hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks"

Transkript

1 hrs magasinet informasjon FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 01 08

2 2 3 Ekstrasekker til brennbart avfall Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks Narvik Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Avdeling Harstad: Stangnes Miljøpark Skavdalsveien 6 Postboks Harstad Telefon: Telefaks: Retura HRS AS Djupvikveien 21 Postboks Narvik Telefon: Telefaks: E-post: Retura HRS AS avdeling Harstad Skavdalsveien 6 Postboks Harstad Telefon: Telefaks: HRS Maskin AS Skavdalsveien 6 Postboks Harstad Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Åpningstider: Djupvik, Narvik Man Tirs - fre Stangnes, Harstad Man Tirs - fre Ansvarlig redaktør: Jan P. Pettersen Produksjon: Opplag: Trykket på resirkulert papir Neseklype til barna! Barnas Turlag hadde her om dagen utflukt til vårt anlegg på Djupvik. Omtale i avisa om program og øvrig opplegg. Kjempegod ide! Omtalen ble avsluttet med at en av arrangørene anbefalte ungene å ta med neseklype. En rask beklagelse, da sammenhengen ikke var ment slik fra arrangørens side. Ingen problemer. Tiltaket var godt, initiativet utmerket og ungene trivdes. Sannsynligvis hadde de en lærerik ettermiddag også. Alvoret i denne lille episoden er at mytene om avfallsbehandlingen er mange. Arven etter Dungen i Lia i Narvik og Hagan i Harstad er seiglivet. Hvem har skapt og med stor dyktighet opprettholder mytene, for ikke å si har ansvaret for feilinformasjonen? Selvsagt har vi i bransjen både noe skyld og ansvar. Media også. Reportasjer fra HRS har i årevis vært ledsaget av gamle bilder fra deponiet fra tider som selv de eldste ansatte knapt husker. Det er ikke her det ligger: Jeg henvender meg til voksengenerasjonen. Det er i hovedsak voksne mennesker som behandler avfallet slik at det blir til søppel, eller SØØPPPEEL. Det er relativt få barn som etter å ha rengjort malerpenslene i white-spirit heller væsken ut bak garasjen. Det er avgjort ikke barn som etter å ha fortært mat fra gatekjøkkenet hiver emballasjen ut bilvinduet, eller etter å ha stelt håret kaster tommer spraybokser i dunken for brennbare fraksjoner. Ansvaret for å formidle miljømessige akseptable holdninger til avfall ligger hos de voksne. Holdninger som tilsier at dagens avfall er en ressurs som kan gjenvinnes til nye produkter. Avfall er verdier så lenge de blir tatt hånd om med tanke på resirkulering. Like viktig er at avfall henslengt på feil sted på feil måte relativt snart blir illeluktende og sjenerende søppel til sjenanse for omgivelsene. Avfallshåndtering koster i utgangspunktet. Opprydding etter uvettig bruk øker disse utgiftene, miljøet lider og omgivelsene påføres ergrelser. Hvorfor ikke gjøre det riktig med en gang? Hvorfor ikke behandle avfall tilnærmet etter forskriftene? Hvorfor ikke lære barna riktig adferd? Hvorfor kan ikke voksne være gode ambassadører for et rent miljø? Her kommer neseklypa inn. Hva med å utstyre alle barn med ei neseklype - den såkalte miljøklypa som de kan sette på nesa si når noen i familien har begått en miljøforseelse? Så når du er ute og møter en familie hvor de håpefulle har ei klype på nesen er det antagelig fordi at far lot bilen stå på tomgang da de var inne på butikken! Kom igjen unger! Jan P. Pettersen Direktør HRS Bølgepapp kan leveres gratis til HRS sine anlegg Har du skaffet deg ny kjøkkeninnredning eller ny TV i det siste? Da sitter du antakelig igjen med store mengder bølgepapp. Bølgepapp skal ikke leveres ved returpunktene. Derimot kan den leveres helt kostnadsfritt ved miljøparkene på Stangnes og Djupvik, og ved miljøstasjonene i kommunene. Unngå dette. Lever bølgepappen gratis til HRS sine miljøparker på Stangnes eller Djupvik, eller til miljøstasjonene i kommunene. Fra tid til annen kan en ha behov for å kvitte seg med mer brennbart avfall enn det som får plass i dunken. I kommunene Tysfjord, Narvik, Gratangen, Lavangen, Ibestad, Tjeldsund, Skånland og Kvæfjord skal det benyttes sekker til dette ektraavfallet. Sekkene fås kjøpt hos de respektive kommunene. Dersom behovet er permanent kan du kontakte kommunen for å få tildelt større dunk. Avfall skal ikke plasseres ved siden av dunkene.

3 4 5 Blått lys for returpunkt? Etter to års eksistens kan det snart være kroken på døra for returpunktene Ikke brennbart avfall. To branner i avfallet er årsaken til at dette vurderes. - Alt for mye feilsortert og farlig avfall havner i disse konteinerne, sier driftssjef Line Dalhaug ved HRS. I siste nummer av Magasinet skrev vi om selvantennelse i avfallet på Stangnes. Paradoksalt nok skjedde antennelsen i avfall som kom inn i konteinere merket Ikke brennbart avfall. En avfallstype som skal bestå av stekepanner, kasseroller, barberblad, keramikk, porselen, skruer, spiker etc. Hvilket det altså ikke gjorde, og brannen var et faktum. Nå har det skjedd igjen. En ny brann i samme type avfall betyr at det som havner her er langt fra slik det skal være. - Konteinerne inneholder mengder av farlig avfall som malingsrester, spraybokser, kretskort og røykvarslere. I tillegg finner vi mye glass- og metallemballasje, plast, trevirke og brennbart avfall, sier driftssjef Line Dalhaug ved HRS. Dalhaug vurderer derfor nå å fjerne disse returpunktene. - På konteinerne er det klart og tydelig opplyst hva som skal, og hva som ikke skal kastes der. Vi har vanskelig for å akseptere at noen setter andres liv og helse på spill for å bli kvitt sitt eget avfall. Hva kunne for eksempel konsekvensene blitt dersom brannene hadde oppstått ute på et av returpunktene med parkerte biler og folk i umiddelbar nærhet? Dalhaug holder likevel døra på gløtt for at konteinerne kan få bli. - Dersom vi ser en markert forbedring, ja da forblir returpunktene. Dersom det fortsetter slik som i dag inndras de, og vi må vurder andre løsninger. LEVÈR OG HENT: I nyskapningen Bruktbua på Stangnes og Djupvik kan du hente fullt brukbart fritidsutstyr, helt kostnadsfritt, sier driftssjef Kenneth Hågensen ved Hålogaland Ressursselskap. Dette er hva som skal kastes i konteinerne for ikke brennbart avfall : Keramikk Porselen Stekepanner Kasseroller Barberblad Skrujern Skruer Spiker Tomme lightere Kattesand Avfall som er for stort til åpningen på konteineren regnes som grovavfall, og må bringes til avfallsmottak Alt annet avfall som for eksempel metallemballasje, plast, elektronikk, bølgepapp, isopor, farlig avfall og trevirke skal ikke kastes i dette avfallet. LIVSFARLIG SORTERING! Midt i september fikk Stangnes Miljøpark inn en konteiner med ikke brennbart avfall fra et av returpunktene i byen. Det vil si: konteineren var merket og beregnet på ikke brennbart avfall. Inne i den lå det derimot mengder av farlig avfall (malingsrester, spraybokser, kretskort, røykvarsler), glass- og metallemballasje, plast, trevirke og brennbart avfall. - Dette er avfallstyper som ikke hører hjemme i disse konteinerne, sier driftsleder Jan Arne Arntsen ved HRS IKS på Stangnes. Med en slik sammensetning kan det gå galt. Det gjorde det på Stangnes denne dagen. Det tok plutselig fyr i avfallet. Og som vi alle vet; spraybokser og maling egner seg dårlig til bålbrenning. - Nå ble brannen forholdsvis raskt slukket uten at noen større skade skjedde. Likevel, dette er et lite tankekors. Det kan ikke være nødvendig å sette andres liv og helse på spill i iveren etter å bli kvitt sitt eget avfall, sier Arntsen. - Alt det farlige avfallet kan jo dessuten leveres forsvarlig og gratis til miljøparkene. Derfor: I konteinerne merket Ikke brennbart avfall skal det kun legges avfall som ikke lar seg gjenvinne. Som for eksempel stekepanner, kasseroller, barberblad, keramikk, porselen, skruer, spiker etc. Her skal absolutt ikke forekomme noen former for farlig avfall, glass, hermetikkbokser, plast og papir. Er du i tvil, nøl ikke med å ta kontakt med oss. Slik så innholdet ut i konteineren som tok fyr på Stangnes. Driftsleder Jan Arne Arntsen ved HRS IKS håper på å slippe flere feilsorterte konteinere. 5 SMÅELEKTRONIKK? Med slikt innhold tas nå returpunktet småelektronikk ut av bruk. Andre løsninger må vurderes. Exit småelektronikk! I et års tid har returpunktet Småelektronikk vært utprøvd i landkommunene. Her var det meningen at en kunne levere småelektronikk som mobiltelefoner, elektriske tannbørster, hårfønere, elektriske barneleker, blinkejoggesko, mp3-spillere etc. Dessverre har ikke dette fungert etter intensjonene, sier driftssjef Line Dalhaug ved HRS. - Panelovner, store støvsugere, plastsekker, metallemballasje, lysstoffrør og farlig avfall som malingsrester leveres ved disse returpunktene. Meningen med returpunktene er at de skal inneholde helt rent avfall som kan videresendes til destruksjon eller gjenvinning uten ytterligere behandling, sier driftssjef Line Dalhaug ved HRS. - Slik det er nå medfører Smålektronikk mye ekstraarbeid og kostnader ved å sortere avfallet etterpå. Vi ser derfor ingen annen løsning enn å fjerne returpunktet, mens vi arbeider for å finne andre innsamlingsmåter. - Hvor skal folk kvitte seg med slikt avfall? - Det kan leveres i butikker som selger samme type produkter. Butikken plikter å ta i mot, uavhengig av merke og hvor produktet opprinnelig ble kjøpt, sier Dalhaug. - Mobiltelefon til mobilforhandleren, lysrør til matbutikken og blinkende joggesko til skobutikken. Du kan også levere utrangert elektrisk og elektronisk utstyr til HRS sine anlegg på Stangnes ved Harstad og på Djupvik, og ved miljøstasjonene i kommunene.

4 6 7 Dette er fjernvarme: Fjernvarme er en måte å varme opp bygg på. vann blir varmet opp på et fjernvarmeanlegg og blir fraktet gjennom rør frem til bygget som skal varmes opp. spillvarme, avfallsforbrenning, varmepumper, bioenergi og gass er noen av energikildene som fjernvarmeanlegget kan bruke. Fra fjernvarmeanlegget går det to parallelle rør, et for varmt og et for kaldt vann, fram til byggene som skal varmes opp. via en fjernvarmemåler i bygget som bruker varmen kan man lese av hvor mye fjernvarme som blir brukt. Fjernvarme blir målt i kilowattimer (kwh). når vannet er avkjølt etter bruk i et bygg blir vannet fraktet tilbake i det andre av rørene som går fra fjernvarmeanlegget. Det kan være alt fra boliger til næringsbygg og offentlige bygg som blir varmet opp. et fjernvarmeanlegg forsyner som regel flere bygg eller hele bydeler med fjernvarme. norske myndigheter ønsker økt satsing på bruk av fjernvarme i norge. stadig flere mindre byer og tettsteder vil ha fjernvarme og lokale nærvarmeanlegg. en prosjektgruppe ser nå på om dette er mulig også i narvik. i oktober får vi svaret. Det har primært vært større byer som har vært interessert i å anlegge fjernvarmeanlegg, men dette er i ferd med å endre seg. når narvik har definert seg selv som en grønn energikommune, er et fjernvarmeanlegg et naturlig og viktig bidrag for å få til en miljøvennlig kraftforsyning. en forprosjektgruppe bestående av nordkraft, narvikgården og hålogaland ressursselskap iks ser nå på muligheten for å etablere et fjernvarmeanlegg som skal selge oppvarming til offentlige og private kunder i narvik. Forprosjektet omfatter både tekniske og økonomiske vurderinger av ulike energiløsninger og utstrekning av anlegget. spørsmål gruppen skal avklare er eksempelvis hvilken bygningsmasse som kan være aktuell for tilkobling, er det lønnsomt å bygge fjernvarmeanlegg i narvik og hvor skal det i så fall bygges. Flis som brennstoff i første rekke er det tenkt på vannbåren varme, men også gass kan bli aktuelt. Prosjektgruppen ser ikke for seg et varmeverk lik det som er i drift i Kiruna, der vårt brennbare avfall i dag brennes. til slikt avfall stilles det helt spesielle og strenge krav til utslipp og rensing. Derimot kan flis fra hålogaland ressursselskap være en brennstoff-mulighet. i dag produserer hrs store mengder flis ved å male opp bygningsmaterialer, for deretter å bli sendt til fjernvarmeanlegg i sverige. Etablering i sentrum? Det enkleste er å etablere fjernvarme i nye utbyggingsområder. Da kan selve infrastrukturen med rørene legges parallelt med vann- og kloakkledninger. På samme måte kan fjernvarmenettet utvides i takt med utskifting av vann- og kloakkrør. trekanten i narvik er en mulig lokalitet for et fjernvarmeanlegg både på grunn av nærheten til nyutbygging og eksisterende mulige brukere. Det trengs en viss tetthet i kundegrunnlaget for at utbyggingen skal bli lønnsom. siden oppvarming utgjør ca 25 prosent av energibruken i et bygg, vil første byggetrinn i et fjernvarmeanlegg kunne dekke oppvarmingsbehovet for narvik sentrum. i løpet av oktober måned får vi svar på om det er realisme i prosjektet. ny energiløsning vurderes i narvik trekanten i narvik. et mulig område for etablering av fjernvarme.

5 8 9 gjesteskribenten: sverre mogstad hjelp - Jeg er BLitt OPtimist! informasjonsleder narvik energi as Papiravfall Jeg er egentlig fundamentalist. Sorteringsfundamentalist. Eller kjenner du noen som sorterer teposen i fire ulike bokser? - er det mulig? spør du kanskje. en tepose er ikke stor. her er oppskriften: selve posen i matavfallet. tråden går i brennbart. så går stiften i metall. Og prosessen krones med at lappen med earl grey går i papirboksen. voila! slik kan du også bli en ridder i kampen for å berge kloden. Det er årevis siden hrs-gjengen med Jan Petter, arnt, Line, trond & co lærte meg de riktige begrepene: Djupvik miljøpark, ikke søppeldungen. avfall = ressurser. inspirerende. mellom kampene i FUnn Cup, brukte jeg den helga på å sortere restene av fjorårets ombygging som hadde overvintret i hagen. Det ble minst 10 fraksjoner. Bare en middels stressless består av minst 6 ulike materialer. Det ble mange timers arbeid før jeg glad og fornøyd trillet i kø ut til Djupvik til Den store vårfesten hos hrs. til min store skuffelse ble jeg dirigert bort til Brennbart for minst 6 av fraksjonene. mye bortkastet sorteringstid, dessverre. Fordi det mangler gjenvinningsanlegg for plast, glass osv i nord-norge. Det blir en del tilbakeslag innimellom. som da farsan gjorde meg arveløs etter siste diskusjon om 13 kr er for mye eller lite for 1 liter bensin. tilbakeslagene burde gjort meg nedstemt, men jeg er ikke det. etter å ha levd et liv siden 70-tallet med sterke bekymringer for atomkrig, miljø, sult og fattigdom, er jeg for første gang optimist. Fns klimapanel og bildene av fortvilte isbjørner, smeltende breer, ørkenspredning og ekstremvær, har snudd menneskehetens samlede fokus. - vi vet hva vi må gjøre. Bytte ut forurensende, fossil energi med fornybar energi, effektivisere energibruken og gjenvinne ressursene. som de ansatte i hrs er jeg privilegert. i narvik energi jobber jeg hver dag med fornybar energi og energieffektivisering. Og selv om elbilen elna ikke får med seg mye ressurser til Djupvik, er de større hybridbilene med elmotor snart på markedet. som jeg gleder meg! 7. mai arrangerte hrs, narvik energi, statkraft, hin, de videregående skolene og flere grønn Dag på høgskolen i narvik. Budskapet til over åringer var at de både kan få en spennende jobb i den grønne energibransjen og berge kloden. 14. mai arrangerte vi i Barnas turlag i not tur til hrs. tittelen var: hvor blir søppelet av? hvis alle gjør litt, blir det en stor forskjell, sa informasjonssjef trond og inspirerte mange kommende miljøkrigere. Og hva hvis alle gjør mye hele tiden? Jeg er optimist, men tror ikke vi kan regne med at ny teknologi løser alt. vi må endre adferd hver dag. Pelletsovn, miljøvennlig bil, sparepærer og kildesortering. til neste gang hrs har bursdag, ønsker jeg på vegne av dem flere og større miljøstasjoner, flere bokser å kildesortere i hjemme og flere gjenvinningsanlegg for plast, glass og andre ressurser. Og teposer i fire ulike bokser. Jernskrap Matavfall Brennbart avfall

