magasinet Ny direktør hrs får ny direktør fra 1. januar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "magasinet Ny direktør hrs får ny direktør fra 1. januar"

Transkript

1 vinter 2010 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS Ny direktør hrs får ny direktør fra 1. januar julens farlige avfall Hva gjør du Når juletrebelysningen, lyslenken eller adventstaken skal byttes ut? nyttårsforsett? Vi gir deg et som er lett å holde

2 2 3 takk for meg! De siste åtte årene har HRS vært min arbeidsplass. Fra årsskiftet endres dette. Da fratrer jeg for å gå av for aldersgrensen. Gjenvinningsbransjen derimot, er som en tenåring å regne. Fremdeles ung, men raskt voksende på vei mot noe større og annerledes.. Dagens arkeologer finner mye spennende i komposthaugene fra våre forfedre. Fremtidens arkeologer vil ikke finne like mye spennende når de stikker spaden i jorda på leting etter vår tids hemmeligheter. Tiden med å grave ned avfall er over. Ordningen ble i praksis avskaffet med lovforbudet mot deponering av gjenvinnbart avfall som kom i Avfall skal resirkuleres, gjenvinnes og føres tilbake i verdikjeden. Kast julepapiret i riktig dunk Husk at julepapiret skal kastes i dunken for brennbart avfall, ikke i dunk/konteiner for papiravfall. Kvaliteten på julepapiret har blitt av en slik karakter at det ikke lenger kan gjenvinnes sammen med annet papir. Årsaken er at det inneholder for mye fargestoffer og har for korte papirfibre. Avfall er blitt en ettertraktet handelsvare og omsettes via egne børser. Det blir mindre av de tilgjengelige råstoffer, slik at en stadig større del av den fremtidige produksjon må benytte resirkulerte fraksjoner i sine nye produkter. Dette i tillegg til at det er en langt bedre miljømessig løsning. Endret papirsortering I vår region er dette i hovedsak ivaretatt gjennom et samarbeid mellom de 12 eierkommunene ved at de har etablert et felles selskap. Det er mange slike interkommunale selskap i landet med tilsvarende formål. Det er imidlertid ingen, så vidt jeg vet, som har eierkommuner fra to fylker. Det i seg selv gjør oss unik. HRS har som interkommunalt selskap utviklet seg til et mellomstort norsk selskap i bransjen med i underkant av 90 ansatte, og vil i 2010 omsette for ca 250 millioner kroner brutto. Dette har eierne gitt mulighet for og bidratt til. På grunn av ny mottaker av papiravfallet er kravene til innhold i dette avfallet endret. I papirdunken og konteinerne for papiravfall skal det nå kun kastes aviser, ukeblad og reklame. Papiremballasje fra husholdningene som kartong for frysepizza, vaskepulver, frokostblandinger og lignende skal heretter kastes i dunken for brennbart avfall. Bølgepapp Bølgepapp skal leveres direkte til miljøstasjonene i landkommunene eller til anleggene på Stangnes og Djupvik Jeg har hatt det privilegium å få lede HRS gjennom mesteparten av selskapets andre tiår siden etableringen i Det har vært utrolig givende og utfordrende både i forhold til publikum, samarbeidspartnere og eiere. Jeg vil også benytte anledning til å uttrykke min beundring for ansattes holdning til sitt arbeide. De har gjennom sin stolthet og stå-på-vilje vist evne til omstilling og ikke minst samhold. Jeg har også det lønnlige håp om at forbrukerne synes at HRS i denne perioden har utviklet seg i riktig retning og har ytt den forventede service. Tømmekalenderne finner du på nett I år som i fjor distribueres ikke tømmekalenderne i papirformat til husholdningene. Med over 90 prosent av befolkningen på nett, velger vi å gjøre kalenderne tilgjengelig på en mest mulig rasjonell og miljøvennlig måte. Kalenderen finner du på våre hjemmesider og kan lastes ned derfra. Jan P. Pettersen Adm. dir HRS

3 5 Fått noen nye duppeditter til jul? Ikke glem julens farlige avfall Juletid er gavetid. Og gavetid betyr fra tid til annen at gamle gjenstander blir overflødige. Spesielt elektronikkduppeditter. Mobiltelefoner, leker, radioer, MP3-spillere, spillkonsoller. Hva skjer med disse produktene når du ikke lenger har bruk for dem? Noen blir liggende i skuffer og skap. Andre havner i det brennbare avfallet. Når juletrebelysningen, lyslenke og adventstaken skal byttes ut eller når adventstjernen har gjort sitt; ikke glem at disse som all annen elektrisk utrustning er farlig avfall. Lyspærer og ledninger inneholder som oftest bly og kvikksølv og må ikke blandes med det vanlige husholdningsavfallet. Fakta om kvikksølv Fakta om bly Dette skjer selv om de aller fleste vet at det finnes et innsamlings-system for slikt avfall, og selv om mange også vet at gjenstandene inneholder stoffer som bly, kvikksølv, kadmium og bromerte flammehemmere. Ja, de inneholder forholdsvis mye miljøgifter sett i forhold til størrelsen. Behandles ikke avfallet riktig vil tonnevis av helse- og miljøfarlige stoffer spres i miljøet hvert år. Slik blir du kvitt avfallet. Det enkleste er ofte å levere avfallet der det ble kjøpt. Alle butikker har plikt til å ta i mot duppedingsene dine, forutsatt at de fører samme type vare i butikken. Altså: Mobiltelefon til mobilforhandleren, batterier til dagligvarebutikken og spillkonsollen til elektronikkforhandleren. Du trenger selvsagt ikke kjøpe nytt for å få lov til å levere. Kvikksølv er en de farligste miljøgiftene og utgjør en trussel for miljøet og menneskers helse. Kvikksølv er svært giftige for mange vannlevende organismer og for pattedyr Kvikksølv kan gi kroniske giftvirkninger, selv i meget små konsentrasjoner Kvikksølv kan gi nyreskader og motoriske og mentale forstyrrelser som følge av skader på sentralnervesystemet. Kvikksølv kan gi fosterskader Kvikksølv kan føre til kontaktallergi Bly er et giftig tungmetall med både akutte og kroniske helse- og miljøeffekter. Bly er akutt giftig for vannlevende organismer og pattedyr. Bly kan gi fosterskader og mulig fare for redusert forplantningsevne. Bly opphopes i fisk og pattedyr. Opptak av bly skjer ofte sakte og under langvarig kronisk eksponering. Utskillelse av bly fra organismer skjer langsomt. Mennesker eksponeres for bly først og fremst gjennom forurenset luft og næringsmidler. Du kan også levere til alle våre miljøparker og miljøstasjoner. I inngangspartiene til svært mange dagligvarebutikker finner du egne innsamlingsstativ beregnet på småelektronikk.

