Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole"

Transkript

1 Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole Håkvik skole skal være en skole hvor alle ansatte, elever og foresatte jobber sammen mot mobbing og antisosial atferd 1. Inspeksjon Inspeksjonsplanen gjennomgås ved starten av hvert semester. Hendelser/episoder som skal noteres, tilsnakk osv., overleveres muntlig/skriftlig til kontaktlærer, som noterer. Notér det vi opplever og det som blir sagt. Følges opp på S-timen torsdag - hva har skjedd i løpet av uka. SFO noterer også saker som de observerer, i egen bok. 2. Foreldremøter Vise til skolens hjemmeside angående Olweus-prosjektet hvert år på høstmøtet på trinnene, og på SFO-møtet i oktober. Referat skrives til internkontroll. Resultat fra ulike spørreundersøkelser taes opp på høstmøtet. Oppfordre foreldre til planlegging/gjennomføring av aktiviteter for klassen utenom skoletid, f.eks. vennegrupper. 3. Pedagogiske samtalegrupper Temamøter på trinnene tas opp på team-møter en gang i måneden. Mobbing er tema på teammøter 5 ganger i løpet av skoleåret (Pedagogisk samtalegruppe). Temamøter skal framgå av halvårsplanen for teamet. Referat skrives. Informasjon og tips: og (RKBU Vest). 4. Møter om mobbing på trinnene

2 Hver andre uke holdes møte mot mobbing på alle trinn og SFO. Referat skrives. Reglene mot mobbing skal være sak på alle møter. Elevene skal sitte slik at alle ser hverandre. Det oppfordres til å sitte i ring. Temamøter med diskusjon/debatt en gang i måneden, f.eks med film, rollespill, case. Skriv på ukeplanen hvilket tema som skal taes opp. Referat skrives. Notér hva hver enkelt elev forteller på møtene. Alle skal si noe. Informasjon på S-timene om hva som ble tatt opp/kom fram på møtene. Informasjon og tips: og (RKBU Vest). 5. Skolereglene mot mobbing. Lærere og øvrige personale skal alle aktivt bruke de fire skolereglene mot mobbing, og håndheve dem så konsekvent som mulig. 6. Inn/utmarsj - gangene Voksne skal være tilstede til alle er gått ut Voksne skal komme raskt tilstede når det ringer inn 7. Forebyggende aktiviteter 1.Bli bedre kjent med hverandre Forslag: Etablere tilhørighetsgrupper på trinnet. Hemmelig venn, på trinnet og på tvers av trinnene. Gjøre ting sammen, f.eks. turer gym spise svømming Turer med overnatting. Idémylder på trinnet: Hva kan vi gjøre sammen for å bli bedre kjent?

3 Skal: 6. trinn skal overnatte ute. 6. trinn er fadder for 1. trinn. 2.Trivsel og skolemiljø Forslag: Overnatting på skolen med foresatte. Turer med foresatte. Hva kan vi gjøre sammen for å bli bedre kjent med hverandre? Trinnene gjør noe for hverandre. Vennegrupper. Skal: Sosiometriske undersøkelser/kartlegging av miljøet. Legge tilrette for uteaktiviteter, f.eks. slåball fotball tau aking lek fysisk aktivitet hver dag. TL-programmet innført Trivselstiltak på trinnene, f.eks. pynte lunch kosetime - skolemåltid. Samlingsstund for hele skolen. Arrangere elevkvelder for kl. Avslutning med foresatte. Høflighetskampanje. 7. trinn arrangerer aldersblandet aktivitetsdag. 8. Elevråd Mobbing fast sak på elevrådsmøtet ved start av hvert semester. Referat skrives på skjema for kvalitetssikring. Original finnes i ER-permen. ER-referat legges ut på hjemmesiden. 9. Sosiogram Skal gjennomføres på hvert trinn i forkant av samtaletimer (høst). 10. Elevsamtaler/samtaletimer

4 Mobbing skal være et punkt på samtalearket til alle samtaletimer og elevsamtaler. 11. Oppfølging av enkeltelever Undersøk, grip inn, stopp situasjonen. ALLE har handlings plikt. Ved mobbing eller antisosial atferd, ringer kontaktlærer eller kontaktperson SFO til forsatte. Vurderes tilfellet slik at foresatte bør underrettes, gjøres det umiddelbart. Mobbere følges tett opp etter avtale med foresatte. Rektor kobles/informeres. JF rutinebeskrivelse i Opplæringsloven 9a (finnes i Handboka under Rutiner). Hvis kontaktlærer / kontaktperson SFO er borte, skal rektor/ SFO-leder råde/avgjøre hvem som underretter foresatte. Vi intensiverer observasjoner av aktuell elev i skolegården, klassen og på andre steder. 12. Spørreundersøkelse Spørreundersøkelse om mobbing for elever på årstrinn hvert år. Olweus-instruktør gir beskjed når undersøkelsen skal tas. IKT-veileder koordinerer arbeidet rundt undersøkelsen. 13. Oppfølging av programmet Bruke 5-10 min. hver S-time/SFO-møte for personalet til informasjon om hva som har skjedd denne uka. Gjennomgå handlingsplanen på planleggingsdag /samarbeidstid i pedagogisk personale hver høst og vår. SFO- leder med på S-timene når mobbing taes opp hvis mulig. Regler mot mobbing skal henge i alle klasserom og i gangene på skolen, og skal repeteres på alle møter mot mobbing på trinnene.

5 Holde seg àjour med aktuell litteratur og annet materiell (ped. Samtalegrupper). Nytt materiell presenteres på S-timen. Lage kartotek med materiell til temamøter. Handlingsplanen mot mobbing og antisosial atferd skal komme fram i årsplanene på hvert trinn og i skolens Virksomhetsplan. Kurs for nytilsatte. Samtalegrupper: De voksne repeterer handlingsplanen på S-timen (del av fellestid) årlig (høst). 14. Personalmøter høst og vår Skolens handlingsplan mot mobbing, samt hovedelementer i tidligere og framtidig antimobbearbeid ved skolen, skal gjennomgås og diskuteres på møtene med hele personalet, høst og vår. 15. Kurs nytilsatte Alle nytilsatte ved Håkvik skole, skal ha minimum et endagskurs som omhandler Olweus-programmet. 16. Oppfølging av kvalitetssikring Hvert årstrinn har ei mappe hvor alt av referater i forhold til kvalitetssikring samles. Mappa inneholder også skolens Handlingsplan mot mobbing, og originaler av skjemaer til bruk i kvalitetssikringsarbeidet (finnes i Moodle på eget Olweus-område). Rektor/Olweus-kontakt tar inn alle skjemaer i kvalitetssikringssystemet til jul og før sommerferien Alle referater fra ped. samtalegrupper, referater fra alle trinnmøter og ER, sjekklister kontaktlærer, sjekklister regler mot mobbing. Olweus-lærer på trinnet har ansvar for at mappa er fullstendig, når den overleveres annet trinn/annen lærer. 1 vedlegg: Rutinebeskrivelse 9a

Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole

Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole Håkvik skole skal være en skole hvor alle ansatte, elever og foresatte jobber sammen mot mobbing og antisosial atferd 1. Inspeksjon inspeksjonsplanen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline Hva er mobbing? Det er mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot

Detaljer

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 1 Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 2 Vi forplikter oss til samarbeid fordi.. Vi mener at for å kunne utvikle et godt oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole Tiltaksplan mot mobbing Goa skole 5.6.0 Tiltaksplan mot mobbing 5.6.2 Sosialpedagogisk handlingsplan overordnet felles plan. 5.6.3 Rutiner når mistanke om mobbing er tilstede: INNLEDNING Tiltaksplanen

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE Åttekanten skoles motto: VI KAN, VI VIL, VI FÅR DET TIL 1 Innhold: Kvalitetssikringsplanen s.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SEIDA SKOLE. Handlingsplan mot mobbing 1

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SEIDA SKOLE. Handlingsplan mot mobbing 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SEIDA SKOLE Handlingsplan mot mobbing 1 Handlingsplan mot mobbing 2 Vi ønsker at vår handlingsplan mot mobbing skal være en plan som er et synlig redskap og som brukes aktivt

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Forord. En alvorlig elevkonflikt er når

Forord. En alvorlig elevkonflikt er når Handlingsplan ved elevkonflikter og mobbing Forebygge Saksgang Alle på skolen skal ha et trygt skolemiljø Avdekke Halmstad barne- & ungdomsskole Oktober 2009 Forord En alvorlig elevkonflikt er når Elever

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12. Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.april 2012 Gjeldende fra 01.08.2012 Innhold: Kap. 1 Formål... 3 Kap. 2 Innledning...

Detaljer

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN MILJØ- OG TRIVSELSPLAN Sosial kompetanse Arbeidsmåter som fremmer et positivt skolemiljø Handlingsplan mot mobbing Samarbeid hjem skole *********** VISJON: Ved Kirkefjerdingen skole skal alle oppleve å

Detaljer

Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole

Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole Planen inneholder: 1. Innledning 2. Sosial læreplan 3. Gjennomføringsplan for sosial læreplan 4. Årsplan trivselsaktiviteter 5. Handlingsplan mot mobbing

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skolene i Målselv kommune skal ved forbyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolene i Målselv kommune skole skal ha rutiner for å avdekke mobbing, og elever

Detaljer

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Overordnede mål for perioden 2013-2016 Ullensakerskolen øker elevenes læringsutbytte

Detaljer

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave Sosial plan Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole midlertidig utgave Munkerud skole, avdeling Nordstrand Skoleåret 2014/2015 Skoleåret 2014/15 Sosial plan et positivt elevmiljø ved Munkerud skole Forfatter:

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 2 Opplæringsloven, kapittel 9: 9a-1 slår fast: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE INNLEDNING Vi har hatt et fint år på Galleberg skole både faglig og sosialt. Skolen gjennomsyres av gode tydelige voksne som ønsker å ta vare på hele mennesket. Vi

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SAND SKOLE august 2015 Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Arnulf Øverland Hva er mobbing? Vi oppfatter det som mobbing når en person eller en

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer