Ull/Kisa Fotball. Håndbok 2013 ULL/KISA IL FOTBALL. Postadresse Postboks Jessheim. Besøksadresse UKI Arena 2050 Jessheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ull/Kisa Fotball. Håndbok 2013 ULL/KISA IL FOTBALL. Postadresse Postboks 142 2051 Jessheim. Besøksadresse UKI Arena 2050 Jessheim"

Transkript

1 ULL/KISA IL FOTBALL Ull/Kisa Fotball Håndbok 2013 Telefon: E-post: Web:

2 Innhold 1 Ull/Kisa IL Fotball Visjon Verdier Organisering Hvem gjør hva i Ull/Kisa Fotball? Økonomi Sport Sportslig ledelse Ulltråden Praktisk info Treningsavgifter og lagskasser Sponsorer Kjøp av utstyr Cuper og avslutninger Drakter inn- og utlevering Annet Hensikten med dette dokumentet er å samle mest mulig av informasjon som mange lurer på, på ett sted. Og at vi kan oppdatere dokumentet med jevne mellomrom. Se derfor ikke på dette som et endelig dokument. Er det ting du ser eller opplever burde vært omtalt her, vennligst ta kontakt så vi kan rette det opp/avklare. Styret, Mai 2013

3 1. Ull/Kisa IL Fotball Ull/Kisa IL Fotball har 63 guttelag og 16 jentelag i aktivitet i 2013 totalt 79 lag. VI har lag i alle årsklassene fra 6-17 år på både jente- og guttesiden. I aldersklasse 19 og A-lagsnivå har vi dessverre kun gutt/herrelag. Vi har ikke noen oldboys lag, eller unified-tilbud. 1.1 Visjon Vi skal være Romerikes viktigste og hyggeligste klubb, og en klubb som bygger stolthet på Jessheim 1.2 Verdier I bunn for hvordan vi opptrer ligger våre verdier: Toleranse Respekt Likeverd Alle er velkomne. Ingen skal dømmes. Alle skal inkluderes. Vi bygger aktivt ned hindre for deltagelse For reglene, fair play, motstander, dommer, hverandre Alle er like mye verdt for klubben, uavhengig av nivå, egenskaper eller ambisjoner Vi skal være en sympatisk, hyggelig, samfunnsengasjert og åpen klubb

4 2. Organisering Mellom årsmøtene, er styret i Ull/Kisa Fotball lagets øverste organ. På årsmøtet i 2013 ble følgende styre i Ull/Kisa Fotball valgt: Jan Erik Fåne, Leder Per Berg-Buan Gry Kraby Bjørnseth Trond-Ivar Johansen Camilla Lyngstad Frode Larsen (Leder Breddeutvalget)

5 Ull/Kisa Fotball har per 1/ følgende ansatte: Cato Strømberg Daglig Leder. Heltid Per Brogeland Toppspillerutvikler, Trenerkoordinator og ansvarlig for Ungdom. 100% stilling Peter Engelbrektsson Sportslig leder bredde i 50% stilling. Tommy Olsen Administrativ leder bredde i 100% stilling Tore Rudshaug Administrasjon på 50% stilling Øystein Slemdal Engasjert på deltid sportlig leder elite 2.1 Hvem gjør hva i Ull/Kisa Fotball? Det er en rekke oppgaver Ull/Kisa Fotball har, og disse er fordelt dels på ansatte og dels på frivillige.

6 Styreleder (Jan Erik Fåne) - Er talsmann for styret, og øverste ansvarlige i klubben. Styreleder har ansvar for å lede styremøter og ha overordnet kontroll med lagets virksomhet og regnskap. Styreleder representerer også klubben i samråd med daglig leder Daglig leder (Cato Strømberg) - Har det daglige ansvar for drift av klubb, og for økonomi og budsjett. Han har personalansvar for de ansatte, og har hovedansvar med oppfølging av sponsorer og marked. Han er vår talsperson utad, og kontaktpunkt inn mot NFF/NTF Økonomifunksjonen (Tore Rudshaug/Økonor) - Økonomifunksjonen er outsourcet til Økonor. De fører våre regnskap, sender ut våre fakturaer, foreslår rutiner, sjekker fullmakter, og har ansvar for periodisering av budsjetter og regnskapsrapportering til styret. - Tore Rudshaug følger opp medlemsregister og spillerslister, har ansvar for dagsoppgjør kiosker, kassaregnskap og kampregnskap Adeccoligaen. Har også ansvar for betaling av dommerregninger. Administrativ leder Bredde (Tommy Olsen) - Tommy har ansvar for oppfølging og hjelp til lagledere i bredde, og har for planlegging og gjennomføring av aktiviteter på breddesiden. I tillegg skal han organisere dugnader på bredde. Tommy styrer også treningstider og kamptider Sportslig leder Bredde (Peter Engelbrektsson) - Bistå trenere på barnetrinnet på planlegging og kompetanseutvikling. Han har oppfølging av Ulltråden, organisering av klubbdommere. Trenerkoordinator (Per Brogeland) - Per har en sammensatt rolle. Skal dels arbeide opp mot elite, gjennom å være ansvarlig for rekruttlag og for toppspillerutvikling. Samtidig er han trenerkoordinator og skal bistå trenere på ungdomstrinnet på planlegging, kompetanseutvikling og sportslige spørsmål. Sammen med Peter ansvar for oppfølging og videreutvikling av UllTråden. Sportslig leder Elite (Øystein Slemdal) - Ansvarlig for det sportslige apparatet rundt a-laget, så som forhandling av spillerkontrakter, personalforhold for spillere, planlegging for a-laget, og rekruttering av støtteapparat Arrangement (Per Berg-Buan) - Per leder et stort dugnadsapparat som har ansvaret for gjennomføring av Adecco- og elitekamper. Her inngår blant annet vakter, medieansvarlige, kiosker, billettsalg osv. Info og Web, (Bjørn Hytjanstorp) - Bjørn er engasjert av Ull/Kisa til å drifte elites websider, forestå opplæring av bredde i web, og generere nyheter og kampreferater på hjemmesidene. Han skal også bistand i infoarbeid mot media og egne produksjoner Marked/Spons (Cato Strømberg, Siv Ekrem, m.fl) - Cato har ansvaret for inngåelse av sponsoravtaler og inntektsbringende aktiviteter. Til gjennomføring av disse aktivitetene har han med seg Siv Ekrem og flere i en markedsgruppe.

7 Rådgivende organer: Breddeutvalg. Breddeutvalget skal ivareta barne- og breddelagenes interesser i Ull/Kisa Fotball, og bidra til at barn og unge har et tilbud som bidrar til at de blir i klubben lenge. Utvalget dekker alle lag om til Gutter og Jenter 16. Utvalget oppnevnes av styret og består i 2013 av: Frode Larsen (leder) Thor Morten Stensby Erling Thune Kristin Bjerke (Jenteutvalget) (ledig for en fra yngres lag) Administrativ leder Ull/Kisa Fotball Bredde Sportslig utvalg Utvalget er et rådgivende organ for administrasjon og det sportlige apparat i klubben. Sportslig utvalg skal arbeide for at klubben får et så godt sportlig tilbud som mulig. Utvalget er felles for hele klubben, uavhengig av alderstrinn. Sportslig utvalg i Ull/Kisa Fotball oppnevnes av styret, og består i 2013 av: Per Brogeland Toppspillerutvikler/Trenerkoordinator, Leder Øystein Slemdal Sportssjef Roar Johansen Trener A-lag Tommy Olsen Administrativ leder bredde/trener Harald Fjeldberg Representant for trenerne/trener G-16 Peter Engelbrektsson Sportslig leder bredde Jenteutvalg Utvalget er et rådgivende organ til administrasjonen og styret. Utvalget skal arbeide for å styrke rekrutteringen av jenter til Ull/Kisa Fotball. Utvalget oppnevnes av styret, og består i 2013 av: Randi Nordsveen (leder) Kristin Bjerke Stian Christensen Lars Myhrer Tom Brenn Atle Emilsen.

8 2.3 Økonomi Ull/Kisa har i 2013 et samlet budsjett på ca 12.5 milloner kroner. Ca. 10 millioner av inntektene brukes på Elitevirksomheten i klubben, mens de resterende 2,5 millionene brukes på breddeaktiviteter. Sponsorer, inntekter fra Norsk Toppfotball, og inntekter fra Adeccoligakamper står for 80% av inntektene til klubben. Treningsavgifter dekker ca halvparten av kostnadene ved breddes aktiviteter. Sponsorer Medieavtalen Billettinntekter kamper Treningsavgifter Egenandeler Grasrotandelen Annet Salg av utstyr Dugnader Kontingent Gaver og bidrag private 3. Sport 3.1 Sportslig ledelse Peter Engelbrektsson (Sportslig leder bredde) og Per Brogeland (Trenerkoordinator) utgjør klubbens sportslige ledelse. De leder klubbens sportlige utvikling, etter de retningslinjer klubben har lagt. Deres hovedoppgave er å bistå trenere, drive trenerutvikling, kompetanseheving, og oppfølging av trenerressursene i klubben.

9 Sportslig utvalg Som tidligere nevnt er det også oppnevnt et sportslig utvalg som skal være rådgivende og forespørres i viktige sportlige spørsmål. Sportslig utvalg er felles for hele Ull/Kisa Fotball, og skal følge med både på elite og breddefotballen i klubben. 3.2 Ulltråden Ulltråden er en rettesnor og en støtte for alle ledere som arbeider med barn og ungdom i klubben vår. Det er av stor betydning at du som leder/trener bruker sportsplanen aktivt så at vi alle drar i samme retning - uansett funksjon i klubben! Ulltråden har fokus på ferdighetsutvikling innen flere områder og målrettet arbeid. Ulltråden er vedtatt av styret hvilket gjør at alle som arbeider i klubben skal kurses på sportsplanen og drive etter de retningslinjer den angir. Ulltråden innhold Sportsplanen er et dokument som dekker opp alt fra visjoner og mål, hvordan vi skal arbeide med spillergruppen og som hjelp ved spillerutvikling. Ulltråden skal brukes aktivt og kommer til å være i stadig utvikling. Det er dere som trenere/ledere/spillere som blir med og utvikler denne sportsplan til et levende dokument i klubbarbeidet. Ulltråden er satt sammen med mye faglig godt stoff fra ulike fotballfaglige miljøer og erfaringer fra ulike idrettsmiljøer. Noen grunnleggende verdier er meget viktige for oss som vi driver med barn og ungdomsidrett og det er; Leken: På alle nivåer skal det bevisstgjøres at leken i vår idrett er et mål i seg selv. Hver gruppe finner positive former for å gi plass for leken. Bevegelse / mestring: Sett pris på opplevelsen av å mestre bevegelse. Oppmuntre til opplevelse og grensesprengning på trening/kamp. Konkurranse: Å konkurrere er gøy! Der oppnås både opplevelse og prestasjonsfremmende kvaliteter. Fokus på prestasjoner - før resultat! Fair play: Uansett nivå spill fair med bibeholdt respekt overfor dommer, motstander og regler. Dette er alles ansvar. Sette spilleren i sentrum: Spilleren blir bevisst egne verdier som styrer personlige drømmer, mål og prestasjoner. Spilleren får både individuell veiledning og støtte/krav fra gruppen han tilhører. Spilleren: Har et reflektert forhold til egen adferd når han representerer klubben.

10 4. Praktisk info 4.1 Treningsavgifter og lagskasser Vi vil i 2013 sende ut kun EN faktura for treningsavgifter for hele året. Dette vil være den eneste treningsavgiften som skal betales i år, og inkluderer både dugnadsavgift og kunstgressavgift. De som har flere barn i klubben, får søskenrabatt på 50%. Treningsavgiftene vil i 2013 dekke rundt halvparten av kostnadene i breddeavdelingen. Resterende dekkes i hovedsak gjennom sponsorinntekter, kiosksalg og overføring fra elites sponsormidler. Nytt av året er at 10% av innbetalt treningsavgiften blir tilbakeført hvert enkelt lag sin egen kasse, og at laget selv disponerer over denne potten. Alle inntekter det enkelte lag har (dugnader, egne sponsorer, og andel av treningsavgift, med mer), blir fra 2013 overført på en egen konto som klubben disponerer. Disse midlene blir stående urørt, slik at man til enhver tid vet at de pengene lagene har til gode, også er likviditetsmessig tilgjengelige når lagene trenger det. Tore Rudshaug har ansvar for å holde oversikt over hvor mye det enkelte lag har innestående på lagskontoen sin til enhver tid. 4.2 Sponsorer Alle lag er selvsagt hjertelig velkomne til å skaffe seg egne sponsorer. Dette MÅ imidlertid klareres/avklares med markedsansvarlig i klubben. Dette for å sikre at vi ikke går på sponsorer som eventuelt er i konflikt med avtaler vi har med noen av våre andre sponsorer, eller at noen sponsorer opplever at flere lag helt ukoordinert tar kontakt med samme sponsor. Det virker uprofft, og kan i verste fall gi oss tapte sponsorinntekter. 4.3 Dugnader Alle lag må påregne å bidra med dugnader for fellesskapet. Bl.a. fordeler vi følgende dugnader fast på noen lag: G16; Kioskvakter under Adeccokampene J og G 11-14: Ballhentere Yngre lag; Kioskvakt Idrettsparken De eldre jentelagene; Åpningen av julegata Vi deltar også på dugnad på Jessheim Storsenter i forbindelse med Jessheimdagene, brøyting av Idrettsparken og oppsett av julegata. Alle lag kan selv påta seg dugnader utover dette. Slike dugnadsinntekter går uavkortet til det respektive lag sin lagskonto. 4.4 Kjøp av utstyr Ull/Kisa Fotball har en stor sponsoravtale med Umbro/G-sport. Denne er det viktig at vi utnytter og drar nytte av. Samtidig er vi gjennom avtalen forpliktet til å benytte oss av Umbro/G-sport når vi skal handle inn utstyr til fotballlagene våre. Det er meget viktig at vi forholder oss til dette.

11 Ull/Kisa fotball har et budsjett både på bredde og elite for kjøp av utstyr. For å sikre kontroll med utgiftene, må alle innkjøp som skal dekkes av klubben/lagkassene klareres. Tommy Olsen utsteder rekvisisjoner på utstyrskjøp for breddelagene, mens Cato Strømberg rekvirerer for elitelagene. Uten rekvisisjon skal man ikke ha anledning til å kjøpe rabattert sportsutstyr på G-sport. (Gjelder selvsagt ikke klubbrabatten som alle medlemmer får). 4.5 Cuper og avslutninger Alle lagene har et budsjett for deltagelse på seriespill og cuper i løpet av året. Det gjelder også avslutninger, dersom man ønsker å gjennomføre dette. Dersom man ønsker å delta på flere turneringer, cuper eller treningsleire, må laget dekke dette selv. Enten gjennom oppsparte midler på lagskassen, eller gjennom ekstra dugnadsinnsats/sponsorinntekter. 4.6 Drakter inn- og utlevering Hvert eneste år er det en stort koordineringsproblem å få inn alle drakter fra lagene, og så dele ut drakter igjen. Vi har dessverre ikke råd til å kjøpe nye drakter til alle lag hvert år, og er derfor helt avhengige av at vi blir flinkere til å passe på draktene våre, og til å levere inn til avtalte tider. Etter sesongslutt 2013 vil vi arrangere en byttedag på. Da vil det bli lagt opp til et arrangement med en del aktiviteter, hvor lagene samlet skal levere inn draktene sine, og hvor folk også kan bytte/selge brukt sportsutstyr 5. Annet

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 5 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Instrukser i rødt viser til hvor du kan finne informasjon som ligger på hjemmesiden til BIL Fotball 1) ADMINISTRATIV INFORMASJON Styret i Blindheim Fotball Oversikt

Detaljer

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben.

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben. 1. Innledning Dette dokumentet er plattformen for all aktivitet i Klæbu IL fotball og er klubbens viktigste styringsverktøy. Alle ledere og trenere i klubben skal introduseres for dokumentet og skal aktivt

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side

Detaljer

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 www.amasone.no Innhold laglederhåndbok for Amasone FK 1. Klubbadresse og annen info... 3 2. Organisasjon og arbeidsrutiner... 4 2.1. Organisering... 4 2.2.

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

En idebank for klubbutvikling

En idebank for klubbutvikling En idebank for klubbutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. 3 1. ORGANISASJON S. 4 ORGANISASJONSMODELLER S. 4 VALGKOMITEEN S. 4 STYREARBEID/ORGANISERING S. 4 REKRUTTERING AV TILLITSVALGTE S. 5 DAGLIG

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

VELKOMMEN TIL. En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund!

VELKOMMEN TIL. En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund! VELKOMMEN TIL En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund! 2 Dette står vi for: Tilhørighet og samhold Vinnerkultur Respekt og likeverd

Detaljer

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. Del 8 Retningslinjer lag

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. Del 8 Retningslinjer lag 8.Retningslinjer lag Generelle retningslinjer tilsier at lagene i Borgen IL fortrinnsvis organiseres med følgende funksjoner: 1. Lagleder 2. Trener(e) 3. Økonomisk ansvarlig 4. WEB/nett ansvarlig 5. Sosialt

Detaljer

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE Velkommen som lagleder Laglederrollen er like viktig som trenerrollen. Lagleder har en administrativ funksjon for at laget skal fungere optimalt i løpet av året. I tillegg kan det oppnevnes en foreldrekontakt

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Nest-Sotra United mer enn et fotballag

Nest-Sotra United mer enn et fotballag Nest-Sotra United mer enn et fotballag Intervju med Tove Iren Vindenes Nest-Sotra United er plukket ut til å delta i Special Olympic 2011. Special Olympics er verden største idrettsarrangement i 2011.

Detaljer

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Historikk... 4 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsideen... 5 Handlingsplan...

Detaljer

SPORTSPLAN LANGRENNSGRUPPA

SPORTSPLAN LANGRENNSGRUPPA SPORTSPLAN LANGRENNSGRUPPA Idrettsglede for alle SPORTSPLAN VANG SKILØPERFORENING LANGRENNSGRUPPA Idrettsglede for alle VISJON Vang Skiløperforening ønsker å stimulere barn, ungdom og voksne til å delta

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid BALANSE en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid Det er næringslivets plikt å ta samfunnsansvar ved å støtte idrettslag og ideelle organisasjoner, mener administrerende direktør Olav

Detaljer

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger Mange foreldre ønsker å bidra til at deres barn får ta del i et godt

Detaljer

Velkommen som oppmann Ses. 08/09

Velkommen som oppmann Ses. 08/09 HK.Herulf - PB.35 1501 Moss - www.herulf.no Velkommen som oppmann Ses. 08/09 I dette kompendiet skal vi se litt nærmere på dine viktigste oppgaver som oppmann. SENTRALE OPPGAVER 01. Ansvarlig for lagets

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan Norsk Friidrett mot 2015 Strategisk plan 2014 2015 2012 2013 2011 1 Norsk Friidrett populær og engasjerende for alle! Klargjøring av begreper Norges Friidrettsforbund og Norsk Friidrett Norsk Friidrett

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Sportsplan: Ulltråden

Sportsplan: Ulltråden Ull/Kisa Fotball Bredde Sportsplan: Ulltråden Fra barne- til ungdomsfotball For barn 11-12 år (Les også Sportsplan for 9-10 år) Innhold: Hva vet vi om 11-12 åringen? Hva skal 11-12 åringen lære seg? Treningsøkten

Detaljer

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Hva er seksuell trakassering og overgrep?... 3 Forebygging av seksuell trakassering og overgrep... 4 Politiattest... 5 Hva er en politiattest?... 5

Detaljer