HURTIGBÅTRUTE MELLOM STAVANGER OG BERGEN. Vi viser til tidligere korrespondanse samt samtaler i saken' s anledning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HURTIGBÅTRUTE MELLOM STAVANGER OG BERGEN. Vi viser til tidligere korrespondanse samt samtaler i saken' s anledning."

Transkript

1 09/01 '07 TIR 08:48 FAX RFti ETAT FOR REG.UTVIKL. r Rogaland Fylkeskommun Postboks STAVANGER Brfimnøysund Att:KnutP.Froestad Eksp. Saksh. U.off. HURTIGBÅTRUTE MELLOM STAVANGER OG BERGEN Vi viser til tidligere korrespondanse samt samtaler i saken' s anledning. Når det gjelder foreliggende klage så oppfatter vi det slik at den nå er sendt Samf. Dep. for endelig avgjørelse. Vi oppfatter det videre slik at den ikke har oppsettende virkning slik at vi kan starte opp pr Vi ber om Deres bekreftelse på dette. Når det gjelder den ruteproduksjon som vi har tenkt å starte opp med så mener vi den ligger innenfor det konsesjonen/løyve gir oss anledning til. Etter vår oppfatning er det slik at innenlands transport med fartøy (maritim kabotasje ) omfattes av EØS - retten, ref. rådsforordiiing nr. 3577/92, den maritime kabotasjeforordning. Denne er implementert som norsk rett ved lov av 4.desember 1992 om sjøtransport. Med hensyn til Eu - kommisjonens tolkning av forordningen vises til KOM(2003)595 og KOM(2006) Forordningen gjennomfører de generelle prinsippene i EØS avtalen om fri bevegelighet i det nasjonale sjøtransportmarkedet. For øvrig viser vi til brev av Jra Samf. Dep. til Møre og Romsdal f.k.. Det en i dette tilfelle må ha klart for seg er at det offentlige ikke kjøper noen transporttjenester, da det er en helt kommersiell ruteproduksjon. Dette innebærer, etter vår oppfattning, at vi må gis en frihetsgrad til å justere produksjonen slik at den er mest mulig markedstilpasset. I relasjon til våre reisende vil vi vektlegge stabilitet og forutsigbarhet.

2 09/01 '07 TIR 08:49 FAX RFM ETAT FOR REG. UTVIKL.,, Vedlagt oversendes bankgaranti på kr ,- og vi ber om å få tilsendt løyvedokument. Som kjent planlegger vi ruteoppstart pr og vi må snarest i gang med markedsføring av ruten. Deres tilbakemelding imøteses således ved første anledning. Med vennlig hilsen TORGHATTEN TRAFIKKSELSKAP ASA Brynjar F Adm. dir. Vedlegg: bankgaranti, samt planlagt ruteproduksjon p r

3 U9/UI UY TIK 08:49 KAI KFiå ETAT KOK KEG.UTV1KL. Torghatten Trafikkselskap asa Starter denne ruten fra O l-q l Stavanger-Bergen Ekspressen Mandag - Torsdag Fredag Søndag Tur iir. Stavanger Kopervik Haugesund Leirvik Bergen 07:10 08:05 08:30 09:30 11:00 11: :00 14:00 15:30 07:10 08:05 08:30 09:30 11:00 12:15 13:30 13:30 14:30 16:15 17:10 1 7:30 18:30 20:00 11:30 12:25 12:45 13:45 15:15 15:00 15:55 16:15 17:15 18:45 Tur nr Bergen Leirvik Haugesund Kopervik Stavanger 12:15 13:45 14:45 15:05 17:30 18:30 18:50 20:00 11:45 13:15 14:15 14:35 15:30 16:30 18:00 1.9:00 19:20 20:20 20:30 _ 22:00 23:00 23:20 00:15 17:30 1S:30 18:50 19:50 19:15 20:45 21:45 22:05 23:00

4 08/01 '07 TIK 08:49 KAJL :40 FRA- KFUKTAT KOK KEG.UTV1KL. T ' BZB S.001/003 F-866 HAAVlrf VlSLIE TELEFAX OSLO, 7. DESEMBER 2006 ANSVARLIG ADVOKAT: JOHAN FR. REMMEN TIL: ROGALAND FYLKESKOMMUNE FOR: KNUT P. FROESTAD VAR REF,: /1 NUMMER: ANTALL SIDER (INKL. DENNE); berbom DE IKKE MOTTAR ALLr SIDER, ELLER TEW5FAHEN ER F-li"-S6l>IDT, VENNIilOB" Hl«8 *4T , DENNE TELEFAX ER MENT FOR MDTTAKER(NE) QUUNfoR. DEN K*f INNEHOLDE inr^bmasjoh 9OM ER KONFIDENSIELL ELLER UND^IiLAQT LOVBESTEMT TAUSHE Vedlagt følger brev av 6,12. som også sendes pr. post. MED VENNLIG HILSEN ADVOKATFIRMAET HAAVIND VISLIE AS Johan Fr Remmen Advokat ADVOKATFIRMAET HAAVIND VISLIE AS BYGDØY «jj= 2. P.B, 359 SENTRUM, N OSLO. NO 986 A MVA, TELEFON: (+47) , FAX; (+47)

5 U9/UJ. OY TIK 08:49 FAJL RFU ETAT FOR REG.UTVIKL. tø :40 FRA- T-828 S.OOZ/003 F-B6B HAAVIND VISLIE Rogaland fylkeskommune Samferdselsseksjonen Sentrum Postboks Stavanger DERES REF. VARPiF, /1 ANSVARLIG ADVOKAT JOHAN FR. DATO OSLO, 6. DESEMBER 2006 HURTIGBÅTRUTE STAVANGER - BERGEN. SØKNAD OM RUTEUTVIDING. Torghatten Trafikkselskap ASA har bedt om vår bistand i anledning fylkeskommunens behandling av søknaden om endring av ruteplan. Vi viser i den forbindelse til fylkeskommunens brev til Stavanger kommune m.fl. med høringsfrist Vi viser også til Hordaland fylkeskommunes brev til Rogaland fylkeskommune med anmodning om utsettelse av høringsfristen. Vi finner grunn til å påpeke enkelte grunnleggende forhold. Søknaden om endring av ruteplan er en selvstendig sak som ikke må blandes sammen med søknaden om konsesjon for hurtig båtruten Stavanger- Bergen, l sitt brev 4. desember 2006 blander Hordaland fylkeskommune disse to sakene sammen. Spørsmålet om endring av ruteplan behandles formelt i henhold til yrkestransportforskriften 28, og det vil være feil saksbehandling å utsette behandlingen i påvente av den vurdering som Hordaland fylkeskommune synes å legge opp til. Vi finner også grunn til å understreke at det rettslig sett ikke er anledning til å ta. konkurransemessige hensyn ved vurderingen av om ruteplanendringssøknaden skal imøtekommes. Hvilke konsekvenser Torghattens hurtigbåtrute mellom Stavanger og Bergen har for etablerte subsidierte ruter på deler av strekningen, er helt uten betydning for så vel konsesjonssøknaden som for ruteplanendringssøknaden. De hensyn fylkeskommunen har anledning til å ta vedrørende søknaden om endring av ruteplan, er begrenset til praktiske forhold rundt gjennomføringen av ruten. Det er derfor helt uakseptabelt om fylkeskommunen nå utsetter behandlingen. Vi forutsetter derfor at saken behandles , og at Torghatten Trafikkselskap får beskjed umiddelbart deretter. ADVOKATFIRMAET HAAVINO VlCLlE AS BiGDøY ALLE?.. P.O.D 359 SENTRUM. N- O1O1 OA.O. NO >86-42O 177 MVA TEL: +4/J Q no FAX: < O Ol WlAA/V.HAAVlNLXIMO

6 U9/U1 07 TIK 08:50 KAI :40 FRA- RFIiETAT FOR REG.UTVIKL. T-828 S.003/003 F-88B 1^006 HAAVIND VISUE Kopi av dette brev sendes Samferdselsdepartementet, Transportavdelingen, Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo. * MED VENNLIG HILSEN ADVOKATFIRMAET HAAVIND VlSLIE AS Johén Fr. Remmen Advokat Brev av 6. desember side 2 au 2

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR 1. Oppdraget Vi bekrefter herved at vi har påtatt oss et oppdrag for Dem. Oppdraget går ut på bistand i forbindelse med... I forbindelse med oppdraget kan

Detaljer

1 INNLEDNING - KLARLEGGING AV FAKTISKE FORHOLD

1 INNLEDNING - KLARLEGGING AV FAKTISKE FORHOLD Nore Sunde Utviklingsselskap AS Welhavens vei 4 4319 SANDNES Stavanger kommune v/ Kommunalstyret for byutvikling Postboks 8001 4068 STAVANGER Sendt på e-post til: britt.beege@stavanger.kommune.no Deres

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 14.01.2014 2013/5614 Deres dato: Deres referanse: 03.01.2014 Fjellheim Bibelskole AS ved styrets leder Mellomvegen 96 9006 Tromsø ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjon

I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjon Eikland AS per e-mail: geir.jullum@skaugen.com Deres ref: Vår ref: Dato: 29. januar 2014 I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjon 1 Innledning Det vises til brev av 21. januar 2014 fra

Detaljer

OPPDRAGSVILKÅR. for Hortensadvokatene

OPPDRAGSVILKÅR. for Hortensadvokatene OPPDRAGSVILKÅR for Hortensadvokatene Når en av Hortensadvokatene tar på seg et oppdrag av et visst omfang, vil klienten motta en skriftlig oppdragsbekreftelse som inneholder de konkrete opplysningene som

Detaljer

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven.

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. 3. Gjennomføring av oppdraget ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR 1. Oppdraget Vi

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

FASTSETTELSE AV GOODWILL VED ERVERV AV FASTLEGEPRAKSIS - MAL FOR KLAGE TIL SKATTEETATEN

FASTSETTELSE AV GOODWILL VED ERVERV AV FASTLEGEPRAKSIS - MAL FOR KLAGE TIL SKATTEETATEN FASTSETTELSE AV GOODWILL VED ERVERV AV FASTLEGEPRAKSIS - MAL FOR KLAGE TIL SKATTEETATEN Skatteetaten har i saker om praksiserverv lagt til grunn en ny tilnærming ved beregning av goodwill i fastlegepraksiser,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Advokat Bjørn Frode Skaar Postboks 1233 Sentrum 5811 BERGEN Vår dato: 07.04.14 Vår referanse: 14/5180 Deres dato: Deres referanse: Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Sammendrag:

Detaljer

ALMINNELIGE BETINGELSER

ALMINNELIGE BETINGELSER ALMINNELIGE BETINGELSER 1. INNLEDNING 1. Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som firmaets advokater eller ansatte påtar seg eller utfører i henhold til DEL I (oppdragsbekreftelsens spesifikke

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/360-5-AKH 25.11.2009 09/361-AKH

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/360-5-AKH 25.11.2009 09/361-AKH Proviantgruppen V/ AJO Tapas Bar & Fuego Munkegt. 40 7014 TRONDHEIM Vår ref. Deres ref. Dato: 09/360-5-AKH 25.11.2009 09/361-AKH UTTALELSE- SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE TILGJENGELIGHET

Detaljer

KUNNGJØRING 1/99 VEILEDNING I FORBINDELSE MED ANMODNINGER OM RÅDGIVENDE UTTALELSER FRA NASJONALE DOMSTOLER

KUNNGJØRING 1/99 VEILEDNING I FORBINDELSE MED ANMODNINGER OM RÅDGIVENDE UTTALELSER FRA NASJONALE DOMSTOLER KUNNGJØRING 1/99 VEILEDNING I FORBINDELSE MED ANMODNINGER OM RÅDGIVENDE UTTALELSER FRA NASJONALE DOMSTOLER Utviklingen av rettsordenen i EØS bygger blant annet på samarbeidet mellom EFTA-domstolen og nasjonale

Detaljer

Saksframlegg. Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder

Saksframlegg. Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder Søgne kommune Arkiv: 062 Saksmappe: 2011/2940-19093/2013 Saksbehandler: Bror Skrede Dato: 4.6.2013 Saksframlegg Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder Rådmannens

Detaljer

Når foreldre ikke bor sammen

Når foreldre ikke bor sammen Når foreldre ikke bor sammen Foreldreansvar Hva er foreldreansvar? Foreldreansvar er den rett og plikt foreldrene har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Personlige forhold vil si saker som

Detaljer

V1999-81 15.11.99 Varme & Bad kjeden - søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1

V1999-81 15.11.99 Varme & Bad kjeden - søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 V1999-81 15.11.99 Varme & Bad kjeden - søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 Sammendrag: Stavanger Rørhandel og Bergens Rørhandel (SR/BR) søkte om dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf.

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. 2-4 Innhold 1. Innledning 2. Noen utgangspunkt og presiseringer 2.1 Ikke

Detaljer

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke kontakter helsetjenesten. Tromsø kommune november 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN»

HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN» Kommunal- og moderniseringsdepartementet Levert elektronisk på departementets hjemmesider Deres ref: 14/3982-30 Vår ref: 118562-1520 Oslo, 16. februar 2015 HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling etter forskriften del I om anskaffelse av konsulenttjeneste i forbindelse med åpningsfesten for Bybanen i

Detaljer

Rundskriv nr. 5/2004 Oslo 30. april 2004 SAKNETMELDINGER ETTERFORSKING INNLEDNING

Rundskriv nr. 5/2004 Oslo 30. april 2004 SAKNETMELDINGER ETTERFORSKING INNLEDNING Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 01-4 630.0 Rundskriv nr. 5/2004 Oslo 30. april 2004 SAKNETMELDINGER ETTERFORSKING INNLEDNING Rundskrivet gir retningslinjer for etterforskingsmessige tiltak i forbindelse

Detaljer