magasinet vår 2013 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS På kenyansk vis Stangnes og djupvik miljøpark; åpent til 20.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "magasinet vår 2013 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS På kenyansk vis Stangnes og djupvik miljøpark; åpent til 20."

Transkript

1 vår 2013 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS leketøy På kenyansk vis Utvidet åpningstid Stangnes og djupvik miljøpark; åpent til på mandager Skrotnisseprosjektet fronter landsdekkende sorteringskampanje

2 2 3 Kultur og idrett Kultur og idrett er viktig for at vi skal trives i Hålogalandsregionen. Hvert år bevilger HRS-selskapene flere hundre tusen kroner til kulturformål. De største enkelt-mottakerne av sponsormidler i fjor var de store kulturarrangementene Vinterfestuka og Festspillene i Nord-Norge, sportsklubbene Mjølner og HIL, samt Golfklubben. I tillegg til disse aktørene fikk en rekke arrangementer og idrettsklubber i vår region tilskudd til ulike aktiviteter. Kultur er viktig for at vi skal trives i Hålogalandsregionen. Som en lokalt forankret og eid bedrift mener vi derfor at det er viktig å støtte det lokale kulturlivet. Primært ønsker vi å støtte tiltak som betyr mye for flest mulig i de ulike lokalsamfunnene i vår region. Et motto for vår virksomhet er at vi «legger til rette for de som kommer etter». Dette mottoet følger vi også når vi skal gi støtte til kultur og idrett. Vi vil prioritere idrettsformål knyttet til barn og unge. For bedre å kunne gi alle gode kulturformål samme mulighet for å motta støtte fra oss, har vi besluttet å utlyse sponsormidler i 2013 med en fastsatt søknadsfrist. På denne måten kan vi foreta en samlet vurdering og prioritering. Vi får bedre oversikt til å vurdere de ulike søknadene opp mot hverandre, samtidig som alle får like muligheter for å nå frem med sin søknad. Vi tror mange sportsklubber og kulturarrangementer ikke har vært klar over muligheten for å søke om støtte fra oss. For oss i HRS er det også viktig å se til at vi får en god geografisk fordeling av vår støtte til gode formål i hele Hålogalandsregionen. I tillegg til å gi tilskudd til ulike kulturaktiviteter, leier vi også hvert år inn idrettslag for å utføre dugnadsjobber for oss. På denne måten får klubbene muligheter for å skaffe seg ekstra midler til reiser og klubbaktiviteter. Eksempelvis kan slike oppgaver være å plukke flygeavfall rundt våre anlegg, utplassering av nye søppeldunker, eller andre forefallende oppgaver som er egnet for dugnadsarbeid. At klubbene påtar seg slike småjobber er nyttig for oss, samtidig som vi vet at det bidrar til at idrettslagene får bedre muligheter for å delta på turneringer og aktiviteter. I denne sammenheng er det viktig for oss å poengtere at våre sponsormidler er midler som tas fra overskuddet i vår konkurranseutsatte virksomhet, ikke fra gebyrer på lovpålagte tjenester disse tjenestene utføres til selvkost og gir følgelig ikke rom for sponsorvirksomhet! God sommer! Kirsti Hienn Adm.dir HRS Lever avfallet til kl Nye og utvidede åpningstider på Djupvik og Stangnes Både på Djupvik og Stangnes kan du nå levere avfall helt til kl på mandager. Vi vet at folk ofte bruker helgene til å rydde i loft og kjeller, og ønsker med dette å imøtekomme et etterspurt behov. Åpningtidspunktet på Stangnes flyttes det også litt på. Tidligere har vi åpnet kl Nå åpner vi portene kl også i Harstad. NYE ÅPNINGSTIDER: Kenneth Pedersen er begeistret for den utvidede langdagen på mandager. Plassering av dunken i landkommunene Det skapte litt forvirring blant en del abonnenter i landkommunene da de kunne lese i Harstad Tidende at dunken skulle snus en annen vei enn de var vant med. For ordens skyld; artikkelen gjaldt kun abonnenter i Harstad kommune. I landkommunene skal alt gjøres som før. Dunkene er merket med en pil som skal peke ut mot veibanen. Plasserer du dunken i henhold til pilen har du plassert dunken riktig, det vil si med håndtaket ut mot veien. PILEN SKAL PEKE MOT VEIEN NÅR BEHOLDEREN SKAL TØMMES! Ensure that the direction of the arrow points towards the street before collection. Papir, papp, og bølgepapp hva er forskjellen? For mange fremstår ikke papir, papp og bølgepapp som annet enn ulike varianter av papir. Men på grunn av sluttbehandlingen er det i sorteringssammenheng stor forskjell på hvordan de tre produktene skal behandles. Papir Defineres som kun aviser, ukeblad, reklametrykksaker og kopipapir. I landkommunene skal disse kastes i papirdunken. I Narvik, Harstad og Ballangen skal de kastes i merkede konteinere på returpunktene. Størsteparten av papiret leveres Norske Skog AS som gjør returpapiret om til nytt papir. Nye ansatte i hrs Siden 15. november er disse ansatt i HRS-konsernet. Papp Emballasje som pizzaesker, skoesker og esker fra vaskepulver, frokostblandinger og lignende. Dette skal kastes i dunken for brennbart avfall. Av det brennbare avfallet produseres det fjernvarme i Kiruna. Harald Magnus Eilertsen Produksjonsarbeider HRS Husholdning Willy Jakobsen Logistikkonsulent HRS Miljø Daniel Marko Nimenius Produksjonsarbeider HRS Husholdning Johnny Rønneseth Produksjonsarbeider HRS Miljø Kenneth Pedersen Produksjonsarbeider HRS Husholdning Anja Hege Gundersen Sjåfør HRS Miljø Bølgepapp Bølgepapp skal leveres direkte til miljøstasjonene i landkommunene eller til miljøparkene på Djupvik og Stangnes. Ved Peterson Ranheim AS blir bølgepapp gjenvunnet til ny emballasje og kartong.

3 64 5 Miljøstasjon i Tysfjord siste skudd på stammen av miljøstasjoner i landkommunene Ingen batteri skal kastes Fra nå av skal alle brukte batteri leveres til butikk eller til godkjente avfallsmottak. Det er en enkel huskeregel som vil gi mindre forurensning. Mandag 8. april åpnet portene omsider for den nye Miljøstasjonen i Tysfjord. Med den er også problematikken rundt grovavfallslevering på nordsiden av kommunen en saga blott. Det er Aktiv Ballangen som drifter stasjonen i oppstartfasen. Operatørene Asbjørn Pettersen og Leif Luneng forteller om stor pågang allerede første åpningsdag. - Vi hadde vel et tyvetalls besøkende her første dagen, forteller de. At stasjonen fyller et etterlengtet behov ser en også på snømengden på tilhengerne som kundene kommer med. Mange av dem har tydeligvis stått fullastet av avfall i flere måneder i påvente av at stasjonen skulle åpne. - Vi fikk bare høre godord i går. Det er tydelig at folk er førnøyde med situasjonen, sier Pettersen. Tre miljøstasjoner i Tysfjord Innbyggerne i Tysfjord kommune kan levere grovavfallet til hvilken som helst av de tre miljøstasjonene i Kjøpsvik, på Oppeid, og på Tømmerneset. De to sistnevnte stasjonene eies og drives av avfallsselskapet Iris i Bodø, men kan altså benyttes på lik linje med innbyggerne i Hamarøy. Like muligheter - Målet med de lokale miljøstasjonene er så langt som mulig å etablere en felles standard for avfallstjenestene i HRS sine eierkommuner, sier formann Espen Fjellfors i HRS Husholdning. I årevis var det slik at beboerne i distriktene hadde en eller to årlige innsamlinger av grovavfallet, mens innbyggerne i Narvik og Harstad kunne kvitte seg med avfall fem dager i uken. Ordningen med miljøstasjonene gir innbyggerne i distriktene langt oftere mulighet til å kvitte seg med grovavfallet. - Med miljøstasjonen i Kjøpsvik er nå den nest siste brikken av nye miljøstasjoner på plass i alle eierkommunene. Det er kun Ibestad som gjenstår, sier Fjellfors. Frem til i desember i fjor har det vært lov å kaste vanlige husholdningsbatteri uten miljøgifter i restavfallet. Men vet du hvilke batteri som er helt giftfrie og kan kastes, og hvilke batteri som ikke er det? For å hindre at miljøskadelige batteri havner feil sted, kom det før jul nye regler fra Klif (Klima- og forurensningsdirektoratet) som gjør det lettere å huske hva vi skal gjøre med brukte batteri: Absolutt alle batteri skal leveres til avfallsmottak eller batteriforhandlere, som har plikt til å ta i mot batteriene gratis. De nye reglene gjør det lettere for oss å huske, og færre miljøgifter vil havne i naturen og ende opp på matfatet vårt. Strengere krav til produsenter og importører. Et viktig mål med de nye reglene er å redusere bruken av miljøfarlige tungmetaller i batteri gjennom å stille strengere krav til innholdet. Bærbare batteri som overgår minimumsgrenser for kadmium blir derfor forbudte. Batteri med store mengder av tungmetallene kvikksølv, kadmium eller bly skal fra nå av også merkes med det kjemiske symbolet for metallet, altså Hg, Cd og Pb. De nye reglene skal også sikre at ressursene i batteriene blir gjenvunne. Returselskap og behandlingsanlegg får nå strengere krav til hvor mye av materialet i batteriene som skal gjenvinnes og hvor mange batteri de må samle inn. I tillegg skal merking av batteriene sikre at kapasiteten blir utnyttet best mulig. Fra nå av skal opplysninger om kapasiteten i batteriet være tydelig merket, slik at det blir lettere for oss å sammenligne hvor lenge batteriene vil vare. Litiumbatteri må aldri kortsluttes da dette omgående resulterer i at den interne strømsikringen ryker, og batteriet er ødelagt. Dette kan dessuten medføre eksplosjonsfare. Litiumbatteri må aldri åpnes, punkteres eller komprimeres da dette kan medføre eksplosjons- brann- og helsefare. Litiumbatteri må aldri utsettes for åpen ild,(aldri destrueres ved forbrenning), da dette medfører alvorlig eksplosjonsfare. Stress aldri litiumbatteri mekanisk med; bøying strekking, press eller slag. Bruk aldri makt for å frigjøre litiumbatteri fra en holder eller annen festeanordning. 1. Lever alltid litiumbatteri til godkjent avfallsmottak eller forhandler. Tips: La batteriene sitte i aparatet som skal kastes. Tas batteriet ut er det lurt å isolere polene med en solid tape. FORNØYDE OPERATØRER: Asbjørn Pettersen (foran) og Leif Luneng registrerer stor interesse for den nyåpnede miljøstasjonen i Kjøpsvik For åpningstider til alle våre miljøstasjoner og miljøparker, se våre hjemmesider Fem regler for riktig behandling av eksplosjonsfarlige litiumbatterier. Alle som håndterer eller bruker litiumbatterier må være klar over at disse ikke kan behandles som vanlige batterier. - Litiumbatterier kan under gitte omstendigheter være farlige, og kan om de ikke behandles riktig medføre eksplosjonsfare, sier avdelingsleder Rune Rasmussen ved HRS Elektroretur. - Litiumbatteri finnes i hovedsak i maritimt redningsutstyr som for eksempel nødlys. Også små knappcellebatteri som finnes i klokker er litiumbatteri. En hovedregel når det gjelder litiumbatteri er at de ikke er oppladbare, og en må heller aldri forsøke å lade dem opp, sier Rasmussen. Han har fem greie regler for hvordan batteriene skal behandles: Fem enkle råd: Følger du Rune Rasmussens fem enkle råd for behandling av litiumbatterier, er du på den trygge siden.

4 6 HRS-konsernet mye avfall bidrar til lave renovasjonsgebyr. For mange er HRS ene og alene synonymt med kommunale mottaksanlegg for husholdningsavfall. Slik var det for vel 20 år siden. I dag er situasjonen en helt annen. Jo mer avfall HRS får inn, desto flere tonn kan vi fordele kostnadene på. Det bidrar til å holde renovasjonsgebyrene så lave som mulig. På bildet; HRS Metallcos enorme fjell av skrapjern og metall på Stangnes. I årene som er gått siden etableringen i 1990 har HRS sakte, men sikkert bygget seg opp til et konsern med over 100 ansatte. Utviklingen har blant annet hatt en positiv påvirkning på renovasjonsgebyrene. Fire datterselskap For å møte de markedsmessige utfordringene har HRS etablert fire datterselskap. HRS Miljø ble etablert som en direkte følge av at innsamling av næringsavfall ble konkurranseutsatt i HRS Miljø tilbyr skreddersydde løsninger for innsamling, transport, sortering og sluttbehandling av nærings- og husholdningsavfall. Da landkommunene i HRS-området gikk ut med et felles anbud på innsamling av husholdningsavfall, vant HRS Miljø anbudet. Selskapet har etablert omfangsrike logistikkløsninger hvor blant annet transport av brennbart avfall til Kiruna inngår. HRS Miljø har i tillegg en konteinerflåte på ca 500 stk som leies ut til det offentlige, næringslivet og private. HRS Metallco kjøper og selger jern, kabel og metaller til gjenvinningsformål; fra mindre metallskrap til store jernkonstruksjoner og tankanlegg. Selskapet har to biler utstyrt med kran og container for innhenting av landbruksskrap, bilvrak og øvrig skrapjern fra privatpersoner, entreprenører, fiskeindustri og hvor det måtte være behov. Selskapet har spesialutstyr for flytting av anleggsmaskiner og er aktiv i dette markedet i Harstad. Vårt markedsområde er fra Tysfjord i sør til Kirkenes i nord. Metaller og skrapjern skipes ut med hele verden som marked. HRS Metallco har sine behandlingsanlegg på Stangnes i Harstad og på Skattøra i Tromsø. Vi er også representert i Hammerfest med eget mottaksanlegg på Grøtnes. Selskapet har egen vrakplass for biler / bilmottak i Harstad. HRS Elektroretur har også sitt hovedanlegg i Harstad. Selskapet har kontrakt med Renas, Elsirk og Elretur, og inngår som et behandlingsanlegg i disse materialselskapenes retursystemer for elektrisk og elektronisk avfall. I tillegg til hovedanlegget på Stangnes har en avdelinger i Tromsø, Hammerfest og Tana. HRS Elektroretur er eneste godkjente behandlingsanlegg for EE-avfall i Troms og Finnmark. HRS Husholdning står for driften av miljøparkene på Stangnes og Djupvik, miljøstasjonene i landkommunene og deponiet på Djupvik. Selskapet tar i mot alle avfallstyper, og behandler og klargjør avfallet i forhold til hva som videre skal skje med det. 85 prosent av omsetningen fra konkurransemarkedet Til sammen omsatte HRS-konsernet for 287 millioner kroner brutto i Og som vi skal se, omsetning stammet ikke fra det kommunale avfallet. Den store aktiviteten i konsernet har ført til en klar endring av hvilket avfall vi får inn. De første 10 årene var fordelingen forholdsvis lik mellom husholdningsavfall og næringsavfall. Men etter endringene som skjedde på 2000-tallet og etableringene av datterselskap, har avfallet fra næring tredoblet seg. Denne fordelingen gir også et godt bilde på omsetningen hos oss. Om lag 85 prosent av omsetningen kommer i dag fra nærings- og konkurransemarkedet, mens de resterende 15 prosentene stammer fra det kommunale husholdningsavfallet. Virksomheten i konkurransemarkedet skal gi overskudd. Virksomheten for mottak og behandling av det kommunale avfallet er derimot en lovpålagt oppgave som skal gå til selvkost. Det betyr at når regnskapet viser at HRS går med overskudd, så kommer dette resultatet fra overskuddet i konkurransemarkedet, og ikke fra husholdningsavfallet. Overskuddet har derfor heller ikke noen innvirkning på renovasjonsgebyrene. Det som imidlertid har innvirkning på renovasjonsgebyrene er følgende: Desto mer avfall HRS får inn, desto flere tonn kan vi fordele kostnadene på. Kort sagt; en økning i avfallsmengdene fra den konkurranseutsatte virksomheten bidrar til å holde kostnadene og renovasjonsgebyrene så lave som mulig for den enkelte abonnent.

