hrs 0 2 ma 0 7 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "hrs 0 2 ma 0 7 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks"

Transkript

1 hrs magasinet informasjon FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

2 2 3 Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks Narvik Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Avdeling Harstad: Stangnes Miljøpark Skavdalsveien 6 Postboks Harstad Telefon: Telefaks: Retura HRS AS Djupvikveien 21 Postboks Narvik Telefon: Telefaks: E-post: Retura HRS AS avdeling Harstad Skavdalsveien 6 Postboks Harstad Telefon: Telefaks: HRS Maskin AS Skavdalsveien 6 Postboks Harstad Telefon: Telefaks: E-post: Internett: By og land. De fleste tror det er en lik renovasjonsordning i alle våre 12 eierkommuner. Det er ikke riktig. Fellesnevneren er at matavfall og brennbart avfall hentes annen hver uke hos abonnentene. Dette avleveres til HRS som fakturerer til kommunene i henhold til gjeldende prisliste etter innveid tonnasje. Også praksis ved returpunktene er i all hovedsak lik, selv om tilgjengeligheten i byene er større enn i distriktene. Ordningen med papirinnsamlingen praktiseres litt ulikt fra kommune til kommune Den største ulikheten ligger imidlertid i håndteringen av grovavfallet. Innbyggerne i Harstad og Narvik kan levere dette på alle virkedagene til anleggene på Stangnes og Djupvik, og betaler av egen lommebok ved hvert besøk. Innbyggerne i landkommunene har i hovedsak hatt en eller to årlige innsamlinger, i tillegg til lokale mottaksstasjoner. Denne ordningen er dekket av renovasjonsgebyret. Som følge av dette er renovasjonsgebyrene svært ulike fra kommune til kommune, selv om prisen på behandlingen av avfallet i HRS er den samme. Ulikhetene forsterkes ytterligere ved at kommunene har adgang til å legge til utgifter til administrasjon, innhenting og utgifter til drift av gamle kommunale deponi. periode før de kan bli kvitt det på rimelig vis, mens innbyggerne i byene kan kvitte seg med avfall når det måtte passe? Er det fornuftig at innbyggerne i byene skal betale hver gang de tar turen til Stangnes eller Djupvik etter ei loftsrydding, mens innbyggerne i distriktene betaler over gebyret? Vi synes ikke det. Derfor arbeider vi for å få til ei ordning hvor innbyggerne i distriktene får langt oftere tilgang til å kvitte seg med grovavfallet. Om ikke daglig, så i hvert fall minst en gang i måneden. Likeså bør innbyggerne i Harstad og Narvik kunne kjøre til Stangnes og Djupvik og levere sortert avfall etter helgas ryddesjau uten å betale direkte. Regningen bør komme over gebyret. Akkurat slik det gjøres i landkommunene, og i en rekke andre kommuner rundt om i landet. Gjennom en slik ordning kan vi etablere en felles standard for renovasjonstjenestene i eierkommunene og betale - tilnærmet - det samme uavhengig av bosted. Ved økt tilgjengelighet og betaling over renovasjonsgebyret er hovedgrunnen for å kaste avfallet på rasteplasser og i grøftekanter borte. Får vi dette til, legger vi grunnlaget for ryddigere og renere kommuner. Nødvendig redskap Fra tid til annen opplever vi at enkelte abonnenter mangler utstyret de skal ha for å kunne kildesortere riktig. Årsakene kan være mange; nyinnflyttede som ikke er blitt kjent med vår måte å sortere på, ødelagt utstyr som ikke er blitt erstattet, etc. Så for ordens skyld repeterer vi. Luftet bøtte og bioposer til matavfall. Røde miljøposer til farlig avfall. Inne skal alle ha en luftet bøtte og en rull bioposer til matavfallet, og røde miljøposer for farlig avfall. Utendørs skal alle ha en dunk for brennbart avfall og en dunk for matavfall. I landkommunene, bortsett fra Ballangen, skal alle også ha en dunk til papiravfall. Dunk til brennbart avfall. Til matavfallet brukes bioposene. Det brennbare avfallet kan legges i vanlige plastposer eller slippes direkte i dunken. Trenger du hjelp og tips til sorteringen kan en detaljert sorteringsguide enkelt lastes ned fra våre hjemmesider www. hrs.no. Tips for vinteren Dunk til matavfall. Når du begynner å gå tom for bioposer til matavfallet, knyter du fast en pose på dunken ute. Dette er et signal til renovatørene om at du begynner å gå fri. De legger da igjen en ny rull til deg. Bor du i blokk, borettslag eller lignende finnes det individuelle løsninger. Hør med leder/vaktmester om hvilken ordning som gjelder. Åpningstider: Djupvik, Narvik Man Tirs - fre Stangnes, Harstad Man Tirs - fre Ansvarlig redaktør: Jan P. Pettersen Produksjon: Er dette ei god ordning for innbyggerne? Er det rimelig at beboerne i distriktene skal samle opp avfall over en lengre Jan P. Pettersen Direktør HRS Til vinteren kan det skje at bioposen fryser fast i bunnen av dunken utendørs. Problemet kan lett unngås. Legg et par aviser i bunnen av dunken. Avisene har god oppsugningsevne og tar opp eventuell fuktighet. Ved tømming følger både aviser og bioposer med i renovasjonsbilen. Opplag: Trykket på resirkulert papir

3 4 5 Byttested for fritidsutstyr Livsfarlig sortering! I miljøparkene på Stangnes og på Djupvik kan du nå hente brukt fritidsutstyr - helt gratis. Tidligere denne måneden presenterte miljøparkene på Stangnes og Djupvik et helt nytt tilbud - en byttebod for brukt fritidsutstyr. - Vi håper - og tror - at folk skal bruke denne muligheten, istedenfor å kaste fullt brukbare ting, sier driftssjef Kenneth Hågensen ved Hålogaland Ressursselskap. - Vi opplever til stadighet at folk kvitter seg med fullgode sykler, ski og akebrett. Til nå har vi levert dette LEVÈR OG HENT: I nyskapningen Bruktbua på Stangnes og Djupvik kan du hente fullt brukbart fritidsutstyr, helt kostnadsfritt, sier driftssjef Kenneth Hågensen ved Hålogaland Ressursselskap. videre til gjenvinning. Heretter får folk sjansen til å sette slike ting fra seg her slik at andre kan dra nytte av det. Det koster ingenting å ta med seg utstyr herfra, sier Hågensen. I gjennomsnitt kaster hver og en av oss over 400 kg avfall i året. - Ved at folk blir mer bevisst på at andre muligens ser nytte i gjenstandene, selv om de er brukt, er Bruktbua sånn sett et lite bidrag til å redusere avfallsmengdene. Midt i september fikk Stangnes Miljøpark inn en konteiner med ikke brennbart avfall fra et av returpunktene i byen. Det vil si: konteineren var merket og beregnet på ikke brennbart avfall. Inne i den lå det derimot mengder av farlig avfall (malingsrester, spraybokser, kretskort, røykvarsler), glass- og metallemballasje, plast, trevirke og brennbart avfall. - Dette er avfallstyper som ikke hører hjemme i disse konteinerne, sier driftsleder Jan Arne Arntsen ved HRS IKS på Stangnes. Med en slik sammensetning kan det gå galt. Det gjorde det på Stangnes denne dagen. Det tok plutselig fyr i avfallet. Og som vi alle vet; spraybokser og maling egner seg dårlig til bålbrenning. - Nå ble brannen forholdsvis raskt slukket uten at noen større skade skjedde. Likevel, dette er et lite tankekors. Det kan ikke være nødvendig å sette andres liv og helse på spill i iveren etter å bli kvitt sitt eget avfall, sier Arntsen. - Alt det farlige avfallet kan jo dessuten leveres forsvarlig og gratis til miljøparkene. Derfor: I konteinerne merket Ikke brennbart avfall skal det kun legges avfall som ikke lar seg gjenvinne. Som for eksempel stekepanner, kasseroller, barberblad, keramikk, porselen, skruer, spiker etc. Her skal absolutt ikke forekomme noen former for farlig avfall, glass, hermetikkbokser, plast og papir. Er du i tvil, nøl ikke med å ta kontakt med oss. Slik så innholdet ut i konteineren som tok fyr på Stangnes. Driftsleder Jan Arne Arntsen ved HRS IKS håper på å slippe flere feilsorterte konteinere.

4 6 7 PCB gir færre guttebarn DEMONTERER: Morten Inge Osland og Sverre Ervik i sving med å demontere elektrisk og elektronisk avfall. Miljøreddende behandling Hvert år kjøper nordmenn mellom 10 og 12 millioner elektriske artikler. I mye av dette - belysning, ovner, gressklippere etc - finnes stoffer som er svært miljøfarlige. Elektrogjenvinning Nord-Norge sørger for at dette avfallet behandles riktig. - Årlig skiller vi ut om lag 1600 kg PCBholdige komponenter, 150 kg kvikksølv, like mange kg radioaktivt avfall og flere tonn tungmetaller fra elektrisk avfall, sier daglig leder John Skog ved Elektrogjenvinning Nord-Norge (EGNN). - Dette er avfall som ellers med stor sannsynlighet ville havnet i naturen, hevder Skog. - Og vi vet at en PCB-holdig kondensator på 120 gram er nok til å forurense et 10 cm tykt lag av hele Mjøsas overflate. Derfor er det svært viktig at vi får hånd om dette avfallet. Stor kapasitet Harstad-bedriften, for øvrig den eneste i sitt slag nord for Bodø, har kapasitet til å behandle ca 3000 tonn avfall i året. I skrivende stund er EGNN i ferd med å inngå kontrakt med EL-Kjeden i Sverige om miljøsanering og behandling av store hvitevarer fra Kiruna kommune. - EGNN er det første norske selskap som har oppnådd kontrakt med EL-Kjeden i Sverige. Vi regner med å ta i mot ca 300 tonn med svenske hvitevarer hvert år, sier Skog. Bedriften utfører også miljøsanering av bygninger og konstruksjoner før riving, og gir informasjon i spørsmål om håndtering, transport og behandling av elektrisk avfall. Høy gjenvinningsprosent EGNN er medlem av RENAS, en ideell organisasjon som på vegne av medlemsbedriftene administrerer en landsdekkende innsamlingsog behandlingsordning for næringselektroavfall. Alt innsamlet næringselektroavfall blir miljøsanert. De helse- og miljøskadelige stoffene blir tatt ut før de øvrige materialene gjenvinnes % av avfallet går til materialgjenvinning. Materialene brukes i nye produkter. 3-4 % av avfallet går til energigjenvinning % av avfallet er komponenter med miljøgifter, eller materialer som ikke kan brukes om igjen. Disse destrueres eller lagres på en trygg måte. Sjansen for å føde gutter reduseres kraftig når mødrene har vært utsatt for PCB-forurensning, skriver RENAS på sine hjemmesider. Undersøkelser viser at dersom innholdet av PCB i mødrenes blod overstiger 4 mikrogram pr liter fødes det bare halvparten så mange gutter som jenter. Undersøkelsen er gjort av det internasjonale forskningsprogrammet for Arktis - AMAP, der blant annet norske forskere deltar. Undersøkelsen er gjort i to ulike områder i Russland. Hvorfor det er slik vet man foreløpig ikke. Men epidemiolog og gynekolog Jon Øyvind Odland ved Universitetet i Tromsø antyder at det kan være en naturlig reaksjon på forurensningen. Til Teknisk Ukeblad sier han at det å føde flere jentebarn er naturens måte å redde seg selv på i perioder med krise. Vi har sett de samme tendensene i dyreriket tidligere. Blant dyr i Afrika har det ofte vært hungersnød, og når slekten er i ferd med å bukke under, svarer naturen med at det blir født langt flere hunner enn hanner. Dette er naturens måte å overleve på, fordi det i teorien kun behøves én mann for å befrukte mange kvinner, sier Odland. PCB har vært forbudt i ny bruk i Norge siden Men fortsatt finnes det blant annet mange lysarmaturer med PCB-holdig kondensator i bruk. Myndighetene har lagt ned forbud mot å ha slike i bruk. Kilder:

