MØTEREFERAT. Dato: 7.-8 mars 2012 Tid: / Sted: Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEREFERAT. Dato: 7.-8 mars 2012 Tid: 15.30-18.00/09.00-14.00. Sted: Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo."

Transkript

1 MØTEREFERAT Dato: 7.-8 mars 2012 Tid: / Møtetype: Oldermannsmøte Sted: Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Møte nr: Til stede: Styret: Oldermenn: VBL administrasjon: Utvalg: Representanter for avdelingene Andre: Forfall: Svein Freitag Torill K. Wollebekk Sverre Moe Bård Johansen Viggo Svanstrøm Jostein Grotle Rune Frøvik Hansen Geir Albretsen Caspar Jordan Bjarne Jacobsen for Terje Sandberg Roy Holt Henning Garnes Halvard Lysaker for Tormod Hagren Svein Gullesen Torgeir Rønning Eivind Wolden Morten Haug Ane Dyrnes Bent Sæthre Jan Erik Clausen Stein Erik Sliper Kjell Hæggernæs Eva Baisgård Bjørn Kristian Pedersen Per Olav Berg Andre Jakobsen Ove Salthammer Styreleder Nestleder Styrerepresentant Styrerepresentant Styrerepresentant/ Oldermann VBL Troms og Finnmark VBL Sogn og Fjordane VBL Agder VBL Oslo og Akershus VBL Hordaland VBL Buskerud VBL Vestfold og Telemark VBL Møre og Romsdal VBL Østfold VBL Nordland VBL Trøndelag VBL Trøndelag, nestoldermann VBL Hedmark og Oppland Daglig leder Energi- og ventilasjonsutvalget Utvendig utvalg VBL Rogaland VBL Hordaland VBL Oslo og Akershus VBL Nordland Red. Blikkenslageren Styremedlem i VBL Hordaland Oldermann VBL Haugaland Referent: Ane Dyrnes Referat skrevet: 30.aug Protokollen publiseres på (lukkede sider)

2 Nr Sak Åpning Styreleder Svein Freitag åpnet oldermannsmøtet med å ønske alle fremmøtte velkommen. Han orienterte også om en endring av rekkefølgen på sakslisten, samt noen nye punkter. Ny saksliste ble som følger: Dag 1: 1. Orientering fra BNL v/ Torill K. Wollebekk 2. Orientering om prosjektet "Ny fagutdanning" v /Ane Dyrnes 3. Oldermennene rapporterer 4. VBL-autorisasjon Dag 2: 5. VBL-skolen 6. Utvalgene rapporterer 7. Gruppearbeid 1. Orientering fra BNL Styret er nå i en planleggingsprosess i forbindelse med ansettelse av ny administrerende direktør i BNL. Foreløpig fungerer Arne Skjelle godt som konstituert direktør, noe som gir styret ro til en grundig prosess. Styret har sett på følgende punkter for hvordan BNL skal videreutvikles Sterke sider Svake sider Kjøreregler Mål Virkemidler BNL-styret setter fokus på følgende: Bransjeforeningene er bestillere og legger premissene Medlemsbedriftene skal få eierskap til hovedmålene i BNL Prioriterte arbeidsoppgaver for BNL Seriøsitet Energi effektivisering i eksisterende bygg Kommunikasjon Kompetanse rekruttering Infrastruktur Arbeidsgiver politikk og arbeidsgiverspørsmål Prosjekter 2011/2012 Stortingsmelding om bygningspolitikk Infrastruktur Energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Ny fagutdanning 2. Orientering om prosjektet Ny fagutdanning Et BNL-prosjekt Bransjene jobber sammen mot politiske myndigheter for å få til en endring av dagens utdanningsmodell Hovedmomenter i forslag om ny modell Mulighet til å velge ett fag fra dag fra VG1 (Bortfall av VG1 Bygg og anleggsteknikk)

3 Vekslingsmodell mellom skole og bedrift, hovedsakelig gjennom hele skoleløpet (evt. etter en innføringsperiode på skole) Krav til faglig kvalifiserte lærere Fagretting av fellesfag/allmennfag 3. Oldermennene rapporterer Troms og Finnmark v/ Viggo Svanstrøm ABAX har vært på laugsmøte og presentert elektronisk kjørebok. Hele avdelingen drar til Stockholm for å delta på messe senere i mars, og da avholdes årsmøtet samtidig. Ellers liten aktivitet det siste året grunnet sykdom. VBL Nordland v/ Svein Gullesen Det siste året har gått med til planlegging av fagtreffet som arrangeres i Svolvær mai. VBL Trøndelag v/ Torgeir Rønning Har hatt møte en gang i måneden, og har bl.a. hatt besøk av arbeidstilsynet som har holdt foredrag om sikring ved arbeid på tak/arbeid i høyden. Flere opplever press fra entreprenørene som resulterer i dårlig sikring. Skal ha generalforsamling i mars. Avdelingen reiser også på messen i Stockholm i mars, og reiser til København i april. VBL Møre og Romsdal v/ Henning Garnes Avdelingen drar til Stockholm for å delta på messe samt avholde årsmøtet. Avdelingens 25.årsjubileum i 2013 skal markeres 21. juni, og er på dagsorden på møtene. VBL Sogn og Fjordane v/ Jostein Grotle Har hatt evaluering etter landsmøtet i Førde I 2012 har det vært avholdt kurs i Sogndal med bl.a. Einar Fosse og Bent Sæthre som instruktører. Det skal også avholdes kurs i sikring på tak. Har vært på besøk på skole i Malmö med 10 elever/lærlinger. Vellykket tur og engasjerte elever. Har avholdt årsmøte i VBL S og F skal også til Stockholm i mars. VBL Hordaland v Caspar Jordan Arrangerte VVS-messe i Bergen sammen med VVS-foreningen. Det er avholdt kurs for medlemmene. Avdelingen møtte utfordringer forbindelse med at Pro-Vent solgte sine maskiner til Ventistål. Tradisjonen tro arrangerte avdelingen seminar på Solstrand høsten 2011, denne gang med deltakerrekord. VBL Rogaland v/ Stein Erik Sliper Arrangerte fagdag i februar 2012 med ca 100 påmeldte. Har hatt falsekurs med OLBI. Generalforsamlingen skal avholdes i Amsterdam. VBL Agder v/ Rune Frøvik Hansen Har hatt ca 80 % oppmøte på møtene. Det har blitt diskutert uheldige prosjekter med bruk av sink. Avdelingen skal på årlig tur til Danmark, og de har hatt julebord, og skal ha sommerfest. Ellers har avdelingen begynt å planlegge fagtreff i Kristiansand VBL Telemark og Vestfold v/ Roy Holt Har hatt 10 møter i 2011, hvor bl.a. arbeidstilsynet og ABAX har vært til stede og hatt innlegg. De har også hatt besøk av advokat som har snakket om Norsk Standard, svært nyttig. Avdelingen forsøkte å arrangere fagdag for arkitekter, men måtte avlyse pga. for få påmeldte. Det har pågått en diskusjon med Ventistål som følge av at de har operert som ventilasjonsentreprenører på boligprosjekt i Vestfold. Diskusjonen førte frem, og Ventistål skal heretter kun fungere som prosjekterer. Avdelingen er også godt i gang

4 med å planlegge Landsmøtet i VBL Østfold v/ Halvard Lysaker Har hatt gjennomgang av e-læring på møte. Forbereder 25-årsjubileum i lauget. Det har vært jobbet med en historiebok, men arbeidet har dessverre stoppet opp etter at pådriveren Geyr Karlsen døde i VBL Oslo og Akershus v/ Geir Albretsen Avdelingen er teknisk arrangør for Blikkenslager-NM som arrangeres høsten Region Øst skal ha uttakningskonkurranse i Spikersuppa. Skal ha generalforsamling i slutten av mars. Planlegger samarbeid med arbeidstilsynet. VBL Buskerud v/ Bjarne Jacobsen Avdelingen har hatt syv møter i Det blitt jobbet mye med rekruttering til faget, noe som resulterte i 7 lærlinger. De har også fått egne sensorer i prøvenemnd til svenneprøver i Buskerud. VBL Hedmark og Oppland var ikke til stede under runden 4. Autorisasjon 09. februar 2012 sendte styret ut et forslag til autorisasjonsordning for VBL-medlemmer på høring i alle VBLs avdelinger. Høringsforslaget var resultatet av en lengre prosess med forankring i VBLs oldermannsmøter fra Høringsfristen var satt til 5. mars Ettersom det bare var noen få som hadde sendt inn skriftlige høringssvar til fristen ble det vedtatt på styremøtet 6. mars at det skulle foretas en rundspørring på oldermannsmøtet 7.mars Alle avdelingene skulle få mulighet til å uttale seg, og vedtak om videre prosess rundt autorisasjon skulle fattes av oldermannsmøtet etter avstemning. Oppsummering av oldermennenes tilbakemeldinger: Negativt De fleste avdelingene har fått få tilbakemeldinger på høringsbrevet, tyder på lunken interesse. Ordningen kan resultere i A og B-lag blant medlemmene. Er det behov for enda et kvalifikasjonsstempel? Forslaget repeterer eksisterende krav, som sentral godkjenning Store bedrifter som jobber mot entreprenører ser ikke behovet Krever mye oppfølging administrasjon, markedsføring etc. Økte kostnader for medlemmer og VBL Positivt Noen avdelinger har fått tilbakemeldinger fra de fleste bedriftene Konkurransefortrinn med autorisasjon Små firmaer som jobber mot det private ser fordelen med ordningen Andre innspill: Forslaget burde også inneholde en ankeinstans Autorisasjonen bør gjelde ikke-medlemmer også Burde samarbeide med andre byggfag om kvalitetskrav For at VBL-autorisasjon skal ha en verdi må man først sørge for at folk flest vet hva VBL er. Skille mellom ventilasjonsbedrifter og utvendigbedrifter? Bruk ressursene på VBL-skolen og kompetanseheving i stedet

5 Basert på høringssvarene og rundspørringen ble det fremmet forslag om at autorisasjonssaken legges død, og foretatt en avstemning. Vedtak: VBL arbeider ikke videre med autorisasjonsordningen. Dag 2 5. VBL-skolen v/ prosjektleder Kjell Hæggernæs Kjell presenterte sine ideer om VBL-skolen, og hva som er gjort til nå. Kompetansebehov hos medlemsbedriftene: Kunnskap om lover og regler, kontrakter Kunnskap om HMS Bli gode på "kontorarbeid" Kjell ba oldermannsmøtet komme med tilbakemeldinger på hva medlemmene ønsker av kurstilbud, og forslag til hvordan skolen skal organiseres og fikk følgende innspill: Oppfriskningskurs av mesterbrev Avdelingene arrangerer allerede mange kurs lokalt, disse må melde inn til Kjell hva de arrangerer, VBL-skolen koordinerer. Ha en grunnmodul som alltid kan tilbys ikke legge opp kurs etter innfallsmetoden. Har gjennomført et prøveprosjekt i Bergen i form av prosjektlederkurs. Planen er at dette kurset skal tilbys i resten av landet til høsten. 6. Utvalgene rapporterer Utvendig utvalg v/ Jan Erik Clausen - Foreslo å distribuere e-læringsprogrammet til rådgivende ingeniører og arkitekter - Utvalget kommer til å sende en anmodning til styret om å kontakte leverandører for å få bekreftet at detaljblader stemmer med deres forskrifter. F.eks. hvilke temperaturer materialene tåler. - Orienterte om samarbeid med SINTEF om å lage figursamling. SINTEF har bedt VBL lese korrektur. Figursamlingen skal ikke beskrive utførelse, men kun hvordan det skal se ut. Gruppen vil foreslå at det lages en ordliste bakerst i samlingen med de vanligste uttrykkene i faget på norsk, engelsk og polsk. Målgruppene for samlingen er arkitekter, små entreprenører, tømrere, lærlinger, etc. Energi- og ventilasjonsutvalg v/ Bent Sæthre - Utvalget har utført en spørreundersøkelse for å kartlegge hvor mange av medlemsbedriftene som jobber med ventilasjon, og hvilket nivå de jobber med ventilasjon på. Ca. 30 bedrifter svarte på undersøkelsen. - Utvalget har opprettet en egen gruppe for medlemsbedrifter som jobber med ventilasjon: Ventilasjonsforum. Gruppen skal møtes 1-2 ganger i året for å diskutere relevante temaer. - Presenterte utvalgets arbeid med BNL-prosjektet Build up Skills. Et prosjekt som skal definere hvilke kompetansebehov som foreligger for en utførende blikkenslager for energieffektiv bygging og rehabilitering.

6 7. Gruppearbeid Oldermannsmøtet ble delt inn i grupper som skulle diskutere følgende temaer: Blikkenslageren, ny klagenemnd, VBL-skolen, e-læring. Gruppene rullerte slik at alle var innom alle temaer. Gruppelederne presenterte innspill, forslag og ideer fra gruppearbeidet i stikkordsform: Blikkenslageren: - VBL-logoen på forsiden av bladet - Ønske om mer fagstoff. F.eks. ett tema for hvert nummer. - Oppdatere medlemsannonsene - Oppdatere utvalgsoversikt - Mindre "se og hør"-stoff - Forslag om å lage bruktmarked - Få inn ekspertinnslag - Fortsette med "Våre gode prosjekter", forslag om at hver avdeling sender inn ett bra prosjekt pr. år. - Vise frem produkter og løsninger med nærbilder Redaktør Per Olav Berg sa at bladet i prinsippet er åpent for alle disse innspillene, men det er en del utfordringer knyttet til å opprette faste spalter det forplikter avdelingene og medlemmene mer. Ny klagenemnd: - Hovedsakelig positivt med klagenemnd markedsfortrinn for medlemmer - Viktig med juridisk kompetanse - Hvem gjør dokumentasjonen? - En dom bør ha nok tyngde til at den etterfølges - Ordningen må markedsføres bedre enn tidligere - VBL bør ha som mål å megle før sakene går til klagenemnd - Må passe oss for "utstilling av fillesaker" - Kan lokale fagskjønnskomiteer gjøre en del av jobben? E-læring: - Konklusjon: det er for lite kunnskap om programmet - Forslag om å lage en kjøreplan for avdelingsbesøk for Kjell og Stein Erik - Opplæringskontorene må også få presentert programmet VBL-skolen: - Ønske om at det lages kurs for alle; både for lærlinger og videreutdanning av svenner/mestere - Både enkeltkurs og samlingskurs - Skolen og kursene må markedsføres - Innholdet er viktigst, pris og tid kommer i andre rekke - Tverrfaglige kurs med andre faggrupper - Skaffe oversikt over kursfasiliteter rundt om i landet

MØTEREFERAT. Dato: 10.oktober 2012 Tid: 10.00-16.00 Møtetype: Oldermannsmøte. Sted: Laugssalen i Håndverkeren, Oslo. Møte nr.

MØTEREFERAT. Dato: 10.oktober 2012 Tid: 10.00-16.00 Møtetype: Oldermannsmøte. Sted: Laugssalen i Håndverkeren, Oslo. Møte nr. MØTEREFERAT Dato: 10.oktober 2012 Tid: 10.00-16.00 Møtetype: Oldermannsmøte Sted: Laugssalen i Håndverkeren, Oslo Møte nr.: 2-2012 Til stede: Styret: Oldermenn: VBL administrasjon: Utvalg: Andre: Forfall:

Detaljer

MØTEREFERAT. Velkommen v/ Bent Sæthre Bent ønsket alle møtedeltakerne velkommen til oldermannsmøtet, og gikk igjennom agendaen:

MØTEREFERAT. Velkommen v/ Bent Sæthre Bent ønsket alle møtedeltakerne velkommen til oldermannsmøtet, og gikk igjennom agendaen: MØTEREFERAT OLDERMANNSMØTE 1-2015 13.03.15, kl. 10.30-16.00 Rheinzink kurssenter, Amsterdam Referent: Ane Dyrnes Referat skrevet: 16.03.15 Nr. 1. Velkommen v/ Bent Sæthre Bent ønsket alle møtedeltakerne

Detaljer

TRONDHJEMS KOBBER & BLIKKENSLAGERLAUG Stiftet 20. april 1906

TRONDHJEMS KOBBER & BLIKKENSLAGERLAUG Stiftet 20. april 1906 Til medlemmene TRONDHJEMS KOBBER & BLIKKENSLAGERLAUG Stiftet 20. april 1906 Trondheim, 6. november 2013 REFERAT FRA LAUGSMØTE/ GUTTAS KVELD TORSDAG DEN 31.10.13 KL. 19:00 I HÅNDVERKER N Tilstede: Forfall:

Detaljer

Nytt blikkfang for VBL

Nytt blikkfang for VBL Nr. 12-2009 u tgit t av ve n t il a sjon s- o g b li k k e n s l ag e r b e drif te nes l a ndsforbu nd Nytt blikkfang for VBL Arkitekter Tradisjonsrik på seminar i lysfest i Stavanger København side 6

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Innhold. VBL og næringspolitikk. 4 Tak- og fasadetekniker? 6 Trenger utvalg for

Innhold. VBL og næringspolitikk. 4 Tak- og fasadetekniker? 6 Trenger utvalg for Nr. 8-2008 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Rørt prisvinner Trenger hjelp til å forme ny utdanning Grenseløst samarbeid på tur Ny oldermann har lært seg å leke Nytt forum

Detaljer

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 Årsberetning 11//12 for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 2 Årsberetning 11//12 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 3. Aktiviteter 8 4. Organisasjonsmessig samarbeid 15 5. Styrets arbeid

Detaljer

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14.03-15.03.2015. Scandia Holberg Hotell, Oslo

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14.03-15.03.2015. Scandia Holberg Hotell, Oslo 1 REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14.03-15.03.2015 Scandia Holberg Hotell, Oslo SAKSLISTE: Sak 1 Åpning v/nestleder Sak 2 Registrering av deltakere v/nestleder: Utvalg og Råd: Erik Reichmann (Yrkesetisk

Detaljer

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger Årsberetning 10//11 for perioden 1. april 2010 til 31. mars 2011 1. Generelle betraktninger 2. Aktuelle saker Ny teknisk forskrift og byggesaksforskrift Seriøsitet i byggenæringen Kompetanse fremtidens

Detaljer

Vi ønsker alle våre forbindelser God Jul og Godt Nytt År!

Vi ønsker alle våre forbindelser God Jul og Godt Nytt År! Nr. 12-2008 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Omstilling i Bodø Snart klart for KEM utvendig side 4 Slik kan vi lage et bedre NM Ungdomsjakt med nye virkemidler Profilen:

Detaljer

Portalbygg på Fornebu

Portalbygg på Fornebu Nr. 5-2009 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Portalbygg på Fornebu VBL tar grep om NM Møteplass med metaller Ønsker debatt om reflekterende isolasjon Profilen: Sinkmisjonæren

Detaljer

Innhold. Kunnskapsløftet som brast. 4 Gjør sikkerheten. 29 Produktnytt. Planplater i aluminium fra Lindab - Nå øker vi vårt sortiment

Innhold. Kunnskapsløftet som brast. 4 Gjør sikkerheten. 29 Produktnytt. Planplater i aluminium fra Lindab - Nå øker vi vårt sortiment Nr. 11-2009 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Kobberprisen til Spania Gjør sikkerheten obligatorisk De smarte blir blikkenslagere Samarbeid og nettverk Profilen: På med

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

Et bygg uten like. Bli med til Nordbygg 2010. Nok å ta fatt i. Profilen: Lærer av naboen. Bølgete nasjonalsymbol. Nr. 9-2009. side 22. side 8.

Et bygg uten like. Bli med til Nordbygg 2010. Nok å ta fatt i. Profilen: Lærer av naboen. Bølgete nasjonalsymbol. Nr. 9-2009. side 22. side 8. Nr. 9-2009 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Et bygg uten like Nok å ta fatt i Bli med til Nordbygg 2010 Profilen: Lærer av naboen Bølgete nasjonalsymbol side 4 side 8

Detaljer

Bilde øverst: Orgelet i Stavanger Konserthus fra Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Bilde nederst: Vindu i Stavanger Konserthus fra Nordvestvinduet AS

Bilde øverst: Orgelet i Stavanger Konserthus fra Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Bilde nederst: Vindu i Stavanger Konserthus fra Nordvestvinduet AS . Bilde øverst: Orgelet i Stavanger Konserthus fra Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Bilde nederst: Vindu i Stavanger Konserthus fra Nordvestvinduet AS 1 2 Norsk Trevares styre etter årsmøtet i juni 2012. F.v:

Detaljer

På hugget i Vestfold

På hugget i Vestfold Nr. 4-2009 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund På hugget i Vestfold Konkursene i bygg: 85 prosent har ikke sentral godkjenning Slottet får ny kobbertekking Folk bør glede

Detaljer

del 3 implementeringsplan

del 3 implementeringsplan del 3 implementeringsplan rapport 2013 BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS Innholdsfortegnelse 2 1. Innledning 4 2. Statusanalyse 6 3. Veikartet 4. Implementering av veikartet 5. Tiltak utdanning

Detaljer

Årsberetning 2012. for perioden 1. januar til 31. desember 2012

Årsberetning 2012. for perioden 1. januar til 31. desember 2012 Årsberetning 2012 for perioden 1. januar til 31. desember 2012 Innhold 1. Generelle betraktninger... 3 2. Aktuelle saker... 4 2.1 Byggeregler... 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen... 5 2.3 Kompetanse...

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 13/14

Detaljer

del 3 implementeringsplan

del 3 implementeringsplan del 3 implementeringsplan rapport 2013 BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 4 2. STATUSANALYSE 6 3. VEIKARTET 7 4. IMPLEMENTERING AV VEIKARTET 8 5. TILTAK UTDANNING

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

4. Organisasjonsmessig samarbeid BNL og bransjeforeninger i BNLfellesskapet. 6. Selskaper Byggforlaget AS Byggmesterforsikring AS Bygg og Bolig AS

4. Organisasjonsmessig samarbeid BNL og bransjeforeninger i BNLfellesskapet. 6. Selskaper Byggforlaget AS Byggmesterforsikring AS Bygg og Bolig AS for perioden 1. april 2008 til 31. mars 2009 1. Generelle betraktninger 2. Aktuelle saker Plan- og bygningsloven Ny teknisk forskrift Etikk og omdømme Kompetanse Lønns- og arbeidsvilkår 3. Aktiviteter

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

Samleskinnen. FKE-kampen fortsetter! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. FKE-kampen fortsetter! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 4/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening FKE-kampen fortsetter! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Forskrift og kompetansestreik, Installasjonskonferanse,

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2011

Sakspapirer til Unionsmøte 2011 Sakspapirer til Unionsmøte 2011 Program og deltakerliste Årsberetning NBU 2010-2011 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2011-2012 Forslag til handlingsplan for fagråd for

Detaljer

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav Samleskinnen Nr. 3/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer