordfører - Det nasjonale fagskoleutvalget leverte sin utredning «Fagskolen et attraktivt

Detaljer

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Regionalt planforum Leif Harald Hanssen trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke To faser 2017 2019 2020 Fase 1 Omstillingsfase Fokus på samordning,

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Regionmøte starter med innledning IMDI Indre øst om bosetting av flyktninger i 2012. Kl. 11.15 blir det en innledning

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/141 Møtedato/tid: 31.10.2013, kl. 16:00 Møtested: Møtedeltakere: Rådhuset, Formannskapssalen Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/13

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/13 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/13 Møte: Eldreråd Møtested: Økernveien 145, 3. et Rom 7-8 Møtetid: Mandag 30. september 2013 kl. 13.00 Sekretariat: 23439529 SAKSKART Åpen

Detaljer

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Ås kommune MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Møtetid: 19.05.2015 kl. 15:30-17:30 Møtested: 1.etasje Rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen Vedtatt 11.10.2016 Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen 2016-2020 VISJON: Hamarregionen 100 000 HOVEDMÅL: Et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser.

Detaljer

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet)

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet) Samarbeid er vår styrke Til: Helgeland Regionråd ÅRSMØTE Bedrift: Adresse Postadresse: Deres ref: Vår ref: She Dato: 11. juni 2012 Det innkalles til ordinært årsmøte 2012 i Helgeland Regionråd. Sted :

Detaljer

Regionale planer. Status og videre prosess. Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Regionale planer. Status og videre prosess. Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid Regionale planer Status og videre prosess Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai 2017 Hva er viktigst for langsiktig og bærekraftig utvikling fram mot 2050? Klima og miljø Teknologi Befolkningsvekst Inkludering

Detaljer