TRONDHJEMS KOBBER & BLIKKENSLAGERLAUG Stiftet 20. april 1906

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRONDHJEMS KOBBER & BLIKKENSLAGERLAUG Stiftet 20. april 1906"

Transkript

1 Til medlemmene TRONDHJEMS KOBBER & BLIKKENSLAGERLAUG Stiftet 20. april 1906 Trondheim, 6. november 2013 REFERAT FRA LAUGSMØTE/ GUTTAS KVELD TORSDAG DEN KL. 19:00 I HÅNDVERKER N Tilstede: Forfall: Gjester: Tore Antonsen, Petter Berglund, Tore Dahle, Svein Gangstad, Trond Hågensen, Bård Iversen, Sverre Moe, Ivar Mælen, Torgeir Rønning, Lisbeth K Schjelde, Frank Silderen, Atle Skikstein, Rolf Solli, Roger Tanem, Tore Waagenes og Eivind Wolden. Roar Hansen, Magnar Stamnsve og Egil Markovic. Jan Egil Storrø Takforum. Arve Haugan Håndverkerforeningen i Trondheim Bjørnar Eriksen Comfort Teknikk AS Jan Kristian Fjelde - Rheinzink Rolf Eidem - Takforum Stein Indergård - Takforum Jørn M Sandvik Takforum Eskil Sjøflot Takforum Jan Erling Saue FLEXIT Stein Erik Sliper VBL Rogaland Møtetid: Kl. 19:00 21:30 Oldermann Eivind Wolden startet med å ønske gjester og medlemmer velkommen til laugsmøte/ Guttas kveld. Hver enkelt presenterte seg. Oldermann Eivind Wolden gikk deretter gjennom sakslisten for kvelden, 2 saker under eventuelt. Det var ellers ingen merknader til sakslisten, som ble godkjent. Sak 35/13 REFERAT FRA FORRIGE LAUGSMØTE Lisbeth K Schjelde leste referat fra forrige laugsmøte ( ). Sak 28/13 Ikke medlemmer abonnerer på bladet Blikkenslageren. Blir tatt opp under sak 36/13.

2 Sak 31/13 Produktet heltekket pipe må være godkjent for montering. Kan ikke brukes med murte teglsteinspiper. Enkelte elementpiper har godkjenning, dette må undersøkes på forhånd. Sak 34/13 Kulepunkt 4 Bas kurs, L K Schjelde har sendt inn et ønske om gjennomføring av kurset i februar/ mars måned. Ellers ingen merknader og referatet ble godkjent. Sak 36/13 INFORMASJON FRA OLDERMANNSMØTE Oldermann Eivind Wolden gav ordet til Atle Skikstein. Han informerte om følgende; I fm Oldermannsmøte ble det sendt ut en pressemelding vedrørende ROT fradrag. Pressemeldingen ble lest opp, og den ble lagt ut på Bygg.no på dag 1 i fm Oldermannsmøte. Før Oldermannsmøte ble det sendt ut et spørreskjema til alle VBL avdelingene mtp hva de jobber med, det var kun 2 avdelinger som ikke svarte. Det jobbes med Startbank, at bransjen står sammen og jobber opp mot hovedentreprenørene, TEK 15 har vært ut til høring, og prosjekter i fm passivhus. VBL har startet en kampanje i fm verving av nye medlemmer. VBL avdelingene sender inn forslag til aktuelle nye medlemsbedrifter innen L K Schjelde informerte om følgende: I-fag/ E- læring, det ble gjennomført et informasjonsmøte i dag ved Tiller vgs, der det møtte 9 lærlinger, 4 lærere (2 fra Tiller vgs, 1 fra Melhus vgs og 1 fra Charlottenlund vgs) og 2 faglig ledere. På sikt vil I-fag/ E- læring erstatte opplæringsboken, og være et verktøy i fm ½ års samtaler. Yrkes NM gjennomføres i uke 44/2014 (27 til 30. oktober) i Trondheim Spektrum. VBL har meldt seg på med 4 kandidater og bedt om et arealbehov på 250 m2. Det vil bli en lokal uttagningskonkurranse lørdag den 21. juni 2014 (kl 09:00 til kl 15:00) på Torvet i Trondheim. Med fokus på markedsføring av yrkesfag, samt vise bredden i fagene. 10 fag har meldt interesse for dette arrangementet. Hvem kan delta i Blikkenslager NM: Konkurransen er for lærlinger og unntaksvis for nye svenner. Deltakeren kan ikke ha fylt 25 år i løpet av konkurransen. Med lærling menes en person som har lærlingkontrakt i Ventilasjons-/ Blikkenslagerfaget. En Ny svenn kan ikke ha avlagt, bestått svenneprøven tidligere enn 1. juli året før konkurranseåret. Kandidater som har brukt mer enn ett forsøk på svenneprøven, kan ikke delta i konkurransen. Informasjonen er sendt ut til lærlingene, faglig ledere og VBL avdelingene vi har ansvaret for. Med påmelding innen 1. mai BNL har sendt ut skjema i fm bransjenes gjennomgang av sitt/ sine fag. Frist for å komme med innspill er satt til den 20. November. Arbeidet er meget viktig da BNL skal være en premissleverandør i gjennomgangen av tilbudsstrukturen i fagutdanningen med partene i arbeidslivet, dette ble varslet i Stortingsmelding nr 20: På rett vei. Undertegnede i samarbeid med Stein Erik Sliper/ VBL Rogaland og Kjell Hæggernæs/ VBL Hordaland har fått ansvaret for denne saken.

3 VBL skolen har dessverre måttet avlyst en del kurs pga få påmeldte. Enkelte mente at kursene var for dårlig markedsført og at det var mangelfull informasjon om kursene, selv om det har blitt sendt ut informasjon via e- post, og påmeldingen ligger på hjemmesiden til VBL. I tillegg vil det komme ut informasjon i Bladet Blikkenslageren. Oldermannsmøte ønsker at VBL skolen åpnes for ikke medlemmer og andre faggrupper innen NHO/ BNL paraplyen til en høyere kurspris. Måler er at det gjennomføres kurs, samt at dette på sikt kan bidra til å øke rekruttering til nye medlemmer til VBL. Ved å stenge ut ikke medlemmer, vil dette ikke bidra til økt rekruttering. Rheinzink hadde planlagt med 5 kurs, 3 av kursene ble avlyst pga få påmeldte. Dette er ikke holdbart for våre leverandører. Oldermann Eivind Wolden har sagt ja til å gjennomføre et ventilasjonskurs i begynnelsen av neste år, da er det viktig at våre medlemmer melder seg på. Når det gjelder prosjektlederkurset, må en se på en mulig løsning ved å arrangere kurset i ulike landsdeler, slik at flere melder seg på. Når Takforum gjennomfører kurs, så inviteres alle på kurs. Målet er å få flere medlemmer, samt å øke fagkompetansen. På Oldermannsmøte ble det informert om ROT og svart arbeid ved kommunikasjonsdirektør Audun Lågøyr. BNL ser på det svenske systemet vedrørende skatter og avgifter. Håndverkerforeningen jobber sammen med en nasjonal gruppe. Må kjempe kampen på ulike fronter. LO kjemper mot oss, og det er overraskende. Eks; Kr ,- der kr ,- utgjør materiellkostnader og kr ,- arbeidspenger som gir ROT fradrag. Sverige har innført ROS som omfatter hjemmetjenesten (husarbeid og helsetjenesten). De ulike utvalgene jobber godt. Tak og fasade - har fått en ny leder Roy Holth. Jobber med en ny håndbok, ser på garantier på materiell, deltar på Nordisk møte. Skal utarbeide et Sintef blad i fm Båndtekking, en Blikkenslagerhåndbok med gode løsninger og gjennomføre et fagtreff. Energi og ventilasjon - Planlegger å gjennomføre et ventilasjonskurs i Trondheim i begynnelsen av neste år. Rekruttering og opplæring Fokus på ungdommen, rekruttere flere til vårt fag. Pr og kommunikasjon Kinoreklame, banner, synlig logoer på banner og kjøretøy. Datautvalget Jobber mye med Cordel, det vil bli gjennomført en ny presentasjon i lauge. Oldermann Eivind Wolden informerte om følgende: VBL feirer 100 års jubileum i 2019, VBL ønsker at interesserte VBL avdelinger som ønsker å være vertskap for arrangementet melder i fra. Bergens Kobber- og Blikkenslagerlaug har også jubileum dette året, så det er vel mest naturlig at de påtar seg denne oppgaven. På Oldermannsmøte ble det bestemt at bladet Blikkenslageren kan abonneres av ikke medlemmer. Dersom våre bedrifter ønsker, kan de annonserer i bladet. Rheinzink oppfordret til at våre lærlinger burde fått bladet sendt direkte hjem. Våre medlemsbedrifter har i dag bladet liggende ved bedriftenes lunchrom. Oldermann Eivind Wolden takket for en god orientering. Sak 37/13 VÅRTUR 2014 V/ SVERRE MOE Sverre Moe gikk gjennom 2 stk PowerPoint. Vårturen arrangeres fra den mars 2014 til Berlin.

4 Flyreise: DY MAR TRONDHEIM-BERLIN DY MAR BERLIN-TRONDHEIM Prisen inkluderer fly t/r + 3 netter på hotell pr person. 15 rom er holdt av på følgende hotell: Art`otel Berlin City Center. Kostnad kr 4000,- pr pers. L K Schjelde sender ut en invitasjon med påmelding før jul. Oldermann Eivind Wolden takket for informasjonen. Sak 38/13 KONKURRANSE FRA UTLANDET V/ SVERRE MOE Sverre Moe gikk gjennom tabellen som ble vist på forrige laugsmøte, ref sak 32/13. Det ble en diskusjon vedrørende det å tjene penger ved å leie inn utenlandsk arbeidskraft. Latvisk lønn er lavere enn norske lønninger innen våre fag. Samt at de tar med seg elementer fra Litauen. De jobber gratis på fabrikken i Litauen i 3 mnd, mot at de får kr 200,- i timen når de jobber i Norge. Vi må på sikt jobbe med en holdningsendring, en må være stolt av jobben en utfører, øke den faglige kompetansen og være faglig dyktig. Dersom bedrifter som ikke har lærlinger får jobben, der det kreves at bedriften skal ha lærlinger og skal være godkjent lærebedrift, må de bedriftene som ikke får jobben klage på avgjørelsen. De som har lærlinger må prioriteres. Når det gjelder bokettersyn, må de bedriftene som ikke har det på stell kontrolleres. Sak 39/13 RIKETS TILSTAND Runden rundt bordet viser at det er høy aktivitet blant medlemmene. Alle har nok å gjøre frem til påske, bedriftene har mange faste kunder og service oppdrag. Det utføres en del større jobber innen faget. Rheinzink informerte om at zink leveransen har gått ned, aktører fra Europa har med seg zink fra Tyskland og Polen. I Stavanger er det høy aktivitet på byggefronten, men en ser en nedgang blant de private utbyggerne. Tiller vgs og opplæringskontoret er svært fornøyd med utplassering i bedrift hver torsdag for elevene fra Vg 2/ KEM. De er spent på om denne ordningen vil øke rekrutteringen til faget våren I utplasseringsperioden har enkelte bedrifter opprettet en fadderordning, dette er svært bra for elevene, da de har en fast person å forholde seg til. I tillegg er det blitt gjennomført et møte i fm mentorordningen, der de nye lærlingene fra Tiller vgs blir fulgt opp av Tiller vgs etter at de har begynt i læra. Opplæringskontoret deltok også på dette møtet. Sak 40/13 EVENTUELT VBL skolen Yrkes NM Begge sakene ble tatt opp under sak 36/13. INFORMASJON FRA RHEINZINK V/ JAN KRISTIAN FJELDE Tekking med zink, nå er vinteren i anmarsj. Utføre arbeidet korrekt, forvarme materiellet og verktøyet. Dersom zinken ikke forvarmes sprekker den. Det må være rom for ekspansjon. Zinken sprekker, vridning i materiellet og en det oppstår en sprekkdannelse. Minus 10 grader

5 må materiellet og falsjernet forvarmes. En kan bruke varmluftpistol som hjelpemiddel. Bruke varmluft, skjult flamme. PVC lim tar zinken. Bruke fugemasse med silikon. Plastisol (polyester belegg/lakkert belegg) er på vei ut. Betumen (asfaltbelegg), avrenning smelter zinken. Oldermann Eivind Wolden takket Jan Kristian Fjelde for informasjonen. Det var en kort beinstrekk før middagen ble servert. Kl 21:45 - Felles middag, der det ble servert finnbiff med tilbehør. Oldermann Eivind Wolden takket Ceremonimester Rolf Solli for et godt tilrettelagt måltid med god mat og drikke. Taffelet ble hevet kl 23:00, gjestene og medlemmene trakk opp i 2. etg., der den gode samtalen fortsatt videre. L K Schjelde /ref.