5 8 9 Gjesteskribenten: Bård Michalsen Ansvarlig redaktør i Harstad Tidende Den hele og fulle sannheten om søppel Søppel. Hva er å si om søppel, spør jeg hunden. Kanskje du skulle prøve med sannheten for en gangs skyld?? Du må si the truth, only the truth and nothing but the truth, belærer han, glippende med øynene og sterkt inspirert av de amerikanske spenningsfilmene han er besatt av, og det selv om jeg har hamret inn at han bare skal leie filmer som han er gammel nok til å se. Og sannheten om søppel, hva sier den? Si at det var bedre før, mye bedre, den gang vi bodde i et fritt land. Hunden fyller seks år omtrent på denne tiden, og har fått med seg søppelregimer i revolusjon. For lenge siden, for eksempel på 1990-tallet for å ta godt i, var det behagelig å være hjemmeværende søppelprodusent. Vi hadde bare én ting å gjøre: Putte alt i den store, svarte sekken. Ute av syne, ute av sinn. Men husker du den gang da du kastet et bilbatteri i søppelsekken, spør hunden. Hysj, ikke et ord om bilbatteriet, eller om malingsboksene, slikt var forbudt å kaste i søpla også den gang, svarer jeg mens hunden bare rister på hodet mens han mumler noe om stor i ord og liten på jord. Ja, og jeg husker hvordan det gikk med sofaen i stua som skulle skiftes ut, sier han så. Ja? Du prøvde å leke god gammeldags nordlending. Først kastet du sofaen ut på verandaen og sa det skulle være en utesofa. Så råtnet den, og du bar den ned på plena, mente den kunne være et glimrende fotballmål. Jojo. Og så? Ja, så brente jeg den vel i holla. I holla? Alle hadde ei holle på den tiden, i alle fall vi som har en flekk rundt huset, den var en praktisk måte å bli kvitt ting på. Du synes det ja. Hva tror du brent skai gjør med ozonlaget, den globale oppvarmingen og isen på Nordpolen? Én skaisofa gjør vel ingen sommer? Hunden er tøff i trynet. Jeg prøver å komme ovenpå, doserer og kåserer om at tidene skifter og det som ikke var farlig før, er det nå, at det er viktig å være miljøbevisst, at avgiftene vi betaler, ikke er mer enn rette og rimelige og at vi alle må ta et tak for miljøet. Men hva tror du skjer etter at vi har sortert til den store gullmedalje? Jeg vedder en kotelett på at alt bare sauses sammen i en eneste stor haug, parerer hunden. Vet du hva, akkurat det spørsmålet må du stille til HRS, det er de som må overbevise oss om søpla vår behandles miljøvennlig. Ikke vet jeg. Hva vet du egentlig? Hunden er like nebbete. Jeg føler et behov for å slå tilbake. Jeg vet i alle fall én ting, og nå må du følge med: Du tror at små, grønnkledte menn er hjemme hos oss om natta og tømmer papirkurvene og søppelbøttene mens vi selv sover. Sånn er det faktisk ikke. I alle hjem er det faktisk slik at vi må bære ut søpla selv. Kanskje du også kan være med og ta et tak? Jeg ser bort på hunden der han har kraumet seg ved ovnen. Taler jeg som vanlig for døve ører? Det gjør jeg ikke. Hunden sover nå.

6 10 11 Storkontrakt til Retura I åtte av de ti landkommunene i HRS-området vil Retura fra årsskiftet stå for henting av avfallet*). Etter en grundig anbudsrunde kom Retura opp med det klart beste økonomisk tilbudet for kommunene. - For oss er dette en kjempeviktig kontrakt, sier daglig leder Kenneth Hågensen i Retura HRS. - Den bidrar til at vi kan opprettholde vår aktivitet og sysselsetting i landkommunene. Kontrakten innebærer sysselsetting av åtte personer, og er en vesentlig del av vår totale aktivitet. Endring av tømmerutiner I Returas tilbud inngår nytt og bedre materiell. Blant annet settes to tokammerbiler i drift. Det medfører at matavfall og brennbart avfall etter hvert kommer til å bli hentet samme dag. Papirtømmingen skal etter planen skje som i dag. - For noen vil dette medføre endringer i tømmedager, men alt dette kommer vi tilbake med grundig informasjon om når omleggingen blir aktuell, sier Hågensen. Stordriftsfordeler - At vi valgte å gå ut med et samlet anbud for landkommunene har sine klare stordriftsfordeler, sier Line Dalhaug ved HRS. - Materiellet kan nå utnyttes på tvers av kommunegrensene. Det gir den klart rimeligste innsamlingen for alle parter. Iverksettelsen skjer med virkning fra 1. januar, og avtalen gjelder for fem år. *)Ballangen kommune har mulighet til å komme med i løpet av I Bjarkøy kommune fortsetter innsamlingen som i dag. Returas Geir Bakken og hjelpemann Erling Andersen står for renovasjonen i ETS-kommunene.

7 12 13 I 2006 kastet hver nordmann i snitt 414 kilo avfall. Av dette ble 208 kilo sortert ut for gjenvinning. Vi kaster en kilo avfall hver om dagen! Til sammen ble det samlet inn 1,9 millioner tonn husholdningsavfall i Av dette ble tonn, rundt 50 prosent, sortert ut for gjenvinning. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Fra 2005 til 2006 økte vi vår produksjon av husholdningsavfall med 13 kilo. Mens økningen fra 2004 til 2005 var på hele 23 kilo. Nordlendingene kaster minst Folk på Sør-Østlandet topper statistikken, med 477 kilo husholdningsavfall hver i 2006, mens nordlendingene bare kastet 309 kilo. I de 12 HRS-kommunene kvittet hver innbygger seg i gjennomsnitt med 331 kg. Brutt ned i enkeltfraksjoner fordeler det seg slik pr innbygger: 202 kg matavfall og brennbart avfall, 37 kg papir og returkartong, 11 kg glass- og metallemballasje, 74 kg grovavfall og 7 kg farlig avfall og EEavfall. Øker mer enn vareforbruket Et interessant trekk ved statistikken er at avfallsmengden har økt mer en vareforbruket målt i kroner det siste året. Avfallsmengden økte med 5,2 prosent, mens vareforbruket i husholdningene økte med 4,3 prosent. Vi kvitter oss med enorme mengder avfall hvert år. Her stables brennbart avfall på Djupvik i påvente av transport til varmeverket i Kiruna.

8 14 15 Barnas side Ballkaster Martin: -Gaute er god til å kaste ball. Mor: - Jasså? Martin: Ja, han traff lillebroren sin i hodet fra fem meter. Årvåken -Mamma, mamma! Det er noen som har tatt bilen vår! - Så du hvem det var da? - Nei, men jeg tok nummeret Kryssord 1. Til å ta bort skjegget med 2. Løver lever der, men ikke tigre 3. Et annet ord for søppeltømming 4. Det motsatte av dag 5. Det som er igjen når bålet er sluknet 6. Mange har det på pannekaken 7. Sjøvann er det, men ikke ferskvann 8. Godt på varme sommerdager 9. Fornavnet på ei kjent and 10. Land som er kjent for sine pyramider Løsningene sendes til HRS, postboks 119, 8502 Narvik innen 15. november. Tre vinnere får en premie fra HRS i posten. Vinnere i siste nummer av HRS-Magasinet: Det ble trukket ut tre vinnere i hver konkurranse. Kryssord: Severin Lie Rudi Mellomveien 78, 9007 Tromsø Liv Rognan, 8543 Kjeldebotn Richard Solstrøm, 8270 Drag Spørrekonkurransen: Anna Synne Brattli Morildveien 12, 8520 Ankenesstrand Unni og Steinar Hansen Bolla, 9450 Hamnvik Thomas Fagerli Sørlavangen, 9440 Evenskjer Riktig stavemåte Damen: - Hva heter du da, gutten min Gutten: - Jan Jensen uten x Damen: - Men Jan Jensen staves ikke med x Gutten: - Det var jo det jeg sa Vet du det? 1. Hvor mange spisepinner brukes i Japan i året? 2. Hvor mange kg avfall kastet hver nordmann i snitt i 2006? 3. Hva kan du gjøre for å hindre at matavfallsposen fryser fast i dunken? 4. Hva heter selskapet som skal tømme dunkene i ni av ti landkommuner? 5. Hva kan du nå gjøre i stedenfor å kaste din gamle sykkel? Presis - Hvor mye er klokka? - Den er i hvert fall ikke fire ennå, for mamma sa at jeg skulle være hjemme klokka fire, og det er jeg jo ikke. Navn:... Adr.:... Postnr.:... Sted:... Sorteringsguide for husholdninger Matavfall Her legges rester av matavfall. Men her kan du også kaste teposer, kaffegrut, kaffefilter, blomster og blomsterjord. Knyt knute på bioposen og legg den direkte i dunken ute. Vær oppmerksom på at tobakk og snus, emballasje på matvarer og aske IKKE skal legges sammen med matavfallet. Brennbart avfall Her legges eksempelvis tekstiler, bleier, bind, hard og myk plastemballasje, støv-sugerposer, kluter, lær, gummi, oppvaskbørster, støvler, sko, bøker med permer, CD-plater og små mengder isopor. Det brennbare avfallet kan du legge i vanlige plastposer som legges direkte i dunken ute. Vær oppmerksom på at glass- og metallemballasje, keramikk, porselen og farlig avfall IKKE skal i det brennbare avfallet. Drikkekartong Melke-, juice-, fløte-, pudding- og drikke-youghurtkartonger. Skyll kartongene og la dem renne av. Alle kan vinne! Brett sammen kartongene, stapp dem inni hverandre, slik at man får en kubbe og skriv på navnet og tlf.nr. ditt, eller til en forening, skole, barnehage, idrettslag eller en annen person. Lever disse kartongene i konteiner for drikkekartong. Papir Aviser, ukeblad og reklame. Papiret må være rent og tørt. I tillegg kan du levere ren papiremballasje fra husholdingen som kartong for frysepizza, vaskepulver, frokostblandinger og lignende. Dette skal du levere til returpunkt i Narvik, Harstad og Ballangen, og i papirdunken i landkommunene. Glass-/Metallemballasje Glassemballasje er flasker og glass. Lever både farget og blankt glass i de utplasserte konteinerne. Skyll glasset før levering. Skru av lokk og korker. Metallokk og korker leveres også sammen med glasset. Metallemballasje er hermetikkbokser, kaviartuber, aluminiumsfolie, leverposteibokser, brusbokser, fakkelbokser. Skyll metallemballasjen før levering. Lever metallemballasjen i konteinerne. Ikke brennbart avfall Tomme lightere, stekepanner, kasseroller, barberblad, keramikk, porselen, kattesand, skrujern, skruer og spiker. OBS! OBS! I disse konteinerne skal det ikke kastes plast, elektronikk, isopor, hagemøbler, etc. Grovavfall Møbler, gulvtepper, rivningsmaterialer, jernskrap, nettinger, fiskegarn, sykler, ski, klær. Dvs. større gjenstander som ikke inngår i den ordinære innsamlingen og som ikke er farlig avfall eller deler av pantesystemer. Lever til våre anlegg i Harstad og Narvik, til gjenvinningsstasjonene samt grovavfallsordningen. Elektrisk og Elektronisk avfall (EE-avfall) Avfall som er avhengig av elektriske kretser for å fungere. For eksempel TV, datautstyr, komfyrer, vaskemaskiner (hvitevarer), kjølemøbler, belysning, verktøy, lysstoffrør, lyspærer, mobiltelefoner og leketøy. Lever dette til forhandler av samme varetype. Du trenger ikke kjøpe nytt. Avtal med forhandler hvor du kan plassere avfallet. HRS kan også ta imot slikt avfall. Farlig avfall Spillolje, oljefilter, maling, lim, løsemidler, bilbatterier, småbatterier, oppladbare batterier, mobiltelefonbatterier, termometre, spraybokser m.m. - Farlig avfall skal ikke behandles sammen med annet avfall. Lever farlig avfall i de røde Farlig avfalls - posene/kassene, som du har mottatt, til HRS-anlegg eller gjenvinningsstasjonene. Vær oppmerksom på at PCB er farlig avfall. Kan finnes i bygningsmaterialer fra For eksempel maling, fugemasse, avretningspuss og isolerglass. - Trykkimpregnert og kreosotbehandlet trevirke er farlig avfall, og skal leveres separat til våre anlegg, gjenvinningsstasjoner og grovavfallsordninger. Risikoavfall Asbestholdig avfall som eksempelvis eternitt-plater/brannisolasjon må pakkes i plast før det leveres til våre mottak på Djupvik og Stangnes. Medisinrester og sprøyter fra husholdninger og privatpersoner. Medisinrester skal du levere tilbake til apotek. Sprøyter skal du behandle slik: - Tomme sprøyter uten spiss: Legges i dunken for brennbart avfall. - Tomme sprøyter med spiss og kun sprøytespisser: Pakkes godt(!) for eksempel i plastflasker som så legges i dunken for brennbart avfall. - Diabetespenner i plast: legges i dunken for brennbart avfall. - Sprøyter med medisin: leveres tilbake til apotek. For institusjoner, helsetjeneste etc. gjelder egen forskrift og regler for smittefarlig avfall. Sortering av innhalasjonsaerosol - innhallator med medisin leveres tilbake til apotek - innhallator uten medisin og gass legges i dunken for brennbart avfall. Metaller Metaller er gjenstander eller skrap av jern, aluminium, messing, kobber eller annen metallegering, eksempelvis motorer, eksosanlegg, jernstenger, armeringsjern, bolter, sykler m.m. Metaller må ikke leveres sammen med husholdningsavfallet eller sammen med annet avfall. Lever gratis til våre anlegg, gjenvinningsstasjoner eller via grovavfallsinnsamlingen. Gratis Følgende avfallstyper kan husholdinger levere gratis til våre anlegg på Stangnes og Djupvik: - Metaller - Trykkimpregnert trevirke - EE-avfall - Hageavfall (kun Djupvik) - Farlig avfall - Bølgepapp Har du spørsmål om kildesortering, ring HRS på (Hvis du leter litt finner du svarene i dette bladet)

9 visste du at... I Japan planlegger en å samle inn alle de milliarder av engangsspisepinner som kastes hvert år, og produsere biobrennstoff av dem. Japanerne er storforbrukere av spisepinner i tre. Hver av landets 127 millioner innbyggere bruker i gjennomsnitt 200 sett engangsspisepinner i året. Det tilsvarer til sammen svimlende spisepinner, eller tonn trevirke om du vil. Nå satser japanerne på å gjenvinne spisepinnene og produsere biobrennstoff av dem, skriver ing.dk. Målet er å redusere landets avhengighet av olje fra Midt-Østen, redusere den globale oppvarmingen og bevisstgjøre befolkningen om miljøet vet å sette i gang et prosjekt om dagligdagse ting. Også i Kina arbeider miljøorganisasjoner for å gjenbruke treet i spisepinnene. Kineserne kvitter seg med 90 milliarder spisepinner hvert år hrs magasinet informasjon FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

INFORMASJON HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

INFORMASJON HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INFORMASJON HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 02 08 2 3 Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00 Telefaks: 76 92 20 09

Detaljer

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks hrs magasinet informasjon FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 01 08 2 3 Ekstrasekker til brennbart avfall Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00

Detaljer

INFORMASJON HRS MAGASINET HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

INFORMASJON HRS MAGASINET HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INFORMASJON 1 HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 0 1 09 2 3 Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00 Telefaks: 76 92 20

Detaljer

plastavfall papiravfall restavfall

plastavfall papiravfall restavfall KJØKKENAVFALL plastavfall I hovedsak gjelder dette kjøkkenavfall som f.eks.: middagsrester, kjøtt, fisk, potetskrell, eggeskall, rester av grønnsaker, frukt, teposer, mel og bakevarer, kaffefilter, samt

Detaljer

magasinet vår 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS vi har gjort det lettere for deg. fronter landsdekkende sorteringskampanje

magasinet vår 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS vi har gjort det lettere for deg. fronter landsdekkende sorteringskampanje vår 2012 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS vårrydding vi har gjort det lettere for deg. miljøbrølet alex fronter landsdekkende sorteringskampanje farlig avfall vi ser nærmere på

Detaljer

magasinet Farlig avfall Vi forteller deg hvordan du blir kvitt det farlige avfallet

magasinet Farlig avfall Vi forteller deg hvordan du blir kvitt det farlige avfallet sommer 2010 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS Farlig avfall Vi forteller deg hvordan du blir kvitt det farlige avfallet vant 100 000 Frelsesarmeen vant 100 000 kroner i Returkartonglotteriet

Detaljer

magasinet Ny direktør hrs får ny direktør fra 1. januar

magasinet Ny direktør hrs får ny direktør fra 1. januar vinter 2010 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS Ny direktør hrs får ny direktør fra 1. januar julens farlige avfall Hva gjør du Når juletrebelysningen, lyslenken eller adventstaken

Detaljer

SOMMER 2011. magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS. avfallsbehandlingen er i stadig endring

SOMMER 2011. magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS. avfallsbehandlingen er i stadig endring SOMMER 2011 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS FRA AVFALL TIL PRODUKT vi følger reisen fra ee-avfall til nytt produkt trender før og nå avfallsbehandlingen er i stadig endring 2

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern vår 2011 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern miljøvennlig båtpuss

Detaljer

NYTT HRS-MAGASIN NY AVFALLSHÅNDTERING DEN VIDERE UTVIKLING

NYTT HRS-MAGASIN NY AVFALLSHÅNDTERING DEN VIDERE UTVIKLING 4 5 Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00 Telefaks: 76 92 20 09 NY AVFALLSHÅNDTERING DEN VIDERE UTVIKLING Avdeling Harstad: Stangnes Miljøpark

Detaljer

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper Offentlig informasjon Beholdertømming hos privatpersoner: Restavfallsbeholder: Matavfall Plastemballasje (all plast det har vært mat/drikke/husholdningsartikler

Detaljer

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke!

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke! BIOAVFALL Dette er bioavfall: kaffefilter matrester planterester, som for eksempel små mengder gress, løv og blomster servietter småbein teposer tørkepapir vått papir Dette er ikke bioavfall: aske (restavfall)

Detaljer

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp/papir og

Detaljer

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt system for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp, papir og

Detaljer

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak Vekta Rundellen

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED Avtalen gjelder levering av sortert avfall fra: Dato for loppemarked: Avfallet vil bli levert til følgende gjenvinningsstasjon: Arrangør:

Detaljer

magasinet vinter 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hrs elektroretur, årets gasellebedrift i troms

magasinet vinter 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hrs elektroretur, årets gasellebedrift i troms vinter 2012 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS gasellevinneren hrs elektroretur, årets gasellebedrift i troms ee-avfall og miljøgifter alt du trenger å vite om ee-avfall nye fagbrev

Detaljer

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Topp innsats for miljøet! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Detaljer

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse Tabell 1 Hvilken type bolig bor dere i? ant % Rekkehus -------------------------------- 27 5 Enebolig (også i kjede) -------------- 393 79 Leilighet i blokk ------------------------ 36 7 Flermannsbolig

Detaljer

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon Hovedkontoret vårt på Verdal Hvem er Innherred Renovasjon Interkommunalt selskap Eies av 9 kommuner Er kommunenes redskap for å oppfylle pålegget om renovasjonstjeneste

Detaljer

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Hentekalender 2016 I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Offentlig informasjon Du sorterer, vi gjenvinner! Ved å kildesortere kan hver

Detaljer

Kildesorteringskalender

Kildesorteringskalender Renovasjonsselskapet 2014 Kildesorteringskalender HUSK! Ønsker du neste års kalender, må du bestille den. Les mer på baksiden. Informasjon om hentedager får du også i RfD-appen «Hentedager» eller som SMS-varsling.

Detaljer

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp/papir og

Detaljer

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger En informasjonsbrosjyre om kildesortering Informasjonen gjelder kun privathusholdninger Hva og hvordan skal du kildesortere? Avfall som kildesorteres kan brukes på nytt. Når vi gjenvinner avfallet forurenser

Detaljer

RENOVASJONSKALENDER 2016

RENOVASJONSKALENDER 2016 Tonnevis med frukt og grønt kastes, bare fordi den ser rar ut. Den er like sunn og god på innsiden. RENOVASJONSKALENDER 2016 VÅRE ÅPNINGSTIDER: MAN, TORS 07.30-19.00. TIRS, ONS, FRE 07.30-15.30 GJENBRUKSBUTIKKEN:

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

SE OPP FOR DISSE BOKSENE

SE OPP FOR DISSE BOKSENE SUPERHELTENE KÅRE-KARTONG, RESIRKULINE, LYN-LARS OG SUPERLÆRER BOR PÅ PLANETEN RESIRKULUS TELLUS. PLANETEN ER KJENT FOR SIN VAKRE OG GRØNNE NATUR, MEN NÅ ER GALAKSEN TRUET AV FORURENSNING! HJELP SUPERHELTENE

Detaljer

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog ROAF- posten Aurskog- Høland & Rømskog Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2014 / 15 Velkommen til ROAF! Matavfallet ditt blir til miljøvennlig drivstoff. Side 4 Hva er nytt hva fortsetter

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

------------------------------------------------------ klipp ut

------------------------------------------------------ klipp ut Avsender: HIM IKS, Haraldseidvågen, 5574 Skjold, telefon: 52 76 50 50 www.him.as B MILJØMERKET 241 600 Trykksak HIM jobber for avfallsreduksjon og ombruk på Haugalandet I tillegg til å stimulere til økt

Detaljer

magasinet sikrer du lasten? ofte ser vi synlige bevis på at ikke alle har vært like dyktige til det vinter 2011

magasinet sikrer du lasten? ofte ser vi synlige bevis på at ikke alle har vært like dyktige til det vinter 2011 vinter 2011 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS sikrer du lasten? ofte ser vi synlige bevis på at ikke alle har vært like dyktige til det FYLKESMANNEN PÅ BESØK Fylkesmannen i Nordland

Detaljer

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå.

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Kildesorteringen i Oslo stopper ikke Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Matavfallet blir til biogjødsel og drivstoff til busser og biler. Plastemballasjen gir nye plastprodukter

Detaljer

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010 VELKOMMEN! Vilberg U-skole 10.klasse 27. Mai 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak

Detaljer

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg. Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg. Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 4 2014 Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg Henting av papp og papir i 2015 side 4 5 Henting

Detaljer

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten.

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten. Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Innføringen skjer gradvis, og alle husholdninger

Detaljer

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering AVFALL Innhold Kildesortering og gjenvinning Farlig avfall Oppbevaring av farlig avfall Levering av farlig avfall Elektrisk og elektronisk avfall Papp og papir Plastemballasje Metallemballasje Glassemballasje

Detaljer

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014

Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014 Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014 Analyse/stikkprøver av restavfall fra beholdere/sekker og containere Formål Plukkanalyse UiO, oktober 2014 o Kartlegge sammensetningen av

Detaljer

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 2 2014 Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose Åpningstider på gjenvinnings

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave.

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave. Forskrift av 1. januar 2005 Endringer Forskrift av 1. juli 2014 Ny paragraf 1. 1. Formål. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport, gjenvinning

Detaljer

magasinet vår 2013 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS På kenyansk vis Stangnes og djupvik miljøpark; åpent til 20.

magasinet vår 2013 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS På kenyansk vis Stangnes og djupvik miljøpark; åpent til 20. vår 2013 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS leketøy På kenyansk vis Utvidet åpningstid Stangnes og djupvik miljøpark; åpent til 20.00 på mandager Skrotnisseprosjektet fronter landsdekkende

Detaljer

Avfallsortering fra A til Å

Avfallsortering fra A til Å Avfallsortering fra A til Å Sortering fra a til å Avfallsart Hvor skal det? A Akebrett Restavfall leveres på gjenvinningsstasjon Altankasser (plast) Restavfall leveres på gjenvinningsstasjon Altankasser

Detaljer

RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG. Kildesortering. Hvor leverer du hva?

RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG. Kildesortering. Hvor leverer du hva? RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG Kildesortering Hvor leverer du hva? Renovasjonsordningen i Sarpsborg kommune Sarpsborg kommune har som hovedmål å arbeide for å redusere avfallsmengden. Avfall

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

RENOVASJON 2015 kalender og sorteringsguide

RENOVASJON 2015 kalender og sorteringsguide RENOVASJON 2015 kalender og sorteringsguide Våre åpningstider: Man, tors 0730-1900. Tirs, ons, fre 0730-1530 Generell informasjon Åpningstider Heftingsdalen og Østerhus: Mandag og torsdag: 07.30-19.00

Detaljer

Innhold. 26 hageavfall. sorteringsguide. 16 papir, papp og kartong

Innhold. 26 hageavfall. sorteringsguide. 16 papir, papp og kartong Innhold 26 hageavfall sorteringsguide for 2 Plastemballasje avfallsordningene i porsgrunn 16 papir, papp og kartong Innhold 22 hageavfall Avfallsordningene i Grenland Grenlands befolkning er flinke til

Detaljer

husk å måke og strø Spar renovatørene for glattisen!

husk å måke og strø Spar renovatørene for glattisen! Kundeblad Nr. 3 2012 Konkurranse Vinn et juletre! SIDE 7 husk å måke og strø Spar renovatørene for glattisen! Informasjon til husstandene i Trondheim Ubudne gjester? Vinteren har atter tatt grep om byen

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Gjerdrum sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Gjerdrum sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAF- posten Gjerdrum spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i januar! Hva er nytt hva fortsetter som før? Ordfører i Gjerdrum

Detaljer

HIM-nytt. Økt sortering, mindre avfall og redusert renovasjonsgebyr! INFORMASJON

HIM-nytt. Økt sortering, mindre avfall og redusert renovasjonsgebyr! INFORMASJON HIM-nytt Nyheter og informasjon fra Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS nr 1.2014 INFORMASJON 2013 Økt sortering, mindre avfall og redusert renovasjonsgebyr! Avfallspolitikken i Europa, Norge og HIM

Detaljer

Resultater & Vurderinger

Resultater & Vurderinger Resultater & Vurderinger Utarbeidet av Hjellnes Consult as 27. mai 2015 Type testbeholdere Plukkanalyse UiO Mai 2015 3 typer innendørs: Røros, Waste Honey, Bermuda Quatro 2 typer utendørs: Artcher, Stumpf

Detaljer

Grefsen hageavfallsmottak

Grefsen hageavfallsmottak Grefsen hageavfallsmottak Grefsen hageavfallsmottak Du som betaler renovasjonsgebyr i Oslo, kan levere inntil 2,5 m 3 av: Hageavfall, kvist inn til 15 cm i diameter Løv og gress Naturstein, sand og grus

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune 1 Innhold Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune... 1 Hentedager for rest- og papiravfall og plastemballasje... 3 Avfallsmottak på Tustna (Bjørndalen)

Detaljer

Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik

Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik Informasjon til hytteeiere 2012 Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til hytteeiere i regionen Renovasjonsselskapet for Drammens regionen

Detaljer

Håndbok i kildesortering

Håndbok i kildesortering Håndbok i kildesortering Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Håndbok i kildesortering 1 Din innsats er viktig! Avfall er en ressurs som kan brukes til å lage nye produkter, for eksempel avispapir,

Detaljer

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly Kort om ROAF IKS for 8 kommuner,167.240 innbyggere (1. januar 2013, SSB) (3.000 økn pr år) (Enebakk, Fet (10.810), Gjerdrum, Lørenskog,

Detaljer

Hvorfor ønsker Asker å velge egen beholder for matavfallet? Kommuneingeniør Ragnar Sand Fuglum

Hvorfor ønsker Asker å velge egen beholder for matavfallet? Kommuneingeniør Ragnar Sand Fuglum Hvorfor ønsker Asker å velge egen beholder for matavfallet? Kommuneingeniør Ragnar Sand Fuglum Bakgrunnsinformasjon Kildesortering matavfall vurdert i 10 år Praktiske forsøk gjennomført 1997 1999 Felles

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

Hentekalender 2014 VIKTIG INFORMASJON

Hentekalender 2014 VIKTIG INFORMASJON INFORMASJON Hentekalender 2014 VIKTIG INFORMASJON Fra og med uke 1 slår vi sammen områdene A og B. Innbyggere i Molde, Nesset, Søre Fræna og Aukra (fastland) vil merke dette ved at tømming av plast og

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

Avfallsløsning og miljøregnskap. TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk

Avfallsløsning og miljøregnskap. TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk Avfallsløsning og miljøregnskap for BA-avfall TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk Presentasjon av HRS-selskapene Presentasjon

Detaljer

Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater

Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater Beboerne i Pilestredet Park har i løpet av det første driftsåret med kildesortering sortert ut og samlet inn plastemballasje tilsvarende

Detaljer

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim Avfall er Kundeblad Nr. 3 2013 Julefri flytter tømmetid Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker Informasjon til husstandene i Trondheim Glade jul, hellige jul I år faller romjulens helligdager

Detaljer

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent ROAF posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr 4 2013 Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent Fra 2014 skal vi sortere alt matavfall

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016 Fremtiden er fornybar Strategidokument for Vesar 2012-2016 1 2 5 4 6 8 12 11 3 7 9 10 1. Hof 2. Holmestrand 3. Horten 4. Re 5. Lardal 6. Andebu 7. Tønsberg 8. Stokke 9. Nøtterøy 10. Tjøme 11. Sandefjord

Detaljer

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010 Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon Forundersøkelse plastinnsamling Mars 2010 Renovasjonsundersøkelse Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra en undersøkelse

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Sørum sortere alt matavfall i grønn pose! Sørum

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Sørum sortere alt matavfall i grønn pose! Sørum ROAF- posten spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 Sørum ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i januar! Hva er nytt hva fortsetter som før? Fra 2014 skal vi i Sørum

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! Enebakk

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! Enebakk ROAF- posten Enebakk spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i

Detaljer

NOTAT oppsamlingsutstyr

NOTAT oppsamlingsutstyr NOTAT oppsamlingsutstyr Det vises til vedtak i Utvalg for samfunn og miljø der Follo Ren IKS bes framlegge et notat til kommunestyret 15.12.10 i forhold til praktisk gjennomførbarhet med tanke på - de

Detaljer

VELKOMMEN TIL SVARHEFTET

VELKOMMEN TIL SVARHEFTET DETTE KLIPPE- SYMBOLET BETYR AT DERE SKAL KLIPPE UT TILBEHØRET FRA HEFTET VELKOMMEN TIL SVARHEFTET HER FINNER DERE SVAR PÅ ALLE SPØRSMÅLENE I OPPGAVE- HEFTET, SAMMEN MED ALT DET SUPERKULE TILBEHØRET SOM

Detaljer

Fiasposten. Sorterer plastavfall med glede Side 4 og 5. Informasjon for husholdninger nr. 2/14. Følg avfallets kretsløp. Alt avfall kan leveres

Fiasposten. Sorterer plastavfall med glede Side 4 og 5. Informasjon for husholdninger nr. 2/14. Følg avfallets kretsløp. Alt avfall kan leveres Fiasposten Informasjon for husholdninger nr. 2/14 Følg avfallets kretsløp Side 2 Alt avfall kan leveres Side 3 Fornyer bilparken Side 7 Sorterer plastavfall med glede Side 4 og 5 Hva skjer med avfallet?

