MØTEREFERAT. Dato: 10.oktober 2012 Tid: Møtetype: Oldermannsmøte. Sted: Laugssalen i Håndverkeren, Oslo. Møte nr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEREFERAT. Dato: 10.oktober 2012 Tid: 10.00-16.00 Møtetype: Oldermannsmøte. Sted: Laugssalen i Håndverkeren, Oslo. Møte nr."

Transkript

1 MØTEREFERAT Dato: 10.oktober 2012 Tid: Møtetype: Oldermannsmøte Sted: Laugssalen i Håndverkeren, Oslo Møte nr.: Til stede: Styret: Oldermenn: VBL administrasjon: Utvalg: Andre: Forfall: Torill K. Wollebekk Andre Jakobsen Sverre Moe Bård Johansen Viggo Svanstrøm Jostein Grotle Rune Frøvik Hansen Geir Albretsen Caspar Jordan Terje Sandberg Roy Holt Jan Gjøstøl Tormod Hagren Eivind Wolden Morten Haug Steinulf Mikkelsen Kenneth Helliesen Ane Dyrnes Anne Madsen Bent Sæthre Jan-Erik Bentzen Kjell Hæggernæs Eva Baisgård Svein Freitag Bjørn Kristian Pedersen Ove Salthammer Jan Erik Clausen Stein Erik Sliper Nestleder Styrerepresentant Styrerepresentant Styrerepresentant Styrerepresentant/ VBL Sogn og Fjordane VBL Agder VBL Oslo og Akershus VBL Hordaland VBL Buskerud VBL Vestfold og Telemark VBL Møre og Romsdal VBL Østfold VBL Trøndelag VBL Hedmark og Oppland VBL Troms og Finnmark VBL Rogaland Daglig leder Organisasjonskonsulent Energi- og ventilasjonsutvalget Rekruttering- og opplæringsutvalget VBL Hordaland/Prosjektleder VBLskolen/Utvendig utvalg VBL Oslo og Akershus Styreleder VBL Oldermann VBL Nordland Oldermann VBL Haugaland Utvalgsleder utvendig utvalg VBL Rogaland Referent: Ane Dyrnes Referat skrevet: Referatet publiseres på (lukkede sider)

2 Nr Sak Åpning Styrets nestleder Torill K. Wollebekk åpnet oldermannsmøtet med å ønske alle fremmøtte velkommen. Hun ønsket spesielt de nye oldermennene velkommen og presenterte disse. Sakslisten ble gjennomgått: 1. Nytt fra VBL v/ Torill K. Wollebekk og Ane Dyrnes 2. VBL-skolen v/ Kjell Hæggernæs 3. Oldermennene rapporterer 4. Utvalgene rapporterer 5. Gruppearbeid og diskusjon med følgende temaer: - E-læringsprogrammet innhold, hvordan skal man jobbe videre med programmet i VBL - Vervekampanje Hvordan skal VBL og avdelingene jobbe fremover for å øke medlemsmassen - VBL-skolen - Energi- og ventilasjonsutvalgets forslag om nytt utdanningsløp for ventilasjons- og blikkenslagerfaget Nytt fra VBL 1. Torill Wollebekk orienterte om - Administrasjon og drift Anne Madsen ble presentert for møtedeltakerne, og det ble orientert om at hun skal fungere som VBLs daglige leder (i 50 %) når Ane Dyrnes går ut i barselpermisjon ved årsskiftet. Anne er ansatt av BNL og leies ut til TEF i 50 % stilling - som daglig leder for foreningen. - Blikkenslager-NM Skal foregå på Lillestrøm i uke VBL-skolen Har vært et viktig satsingspunkt for VBLs styre i 2012, og vil fortsette å være det i tiden fremover. - Vervekonkurransen Startet i juni 2012, og avsluttes på landsmøtet i Viktig for VBL å styrke medlemsmassen. - Gjennomgang av medlemsmassen Styret ser behovet for å ta en gjennomgang av medlemsmassen, med henblikk på vedtektene og hva disse sier om mor-datter-selskaper. - Ventilasjonsforum Energi- og ventilasjonsutvalget arrangerer Ventilasjonsforum på Hotel Opera den 18. oktober i forbindelse med VVS-dagene. Styret ser svært positivt på at det er mye aktivitet i gruppen. - Blikkenslageren Styret er i en prosess der det ses på driften og økonomien i bladet.

3 - BNL BNL-styret jobber fortsatt med å få på plass ny direktør, og har lyst ut stillingen i flere store norske medier. Det har vært stor interesse, og mange gode søkere. Målet er å ha en ansatt innen Ane Dyrnes - Regnskap og budsjett 2012 Regnskapet pr. dd. ser bra ut i forhold til budsjett - Startbank Medlemsundersøkelsen om Startbank ble presentert, og det ble informert om at resultatene fra undersøkelsen, som i stor grad viste misnøye og skepsis til produktet, er tatt videre til BNLs styre, bransjedirektørmøte og seriøsitetsforum. Der har signalene blitt tatt på alvor og BNL har varslet at de vil jobbe med å få endret på dette. - Bygg og bevar Et prosjekt som er finansiert over statsbudsjettet, men som administreres av BNL. Prosjektet jobber med å få fokus på kompetanse og bevissthet rundt bevaring av gamle bygg og håndverkertradisjoner. De har en hjemmeside der bedrifter med særlig kompetanse på gamle bygg kan få stå oppført. Det foretas kvalitetssikring av bedriftene som melder seg, og det må vises til referanseprosjekter for å få stå på siden. Blikkenslagerbedrifter oppfordres til å melde seg for Bygg og Bevar, da hjemmesiden deres pr. dd. står uten blikkenslagerbedrifter. - Handlingsplan Status i handlingsplanen ble gjennomgått. VBL er ajour med de fleste målsetningene i handlingsplanene for 2011 og VBL-skolen v/ Kjell Hæggernæs Plassering av kurs Det vil hovedsakelig settes opp noen faste kurssteder per region. Kjell ønsker tilbakemeldinger fra regionene om hva de har av kursfasiliteter. Foreløpige forslag til regioner: Region Nord: Trondheim Region Vest: Bergen Region Sør-vest: Stavanger Region Sør: Tønsberg Region Øst: Oslo/Lillestrøm/Drammen Kurstyper som er planlagt eller foreslått: Tak: - Båndtekkingskurs v/ leverandører som deles opp i trinn A, B, C - Liftkurs Fasade: - Beslag mot nedbør - Ønsker tilbakemeldinger fra medlemmene om hva som ønskes på dette feltet Ventilasjon: - Div. prosjekteringskurs på ulike nivåer - Energieffektive kanalnett - Termiske lover luftbevegelse isolasjon Administrasjon: - Prosjektlederkurs pågår i Oslo, planlagt et kurs i Stavanger

4 - Bas 1 og 2 - Underentreprenørkontrakter Påmelding vil heretter alltid være bindende. Prisen på kursene skal ikke variere fra region til region. Jobber med å få i orden en avtale med hotellkjede. Kurskalender for 1. halvår 2013 skal være klar ved årsskiftet og vil stå oppført i Blikkenslageren. 3. Oldermennene rapporterer VBL Oslo og Akershus v/ Geir Albretsen Har hatt NM-kvalik i Spikersuppa kjempesuksess! Skal ha sitt faste julemøte siste torsdag i november. De har fått to nye medlemmer etter at vervekampanjen startet opp, og en søknad er sendt tilbake til styret for behandling. VBL Hordaland v/ Caspar Jordan Jobber med å lage et skjema for opptak av nye medlemmer, da de ønsker å vite mer om medlemmene som melder seg inn. Avdelingen har vært på tur til Nice, med ca 35 deltakere. Arrangerer sitt årlige treff på Solstrand 2. november. Program og invitasjon til alle VBL-medlemmer ligger på vbl.no. Styret i avdelingen har skrevet brev til medlemmene der de tar opp ukultur i bedriftene som går på at man tar folk fra hverandre. Avdelingen skal på messe i Hannover i oktober. Det skal arrangeres ny VVS-messe sammen med VVS-foreningen. Det er stor etterspørsel etter kurs blant medlemmene i avdelingen. Roste fagtreffet i Svolvær. VBL Østfold v/ Tormod Hagren Har hatt styretur til Hemsedal, 2 styremøter og 1 medlemsmøte i Planlegger 25- årsjubileum. Skal ha juleavslutning på Hankø. Roste fagtreffet i Svolvær. VBL Møre og Romsdal v /Jan Gjøstøl Planlegger 25-årsjubileum i Jobber med å få kurs i NS. VBL Sogn og Fjordane v/ Jostein Grotle Har hatt 3 møter i Vært i Malmø. Skal ha møte i november der tema er "veien videre" hvordan få flere unge inn i bransjen? VBL Telemark og Vestfold v/ Roy Holt Har arrangert møte for ansatte i medlemsbedriftene, med deltakere. Har hatt et medlemsmøte der advokat snakket om NS meget bra. Har at felles medlemsmøte med Buskerud. På neste møte skal de få presentert en ny støvsuger. Arrangerer sitt årlige julemøte med Stålprofil. Det jobbes med Landsmøtet i Ellers jobbes det også med å bli mer samstemte overfor arkitekter ønsker å lage felles retningslinjer for bedriftene. VBL Buskerud v/ Terje Sandberg Er stolte over å ha Østlandets kandidat i NM roste kvalifiseringen i Spikersuppa. Avdelingen har hatt sommeravslutning og flere laugsmøter. Har hatt kurs sammen med taktekkerne tekkekurs. VBL Troms og Finnmark v/ Steinulf Mikkelsen Avdelingen har "ligget i brakk" siden De har pr. dd. 11 medlemsbedrifter, men geografisk spredning og store avstander skaper store utfordringer for møtevirksomheten. Avdelingen har nå fokus på å beholde de medlemmene de har, fremfor å skaffe nye. Skal ha kurs i båndtekking på nyåret.

5 VBL Trøndelag v/ Eivind Wolden Avdelingen var på laugstur i København i april, og hadde sommeravslutning i juni med Kjell Hæggernæs som gjest. Avdelingen bidro da det skulle settes rekord i blåskjellkoking, som resulterte i et økonomisk bidrag til barneavdelingen på kr. Arrangerte uttakning til NM på Torget i Trondheim fikk mye oppmerksomhet. Roste fagtreffet i Svolvær. VBL Agder v/ Rune Frøvik Hansen Avdelingen har hatt ca 1 møte i måneden i 2012, og har hatt besøk av flere leverandører. Planlegger fagtreff i Har fokus på rekruttering av nye medlemmer, men har dessverre mistet to medlemmer i år. Skal ha juleavslutning. VBL Rogaland v/ Kenneth Helliesen Har fokus på rekruttering. Har hatt fagdag for medlemmer. Jobber med markedsføring av faget. VBL Hedmark og Oppland v/ Morten Haug Har mistet to medlemmer. Arrangerte fellestur til fagtreffet i Svolvær sponset av avdelingen 6 av 10 medlemmer ble med på turen. Turen var svært positivt for medlemmene i avdelingen, bidro til å synliggjøre hva VBL er og gjør. 4. Utvalgene rapporter Energi- og ventilasjonsutvalget v/ Bent Sæthre Bent presenterte forslaget til endring av utdanningsløpet som utvalget har lagt frem i Blikkenslageren tidligere i år. Hovedtanken er at en som lærling først må avlegge prøver innenfor hvert av de tre fagområdene tak, fasade og ventilasjon, samt en produksjonsprøve før vedkommende skal opp til Svenneprøve. Prøvene i hvert av de tre fagområdene vil gi kompetansebevis. Det skal da også være mulig å ta kompetansebevis i kun ett av fagområdene. Målsetningen er at flere skal oppmuntres til å skaffe seg formell kompetanse, og at de som starter med å ta ett kompetansebrev på sikt kan motiveres til å ta svennebrevet. Utvalget ønsker at organisasjonen nå bearbeider forslaget, og at dette blir et tema på Landsmøtet i Rekruttering- og opplæringsutvalget v/ Jan-Erik Bentzen Utvalget består nå av Bjørn Kristian Pedersen (Nordland), og tre helt nye medlemmer; Jan-Erik Bentzen (Oslo), Kate Lie (Rogaland) og Knut Ivar Hov (Troms). Utvalget skal ha et møte før jul i 2012 der de vil konstituere seg, utpeke en leder og legge en plan for arbeidet fremover. 5. Gruppearbeid og diskusjon Møtedeltakerne ble delt opp i grupper som rullerte mellom de ulike temaene som skulle diskuteres. Oppsummering av innspillene som kom i gruppene: E-læringsprogrammet: - Lage en liten pdf-brosjyre med enkel info om hva programmet er - E-læringen må ut til skolene kan VBL gi bort lisenser til VG2-elever som ønsker det? - Bedriftene må bli flinkere til å følge opp lærlingene slik at de bruker programmet - Bedre oppfølging av opplæringskontorer for elever fra distriktene - Innhold må kontinuerlig fylles på og oppdateres. - Utfordringer med standard løsninger på utvendig arbeid - Utfordring å få elevene interesserte det er mye teori, noe elevene ofte er lite interesserte i.

6 Vervekampanje - Avdelingene er viktige i markedsføringen av medlemskapet, særlig den sosiale biten det bør da kunne vises til aktivitet i avdelingene. - Invitere potensielle medlemmer til fagtreff og kurs - Markedsføre medlemsfordeler og Innkjøpstorget - Markedsføre juridisk assistanse som medlemmene får fra BNL og NHO i arbeidsgiverspørsmål - Lage en minifolder med kostnadsoversikt og fordeler - Store bedrifter må inviteres inn - Annonsering på nett - Premiering internt i avdelingen når nye medlemmer verves VBL-skolen - Det kom svært mange positive tilbakemeldinger på VBL-skolen fra gruppene - Åpne kurs for andre faggrupper her var det delte meninger - Tydeliggjøre nivå på kursene. F.eks. Hva lærer man på BAS-kurs kontra prosjektlederkurs. Forslag om nytt utdanningsløp for ventilasjons- og blikkenslagerfaget - Kan bli utfordrende å få ordningen integrert i skoleverket - Det var svært delte meninger om forslaget, og det ble brukt noe tid på å avklare hva målet med ordningen var, og hvordan gjennomføringen skulle foregå. En viktig avklaring var at forslaget ikke innebærer at utdanningen skal ta lengre tid enn normalløpet gjør i dag (4 år inkl. læretid). - Enkelte frykter at ordningen vil bidra til å splitte faget - Risiko at det blir færre som tar svennebrevet når de kan nøye seg med kompetansebrev innen et felt.

MØTEREFERAT. Velkommen v/ Bent Sæthre Bent ønsket alle møtedeltakerne velkommen til oldermannsmøtet, og gikk igjennom agendaen:

MØTEREFERAT. Velkommen v/ Bent Sæthre Bent ønsket alle møtedeltakerne velkommen til oldermannsmøtet, og gikk igjennom agendaen: MØTEREFERAT OLDERMANNSMØTE 1-2015 13.03.15, kl. 10.30-16.00 Rheinzink kurssenter, Amsterdam Referent: Ane Dyrnes Referat skrevet: 16.03.15 Nr. 1. Velkommen v/ Bent Sæthre Bent ønsket alle møtedeltakerne

Detaljer

TRONDHJEMS KOBBER & BLIKKENSLAGERLAUG Stiftet 20. april 1906

TRONDHJEMS KOBBER & BLIKKENSLAGERLAUG Stiftet 20. april 1906 Til medlemmene TRONDHJEMS KOBBER & BLIKKENSLAGERLAUG Stiftet 20. april 1906 Trondheim, 6. november 2013 REFERAT FRA LAUGSMØTE/ GUTTAS KVELD TORSDAG DEN 31.10.13 KL. 19:00 I HÅNDVERKER N Tilstede: Forfall:

Detaljer

Innhold. VBL og næringspolitikk. 4 Tak- og fasadetekniker? 6 Trenger utvalg for

Innhold. VBL og næringspolitikk. 4 Tak- og fasadetekniker? 6 Trenger utvalg for Nr. 8-2008 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Rørt prisvinner Trenger hjelp til å forme ny utdanning Grenseløst samarbeid på tur Ny oldermann har lært seg å leke Nytt forum

Detaljer

Nytt blikkfang for VBL

Nytt blikkfang for VBL Nr. 12-2009 u tgit t av ve n t il a sjon s- o g b li k k e n s l ag e r b e drif te nes l a ndsforbu nd Nytt blikkfang for VBL Arkitekter Tradisjonsrik på seminar i lysfest i Stavanger København side 6

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

REFERAT FRA LAUGSMØTE/ LEVERANDØRENES AFTEN TORSDAG DEN 31.5. 2012 KL. 18:30 I HÅNDVERKERE N

REFERAT FRA LAUGSMØTE/ LEVERANDØRENES AFTEN TORSDAG DEN 31.5. 2012 KL. 18:30 I HÅNDVERKERE N Nardo Røde Kors bygget Mobil 488 82 2 672 Trondheim 1.6.12 REFERAT FRA LAUGSMØTE/ LEVERANDØRENES AFTEN TORSDAG DEN 31.5. 2012 KL. 18:30 I HÅNDVERKERE N Tilstede: Forfall: Ikke møtt: Bjørn A. Andersen,

Detaljer

Innholdsrikt i strandkanten

Innholdsrikt i strandkanten Nr. 9-2008 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Innholdsrikt i strandkanten Hvem blir ny VBL-leder? side 4 Læretiden bør økes side 6 Vellykket Fagtreff i Drammen Svenskene

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg

Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg Tidspunkt: 12. mars 2015 kl. 17.30 18.45 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Saksliste: 1. Oppnevning av ordstyrer og to

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

Bilde øverst: Orgelet i Stavanger Konserthus fra Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Bilde nederst: Vindu i Stavanger Konserthus fra Nordvestvinduet AS

Bilde øverst: Orgelet i Stavanger Konserthus fra Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Bilde nederst: Vindu i Stavanger Konserthus fra Nordvestvinduet AS . Bilde øverst: Orgelet i Stavanger Konserthus fra Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Bilde nederst: Vindu i Stavanger Konserthus fra Nordvestvinduet AS 1 2 Norsk Trevares styre etter årsmøtet i juni 2012. F.v:

Detaljer

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger Årsberetning 10//11 for perioden 1. april 2010 til 31. mars 2011 1. Generelle betraktninger 2. Aktuelle saker Ny teknisk forskrift og byggesaksforskrift Seriøsitet i byggenæringen Kompetanse fremtidens

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14.03-15.03.2015. Scandia Holberg Hotell, Oslo

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14.03-15.03.2015. Scandia Holberg Hotell, Oslo 1 REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14.03-15.03.2015 Scandia Holberg Hotell, Oslo SAKSLISTE: Sak 1 Åpning v/nestleder Sak 2 Registrering av deltakere v/nestleder: Utvalg og Råd: Erik Reichmann (Yrkesetisk

Detaljer

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no 2012 Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no Medlemmer som har gått bort i år 2012 Bergslid Karsten Braadland Ordin R. Espeland Svein

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2011

Sakspapirer til Unionsmøte 2011 Sakspapirer til Unionsmøte 2011 Program og deltakerliste Årsberetning NBU 2010-2011 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2011-2012 Forslag til handlingsplan for fagråd for

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Årsrapport 2013 INNHOLD 4 10 20 24 28 32 36 40 44 48 52 53 52 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 68 Styrets beretning 2013 Resultatregnskap for 2013 Revisors beretning for 2013 Region Midt-Norge Region Nord

Detaljer

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL 2010 2 Innhold Næringspolitikk... s. 6 Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEF som næringspolitisk

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Siste vandring med g jengen

Siste vandring med g jengen Nr. 6/7-2009 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Siste vandring med g jengen Jan Henrik Nygård - epoken er over Vi må få enhetlige svenneprøver 90 år i forbundets historie

Detaljer

Konglen på Ringerike. Vil kåre Årets bedrift side 4. Sterke reaksjoner på ny forening side 12. Profilen: Stilrent og minimalistisk side 18

Konglen på Ringerike. Vil kåre Årets bedrift side 4. Sterke reaksjoner på ny forening side 12. Profilen: Stilrent og minimalistisk side 18 Nr. 4-2007 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Konglen på Ringerike Vil kåre Årets bedrift side 4 Sterke reaksjoner på ny forening side 12 Profilen: Stilrent og minimalistisk

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer