Periode: DMS Vennesla Kommune Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 11122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):"

Transkript

1 DMS Vennesla Kommune Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Kristin Beurling Vidar Bergland Gnr. 6, bnr gnr. 6, bnr. 441, Vardevei Nord 5. Søknad om grensejustering. Gnr. 6, Bnr Oversendelse av tinglyst målebrev. ( feil mottaker på forrige utsendelse). 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Kristin Beurling Trygve Rønning Gnr. 11, bnr. 1 - Rønninga - Grunnevann/Lyngodden. Søknad om deling av grunneiendom. - Reguleringsplan Gnr. 11, Bnr. 6. Oversendelse av tinglyst målebrev. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: 0 Servicetorget - HAGREI Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKAVA's arbeidsplan / arbeidsrapport for Vennesla kommune IKAVA's arbeidsplan for Vennesla kommune Saksansv: Servicetorget / HAGREI Saksbeh: Servicetorget / HAGREI 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Kristin Beurling Cathrine Moseidjord Fredrik Roaldstveit Gunnar Kile Maestra Valeria Della Søren Myller Gnr. 78, bnr. 1 - Eikeland, Hægeland - Søknad om deling av grunneiendom. Gnr. 78, Bnr. 73. Varsel om klageadgang. 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for samfunnsutvikling - NILLEI Rune Lund Reguleringsplan for nordre del av Granlivegen. Granlivegen 19 - kjøpekontrakt. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / NILLEI Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / NILLEI 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for samfunnsutvikling - NILLEI Statens kartverk Tinglysingen Reguleringsplan for nordre del av Granlivegen. Tinglysing av skjøte - gnr. 6 bnr. 515, Granlivegen 19 i Vennesla. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / NILLEI Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / NILLEI

2 Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / NILLEI 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl ledd Organisasjonsseksjonen - JORKAT Inkluderende arbeidsliv IA-avtaler, oppfølging og tilrettelegging Innkalling til oppfølgingsmøte - 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - HEDJAN GCON AS Gnr. 6, Bnr. 1824, Måneglytt. Søknad om enkle tiltak - Tillatelse til grunn og terrengarbeid. Tiltakshaver: Birkedal Eiendom AS. Gnr. 6, Bnr Måneglytt. Søknad enkle tiltak for oljeuskiller. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN 09/ U Dok.dato: Jour.dato: 0 Enhet for plan og utbygging - Rune Iveland Thor Kværnstrøm Søknad vedrørende utført skogkultur - eget arbeid. Samlemappe for Gnr.102, bnr. 22. Søknad om å dekke utgifter til graving med skogfond. 09/ U Dok.dato: Jour.dato: 0 Enhet for plan og utbygging - Rune Iveland Birthe M. Eieland Søknad vedrørende utført skogkultur - eget arbeid. Samlemappe for Søknad vedrørende utført skogkultur - eget arbeid. Gjelder veivedlikehold, Varpeklevvegen, Smalsundvegen og Villemyrvegen. 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Rune Iveland Kristen Steinsland Søknad vedrørende utført skogkultur - eget arbeid. Samlemappe for Søknad vedrørende utført skogkultur - eget arbeid. Veivedlikehold - Varpeklevvegen. 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Rune Iveland Andre Moseid Søknad vedrørende utført skogkultur - eget arbeid. Samlemappe for Søknad vedrørende utført skogkultur - eget arbeid. Veivedlikehold - Varpeklevvegen og Smalsundvegen. 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Rune Iveland Endre Moseid Søknad vedrørende utført skogkultur - eget arbeid. Samlemappe for Søknad vedrørende utført skogkultur - eget arbeid. Veivedlikehold - Varpeklevvegen og Smalsundvegen. 09/ U Dok.dato: Jour.dato:

3 Enhet for plan og utbygging - Rune Iveland Tor Søren Drivenes Søknad vedrørende utført skogkultur - eget arbeid. Samlemappe for Søknad vedrørende utført skogkultur - eget arbeid. Veivedlikehold - Varpeklevvegen og Smalsundvegen. 09/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Karin K Sandvik Enhet for plan og utbygging - Rune Iveland Søknad vedrørende utført skogkultur - eget arbeid. Samlemappe for Søknad vedrørende utført skogkultur - kurs plantevern/aktivt skogbruk. Søker: Karin K. Sandvik 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Vest-Agder - Utdanningskontoret Seksjon for kommunale tjenester - NORWEN Statstilskudd til drift av barnehager 2009 samlemp. Statilskudd til drift av barnehager - tredje utbetaling av skjønnsmidler i Saksansv: Seksjon for kommunale tjenester / NORWEN Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester / NORWEN 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Servicetorget - STIHER Ica Norge AS Endringer vedr. styrer/stedfortreder av alkoholbevillinger Samlemappe. Melding om bytte av styrer ved RIMI Vikeland avd Saksansv: Servicetorget / STIHER Saksbeh: Servicetorget / STIHER 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - SAEING ATP-prosjektet, Kristiansand kommune Regninger 2009 Regning for belysning og skilt på park and ride i Kilane/gamle postgården - Vennesla Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / Kristin Nilsen Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / SAEING 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - JORKAT Inkluderende arbeidsliv IA- avtaler, oppfølging og tilrettelegging. - Innkalling til oppfølgingsmøte - 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for samfunnsutvikling - AAREIR Kvarstein Fiskelag v/yngvar Hannevik Tilskudd til kalkingstiltak - prosjekt / vassdragskaling i Rapportering. Ang. rapportering lokale kalkingsprosjekter 2009 og søknad om tilskudd til vassdragskalking Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / AAREIR Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / AAREIR 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for samfunnsutvikling - AAREIR Arne Brøvig

4 Tilskudd til kalkingstiltak - prosjekt / vassdragskaling i Rapportering. Ang. rapportering lokale kalkingsprosjekter 2009 og søknad om tilskudd til vassdragskalking Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / AAREIR Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / AAREIR 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - SAGODB Fylkesmannen i Vest-Agder Gnr. 12, bnr. 1, Verås. Søknad om deling av grunneiendom med kartforretning over parsell. Søker: Olav Fjalestad. Gnr. 12, bnr. 1, Verås. Klage på avslag på søknad om deling av grunneiendom. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / SAGODB Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / SAGODB 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Vest-Agder - fylkeslegen Seksjon for samfunnsutvikling - STOSTE Pandemisk influensa / svineinfluensa - beredskap/planer (tiltakskort se 09/01146) Pandemisitjuasjonen uke 50: Tilbakemelding fra fylkesmannen i Vest-Agder - informasjon fra Sørlandet sykehus. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / STOSTE Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / STOSTE 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for kommunale tjenester - THOBES Smååsane barnehage v/ Marianne Wegge Statlig tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonevne i barnehage for (10% - midler) Svar på søknad om 10% midler. 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for kommunale tjenester - THOBES Mariknotten AS Statlig tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonevne i barnehage for (10% - midler) Svar på søknad om 10% midler 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Kristin Beurling Statens kartverk Tinglysingen Gnr. 6, bnr Søknad om deling av grunneiendom på Storevold - Enkelte grenselinjer - justeringer. Søker: Torsten Haglund. Hjemmelshaver: Jan Nilsen. Gnr. 6, Bnr Tinglysing av målebrev. Retting av feil. 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - SAEING Birkedal Maskin AS Arbeidsvarsling 2009 Arbeidsvarsling i forbindelse med graving i Furuvegen/Vaåsen. Vedtak 03/09 Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / Kristin Nilsen Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / SAEING 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Rune Iveland Norlock DB Montasje AS

5 Bestilling av lås og nøkler til landbruksveger Samlemappe. Bestilling av låser og nøkler til Tjåvann tømmervelte- og parkeringsplass Vennesla 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for kommunale tjenester - THOBES Søknad om tospråklig assistanse i barnehage - samlemappe for Tildeling av tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for kommunale tjenester - THOBES Søknad om tospråklig assistanse i barnehage - samlemappe for Tildeling av tilskudd 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for kommunale tjenester - THOBES Søknad om tospråklig assistanse i barnehage - samlemappe for Tildeling av tiltak 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for kommunale tjenester - THOBES Søknad om tospråklig assistanse i barnehage - samlemappe for Tildeling av tilskudd 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VVO-SAK1 KLP Skadeforsikring AS Vennesla Voksenopplæring - STOJAN Forsikringssak i forbindelse med innbrudd ved Vennesla Voksenopplæring Vedr. innbruddsskade Saksansv: Vennesla Voksenopplæring / STOJAN Saksbeh: Vennesla Voksenopplæring / STOJAN 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VUS-SAK1 Agder Politidistrikt Servicetorget - OMDHIL Anmeldelse av ruteknusing / hærverk ved Vennesla ungdomsskole Vedr. skadeverk ved ruteknusing Saksansv: Vennesla Ungdomsskole / Yngvar Krogstad Saksbeh: Servicetorget / OMDHIL 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for byggforvaltning - LUNREI Nina Støylehommen og Atle Hægeland Søknad om kjøp av kommunalt areal - Tilleggsareal til gnr. 6, bnr Søker: Nina Støylehommen og Atle Hægeland. Søknad om kjøp/makeskifte av kommunalt areal i Rundåslia. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / NESALF Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / LUNREI 09/ U Dok.dato: Jour.dato:

6 Enhet for plan og utbygging - Kristin Beurling Statens vegvesen region sør v/ Sigmund Spikkeland Steinar Holbæk AS Utviklingsselskapet - v/ Alf T. Neset Vigeland brug AS Vikeland Industrieiendom ANS Vikeland Næringsbygg AS Gnr. 5, bnr. 2, Vennesla. Søknad om deling av eiendom. Søker: Vigelands Brug. Gnr. 5, Bnr Varsel om klageadgang. 09/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Gnr. 23, Bnr. 631, Moseidvegen Søknad om tillatelse til enkle tiltak - Fjellsikring etter rapport fra Sweco Norge AS. Ansvarlig søker: Sweco Norge AS. Moseid I - anmodning om ferdigattest på utført fjellsikring Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN 09/ U Dok.dato: Jour.dato: 0 Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Gnr. 23, Bnr. 631, Moseidvegen Søknad om tillatelse til enkle tiltak - Fjellsikring etter rapport fra Sweco Norge AS. Ansvarlig søker: Sweco Norge AS. Gnr.23, bnr Moseid I - Anmodning om ferdigattest på utført fjellsikring Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Kristin Beurling Aase Marta Nilsen Rolf Leo Waage Nilsen Thorild Løining Vennesla kommune - v/ Alf Tellef Neset Gnr. 57, bnr. 3, Vaåsen - søknad om deling av grunneiendom. Thorild Løyning Engeland. Parsell til Rolf L. Waage Nilsen. Gnr. 57, Bnr Varsel om klageadgang. Saksansv: Enhet for plan og utbygging 09/ I Dok.dato: Jour.dato:, Flv. 13 Lensmannen i Vennesla og Iveland Økonomiseksjonen - Tom Ragnar Thomassen Tvangsinndrivelse av pengekrav - Avslutning i sak om utlegg. Saksansv: Økonomiseksjonen / Tom Ragnar Thomassen Saksbeh: Økonomiseksjonen / Tom Ragnar Thomassen 09/ I Dok.dato: Jour.dato:, Flv. 13 Vennesla lensmannskontor Økonomiseksjonen - Tom Ragnar Thomassen Tvangsinndrivelse av pengekrav - Melding om avholdt utleggforretning. Saksansv: Økonomiseksjonen / Tom Ragnar Thomassen Saksbeh: Økonomiseksjonen / Tom Ragnar Thomassen 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Tormod Amundsen Statens kartverk Tinglysingen Gnr. 23, bnr Rekvisisjon av kartforretning. Søknad om deling av grunneiendom. Hjemmelshaver: Alf Endre Moseid Gnr. 6 bnr. 696 og 697 Tinglysing av målebrev Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Tormod Amundsen Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Tormod Amundsen

7 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Tormod Amundsen Statens kartverk Tinglysingen Gnr. 23, bnr. 696, Smååsane - Rekvisisjon av kartforretning. Søknad om deling av grunneiendom. Hjemmelshaver: Alf Endre og Endre Moseid Tinglysing av målebrev Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Tormod Amundsen Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Tormod Amundsen 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - JORKAT Inkluderende arbeidsliv IA- avtaler, oppfølging og tilrettelegging. - InnkalIing til oppfølgingsmøte - 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - JORKAT Inkluderende arbeidsliv IA- avtaler, oppfølging og tilrettelegging. - Innkalling til oppfølgingsmøte - 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - JORKAT Inkluderende arbeidsliv IA- avtaler, oppfølging og tilrettelegging. - Innkalling til oppfølgingsmøte - 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - JORKAT Inkluderende arbeidsliv IA- avtaler, oppfølging og tilrettelegging. - Innkalling til oppfølgingsmøte - 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Tormod Amundsen Statens kartverk Tinglysingen Gnr. 6, bnr Søknad om deling av grunneiendom. gnr. 6 bnr Tinglysing av målebrev Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Tormod Amundsen Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Tormod Amundsen 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: OFFL. 25 NAV - Vennesla - Rolf Velle Flyktningskonsulent / Veileder - fast stilling med forbehold om politisk godkjenning NAV - Vennesla - st. ref Søknad og CV - Flyktningskonsulent / Veileder - fast stilling med forbehold om politisk godkjenning - st. ref. ( ) - - Saksansv: NAV - Vennesla / Rolf Velle Saksbeh: NAV - Vennesla / Rolf Velle

8 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: OFFL. 25 NAV - Vennesla - Rolf Velle Flyktningskonsulent / Veileder - fast stilling med forbehold om politisk godkjenning NAV - Vennesla - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Flyktningskonsulent / Veileder - fast stilling med forbehold om politisk godkjenning NAV - Vennesla - st. ref Saksansv: NAV - Vennesla / Rolf Velle Saksbeh: NAV - Vennesla / Rolf Velle 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: OFFL. 25 NAV - Vennesla - Rolf Velle Veileder, engasjement ved NAV - Vennesla - st. ref Søknad og CV - Veileder, engasjement ved - st. ref. ( ) - - Saksansv: NAV - Vennesla / Rolf Velle Saksbeh: NAV - Vennesla / Rolf Velle 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: OFFL. 25 NAV - Vennesla - Rolf Velle Veileder, engasjement ved NAV - Vennesla - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Veileder, engasjement ved NAV - Vennesla - st. ref Saksansv: NAV - Vennesla / Rolf Velle Saksbeh: NAV - Vennesla / Rolf Velle 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Leif Robert Sakariassen Sigrid Frigstad Gnr. 4, Bnr. 153, Snømyr 16 A. Melding om tiltak - Flytting og utbedring av eksisterende gapahuk. Tiltakshaver: Sigrid Frigstad. Gnr. 4, Bnr. 153, Snømyr 16 A. Melding om tiltak - Flytting og utbedring av eksisterende gapahuk. Tiltakshaver: Sigrid Frigstad. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen 09/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Gnr. 18, bnr. 1, Jeppestøl. Enkle tiltak for opparbeidelse tekniske anlegg - VA. Tiltakshaver: Anders Jeppestøl. Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Sotskarlia. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VES-ELEV1 Vennesla skole - GRISIG Elevmappe - Spesialundervisning - Søknad om opplæring for minoritetsspråklig elev. Saksansv: Vennesla skole / GRISIG Saksbeh: Vennesla skole / GRISIG 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VES-ELEV1 Vennesla skole - GRISIG Elevmappe - Spesialundervisning - Søknad om opplæring for minoritetsspråklig elev. Saksansv: Vennesla skole / GRISIG Saksbeh: Vennesla skole / GRISIG

9 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VES-ELEV1 Vennesla skole - GRISIG Elevmappe - Spesialundervisning - Søknad om opplæring for minoritetsspråklig elev. Saksansv: Vennesla skole / GRISIG Saksbeh: Vennesla skole / GRISIG

Periode: 19012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 19012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03466-65 I Dok.dato: 18012010 Jour.dato: Knærten

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Periode: 07092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 07092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 08092009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01423-40 I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Legesenter

Detaljer

Periode: 05052009-05052009

Periode: 05052009-05052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 06052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00330-47 I Dok.dato: 24042009 Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.:

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04325-19 I Dok.dato: 13072009 Jour.dato: Statens

Detaljer

Periode: 28042009-28042009

Periode: 28042009-28042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 30042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01233-15 I Dok.dato: 28032009 Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1

Detaljer

Periode: 10112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 10112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00348-47 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan

Detaljer

Periode: 01062011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 01062011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02015-15 N Dok.dato: 20022011 Jour.dato: Elevmappe

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 15022008 07/00503-29 U Dok.dato: 20122007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - BRERUT Harald Granås

Detaljer

Periode: 03-05-2012-03-05-2012

Periode: 03-05-2012-03-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.05.2012 Offentlig journal Periode: 03-05-2012-03-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01726-8 U Norsk Byggservice

Detaljer

Periode: 04062009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 09062009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 04062009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 09062009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 09062009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00330-50 U Dok.dato: 12052009 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 28102008-28102008

Periode: 28102008-28102008 DMS2002 - Vennesla Kommune 30102008 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00503-58 I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Boligstiftelse for vanskeligstilte

Detaljer

Periode: 02012009-02012009

Periode: 02012009-02012009 DMS2002 - Vennesla Kommune 09012009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00373-21 I Dok.dato: 10122008 Jour.dato: Diverse avsendere v/kontaktmann

Detaljer

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00320-3 I Dok.dato: Jour.dato: Vest-Agder fylkeskommune Servicetorget

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Periode: 09022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 09022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02443-7 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 16102008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 16102008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 17102008 07/00612-50 I Dok.dato: 14102008 Jour.dato: ERrgoGroup AS Enhet for byggforvaltning - JORJAN

Detaljer

Periode: 03082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 05082010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 09/00259-22 I Dok.dato: 30072010 Jour.dato: Politiet

Detaljer

Periode: 24-01-2014-24-01-2014

Periode: 24-01-2014-24-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.01.2014 Offentlig journal Periode: 24-01-2014-24-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01755-12 I Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 03072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 03072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 04072008 07/00341-16 U Dok.dato: 01072008 Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - SAGODB Eiendomsutvikling

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Periode: 03-01-2012-03-01-2012

Periode: 03-01-2012-03-01-2012 DMS2002 - Software nnovation 05.01.2012 Offentlig journal Periode: 03-01-2012-03-01-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01575-8 U Dok.dato: 17.08.2011

Detaljer

Periode: 27-12-2012-27-12-2012

Periode: 27-12-2012-27-12-2012 DMS2002 - Software Innovation 02.01.2013 Offentlig journal Periode: 27-12-2012-27-12-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01651-12 I Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 14-01-2013-14-01-2013

Periode: 14-01-2013-14-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 16.01.2013 Offentlig journal Periode: 14-01-2013-14-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01599-5 N Enhet for barn

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 19062007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20062007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 19062007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20062007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 20062007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00328-1 I Dok.dato: 13062007 Jour.dato: Fylkesmannen i Vest-Agder

Detaljer

Periode: 10092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 10092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 12092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00470-85 U Dok.dato: 07092007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning

Detaljer

Periode: 05092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 05092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00369-25 I Dok.dato: 29082007 Jour.dato: Norsk Sjøfartsmuseum

Detaljer