HELGELAND HAVN IKS. Orientering om Interkommunalt havnesamarbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELGELAND HAVN IKS. Orientering om Interkommunalt havnesamarbeid"

Transkript

1 HELGELAND HAVN IKS Orientering om Interkommunalt havnesamarbeid

2 Planlagt samarbeid Helgeland Havn IKS Initiativ fra Helgeland Regionråd januar 2010 Samarbeidskommuner: - Alstahaug - Dønna - Herøy - Leirfjord - Rødøy - Træna - Vefsn

3 Helgeland Havn IKS Prosjektgruppe: - Roy Skogsholm, rådmann Herøy kommune - Knut Jessen Johansson, Mosjøen Havn KF - Kjetil Mathisen, Alstahaug Havnevesen KF Prosjektgruppens sekretær: Sissel Hesjedal, leder i Helgeland Regionråd Undertegnede engasjert i oktober Møte i Regionrådet, Mosjøen november 2010.

4 Særtrekk ved offentlig havnevirksomhet Kommunale havner Hovedmål - sjøtransportens lønnsomhet Selvfinansiering - havnekapitalen Offentlig forvaltning - flere regelverk Forretning - bedriftsøkonomiske prinsipper

5 Hensyn å ta ved organisering av offentlige kommunale havner Havnebrukernes behov Kostnadene for brukerne Effektiv drift - også samferdselspolitikk Middel i nærings- og samfunnsutviklingen Demokratisk/politisk kontroll og styring Blanding av politisk og faglig styring

6 Kommunal havnevirksomhet - Ulike organisasjonsformer Kommunalt utvalg Kommunal bedrift/foretak Interkommunal havn Aksjeselskap Privat drift

7 Kommunal havnevirksomhet - Om delegasjon offentlig myndighet Havnevirksomhetens rene driftsfunksjoner kan delegeres til private selskap Offentlig myndighetsutøvelse kan ikke delegeres til private uten lovhjemmel Godt fungerende havnedrift krever at man også kan utøve offentlig myndighet trafikkreguleringer m.v. Man har tillatt delegasjon av offentlig myndighetsutøvelse til interkommunale selskaper (IKS)

8 Noen fordeler ved interkommunalt havnesamarbeid Samordnet bruk og utbygging - bedre planlegging og arealdisponering Samordning av miljøtiltak Samordning og bedre planlegging av transportopplegg Felles opplegg for personalbruk, statistikk, regulativ, priser og regnskaper Samstemte forretningsvilkår Lettere å unngå overinvesteringer

9 Noen fordeler ved interkommunalt havnesamarbeid Profesjonell og fagmessig forvaltning av kommunenes sjøområder Profesjonell forvaltning og overvåking av infrastrukturen Felles markedsføring og samordnet kundekontakt Større tyngde utad (for eksempel i arbeidet med NTP)

10 Noen ulemper ved Interkommunalt havnesamarbeid Sentralisering - dårligere nærkontakt Stort område - større ansvar Ambisjonsnivå og prioriteringer ulike Kompromisser i beslutningsprosessene

11 Lon om interkommunale selskap - hensyn bak lovendringene Ryddighet i regelverket Øket handlefrihet i kommunal virksomhet - mer myndighet til virksomheten - slagkraft og smidighet i markedet Demokratisk styring og politisk kontroll Alternativ til andre selskapsformer,- aksjeselskap, ansvarlig selskap m.v. Alternativ til kommunesammenslåing

12 Interkommunalt selskap IKS Rettslig status Selvstendig juridisk enhet med selvstendig partsstilling Bare for kommuner/fylkeskommuner Selskapsgjeld må først søkes dekket av selskapet Hver eierkommune har ubegrenset ansvar for selskapsgjelden i samme utstrekning som de har eierandeler

13 Interkommunalt selskap IKS Selskapsavtale Interkommunalt selskap opprettes ved en selskapsavtale Innhold i selskapsavtalen - minimum fastsatt i lovens 4, tredje ledd En del ekstra som gjerne skrives inn Selskapsavtalen må vedtas likelydende i de samarbeidende kommunenes styrer

14 Interkommunalt selskap IKS Selskapsavtale Selskapets formål Deltakernes innskuddsplikt Eierandeler Spørsmål om eiendomsoverføring Avtaler om disposisjonsrett Inntekter og utgifter

15 Interkommunalt selskap IKS Overføring av disposisjonsrett Ingen sentralisering av havnevirksomheten Beholde eksisterende havner - KF Ingen overføring av eiendomsrett Lettere å bestemme eierstruktur Disposisjonsrett overføres ved avtale Ingen overføring av gjeld betjening av gjeldsforpliktelser

16 Interkommunalt selskap IKS Styringsorganer Representantskap - havneråd - velges av eierkommunene eiernes eget organ Styre - havnestyre - velges av havnerådet Daglig leder - havnedirektør ansettes av havnestyret

17 Interkommunalt selskap IKS Representantskap - Havneråd Selskapets øverste organ - deleierne utøver sin myndighet i selskapet her. Kommunestyrene kan instruere sine egne representanter Behandler regnskap, budsjett, økonomiplan og andre saker etter nærmere bestemmelse Har instruksjons og omgjøringsmyndighet overfor andre styringsorganer - kommunene selv er avskåret fra dette

18 Interkommunalt selskap IKS Styret - Havnestyret Forvaltningen av havneselskapet. Ansvar for at havneselskapet er tilfredsstillende organisert Særtilfeller - havnerådets godkjennelse Tilsyn og kontroll - styret i aksjeselskaper Skal være idéskaper og drivkraft i selskapets planlegging og utvikling ( referansegruppe for daglig leder)

19 Interkommunalt selskap IKS Daglig leder - Havnedirektøren Tilsettes normalt av styret Leder havnens administrasjon og har ansvaret for den daglige driften av havneselskapet og dettes virksomhet Styrets sekretærfunksjoner Saker av uvanlig art eller stor betydning

20 Interkommunalt selskap IKS Økonomiske bestemmelser Budsjettet - ramme for ledelsen av selskapet Økonomiplan - ramme for budsjettarbeid og øvrige planarbeid Opptak av lån - ramme i selskapsavtalen Regnskapsregime - regnskapsloven Revisjon

21 Det videre arbeidet Orienteringsmøter med alle kommuner Oversikt over samarbeidskommunenes havnefasiliteter, havneinntekter og gjeld knyttet til infrastrukturen. Fellesmøte med alle ordførere og rådmenn endelig gjennomgang av selskapsavtale, slutten av april 2011 Utarbeidelse av endelig selskapsavtale og fremlegg Vedtak i kommunestyrene Ikrafttredelse

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Driftsformer Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Karl Erik Steinbakk 21.Mars 2013 Disposisjon 4-delt gjennomgang av listen fra komiteens formålsbeskrivelse

Detaljer

Selskapsavtale. Trondheim Havn IKS

Selskapsavtale. Trondheim Havn IKS Selskapsavtale Trondheim Havn IKS SELSKAPSAVTALE FOR TRONDHEIM HAVN IKS Vedtatt i representantskapet 18. juni 2012 l ETABLERING, RETTIGHETER OG PLIKTER 1-1 Selskapets organisasjonsform og deltakere Trondheim

Detaljer

FOR INDRE TRONDHEIMSFJORD HAVNEVESEN (ITH) 10.06.03

FOR INDRE TRONDHEIMSFJORD HAVNEVESEN (ITH) 10.06.03 forslag til - VEDTEKTER FOR INDRE TRONDHEIMSFJORD HAVNEVESEN (ITH) 10.06.03 Kapittel 1: Etablering, rettigheter og plikter 1-1 Organisasjonsform Indre Trondheimsfjord Havnevesen (ITH) er et interkommunalt

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

FELLES EIERMELDING 2014 for kommunene på Øvre Romerike (ØRU)

FELLES EIERMELDING 2014 for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) FELLES EIERMELDING 2014 for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) 1 FORORD Hensikten med en felles eiermelding for kommunene på Øvre Romerike er at den skal legge grunnlaget for godt et politisk og administrativt

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF fastsatt av Nordkapp kommunestyre den 10.12.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62, og senere endret i kommunestyremøte

Detaljer

Organisasjonsmodeller for fremtidig it-organisasjon. Utredning. Knutepunkt Sørlandet

Organisasjonsmodeller for fremtidig it-organisasjon. Utredning. Knutepunkt Sørlandet Organisasjonsmodeller for fremtidig it-organisasjon Utredning Knutepunkt Sørlandet Innhold 1 Innledning... 2 2 Interkommunalt styre... 2 2.1 Hjemmel... 2 2.1.1 Formål... 3 2.1.2 Karakteristiske trekk ved

Detaljer

Selskapsvedtekter for Karmsund Havn IKS

Selskapsvedtekter for Karmsund Havn IKS Selskapsvedtekter for Karmsund Havn IKS 1 Navn - organisasjonsform. Selskapets navn er Karmsund Havn IKS. I det daglige benevnt som Karmsund Havn (KH). Selskapet reguleres i Lov av 29. januar 1999 nr.

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28 Innhold Del I Eierstyring... 5 1.1 Innledning... 5 Bakgrunn for eierskapsmeldingen...5 Forbedringer av eierskapsutøvelsen interkommunalt samarbeid...6 Oppbygning av eierskapsmeldingen...6 1.2 Selskapsformer...

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 1. Selskapets navn er Helgeland Regionråd IKS (HR IKS). Selskapet viderefører den økonomiske og administrative virksomheten

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN Et samarbeid mellom kommunene Ballangen, Narvik og Tysfjord SELSKAPSAVTALE VEDTEKTER 25.Mars-09 Ofoten interkommunale brann- og redningsvesen vedtekter,

Detaljer

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

Notat. Til : Fra : Roy Skogsholm Kopi : Sak : EIERSKAPSMELDING - HERØY KOMMUNE. Vår ref. Arkivkode Avdeling Dato 13/1354-1/RSK 037 ADM 12.11.

Notat. Til : Fra : Roy Skogsholm Kopi : Sak : EIERSKAPSMELDING - HERØY KOMMUNE. Vår ref. Arkivkode Avdeling Dato 13/1354-1/RSK 037 ADM 12.11. Notat Til : Fra : Roy Skogsholm Kopi : Sak : EIERSKAPSMELDING - HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode Avdeling Dato 13/1354-1/RSK 037 ADM 12.11.2013 HERØY KOMMUNE EIERSKAPSMELDING 2013 1. Sammendrag En eierskapsmelding

Detaljer

Eierskapsmelding. for. Kristiansand kommune

Eierskapsmelding. for. Kristiansand kommune Eierskapsmelding for Kristiansand kommune 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 5 1.1 Mål med eierskapsmeldingen 5 1.2 Tidligere sak 5 1.3 Oppbygging av eierskapsmeldingen 6 2 Kommunens forretningsdrift 6

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 SELSKAPET Selskapets navn er Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS er en interkommunal

Detaljer

God selskapsstyring i Kongsvinger kommune

God selskapsstyring i Kongsvinger kommune God selskapsstyring i Kongsvinger kommune Vedtatt av kommunestyret 30.08.07 Innledning Med dette framlegges to dokumenter som skal gi kommunestyret et samlet grunnlag for å drøfte Kongsvinger kommunes

Detaljer

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Sakspapirene blir ettersendt. Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse:

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Sakspapirene blir ettersendt. Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse: Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 16. november 2011 Det innkalles til ekstraordinært møte i Helgeland Regionråd

Detaljer

2. Rettslig status Selskapet er et eget rettssubjekt. Selskapet skal registreres i Foretaksregisteret.

2. Rettslig status Selskapet er et eget rettssubjekt. Selskapet skal registreres i Foretaksregisteret. Selskapsavtale for Opera Rogaland 24.01.2014 1 Navn og deltagere Selskapets navn er Opera Rogaland IKS. Deltagere Org. nr Stavanger kommune Sandnes kommune 964 965 137 Andre kommuner, fylkeskommuner eller

Detaljer

Eierskapsmelding 2015. Rollag kommune

Eierskapsmelding 2015. Rollag kommune Eierskapsmelding 2015 Rollag kommune INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 Mål med eierskapsmeldingen...3 Oppbygging av eierskapsmeldingen...4 DEL 1 EIERSTYRING... 5 Kommunens forretningsdrift...5 Motivasjon

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Gjeldende fra 29.4.2013 1/6 SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS 1 Navn Selskapets navn er Tønsberg Renseanlegg IKS. 2 Selskapets deltakere Selskapets

Detaljer

Eiermelding for Fet kommune

Eiermelding for Fet kommune Eiermelding for Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 31.8.15, k-sak 85/15 Administrativt oppdatert 9.9.15 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Formål med

Detaljer

Eierskapsmelding 2012

Eierskapsmelding 2012 Hol kommune Eierskapsmelding 2012 Vedtak i Hol kommunestyre 13.12.2012 sak nr. 101/12 1. Hol kommunestyre tar eierskapsmelding 2012 til orientering. 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 Saksbehandler: Rannveig Mogren SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: o Utredning av 4. mai 2011 oppdatert 11. august 2011,

Detaljer

Lier kommune EIERSKAPSMELDING August 2009

Lier kommune EIERSKAPSMELDING August 2009 LIER KOMMUNE Rådmannen August 2009 Forord Lier kommune eier helt eller har eierinteresser i en rekke selskaper/juridiske enheter med forskjelligartede formål og organisert etter forskjellige prinsipper

Detaljer

EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE

EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE 2008/3445-8 Vedtatt av Mandal bystyre 12. mars 2009 INNHOLD Del 1: Bakgrunn og mål for eierskapsmeldingen. side 3 Del 2: Oversikt over selskaps- og samarbeidsformer.

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Møtedato: 02.05.2012 Møtested: Formannskapssalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:30 Forfall meldes til politisk sekretariat

Detaljer

Hol kommune Eierskapsmelding 2014

Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Vedtak i kommunestyret, 26.11.14 sak nr. 81/14 1. Hol kommune tar eierskapsmelding 2014 til orientering 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer