magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern"

Transkript

1 vår 2011 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern miljøvennlig båtpuss hvordan unngår den erfarne båtpusseren å bli miljøsynder

2 2 3 Vi ønsker dialog med våre brukere! Slik sorterer du papir, kartong og bølgepapp I dag er halve Norge på Facebook. Ja, nå er det faktisk over 2,6 millioner Facebookbrukere i Norge. Derfor tar også vi i bruk sosiale medier og starter vår egen Facebook-side. Når over halvparten av befolkningen har opprettet en profil på Facebook, er dette en kommunikasjonskanal også vi i HRS ser viktigheten av å være til stede i. Bruk av sosiale medier har blitt den enkleste måten å nå flest mulig av våre brukere på. I begynnelsen var det ungdommen som tok i bruk de nye sosiale mediene. Etter hvert har stadig større deler av befolkningen oppdaget hvilke fantastiske muligheter Facebook gir når man ønsker å holde kontakt med gamle og nye venner eller vil holde oss orientert om hva som foregår på områder vi interesserer oss for. Når vi nå kombinerer vår nettside med bruk av Facebook, gir det oss enda bedre muligheter for å formidle våre verdier, samt å fortelle hvem vi er og hva vi kan tilby av produkter, tjenester, nyheter og aktiviteter. Sosiale medier bygger på gjensidighet og dialog, ikke enveis informasjonsformidling. Facebook gir oss derfor muligheter for å komme i direkte kontakt med våre brukere og derigjennom kunne gi raske tilbakemeldinger og bli mer tilgjengelig og mer synlig. HRS er en miljøbedrift som har som visjon å skape et rent miljø for å bidra til vekst og utvikling i vårt virksomhetsområde. Derfor arbeider vi for stadig å øke andelen av avfall som går til gjenbruk, energiutnyttelse og gjenvinning. Nå kan vi inviterer til dialog med innbyggerne for å bli enda flinkere til å yte service og fokusere på miljøfremmende tiltak. På Facebook håper vi å få mange gode innspill til hvordan vi kan bli enda bedre til i felleskap å ta vare på vårt miljø. Vi håper nå at flest mulig velger å gå inn på sidene og klikke på Liker -knappen! Kirsti Hienn Adm.dir HRS Fra tid til annen endres kravene til innhold i enkelte avfallstyper. Dette avgjøres av den som mottar avfallet fra HRS, både i forhold til hva avfallet skal brukes til, og hvilket produksjonsutstyr mottakeren har. Fra nyttår ble derfor kravene til innhold i papiravfallet endret. Papir Det er kun aviser, ukeblad, reklame og kopipapir som skal kastes i papirdunken eller returpunktet for papiravfall. Hva skjer med papiret? Papiret leveres fabrikker i Sverige hvor returpapiret gjøres om til nye papirprodukter. Kartong Kartongemballasje fra pizzaesker, vaskepulver, frokostblandinger og lignende kastes i dunken for brennbart avfall. Hva skjer med kartongen? Kartongen leveres til varmeverket i Kiruna som produserer fjernvarme av den. Bølgepapp. Bølgepapp leveres til miljøparkene på Stangnes og Djupvik eller til miljøstasjonene i landkommunene. Hva skjer med bølgepappen? Den leveres til Peterson Ranheim AS hvor pappen gjenvinnes til ny emballasje, kartong etc. Noe av bølgepappen leveres til materialgjenvinning i Umeå. vi er på facebook Du finner oss nå også på Facebook på adressen halogalandressursselskap eller du kan besøke vår nettside på adressen:

3 4 Fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern HRS rundet 20 år i fjor. Mye har skjedd med selskapet siden etableringen i Vi tar en titt på de mest sentrale utviklingstrekkene. HRS ble etablert i 1990 for å motta, behandle og deponere avfall fra husholdninger og næringsliv fra 11 kommuner (den 12. kommunen kom med noen år senere) i Hålogalandsregionen. 1. juli 1991 overtok selskapet driften på Djupvik utenfor Narvik, og 1. mars året etter var en etablert på Stangnes i Harstad. I årene som er gått har bedriften sakte, men sikkert bygget seg opp til et selskap med 90 ansatte fordelt på morselskapet HRS IKS og de fire datterselskapene HRS Miljø, HRS Elektroretur, HRS Metallco og HRS Produksjon. Til sammen var omsetningen i 2009 på 240 millioner kroner brutto. En omsetning som hovedsakelig ikke stammer fra det kommunale avfallet. Fire avgjørende milepæler Fire milepæler har vært avgjørende for denne utviklingen. I 2001 kjøpte HRS bedriften SP Maskin. SP Maskin hadde svært gode avtaler for levering av brennbart avfall til varmeverket i Kiruna. Avtaler som HRS nå ble delaktig i. I tillegg til at leveransene var en økonomisk gunstig løsning, var det også et miljømessig godt alternativ. Mange avfallstyper kunne leveres til forbrenning, noe som igjen betød reduserte mengder til deponiet på Djupvik. For å legge avfall på deponi er både lite miljøvennlig og dyrt, fordi Staten krever avgifter for hvert kg avfall som legges her. dette en ny mulighet til å videreutvikle den kommersielle satsingen i selskapet. Retura HRS - selskapet som i dag heter HRS Miljø ble etablert for å betjene næringslivet i regionen. Dette ga HRS ny og større aktivitet i samme retning som kontraktene med varmeverket Kiruna Som mange vil huske ble avfallssorteringen lagt om sommeren Svartsekken ble lagt vekk. Det daglige husholdningsavfallet skulle sorteres i avfallstypene matavfall og brennbart avfall. All sortering skulle skje hjemme hos abonnentene. Dette var en omfattende omlegging som betød at HRS kunne avvikle et gammeldags sentralsorteringsanlegg. Dette medførte en forenklet produksjon og en mye mer tidsmessig og miljøriktig avfallshåndtering. Ut fra motivet om en bedre miljømessig avfallshåndtering, ble det sommeren 2009 innført forbud mot å deponere gjenvinnbart avfall. Forbudet innebar at biologisk nedbrytbart avfall som eksempelvis papir, tre, matavfall og tekstiler måtte behandles på andre måter enn ved deponering. Konsekvensen for mange selskap var at de måtte finne nye løsninger for store mengder avfall. Avtalen med blant annet varmeverket i Kiruna gjorde at HRS i utgangspunktet la lite på deponi. Forbudet ga dermed HRS et fortrinn i forhold til andre avfallsselskap. Inntil 2004 hadde avfall fra næringsvirksomhet, på lik linje med husholdningsavfallet, vært en kommunal oppgave å samle inne. Men i 2004 ble denne innsamlingen konkurranseutsatt. Det betød at det var fritt frem for hvem som helst å legge inn anbud på dette. For HRS ga Forts.

