SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE"

Transkript

1 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: Tid: Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/16 11/1221 SAKSPROTOKOLL: VALG AV LEDER OG NESTLEDER I REGIONRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD 11/17 11/246 SAKSPROTOKOLL: FORSLAG TIL FORDELING AV GJENSTÅENDE UTVIKLINGSMIDLER /18 11/1216 SAKSPROTOKOLL: DISPONERING AV REGIONALT NÆRINGSFOND /19 11/1218 SAKSPROTOKOLL: FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER - HØRING 11/20 11/608 SAKSPROTOKOLL: FELLES STRATEGI FOR GODS OG LOGISTIKK I OSLOREGIONEN 11/21 11/1223 SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN - MIDT-BUSKERUD /22 11/1220 SAKSPROTOKOLL: MØTEPLAN REGIONRÅDET /23 11/247 SAKSPROTOKOLL: MELDINGER 15

2 Sak 16/11 Regionrådet for Midt-Buskerud MØTEBOK Arkivsaknr.: 11/ Løpenr.: 7403/11 Arkivnr.: 026 Saksbeh.: Kjell Tore Finnerud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Regionrådet for Midt-Buskerud RR-11/16 SAKSPROTOKOLL: VALG AV LEDER OG NESTLEDER I REGIONRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD Regionrådets vedtak: Ordfører Terje Bråthen i Modum kommmune velges om leder i Regionrådet for Midt- Buskerud for 4 år. Ordfører Olav Skinnes i Krødsherad kommune velges som nestleder. Leder i Regionrådet er representant i styret for Osloregionen og nestleder vararepresentant. Saken avgjøres av: Regionrådet for Midt-Buskerud Saksutredning Bakgrunn: De siste to valgperiodene har det vært valgt en leder i Regionrådet for Midt-Buskerud for valgperioden. Leder i Regionrådet har også vært regionens representant i styret for Osloregionen. Rådmennenes forslag til vedtak: Saken legges fra uten forslag til vedtak fra rådmennene. Regionrådet for Midt-Buskerud behandlet saksnr. 16/11 den Behandling: Følgende forslag ble fremmet: Ordfører Terje Bråthen i Modum kommmune velges om leder i Regionrådet for Midt- Buskerud for 4 år. Ordfører Olav Skinnes i Krødsherad kommune velges som nestleder. Leder i Regionrådet er representant i styret for Osloregionen og nestleder vararepresentant. Enstemmig vedtatt. RETT UTKSRIFT BEKREFTES: Prestfoss Kjell Tore Finnerud Møtesekretær SIDE: 16

3 Sak 16/11 Utskrift til: Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen Modum kommune, 3370 Vikersund Krødsherad kommune, 3536 Noresund Sigdal kommune, 3350 Prestfoss Sekretariatet for Osloregionen, Rådhuset, 0037 Oslo Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 Drammen SIDE: 17

4 Sak 17/11 Regionrådet for Midt-Buskerud MØTEBOK Arkivsaknr.: 11/ Løpenr.: 7404/11 Arkivnr.: 223 Saksbeh.: Kjell Tore Finnerud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Regionrådet for Midt-Buskerud RR-11/17 SAKSPROTOKOLL: FORSLAG TIL FORDELING AV GJENSTÅENDE UTVIKLINGSMIDLER 2011 Regionrådets vedtak: Regionrådet for Midt-Buskerud foreslår at det avsettes kr til prosjektet God tur og kr til stedsutvikling i Strandegata i Åmot. De andre søknadene vurderes i forhold til utviklingsmidler for Saken avgjøres av: Regionrådet i Midt-Buskerud/Fylkesutvalget Vedlegg: Prosjektplan God tur og referat fra styringsgruppemøte for prosjektet Søknad av fra Modum kommune om kr til stedsutvikling i Strandegata i Åmot og kr til Vikersund Sentrum Nord. Søknad av fra Krødsherad kommune om kr (restmidler) for tilrettelegging av stasjonsområdet rundt Krøderbanen. Presentasjon av prosjektet Norefjell Challenge/adventur med budsjett. Søknad fra Næringshagen i Buskerud av om kr til etablererveiledning i Midt-Buskerud for Saksutredning Bakgrunn: Det gjenstår kr i utviklingsmidler som ikke er foreslått fordelt for 2011 inkludert overførte midler fra I tillegg er det disponibelt kr fra prosjekter som er annullert (Midt-Nett og Villa Fridheim. Til sammen kr I tillegg kommer eventuelle restmidler fra Estetikk lags veiene/kunsterdalen rundt. Det er ikke avklart ennå. Det er kommet følende søknader: Prosjektet God tur kr over 2 år Stedsutvikling Strandgata i Åmot kr Stedsutvikling Vikersund sentrum nord kr Tilrettelegging av stasjonsområdet rundt Krøderbanen kr Norefjell Challenge/adventure kr over 2 år 2012 og 2013 Etablererveiledning Kunstnerdalen i Buskerud kr for SIDE: 18

5 Sak 17/11 Vurdering: De fleste søknadene gjelder prosjekter som skal starte i De vurderes ved behandlingen av utviklingsmidler som blir tildelt for Forprosjektet til God tur er allerede gjennomført og finansiert fra EU-prosjektet VER-DI. Prosjektet med stedutvikling i Strandgata er i gang. Søknaden i forhold til Krøderbanen er i forhold til eventuelle restmidler og det er ikke avklart hva som eventuelt er igjen. Det er gitt penger til etablererveiledning for 2011 og søknaden gjelder for 2012 og vil bli vurdert i forhold til de midlene som blir stilt til disposisjon for Søknaden om stedutvikling Vikersund og søknaden fra Norefjell Challenge/adventure gjelder prosjekter som skal starte opp i 2012 og vil bli vurdert i forbindelse med de utviklingsmidlene som blir stilt til disposisjon for Rådmennenes forslag til vedtak: Regionrådet for Midt-Buskerud foreslår at det avsettes kr til prosjektet God tur og kr til stedsutvikling i Strandegata i Åmot. De andre søknadene vurderes i forhold til utviklingsmidler for Regionrådet for Midt-Buskerud behandlet saksnr. 17/11 den Behandling: Rådmennenes forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. RETT UTSKRIFT BEKREFTES: Prestfoss Kjell Tore Finnerud Møtesekretær Utskrift til: Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen Modum kommune, 3370 Vikersund Krødsherad kommune, 3536 Noresund Sigdal kommune, 3350 Prestfoss Norefjell Destinasjon AS, 3536 NOresund Næringshagen i Buskerud, 3350 Prestfoss SIDE: 19

6 Sak 18/11 Regionrådet for Midt-Buskerud MØTEBOK Arkivsaknr.: 11/ Løpenr.: 7405/11 Arkivnr.: 242 U01 Saksbeh.: Kjell Tore Finnerud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Regionrådet for Midt-Buskerud RR-11/18 SAKSPROTOKOLL: DISPONERING AV REGIONALT NÆRINGSFOND 2011 Regionrådets vedtak: Krødsherad kommune disponerer sin del av næringsfondet på kr til K4-huset. Sigdal kommune disponerer sin del av det regionale næringsfondet til følgende tiltak: Utviklingsavtale med Næringshagen i Buskerud kr Avtale med Næringshagen i Buskerud om etablerveiledning Kommunal egenandel prosjektet God tur Videreføring av Lys i alle glass Revisjon av kart over naturtyper Settes av til fond for tiltak i Sum kr Saken avgjøres av: Regionrådet for Midt-Buskerud Vedlegg: Brev av fra Buskerud fylkeskommune om tildeling av interkommunalt næringsfond Forslag til tiltak videre for prosjektet Lys i alle glas. Nyhetsbrev nr. 11 Lys i alle glas. Saksutredning Bakgrunn: Krødsherad og Sigdal er tildelt kr i regionalt næringsfond for De siste årene har fylkeskommunen fordelt næringsfondet etter folketallet i regionene. Derfor har også Krødsherad og Sigdal fordelt næringsfondet etter folketallet i de to kommunene. Fordelt etter folketallet pr. 1. juli 2011 gir det følgende fordeling; Krødsherad kr og Sigdal kr Vurdering: Krødsherad kommune vil bruke sin del av næringsfondet på kr til K4-huset. Det er kommet opp følgende forslag fra Sigdal kommune om disponering av deres del av det regionale næringsfondet: SIDE: 20

7 Sak 18/11 Sigdal kommune disponerer sin del av det regionale næringsfondet til følgende tiltak: Utviklingsavtale med Næringshagen i Buskerud kr Avtale med Næringshagen i Buskerud om etablerveiledning Kommunal egenandel prosjektet God tur Videreføring av Lys i alle glass Revisjon av kart over naturtyper Settes av til fond for tiltak i Sum kr Rådmennenes forslag til vedtak: Krødsherad kommune disponerer sin del av næringsfondet på kr til K4-huset. Sigdal kommune disponerer sin del av det regionale næringsfondet til følgende tiltak: Utviklingsavtale med Næringshagen i Buskerud kr Avtale med Næringshagen i Buskerud om etablerveiledning Kommunal egenandel prosjektet God tur Videreføring av Lys i alle glass Revisjon av kart over naturtyper Settes av til fond for tiltak i Sum kr Regionrådet for Midt-Buskerud behandlet saksnr. 18/11 den Behandling: Rådmennenes forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. RETT UTSKRIFT BEKREFTES: Prestfoss Kjell Tore Finnerud Møtesekretær Utskrift til: Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen Krødsherad kommune, 3536 Noresund Sidal kommune, 3350 Prestfoss Næringshagen i Buskerud, 3350 Prestfoss SIDE: 21

8 Sak 19/11 Regionrådet for Midt-Buskerud MØTEBOK Arkivsaknr.: 11/ Løpenr.: 7406/11 Arkivnr.: 026 &13 Saksbeh.: Kjell Tore Finnerud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Regionrådet for Midt-Buskerud RR-11/19 SAKSPROTOKOLL: FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER - HØRING Regionrådets vedtak: Det er viktig at hovedmålet for Osloregionen - Å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region Europa. - ligger fast og at oppgaver relateres og avgrenses til hovedmålet. Utvikling av felles strategier og felles holdninger i forhold til Osloregionens overordna mål er viktig. Osloregionen rolle som talerør for regionen overfor nasjonale myndigheter, bør styrkes. Utvikling av utbyggingsmønster, samferdsel og kollektivtransport er det viktigste innsatsområdet. Andre oppgaver må ikke gå bekostning av dette innsatsområdet. Saken avgjøres av: Regionrådet for Midt-Buskerud/kommunestyrene Vedlegg: Brev av fra Osloregionen om fornyelse av Osloregionens strategier høring. Høringsutkast 4. oktober Saksutredning Bakgrunn: Styret i Osloregionen behandlet 4. oktober utkast til reviderte strategier for Osloregionen fra 2012 og framover. Før styret tar endelig stilling til utkastet ønsker de at medlemmene, det vil si kommuner og fylkeskommuner som er med i Osloregionen, uttaler seg. Saken legges fram for behandling i Regionrådet for Midt-Buskerud før behandling i kommunestyrene. Da Osloregionen ble etablert i 2005 ble det formulert et hovedmål: Å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region Europa.. Styrets konklusjon er at hovedmålet ligger fast. Gjennom høringen ønskes tilbakemelding på følgende temaer: Rollene for alliansen Samspill og relasjoner Innsatsområder og strategier Samarbeid med nordiske storbyområder. SIDE: 22

