magasinet vår 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS vi har gjort det lettere for deg. fronter landsdekkende sorteringskampanje

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "magasinet vår 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS vi har gjort det lettere for deg. fronter landsdekkende sorteringskampanje"

Transkript

1 vår 2012 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS vårrydding vi har gjort det lettere for deg. miljøbrølet alex fronter landsdekkende sorteringskampanje farlig avfall vi ser nærmere på farlig avfall

2 2 3 Miljøbevisst, javisst nytter det! om hålogaland ressursselskp Det nytter å være miljøbevisst! Kildesortering er viktig hvis vårt avfall skal kunne benyttes som råvarer til industriformål. Vi i HRS arbeider innenfor et bredt felt med både jernskrap, EE-avfall, næringsavfall og husholdningsavfall. Avfallshåndtering er blitt industri. Tidligere kjørte vi alt avfall til deponering, mens det i dag ikke er tillatt å deponere gjenvinnbart avfall. Vår bransje har utviklet seg til å bli en råvareleverandør til industrien, enten til resirkulering eller til varmegjenvinning. Men skal vårt avfall kunne gjenvinnes må det holde en god kvalitet og da er det helt nødvendig at vi sorterer det slik at vi kan tilby industrien rene fraksjoner. Dette betyr at alle innbyggerne må sortere. Såfremt noen kaster for eksempel matavfall sammen med returpapir, vil vi ikke kunne gjenvinne dette returpapiret men det må sendes til forbrenning. Hvor flinke vi er til å sortere er også avgjørende for renovasjonsgebyret. Får vi i HRS inn rene, sorterte fraksjoner kan vi selge enkelte av dem videre og tjene penger på det. Er avfallet derimot dårlig sortert og tilgriset, må vi i stedet betale betydelige beløp for «å bli kvitt det». Men vi sorterer ikke primært for at vi kan tjene penger på enkelte fraksjoner, vi gjør det for miljøets skyld. Vi vil at alt farlig avfall blir tatt hånd om på en forsvarlig måte slik at det ikke slippes ut i naturen og vi ønsker maksimalt gjenbruk av materialer der dette er mulig. Vi sørger for at returtrevirke og brennbart avfall benyttes til fjernvarme, at hvitevarer og EE-avfall materialgjenvinnes gjennom returselskapene og at annet farlig avfall destrueres. Glass brukes pr i dag i stor grad som dreneringsmateriale. Når det gjelder det våtorganiske avfallet, er det for små mengder i vår landsdel til at det er lønnsomt å bygge biogassanlegg. Vi håper at ny teknologi kan gjøre småskalanlegg lønnsomme på sikt. Strenge hygieneregler gjør at det ikke er tillatt å sende vårt matavfall til dyrefor. HRS har derfor sendt alt matavfall til kompostering ved anlegget hos IRIS i Bodø, men regelverket gjør at kompost av matavfall har et begrenset bruksområde. Iris har nå besluttet å brenne sitt våtorganiske avfall i det nye varmeverket som skal bygges i Salten. HRS har derfor satt i gang et forsøksprosjekt hvor vi lager en blanding av en andel våtorganisk avfall sammen med annet brennbart avfall til varmegjenvinningsformål. Denne blandingen må foretas på vårt anlegg for å sikre riktige blandingsforhold. Så skal dette være en mulig løsning må vi alle fortsatt være like flinke til å sortere ut vårt matavfall. Etter en prøveperiode vil vi vurdere hva vi skal gjøre videre. Så det nytter at hver og en av oss er miljøbevisst og flinke til å sortere avfallet. Kirsti Hienn Adm.dir HRS har du lurt på hvordan hrs er organisert og hvilke avdelinger som hører inn under hrs? her finner du svaret. HRS IKS HRS er et interkommunalt avfallsselskap eid av 12 kommuner i nordre Nordland og sør Troms. Våre eiere er: Harstad, Narvik, Ballangen, Tysfjord, Gratangen, Lavangen, Ibestad, Evenes, Tjeldsund, Skånland, Kvæfjord og Bjarkøy. All drift er satt ut til datterselskaper. HRS Produksjon AS HRS Produksjon er et heleid datterselskap til HRS IKS. Selskapet drifter på vegne av av morselskapet all aktivitet innenfor den lovpålagte del av konsernets virksomhet. Herunder mottak av husholdningsavfall og grovavfall levert til miljøparkene i Narvik og Harstad, samt miljøstasjonene i landkommunene. Selskapet drifter også konsernets eget deponi lokalisert til miljøparken i Narvik. HRS Miljø AS HRS Miljø er et heleid datterselskap av HRS IKS. Selskapet tilbyr tidsriktige og miljømessig tilpassede sorterings- og innsamlingsløsninger for alle typer nærings- og husholdningsavfall. De er en komplett leverandør av løsninger for næringslivet, avfallsselskaper, kommuner og offentlig virksomhet i hele deres geografiske nedslagsfelt. HRS Metallco AS (51 prosent eid av HRS IKS, 49 prosent eid av Metallco as). HRS Metallco står for kjøp, bearbeiding og salg av alle typer kabel, jern og metaller til gjenvinningsformål. Selskapet er lokalisert i Harstad og Tromsø og henter og kjøper store mengder skrapjern og metaller fra hele landsdelen. HRS Elektroretur AS (51 prosent eid av HRS IKS, 49 prosent eid av Elektrogjenvinning Norge AS). HRS Elektroretur er behandlingsanlegg for materialselskapene Elretur, Elsirk, Euroviroment og Renas. Selskapet foretar miljøsanering og gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall. Selskapet har behandlingsanlegg i Harstad, Tromsø, Hammerfest og Tana og bygger for tiden opp et nytt og moderne behandlingsanlegg i Tromsø. HRS KONTAKTINFORMASJON HRS IKS Postboks 119 Djupvikveien Narvik Tlf: Faks: E-post: HRS produksjon Postboks 119 Djupvikveien Narvik Tlf: Faks: E-post: HRS miljø Postboks 119 Djupvikveien Narvik Tlf: Faks: E-post: HRS METALLCO Skavdalsveien Harstad Tlf: Faks: /71 E-post: hrsmetallco.no HRS ELEKTRORETUR Skavdalsveien Harstad Tlf: Faks: E-post: hrselektroretur.no