REFERAT FRA LAUGSMØTE/ LEVERANDØRENES AFTEN TORSDAG DEN 31.5. 2012 KL. 18:30 I HÅNDVERKERE N

REFERAT FRA LAUGSMØTE/ LEVERANDØRENES AFTEN TORSDAG DEN 31.5. 2012 KL. 18:30 I HÅNDVERKERE N Nardo Røde Kors bygget Mobil 488 82 2 672 Trondheim 1.6.12 REFERAT FRA LAUGSMØTE/ LEVERANDØRENES AFTEN TORSDAG DEN 31.5. 2012 KL. 18:30 I HÅNDVERKERE N Tilstede: Forfall: Ikke møtt: Bjørn A. Andersen,

Detaljer

MØTEREFERAT. Velkommen v/ Bent Sæthre Bent ønsket alle møtedeltakerne velkommen til oldermannsmøtet, og gikk igjennom agendaen:

MØTEREFERAT. Velkommen v/ Bent Sæthre Bent ønsket alle møtedeltakerne velkommen til oldermannsmøtet, og gikk igjennom agendaen: MØTEREFERAT OLDERMANNSMØTE 1-2015 13.03.15, kl. 10.30-16.00 Rheinzink kurssenter, Amsterdam Referent: Ane Dyrnes Referat skrevet: 16.03.15 Nr. 1. Velkommen v/ Bent Sæthre Bent ønsket alle møtedeltakerne

Detaljer

Nytt blikkfang for VBL

Nytt blikkfang for VBL Nr. 12-2009 u tgit t av ve n t il a sjon s- o g b li k k e n s l ag e r b e drif te nes l a ndsforbu nd Nytt blikkfang for VBL Arkitekter Tradisjonsrik på seminar i lysfest i Stavanger København side 6

Detaljer

Siste vandring med g jengen

Siste vandring med g jengen Nr. 6/7-2009 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Siste vandring med g jengen Jan Henrik Nygård - epoken er over Vi må få enhetlige svenneprøver 90 år i forbundets historie

Detaljer

Portalbygg på Fornebu

Portalbygg på Fornebu Nr. 5-2009 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Portalbygg på Fornebu VBL tar grep om NM Møteplass med metaller Ønsker debatt om reflekterende isolasjon Profilen: Sinkmisjonæren

Detaljer

Innholdsrikt i strandkanten

Innholdsrikt i strandkanten Nr. 9-2008 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Innholdsrikt i strandkanten Hvem blir ny VBL-leder? side 4 Læretiden bør økes side 6 Vellykket Fagtreff i Drammen Svenskene

Detaljer

Innhold. VBL og næringspolitikk. 4 Tak- og fasadetekniker? 6 Trenger utvalg for

Innhold. VBL og næringspolitikk. 4 Tak- og fasadetekniker? 6 Trenger utvalg for Nr. 8-2008 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Rørt prisvinner Trenger hjelp til å forme ny utdanning Grenseløst samarbeid på tur Ny oldermann har lært seg å leke Nytt forum

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Innhold. Kunnskapsløftet som brast. 4 Gjør sikkerheten. 29 Produktnytt. Planplater i aluminium fra Lindab - Nå øker vi vårt sortiment

Innhold. Kunnskapsløftet som brast. 4 Gjør sikkerheten. 29 Produktnytt. Planplater i aluminium fra Lindab - Nå øker vi vårt sortiment Nr. 11-2009 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Kobberprisen til Spania Gjør sikkerheten obligatorisk De smarte blir blikkenslagere Samarbeid og nettverk Profilen: På med

Detaljer

ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING

ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING #2 06/2013 ROT-festet engasjement (s 4) Våkne veteraner (s 6) Valgkamp (s 11) Opptatt av praksis (s 18) Anders' hjørne (s 19) LEDER INNHOLD #2

Detaljer

ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING

ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING #1 09/2012 MER OM. OHIFs svenneprøvemedalje (30) Nordisk broderskap (9) OHIF lager film (10) Foreningens nye drakt (23) Leder 2 ET NYTT ANSIKT.

Detaljer

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10 ÅRSBERETNING 2013 Innhold Side 1. MLFs visjon og virksomhet 3 2. Markedet 4 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5 4. Prosjekter i bransjen 10 5. Rekruttering og kompetanse 14 6. MLFs medlemsfordeler

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2009 Årgang 14 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Årsmøte i klubbene, Jubileumsåret 2009, Forskudd på utbetaling av dagpenger,

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst, leder Liv Hauge Norheim Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer

Detaljer

SRY-møte 5-2011. Tilstede: Dato: 09.09.2011 Sted: Hotel Mercure Josefshof Vienna, Wien Utkast til referat

SRY-møte 5-2011. Tilstede: Dato: 09.09.2011 Sted: Hotel Mercure Josefshof Vienna, Wien Utkast til referat Vår saksbehandler: Tor-Åge Brekkvassmo Direkte tlf: 23 30 12 00 E-post: tor-age.brekkvassmo@udir.no Vår dato: 09.09.2011 Vår referanse: 2011/119 Deres dato: Deres referanse: SRY-møte 5-2011 Dato: 09.09.2011

Detaljer

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav Samleskinnen Nr. 3/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Detaljer

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger Årsberetning 10//11 for perioden 1. april 2010 til 31. mars 2011 1. Generelle betraktninger 2. Aktuelle saker Ny teknisk forskrift og byggesaksforskrift Seriøsitet i byggenæringen Kompetanse fremtidens

Detaljer

Konglen på Ringerike. Vil kåre Årets bedrift side 4. Sterke reaksjoner på ny forening side 12. Profilen: Stilrent og minimalistisk side 18

Konglen på Ringerike. Vil kåre Årets bedrift side 4. Sterke reaksjoner på ny forening side 12. Profilen: Stilrent og minimalistisk side 18 Nr. 4-2007 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Konglen på Ringerike Vil kåre Årets bedrift side 4 Sterke reaksjoner på ny forening side 12 Profilen: Stilrent og minimalistisk

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Invitasjon til julemøter se side 5. Nr. 3/2006 Årgang 11

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Invitasjon til julemøter se side 5. Nr. 3/2006 Årgang 11 Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2006 Årgang 11 «Utstrakt bruk av nattarbeid offshore!» SNS aksjonen i Egersund traktene. LO sommerpatrulje. Invitasjon til julemøter

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2012 Årgang 17 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Orden på arbeidsplassen. Stillas uten tilstrekkelig sikring. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Forming som fag. side 20. Voksenopplæring Blikkenslager Helsefagarbeider. Design og Håndverk: F a g b l a d o m y r k e s o p p l æ r i n g

Forming som fag. side 20. Voksenopplæring Blikkenslager Helsefagarbeider. Design og Håndverk: F a g b l a d o m y r k e s o p p l æ r i n g Nr. 2 - juni 2007 F a g b l a d o m y r k e s o p p l æ r i n g Design og Håndverk: Forming som fag side 20 Voksenopplæring Blikkenslager Helsefagarbeider 4 13 26 Innhold Redaktørens spalte 3 Voksenopplæring

Detaljer

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus. Årsberetning 2013

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus. Årsberetning 2013 Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus Årsberetning 2013 Godkjent på generalforsamlingen 25. mars 2014 Styre og administrasjon Styret har bestått av: Medlemmer: Bård Schefte, leder Diplom-is

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 12:00 NB! Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart

Detaljer

Møte med Norske Elektroleverandørers

Møte med Norske Elektroleverandørers Situasjonsrapport 3/06 per 6. juni R A P P O R T Møte med Norske Elektroleverandørers Landsforening (NEL) CE-merking beroliger ikke alltid rørleggere. Det er slett ikke sikkert produktet derved er velegnet

Detaljer