9 Sak 19/11 Frist for uttalelse er utgangen av januar. Styret i Osloregionen tar sikte på å behandle ferdig utkastet vinteren 2012 slik at strategien kan drøftes i rådsmøte sommeren Vurdering: Det er viktig at hovedmålet for Osloregionen - Å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region Europa. - ligger fast og at oppgaver relateres og avgrenses til hovedmålet. Utvikling av felles strategier og felles holdninger i forhold til Osloregionens overordna mål er viktig. Osloregionen rolle som talerør for regionen overfor nasjonale myndigheter, bør styrkes. Utvikling av utbyggingsmønster, samferdsel og kollektivtransport er det viktigste innsatsområdet. Andre oppgaver må ikke gå bekostning av dette innsatsområdet. Rådmennenes forslag til vedtak: Det er viktig at hovedmålet for Osloregionen - Å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region Europa. - ligger fast og at oppgaver relateres og avgrenses til hovedmålet. Utvikling av felles strategier og felles holdninger i forhold til Osloregionens overordna mål er viktig. Osloregionen rolle som talerør for regionen overfor nasjonale myndigheter, bør styrkes. Utvikling av utbyggingsmønster, samferdsel og kollektivtransport er det viktigste innsatsområdet. Andre oppgaver må ikke gå bekostning av dette innsatsområdet. Regionrådet for Midt-Buskerud behandlet saksnr. 19/11 den Behandling: Rådmennenes forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. RETT UTSKRIFT BEKREFTES: Prestfoss Kjell Tore Finnerud Møtesekretær Utskrift til: Sekretariatet for Osloregionen, Rådhuset, 0037 Oslo Modum kommune, 3370 Vikersund Krødsherad kommune, 3536 Noresund Sigdal kommune, 3350 Prestfoss SIDE: 23

10 Sak 20/11 Regionrådet for Midt-Buskerud MØTEBOK Arkivsaknr.: 11/608-4 Løpenr.: 7407/11 Arkivnr.: N00 &13 Saksbeh.: Kjell Tore Finnerud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Regionrådet for Midt-Buskerud RR-11/20 SAKSPROTOKOLL: FELLES STRATEGI FOR GODS OG LOGISTIKK I OSLOREGIONEN Regionrådets vedtak: Regionrådet i Midt-Buskerud mener at de overordnede mål for utvikling av gods og logistikk i Osloregionen bygger opp under overordnede mål for areal- og transportutviklingen om at Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Strategien på kort sikt (NTP ) er dekkende for de utfordringene Osloregionen står ovenfor. Spesielt vil Regionrådet for Midt-Buskerud understreke betydning av statens rolle når det gjelder å avklare godsknutepunkter, særlig med hensyn til jernbane. Og ikke minst må nåværende havnestruktur utvikles med en klarere spesialisering og et bedre samarbeid for å utnytte stordriftsfordeler. Regionrådet i Midt-Buskerud mener at NAV-satellit strategien med Oslo Havn og Alnabru som nav og utvikling av tre gods- og logistikk-klynger; ett i sørøst Follo/Østfold, ett i nordøst Gardermoen og ett i sørvest Nedre/Buskerud/Vestfold, vil være en konkurransedyktig og bærekraftig strategi. Saken avgjøres av: Regionrådet for Midt-Buskerud/kommunestyrene Vedlegg: Brev av fra Osloregionen om felles strategi for gods og logistikk høring. Høringsutkast 4. oktober 2011 for felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen (eget vedlegg) Gods og logistikk i Osloregionen - analysegrunnlag august 2011 (eget vedlegg). Saksutredning Bakgrunn: Osloregionens prosjekt Felles strategi for gods og logistikk for Osloregionen startet opp vinteren 2010, og skal etter planen avsluttes vinteren 2012 Prosjektet skal supplere tidligere vedtatt Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen og bygger på overordna mål for denne. SIDE: 24

11 Sak 20/11 Prosjektets ambisjon er å bidra til å utarbeide og forankre tydelige strategiske føringer for utvikling av godslogistikksystemet i regionen. Sentrale tema i arbeidet er gods- og logistikkvirksomhetens lokalisering, i tillegg til transportkorridorene og infrastrukturens kapasitet. Strategien vil være en del av grunnlaget for samarbeidsalliansens innspill til Nasjonal transportplan , og skal legge til rette for bedre samordning av overordnet fysisk planlegging i Osloregionen. Styret i Osloregionen har sendt forslaget til felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen på åpen høring til medlemsksommuner/fylkeskommuner, samt til relevante aktører i hovedstadsregionen. Frist for uttalelser er ved utgangen av januar Saken legges fram til behandling i Regiorådet for Midt-Buskerud før behandling i kommunestyrene. Vurdering: De overordnede mål for utvikling av gods og logistikk i Osloregionen bygger opp under overordnede mål for areal- og transportutviklingen om at Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Strategien på kort sikt (NTP ) er dekkende for de utfordringene Osloregionen står ovenfor. Spesielt vil vi understreke betydning av statens rolle når det gjelder å avklare godsknutepunkter, særlig med hensyn til jernbane. Og ikke minst må nåværende havnestruktur utvikles med en klarere spesialisering og et bedre samarbeid for å utnytte stordriftsfordeler. NAV-satellit strategien med Oslo Havn og Alnabru som nav og utvikling av tre gods- og logistikk-klynger; ett i sørøst Follo/Østfold, ett i nordøst Gardermoen og ett i sørvest Nedre/Buskerud/Vestfold, vil være en konkurransedyktig og bærekraftig strategi. Rådmennenes forslag til vedtak: Regionrådet i Midt-Buskerud mener at de overordnede mål for utvikling av gods og logistikk i Osloregionen bygger opp under overordnede mål for areal- og transportutviklingen om at Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Strategien på kort sikt (NTP ) er dekkende for de utfordringene Osloregionen står ovenfor. Spesielt vil Regionrådet for Midt-Buskerud understreke betydning av statens rolle når det gjelder å avklare godsknutepunkter, særlig med hensyn til jernbane. Og ikke minst må nåværende havnestruktur utvikles med en klarere spesialisering og et bedre samarbeid for å utnytte stordriftsfordeler. Regionrådet i Midt-Buskerud mener at NAV-satellit strategien med Oslo Havn og Alnabru som nav og utvikling av tre gods- og logistikk-klynger; ett i sørøst Follo/Østfold, ett i nordøst Gardermoen og ett i sørvest Nedre/Buskerud/Vestfold, vil være en konkurransedyktig og bærekraftig strategi. Regionrådet for Midt-Buskerud behandlet saksnr. 20/11 den Behandling: Rådmennenes forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. SIDE: 25