3 4 5 Vår rydding ute og inne Det er vår og for mange tid for rydding både ute og inne. Av erfaring vet vi at det er en travel tid på våre miljøstasjoner og miljøparker. Vi øker derfor åpningstidene på miljøstasjonene og har langåpent i Narvik og Harstad. Kanskje du ordner alt selv og tar deg en tur med henger, eller leier konteiner. Da er det en del ting å være oppmerksom på som sikring av lasten, riktig sortering og godt humør. Riktig sortering Ved leie av konteiner er det viktig å huske på at farlig avfall ikke kan blandes inn i annet avfall. Dette må sorteres ut og leveres for seg selv. Vær også oppmerksom på at det er en del nye typer farlig avfall. Du kan lese mer om disse lengre bak i magasinet. Tips Det er viktig at lasten fordeles så jevnt som mulig på tilhengerens lasteplan. Stor overlast på hengeren minsker kjøreegenskapene og øker risikoen for at ulykker vil oppstå. Tunge kolli plasseres midt over akslingen eller rett foran. Ved transport av lange gjenstander legges disse ned på bunnen i hengeren og ikke på frem/baklem. Hageavfall skal aldri ligge løst i hengeren når du kjører uten å være sikret under en presenning, et nett eller tau. Kjører du selv er det greit å tenke hvordan avfallet skal sorteres på anlegget. Også her skal farlig avfall være sorteres fra annet avfall og leveres til eget sted på anlegget. For private er det gratis å levere farlig avfall. Har du spørsmål kontakt oss, enten på anlegget ved levering eller på forhånd før levering. Sikre lasten på tur til våre anlegg Tilhengeren er fullastet med saker og ting du skal kvitte deg med, og du setter kursen mot nærmeste anlegg. Som oftest kommer både du og lasten helskinnet frem. Andre ganger ser vi synlige bevis på at ikke alle har vært like dyktige. Madrasser, sponplater, hageavfall, møbler og plastsekker i veikanten vitner om at ikke all last har vært like godt sikret. En ting er at det ikke ser pent ut med avfall som ligger strødd langs veien. Noe annet og langt alvorligere er det hvis avfallet skulle løsne og treffe en annen trafikkant. En plastsekk som plutselig klistrer seg over frontruta kan forårsake farlige situasjoner og i verste fall få store konsekvenser. Sørg derfor alltid for at lasten er skikkelig sikret, slik at den ikke kan forårsake noen risiko for andre. Bruk alltid remmer som tilfredsstiller den vekt de skal sikre. Sørg alltid for at lasten er skikkelig sikret, slik at den ikke forsøpler og forårsaker risiko for andre. Langåpent på miljøparkene i Narvik og Harstad Vi hadde første runde med langåpent mandag 7. og tirsdag 8. mai og fortsetter med langåpent mandag 14. og tirsdag 15. mai. Begge dager åpent til kl For åpningstider miljøstasjonene se side 13.