4 6 7 utviklingen i hrs med milepæler som har hatt stor betydning for selskapet HRS ble etablert hrs kjøper sp maskin hrs miljø etablert (daværende Retura hrs) ny avfallsordning innføres deponiforbud innføres Fire datterselskap For å møte de markedsmessige utfordringene har HRS fortløpende etablert fire datter- og aksjeselskap. HRS Miljø ble etablert som en direkte følge av at innsamling av næringsavfall ble konkurranseutsatt i Da landkommunene (blant HRS sine eierkommuner) valgte å gå ut med et felles anbud på innsamling av husholdningsavfallet, gikk jobben til HRS Miljø. Selskapet har etablert omfattende logistikkløsninger hvor blant annet transport av brennbart avfall til Kiruna og matavfall til Bodø inngår. HRS Miljø har i tillegg en konteinerflåte på ca 500 stk som leies ut til det offentlige, næringslivet og private. HRS Metallco kjøper og selger jern og metaller til gjenvinningsformål; fra mindre metallskrap til store jernkonstruksjoner og tankanlegg. Metallet samles inn fra Tysfjord i sør til Kirkenes i nord, og skipes ut med hele verden som marked. HRS Metallco har sitt behandlingsanlegg på Stangnes i Harstad. HRS Elektroretur har også sitt hovedanlegg i Harstad. Selskapet har kontrakt med Renas og Elretur, to selskap som administrerer en landsdekkende innsamlings- og behandlingsordning for elektrisk og elektronisk avfall. HRS Elektroretur inngår som et behandlingsanlegg i disse to kjedenes retursystemer. I tillegg til hovedanlegget på Stangnes har en aktiviteter i Tromsø, Hammerfest og Tana. HRS Produksjon står for driften av miljøparkene på Stangnes og Djupvik, miljøstasjonene i landkommunene og deponiet på Djupvik. Selskapet tar i mot alle avfallstyper, og behandler og klargjør avfallet i forhold til hva som videre skal skje med det. Til sammen betyr virksomhetene i disse selskapene at HRS i dag har aktiviteter og samarbeidende selskap over store deler av Nord-Norge. 80 prosent av omsetningen fra konkurransemarkedet Aktivitetene har dermed også ført til en klar endring av hvilke typer avfall selskapet får inn. De første 10 årene var fordelingen forholdsvis lik mellom husholdningsavfall og næringsavfall. Men etter endringene som skjedde på 2000-tallet og etableringene av datterselskap, har avfallet fra næring tredoblet seg. Denne fordelingen gir også et godt bilde på omsetningen hos oss. Om lag 80 prosent av omsetningen kommer i dag fra nærings- og konkurransemarkedet, mens de resterende 20 prosentene stammer fra det kommunale husholdningsavfallet. Virksomheten i konkurransemarkedet skal gi overskudd, mens virksomheten for mottak og behandling av det kommunale avfallet er en lovpålagt oppgave som skal gå til selvkost. Det betyr at når konsernregnskapet viser at HRS går med x antall kroner i overskudd, så kommer dette resultatet hovedsakelig fra overskuddet fra konkurransemarkedet, og ikke fra husholdningsavfallet. Overskuddet har derfor heller ikke noen innvirkning på renovasjonsgebyrene. Det som imidlertid har innvirkning på renovasjonsgebyrene er følgende: Jo mer avfall HRS får inn, jo flere tonn kan selskapet fordele kostnadene på. Og der en ser muligheten til å få inn mer avfall er i konkurransemarkedet. Kort sagt; en økning i avfallsmengdene bidrar til å holde kostnadene nede for alle. 95 prosent gjenvinning I dag gjenvinner HRS 95 prosent av alt avfallet selskapet mottar. Det har også her skjedd en formidabel utvikling. Fra ca 25 % til 95 % gjenvinning i løpet av drøyt 10 år. Det har vært en nasjonal målsetting at 75 % av alt avfall i Norge skulle gjenvinnes i HRS ligger altså langt over dette målet i og med at selskapet gjennom årene har etablert gode og lønnsomme avsetningsordninger for avfallet. Fakta Hålogaland Ressursselskap IKS er et interkommunalt selskap eiet av de 12 kommunene Tysfjord, Ballangen, Narvik, Gratangen, Lavangen, Ibestad, Evenes, Tjeldsund, Skånland, Kvæfjord, Harstad og Bjarkøy.

5 8 9 Gjenvinning sparer mer CO2 enn tre store gasskraftverk slipper ut. Norsk gjenvinning sparer miljøet for 3,9 millioner tonn CO2 årlig. Til sammenligning slipper det gedigne gasskraftverket på Kårstø ut 1,2 millioner tonn CO2 i året ved full drift. Noen er skeptiske til om kildesortering gir noen klimagevinst. En ny rapport viser det vi har skrevet om tidligere; den store globale miljøgevinsten ved å kildesortere ligger i reduserte CO2-utslipp. Fordi ved gjenvinning reduseres energibruken betraktelig, og dermed også utslippene av CO2. En ny rapport dokumenterer at norsk gjenvinning sparer utslipp av 3,9 millioner tonn CO2 hvert år. Store fordeler ved materialgjenvinning Rapporten gjennomgår flere viktige materialer, blant annet papir, trevirke, metaller og spillolje. Konklusjonen er klar: Materialgjenvinning, som for eksempel å lage nytt papir av gammelt papir, har store fordeler sammenlignet med å produsere nye produkter av jomfruelig materiale. Rapporten peker også på at det er et stort potensiale for å øke klimagevinsten enda mer, og anslår at det er mulig å spare rundt 1,2 millioner tonn ekstra CO2-ekvivalenter ved økt gjenvinning. Det er like mye som gasskraftverket på Kårstø slipper ut ved full drift. Miljøgifter i leker Mange barneleker inneholder bromerte flammehemmere, fluorert impregnering, kvikksølv, bly, kadmium, krom, arsenikk og radioaktive stoffer. Hver husstand kaster i snitt 5,5 kg småelektronikk i dunken for brennbart avfall. Årlig utgjør dette tonn (!) miljøfarlig avfall som medfører at miljøgifter spres i naturen og nærmiljøet. Blant dette avfallet finner vi også leker som inneholder kretskort - leker som piper, snakker og beveger seg. En test av over 700 leker på verdensmarkedet viste at en tredel av dem inneholdt miljøgifter. Riktig håndtering viktig Kretskort er som nevnt et godt eksempel på hva som finnes i leker. Kretskortene er gjerne behandlet med bromerte flammehemmere. Så snart de bromerte flammehemmerne er destruerte er det ingen ting i veien for å materialgjenvinne de verdifulle metallene som sitter igjen på kretskortet. Alle kasserte elektriske og elektroniske produkter inneholder deler som ikke utgjør noen fare for oss i hverdagen. Men, dersom disse produktene ikke håndteres riktig når de kasseres, kan de medføre utslipp av mange forskjellige miljøgifter. Konsekvensen av miljøgifter Konsekvenser av eksponering til miljøgifter kan være nedsatt læringsevne og kreft senere i livet. Miljøgifter kan også påvirke planter og dyrs evne til å forplante seg. Når lekene skal kastes Leker som blinker, lager lyd eller beveger seg, skal leveres til nærmeste mottak for farlig avfall eller til en leketøysforhandler som er forpliktet til å ta i mot dette gratis. En test av over 700 leker på verdensmarkedet viste at en tredel av dem inneholdt miljøgifter. Miljøgifter som må håndteres riktig når produktene kasseres. Det nytter å kildesortere, også for klimaets skyld. Norsk gjenvinning sparer miljøet for 3,9 millioner tonn CO2 årlig. Photo: Øyvind Hagen/Statoil

6 11 Gjesteskribenten: tore wiik Prosjektleder Nordkraft Vind AS Noen tanker mens jeg på nytt tanker drivstoff på bilen til all time high priser. Prisene på drivstoff går opp igjen selv om vi enda i Norge har olje i overflod. Hvorfor? På toppen av det hele, så er vi så heldige her nord at vinden blåser mest på vinteren da vi trenger den som mest, og vannmagasinene er islagte. Markedskreftene (på global skala) rår krig i Libya, ustabile regimer som premissleverandører for varene, samt lite nye oljefunn er vel hovedårsakene til dette. Som bruker kan jeg ikke annet enn å betale drivstoffregningen, og jeg antar de fleste tenker som meg. Så setter jeg meg i bilen og kjører de nødvendige km for å kunne jobbe og bo i distrikts-norge, vel vitende om at jeg forurenser vårt felles miljø med utslipp for hver meter jeg kjører. Med de tanker spoler jeg tilbake til fornybar energi og min jobb som prosjektutvikler av vindkraft i Nordkraft. Jeg var så heldig å få jobb i Nordkraft (Den gang Narvik Energi) tidlig i 2003 og fikk bli med på deres nysatsing på utnytting av vindressursene i vår forblåste landsdel. For en som gikk deler av sine barnsbein i Bodø, med den velkjente østavinden, så var det fantastisk å tenke på at vi kunne gjøre oss nytte av denne ressursen. På den tiden var det lite nytilsettinger i bedriften jeg fikk høre at jeg var den første nytilsatte på flere år! I dag vel åtte år etterpå, så har bedriften blomstret, masse nytilsatte innenfor småkraft og vindkraft gjør at vi er nærmere 40 personer som kun jobber med disse prosjektene. Sammen med alle andre selskap i regionen, kan vi si at Ofoten er blitt ett kraftsenter innen fornybar energi. Vi bygde våre 3 første vindturbiner i 2004 og driftsatte disse i Nå er vi i full gang med byggingen av 11 nye turbiner, og i løpet av året er de i full drift. Til sammen vil disse 14 turbinene årlig levere 106 millioner kilowattimer i gjennomsnitt dvs. strøm til mer enn 6200 husstander. Ofte i min jobb får jeg høre at vindkraft må ha subsidier og at det er en dyr måte å produsere strøm på. Det er riktig at vindkraft behøver støtteordninger for å kunne klare seg mot vår billige vannkraft. Men energiprisene henger sammen med prisnivået på alternative energikilder, så som olje, kull og gass. Hvem er det som sier at vi ikke skal ta med kostnaden for utslippene fra fossilt drivstoff som vi forsøpler våre omgivelser med? Kanskje er riktig pris på drivstoffet jeg bruker på bilen min det dobbelte av hva det er i dag! Hadde forurenser i større grad betalt de totale kostnadene, så tror jeg at vindkraft ikke hadde behøvd støtteordninger for å gå i økonomisk balanse. Et annet argument jeg ofte hører, er at vi ikke burde eksportere kraft til utlandet, fordi dette gjør at strømprisen blir høyere her hjemme. Det er et merkelig argument. Skulle vi slutte å eksportere fisk for å få ned prisen her hjemme? Hva hvis Italia tenkte det samme om sin rødvinsproduksjon. Ingen eksport for å få ned prisene på hjemmebane! Tror det hadde vært en trasig verden å leve i. Nei la oss på en god måte utnytte og ta vare på våre ressurser og vårt miljø akkurat som HRS gjør for oss i sitt daglige virke for å utnytte og gjenbruke vårt avfall. Ha en flott vår. Ressurser, fornybart, penger og andre ting

7 12 13 Hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? Miljøvennlig båtpuss Det mange som tror at miljøgifter er noe som uheldigvis oppstår, på fabrikker, fyllinger og i forbrenningsanlegg, og som tilfeldigvis slipper ut i naturen. Slik er det ikke. De aller fleste miljøgifter lages med viten og vilje og selges til deg og meg. Om et par måneder har sommeren forhåpentligvis meldt seg. En sesong båtfolket spesielt gleder seg til. Mange er kanskje allerede i gang med vårpussen. Ved hjelp av enkle forholdsregler unngår den erfarne båtpusseren å bli miljøsynder. Moderne miljøgifter kommer ikke som ulykker. De er oppfinnelser fra kjemisk industri, og de masseproduseres fordi det lønner seg. Stoffene sitter ofte i produkter som kan kjøpes i butikken, og der fyller de en eller annen funksjon. Her er noen eksempler: Bromerte flammehemmere brukes blant annet i elektroniske produkter for at de vanskeligere skal ta fyr. Vi har dem i TV en, datamaskinen, mobiltelefonen, bilen og så videre. I noen datamaskiner finnes de bare i kretskortene inne i maskinen. Andre har dem også i plastdeksler og andre større deler. For de fleste bruksområder finnes fullgode alternativer, men de er gjerne litt dyrere. Et annet eksempel er fluorforbindelser. De brukes i mange slags produkter hvor poenget er å ha glatte, tette overflater. Kan blant annet finnes i visse rengjøringsmidler, maling og lakk, voks, poleringsmidler til gulv, impregneringsmidler for tekstiler og sko, brannslukkingsmidler og fotopapir. Hvem sitt ansvar? Store selskap tjener gode penger på å produsere kjemikaliene. Men hva skjer når det kommer fram at stoffene samler seg opp i miljøet og kan skade natur og mennesker i mange år etter at de ble framstilt og solgt? Mye av diskusjonen rundt den kjente miljøgiften PCB har handlet om akkurat dette. PCB ble nærmest brukt som universalmiddel på det ene området etter det andre; maling, lim, fugemasse, smøreoljer og andre oljer til teknisk bruk, betongtilsetning, i trykksverte og i kopipapir. Her i landet er det funnet store mengder PCB i bunnslam, særlig i havnebassenger og utenfor skipsverft. Bruken av PCB i skipsmaling er en viktig forklaring på hvorfor vi finner stoffet i havner og utenfor verft. Hvis man skal rydde opp i dette, kan kostnadene fort ende i milliardklassen. Spørsmålet er hvem som bør få regningen. Selskapene som lagde kjemikaliene? De som brukte kjemikaliene? Staten? Nye synder blir som gamle Historien om PCB ligner på mange måter det vi har vært vitne til de siste årene, når det gjelder bromerte flammehemmere og fluorforbindelser. Nå finner forskerne både flammehemmerne og de nye fluorforbindelsene i mennesker og miljø, omtrent som de begynte å finne PCB på og 80-tallet. Spørsmålet er hva som skal til for å redusere eller stanse produksjonen av de nye giftene, før de skaffer oss nye problemer i PCBklassen? Slipestøv, maling- og bunnstoffrester fra båtpussingen inneholder farlig avfall. Det er viktig at dette avfallet, sammen med produktrester, leveres til godkjente miljøstasjoner. Store mengder båtpleieprodukter I Norden brukes det i følge Statens forurensningstilsyn hvert år mer enn en halv million liter bunnstoff og en halv million liter andre båtpleieprodukter på fritidsbåter. For å være et effektivt vern mot groe på båten, inneholder bunnstoff stoffer som er farlige for vannlevende organismer. Båteierens ansvar Rester av bunnstoff som skrapes av, kan være en kilde til forurensning. Derfor bør bunnstoffrester samles opp ved å skrape båten på et fast underlag eller på en plastpresenning. Restene leveres til et godkjent avfallsmottak. Det er båteieren som selv har ansvaret for at det leveres forskriftsmessig. Kan lekke ut i sjøen De aller fleste småbåthavnene ligger skjermet med begrenset utskifting av vann. Derfor blir ikke spredningsfaren av miljøgifter sett på som kritisk. Likevel skal en være oppmerksom på at noen stoffer kan bli liggende å forurense bunnfallet i havneområdene dersom de lekker ut i sjøen. Vær forberedt Ved å ta stilling til tre enkle spørsmål og være bevisst på valg av produkter, kan båtpussen gjøres på en miljøvennlig måte. 1. Er alle produktene du bruker nødvendige? 2. Hvor gjør du av rester av løsemidler og løsemiddelholdige produkter? 3. Kan du bruke alternative bunnstoffer? God båtpuss!

8 14 15 Barnas side Vitser Lille Per: - Ser du på Hotel Cæsar bestemor? Bestemor: - Nei, det er det bare gamle kjerringer som ser på. Lille Per: - Men du er jo en gammel kjerring. Kryssord 1. Nesten det samme som en altan 2. Er flink til å klatre i trær 3. En flat kake 4. Dyrenes konge 5. Besetning på romskip 6. Et redskap du kan sy med 7. Falske tenner 8....?... og pærer vokser på trærne 9. Det motsatte av dag Det var en gang to damer som skrøt av døtrene sine. Den ene sa: - Min datter er så flink at hun kan stave navnet sitt baklengs. Så sier den andre: - Hva er navnet hennes baklengs da? - Anna En dag kom gutten til pappaen: - Pappa, pappa jeg har funnet en falsk hundrelapp. - Hvordan vet du at den er falsk? - Fordi det er 3 nuller i den. - Hei lille venn.- Hvor gammel er du da? - Åtte år. - Hvor gammel har du tenk å bli da? - Ni. Sorteringsguide for husholdninger Matavfall Her legges rester av matavfall. Men her kan du også kaste teposer, kaffegrut, kaffefilter, blomster og blomsterjord. Knyt knute på bioposen og legg den direkte i dunken ute. Vær oppmerksom på at tobakk og snus, emballasje på matvarer og aske IKKE skal legges sammen med matavfallet. Brennbart avfall Her legges eksempelvis tekstiler, bleier, bind, hard og myk plastemballasje, støv-sugerposer, kluter, lær, gummi, oppvaskbørster, støvler, sko, bøker med permer, CD-plater og små mengder isopor. I tillegg kan du levere ren papiremballasje fra husholdingen som kartong for frysepizza, vaskepulver, frokostblandinger og lignende. Det brennbare avfallet kan du legge i vanlige plastposer som legges direkte i dunken ute. Vær oppmerksom på at glass- og metallemballasje, keramikk, porselen og farlig avfall IKKE skal i det brennbare avfallet. Drikkekartong Melke-, juice-, fløte-, pudding- og drikke-youghurtkartonger. Skyll kartongene og la dem renne av. Alle kan vinne! Brett sammen kartongene, stapp dem inni hverandre, slik at man får en kubbe og skriv på navnet og tlf.nr. ditt, eller til en forening, skole, barnehage, idrettslag eller en annen person. Lever disse kartongene i konteiner for drikkekartong. Elektrisk og Elektronisk avfall (EE-avfall) Avfall som er avhengig av elektriske kretser for å fungere. For eksempel TV, datautstyr, komfyrer, vaskemaskiner (hvitevarer), kjølemøbler, belysning, verktøy, lysstoffrør, lyspærer, mobiltelefoner og leketøy. Lever dette til forhandler av samme varetype. Du trenger ikke kjøpe nytt. Avtal med forhandler hvor du kan plassere avfallet. HRS kan også ta imot slikt avfall. Farlig avfall Spillolje, oljefilter, maling, lim, løsemidler, bilbatterier, småbatterier, oppladbare batterier, mobiltelefonbatterier, termometre, spraybokser m.m. Farlig avfall skal ikke behandles sammen med annet avfall. Lever farlig avfall i de røde Farlig avfalls -posene/kassene, som du har mottatt, til HRS-anlegg eller gjenvinnings-stasjonene. Vær oppmerksom på at PCB er farlig avfall. Kan finnes i bygningsmaterialer fra For eksempel maling, fugemasse, avretningspuss og isolerglass. Trykkimpregnert og kreosotbehandlet trevirke er farlig avfall, og skal leveres separat til våre anlegg, gjen-vinningsstasjoner og grovavfallsordninger. Risikoavfall Asbestholdig avfall som eksempelvis eternitt-plater/brannisolasjon må pakkes i plast før det leveres til våre mottak på Djupvik og Stangnes. Løsningene sendes til: HRS, Postboks 119, 8502 Narvik innen 1. mai Tre vinnere får en premie fra HRS i posten Navn:... Adr.:... Postnummer:... Sted:... Vinnere i siste nummer av HRS MAGASINET Det ble trukket ut tre vinnere i hver konkurranse. Kryssord Erika Vebø Karlsen Skogvn 39c 9403 Harstad Tina Kristin Nilsen Gabbroveien Harstad Simon Larsen Audun Raydes gt HARSTAD VI GRATULERER! Vet du det Paula Ursin Jakobsen Melå 9475 Borkenes Bente Fagerli Sørlavangen 9440 Evenskjer Lena Torkilsen Geisvik, E Bjerkvik Vet du det? 1. I hvilken dunk skal pizzaesker kastes? 2. Hva heter dette bladets gjesteskribent? 3. Når ble HRS etablert? 4. Hvor skal du levere bølgepapp? 5.Nevn to av HRS sine datterselskap? (Hvis du leter litt finner du svarene i dette bladet) Papir Kun aviser, ukeblad, kopipapir og reklame. Papiret må være rent og tørt. Dette skal du levere til returpunktene i Narvik, Harstad og Ballangen, og i papirdunken i landkommunene. Bølgepapp Bølgepapp leveres direkte til miljøstasjonene i landkommunene eller til miljøparkene på Djupvik og Stangnes. Glass-/Metallemballasje Glassemballasje er flasker og glass. Lever både farget og blankt glass i de utplasserte konteinerne. Skyll glasset før levering. Skru av lokk og korker. Metallokk og korker leveres også sammen med glasset. Metallemballasje er hermetikkbokser, kaviartuber, aluminiumsfolie, leverposteibokser, brusbokser, fakkelbokser. Skyll metallemballasjen før levering. Lever metallemballasjen i konteinerne. Ikke brennbart avfall Tomme lightere, stekepanner, kasseroller, barberblad, keramikk, porselen, kattesand, skrujern, skruer og spiker. OBS! OBS! I disse konteinerne skal det ikke kastes plast, elektronikk, isopor, hagemøbler, etc. Grovavfall Møbler, gulvtepper, rivningsmaterialer, jernskrap, nettinger, fiskegarn, sykler, ski, klær. Dvs. større gjenstander som ikke inngår i den ordinære innsamlingen og som ikke er farlig avfall eller deler av pantesystemer. Lever til våre anlegg i Harstad og Narvik eller til gjenvinningsstasjonene. Medisinrester og sprøyter fra husholdninger og privatpersoner. Medisinrester skal du levere tilbake til apotek. Sprøyter skal du behandle slik: Tomme sprøyter uten spiss: Legges i dunken for brennbart avfall. Tomme sprøyter med spiss og kun sprøytespisser: Pakkes godt(!) for eksempel i plastflasker som så legges i dunken for brennbart avfall. Diabetespenner i plast: legges i dunken for brennbart avfall. Sprøyter med medisin: leveres tilbake til apotek. For institusjoner, helsetjeneste etc. gjelder egen forskrift og regler for smittefarlig avfall. Sortering av innhalasjonsaerosol Innhallator med medisin leveres tilbake til apotek Innhallator uten medisin og gass legges i dunken for brennbart avfall. Metaller Metaller er gjenstander eller skrap av jern, aluminium, messing, kobber eller annen metallegering, eksempelvis motorer, eksosanlegg, jernstenger, armeringsjern, bolter, sykler m.m. Metaller må ikke leveres sammen med husholdningsavfallet eller sammen med annet avfall. Lever til våre anlegg eller gjenvinningsstasjoner. Gratis Følgende avfallstyper kan husholdinger levere gratis til våre anlegg på Stangnes og Djupvik: Trykkimpregnert trevirke EE-avfall Farlig avfall

9 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 HRS Metallco tilbyr deg 1600 kr for bilvraket ditt HRS Metallco har i lengre tid arbeidet for å kunne ta i mot bilvrak på Stangnes i Harstad. Nå er konsesjonen fra fylkesmannen på plass, og portene til oppsamlingsplassen er åpen mandager til fredager kl 07:00 til 15:30. HRS Metallco tar i mot alle typer motorkjøretøyer; mopeder, motorsykler, scooter, person- og varebiler, lastebiler, busser, dumpere og alle typer landbruks- og anleggsmaskiner. - Som åpningstilbud tilbyr vi 1600 kroner for alle panteberettigede komplette bilvrak vi mottar innen 1. juni, sier driftsleder Torbjørn Frantzen i HRS Metallco. - Vi ordner med alle papirer og formaliteter i forhold til Toll- og avgiftsdirektoratet. Vær oppmerksom på at ikke alle typer kjøretøy er berettiget vrakpant i det pantesystemet som i dag finnes. Større kjøretøy betaler vi for i henhold til gjeldende markedspris for jern og metaller, sier Frantzen. Stor kapasitet Frantzen mener selskapet har kapasitet til å ta i mot mer enn 1500 biler i året, og beskriver utstyret som kjøpes inn slik: - Det er verktøy og maskiner fra øverste hylle som gir null søl og utslipp av miljøgifter. Ikke alle typer kjøretøy er kjørbar, derfor tilbyr HRS Metallco også innhenting av kjøretøy og anleggsmaskiner som er tilgjengelig for avhenting. Ta kontakt med Torbjørn Frantzen på telefon eller Svein Andersen på telefon Miljøsanerer og gjenvinner HRS Metallco driver ikke et bilopphuggeri i tradisjonell forstand, det vil si å plukke bilene fra hverandre og selge brukte bildeler. -Vi miljøsanerer bilene, presser dem og leverer dem direkte til jern og metallgjenvinning. Vi bruker ikke ressurser på å plukke deler for salg, sier Frantzen. Øker arbeidsstokken I første halvår ser Frantzen for seg at dagens arbeidsstokk skal kunne håndtere mottak og miljøsanering av biler. - Men på sikt er målet å få inn så mange biler at vi kan øke bemanningen med ett årsverk.

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

INFORMASJON HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

INFORMASJON HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INFORMASJON HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 02 08 2 3 Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00 Telefaks: 76 92 20 09

Detaljer

magasinet vår 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS vi har gjort det lettere for deg. fronter landsdekkende sorteringskampanje

magasinet vår 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS vi har gjort det lettere for deg. fronter landsdekkende sorteringskampanje vår 2012 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS vårrydding vi har gjort det lettere for deg. miljøbrølet alex fronter landsdekkende sorteringskampanje farlig avfall vi ser nærmere på

Detaljer

hrs 0 2 ma 0 7 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks

hrs 0 2 ma 0 7 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks hrs magasinet informasjon FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 02 0 7 2 3 Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00 Telefaks: 76 92 20 09 E-post: post@hrs.no

Detaljer

SOMMER 2011. magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS. avfallsbehandlingen er i stadig endring

SOMMER 2011. magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS. avfallsbehandlingen er i stadig endring SOMMER 2011 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS FRA AVFALL TIL PRODUKT vi følger reisen fra ee-avfall til nytt produkt trender før og nå avfallsbehandlingen er i stadig endring 2

Detaljer

magasinet Farlig avfall Vi forteller deg hvordan du blir kvitt det farlige avfallet

magasinet Farlig avfall Vi forteller deg hvordan du blir kvitt det farlige avfallet sommer 2010 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS Farlig avfall Vi forteller deg hvordan du blir kvitt det farlige avfallet vant 100 000 Frelsesarmeen vant 100 000 kroner i Returkartonglotteriet

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

magasinet Ny direktør hrs får ny direktør fra 1. januar

magasinet Ny direktør hrs får ny direktør fra 1. januar vinter 2010 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS Ny direktør hrs får ny direktør fra 1. januar julens farlige avfall Hva gjør du Når juletrebelysningen, lyslenken eller adventstaken

Detaljer

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks hrs magasinet informasjon FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 01 08 2 3 Ekstrasekker til brennbart avfall Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00

Detaljer

magasinet vår 2013 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS På kenyansk vis Stangnes og djupvik miljøpark; åpent til 20.

magasinet vår 2013 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS På kenyansk vis Stangnes og djupvik miljøpark; åpent til 20. vår 2013 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS leketøy På kenyansk vis Utvidet åpningstid Stangnes og djupvik miljøpark; åpent til 20.00 på mandager Skrotnisseprosjektet fronter landsdekkende

Detaljer

magasinet vinter 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hrs elektroretur, årets gasellebedrift i troms

magasinet vinter 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hrs elektroretur, årets gasellebedrift i troms vinter 2012 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS gasellevinneren hrs elektroretur, årets gasellebedrift i troms ee-avfall og miljøgifter alt du trenger å vite om ee-avfall nye fagbrev

Detaljer

NYTT HRS-MAGASIN NY AVFALLSHÅNDTERING DEN VIDERE UTVIKLING

NYTT HRS-MAGASIN NY AVFALLSHÅNDTERING DEN VIDERE UTVIKLING 4 5 Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00 Telefaks: 76 92 20 09 NY AVFALLSHÅNDTERING DEN VIDERE UTVIKLING Avdeling Harstad: Stangnes Miljøpark

Detaljer

------------------------------------------------------ klipp ut

------------------------------------------------------ klipp ut Avsender: HIM IKS, Haraldseidvågen, 5574 Skjold, telefon: 52 76 50 50 www.him.as B MILJØMERKET 241 600 Trykksak HIM jobber for avfallsreduksjon og ombruk på Haugalandet I tillegg til å stimulere til økt

Detaljer

plastavfall papiravfall restavfall

plastavfall papiravfall restavfall KJØKKENAVFALL plastavfall I hovedsak gjelder dette kjøkkenavfall som f.eks.: middagsrester, kjøtt, fisk, potetskrell, eggeskall, rester av grønnsaker, frukt, teposer, mel og bakevarer, kaffefilter, samt

Detaljer

INFORMASJON HRS MAGASINET HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

INFORMASJON HRS MAGASINET HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INFORMASJON 1 HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 0 1 09 2 3 Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00 Telefaks: 76 92 20

Detaljer

magasinet sikrer du lasten? ofte ser vi synlige bevis på at ikke alle har vært like dyktige til det vinter 2011

magasinet sikrer du lasten? ofte ser vi synlige bevis på at ikke alle har vært like dyktige til det vinter 2011 vinter 2011 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS sikrer du lasten? ofte ser vi synlige bevis på at ikke alle har vært like dyktige til det FYLKESMANNEN PÅ BESØK Fylkesmannen i Nordland

Detaljer

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt system for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp, papir og

Detaljer

Avfallsløsning og miljøregnskap. TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk

Avfallsløsning og miljøregnskap. TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk Avfallsløsning og miljøregnskap for BA-avfall TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk Presentasjon av HRS-selskapene Presentasjon

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper Offentlig informasjon Beholdertømming hos privatpersoner: Restavfallsbeholder: Matavfall Plastemballasje (all plast det har vært mat/drikke/husholdningsartikler

Detaljer

Kildesorteringskalender

Kildesorteringskalender Renovasjonsselskapet 2014 Kildesorteringskalender HUSK! Ønsker du neste års kalender, må du bestille den. Les mer på baksiden. Informasjon om hentedager får du også i RfD-appen «Hentedager» eller som SMS-varsling.

Detaljer

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå.

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Kildesorteringen i Oslo stopper ikke Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Matavfallet blir til biogjødsel og drivstoff til busser og biler. Plastemballasjen gir nye plastprodukter

Detaljer

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010 VELKOMMEN! Vilberg U-skole 10.klasse 27. Mai 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak

Detaljer

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger En informasjonsbrosjyre om kildesortering Informasjonen gjelder kun privathusholdninger Hva og hvordan skal du kildesortere? Avfall som kildesorteres kan brukes på nytt. Når vi gjenvinner avfallet forurenser

Detaljer

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke!

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke! BIOAVFALL Dette er bioavfall: kaffefilter matrester planterester, som for eksempel små mengder gress, løv og blomster servietter småbein teposer tørkepapir vått papir Dette er ikke bioavfall: aske (restavfall)

Detaljer

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak Vekta Rundellen

Detaljer

VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID

VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID 2 3 25 ÅR MED VELLYKKET INTERKOMMUNALT SAMARBEID GRATULERER MED 25 ÅRS GODT SAMARBEID

Detaljer

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering AVFALL Innhold Kildesortering og gjenvinning Farlig avfall Oppbevaring av farlig avfall Levering av farlig avfall Elektrisk og elektronisk avfall Papp og papir Plastemballasje Metallemballasje Glassemballasje

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED Avtalen gjelder levering av sortert avfall fra: Dato for loppemarked: Avfallet vil bli levert til følgende gjenvinningsstasjon: Arrangør:

Detaljer

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Hentekalender 2016 I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Offentlig informasjon Du sorterer, vi gjenvinner! Ved å kildesortere kan hver

Detaljer

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp/papir og

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvordan sikre materialgjenvinning? Generelle virkemidler Generelle virkemidler krever et lukket norsk

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten.

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten. Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Innføringen skjer gradvis, og alle husholdninger

Detaljer

SE OPP FOR DISSE BOKSENE

SE OPP FOR DISSE BOKSENE SUPERHELTENE KÅRE-KARTONG, RESIRKULINE, LYN-LARS OG SUPERLÆRER BOR PÅ PLANETEN RESIRKULUS TELLUS. PLANETEN ER KJENT FOR SIN VAKRE OG GRØNNE NATUR, MEN NÅ ER GALAKSEN TRUET AV FORURENSNING! HJELP SUPERHELTENE

Detaljer

Står kildesortering for fall i Salten?

Står kildesortering for fall i Salten? Står kildesortering for fall i Salten? 03.10.2009 1 Er det riktig å kildesortere matavfall og kompostere det når vi ikke klarer å nyttiggjøre komposten vi produserer? Er det fornuftig å sende yoghurtbegre

Detaljer

Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den!

Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den! Drømmen om evig liv er nærmere sannheten enn du tror! Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den! Vi driver miljøsanering i praksis Biler produseres, de lever sitt liv på veien, og de dør. Fra

Detaljer

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Topp innsats for miljøet! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Detaljer

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon Hovedkontoret vårt på Verdal Hvem er Innherred Renovasjon Interkommunalt selskap Eies av 9 kommuner Er kommunenes redskap for å oppfylle pålegget om renovasjonstjeneste

Detaljer

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp/papir og

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 Hålogaland Ressursselskap IKS

ÅRSBERETNING 2012 Hålogaland Ressursselskap IKS ÅRSBERETNING 2012 ÅRSBERETNING 2012 Innhold Årsberetning 2012 3 Resultatregnskap - HRS IKS 9 Balanse - HRS IKS 10 Kontantstrømoppstilling - HRS IKS 12 Noter - HRS IKS 14 Resultatregnskap - HRS IKS konsern

Detaljer

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff Tore Methlie Hagen, Norsas Shredder En effektiv løsning for gjenvinning 8 shreddere for blandet metallholdig avfall, 2 for EEavfall og lignende,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 Hålogaland Ressursselskap IKS

ÅRSBERETNING 2013 Hålogaland Ressursselskap IKS ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013 Årsberetning 2013 3 Resultatregnskap - HRS IKS 9 Balanse - HRS IKS 10 Kontantstrømoppstilling - HRS IKS 12 Noter - HRS IKS 14 Resultatregnskap - HRS IKS konsern 22 Balanse

Detaljer

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly Kort om ROAF IKS for 8 kommuner,167.240 innbyggere (1. januar 2013, SSB) (3.000 økn pr år) (Enebakk, Fet (10.810), Gjerdrum, Lørenskog,

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

URBAN MINING. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse GULLFOREKOMST VED ST. JOHNS FJORDEN PÅ SPITSBERGEN 5 gram gull per tonn fjell gir en drivverdig forekomst TRADISJONELL GRUVEDRIFT GIR STORE

Detaljer

RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG. Kildesortering. Hvor leverer du hva?

RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG. Kildesortering. Hvor leverer du hva? RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG Kildesortering Hvor leverer du hva? Renovasjonsordningen i Sarpsborg kommune Sarpsborg kommune har som hovedmål å arbeide for å redusere avfallsmengden. Avfall

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 Hålogaland Ressursselskap IKS

ÅRSBERETNING 2011 Hålogaland Ressursselskap IKS ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art Innhold Årsberetning 2012 3 Resultatregnskap - HRS IKS 9 Balanse - HRS IKS 10 Kontantstrømoppstilling - HRS IKS 12 Noter - HRS IKS 14 Resultatregnskap

Detaljer

Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014

Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014 Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014 Analyse/stikkprøver av restavfall fra beholdere/sekker og containere Formål Plukkanalyse UiO, oktober 2014 o Kartlegge sammensetningen av

Detaljer

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave.

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave. Forskrift av 1. januar 2005 Endringer Forskrift av 1. juli 2014 Ny paragraf 1. 1. Formål. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport, gjenvinning

Detaljer

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog ROAF- posten Aurskog- Høland & Rømskog Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2014 / 15 Velkommen til ROAF! Matavfallet ditt blir til miljøvennlig drivstoff. Side 4 Hva er nytt hva fortsetter

Detaljer

2016 JANUAR- SEPTEMBER

2016 JANUAR- SEPTEMBER hentekalender Informasjon ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP HENTEKALENDER FOR AVFALL Mørk blå: PMS 301 EC CMYK 100-58 - 0-5 Lys blå: PMS 292 EC CMYK 50-14 - 0-0 2016 JANUAR- SEPTEMBER Endrede

Detaljer

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis.

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Renere produksjon renere produkter Elektriske og elektroniske produkter, også kalt

Detaljer

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06. Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning eller samspill Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.2010 Østfoldforskning AS Forskningsinstitutt

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM 10.06.2005 Avfallsplan for Longyearbyen 2005-2010. Handlingsprogram 1 1 HANDLINGSPROGRAM År for gjennomføring 2005 2006 2007 2008

Detaljer

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter Mottak og behandling av isolerglass Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter 1 Isolérglassruter med PCB, klorparafiner eller ftalater er farlig avfall

Detaljer

Gjenvinning av stål og metaller

Gjenvinning av stål og metaller Gjenvinning av stål og Gjenvinning av stål og Vi fremstår i dag som landets ledende aktør innenfor innsamling og behandling av stål, metall og kabel. Vi opererer 21 moderne produksjonsanlegg og har miljøriktige

Detaljer

Utfordringer med innsamling av avfall

Utfordringer med innsamling av avfall Oslo kommune Renovasjonsetaten Utfordringer med innsamling av avfall E2014 Sektorseminar ressursutnyttelse 28.08.2014 Overingeniør Ingunn Dale Samset Presentasjon Renovasjonsetatens tjenesteproduksjon

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

VELKOMMEN TIL SVARHEFTET

VELKOMMEN TIL SVARHEFTET DETTE KLIPPE- SYMBOLET BETYR AT DERE SKAL KLIPPE UT TILBEHØRET FRA HEFTET VELKOMMEN TIL SVARHEFTET HER FINNER DERE SVAR PÅ ALLE SPØRSMÅLENE I OPPGAVE- HEFTET, SAMMEN MED ALT DET SUPERKULE TILBEHØRET SOM

Detaljer

RENOVASJONSKALENDER 2016

RENOVASJONSKALENDER 2016 Tonnevis med frukt og grønt kastes, bare fordi den ser rar ut. Den er like sunn og god på innsiden. RENOVASJONSKALENDER 2016 VÅRE ÅPNINGSTIDER: MAN, TORS 07.30-19.00. TIRS, ONS, FRE 07.30-15.30 GJENBRUKSBUTIKKEN:

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

Avfalls- og Beredskapsplan for Skarpsno Baatforening

Avfalls- og Beredskapsplan for Skarpsno Baatforening Avfalls- og Beredskapsplan for Skarpsno Baatforening Bakgrunn og hensikt Båtforeningene er pålagt å ha en avfalls- og beredskapsplan i henhold til gjeldende regelverk. Denne planen kommer i tillegg til

Detaljer

SKROTNISSEPROSJEKTET 2013. Januarmøtet 2014. Bilde fra rapporten fra Sør-Troms regionråd (7 kommuner i Sør-Troms)

SKROTNISSEPROSJEKTET 2013. Januarmøtet 2014. Bilde fra rapporten fra Sør-Troms regionråd (7 kommuner i Sør-Troms) SKROTNISSEPROSJEKTET 2013 Januarmøtet 2014 Bilde fra rapporten fra Sør-Troms regionråd (7 kommuner i Sør-Troms) Skrotnisse prosjektet ble startet i 2012 etter at Fylkesmannen stadig fikk henvendelser fra

Detaljer

Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater

Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater Beboerne i Pilestredet Park har i løpet av det første driftsåret med kildesortering sortert ut og samlet inn plastemballasje tilsvarende

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 1 MEF avfallsdagene 7 8 mars Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 Avfallsstatistikk Historikk Nyeste statistikk Enkeltstatistikker Metoder

Detaljer

Hytterenovasjon. Innherred Renovasjon, 20.01.16

Hytterenovasjon. Innherred Renovasjon, 20.01.16 Hytterenovasjon Innherred Renovasjon, 20.01.16 Hvem er Innherred Renovasjon? Interkommunalt selskap eid av 9 kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag Ansvar for husholdningsavfall fra 35 000 husstander og 10000

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 Hålogaland Ressursselskap IKS

ÅRSBERETNING 2014 Hålogaland Ressursselskap IKS ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 Innhold Årsberetning 2012 3 Resultatregnskap - HRS IKS 9 Balanse - HRS IKS 10 Kontantstrømoppstilling - HRS IKS 12 Noter - HRS IKS 13 Resultatregnskap - HRS IKS konsern

Detaljer

Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik

Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik Informasjon til hytteeiere 2012 Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til hytteeiere i regionen Renovasjonsselskapet for Drammens regionen

Detaljer

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere?

