INNHOLD RØDE KORS-PRINSIPPENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD RØDE KORS-PRINSIPPENE"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012

2

3 RØDE KORS-PRINSIPPENE HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde Kors etter å forebygge og lindre menneskelig lidelse. Organisasjonens formål er å beskytte liv og helse og sikre respekt for enkeltmennesket. Røde Kors arbeider for å fremme gjensidig for ståelse, vennskap, samarbeid og varig fred mellom alle folk. UPARTISKHET Røde Kors yter hjelp uten hensyn til nasjonalitet, rase, trosbekjennelse, samfunnsklasse eller politisk overbevisning. Røde Kors streber ute lukkende etter å lindre nød og komme hurtig til hjelp der nøden er størst. INNHOLD 04 Tilbakeblikk 08 Årsberetning Aktivitetsregnskap 15 Balanse 17 Kontantstrømoppstilling 18 Noter 28 Revisjonsberetning 30 Organisasjonen NØYTRALITET For å kunne bevare alles tillit skal Røde Kors ved konflikter ikke ta parti eller på noe tidspunkt la seg engasjere i uoverensstemmelser av politisk, rasemessig, religiøs eller ideologisk karakter. UAVHENGIGHET Røde Kors er uavhengig. Selv om det nasjonale Røde Kors skal bistå myndighetene under krig og i nødsituasjoner og er underlagt landets lover, må Røde Kors alltid opprettholde sin selvstendighet for til enhver tid å kunne handle i overensstemmelse med Røde Kors-prinsippene. FRIVILLIGHET Røde Kors er en humanitær hjelpeorganisasjon basert på frivillig med lem skap og er ikke på noen måte tilskyndet av ønske om økonomiske fordeler. ENHET I hvert land kan det bare være én Røde Kors-organisasjon. Den må være åpen for alle og utføre sin humanitære virksomhet over hele landet. UNIVERSALITET Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse hvor de nasjonale Røde Kors-foreningene har samme status og deler samme ansvar og plikt til å hjelpe hverandre. Vedtatt på den 20. internasjonale Røde Kors-konferansen i Wien i Årsrapporten 2012 er utgitt av Norges Røde Kors. Grafisk utforming: Bring Dialog Forsidefoto: Nevruz Ebru Aksu/Røde Kors Astrid Arnslett/Røde Kors Mari A. Mørtvedt/Røde Kors Utgitt:

4 ÅRET 2012 Takk for at du gjør EN FORSKJELL De siste årenes økning i ekstrem været og en oppblussing av en rekke kon flikt er har medført flere humanitære katastrofer i verden. God beredskap i Røde Kors begrenser de humanitære tapene. 4

5 ÅRET 2012 Når ingenting virker, virker Røde Kors I Norge ble 2012 innledet med mye aktivitet for Røde Kors. Orkanen Dagmar rammet flere tusen mennesker, og flere steder i landet var Røde Kors-foreninger en del av hjelpe arbeidet etter uværet. I etterkant av uværet ser vi at mange kommuner har beredskapsplaner og de er forberedt på å takle denne type uvær. Vi ser mange gode eksempler som viser hvor mye de lokale Røde Kors foreningene kan bidra med i ekstreme situasjoner, sier president Sven Mollekleiv. I Stryn, som var en av de berørte kommunene, var Røde Kors en viktig støttespiller både for kriseteamet og de mange som var isolert fra omverdenen. Gjennom Røde Kors fikk kriseledelsen et verktøy til å handle, og til slutt ble Røde Kors den viktigste ressursen i kommunen sitt krisearbeid, forteller ordfører i Stryn Sven Flo Ny matkrise rammer millioner Røde Kors har fulgt opp matkrisen som har ut viklet seg i Vest-Afrika. Mangel på regn, sviktende avlinger og invasjon av ødeleggende innsekter har gjort at matlagrene mange steder er svært små, og matmangelen rammer flere millioner mennesker. Røde Kors i Norge jobber med langsiktige tiltak for å sikre matproduksjon, mat til husdyr og rehabilitering av vannkilder. Leksehjelpen fylte 20 år Røde Kors leksehjelp er en møteplass der frivillige leksehjelpere legger til rette for mestring, motivasjon og et godt læringsmiljø. Høsten 2012 var det 20 år siden Oslo Røde Kors satte i gang leksehjelp. I dag tilbyr Røde Kors leksehjelp til over barn og unge fordelt på alle landets fylker. Frafallet fra skolen er en av de største samfunnsutfordringene vi står overfor i Norge i dag. Dette frafallet ønsker Røde Kors leksehjelp å bremse.

6 ÅRET 2012 Enormt skred i Pakistan 7. april gikk det et enormt skred i Kashmirfjellene i Pakistan. Røde Kors i Norge sendte skredeksperter for å hjelpe. Samtidig har Røde Kors hele tiden vært svært involvert i nødhjelpsarbeidet etter flommen i Pakistan i 2010 og Mer ekstremvær Antallet varslete orkaner øker hvert år. Da orkanen Sandy traff både USA og Karibia i høst, var Røde Kors en viktig del av redningsarbeidet. Selv om ekstremværet stadig blir voldsommere og kraftigere, går antall skadde og drepte ned, i tillegg til omfanget av materielle ødeleggelser. Dette skyldes blant annet systematisk forebygging og gode rutiner for tidlig varsling, sier generalsekretær Åsne Havnelid. 1 Santiago de Cuba og Holguin, var ett av de hardest rammede områdene på Cuba etter orkanen Sandy. Foto: Morten Tønnessen-Krokan/ Røde Kors 4 2 ICRC president Peter Maurer besøker Syria. Foto: ICRC/Ibrahim Malla/ 3 Ferie for alle-opphold på Utsira. Foto: Nevruz Ebru Aksu/Røde Kors 4 I Oldedalen i Stryn kommune ble mye av skogen ødelagt av romjulsorkanen Dagmar. Foto: Margunn Masdal/Røde Kors 5 Leksehjelp ved ORKIS. Foto: Røde Kors Det er som regel kvinner og barn som er ansvarlige for å skaffe vann til husholdningene i Niger. Foto: Mari A. Mørtvedt/Røde Kors Konflikten i Syria I Syria har vi i år sett en stadig opptrapping av konflikten, og hver dag blir flere sivile rammet. Dette gjør at Røde Kors også må trappe opp arbeidet. I tillegg til å gi ambulanser, medisinsk hjelp, mat og annen nødhjelp til de som er rammet, er en av Røde Kors sine viktigste oppgaver å snakke med myndigheter og andre parter om deres forpliktelser i henhold til krigens regler. Det er vanskelig for de frivillige helsearbeiderne å ta seg frem til områder som opplever regelmessige kamper. Derfor opprettet Syria Røde Halvmåne små helsestasjoner i flere nabolag slik at man ikke var avhengig av å frakte pasienter ut for behandling. Mange syrere har flyktet til nabolandene for å søke sikkerhet. Libanon Røde Kors har økt ambulanseberedskapen for å ta imot flykningene, som ofte er skadde. Libanon Røde Kors er en av Røde Kors i Norge sine viktigste samarbeidspartnere i Midtøsten. Røde Kors støtter deres ambulansetjeneste og driver opplæring i førstehjelp og akuttmedisin.

7 ÅRET 2012 Uforglemmelig ferie for alle Samhold, aktivitet og moro preger Ferie for alle i regi av Røde Kors. Ferie for alle er et tilbud til familier med svak økonomi som ellers ikke har mulighet til å feriere sammen, og arrangeres flere steder i landet, både sommer, høst og vinter. Ferieturen var en fin opplevelse for hele familien, men det er barnas glede som alltid gjør sterkest inntrykk, sier Åse Anette Elsebø, lokalforeningsleder i Sykkylven Røde Kors. - Det er sterkt å se den enorme betydningen et ferieopphold har for de minste. Når alle på skolen skal skryte av det de har gjort i sommerferien, så vil disse barna også ha noe å fortelle. Det kan høres trivielt ut for oss voksne, men for barna betyr det mye, sier hun. 1 Ensomhet. Foto: Margrethe Myhrer/Røde Kors 2 Moren Fadia er takknemlig for at sønnen endelig kom seg over grensen fra Syria til Libanon. Her fikk de besøk av generalsekretær Åsne Havnelid. Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors 3 Skred i Pakistan. Foto: Stefan Lackner/Røde Kors 1 På forsiden: Hjelpekorpset. Foto: Røde Kors Ernæringssenter i Kofo, Niger. Foto: Mari A. Mørtvedt/Røde Kors Besøkstjenesten. Foto: Røde Kors 2 3 Kampen mot ensomhet - ha tid til en annen Mange mennesker lever i ensomhet i Norge. Hele én av fire i Norge sier at de plages av ensomhet. I alle aldersgrupper oppgir folk at de ikke har noen nære relasjoner i livet. Norge trenger et omsorgsløft og det må gjøres av engasjerte mennesker. Røde Kors har i år satt fokus på å øke kunnskap og engasjement om ensomhet i Norge. Det viktigste vi kan gjøre for å fjerne dette hullet i velferdssamfunnet, er å stille opp for hverandre, støtte hverandre og være tilstede. Vanlige mennesker som deg og meg. Derfor satser Røde Kors på at vi klarer å mobilisere til økt frivillighet over hele landet og samtidig gjøre Norge varmere og mer inkluderende.

8 ÅRSBERETNING 2012 Røde Kors oppdrag er å avdekke, hindre og lindre nød. I Norge har Røde Kors 398 lokalforeninger med et nettverk av frivillige som utfører en rekke rednings- og omsorgsaktiviteter i sine lokalsamfunn. Røde Kors i Norge er én av 187 nasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne foreninger. Sammen med Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåne foreninger (IFRC), søker disse å beskytte og gi assistanse til mennesker i nød over hele verden var et aktivt år for Røde Kors. Internasjonalt var året preget av situasjonen i Syria, og en rekke naturkatastrofer og sykdomsutbrudd i mange land. I Norge var det et år med mange søk- og redningsaksjoner, i tillegg til stor humanitær innsats i de ulike omsorgsaktivitetene. I desember ble det betydelig oppmerksomhet om Røde Kors kampanje mot ensomhet. REDNING OG BEREDSKAP Røde Kors Hjelpekorps deltok i 2012 i til sammen aksjoner, en økning fra 952 i personer fikk assistanse mannskaper har vært involvert og har sammenlagt brukt timer. Påsken var en særlig aktiv periode, noe som også skyldes varierende og krevende værforhold i store deler av landet. Gjennom påsken deltok over frivillige i 178 oppdrag hvor 581 skadede fikk behandling. Det ble ferdigstilt ny grunnopplæring for hjelpekorpset i Nær 850 hjelpekorps-medlemmer har deltatt i sentrale kurs og samlinger i løpet av året. NM for Hjelpekorps ble avholdt i Stavanger i september, der Oslo Røde Kors Hjelpekorps gikk av med seieren for andre året på rad. Røde Kors Hjelpekorps feiret 80 år i Røde Kors har jobbet aktivt for å styrke førstehjelpskunnskapene blant folk flest. I 2012 ble det gjennomført grunnleggende førstehjelpsopplæring for nær personer. I tillegg gjennomførte Røde Kors Førstehjelp AS førstehjelps- og hjertestarterkurs med til sammen deltakere. Fjellskikkprisen gikk i 2012 til Cecilie Skog for hennes aktive friluftsliv der hun er en inspirasjon for folk flest og en god ambassadør for sikker ferdsel. Vannredningskampanjen «Trygg sommer 2012» ble gjennomført på strekningen Tjøme-Lillesand i juli. Målet var å få flere til å bruke redningsvest om bord i åpne båter. En minnekonsert på Verdens Ende for to ungdommer som omkom i en båtulykke i 2011 samlet mennesker og skapte ekstra oppmerksomhet om kampanjen. Foto: Røde Kors Røde Kors Beredskapsvakt mobiliserer frivillige til innsats i lokalmiljøet, og hadde ved årets utgang beredskapsvakter fordelt på 67 lokalforeninger i 15 distrikter. Aktiviteten friluftsliv og førstehjelp for ungdom (RØFF) hadde 53 aktivitetsgrupper med til sammen 565 deltakere rundt i landet ved årsslutt. I 2012 passerte Norge for første gang over aktive blodgivere. For å sikre beredskapen og møte et økende forbruk, trengs det ca nye blodgivere. Over 2/3 av nye blodgivere melder seg gjennom internettsiden som Røde Kors har ansvaret for. I 2012 var det som meldte seg på denne tjenesten. I tillegg leverte lokalforeninger navnelister med navn på potensielle givere til blodbankene. Røde Kors verver dermed totalt rundt 90 prosent av norske blodgivere. Tusenvis av mennesker kommer bort fra hverandre hvert år i forbindelse med krig, konflikt eller katastrofer. I 2012 mottok Røde Kors 535 oppsporingsanmodninger, som omfatter flere tusen mennesker. 24 prosent av anmodningene omfatter enslige mindreårige. Denne gruppen er ekstra sårbar og med et spesielt behov for å gjenforenes med sine nærmeste. Alle Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger har en oppsporingstjeneste og det er dette globale nettverket som gjør det mulig å gjenopprette kontakten mellom mennesker som er kommet bort fra hverandre. OMSORG Røde Kors omsorgsaktiviteter bidrar til å motvirke ensomhet og ekskludering, skape trygge oppvekstsvilkår og forebygge vold og konflikter. Røde Kors har i 2012 arbeidet målrettet med å få de frivillige i ulike omsorgsaktiviteter til å bli en naturlig del av organisasjonens beredskap. Ved utgangen av året hadde rundt frivillige gjennomgått Grunnkurs i psykososial førstehjelp. Kurset bidrar til å gjøre de frivillige trygge i rollen 8

9 Foto: Jens Edgar Haugen/Røde Kors Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors som hjelpere overfor berørte i timene og de første dagene etter at en alvorlig hendelse har funnet sted. Gjennom året er det også utviklet et program for oppfølging av frivillige og ansatte i etterkant av kriser, ulykker og katastrofer. Ensomhet er en stor samfunnsutfordring og rammer så mange som en fjerdedel av befolkningen. Røde Kors satte for alvor temaet på dagsorden julen I desember var det over 140 lokale Røde Korsarrangementer. I tillegg samarbeidet Røde Kors med Aftenposten og VG om å knytte kontakt mellom mennesker som ønsket noen å feire julaften sammen med og andre som kunne tenke seg å åpne hjemmet sitt. Besøkstjenesten er et tilbud for mennesker som av ulike grunner føler seg ensomme og ønsker mer kontakt med andre, og aktiviteten spiller en viktig rolle for et økende antall eldre. I 2012 utførte frivillige besøksvenner i Røde Kors en ukentlig innsats både i private hjem og ved institusjoner. Røde Kors Nettverksarbeid retter seg mot mennesker som av ulike grunner opplever ensomhet og som ønsker sosiale relasjoner og trygge sosiale nettverk. I 2012 deltok deltakere og 632 frivillige i ulike nettverkstiltak over hele landet. Aktiviteten Nettverk etter soning startet opp i Bergen og Stavanger, i tillegg til den aktiviteten som en stund har vært etablert i Oslo. I 2012 la frivillige i Nettverk etter soning ned timer arbeid, noe som tilsvarer nærmere 13 årsverk i frivillig innsats. Røde Kors Flyktningguide kobler flyktninger som har fått opphold i Norge med en frivillig guide som kjenner lokalsamfunnet. I 2012 hadde Flyktningguiden aktivitet på 77 steder over hele landet flyktninger deltok i aktivitet med guider. Frivillige fra Røde Kors legger til rette for positive opplevelser for beboere på asylmottak. I 2012 bidro 501 frivillige med aktiviteter på 66 asylmottak over hele landet. Røde Kors-frivillige er også til stede for internerte på Trandum utlendingsinternat. I Oslo driver Røde Kors Helsesenteret for papirløse innvandrere sammen med Kirkens Bymisjon. I 2012 fikk 923 pasienter behandling ved senteret. Aktiviteten Norsktrening er et supplement til den offentlige norskopplæringen. Dette er et lavterskeltilbud hvor flyktninger og innvandrere kan trene muntlig norsk i uformelle omgivelser. I 2012 ble aktiviteten gjennomført på 27 steder med 618 frivillige og deltakere. Røde Kors visitortjeneste engasjerer frivillige som samtalepartnere for innsatte i 34 norske fengsler. Visitortjenesten legger vekt på å nå innsatte i varetekt og utenlandske fanger. I 2012 gjennomførte 462 visitorer besøk. Gjennom vitnestøtteordningen er Røde Kors til stede som støtte for dem som skal vitne i norske rettssaler. Det er i dag 32 domstoler med vitnestøtte i regi av Røde Kors. I 2012 var 387 frivillige fra Røde Kors vitnestøtter til cirka vitner. 9 Røde Kors har utviklet gatemegling som en metode for å forebygge vold og konflikter blant unge. I 2012 hadde Røde Kors gatemegling som aktivitet på ni steder i Norge. 759 ungdommer har fått opplæring i gatemegling, 166 unge og voksne er utdannet til instruktører og det har vært ca ung-til-ung-meglinger. Mange familier med svak økonomi har ikke mulighet til å gi barna nødvendige sosiale opplevelser. Gjennom tilskudd fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og flere næringslivspartnere har det vært mulig å tilby Ferie for alle i nesten alle landets fylker. Totalt i 2012 reiste barn og voksne på ferie med Røde Kors, ledet av 422 frivillige. I Barnas Røde Kors møtes barn i alderen 6 12 år til lek og utfoldelse på en trygg og sosial arena, med fokus på moro, mangfold og mestring. I 2012 deltok barn i 77 Barnas Røde Kors-grupper ledet av 441 frivillige over hele landet. Kors på halsen er et gratis og anonymt samtaletilbud der barn og unge kan snakke om utfordringer i hverdagen. I 2012 svarte frivillige på nær telefoner, e-poster og chatter fra hele landet. Mange barn og unge i Norge får ikke den hjelpen de trenger med leksene hjemme. I 2012 tilbød Røde Kors leksehjelp på 112 steder rundt om i hele landet, og frivillige bidro med å gi leksehjelp til barn og unge. Nattevandring er med på å skape trygghet i utemiljøet ved at frivillige voksenpersoner er til stede der barn og unge ferdes på kvelds- og nattestid. Politiet har flere steder sett en sammenheng mellom nattevandrernes tilstedeværelse og nedgang i uro og antall anmeldelser. Det finnes frivillige nattevandrere i Røde Kors, fordelt på 32 lokalforeninger.

10 I 2012 ble det ferdigstilt flere relevante kurs for aktivitetene som de frivillige deltar i. Det ble også utviklet et kurs med tema «Mangfold» for å gi deltakerne forståelse for nødvendigheten av mangfold i organisasjonen. I løpet av 2012 har Røde Kors startet med å utvikle e-læringsplattformer, og kurset «Introduksjon til Røde Kors» kan nå gjennomføres som e-læring. Det er satt i gang en prosess for å vurdere nærmere de kompetansekravene som stilles til frivillige. Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors Torstein Dales minnepris tildeles som en påskjønnelse for betydelig personlig innsats i humanitært arbeid nasjonalt, i samsvar med Røde Kors grunnideer. Landsstyret vedtok å tildele prisen for 2012 til de frivillige som gjorde en ekstraordinær humanitær innsats etter de fryktelige hendelsene i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli Prisutdelingen skjedde 11. mai, med statsminister Jens Stoltenberg blant deltagerne. RØDE KORS UNGDOM Røde Kors Ungdom driver egne aktiviteter innenfor fagområdene regler i krig, seksuell helse og migrasjon. I tillegg deltar de også i andre Røde Kors-aktiviteter og aksjoner. Røde Kors Ungdom har et eget demokrati og er representert på alle nivåer i organisasjonen, med lokale grupper over hele landet. I oktober og november gikk Røde Kors Ungdom i spissen for underskriftskampanjen «Dropp bomben» for et internasjonalt totalforbud mot atomvåpen. Over underskrifter ble samlet inn og overlevert Stortinget. På migrasjonsfeltet har Røde Kors Ungdom arrangert rollespillet «På flukt» fordelt på 19 aktiviteter for over ungdommer, i tillegg til å gjennomføre aktiviteter på asylmottak. I april-mai gjennomførte Røde Kors Ungdom kampanjen «One night stand» om seksuell helse, med russen som målgruppe. Sommeren 2012 ble det arrangert landsleir og sentral ungdomskonferanse arrangert. Ensomhet blant unge ble vedtatt som neste kampanjetema. Røde Kors Ungdom forvalter midler til lokal aktivitet gjennom Frifond-ordningen. I 2012 ble det tildelt 2,4 millioner i Frifondmidler ble tildelt etter søknad til 41 lokalforeninger. I 2012 utvekslet Røde Kors Ungdom ungdomsdelegater med Nepal, Colombia og Zimbabwe. INTERNASJONALT ARBEID Selv om det i 2012 ikke har vært internasjonale katastrofer som har utløst store innsamlingsaksjoner i Norge, har det også dette året vært stor internasjonal aktivitet fra Norges Røde Kors: Konflikten i Syria har preget nyhetsbildet store deler av året. Norges Røde Kors har støttet Syria Røde Halvmåne, den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og det internasjonale Røde Kors-forbundet (IFRC) økonomisk og materielt både til operasjonene i Syria, og til flyktninger i nabolandene. Orkanen Sandy fikk store humanitære konsekvenser på Cuba og Haiti, i tillegg til i USA. Norges Røde Kors sendte 500 utstyrspakker, presenninger og et vannrenseanlegg til Cuba. I forbindlese med en koleraepidemi i Sierra Leone ble det i august sendt et helseteam fra Norge, inkludert en epidemiolog. Denne støttet myndighetene i datasamling og tolkning, og bisto nasjonalforeningen og frivillige i å etablere et system for å hindre sykdoms-spredning. Det ble etablert mer enn 350 poster bemannet av frivillige som ga væskebehandling til syke, og arbeidet i lokalsamfunnene med forebygging av kolera. I etterkant av syklonen Bopha som rammet Filippinene i desember, sendte Norges Røde Kors en sykepleier med spesiell kompetanse innen psykososial støtte som støtte til ICRCs operasjon. I forbindelse med jordskjelvet i Guatemala ble det sendt en vann- og sanitærenhet som dekker behovet til trengende. Det ble også sendt vann- og sanitærspesialist for å bistå med oppsett av utstyret og trening av lokale frivillige. I det internasjonale utviklingsarbeidet satser Norges Røde Kors særlig på tre områder: helse, katastrofeforebygging/ klima og å bygge sterke nasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger. Innenfor helse bygges lokal kapasitet gjennom støtte til mor/barn-helse, vaksinasjon og førstehjelpsopplæring. Det er gitt støtte til bekjempelse av malaria, HIV/aids og tuberkulose gjennom forebygging og tiltak mot stigmatisering og diskriminering. Det er også gitt opplæring i bedre hygiene samt støtte til tilgang til rent vann og bedre sanitærforhold. For å kunne levere en mer helhetlig nødhjelpsrespons, har Røde Kors økt satsingen innen vann og sanitær, med oppbygging av nødhjelpslagre i Norge og globalt. Innenfor katastrofeforebygging har Røde Kors-bevegelsen et stort fortrinn gjennom det unike nettverket av nasjonal- og lokalforeninger over hele verden. Stadig flere katastrofesituasjoner blir håndtert av de nasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåneforeningene selv, og bare i noen få tilfeller ble det anmodet om internasjonal bistand. Dette viser at den langsiktige satsingen på lokal beredskap bærer frukter. Utvikling av lokal motstandsdyktighet forutsetter en sterk nasjonalforening som er til stede med et sterkt frivillig nettverk i lokalsamfunnene. Støtte til nasjonalforeningers organisasjonsutvikling nasjonalt og lokalt er derfor en bærebjelke i det langsiktige samarbeid.

11 Norges Røde Kors fortsetter å være en sentral partner for norske myndigheter i det internasjonale arbeidet. I 2012 mottok Røde Kors totalt 524 millioner kroner fra UD. I tillegg mottok Røde Kors 65 millioner kroner fra Norad til arbeidet for å styrke sivilt samfunn og støtte de mest sårbare. I 2012 inngikk Norges Røde Kors tre ulike treårige samarbeidsavtaler med UD. Samarbeidsavtalen om katastrofeforebygging og samarbeidsavtalen om Afghanistan er fornyelser av tidligere avtaler, og det ble inngått en ny avtale om mine- og våpenarbeidet. Til sammen gir disse tre avtalene 116 millioner kroner årlig til Røde Kors arbeid i i perioden Avtalene er meget viktige for å sikre langsiktige resultater i programarbeidet. Røde Kors, ICRC og UD forlenget også sin trepartsavtale i Denne avtalen regulerer det strategiske partnerskapet mellom de tre aktørene. I avtalen inngår også støtte til prosjektet «Health Care in Danger» som har som målsetting å øke sikker tilgang til helsehjelp i væpnet konflikt og andre krisesituasjoner. Norges Røde Kors har i 2012 fått tildelt 10 millioner i støtte til Røde Kors-prosjekter fra EUs humanitære kontor (ECHO) til ulike prosjekter, fortrinnsvis i Latin-Amerika. Nær halvparten av beløpet utbetales direkte til andre Røde Kors-foreninger, og fremår ikke av dette regnskapet. Mange katastrofer når ikke gjennom i det norske nyhetsbildet. Røde Kors har en egen nødhjelpsreserve på 10 millioner årlig for rakst og uavhengig å kunne bidra i slike nødhjelps-operasjoner. Eksempler på operasjoner som ble støttet i 2012 er: Flom i Bangladesh Orkanen Sandy på Cuba og Haiti Niger, matsikkerhet Kolera i Sierra Leone Tyfon i Filippinene Krisen i Syria Nord-Korea, matsikkerhet I løpet av 2012 var det totalt 93 delegater ute på kortere eller lengre oppdrag fra Norges Røde Kors. Det er i 2012 utarbeidet et rammeverk for sikkerhesarbeidet internasjonalt. Dette vil omfatte delegater som har norsk kontrakt og alle ansatte i Norges Røde Kors som Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors reiser på feltbesøk. Videre arbeides det med å styrke kvalitetssikringen av internasjonale programmer, der vi også samarbeider med andre nasjonalforeninger og IFRC. Handligsplan for å avdekke og minimere mislighold og korrupsjon er vedtatt og fulgt opp i 2012 blant annet gjennom styrket opplæring og kontrollerreiser til prosjekter i Mosambik, Colombia, Nepal, Russland, Indonesia og Vietnam. Norges Røde Kors har styrket samarbeidet med de andre nordiske nasjonalforeninger, med sikte på å samarbeide tettere om det internasjonale arbeidet. Røde Kors har gjennom ulike prosjekter arbeidet med voldsforebygging, spesielt i Latin-Amerika. Målsettingen er å forebygge urban vold gjennom å skape positiv forandring i adferd hos barn og ungdom. Norges Røde Kors har støttet Røde Korsforbundet i å utvikle en strategi som ivaretar kvinner og menns ulike behov både i forebyggingsarbeidet og i nødhjelpsoperasjoner. Strategien skal redusere diskriminering på bakgrunn av kjønn, seksuell orientering, alder, funksjonshemning, økonomisk status, religion, nasjonalitet eller etnisk opprinnelse og forebygge kjønnsbasert vold, særlig i nødhjelpssituasjoner. Distriktssamarbeidet har i 2012 vært gjennomført med stort engasjement, både mot Russland, Baltikum, Bosnia, Libanon, Kenya og Sør-Afrika. Det er et uttalt mål at alle distrikter skal ha et internasjonalt distriktssamarbeid, for at frivillige skal kunne utveksle erfaringer på tvers av nasjonalforeninger. I 2012 har 17 distrikter samarbeid med distrikter i Europa og Afrika. Årssamlingen om distriktssamarbeid ble gjennomført på Gardermoen i oktober med representanter for 14 distrikter. MEDIEARBEID OG POLITISK PÅVIRKNING Røde Kors forebygger og reduserer sårbarhet gjennom humanitært påvirkningsarbeid, blant annet gjennom å være en aktiv pådriver i relevante politiske prosesser. Gjennom dialog med Røde Kors valgte myndighetene i 2012 å innlemme internasjonal humanitær rett og internasjonale menneskerettigheter som del av pensum i vekteropplæringen. Samarbeidet med Forsvaret for å sikre kunnskap og respekt for internasjonal humanitær rett ble ytterligere styrket i 2012 gjennom kontinuerlig dialog om relevante problemstillinger, kompetanseutveksling og felles arrangement. Røde Kors har også vært sentral i å minne private sikkerhetsselskaper, rederier, og sjøkapteiner på norske skip om forsvarlig maktbruk i forbindelse med at myndighetene tidligere har tillatt bruk av væpnede vakter på norske skip i piratutsatte farvann. I 2012 mottok Røde Kors ca 20 millioner i statlige midler til ulike nasjonale aktiviteter. Dette var et resultat av et aktivt arbeid med å påvirke myndighetene og å søke støtte fra offentlige landsomfattende tilskuddsordninger. Behovet for mer forutsigbarhet i inntektene gjør at Røde Kors arbeider stadig mer målrettet ovenfor myndighetene både nasjonalt, i distriktene og i lokalforeningene. På dette området har organisasjonen hatt en god utvikling i Regjeringen varslet i 2012 en utredning av spillemidlene som går til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Denne prosessen er av stor betydning for Røde Kors fordi den kan påvirke organisasjonens største innektskilde. Det var ca artikler med omtale av Røde Kors i norske medier i Mest omtalt var Røde Kors i april som følge av påskeberedskapen, og i desember som følge av ensomhetskampanjen og en rekke leteaksjoner. ØKONOMISKE HOVEDLINJER Årsregnskapet omfatter den ideelle organisasjonen Norges Røde Kors, som er en forening uten økonomisk vinning som 11

12 formål. Konsernregnskapet omfatter foreningsregnskapet og datterselskapene Norges Røde Kors Sentrene AS, Røde Kors Husene AS og Røde Kors Førstehjelp AS. Organisasjonens hovedkontor er i Hausmannsgate 7 i Oslo. Årsregnskapet omfatter ikke Røde Kors distriktskontor og lokalforeninger i Norge, da disse er selvstendige organisasjoner med egne vedtekter. I regnskapet fremkommer den delen av økonomien i distrikter og lokalforeninger som gjelder overføringer fra Norges Røde Kors. Hensyntatt finansposter viser regn skapet for 2012 et overskudd på 57 millioner kroner for foreningen, og 56 millioner kroner når datterselskaper inkluderes. Overskuddet skyldes for en stor del at 2012 ga positive finansinntekter som følge av god utvikling i aksjemarkedene. I tråd med strategien for finansplasseringen holdes bruken av finansinntekter til foreningens aktiviteter uavhengig av kortsiktige endringer i avkastningen. Norges Røde Kors Sentrene AS har i 2012 et overskudd på 0,4 millioner kroner, og Røde Kors Førstehjelp AS et overskudd på 1 million kroner. For Røde Kors Husene AS er resultatet tilnærmet null, ettersom eiendommene nå er avhendet eller overført til Norges Røde Kors. En nedskrivning av aksjene i Røde Kors Husene AS som ble gjort i 2011 er reversert med 3,4 millioner kroner i Dette forklarer at foreningens resultat er bedre enn konsernresultatet til tross for at datterselskapene har levert overskudd for året. Brutto midler anskaffet til humanitære formål i 2012 var millioner kroner for foreningen og millioner kroner inkludert datterselskaper. Det var en reduksjon i offentlige tilskudd med 32 millioner kroner, herav 29 millioner kroner til det internasjonale arbeidet. Røde Kors hadde i 2012 statsinntekter på 597 millioner kroner, herav 589 millioner kroner til Røde Kors internasjonale arbeid. Finansinntektene var 135 millioner kroner, noe som var 185 millioner kroner høyere enn i I 2012 har Røde Kors samlet inn totalt 189 millioner kroner fra medlemmer, private givere og næringslivet. Inkludert i dette beløpet er også medlemskontingent og inntekter på 20 millioner fra pantelotteriet Panto. Foto: Røde Kors Inntektene fra næringslivet ble på 70 millioner kroner, medregnet Panto-inntektene. For øvrig mottok Røde Kors 36 millioner kroner fra inngåtte avtaler og 14 millioner fra innsamlinger og gaver i form av varer og tjenester. For 2012 har Røde Kors hatt seks hovedpartnere: DNB, TINE, Det Norske Veritas, Møller Gruppen, Telenor og REMA Ved utgangen av året hadde Røde Kors betalende medlemmer, en nedgang fra året før på medlemmer. Antall faste givere endte på , en økning på fra Samlede inntekter fra faste givere var 58 millioner kroner Røde Kors presenterer sitt årsregnskap for 2012 etter aktivitet, i henhold til regnskaps-standard for ideelle organisasjoner. Foreningen Norges Røde Kors har i 2012 brukt millioner kroner til humanitært arbeid (1.093 millioner kroner inkludert datterselskaper). Formålskostnadene utgjør 93 prosent av de samlede kostnadene i foreningen. Tilsvarende tall var 92,1 prosent i Røde Kors brukte 21,5 millioner kroner til administrasjon av organisasjonen. Dette utgjør 1,9 prosent av de samlede kostnadene. Det lave tallet for 2012 skyldes blant annet at en nedskrivning knyttet til Røde Kors Husene as i 2011 ble delvis revesert i I tillegg til de rene administrasjonskostnadene er det i 2012 fordelt 52 millioner kroner i felleskostnader som IKT, regnskap/ lønn, servicetorg og eiendom. Avkastningen av finansporteføljen skal gi et årlig bidrag til Røde Kors humanitære arbeid. Røde Kors hadde ved utgangen av året plassert millioner kroner i markedsbaserte finansielle omløpsmidler. Alle plasseringene er i verdipapirfond og er sammensatt med hensyn til sikkerhet, risikospredning og likviditet. Midlene forvaltes i samsvar med landsstyrets vedtatte retningslinjer, blant annet at alle plasseringer i aksjefond er underlagt etiske regler. Røde Kors investerer ikke i selskaper som bryter internasjonale konvensjoner innen menneskerettigheter, arbeidsforhold, barnearbeid, på miljøområdet, og selskaper som bidrar til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner. Videre eier ikke Røde Kors aksjer i selskaper som investerer i eller produserer våpen, tobakk, pornografi og alkohol. Det investeres heller ikke i selskaper som Statens pensjonsfond utland har trukket seg ut av. To ganger i året foretas det en ekstern gjennomgang for å sikre at alle investeringer er i henhold til de etiske retningslinjene. Renteporteføljen har moderat kredittrisiko og en god spredning på utstedere og antall papirer. Pengemarkedsfondene hadde en gjennomsnittlig løpetid på 0,23 år og obligasjonsfondene på 4,78 år. Røde Kors har tilfredsstillende likviditet og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisikoen. PERSONAL OG MILJØ Røde Kors har et partssammensatt arbeidsmiljøutvalg, hvor også representanter fra bedriftshelsetjenesten deltar. Det er verneombud i alle verneområder med over 10 årsverk. Bedriftshelsetjenesten er rådgiver i sykefraværsoppfølging og tilrettelegging av arbeidsplasser. Sykefraværet i 2012 var på 4,5 prosent mot 5,5 prosent i Sykefraværet er fordelt på cirka 1,6 prosent korttidsfravær og cirka 2,9 prosent langtidsfravær. Det er ikke registrert ulykker med personskade på arbeidsplassen i Det ble gjennomført en statusundersøkelse for ansatte som et ledd i oppfølging av organisasjons- og arbeidsmiljøundersøkelsen fra Resultatet for organisasjonen var godt og viser høy arbeidsglede med klart bedre resultater enn gjennomsnittet for sammenlignbare organisasjoner. 12

13 Røde Kors har 50 prosent kvinner i ledende stillinger, og 9 av 19 styremedlemmer er kvinner. Det er ikke vesentlige forskjeller i lønnsplasseringer grunnet kjønn. Røde Kors oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke utlyste stillinger, uavhengig av alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn og funksjonsevne. Arbeidsplassen tilpasses ved behov. Sosial inkludering og mangfold er viktig for Røde kors, og dette er blant hovedsatsingene i langtidsprogram og hovedprogram. I 2012 er det arbeidet for å øke bevisstheten og engasjement blant frivillige og tillitsvalgte, blant annet gjennom bruk av Røde Kors mangfoldkurs. Målet er å ha frivillige, tillitsvalgte og ansatte som gjenspeiler befolkningen i samfunnet vi lever i og jobber for. Andel ansatte innvandrerbakgrunn er 13,5 prosent (ifølge 2011-tall fra SSB). Røde Kors har systematisk risikovurdering på ulike nivåer, også som en del av kontrollen med større prosjekter. Organisasjonen har nulltoleranse for korrupsjon, misligheter og misbruk. Det er etablert rutiner for ekstern og intern varsling i Røde Kors. Røde Kors forurenser ikke det ytre miljø utover det som er vanlig for denne typen virksomhet. Det er vedtatt en egen klimahandlingsplan for Røde Kors med en rekke konkrete tiltak for å redusere klimautslippene fra Røde Kors virksomhet. Blant annet settes det av midler til klimaforebyggende tiltak tilsvarende kostnaden ved CO2-kvoter for organisasjonens flyreiser. FORTSATT DRIFT I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for år 2013 og Røde Kors langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Røde Kors er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Landsstyrets godkjenning av årsberetningen 2012: Oslo, 19. april 2013 Sven Mollekleiv President Norges Røde Kors Hanne Marie Heggdal Visepresident Svein Erik Aasen Visepresident Eva Brennvik Bitten Linge Gøran Simonsen Svein Otto Jacobsen Berit Olsen Charlott Nordström Karin Landhjem Haugo Ole Gladsø Audun Tron Morten Støldal Snorre Gundersen Hanne Gunn Røraas Tone-Sissel Kise Gerd Louise Molvig Åsne Havnelid Generalsekretær 13

14 AKTIVITETSREGNSKAP KONSERN Alle beløp i NOK FORENING Note ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter Tilskudd - offentlig Tilskudd - andre Innsamlede midler og gaver Opptjente inntekter fra aktiviteter fordelt på: operasjonelle aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål aktiviteter som skaper inntekter Finans- og investeringsinntekter Andre inntekter (som salg av driftsmidler) BRUTTO MIDLER ANSKAFFET TIL HUMANITÆRE FORMÅL FORBRUKTE MIDLER 5,9,10,11 Kostnader til anskaffelse av midler 6, kostnader til innsamlinger 6, andre kostnader til anskaffelse av midler Kostnader til formålet: 28 gaver, tilskudd, bevilgninger til oppfyllelse av org.formål 28 kostnader til aktiviteter/tilskudd som oppfyller org.formål 7 1. Talsperson og oppslutning om internasjonal humanitær rett Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger Kostnader til aktiviteter Handle når ulykker og katastrofer rammer Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger Tilskudd til distrikt/lokalforeninger Kostnader til aktiviteter Gi hjelp og omsorg Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger Tilskudd til distrikt/lokalforeninger Kostnader til aktiviteter Uavhengig, attraktiv, inkluderende, frivillig og medlemsstyrt Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger Tilskudd til distrikt/lokalforeninger Kostnader til aktiviteter Forebygger og responderer for å redde liv Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger Tilskudd til distrikt/lokalforeninger Kostnader til aktiviteter Bidrar til å beskytte menneskers helse og livsgrunnlag Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger Tilskudd til distrikt/lokalforeninger Kostnader til aktiviteter Jobber for sosial inkludering og mangfold 0 Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger Tilskudd til distrikt/lokalforeninger Kostnader til aktiviteter Bygger og utvikler sterke og behovsrettede RK-foreninger Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger Tilskudd til distrikt/lokalforeninger Kostnader til aktiviteter Forebygge og redusere sårbarhet gjennom hum påvirkningsarbeide 0 Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger 0 75 Tilskudd til distrikt/lokalforeninger Kostnader til aktiviteter Utvikler en effektiv og bærekraftig organisasjon Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger Tilskudd til distrikt/lokalforeninger Kostnader til aktiviteter Ressurser brukt til å administrere organisasjonen SUM ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL Formålskapital m/ekstern pålagte restriksjoner Annen formålskapital SUM DISPONERT

15 BALANSE PR Alle beløp i NOK KONSERN FORENING Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, utstyr og transportmidler Sum immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler 0 0 Investeringer i datterselskaper Investeringer i aksjer og obligasjoner Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Kundefordringer Andre fordringer Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Kontanter, bankinnskudd og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER FORMÅLSKAPITAL OG GJELD Formålskapital Formålskapital m/ekstern pålagte restriksjoner Annen formålskapital Sum formålskapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandører Skyldig offentlige avgifter Ubrukte statsmidler Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

16 Landsstyrets godkjenning av årsregnskapet 2012 Oslo, 19. april 2013 Sven Mollekleiv President Norges Røde Kors Åsne Havnelid Generalsekretær Hanne M Heggdal Svein Erik Aasen Eva Brennvik Bitten Linge Visepresident Visepresident Gøran Simonsen Svein Otto Jacobsen Berit Olsen Gerd Louise Molvig Karin Haugo Ole Gladsø Audun Tron Morten Støldal Snorre Gundersen Charlott Nordström Tone-Sissel Kise Hanne Gunn Røraas 16

17 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Alle beløp i NOK KONSERN FORENING Årets aktivitetsresultat POSTER I AKTIVITETSREGNSKAPET SOM IKKE HAR DIREKTE LIKVIDITETSEFFEKT avskrivninger, nedskrivninger og reversering av nedskrivninger /- tap/gevinst ved avhendelse av andre varige driftsmidler Sum INVESTERINGER, AVHENDELSER OG FINANSIERING anskaffelse av andre varige driftsmidler salgssum ved avhendelse av andre varige driftsmidler /- netto investering/avhendelse i plasseringer tilbakebetaling utlån, langsiktige og kortsiktige tilbakebetaling av langsiktig gjeld Sum ANDRE ENDRINGER /- endringer i kundefordringer og andre fordringer /- endringer i leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld /- endring varelager /- endring andre tidsavgrensninger Sum SUM LIKVIDITETSENDRINGER GJENNOM ÅRET Likviditetsbeholdning = Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning inkluderer kontanter, bankinnskudd og finansielle omløpsmidler som er vurdert til virkelig verdi. 17

18 NOTER Årsregnskapet omfatter den ideelle organisasjonen Norges Røde Kors, som er en forening uten økonomisk vinning som formål. Konsernregnskapet omfatter datterselskaper som fremkommer av note 14. Årsregnskapet omfatter således ikke distrikts- eller lokalforeningene til Norges Røde Kors. Disse er selvstendige organisasjoner med selvstendige lover og kontrolleres ikke av Norges Røde Kors. REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og foreløpig regnskapsstandard for ideelle organisasjoner. KONSOLIDERINGSPRINSIPPER Konsernregnskapet omfatter foreningsregnskapet og datterselskapene, Norges Røde Kors Sentrene AS, Røde Kors Husene AS og Røde Kors Førstehjelp AS. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill. Merverdier i konsernregnskapet avskrives lineært over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. DATTERSELSKAPER/TILKNYTTET SELSKAP Datterselskaper og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i foreningsregnskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i konsernregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. INNTEKTSFØRING Medlemsinntekter regnskapsføres når de mottas. Offentlige tilskudd som det knytter seg betingelser til inntektsføres i takt med forbruk av midler knyttet til den støttede aktivitet. Ikke inntektsførte tilskudd regnskapsføres i balansen som en forpliktelse under Ubrukte statsmidler. Tilskudd og gaver fra andre givere og opptjente inntekter fra aktiviteter inntektsføres når organisasjonen har juridisk rett til tilskuddet eller gaven, og verdien kan måles pålitelig. Verdien av innsamlede midler og gaver måles til virkelig verdi på mottakstidspunktet. KLASSIFISERING AV KOSTNADER I aktivitetsregnskapet klassifiseres kostnader i tre hovedgrupper; kostnader til anskaffelse av midler, kostnader til formålet og administrasjonskostnader. Det vises til noter 6, 7 og 8 for nærmere spesifikasjon. KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Første års avdrag på langsiktig gjeld er klassifisert som langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til dekning av påregnelig tap. VARELAGER Varelageret vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. VARIGE DRIFTSMIDLER OG RETTIGHETER Varige driftsmidler og rettigheter balanseføres og avskrives lineært over eiendelens forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. MARKEDSBASERTE FINANSIELLE OMLØPSMIDLER Alle disse finansplasseringene er i likvide pengemarkeds-, obligasjons- og aksjefond der det stilles daglige kurser som er notert i aktivt marked, hovedsakelig notert på Oslo Børs. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler vurderes til virkelig verdi på balansedagen uten fradrag for kostnader knyttet til salg. En andel av pengemarkedsfond holdes i første rekke med formål om å selge eller kjøpe tilbake på kort sikt, mens de resterende fond inngår i en langsiktig forvaltet portefølje av identifiserte instrumenter som er styrt sammen. Endring i virkelig verdi resultatføres som finans- og investeringsinntekt/-kostnad. Markedsverdi og kostpris for de ulike plasseringene spesifiseres i note til regnskapet. PENSJONSFORPLIKTELSER Pensjonsordningen Norges Røde Kors har i Statens Pensjonskasse fremstår for de ansatte som en såkalt ytelsesplan, dvs. at de har et krav på en fremtidig pensjon basert på bl.a. opptjeningstid og lønn på pensjoneringstidspunktet. Det foreligger dermed for arbeidsgiver i prinsippet en forpliktelse overfor de ansatte til å yte denne pensjonen. Statens Pensjonskasse har ikke tilstrekkelig informasjon tilgjengelig til at det lar seg gjøre å beregne en slik forpliktelse, og således behandles ordningen som en ytelsesplan regnskapsmessig. Etter anbefalt praksis i Norge kan slike pensjonsplaner i dette tilfellet behandles som en tilskuddsplan regnskapsmessig, som i praksis vil si at periodens pensjonskostnad er lik periodens tilskudd. Foreningen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foreningens pensjonsordning oppfyller kravene etter denne loven. EIENDELER OG GJELD I UTENLANDSK VALUTA Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømoppstilling utarbeides etter indirekte metode. Likviditetsbeholdning inkluderer kontanter, bankinnskudd og finansielle omløpsmidler som er vurdert til virkelig verdi. 18

19 NOTE 0 - SPESIELLE FORHOLD Det er vedtatt nytt hovedprogram med nye formål for perioden Det er derfor ikke oppført sammenlignbare tall fra 2011 vedrørende utgifter til formålet i aktivitetsregnskapet. NOTE 1 - OFFENTLIG TILSKUDD KONSERN OG FORENING Alle beløp i NOK Utenriksdepartementet Norad Justisdepartementet Barne, ungd. og familiedepartementet Fredkorpset Landsrådet for barn og ung.org (LNU) Integrering og mangfoldsdirektoratet (IMDI) Helsedirektoratet/helsedepartementet Forsvarsdepartementet Lotteri- og Stiftelsestilsynet Echo Kunnskapsdepartementet Andre Totalt Tilskuddene tilbakebetales hvis omfanget av aktiviteten ikke samsvarer med forutsetningene. Av mottatte statsmidler er det pr TNOK som ikke er inntektsført (mot TNOK pr ). Disse forventes inntektsført i 2013 basert på pågående aktiviteter. NOTE 2 - TILSKUDD ANDRE KONSERN OG FORENING Alle beløp i NOK Lotteri- og stiftelsestilsynet Tilskudd fra søsterforeninger Echo Helse og rehabilitering Landsrådet for barn og ung.org (LNU) IFRC/ICRC Andre Totalt NOTE 3 - INNSAMLEDE MIDLER OG GAVER KONSERN FORENING Alle beløpi NOK Bundne bidrag Legater Frie gaver/bidrag Giverprogram Næringslivsavtaler Innsamlinger Minnegaver Gaver i form av tjenester og varer Arv Investeringsstøtte Sum

20 NOTE 4 - INNTEKTER SOM OPPFYLLER ORGANISASJONENS FORMÅL Konsern Forening Alle beløp i NOK Inntekt fra Nettbutikk Annonseinntekter Deltageravgift Leieinntekter Royalty Andelsinntekter/salg av utstyr utenlandsarbeid Salgsinntekter primærkunder Julekampanjen varesalg Reiseprovisjoner Andre inntekter Totalt NOTE 5 - FORDELING AV FELLESKOSTNADER - FORENINGEN Alle beløp i NOK Alle ansatte i Norges Røde Kors er ansatt for å arbeide med en eller flere formålsaktiviteter og kostnaden for disse personene er fordelt på de ulike aktivitetene. Felleskostnadene er fordelt på hovedaktiviteter i forhold til antall årsverk som er knyttet opp mot aktiviteten. Felleskostnader består av følgende Servicetorg/HR Eiendomsdrift IKT Økonomifunksjon Sum Felleskostnader Servicetorg/HR Eiendom IKT Økonomifunk. Sum Totalt Kostnader til anskaffelse av midler ,83 % Kostnader til formålet: 2.1 Forebygger og responderer for å redde liv ,52 % 2.2 Bidrar til å beskytte menneskers helse og livsgrunnlag ,16 % 2.3 Jobber for sosial inkludering og mangfold ,91 % 3.1 Bygger og utvikler sterke og behovsrettede RK-foreninger ,15 % 3.2 Forebygge og redusere sårbarhet gjennom hum påvirkningsarbeide ,37 % 3.3 Utvikler en effektiv og bærekraftig organisasjon ,20 % Administrasjonskostnader ,87 % Totalt ,00 % NOTE 6 - KOSTNADER TIL ANSKAFFELSE AV MIDLER Alle beløp i NOK KONSERN FORENING Kostnader til innsamlinger Innsamling og gaver Andel felleskostnader Sum Andre kostnader til anskaffelse av midler Kostnader medgått for å opprettholde medlemstall og tilslutning Spill/Royalty Andel stabsfunksjon Utvikling/nye inntekter/annet Kostnader i datterselskap Andel felleskostnader Sum

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere Årsberetning hjelp til kvinner hjelper flere 1 Binda Balamba, 20 år, sparer for å få råd til å sende datteren Aisa, som hun har på ryggen, på skole om syv år. Hun er medlem av CAREs spare- og lånegruppe

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2006. Médecins Sans Frontières Norway. Leger Uten Grenser Norge. Styrets Årsberetning. Årsoppgjør, m/ noter. Revisjonsberetning.

ÅRSRAPPORT 2006. Médecins Sans Frontières Norway. Leger Uten Grenser Norge. Styrets Årsberetning. Årsoppgjør, m/ noter. Revisjonsberetning. ÅRSRAPPORT 2006 Médecins Sans Frontières Norway Leger Uten Grenser Norge Styrets Årsberetning Årsoppgjør, m/ noter Revisjonsberetning Vedlegg Årsberetning 2006 Médecins Sans Frontières Norway Leger Uten

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3 Årsrapport 2010 Tilstede i lokalmiljøet Banken der du treffer mennesker 3 Linn Cecilie og Mari, LSK Kvinner 4 INNHOLD Leder 4 Nøkkeltall 5 Konsern- og selskapsstruktur 6 Årsberetning 2010 8 Resultatregnskap

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

skaper verdier bekjemper fattigdom

skaper verdier bekjemper fattigdom Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland årsrapport 2011 skaper verdier bekjemper fattigdom ÅRSBERETNING 2011 Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Detaljer

Styret... 3 Forord En historisk begivenhet... 4 Nøkkeltall... 5. Årsberetning... 8 Regnskap...22 Noter...25

Styret... 3 Forord En historisk begivenhet... 4 Nøkkeltall... 5. Årsberetning... 8 Regnskap...22 Noter...25 2012 Store Norske Innhold Styret... 3 Forord En historisk begivenhet... 4 Nøkkeltall... 5 Årsberetning... 8 Regnskap...22 Noter...25 Vedlegg 1 Store Norskes prinsipper for eierstyring og selskapsledelse...40

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Årsrapport 2012 Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Kontakt Uloba dersom du ønsker årsrapporten i Word-format eller

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r Årsrapport 2012 her Vi er g! de fo r Kundeservice Sor -O dal Kongsvinger Nord -Odal Bedr i ft Klofta Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2012 5 Styret i Odal Sparebank 13 Regnskap

Detaljer

1 1 Det grønne skiftet

1 1 Det grønne skiftet 1 1 Det grønne skiftet 3 3 Det grønne skiftet Foto: Odd Magne Kvålshagen Det grønne skiftet 4 Togradersmålet er fremdeles oppnåelig på veien mot fornybarsamfunnet Det er fremdeles slik at utslippene globalt

Detaljer

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012.

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012. WK Pressemelding Til redaksjonen NRK Postadresse: 34 Oslo Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 Sentralbord: 23 4 7 22. mars 213 NRK med overskudd i 212 Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7

Detaljer

å ivareta verdifulle elementer i Norges Brannkasses idégrunnlag.

å ivareta verdifulle elementer i Norges Brannkasses idégrunnlag. ÅRSBERETNING 2012 INNHOLD Hvem er vi? 3 Stiftelsens bevilgninger 4 Ta et tak Norsk kulturarv 5 Norsk jernbaneklubb 6 Norsk folkemuseum 8 Redningsselskapet 9 Fjordgata 32 10 Skadevernprisen 2012 12 Erkjentlighetsprisen

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse. Årsrapport 2011

Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse. Årsrapport 2011 Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse Årsrapport 2011 Innhold I forkant.......................... 2 Et dynamisk utdanningshus................ 4 Markedshøyskolen..................... 9 Norges

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet INNHOLD s. 1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet REGNSKAP s. 21 Resultatregnskap s. 22 Balanse s. 23 Endring i egenkapitalen s. 24

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder Årsmelding 2014 1 Nøkkeltall 2014 2013 (m3) 1 775 000 1 734 000 Biobrenselomsetning (lm3) 227 500 220 000 VIRKESOMSETNING Omsetning Sluttavvirkning (m ) 1 330 000 1 304 400 Tynning (m3) 21 500 69 000 Markberedning

Detaljer

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Årsrapport ISS Facility Services AS 2010 Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning 1 Årsberetning 2010 Konsern ISS ISS Facility Services AS er en

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer