ORGANISASJONSPLAN SESONGEN for. Orkanger Idrettsforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORGANISASJONSPLAN SESONGEN 2014-2015. for. Orkanger Idrettsforening"

Transkript

1 ORGANISASJONSPLAN SESONGEN for Orkanger Idrettsforening Håndballavdelingen Vedtatt Gjelder sesongen Side 1 av 6

2 1. ORGANISERING 1.1 Styret Styreleder Markeds- og økonomileder Sportslig leder Teknisk leder Sekretær Kasserer Øyvind Togstad Berit Kvåle Kari Lilleås Svein Skjølberg Bjørn Almli Marthe Togstad 1.2 Utvalgene Marked og økonomi Leder (styremedlem) Kasserer (styremedlem) - ansvarlig aktivitets-/medlemsavgift - ansvarlig kalendersalg Sportslig utvalg Leder (styremedlem) (utdanningsdriver) (dommerkontakt) (minileder) Teknisk utvalg Leder (styremedlem) ansvarlig kiosk/billett kiosk/billett kiosk/billett kiosk/billett Annet Web-ansvarlig Berit Kvåle Marthe Togstad Linda Heggset Berit Kvåle Kari Lilleås Morten Moe Tor Kristian Haugan Merim Jarovic Dzemal Repesa Rita Filipsen Svein Skjølberg Svein Olav Gjerstad Sindre Eikli Hallvard Erlandsen Tone Syrstadeng Nelly Vollum Vibeke Skjølberg Britt Kristiansen Svein Olav Gjerstad Gjelder sesongen Side 2 av 6

3 2. ARBEIDSBESKRIVELSER 2.1 STYRET Styreleder - Innkalle og lede styremøtene etter oppsatt sakliste - Være avdelingens representant overfor hovedlaget - Være klubbens representant i fora til NHF - Sette opp budsjett sammen med Marked- og økonomileder og Kasserer - Søke om treningstid for lagene i Orklahallen - Følge opp organisasjonsplan og sørge for at avdelingen fungerer slik den skal - Fordele post og annen informasjon til lagene - Skrive årsberetning - Være klubbens ansikt utad - Holde kontakt med naboklubber Sekretær - Skrive referat fra styremøtene - Utføre avdelingens øvrige sekretærbehov I tillegg består styret av Markeds- og økonomileder, Kasserer, Teknisk leder og Sportslig leder. Arbeidsbeskrivelser for disse er beskrevet under Pkt.2.2 Utvalgene. Gjelder sesongen Side 3 av 6

4 2.2 UTVALGENE Markeds- og økonomiutvalg Markeds- og økonomileder (styremedlem) - Representere Markeds- og økonomiutvalget i håndballavdelingens styre - Ansvarlig for utarbeidelse av nødvendige prosedyrer innen sitt og utvalgets arbeidsområde - Pådriver ovenfor underutvalgene i Markeds/økonomiutvalget - Sette opp budsjett for avdelingen sammen med leder - Skaffe sponsorkontrakter - Skaffe sponsorer til kampannonser og turneringer - Sette opp oversikt over sponsorer (avtaleperiode, beløp) - Ansvarlig for sponsorer til kalender, og bestilling av kalender fra produsent - Være dugnads-koordinator - Innkjøp og ta vare på utstyr og drakter, samt ajourføre lister over avdelingens materiell - Sørge for innkjøp av førstehjelpsutstyr og annet forbruksutstyr til legeskrin etc. - Holde god kontakt med trenere og lagledere ifm deres behov for utstyr - Sørge for profilklær til tillitsvalgte, trenere, lagledere og dommere - Fordele post i avdelingen - Delta i arrangementskomite for turneringer Kasserer (styremedlem) - Sammen med Markeds- og økonomileder utarbeide prosedyrer innen sitt ansvarsområde - Være med å utarbeide budsjett for avdelingen, samt budsjettkontroll - Sørge for at regninger blir betalt i rett tid - Sørge for at påmeldingsavgift til seriekamper og turneringer blir betalt i rett tid - Betale gebyr i overgangssaker - Holde orden på alle inn- og utbilag før overlevering til regnskapsfører - Sende ut krav på innbetaling til sponsoravtaler - Sørge for at ansvarlig teknisk leder (arrangement) får kontantkasse ved sesongstart. - Sørge for at eventuelt avtalt godtgjørelse til trenerne blir betalt i rett tid - Sammen med Teknisk leder være ansvarlig for å utarbeide økonomiske rutiner og følge opp disse i forhold til billettsalg og kiosksalg ansvarlig for aktivitets- og medlemsavgift - Sammen med Markeds- og økonomileder utarbeide prosedyrer innen sitt ansvarsområde - Sende ut krav på aktivitetsavgift og følge opp disse - Føre register over alle medlemmer i håndballavdelingen. - Samkjøre register med hovedlagets medlemsregister slik at alle mottar krav om medlemsavgift til OIF ansvarlig kalendersalg - Sammen med Markeds- og økonomileder utarbeide prosedyrer innen sitt ansvarsområde - Være kontaktperson og koordinator for kalendersalg - Fordele OIF-kalendere blant spillerne, samt føre oversiktslister - Purre opp for innbetaling Gjelder sesongen Side 4 av 6

5 2.2 forts UTVALGENE Sportslig utvalg Leder (styremedlem) - Representere Sportslig utvalg i håndballavdelingens styre - Ansvarlig for å følge opp intensjonene i avdelingens vedtatte Sportsplan - Ansvarlig for utarbeidelse av nødvendige prosedyrer innen sitt og utvalgets arbeidsområde - Styret sin kontakt mot lagene - Ansvarlig for påmelding av lag til seriespill, NM ol - Ansvarlig for påmelding av dommere - Gjennomgå forslag til terminlister sammen med trenerne/laglederne, melde inn endringer - Ansvarlig for å skaffe trenere og lagledere - Innkalle til lagleder-/trener-/dommermøter - Sportslig kontaktperson mot media og NHF sone - Arrangere trener- og laglederkurs - av arrangementskomiteen for turneringer i egen regi - Holde kontakt med naboklubber - Fylle ut overgangsskjema og sende disse til NHF (2 personer) - Sammen med Sportslig leder utarbeide prosedyrer innen sitt ansvarsområde - Bistå Sportslig leder i arbeidsoppgavene (dommerkontakt og utdanningsdriver) - Sammen med Sportslig leder utarbeide prosedyrer innen sitt ansvarsområde - Kurs-/utdanningskontakt for dommerne og trenere - Ansvarlig for å arrangere tape-/skadekurs - Bistå Sportslig leder i arbeidsoppgavene - Ansvarlig for rekruttering, skolering og oppfølging av klubbens dommere - Ansvarlig for dommer- og veilederoppsett egne turneringer (Minileder) - Sammen med Sportslig leder utarbeide prosedyrer innen sitt ansvarsområde - Bistå Sportslig leder i arbeidsoppgavene - Skaffe trenere og lagledere til minilagene - av arrangementskomiteen for turneringer i egen regi - Være ansvarlig for dugnadslister ifm egne miniturneringer - Påmelding av lag til egne og eksterne miniturneringer Gjelder sesongen Side 5 av 6

6 - 2.2 forts UTVALGENE Teknisk utvalg Leder (styremedlem) - Representere Teknisk utvalg i håndballavdelingens styre - Ansvarlig for utarbeidelse av nødvendige prosedyrer innen sitt og utvalgets arbeidsområde - Ansvarlig for den tekniske gjennomføringen av alle forbunds- og regionskamper - Sørge for at kampkort er til stede ved kampene - Ansvarlig for å skaffe tidtaker, sekretær og speaker til arrangementene - Sørge for nødvendig opplæring av tidtaker, sekretær og speaker til arrangementene - Delta i arrangementskomite ved turneringer i egen regi. - Sammen med kasserer sørge for å utarbeide økonomiske rutiner og følge opp disse i forhold til billettsalg og kiosksalg - Ansvar for kontantkasse i forbindelse med kamparrangement (2 personer) - Sammen med Teknisk leder utarbeide prosedyrer innen sitt ansvarsområde - Bistå Teknisk leder med arbeidsoppgavene Ansvarlig kiosk-/billettsalg - medlemmer (3) - Sammen med sitt team og Teknisk leder utarbeide prosedyrer innen sitt ansvarsområde - Ansvarlig for innkjøp av varer til kiosksalg - Ansvarlig for å sette opp og sende ut lister til kiosk-/billettbemanning under egne arrangement - Delta i arrangementskomite ved turneringer i egen regi - Sørge for utbetaling av godtgjørelse/reiseoppgjør til dommerne etter kamp Annet Web-ansvarlig - Være ansvarlig redaktør for alt stoff (tekst og bilde) som legges ut på OIF`s hjemmeside, håndball - Sørge for å holde hjemmesiden oppdatert til enhver tid - Sørge for at alle i håndball-miljøet gjøres kjent med de muligheter som finnes for å legge ut stoff på hjemmesidene - Holde seg faglig oppdatert innen den Web-programvaren Orkanger Idrettsforening benytter Gjelder sesongen Side 6 av 6

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Dette forslaget til arbeidsbeskrivelser er basert på et dokument som er laget av håndballgruppa i Nordby IL. Arbeidsbeskrivelsene er ment som et forslag

Detaljer

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Bakgrunn Avgående styre har gjennom sesongen arbeidet med en omstrukturering av klubbens styre. Vi ser at få medlemmer engasjeres til å bidra, de som

Detaljer

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år Arbeidsinstruks for ulike verv i Kvass/Ulvungen FK: A. Leder 1år B. Nestleder 2år C. Sekretær 2år D. Regnskapsfører/Kasserer 2år E. Leder anlegg 2år F. Sportslig leder senior 2år G. Sportslig leder dame

Detaljer

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball «Det er meg - Det er oss Det er viljen til å slåss Åååååå Flint!» «Flint Tønsberg Sha-la-la, Flint Tønsberg Sha-la-la. Ååå-Eee-Ooo - Flint Tønsberg Sha-la-la» FLINT TØNSBERG

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

H E D D A L I L F O T B A L L

H E D D A L I L F O T B A L L H E D D A L I L F O T B A L L O R G A N I S ASJONSSPLAN R E V 2 0 1 5 Dokumentet er vedtatt i årsmøte: 03.03.2015 INNLEDNING Heddal IL Fotball har de siste årene hatt en positiv utvikling. Nytt anlegg

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING Til behandling av årsmøte 27.03.2014 Organisasjonsplan for Holter idrettsforening vedtatt på årsmøtet 20XX 1 0. Innholdsfortegnelse Innhold 0. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator:

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator: Rollebeskrivelser Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Mjøndalen idrettsforening Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014 Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1 Organisasjon og roller... 4 1.2 Styrets

Detaljer

Organisasjonsplan for Molde Seilforening (MS)

Organisasjonsplan for Molde Seilforening (MS) Organisasjonsplan for Molde Seilforening (MS) Organisasjonsplanens formål Beskrive og regulere intern organisering Sørge for klare ansvars- og myndighetsforhold Definere arbeidsoppgaver Regulere intern

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Info til spillere og foresatte 2009/10

Info til spillere og foresatte 2009/10 Info til spillere og foresatte 2009/10 F E L L E S S K A P, H U M Ø R O G U T V I K L I N G R Velkommen til ny sesong i Rælingen Håndballklubb ælingen Håndballklubb ble stiftet i 1977 og er et av kommunes

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR TRENERE, LAGLEDERE OG STYRET 2015 RENA IL YNGRES AVD. FOTBALL Innhold 1. HOVEDMÅL OG GRUNNLEGGENDE VERDIER... 3 Grunnleggende verdier... 3 2. STYRETS SAMMENSETNING/ÅRSMØTE/VALGKOMITE...

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet 1 Organisasjonsplan for Haugesund Curlingklubb, vedtatt på årsmøtet 2014 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Haugesund Curling Klubb Stiftet: 23.04.2012 Idrett: Curling Postadresse: Hanne Hauglandsvei

Detaljer

Sist oppdatert 20. oktober 2013. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside. Side 1 av 21

Sist oppdatert 20. oktober 2013. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside. Side 1 av 21 Sist oppdatert 20. oktober 2013 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Side 1 av 21 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Håndballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 Organisasjonsplan 2013 Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 1 Innholdsfortegnelse Innhold Historisk... 4 Visjon.... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsideen.... 5 Hovedmål

Detaljer

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Side 1 av 18 Sist oppdatert 22. september 2012 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Fotballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 1 Innholdsfortegnelse: 1 Formålet med håndboken 2 Styret og komitéer i Randaberg HK 3 Styrets oppgaver 4 Retningslinjer for klubbens ulike komitéer og

Detaljer

Ull/Kisa Fotball. Håndbok 2013 ULL/KISA IL FOTBALL. Postadresse Postboks 142 2051 Jessheim. Besøksadresse UKI Arena 2050 Jessheim

Ull/Kisa Fotball. Håndbok 2013 ULL/KISA IL FOTBALL. Postadresse Postboks 142 2051 Jessheim. Besøksadresse UKI Arena 2050 Jessheim ULL/KISA IL FOTBALL Ull/Kisa Fotball Håndbok 2013 Telefon: 918 50 000 E-post: cato.stromberg@ullkisafotball.no Web: www.ullkisa.no Innhold 1 Ull/Kisa IL Fotball... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Verdier... 3 2.

Detaljer

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb 1 INNHOLD Innledning..3 Historikk og status..3 Grunnlagsopplysninger for Harstad svømmeklubb..3 Visjon, mål og verdier.4 Organisering av Harstad svømmeklubb 5 Oppgaver

Detaljer

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Instrukser i rødt viser til hvor du kan finne informasjon som ligger på hjemmesiden til BIL Fotball 1) ADMINISTRATIV INFORMASJON Styret i Blindheim Fotball Oversikt

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 VELKOMMEN SOM OPPMANN: * Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag Oppdatert 10-04-2014 1 Klubbinformasjon Klubbnavn: Byåsen idrettslag- allianseidrettslag Stiftet: 26.10.1921 Idrett(er): Postadresse: Pb. 9266-7024 Trondheim E-postadresse:

Detaljer

Velkommen som oppmann Ses. 08/09

Velkommen som oppmann Ses. 08/09 HK.Herulf - PB.35 1501 Moss - www.herulf.no Velkommen som oppmann Ses. 08/09 I dette kompendiet skal vi se litt nærmere på dine viktigste oppgaver som oppmann. SENTRALE OPPGAVER 01. Ansvarlig for lagets

Detaljer

DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA

DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA VARIGHET: Disse reglene evalueres/revideres av styret etter sesongslutt, og senest innen desember hvert år og er gjeldende fra signaturdato og frem

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

Hedmark Skiskytterkrets. Organisasjonsplan HSSK

Hedmark Skiskytterkrets. Organisasjonsplan HSSK Hedmark Skiskytterkrets Organisasjonsplan HSSK Vedtatt på Kretstinget 20.05.2015 Innholdsfortegnelse 1 Grunnlagsopplysninger... 2 2 ORGANISASJON OG LEDELSE AV HEDMARK SKISKYTTERKRETS... 3 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer