Sakspapirer. 39. landsmøte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakspapirer. 39. landsmøte"

Transkript

1 Sakspapirer 39. landsmøte

2 Dagsorden Norges Røde Kors 39. landsmøte Trondheim, oktober A) Valg av to dirigenter B) Navneopprop/registrering av delegatene C) Valg av to personer til å undertegne protokollen, sammen med presidenten D) Godkjenning av dagsorden E) Valg av redaksjonskomité 2. Landsstyrets beretninger og regnskap 2011, 2012 og 2013 Kontrollkomiteens beretning Valg av A) landsstyret B) kontrollkomité C) valgkomité Hovedprogram (forslag fra landsstyret) Saken inkluderer innkomne forslag fra: - Sogn og Fjordane Røde Kors - Akershus Røde Kors 5. Rammebudsjett (forslag fra landsstyret) Saken inkluderer innkommet forslag fra: - Sogn og Fjordane Røde Kors 6. Røde Kors frivillighetspolitikk (forslag fra landsstyret) Saken inkluderer innkommet forslag fra: - Hedmark Røde Kors 7. Lover for Røde Kors (forslag fra landsstyret) Saken inkluderer innkomne forslag fra: - Hordaland Røde Kors (2 stk.) - Akershus Røde Kors - Andebu Røde Kors 8. Innkomne forslag A) Retningslinjer for Det Sentrale Råd (forslag fra landsstyret) B) Valgordning for landsmøtet (forslag fra landsstyret) C) Tilrettelegging av frivillig aktivitet (forslag fra landsstyret) D) Oppvekstsatsing (forslag fra Nord-Trøndelag Røde Kors) E) Økt beredskap for å møte fremtidens utfordringer (forslag fra landsstyret) F) Alle har rett til å be om hjelp (forslag fra Røde Kors Ungdom) Rekkefølgen på sakene fastsettes i møtet. sak 1 1

3 2 sak 1

4 Sak 2 LANDSMØTET I NORGES RØDE KORS OKTOBER 2014 Landsstyrets beretninger og regnskap 2011, 2012 og 2013 Sak 2. Landsstyrets Kontrollkomiteens beretninger og regnskap beretning 2011, 2012 og 2013 Kontrollkomiteens beretning SAKEN FREMMES AV: Landsstyret Landsstyrets forslag til vedtak Landsmøtet tar landsstyrets beretninger og regnskap (uten vedlegg og noter) for 2011, 2012 og 2013 til orientering, slik disse er årlig godkjent av kontrollkomiteen. Landsmøtet tar kontrollkomiteens beretning for samme periode til orientering. BAKGRUNN Landsmøtet skal i henhold til «Lover for Røde Kors» 37 forelegges landsstyrets beretning og regnskap (uten vedlegg og noter) for de tre foregående år, slik disse er årlig godkjent av kontrollkomiteen, samt kontrollkomiteens beretning. Vedlegg: 1. Innledning ved president Sven Mollekleiv og generalsekretær Åsne Havnelid 2. Årsberetning og regnskap 2011, 2012 og 2013 (uten vedlegg og noter) med revisjonsberetning 3. Kontrollkomiteens beretning for sak 2 3

5 4 sak 2

6 Vedlegg 1 Innledning Alltid til stede I løpet av de siste tre årene har samfunnets behov for frivillig hjelp og innstas endret seg. Vårt 38. landsmøte understreket at vi er ett Røde Kors, og vedtok blant annet en langtidsplan med mål og strategier for å videreutvikle Røde Kors' evne til å hjelpe medmennesker i sårbare livssituasjoner frivillige og økning i antall givere har løftet Røde Kors i perioden, slik at Røde Kors kan være til stede for flere som trenger det før, under og etter at en hendelse inntreffer. Det har i perioden vært satset på å rekruttere flere frivillige og faste givere. Antall frivillige har i perioden økt fra til Antall faste givere har i perioden økt fra til Helhetlig beredskap før, under, etter Røde Kors er til stede før, under og etter en krise eller katastrofe inntreffer. En god infrastruktur for beredskap, med øvelser og samarbeid, bidrar til en bedre innsats når det gjelder. På samme måte er mye av omsorgsarbeidet også forebygging av sosial og materiell nød, som vil lindre og redusere lidelser og fremtidige hendelser. Terrorangrepet 22. juli 2011 utfordret alle deler av beredskapen i Norge. Over 1000 frivillige fra Røde Kors bisto i søks-, rednings- og omsorgsarbeidet. Særlig viste hendelsen betydningen av psykososial støtte rett etter hendelsen, og oppfølgning av berørte og pårørende. Klimaendringene utfordrer alle deler av Norge med mer ekstremvær. Orkanen Dagmar rammet flere tusen mennesker, og flere steder i landet var Røde Kors en viktig del av hjelpearbeidet etter uværet. Brannen i Lærdal var den største brannen i norsk etterkrigshistorie. Over 160 frivillige fra 21 hjelpekorps deltok for å slokke, evakuere og ta vare på berørte og rammede. I samarbeid med kommunen og nødetatene bidro lokalkjente frivillige til å minimere materielle, fysiske og psykiske skader. Røde Kors har styrket beredskapen i perioden bl.a. ved å etablere flere beredskapsvakter. De er en viktig ressurs for det totale beredskapsapparatet dersom den store katastrofen skulle ramme lokalsamfunnet. Ved utgangen av 2013 hadde Røde Kors 4761 beredskapsvakter fordelt på 89 lokalforeninger i 17 distrikter. Hjelpekorpset har deltatt i 3239 aksjoner, hvor det er lagt ned frivillige timer personer har fått assistanse. Dette er en økning i antall aksjoner på ca. 20 % fra forrige landsmøteperiode. Dette skyldes hovedsakelig flere oppdrag innen henting av skadede/syke utenfor vei. Frivillig og kommersiell satsning har gitt over personer bedre kunnskap innen livreddende førstehjelp. Gjennom den frivillige satsingen har frivillige og ansatte fått førstehjelpsopplæring, og 4478 niendeklassinger er gitt grunnleggende førstehjelpskurs. Røde Kors Førstehjelp A/S har arrangert førstehjelpskurs for ca ansatte i norske bedrifter. Røde Kors har i perioden arbeidet målrettet med å få de frivillige i ulike omsorgsaktiviteter til å bli en naturlig del av organisasjonens beredskap. I løpet av to år har frivillige og ansatte i Røde Kors gjennomført grunnopplæring i psykososial førstehjelp. Dette er et ledd i å styrke Røde Kors helhetlige beredskap, og trygger den enkelte frivillige og ansatte i hvordan man skal møte mennesker som har blitt utsatt for en krise eller katastrofe. Økt innsats mot ensomhet Røde Kors har siden Landsmøtet 2011 styrket eksisterende eller opprettet nye tilbud for å nå flere mennesker i krevende livssituasjoner. Ensomhet er en stor samfunnsutfordring, og rammer så mange som en fjerdedel av befolkningen. Røde Kors satte temaet for alvor på dagsorden julen I desember 2012 var det over 140 lokale Røde Korsarrangementer. I tillegg samarbeidet Røde Kors med Aftenposten og VG om å knytte kontakt mellom mennesker som ønsket noen å feire julaften sammen med, og andre som kunne tenke seg å åpne hjemmet sitt. Dette arbeidet fortsatte i 2013 med høy aktivitet, særlig med Røde Kors Ungdoms kampanje «Jeg er ENsom bryr meg». Målet med sak 2 - vedlegg 1 5

7 kampanjen var å bidra til økt åpenhet rundt ung ensomhet, og til flere inkluderingstiltak blant unge. Et humanitært initiativ I 2013 opprettet Røde Kors, sammen med Kirkens Bymisjon, et akutt overnattingstilbud for fattige tilreisende i Oslo. Bakgrunnen for tiltaket var den prekære humanitære situasjonen for bostedsløse tilreisende i byen, samt sprengt kapasitet ved eksisterende hjelpetiltak. Det ble registrert totalt overnattinger fordelt på 1279 enkeltpersoner i Over 250 frivillige bisto i driften av tiltaket. Fra 2013 har Helsesenteret for papirløse, som Røde Kors drifter sammen med Kirkens Bymisjon, fokusert spesielt på psykisk helse, gruppebehandling og psykososial støtte. Senteret registrerte 1051 pasienter i 2013, en økning på 14 % i forhold til frivillige var tilknyttet senteret. Røde Kors på oppvekstfeltet På landsmøtet i 2011 vedtok Røde Kors å satse på barn og unge. Den økte innsatsen har allerede gitt synlige resultater. Røde Kors hadde et mål om 5500 deltakere i oppvekstaktiviteter i Allerede i november 2013 var resultatet Oppvekst vil være tema for Landsmøtet 2014, og målet er at Røde Kors skal være godt kjent som en oppvekstaktør i Norge. Røde Kors Ungdom er Norges Røde Kors ungdomsorganisasjon, med frivillige mellom 13 og 30 år. Røde Kors Ungdom arbeider med humanitære behov på ungdoms egne premisser. I perioden har det vært lokallag av Røde Kors Ungdom i 88 kommuner. I 2014 er det 30 år siden Røde Kors opprettet dialogtilbudet «Kors på halsen» som i 2013 besvarte henvendelser fra barn og unge. Leksehjelp er nå etablert i 100 steder over hele Norge med over 6500 deltagere og 1260 frivillige. Aktiviteten har et stort mangfold fra leksehjelp i moské, til lekse-skate, leksehjelp på nett og sommerskole, i tillegg til ordinær leksehjelp i ungdoms- og videregående skole. Prosjektet gatemegling, som søker å gi ungdom andre verktøy for konfliktløsning enn vold, øker i omfang og rekordmange 722 ungdom deltok i programmet i løpet av I løpet av tre år har aktiviteten «Ferie for alle» blitt en fast post på statsbudsjettet, og politikerne anerkjenner «Ferie for alle» som et viktig tilbud for barnefamilier med svak økonomi. I 2013 reiste 2421 barn og voksne på ferie med Røde Kors, ledet av 475 frivillige. Internasjonale katastrofer De siste tre årene har vært en periode med mange store internasjonale katastrofer som krevde innsats. Konflikten i Syria, katastrofen på Filippinene, tsunamien i Japan, omveltningene i Libya og tørken på Afrikas Horn var alle situasjoner hvor vi bidro med livsviktig hjelp og helsepersonell. Konflikten i Syria tilspisset seg ytterligere i 2013, og det enorme antallet flyktninger i Syria og til nabolandene er beskrivende for det humanitære omfanget av konflikten. Norges Røde Kors støtter Syria Røde Halvmåne, Det internasjonale forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåne-foreninger (IFRC) og Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC), både inne i Syria og i nabolandene Jordan, Libanon, Tyrkia, Irak. Naturkatastrofene som rammet Filippinene har også vært et prioritert område for Norges Røde Kors. Filippinene ble offer for både jordskjelv og flere orkaner før supertyfonen Haiyan (Yolanda) rammet i november Umiddelbart etterpå sendte Norges Røde Kors ut to feltsykehus, og planlegger for innsats over flere år, i samarbeid med Filippinene Røde Kors. Engasjementet i Norge har vært veldig stort, og nærmere kr 40 mill. har blitt samlet inn, i tillegg til støtte fra Utenriksdepartementet. Totalforbud av atomvåpen Landsmøtet sin historiske resolusjon i 2011 om atomvåpen ble to måneder senere fulgt av hele Røde Kors-bevegelsen, som stilte seg bak kravet om et globalt forbud mot atomvåpen. I 2013 gikk Røde Kors Ungdom i spissen for underskriftskampanjen «Dropp 6 sak 2 - vedlegg 1

8 bomben», for et internasjonalt totalforbud mot atomvåpen. Over underskrifter ble samlet inn, og overlevert Stortinget. Røde Kors sin humanitære tilnærming til atomvåpen har medført en endring i den globale debatten, og tilført nedrustningsforhandlinger en ny dynamikk. Derfor var det viktig for Røde Kors i Norge at hele bevegelsen i Sydney i november 2013 forpliktet seg til å arbeide aktivt med dette temaet i fire nye år. Økonomiske hovedlinjer i perioden Røde Kors hadde i perioden en meget sterk økonomisk vekst i hovedsak på grunn av inntektene fra spilleautomatene. I starten av landsmøteperioden bortfalt automatinntektene, og selv om landsstyret i perioden holdt igjen på veksten i organisasjonen, har det vært en utfordring å tilpasse aktivitetsnivå og budsjett til et lavere inntektsnivå. Denne utfordringen har organisasjonen mestret, og Røde Kors har i dag en sunn og god økonomi. God økonomistyring og gode forutsigbare inntekter er en forutsetning for at Røde Kors i Norge også inn i fremtiden kan utføre det omfattende og viktige humanitære arbeidet vi gjør. Inntekter som organisasjonen fritt kan disponere, er avgjørende for vår handlekraft og uavhengighet. Røde Kors andel av spillemidlene utgjør den viktigste delen av våre frie inntekter også i denne perioden. Videre er den årlige avkastningen fra finansporteføljen Røde Kors bygget opp i tiden med automatinntekter, fram til 2007, den neste viktigste kilden til frie inntekter, og gjør oss i stand til raskt å respondere på humanitære behov både hjemme og ute. Satsingen på inntekter fra faste givere og næringsliv har også gitt en betydelig økning i landsmøteperioden. Det har også vært en økning i offentlige tilskudd til det nasjonale og det internasjonale arbeidet. Det har i perioden vært investert i markedsarbeidet. Dette har resultert i både økte frie inntekter og i enda større grad inntekter med ekstern restriksjon (inntekter til bestemte formål) i landsmøteperioden. De økte inntektene med ekstern restriksjon har kommet både det nasjonale og det internasjonale arbeidet til gode. Økningen kommer både fra samarbeid med næringslivet og fra private givere. Fra private givere er det spesielt satsingen på fastgiveravtaler/fadderprogrammer som har gitt resultater. Røde Kors gjennomførte Artistgalla 2013 som gav hele nye givere brutto. Takket være en felles mobilisering i hele organisasjonen, ble Artistgalla 2013 til barn i utsatte områder, en av tidenes beste. Det har også vært en betydelig økning i offentlige tilskudd i perioden. Det er først og fremst det internasjonale arbeidet som har hatt en stor økning i offentlige inntekter, men en målbevisst satsing på offentlige inntekter til nasjonale aktiviteter har også gitt resultater. Organisasjonen har arbeidet for å øke statsinntektene, både til det internasjonale arbeidet og til nasjonale aktiviteter. I perioden har statsinntektene økt fra kr 530 mill. i 2010 hvorav kr 27 mill. gikk til nasjonalt arbeid, til kr 742 mill. i 2013 hvorav kr 45 mill. gikk til nasjonalt arbeid. I landsmøteperioden har det også vært en målrettet satsing på tilrettelegging av frivillig aktivitet i distriktene og i lokalforeningene. Grafen under viser utviklingen i perioden i overføring av rammetilskudd til distriktene. sak 2 - vedlegg 1 7

9 Regnskapene viser at andelen brukt på administrasjon har gått ned sammenlignet med forrige landsmøteperiode, mens andelen brukt på formålet har økt tilsvarende. Det samlede rammetilskuddet til fordeling mellom distriktene har i tråd med landsmøtevedtaket i 2011 økt fra kr 55,5 mill. i 2011 til kr 69,1 mill. i 2014, som vist i grafen ovenfor. Kontante overføringer til distriktene, inklusiv rammetilskudd, utgjorde i 2011, som vist i grafen under, kr 130,6 mill. I 2013 var dette økt til kr 156,0 mill., dvs. en økning på kr 25,4 mill. Utvikling av organisasjonen All Røde Kors-aktivitet skal kjennetegnes ved at Røde Kors etterlever organisasjonens prinsipper. I landsmøteperioden har det gjennom ulike prosesser vært jobbet med hvordan organisasjonskulturen kan styrkes, gjennom blant annet verdiplattformen HÅP. Dette innebærer at organisasjonens beslutninger, handlinger og samspill, skal være preget av at Røde Kors er humanitær, åpen og pålitelig. I perioden har Røde Kors også hatt stort fokus på utvikling av kompetanse gjennom hele organisasjonen, både for frivillige og ansatte. Det er utviklet og implementert gode kurs innen alle organisasjonens innsatsområder. Organisasjonens ledere er styrket gjennom lederutviklingsprogrammer. Røde Kors har også lagt stor vekt på erfaringsutveksling og kompetansedeling på tvers av organisasjonen, blant annet gjennom samlinger for lokalforeningsledere og fellessamlinger for tillitsvalgte og ansatte. Et bynettverk er etablert, noe som har bidratt til økt erfaringsutveksling mellom de store byene. Organisasjonsutvikling er også et av organisasjonens viktigste verktøy i Røde Kors internasjonale arbeid. Gjennom å bygge lokal robusthet i organisasjonens partnerland, har Røde Kors gjennom perioden bidratt til utvikling av nasjonalforeninger i flere land. Både gjennom arbeidet fra internasjonal avdeling, de internasjonale distriktssamarbeidene og frivilliges deltagelse i internasjonale prosjekter, har Røde Kors en gjensidig kompetanseutveksling med organisasjonens søsterforeninger. I landsmøteperioden har 8 sak 2 - vedlegg 1

10 det vært fokus på å sikre en mer enhetlig tilnærming til innretningen på den programstøtten Røde Kors gir til organisasjonens internasjonale partnere. For å sikre effektiv ressursbruk, og en bedre støtte til organisasjonens samarbeidspartnere, er antallet langsiktige partnerskap med andre nasjonalforeninger gjennom perioden redusert fra 40 til 32. Landsstyret har i denne landsmøteperioden også prioritert en tettere kobling mellom organisasjonens nasjonale og internasjonale arbeid, blant annet gjennom nedsettelse av en arbeidsgruppe som har gitt anbefalinger for videre utvikling av de internasjonale distriktssamarbeidene. Dette er en prosess som vil bli videre fulgt opp av det kommende landsstyret. Gjennom denne landsmøteperioden har Røde Kors også sett flere eksempler på internasjonalt arbeid som har involvert frivillige fra nasjonale Røde Kors-aktiviteter. Blant annet bidrar hjelpekorpsere fra flere lokalforeninger til opplæring av frivillige i Libanon og Cuba, og våren 2012 deltok frivillige skredeksperter fra Norges Røde Kors i forbindelse med et større skred i Pakistan. Som en oppfølging fra landsmøtets vedtak i 2011 nedsatte landsstyret en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å belyse ulike sider av tilretteleggingen for frivillig aktivitet i Norges Røde Kors. Arbeidsgruppens viktigste funn var at vi må fortsette arbeidet med å utvikle gode verktøy for rekruttering og mottak av nye frivillige, samt bygge gode og robuste lokalforeninger. Organisasjonen har allerede påbegynt noe arbeid innenfor disse områdene, og videre oppfølging vil bli en prioritet i kommende landsmøteperiode. Ett Røde Kors mot nye 150 år Felles innsats gjennom denne landsmøteperioden har forsterket Røde Kors sin rolle som en betydelig samfunnsaktør nasjonalt og internasjonalt. Ikke bare som en beredskapsorganisasjon, men som en humanitær aktør som arbeider med mennesker i ulike sårbare situasjoner i ulike livsfaser; Ikke bare som en internasjonal nødhjelpsorganisasjon, men som en internasjonal, frivillig organisasjon som er til stede før, under og etter krisen rammer, og som arbeider forebyggende for å styrke lokal robusthet. Et bredt aktivitetsspekter og en landsomfattende og verdensomspennende tilstedeværelse er det som utgjør ett felles Røde Kors, med felles prinsipper som forener på tvers av organisasjonsledd, på tvers av kulturer, og på tvers av nasjonaliteter. Landsmøtet 2014 er det siste landsmøtet før Røde Kors markerer sine 150 år. Vi kan se tilbake på 150 år med stolt humanitær historie, basert på retten til det humanitære initiativ. Vi må også se framover mot nye 150 år som en fortsatt like viktig frivillig humanitær organisasjon, både nasjonalt og internasjonalt. Sven Mollekleiv president Åsne Havnelid generalsekretær sak 2 - vedlegg 1 9

11 10 sak 2 - vedlegg 1

12 årsrapport 2011 Vedlegg 2 ÅRSBeReTninG 2011 Røde Kors oppdrag er å avdekke, hindre og lindre nød. I Norge har Røde Kors 398 lokalforeninger med et nettverk av frivillige som utfører en rekke rednings- og omsorgsaktiviteter i sine lokalsamfunn. Norges Røde Kors er én av 187 nasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne foreninger. Sammen med Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåne foreninger (IFRC), søker disse å beskytte og gi assistanse til mennesker i nød over hele verden. d e tragiske hendelsene i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli preget både norge og Røde Kors i Mer enn frivillige fra Røde Kors var involvert i rednings aksjonen og annen oppfølging etter 22. juli. Også internasjonalt opplevde vi mange store katastrofer i Blant de største var jordskjelvet og tsunamien i Japan og sultkatastrofen på Afrikas horn. det 38. landsmøtet i norges Røde Kors ble avholdt i oktober. landsmøtet valgte nytt landsstyre for perioden , og Sven Mollekleiv ble gjenvalgt som president. i november avholdt Røde Korsbevegelsen sine internasjonale møter både forbundets generalforsamling, møte i delegatrådet og Røde Kors konferansen. redning og beredskap Røde Kors hjelpekorps deltok i til sammen 952 aksjoner i 2011, og mer enn personer har fått assistanse mannskaper har deltatt og har til sammen brukt timer. dette er en markant økning fra 2010, da personer fikk assistanse, og mannskaper deltok med til sammen timer. i 2011 ble det etablert tre nye hjelpekorps (Tingvoll, Sørum og Åmot). Gjennom året er det arrangert flere aktiviteter for å fremme og vedlikeholde kompetansen i rednings og beredskapsarbeidet. Ca 750 hjelpekorpsmedlemmer har deltatt på sentrale kurs og samlinger. nm for hjelpekorps ble avholdt i Førde i september. Beredskapsvakt er en ny aktivitet i Røde Kors for ytterligere å mobilisere frivillig innsats i lokalmiljøet. Aktiviteten ble lansert nasjonalt i 2011, og hadde ved årets utgang beredskapsvakter fordelt på 43 lokalforeninger i 12 distrikter. Aktiviteten friluftsliv og førstehjelp for ungdom (RøFF) ble også lansert nasjonalt i 2011, og 28 aktivitetsgrupper rundt i landet er så langt startet opp. en vannredningskampanje med fokus på bruk av flyteplagg ble igangsatt sommeren hjelpekorpsene i Buskerud, Vestfold og Oppland var svært aktive i forbindelse med tragedien på Utøya 22. juli i forbindelse med søks og redningsarbeidet. Over 400 frivillige deltok i dette arbeidet, mens ca 50 personer bidro med psykososial førstehjelp og støtte på Sundvollen. 26 frivillige var i aktivitet i Oslo. Utover hjelpekorpsene i de tidligere nevnte tre distriktene deltok også frivillige fra Røde Kors i Akershus, Telemark, hedmark, østfold og Oslo i arbeidet på Sundvollen. På landsbasis var 550 frivillige i aktivitet i sine lokalforeninger med å holde åpent hus for pårørende og berørte etter 22. juli. hjelpekorps Oslo hadde vakttjeneste under Ski VM i holmenkollen, der 180 frivillige deltok og behandlet ca 400 personer. den sene påsken i 2011 medførte mindre trafikk i fjellet, og dermed lavere aktivitetsnivå for hjelpekorpsene og beredskapssentralen på Golsfjellet. Fjellskikkprisen gikk i 2011 til Roverspeidernes beredskapsgruppe for deres langvarige innsats og aktiviteter knyttet til fjellet. Røde Kors har i 2011 gjennomført grunnleggende førstehjelpsopplæring for niendeklassinger og andre personer nye hjelpekorpsmedlemmer har fått 30 timers førstehjelpskurs. i tillegg har Røde Kors Førstehjelp AS gitt personer opplæring innen førstehjelp og hjertestarter. norge har ca blodgivere, men det er behov for for å ha en sikker beredskap. 2/3 av nye blodgivere melder seg gjennom internettsiden som Røde Kors har ansvar for. i 2011 var det som meldte seg denne tjenesten. i tillegg leverte lokalforeninger i Røde Kors navnelister med navn på potensielle givere til blodbankene. Tusenvis av mennesker kommer bort fra hverandre hvert år i forbindelse med krig, konflikt eller katastrofer. Røde Kors mottok til sammen 650 nye oppsporingssaker i På tross av en nedgang i antall enslige mindreårige asylsøkere som kommer til norge, erfarer Røde Kors at stadig flere av dem kommer bort fra sin familie og dermed ber om assistanse fra Røde Kors. Røde Kors har et internasjonalt nettverk av oppsporingstjenester som samarbeider om å gjenopprette kontakten mellom familiemedlemmer som har kommet bort fra hverandre. omsorgsaktiviteter Røde Kors besøkstjeneste spiller en viktig rolle for et økende antall eldre frivillige besøksvenner utfører ukentlig innsats både i private hjem og ved institusjoner og møteplasser. sak 2 - vedlegg

13 årsrapport 2011 Røde Kors nettverksarbeid retter seg mot mennesker som har falt utenfor samfunnet på grunn av rusmisbruk, psykisk sykdom eller kriminalitet. i 2011 har disse aktivitetene engasjert deltakere og 566 frivillige i ulike nettverkstiltak over hele landet. Røde Kors bidrar til et mer inkluderende samfunn gjennom en rekke aktiviteter. i 2011 hadde Flyktningguiden aktivitet på 93 steder over hele landet, og flyktninger deltok i aktivitet med guider. i 2011 har også 582 frivillige bidratt med aktiviteter på 56 asylmottak over hele landet. i tillegg har over 650 innvandrere deltatt i Røde Kors norsktreningsaktivitet som et supplement til den offentlige norskopplæringen. Røde Kors frivillige er også til stede for internerte på Trandum utlendingsinternat. i Oslo driver Røde Kors helsesenteret for papirløse, i samarbeid med Kirkens Bymisjon. Røde Kors visitortjeneste engasjerer frivillige som samtalepartnere for innsatte i 33 norske fengsler. Visitortjenesten legger vekt på å nå innsatte i varetekt og utenlandske fanger. i 2011 gjennomførte 483 visitorer over besøk. Gjennom vitnestøtteordningen er Røde Kors også til stede som støtte for de som skal vitne i norske rettssaler. det er i dag 33 domstoler med vitnestøtte i regi av Røde Kors. i 2011 var 309 frivillige fra Røde Kors vitnestøtter til vitner. Røde Kors har utviklet Gatemegling som en metode for å forebygge vold og konflikt blant unge. i 2011 har Røde Kors hatt gatemegling som aktivitet fire steder i norge. det har blitt utdannet 140 instruktører (voksne og ungdommer), og 427 ungdommer har fått opplæring som gatemeglere. Mange familier med svak økonomi har ikke mulighet til å gi barna nødvendige sosiale opplevelser. i 2011 har Røde Kors hatt tilbud om Ferie for alle i alle fylker, noe som har vært mulig grunnet økte bevilgninger fra Barne og likestillingsdepartementet og flere nye næringslivspartnere. Totalt reiste ca barn og voksne på ferie med Røde Kors i fjor, ledet av 580 frivillige i 2011 var det barn som deltok i 80 Barnas Røde Kors grupper ledet av 450 frivillige over hele landet. Mange barn og unge som møter utfordringer i hverdagen tar kontakt med Kors på halsen, Røde Kors samtaletilbud for barn og ungdom. i 2011 svarte frivillige på telefoner, e poster og chatter fra hele landet. Røde Kors tilbyr i dag leksehjelp 119 steder rundt om i hele landet. i 2011 bidro frivillige med å gi leksehjelp til barn og unge. Røde Kors stilte med 113 frivillige verter da overlevende og pårørende besøkte Utøya 19. og 20. august og 1. oktober. i henhold til avtalen med helsedirektoratet om støttegruppe beredskap fungerer Røde Kors som rådgiver og tilrettelegger for nasjonal støttegruppe etter 22. juli hendelsene. røde kors ungdom Røde Kors Ungdom driver egne aktiviteter innenfor regler i krig, seksuell helse og migrasjon. i tillegg deltar de også i andre Røde Kors aktiviteter og aksjoner. Røde Kors Ungdom har et eget demokrati og er representert på alle nivå i organisasjonen, med lokale grupper over hele landet. På migrasjonsfeltet har Røde Kors Ungdom arrangert rollespillet «På flukt» 17 steder for totalt ungdommer. i mai lanserte Røde Kors Ungdom kampanjen «One night stand», om seksuell helse med russen som målgruppe. Barnesoldatkampanjen som ble startet høsten 2010 har medført aktiviteter over hele landet, og det er samlet inn mer enn røde håndavtrykk til støtte for vårt krav om forbud mot bruk og rekruttering av barnesoldater. Sommeren 2011 ble det arrangert Sentral ungdomskonferanse hvor det blant annet ble vedtatt en ny strategi for perioden Røde Kors Ungdom skal i perioden jobbe med humanitære utfordringer innen fem områder: migrasjon, seksuell helse, fellesskap og mangfold, regler i krig og førstehjelp. Røde Kors Ungdom forvalter midler til lokal aktivitet gjennom Frifond ordningen til landsrådet for norges barne og ungdomsorganisasjoner. i 2011 ble vi tildelt 2,2 millioner kroner til lokalaktivitet, disse midlene ble fordelt etter søknad til 64 lokalforeninger i 19 distrikter. Røde Kors Ungdom har i 2011 utvekslet ungdomsdelegater med nepal, Rwanda, Sudan, Zimbabwe og Colombia. sak 2 - vedlegg

14 årsrapport 2011 opplæring, organisasjonsutvikling og FrivilligHets Forvaltning Røde Kors har systematisert opplæring av frivillige og tillitsvalgte innenfor en helhetlig utdanningsplan. i 2011 ble flere kurs ferdigstilt innenfor ulike moduler i tillegg til at opplæringsmoduler knyttet til akutt beredskapsarbeid ble utviklet. distriktene har hatt sort fokus på lokale opplæringsplaner og implementering av kurs. Organisasjonen har etter 22. juli hatt stort fokus på opplæring og ivaretakelse av frivillige var eu år for frivillighet, og i den forbindelse hadde Røde Kors spesiell fokus på frivillighetsrekruttering og ivaretakelse av frivillige. Jonny Olsen fra Gvarv Røde Kors ble valgt til årets frivillige etter månedlige konkurranser i alle distrikter. internasjonalt arbeid Også året 2011 var preget av mange katastrofer internasjonalt, med stor aktivitet fra norges Røde Kors: I januar ble det sendt en mobil klinikk med helseteam til de koleraberørte områdene i haiti. I februar støttet Norges Røde Kors ICRC med et kirurgisk team og kirurgisk materiell for å bistå libya Røde halvmåne i behandlingen av sårede som følge av urolighetene. norges Røde Kors støttet også byggingen av en flyktningleir for noen av de som flyktet fra libya. I forbindelse med jordskjelvet i Japan i mars, samlet norges Røde Kors inn mer enn 10 millioner kroner til Japan Røde Kors gjenoppbyggingsarbeid i de berørte områdene. Tørken på Afrikas Horn preget nyhetsbildet store deler av året. norges Røde Kors samlet inn mer enn 30 millioner kroner, som går til å styrke Somalia Røde halvmånes arbeid ved deres helseklinikker over hele landet, samt til Kenya Røde Kors arbeid med kortsiktig nødhjelp og til langsiktig forebyggingsarbeid i regionen. I oktober ble 335 telt og tepper sendt som støtte til Tyrkisk Røde halvmåne for å hjelpe ofrene etter jord skjelvet i det østlige Tyrkia. i tillegg ble det også gitt betydelig støtte til Forbundets nødhjelpsarbeid og innsats for å sikre overgangsboliger for de som hadde mistet hjemmene sine. norges Røde Kors fortsetter å være en sentral partner for norske myndigheter i det internasjonale arbeidet. i 2011 mottok Røde Kors totalt 554 millioner kroner fra Ud, det høyeste tilskuddet noen gang. i tillegg mottok Røde Kors 67 millioner kroner fra norad til arbeidet for å styrke sivilt samfunn og støtte de mest sårbare. Mange katastrofer når ikke gjennom i det norske nyhetsbildet. Røde Kors har gjennom sitt nødhjelpsfond støttet en rekke slike nødhjelpsoperasjoner: Flom i Nord Korea Tropisk storm i Mellom-Amerika Flom i Bangladesh og Vietnam Eksplosjon i oljeledning i Kenya. i det internasjonale utviklingsarbeidet satser norges Røde Kors særlig på tre områder: helse, forebygging/klima og å bygge sterke nasjonale Røde Kors og Røde halvmåneforeninger. innenfor helse prioriteres mor/barn helse og vaksinasjon, malaria, hiv/aids, tuberkulose og helsearbeid i lokalsamfunnene. for å kunne levere en mer helhetlig nødhjelpsrespons, økte Røde Kors satsingen innen vann og sanitær (WatSan) med oppbygging av nødhjelpslagre i norge og globalt, samt rekruttering av delegater. innen forebygging har Røde Korsbevegelsen et stort fortrinn gjennom det unike nettverket av nasjonal og lokalforeninger over hele verden. Av 389 katastrofer i 2011ble de aller fleste håndtert av de nasjonale Røde Kors og Røde halvmåneforeningene, og bare i noen få tilfeller ble det anmodet om internasjonal personell og utstyrsstøtte. dette viser at den langsiktige satsingen på organisasjonsutviklingsarbeidet og lokal beredskap bærer frukter. Røde Kors utvidet i 2011 det langsiktige utviklingsarbeidet til flere geografiske områder. i juli 2011 ble Sør Sudan erklært en uavhengig stat. norges Røde Kors har lenge vært en støttespiller til nasjonalforeningen i det samlede Sudan, og vil fortsette å støtte oppbyggingen av en ny nasjonalforening i en ny stat som står overfor store utfordringer. Pakistan opplevde århundrets flom i i 2011 ble situasjonen igjen kritisk med enorme nedbørsmengder som på ny førte til store ødeleggelser. norges Røde Kors har etablert et kontor i landet, og arbeider tett sammen med Pakistan Røde halvmåne, spesielt for å utvikle fungerende lokalforeninger i utsatte områder. i april 2011 arrangerte Røde Kors sammen med Utenriksdepartementet, Forbundet og Roll Back Malaria (RBM) international en malariakonferanse i Oslo. Konferansen samlet politikere, regjeringsrepresentanter, helse og malariaeksperter, ngos og private partnere. Konferansen konkluderte med en rekke spesifikke anbefalinger for videre handling. norges Røde Kors har støttet Forbundets arbeid med å lage en strategi for integrering av kjønnsperspektivet i alle operasjoner med vekt på kjønnsbasert vold i sak 2 - vedlegg

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Hovedprogrammet bygger på «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011-2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåne-foreningene

Detaljer

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden Vårt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse Mangfold og lokal variasjon er Røde Kors styrke. Det finnes imidlertid noen brede kjerneområder som binder oss sammen over hele landet

Detaljer

Hovedprogram for Røde Kors i Norge

Hovedprogram for Røde Kors i Norge Hovedprogram for Røde Kors i Norge 2017 2020 Hovedprogrammet er en treårig konkretisering av «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011 2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

Handlingsprogram. for Vestfold Røde Kors med distriktsråd «Mot Felles Mål»

Handlingsprogram. for Vestfold Røde Kors med distriktsråd «Mot Felles Mål» Handlingsprogram for Vestfold Røde Kors med distriktsråd 2016-2017 «Mot Felles Mål» 35 Hovedprogrammets langsiktige mål og innsatsområder Røde Kors løser sitt oppdrag gjennom tre strategiske langtidsmål:

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

Handlingsprogram for Nordland Røde Kors

Handlingsprogram for Nordland Røde Kors Handlingsprogram for Nordland Røde Kors 2017-2019 Sammen blir vi bedre og sterkere Handlingsprogram Nordland Røde Kors 2017-2019 Side 1 INNLEDNING Handlingsprogrammet for Nordland Røde Kors 2017-2019 er

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

Utfordringer i lokal beredskap

Utfordringer i lokal beredskap KFB Totalforsvarkonferansen 18 april 2016 Utfordringer i lokal beredskap Kunnskap og tilstedeværelse Innhold Grunnleggende verdier og forankring Beredskap i Røde Kors Erfaringer fra 2015 Utfordringer 2016

Detaljer

KJÆRE FRIVILLIG. Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018!

KJÆRE FRIVILLIG. Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018! KJÆRE FRIVILLIG Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018! BRO er en kurshelg av frivillige for frivillige, med fokus på opplæring, mangfold og

Detaljer

Til stede. Handlingsprogram for Nordland Røde Kors Handlingsprogram Nordland Røde Kors Side 1

Til stede. Handlingsprogram for Nordland Røde Kors Handlingsprogram Nordland Røde Kors Side 1 Til stede Handlingsprogram for Nordland Røde Kors 2015-2017 Handlingsprogram Nordland Røde Kors 2015-2017 Side 1 INNLEDNING Handlingsprogrammet for Nordland Røde Kors 2015-2017 er basert på Norges Røde

Detaljer

INNHOLD RØDE KORS-PRINSIPPENE

INNHOLD RØDE KORS-PRINSIPPENE ÅRSRAPPORT 2012 RØDE KORS-PRINSIPPENE HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD. 04 Forord

RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD. 04 Forord ÅRSRAPPORT 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

DISKUSJONSNOTATER TIL LANDSMØTET

DISKUSJONSNOTATER TIL LANDSMØTET Diskusjonsnotater DISKUSJONSNOTATER TIL LANDSMØTET FORORD Disse diskusjonsnotatene er laget til landsmøtet i Trondheim 2014. Mottoet for landsmøtet er «til stede». Røde Kors er til stede i det forebyggende

Detaljer

Sak nummer: 6 - Hovedprogram

Sak nummer: 6 - Hovedprogram - Hovedprogram 2017-2020 Forslag nr. 6.1: Linjenummer (hovedprogram/ langtidsplan): Hovedprogram. 69, 87, 99, 123, 140 og 164 Legge til ordene "blant annet" i hver linje, slik at hver setning blir lydene:

Detaljer

Redaksjonskomiteens innstilling

Redaksjonskomiteens innstilling Redaksjonskomiteens innstilling Sak 5. Revidering av Langtidsplan 2011-2020 Redaksjonskomiteens innstilling Ansatte tilretteleggere Overordnet Hensyntatt i Rammebudsjett og Røde Kors mot 2020 Avvist i

Detaljer

Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011

Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011 Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

RESULTATREGNSKAP 2014

RESULTATREGNSKAP 2014 RESULTATREGNSKAP 2014 Data Tekst Noter 2014 2013 Anskaffede midler Medlemsinntekter 6 125 183 6 283 556 Tilskudd - Grunnstøtte 2 912 621 3 027 851 - Grunnstøtte, internasjonalt ung.arbeid 51 243 650 629

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Røde Kors - prinsippene

Røde Kors - prinsippene Røde Kors - prinsippene Røde Kors-prinsippene er kjernen i vårt verdigrunnlag, og legger rammene for all aktivitet i Røde Kors Ungdom. Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe

Detaljer

Sak 7. Lover for Røde Kors

Sak 7. Lover for Røde Kors Sak 7. Lover for Røde Kors Redaksjonskomiteens forslag 6. Røde Kors deltar i humanitær og sosial virksomhet ved bl.a.: å yte hjelp til ofre for væpnede konflikter, naturkatastrofer og ulykker nasjonalt

Detaljer

Langtidsplan for Røde Kors

Langtidsplan for Røde Kors Langtidsplan for Røde Kors Landsmøteperioden 2011-2020 Vedtatt av landsmøtet 9. oktober 2011 Innledning Universalitet Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse hvor de nasjonale Røde Kors-foreningene

Detaljer

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch?

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch? Rogaland Røde kors Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso http://www.youtube.com/watch? v=rxx4e1ooa3c 26.09.13 Frivilligsentralene 1 Erfaringer frå Røde kors Presentasjon

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015. Distriktsråd Røde Kors Omsorg

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015. Distriktsråd Røde Kors Omsorg PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Frode Schjenken Jensen Terje Dahl Martine Vollnes Aimee Larsen Forfall Inger-Lise Magnussen Nestleder distriktsråd

Detaljer

Frivillighet gir samfunnsutviklingen grobunn for nye former for frivillighet?

Frivillighet gir samfunnsutviklingen grobunn for nye former for frivillighet? Frivillighet gir samfunnsutviklingen grobunn for nye former for frivillighet? Sven Mollekleiv President Norges Røde Kors 12.06.13 Det personlige humanitære initiativ 1 Frivillighetens avgjørende rolle

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Frode Schjenken Jensen, nestleder. Deltok ikke under behandling av sak 57-60 Elsa Åsvang,

Detaljer

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 Redningstjeneste og førstehjelp Flyktning og integrering Utviklingssamarbeid Humanitær nedrustning Høringsdokument Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte

Detaljer

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle.

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli frivillig BLI FRIVILLIG RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli med i hjelpekorset og bidra til å redde liv. Sjekk ut RØFF

Detaljer

De frivillige som ressurs i beredskapsarbeidet og deres rammevilkår. Hindrer og lindrer nød

De frivillige som ressurs i beredskapsarbeidet og deres rammevilkår. Hindrer og lindrer nød De frivillige som ressurs i beredskapsarbeidet og deres rammevilkår Helt unikt for Norge «Den norske modellen» med frivillige som aktive, og i noen grad ledende, aktører innen rednings- og beredskapsarbeidet

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

Onsdag. 25. juni 2014. Frokost Tid: 08:00-09:00. Ankomst og registrering Tid: 11:00-12:00. Lunsj Tid: 12:00-13:00

Onsdag. 25. juni 2014. Frokost Tid: 08:00-09:00. Ankomst og registrering Tid: 11:00-12:00. Lunsj Tid: 12:00-13:00 Onsdag 25. juni 2014 Tid: Ankomst og registrering 14:00-15:00 Ankomst og registrering Tid: 13:00-15:30 15:00-16:00 Ettermiddagssnacks Tid: 15:30-16:00 16:00-17:00 Rebusløp Tid: 16:00-17:30 17:00-18:00

Detaljer

Fra Kongo til Melhus Nye muligheter i et nytt samfunn.

Fra Kongo til Melhus Nye muligheter i et nytt samfunn. Fra Kongo til Melhus Nye muligheter i et nytt samfunn. Ann-Magrit Austenå, assisterende generalsekretær Norges Røde Kors Verden i dag Internasjonal migrasjon doblet de siste 25 årene i dag 200 millioner

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER TILSKUDD 1b i Offentlige tilskudd b ii Andre tilskudd Sum tilskudd

ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER TILSKUDD 1b i Offentlige tilskudd b ii Andre tilskudd Sum tilskudd Organisasjonens navn REGNSKAP Organisasjonsnummer Alfalah Scholarship Scheme 986 788 743 tkr tkr ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER 1 ANSKAFFEDE MIDLER 1a Medlemsinntekter 1b TILSKUDD 1b i Offentlige

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD. 04 Forord

RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD. 04 Forord ÅRSRAPPORT 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan 2014-2018 1 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. VERDIER Blå Kors er en felleskristen, diakonal

Detaljer

NYTT FRA BUFDIR. Bjørn Lescher-Nuland Ellen Gjeruldsen. Tilskuddskonferanse Fylkesmannen i Rogaland 19. januar 2016

NYTT FRA BUFDIR. Bjørn Lescher-Nuland Ellen Gjeruldsen. Tilskuddskonferanse Fylkesmannen i Rogaland 19. januar 2016 NYTT FRA BUFDIR Tilskuddskonferanse Fylkesmannen i Rogaland 19. januar 2016 Bjørn Lescher-Nuland Ellen Gjeruldsen Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet HVA SKAL VI SNAKKE OM? Barn som lever i fattigdom

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Sunnaasstiftelsen

Årsregnskap. Sunnaasstiftelsen Årsregnskap Sunnaasstiftelsen 2015 Sunnaasstiftelsen Aktivitetsregnskap NOTE ANSKAFFEDE MIDLER 2015 Tilskudd 2 Offentlige tilskudd 958 848 Innsamlede midler TV2 Aksjonen 9 190 580 Gaver 1 938 150 3 Sum

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 12. desember Avsluttede regnskap. Prognose pr

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 12. desember Avsluttede regnskap. Prognose pr Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 12. desember 2015 Avsluttede regnskap Prognose pr. 20.11.15 Bla om SUNNMØRE FOTBALLKRETS ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2014 Fotballkretsens virksomhet er i dag todelt,

Detaljer

REDALEN RØDE KORS BARN OG UNGDOM. SLUTTRAPPORT Aktivitets og hinderløype. Redalen Røde Kors Barn og ungdom Bark og Røff

REDALEN RØDE KORS BARN OG UNGDOM. SLUTTRAPPORT Aktivitets og hinderløype. Redalen Røde Kors Barn og ungdom Bark og Røff 0 SLUTTRAPPORT Aktivitets og hinderløype Redalen Røde Kors Barn og ungdom Bark og Røff 1 Forord Denne sluttrapporten inneholder informasjon om vårt prosjekt som nå er ferdig. Redalen Røde Kors fikk tildelt

Detaljer

1b TILSKUDD 1b i Offentlige tilskudd b ii Andre tilskudd - - Sum tilskudd

1b TILSKUDD 1b i Offentlige tilskudd b ii Andre tilskudd - - Sum tilskudd Organisasjonens navn AKTIVITETSREGNSKAP Organisasjonsnummer Tanzaniaprosjektet 993000698 tkr tkr ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER 2015 2014 1 ANSKAFFEDE MIDLER 1a Medlemsinntekter - 0 1b TILSKUDD

Detaljer

Fra distriktskontoret: Hilde Gunn Kristiansen, Daglig leder og Mona Lisa Skipnes, Rådgiver

Fra distriktskontoret: Hilde Gunn Kristiansen, Daglig leder og Mona Lisa Skipnes, Rådgiver PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 28. oktober 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Frode Schjenken Jensen, nestleder Vigdis Pedersen, medlem Terje Dahl, varamedlem Elin Evensen,

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring Mai 2001 Hjelpekorps? Norges Røde Kors Hjelpekorps Tema: Frivillighet i endring Spesialutgave! Hvilken kurs skal hjelpekorpsene velge? Foto: Stig M. Weston 2 Norges Røde Kors er nå midt oppi et stort dugnadsarbeid

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Bodø Røde Kors

Årsregnskap 2014 for. Bodø Røde Kors Årsregnskap 2014 for Bodø Røde Kors Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekter / inntektsgivende tiltak 1 1 602 857 1 513 949 Medlemskontingent 142

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015 Sted: Storgata 34, 2.etasje, Bodø, 4. desember 2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Jan-Ove Edvardsen Jostein Tilrem Paulsen Leder

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

Referat Landsstyremøte Frivillige for SOS-barnebyer. Tid: Mandag 14. desember 2015 kl (landsstyremøte + workshop)

Referat Landsstyremøte Frivillige for SOS-barnebyer. Tid: Mandag 14. desember 2015 kl (landsstyremøte + workshop) Referat Landsstyremøte Frivillige for SOS-barnebyer Tid: Mandag 14. desember 2015 kl 10.00-17.30 (landsstyremøte + workshop) Sted: SOS-Barnebyer Norge, Mariboesgt. 13, Oslo Deltakere: Landsstyret: Ingrid

Detaljer

03 Forord. 04 Årskavalkade. 08 Årsberetning 2009. 13 Aktivitetsregnskap. 14 Balanse. 16 Kontantstrømoppstilling

03 Forord. 04 Årskavalkade. 08 Årsberetning 2009. 13 Aktivitetsregnskap. 14 Balanse. 16 Kontantstrømoppstilling ÅRSRAPPORT 2009 årsrapport 2009 Røde Kors-prinsippene Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid

Detaljer

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune - utfordringer, muligheter og samarbeid En oppsummering 1 Innledning Denne undersøkelsen om frivilligheten i Fusa kommune ble gjennomført i mai og juni 2016.

Detaljer

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet 1 Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet Oslo, 22.08.2017 Takk for at vi ble invitert til å gi innspill til Palliasjonsutvalget i møte 19. juni. Med dette sender

Detaljer

PRINSIPPROGRAM

PRINSIPPROGRAM PRINSIPPROGRAM 2015 2019 SOLIDARITET I PRAKSIS Norsk Folkehjelp er en medlemsorganisasjon som ble stiftet i 1939. Vi er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Grunnlaget for vår organisasjon

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE lier.kommune.no Sammen kan vi alle bidra til at nye liunger trives og integreres i bygda vår Sammen i Lier MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE Antallet asylsøkere fra krigs- og konfliktområder øker,

Detaljer

BALANSE. Beløp oppgi i hele tusen tkr tkr

BALANSE. Beløp oppgi i hele tusen tkr tkr Organisasjonens navn Good News BALANSE organisasjonsnummer 984070543 Beløp oppgi i hele tusen tkr tkr 2015 2014 EIENDELER A Anleggsmidler A 1 Immaterielle eiendeler A 2 Bevaringsverdige eiendeler A 3 Andre

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 233 Arkivsaksnr. 16/3884. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 1.2.

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 233 Arkivsaksnr. 16/3884. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 1.2. SAKSFREMLEGG Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 233 Arkivsaksnr. 16/3884 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 1.2.2017 NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM 2017 Rådmannens forslag til

Detaljer

Intensjonsavtale. mellom. Sør Trøndelag Røde Kors og Nord Trøndelag Røde Kors (heretter kalt Røde Kors)

Intensjonsavtale. mellom. Sør Trøndelag Røde Kors og Nord Trøndelag Røde Kors (heretter kalt Røde Kors) Intensjonsavtale mellom og Sør Trøndelag Røde Kors og Nord Trøndelag Røde Kors (heretter kalt Røde Kors) Avtale mellom og Røde Kors 1. OM AVTALEPARTENE Navn: Nord-Trøndelag Røde Kors Adresse: Ogndalsvn.

Detaljer

Infobrev juli 2008. (a) = @ Arkivbilde: Skien RKH

Infobrev juli 2008. (a) = @ Arkivbilde: Skien RKH Infobrev juli 2008 Nr 07/08 Sendes pr mail til alle D-råd og Hjelpekorps Utgis av ressursgruppe Informasjon, Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Lars-Otto.Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Arkivbilde: Skien RKH

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

TILLITSVALGT HÅNDBOKEN

TILLITSVALGT HÅNDBOKEN TILLITSVALGT HÅNDBOKEN Håndbøkene til Røde Kors Ungdom: Utgave 2018 1 "Snille, greie personer som gjør jobben uten å få betalt. De er snille som vil være med oss, de kan jo være hjemme lissom " "Et forbilde

Detaljer

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs strategi 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke produksjon: Grafisk Form as Trykk: Gamlebyen Grafiske AS OPPLAG:

Detaljer

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann Mål og forventninger til beredskapen i Østfold Trond Rønningen assisterende fylkesmann Hva må vi være forberedt på? https://www.youtube.com/watch?v=3foyzk33l0y&feature=youtu.be eller https://youtu.be/3foyzk33l0y

Detaljer

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder:

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder: Sak 9 Innkomne forslag A Økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps arbeid Hvem er Norsk Folkehjelp? Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Norsk Folkehjelp er en partipolitisk

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Forsterkning, beskyttelse, samvirke

Forsterkning, beskyttelse, samvirke Forsterkning, beskyttelse, samvirke DSB og Sivilforsvaret Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) er underlagt Justis- og politidepartementet (JD) Sivilforsvaret er underlagt DSB, landsdekkende og inndelt

Detaljer

FOSTERHJEM TIL ENSLIGE MINDRE ÅRIGE FLYK TNINGER

FOSTERHJEM TIL ENSLIGE MINDRE ÅRIGE FLYK TNINGER FOSTERHJEM TIL ENSLIGE MINDRE ÅRIGE FLYK TNINGER Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Det har vært en stor økning i antallet barn under 15 år som kommer alene til Norge for å søke asyl. Mer enn 9 av 10 av disse

Detaljer

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2013 Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger,

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Bodø Røde Kors

Årsregnskap 2016 for. Bodø Røde Kors Årsregnskap 2016 for Bodø Røde Kors Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekter / inntektsgivende tiltak 1 1 790 879 1 640 801 Medlemskontingent 211

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

VEDLEGG: Sak L03-14 Årsregnskap 2013

VEDLEGG: Sak L03-14 Årsregnskap 2013 VEDLEGG: Sak L03-14 Årsregnskap 2013 AKTIVITETSREGNSKAP 2013 Oikos - Økologisk Norge org nr 982 512 069 ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADRegnskap 2012* Regnskap 2013 1 ANSKAFFEDE MIDLER 1a Medlemsinntekter

Detaljer

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september Bakgrunn Røde Kors er nøytral og uavhengig Røde Kors er verdens største internasjonale humanitære organisasjon finnes i 188 land alle kjenner Røde Kors

Detaljer

BEGRENSET POLITIATTEST

BEGRENSET POLITIATTEST BEGRENSET POLITIATTEST [07.09.2010 - Ingrid Naustdal] Røde Kors har sammen med andre store organisasjoner benyttet seg av lovhjemmelen fra 1.desember 2006 om å kreve begrenset politiattest for personer

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Fagdag Barnefattigdom, 4. desember 2015 Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Det jeg skal snakke om i dag er: Fattigdom og dens

Detaljer

Manus til presentasjon av TV-aksjonen NRK 2016 for Røde Kors.

Manus til presentasjon av TV-aksjonen NRK 2016 for Røde Kors. Manus til presentasjon av TV-aksjonen NRK 2016 for Røde Kors. Denne presentasjonen gir en innføring i TV-aksjonen 2016 som går til Røde Kors og deres arbeid med å gi livsviktig hjelp til sivile ofre for

Detaljer

NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET

NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET 1. SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som jobber for å sikre barn omsorg og beskyttelse. 2. Ingen barn klarer seg alene. Likevel

Detaljer

Caritas Norge ÅRSREGNSKAP 2008. Rapporten inneholder: - Aktivitetsregnskap 2008 - Balanse pr 31/12-2008 - Noter 2008 m/prosjektliste

Caritas Norge ÅRSREGNSKAP 2008. Rapporten inneholder: - Aktivitetsregnskap 2008 - Balanse pr 31/12-2008 - Noter 2008 m/prosjektliste Caritas Norge ÅRSREGNSKAP 2008 Rapporten inneholder: - Aktivitetsregnskap 2008 - Balanse pr 31/12-2008 - Noter 2008 m/prosjektliste Årsregnskap 2008 1 20.03.2009 A KTIV ITETSREGNSKA P 2008 CA RITA S NORGE

Detaljer

Vedtatt av landsmøtet 9. oktober 2011, revidert versjon til Landsmøtet 2017.

Vedtatt av landsmøtet 9. oktober 2011, revidert versjon til Landsmøtet 2017. Utkast til Langtidsplan for Røde Kors i Norge 2011 2020 Vedtatt av landsmøtet 9. oktober 2011, revidert versjon til Landsmøtet 2017. Innledning Langtidsplanen beskriver hvordan Røde Kors ønsker å møte

Detaljer

Velkommen til opplæringsdag for frivillige

Velkommen til opplæringsdag for frivillige Velkommen til opplæringsdag for frivillige (distriktets vårkursdag 2017) Tid: Lørdag 11. mars (uke 10) Sted: Quality Hotel Grand, Kongsberg Chr. Augusts gate 2, 3611 Kongsberg 32 77 28 00 Kursmeny: o Temakurs

Detaljer

STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID

STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID Aktivitetsregnskap 2012 Tekst Note 2012 2011 Anskaffede midler Medlemsinntekter Tilskudd Offentlige tilskudd 4 36 856 0 Sum tilskudd 36 856 0 Innsamlede midler, gaver, mv

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 13. februar Møtet ble gjennomført på distriktskontoret i Bodø fra kl kl 18.

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 13. februar Møtet ble gjennomført på distriktskontoret i Bodø fra kl kl 18. PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 13. februar 2017 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Terje Dahl Rozina Bein Lars Ruth Kim Lindstrøm Jan-Ove Edvardsen Leder Nestleder Styremedlem

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger

Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger Per Haarr direktør oppvekst og levekår 10.12.2015 Forankring fryder Mangfold og deltakelse et av de fem langsiktige målene i Kommuneplanen 2014-2029 Stavanger

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer.

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer. KRABBEFANGST Til Topps i fjellet! Informasjon: Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barnefamilier som lever med svak økonomi. Gjennom Røde Kors sitt ferietilbud får barn og foreldre muligheten til

Detaljer

INFOHEFTE. I dette heftet finner du: Velkommen til årets viktigste møte

INFOHEFTE. I dette heftet finner du: Velkommen til årets viktigste møte INFOHEFTE I dette heftet finner du: Velkommen til årets viktigste møte... 1 Praktisk informasjon... 2 Pakkeliste... 2 Fraværsbrev til skolen... 2 SoMe... 2 Felles transport til og fra Sundvolden... 2 Tider

Detaljer

Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden

Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden 2017-2018 Innhold Forord 3 Organisasjonsutvikling 4 Økonomi 6 Brukermedvirkning 7 Organisasjonsutvikling 8 Forord Mental Helse Ungdom er en medlemsbasert

Detaljer