4 6 7 Ny direktør på plass Fra 1. januar overtar Kirsti Hienn roret på HRS-skuta. Det er en ikke helt ukjent bedrift hun skal lede. Som styreleder i HRS i seks år har hun solid innsikt i både selskapet og avfallsbransjens utfordringer. - Det er uten tvil en spennende bedrift i en bransje i sterk utvikling, sier Hienn, som kommer fra stillingen som daglig leder i Nordnorsk Havkraft. Et selskap som er etablert av de største regionalt eide energiselskapene i landsdelen. I tillegg sitter hun i styret til Nordkraft AS. - Både HRS, Nordnorsk Havkraft og Nordkraft arbeider i energibransjen dog innenfor ulike segmenter. Men her finnes interessante muligheter for et nærmere samarbeid. Bred erfaring Hienn har vært tilsatt som direktør ved Høgskolen i Narvik i ca 2 år, og som Instituttleder ved institutt for Data-, Elektro- og Romteknologi i nærmere 4,5 år. I tillegg har hun hatt ulike IT-lederstillinger i VINN, Narvik Kommune og på HiN. Til sammen gir det nærmere 25 års erfaring som leder innenfor innovative virksomheter. Virksomheter som har vært gjennom betydelige utviklingsprosesser og omstillinger. - VINN, Høgskolen og Nordnorsk Havkraft er alle arbeidsplasser hvor jeg var heldig å få mange spennende utfordringer. Dette har gitt meg erfaringer jeg vil dra nytte av i min nye stilling. Å delta i etableringen av en helt ny virksomhet innenfor et nytt industrielt område, som i tilfellet Nordnorsk Havkraft, vil jeg fremheve som spesielt interessant. Ut av politikken Gjennom årene har Hienn hatt en rekke styreverv. I dag er hun styremedlem i energiselskapene Nordkraft og Nordkraft Produksjon, i tillegg til å være fylkestingrepresentant i Nordland. - Den politiske aktiviteten vil jeg avslutte. Jeg føler ikke at den er forenelig med jobben i et interkommunalt selskap som HRS. Jeg har derfor gitt beskjed om at jeg ikke tar gjenvalg til fylkestinget. På hugget Hva kan så samarbeidspartnere, kunder, konkurrenter og ansatte vente seg av hennes inntreden som administrerende direktør? - HRS har gjennomgått en sterk og god utvikling under Jan Petter Pettersens ledelse. Selskapet er både velorganisert og veldrevet. I kulissene venter det derfor ingen store omorganiseringer; vi skal videreutvikle konseptet vi har i dag. Men vi må selvsagt være på hugget hele tiden; det skjer stadig endringer i bransjen, sier Hienn som ikke har noen planer om å bruke HRS som springbrett videre i karrieren. - Nei, om fem år sitter jeg sikkert her fortsatt. Et nyttårsforsett som er lett å holde Skal du slutte å røyke, gå ned i vekt eller begynne å jogge? Et nyttårsforsett kan være så mangt. Felles for mange av dem er at de av og til kan være vanskelige å holde. Her skal du få et enkelt forsett som er lett å holde: Gi ditt bidrag til å gjøre naturen giftfri. Det handler om noe så enkelt som å behandle farlig avfall på riktig måte. Maling, lim, lakk, oljeprodukter, kjemikalier, løsemidler, PCB. Hvert år kommer store mengder disse stoffene på avveie i Norge. En årsak til dette, er at vi har for dårlige kunnskaper om hvilke produkter som er eller inneholder skadelige stoffer. En annen årsak kan være at vi tenker pytt, pytt, en liten skvett fra eller til i avløpet kan vel ikke gjøre store skaden? Problemet oppstår når mange tenker og handler slik. Vi vet at noen av stoffene havner i avfallsdeponier og forbrenningsanlegg, og noe blir kastet i avløp eller rett i naturen. Skadelige stoffer forsvinner ikke bare vi har fått dem i søppelbøtta eller ut av huset. Dersom farlige stoffer ender opp på et deponi eller i naturen, renner de før eller senere ut med sigevannet. Da risikerer vi å få det i retur via fisk eller i verste tilfelle drikkevann. Så neste gang du maler hytta eller pusser båten; lever avfallskvettene til en godkjent innsamler. Det er gratis, og du kan være sikker på at det blir tatt forsvarlig hånd om. Slik at også joggeturene kan legges i en giftfri natur. Fakta Kirsti Hienn er den fjerde i rekken av direktører siden HRS ble opprettet i Forgjengerne er Tor Fredrik Saue, Rune Grov og avtroppende direktør Jan P. Pettersen. Pettersen ble tilsatt som direktør i HRS i 2002, og fratrer fra årsskiftet da han går av for aldersgrensen.

5 8 Hvorfor være middelmådig når vi kan være best? Gjesteskribenten: Erik Holm MeLby Idèminister Ibestad Kommune Idéminister? Du humrer kanskje litt for deg selv og tenker: - et artig kommunalt krumspring uten innhold. Som ny i regionen med hensikt om å få til endring, er det vel ikke til å unngå å bli møtt med holdninger som gammel vin på nye flasker. Janteloven herjer som aldri før og troen på det kortsiktige virker sterk. Som et paradoks leste jeg for en tid tilbake i magasinet Flyt at: De som flytter mot strømmen (fra by til mindre sentrale strøk) har sterkere motiver og gjør mer bevisste valg. For meg dreier dette seg om å få til endring, ikke på kort, men på lang sikt, og samtidig gjøre dette på en slik måte at vi vil være konkurransedyktige i alt det vi gjør. Hva er så fokus? Sjokkerte oppdragsgivere som ikke forstår hvorfor omstilling ikke fungerer eller skuffede innbyggere? Er det i det hele tatt grunn til bekymring? Jo, vi skal bekymre oss. Vårt forhold til omstilling og nyskaping må frem i lyset. Om det gjelder avfall som ressurs eller bare en liten idé, blir evnen til å skape verdier av dette råstoffet avgjørende for om vi lykkes. Våre holdninger er ofte middelmådige og det gjøres alt for lite med tanke på hva vi skal leve av i fremtiden. Middelmådighet kommer kanskje best til syne når vi ikke engang klarer å se at regionens fremtid i stadig større grad henger sammen med hvor mye vi klarer og samarbeid om viktige satsingsområder. Jeg tror ikke det er mangel på ideer, ei heller en vilje til å delta. Spørsmålet er hvordan delta og på hvilken arena. Enda flere dugnadstimer, mer påfyll på kaffen og enda en vaffelkake løser ikke de store utfordringene vi har med tanke på vekst i lokalsamfunnene i regionen. Som enkeltperson kan ikke jeg gjøre alt, men hva jeg kan gjøre, er å gjøre alt jeg kan for at idéer blir til verdi. Hva har så dette med avfall og HRS å gjøre? Vel, en idé handler om kunnskap, holdninger, strukturer, systemer og en mulighet til å kunne delta. Energi, avfallssortering, miljø og nye måter å nyttiggjøre avfallet i en stadig økende materialistisk hverdag er fullt på høyde sammenliknbar. Jeg er en utålmodig sjel og liker at ting skjer. Når kulturen er slik at ting helst ikke skal skje og at janteloven er rådende, trengs drastiske tiltak. Konflikter vil oppstå, men av konflikter fødes endringen. Nye idéer vil komme til overflaten og mulighetene vil ligge fremfor oss. Alt for ofte tørr vi ikke å ta den mest opplagte muligheten i fare for å stikke hodet frem. Jeg liker holdningene til HRS det finnes ikke avfall, kun ressurser. På samme måte kunne jeg si; det finnes ikke problemer, bare muligheter. det finnes ikke fiaskoer, bare forsøk som ikke gikk som planlagt. Å være litt mer dristig behøver ikke å bety at vi skal være dumdristige. I sterk kontrast til andre kulturer, som for eksempel den amerikanske, trenger vi å utfordre janteloven og tørre å si at vi er best på noe. På vegne av HRS forventer jeg at de skal være best på håndtering av avfall. Som idéminister i Ibestad kommune har jeg ingen problemer med å si at jeg er best på å få frem idéer og skape verdier av dem. Og når det gjelder hver og en av oss, forventer jeg oftere å høre at vi er og kan være best på det vi gjør til daglig. Hvorfor være middelmådig når vi kan være best? I overkant ambisiøst vil mange av dere tenke. Hva er egentlig alternativet? Middelmådighet? Måtte dere alle ha en ambisiøs jul og nyttårsforsetter det lukter svidd av. GOD JUL.

6 10 11 Avfallsmengdene ned for første gang Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at vi produserte 10,4 millioner tonn avfall i Norge i Det er en nedgang på 5 prosent fra året før. Det er første gang siden avfallsregnskapet startet i 1995 at avfallsmengden har gått ned. Lever inn EE-avfallet det nytter! Forhandlere av elektriske artikler i hele Norge og avfallsanlegg tar i mot gamle elektriske produkter når disse skal kastes. Men hva skjer deretter med produktene, og hvilken nytteverdi har det at du leverer? Økt forbruk har gitt mer avfall Økonomisk vekst har bidratt til økt forbruk og mer avfall. Avfallsmengdene har økt med betydelige 40 prosent fra 1995 til Det er derfor positivt at avfallsmengdene har gått ned noe i 2009, en nedgang som ikke var helt uventet. For reduksjonen i avfallsmendene ble merkbar allerede i Da økte mengdene med bare 5 prosent fra året før; den til da laveste økningen som var registrert. Og fra 2008 til 2009 har altså mengdene på landsbasis hatt en reell nedgang. I HRS-regionen ser vi samme tendensen med en nedgang på 5 prosent fra 2007 til 2008 og 3 prosent fra 2008 til HRS gjenvinner 95% Det har vært en nasjonal målsetting at 75 prosent av avfallet skulle gjenvinnes innen Målsettingen ble nådd i 2009 i og med at 78 prosent av avfallet ble gjenvunnet. I HRS-regionen ligger vi imidlertid godt over den nasjonale målsettingen. Hele 95 prosent av avfallet som ble levert til oss i 2009 ble gjenvunnet. Jo større andel av avfallet som gjenvinnes, desto mer av ressursene i det kan vi nyttiggjøre oss. Enten det er gjennom materialgjenvinning, biologisk behandling (ved kompostering eller biogassanlegg) eller forbrenning med energiutnyttelse. Mange er dessverre ikke klar over hva som skjer med produktene etter innlevering. Svaret er at nær 90 prosent av innsamlet elektrisk avfall går til gjenvinning, enten til materialgjenvinning eller energigjenvinning. Fordi miljøgevinstene er så store er det viktig at så mye som mulig av avfallet samles inn. Stor miljøgevinst Den store gevinsten i gjenvinning ligger i at miljøet spares for store belastninger knyttet til uttak og produksjon av nye råvarer. Mye av EE-avfallet som samles inn består av jern som også utgjør den største andelen av gjenvunnet materiale. Andre viktige metaller er aluminium, kobber og messing. I tillegg gjenvinnes mange plasttyper og glass fra lysrør. Blir til nye produkter Å gjenvinne aluminium krever bare mellom fem og ti prosent av den energien som er nødvendig for å utvinne og produsere nytt aluminium. Derfor er gjenvinning både lønnsomt og miljøvennlig. Gjenvunnet jern er attraktivt som råstoff for en rekke nye produkter, blant annet armeringsjern. Lysrør omdannes til skumglass, et meget lett, sterkt og isolerende materiale. Det er egenskaper har gjort skumglasset populært i byggebransjen. Plast som egner seg for gjenvinning blir for eksempel brukt i nye sprøytestøpte produkter eller folieprodukter, som søppelsekker og lignende. Kobber lar seg enkelt gjenvinne til nytt råstoff. Det har like gode ledeegenskaper som før, og brukes eksempelvis i kabler og høyspenningsprodukter. KAN GJENVINNES: Mixeren inneholder massevis av materialer som kan brukes om igjen; jernet i vispene, dekselet av plast og kobbertrådene i ledningen for å nevne noen. Det er ofte slik at det som passer sammen med det brennbare avfallet under vasken har en tendens til også å havne der. Men det er høyst sannsynlig miljøgifter i den gamle hårtangen, i mp3-spilleren som ikke duger lengre eller i de små lekene som blinker og lager lyd som ungene har vokst i fra. Derfor er det så viktig at alt som går på strøm eller batterier leveres inn til enten en forhandler av elektriske produkter eller til HRS.

7 12 13 Når avfallet virkelig brenner Vi har i tidligere utgivelser av Magasinet tatt opp farene ved å feilsortere avfallet. Ved flere anledninger har avfallet selvantent som følge av at noen har kastet farlig avfall sammen med annet avfall. Ved to anledninger har avfall fra konteinere med ikke brennbart avfall tatt fyr inne på selve avfallsområdet på Stangnes. Nå sist selvantente avfallet inne i en av avfallsbilene mens den drev innsamling i en av landkommunene. To eksplosjoner ble etterfulgt av røyk- og varmeutvikling. Brannvesenet ble tilkalt og fikk slukket brannen. - Vi opplever til stadighet at konteinere er forurenset med annet avfall enn det de opprinnelig er beregnet for, sier avdelingsleder Per-Even Fossbakk ved HRS Miljø i Harstad. - I dette tilfelle var det farlig avfall som var blandet med det brennbare. Under slukkingen var det tydelig at avfallet inneholdt ukjente stoffer som brant med blå flamme. Vi fant også en trykksprøyte med ukjent innhold i haugen. Her har noen helt tydelig vist stor uaktsomhet ved levering. Materielle skader, men. I dette tilfellet oppsto kun materielle skader, men det er ikke vanskelig å tenke seg hva som kunne ha skjedd. - Det er vanskelig å forstå at enkelte setter andres liv og helse på spill for å bli kvitt sitt eget avfall. Hva kunne for eksempel konsekvensene blitt dersom brannene hadde oppstått i et boligområde med biler og folk i umiddelbar nærhet? spør Fossbakk, som har følgende klare oppfordring: - Alt farlig avfall skal og må leveres særskilt og på forsvarlig vis. Det er dessuten gratis å levere. Den viktigste jobben er det du som gjør Den viktigste jobben med å gjenvinne, gjøres av hver enkelt innbygger. For å få gjort en god jobb, er det viktig at kildesorteringen er lagt til rette hjemme. Det finnes i dag mange gode sorteringssystemer å få kjøpt. Det viktige er at du og din husholdning finner den løsningen som gjør kildesorteringen enkel og logisk. Da kan dere sammen levere den beste og reneste råvaren inn i produksjonen av nye produkter. All drikkekartong gjenvinnes I dag går all innsamlet drikkekartong enten til Örebro Kartongbruk eller til Fiskeby Board, begge fabrikker i Sverige. Kartongene går inn i produksjonen av teknisk papir eller ny emballasjekartong som pizza- og cornflakes esker. Slik skjer gjenvinningen På en papirfabrikk foregår gjenvinningsprosessen slik: Kartongkubbene skjæres i biter før de legges til oppbløting i et vannbad og tromles. Da løsner plast- og aluminiumsbelegget fra fiberen. All farge og trykk sitter på plastbelegget. Massen siles for å skille ut urenheter som korker, lokk, plastbelegg og aluminium. Plastbelegg og andre urenheter blir deretter presset for vann og sendt til forbrenning med energiutnyttelse. Kartongfibrene blandes kanskje med annen fiber for å oppnå ønskede styrke og egenskaper. Fibersuppen går videre inn i papirmaskinen hvor vannet dampes og presses i flere trinn. Av det ferdige resultatet lages nye papir- og kartongprodukter.

8 14 15 Barnas side Vitser Gutt: - Mamma, mamma. Mamma: - Ja, hva er det? Gutt: - Jeg har kjøpt meg en DVD. Mamma: - Hvordan fikk du råd til den? Gutt: - Jeg solgte Tv-en. Kryssord 1. Den første måneden i året 2. En fugl mange tror er klok 3. Det motsatte av å gråte 4...daler ned i skjul 5. Munnen til en fugl 6. Stort land i Asia 7. En sur frukt 8. Brukes til hårvask 9. Et land med pyramider Lille Fredrik: - Har du vært i alle land i verden bestefar? Bestefar: - Nei, det er mange land jeg ikke har vært i. Lille Fredrik: - Men du som er så veldig gammel må jo ha vært det Bestemor til barnebarnet: -Når jeg hoster, holder jeg en hånd for munnen. Det må du også lære deg! - Det trenger jeg vel ikke, mine tenner sitter jo fast! Lille Kari kommer strålende ut fra badet. - Mamma, vet du at det er nesten åtte meter tannkrem på tuben! Sorteringsguide for husholdninger Matavfall Her legges rester av matavfall. Men her kan du også kaste teposer, kaffegrut, kaffefilter, blomster og blomsterjord. Knyt knute på bioposen og legg den direkte i dunken ute. Vær oppmerksom på at tobakk og snus, emballasje på matvarer og aske IKKE skal legges sammen med matavfallet. Brennbart avfall Her legges eksempelvis tekstiler, bleier, bind, hard og myk plastemballasje, støv-sugerposer, kluter, lær, gummi, oppvaskbørster, støvler, sko, bøker med permer, CD-plater og små mengder isopor. I tillegg kan du levere ren papiremballasje fra husholdingen som kartong for frysepizza, vaskepulver, frokostblandinger og lignende. Det brennbare avfallet kan du legge i vanlige plastposer som legges direkte i dunken ute. Vær oppmerksom på at glass- og metallemballasje, keramikk, porselen og farlig avfall IKKE skal i det brennbare avfallet. Drikkekartong Melke-, juice-, fløte-, pudding- og drikke-youghurtkartonger. Skyll kartongene og la dem renne av. Alle kan vinne! Brett sammen kartongene, stapp dem inni hverandre, slik at man får en kubbe og skriv på navnet og tlf.nr. ditt, eller til en forening, skole, barnehage, idrettslag eller en annen person. Lever disse kartongene i konteiner for drikkekartong. Elektrisk og Elektronisk avfall (EE-avfall) Avfall som er avhengig av elektriske kretser for å fungere. For eksempel TV, datautstyr, komfyrer, vaskemaskiner (hvitevarer), kjølemøbler, belysning, verktøy, lysstoffrør, lyspærer, mobiltelefoner og leketøy. Lever dette til forhandler av samme varetype. Du trenger ikke kjøpe nytt. Avtal med forhandler hvor du kan plassere avfallet. HRS kan også ta imot slikt avfall. Farlig avfall Spillolje, oljefilter, maling, lim, løsemidler, bilbatterier, småbatterier, oppladbare batterier, mobiltelefonbatterier, termometre, spraybokser m.m. Farlig avfall skal ikke behandles sammen med annet avfall. Lever farlig avfall i de røde Farlig avfalls -posene/kassene, som du har mottatt, til HRS-anlegg eller gjenvinnings-stasjonene. Vær oppmerksom på at PCB er farlig avfall. Kan finnes i bygningsmaterialer fra For eksempel maling, fugemasse, avretningspuss og isolerglass. Trykkimpregnert og kreosotbehandlet trevirke er farlig avfall, og skal leveres separat til våre anlegg, gjen-vinningsstasjoner og grovavfallsordninger. Risikoavfall Asbestholdig avfall som eksempelvis eternitt-plater/brannisolasjon må pakkes i plast før det leveres til våre mottak på Djupvik og Stangnes. Løsningene sendes til: HRS, Postboks 119, 8502 Narvik innen 1. februar Tre vinnere får en premie fra HRS i posten Navn:... Adr.:... Postnummer:... Sted:... Vinnere i siste nummer av HRS MAGASINET Det ble trukket ut tre vinnere i hver konkurranse. Kryssord Josefine Arntsen Rådhusveien Ballangen Anne Marie Aas Sørlavangen 9440 Evenskjer Gunn Karin Løkken Tiurveien Narvik VI GRATULERER! Vet du det Julianne Kristine Hansen Skjellveien Ankenes Sigrid Johanne Hansen Skjellveien Ankenes Jorunn Pettersen Breistrand 9440 Evenskjær Vet du det? 1. I hvilken dunk skal julepapiret kastes? 2. Hvor mange millioner pizzaer kjøper vi i året? 3. Regnes juletrebelysning som farlig avfall? 4. Har butikker som selger lyspærer plikt til å ta i mot dine utbrukte lyspærer? 5.Hva kan man lage av lysrør? (Hvis du leter litt finner du svarene i dette bladet) Papir Kun aviser, ukeblad og reklame. Papiret må være rent og tørt. Dette skal du levere til returpunktene i Narvik, Harstad og Ballangen, og i papirdunken i landkommunene. Bølgepapp Bølgepapp leveres direkte til miljøstasjonene i landkommunene eller til miljøparkene på Djupvik og Stangnes. Glass-/Metallemballasje Glassemballasje er flasker og glass. Lever både farget og blankt glass i de utplasserte konteinerne. Skyll glasset før levering. Skru av lokk og korker. Metallokk og korker leveres også sammen med glasset. Metallemballasje er hermetikkbokser, kaviartuber, aluminiumsfolie, leverposteibokser, brusbokser, fakkelbokser. Skyll metallemballasjen før levering. Lever metallemballasjen i konteinerne. Ikke brennbart avfall Tomme lightere, stekepanner, kasseroller, barberblad, keramikk, porselen, kattesand, skrujern, skruer og spiker. OBS! OBS! I disse konteinerne skal det ikke kastes plast, elektronikk, isopor, hagemøbler, etc. Grovavfall Møbler, gulvtepper, rivningsmaterialer, jernskrap, nettinger, fiskegarn, sykler, ski, klær. Dvs. større gjenstander som ikke inngår i den ordinære innsamlingen og som ikke er farlig avfall eller deler av pantesystemer. Lever til våre anlegg i Harstad og Narvik eller til gjenvinningsstasjonene. Medisinrester og sprøyter fra husholdninger og privatpersoner. Medisinrester skal du levere tilbake til apotek. Sprøyter skal du behandle slik: Tomme sprøyter uten spiss: Legges i dunken for brennbart avfall. Tomme sprøyter med spiss og kun sprøytespisser: Pakkes godt(!) for eksempel i plastflasker som så legges i dunken for brennbart avfall. Diabetespenner i plast: legges i dunken for brennbart avfall. Sprøyter med medisin: leveres tilbake til apotek. For institusjoner, helsetjeneste etc. gjelder egen forskrift og regler for smittefarlig avfall. Sortering av innhalasjonsaerosol Innhallator med medisin leveres tilbake til apotek Innhallator uten medisin og gass legges i dunken for brennbart avfall. Metaller Metaller er gjenstander eller skrap av jern, aluminium, messing, kobber eller annen metallegering, eksempelvis motorer, eksosanlegg, jernstenger, armeringsjern, bolter, sykler m.m. Metaller må ikke leveres sammen med husholdningsavfallet eller sammen med annet avfall. Lever til våre anlegg eller gjenvinningsstasjoner. Gratis Følgende avfallstyper kan husholdinger levere gratis til våre anlegg på Stangnes og Djupvik: Trykkimpregnert trevirke EE-avfall Hageavfall (kun Djupvik) Farlig avfall

9 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Visste du at... Vi kjøper 45 millioner pizzaer i esker i året. Bare det utgjør tonn emballasje. Eller like mye som 7000 elefanter... Årlig forbrukes det ca. 750 millioner drikkekartonger i Norge. Dette betyr at hver nordmann må kvitte seg med 160 kartonger i løpet av et år. Drikkekartonger er laget av jomfrulig fiber, dvs. det er første gang disse er i omløp Når vi kildesorterer reduseres mengden restavfall Gjenvinning er langt mindre energikrevende enn produksjon av papir fra nytt trevirke Hvis du brenner kartonger gir de lite varme, mye aske, mye røyk og øker faren for pipebrann. Fibrene i drikkekartonger kan gjenvinnes både 7 og 8 ganger. Avfallsreduksjon handler ikke bare om god kildesortering. Det handler også om å velge riktig for ditt forbruk. Det handler om å kjøpe: kvalitet - det varer en stund kortreist - så sparer man transport riktig mengde - hvem har ikke kastet mat? emballasje og innhold som kan gjenvinnes

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

INFORMASJON HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

INFORMASJON HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INFORMASJON HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 02 08 2 3 Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00 Telefaks: 76 92 20 09

Detaljer

plastavfall papiravfall restavfall

plastavfall papiravfall restavfall KJØKKENAVFALL plastavfall I hovedsak gjelder dette kjøkkenavfall som f.eks.: middagsrester, kjøtt, fisk, potetskrell, eggeskall, rester av grønnsaker, frukt, teposer, mel og bakevarer, kaffefilter, samt

Detaljer

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak Vekta Rundellen

Detaljer

hrs 0 2 ma 0 7 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks

hrs 0 2 ma 0 7 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks hrs magasinet informasjon FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 02 0 7 2 3 Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00 Telefaks: 76 92 20 09 E-post: post@hrs.no

Detaljer

Sorteringsguide. Slik kildesorterer du i Drammensregionen

Sorteringsguide. Slik kildesorterer du i Drammensregionen Sorteringsguide Slik kildesorterer du i Drammensregionen Finn dine hentedager Få varsel om dine hentedager rett på mobilen. Bestill SMS-varsling på www.rfd.no eller last ned appen «Hentedager». SMS Du

Detaljer

SOMMER 2011. magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS. avfallsbehandlingen er i stadig endring

SOMMER 2011. magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS. avfallsbehandlingen er i stadig endring SOMMER 2011 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS FRA AVFALL TIL PRODUKT vi følger reisen fra ee-avfall til nytt produkt trender før og nå avfallsbehandlingen er i stadig endring 2

Detaljer

magasinet Farlig avfall Vi forteller deg hvordan du blir kvitt det farlige avfallet

magasinet Farlig avfall Vi forteller deg hvordan du blir kvitt det farlige avfallet sommer 2010 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS Farlig avfall Vi forteller deg hvordan du blir kvitt det farlige avfallet vant 100 000 Frelsesarmeen vant 100 000 kroner i Returkartonglotteriet

Detaljer

magasinet vinter 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hrs elektroretur, årets gasellebedrift i troms

magasinet vinter 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hrs elektroretur, årets gasellebedrift i troms vinter 2012 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS gasellevinneren hrs elektroretur, årets gasellebedrift i troms ee-avfall og miljøgifter alt du trenger å vite om ee-avfall nye fagbrev

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

magasinet vår 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS vi har gjort det lettere for deg. fronter landsdekkende sorteringskampanje

magasinet vår 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS vi har gjort det lettere for deg. fronter landsdekkende sorteringskampanje vår 2012 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS vårrydding vi har gjort det lettere for deg. miljøbrølet alex fronter landsdekkende sorteringskampanje farlig avfall vi ser nærmere på

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks hrs magasinet informasjon FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 01 08 2 3 Ekstrasekker til brennbart avfall Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00

Detaljer

Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg.

Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg. Innledning Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg. I den hensikt å oppnå en best mulig bruk og forståelse av torgene velger vi å sende ut dette

Detaljer

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper Offentlig informasjon Beholdertømming hos privatpersoner: Restavfallsbeholder: Matavfall Plastemballasje (all plast det har vært mat/drikke/husholdningsartikler

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern vår 2011 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern miljøvennlig båtpuss

Detaljer

VELKOMMEN TIL SVARHEFTET

VELKOMMEN TIL SVARHEFTET DETTE KLIPPE- SYMBOLET BETYR AT DERE SKAL KLIPPE UT TILBEHØRET FRA HEFTET VELKOMMEN TIL SVARHEFTET HER FINNER DERE SVAR PÅ ALLE SPØRSMÅLENE I OPPGAVE- HEFTET, SAMMEN MED ALT DET SUPERKULE TILBEHØRET SOM

Detaljer

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering AVFALL Innhold Kildesortering og gjenvinning Farlig avfall Oppbevaring av farlig avfall Levering av farlig avfall Elektrisk og elektronisk avfall Papp og papir Plastemballasje Metallemballasje Glassemballasje

Detaljer

------------------------------------------------------ klipp ut

------------------------------------------------------ klipp ut Avsender: HIM IKS, Haraldseidvågen, 5574 Skjold, telefon: 52 76 50 50 www.him.as B MILJØMERKET 241 600 Trykksak HIM jobber for avfallsreduksjon og ombruk på Haugalandet I tillegg til å stimulere til økt

Detaljer

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke!

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke! BIOAVFALL Dette er bioavfall: kaffefilter matrester planterester, som for eksempel små mengder gress, løv og blomster servietter småbein teposer tørkepapir vått papir Dette er ikke bioavfall: aske (restavfall)

Detaljer

INFORMASJON HRS MAGASINET HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

INFORMASJON HRS MAGASINET HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INFORMASJON 1 HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 0 1 09 2 3 Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00 Telefaks: 76 92 20

Detaljer

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

NYTT HRS-MAGASIN NY AVFALLSHÅNDTERING DEN VIDERE UTVIKLING

NYTT HRS-MAGASIN NY AVFALLSHÅNDTERING DEN VIDERE UTVIKLING 4 5 Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00 Telefaks: 76 92 20 09 NY AVFALLSHÅNDTERING DEN VIDERE UTVIKLING Avdeling Harstad: Stangnes Miljøpark

Detaljer

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010 VELKOMMEN! Vilberg U-skole 10.klasse 27. Mai 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak

Detaljer

SE OPP FOR DISSE BOKSENE

SE OPP FOR DISSE BOKSENE SUPERHELTENE KÅRE-KARTONG, RESIRKULINE, LYN-LARS OG SUPERLÆRER BOR PÅ PLANETEN RESIRKULUS TELLUS. PLANETEN ER KJENT FOR SIN VAKRE OG GRØNNE NATUR, MEN NÅ ER GALAKSEN TRUET AV FORURENSNING! HJELP SUPERHELTENE

Detaljer

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt system for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp, papir og

Detaljer

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp/papir og

Detaljer

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Hentekalender 2016 I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Offentlig informasjon Du sorterer, vi gjenvinner! Ved å kildesortere kan hver

Detaljer

Hva kaster du. hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE

Hva kaster du. hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE Hva kaster du hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE Hvorfor sortere? De forskjellige avfallstypene som mottas, går alle til gjenvinning eller annen forsvarlig disponering. Forutsetningen er at avfallet

Detaljer

magasinet sikrer du lasten? ofte ser vi synlige bevis på at ikke alle har vært like dyktige til det vinter 2011

magasinet sikrer du lasten? ofte ser vi synlige bevis på at ikke alle har vært like dyktige til det vinter 2011 vinter 2011 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS sikrer du lasten? ofte ser vi synlige bevis på at ikke alle har vært like dyktige til det FYLKESMANNEN PÅ BESØK Fylkesmannen i Nordland

Detaljer

FRAKSJONER / SORTERING

FRAKSJONER / SORTERING BLANDET AVFALL I en container med blandet avfall du kaste: Bygningsmaterialer som rent treverk, isolasjon, fliser Jern og metaller Gamle tekstiler som klær, tepper, sengetøy, gardiner Plast Papp/papir

Detaljer

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå.

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Kildesorteringen i Oslo stopper ikke Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Matavfallet blir til biogjødsel og drivstoff til busser og biler. Plastemballasjen gir nye plastprodukter

Detaljer

Kildesorteringskalender

Kildesorteringskalender Renovasjonsselskapet 2014 Kildesorteringskalender HUSK! Ønsker du neste års kalender, må du bestille den. Les mer på baksiden. Informasjon om hentedager får du også i RfD-appen «Hentedager» eller som SMS-varsling.

Detaljer

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED Avtalen gjelder levering av sortert avfall fra: Dato for loppemarked: Avfallet vil bli levert til følgende gjenvinningsstasjon: Arrangør:

Detaljer

MILJØ- OG AVFALLSLØSNING GALLERI OSLO

MILJØ- OG AVFALLSLØSNING GALLERI OSLO MILJØ- OG AVFALLSLØSNING GALLERI OSLO Miljø- og avfallsløsning på Galleri Oslo Sameiet v/ Malling & Co Forvaltning vil informere alle leietakere om hvilke muligheter og løsninger på renovasjon finnes på

Detaljer

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon Hovedkontoret vårt på Verdal Hvem er Innherred Renovasjon Interkommunalt selskap Eies av 9 kommuner Er kommunenes redskap for å oppfylle pålegget om renovasjonstjeneste

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten.

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten. Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Innføringen skjer gradvis, og alle husholdninger

Detaljer

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Handling lokalt resultater nasjonalt Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Avfall Norge Interesseorganisasjon for avfallsbransjen Stiftet i 1986 Dekker 95% av Norges befolkning gjennom medlemmene (kommuner

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger En informasjonsbrosjyre om kildesortering Informasjonen gjelder kun privathusholdninger Hva og hvordan skal du kildesortere? Avfall som kildesorteres kan brukes på nytt. Når vi gjenvinner avfallet forurenser

Detaljer

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis.

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Renere produksjon renere produkter Elektriske og elektroniske produkter, også kalt

Detaljer

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse Tabell 1 Hvilken type bolig bor dere i? ant % Rekkehus -------------------------------- 27 5 Enebolig (også i kjede) -------------- 393 79 Leilighet i blokk ------------------------ 36 7 Flermannsbolig

Detaljer

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp/papir og

Detaljer

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg. Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg. Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 4 2014 Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg Henting av papp og papir i 2015 side 4 5 Henting

Detaljer

La meg få ein sjanse til...

La meg få ein sjanse til... La meg få ein sjanse til... Frå 10. oktober Vi vil ha plastemballasjen din! Du gjer ein viktig miljøinnsats når du sorterer ut plasten du har brukt. La oss gjenvinne meir. Kvifor skal eg sortere ut plastemballasjen?...og

Detaljer

Veileder for avfall i Sameiet Hovinbekken I Les dette heftet, for det er ditt ansvar at vi kildesorterer riktig og holder Sameiet ryddig.

Veileder for avfall i Sameiet Hovinbekken I Les dette heftet, for det er ditt ansvar at vi kildesorterer riktig og holder Sameiet ryddig. S i d e 1 Veileder for avfall i Sameiet Hovinbekken I Les dette heftet, for det er ditt ansvar at vi kildesorterer riktig og holder Sameiet ryddig. S i d e 2 AVFALL SAMEIET HOVINBEKKEN I De nedgravde avfallsbeholdere,

Detaljer

magasinet vår 2013 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS På kenyansk vis Stangnes og djupvik miljøpark; åpent til 20.

magasinet vår 2013 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS På kenyansk vis Stangnes og djupvik miljøpark; åpent til 20. vår 2013 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS leketøy På kenyansk vis Utvidet åpningstid Stangnes og djupvik miljøpark; åpent til 20.00 på mandager Skrotnisseprosjektet fronter landsdekkende

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

Avfallsdeponi er det liv laga?

Avfallsdeponi er det liv laga? Avfallsdeponi er det liv laga? Avfall Norges seminar om deponering av avfall Romerike Avfallsforedling IKS ROAF-direktør Øivind Brevik 28. oktober 2010 Ansvarlig avfallshåndtering for klima, kretsløp og

Detaljer

Forbered dere på å bli eksperter på avfall! Årets oppdrag

Forbered dere på å bli eksperter på avfall! Årets oppdrag I årets oppdrag skal Jr.FLL lagene se nærmere på redusering, gjenbruk og resirkulering, og hvilken betydning avfallet vi produserer har på hverdagen vår og miljøet rundt oss. Forbered dere på å bli eksperter

Detaljer

Står kildesortering for fall i Salten?

Står kildesortering for fall i Salten? Står kildesortering for fall i Salten? 03.10.2009 1 Er det riktig å kildesortere matavfall og kompostere det når vi ikke klarer å nyttiggjøre komposten vi produserer? Er det fornuftig å sende yoghurtbegre

Detaljer

HVORDAN DU BRUKER HÅRSPRAYEN ER OPP TIL DEG HVOR DU KASTER SPRAYBOKSEN ANGÅR OSS ALLE. Avfall er. Informasjon til husstandene i Trondheim

HVORDAN DU BRUKER HÅRSPRAYEN ER OPP TIL DEG HVOR DU KASTER SPRAYBOKSEN ANGÅR OSS ALLE. Avfall er. Informasjon til husstandene i Trondheim Avfall er Kundeblad Nr. 1 2014 HVORDAN DU BRUKER HÅRSPRAYEN ER OPP TIL DEG HVOR DU KASTER SPRAYBOKSEN ANGÅR OSS ALLE Informasjon til husstandene i Trondheim Hvordan du kaster ditt miljøfarlige avfall angår

Detaljer

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog ROAF- posten Aurskog- Høland & Rømskog Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2014 / 15 Velkommen til ROAF! Matavfallet ditt blir til miljøvennlig drivstoff. Side 4 Hva er nytt hva fortsetter

Detaljer

RENOVASJONSKALENDER 2016

RENOVASJONSKALENDER 2016 Tonnevis med frukt og grønt kastes, bare fordi den ser rar ut. Den er like sunn og god på innsiden. RENOVASJONSKALENDER 2016 VÅRE ÅPNINGSTIDER: MAN, TORS 07.30-19.00. TIRS, ONS, FRE 07.30-15.30 GJENBRUKSBUTIKKEN:

Detaljer

Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik

Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik Informasjon til hytteeiere 2012 Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til hytteeiere i regionen Renovasjonsselskapet for Drammens regionen

Detaljer

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere?

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere? K. Ekrheim, 2016 Hvorfor skal vi kildesortere? Avfallsmengden i Norge er doblet siden tidlig på 70-tallet, noe som henger sammen med et stadig større forbruk. Hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag,

Detaljer

Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden

Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden 1 Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden Avfallskonferansen 2013 Ålesund Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 5.6.13 1 Innhold Kort om SSB og seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk

Detaljer

RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG. Kildesortering. Hvor leverer du hva?

RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG. Kildesortering. Hvor leverer du hva? RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG Kildesortering Hvor leverer du hva? Renovasjonsordningen i Sarpsborg kommune Sarpsborg kommune har som hovedmål å arbeide for å redusere avfallsmengden. Avfall

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Topp innsats for miljøet! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Detaljer

Hålogaland Ressursselskap

Hålogaland Ressursselskap BYGGBØRS 2017 Hålogaland Ressursselskap v/ adm dir Kirsti Hienn Dagsorden Kort presentasjon av Hålogaland Ressursselskap (HRS) Våre aktiviteter Våre anlegg Gjennomførte prosjekter siste 2 år Planlagte

Detaljer

Avfallsløsning og miljøregnskap. TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk

Avfallsløsning og miljøregnskap. TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk Avfallsløsning og miljøregnskap for BA-avfall TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk Presentasjon av HRS-selskapene Presentasjon

Detaljer

Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering

Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering Hamar 24. januar 2013 Toralf Igesund FoU sjef BIR «Framtidens avfallssortering» Hva tror vi om fremtiden? vi vet en del om fortiden: Samfunnet endrer seg

Detaljer

Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars 2013 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge idag Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i

Detaljer

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Grønt Punkt landsdekkende returordninger Husholdning Dekker

Detaljer

2016 JANUAR- SEPTEMBER

2016 JANUAR- SEPTEMBER hentekalender Informasjon ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP HENTEKALENDER FOR AVFALL Mørk blå: PMS 301 EC CMYK 100-58 - 0-5 Lys blå: PMS 292 EC CMYK 50-14 - 0-0 2016 JANUAR- SEPTEMBER Endrede

Detaljer

Håndbok i kildesortering

Håndbok i kildesortering Håndbok i kildesortering Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Håndbok i kildesortering 1 Din innsats er viktig! Avfall er en ressurs som kan brukes til å lage nye produkter, for eksempel avispapir,

Detaljer

VÆR MILJØBEVISST El Ringen AS

VÆR MILJØBEVISST El Ringen AS LED LYSRØR VÆR MILJØBEVISST Argumentasjon for utskifting til LED Lysstoffrør og sparepærer inneholder verstingstoffet kvikksølv noen tusendels gram som må være der for at de skal virke. Kvikksølv er et

Detaljer

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06. Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning eller samspill Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.2010 Østfoldforskning AS Forskningsinstitutt

Detaljer

Hva skjer med det farlige avfallet?

Hva skjer med det farlige avfallet? Hva skjer med det farlige avfallet? v/gunnar Murvold, RENAS Gunnar Murvold s 1 Utgangspunkt Elektriske produkter inneholder miljøgifter (bl.a. PCB, kadmium, kvikksølv, asbest, bly, bromerte flammehemmere

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5,2.etg Møtedato: 09.12.2016 Klokkeslett: 09:00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering utendørs Trinnvis innføring av utvidet kildesortering i Oslo 01.10.09 31.12.11. Et permanent prosjekt i regi av. Matavfall i grønn pose, plastemballasje i blå og restavfall i vrengt handlepose. Trinnvis

Detaljer

«Har vi avfall i 2030»

«Har vi avfall i 2030» «Har vi avfall i 2030» Synnøve Bjørke Adm. direktør Roaf IKS synnove.bjorke@roaf.no 1 Vår visjon Enkelt for deg bra for miljøet! 2 Bakteppet sirkulærøkonomi 3 Jordas tåleevne Befolkningsvekst og økt forbruk

Detaljer

Bildet viser komprimerte biler til gjenvinning et sted i Norge.

Bildet viser komprimerte biler til gjenvinning et sted i Norge. Først vil jeg gjerne få takke for invitasjonen til å komme hit til KS Bedriftenes Møteplass for å snakke om norsk avfallspolitikk og produsentansvaret. Det er spennende å snakke til en mangfoldig bransje,

Detaljer

ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020

ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020 ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020 Samandrag Forslaget til strategi for ÅRIM baserer seg på avfallsdata frå 2015. Etter at tala for 2016 no er

Detaljer

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 1 MEF avfallsdagene 7 8 mars Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 Avfallsstatistikk Historikk Nyeste statistikk Enkeltstatistikker Metoder

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Avfallsplan og sluttrapport Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Opplysningene som skal gis, gjelder følgende virksomhet:

Opplysningene som skal gis, gjelder følgende virksomhet: Opplysningene som skal gis, gjelder følgende virksomhet: Navn SKIFTUN OG HERDLA Avdeling Virksomhetens organisasjonsnummer 91888137 Beliggenhet Stangnesterminalen 3 949 HARSTAD Var virksomheten i drift

Detaljer

Svein Erik Strand Rødvik Fagansvarlig plast husholdning. Avfall Norge 14.06.07. Optisk Sortering fremtiden?

Svein Erik Strand Rødvik Fagansvarlig plast husholdning. Avfall Norge 14.06.07. Optisk Sortering fremtiden? Svein Erik Strand Rødvik Fagansvarlig plast husholdning Avfall Norge 14.06.07 Optisk Sortering fremtiden? Marked og fraksjoner Fraksjonene Markedene Husholdning Næringsliv 1. Drikkekartong Melk, juice

Detaljer

Grefsen hageavfallsmottak

Grefsen hageavfallsmottak Grefsen hageavfallsmottak Grefsen hageavfallsmottak Du som betaler renovasjonsgebyr i Oslo, kan levere inntil 2,5 m 3 av: Hageavfall, kvist inn til 15 cm i diameter Løv og gress Naturstein, sand og grus

Detaljer

Innhold. 26 hageavfall. sorteringsguide. 16 papir, papp og kartong

Innhold. 26 hageavfall. sorteringsguide. 16 papir, papp og kartong Innhold 26 hageavfall sorteringsguide for 2 Plastemballasje avfallsordningene i porsgrunn 16 papir, papp og kartong Innhold 22 hageavfall Avfallsordningene i Grenland Grenlands befolkning er flinke til

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater

Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater Beboerne i Pilestredet Park har i løpet av det første driftsåret med kildesortering sortert ut og samlet inn plastemballasje tilsvarende

Detaljer

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge Thomas Hartnik Innhold EUs politikkpakke om sirkulær økonomi Forslag til endringer i avfallsregelverket Hvor ligger utfordringene for

Detaljer

Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014

Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014 Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014 Analyse/stikkprøver av restavfall fra beholdere/sekker og containere Formål Plukkanalyse UiO, oktober 2014 o Kartlegge sammensetningen av

Detaljer

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15 Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Kort om ØG Litt om bransjen og utviklingen i bransjen Kommentarer til kommunedelplan for miljø og klima Kort om ØG (Retura)

Detaljer

Emballasjeavfall. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Emballasjeavfall. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Emballasjeavfall Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/avfall/avfallstyper/emballasjeavfall/ Side 1 / 5 Emballasjeavfall Publisert 26.8.215 av Miljødirektoratet Emballasjeavfall kan brukes

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvordan sikre materialgjenvinning? Generelle virkemidler Generelle virkemidler krever et lukket norsk

Detaljer

Hentekalender 2014 VIKTIG INFORMASJON

Hentekalender 2014 VIKTIG INFORMASJON INFORMASJON Hentekalender 2014 VIKTIG INFORMASJON Fra og med uke 1 slår vi sammen områdene A og B. Innbyggere i Molde, Nesset, Søre Fræna og Aukra (fastland) vil merke dette ved at tømming av plast og

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 2 2014 Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose Åpningstider på gjenvinnings

Detaljer