5 8 9 Fylkesmannen i Troms utlyste i 2012 midler til kommunene for opprydding av forsøpling i kommunene gjennom skrotnisseprosjektet. Dette videreførte Fylkesmannen i år. Harstad kommune mottok midler i 2012 og Sør-Troms Regionråd i år. HRS er deltager i begge prosjektene. Skrotnisseprosjektet Midler fra Fylkesmannen i Troms Forsøpling er konkret. Det er lettere å ta tak i enn forurensing av luft eller vann, og gir nærmest øyeblikkelig konkrete og synlige resultater. En ren og pen kommune er dessuten ett av mange tiltak for et godt omdømme. Avfall på avveier - til kamp mot villfyllingene I Harstad kommune går en nå til en storstilt aksjon for å få bukt med de mange villfyllingene i kommunen. Målet med aksjonen er å oppnå en renere og søppelfri natur ved å fjerne fyllingene, og sørge for at de ikke gjenoppstår eller at det etableres nye. Ukultur Såkalte villfyllinger finnes flere steder i Harstad. Typiske for fyllingene er at de ligger på offentlig eiendom, er skjermet, men likevel med lett tilgang. Det er sikkert flere årsaker til at de er etablert. En innarbeidet ukultur kombinert med jeg-bryr-meg-ikke-holdninger er nok én årsak. Mangel på kunnskap om skadevirkninger og konsekvenser for naturen en annen. Og når fyllingene engang ligger der er det lettere for folk å dumpe på nytt. I prosjektet ligger det derfor både et konkret mål om å fjerne fyllingene og et holdningsskapende arbeid for å hindre at de oppstår på nytt. Tre fyllinger først En kjenner i dag til omlag syv-åtte villfyllinger i kommunen. Tre av dem er utvalgt og skal ryddes i første omgang. Disse ligger ved Tjeldsundbrua, TV-tårnet og mot fortet på Stangnes. Selve ryddejobben skal utføres av kommunens folk, men en håper også på innsats fra grunneierne som Forsvaret og Statens Vegvesen. HRS bidrar med opplæring av ryddemannskapene og mottak av avfallet, og samarbeider med kommunen om verneutstyr. Det blir utarbeidet en tiltakspakke bestående av ulike virkemidler logo, skilt, klistremerker, brosjyrer etc. - for å engasjere og informere innbyggerne. Vi ser det blant annet som spesielt viktig å engasjere barne- og ungdomskoler. Regionalt samarbeid for forskjønning i Sør-Troms I dette prosjektet ønsker kommunene i Sør-Troms Regionråd i samarbeid med HRS å gå sammen for aktivt å rydde opp bilvrak og metallskrot. Vi ønsker å aktivisere innbyggerne i regionen ved at dere innbyggere melder fra til kommunen når dere observerer bilvrak og metallskrot i regionen (også annet avfall kan selvsagt meldes inn). Bakgrunnen for det regionale krafttaket er som sagt at kommunene i Sør-Troms ser at de på flere steder sliter med villfyllinger, forlatte bilvrak, skrotnisser og annen type forsøpling. Dette er et krevende område, spesielt for små kommuner som ikke har dedikerte ressurser til oppgaven. Det er også en erkjennelse at prosessene ovenfor skrotnissene er komplisert, langvarig og at det ikke er så enkelt for kommunene å sette av tilstrekkelig med ressurser og kompetanse på slike saker. Kommunene er derfor av den oppfatning at et regionalt samarbeid vil kunne effektivisere og fokusere arbeidet betydelig. Hovedmålet for prosjektet er å gjennomføre en synlig innsamlingsaksjon av bilvrak og metallskrot i Sør-Troms. «Fiks gata mi» er en måte å få folk flest involvert, ved å melde inn forsøpling. Her kan også kommunene melde seg som mottaker av problemstillinger og det er mulig å få utarbeidet en egen side. De har også en app der du som innbygger kan ta bilder når du er ute, legge inn meldingen direkte for så og redigere senere: Det blir annonsert oppsamlingsplasser rundt om i kommunene. Følg med på vår hjemmeside og din kommunes nettside. Les mer om Regionsprosjektet her: (Sør-Troms regionråd).

6 11 Leketøy på kenyansk vis Miljøvennlig båtpuss og bilpleie Våren har omsider rundet hjørnet og det er tid for både båtpuss og bilvask. Begge deler kan innebære en betydelig miljøbelastning. Her er tipsene for en miljøvennlig båt- og bilvask. I Kenya er det ikke alle forunt å kjøpe leketøy. Mange har ikke råd til det. Løsningen blir da å lage sine egne leketøy av avfallsprodukter. Et slikt leketøy ble i april overrakt til HRS Metallco på Stangnes. Bakgrunnen er følgende: I fjor høst ble markedssjef Svein Andersen i HRS Metallco kontaktet av Martin Normann Svendsen, lærer ved Soltun Folkehøgskole på Evenskjer. Forespørselen gikk på om det var mulig for skolens elever å komme til Stangnes for plukke med seg ulikt avfall. Punkt én for både båt- og bileiere er å velge produkter som inneholder minst mulig av kjemiske stoffer. Bil- og båtpleieprodukter med miljømerkene Svanen og Blomsten tar hensyn til både helse og miljø. De inneholder minst mulig helse- og miljøskadelige stoffer, bidrar til mindre farlig avfall og produseres med minst mulig utslipp av farlige stoffer og klimagasser. Svane- og Blomstermerkede produkter tilfredsstiller også strenge krav til funksjonalitet. Dersom du bruker produkter som inneholder kjemiske stoffer, er det viktig at de blir kastet riktig, slik at de farlige stoffene blir riktig behandlet. Alt av farlig avfall er gratis å kvitte seg med i alle kommunene. Tips til båteiere I Norge finnes det ca fritidsbåter. Miljøprøver fra 13 småbåthavner viser at bunnstoff og andre miljøgifter forurenser både jord og sjøbunn. Både båthavner og båteiere har plikt til å sørge for at farlig avfall blir behandlet på en miljømessig forsvarlig måte. Havnene har også plikt til å sørge for at aktiviteten ikke skader miljøet. Her er noen tips til hva båteieren selv kan gjøre: Samle opp slipestøv og avskrapet bunnstoff ved å legge en presenning under båten, og kaste det i en beholder og levere det som farlig avfall. Samle brukt emballasje, koster, filler og kluter med maling og løsemiddelrester, og levere det til miljøstasjonen eller anleggene på Stangnes og Djupvik. Bruke en industriell støvsuger til å samle opp malingsavskrap og slipestøv. Støvsugeren må ha et godkjent filter for helseskadelig støv (HEPA-filter), og støvsugerposen skal behandles som farlig avfall. Velge et hardt bunnstoff som gir glatt overflate, mindre groe og dermed mindre behov for vedlikehold. Bruke biologisk nedbrytbar olje i motoren. Illustrasjonsfoto. Ingen av båtene på bildet har noen som helst sammenheng med teksten. Tips til bileiere Dersom du vasker bilen hjemme anbefales at du bruker produkter med miljømerket Svanen. Ellers er maskinvask på bensinstasjon et godt alternativ. Mange av stoffene som er tilsatt bilpleieproduktene, er både giftige og tungt nedbrytbare i naturen. På bensinstasjonen er det oljeutskillere, slik at ikke miljø- og helseskadelige stoffer renner ned i bakken. Flere bensinstasjoner kan dessuten tilby svanemerket maskinvask. Svein sa ja, og et halvt år senere dukket elevene opp igjen, denne gangen med en håndlaget HRS-bil de ønsket å gi tilbake til bedriften. Bilen er laget av streng, ståltråd, et par snusbokser, et telefonrør, en blyant og en trepinne. - I Kenya er det tradisjon for å lage slike leketøy, sier John Mwathi og Francis Kimani. - Eldre brødre lærer de yngre og slik har tradisjonen holdt seg i hevd i mange år. HRS-bilen har de brukt et sted mellom seks og åtte timer på. Bevisst på miljø Bevisstgjøring i miljøspørsmål er tema Soltun Folkehøgskole satser tungt på. - Vi besøker mange land i verden og har elever fra mange land. Vi ser store kulturforskjeller i måten å behandle avfallet på, sier Martin Normann Svendsen. - Vi har jo avfallssortering på skolen, men det er ikke alle som ser verdien i å ta vare på ressursene som ligger i avfall. Derfor kan vi for eksempel gi elevene en oppgave som går ut på å ta vare på alt avfallet de genererer i løpet av en uke. Da ser de at det ligger store verdier der til blant annet gjenbruk. Sånn sett ønsker vi med «bilproduksjonen» å bekrefte at vi tar miljø og gjenbruk på alvor, sier Svendsen. Selskapsnavnet hadde guttene også fått med seg. Kanskje en ide til fremtidens logo? Deler av en snusboks og et gammelt telefonrør pluss en blyant danner hjul og hjuloppheng. KENYANSK LEKETØY: Fra venstre elev John Mwathi, markedssjef Svein Andersen i HRS Metallco, lærer Martin Normann Svendsen og elev Francis Kimani bak kreasjonen til de kenyanske elevene.

7 12 13 Mer og mer avfall energigjenvinnes Storopprydding i Harstad havn. I Norge produserer hver av oss stadig mer avfall. En stadig større andel av avfallet energigjenvinnes i stedet for å gå til materialgjenvinning. Det er en utvikling vi også ser i HRS. Secora og Harstad kommune har i vel et år samarbeidet om å rense havnen for miljøgifter og utbedre farleden i Harstadbotn. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at avfall til forbrenning med energiutnyttelse er fordoblet på ti år. I 2011 ble det forbrent om lag 1,3 millioner tonn avfall her til lands. Det er en økning på 14 % fra året før. I tillegg ble omtrent tonn avfall eksportert hovedsakelig til Sverige - til forbrenning med energiutnyttelse. Det er en firedobling fra Det var en liten stigning i materialgjenvinningen fra 2004 og fremover, men så har vi sett en svak nedgang de siste årene. Dette har med markedsmessige svingninger og sammensetning på avfallsfrakjoner å gjøre. - HRS leverer avfall til forbrenning ved flere anlegg i Norge og Sverige, sier daglig leder i HRS Miljø, Kenneth Hågensen. - Det er ofte forskjellige krav til sammensetning på det brennbare avfallet ut fra hvilket anlegg som skal motta energifraksjonen. Det innebærer at det er viktig at avfallet er sortert ved levering til våre mottaksanlegg, slik at vi kan sette sammen riktige «hotmikser» av det brennbare avfallet. På denne måten opprettholder man fleksibiliteten ved å kunne levere til ulike anlegg for forbrenning med energigjenvinning som formål. Ved å ha avfallet skilt i ulike fraksjoner ved levering til våre mottaksanlegg står vi bedre rustet med tanke på eventuelle fremtidige nye sluttbehandlingsløsninger, sier Hågensen. HRS Miljø inngikk i fjor høst en ny leveranseavtale med Tekniska Verken i Kiruna på forbrenning av ordinært brennbart avfall. Forbrenning bidrar til ressurseffektivitet I 2011 leverte norske forbrenningsanlegg en avfallsenergimengde på til sammen 2,4 millioner MWh. Det dekker varmebehovet til 8 % av norske husholdninger. I Sverige dekker fjernvarme 50 % av det samme behovet. Også i Norge satses det nå mer på produksjon av avfallsvarme. Som følge av deponiforbudet som kom i 2009, har årskapasiteten på forbrenning med energiutnyttelse økt med 62 %, eller nærmere tonn. - Avfall er blitt en ettertraktet råvare, og vi er blitt en betydelig råvareleverandør til industrien. I takt med industriens krav til råvarer må vi derfor fra tid til annen endre på råvaren. Og de siste årene har vi sett at industrien har hatt et økende behov for avfall til energiutnyttelse, sier Hågensen. Harstad havn er et av de prioriterte områdene i regjeringens handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn. Undersøkelser har vist at Harstad havn er til dels sterkt forurenset av metaller og organiske miljøgifter. Forurensningen stammer fra mange ulike kilder. I Harstad har utslipp fra skipsverft og slip, avløpsvann og sigevann fra gamle avfallsdeponier blitt pekt på som de viktigste kildene til forurensningen av havna. Andre mulige kilder til forurensningene i sjøbunnen er lekkasjer fra forurenset grunn, utslipp fra skip inklusive slitasje av bunnstoff (TBT), krigsetterlatenskaper, uhellsbetingede utslipp, ulovlige utslipp, tidligere tiders ukontrollerte aktiviteter, overvann fra befestede, nedbør, deponering av snø, tilførsler via havvannet og tilførsel fra bekk innerst i Harstadbotn. Målet med oppryddingen er å oppnå en kraftig reduksjon av miljøgiftene bly, kadmium, kvikksølv, PAH og PCB. 284 tonn avfall De forurensede massene graves opp og legges i trygg forvaring i et strandkantdeponi på Seljestad. Her dekkes de over slik at de ikke spres til omgivelsene. Alt annet som hentes opp dekk, trevirke, jernskrap, betong - tas hånd om av HRS Metallco, sier selskapets avdelingsleder Torbjørn Frantsen. - Hittil i år er det i tillegg til de forurensede massene - plukket opp drøyt 284 tonn fra havbunnen. Vi får inn store mengder dekk og jern og metaller, plast, tauverk, og betong. Etter at HRS Metallco har fått hånd om gjenstandene sendes de til gjenvinning, destruksjon eller deponering. Hvorfor kan ikke de forurensede massene og gjenstandene bare ligge i ro der de er i dag? - Det er ingen god løsning fordi miljøgiftene stadig virvles opp fra sjøbunnen på grunn av aktiviteten i havna. Miljømyndighetene ønsker at miljøgiftene skal ligge i trygg forvaring i et strandkantdeponi hvor de ikke spres til omgivelsene, sier Torbjørn Frantsen. ENORMT DEPONI: Torbjørn Frantsen foran strandkantdeponiet på Seljestad Hva er miljøgifter? Et stoff regnes som en miljøgift dersom stoffet kan skade miljøet selv når det forekommer i lave konsentrasjoner eller i små mengder. Når det er lite nedbrytbart, dvs. at det ikke lar seg bryte ned eller at det brytes sakte ned. Eller når stoffet hoper seg opp i enkeltorganismer og videre oppover i næringskjeden og gir uønskede effekter på økosystemene. ENERGIGJENVINNES: Mer og mer avfall går til energigjenvinning. Her stables brennbart avfall på Djupvik i påvente av transport til varmeverket i Kiruna.

8 14 15 Vitser Sendt hjem - Er du blitt sendt hjem fra marinen? - Ja, de andre guttene på ubåten liker ikke at jeg sover med åpent vindu. Smokker En mor var så lei av at ungen brukte smokker. Hun sa: - Den som bruker smokker får stor mage. En dag skulle de til byen. Da kom det en gravid dame på bussen. Gutten sa: - Å... jeg vet hva du har gjort! Kryssord 1. Et ferieland som har et blått o g hvitt flagg 2. Det motsatte av galt 3. Et spill med 64 ruter og svarte og hvite figurer 4. Far og Det motsatte av å hate 6. En hest kan galoppere, men den kan også. 7. Du bruker det for å få fisken til å bite på kroken 8. Mange fisker den i elvene 9. En gnager, som kan bli så sint at det sprekker 10. Du får musikk om du setter den i spilleren 11. Hva het kongen i Norge før han som er i dag? SIDER Video Gutt: - Mamma, mamma. Mamma: - Ja, hva er det? Gutt: - Jeg har kjøpt meg en DVD. Mamma: - Hvordan fikk du råd til den? Gutt: - Jeg solgte TVen. Sorteringsguide for husholdninger Matavfall Her legges rester av matavfall. Men her kan du også kaste teposer, kaffegrut, kaffefilter, blomster og blomsterjord. Knyt knute på bioposen og legg den direkte i dunken ute. Vær oppmerksom på at tobakk og snus, emballasje på matvarer og aske IKKE skal legges sammen med matavfallet. Brennbart avfall Her legges eksempelvis tekstiler, bleier, bind, hard og myk plastemballasje, støvsugerposer, kluter, lær, gummi, oppvaskbørster, støvler, sko, bøker med permer, CD-plater og små mengder isopor. I tillegg skal du levere ren papiremballasje fra husholdingen som kartong for frysepizza, vaskepulver, frokostblandinger og lignende. Det brennbare avfallet kan du legge i vanlige plastposer som legges direkte i dunken ute. Vær oppmerksom på at glass- og metallemballasje, keramikk, porselen og farlig avfall IKKE skal i det brennbare avfallet. Drikkekartong Melke-, juice-, fløte-, pudding- og drikke-youghurtkartonger. Skyll kartongene og la dem renne av. Alle kan vinne! Brett sammen kartongene, stapp dem inni hverandre, slik at man får en kubbe og skriv på navnet og tlf.nr. ditt, eller til en forening, skole, barnehage, idrettslag eller en annen person. Lever disse kartongene i konteiner for drikkekartong. Elektrisk og Elektronisk avfall (EE-avfall) Avfall som er avhengig av elektriske kretser for å fungere. For eksempel TV, datautstyr, komfyrer, vaskemaskiner (hvitevarer), kjølemøbler, belysning, verktøy, lysstoffrør, lyspærer, mobiltelefoner og leketøy. Lever dette til forhandler av samme varetype. Du trenger ikke kjøpe nytt. Avtal med forhandler hvor du kan plassere avfallet. HRS kan også ta imot slikt avfall. Farlig avfall Spillolje, oljefilter, maling, lim, løsemidler, bilbatterier, småbatterier, oppladbare batterier, mobiltelefonbatterier, termometre, spraybokser m.m. Farlig avfall skal ikke behandles sammen med annet avfall. Lever farlig avfall i de røde Farlig avfalls -posene/kassene, som du har mottatt, til HRS-anlegg eller gjenvinnings-stasjonene. Vær oppmerksom på at PCB er farlig avfall. Kan finnes i bygningsmaterialer fra For eksempel maling, fugemasse, avretningspuss og isolerglass. Trykkimpregnert og kreosotbehandlet trevirke er farlig avfall, og skal leveres separat til våre anlegg, gjen-vinningsstasjoner og grovavfallsordninger. Risikoavfall Asbestholdig avfall som eksempelvis eternitt-plater/brannisolasjon må pakkes i plast før det leveres til våre mottak på Djupvik og Stangnes. Løsningene sendes til: HRS, Postboks 119, 8502 Narvik innen 1. juni Tre vinnere får en premie fra HRS i posten. Navn:... Adr.:... Vinnere i siste nummer av HRS MAGASINET Det ble trukket ut tre vinnere i hver konkurranse. Kryssord Hanna Ingebrigtsen Sletta Bjerkvik Ine Gundersen 8540 Ballangen Sandra Ingebrigtsen Nyveien Borkenes VI GRATULERER! Vet du det Tobias Lindahl Hestvika 8540 Ballangen Amalie Tovås Birkelundveien Liland Julian Håvardsen Notveien Ballangen Postnummer:... Sted:... Vet du det? 1. Hvor kommer de fra, de som har laget den litt rare bilen av ståltråd? 2. Hvor ligger den nyeste miljøstasjonen til HRS? 3. Hvor lenge har HRS nå åpent på mandager? 4. Kan litiumbatterier eksplodere? 5. Er det forskjell på hvor du skal kaste papir, papp og bølgepapp? (Hvis du leter litt finner du svarene i dette bladet) Papir Kun aviser, ukeblad, kopipapir og reklame. Papiret må være rent og tørt. Dette skal du levere til returpunktene i Narvik, Harstad og Ballangen, og i papirdunken i landkommunene. Bølgepapp Bølgepapp leveres direkte til miljøstasjonene i landkommunene eller til miljøparkene på Djupvik og Stangnes. Glass-/Metallemballasje Glassemballasje er flasker og glass. Lever både farget og blankt glass i de utplasserte konteinerne. Skyll glasset før levering. Skru av lokk og korker. Metallokk og korker leveres også sammen med glasset. Metallemballasje er hermetikkbokser, kaviartuber, aluminiumsfolie, leverposteibokser, brusbokser, fakkelbokser. Skyll metallemballasjen før levering. Lever metallemballasjen i konteinerne. Ikke brennbart avfall Tomme lightere, stekepanner, kasseroller, barberblad, keramikk, porselen, kattesand, skrujern, skruer og spiker. OBS! OBS! I disse konteinerne skal det ikke kastes plast, elektronikk, isopor, hagemøbler, etc. Grovavfall Møbler, gulvtepper, rivningsmaterialer, jernskrap, nettinger, fiskegarn, sykler, ski, klær. Dvs. større gjenstander som ikke inngår i den ordinære innsamlingen og som ikke er farlig avfall eller deler av pantesystemer. Lever til våre anlegg i Harstad og Narvik eller til gjenvinningsstasjonene. Medisinrester og sprøyter fra husholdninger og privatpersoner. Medisinrester skal du levere tilbake til apotek. Sprøyter skal du behandle slik: Tomme sprøyter uten spiss: Legges i dunken for brennbart avfall. Tomme sprøyter med spiss og kun sprøytespisser: Pakkes godt(!) for eksempel i plastflasker som så legges i dunken for brennbart avfall. Diabetespenner i plast: legges i dunken for brennbart avfall. Sprøyter med medisin: leveres tilbake til apotek. For institusjoner, helsetjeneste etc. gjelder egen forskrift og regler for smittefarlig avfall. Sortering av innhalasjonsaerosol Innhallator med medisin leveres tilbake til apotek Innhallator uten medisin og gass legges i dunken for brennbart avfall. Metaller Metaller er gjenstander eller skrap av jern, aluminium, messing, kobber eller annen metallegering, eksempelvis motorer, eksosanlegg, jernstenger, armeringsjern, bolter, sykler m.m. Metaller må ikke leveres sammen med husholdningsavfallet eller sammen med annet avfall. Lever til våre anlegg eller gjenvinningsstasjoner. Gratis Følgende avfallstyper kan husholdinger levere gratis til våre anlegg på Stangnes og Djupvik: Trykkimpregnert trevirke EE-avfall Farlig avfall

9 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Nå kan du søke om sponsormidler Hvert år får HRS-selskapene flere titalls henvendelser om sponsormidler. Lag, foreninger, klubber, stiftelser, kor og korps står nærmest i kø for et lite bidrag. Ofte er det slik at de første i køen får. Det er synd, for vi setter stor pris på den verdifulle, og ofte frivillige innsatsen som gjøres rundt omkring. Dette vil vi gjøre noe med. Vi legger nå ut et søknadskjema på hjemmesidene våre hvor de som ønsker det kan søke om sponsormidler innen en gitt tidsfrist. Da blir alle behandlet likt. I denne omgang settes søknadsfristen til 1. juli. Søker du før denne datoen tas du med i betraktningen for tildelingen som gjelder for i år. I potten ligger kroner. Sponsormidlene tas fra overskuddet i vår konkurranseutsatte virksomhet, ikke fra gebyrer på lovpålagte tjenester. Du finner mer informasjon og søknadsskjema på våre hjemmesider

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern vår 2011 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern miljøvennlig båtpuss

Detaljer

magasinet vår 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS vi har gjort det lettere for deg. fronter landsdekkende sorteringskampanje

magasinet vår 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS vi har gjort det lettere for deg. fronter landsdekkende sorteringskampanje vår 2012 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS vårrydding vi har gjort det lettere for deg. miljøbrølet alex fronter landsdekkende sorteringskampanje farlig avfall vi ser nærmere på

Detaljer

INFORMASJON HRS MAGASINET HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

INFORMASJON HRS MAGASINET HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INFORMASJON 1 HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 0 1 09 2 3 Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00 Telefaks: 76 92 20

Detaljer

magasinet vinter 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hrs elektroretur, årets gasellebedrift i troms

magasinet vinter 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hrs elektroretur, årets gasellebedrift i troms vinter 2012 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS gasellevinneren hrs elektroretur, årets gasellebedrift i troms ee-avfall og miljøgifter alt du trenger å vite om ee-avfall nye fagbrev

Detaljer

SOMMER 2011. magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS. avfallsbehandlingen er i stadig endring

SOMMER 2011. magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS. avfallsbehandlingen er i stadig endring SOMMER 2011 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS FRA AVFALL TIL PRODUKT vi følger reisen fra ee-avfall til nytt produkt trender før og nå avfallsbehandlingen er i stadig endring 2

Detaljer

hrs 0 2 ma 0 7 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks

hrs 0 2 ma 0 7 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks hrs magasinet informasjon FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 02 0 7 2 3 Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00 Telefaks: 76 92 20 09 E-post: post@hrs.no

Detaljer

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks hrs magasinet informasjon FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 01 08 2 3 Ekstrasekker til brennbart avfall Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00

Detaljer

VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID

VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID 2 3 25 ÅR MED VELLYKKET INTERKOMMUNALT SAMARBEID GRATULERER MED 25 ÅRS GODT SAMARBEID

Detaljer

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1.

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1. naturligvis Miljømagasinet fra Reno-Vest 1/2008 Tas vare på! Offentlig informasjon Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider

Detaljer

Penger i tomme kartonger 4

Penger i tomme kartonger 4 Offentlig informasjon nr 1 2013 Foto: Margrethe Myhrer Penger i tomme kartonger 4 Farlig avfall 6 Kildesortering på nett 3 LEDER Etter en heftig snøvinter kom sommeren raskere enn vi hadde trodd. Det grønnes

Detaljer

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet. Informasjonsavis fra Finnmark Ressursselskap AS for Hammerfest og Kvalsund kommuner. FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

Detaljer

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt 1 Forbruk & AVFALL Kunnskapsnotat nr 8 - JUNI 2013 Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt INNHOLD La oss slutte å gjemme oss bak

Detaljer

BIR ÅRSRAPPORT 2009 ALT DU IKKE SER

BIR ÅRSRAPPORT 2009 ALT DU IKKE SER BIR ÅRSRAPPORT 2009 ALT DU IKKE SER AVFALLSBEHANDLING ER MYE MER ENN BOSSBILER. Derfor har vi tatt et felles ansvar i ni kommuner. Daglig ser du bossbilene på nye runder for å tømme avfallet til 329 000

Detaljer

Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden

Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden Miljømagasinet fra Reno-Vest 3/2008 naturligvisoffentlig Tas vare på! informasjon Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden Møt

Detaljer

Vi lika bæst. å vær på tur der det ikke e masse rot og skrot... (Martin og Bæstefar)

Vi lika bæst. å vær på tur der det ikke e masse rot og skrot... (Martin og Bæstefar) Årsmelding Vi lika bæst å vær på tur der det ikke e masse rot og skrot... 2007 (Martin og Bæstefar) Folkestyrte samfunnstjenester for Salten Iris er et varemerke for avfallshåndtering i Salten. folkestyrte

Detaljer

Avfall Sør. Smart sortert

Avfall Sør. Smart sortert sortert sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert Fakta og tips om sortert

Detaljer

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 11

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 11 BIR ÅRSRAPPORT 2011 Innhold: Om BIR: Dette er BIR s. 4 Nøkkeltall s. 4 Oversikt 2011 s. 5 Leder: Vestlendingenes egen miljøbedrift s. 6 Visjon og organisasjonsform s. 8 Avfallets verdikjede s. 9 Holdningsskapende

Detaljer

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfall sør avfallsplan 2013 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-1016...5 1.3 Hovedlinjer

Detaljer

Det begynner i hjemmet

Det begynner i hjemmet SMART SORTERT SMART Smart SORTERT SMART SORTERT sortert SMART SORTERT SMART SORTERT SMART SORTER SMART SORTERT SMART FAKTA SORTERT OG SMART TIPS OM SORTERT AVFALL SMART FOR SORTERT KRISTIANSAND, SMART

Detaljer

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-2016...5 1.3 Hovedlinjer for Avfallsplan 2013-2016...5

Detaljer

Årsrapport 2008. Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert

Årsrapport 2008. Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert Årsrapport 2008 Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert 2 3 Tar vare på miljøet og naturen Trondheim Renholdsverk jobber

Detaljer

Hva går renovasjonsgebyret

Hva går renovasjonsgebyret NR. 1 - Mars 2008 Side 1 NR. 1 - Mars 2008 Fulldistribusjon KUNDEAVIS FRA ENVINA, FOSEN RENOVASJON OG HAMOS FORVALTNING Fra dunk til dunk Side 2 Envina: Uavklart om hytterenovasjon i Melhus og Midtre Gauldal

Detaljer

Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010

Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010 Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010 Se filmen på bir.no/aarsrapport Innhold: Velkommen til den trykte utgaven av årsrapporten for BIR. Denne gangen

Detaljer

Forord. Avfallsplanen er inndelt i 7 hovedavsnitt: 1. Innledning 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger

Forord. Avfallsplanen er inndelt i 7 hovedavsnitt: 1. Innledning 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger 1 Innhold Forord.... 3 Forkortelser og forklaringer... 4 Sammendrag.... 5 1. Innledning... 9 1.1 Bakgrunn og hensikt... 9 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger... 10 2.1. EU-mål og nasjonale

Detaljer

Underlagsdokument for. Avfallsplan 2013 2019 Steinkjer, Verran og Snåsa

Underlagsdokument for. Avfallsplan 2013 2019 Steinkjer, Verran og Snåsa Underlagsdokument for Avfallsplan 2013 2019 Steinkjer, Verran og Snåsa 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn og hensikt Husholdningsrenovasjon er en lovpålagt tjeneste, og kommunene Steinkjer, Verran og Snåsa har

Detaljer

Avfallskalender for Krødsherad

Avfallskalender for Krødsherad Avfallskalender for Krødsherad 2012 Avfall i Krødsherad Leif Ove Sataslåtten - daglig leder - er på! Nytt avfallsselskap i Krødsherad Fra 1. juli er det Hallingdal Renovasjon IKS som har ansvaret for å

Detaljer

MNAvisa SETTER PRIS PÅ ENERGI- SEKKEN! Papirgøyen. spanderer Flax-lodd. INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2001 Årgang 5

MNAvisa SETTER PRIS PÅ ENERGI- SEKKEN! Papirgøyen. spanderer Flax-lodd. INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2001 Årgang 5 Frank ble knapt svar skyldig... Hva vet egentlig Frank Jensen om MNA og miljøspørsmål? Vi har stilt lederen i selskapets representantskap til veggs. Han besto prøven... i all hovedsak. SISTE SIDE FULLDISTRIBUSJON

Detaljer

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene Vi kaster mye mat I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år Side 4 FULLDISTRIBUSJON Holder Namdalen ren Side 9 Abonnentene i MNAområdet er best i landet på kilde - sortering

Detaljer

Hvor mye energi sender Haugesund fra seg i form av avfall?

Hvor mye energi sender Haugesund fra seg i form av avfall? Hvor mye energi sender Haugesund fra seg i form av avfall? Bacheloroppgave utført ved Høyskolen Stord/Haugesund-Studie for ingeniørfag Maskin, energi- og Prosessteknikk av: Helga Hermansen Kand.nr. 01

Detaljer

Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008

Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008 Ta vare på jorda - du låner den bare av meg... Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008 RIR-abonnenter i norgestoppen Hvorfor kildesortere? Dere som er RIR-abonnenter gjør en fantastisk

Detaljer