INNHOLD RØDE KORS-PRINSIPPENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD RØDE KORS-PRINSIPPENE"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012

2

3 RØDE KORS-PRINSIPPENE HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde Kors etter å forebygge og lindre menneskelig lidelse. Organisasjonens formål er å beskytte liv og helse og sikre respekt for enkeltmennesket. Røde Kors arbeider for å fremme gjensidig for ståelse, vennskap, samarbeid og varig fred mellom alle folk. UPARTISKHET Røde Kors yter hjelp uten hensyn til nasjonalitet, rase, trosbekjennelse, samfunnsklasse eller politisk overbevisning. Røde Kors streber ute lukkende etter å lindre nød og komme hurtig til hjelp der nøden er størst. INNHOLD 04 Tilbakeblikk 08 Årsberetning Aktivitetsregnskap 15 Balanse 17 Kontantstrømoppstilling 18 Noter 28 Revisjonsberetning 30 Organisasjonen NØYTRALITET For å kunne bevare alles tillit skal Røde Kors ved konflikter ikke ta parti eller på noe tidspunkt la seg engasjere i uoverensstemmelser av politisk, rasemessig, religiøs eller ideologisk karakter. UAVHENGIGHET Røde Kors er uavhengig. Selv om det nasjonale Røde Kors skal bistå myndighetene under krig og i nødsituasjoner og er underlagt landets lover, må Røde Kors alltid opprettholde sin selvstendighet for til enhver tid å kunne handle i overensstemmelse med Røde Kors-prinsippene. FRIVILLIGHET Røde Kors er en humanitær hjelpeorganisasjon basert på frivillig med lem skap og er ikke på noen måte tilskyndet av ønske om økonomiske fordeler. ENHET I hvert land kan det bare være én Røde Kors-organisasjon. Den må være åpen for alle og utføre sin humanitære virksomhet over hele landet. UNIVERSALITET Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse hvor de nasjonale Røde Kors-foreningene har samme status og deler samme ansvar og plikt til å hjelpe hverandre. Vedtatt på den 20. internasjonale Røde Kors-konferansen i Wien i Årsrapporten 2012 er utgitt av Norges Røde Kors. Grafisk utforming: Bring Dialog Forsidefoto: Nevruz Ebru Aksu/Røde Kors Astrid Arnslett/Røde Kors Mari A. Mørtvedt/Røde Kors Utgitt:

4 ÅRET 2012 Takk for at du gjør EN FORSKJELL De siste årenes økning i ekstrem været og en oppblussing av en rekke kon flikt er har medført flere humanitære katastrofer i verden. God beredskap i Røde Kors begrenser de humanitære tapene. 4

5 ÅRET 2012 Når ingenting virker, virker Røde Kors I Norge ble 2012 innledet med mye aktivitet for Røde Kors. Orkanen Dagmar rammet flere tusen mennesker, og flere steder i landet var Røde Kors-foreninger en del av hjelpe arbeidet etter uværet. I etterkant av uværet ser vi at mange kommuner har beredskapsplaner og de er forberedt på å takle denne type uvær. Vi ser mange gode eksempler som viser hvor mye de lokale Røde Kors foreningene kan bidra med i ekstreme situasjoner, sier president Sven Mollekleiv. I Stryn, som var en av de berørte kommunene, var Røde Kors en viktig støttespiller både for kriseteamet og de mange som var isolert fra omverdenen. Gjennom Røde Kors fikk kriseledelsen et verktøy til å handle, og til slutt ble Røde Kors den viktigste ressursen i kommunen sitt krisearbeid, forteller ordfører i Stryn Sven Flo Ny matkrise rammer millioner Røde Kors har fulgt opp matkrisen som har ut viklet seg i Vest-Afrika. Mangel på regn, sviktende avlinger og invasjon av ødeleggende innsekter har gjort at matlagrene mange steder er svært små, og matmangelen rammer flere millioner mennesker. Røde Kors i Norge jobber med langsiktige tiltak for å sikre matproduksjon, mat til husdyr og rehabilitering av vannkilder. Leksehjelpen fylte 20 år Røde Kors leksehjelp er en møteplass der frivillige leksehjelpere legger til rette for mestring, motivasjon og et godt læringsmiljø. Høsten 2012 var det 20 år siden Oslo Røde Kors satte i gang leksehjelp. I dag tilbyr Røde Kors leksehjelp til over barn og unge fordelt på alle landets fylker. Frafallet fra skolen er en av de største samfunnsutfordringene vi står overfor i Norge i dag. Dette frafallet ønsker Røde Kors leksehjelp å bremse.

6 ÅRET 2012 Enormt skred i Pakistan 7. april gikk det et enormt skred i Kashmirfjellene i Pakistan. Røde Kors i Norge sendte skredeksperter for å hjelpe. Samtidig har Røde Kors hele tiden vært svært involvert i nødhjelpsarbeidet etter flommen i Pakistan i 2010 og Mer ekstremvær Antallet varslete orkaner øker hvert år. Da orkanen Sandy traff både USA og Karibia i høst, var Røde Kors en viktig del av redningsarbeidet. Selv om ekstremværet stadig blir voldsommere og kraftigere, går antall skadde og drepte ned, i tillegg til omfanget av materielle ødeleggelser. Dette skyldes blant annet systematisk forebygging og gode rutiner for tidlig varsling, sier generalsekretær Åsne Havnelid. 1 Santiago de Cuba og Holguin, var ett av de hardest rammede områdene på Cuba etter orkanen Sandy. Foto: Morten Tønnessen-Krokan/ Røde Kors 4 2 ICRC president Peter Maurer besøker Syria. Foto: ICRC/Ibrahim Malla/ 3 Ferie for alle-opphold på Utsira. Foto: Nevruz Ebru Aksu/Røde Kors 4 I Oldedalen i Stryn kommune ble mye av skogen ødelagt av romjulsorkanen Dagmar. Foto: Margunn Masdal/Røde Kors 5 Leksehjelp ved ORKIS. Foto: Røde Kors Det er som regel kvinner og barn som er ansvarlige for å skaffe vann til husholdningene i Niger. Foto: Mari A. Mørtvedt/Røde Kors Konflikten i Syria I Syria har vi i år sett en stadig opptrapping av konflikten, og hver dag blir flere sivile rammet. Dette gjør at Røde Kors også må trappe opp arbeidet. I tillegg til å gi ambulanser, medisinsk hjelp, mat og annen nødhjelp til de som er rammet, er en av Røde Kors sine viktigste oppgaver å snakke med myndigheter og andre parter om deres forpliktelser i henhold til krigens regler. Det er vanskelig for de frivillige helsearbeiderne å ta seg frem til områder som opplever regelmessige kamper. Derfor opprettet Syria Røde Halvmåne små helsestasjoner i flere nabolag slik at man ikke var avhengig av å frakte pasienter ut for behandling. Mange syrere har flyktet til nabolandene for å søke sikkerhet. Libanon Røde Kors har økt ambulanseberedskapen for å ta imot flykningene, som ofte er skadde. Libanon Røde Kors er en av Røde Kors i Norge sine viktigste samarbeidspartnere i Midtøsten. Røde Kors støtter deres ambulansetjeneste og driver opplæring i førstehjelp og akuttmedisin.

7 ÅRET 2012 Uforglemmelig ferie for alle Samhold, aktivitet og moro preger Ferie for alle i regi av Røde Kors. Ferie for alle er et tilbud til familier med svak økonomi som ellers ikke har mulighet til å feriere sammen, og arrangeres flere steder i landet, både sommer, høst og vinter. Ferieturen var en fin opplevelse for hele familien, men det er barnas glede som alltid gjør sterkest inntrykk, sier Åse Anette Elsebø, lokalforeningsleder i Sykkylven Røde Kors. - Det er sterkt å se den enorme betydningen et ferieopphold har for de minste. Når alle på skolen skal skryte av det de har gjort i sommerferien, så vil disse barna også ha noe å fortelle. Det kan høres trivielt ut for oss voksne, men for barna betyr det mye, sier hun. 1 Ensomhet. Foto: Margrethe Myhrer/Røde Kors 2 Moren Fadia er takknemlig for at sønnen endelig kom seg over grensen fra Syria til Libanon. Her fikk de besøk av generalsekretær Åsne Havnelid. Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors 3 Skred i Pakistan. Foto: Stefan Lackner/Røde Kors 1 På forsiden: Hjelpekorpset. Foto: Røde Kors Ernæringssenter i Kofo, Niger. Foto: Mari A. Mørtvedt/Røde Kors Besøkstjenesten. Foto: Røde Kors 2 3 Kampen mot ensomhet - ha tid til en annen Mange mennesker lever i ensomhet i Norge. Hele én av fire i Norge sier at de plages av ensomhet. I alle aldersgrupper oppgir folk at de ikke har noen nære relasjoner i livet. Norge trenger et omsorgsløft og det må gjøres av engasjerte mennesker. Røde Kors har i år satt fokus på å øke kunnskap og engasjement om ensomhet i Norge. Det viktigste vi kan gjøre for å fjerne dette hullet i velferdssamfunnet, er å stille opp for hverandre, støtte hverandre og være tilstede. Vanlige mennesker som deg og meg. Derfor satser Røde Kors på at vi klarer å mobilisere til økt frivillighet over hele landet og samtidig gjøre Norge varmere og mer inkluderende.

8 ÅRSBERETNING 2012 Røde Kors oppdrag er å avdekke, hindre og lindre nød. I Norge har Røde Kors 398 lokalforeninger med et nettverk av frivillige som utfører en rekke rednings- og omsorgsaktiviteter i sine lokalsamfunn. Røde Kors i Norge er én av 187 nasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne foreninger. Sammen med Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåne foreninger (IFRC), søker disse å beskytte og gi assistanse til mennesker i nød over hele verden var et aktivt år for Røde Kors. Internasjonalt var året preget av situasjonen i Syria, og en rekke naturkatastrofer og sykdomsutbrudd i mange land. I Norge var det et år med mange søk- og redningsaksjoner, i tillegg til stor humanitær innsats i de ulike omsorgsaktivitetene. I desember ble det betydelig oppmerksomhet om Røde Kors kampanje mot ensomhet. REDNING OG BEREDSKAP Røde Kors Hjelpekorps deltok i 2012 i til sammen aksjoner, en økning fra 952 i personer fikk assistanse mannskaper har vært involvert og har sammenlagt brukt timer. Påsken var en særlig aktiv periode, noe som også skyldes varierende og krevende værforhold i store deler av landet. Gjennom påsken deltok over frivillige i 178 oppdrag hvor 581 skadede fikk behandling. Det ble ferdigstilt ny grunnopplæring for hjelpekorpset i Nær 850 hjelpekorps-medlemmer har deltatt i sentrale kurs og samlinger i løpet av året. NM for Hjelpekorps ble avholdt i Stavanger i september, der Oslo Røde Kors Hjelpekorps gikk av med seieren for andre året på rad. Røde Kors Hjelpekorps feiret 80 år i Røde Kors har jobbet aktivt for å styrke førstehjelpskunnskapene blant folk flest. I 2012 ble det gjennomført grunnleggende førstehjelpsopplæring for nær personer. I tillegg gjennomførte Røde Kors Førstehjelp AS førstehjelps- og hjertestarterkurs med til sammen deltakere. Fjellskikkprisen gikk i 2012 til Cecilie Skog for hennes aktive friluftsliv der hun er en inspirasjon for folk flest og en god ambassadør for sikker ferdsel. Vannredningskampanjen «Trygg sommer 2012» ble gjennomført på strekningen Tjøme-Lillesand i juli. Målet var å få flere til å bruke redningsvest om bord i åpne båter. En minnekonsert på Verdens Ende for to ungdommer som omkom i en båtulykke i 2011 samlet mennesker og skapte ekstra oppmerksomhet om kampanjen. Foto: Røde Kors Røde Kors Beredskapsvakt mobiliserer frivillige til innsats i lokalmiljøet, og hadde ved årets utgang beredskapsvakter fordelt på 67 lokalforeninger i 15 distrikter. Aktiviteten friluftsliv og førstehjelp for ungdom (RØFF) hadde 53 aktivitetsgrupper med til sammen 565 deltakere rundt i landet ved årsslutt. I 2012 passerte Norge for første gang over aktive blodgivere. For å sikre beredskapen og møte et økende forbruk, trengs det ca nye blodgivere. Over 2/3 av nye blodgivere melder seg gjennom internettsiden som Røde Kors har ansvaret for. I 2012 var det som meldte seg på denne tjenesten. I tillegg leverte lokalforeninger navnelister med navn på potensielle givere til blodbankene. Røde Kors verver dermed totalt rundt 90 prosent av norske blodgivere. Tusenvis av mennesker kommer bort fra hverandre hvert år i forbindelse med krig, konflikt eller katastrofer. I 2012 mottok Røde Kors 535 oppsporingsanmodninger, som omfatter flere tusen mennesker. 24 prosent av anmodningene omfatter enslige mindreårige. Denne gruppen er ekstra sårbar og med et spesielt behov for å gjenforenes med sine nærmeste. Alle Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger har en oppsporingstjeneste og det er dette globale nettverket som gjør det mulig å gjenopprette kontakten mellom mennesker som er kommet bort fra hverandre. OMSORG Røde Kors omsorgsaktiviteter bidrar til å motvirke ensomhet og ekskludering, skape trygge oppvekstsvilkår og forebygge vold og konflikter. Røde Kors har i 2012 arbeidet målrettet med å få de frivillige i ulike omsorgsaktiviteter til å bli en naturlig del av organisasjonens beredskap. Ved utgangen av året hadde rundt frivillige gjennomgått Grunnkurs i psykososial førstehjelp. Kurset bidrar til å gjøre de frivillige trygge i rollen 8

9 Foto: Jens Edgar Haugen/Røde Kors Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors som hjelpere overfor berørte i timene og de første dagene etter at en alvorlig hendelse har funnet sted. Gjennom året er det også utviklet et program for oppfølging av frivillige og ansatte i etterkant av kriser, ulykker og katastrofer. Ensomhet er en stor samfunnsutfordring og rammer så mange som en fjerdedel av befolkningen. Røde Kors satte for alvor temaet på dagsorden julen I desember var det over 140 lokale Røde Korsarrangementer. I tillegg samarbeidet Røde Kors med Aftenposten og VG om å knytte kontakt mellom mennesker som ønsket noen å feire julaften sammen med og andre som kunne tenke seg å åpne hjemmet sitt. Besøkstjenesten er et tilbud for mennesker som av ulike grunner føler seg ensomme og ønsker mer kontakt med andre, og aktiviteten spiller en viktig rolle for et økende antall eldre. I 2012 utførte frivillige besøksvenner i Røde Kors en ukentlig innsats både i private hjem og ved institusjoner. Røde Kors Nettverksarbeid retter seg mot mennesker som av ulike grunner opplever ensomhet og som ønsker sosiale relasjoner og trygge sosiale nettverk. I 2012 deltok deltakere og 632 frivillige i ulike nettverkstiltak over hele landet. Aktiviteten Nettverk etter soning startet opp i Bergen og Stavanger, i tillegg til den aktiviteten som en stund har vært etablert i Oslo. I 2012 la frivillige i Nettverk etter soning ned timer arbeid, noe som tilsvarer nærmere 13 årsverk i frivillig innsats. Røde Kors Flyktningguide kobler flyktninger som har fått opphold i Norge med en frivillig guide som kjenner lokalsamfunnet. I 2012 hadde Flyktningguiden aktivitet på 77 steder over hele landet flyktninger deltok i aktivitet med guider. Frivillige fra Røde Kors legger til rette for positive opplevelser for beboere på asylmottak. I 2012 bidro 501 frivillige med aktiviteter på 66 asylmottak over hele landet. Røde Kors-frivillige er også til stede for internerte på Trandum utlendingsinternat. I Oslo driver Røde Kors Helsesenteret for papirløse innvandrere sammen med Kirkens Bymisjon. I 2012 fikk 923 pasienter behandling ved senteret. Aktiviteten Norsktrening er et supplement til den offentlige norskopplæringen. Dette er et lavterskeltilbud hvor flyktninger og innvandrere kan trene muntlig norsk i uformelle omgivelser. I 2012 ble aktiviteten gjennomført på 27 steder med 618 frivillige og deltakere. Røde Kors visitortjeneste engasjerer frivillige som samtalepartnere for innsatte i 34 norske fengsler. Visitortjenesten legger vekt på å nå innsatte i varetekt og utenlandske fanger. I 2012 gjennomførte 462 visitorer besøk. Gjennom vitnestøtteordningen er Røde Kors til stede som støtte for dem som skal vitne i norske rettssaler. Det er i dag 32 domstoler med vitnestøtte i regi av Røde Kors. I 2012 var 387 frivillige fra Røde Kors vitnestøtter til cirka vitner. 9 Røde Kors har utviklet gatemegling som en metode for å forebygge vold og konflikter blant unge. I 2012 hadde Røde Kors gatemegling som aktivitet på ni steder i Norge. 759 ungdommer har fått opplæring i gatemegling, 166 unge og voksne er utdannet til instruktører og det har vært ca ung-til-ung-meglinger. Mange familier med svak økonomi har ikke mulighet til å gi barna nødvendige sosiale opplevelser. Gjennom tilskudd fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og flere næringslivspartnere har det vært mulig å tilby Ferie for alle i nesten alle landets fylker. Totalt i 2012 reiste barn og voksne på ferie med Røde Kors, ledet av 422 frivillige. I Barnas Røde Kors møtes barn i alderen 6 12 år til lek og utfoldelse på en trygg og sosial arena, med fokus på moro, mangfold og mestring. I 2012 deltok barn i 77 Barnas Røde Kors-grupper ledet av 441 frivillige over hele landet. Kors på halsen er et gratis og anonymt samtaletilbud der barn og unge kan snakke om utfordringer i hverdagen. I 2012 svarte frivillige på nær telefoner, e-poster og chatter fra hele landet. Mange barn og unge i Norge får ikke den hjelpen de trenger med leksene hjemme. I 2012 tilbød Røde Kors leksehjelp på 112 steder rundt om i hele landet, og frivillige bidro med å gi leksehjelp til barn og unge. Nattevandring er med på å skape trygghet i utemiljøet ved at frivillige voksenpersoner er til stede der barn og unge ferdes på kvelds- og nattestid. Politiet har flere steder sett en sammenheng mellom nattevandrernes tilstedeværelse og nedgang i uro og antall anmeldelser. Det finnes frivillige nattevandrere i Røde Kors, fordelt på 32 lokalforeninger.

10 I 2012 ble det ferdigstilt flere relevante kurs for aktivitetene som de frivillige deltar i. Det ble også utviklet et kurs med tema «Mangfold» for å gi deltakerne forståelse for nødvendigheten av mangfold i organisasjonen. I løpet av 2012 har Røde Kors startet med å utvikle e-læringsplattformer, og kurset «Introduksjon til Røde Kors» kan nå gjennomføres som e-læring. Det er satt i gang en prosess for å vurdere nærmere de kompetansekravene som stilles til frivillige. Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors Torstein Dales minnepris tildeles som en påskjønnelse for betydelig personlig innsats i humanitært arbeid nasjonalt, i samsvar med Røde Kors grunnideer. Landsstyret vedtok å tildele prisen for 2012 til de frivillige som gjorde en ekstraordinær humanitær innsats etter de fryktelige hendelsene i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli Prisutdelingen skjedde 11. mai, med statsminister Jens Stoltenberg blant deltagerne. RØDE KORS UNGDOM Røde Kors Ungdom driver egne aktiviteter innenfor fagområdene regler i krig, seksuell helse og migrasjon. I tillegg deltar de også i andre Røde Kors-aktiviteter og aksjoner. Røde Kors Ungdom har et eget demokrati og er representert på alle nivåer i organisasjonen, med lokale grupper over hele landet. I oktober og november gikk Røde Kors Ungdom i spissen for underskriftskampanjen «Dropp bomben» for et internasjonalt totalforbud mot atomvåpen. Over underskrifter ble samlet inn og overlevert Stortinget. På migrasjonsfeltet har Røde Kors Ungdom arrangert rollespillet «På flukt» fordelt på 19 aktiviteter for over ungdommer, i tillegg til å gjennomføre aktiviteter på asylmottak. I april-mai gjennomførte Røde Kors Ungdom kampanjen «One night stand» om seksuell helse, med russen som målgruppe. Sommeren 2012 ble det arrangert landsleir og sentral ungdomskonferanse arrangert. Ensomhet blant unge ble vedtatt som neste kampanjetema. Røde Kors Ungdom forvalter midler til lokal aktivitet gjennom Frifond-ordningen. I 2012 ble det tildelt 2,4 millioner i Frifondmidler ble tildelt etter søknad til 41 lokalforeninger. I 2012 utvekslet Røde Kors Ungdom ungdomsdelegater med Nepal, Colombia og Zimbabwe. INTERNASJONALT ARBEID Selv om det i 2012 ikke har vært internasjonale katastrofer som har utløst store innsamlingsaksjoner i Norge, har det også dette året vært stor internasjonal aktivitet fra Norges Røde Kors: Konflikten i Syria har preget nyhetsbildet store deler av året. Norges Røde Kors har støttet Syria Røde Halvmåne, den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og det internasjonale Røde Kors-forbundet (IFRC) økonomisk og materielt både til operasjonene i Syria, og til flyktninger i nabolandene. Orkanen Sandy fikk store humanitære konsekvenser på Cuba og Haiti, i tillegg til i USA. Norges Røde Kors sendte 500 utstyrspakker, presenninger og et vannrenseanlegg til Cuba. I forbindlese med en koleraepidemi i Sierra Leone ble det i august sendt et helseteam fra Norge, inkludert en epidemiolog. Denne støttet myndighetene i datasamling og tolkning, og bisto nasjonalforeningen og frivillige i å etablere et system for å hindre sykdoms-spredning. Det ble etablert mer enn 350 poster bemannet av frivillige som ga væskebehandling til syke, og arbeidet i lokalsamfunnene med forebygging av kolera. I etterkant av syklonen Bopha som rammet Filippinene i desember, sendte Norges Røde Kors en sykepleier med spesiell kompetanse innen psykososial støtte som støtte til ICRCs operasjon. I forbindelse med jordskjelvet i Guatemala ble det sendt en vann- og sanitærenhet som dekker behovet til trengende. Det ble også sendt vann- og sanitærspesialist for å bistå med oppsett av utstyret og trening av lokale frivillige. I det internasjonale utviklingsarbeidet satser Norges Røde Kors særlig på tre områder: helse, katastrofeforebygging/ klima og å bygge sterke nasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger. Innenfor helse bygges lokal kapasitet gjennom støtte til mor/barn-helse, vaksinasjon og førstehjelpsopplæring. Det er gitt støtte til bekjempelse av malaria, HIV/aids og tuberkulose gjennom forebygging og tiltak mot stigmatisering og diskriminering. Det er også gitt opplæring i bedre hygiene samt støtte til tilgang til rent vann og bedre sanitærforhold. For å kunne levere en mer helhetlig nødhjelpsrespons, har Røde Kors økt satsingen innen vann og sanitær, med oppbygging av nødhjelpslagre i Norge og globalt. Innenfor katastrofeforebygging har Røde Kors-bevegelsen et stort fortrinn gjennom det unike nettverket av nasjonal- og lokalforeninger over hele verden. Stadig flere katastrofesituasjoner blir håndtert av de nasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåneforeningene selv, og bare i noen få tilfeller ble det anmodet om internasjonal bistand. Dette viser at den langsiktige satsingen på lokal beredskap bærer frukter. Utvikling av lokal motstandsdyktighet forutsetter en sterk nasjonalforening som er til stede med et sterkt frivillig nettverk i lokalsamfunnene. Støtte til nasjonalforeningers organisasjonsutvikling nasjonalt og lokalt er derfor en bærebjelke i det langsiktige samarbeid.

11 Norges Røde Kors fortsetter å være en sentral partner for norske myndigheter i det internasjonale arbeidet. I 2012 mottok Røde Kors totalt 524 millioner kroner fra UD. I tillegg mottok Røde Kors 65 millioner kroner fra Norad til arbeidet for å styrke sivilt samfunn og støtte de mest sårbare. I 2012 inngikk Norges Røde Kors tre ulike treårige samarbeidsavtaler med UD. Samarbeidsavtalen om katastrofeforebygging og samarbeidsavtalen om Afghanistan er fornyelser av tidligere avtaler, og det ble inngått en ny avtale om mine- og våpenarbeidet. Til sammen gir disse tre avtalene 116 millioner kroner årlig til Røde Kors arbeid i i perioden Avtalene er meget viktige for å sikre langsiktige resultater i programarbeidet. Røde Kors, ICRC og UD forlenget også sin trepartsavtale i Denne avtalen regulerer det strategiske partnerskapet mellom de tre aktørene. I avtalen inngår også støtte til prosjektet «Health Care in Danger» som har som målsetting å øke sikker tilgang til helsehjelp i væpnet konflikt og andre krisesituasjoner. Norges Røde Kors har i 2012 fått tildelt 10 millioner i støtte til Røde Kors-prosjekter fra EUs humanitære kontor (ECHO) til ulike prosjekter, fortrinnsvis i Latin-Amerika. Nær halvparten av beløpet utbetales direkte til andre Røde Kors-foreninger, og fremår ikke av dette regnskapet. Mange katastrofer når ikke gjennom i det norske nyhetsbildet. Røde Kors har en egen nødhjelpsreserve på 10 millioner årlig for rakst og uavhengig å kunne bidra i slike nødhjelps-operasjoner. Eksempler på operasjoner som ble støttet i 2012 er: Flom i Bangladesh Orkanen Sandy på Cuba og Haiti Niger, matsikkerhet Kolera i Sierra Leone Tyfon i Filippinene Krisen i Syria Nord-Korea, matsikkerhet I løpet av 2012 var det totalt 93 delegater ute på kortere eller lengre oppdrag fra Norges Røde Kors. Det er i 2012 utarbeidet et rammeverk for sikkerhesarbeidet internasjonalt. Dette vil omfatte delegater som har norsk kontrakt og alle ansatte i Norges Røde Kors som Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors reiser på feltbesøk. Videre arbeides det med å styrke kvalitetssikringen av internasjonale programmer, der vi også samarbeider med andre nasjonalforeninger og IFRC. Handligsplan for å avdekke og minimere mislighold og korrupsjon er vedtatt og fulgt opp i 2012 blant annet gjennom styrket opplæring og kontrollerreiser til prosjekter i Mosambik, Colombia, Nepal, Russland, Indonesia og Vietnam. Norges Røde Kors har styrket samarbeidet med de andre nordiske nasjonalforeninger, med sikte på å samarbeide tettere om det internasjonale arbeidet. Røde Kors har gjennom ulike prosjekter arbeidet med voldsforebygging, spesielt i Latin-Amerika. Målsettingen er å forebygge urban vold gjennom å skape positiv forandring i adferd hos barn og ungdom. Norges Røde Kors har støttet Røde Korsforbundet i å utvikle en strategi som ivaretar kvinner og menns ulike behov både i forebyggingsarbeidet og i nødhjelpsoperasjoner. Strategien skal redusere diskriminering på bakgrunn av kjønn, seksuell orientering, alder, funksjonshemning, økonomisk status, religion, nasjonalitet eller etnisk opprinnelse og forebygge kjønnsbasert vold, særlig i nødhjelpssituasjoner. Distriktssamarbeidet har i 2012 vært gjennomført med stort engasjement, både mot Russland, Baltikum, Bosnia, Libanon, Kenya og Sør-Afrika. Det er et uttalt mål at alle distrikter skal ha et internasjonalt distriktssamarbeid, for at frivillige skal kunne utveksle erfaringer på tvers av nasjonalforeninger. I 2012 har 17 distrikter samarbeid med distrikter i Europa og Afrika. Årssamlingen om distriktssamarbeid ble gjennomført på Gardermoen i oktober med representanter for 14 distrikter. MEDIEARBEID OG POLITISK PÅVIRKNING Røde Kors forebygger og reduserer sårbarhet gjennom humanitært påvirkningsarbeid, blant annet gjennom å være en aktiv pådriver i relevante politiske prosesser. Gjennom dialog med Røde Kors valgte myndighetene i 2012 å innlemme internasjonal humanitær rett og internasjonale menneskerettigheter som del av pensum i vekteropplæringen. Samarbeidet med Forsvaret for å sikre kunnskap og respekt for internasjonal humanitær rett ble ytterligere styrket i 2012 gjennom kontinuerlig dialog om relevante problemstillinger, kompetanseutveksling og felles arrangement. Røde Kors har også vært sentral i å minne private sikkerhetsselskaper, rederier, og sjøkapteiner på norske skip om forsvarlig maktbruk i forbindelse med at myndighetene tidligere har tillatt bruk av væpnede vakter på norske skip i piratutsatte farvann. I 2012 mottok Røde Kors ca 20 millioner i statlige midler til ulike nasjonale aktiviteter. Dette var et resultat av et aktivt arbeid med å påvirke myndighetene og å søke støtte fra offentlige landsomfattende tilskuddsordninger. Behovet for mer forutsigbarhet i inntektene gjør at Røde Kors arbeider stadig mer målrettet ovenfor myndighetene både nasjonalt, i distriktene og i lokalforeningene. På dette området har organisasjonen hatt en god utvikling i Regjeringen varslet i 2012 en utredning av spillemidlene som går til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Denne prosessen er av stor betydning for Røde Kors fordi den kan påvirke organisasjonens største innektskilde. Det var ca artikler med omtale av Røde Kors i norske medier i Mest omtalt var Røde Kors i april som følge av påskeberedskapen, og i desember som følge av ensomhetskampanjen og en rekke leteaksjoner. ØKONOMISKE HOVEDLINJER Årsregnskapet omfatter den ideelle organisasjonen Norges Røde Kors, som er en forening uten økonomisk vinning som 11

12 formål. Konsernregnskapet omfatter foreningsregnskapet og datterselskapene Norges Røde Kors Sentrene AS, Røde Kors Husene AS og Røde Kors Førstehjelp AS. Organisasjonens hovedkontor er i Hausmannsgate 7 i Oslo. Årsregnskapet omfatter ikke Røde Kors distriktskontor og lokalforeninger i Norge, da disse er selvstendige organisasjoner med egne vedtekter. I regnskapet fremkommer den delen av økonomien i distrikter og lokalforeninger som gjelder overføringer fra Norges Røde Kors. Hensyntatt finansposter viser regn skapet for 2012 et overskudd på 57 millioner kroner for foreningen, og 56 millioner kroner når datterselskaper inkluderes. Overskuddet skyldes for en stor del at 2012 ga positive finansinntekter som følge av god utvikling i aksjemarkedene. I tråd med strategien for finansplasseringen holdes bruken av finansinntekter til foreningens aktiviteter uavhengig av kortsiktige endringer i avkastningen. Norges Røde Kors Sentrene AS har i 2012 et overskudd på 0,4 millioner kroner, og Røde Kors Førstehjelp AS et overskudd på 1 million kroner. For Røde Kors Husene AS er resultatet tilnærmet null, ettersom eiendommene nå er avhendet eller overført til Norges Røde Kors. En nedskrivning av aksjene i Røde Kors Husene AS som ble gjort i 2011 er reversert med 3,4 millioner kroner i Dette forklarer at foreningens resultat er bedre enn konsernresultatet til tross for at datterselskapene har levert overskudd for året. Brutto midler anskaffet til humanitære formål i 2012 var millioner kroner for foreningen og millioner kroner inkludert datterselskaper. Det var en reduksjon i offentlige tilskudd med 32 millioner kroner, herav 29 millioner kroner til det internasjonale arbeidet. Røde Kors hadde i 2012 statsinntekter på 597 millioner kroner, herav 589 millioner kroner til Røde Kors internasjonale arbeid. Finansinntektene var 135 millioner kroner, noe som var 185 millioner kroner høyere enn i I 2012 har Røde Kors samlet inn totalt 189 millioner kroner fra medlemmer, private givere og næringslivet. Inkludert i dette beløpet er også medlemskontingent og inntekter på 20 millioner fra pantelotteriet Panto. Foto: Røde Kors Inntektene fra næringslivet ble på 70 millioner kroner, medregnet Panto-inntektene. For øvrig mottok Røde Kors 36 millioner kroner fra inngåtte avtaler og 14 millioner fra innsamlinger og gaver i form av varer og tjenester. For 2012 har Røde Kors hatt seks hovedpartnere: DNB, TINE, Det Norske Veritas, Møller Gruppen, Telenor og REMA Ved utgangen av året hadde Røde Kors betalende medlemmer, en nedgang fra året før på medlemmer. Antall faste givere endte på , en økning på fra Samlede inntekter fra faste givere var 58 millioner kroner Røde Kors presenterer sitt årsregnskap for 2012 etter aktivitet, i henhold til regnskaps-standard for ideelle organisasjoner. Foreningen Norges Røde Kors har i 2012 brukt millioner kroner til humanitært arbeid (1.093 millioner kroner inkludert datterselskaper). Formålskostnadene utgjør 93 prosent av de samlede kostnadene i foreningen. Tilsvarende tall var 92,1 prosent i Røde Kors brukte 21,5 millioner kroner til administrasjon av organisasjonen. Dette utgjør 1,9 prosent av de samlede kostnadene. Det lave tallet for 2012 skyldes blant annet at en nedskrivning knyttet til Røde Kors Husene as i 2011 ble delvis revesert i I tillegg til de rene administrasjonskostnadene er det i 2012 fordelt 52 millioner kroner i felleskostnader som IKT, regnskap/ lønn, servicetorg og eiendom. Avkastningen av finansporteføljen skal gi et årlig bidrag til Røde Kors humanitære arbeid. Røde Kors hadde ved utgangen av året plassert millioner kroner i markedsbaserte finansielle omløpsmidler. Alle plasseringene er i verdipapirfond og er sammensatt med hensyn til sikkerhet, risikospredning og likviditet. Midlene forvaltes i samsvar med landsstyrets vedtatte retningslinjer, blant annet at alle plasseringer i aksjefond er underlagt etiske regler. Røde Kors investerer ikke i selskaper som bryter internasjonale konvensjoner innen menneskerettigheter, arbeidsforhold, barnearbeid, på miljøområdet, og selskaper som bidrar til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner. Videre eier ikke Røde Kors aksjer i selskaper som investerer i eller produserer våpen, tobakk, pornografi og alkohol. Det investeres heller ikke i selskaper som Statens pensjonsfond utland har trukket seg ut av. To ganger i året foretas det en ekstern gjennomgang for å sikre at alle investeringer er i henhold til de etiske retningslinjene. Renteporteføljen har moderat kredittrisiko og en god spredning på utstedere og antall papirer. Pengemarkedsfondene hadde en gjennomsnittlig løpetid på 0,23 år og obligasjonsfondene på 4,78 år. Røde Kors har tilfredsstillende likviditet og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisikoen. PERSONAL OG MILJØ Røde Kors har et partssammensatt arbeidsmiljøutvalg, hvor også representanter fra bedriftshelsetjenesten deltar. Det er verneombud i alle verneområder med over 10 årsverk. Bedriftshelsetjenesten er rådgiver i sykefraværsoppfølging og tilrettelegging av arbeidsplasser. Sykefraværet i 2012 var på 4,5 prosent mot 5,5 prosent i Sykefraværet er fordelt på cirka 1,6 prosent korttidsfravær og cirka 2,9 prosent langtidsfravær. Det er ikke registrert ulykker med personskade på arbeidsplassen i Det ble gjennomført en statusundersøkelse for ansatte som et ledd i oppfølging av organisasjons- og arbeidsmiljøundersøkelsen fra Resultatet for organisasjonen var godt og viser høy arbeidsglede med klart bedre resultater enn gjennomsnittet for sammenlignbare organisasjoner. 12

13 Røde Kors har 50 prosent kvinner i ledende stillinger, og 9 av 19 styremedlemmer er kvinner. Det er ikke vesentlige forskjeller i lønnsplasseringer grunnet kjønn. Røde Kors oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke utlyste stillinger, uavhengig av alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn og funksjonsevne. Arbeidsplassen tilpasses ved behov. Sosial inkludering og mangfold er viktig for Røde kors, og dette er blant hovedsatsingene i langtidsprogram og hovedprogram. I 2012 er det arbeidet for å øke bevisstheten og engasjement blant frivillige og tillitsvalgte, blant annet gjennom bruk av Røde Kors mangfoldkurs. Målet er å ha frivillige, tillitsvalgte og ansatte som gjenspeiler befolkningen i samfunnet vi lever i og jobber for. Andel ansatte innvandrerbakgrunn er 13,5 prosent (ifølge 2011-tall fra SSB). Røde Kors har systematisk risikovurdering på ulike nivåer, også som en del av kontrollen med større prosjekter. Organisasjonen har nulltoleranse for korrupsjon, misligheter og misbruk. Det er etablert rutiner for ekstern og intern varsling i Røde Kors. Røde Kors forurenser ikke det ytre miljø utover det som er vanlig for denne typen virksomhet. Det er vedtatt en egen klimahandlingsplan for Røde Kors med en rekke konkrete tiltak for å redusere klimautslippene fra Røde Kors virksomhet. Blant annet settes det av midler til klimaforebyggende tiltak tilsvarende kostnaden ved CO2-kvoter for organisasjonens flyreiser. FORTSATT DRIFT I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for år 2013 og Røde Kors langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Røde Kors er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Landsstyrets godkjenning av årsberetningen 2012: Oslo, 19. april 2013 Sven Mollekleiv President Norges Røde Kors Hanne Marie Heggdal Visepresident Svein Erik Aasen Visepresident Eva Brennvik Bitten Linge Gøran Simonsen Svein Otto Jacobsen Berit Olsen Charlott Nordström Karin Landhjem Haugo Ole Gladsø Audun Tron Morten Støldal Snorre Gundersen Hanne Gunn Røraas Tone-Sissel Kise Gerd Louise Molvig Åsne Havnelid Generalsekretær 13

14 AKTIVITETSREGNSKAP KONSERN Alle beløp i NOK FORENING Note ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter Tilskudd - offentlig Tilskudd - andre Innsamlede midler og gaver Opptjente inntekter fra aktiviteter fordelt på: operasjonelle aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål aktiviteter som skaper inntekter Finans- og investeringsinntekter Andre inntekter (som salg av driftsmidler) BRUTTO MIDLER ANSKAFFET TIL HUMANITÆRE FORMÅL FORBRUKTE MIDLER 5,9,10,11 Kostnader til anskaffelse av midler 6, kostnader til innsamlinger 6, andre kostnader til anskaffelse av midler Kostnader til formålet: 28 gaver, tilskudd, bevilgninger til oppfyllelse av org.formål 28 kostnader til aktiviteter/tilskudd som oppfyller org.formål 7 1. Talsperson og oppslutning om internasjonal humanitær rett Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger Kostnader til aktiviteter Handle når ulykker og katastrofer rammer Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger Tilskudd til distrikt/lokalforeninger Kostnader til aktiviteter Gi hjelp og omsorg Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger Tilskudd til distrikt/lokalforeninger Kostnader til aktiviteter Uavhengig, attraktiv, inkluderende, frivillig og medlemsstyrt Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger Tilskudd til distrikt/lokalforeninger Kostnader til aktiviteter Forebygger og responderer for å redde liv Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger Tilskudd til distrikt/lokalforeninger Kostnader til aktiviteter Bidrar til å beskytte menneskers helse og livsgrunnlag Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger Tilskudd til distrikt/lokalforeninger Kostnader til aktiviteter Jobber for sosial inkludering og mangfold 0 Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger Tilskudd til distrikt/lokalforeninger Kostnader til aktiviteter Bygger og utvikler sterke og behovsrettede RK-foreninger Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger Tilskudd til distrikt/lokalforeninger Kostnader til aktiviteter Forebygge og redusere sårbarhet gjennom hum påvirkningsarbeide 0 Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger 0 75 Tilskudd til distrikt/lokalforeninger Kostnader til aktiviteter Utvikler en effektiv og bærekraftig organisasjon Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger Tilskudd til distrikt/lokalforeninger Kostnader til aktiviteter Ressurser brukt til å administrere organisasjonen SUM ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL Formålskapital m/ekstern pålagte restriksjoner Annen formålskapital SUM DISPONERT

15 BALANSE PR Alle beløp i NOK KONSERN FORENING Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, utstyr og transportmidler Sum immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler 0 0 Investeringer i datterselskaper Investeringer i aksjer og obligasjoner Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Kundefordringer Andre fordringer Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Kontanter, bankinnskudd og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER FORMÅLSKAPITAL OG GJELD Formålskapital Formålskapital m/ekstern pålagte restriksjoner Annen formålskapital Sum formålskapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandører Skyldig offentlige avgifter Ubrukte statsmidler Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

16 Landsstyrets godkjenning av årsregnskapet 2012 Oslo, 19. april 2013 Sven Mollekleiv President Norges Røde Kors Åsne Havnelid Generalsekretær Hanne M Heggdal Svein Erik Aasen Eva Brennvik Bitten Linge Visepresident Visepresident Gøran Simonsen Svein Otto Jacobsen Berit Olsen Gerd Louise Molvig Karin Haugo Ole Gladsø Audun Tron Morten Støldal Snorre Gundersen Charlott Nordström Tone-Sissel Kise Hanne Gunn Røraas 16

17 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Alle beløp i NOK KONSERN FORENING Årets aktivitetsresultat POSTER I AKTIVITETSREGNSKAPET SOM IKKE HAR DIREKTE LIKVIDITETSEFFEKT avskrivninger, nedskrivninger og reversering av nedskrivninger /- tap/gevinst ved avhendelse av andre varige driftsmidler Sum INVESTERINGER, AVHENDELSER OG FINANSIERING anskaffelse av andre varige driftsmidler salgssum ved avhendelse av andre varige driftsmidler /- netto investering/avhendelse i plasseringer tilbakebetaling utlån, langsiktige og kortsiktige tilbakebetaling av langsiktig gjeld Sum ANDRE ENDRINGER /- endringer i kundefordringer og andre fordringer /- endringer i leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld /- endring varelager /- endring andre tidsavgrensninger Sum SUM LIKVIDITETSENDRINGER GJENNOM ÅRET Likviditetsbeholdning = Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning inkluderer kontanter, bankinnskudd og finansielle omløpsmidler som er vurdert til virkelig verdi. 17

18 NOTER Årsregnskapet omfatter den ideelle organisasjonen Norges Røde Kors, som er en forening uten økonomisk vinning som formål. Konsernregnskapet omfatter datterselskaper som fremkommer av note 14. Årsregnskapet omfatter således ikke distrikts- eller lokalforeningene til Norges Røde Kors. Disse er selvstendige organisasjoner med selvstendige lover og kontrolleres ikke av Norges Røde Kors. REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og foreløpig regnskapsstandard for ideelle organisasjoner. KONSOLIDERINGSPRINSIPPER Konsernregnskapet omfatter foreningsregnskapet og datterselskapene, Norges Røde Kors Sentrene AS, Røde Kors Husene AS og Røde Kors Førstehjelp AS. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill. Merverdier i konsernregnskapet avskrives lineært over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. DATTERSELSKAPER/TILKNYTTET SELSKAP Datterselskaper og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i foreningsregnskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i konsernregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. INNTEKTSFØRING Medlemsinntekter regnskapsføres når de mottas. Offentlige tilskudd som det knytter seg betingelser til inntektsføres i takt med forbruk av midler knyttet til den støttede aktivitet. Ikke inntektsførte tilskudd regnskapsføres i balansen som en forpliktelse under Ubrukte statsmidler. Tilskudd og gaver fra andre givere og opptjente inntekter fra aktiviteter inntektsføres når organisasjonen har juridisk rett til tilskuddet eller gaven, og verdien kan måles pålitelig. Verdien av innsamlede midler og gaver måles til virkelig verdi på mottakstidspunktet. KLASSIFISERING AV KOSTNADER I aktivitetsregnskapet klassifiseres kostnader i tre hovedgrupper; kostnader til anskaffelse av midler, kostnader til formålet og administrasjonskostnader. Det vises til noter 6, 7 og 8 for nærmere spesifikasjon. KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Første års avdrag på langsiktig gjeld er klassifisert som langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til dekning av påregnelig tap. VARELAGER Varelageret vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. VARIGE DRIFTSMIDLER OG RETTIGHETER Varige driftsmidler og rettigheter balanseføres og avskrives lineært over eiendelens forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. MARKEDSBASERTE FINANSIELLE OMLØPSMIDLER Alle disse finansplasseringene er i likvide pengemarkeds-, obligasjons- og aksjefond der det stilles daglige kurser som er notert i aktivt marked, hovedsakelig notert på Oslo Børs. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler vurderes til virkelig verdi på balansedagen uten fradrag for kostnader knyttet til salg. En andel av pengemarkedsfond holdes i første rekke med formål om å selge eller kjøpe tilbake på kort sikt, mens de resterende fond inngår i en langsiktig forvaltet portefølje av identifiserte instrumenter som er styrt sammen. Endring i virkelig verdi resultatføres som finans- og investeringsinntekt/-kostnad. Markedsverdi og kostpris for de ulike plasseringene spesifiseres i note til regnskapet. PENSJONSFORPLIKTELSER Pensjonsordningen Norges Røde Kors har i Statens Pensjonskasse fremstår for de ansatte som en såkalt ytelsesplan, dvs. at de har et krav på en fremtidig pensjon basert på bl.a. opptjeningstid og lønn på pensjoneringstidspunktet. Det foreligger dermed for arbeidsgiver i prinsippet en forpliktelse overfor de ansatte til å yte denne pensjonen. Statens Pensjonskasse har ikke tilstrekkelig informasjon tilgjengelig til at det lar seg gjøre å beregne en slik forpliktelse, og således behandles ordningen som en ytelsesplan regnskapsmessig. Etter anbefalt praksis i Norge kan slike pensjonsplaner i dette tilfellet behandles som en tilskuddsplan regnskapsmessig, som i praksis vil si at periodens pensjonskostnad er lik periodens tilskudd. Foreningen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foreningens pensjonsordning oppfyller kravene etter denne loven. EIENDELER OG GJELD I UTENLANDSK VALUTA Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømoppstilling utarbeides etter indirekte metode. Likviditetsbeholdning inkluderer kontanter, bankinnskudd og finansielle omløpsmidler som er vurdert til virkelig verdi. 18

19 NOTE 0 - SPESIELLE FORHOLD Det er vedtatt nytt hovedprogram med nye formål for perioden Det er derfor ikke oppført sammenlignbare tall fra 2011 vedrørende utgifter til formålet i aktivitetsregnskapet. NOTE 1 - OFFENTLIG TILSKUDD KONSERN OG FORENING Alle beløp i NOK Utenriksdepartementet Norad Justisdepartementet Barne, ungd. og familiedepartementet Fredkorpset Landsrådet for barn og ung.org (LNU) Integrering og mangfoldsdirektoratet (IMDI) Helsedirektoratet/helsedepartementet Forsvarsdepartementet Lotteri- og Stiftelsestilsynet Echo Kunnskapsdepartementet Andre Totalt Tilskuddene tilbakebetales hvis omfanget av aktiviteten ikke samsvarer med forutsetningene. Av mottatte statsmidler er det pr TNOK som ikke er inntektsført (mot TNOK pr ). Disse forventes inntektsført i 2013 basert på pågående aktiviteter. NOTE 2 - TILSKUDD ANDRE KONSERN OG FORENING Alle beløp i NOK Lotteri- og stiftelsestilsynet Tilskudd fra søsterforeninger Echo Helse og rehabilitering Landsrådet for barn og ung.org (LNU) IFRC/ICRC Andre Totalt NOTE 3 - INNSAMLEDE MIDLER OG GAVER KONSERN FORENING Alle beløpi NOK Bundne bidrag Legater Frie gaver/bidrag Giverprogram Næringslivsavtaler Innsamlinger Minnegaver Gaver i form av tjenester og varer Arv Investeringsstøtte Sum

20 NOTE 4 - INNTEKTER SOM OPPFYLLER ORGANISASJONENS FORMÅL Konsern Forening Alle beløp i NOK Inntekt fra Nettbutikk Annonseinntekter Deltageravgift Leieinntekter Royalty Andelsinntekter/salg av utstyr utenlandsarbeid Salgsinntekter primærkunder Julekampanjen varesalg Reiseprovisjoner Andre inntekter Totalt NOTE 5 - FORDELING AV FELLESKOSTNADER - FORENINGEN Alle beløp i NOK Alle ansatte i Norges Røde Kors er ansatt for å arbeide med en eller flere formålsaktiviteter og kostnaden for disse personene er fordelt på de ulike aktivitetene. Felleskostnadene er fordelt på hovedaktiviteter i forhold til antall årsverk som er knyttet opp mot aktiviteten. Felleskostnader består av følgende Servicetorg/HR Eiendomsdrift IKT Økonomifunksjon Sum Felleskostnader Servicetorg/HR Eiendom IKT Økonomifunk. Sum Totalt Kostnader til anskaffelse av midler ,83 % Kostnader til formålet: 2.1 Forebygger og responderer for å redde liv ,52 % 2.2 Bidrar til å beskytte menneskers helse og livsgrunnlag ,16 % 2.3 Jobber for sosial inkludering og mangfold ,91 % 3.1 Bygger og utvikler sterke og behovsrettede RK-foreninger ,15 % 3.2 Forebygge og redusere sårbarhet gjennom hum påvirkningsarbeide ,37 % 3.3 Utvikler en effektiv og bærekraftig organisasjon ,20 % Administrasjonskostnader ,87 % Totalt ,00 % NOTE 6 - KOSTNADER TIL ANSKAFFELSE AV MIDLER Alle beløp i NOK KONSERN FORENING Kostnader til innsamlinger Innsamling og gaver Andel felleskostnader Sum Andre kostnader til anskaffelse av midler Kostnader medgått for å opprettholde medlemstall og tilslutning Spill/Royalty Andel stabsfunksjon Utvikling/nye inntekter/annet Kostnader i datterselskap Andel felleskostnader Sum

ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER TILSKUDD 1b i Offentlige tilskudd b ii Andre tilskudd Sum tilskudd

ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER TILSKUDD 1b i Offentlige tilskudd b ii Andre tilskudd Sum tilskudd Organisasjonens navn REGNSKAP Organisasjonsnummer Alfalah Scholarship Scheme 986 788 743 tkr tkr ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER 1 ANSKAFFEDE MIDLER 1a Medlemsinntekter 1b TILSKUDD 1b i Offentlige

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Hovedprogrammet bygger på «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011-2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåne-foreningene

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Mercy Ships Norge

Stiftelsen Mercy Ships Norge Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med NRS(F) God regnskapsskikk for idelle organisasjoner. Klassifisering av inntekter Innsamlede midler og gaver inntektsføres på mottakstidspunktet.

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Sunnaasstiftelsen

Årsregnskap. Sunnaasstiftelsen Årsregnskap Sunnaasstiftelsen 2015 Sunnaasstiftelsen Aktivitetsregnskap NOTE ANSKAFFEDE MIDLER 2015 Tilskudd 2 Offentlige tilskudd 958 848 Innsamlede midler TV2 Aksjonen 9 190 580 Gaver 1 938 150 3 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Capacare. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Capacare. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Capacare Foretaksnr. 992100125 Organisasjonens art Organisasjonen driver med opplæring av medisinsk fagpersonell i områder hvor det er mangel på slikt personell. Organisasjonen arbeider

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID

STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID Aktivitetsregnskap 2012 Tekst Note 2012 2011 Anskaffede midler Medlemsinntekter Tilskudd Offentlige tilskudd 4 36 856 0 Sum tilskudd 36 856 0 Innsamlede midler, gaver, mv

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2015 AKTIVITETSREGNSKAP. Alle beløp i NOK 1 000

ÅRSRAPPORT 2015 AKTIVITETSREGNSKAP. Alle beløp i NOK 1 000 AKTIVITETSREGNSKAP KONSERN FORENING 2015 2014 Note 2015 2014 ANSKAFFELSE AV MIDLER 39 294 36 707 Medlemsinntekter 39 294 36 707 771 904 744 604 Tilskudd - offentlig 1 771 904 744 604 250 366 223 473 Tilskudd

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Hovedprogram for Røde Kors i Norge

Hovedprogram for Røde Kors i Norge Hovedprogram for Røde Kors i Norge 2017 2020 Hovedprogrammet er en treårig konkretisering av «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011 2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden Vårt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse Mangfold og lokal variasjon er Røde Kors styrke. Det finnes imidlertid noen brede kjerneområder som binder oss sammen over hele landet

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 12 3 999 183 3 578 510 Gaver 4 001 971 5 473 824 Messer, basarer og lotteri 11 139 49 905 Tilskudd 503

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

RÅDET FOR PSYKISK HELSE AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Alle tall i hele tusen Noter

RÅDET FOR PSYKISK HELSE AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Alle tall i hele tusen Noter AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Alle tall i hele tusen Noter 2015 2014 Anskaffelse av midler Medlemsinntekter 147 154 Tilskudd fra offentlige institusjoner 1 6 365 4 978 Tilskudd fra andre 2 22 488 21 677 Innsamlede

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. Norges Bueskytterforbund

Årsregnskap. Norges Bueskytterforbund Årsregnskap Norges Bueskytterforbund 2016 Norges Bueskytterforbund Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 162 736 210 756 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer