TRONDHJEMS KOBBER & BLIKKENSLAGERLAUG Stiftet 20. april 1906

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRONDHJEMS KOBBER & BLIKKENSLAGERLAUG Stiftet 20. april 1906"

Transkript

1 Til medlemmene TRONDHJEMS KOBBER & BLIKKENSLAGERLAUG Stiftet 20. april 1906 REFERAT FRA LAUGSMØTE - TORSDAG DEN KL. 19:00 I HÅNDVERKER N Trondheim, Tilstede: Forfall: Ikke møtt: Tore Antonsen, Roar Hansen, Trond Hågensen, Bård Iversen, Egil Markovic, Sverre Moe, Ivar Mælen, Torgeir Rønning, Frank Silderen, Rolf Solli, Magnar Stamnsve, Eivind Wolden og Tore Waagenes. Bjørn A. Andersen, Tore Dahle, Atle Skikstein og Roger Tanem. Per E Aune, Tore Bakkan, Petter Berglund, Svein Gangstad, Arnfinn Høybakken, Kjell Johansen, Tor Skjeringstad og Harald Øiamo. Møtetid: Kl. 19:00 22:45 Oldermann Eivind Wolden startet med og ønske medlemmer velkommen til laugsmøte. Oldermann Eivind Wolden gikk deretter gjennom sakslisten for kvelden, 7 saker under eventuelt. Det var ellers ingen merknader til sakslisten, som ble godkjent. Medlemmene var svært fornøyd med sakslista. Sak 24/14 REFERAT FRA FORRIGE LAUGSMØTE Lisbeth K Schjelde leste referat fra forrige laugsmøte ( ). Merknader til referatet: Sak 22/14- Tore Waagenes påpekte, at rikets tilstand ikke skal refereres. Sak 23/14 kulepunkt 3- Lærerne ved Tiller vgs bør også honoreres dersom en lærling oppnår meget godt bestått på fag-/ svenneprøven. Ellers ingen merknader og referatet ble godkjent. Sak 25/14 NY SENTRAL GODKJENNING VBLS INNSPILL TIL BNL I FM UTSENDT HØRINGSUTKAST L K Schjelde gikk gjennom formålet og hovedpunktene i den nye Sentrale Godkjenningen. Som skal gjøre det lettere å være seriøs i norsk bygge bransje, sikre kvalitet og redusere problemet med useriøse og dårlig kvalifisert foretak i byggenæringen. Rapporten er utarbeidet

2 på bakgrunn av at dagens obligatoriske lokale godkjenninger bortfaller, og at regjeringen har varslet at dagens Sentrale Godkjenning skal videreføres som en frivillig ordning. Hovedhensikt: Være enkelt å være seriøs. Viktig kamp mot svart arbeid. Vårt (TKBL s) innspill: Forutsetter at de som får prosjektet/ tiltaket er godkjente lærebedrifter det vil si bedrifter som er godkjent for å ta inn lærlinger, og som har ansatt lærling(er) i bedriften. At jobbene blir utført at bransjen dvs Blikkenslagere og Taktekkere. Dette må ivaretas. Det er viktig at staten /kommune også blir sjekket når de bestiller arbeid. VBLs forslag som ble sendt inn til BNL: Det er viktig å sikre kvalitet og seriøsitet i norsk byggenæring, og grunnlaget må være å bruke kvalifiserte håndverkere. Utgangspunktet for å få de rette kvalifikasjonene inn i byggeprosjektene må være at godkjenningsområdene for ansvarsrett følger norske byggefags fagplaner og utdanningsløp. Generelle innspill: Vi vil understreke at utover å heve totalkvaliteten i byggenæringen, er det viktigste for VBL at det stilles faglige kvalifikasjonskrav til underentreprenørene. VBL er positive til et sentralt register for kvalifikasjoner, kombinert med at foretaket registreres i Brønnøysund. VBL er positive til forslaget om utvidet ID-kortordning, men frykter økt byråkrati. Vi benytter anledningen til å foreslå at ID-kortene kun må fornyes når vedkommende bytter arbeidsgiver, eller ber om endring i forbindelse med videreutdanning o.l. Vi ser det som en forutsetning at stat/kommune benytter seg av bedrifter som er sentralt godkjente. VBL mener at seriøse bedrifter bidrar til å sikre faglig kvalitet i fremtiden ved å ta inn lærlinger. Vi mener derfor at det bør stilles krav om at foretakene som godkjennes for ansvarsrett er godkjente lærebedrifter. VBL foreslår at Startbank legges ned da denne ordningen etter våre erfaringer ikke har fungert, og den oppfattes som overflødig dersom forslag om ny sentral godkjenning iverksettes. Det var en del kritikk på at høringsbrevet og utkastet ble sendt ut i ferien med en tilbakemelding også i ferieperioden. Pga ferietid, valgte styret å gå gjennom saken, og sende frem et innspill på vegne av TKBL s medlemmer. Undertegnede prøvde å få utsatt fristen til etter laugsmøte i august måned, slik at alle medlemmene kunne få anledning til å komme med innspill. Men dette lot seg ikke gjøre. Styret har varslet VBL om at slike tunge saker må sendes ut med en gang, slik at alle berørte parter har mulighet til å delta i prosessen.

3 Sak 26/14 KOMMUNIKASJONSPROSJEKTET VBL Undertegnede informerte om tiårets viktigste prosjekt der måler er å gjøre Ventilasjons-/ Blikkenslagerfaget like kjent som rørlegger og elektrikerfaget. Valget falt på det svært anerkjente PR byrået Geelmuyden og Kiese AS. På etter år skal vi: Øke antall artikler fra VBL med 100 % Øke trafikken til VBLs digitale kanaler med 50 % Øke medlemsmassen til VBL med 10 % Øke søkertallet til fagutdanning med 10% Finansiering av prosjektet er bruk av egenkapital og økonomisk støtte fra lokalavdelingene. For vår del ble kostnaden på kr ,- i 2014, og kr ,- i 2015 og Vi har ikke budsjettert med dette beløpet i 2014, samt at vi har 2 store arrangement foran oss, Blikkenslager NM 2014 og Landsmøte Samt vi har lokale tiltak som fungere meget godt (kinoreklame og bussreklame). Før vi tar en avgjørelse i denne saken, skriver undertegnede et brev til VBL der vi ber om en strategi på hva pengene skal brukes til de tre årene mtp strategiplan, forprosjekt og hvordan nå målet. Hva får vi igjen av investeringen på kr ,-? Prosessen har ikke vært ryddig mtp informasjon og avgjørelser. Samt at det har vært en stor rydde jobb får å få økonomien på plass i VBL. Og det stilles et spørsmålstegn til dette prosjektet mtp økonomien. L K Schjelde følger opp denne saken. Sak 27/14 LANDSMØTE 2015 V/ SVERRE MOE Det er viktig å involvere medlemmene, og få komiteene på plass. Kortreist er viktig i fm Landsmøte, det vil si at arrangementene legges ved Skybaren Clarion Hotel, Rockheim og ved hotellet. I fm dag 2, har vi planlagt med en paneldebatt. Hvordan holdes oss oppdatert mtp deling av dokumenter, via dropbox eller google? Møteform, og hvor mange som skal møtes, økonomien i fm arrangementet. Vi har tidligere, satt opp et program i grove trekk. Undertegnede kaller inn til et brainstormsmøte som gjennomføres ved bedriften Mesterblikk AS tirsdag den 2. september kl 15:30. Det serveres pizza. Sak 28/14 RIKETS TILSTAND Ikke referert. Sak 29/14 PILOTPROSJKET FORHOLDENE I BYGGE BRANSJEN I TRONDHEIM I regi av Trondheim Malermesterlaug og Malernes Forening i Trondheim er det ansatt en i prosjektstilling som har som formål å se på forholdene i bygge bransjen i Trondheim. Skal se nærmere på følgende punkter: Sosial dumping Ulovlig/ farlige forhold på byggeplasser Firma som konkurrerer på falske vilkår mtp godkjenninger osv.

4 Svart arbeid. Dette må tas gjennom Håndverkerforeningen i Trondheim, dersom det blir gjort, er vi positive til å bidra i et slikt prosjekt. L K Schjelde følger opp denne saken. Sak 30/14 TRONDHEIM KOMMUNE ØKER TILSYN MED PRODUKTER OG FORETAK KORT GJENNOMGANG AV HVA SOM KOMMER I FORSKRIFT V/ TRINE LILL JOHANSEN/LEDER TILSYN VED TRONDHEIM KOMMUNE/ BYGGESAKSKONTORET Byggesakskontoret ser på mulige ulovlige tiltak. Etter brannen i 1997 ble det opprettet tilsyn og et system i fm ansvarsrett. Har kompetanse på loven, gjennomfører rundt tilsyn i året på produkt, kompetanse og tiltak. Ved uavhengige kontroller, gis overtredelsesgebyr f.eks. ved dokumentfalsk. Det skal lønne seg å være seriøs. Har et behov for å bli varslet, det må sendes en bekymringsmelding. Det er lokale godkjenninger for kontroll, kontrollfunksjoner og utførelse. Obligatorisk krav om tilsyn fra Krav til kvalifikasjoner i tiltaket og produktdokumentasjon av byggevarer. Fra , må bedriftene dokumentere at de kan utføre jobben. Må ha en Norsk Teknisk godkjenning. Den lokale godkjenningen opphører, erklæring kommer. Gjennomføre tilsyn med foretak som ikke har sentral godkjenning. Hvor skal en gjennomføre tilsyn? Samle info om prosjektet, byggesaken går sin gang, tilsyn på produktet, koble inn arbeidstilsynet, modulbygg er et produkt. Anbefaler å lese postlista til kommunen. Ved bekymringsmelding må navn oppgis, det skal være en åpen byggesak, kan miste ansvarsretten og i tillegg få et gebyr. Fra gis bot og advarsel. Enkelte var bekymret for å ta opp en sak, følger at bedriften blir forfulgt mtp tilsyn ved egen bedrift. Når HMS ikke blir ivaretatt, rykkes det ut med en gang. Det er viktig å dokumentere hva en holder på med, bruke Byggforsk og NS. NS, Byggforsk og TEK er bør krav. Det er viktig å jobbe på lag, bruke godkjente lærebedrifter som har lærlinger og jobbe opp mot arbeidstilsynet. Fokus på ærlighet i faget og etikk. Hvem skal ha ansvarsretten, retten til å kunne påta seg bestemte oppgaver i visse tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven. Entreprenøren med kontrakt, har et system som følges. Den utførende, en må selv legge premissene. Henviste til Plan og bygningsloven 20-1 Saker med ansvarsrett, huseier selv Saker uten ansvarsrett. Det må sendes inn, at dere har kvalifikasjoner til å utføre jobben, dokumentere at en har forstått TEK en. Våre fag er ikke kritiske fag. Det blir gjennomført 3 parts kontroll, og byggherren har all makt. Vi må være synlige i prosessen og ivareta våre fag, slik at jobben blir utført i henhold til de krav som stilles. Oldermann Eivind Wolden takket Trine Lill Johansen for et svært interessant og lærerikt foredrag. Og overrakte 100 års jubileums boken og Rekrutteringsvideoen. Sak 31/14 EVENTUELT Kurs i regi av Takforum v/ Tore Antonsen Temaet for kurset er de entreprisekontraktene som entreprenørene møter i sin hverdag, med særlig fokus på fallgruver i NS 8417, varslingsreglene for tillegg- /endringer, fremdrift, overtakelse, sluttoppgjør, reklamasjons- og forsikringssaker mm. Deltakeravgift kr 1000,-. Undertegnede sender ut en påminnelse om dette kurset.

5 Egil Markovic etterlyste et svar i fm studiebevis for lærlingene. Dette er en politisk sak som er sendt til Håndverkerforeningen i Trondheim. Ingen endringer pr dags dato. Studiebevis er beregnet til elever som studerer og ikke mottar lønn. Arne Sæther inviteres til neste laugsmøte. L K Schjelde følger opp denne saken. Blikkenslager NM: Undertegnede har sendt ut et referat og e- post med fordeling på hva hver enkelt bedrift skal bidra med. De fire modulene lages ved Tiller vgs. Det som skal lages opp til hver enkelt kandidat tok Trønderblikk AS ansvaret for, de sender over en kostnadsberegning til undertegnede. Tore Waagenes tar kontakt med Lindab og undersøker om de kan være hovedsamarbeidspartner i fm arrangementet. Det er viktig at de får profilert seg på dette arrangementet og i fm Landsmøte 2015, vi må være lojale opp imot våre leverandører. For å få ned kostnadene, må hver enkelt bedrift bidra, og vi må løse oppdraget på best mulig måte. Det er sendt ut en forespørsel til våre leverandører mtp å støtte med div materiell. Undertegnede følger opp saken og bestiller 15 billetter til banketten. Dette er årets arrangement mtp å få ungdom til å søke våre fag i samarbeid med VBL, våre leverandører, lauge og Opplæringskontoret. Vi har et svært godt grunnlag for å gjennomføre dette arrangementet, mtp arrangementet på Torvet, Velg et Yrke. Hver enkelt bedrift frakter (tur/retur) selv ned det materiellet som trengs i fm Blikkenslager NM til Trondheim Spektrum. Laugsmøte i oktober måned, flyttes til torsdag den 6. november pga at Oldermannsmøte gjennomføres 16 til 17. oktober. L K Schjelde følger opp denne saken. Saker som blir sendt til fagskjønnskomiteen må følges opp, dette er med på å skape et godt omdømme for vårt fag. Lønnsforhandlingene, våre bedrifter har økt lønningene med kr 3 10 pr time ut i fra den ansattes kompetanse og stilling. Etter møtet trakk medlemmene opp i 2 etg, der samtalene fortsatt videre. L K Schjelde /ref.

TRONDHJEMS KOBBER & BLIKKENSLAGERLAUG Stiftet 20. april 1906

TRONDHJEMS KOBBER & BLIKKENSLAGERLAUG Stiftet 20. april 1906 Til medlemmene TRONDHJEMS KOBBER & BLIKKENSLAGERLAUG Stiftet 20. april 1906 Trondheim, 6. november 2013 REFERAT FRA LAUGSMØTE/ GUTTAS KVELD TORSDAG DEN 31.10.13 KL. 19:00 I HÅNDVERKER N Tilstede: Forfall:

Detaljer

REFERAT FRA LAUGSMØTE/ LEVERANDØRENES AFTEN TORSDAG DEN 31.5. 2012 KL. 18:30 I HÅNDVERKERE N

REFERAT FRA LAUGSMØTE/ LEVERANDØRENES AFTEN TORSDAG DEN 31.5. 2012 KL. 18:30 I HÅNDVERKERE N Nardo Røde Kors bygget Mobil 488 82 2 672 Trondheim 1.6.12 REFERAT FRA LAUGSMØTE/ LEVERANDØRENES AFTEN TORSDAG DEN 31.5. 2012 KL. 18:30 I HÅNDVERKERE N Tilstede: Forfall: Ikke møtt: Bjørn A. Andersen,

Detaljer

MØTEREFERAT. Velkommen v/ Bent Sæthre Bent ønsket alle møtedeltakerne velkommen til oldermannsmøtet, og gikk igjennom agendaen:

MØTEREFERAT. Velkommen v/ Bent Sæthre Bent ønsket alle møtedeltakerne velkommen til oldermannsmøtet, og gikk igjennom agendaen: MØTEREFERAT OLDERMANNSMØTE 1-2015 13.03.15, kl. 10.30-16.00 Rheinzink kurssenter, Amsterdam Referent: Ane Dyrnes Referat skrevet: 16.03.15 Nr. 1. Velkommen v/ Bent Sæthre Bent ønsket alle møtedeltakerne

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår:

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: At det opprettes ny Sentral Godkjenning som omfatter: o Dagens godkjenning for ansvarsrett for søknadspliktige tiltak.

Detaljer

Enkelt Å være. ny Sentral Gоdkjenning (nsg)

Enkelt Å være. ny Sentral Gоdkjenning (nsg) Rapport fra bygge- og anleggsnæringens ekspertutvalg for godkjenning av kvalifikasjoner og innsats mot useriøse aktører Arkitektbedriftene Boligprodusentenes Forening Byggenæringens Landsforening Byggmesterforbundet

Detaljer

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10 ÅRSBERETNING 2013 Innhold Side 1. MLFs visjon og virksomhet 3 2. Markedet 4 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5 4. Prosjekter i bransjen 10 5. Rekruttering og kompetanse 14 6. MLFs medlemsfordeler

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Innhold

Detaljer

På hugget i Vestfold

På hugget i Vestfold Nr. 4-2009 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund På hugget i Vestfold Konkursene i bygg: 85 prosent har ikke sentral godkjenning Slottet får ny kobbertekking Folk bør glede

Detaljer

MØTEREFERAT. Dato: 10.oktober 2012 Tid: 10.00-16.00 Møtetype: Oldermannsmøte. Sted: Laugssalen i Håndverkeren, Oslo. Møte nr.

MØTEREFERAT. Dato: 10.oktober 2012 Tid: 10.00-16.00 Møtetype: Oldermannsmøte. Sted: Laugssalen i Håndverkeren, Oslo. Møte nr. MØTEREFERAT Dato: 10.oktober 2012 Tid: 10.00-16.00 Møtetype: Oldermannsmøte Sted: Laugssalen i Håndverkeren, Oslo Møte nr.: 2-2012 Til stede: Styret: Oldermenn: VBL administrasjon: Utvalg: Andre: Forfall:

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Årsberetning 2012. for perioden 1. januar til 31. desember 2012

Årsberetning 2012. for perioden 1. januar til 31. desember 2012 Årsberetning 2012 for perioden 1. januar til 31. desember 2012 Innhold 1. Generelle betraktninger... 3 2. Aktuelle saker... 4 2.1 Byggeregler... 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen... 5 2.3 Kompetanse...

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger Årsberetning 10//11 for perioden 1. april 2010 til 31. mars 2011 1. Generelle betraktninger 2. Aktuelle saker Ny teknisk forskrift og byggesaksforskrift Seriøsitet i byggenæringen Kompetanse fremtidens

Detaljer

TILSYN ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN

TILSYN ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN TILSYN ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN BYGGETILSYNET FOR ØVRE ROMERIKE V/ARNE LØVBERG 20.01.2012 Kort historie I 1997 kom revisjonen av plan og bygningsloven Bygningskontrollen ble lagt ned Kommunene fikk

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 12:00 NB! Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart

Detaljer

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen 2011 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser Informasjon om 3 Bygg og Bolig styringssystem (tidligere NyttBygg) 4 Kalk2010 opplæring og praktisk bruk 5 Endringer i plan- og bygningsloven 6 Ansvarsrett - Byggesaken

Detaljer

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 Årsberetning 11//12 for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 2 Årsberetning 11//12 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 3. Aktiviteter 8 4. Organisasjonsmessig samarbeid 15 5. Styrets arbeid

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Anbud og arbeidstakerrettigheter

Anbud og arbeidstakerrettigheter Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie

Detaljer

Vi ønsker alle våre forbindelser God Jul og Godt Nytt År!

Vi ønsker alle våre forbindelser God Jul og Godt Nytt År! Nr. 12-2008 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Omstilling i Bodø Snart klart for KEM utvendig side 4 Slik kan vi lage et bedre NM Ungdomsjakt med nye virkemidler Profilen:

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 2007 Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 615 Møte torsdag den 7. juni 2007 kl. 13.23 President: B e r i t B r ø r b y Dagsorden (nr. 39): 1.

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 28-02- 2015 REFERAT

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 28-02- 2015 REFERAT REFERAT Styringsgruppemøte 28.02.2015 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten

Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten Tid og sted Tid: 11. september 2013, klokken 14.00 17.30 Sted: Lofoten studie- og høgskolesenter. Saksliste 025/2013 Godkjenning av

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Hvordan igangsette og drifte PAL-prosjekt?

Hvordan igangsette og drifte PAL-prosjekt? PAL Trøndelag FEBRUAR 2014 v.2 http://palblogg.wordpress.com INNHOLD Om PAL Prosjektledelse Delprosjektene Roller og ansvarsfordeling Kurs og etterutdanning Regional utvikling Samarbeidspartnere Økonomi

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet 13 For SOMMER 2013 frisøren frisører i Fagforbundet 2 SOMMER 2013 Ferietid Alle ansatte (også lærlinger) kan kreve tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni - 30. september. Deltidsansatte

Detaljer