4 6 7 er lagd av brukte ting som folk har kildesortert lite fett! Miljøbrølet Alex Se på gamle flyfoto fra Oslo, trærne var døde. Datt du uti Oslofjorden, ble du sjuk. Slik er det ikke i dag. Trærne er grønne og fjorden har blitt renere. Hele sykkelen Alex Rosén Programleder, oppdager, pappa og miljøoptimist visste du at... I ett tonn gullmalm finnes det ca 5 gram gull. I ett tonn med kretskort kan det finnes opptil 250 gram gull. Dette viser at det er mulig å fikse på miljøet. Alex Rosén regner seg som en miljøoptimist og fronter i kjent stil en landsdekkende sorteringskampanje som støttes av blant andre HRS. Metallemballasjen vi gjenvinner hvert år i Norge tilsvarer vekten av et middels stort hurtigrute skip. Av 670 resirkulerte aluminiumsbokser kan vi lage en sykkel. Klart det nytter å kildesortere! Vi må bruke ressursene så smart som mulig og forurense så lite som vi kan. Plasten skal resirkuleres, ikke havne i magen til en stakkars hval, brummer Alex, som forteller at han tenker mye mer på miljøet etter at han fikk barn. Indianerne hadde en fin livstil. De forstod at de var en del av naturen. Dette må vi også forstå. Vi er en del av det store kretsløpet. Ta metall; alt metall som er tyngre enn aluminium, ble skapt i en supernova for milliarder av år siden. Det ligger der til det blir utvunnet, slik som for eksempel kvikksølv og bly. Disse metallene brukes i ting vi trenger. Men det blir trøbbel om vi er sløve når noe skal kastes. Farlige stoffer blir ikke borte hvis vi pælmer det i naturen eller i feil søppeldunk. De kan dukke opp igjen i maten og kødde med helsa vår. 8 panteflasker av plast = 1 fotballdrakt? Både Brasil og Portugal har spilt i fotball-vm med drakter av resirkulerte plastflasker. Så ta ansvar for søpla, sorter riktig. Da blir alt mye bedre! Plasten skal resirkuleres, ikke havne i magen til en stakkars hval. 91,5% av vaske - maskinen blir gjenvunnet? Fakta Dersom vi la alle brødene vi årlig kaster i Norge på langs i en rekke, hadde de nådd fra Nordkapp til Cape Town og tilbake igjen.

5 9 Hva skjer med avfallet? visste du at... I Norge og i vår region er vi er gode på kildesortering. Om lag 95 % av alt avfallet HRS mottar gjenvinnes på ulike vis. Noe går til energigjenvinning, det vil si at det brennes og av denne energien skapes fjernvarme og elektrisitet. Andre avfallstyper går til materialgjenvinning, de brukes om igjen som råvare i produksjonen av nye varer. På denne måten holdes ressursene i et kretsløp, og reduserer behovet for å hente ut nye naturressurser. Her er en liten oversikt over hva kildesortert materiale brukes til. MATAVFALL Matavfall komposteres ved anlegget til IRIS Gjenvinning og brukes lokalt i Salten regionen. I år gjennomføres en testperiode der en viss prosentandel av matavfallet blir blandet med det brennbare avfallet etter et bestemt blandingsforhold. BRENNBART AVFALL Av det brennbare avfallet produseres det fjernvarme i Kiruna. PAPIR Størsteparten av papiret leveres Norske Skog AS som gjør returpapiret om til nytt papir. Noe av papiret leveres til Umeå til materialgjenvinning. JERN OG METALLER Leveres HRS Metallco. Sorteres og skipes ut til videreforedling og nye metallprodukter. EE- AVFALL EE avfall som brune- og hvitevarer. Til Elektroretur i Harstad og til Østbø AS sitt behandlingsanlegg i Bodø. Har blir det elektriske avfallet miljøsanert og viderebehandlet. HAGEAVFALL/ JULETRÆR Alt av hageavfall blir fliset opp og brukes som strø i storrankekompostering av slam. Noe går også som energigjenvinning i Sverige. FARLIG AVFALL Det meste av det farlige avfallet leveres Nord Miljø AS. Der blir avfallet tatt forsvarlig hånd om og blir omlastet og sendt videre til forskjellige behandlingsanlegg. Noe går til materialgjenvinning, mens noe blir forsvarlig destruert eller lagret. RENAS AVFALL Er den delen av EE- avfallet som er næringselektroavfall. Leveres HRS Elektroretur i Harstad for miljøsanering og videreforedling. Medaljene i OL i Vancouver brukte metall fra gjenvunnet elektronisk avfall? I et KFK-kjøleskap produsert før 1993 er det så mye klimagass at det tilsvarer km med bilkjøring. Mengden papir vi samler inn og gjenvinner i Norge hvert år, sparer like mye CO2 utslipp som fra biler! ETT kilo avispapir produsert fra gjenvunnet materiale i istedet for nytt, tilsvarer nok spart energi til å lade en mobiltelefon så den holder til uavbrutt snakking i 41/2 måned. Mellom 40 og 50 % av Europas metallproduksjon kommer fra resirkulert metall. Av alle eggene vi kaster årlig i Norge kunne vi lagd 3 millioner omeletter. Dette er egg vi kunne ha spist! BØLGEPAPP Ved Peterson Ranheim AS blir papp gjenvunnet til emballasje, kartong etc., og noe av bølgepappen leveres til materialgjenvinning i Umeå. DRIKKEKARTONGER Blir materialgjenvunnet til ny emballasjekartong eller teknisk papir ved de svenske papirfabrikkene Fiskeby Board og Ørebro Kartongbruk. TREVIRKE Trevirke benyttes til energigjenvinning, fortrinnsvis i Sverige, men også mindre leveranser går til energigjenvinning i Nord Norge. IKKE GJENVINNBART Avfall som ikke kan gjenvinnes deponeres på Djupvik. Det utgjør ca fem prosent av alt avfallet vi mottar. Både Brasil og Portugal har spilt i fotball-vm med drakter av resirkulerte plastflasker?

6 10 11 vi ser nærmere på farlig avfall Vi vet at farlig avfall inneholder helse- og miljøskadelige stoffer og at vi må ta vare på og behandle de på en forsvarlig måte. Hvis ikke kan de havne på avveie og føre til at miljøgifter spres og hoper seg opp i naturen. Lever derfor farlig avfall til våre anlegg. For deg som privatperson er dette gratis å levere. De fleste er klar over at malingsrester, løsemidler, spillolje, oljefilter, batterier, elektriske produkter er farlig avfall. Vi blir stadig klar over flere typer materialer som inneholder farlig avfall. Blant annet stoffgruppen ftalater som gjør blant annet plast ag andre typer produkter mykere. Ftalater Stoffgruppen ftalater består av mange forskjellige stoffer. Noen ftalater er klassifisert som reproduksjonsskadelige. Noen er også klassifisert som miljøskadelige. Ftalater brukes hovedsakelig som mykgjørere i plast, og de finnes i mange produkter vi omgås daglig. De mest skadelige ftalatene er forbudt i leker og i småbarnsprodukter. Eksempler på produkter som kan inneholde ftalater er noen typer gulvbelegg, ledninger, klær og bager. Klorparafin - PCB Light De aller fleste av oss kjenner til at isolerglassruter som inneholder miljøgiften PCB skal behandles som farlig avfall. PCB ble brukt i forseglingslimet mellom glassene, og en kan gå ut fra at stoffet finnes i norskproduserte isolerglassruter som er produsert mellom 1965 og I 1975 ble PCB forbudt. Erstatningen er klorparafiner. Klorparafiner, av mange beskrevet som PCB Light, er et beslektet stoff med mange av de samme egenskapene som PCB. Stoffet er attraktivt i lim og tetningsstoffer nettopp fordi det brytes svært sakte ned. En finner det i isolasjonsmaterialer, plast, fugeskum og altså i lim og tetningslister i isolerglass som er produsert fra midten av 1970-tallet og frem til rundt Stoffet er riktig nok ikke like giftig som PCB, men det er farlig nok. Fordi det brytes langsomt ned i miljøet kan det hope seg opp i mennesker og dyr. Stoffet er funnet flere steder i næringskjeden, blant annet i fisk, fugl og i morsmelk. Bromerte flammehemmere Er betegnelsen på en gruppe organiske stoffer. Alle de omkring 70 ulike stoffene inneholder brom som er brannhemmende. Bromerte flammehemmere kan ha alvorlige effekter både for helse- og miljø. Enkelte er akutt giftige for livet i vann, og flere av stoffene brytes svært sakte ned i naturen. Stoffene kan lagres og hope seg opp i mennesker og dyr. Vi vet fortsatt ikke nok om stoffenes langtidseffekter. I Norge finner vi først og fremst bromerte flammehemmere i EE- produkter i kretskort, PC-eksteriør, kontakter og brytere. Den største mengden finner vi i importerte ferdigprodukter. Dette gjør at det er stor usikkerhet knyttet til forbruks- og utslippsmengdene. Visste du at? I et KFK-kjøleskap produsert før 1993 er det så mye klimagass at det tilsvarer km med bilkjøring. Husholdningene leverer farlig avfall gratis til mottakene våre. Glass fra gamle tv-apparater inneholder bly, derfor brukes de i veggene til røntgenrom på sykehus. Elektrisk avfall inneholder miljøgifter og skal ikke i avfallsdunken! Klorparafiner brytes langsomt ned i miljøet og kan hope seg opp i mennesker og dyr.