6 10 11 en lastebil med 5 tonn papiravfall som forbruker 2 l diesel pr mil kan kjøre over 1000 mil før drivstoff-forbruket er større enn energien i lasten. Det tilsvarer en strekning fra narvik til sør-afrika. gjenvinning gir reduserte CO -UtsLiPP av alt avfallet hrs får inn, legges ca 10 prosent på deponi. Det vil si at hele 90 prosent transporteres ut igjen; til energigjenvinning, materialgjenvinning, kompostering eller destruksjon. Det er en omfattende logistikk som skal til for å gjøre denne transporten mest mulig effektiv og miljøvennlig. eksempelvis kjører det i snitt to fulle vogntog hver dag til Kiruna med vårt brennbare avfall. et spørsmål som ofte stilles er: er det hensiktsmessig med all denne transporten av avfall? går ikke miljøgevinsten bokstavelig talt - opp i røyk gjennom CO2-utslippene som alle vogntogene forårsaker? svaret på det siste spørsmålet er et utvetydig nei. Undersøkelser viser at gjenvinning ikke fører til økt transport. tvert i mot, det totale transportbehovet reduseres for flere typer produkter. For eksempel gir papirgjenvinning betydelig redusert transport sammenlignet med transport av jomfruelig materiale til papirproduksjon. For tiden er det i gang et omfattende nasjonalt prosjekt som ser på hvilke klimakonsekvenser den totale transportmengden i landet utgjør. i dette prosjektet deltar også avfallsbransjen. svarene herfra vil gi oss ytterligere kunnskap og innsyn i miljøregnskapet. Viste du at Gjenvinning av 1 kg plast reduserer CO2-utslippene med 2 kg. En 1.5 liters brusflaske i plast kan brukes om igjen 25 ganger. 1 kg stål som gjenvinnes reduserer utslippene med 1 kg Ved å gjenvinne 1 kg aluminium reduseres utslippene med hele 10 kg CO2. Hver og en av oss kaster 120 kg brennbart avfall i året. ett tonn brennbart avfall gir nok energi til å varme opp en enebolig i to måneder. For hvert kg papir som gjenvinnes reduseres utslippene med 1,5 kg Ved å gjenvinne 1 tonn papir unngår vi å felle ca normalstore trær. I snitt forbruker hver nordmann 180 kg papir i året, en afrikaner 3 kg. Å produsere papir av gjenvunnet material, reduserer ikke bare trehogsten, men også store mengder energi, ca 50 % Et papirfiber kan gjenvinnes 5-8 ganger til nytt papir. Deretter kan det produseres tørkerull- og toalettpapir av det som til slutt kan komposteres eller brennes.. En lastebil med 5 tonn papiravfall som forbruker 2 l diesel pr mil kan kjøre over 1000 mil før drivstoff-- forbruket er større enn energien i lasten. Det tilsvarer en strekning fra narvik til sør-afrika. Det går med 20 % mindre energi til å gjenvinne glass sammenlignet med å produsere nytt. Glass kan gjenvinnes et ubegrenset antall ganger til nytt glass. glass kan også gjenvinnes til ulike isolasjonsmaterialer.

7 12 13 Årlig kommer det inn 6000 tonn metallemballasje i norge gjennom returpunktene. gjenvinning av metall er svært energi- og kostnadsbesparende, derfor er etterspørselen stor. resirkulert metall brukes i alt fra golfkøller til bildeler. metallemballasje kan smeltes om med bare en brøkdel av energien som kreves ved nyutvinning. Dette er både miljøvennlig og kostnadssparende. De fleste metaller kan resirkuleres igjen og igjen uten at kvaliteten svekkes, derfor kaller vi det gjerne evighetens materiale. evighetens materiale PÅ topp i FOrBrUK Og innsamling tross stort fokus på miljøet kaster vi likevel ee-avfall som aldri før. i 2007 samlet elretur inn i gjennomsnitt 16,2 kilo ee-avfall fra hver av oss! Det voldsomme fokuset på å stagge forbrukerveksten og kjøpefesten de siste årene hindrer ikke at mengdene med elektrisk og elektronisk avfall vi som forbrukere kaster stadig øker. i 2007 samlet elretur inn 16,2 kilo ee-avfall fra hver av oss. til sammen blir det tonn med ee-avfall et tall som tilsvarer langt over 1000 stappfulle fly av typen Boeing 735! Tredobling av mengdene salget av elektriske og elektroniske produkter økte også i hver innbygger kjøpte forbrukerelektronikk for nesten 7000 kroner i fjor. siden elretur startet sin innsamling av eeavfall i 1999, er innsamlingsmengdene nesten tredoblet. i år 2000 var gjennomsnittstallet pr innbygger på ca 6 kilo, i 2007 er det på 16,2! sammenlignet med resten av europa har norge absolutt høyest innsamlingstall for ee-avfall. Kravet i eu er 4 kilo innsamlet ee-avfall per innbygger. Årsaken til våre gode resultater, har sammenheng med at norge var tidlig ute med å lage et system for innsamlingen. Økende gjenvinningsgrad i 2007 ble 85,6 % av alt elretur samlet inn gjenvunnet. Det meste av dette er materialer, i størst grad metaller, som smeltes om og brukes på nytt. særlig jern og andre metaller gjenvinnes for å kunne brukes i nye produkter, men også plast og glass er materialer som gjenvinnes for bruk i nye produkter tonn farlig avfall Årsaken til at det er så viktig at ee-avfallet samles inn og miljøsaneres på riktig er måte er alle miljøgiftene som finnes i elektriske og elektroniske produkter. Over 3500 tonn farlige stoffer inneholdende blant annet KFK-gasser, bromerte flammehemmere, kvikksølv og asbest ble miljøsanert fra avfallet som ble samlet inn i miljøgifter som ellers kunne ha kommet ut i naturen og forgiftet både dyr og mennesker! Om Elretur AS elretur er et nonprofit returselskap for elektrisk og elektronisk avfall. elretur samler inn og behandler kasserte ee-produkter i hele norge. Bakgrunnen for retursystemet er avfallsforskriften som pålegger produsenter og importører av ee-produkter i norge å ta miljøriktig hånd om kasserte produkter samt utnytte ressursene i disse. Blir sykler og bildeler etterspørselen etter skrapmetall er svært høy. materialene brukes som råstoff i metallindustrien til alle tenkelige produkter. gjenvunnet metallemballasje kan ende opp i alt fra bildeler og verktøy til sykler og golfkøller. renaults konseptbil ellypse er i stor grad produsert av resirkulerte materialer. sidedørene lages av gjenvunnet aluminium, mens chassis og karosseri er en blanding av aluminium og resirkulert stål, ifølge nettstedet bilnorge.no. Også når bilene vrakes, er industrien opptatt av å kunne bruke delene på nytt. vw har for eksempel satt seg som mål å kunne gjenvinne 95 prosent av materialene i sine egne biler innen Beholder kvaliteten aluminium er et av de mest interessante metallene å gjenvinne, fordi det bare krever 5-10 prosent av energien som går med ved nyutvinning. Dermed spares miljøet for unødvendig kraftproduksjon og store utslipp av klimagasser, samtidig som verdifulle naturressurser utnyttes på nytt. Kvaliteten på aluminium forringes ikke av omsmelting, det «husker» ikke sin forhistorie. Det kan derfor resirkuleres gjentatte ganger uten kvalitetstap. Også stål egner seg meget godt for gjenvinning. rundt halvparten av verdens stålproduksjon eller 435 millioner tonn kommer fra resirkulert materiale. Det tilsvarer omsmelting av 150 eiffeltårn hver eneste dag! hver dag gjenvinnes 435 millioner tonn stål. Det tilsvarer omsmelting av 150 eiffeltårn.

8 14 15 Barnas side Vitser - hvor gammel er jeg? - Du er så gammel som du har fingre på den ene hånden. - Kult, jeg lurer på hvordan hånden vil se ut når jeg er 50 år! Lille Oskar: mamma, husker du den hvite vasen du var så nervøs for at skulle gå i stykker? mamma: Ja. Lille Oskar: nå trenger du ikke å være nervøs for det lenger... KryssOrD 1. Ull kommer herfra 2. hovedstad i europa 3. Lengdemål 4. Bygger tuer i skogen 5. midt på jordkloden 6. er lov å kjøre fort med 7. Den hopper kjempelangt 8. et språk som mange snakker 9. må ofte gjøres i hagen med et redskap 10. et av verdens mest folkerike land 11. en frukt Løsningene sendes til hrs, postboks 119, 8502 narvik innen 1. juli. tre vinnere får en premie fra hrs i posten. vinnere i siste nummer av hrs-magasinet: Det ble trukket ut tre vinnere i hver konkurranse. Kryssord: Liv valstad Berglundvn 12, 9403 harstad simon skog slottstrand, 8540 Ballangen Ole Petter teigen moslingsv 24, 8514 narvik Spørrekonkurransen: mario steen, vik, 9450 hamnvik vegard a Langmo hamnbakken, 8270 Drag Frida nyborg rolandsen eidkjosen, 9100 Kvaløysletta Datter: - mamma kan jeg få den lilla jakken? mor: - nei, den er for dyr. Datter: - Jeg trodde den var for mennesker vet DU Det? 1. hvor mye papir bruker en nordmann i snitt i året? 2. hva kan du lage av gammelt metall? 3. hvor skal bølgepapp leveres? 4. hva heter han som er blitt optimist? 5. hvor mange ganger kan vi gjenvinne glass? Jenta: - mamma, mamma kan jeg få en appelsin? moren - nei, ikke nå. Litt senere... Jenta: - mamma, mamma kan jeg få en appelsin? moren: - nei har jeg sagt. Litt senere... Jenta spør igjen: - mamma, mamma kan jeg få en appeelsin? moren: - Ja vel da, hva sier du da? Jenta: - Kan du skrelle den for meg? navn:... adr.:... Postnr.:... sted:... sorteringsguide FOr husholdninger MATAVFALL her legges rester av matavfall. men her kan du også kaste teposer, kaffegrut, kaffefilter, blomster og blomsterjord. Knyt knute på bioposen og legg den direkte i dunken ute. vær oppmerksom på at tobakk og snus, emballasje på matvarer og aske ikke skal legges sammen med matavfallet. BRENNBART AVFALL her legges eksempelvis tekstiler, bleier, bind, hard og myk plastemballasje, støv-sugerposer, kluter, lær, gummi, oppvaskbørster, støvler, sko, bøker med permer, CD-plater og små mengder isopor. Det brennbare avfallet kan du legge i vanlige plastposer som legges direkte i dunken ute. vær oppmerksom på at glass- og metallemballasje, keramikk, porselen og farlig avfall ikke skal i det brennbare avfallet. DRIKKEKARTONG melke-, juice-, fløte-, pudding- og drikke-youghurtkartonger. skyll kartongene og la dem renne av. Alle kan vinne! Brett sammen kartongene, stapp dem inni hverandre, slik at man får en kubbe og skriv på navnet og tlf.nr. ditt, eller til en forening, skole, barnehage, idrettslag eller en annen person. Lever disse kartongene i konteiner for drikkekartong. PAPIR aviser, ukeblad og reklame. Papiret må være rent og tørt. i tillegg kan du levere ren papiremballasje fra husholdingen som kartong for frysepizza, vaskepulver, frokostblandinger og lignende. Dette skal du levere til returpunkt i narvik, harstad og Ballangen, og i papirdunken i landkommunene. GLASS-/METALLEMBALLASJE glassemballasje er flasker og glass. Lever både farget og blankt glass i de utplasserte konteinerne. skyll glasset før levering. skru av lokk og korker. metallokk og korker leveres også sammen med glasset. metallemballasje er hermetikkbokser, kaviartuber, aluminiumsfolie, leverposteibokser, brusbokser, fakkelbokser. skyll metallemballasjen før levering. Lever metallemballasjen i konteinerne. IKKE BRENNBART AVFALL tomme lightere, stekepanner, kasseroller, barberblad, keramikk, porselen, kattesand, skrujern, skruer og spiker. OBs! OBs! i disse konteinerne skal det ikke kastes plast, elektronikk, isopor, hagemøbler, etc. GROVAVFALL møbler, gulvtepper, rivningsmaterialer, jernskrap, nettinger, fiskegarn, sykler, ski, klær. Dvs. større gjenstander som ikke inngår i den ordinære innsamlingen og som ikke er farlig avfall eller deler av pantesystemer. Lever til våre anlegg i harstad og narvik, til gjenvinningsstasjonene samt grovavfallsordningen. ELEKTRISK OG ELEKTRONISK AVFALL (EE-AVFALL) avfall som er avhengig av elektriske kretser for å fungere. For eksempel tv, datautstyr, komfyrer, vaskemaskiner (hvitevarer), kjølemøbler, belysning, verktøy, lysstoffrør, lyspærer, mobiltelefoner og leketøy. Lever dette til forhandler av samme varetype. Du trenger ikke kjøpe nytt. avtal med forhandler hvor du kan plassere avfallet. hrs kan også ta imot slikt avfall. FARLIG AVFALL spillolje, oljefilter, maling, lim, løsemidler, bilbatterier, småbatterier, oppladbare batterier, mobiltelefonbatterier, termometre, spraybokser m.m. - Farlig avfall skal ikke behandles sammen med annet avfall. Lever farlig avfall i de røde Farlig avfalls - posene/kassene, som du har mottatt, til hrs-anlegg eller gjenvinningsstasjonene. vær oppmerksom på at PCB er farlig avfall. Kan finnes i bygningsmaterialer fra For eksempel maling, fugemasse, avretningspuss og isolerglass. - trykkimpregnert og kreosotbehandlet trevirke er farlig avfall, og skal leveres separat til våre anlegg, gjenvinningsstasjoner og grovavfallsordninger. RISIKOAVFALL asbestholdig avfall som eksempelvis eternitt-plater/brannisolasjon må pakkes i plast før det leveres til våre mottak på Djupvik og stangnes. Medisinrester og sprøyter fra husholdninger og privatpersoner. medisinrester skal du levere tilbake til apotek. sprøyter skal du behandle slik: - tomme sprøyter uten spiss: Legges i dunken for brennbart avfall. - tomme sprøyter med spiss og kun sprøytespisser: Pakkes godt(!) for eksempel i plastflasker som så legges i dunken for brennbart avfall. - Diabetespenner i plast: legges i dunken for brennbart avfall. - sprøyter med medisin: leveres tilbake til apotek. For institusjoner, helsetjeneste etc. gjelder egen forskrift og regler for smittefarlig avfall. sortering av innhalasjonsaerosol - innhallator med medisin leveres tilbake til apotek - innhallator uten medisin og gass legges i dunken for brennbart avfall. METALLER metaller er gjenstander eller skrap av jern, aluminium, messing, kobber eller annen metallegering, eksempelvis motorer, eksosanlegg, jernstenger, armeringsjern, bolter, sykler m.m. metaller må ikke leveres sammen med husholdningsavfallet eller sammen med annet avfall. Lever gratis til våre anlegg, gjenvinningsstasjoner eller via grovavfallsinnsamlingen. GRATIS Følgende avfallstyper kan husholdinger levere gratis til våre anlegg på stangnes og Djupvik: - metaller - trykkimpregnert trevirke - ee-avfall - hageavfall (kun Djupvik) - Farlig avfall - Bølgepapp har du spørsmål om kildesortering, ring hrs på (hvis du leter litt finner du svarene i dette bladet)

9 gass Kan BrUKes til så mangt med litt fantasi og en modifisert bilmotor har en thailansk grisebonde spart tusenvis av kroner. med 4000 griser i bingen utvikles naturlig nok en del gass når grisene i løpet av dagen gjør sine gjennomsnittlige to kg fornødne. nå har bonden utviklet sitt eget biogassanlegg som fanger inn denne metangassen. gassen blir deretter brukt til å drive to strømagregater som produserer 500 kilowatt hver dag. i tillegg til at bonden med dette har kuttet betraktelig i strømutgiftene, har han også klart å redusere på miljøfiendtlige og må det være lov til å si til dels plagsomme gassutslipp. thailand huser 5,8 millioner griser. Landet satser betydelig på biogass fra kloakk, gjødsel og gress som en billig og miljøvennlig energikilde til fordel for importerte drivstoffer, skriver nettavisen. informasjon Fra hålogaland ressursselskap iks

Penger i tomme kartonger 4

Penger i tomme kartonger 4 Offentlig informasjon nr 1 2013 Foto: Margrethe Myhrer Penger i tomme kartonger 4 Farlig avfall 6 Kildesortering på nett 3 LEDER Etter en heftig snøvinter kom sommeren raskere enn vi hadde trodd. Det grønnes

Detaljer

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene Vi kaster mye mat I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år Side 4 FULLDISTRIBUSJON Holder Namdalen ren Side 9 Abonnentene i MNAområdet er best i landet på kilde - sortering

Detaljer

Oslo kommune Renovasjonsetaten. Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo

Oslo kommune Renovasjonsetaten. Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo Oslo kommune Renovasjonsetaten Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo PRODUSER MINDRE AVFALL! De store avfallsmengdene er et av tidens miljøproblemer, og det er en stor utfordring for oss alle å redusere

Detaljer

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet KLIMAKOMMUNE Temahefte nr. 16 For medlemmer i Fagforbundet INNHOLD < 3 En sterk oppfordring om å ta klimakrisen på alvor < 4 Nedre Eiker: Felles klimaløft < 8 Stein Guldbrandsen: Ønsker storstilt fornying

Detaljer

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Topp innsats for miljøet! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Detaljer

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer:

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer: GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 30. oktober 2013 Side 1 av 33 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 12. oktober 2012 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

Sammen for en god sak!

Sammen for en god sak! Mindre støy, mindre utslipp og bedre miljø. Helt topp for Bergen sentrum. Sammen for en god sak! Då ser ein kor viktig jobb bossbilen gjer! Restavfall dekker strøm for mange husstander... Årsrapport 2012

Detaljer

BBL BODØ LOKAL TRENGER SALTEN BALKONGREVOLUSJON MAGASINET VOKTERNE PÅSKE- ENGASJERTE ØL-SUKSESS DELTAKERE PÅ KURS. Nr.1 / 2015

BBL BODØ LOKAL TRENGER SALTEN BALKONGREVOLUSJON MAGASINET VOKTERNE PÅSKE- ENGASJERTE ØL-SUKSESS DELTAKERE PÅ KURS. Nr.1 / 2015 BBL BALKONGREVOLUSJON Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag Nr.1 / 2015 MAGASINET LOKAL ØL-SUKSESS ENGASJERTE DELTAKERE PÅ KURS PÅSKE- VOKTERNE BODØ TRENGER SALTEN Illustrasjon: Øyvind Westgård Siden 1. januar

Detaljer

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013 Helgelandskysten ÅRSMELDING INNHOLD Side 3 Adm. dir. har ordet Side 4 Avfallstatistikk og miljø Side 9 Ytre miljø Side 11 Kvalitet og HMS Side 13 Driftsrapport Side 15 Informasjon Side 17 Nøkkeltall Side

Detaljer

Redd miljøet: Gjør noe!

Redd miljøet: Gjør noe! Redd miljøet: Gjør noe! Er du opptatt av miljø og klimaendringer? Lei av å høre tomme ord om å forbedre miljøet? Ta saken i egne hender! Du kan bidra. Sammen med venner og familie kan du gjøre en forskjell!

Detaljer

BBL HØYDER SKYLINE BODØ MOT NYE HOPPESLOTT- KJEMPER FOR MAGASINET SATSER STORT TRADISJONSMAT KONGEN LUFTFARTSMUSEET. Nr.2 / 2014 SKAPER BYENS NYE

BBL HØYDER SKYLINE BODØ MOT NYE HOPPESLOTT- KJEMPER FOR MAGASINET SATSER STORT TRADISJONSMAT KONGEN LUFTFARTSMUSEET. Nr.2 / 2014 SKAPER BYENS NYE BBL MAGASINET KJEMPER FOR TRADISJONSMAT Nr.2 / 2014 HOPPESLOTT- KONGEN Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag SKAPER BYENS NYE SKYLINE LUFTFARTSMUSEET SATSER STORT BODØ MOT NYE HØYDER HUSK Å FORSIKRE TINGENE

Detaljer

OFFENTLIG INFORMASJON. Vant kr 10.000. Nye kurs i hjemmekompostering. Portapotti og aske - hvor skal det? se side

OFFENTLIG INFORMASJON. Vant kr 10.000. Nye kurs i hjemmekompostering. Portapotti og aske - hvor skal det? se side INFO nr 1 2008 OFFENTLIG INFORMASJON Helgeland Avfallsforedling IKS Vant kr 10.000. 6 Nye kurs i hjemmekompostering 4 Portapotti og aske - hvor skal det? 5 www.haf.no se side 7 LEDER Etter pålegg fra våre