12 Sak 20/11 RETT UTSKRIFT BEKREFTES: Prestfoss Kjell Tore Finnerud Møtesekretær Utskrift til: Sekretariatet for Osloregionen, Rådhuset, 0037 Oslo Modum kommune, 3370 Vikersund Krødsherad kommune, 3536 Noresund Sigdal kommune, 3350 Prestfoss SIDE: 26

13 Sak 20/11 Regionrådet for Midt-Buskerud MØTEBOK Arkivsaknr.: 11/ Løpenr.: 7408/11 Arkivnr.: 124 &85 Saksbeh.: Kjell Tore Finnerud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Regionrådet for Midt-Buskerud RR-11/21 SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN - MIDT-BUSKERUD Regionrådets vedtak: Utkast til Handlingsplan for Region Midt-Buskerud vedtas og oversendes til behandling i kommunene. Saken avgjøres av: Regionrådet for Midt-Buskerud/kommunestyrene Vedlegg:. Regional utviklingsplan 2003 Region Midtfylket Handlingsplan 2004 Region Midtfylket Møtebok fra Regionrådets møte om rammer for sekretærordningen i Regionrådet for Midt-Buskerud. Utkast til Handlingsplan for region Midt-Buskerud Saksutredning Bakgrunn: Rådmannsforum har drøftet handlingsplan med utgangspunkt i den sitt vedtatte regionale utviklingsplan for Midt-Buskerud fra 2003 og handlingsplan for Mange av tiltakene i forrige handlingsplan er gjennomført. Som grunnlag for drøftingen lå også sak om ramme for sekretærordningen i Regionrådet fra forrige møte i Regionrådet. Det legges opp til at Handlingsplanen behandles i kommunene etter behandlingen i Regionrådet. Rådmennenes forslag til vedtak: Utkast til Handlingsplan for Region Midt-Buskerud vedtas og oversendes til behandling i kommunene. Regionrådet for Midt-Buskerud behandlet saksnr. 21/11 den Behandling: Rådmennenes forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. SIDE: 27

14 Sak 20/11 RETT UTSKRIFT BEKREFTES: Prestfoss Kjell Tore Finnerud Møtesekretær Utskrift til: Modum kommune, 3370 Vikersund Krødsherad kommune, 3536 Noresund Sigdal kommune, 3350 Prestfoss SIDE: 28

15 Sak 20/11 Regionrådet for Midt-Buskerud MØTEBOK Arkivsaknr.: 11/ Løpenr.: 7409/11 Arkivnr.: 062 Saksbeh.: Kjell Tore Finnerud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Regionrådet for Midt-Buskerud RR-11/22 SAKSPROTOKOLL: MØTEPLAN REGIONRÅDET 2012 Regionrådets vedtak: Møteplan Regionrådet i Midt-Buskerud 1. halvår 2012: Onsdag 21. mars kl i Modum. Mandag 11. juni kl i Sigdal. Saken avgjøres av: Regionrådet for Midt-Buskerud Saksutredning Bakgrunn: Regionrådet i Midt-Buskerud har vanligvis hatt 4 møter i året. Møteplan har delvis vært avtalt for hvert halvår. Rådmennenes forslag til vedtak: Saken legges fram uten forslag til vedtak. Regionrådet for Midt-Buskerud behandlet saksnr. 22/11 den Behandling: Følgende forslag ble fremmet: Møteplan Regionrådet i Midt-Buskerud 1. halvår 2012: Onsdag 21. mars kl i Modum. Mandag 11. juni kl i Sigdal. Enstemmig vedtatt. RETT UTSKRIFT BEKREFTES: Prestfoss Kjell Tore Finnerud Møtesekretær Utskrift til: Modum kommune, 3370 Vikersund Krødsherad kommune, 3536 Noresund Sigdal kommune, 3350 Prestfoss SIDE: 29

16 Sak 23/11 Regionrådet for Midt-Buskerud MØTEBOK Arkivsaknr.: 11/247-8 Løpenr.: 7410/11 Arkivnr.: 060 Saksbeh.: Kjell Tore Finnerud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Regionrådet for Midt-Buskerud RR-11/23 SAKSPROTOKOLL: MELDINGER Regionrådets vedtak: Meldingene tas til orientering. Saken avgjøres av: Regionrådet for Midt-Buskerud Vedlegg: Referat fra Rådmannsforum i Midt-Buskerud Referat fra styremøte i Osloregionen Posisjonsdokument for samarbeidsalliansen Osloregionens arbeid inn mot NTP Fakta- og bakgrunnsinformasjon dårlig mobildekning i distriktene notat fra Numedalutvikling. Nasjonalt bredbåndsråd etablert. Rådmennenes forslag til vedtak: Meldingene tas til orientering. Regionrådet for Midt-Buskerud behandlet saksnr. 23/11 den Behandling: Rådmennenes forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. RETT UTSKRIFT BEKREFTES: Prestfoss Kjell Tore Finnerud Møtesekretær SIDE: 30

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Regionmøte starter med innledning IMDI Indre øst om bosetting av flyktninger i 2012. Kl. 11.15 blir det en innledning

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Fylkeshuset Drammen, Biskopsrud Møtedato: 31.05.2011 Tid: 09.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/8 11/246 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Herredshuset i Sigdal Møtedato: 07.09.2011 Tid: 12.00 Lunsj serveres fra kl. 11.30 i kantina på Herredshuset. Samferdselssjef Gro Rygseter Solberg vil innlede om fylkesvegstrategiarbeidet

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Rådhuset Modum kommune, Vikersund Møtedato: 21.09.2010 Tid: Kl. 12.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

VEDTAK/INNSTILLING I REGIONSRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD: Møteprotokoll fra Regionrådets møte godkjennes.

VEDTAK/INNSTILLING I REGIONSRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD: Møteprotokoll fra Regionrådets møte godkjennes. 26/12 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL Møteprotokoll fra Regionrådets møte 21.9.2012 godkjennes. Møteprotokoll fra Regionrådets møte 21.9.2012 godkjennes. 27/12 GODKJENNING AV REFERAT FRA FELLES FORMANNSKAPSMØTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Regionsrådet for Midt-Buskerud

MØTEPROTOKOLL. Regionsrådet for Midt-Buskerud MØTEPROTOKOLL Regionsrådet for Midt-Buskerud Møtested: Krødsherad, Sole Hotell Møtedato: 07.03.2014 Tid: 12:00-15:00 Til stede på møtet Møteleder: Forfall: Terje Bråthen, Olav Skinnes, Kari Ask (deltok

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Sigdal kommune, kommunehuset Møtedato: 29.11.2010 Tid: Kl. 12.15 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/11 10/1297 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Rådhuset Modum kommune, Vikersund Møtedato: 21.09.2010 Tid: Kl. 12.00 Det serveres lunsj kl. 12.00 Møtet starter med en orientering ved daglig leder ved Opus Ringerike

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Midt-Buskerud

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Modum Møtedato: 06.05.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Regionrådet for Midt-Buskerud Til stede på møtet Funksjon Navn Organisasjon Ordfører Terje Bråthen Modum Ordfører Olav Skinnes Krødsherad Ordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Midt-Buskerud. Møtested: Krødsherad Møtedato: Tid: 12:00. Til stede på møtet: Navn

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Midt-Buskerud. Møtested: Krødsherad Møtedato: Tid: 12:00. Til stede på møtet: Navn Møtested: Krødsherad Møtedato: 21.11.2014 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Regionrådet for Midt-Buskerud Til stede på møtet: Navn Terje Bråthen Kari Ask Jens Sveaas Olav Skinnes Anita Larsen Turid Wickstrand Iversen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Midt-Buskerud. Møtested: Sigdal Møtedato: Tid: 12:00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Midt-Buskerud. Møtested: Sigdal Møtedato: Tid: 12:00. Til stede på møtet Møtested: Sigdal Møtedato: 04.09.2015 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Regionrådet for Midt-Buskerud Til stede på møtet Navn Terje Bråthen Kari Ask Olav Skinnes Aud Norunn Strand Jens Sveaas Anita Larsen Turid

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Regionsrådet for Midt-Buskerud

MØTEPROTOKOLL. Regionsrådet for Midt-Buskerud MØTEPROTOKOLL Regionsrådet for Midt-Buskerud Møtested: Modum Møtedato: 06.06.2014 Tid: 12:00-15:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Organisasjon Møtt for Ordfører Terje Bråthen Modum kommune Ordfører Olav

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Barn og unges kommunestyre Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 18.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/1 12/230 SAKSPROTOKOLL: FORDELING AV MIDLER

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 18.01.2011 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Midt-Buskerud. Møtested: Folkemusikksentret i Prestfoss, Sigdal Møtedato: Tid: 12:00-15:30

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Midt-Buskerud. Møtested: Folkemusikksentret i Prestfoss, Sigdal Møtedato: Tid: 12:00-15:30 MØTEPROTOKOLL Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Folkemusikksentret i Prestfoss, Sigdal Møtedato: 18.03.2016 Tid: 12:00-15:30 Til stede på møtet Gustav Kalager Tine Norman Ståle Versland Anita Larsen

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Regionrådet for Midt-Buskerud Møtedato: 04.06.2008 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari K. Ask Terje Bråthen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Midt-Buskerud. Møtested: Modum Rådhus Møtedato: Tid: 08:00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Midt-Buskerud. Møtested: Modum Rådhus Møtedato: Tid: 08:00. Til stede på møtet: Møtested: Modum Rådhus Møtedato: 27.11.2015 Tid: 08:00 Til stede på møtet: MØTEPROTOKOLL Regionrådet for Midt-Buskerud Navn Gustav Kalager Ståle Versland Tine Norman Anita Larsen Aud Norunn Strand Jens

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 07.03.2013 Tid: 18.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/1 13/147 SAKSPROTOKOLL: TEMAPLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.03.2010 Tid: 18.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/4 10/14 SAKSPROTOKOLL: MELDINGER 10/5

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Saksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER. Hjemmel:

Saksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/1776-2 Arkivnr.: N00 Saksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER Hjemmel: Rådmannens innstilling: Vedlagt forslag til høringsuttalelse vedtas.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Midt-Buskerud. Møtested: Modum Møtedato: Tid: 10:00-14:00

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Midt-Buskerud. Møtested: Modum Møtedato: Tid: 10:00-14:00 MØTEPROTOKOLL Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Modum Møtedato: 09.03.2017 Tid: 10:00-14:00 Til stede på møte Funksjon Navn Parti Møtt for Ordfører i Krødsherad, Gustav Kalager A leder i regionråd

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato:

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 17.09.2015 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Martine Ask Nestleder Hellik Kolbjørnsrud

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigd Møtested: Herredshuset i Prestfoss Møtedato: 03.11.2010 Tid: 09.00 Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal Møtested: Herredshuset i Pestfoss Møtedato: 28.04.2011 Tid: 09.00 Det innkalles med dette til møte i Utviklingsfondet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Midt-Buskerud

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Midt-Buskerud MØTEPROTOKOLL Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Rosthaug vgs, avd Buskerud - kantina Møtedato: 16.09.2016 Tid: 12:00-15:30 Tilstede på møtet Funksjon Navn Parti Ordfører i Krødsherad, leder i regionrådet

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.03.2015 Tid: 10:00 Det innkalles med dette til møte i Sigdal

Detaljer

Organisering og strategiske føringer Styremøte 12. april

Organisering og strategiske føringer Styremøte 12. april Organisering og strategiske føringer Styremøte 12. april 2016 Hva skal være ambisjonsnivået? Foreløpig vurdering: Ikke foreta store endringer i ressurser og organisering nå. Større effektivitet og kraft

Detaljer

HANDLINGSPLAN REGION MIDT-BUSKERUD FOR. Behandling: Rådmannsforum Regionrådet , sak 11/21

HANDLINGSPLAN REGION MIDT-BUSKERUD FOR. Behandling: Rådmannsforum Regionrådet , sak 11/21 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2011-2015 Behandling: Rådmannsforum 9.11.2011 Regionrådet 25.11.2011, sak 11/21 Årsmelding 2010, sak 5/11 i Regionrådet, beskriver status for Midt-Buskerud. Tidligere

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Rullering

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Rullering Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Rullering Tilbudskonferanse 17. mars 2014 Øyvind Såtvedt Osloregionens sekretariat 1 Samarbeidsalliansen Osloregionen - en frivillig sammenslutning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Midt-Buskerud. Møtested: Sigdal Møtedato: Tid: 12:00. Til stede på møtet. Forfall

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Midt-Buskerud. Møtested: Sigdal Møtedato: Tid: 12:00. Til stede på møtet. Forfall Møtested: Sigdal Møtedato: 13.03.2015 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Regionrådet for Midt-Buskerud Til stede på møtet Navn Terje Bråthen Olav Skinnes Kari Ask Anita Larsen Jens Sveaas Turid Wickstrand Iversen

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunehuset Møtedato: 01.06.2011 Tid: 08.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/1 10/1002 SAKSPROTOKOLL: GODKJENNING AV VALGLISTER TIL

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Herredshuset Møtedato: 16.03.2010 Tid: 17.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/28 09/855 SAKSPROTOKOLL: FRØVOLLSETEROMRÅDET-

Detaljer

16/14 16/2726 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /15 16/2774 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE

16/14 16/2726 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /15 16/2774 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom underetasjen, Kommunehuset Møtedato: 23.08.2016 MERK TIDEN: 10:00 Det innkalles med dette til møte i Eldrerådet Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

16/29 16/1360 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /30 16/2774 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE

16/29 16/1360 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /30 16/2774 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtedato: 23.08.2016 Tid: 18:00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalg for helse og sosial

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 07.12.2009 Møtested: Steinkjer rådhus, møterom Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: Kl. 09.00 Deltakere Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato:

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.12.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Anne Kristine Norman Nestleder Kjell Tore Finnerud

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Coop, Nedre Eggedal Møtedato: MERK TIDEN: 14:00

Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Coop, Nedre Eggedal Møtedato: MERK TIDEN: 14:00 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Coop, Nedre Eggedal Møtedato: 23.08.2016 MERK TIDEN: 14:00 Møtet begynner med befaring ved Coop/Nedre

Detaljer

17/13 17/1946 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

17/13 17/1946 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.08.2017 Tid: 10:00 Det innkalles med dette til møte i Det vil i møtet bli drøftet angående Eldredagen 2017. Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Regionrådet 17. februar 2015

Regionrådet 17. februar 2015 MØTEREFERAT! Regionrådet 17. februar 2015 Sted: Lampeland Hotell, Flesberg Tidspunkt: kl 10:00 13:30 Møteleder Sven Tore Løkslid Regionleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

Søndre Land, rådhuset

Søndre Land, rådhuset MØTE NR. 1 REGIONRÅDSMØTE FOR GJØVIKREGIONEN Innkalling til møte den: 21.02.2014 kl.09:00 Sted: Søndre Land, rådhuset SAKSLISTA MAILES/SENDES FORMANNSKAPSMEDLEMMER I DE RESPEKTIVE KOMMUNER TIL ORIENTERING

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE. Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE. Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.04.2017 Tid: 19:00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Uvdal, Rollag og Sigdal Møtested: Heredshuset i Prestfoss Møtedato: 03.02.2010 Tid: Kl. 10.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/1 10/115 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: kl. 9:00-14:00 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: kl. 9:00-14:00 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Regionrådet for Hadeland Dato: 08.12.2017 kl. 9:00-14:00 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Kjøpsvik Møtedato: 18.10.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer

Detaljer

17/15 17/2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /17 17/2014 DELEGERTE VEDTAK - MØTE I HOVEDUTVALGET FOR HELSE OG SOSIAL DEN

17/15 17/2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /17 17/2014 DELEGERTE VEDTAK - MØTE I HOVEDUTVALGET FOR HELSE OG SOSIAL DEN SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.08.2017 Tid: 18:00 Det innkalles med dette til møte i Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/15 17/2014 GODKJENNING AV

Detaljer

17/3 17/724 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL DELEGERTE SAKER(UNNTATT OFFENTLIGHET) SENDES FOR SEG SELV TIL MEDLEMMER I UTVALGET.

17/3 17/724 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL DELEGERTE SAKER(UNNTATT OFFENTLIGHET) SENDES FOR SEG SELV TIL MEDLEMMER I UTVALGET. SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.04.2017 Tid: 17.30 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling:

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 07/13 Dato: 03.12.13 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, Møterom 2 FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder fra kl.

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER OPPSTARTSMØTE 9. MAI 2014, TYRIFJORD HOTELL ELLEN KORVALD, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.09.2012 Tid: 16.00 Det innkalles med dette til møte i Sigdal Kommunale råd for

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2008 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Midt-Buskerud

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Midt-Buskerud MØTEPROTOKOLL Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Kommunehuset i Krødsherad, møterommet Møtedato: 10.06.2016 Tid: 12:00-15:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Ordfører Krødsherad Gustav Kalager

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kommunehuset Møtedato: 06.03.2014 Tid: 18:30-00:00 Det innkalles med dette til møte i Ungdomsrådet Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/1

Detaljer

Det innkalles med dette til møte i Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Det innkalles med dette til møte i Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: nedsatt funksjonsevne Møtested: Brennaverksveien, Nedre Eggedal Møtedato: 29.08.2017 Tid: 14:00 Det innkalles med dette til møte i nedsatt funksjonsevne. MERK: Rådet møtes i

Detaljer

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING Osloregionen SAMLET SAKSFREMSTILLING Styret i Osloregionen, 16.6.2015 Sak nr. 22/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19.10

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19.10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 22.04.2010 Tid: 16:00 Slutt: 19.10 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede. Forfall:

Detaljer

16/52 16/2566 KJØP AV EIENDOM HAUG I PRESTFOSS SENTRUM

16/52 16/2566 KJØP AV EIENDOM HAUG I PRESTFOSS SENTRUM SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.08.2016 Tid: 9:00-15:30 Det innkalles med dette til møte i Formannskapet Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Fungerende rådmann Toril Marlene Staxrud

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Fungerende rådmann Toril Marlene Staxrud SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 08.09.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Anne Kristine Norman Nestleder Kjell

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/3670 026 Audun Mjøs REGIONALT NÆRINGSFOND 2012 RÅDMANNENS FORSLAG: Regionrådet vedtar følgende bruk av regionalt næringsfond: Krødsherad kommune

Detaljer

Møtedato: 01.12.2011 Tid: 16:00 17.30 Møtested: Askim rådhus 1. etasje, bystyresalen

Møtedato: 01.12.2011 Tid: 16:00 17.30 Møtested: Askim rådhus 1. etasje, bystyresalen ASKIM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtedato: 01.12.2011 Tid: 16:00 17.30 Møtested: Askim rådhus 1. etasje, bystyresalen Til stede : Thor Reidar Hals, Marit Fredheim, Ingolf Ove Paller, Lars Holene,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet Møtested: Tromsø Rådhus Møtedato: 01.02.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Hanny Ditlefsen, Gunhild Johansen, Øyvind Hilmarsen, Arild

Detaljer

Arbeidsdokument; skjema status Handlingsplan for Region Midt- Buskerud 2012-2015

Arbeidsdokument; skjema status Handlingsplan for Region Midt- Buskerud 2012-2015 Arbeidsdokument; skjema status Handlingsplan for Region Midt- Buskerud 2012-2015 Satsingsområder Hva er gjennomført Hva gjenstår Ansvar 1. NÆRINGSUTVIKLING Midt-Buskerud skal fremstå som en attraktiv region

Detaljer

Revisjon av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - Høringsuttalelse. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.11.

Revisjon av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - Høringsuttalelse. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.11. Horten kommune Vår ref. 15/36053 15/3190-3 / FA-N00 Saksbehandler: Katja Buen Revisjon av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - Høringsuttalelse Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Barn og unges kommunestyre Møtedato: 19.04.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER Jonas Nikolaisen (angi evnt. Hvem som er Asle Svarverud Aasen fraværende med * foran

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Rådmann Jostein Harm Personalsjef. Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato:

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Rådmann Jostein Harm Personalsjef. Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 02.02.2017 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Anne Kristine Norman Nestleder Kjell Tore Finnerud

Detaljer

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken Partnerskapsavtale 2015 2016 mellom og Region Vestviken Region Vestviken Dato: Morten Eriksrød Fylkesordfører Dato: Helene Justad Ordfører Lier kommune Monica Vee Bratlie Ordfører Hurum kommune Rune Kjølstad

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal Møtested: Heredshuset i Prestfoss Møtedato: 03.02.2010 Tid: Kl. 10.00 Det innkalles med dette til møte i Nore og Uvdal, Rollag

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Rådmann Jostein Harm, Skogbrukssjef Kjell Ove Hovde

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Rådmann Jostein Harm, Skogbrukssjef Kjell Ove Hovde SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.10.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Anne Kristine Norman Nestleder Kjell Tore Finnerud

Detaljer

Handlingsprogram 2012

Handlingsprogram 2012 Handlingsprogram 2012 Forslag til styrebehandling 6. desember 2011 1. Osloregionens målsetting Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 1.1.2005. Buskerud fylkeskommune går 1.1.2012

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. august 2015

Rådmannsutvalget 28. august 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 28. august 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 10:00 12:00 Kongsbergregionen 28.08.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Osloregionen. Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen angår den Hedmark? Plan- og bygningslovkonferansen 2016, Hamar

Osloregionen. Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen angår den Hedmark? Plan- og bygningslovkonferansen 2016, Hamar Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen angår den Hedmark? Plan- og bygningslovkonferansen 2016, Hamar Grethe Salvesvold, Osloregionens sekretariat Osloregionen Allianse mellom kommuner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet

MØTEPROTOKOLL. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet MØTEPROTOKOLL Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet Møtedato: 08.04.2016 Tidspunkt: 12:00-15:00 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr.

