Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig."

Transkript

1 Handlingsplan Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig. Partnerskapet har etablert faggruppene som har hatt i oppgave å avklare og utvikle tiltak i samsvar med mandatet i partnerskapsprogrammet og utkast til handlingsplanen. Administrasjonen har utarbeidet en enkelt prosjektmal og rapporteringsskjema som skal benyttes i arbeidet Strategi samhandling. Partnerskapet tar ansvaret for økt samhandling mellom etablerte fora/organisasjoner innenfor Kultur Næring/reiseliv Kompetanse Dette vil vi ha gjennomgående fokus på Programområde Næring. Næringspolitisk samarbeid på Helgeland mellom næringshager, inkubatorer og næringsselskap Satsingsområde Næring Tiltak: Regionsprofilering/regionutvikling - Baseregionen Helgeland Etablere Helgeland Petro oljepolitiskutvalg. Samarbeidsforum for kommunene på Helgeland. Tiltaket krev fellessatsing i alle regionene på Helgeland.

2 Tiltak: Felles reiselivssatsing Helgeland innen merkevarebygging og produktutvikling. Tiltaket krev felles satsing i alle regionene. Tiltak: Styrking svineproduksjonen på Helgeland ved å satse på avl, kompetanse og rekruttering til næringen. Forprosjektet har som mål å utarbeidet plandokument for utvikling av svineholdet på Helgeland. Det skal i forprosjektet være fokus på forankring av det videre arbeid. Tiltaket vil gjelde for hele Helgeland. Tiltak: Leverandørkvalifisering i et V&M-marked Bedrifter i aksen Sandnessjøen Mosjøen skal være kvalifisert til å levere tjenester innen vedlikehold/modifikasjons - markedet i olje/gass-industrien. Tiltak: Styrke rammebetingelsene for oppdrett og havbruk/fiskeri. KOM OPP (Kommuner og oppdrett) Fellesprosjekt på Helgeland Sør-Helgeland har prosjektansvaret. Tiltak: Transportplan Helgeland, fase 2 Gjennomføre analyser for sjøtransport og godsstrømmer. Tiltaket forutsetter fellessatsing i alle regionene på Helgeland 8.3. Programområde kultur Økt samarbeid innen kultur på Helgeland Kulturbasert næringsutvikling Samhandling og videre utvikling av kulturskolene Satsingsområde kulturarrangementer Tiltak: Kartlegge kulturaktører på Helgeland. Dette tiltaket vil gjelde for Helgeland, og er et forprosjekt. Tiltak: Internasjonalisering/internasjonalt samarbeid - forprosjekt Målet er å få etablert et internasjonalt nettverk for kulturaktører og kulturorganisasjoner på Helgeland, som basis for kulturelle utvikling, nytenkning, øket skaperkraft og øket attraktivitet for Helgeland som etableringssted for kunstnere og kulturarbeidere. Tiltaket er et forprosjekt og målet er få tiltaket forankra som et internasjonalt prosjekt.

3 Tiltak: Helgeland Sinfonietta og Helgeland Blåseensemble. Samarbeidsprosjekt på tvers av kommunegrensene. Tiltaket forutsetter fellessatsing på Helgeland. Tiltak: Helgeland Scenekunstnettverk Etablering av et scenekunstnettverk basert på teaterfaglig kompetanse i alle 18 kommuner på Helgeland. Tiltaket krev samhandling mellom regionene Satsingsområde kulturbasert næringsutvikling Tiltak: Videre utvikle nettverk for kulturbedrifter - Samordning av aktørene på Helgeland. Forprosjekt. Videre satsing krev samhandling mellom regionene. Tiltak: KulTurisme - har som mål å utarbeide en pilot, som kan teste ut gode samarbeidsmodeller mellom kulturliv og reiseliv. Forprosjektet om fatter hele Helgeland Samhandling og videre utvikling av kulturskolene. Tiltakt: KulHelg etablere KulHelg som en arena for samarbeid og utvikling for kulturskolene på Helgeland. Videre drift av tiltaket forutsetter at andre deler av Helgeland og ønsker å delta. Tiltak: Regionale musikkspill på Helgeland Målet er å etablere en driftsform/organisering for gjennomføring av kommende musikkspill på Helgeland. Gjennom den nye organiseringen vil en gjennomføre et musikkspill pr år med deltakere fra Helgeland. Tiltak: Kul sommerjobb for ungdom - Gi ungdom mulighet for sommer jobb innen kunst- og kultur-relaterte prosjekter, og møte / samarbeide med profesjonelle aktører Satsingsområde kompetanseheving Videre utvikle formelt samarbeidsforum mellom utdanningsinstitusjonene, utdanningsaktørene og næringslivet

4 Tiltak: Modell for samarbeid videregående opplæring langs aksen Sandnessjøen Mosjøen Lage en modell for samarbeid innen videregående opplæring med utgangspunkt i byggfaget. Modell skal bl.a. ha som formål å: Sikre at flest mulig elever får bo hjemme det første året i videregående opplæring Sikre at flest mulig elever langs aksen S. sjøen Mosjøen får et tilbud her også i vg2 og 3. Utvikling av fleksible ordninger ved hjelp av datateknologi, lån/utveksling av lærere etc. Gi et inkluderende og tilrettelagt tilbud som fanger alle elever I fellesskap utnytte de gode lærerkreftene som finnes hhv. i Mosjøen og i Sandnessjøen, slik at viktig og unik kompetanse ikke forsvinner fra regionen Tiltak: Styrket regional samhandling i videregående opplæring. Økt bevissthet på videregående opplærling sin betydning som utviklingsaktør i regionens arbeids- og næringsliv og utvikle et ennå bedre skoletilbud tilpasset behovene til regionens nærings- og arbeidsliv. Tiltak: Regiongruppe Sett sjøbein. Øke rekrutteringen til fiskeri- og havbruksnæringen på Helgeland. Etablere kontaktnett inn mot rådgivingstjenesten i skolene og mot aktuelle programområder i videregående skole. Tiltak: Kartlegge og vurdere kompetansebehov nå og om 5 år innen Kartlegge behov for kompetanse på ledernivå, nestledernivå, høgskole- /universitet nivå og fagnivå, - innen offentlig og privat sektor. Kartleggingen skal komme med anbefalinger om konkrete tiltak, i en egen handlingsplan. Tiltak: Samarbeid om studiesenter Fortsette prosessen med etablering av studiesenter etter nylig avsluttet forprosjekt på ytre Helgeland. Forny kontakten med Universitetet i Tromsø vedr. veiledning i et triple-helix perspektiv for MRK og ytre Helgeland. Etablere et samarbeidsforum på aksen Sandnessjøen Mosjøen. Samarbeide om konkrete tiltak, som for eksempel dataopplæring og vernepleieutdanning. Tiltak: Flere permanente og variable utdanningstilbud på høgskolenivå på aksen Mosjøen Sandnessjøen. Etablere flere permanente og variable/desentraliserte utdanningstilbud på høgskolenivå i regionen

5 Tiltak: Etablering av fagskoler i Sandnessjøen og Mosjøen. Utvikle et samarbeid om etablering av fagskole/fagskoletilbud mellom Sandnessjøen videregående skole og Mosjøen videregående skole. Tiltak: Etablering av Helgeland FoU-forum Å få operativt et Helgeland FoU-forum, med fastlagte mål, strategier og organisering. Tiltaket forutsetter at alle regioner ønsker å delta.

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m Møtestad Møtedato v Styret Sandnessjøen 3-4 februar 2011 Sak nr. 13-11 Innspill til regional planstrategi for Nordland fylkeskommune Nordland Fylkeskommune

Detaljer

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Journalpost.: 13/16765 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/13 Fylkesrådet 27.05.2013 Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Sammendrag I denne saken behandles 7 søknader

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011 Journalpost.: 10/39224 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011 Evaluering og videreutvikling av studiesentrene Sammendrag Formålet med denne saken er å

Detaljer

Strategi for voksenopplæringen i Telemark

Strategi for voksenopplæringen i Telemark Strategi for voksenopplæringen i Telemark Gjeldende fra 2014 Strategiplan voksenopplæring 2 Innledning Hovedutvalget for kompetanse vedtok høst 2013 å utarbeide en strategiplan for voksenopplæringa i Telemark.

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Regionplan Agder 2020 Arly Hauge fylkesutdanningssjef folkestyre kompetanse - samarbeid Scenario 2020 I 2020 har det regionale kunnskapsløftet gitt betydelige resultater. Gjennom

Detaljer

Et felles løft for å møte framtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Fokusområdene Tiltaksplan 2012-2015 11.09.

Et felles løft for å møte framtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Fokusområdene Tiltaksplan 2012-2015 11.09. Et felles løft for å møte framtidens kompetanseutfordringer i Nordland NordlandsLøftet Fokusområdene Tiltaksplan 2012-2015 11.09.13 3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.1 Ungdoms valg av yrker og utdanning

Detaljer

Grunnlaget for kommunedelplan Kvalitet i Oppvekstsektoren

Grunnlaget for kommunedelplan Kvalitet i Oppvekstsektoren Grunnlaget for kommunedelplan Kvalitet i Oppvekstsektoren Kommuneplanens plassering i systemet tenkes ut fra følgende skisse, der lovverket som styrer barnehage og skole er overordnet. En kommunedelplan

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

Studiesentrene i Nordland organisering, resultater og framtidig rolle

Studiesentrene i Nordland organisering, resultater og framtidig rolle Studiesentrene i Nordland organisering, resultater og framtidig rolle NIVI-rapport 2011:7 Utarbeidet på oppdrag Nordland fylkeskommune Jørund K Nilsen og Magne Langset November 2011 Innhold: SAMMENDRAG...

Detaljer

Strategisk Næringsplan for Værnesregionen 2011-2020

Strategisk Næringsplan for Værnesregionen 2011-2020 Strategisk Næringsplan for Værnesregionen 2011-2020 Forslag utarbeidet av Næringsalliansen for Værnesregionen. Vedtatt i kommunene i 2012. Vedlegg 1 - Innstilling fra regionrådet 01.06.11, og vedtak etter

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

Viktige veivalg for Troms

Viktige veivalg for Troms Fylkesrådets tiltredelseserklæring Fylkesrådet Fusdahl Viktige veivalg for Troms Karlsøy Skjervøy Kvænangen Tromsø Lyngen Berg Lenvik Kåfjord Nordreisa Torsken Balsfjord Storfjord Tranøy Dyrøy Sørreisa

Detaljer

VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] Sammendrag av tiltak foreslått av temagruppene Innledning De fem temagruppenes forslag til tiltak i VINN Agder planen er samlet i dette dokumentet. (Temagruppenes

Detaljer

NÆRINGSSTRATEGIER 2012-2022 NORDKAPP KOMMUNE

NÆRINGSSTRATEGIER 2012-2022 NORDKAPP KOMMUNE NÆRINGSSTRATEGIER 2012-2022 NORDKAPP KOMMUNE Innhold 1 Innledning... 2 2 Utfordringer og satsingsområder... 2 2.1 Finnmark - utfordringer og satsingsområder... 2 2.2 Vest Finnmark Region - utfordringer

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2014 STANGNES 8-13

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2014 STANGNES 8-13 side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2014 STANGNES 8-13 side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTL. 3 2.1 Enhetspresentasjon... 3 2.1.1 Informasjon om enheten og tjenester...

Detaljer

Kompetanse, innovasjon og verdiskaping

Kompetanse, innovasjon og verdiskaping Kompetanse, innovasjon og verdiskaping Innledning: Kompetanse, innovasjon og verdiskaping er uttrykk som ofte er knyttet nært sammen selv om de hver for seg har ulike definisjoner. Vi skiller ikke mellom

Detaljer

Logistikkprosjektet NETTVERKSARBEID FOR LOGISTIKKBRANSJEN OG BRANSJENS BRUK AV HØGSKOLENE OG ØVRIGE UTDANNINGSTILBUD I REGIONEN

Logistikkprosjektet NETTVERKSARBEID FOR LOGISTIKKBRANSJEN OG BRANSJENS BRUK AV HØGSKOLENE OG ØVRIGE UTDANNINGSTILBUD I REGIONEN Logistikkprosjektet Logistikkprosjektet NETTVERKSARBEID FOR LOGISTIKKBRANSJEN OG BRANSJENS BRUK AV HØGSKOLENE OG ØVRIGE UTDANNINGSTILBUD I REGIONEN Formål Prosjektets formål er å styrke konkurranseevnen

Detaljer

OSLOREGIONEN: SAKER I PERIODEN 2005-10

OSLOREGIONEN: SAKER I PERIODEN 2005-10 OSLOREGIONEN: SAKER I PERIODEN 2005-10 mai 2011 1 FORORD Osloregionens organer vil våren og sommeren 2011 drøfte fornyelse av strategiene for de nærmeste årene. I denne sammenheng har sekretariatet foretatt

Detaljer

Passivhus Aktiv Læring PAL

Passivhus Aktiv Læring PAL 2012-03-28 Passivhus Aktiv Læring PAL Notat av Erik Wang, daglig leder i Byggopp, Opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk i Trøndelag og seniorrådgiver Per Erik Sørås, enhet for regional utvikling

Detaljer

MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE: INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER

MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE: INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE: INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER 1 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Forankring... 3 1.4 Eksisterende internasjonale

Detaljer

RAPPORT 2011. ToneJakobsen, Bjørn Audun Risøy, Torbjørn Aag, Monica Paulsen, Siren Døhl Himle RESULTATER OG AKTIVITETER I 2011

RAPPORT 2011. ToneJakobsen, Bjørn Audun Risøy, Torbjørn Aag, Monica Paulsen, Siren Døhl Himle RESULTATER OG AKTIVITETER I 2011 RAPPORT 2011 KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND AS ToneJakobsen, Bjørn Audun Risøy, Torbjørn Aag, Monica Paulsen, Siren Døhl Himle RESULTATER OG AKTIVITETER I 2011 Kunnskapsparken Helgeland AS bidrar til vekst

Detaljer

Reiselivsstrategi for Midt-Buskerud 2009-2012 STRATEGI

Reiselivsstrategi for Midt-Buskerud 2009-2012 STRATEGI Reiselivsstrategi for Midt-Buskerud 2009-2012 STRATEGI 1 DAGENS SITUASJON 2.7 Situasjonsanalyse (SWOT), for Midt-Buskerud som reisemål 2.8 Hovedutfordringer for reiselivsnæringen i Midt-Buskerud VISJON,

Detaljer

Plan for styrking 2014-2016

Plan for styrking 2014-2016 UTDANNING Plan for styrking Kunnskapsskolen i Buskerud maksimere læring og minimere frafall Buskerud fylkeskommune utdanningsavdelingen oktober 2014 1. Planens forankring Planen er forankret i Kunnskapsskolen

Detaljer

Skolen er god når den er god for hvert enkelt individ

Skolen er god når den er god for hvert enkelt individ Kvalitet og kompetanse i skoleverket i Vadsø kommune 2004-2005 Handlingsplan Skolen er god når den er god for hvert enkelt individ 1 Innholdsfortegnelse: FORORD.... 3 1. NASJONALE SATSINGSOMRÅDER FOR KVALITET

Detaljer

Opptur Søndre Land. Handlingsplan 2013

Opptur Søndre Land. Handlingsplan 2013 Opptur Søndre Land Handlingsplan 2013 1 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Mål... 3 3.0 Innsatsområde 1: Bo og service kommunen... 3 3.1 Strategi: Rekruttere nye innbyggere... 4 3.2 Strategi: Engasjere egne

Detaljer

Program for Agder Venstre, 2011 2015

Program for Agder Venstre, 2011 2015 1 1 1 1 Program for Agder Venstre, 0 01 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE

INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE Foto: Arild Danielsen Foto: Arild Danielsen INNHOLD 1. Innledning...4. 1.1 Bakgrunn...4. 1.2 Formål...4. 1.3 Forankring...4. 1.4 Eksisterende

Detaljer