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

BBL GOURMET BILFERIE FINN DIN INTERIØRSTIL MAGASINET KJEMPEFORANDRINGEN I GILDESKÅLVEIEN LYSENDE FREMTID FOR BODØ SENTRUM. Nr.1 / 2014 - GRILLTIPS -

BBL GOURMET BILFERIE FINN DIN INTERIØRSTIL MAGASINET KJEMPEFORANDRINGEN I GILDESKÅLVEIEN LYSENDE FREMTID FOR BODØ SENTRUM. Nr.1 / 2014 - GRILLTIPS - BBL MAGASINET Nr.1 / 2014 - GRILLTIPS - GOURMET PÅ ENGANGSGRILL FINN DIN INTERIØRSTIL Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag BLI KLAR TIL BILFERIE LYSENDE FREMTID FOR BODØ SENTRUM KJEMPEFORANDRINGEN I GILDESKÅLVEIEN

Detaljer

for Hammerfest og Kvalsund kommuner - Hæ? - Koster det noe å levere avfall? Flinke gutter

for Hammerfest og Kvalsund kommuner - Hæ? - Koster det noe å levere avfall? Flinke gutter 2011 Informasjon fra Finnmark Ressursselskap AS for Hammerfest og Kvalsund kommuner - Hæ? - Koster det noe å levere avfall? Flinke gutter Om du har pusset opp eller restaurert huset ditt er det smart å

Detaljer

TRÅKKER TIL MOT 20 NYE! Grønn Hverdag jubilerer

TRÅKKER TIL MOT 20 NYE! Grønn Hverdag jubilerer JUBILEUMSMAGASIN NUMMER 5 2011 TRÅKKER TIL MOT 20 NYE! Grønn Hverdag jubilerer GRØNT TOPPMØTE I GRÅ OMGIVELSER GODE MILJØVANER PÅ JOBBEN BÆREKRAFTIGE LIV PÅ LANDÅS GRØNNHVERDAG MAGASIN 05 2011 INNHOLD

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

Klar for elbil? Forventninger til bilene

Klar for elbil? Forventninger til bilene SIB notat 1001/2009 Klar for elbil? Forventninger til bilene av Kristin Haugland Smith Gisle Solvoll Handelshøgskolen i Bodø Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) khs@hibo.no gso@hibo.no Tlf.

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Stor guide til de grønne julegavene

Stor guide til de grønne julegavene NR. 4 - november 2008 Fulldistribusjon KUNDEAVIS FRA ENVINA, FOSEN RENOVASJON OG HAMOS FORVALTNING Stor guide til de grønne julegavene Side 2 4 På tide med nye juletradisjoner? Side 4 Envina: Velkommen

Detaljer

ROAF- posten. Vårrydding. Aurskog- Høland & Rømskog. Viktig informasjon om farlig avfall og Miljøbilens rutetider våren 2015 side 4 5

ROAF- posten. Vårrydding. Aurskog- Høland & Rømskog. Viktig informasjon om farlig avfall og Miljøbilens rutetider våren 2015 side 4 5 ROAF- posten Aurskog- Høland & Rømskog Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 1 2015 Vårrydding Viktig informasjon om farlig avfall og Miljøbilens rutetider våren 2015 side 4 5 Hva skjer

Detaljer

En jobb å anbefale. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02

En jobb å anbefale. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2012 30. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Større, slankere, vakrere 16 En jobb å anbefale Lærlingene Ola-Johan Kristoffersen og

Detaljer

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN 1 Presentasjon av Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. Bruk av plast bare øker og øker. Plast erstatter materialer som metall, tre, papir,

Detaljer

styremedlem tips om vedlikehold Stort ansvar SOM Nå vil takstmannen Huset ble nytt utvendig

styremedlem tips om vedlikehold Stort ansvar SOM Nå vil takstmannen Huset ble nytt utvendig 2 2015 Kr 59,- BUNADFORSIKRING NY BOLIGMODELL FOR UNGE SÆREIE BOLIGKJØP PÅBYGG 10 Vårsjekk: tips om vedlikehold tema: FORNYELSE Huset ble nytt utvendig Stort ansvar SOM styremedlem Nå vil takstmannen BORE

Detaljer

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2010 God påske! Kildesortering av søppel Lekkasje rekkehusveranda Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest Innhold Leder... Valgkomit éen i arbeid... Nytt

Detaljer

Fra avfall til ressurs

Fra avfall til ressurs Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi 2 Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi Foto: Tarjei E. Krogh - Samfoto - NTB scanpix 4 Innhold 1 Sammendrag.........................................................8

Detaljer

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr.2/Juni 10 Stor guide til effektive og klimavennlige løsninger FREMTIDENS BY GODE TIPS OG NYE IDÉER TIL UTVIKLING AV NORSKE BYER DU VIL DEFINERE FREMTIDENS

Detaljer

SMART FORBRUKER. EN GOD ØKONOMI Hallgeir Kvadsheim: Skaff ffdeg en bufferkono, bruk kredittkort med måte og husk at BSU ikke alltid er lønnsomt.

SMART FORBRUKER. EN GOD ØKONOMI Hallgeir Kvadsheim: Skaff ffdeg en bufferkono, bruk kredittkort med måte og husk at BSU ikke alltid er lønnsomt. Forsikringer skal gi deg trygghet men; kan de også gi deg litt bedre økonomi? SMART No. 5/ Juni. 2011 FORBRUKER EN KOMPLETT GUIDE TIL EN FORNUFTIG HVERDAG Ta hensyn til miljøet Velg produkter som er svanemerket

Detaljer