Detaljer

Representant fra Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen Randi Haldorsen, epost randi.haldorsen@bfk.no

Representant fra Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen Randi Haldorsen, epost randi.haldorsen@bfk.no Årsmelding 2014 Regionrådet for Midt-Buskerud Regionrådet i Midt-Buskerud skal arbeide for å fremme god samfunnsutvikling og effektiv oppgaveløsning på områder som er av felles interesse for kommunene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Lensvik skole Møtedato: 08.06.2009 Tid: 09.00 10.15 Til stede på møtet Medlemmer: Martin Vatn, leder Per Arne Brevik Knut Arne Selbekk Ann Mari

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /15

Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /15 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/03994-2 Saksbehandler Emilie Cosson-Eide Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget 2015-2019 26.11.2015 131/15 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 31.10.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249 INN PÅ TUNET Rådmannsforums forslag til vedtak: Innen 1. september 2011 kartlegges behovet i kommunene for kjøp Inn

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Medlemmer av vannområdeutvalg og arbeidsgruppe For Haugalandet vannområde 03.06.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Vegard Næss Saksnr. 15/10366-1 Direkte innvalg: 51

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Tid: Mandag 06.06.2011, kl 09.00-13.00 Sted: Ringerike rådhus, Formannskapssalen Møtedeltagere Til stede Forfall Kjell B Hansen, ordfører Ringerike Wenche

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:30 11:20

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:30 11:20 VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.05.2015 Tid: 09:30 11:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Medlem Solveig Sæta

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Møtested: Møterom 625 Dato: 16.11.2012 Tidspunkt: 12:00 15:40 Til stede Lavrans Kierulf Nancy Amundsen Sigmund Johannessen Marit Løkken Synnøve Simonsen

Detaljer

Møtebok. Styre, råd, utvalg, m.v. Møtested Møtedato Fra kl. Råde kommune Kommunestruktur, ad-hoc utvalg

Møtebok. Styre, råd, utvalg, m.v. Møtested Møtedato Fra kl. Råde kommune Kommunestruktur, ad-hoc utvalg Møtebok Styre, råd, utvalg, m.v. Møtested Møtedato Fra kl. Råde kommune Kommunestruktur, ad-hoc utvalg Kommunestyresalen 29.01.2015 18:00 Til kl. Innkalt til møte møtte for Innkalt til møte møtte for René

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato:

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.09.2017 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Anne Kristine Norman Nestleder Kjell Tore Finnerud

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato:

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 09.06.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Anne Kristine Norman Nestleder Kjell

Detaljer

17/3 17/724 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /7 17/891 MELDINGER ADMINISTRASJONSUTVALGET

17/3 17/724 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /7 17/891 MELDINGER ADMINISTRASJONSUTVALGET SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.04.2017 Tid: 17:30-00:00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Regionrådet 14. april 2015

Regionrådet 14. april 2015 Møtereferat Regionrådet 14. april 2015 Sted: Kommunehuset i Rollag Tidspunkt: kl 10:00 14:00 Kongsbergregionen 14.04.2015 Sven Tore Løkslid rådsleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: Tid: 18:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: Tid: 18:00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 23.02.2012 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 04/12

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 04/12 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 04/12 Organ: Samarbeid-LHR 2012-2015 Møtested: Fylkeshuset, Drammen (møterom Biskopsrud) Møtedato: 26.11.2012 Tid: 08.30 Vararepresentantene vil få beskjed dersom de skal

Detaljer

Saksbehandler: Ordfører, Anders Larmerud RV 4-STRATEGI FRAMOVER. Hjemmel:

Saksbehandler: Ordfører, Anders Larmerud RV 4-STRATEGI FRAMOVER. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 08/761-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Ordfører, Anders Larmerud RV 4-STRATEGI FRAMOVER Hjemmel: Ordføreres innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Lunner kommune ber

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Regionrådet 14. oktober 2014

Regionrådet 14. oktober 2014 MØTEREFERAT! Regionrådet 14. oktober 2014 Sted: Hjartdal kommune Kommunehuset Tidspunkt: kl 09:00 15:00 Møteleder Eli Hovd Prestegården nestleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE 0002/07 07/00173 ORIENTERING VEDRØRENDE TORV-INDUSTRI

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE 0002/07 07/00173 ORIENTERING VEDRØRENDE TORV-INDUSTRI MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 07.02.07 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 18.30 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Berit Hansen Dessuten

Detaljer

OVERSIKT OVER BEHANDLA SAKER I FORMANNSKAPET 2016

OVERSIKT OVER BEHANDLA SAKER I FORMANNSKAPET 2016 SIGDAL KOMMUNE OVERSIKT OVER BEHANDLA SAKER I FORMANNSKAPET 2016 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/1 16/79 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 16/2 15/1021 BUDSJETT 2016 EIENDOMSSKATT, FASTSETTING AV INNTEKTSNIVÅ

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 02.01.2018 17/33189 17/259736 Saksbehandler: Erik Kjeldstadli Saksansvarlig: Øyvind Brandt Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Sak 13/11: Godkjenning av innkalling til møte 12.04.11 Innkalling med sakskart og vedlegg ble utsendt pr mail 05.04.11

Sak 13/11: Godkjenning av innkalling til møte 12.04.11 Innkalling med sakskart og vedlegg ble utsendt pr mail 05.04.11 Referat fra styremøte i Osloregionen, 12.4.2011 (utkast) Formannskapssalen, Oslo rådhus Dato: 27.4.11 Arkivkode: 014 Arkivnr. 2011 252 Saksansv.: Theis Juell Theisen Tlf. 23 46 11 75 e-post: theis.theisen@osloregionen.no

Detaljer