Detaljer

Forbered dere på å bli eksperter på avfall! Årets oppdrag

Forbered dere på å bli eksperter på avfall! Årets oppdrag I årets oppdrag skal Jr.FLL lagene se nærmere på redusering, gjenbruk og resirkulering, og hvilken betydning avfallet vi produserer har på hverdagen vår og miljøet rundt oss. Forbered dere på å bli eksperter

Detaljer

BRUN DUNK 1 2 3 SANDNES KOMMUNE Bruksanvisning

BRUN DUNK 1 2 3 SANDNES KOMMUNE Bruksanvisning BRUN DUNK 1 2 3 SANDNES KOMMUNE Bruksanvisning Kommunalteknikk og nyttig informasjon 1 Bra for miljøet Sorterer vi ut mat- og hageavfallet, reduserer vi utslippet av klimagasser. På en tradisjonell avfallsplass

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune RENOVASJONSFORSKRIFT FOR Aurskog-Høland Kommune Innholdsfortegnelse: 1 Formål 2 Virkeområde 3 Delegasjon 4 Definisjoner 5 Kommunal innsamling 6 Kommunens plikter 7 Abonnentens plikter 8 Atkomst til oppsamlingsenhet

Detaljer

2016 JANUAR- SEPTEMBER

2016 JANUAR- SEPTEMBER hentekalender Informasjon ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP HENTEKALENDER FOR AVFALL Mørk blå: PMS 301 EC CMYK 100-58 - 0-5 Lys blå: PMS 292 EC CMYK 50-14 - 0-0 2016 JANUAR- SEPTEMBER Endrede

Detaljer

Bleier er restavfall!

Bleier er restavfall! DU FINNER OSS PÅ avfallskalender0 Hurdal kommune Plan- og driftsetaten Tlf postmottak@hurdal.kommune.no www.hurdal.kommune.no Ekspedisjtid 0.00 -.00 Hurdalkommune I n f o r m a s j o n Har du fått feil

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE Fastsatt av kommunestyre den 09.12.2011 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven),

Detaljer

Straume gjenvinningsstasjon INFORMASJONSGUIDE LONAVEGEN 20

Straume gjenvinningsstasjon INFORMASJONSGUIDE LONAVEGEN 20 Hard eller mjuk plast? Glas eller porselen? Impregnert trevirke? Klorparafin eller PCB? Farleg avfall? Kuldemøblar eller kvitevarer? Kvifor...og kva blir det til? INFORMASJONSGUIDE Straume gjenvinningsstasjon

Detaljer

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Plastemballasje Det har kommet flere ytringer fra publikum med ønske om utsortering av plastemballasje i husholdningene. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB)

Detaljer

Ren info. Skyll, brett og stapp Side 2 3. Informasjon om avfall og gjenvinning fra NIR nr. 2-2010. Liten bit velter 1-tonns (g)lass Side 7

Ren info. Skyll, brett og stapp Side 2 3. Informasjon om avfall og gjenvinning fra NIR nr. 2-2010. Liten bit velter 1-tonns (g)lass Side 7 Ren info Informasjon om avfall og gjenvinning fra NIR nr. 2-2010 Skyll, brett og stapp Side 2 3 Restemat kan bli festmat Side 6 Liten bit velter 1-tonns (g)lass Side 7 Deler ut grønt kort Side 8 1 Mitt

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR PYRAMIDEN

AVFALLSPLAN FOR PYRAMIDEN TRUST ARKTIKUGOL AVFALLSPLAN FOR PYRAMIDEN 2013 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for avfallshåndteringen i Pyramiden... 3 3 Ansvar og organisering... 4 4 Avfallskilder... 4 5 Avfallsfraksjoner... 7 Farlig

Detaljer

sorteringsanalyse 2013 sorteringsanalyse 2013

sorteringsanalyse 2013 sorteringsanalyse 2013 SORTERINGSANALYSE 2013 09.07.2013 Potensialet i restavfallet For første gang kjører GIR en sorteringsanalyse av restavfallet. Årets analyse er en enkel analyse der målet har vært å finne ut hvor mye det

Detaljer

Utfordringer med innsamling av avfall

Utfordringer med innsamling av avfall Oslo kommune Renovasjonsetaten Utfordringer med innsamling av avfall E2014 Sektorseminar ressursutnyttelse 28.08.2014 Overingeniør Ingunn Dale Samset Presentasjon Renovasjonsetatens tjenesteproduksjon

Detaljer

Energi og klimaplan i Sørum

Energi og klimaplan i Sørum Energi og klimaplan i Sørum ROAF hvordan energi og klima vurderes i avfallsbehandlingen ROAF Romerike Avfallsforedling IKS ROAF-direktør Øivind Brevik september 2010 Ansvarlig avfallshåndtering for klima,

Detaljer

Før var det i sort-hvitt. Nå, i farger. Kildesortering i Lardal fra 1. oktober. Her er informasjon til deg som har hytte der.

Før var det i sort-hvitt. Nå, i farger. Kildesortering i Lardal fra 1. oktober. Her er informasjon til deg som har hytte der. Informasjon Før var det i sort-hvitt. Nå, i farger. Kildesortering i Lardal fra 1. oktober. Her er informasjon til deg som har hytte der. Hyttene i Lardal Fra 1. oktober er Lardal kommune med i VESAR*.

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM 10.06.2005 Avfallsplan for Longyearbyen 2005-2010. Handlingsprogram 1 1 HANDLINGSPROGRAM År for gjennomføring 2005 2006 2007 2008

Detaljer

Vinn gulldunken! Side 4

Vinn gulldunken! Side 4 Informasjon om avfall og gjenvinning fra NIR nr. 1-2012 Vinn gulldunken! Side 4 Strandryddedagen 5. mai Side 3 Våraksjon farlig avfall Side 5 335 kg avfall hver Side 7 1 Ny daglig leder i NIR! Navnet mitt

Detaljer

BRUN DUNK. Slik reduserer du vond lukt om sommeren STAVANGER KOMMUNE. Dette skal ikke oppi den brune dunken. Dette skal oppi den brune dunken

BRUN DUNK. Slik reduserer du vond lukt om sommeren STAVANGER KOMMUNE. Dette skal ikke oppi den brune dunken. Dette skal oppi den brune dunken Du trenger ikke bruke bioposer til alt Tørt matavfall (brød, skorper ol.), potteplanter, blomster og hageavfall kan du kaste rett i den brune utedunken. Vått matavfall kan du pakke inn i avispapir før

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler. Fagnotat Fleksibel gebyrmodell for renovasjonstjenester

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler. Fagnotat Fleksibel gebyrmodell for renovasjonstjenester BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler Fagnotat Saksnr.: 201503797-1 Emnekode: ESARK-641 Saksbeh: KOAK Til: Byråd for byutvikling, klima og miljø Kopi til: Fra: Etat for

Detaljer