7 12 13 Miljøstasjonene oppgraderingen fortsetter Åpningstider miljøstasjoner Miljøstasjoner har erstattet den gamle grovavfallsinnsamlingen i landkommunene. De nye stasjonene i Lavangen og Gratangen har vært veldig godt mottatt. Nå står etablering av ny stasjon på Ibestad for tur, samt miljøstasjonen i Kjøpsvik. De vil bli bygd etter samme standard som de nye miljøstasjonene. Det vil bli en klar forbedring for innbyggerne når disse står klare til mottak av avfall. Målet med de lokale miljøstasjonene er å så langt som mulig å etablere en felles standard for avfallstjenestene i eierkommunene. Tilgjengeligheten er riktignok fremdeles større i byene enn i distriktene, hvor innbyggerne i høysesongen kan ta turen til miljøstasjonen en gang i uka. Nye miljøstasjoner under etablering Ibestad Dagens stasjon i Bussevika fortsetter driften til den nye er klar. De endelige vedtakene er gjort og den skal etableres i Hamnvik. Tysfjord Stasjonen i Kjøpsvik har vært stengt og skal oppgraderes i løpet av sommeren. I mellomtiden kjøres det mobil innsamling. På vestsiden kan innbyggerne levere grovavfallet til IRIS sine Miljøtorg på Oppeid og Tømmerneset. Moan Miljøstasjon Mai oktober: Mandag og torsdag November: Torsdager Desember: 06.12, Fornes Miljøstasjon Mai: Tirsdag og torsdag og mandag 14. Juni- november: Tirsdager Desember: Annen hver tirsdag (partallsuker) Gratangen Miljøstasjon Mai juni: Hver onsdag Juli - september: Første og tredje onsdag i mnd Oktober- desember: Tredje onsdag i mnd Lavangen Miljøstasjon Mai juni: Hver torsdag Juli - September: Første og tredje torsdag i mnd Oktober- desember: Tredje torsdag i mnd Ibestad Miljøstasjon Mai juni: Hver torsdag Juli: 5/7 og 12/07 August- september: Andre og fjerde torsdag i mnd Oktober - desember: Andre torsdag i måneden Tysfjord Tysfjord vestside Innbyggerne på vestsiden kan benytte seg av IRIS sine Miljøtorg på Oppeid og Tømmerneset. Åpningstider: Miljøtorg Tømmerneset torsdag Miljøtorg Oppeid mandag * Miljøtorg Oppeid lørdag * * Gjelder ut august Miljøtorg Oppeid mandag ** ** Gjelder fom. september Kjøpsvik Stasjonen i Kjøpsvik er stengt og skal oppgraderes i løpet av sommeren. Det gjennomføres mobil innsamling ved Rådhuset til miljøstasjonen åpner Følgende tider gjelder: Onsdag 23. mai onsdag 13. juni onsdag 27. juni Kvæfjord Miljøstasjon Januar- Desember: Onsdag Torsdag

8 14 15 SIDER Sorteringsguide for husholdninger Vitser Hvorfor går svenskene på do uten å lukke døra? Svar: De vil ikke at folk skal se gjennom nøkkelhullet Kryssord 1. Ikke tørr, men måneder 3. Motsatt av galt 4. Lurt dyr 5. Ikke innerst, med 6. Natt og 7. Stor 8. Spiser vi om sommeren 9. Land 10. Ikke sølv, men. Løsningene sendes til: HRS, Postboks 119, 8502 Narvik innen 1. juni Tre vinnere får en premie fra HRS i posten. Tine gikk på skolen og sa til vennene: - I dag tidlig lå det en død loppe i sengen min. Vennene: - Er det så farlig da? Tine: - Nei, men det kom 50 lopper i begravelsen. Navn:... Adr.:... Postnummer:... Sted:... Vinnere i siste nummer av HRS MAGASINET Det ble trukket ut tre vinnere i hver konkurranse. Kryssord Alexandra Fagerjord 8517 Narvik Lein Alexander Jensen Skillevn 33B 9411 Harstad Aksel Jusnes Erlandsen Sørlavangen 9440 Evenskjer VI GRATULERER! Vet du det Anny Larsen Kasfjord 9402 Harstad Gro Windstad Aspelivn Harstad Maria Nibe Øyen 9440 Evenskjer Hvorfor fikk du bot? - Jeg kjørte for sakte - Man får vel ikke bot for å kjøre for sakte? - Jo, for hadde jeg kjørt fortere ville de ikke tatt meg igjen. Vet du det? 1. Hvor mange panteflasker går med til å lage en fotballdrakt? 2. Hva kan lages av brukte hermetikkbokser? 3. Hvem er på forsiden av dette magasinet? 4. Nevn en ny type farlig avfall 5. Hvor mange eierkommuner har HRS (Hvis du leter litt finner du svarene i dette bladet) Matavfall Her legges rester av matavfall. Men her kan du også kaste teposer, kaffegrut, kaffefilter, blomster og blomsterjord. Knyt knute på bioposen og legg den direkte i dunken ute. Vær oppmerksom på at tobakk og snus, emballasje på matvarer og aske IKKE skal legges sammen med matavfallet. Brennbart avfall Her legges eksempelvis tekstiler, bleier, bind, hard og myk plastemballasje, støv-sugerposer, kluter, lær, gummi, oppvaskbørster, støvler, sko, bøker med permer, CD-plater og små mengder isopor. I tillegg kan du levere ren papiremballasje fra husholdingen som kartong for frysepizza, vaskepulver, frokostblandinger og lignende. Det brennbare avfallet kan du legge i vanlige plastposer som legges direkte i dunken ute. Vær oppmerksom på at glass- og metallemballasje, keramikk, porselen og farlig avfall IKKE skal i det brennbare avfallet. Drikkekartong Melke-, juice-, fløte-, pudding- og drikke-youghurtkartonger. Skyll kartongene og la dem renne av. Alle kan vinne! Brett sammen kartongene, stapp dem inni hverandre, slik at man får en kubbe og skriv på navnet og tlf.nr. ditt, eller til en forening, skole, barnehage, idrettslag eller en annen person. Lever disse kartongene i konteiner for drikkekartong. Papir Kun aviser, ukeblad, kopipapir og reklame. Papiret må være rent og tørt. Dette skal du levere til returpunktene i Narvik, Harstad og Ballangen, og i papirdunken i landkommunene. Bølgepapp Bølgepapp leveres direkte til miljøstasjonene i landkommunene eller til miljøparkene på Djupvik og Stangnes. Glass-/Metallemballasje Glassemballasje er flasker og glass. Lever både farget og blankt glass i de utplasserte konteinerne. Skyll glasset før levering. Skru av lokk og korker. Metallokk og korker leveres også sammen med glasset. Metallemballasje er hermetikkbokser, kaviartuber, aluminiumsfolie, leverposteibokser, brusbokser, fakkelbokser. Skyll metallemballasjen før levering. Lever metallemballasjen i konteinerne. Ikke brennbart avfall Tomme lightere, stekepanner, kasseroller, barberblad, keramikk, porselen, kattesand, skrujern, skruer og spiker. OBS! OBS! I disse konteinerne skal det ikke kastes plast, elektronikk, isopor, hagemøbler, etc. Grovavfall Møbler, gulvtepper, rivningsmaterialer, jernskrap, nettinger, fiskegarn, sykler, ski, klær. Dvs. større gjenstander som ikke inngår i den ordinære innsamlingen og som ikke er farlig avfall eller deler av pantesystemer. Lever til våre anlegg i Harstad og Narvik eller til gjenvinningsstasjonene. Elektrisk og Elektronisk avfall (EE-avfall) Avfall som er avhengig av elektriske kretser for å fungere. For eksempel TV, datautstyr, komfyrer, vaskemaskiner (hvitevarer), kjølemøbler, belysning, verktøy, lysstoffrør, lyspærer, mobiltelefoner og leketøy. Lever dette til forhandler av samme varetype. Du trenger ikke kjøpe nytt. Avtal med forhandler hvor du kan plassere avfallet. HRS kan også ta imot slikt avfall. Farlig avfall Spillolje, oljefilter, maling, lim, løsemidler, bilbatterier, småbatterier, oppladbare batterier, mobiltelefonbatterier, termometre, spraybokser m.m. Farlig avfall skal ikke behandles sammen med annet avfall. Lever farlig avfall i de røde Farlig avfalls -posene/kassene, som du har mottatt, til HRS-anlegg eller gjenvinnings-stasjonene. Vær oppmerksom på at PCB er farlig avfall. Kan finnes i bygningsmaterialer fra For eksempel maling, fugemasse, avretningspuss og isolerglass. Trykkimpregnert og kreosotbehandlet trevirke er farlig avfall, og skal leveres separat til våre anlegg, gjen-vinningsstasjoner og grovavfallsordninger. Risikoavfall Asbestholdig avfall som eksempelvis eternitt-plater/brannisolasjon må pakkes i plast før det leveres til våre mottak på Djupvik og Stangnes. Medisinrester og sprøyter fra husholdninger og privatpersoner. Medisinrester skal du levere tilbake til apotek. Sprøyter skal du behandle slik: Tomme sprøyter uten spiss: Legges i dunken for brennbart avfall. Tomme sprøyter med spiss og kun sprøytespisser: Pakkes godt(!) for eksempel i plastflasker som så legges i dunken for brennbart avfall. Diabetespenner i plast: legges i dunken for brennbart avfall. Sprøyter med medisin: leveres tilbake til apotek. For institusjoner, helsetjeneste etc. gjelder egen forskrift og regler for smittefarlig avfall. Sortering av innhalasjonsaerosol Innhallator med medisin leveres tilbake til apotek Innhallator uten medisin og gass legges i dunken for brennbart avfall. Metaller Metaller er gjenstander eller skrap av jern, aluminium, messing, kobber eller annen metallegering, eksempelvis motorer, eksosanlegg, jernstenger, armeringsjern, bolter, sykler m.m. Metaller må ikke leveres sammen med husholdningsavfallet eller sammen med annet avfall. Lever til våre anlegg eller gjenvinningsstasjoner. Gratis Følgende avfallstyper kan husholdinger levere gratis til våre anlegg på Stangnes og Djupvik: Trykkimpregnert trevirke EE-avfall Farlig avfall

9 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Bli med i vår fotokonkurranse! Vi har skrevet billedteksten, du tar bildet! Fra null verdi til full verdi! Ta på deg askeladdens briller, ta med kamera og knips ditt gjenvinningsbilde. I en nasjonal kampanje er det satt fokus på avfall som i utgangspunktet ikke har noen verdi, men som ved kildesortering og materialgjenvinning blir tilført ny verdi gjennom å bli til nye produkter. Du har sikkert sett reklamen med Alex Rosen og den nye sykkelen som ikke er helt ny. Den kan være laget av f.eks gamle hermetikkbokser, PC skjermer og vaskemaskin eller en gressklipper. I konkurransen ønsker vi ditt syn på saken og søker beste bilde av det mest kreative eksemplet på gjenvinning. Bildene sendes digitalt til: Vinn sykkel! To vinnere blir premiert med hver sin MTB sykkel, sponset av COOP OBS Hypermarked i Narvik og Harstad. * Avbildet modell er for illustrasjonsfoto å regne. Konkurranseregler: Konkurransen pågår i uke Maks 3 bilder pr pers i jpg-format til Bildet må ha teknisk bra kvalitet (trykkoppløselig) Skriv noen ord om hvorfor du har valg akkurat det motivet HRS forbeholder seg retten til å bruke innsendte bilder på trykk, mot kreditering av fotograf. Såfremt det er personer avbildet, må disse gi sitt samtykke til at bildet benyttes. om premien: Coop OBS Hypermarked sponser MTB sykkel med 26 hjul, dempegaffel med låsing og aluramme. 21 girs Shimano Altus og Shimano Revoshift girskiftere for presise girskift. Skivebremser foran og bak, lav vekt og god sittestilling gjør sykkelen sikker og komfortabel i bruk. Solide hjul med Kenda semislicks dekk og dobbelbunn felger. Leveres komplett med støtte, ringeklokke og reflekser. Finnes i rammestr 14, 16, 18 og 20. Før: PC-SKJERM Nå: SYKKELLYKT Fra null verdi til full verdi! Før: Hermetikkbokser Nå: Ssykkelramme Fra null verdi til full verdi! Alt du kildesorterer blir til noe nytt. Da spares råstoff, energi og miljø. Takk for at du er med!

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern vår 2011 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern miljøvennlig båtpuss

Detaljer

SOMMER 2011. magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS. avfallsbehandlingen er i stadig endring

SOMMER 2011. magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS. avfallsbehandlingen er i stadig endring SOMMER 2011 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS FRA AVFALL TIL PRODUKT vi følger reisen fra ee-avfall til nytt produkt trender før og nå avfallsbehandlingen er i stadig endring 2

Detaljer

INFORMASJON HRS MAGASINET HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

INFORMASJON HRS MAGASINET HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INFORMASJON 1 HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 0 1 09 2 3 Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00 Telefaks: 76 92 20

Detaljer

magasinet vinter 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hrs elektroretur, årets gasellebedrift i troms

magasinet vinter 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hrs elektroretur, årets gasellebedrift i troms vinter 2012 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS gasellevinneren hrs elektroretur, årets gasellebedrift i troms ee-avfall og miljøgifter alt du trenger å vite om ee-avfall nye fagbrev

Detaljer

hrs 0 2 ma 0 7 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks

hrs 0 2 ma 0 7 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks hrs magasinet informasjon FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 02 0 7 2 3 Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00 Telefaks: 76 92 20 09 E-post: post@hrs.no

Detaljer

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks hrs magasinet informasjon FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 01 08 2 3 Ekstrasekker til brennbart avfall Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00

Detaljer

Penger i tomme kartonger 4

Penger i tomme kartonger 4 Offentlig informasjon nr 1 2013 Foto: Margrethe Myhrer Penger i tomme kartonger 4 Farlig avfall 6 Kildesortering på nett 3 LEDER Etter en heftig snøvinter kom sommeren raskere enn vi hadde trodd. Det grønnes

Detaljer

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1.

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1. naturligvis Miljømagasinet fra Reno-Vest 1/2008 Tas vare på! Offentlig informasjon Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider

Detaljer

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet. Informasjonsavis fra Finnmark Ressursselskap AS for Hammerfest og Kvalsund kommuner. FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

Detaljer

Avfallskalender for Krødsherad

Avfallskalender for Krødsherad Avfallskalender for Krødsherad 2012 Avfall i Krødsherad Leif Ove Sataslåtten - daglig leder - er på! Nytt avfallsselskap i Krødsherad Fra 1. juli er det Hallingdal Renovasjon IKS som har ansvaret for å

Detaljer

VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID

VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID 2 3 25 ÅR MED VELLYKKET INTERKOMMUNALT SAMARBEID GRATULERER MED 25 ÅRS GODT SAMARBEID

Detaljer

Kravene til renere fraksjoner ved varmeverkene gjør at rutinene på mottakene må skjerpes.

Kravene til renere fraksjoner ved varmeverkene gjør at rutinene på mottakene må skjerpes. 2012 Informasjon fra Finnmark Ressursselskap AS for Hammerfest og Kvalsund kommuner - En historie om isopor Økte krav til levering av trevirke Hvit isopor kommer hjem til oss på mange måter som emballasje.

Detaljer

Avfall Sør. Smart sortert

Avfall Sør. Smart sortert sortert sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert Fakta og tips om sortert

Detaljer

Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008

Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008 Ta vare på jorda - du låner den bare av meg... Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008 RIR-abonnenter i norgestoppen Hvorfor kildesortere? Dere som er RIR-abonnenter gjør en fantastisk

Detaljer

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt 1 Forbruk & AVFALL Kunnskapsnotat nr 8 - JUNI 2013 Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt INNHOLD La oss slutte å gjemme oss bak

Detaljer

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent ROAF posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr 4 2013 Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent Fra 2014 skal vi sortere alt matavfall

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! Enebakk

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! Enebakk ROAF- posten Enebakk spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i

Detaljer

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene Vi kaster mye mat I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år Side 4 FULLDISTRIBUSJON Holder Namdalen ren Side 9 Abonnentene i MNAområdet er best i landet på kilde - sortering

Detaljer

Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden

Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden Miljømagasinet fra Reno-Vest 3/2008 naturligvisoffentlig Tas vare på! informasjon Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden Møt

Detaljer

Informasjon fra kommunen. Sandnes kommune GUL

Informasjon fra kommunen. Sandnes kommune GUL Informasjon fra kommunen Sandnes kommune GUL Avfallet har en verdi Ta vare på kildesorteringskalenderen. Her finner du alt du trenger å vite om kildesortering, når avfallet ditt blir hentet og nyttige

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Nittedal sortere alt matavfall i grønn pose! Nittedal

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Nittedal sortere alt matavfall i grønn pose! Nittedal ROAF- posten Nittedal spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 Fra 2014 skal vi i Nittedal sortere alt matavfall i grønn pose! ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Skedsmo sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Skedsmo sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAF- posten Skedsmo spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i januar! Hva er nytt hva fortsetter som før? Fra 2014 skal vi i

Detaljer

verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Sandefjord kommune

verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Sandefjord kommune verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Sandefjord kommune Verdien av stillheten over nylagt is. Alle vet at når vi leverer inn det elektriske avfallet så tar vi vare på miljøet. Men hvor er egentlig

Detaljer

Miljøfarlig å spare strøm?

Miljøfarlig å spare strøm? NR. 3 - september 2008 Side 1 NR. 3 - september 2008 Fulldistribusjon KUNDEAVIS FRA ENVINA, FOSEN RENOVASJON OG HAMOS FORVALTNING Miljøfarlig å spare strøm? ikke om du sorterer riktig Side 2 3 Hjelp barna

Detaljer

Håndbok i kildesortering

Håndbok i kildesortering Håndbok i kildesortering Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Håndbok i kildesortering 1 Din innsats er viktig! Avfall er en ressurs som kan brukes til å lage nye produkter, for eksempel avispapir,

Detaljer

Hva går renovasjonsgebyret

Hva går renovasjonsgebyret NR. 1 - Mars 2008 Side 1 NR. 1 - Mars 2008 Fulldistribusjon KUNDEAVIS FRA ENVINA, FOSEN RENOVASJON OG HAMOS FORVALTNING Fra dunk til dunk Side 2 Envina: Uavklart om hytterenovasjon i Melhus og Midtre Gauldal

Detaljer

Nytt interkommunalt miljøløft. Les mer om Returkartonglotteriet. Det Grønne ne Hjørnet Ressurssenter for miljø, energi og helse.

Nytt interkommunalt miljøløft. Les mer om Returkartonglotteriet. Det Grønne ne Hjørnet Ressurssenter for miljø, energi og helse. Fulldistribusjon ålesund kommune VANN, AVLØP OG RENOVASJON Nytt interkommunalt miljøløft Les mer på siste side Les mer om Returkartonglotteriet Side 10 Det Grønne ne Hjørnet Ressurssenter for miljø, energi

Detaljer

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Topp innsats for miljøet! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Detaljer

Oslo kommune Renovasjonsetaten. Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo

Oslo kommune Renovasjonsetaten. Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo Oslo kommune Renovasjonsetaten Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo PRODUSER MINDRE AVFALL! De store avfallsmengdene er et av tidens miljøproblemer, og det er en stor utfordring for oss alle å redusere

Detaljer

Mote med ren samvittighet

Mote med ren samvittighet NR. 2 - juni 2008 Side 1 NR. 2 - juni 2008 Fulldistribusjon KUNDEAVIS FRA ENVINA, FOSEN RENOVASJON OG HAMOS FORVALTNING Mote med ren samvittighet Side 2 7 Her kan du levere til Fretex i din kommune Side

Detaljer