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere? K. Ekrheim, 2016 Hvorfor skal vi kildesortere? Avfallsmengden i Norge er doblet siden tidlig på 70-tallet, noe som henger sammen med et stadig større forbruk. Hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag,

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Gjerdrum sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Gjerdrum sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAF- posten Gjerdrum spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i januar! Hva er nytt hva fortsetter som før? Ordfører i Gjerdrum

Detaljer

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse Tabell 1 Hvilken type bolig bor dere i? ant % Rekkehus -------------------------------- 27 5 Enebolig (også i kjede) -------------- 393 79 Leilighet i blokk ------------------------ 36 7 Flermannsbolig

Detaljer

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune 1 Innhold Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune... 1 Hentedager for rest- og papiravfall og plastemballasje... 3 Avfallsmottak på Tustna (Bjørndalen)

Detaljer

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15 Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Kort om ØG Litt om bransjen og utviklingen i bransjen Kommentarer til kommunedelplan for miljø og klima Kort om ØG (Retura)

Detaljer

Avfallsortering fra A til Å

Avfallsortering fra A til Å Avfallsortering fra A til Å Sortering fra a til å Avfallsart Hvor skal det? A Akebrett Restavfall leveres på gjenvinningsstasjon Altankasser (plast) Restavfall leveres på gjenvinningsstasjon Altankasser

Detaljer

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 2 2014 Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose Åpningstider på gjenvinnings

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Eggen lisbeth.eggen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2006/8172 - /M60 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Sandnes kommune, ymiljø Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Prosjektnr. 12-0447 smi energi & miljø as - Postboks 8034, 4068 Stavanger - www.smigruppen.no - post@smigruppen.no 1 Innledning

Detaljer

Foto: Marion Haslien KILDESORTERING PÅ BYGGEPLASS

Foto: Marion Haslien KILDESORTERING PÅ BYGGEPLASS Foto: Marion Haslien KILDESORTERING PÅ BYGGEPLASS 1 Lukket container (lift). 8-10m 3 Åpen container (lift) sertifisert for kranløft. 8m 3 Åpen container (lift). 10m 3 Avfallsbeholder 140L Avfallsbeholder

Detaljer

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS To nye og moderne gjenvinningsstasjoner åpnet i 2015, Lyngås i Lier og Follestad i Røyken. EIERMELDING FRA STYRET BAKGRUNN

Detaljer

Hentekalender 2014 VIKTIG INFORMASJON

Hentekalender 2014 VIKTIG INFORMASJON INFORMASJON Hentekalender 2014 VIKTIG INFORMASJON Fra og med uke 1 slår vi sammen områdene A og B. Innbyggere i Molde, Nesset, Søre Fræna og Aukra (fastland) vil merke dette ved at tømming av plast og

Detaljer

Økt gjennvinning gjennom bedre sortering

Økt gjennvinning gjennom bedre sortering GjenVinn prosjektet; status og videre arbeid Økt gjennvinning gjennom bedre sortering Dag Ausen Seniorrådgiver SINTEF Workshop Shredderfluff Oslo, 9. april 2008 4 Trender Rammebetingelser endres Deponiforbud

Detaljer

Svein Erik Strand Rødvik Fagansvarlig plast husholdning. Avfall Norge 14.06.07. Optisk Sortering fremtiden?

Svein Erik Strand Rødvik Fagansvarlig plast husholdning. Avfall Norge 14.06.07. Optisk Sortering fremtiden? Svein Erik Strand Rødvik Fagansvarlig plast husholdning Avfall Norge 14.06.07 Optisk Sortering fremtiden? Marked og fraksjoner Fraksjonene Markedene Husholdning Næringsliv 1. Drikkekartong Melk, juice

Detaljer

Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF)

Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF) Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF) Intensjon. TBF ønsker at havnen skal fremstå som ren og ryddig både på land og sjø. Havnen skal bære preg av at det er ordnede forhold Behandling av

Detaljer

Avfallsdeponi er det liv laga?

Avfallsdeponi er det liv laga? Avfallsdeponi er det liv laga? Avfall Norges seminar om deponering av avfall Romerike Avfallsforedling IKS ROAF-direktør Øivind Brevik 28. oktober 2010 Ansvarlig avfallshåndtering for klima, kretsløp og

Detaljer

Straume gjenvinningsstasjon INFORMASJONSGUIDE LONAVEGEN 20

Straume gjenvinningsstasjon INFORMASJONSGUIDE LONAVEGEN 20 Hard eller mjuk plast? Glas eller porselen? Impregnert trevirke? Klorparafin eller PCB? Farleg avfall? Kuldemøblar eller kvitevarer? Kvifor...og kva blir det til? INFORMASJONSGUIDE Straume gjenvinningsstasjon

Detaljer

Innhold. 26 hageavfall. sorteringsguide. 16 papir, papp og kartong

Innhold. 26 hageavfall. sorteringsguide. 16 papir, papp og kartong Innhold 26 hageavfall sorteringsguide for 2 Plastemballasje avfallsordningene i porsgrunn 16 papir, papp og kartong Innhold 22 hageavfall Avfallsordningene i Grenland Grenlands befolkning er flinke til

Detaljer

Finnmark Miljøtjeneste AS PRESENTASJON AV FINNMARK MILJØTJENESTE AS 2007.

Finnmark Miljøtjeneste AS PRESENTASJON AV FINNMARK MILJØTJENESTE AS 2007. PRESENTASJON AV FINNMARK MILJØTJENESTE AS 2007. Historikk Finnmark Miljøtjeneste AS ble stiftet av kommunene Gamvik, Karasjok, Lebesby, Måsøy, Nordkapp og Porsanger 10. april 1996. Finnmark Miljøtjeneste

Detaljer

Klorparafiner og annet svineri. Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS

Klorparafiner og annet svineri. Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS Klorparafiner og annet svineri Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS Vi ser på: Avfallsforskriftens kapittel 14 og Ruteretur AS bransjens eget retursystem PCB og nedstrømsløsninger Klorparafiner

Detaljer