MØTEREFERAT. Velkommen v/ Bent Sæthre Bent ønsket alle møtedeltakerne velkommen til oldermannsmøtet, og gikk igjennom agendaen:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEREFERAT. Velkommen v/ Bent Sæthre Bent ønsket alle møtedeltakerne velkommen til oldermannsmøtet, og gikk igjennom agendaen:"

Transkript

1 MØTEREFERAT OLDERMANNSMØTE , kl Rheinzink kurssenter, Amsterdam Referent: Ane Dyrnes Referat skrevet: Nr. 1. Velkommen v/ Bent Sæthre Bent ønsket alle møtedeltakerne velkommen til oldermannsmøtet, og gikk igjennom agendaen: 09.45: Erling Lyche ønsker velkommen til Rheinzink kurssenter. Omvisning : Bent ønsker velkommen til oldermannsmøtet 10.55: VBL orienterer 11.45: VBL Rogaland presenterer rekrutteringsarbeid 12.00: Lunsj 12.45: Utvalgspresentasjoner 13.45: Gruppearbeid 15.00: Pause 15.20: Diskusjon etter gruppearbeid 16.00: Oppsummering/evaluering 2. VBL orienterer v / Ane Dyrnes - Økonomi Regnskap 2014 I utgangspunktet et stort samlet driftsoverskudd i Alle økonomiske bidrag til kommunikasjonsprosjektet "Med blikk for fremtiden" overføres derfor fra 2014 til Avdelingene blir ikke fakturert for bidrag i Forskyver fakturering av avdelingsbidrag for de to neste årene - vil fakturere de avtalte beløp i 2016 og 2017 I 2014 må VBL betale kr i skatt, noe som gir et resultat etter skatt på kr. Kommer av et overskudd på serviceavdelingen som er avgiftspliktig. Forklaring: VBLs sentraladministrasjon er delt i to: Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund og VBL Servicekontoret. Forbundsdelen er ikke avgiftspliktig, mens servicekontoret er avgiftspliktig VBL er pliktig til å betale skatt når serviceavdelingen går med overskudd i serviceavdelingen - uavhengig av samlet driftsresultat for forening og servicekontor. Styret jobber nå sammen med NHO regnskap og lovkomiteen i VBL for å se på ulike løsninger. Budsjett Hovedprioriteringer: - Kommunikasjonsprosjektet "Med blikk for fremtiden" - Ny plattform for e-læring som gjør den lesbar på nettbrett og smarttelefoner, samt oppdatering av innhold - Utvalgsarbeid, utvalgene får det de har søkt om av midler. 1

2 - Spørreundersøkelse - Hva har skjedd i året som har gått? Svarene gir uttrykk for at det har vært svært høy aktivitet i mange avdelinger, særlig hos de store. 2. Planlagte aktiviteter i lokalavdelingene 2015 (laugsmøter og laugsturer er ikke medtatt) Buskerud: Fagdager på yrkesskolen, Hordaland: Ren luft messe med VVS-foreningen Agder: Samarbeid m/ videregående skoler vedr. yrkespraksis, kursing, medlemsverving, kursing, kompetanseheving Møre og Romsdal: kurs, opplysning om faget til arkitekter og entreprenører Oslo og Akershus: Håndverkets dag, nye nettsider, kurs, OHIF-aktiviteter Sogn og fjordane: VVS-messe i Loen, kurs Trøndelag: støtte til uropatrulje-teamwork (forebygging av useriøst marked), Landsmøte, fokus på lærebedrifter/kvalitet/yrkesstolthet, arkitektseminar Rogaland: samarbeid med andre laug i regionen motvirke svart arbeid og kriminalitet i byggebransjen 3. Lokale utfordringer A: De største utfordringene for medlemmene - Aktivitet og fornying - Useriøse i bransjen - Fremmøte på laugsmøter (gjelder mange!) - Kommunikasjon mot medlemmene og få tilbakemeldinger fra medlemmene - Bruk av nettsider - Få medlemmer til å melde seg på kurs - Lite jobber i januar februar - Mister jobber til utenlandske firmaer - Yrkesutdanning - Entrepriseformer - Fagets anseelse - Skaffe gode nok elever - Arbeidsinnvandring - Problemer med å verve medlemmer synliggjøre fordelene ved medlemskap - Holde på medlemmer redusert likviditet i bedriftene - Holde utfordrende laugsmøter B: Hvordan kan VBL bidra til å løse utfordringene? - Støtte opp, gi bredde i media - Merkevarebygging av faget - Fremme yrkesopplæring og rekruttering - Være mer synlige for laugene komme på møter - Være mentor mellom små og store laug - Påvirke BNL til å få endret entrepriseform til delte entrepriser - Påvirke de offentlige til å bruke lærebedrifter - Få avtaler med andre fag for presentasjon til skolen - Utarbeide attraktive kurs og foredrag med spesialisering - Jobbe aktivt mot kommuner om bruk av seriøse bedrifter - Jobbe med BNL/NHO når det gjelder bruk av utenlandsk arb.kraft - Jobbe for å påvirke BNL slik at problemene med utenlandsk arbeidskraft blir mer synliggjort - Jobbe for bruk av e-læring - Styrke kvalitet og yrkesstolthet - Bli flinkere til å kommunisere ut det som det jobbes med sentralt 2

3 4. Internkommunikasjon A: Hvordan opplever dere at kommunikasjonen mellom VBL sentralt og lokalavdelingene er i dag? - Helt OK, opp til enhver å ta kontakt vedr enkeltspørsmål - Savner synliggjøring av målbare resultater i kommunikasjonsprosjektet - Bør sende ut mailer på mandager - Fortsatt rom for mer informasjon - Ønsker mer informasjon om resultater fra utvalgene - Bør sende ut nyhetsbrev en gang i måneden - For dårlig kommunikasjon, referater må sendes ut til medlemmene ikke legges ut på nett B: Hvilke rutiner har dere i lokalavdelingen når det gjelder oppfølging av det sentrale styrets arbeid? En del har rutiner på å orientere/gjennomgå på laugsmøter og/eller styremøter, andre har det ikke. C: Hvilke rutiner har dere i lokalavdelingen i etterkant av oldermannsmøter En del har rutiner på å orientere/gjennomgå på laugsmøter og/eller styremøter, andre har det ikke. Ane oppfordret alle avdelinger til å etablere rutiner for å videreformidle det arbeidet som gjøres i styret og på oldermannsmøtene. 5. Styret og administrasjonen jobber hele tiden for medlemmenes beste. I hvilken grad oppfatter dere at medlemmens interesser ivaretas? Er dere fornøyd, er det ting som kan gjøres bedre, er det for mye/lite av noe? Osv - Dere gjør en god jobb - Svarer fort og greit - Spennende med nytt tidsskrift - Bladet burde vært debattert på oldermannsmøtet før skifte av leverandør - Vi syns dere jobber veldig bra - Noen er opptatt av at man skal bruke tid på lovverket og høringer - Informasjon om materialer og gode løsninger - Vi er fornøyde har fått tre nye medlemmer etter jul! - Ønsker besøk av VBL en gang i året - Innføring av ROT - Bruken av yrkesbil - Gode forsikringsordninger - Ny modell mesterutdanningen VBL må sette ned en hurtigarbeidende arbeidsgruppe på 4-5 personer som skal gjennomgå og revidere læreplanen i fagspesifikk del av mesterbrevutdanningen, på oppdrag fra Mesterbrevnemnda. Det er ønskelig at gruppen består av fire personer pluss sekretær. - Gruppen bør hovedsakelig ha med minst en person som har tatt mesterutdanningen nokså nylig. - Ønskelig at minst en person også har mesterbrev og fagskoleutdanning - Et heldags arbeidsmøte i Oslo før påske - Ane fungerer som sekretær for gruppen Møtedeltakerne ble bedt om å komme med forslag til hvem som kunne sitte i gruppen. To navn ble foreslått: Daniel Vist og Kristian Wærnes. Ane tar kontakt med disse. 3

4 3. Rogaland presenterer rekrutteringsprosjekt Stein Erik Sliper presenterte et rekrutteringsprosjekt kalt "Bli med å bygg", som de har hatt stor suksess med i Rogaland. Prosjektet er et samarbeid mellom flere av fagene innen bygg og anleggsteknikk VG1. De samlet ca 100 ungdommer og i løpet av 2 dager arbeidet elevene i grupper der de fikk prøve seg på praktiske byggrelaterte øvelser - ved å bygge en miniatyrgarasje. Øvelsene kombinerer praksis og teori på en måte som gjør det spennende å lære, og dette har blitt svært godt mottatt av både lærere og elever. 4. Utvalgspresentasjoner Representanter fra VBL-utvalgene orienterte om arbeidet som er gjort og som skal gjøres: PR- og kommunikasjon v/ Jarle Kristiansen Kommunikasjonsprosjektet "Med blikk mot framtiden" Starten gikk på oldermannsmøtet 18. mars Etter dette engasjerte VBL Geeluyden & Kiese (GK) v/ Axel Hammer. Kommunikasjonsplan ble utarbeidet. Har til nå hatt en rekke oppslag på ulike saker: - ENØK-fradrag (profilering av VBL og faget) - Yrkes NM m/ June (rekruttering - søknad opp 25 % i Trondheim) - Inneklima (profilering av VBL og faget) - Lærlingeklausul (profilering av VBL og faget) Produksjon av «mitt Yrke» - film Følge opp fremdriften i produksjonen Forslag til videre aktiviteter - Stand på Fasade april (Ventistål) (VBL, medlemsverving, fag) - Landsmøte i Trondheim 4-7. Juni (promotere fag og VBL) - Facebook. VBL sterkere inn, minst et innlegg i uken (rekruttering, VBL, fag). - Ny sesong av Anno få med Blikkenslagerfaget som «svennebrev» (rekruttering, fag) - Oppdrag i realty-serier. - Fagbladet «Blikkenslageren», digitalt? Kommunikasjon mellom VBL / Vestvind / G.K. - Håndverksdagene i spikersuppa. 2. September (rekruttering) - Skjorter og jakker til alle i utvalget (profilere oss på presentasjon) Videre oppfølging: - Mer info vedr endringer av «hjulet» + flere saker. - Flere tilbakemeldinger til G.K. fra utvalgene og medlemmer. - Flere tlf-møter for å holde «trykket» oppe. - Fortsette arbeide vedr oppslag i media. Utdanning og kompetanseutvalget v/ Andre Jakobsen I dag er det Jan Erik Bentzen og Knut Ivar Hov som sitter i utvalget. Utvalget trenger en leder og ett eller to medlemmer til. Oldermennene ble oppfordret til å komme med forslag til nye utvalgsmedlemmer. IT- og teknologiutvalget v/ Einar Jahnsen Einar redegjorde for utvalgets plan med å få inn annonsører for å bidra til drift og vedlikehold av kalkulasjonsprogrammet og databaser i Cordel. Det blir lagt opp til å legge inn noen faste leverandørlister for å lettere kunne ta endringer og oppdateringer, men brukerne skal (som idag) kunne velge egne hvis de vil. Utvalgets medlemmer bidrar pr. idag til oppdateringene 4

5 som gjøres og gjør en bra jobb med dette. Oldermannsmøtet ble forespurt om det var spesifikke leverandører de ville ha med. Energi- og ventilasjonsutvalget v/ Bent Sæthre Ventilasjonsforum skal arrangeres hos Trox Auranor i september Høring ang endringer i energikravene i TEK10 utvalget skal skrive høringssvar og vil legge seg på en objektiv linje, med fokus på boligeierne de som skal bo i husene. Vil også foreslå å holde på den eksisterende TEK'en en stund til for å høste flere erfaringer og forskyve målsetningene med passivhus i 2020, nullenergihus i De vil også spille inn at det vil være mer energi å spare på å oppgradere eksisterende boligmasse. Utvalget har også et mål om å gå ut med en felles pressemelding med leverandører/produsenter og astma- og allergiforbundet. Tak- og fasadeutvalget v/ Kjell Hæggernæs Beslagshåndboken. Nå trykt opp i 2 opplag a stykker. Det skal nå gjøres rettelser før trykking av neste opplag. Utvalget jobber med revideringen. Det jobbes med digitalisering av boken. Møte med leverandører vedr. garantiordninger Mange leverandører stilte på møte, men det var liten vilje til å gi noen generell garanti for alle VBL sine medlemmer. Det kom innspill fra leverandørene at de kunne gi garantier utover 1. til 2. år for enkelte kunder, men ikke en generell for alle. Det ble også diskutert forsikring / fond til dette formålet, men liten respons. Utvalget har laget en mal for leverandørgarantier (vedlagt referatet) E-læring: Utvalget kommer til å jobbe med oppdatering av innholdet i e-læringen som gjelder tak-, fasade- og verkstedsdelen i programmet denne våren. Kjell starter opp arbeidet sammen med Stein Erik Sliper der de går igjennom hele programmet og ser på hvor det er behov for endringer. Har vært i dialog med Sintef om å få tilgang til beslagshåndboken i programmet og venter på en tilbakemelding fra dem. Tariffutvalget v/ Jan Erik Bentzen Jan Erik orienterte om prosessen rundt tarrifforhandlingene og oppfordret alle til å komme med innspill til han dersom det er noe man ønsker at han skal fronte på vegne av bransjen i forhandlingene. 5. Gruppearbeid Møtedeltakerne ble delt inn i fire grupper. Hver gruppe fikk utdelt styrets forslag til handlingsplan for og revidert strategiplan for Gruppene ble bedt om å gjennomgå disse, og bli enige om de tre punktene i handlingsplanen som de mente burde prioriteres høyest samt rangere punktene fra en til tre etter viktighet. Hovedpunkter i handlingsplanen: - Medlemmer - Kommunikasjon, markedsføring og rekruttering - Utdanning og kompetanse - Rammebetingelser og seriøsitet - Miljø og energi - Samarbeid med andre organisasjoner - Arbeidslivspolitikk og arbeidsgiverspørsmål - Organisasjon møter og arrangementer 5

6 6. Oppsummering og avslutning Hver gruppe presenterte det de hadde kommet frem til: Gruppe 1: 1. Kommunikasjon, markedsføring og rekruttering 2. Utdanning og kompetanse 3. Seriøsitet Minst viktig: medlemsfordeler Gruppe 2: 1. Kommunikasjon, markedsføring og rekruttering Blest rundt faget vil gi økt oppdragsmengde og rekruttering At blikkenslagerrelatert arbeid faktisk tilfaller blikkenslagerbedrifter, ikke andre håndverksfag. 2. Organisasjon møter og arrangementer Nettverksbygging (messer foredrag). Faglig påfyll (messer/foredrag). Kompetanseheving (kurs) 3. Medlemmer Flere medlemmer vil øke VBLs slagkraft. Attraktive medlemsfordeler som gir bedriftene fortrinn. Det skal lønne seg å være medlem Gruppe 3: 1. Medlemmer. Uten medlemmer ikke noe VBL. Hva skal VBL gjøre for medlemmene? 2. Kommunikasjon, markedsføring og rekruttering. Hvis ingen kjenner til hva blikkenslageren gjør er det ikke nok jobber. Med det mener vi at både entreprenører, arkitekter, privatpersoner må bli kjent med faget. Uten rekruttering, ingen nye medlemmer. 3. Utdanning og kompetanse. Trenger nye flinke fagfolk Gruppe 4: 1. Medlemmer 2. Kommunikasjon, markedsføring og rekruttering 3. Utdanning og kompetanse Eventuelt: - Landsmøte Møtedeltakerne fra Trondheim orienterte om Landsmøtet og oppfordret alle til å melde seg på. - Det ble foreslått å se på mulighetene for å fakturere kontingent/serviceavgift månedlig i stedet for årlig. Forslaget fikk bred støtte fra de øvrige i salen. Styret tar forslaget med seg og utreder dette. - VBL benyttet anledningen til å takke Per Olav Berg for godt samarbeid om fagbladet Blikkenslageren, og overrakte en avskjedsgave. - Eva Baisgård hadde bursdag og fikk også en gave fra VBL. 6

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

Nytt blikkfang for VBL

Nytt blikkfang for VBL Nr. 12-2009 u tgit t av ve n t il a sjon s- o g b li k k e n s l ag e r b e drif te nes l a ndsforbu nd Nytt blikkfang for VBL Arkitekter Tradisjonsrik på seminar i lysfest i Stavanger København side 6

Detaljer

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10 ÅRSBERETNING 2013 Innhold Side 1. MLFs visjon og virksomhet 3 2. Markedet 4 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5 4. Prosjekter i bransjen 10 5. Rekruttering og kompetanse 14 6. MLFs medlemsfordeler

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Sak 6-R2015- Årsberetning 2014. Årsberetning for 2014

Sak 6-R2015- Årsberetning 2014. Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 1 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING FOR 2014... 3 1. Organisasjon og administrasjon... 3 2. Representantskapsmøtet, styret og andre tillitsvalgte... 4 3. Strategiplan og arbeidsprogram...

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING

ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING #2 06/2013 ROT-festet engasjement (s 4) Våkne veteraner (s 6) Valgkamp (s 11) Opptatt av praksis (s 18) Anders' hjørne (s 19) LEDER INNHOLD #2

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Innholdsrikt i strandkanten

Innholdsrikt i strandkanten Nr. 9-2008 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Innholdsrikt i strandkanten Hvem blir ny VBL-leder? side 4 Læretiden bør økes side 6 Vellykket Fagtreff i Drammen Svenskene

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14.03-15.03.2015. Scandia Holberg Hotell, Oslo

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14.03-15.03.2015. Scandia Holberg Hotell, Oslo 1 REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14.03-15.03.2015 Scandia Holberg Hotell, Oslo SAKSLISTE: Sak 1 Åpning v/nestleder Sak 2 Registrering av deltakere v/nestleder: Utvalg og Råd: Erik Reichmann (Yrkesetisk

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

RAPPORT. Pilotprosjekt - FRIDA. Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner

RAPPORT. Pilotprosjekt - FRIDA. Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner RAPPORT Pilotprosjekt - FRIDA Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Kompetansesenter rus - region vest Stavanger Rogaland A-senter På oppdrag fra Helsedirektoratet INNHOLD Bakgrunn 3 Mål med

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Maj 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Periode for forprosjektet:

Detaljer

Innhold. Kunnskapsløftet som brast. 4 Gjør sikkerheten. 29 Produktnytt. Planplater i aluminium fra Lindab - Nå øker vi vårt sortiment

Innhold. Kunnskapsløftet som brast. 4 Gjør sikkerheten. 29 Produktnytt. Planplater i aluminium fra Lindab - Nå øker vi vårt sortiment Nr. 11-2009 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Kobberprisen til Spania Gjør sikkerheten obligatorisk De smarte blir blikkenslagere Samarbeid og nettverk Profilen: På med

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer