Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 14052009-14052009"

Transkript

1 DMS Vennesla Kommune Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Lauritz Byggsaker - reguleringsplaner - tegninger Enhet for plan og utbygging - SAGODB Reguleringsplan for Sotskarlia Gnr. 18, bnr. 1 - Jeppestøl. Innkomne merknader etter offentlig ettersyn reguleringsplan Sotskarlia. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / SAGODB Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / SAGODB 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Andersen & Snerthammer Enhet for plan og utbygging - SAGODB Reguleringsplan for Sotskarlia Gnr. 18, bnr. 1 - Jeppestøl. Merknader i forbindelse med utlagt reguleringsplan for Sotskarlia. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / SAGODB Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / SAGODB 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PARKERING1 Servicetorget - BRERUT Avskjermet Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Avskjermet Saksansv: Servicetorget / BRERUT Saksbeh: Servicetorget / BRERUT 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Kristin Beurling Kåre Djupesland Vardehei Borettslag - v/ Steinsland Vennesla kommune - V/ Alf Tellef Neset Gnr. 6, bnr.1078, Skolevegen. Grensejustering/deling av eiendom. Dispensasjon fra reguleringsplan. Gnr.6, Bnr Varsel om klageadgang. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AANARI Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Kristin Beurling 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Vidar Langeland Enhet for teknisk forvaltning - SAEING Søknad om bygging av sykkelveg - Ålefjærvegen - evt. regulering. Søknad om bygging av ny gang/sykkelveg - Ålefjærvegen - sikring skoleveg. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / SAGODB Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / SAEING 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Mariknotten barnehage Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Gnr. 5, bnr. 761, Vikeland. Søknad om bruksendring av kjellerareal fra lager til tilleggsareal for barn. Søker: Mariknotten barnehage. Gnr. 5, bnr. 761, Vikeland. Søknad om bruksendring av kjellerareal fra lager til tilleggsareal for barn. Oversender nødvendige papirer i forbindelse med søknaden. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN

2 08/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Norges vassdrags- og energidirektorat Vennesla Kommune - SKISVE Vedtak om nytt kraftgrunnlag, konsesjonskraft og -avgifter i Otravassdraget. Konsesjonsavgifter for feil i beregning, Otravassdraget. Saksansv: Vennesla Kommune / SKISVE Saksbeh: Vennesla Kommune / SKISVE 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1 KLP Kommunal Landspensjonskasse Organisasjonsseksjonen - JORKAT Inkluderende arbeidsliv IA-avtaler, oppfølging og tilrettelegging - pensjon - Avskjermet Innvilgelse av uførepensjon - Avskjermet Saksansv: Organisasjonsseksjonen / JORKAT Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / JORKAT 08/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Oslo Kommune - Bystyrets sekretariat Enhet for byggforvaltning - JORJAN Stortingsvalget og sametingsvalget Sametingsvalget informasjon og innhenting av opplysninger. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / JORJAN Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / JORJAN 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl. 15 Statistisk Sentralbyrå Enhet for byggforvaltning - JORJAN Stortingsvalget og sametingsvalget Valgdata Innrapportering til Statistisk sentralbyrå. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / JORJAN Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / JORJAN 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Utlendingsdirektoratet Vennesla Kommune - SKISVE Vurdering av nye asylmottak - utlysing av mottaksplasser for asylsøkere. Utlysing av mottaksplasser for mindreårige og ordinære asylsøkere. Saksansv: Vennesla Kommune / SKISVE Saksbeh: Vennesla Kommune / SKISVE 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Kristin Beurling Halvard Skarpeid Marit Greibesland Simen Andre Skarpeid Gnr. 58, bnr Grensejustering. Utvidelse av tomt på Loland. Søker: Marit Greibesland. Jnr. 2/09 Gnr.58, Bnr.95. Varsel om klageadgang. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AANARI Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Kristin Beurling 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for kommunale tjenester - ROBKRI Fylkesmannen i Vest-Agder - Utdanning Tilsyn med Vennesla kommunes opplæringsvirksomhet. Lukking av avvik i forbindelse med tilsyn av Vennesla kommunes opplæringsvirksomhet Saksansv: Seksjon for kommunale tjenester / ROBKRI Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester / ROBKRI 08/ I Dok.dato: Jour.dato:

3 Seksjon for samfunnsutvikling - AAREIR Oppstart av arbeid med revisjon av kommuneplanen for Vennesla kommune. Privat innspill til kommuneplanrullering Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / AAREIR Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / AAREIR 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for samfunnsutvikling - AAREIR Oppstart av arbeid med revisjon av kommuneplanen for Vennesla kommune. SV: Oppstart kommuneplan Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / AAREIR Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / AAREIR 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Kristin Beurling Jostein Eriksen May Linn Eriksen Statens vegvesen region sør v/ Sigmund Spikkeland Vennesla kommune v/ Alf Tellef Neset Gnr. 14, bnr. 54 og 86, Vennesla. Makeskifte/grensejustering. Søker: May Linn og Jostein Eriksen. Gnr.14, Bnr.103. Varsel om klageadgang. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AANARI Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Kristin Beurling 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Entreprenørforretning AS Enhet for byggforvaltning - NESALF Vedr. Tilbygg Moseidmoen skole. Avtaledokument - Moseidmoen skole - paviljong - tilbygg. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / NESALF Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / NESALF 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Songdalen kommune Seksjon for samfunnsutvikling - NOROLA Nordisk samarbeidsprosjekt /regionalt samarbeid innen bygdeutvikling. Regionalt samarbeid om bygdeutvikling - underretning om vedtak Songdalen kommune. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / NOROLA Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / NOROLA 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Asbjørn Bronebakk Søknader om fritak fra kommunale avgifter Samlemappe. (Se tidl. sak: 07/00503) Gnr. 2, bnr Venneslaveien 149. Søknad om fritak for kommunale avgifter Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / Kristin Nilsen Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / Kristin Nilsen 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Midt-Agder Friluftsråd Enhet for park og idrett - ORFJOR Drift / søknad om tilskudd til skiløyper 2009 Tilskudd til skiløyper 2008/2009. Saksansv: Enhet for park og idrett / ORFJOR Saksbeh: Enhet for park og idrett / ORFJOR 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - BRERUT Avtale om hjemmekompostering - samlemappe Fw: Søknad om fritak fra renovasjonsavgift

4 Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / BRERUT Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / BRERUT 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for kommunale tjenester - FORHARA Marianne Flak Arntsen Fagarbeider/assistent i skole og SFO for skoleår 2009/10 Vennesla kommune - st. ref Tilsettingsbrev. Saksansv: Vennesla Kommune / FORHARA Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester / FORHARA 09/ N Dok.dato: Jour.dato: 0 Servicetorget - STIHER NAV - Vennesla - Rolf Velle Søknad om salgs- og skjenkebevilling for alkoholholdig drikk for tidsrommet Vedr. søknad om salgsbevilling for tidsrommet fram til bevilling i medhold av alkoholloven - Ber om uttalelse. Saksansv: Servicetorget / STIHER Saksbeh: Servicetorget / STIHER 09/ I Dok.dato: Jour.dato: KLP forsikring Enhet for teknisk forvaltning - VATARN Vannskade - tiltetning i avløpsanlegg i Lyngvegen 3.. Skadelidte: Svein Erik Slåen. Vannskade - tiltetning i avløpsanlegg i Lyngvegen 3.. Ber om opplysninger. REF og JBL. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / VATARN Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / VATARN 09/ I Dok.dato: Jour.dato: KLP forsikring Enhet for teknisk forvaltning - VATARN Vannskade - tiltetning i avløpsanlegg i Lyngvegen 3.. Skadelidte: Svein Erik Slåen. Kopi av brev sendt til TrygVesta Forsikring i forbindelse med vannskade i Lyngvegen 3. Ref Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / VATARN Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / VATARN 09/ I Dok.dato: Jour.dato: KLP forsikring Enhet for teknisk forvaltning - VATARN Vannskade - tiltetning i avløpsanlegg i Lyngvegen 3.. Skadelidte: Svein Erik Slåen. Kopi av brev sendt til IF vedr. vannskade Lyngvegen 5. Ref JBL. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / VATARN Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / VATARN 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for kommunale tjenester - FORHARA Justyna Strømmen Morsmålslærere skoleår 2009/10 Vennesla kommune - st. ref Tilsettingsbrev Saksansv: Vennesla Kommune / FORHARA Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester / FORHARA 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for kommunale tjenester - FORHARA

5 Sivun Pen Morsmålslærere skoleår 2009/10 Vennesla kommune - st. ref Tilsettingsbrev. Saksansv: Vennesla Kommune / FORHARA Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester / FORHARA 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for kommunale tjenester - FORHARA Rosanka Hadzic Morsmålslærere skoleår 2009/10 Vennesla kommune - st. ref Tilsettingsbrev. Saksansv: Vennesla Kommune / FORHARA Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester / FORHARA 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: FAM-SAK1 Enhet for barn og familie - Cecilie Myrstad Ingjerd Tonstad Tjenestebevis/arbeidsbekreftelse - barneverntjenesten - samlemappe Arbeidsbekreftelse - Avskjermet Saksansv: Enhet for barn og familie / Cecilie Myrstad Saksbeh: Enhet for barn og familie / Cecilie Myrstad 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Vennesla Kommune - CASLUMAR Sommervikarer - Felles stillingsutlysning i Knutepunkt Sørlandet Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Sommervikarer - Felles stillingsutlysning i Knutepunkt Sørlandet - st. ref. ( ) - - Avskjermet Saksansv: Vennesla Kommune / CASLUMAR Saksbeh: Vennesla Kommune / CASLUMAR 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - CASLUMAR Avskjermet Sommervikarer - Felles stillingsutlysning i Knutepunkt Sørlandet Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Sommervikarer - Felles stillingsutlysning i Knutepunkt Sørlandet Vennesla kommune - st. ref Avskjermet Saksansv: Vennesla Kommune / CASLUMAR Saksbeh: Vennesla Kommune / CASLUMAR 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Vennesla Kommune - CASLUMAR Sommervikarer - Felles stillingsutlysning i Knutepunkt Sørlandet Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Sommervikarer - Felles stillingsutlysning i Knutepunkt Sørlandet - st. ref. ( ) - - Avskjermet Saksansv: Vennesla Kommune / CASLUMAR Saksbeh: Vennesla Kommune / CASLUMAR 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - CASLUMAR Avskjermet Sommervikarer - Felles stillingsutlysning i Knutepunkt Sørlandet Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Sommervikarer - Felles stillingsutlysning i Knutepunkt Sørlandet Vennesla kommune - st. ref Avskjermet Saksansv: Vennesla Kommune / CASLUMAR Saksbeh: Vennesla Kommune / CASLUMAR

6 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PARKERING1 Servicetorget - BRERUT Avskjermet Saksansv: Servicetorget / BRERUT Saksbeh: Servicetorget / BRERUT 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Vest-Agder - Beredskapsavd. Seksjon for samfunnsutvikling - STOSTE Pandemisk influensa / svineinfluensa - beredskap/planer Referat fra møte i Fylkesberedskapsrådet i Vest-Agder. Generell informasjon om influensaen Vurdering av situasjon med 40% fravær i arbeidsstokk. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / STOSTE Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / STOSTE 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: FAM-SAK1 0 Enhet for barn og familie - HODANN Vennesla skole Søknad om styrket skolehelsetjeneste. Søknad om styrket skolehelsetjeneste - utvidet tilstedeværelse av helsesøster med pluss 1-2 dager pr. uke. Saksansv: Enhet for barn og familie / HODANN Saksbeh: Enhet for barn og familie / HODANN 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Kristin Beurling Bjørn Steinar Land Gnr. 95, bnr. 1, Båseland. Rekvisisjon av kartforretning. Søker: Bjørn Land. Gnr.95, Bnr.1. Varsel om kartforretning. Saksansv: Enhet for plan og utbygging Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Kristin Beurling 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Solveig Espegren Gnr. 15, bnr. 1, Voreland. Melding om tiltak for oppføring av hønsehus. Tiltakshaver: Solveig Espegren. Gnr. 15, bnr. 1, Voreland. Melding om tiltak for oppføring av uthus/hønsehus. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Tom Magnushommen Gnr. 10, bnr. 3 - Eikeland - Søknad om enkle tiltak. - Tilbygg bolig. Tiltakshaver: Anne Kristin Vennesland. Gnr. 10, bnr. 3 - Eikeland - Søknad om enkle tiltak. - Tilbygg bolig. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Leif Robert Sakariassen Anne Kristin Vennesland Gnr. 10, bnr. 3 - Eikeland - Melding om tiltak - Mindre byggearbeid. Ny garasje. Rive den eksisterende garasje. Tiltakshaver: Anne Kristin Vennesland. Gnr. 10, bnr. 3 - Eikeland - Melding om tiltak - Mindre byggearbeid. Ny garasje. Rive den eksisterende garasje. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen 09/ U Dok.dato: Jour.dato:

7 Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Torbjørn Nordhagen Gnr. 23, bnr Lyngvegen 7. - Melding om tiltak. - Balkong mot nordvest. Tiltakshaver: Torbjørn Nordhagen. Gnr. 23, bnr Lyngvegen 7. - Melding om tiltak. - Balkong mot nordvest. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PARKERING1 Servicetorget - BRERUT Avskjermet Saksansv: Servicetorget / BRERUT Saksbeh: Servicetorget / BRERUT 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Sveinung Stormo Arbeidsvarsling 2009 Arbeidsvarsling i forbindelse med nytt ledningsnett i Ringvegen. Vedtak og plan. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / Kristin Nilsen Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / Kristin Nilsen 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Oppsynsmann Stein Henry Larsen - Vennesla kommune Midlertidig skiltvedtak Midlertidig skiltvedtak 17. mai 2009 Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / Kristin Nilsen Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / Kristin Nilsen 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Øyvind Salvesen Enhet for plan og utbygging - SAGODB Gnr. 6, bnr Spørsmål vedr. grenser på sydsiden av Trekanten senter. Gnr. 6, bnr Spørsmål vedr. grenser / evt. grensejusteringer på sydsiden av Trekanten senter. Saksansv: Enhet for plan og utbygging Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / SAGODB 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Statens landbruksforvaltning Enhet for plan og utbygging - Rune Iveland Endring av forskrift om nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd. Endring av forskrift om nærings- og miljøtiltak i skogbruket fastsatt Tilskuddsordning. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Rune Iveland Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Rune Iveland 09/ U Dok.dato: Jour.dato:, Flv. 13 Økonomiseksjonen - Tom Ragnar Thomassen Namsmannen i Vennesla og Iveland Tvangsindrivelse av pengekrav - Avskjermet Begjæring om utlegg - direkte tvangsindrivelse av pengekrav - Avskjermet Saksansv: Økonomiseksjonen / Tom Ragnar Thomassen Saksbeh: Økonomiseksjonen / Tom Ragnar Thomassen 09/ U Dok.dato: Jour.dato:, Flv. 13 Økonomiseksjonen - Tom Ragnar Thomassen Namsmannen i Vennesla og Iveland Tvangsinndrivelse av pengekrav - Avskjermet Begjæring om tvangsinndrivelse av uimotsagt pengekrav - Avskjermet Saksansv: Økonomiseksjonen / Tom Ragnar Thomassen

8 Saksbeh: Økonomiseksjonen / Tom Ragnar Thomassen

Periode: 05052009-05052009

Periode: 05052009-05052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 06052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00330-47 I Dok.dato: 24042009 Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.:

Detaljer

Periode: 11122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 11122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00765-10 U Dok.dato: 09122009 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 28042009-28042009

Periode: 28042009-28042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 30042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01233-15 I Dok.dato: 28032009 Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1

Detaljer

Periode: 12052009-12052009

Periode: 12052009-12052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01929-8 I Dok.dato: 02042009 Jour.dato: Avskjermet Vennesla skole

Detaljer

Periode: 03022010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03022010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00330-62 U Dok.dato: 02022010 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 19012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 19012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03466-65 I Dok.dato: 18012010 Jour.dato: Knærten

Detaljer

Periode: 19052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 23052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 19052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 23052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 23052011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02389-5 I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

Periode: 24112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 26112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 24112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 26112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 26112009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03514-2 U Dok.dato: 16112009 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 16052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 18052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 16052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 18052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 18052011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03512-10 I Dok.dato: 12052011 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 16092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 16092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 17092009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02885-11 U Dok.dato: 15092009 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 07092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 07092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 08092009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01423-40 I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Legesenter

Detaljer

Periode: 15092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 16092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 15092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 16092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 16092009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02990-5 I Dok.dato: Jour.dato: 0 Søren Møller

Detaljer

Periode: 26052010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 28052010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 26052010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 28052010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 28052010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01619-45 I Dok.dato: 25052010 Jour.dato: Hellvik

Detaljer

Periode: 28102008-28102008

Periode: 28102008-28102008 DMS2002 - Vennesla Kommune 30102008 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00503-58 I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Boligstiftelse for vanskeligstilte

Detaljer

Periode: 06122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 06122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01925-19 I Dok.dato: 01122010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01077-34 U Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole -

Detaljer

Periode: 20032009-20032009

Periode: 20032009-20032009 DMS2002 - Vennesla Kommune 23032009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00348-25 N Dok.dato: Jour.dato: 0 Enhet for plan og utbygging

Detaljer

Periode: 24022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 24022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00843-23 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for byggforvaltning

Detaljer

Periode: 23-03-2012-23-03-2012

Periode: 23-03-2012-23-03-2012 DMS2002 - Software Innovation 27.03.2012 Offentlig journal Periode: 23-03-2012-23-03-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-139 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 10112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 10112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00348-47 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan

Detaljer

Periode: 29012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 01022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 29012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 01022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 01022010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01380-2 I Dok.dato: 27012010 Jour.dato: 0 Statens

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 11032008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 11032008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 12032008 07/00470-236 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Rakel Reiersdal

Detaljer

Periode: 11092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 11092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 15092009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02187-8 U Dok.dato: 07092009 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 09022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 09022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02443-7 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1

Detaljer

Periode: 04062009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 09062009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 04062009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 09062009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 09062009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00330-50 U Dok.dato: 12052009 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04325-19 I Dok.dato: 13072009 Jour.dato: Statens

Detaljer

Periode: 02022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 02022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Nei 07/00438-15 I Dok.dato: 25012011 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer