Sakspapirer. 39. landsmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakspapirer. 39. landsmøte"

Transkript

1 Sakspapirer 39. landsmøte

2 Dagsorden Norges Røde Kors 39. landsmøte Trondheim, oktober A) Valg av to dirigenter B) Navneopprop/registrering av delegatene C) Valg av to personer til å undertegne protokollen, sammen med presidenten D) Godkjenning av dagsorden E) Valg av redaksjonskomité 2. Landsstyrets beretninger og regnskap 2011, 2012 og 2013 Kontrollkomiteens beretning Valg av A) landsstyret B) kontrollkomité C) valgkomité Hovedprogram (forslag fra landsstyret) Saken inkluderer innkomne forslag fra: - Sogn og Fjordane Røde Kors - Akershus Røde Kors 5. Rammebudsjett (forslag fra landsstyret) Saken inkluderer innkommet forslag fra: - Sogn og Fjordane Røde Kors 6. Røde Kors frivillighetspolitikk (forslag fra landsstyret) Saken inkluderer innkommet forslag fra: - Hedmark Røde Kors 7. Lover for Røde Kors (forslag fra landsstyret) Saken inkluderer innkomne forslag fra: - Hordaland Røde Kors (2 stk.) - Akershus Røde Kors - Andebu Røde Kors 8. Innkomne forslag A) Retningslinjer for Det Sentrale Råd (forslag fra landsstyret) B) Valgordning for landsmøtet (forslag fra landsstyret) C) Tilrettelegging av frivillig aktivitet (forslag fra landsstyret) D) Oppvekstsatsing (forslag fra Nord-Trøndelag Røde Kors) E) Økt beredskap for å møte fremtidens utfordringer (forslag fra landsstyret) F) Alle har rett til å be om hjelp (forslag fra Røde Kors Ungdom) Rekkefølgen på sakene fastsettes i møtet. sak 1 1

3 2 sak 1

4 Sak 2 LANDSMØTET I NORGES RØDE KORS OKTOBER 2014 Landsstyrets beretninger og regnskap 2011, 2012 og 2013 Sak 2. Landsstyrets Kontrollkomiteens beretninger og regnskap beretning 2011, 2012 og 2013 Kontrollkomiteens beretning SAKEN FREMMES AV: Landsstyret Landsstyrets forslag til vedtak Landsmøtet tar landsstyrets beretninger og regnskap (uten vedlegg og noter) for 2011, 2012 og 2013 til orientering, slik disse er årlig godkjent av kontrollkomiteen. Landsmøtet tar kontrollkomiteens beretning for samme periode til orientering. BAKGRUNN Landsmøtet skal i henhold til «Lover for Røde Kors» 37 forelegges landsstyrets beretning og regnskap (uten vedlegg og noter) for de tre foregående år, slik disse er årlig godkjent av kontrollkomiteen, samt kontrollkomiteens beretning. Vedlegg: 1. Innledning ved president Sven Mollekleiv og generalsekretær Åsne Havnelid 2. Årsberetning og regnskap 2011, 2012 og 2013 (uten vedlegg og noter) med revisjonsberetning 3. Kontrollkomiteens beretning for sak 2 3

5 4 sak 2

6 Vedlegg 1 Innledning Alltid til stede I løpet av de siste tre årene har samfunnets behov for frivillig hjelp og innstas endret seg. Vårt 38. landsmøte understreket at vi er ett Røde Kors, og vedtok blant annet en langtidsplan med mål og strategier for å videreutvikle Røde Kors' evne til å hjelpe medmennesker i sårbare livssituasjoner frivillige og økning i antall givere har løftet Røde Kors i perioden, slik at Røde Kors kan være til stede for flere som trenger det før, under og etter at en hendelse inntreffer. Det har i perioden vært satset på å rekruttere flere frivillige og faste givere. Antall frivillige har i perioden økt fra til Antall faste givere har i perioden økt fra til Helhetlig beredskap før, under, etter Røde Kors er til stede før, under og etter en krise eller katastrofe inntreffer. En god infrastruktur for beredskap, med øvelser og samarbeid, bidrar til en bedre innsats når det gjelder. På samme måte er mye av omsorgsarbeidet også forebygging av sosial og materiell nød, som vil lindre og redusere lidelser og fremtidige hendelser. Terrorangrepet 22. juli 2011 utfordret alle deler av beredskapen i Norge. Over 1000 frivillige fra Røde Kors bisto i søks-, rednings- og omsorgsarbeidet. Særlig viste hendelsen betydningen av psykososial støtte rett etter hendelsen, og oppfølgning av berørte og pårørende. Klimaendringene utfordrer alle deler av Norge med mer ekstremvær. Orkanen Dagmar rammet flere tusen mennesker, og flere steder i landet var Røde Kors en viktig del av hjelpearbeidet etter uværet. Brannen i Lærdal var den største brannen i norsk etterkrigshistorie. Over 160 frivillige fra 21 hjelpekorps deltok for å slokke, evakuere og ta vare på berørte og rammede. I samarbeid med kommunen og nødetatene bidro lokalkjente frivillige til å minimere materielle, fysiske og psykiske skader. Røde Kors har styrket beredskapen i perioden bl.a. ved å etablere flere beredskapsvakter. De er en viktig ressurs for det totale beredskapsapparatet dersom den store katastrofen skulle ramme lokalsamfunnet. Ved utgangen av 2013 hadde Røde Kors 4761 beredskapsvakter fordelt på 89 lokalforeninger i 17 distrikter. Hjelpekorpset har deltatt i 3239 aksjoner, hvor det er lagt ned frivillige timer personer har fått assistanse. Dette er en økning i antall aksjoner på ca. 20 % fra forrige landsmøteperiode. Dette skyldes hovedsakelig flere oppdrag innen henting av skadede/syke utenfor vei. Frivillig og kommersiell satsning har gitt over personer bedre kunnskap innen livreddende førstehjelp. Gjennom den frivillige satsingen har frivillige og ansatte fått førstehjelpsopplæring, og 4478 niendeklassinger er gitt grunnleggende førstehjelpskurs. Røde Kors Førstehjelp A/S har arrangert førstehjelpskurs for ca ansatte i norske bedrifter. Røde Kors har i perioden arbeidet målrettet med å få de frivillige i ulike omsorgsaktiviteter til å bli en naturlig del av organisasjonens beredskap. I løpet av to år har frivillige og ansatte i Røde Kors gjennomført grunnopplæring i psykososial førstehjelp. Dette er et ledd i å styrke Røde Kors helhetlige beredskap, og trygger den enkelte frivillige og ansatte i hvordan man skal møte mennesker som har blitt utsatt for en krise eller katastrofe. Økt innsats mot ensomhet Røde Kors har siden Landsmøtet 2011 styrket eksisterende eller opprettet nye tilbud for å nå flere mennesker i krevende livssituasjoner. Ensomhet er en stor samfunnsutfordring, og rammer så mange som en fjerdedel av befolkningen. Røde Kors satte temaet for alvor på dagsorden julen I desember 2012 var det over 140 lokale Røde Korsarrangementer. I tillegg samarbeidet Røde Kors med Aftenposten og VG om å knytte kontakt mellom mennesker som ønsket noen å feire julaften sammen med, og andre som kunne tenke seg å åpne hjemmet sitt. Dette arbeidet fortsatte i 2013 med høy aktivitet, særlig med Røde Kors Ungdoms kampanje «Jeg er ENsom bryr meg». Målet med sak 2 - vedlegg 1 5

7 kampanjen var å bidra til økt åpenhet rundt ung ensomhet, og til flere inkluderingstiltak blant unge. Et humanitært initiativ I 2013 opprettet Røde Kors, sammen med Kirkens Bymisjon, et akutt overnattingstilbud for fattige tilreisende i Oslo. Bakgrunnen for tiltaket var den prekære humanitære situasjonen for bostedsløse tilreisende i byen, samt sprengt kapasitet ved eksisterende hjelpetiltak. Det ble registrert totalt overnattinger fordelt på 1279 enkeltpersoner i Over 250 frivillige bisto i driften av tiltaket. Fra 2013 har Helsesenteret for papirløse, som Røde Kors drifter sammen med Kirkens Bymisjon, fokusert spesielt på psykisk helse, gruppebehandling og psykososial støtte. Senteret registrerte 1051 pasienter i 2013, en økning på 14 % i forhold til frivillige var tilknyttet senteret. Røde Kors på oppvekstfeltet På landsmøtet i 2011 vedtok Røde Kors å satse på barn og unge. Den økte innsatsen har allerede gitt synlige resultater. Røde Kors hadde et mål om 5500 deltakere i oppvekstaktiviteter i Allerede i november 2013 var resultatet Oppvekst vil være tema for Landsmøtet 2014, og målet er at Røde Kors skal være godt kjent som en oppvekstaktør i Norge. Røde Kors Ungdom er Norges Røde Kors ungdomsorganisasjon, med frivillige mellom 13 og 30 år. Røde Kors Ungdom arbeider med humanitære behov på ungdoms egne premisser. I perioden har det vært lokallag av Røde Kors Ungdom i 88 kommuner. I 2014 er det 30 år siden Røde Kors opprettet dialogtilbudet «Kors på halsen» som i 2013 besvarte henvendelser fra barn og unge. Leksehjelp er nå etablert i 100 steder over hele Norge med over 6500 deltagere og 1260 frivillige. Aktiviteten har et stort mangfold fra leksehjelp i moské, til lekse-skate, leksehjelp på nett og sommerskole, i tillegg til ordinær leksehjelp i ungdoms- og videregående skole. Prosjektet gatemegling, som søker å gi ungdom andre verktøy for konfliktløsning enn vold, øker i omfang og rekordmange 722 ungdom deltok i programmet i løpet av I løpet av tre år har aktiviteten «Ferie for alle» blitt en fast post på statsbudsjettet, og politikerne anerkjenner «Ferie for alle» som et viktig tilbud for barnefamilier med svak økonomi. I 2013 reiste 2421 barn og voksne på ferie med Røde Kors, ledet av 475 frivillige. Internasjonale katastrofer De siste tre årene har vært en periode med mange store internasjonale katastrofer som krevde innsats. Konflikten i Syria, katastrofen på Filippinene, tsunamien i Japan, omveltningene i Libya og tørken på Afrikas Horn var alle situasjoner hvor vi bidro med livsviktig hjelp og helsepersonell. Konflikten i Syria tilspisset seg ytterligere i 2013, og det enorme antallet flyktninger i Syria og til nabolandene er beskrivende for det humanitære omfanget av konflikten. Norges Røde Kors støtter Syria Røde Halvmåne, Det internasjonale forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåne-foreninger (IFRC) og Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC), både inne i Syria og i nabolandene Jordan, Libanon, Tyrkia, Irak. Naturkatastrofene som rammet Filippinene har også vært et prioritert område for Norges Røde Kors. Filippinene ble offer for både jordskjelv og flere orkaner før supertyfonen Haiyan (Yolanda) rammet i november Umiddelbart etterpå sendte Norges Røde Kors ut to feltsykehus, og planlegger for innsats over flere år, i samarbeid med Filippinene Røde Kors. Engasjementet i Norge har vært veldig stort, og nærmere kr 40 mill. har blitt samlet inn, i tillegg til støtte fra Utenriksdepartementet. Totalforbud av atomvåpen Landsmøtet sin historiske resolusjon i 2011 om atomvåpen ble to måneder senere fulgt av hele Røde Kors-bevegelsen, som stilte seg bak kravet om et globalt forbud mot atomvåpen. I 2013 gikk Røde Kors Ungdom i spissen for underskriftskampanjen «Dropp 6 sak 2 - vedlegg 1

8 bomben», for et internasjonalt totalforbud mot atomvåpen. Over underskrifter ble samlet inn, og overlevert Stortinget. Røde Kors sin humanitære tilnærming til atomvåpen har medført en endring i den globale debatten, og tilført nedrustningsforhandlinger en ny dynamikk. Derfor var det viktig for Røde Kors i Norge at hele bevegelsen i Sydney i november 2013 forpliktet seg til å arbeide aktivt med dette temaet i fire nye år. Økonomiske hovedlinjer i perioden Røde Kors hadde i perioden en meget sterk økonomisk vekst i hovedsak på grunn av inntektene fra spilleautomatene. I starten av landsmøteperioden bortfalt automatinntektene, og selv om landsstyret i perioden holdt igjen på veksten i organisasjonen, har det vært en utfordring å tilpasse aktivitetsnivå og budsjett til et lavere inntektsnivå. Denne utfordringen har organisasjonen mestret, og Røde Kors har i dag en sunn og god økonomi. God økonomistyring og gode forutsigbare inntekter er en forutsetning for at Røde Kors i Norge også inn i fremtiden kan utføre det omfattende og viktige humanitære arbeidet vi gjør. Inntekter som organisasjonen fritt kan disponere, er avgjørende for vår handlekraft og uavhengighet. Røde Kors andel av spillemidlene utgjør den viktigste delen av våre frie inntekter også i denne perioden. Videre er den årlige avkastningen fra finansporteføljen Røde Kors bygget opp i tiden med automatinntekter, fram til 2007, den neste viktigste kilden til frie inntekter, og gjør oss i stand til raskt å respondere på humanitære behov både hjemme og ute. Satsingen på inntekter fra faste givere og næringsliv har også gitt en betydelig økning i landsmøteperioden. Det har også vært en økning i offentlige tilskudd til det nasjonale og det internasjonale arbeidet. Det har i perioden vært investert i markedsarbeidet. Dette har resultert i både økte frie inntekter og i enda større grad inntekter med ekstern restriksjon (inntekter til bestemte formål) i landsmøteperioden. De økte inntektene med ekstern restriksjon har kommet både det nasjonale og det internasjonale arbeidet til gode. Økningen kommer både fra samarbeid med næringslivet og fra private givere. Fra private givere er det spesielt satsingen på fastgiveravtaler/fadderprogrammer som har gitt resultater. Røde Kors gjennomførte Artistgalla 2013 som gav hele nye givere brutto. Takket være en felles mobilisering i hele organisasjonen, ble Artistgalla 2013 til barn i utsatte områder, en av tidenes beste. Det har også vært en betydelig økning i offentlige tilskudd i perioden. Det er først og fremst det internasjonale arbeidet som har hatt en stor økning i offentlige inntekter, men en målbevisst satsing på offentlige inntekter til nasjonale aktiviteter har også gitt resultater. Organisasjonen har arbeidet for å øke statsinntektene, både til det internasjonale arbeidet og til nasjonale aktiviteter. I perioden har statsinntektene økt fra kr 530 mill. i 2010 hvorav kr 27 mill. gikk til nasjonalt arbeid, til kr 742 mill. i 2013 hvorav kr 45 mill. gikk til nasjonalt arbeid. I landsmøteperioden har det også vært en målrettet satsing på tilrettelegging av frivillig aktivitet i distriktene og i lokalforeningene. Grafen under viser utviklingen i perioden i overføring av rammetilskudd til distriktene. sak 2 - vedlegg 1 7

9 Regnskapene viser at andelen brukt på administrasjon har gått ned sammenlignet med forrige landsmøteperiode, mens andelen brukt på formålet har økt tilsvarende. Det samlede rammetilskuddet til fordeling mellom distriktene har i tråd med landsmøtevedtaket i 2011 økt fra kr 55,5 mill. i 2011 til kr 69,1 mill. i 2014, som vist i grafen ovenfor. Kontante overføringer til distriktene, inklusiv rammetilskudd, utgjorde i 2011, som vist i grafen under, kr 130,6 mill. I 2013 var dette økt til kr 156,0 mill., dvs. en økning på kr 25,4 mill. Utvikling av organisasjonen All Røde Kors-aktivitet skal kjennetegnes ved at Røde Kors etterlever organisasjonens prinsipper. I landsmøteperioden har det gjennom ulike prosesser vært jobbet med hvordan organisasjonskulturen kan styrkes, gjennom blant annet verdiplattformen HÅP. Dette innebærer at organisasjonens beslutninger, handlinger og samspill, skal være preget av at Røde Kors er humanitær, åpen og pålitelig. I perioden har Røde Kors også hatt stort fokus på utvikling av kompetanse gjennom hele organisasjonen, både for frivillige og ansatte. Det er utviklet og implementert gode kurs innen alle organisasjonens innsatsområder. Organisasjonens ledere er styrket gjennom lederutviklingsprogrammer. Røde Kors har også lagt stor vekt på erfaringsutveksling og kompetansedeling på tvers av organisasjonen, blant annet gjennom samlinger for lokalforeningsledere og fellessamlinger for tillitsvalgte og ansatte. Et bynettverk er etablert, noe som har bidratt til økt erfaringsutveksling mellom de store byene. Organisasjonsutvikling er også et av organisasjonens viktigste verktøy i Røde Kors internasjonale arbeid. Gjennom å bygge lokal robusthet i organisasjonens partnerland, har Røde Kors gjennom perioden bidratt til utvikling av nasjonalforeninger i flere land. Både gjennom arbeidet fra internasjonal avdeling, de internasjonale distriktssamarbeidene og frivilliges deltagelse i internasjonale prosjekter, har Røde Kors en gjensidig kompetanseutveksling med organisasjonens søsterforeninger. I landsmøteperioden har 8 sak 2 - vedlegg 1

10 det vært fokus på å sikre en mer enhetlig tilnærming til innretningen på den programstøtten Røde Kors gir til organisasjonens internasjonale partnere. For å sikre effektiv ressursbruk, og en bedre støtte til organisasjonens samarbeidspartnere, er antallet langsiktige partnerskap med andre nasjonalforeninger gjennom perioden redusert fra 40 til 32. Landsstyret har i denne landsmøteperioden også prioritert en tettere kobling mellom organisasjonens nasjonale og internasjonale arbeid, blant annet gjennom nedsettelse av en arbeidsgruppe som har gitt anbefalinger for videre utvikling av de internasjonale distriktssamarbeidene. Dette er en prosess som vil bli videre fulgt opp av det kommende landsstyret. Gjennom denne landsmøteperioden har Røde Kors også sett flere eksempler på internasjonalt arbeid som har involvert frivillige fra nasjonale Røde Kors-aktiviteter. Blant annet bidrar hjelpekorpsere fra flere lokalforeninger til opplæring av frivillige i Libanon og Cuba, og våren 2012 deltok frivillige skredeksperter fra Norges Røde Kors i forbindelse med et større skred i Pakistan. Som en oppfølging fra landsmøtets vedtak i 2011 nedsatte landsstyret en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å belyse ulike sider av tilretteleggingen for frivillig aktivitet i Norges Røde Kors. Arbeidsgruppens viktigste funn var at vi må fortsette arbeidet med å utvikle gode verktøy for rekruttering og mottak av nye frivillige, samt bygge gode og robuste lokalforeninger. Organisasjonen har allerede påbegynt noe arbeid innenfor disse områdene, og videre oppfølging vil bli en prioritet i kommende landsmøteperiode. Ett Røde Kors mot nye 150 år Felles innsats gjennom denne landsmøteperioden har forsterket Røde Kors sin rolle som en betydelig samfunnsaktør nasjonalt og internasjonalt. Ikke bare som en beredskapsorganisasjon, men som en humanitær aktør som arbeider med mennesker i ulike sårbare situasjoner i ulike livsfaser; Ikke bare som en internasjonal nødhjelpsorganisasjon, men som en internasjonal, frivillig organisasjon som er til stede før, under og etter krisen rammer, og som arbeider forebyggende for å styrke lokal robusthet. Et bredt aktivitetsspekter og en landsomfattende og verdensomspennende tilstedeværelse er det som utgjør ett felles Røde Kors, med felles prinsipper som forener på tvers av organisasjonsledd, på tvers av kulturer, og på tvers av nasjonaliteter. Landsmøtet 2014 er det siste landsmøtet før Røde Kors markerer sine 150 år. Vi kan se tilbake på 150 år med stolt humanitær historie, basert på retten til det humanitære initiativ. Vi må også se framover mot nye 150 år som en fortsatt like viktig frivillig humanitær organisasjon, både nasjonalt og internasjonalt. Sven Mollekleiv president Åsne Havnelid generalsekretær sak 2 - vedlegg 1 9

11 10 sak 2 - vedlegg 1

12 årsrapport 2011 Vedlegg 2 ÅRSBeReTninG 2011 Røde Kors oppdrag er å avdekke, hindre og lindre nød. I Norge har Røde Kors 398 lokalforeninger med et nettverk av frivillige som utfører en rekke rednings- og omsorgsaktiviteter i sine lokalsamfunn. Norges Røde Kors er én av 187 nasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne foreninger. Sammen med Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåne foreninger (IFRC), søker disse å beskytte og gi assistanse til mennesker i nød over hele verden. d e tragiske hendelsene i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli preget både norge og Røde Kors i Mer enn frivillige fra Røde Kors var involvert i rednings aksjonen og annen oppfølging etter 22. juli. Også internasjonalt opplevde vi mange store katastrofer i Blant de største var jordskjelvet og tsunamien i Japan og sultkatastrofen på Afrikas horn. det 38. landsmøtet i norges Røde Kors ble avholdt i oktober. landsmøtet valgte nytt landsstyre for perioden , og Sven Mollekleiv ble gjenvalgt som president. i november avholdt Røde Korsbevegelsen sine internasjonale møter både forbundets generalforsamling, møte i delegatrådet og Røde Kors konferansen. redning og beredskap Røde Kors hjelpekorps deltok i til sammen 952 aksjoner i 2011, og mer enn personer har fått assistanse mannskaper har deltatt og har til sammen brukt timer. dette er en markant økning fra 2010, da personer fikk assistanse, og mannskaper deltok med til sammen timer. i 2011 ble det etablert tre nye hjelpekorps (Tingvoll, Sørum og Åmot). Gjennom året er det arrangert flere aktiviteter for å fremme og vedlikeholde kompetansen i rednings og beredskapsarbeidet. Ca 750 hjelpekorpsmedlemmer har deltatt på sentrale kurs og samlinger. nm for hjelpekorps ble avholdt i Førde i september. Beredskapsvakt er en ny aktivitet i Røde Kors for ytterligere å mobilisere frivillig innsats i lokalmiljøet. Aktiviteten ble lansert nasjonalt i 2011, og hadde ved årets utgang beredskapsvakter fordelt på 43 lokalforeninger i 12 distrikter. Aktiviteten friluftsliv og førstehjelp for ungdom (RøFF) ble også lansert nasjonalt i 2011, og 28 aktivitetsgrupper rundt i landet er så langt startet opp. en vannredningskampanje med fokus på bruk av flyteplagg ble igangsatt sommeren hjelpekorpsene i Buskerud, Vestfold og Oppland var svært aktive i forbindelse med tragedien på Utøya 22. juli i forbindelse med søks og redningsarbeidet. Over 400 frivillige deltok i dette arbeidet, mens ca 50 personer bidro med psykososial førstehjelp og støtte på Sundvollen. 26 frivillige var i aktivitet i Oslo. Utover hjelpekorpsene i de tidligere nevnte tre distriktene deltok også frivillige fra Røde Kors i Akershus, Telemark, hedmark, østfold og Oslo i arbeidet på Sundvollen. På landsbasis var 550 frivillige i aktivitet i sine lokalforeninger med å holde åpent hus for pårørende og berørte etter 22. juli. hjelpekorps Oslo hadde vakttjeneste under Ski VM i holmenkollen, der 180 frivillige deltok og behandlet ca 400 personer. den sene påsken i 2011 medførte mindre trafikk i fjellet, og dermed lavere aktivitetsnivå for hjelpekorpsene og beredskapssentralen på Golsfjellet. Fjellskikkprisen gikk i 2011 til Roverspeidernes beredskapsgruppe for deres langvarige innsats og aktiviteter knyttet til fjellet. Røde Kors har i 2011 gjennomført grunnleggende førstehjelpsopplæring for niendeklassinger og andre personer nye hjelpekorpsmedlemmer har fått 30 timers førstehjelpskurs. i tillegg har Røde Kors Førstehjelp AS gitt personer opplæring innen førstehjelp og hjertestarter. norge har ca blodgivere, men det er behov for for å ha en sikker beredskap. 2/3 av nye blodgivere melder seg gjennom internettsiden som Røde Kors har ansvar for. i 2011 var det som meldte seg denne tjenesten. i tillegg leverte lokalforeninger i Røde Kors navnelister med navn på potensielle givere til blodbankene. Tusenvis av mennesker kommer bort fra hverandre hvert år i forbindelse med krig, konflikt eller katastrofer. Røde Kors mottok til sammen 650 nye oppsporingssaker i På tross av en nedgang i antall enslige mindreårige asylsøkere som kommer til norge, erfarer Røde Kors at stadig flere av dem kommer bort fra sin familie og dermed ber om assistanse fra Røde Kors. Røde Kors har et internasjonalt nettverk av oppsporingstjenester som samarbeider om å gjenopprette kontakten mellom familiemedlemmer som har kommet bort fra hverandre. omsorgsaktiviteter Røde Kors besøkstjeneste spiller en viktig rolle for et økende antall eldre frivillige besøksvenner utfører ukentlig innsats både i private hjem og ved institusjoner og møteplasser. sak 2 - vedlegg

13 årsrapport 2011 Røde Kors nettverksarbeid retter seg mot mennesker som har falt utenfor samfunnet på grunn av rusmisbruk, psykisk sykdom eller kriminalitet. i 2011 har disse aktivitetene engasjert deltakere og 566 frivillige i ulike nettverkstiltak over hele landet. Røde Kors bidrar til et mer inkluderende samfunn gjennom en rekke aktiviteter. i 2011 hadde Flyktningguiden aktivitet på 93 steder over hele landet, og flyktninger deltok i aktivitet med guider. i 2011 har også 582 frivillige bidratt med aktiviteter på 56 asylmottak over hele landet. i tillegg har over 650 innvandrere deltatt i Røde Kors norsktreningsaktivitet som et supplement til den offentlige norskopplæringen. Røde Kors frivillige er også til stede for internerte på Trandum utlendingsinternat. i Oslo driver Røde Kors helsesenteret for papirløse, i samarbeid med Kirkens Bymisjon. Røde Kors visitortjeneste engasjerer frivillige som samtalepartnere for innsatte i 33 norske fengsler. Visitortjenesten legger vekt på å nå innsatte i varetekt og utenlandske fanger. i 2011 gjennomførte 483 visitorer over besøk. Gjennom vitnestøtteordningen er Røde Kors også til stede som støtte for de som skal vitne i norske rettssaler. det er i dag 33 domstoler med vitnestøtte i regi av Røde Kors. i 2011 var 309 frivillige fra Røde Kors vitnestøtter til vitner. Røde Kors har utviklet Gatemegling som en metode for å forebygge vold og konflikt blant unge. i 2011 har Røde Kors hatt gatemegling som aktivitet fire steder i norge. det har blitt utdannet 140 instruktører (voksne og ungdommer), og 427 ungdommer har fått opplæring som gatemeglere. Mange familier med svak økonomi har ikke mulighet til å gi barna nødvendige sosiale opplevelser. i 2011 har Røde Kors hatt tilbud om Ferie for alle i alle fylker, noe som har vært mulig grunnet økte bevilgninger fra Barne og likestillingsdepartementet og flere nye næringslivspartnere. Totalt reiste ca barn og voksne på ferie med Røde Kors i fjor, ledet av 580 frivillige i 2011 var det barn som deltok i 80 Barnas Røde Kors grupper ledet av 450 frivillige over hele landet. Mange barn og unge som møter utfordringer i hverdagen tar kontakt med Kors på halsen, Røde Kors samtaletilbud for barn og ungdom. i 2011 svarte frivillige på telefoner, e poster og chatter fra hele landet. Røde Kors tilbyr i dag leksehjelp 119 steder rundt om i hele landet. i 2011 bidro frivillige med å gi leksehjelp til barn og unge. Røde Kors stilte med 113 frivillige verter da overlevende og pårørende besøkte Utøya 19. og 20. august og 1. oktober. i henhold til avtalen med helsedirektoratet om støttegruppe beredskap fungerer Røde Kors som rådgiver og tilrettelegger for nasjonal støttegruppe etter 22. juli hendelsene. røde kors ungdom Røde Kors Ungdom driver egne aktiviteter innenfor regler i krig, seksuell helse og migrasjon. i tillegg deltar de også i andre Røde Kors aktiviteter og aksjoner. Røde Kors Ungdom har et eget demokrati og er representert på alle nivå i organisasjonen, med lokale grupper over hele landet. På migrasjonsfeltet har Røde Kors Ungdom arrangert rollespillet «På flukt» 17 steder for totalt ungdommer. i mai lanserte Røde Kors Ungdom kampanjen «One night stand», om seksuell helse med russen som målgruppe. Barnesoldatkampanjen som ble startet høsten 2010 har medført aktiviteter over hele landet, og det er samlet inn mer enn røde håndavtrykk til støtte for vårt krav om forbud mot bruk og rekruttering av barnesoldater. Sommeren 2011 ble det arrangert Sentral ungdomskonferanse hvor det blant annet ble vedtatt en ny strategi for perioden Røde Kors Ungdom skal i perioden jobbe med humanitære utfordringer innen fem områder: migrasjon, seksuell helse, fellesskap og mangfold, regler i krig og førstehjelp. Røde Kors Ungdom forvalter midler til lokal aktivitet gjennom Frifond ordningen til landsrådet for norges barne og ungdomsorganisasjoner. i 2011 ble vi tildelt 2,2 millioner kroner til lokalaktivitet, disse midlene ble fordelt etter søknad til 64 lokalforeninger i 19 distrikter. Røde Kors Ungdom har i 2011 utvekslet ungdomsdelegater med nepal, Rwanda, Sudan, Zimbabwe og Colombia. sak 2 - vedlegg

14 årsrapport 2011 opplæring, organisasjonsutvikling og FrivilligHets Forvaltning Røde Kors har systematisert opplæring av frivillige og tillitsvalgte innenfor en helhetlig utdanningsplan. i 2011 ble flere kurs ferdigstilt innenfor ulike moduler i tillegg til at opplæringsmoduler knyttet til akutt beredskapsarbeid ble utviklet. distriktene har hatt sort fokus på lokale opplæringsplaner og implementering av kurs. Organisasjonen har etter 22. juli hatt stort fokus på opplæring og ivaretakelse av frivillige var eu år for frivillighet, og i den forbindelse hadde Røde Kors spesiell fokus på frivillighetsrekruttering og ivaretakelse av frivillige. Jonny Olsen fra Gvarv Røde Kors ble valgt til årets frivillige etter månedlige konkurranser i alle distrikter. internasjonalt arbeid Også året 2011 var preget av mange katastrofer internasjonalt, med stor aktivitet fra norges Røde Kors: I januar ble det sendt en mobil klinikk med helseteam til de koleraberørte områdene i haiti. I februar støttet Norges Røde Kors ICRC med et kirurgisk team og kirurgisk materiell for å bistå libya Røde halvmåne i behandlingen av sårede som følge av urolighetene. norges Røde Kors støttet også byggingen av en flyktningleir for noen av de som flyktet fra libya. I forbindelse med jordskjelvet i Japan i mars, samlet norges Røde Kors inn mer enn 10 millioner kroner til Japan Røde Kors gjenoppbyggingsarbeid i de berørte områdene. Tørken på Afrikas Horn preget nyhetsbildet store deler av året. norges Røde Kors samlet inn mer enn 30 millioner kroner, som går til å styrke Somalia Røde halvmånes arbeid ved deres helseklinikker over hele landet, samt til Kenya Røde Kors arbeid med kortsiktig nødhjelp og til langsiktig forebyggingsarbeid i regionen. I oktober ble 335 telt og tepper sendt som støtte til Tyrkisk Røde halvmåne for å hjelpe ofrene etter jord skjelvet i det østlige Tyrkia. i tillegg ble det også gitt betydelig støtte til Forbundets nødhjelpsarbeid og innsats for å sikre overgangsboliger for de som hadde mistet hjemmene sine. norges Røde Kors fortsetter å være en sentral partner for norske myndigheter i det internasjonale arbeidet. i 2011 mottok Røde Kors totalt 554 millioner kroner fra Ud, det høyeste tilskuddet noen gang. i tillegg mottok Røde Kors 67 millioner kroner fra norad til arbeidet for å styrke sivilt samfunn og støtte de mest sårbare. Mange katastrofer når ikke gjennom i det norske nyhetsbildet. Røde Kors har gjennom sitt nødhjelpsfond støttet en rekke slike nødhjelpsoperasjoner: Flom i Nord Korea Tropisk storm i Mellom-Amerika Flom i Bangladesh og Vietnam Eksplosjon i oljeledning i Kenya. i det internasjonale utviklingsarbeidet satser norges Røde Kors særlig på tre områder: helse, forebygging/klima og å bygge sterke nasjonale Røde Kors og Røde halvmåneforeninger. innenfor helse prioriteres mor/barn helse og vaksinasjon, malaria, hiv/aids, tuberkulose og helsearbeid i lokalsamfunnene. for å kunne levere en mer helhetlig nødhjelpsrespons, økte Røde Kors satsingen innen vann og sanitær (WatSan) med oppbygging av nødhjelpslagre i norge og globalt, samt rekruttering av delegater. innen forebygging har Røde Korsbevegelsen et stort fortrinn gjennom det unike nettverket av nasjonal og lokalforeninger over hele verden. Av 389 katastrofer i 2011ble de aller fleste håndtert av de nasjonale Røde Kors og Røde halvmåneforeningene, og bare i noen få tilfeller ble det anmodet om internasjonal personell og utstyrsstøtte. dette viser at den langsiktige satsingen på organisasjonsutviklingsarbeidet og lokal beredskap bærer frukter. Røde Kors utvidet i 2011 det langsiktige utviklingsarbeidet til flere geografiske områder. i juli 2011 ble Sør Sudan erklært en uavhengig stat. norges Røde Kors har lenge vært en støttespiller til nasjonalforeningen i det samlede Sudan, og vil fortsette å støtte oppbyggingen av en ny nasjonalforening i en ny stat som står overfor store utfordringer. Pakistan opplevde århundrets flom i i 2011 ble situasjonen igjen kritisk med enorme nedbørsmengder som på ny førte til store ødeleggelser. norges Røde Kors har etablert et kontor i landet, og arbeider tett sammen med Pakistan Røde halvmåne, spesielt for å utvikle fungerende lokalforeninger i utsatte områder. i april 2011 arrangerte Røde Kors sammen med Utenriksdepartementet, Forbundet og Roll Back Malaria (RBM) international en malariakonferanse i Oslo. Konferansen samlet politikere, regjeringsrepresentanter, helse og malariaeksperter, ngos og private partnere. Konferansen konkluderte med en rekke spesifikke anbefalinger for videre handling. norges Røde Kors har støttet Forbundets arbeid med å lage en strategi for integrering av kjønnsperspektivet i alle operasjoner med vekt på kjønnsbasert vold i sak 2 - vedlegg

INNHOLD RØDE KORS-PRINSIPPENE

INNHOLD RØDE KORS-PRINSIPPENE ÅRSRAPPORT 2012 RØDE KORS-PRINSIPPENE HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD. 04 Forord

RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD. 04 Forord ÅRSRAPPORT 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

Røde Kors-prinsippene

Røde Kors-prinsippene Årsrapport 24 Årsrapporten 24 Røde Kors-prinsippene 2 Årsrapporten 24 er utarbeidet av avdelingen Kommunikasjon og verdier i Norges Røde Kors. Redaktør Morten Tønnessen-Krokan Grafisk utforming FORTRESS

Detaljer

Røde Kors-prinsippene

Røde Kors-prinsippene Dette er Røde Kors Røde Kors-prinsippene Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 1

rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 1 rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 1 Årsrapport 2003 rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 2 Årsrapporten 2003 Røde Kors-prinsippene Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å

Detaljer

Resultatrapport 2013. Medlemsorganisasjonen 24 495. Asyl og integrering 123 492. Miner og våpen 265 484. Langsiktig utvikling 346 859.

Resultatrapport 2013. Medlemsorganisasjonen 24 495. Asyl og integrering 123 492. Miner og våpen 265 484. Langsiktig utvikling 346 859. Resultatrapport 2013 Asyl og integrering 123 492 Medlemsorganisasjonen 24 495 Miner og våpen 265 484 Omsetning 2012 849 917 2013 826 929 Langsiktig utvikling 346 859 Givere 2012 57 613 2013 65 114 Donorer

Detaljer

Årsrapport 2011. med strategi 2012 2015. Innhold. Frivillig innsats siden 1938. 1938 Norsk Forening til Kreftens Bekjempelse stiftet

Årsrapport 2011. med strategi 2012 2015. Innhold. Frivillig innsats siden 1938. 1938 Norsk Forening til Kreftens Bekjempelse stiftet Årsrapport 2011 med strategi 2012 2015 Innhold 5 Generalsekretæren har ordet 6 Styrets beretning 2011 13 Strategi 2012 2015 19 Forskning og oppfølging hånd-i-hånd 21 Skal være vaktbikkje for kortere ventetider

Detaljer

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694 RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015 Org.nr 975658694 Arrangement i Østervåg på den internasjonal førstehjelpsdagen 13. september Foto: Bjørn Harald Lye 1 ÅRSBERETNING 2014 Lokalforeningsstyret Ledelsen

Detaljer

Solidaritet i praksis

Solidaritet i praksis Solidaritet i praksis RESULTATRAPPORT 2014 Dette er Norsk Folkehjelp En uredd organisasjon med sterke meninger Resultatorientert og løsningsfokusert Tar standpunkt basert på kunnskap og erfaringer Utfordrer

Detaljer

ÅRSRAPPORT REDNINGSSELSKAPET

ÅRSRAPPORT REDNINGSSELSKAPET ÅRSRAPPORT REDNINGSSELSKAPET Reddet 12 liv Berget 67 fartøyer Søkte etter 279 savnede personer Assisterte 6 051 fartøyer Slepte 2 283 fartøyer Formidlet sjøvett til over 30 000 barn og unge 2011 41 FOTO:

Detaljer

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere Årsberetning hjelp til kvinner hjelper flere 1 Binda Balamba, 20 år, sparer for å få råd til å sende datteren Aisa, som hun har på ryggen, på skole om syv år. Hun er medlem av CAREs spare- og lånegruppe

Detaljer

Årsrapport 2009 Til årsmøtet i representantskapet 29. april 2010

Årsrapport 2009 Til årsmøtet i representantskapet 29. april 2010 Årsrapport 2009 Til årsmøtet i representantskapet 29. april 2010 Innhold Ut for å engasjere og påvirke... 3 Lokalt psykisk helsearbeid... 5 Kommunepatrulje... 5 Psykisk helsesenter... 6 Barn og unge...

Detaljer

Innhold 04 06 08 15 2 REDNINGSSELSKAPET ÅRSRAPPORT 2010. H.M. Kong Harald V er Redningsselskapets høye beskytter.

Innhold 04 06 08 15 2 REDNINGSSELSKAPET ÅRSRAPPORT 2010. H.M. Kong Harald V er Redningsselskapets høye beskytter. I 21 / reddet vi 18 menneskeliv / berget vi 77 skip og båter fra forlis / ga vi ulike former for assistanse til mer enn 45 fartøyer / formidlet vi sjøvett til over 4 barn og unge FOTO: LIZ PALM FOTO: LIZ

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2005 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo

STYRETS ÅRSBERETNING 2005 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo STYRETS ÅRSBERETNING 2005 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo 1. Innledning: Jubileum, strategisk arbeid og økt engasjement Året 2005 har vært et jubileumsår, fra januar til desember. De mangfoldige jubileumsmarkeringene

Detaljer

ÅRSBERETNING. www.sos-barnebyer.no

ÅRSBERETNING. www.sos-barnebyer.no ÅRSBERETNING 09 www.sos-barnebyer.no Foto: Patrick Wittmann Forsidefoto: Bjørn-Owe Holmberg Vi takker for støtten fra våre hovedsamarbeidspartnere 2 Det nytter Utdanning er selve grunnsteinen for vekst

Detaljer

Utgitt 31.mars, nr.17

Utgitt 31.mars, nr.17 Utgitt 31.mars, nr.17 Nasjonalt forum for gatemegling ble arrangert i Tromsø med over 50 deltakere. Ny aktivitet i Tromsø Røde Kors: norsktrening! Vinterleir og ungdomskonferanse på Haraldvollen Feiring

Detaljer

frisk(us)vind i seilene

frisk(us)vind i seilene avisa Røde Kors BUSKERUD Nr. 1-2011 Sigdal Røde Kors med Gi blod i sommer! - les mer side 3 frisk(us)vind i seilene Ikke bare eldre som kan være ensomme - les mer side 5 18 frivillige i gang som vitnestøtter

Detaljer

NETTVERKSARBEID 2014

NETTVERKSARBEID 2014 NETTVERKSARBEID 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Frivillige 05 Aktiviteter Røde Kors satser på økt mangfold 06 Kvalitetssikring Samarbeidspartnere

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2006. Médecins Sans Frontières Norway. Leger Uten Grenser Norge. Styrets Årsberetning. Årsoppgjør, m/ noter. Revisjonsberetning.

ÅRSRAPPORT 2006. Médecins Sans Frontières Norway. Leger Uten Grenser Norge. Styrets Årsberetning. Årsoppgjør, m/ noter. Revisjonsberetning. ÅRSRAPPORT 2006 Médecins Sans Frontières Norway Leger Uten Grenser Norge Styrets Årsberetning Årsoppgjør, m/ noter Revisjonsberetning Vedlegg Årsberetning 2006 Médecins Sans Frontières Norway Leger Uten

Detaljer

2001 KORT FORTALT. Viktigste begivenheter:

2001 KORT FORTALT. Viktigste begivenheter: 2001 KORT FORTALT Viktigste begivenheter: Norge gikk inn i Schengen-samarbeidet og tiltrådte Dublin-konvensjonen Reformer i behandlingen av asylsaker Det ble enklere å søke om arbeidstillatelse Trygve

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

28.februar 2013, nr.5

28.februar 2013, nr.5 28.februar 2013, nr.5 Mot ny samarbeidsavtale med Murmansk Røde Kors Les mer side 3-4 Røde Kors Ungdom lanserer ny kampanje mot ensomhet Les mer side 4-6 Fullt hus og god stemning på internasjonal kafé

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

Årsmelding 22. JULI DAGEN VI ALDRI. EKOM VÆR ble TIL. Beredskapsåret 2011 TIL VIRKELIGHET NUMMER 01 MARS 2012

Årsmelding 22. JULI DAGEN VI ALDRI. EKOM VÆR ble TIL. Beredskapsåret 2011 TIL VIRKELIGHET NUMMER 01 MARS 2012 SKAGEX ØVELSE BLE TIL VIRKELIGHET side 11 22. JULI DAGEN VI ALDRI vil GLEMME side 23 EKOM VÆR ble TIL BESVÆR side 33 ATLANTERHAVSVEIEN 26. november 2011. Da stormen «Berit» slo til langs norskekysten,

Detaljer

avisa BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Buskerud Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s.

avisa BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Buskerud Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s. 2. utgave 2014 Desember Foto: Jorunn Høgeli BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s. 12 leder Svein Jacobsen

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

REDNINGSSELSKAPET ÅRSRAPPORT 2012

REDNINGSSELSKAPET ÅRSRAPPORT 2012 REDNINGSSELSKAPET ÅRSRAPPORT 2012 11 LIV REDDET 46 FARTØY BERGET 331 SØK ETTER SAVNET PERSON 7394 FARTØY ASSISTERT 2202 FARTØY SLEPT ÅRETS HENDELSER GENERALSEKRETÆREN STYRETS BERETNING TALL FRA 2012 SENTRALSTYRETS

Detaljer

25 1910 87 2012 ÅRSRAPPORT 2012

25 1910 87 2012 ÅRSRAPPORT 2012 25 10 1987 2012 ÅRSRAPPORT 2012 Vår visjon er å være ledende i mangfold Våre kjerneverdier er åpenhet, likeverd og profesjonalitet INNHOLD OM HERO NORGE VIRKSOMHETSOMRÅDER TALL OG TALE Fakta om Hero Norge

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD... 3 STYRET... 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 6 ORGANISERING... 8 ØKONOMI... 9 ETIKK... 10 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE

Detaljer

TEMA: PÅ FLUKT. magasinet. Amman, Jordan: Pappa er fortsatt i Syria

TEMA: PÅ FLUKT. magasinet. Amman, Jordan: Pappa er fortsatt i Syria TEMA: PÅ FLUKT magasinet 32012 Amman, Jordan: Pappa er fortsatt i Syria Spiller og lagrer musikk fra plater, kassetter, CD og radio til MP3-filer Lagrer musikk Spiller CD Spiller plater Spiller kassetter

Detaljer