magasinet vår 2013 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS På kenyansk vis Stangnes og djupvik miljøpark; åpent til 20.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "magasinet vår 2013 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS På kenyansk vis Stangnes og djupvik miljøpark; åpent til 20."

Transkript

1 vår 2013 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS leketøy På kenyansk vis Utvidet åpningstid Stangnes og djupvik miljøpark; åpent til på mandager Skrotnisseprosjektet fronter landsdekkende sorteringskampanje

2 2 3 Kultur og idrett Kultur og idrett er viktig for at vi skal trives i Hålogalandsregionen. Hvert år bevilger HRS-selskapene flere hundre tusen kroner til kulturformål. De største enkelt-mottakerne av sponsormidler i fjor var de store kulturarrangementene Vinterfestuka og Festspillene i Nord-Norge, sportsklubbene Mjølner og HIL, samt Golfklubben. I tillegg til disse aktørene fikk en rekke arrangementer og idrettsklubber i vår region tilskudd til ulike aktiviteter. Kultur er viktig for at vi skal trives i Hålogalandsregionen. Som en lokalt forankret og eid bedrift mener vi derfor at det er viktig å støtte det lokale kulturlivet. Primært ønsker vi å støtte tiltak som betyr mye for flest mulig i de ulike lokalsamfunnene i vår region. Et motto for vår virksomhet er at vi «legger til rette for de som kommer etter». Dette mottoet følger vi også når vi skal gi støtte til kultur og idrett. Vi vil prioritere idrettsformål knyttet til barn og unge. For bedre å kunne gi alle gode kulturformål samme mulighet for å motta støtte fra oss, har vi besluttet å utlyse sponsormidler i 2013 med en fastsatt søknadsfrist. På denne måten kan vi foreta en samlet vurdering og prioritering. Vi får bedre oversikt til å vurdere de ulike søknadene opp mot hverandre, samtidig som alle får like muligheter for å nå frem med sin søknad. Vi tror mange sportsklubber og kulturarrangementer ikke har vært klar over muligheten for å søke om støtte fra oss. For oss i HRS er det også viktig å se til at vi får en god geografisk fordeling av vår støtte til gode formål i hele Hålogalandsregionen. I tillegg til å gi tilskudd til ulike kulturaktiviteter, leier vi også hvert år inn idrettslag for å utføre dugnadsjobber for oss. På denne måten får klubbene muligheter for å skaffe seg ekstra midler til reiser og klubbaktiviteter. Eksempelvis kan slike oppgaver være å plukke flygeavfall rundt våre anlegg, utplassering av nye søppeldunker, eller andre forefallende oppgaver som er egnet for dugnadsarbeid. At klubbene påtar seg slike småjobber er nyttig for oss, samtidig som vi vet at det bidrar til at idrettslagene får bedre muligheter for å delta på turneringer og aktiviteter. I denne sammenheng er det viktig for oss å poengtere at våre sponsormidler er midler som tas fra overskuddet i vår konkurranseutsatte virksomhet, ikke fra gebyrer på lovpålagte tjenester disse tjenestene utføres til selvkost og gir følgelig ikke rom for sponsorvirksomhet! God sommer! Kirsti Hienn Adm.dir HRS Lever avfallet til kl Nye og utvidede åpningstider på Djupvik og Stangnes Både på Djupvik og Stangnes kan du nå levere avfall helt til kl på mandager. Vi vet at folk ofte bruker helgene til å rydde i loft og kjeller, og ønsker med dette å imøtekomme et etterspurt behov. Åpningtidspunktet på Stangnes flyttes det også litt på. Tidligere har vi åpnet kl Nå åpner vi portene kl også i Harstad. NYE ÅPNINGSTIDER: Kenneth Pedersen er begeistret for den utvidede langdagen på mandager. Plassering av dunken i landkommunene Det skapte litt forvirring blant en del abonnenter i landkommunene da de kunne lese i Harstad Tidende at dunken skulle snus en annen vei enn de var vant med. For ordens skyld; artikkelen gjaldt kun abonnenter i Harstad kommune. I landkommunene skal alt gjøres som før. Dunkene er merket med en pil som skal peke ut mot veibanen. Plasserer du dunken i henhold til pilen har du plassert dunken riktig, det vil si med håndtaket ut mot veien. PILEN SKAL PEKE MOT VEIEN NÅR BEHOLDEREN SKAL TØMMES! Ensure that the direction of the arrow points towards the street before collection. Papir, papp, og bølgepapp hva er forskjellen? For mange fremstår ikke papir, papp og bølgepapp som annet enn ulike varianter av papir. Men på grunn av sluttbehandlingen er det i sorteringssammenheng stor forskjell på hvordan de tre produktene skal behandles. Papir Defineres som kun aviser, ukeblad, reklametrykksaker og kopipapir. I landkommunene skal disse kastes i papirdunken. I Narvik, Harstad og Ballangen skal de kastes i merkede konteinere på returpunktene. Størsteparten av papiret leveres Norske Skog AS som gjør returpapiret om til nytt papir. Nye ansatte i hrs Siden 15. november er disse ansatt i HRS-konsernet. Papp Emballasje som pizzaesker, skoesker og esker fra vaskepulver, frokostblandinger og lignende. Dette skal kastes i dunken for brennbart avfall. Av det brennbare avfallet produseres det fjernvarme i Kiruna. Harald Magnus Eilertsen Produksjonsarbeider HRS Husholdning Willy Jakobsen Logistikkonsulent HRS Miljø Daniel Marko Nimenius Produksjonsarbeider HRS Husholdning Johnny Rønneseth Produksjonsarbeider HRS Miljø Kenneth Pedersen Produksjonsarbeider HRS Husholdning Anja Hege Gundersen Sjåfør HRS Miljø Bølgepapp Bølgepapp skal leveres direkte til miljøstasjonene i landkommunene eller til miljøparkene på Djupvik og Stangnes. Ved Peterson Ranheim AS blir bølgepapp gjenvunnet til ny emballasje og kartong.

3 64 5 Miljøstasjon i Tysfjord siste skudd på stammen av miljøstasjoner i landkommunene Ingen batteri skal kastes Fra nå av skal alle brukte batteri leveres til butikk eller til godkjente avfallsmottak. Det er en enkel huskeregel som vil gi mindre forurensning. Mandag 8. april åpnet portene omsider for den nye Miljøstasjonen i Tysfjord. Med den er også problematikken rundt grovavfallslevering på nordsiden av kommunen en saga blott. Det er Aktiv Ballangen som drifter stasjonen i oppstartfasen. Operatørene Asbjørn Pettersen og Leif Luneng forteller om stor pågang allerede første åpningsdag. - Vi hadde vel et tyvetalls besøkende her første dagen, forteller de. At stasjonen fyller et etterlengtet behov ser en også på snømengden på tilhengerne som kundene kommer med. Mange av dem har tydeligvis stått fullastet av avfall i flere måneder i påvente av at stasjonen skulle åpne. - Vi fikk bare høre godord i går. Det er tydelig at folk er førnøyde med situasjonen, sier Pettersen. Tre miljøstasjoner i Tysfjord Innbyggerne i Tysfjord kommune kan levere grovavfallet til hvilken som helst av de tre miljøstasjonene i Kjøpsvik, på Oppeid, og på Tømmerneset. De to sistnevnte stasjonene eies og drives av avfallsselskapet Iris i Bodø, men kan altså benyttes på lik linje med innbyggerne i Hamarøy. Like muligheter - Målet med de lokale miljøstasjonene er så langt som mulig å etablere en felles standard for avfallstjenestene i HRS sine eierkommuner, sier formann Espen Fjellfors i HRS Husholdning. I årevis var det slik at beboerne i distriktene hadde en eller to årlige innsamlinger av grovavfallet, mens innbyggerne i Narvik og Harstad kunne kvitte seg med avfall fem dager i uken. Ordningen med miljøstasjonene gir innbyggerne i distriktene langt oftere mulighet til å kvitte seg med grovavfallet. - Med miljøstasjonen i Kjøpsvik er nå den nest siste brikken av nye miljøstasjoner på plass i alle eierkommunene. Det er kun Ibestad som gjenstår, sier Fjellfors. Frem til i desember i fjor har det vært lov å kaste vanlige husholdningsbatteri uten miljøgifter i restavfallet. Men vet du hvilke batteri som er helt giftfrie og kan kastes, og hvilke batteri som ikke er det? For å hindre at miljøskadelige batteri havner feil sted, kom det før jul nye regler fra Klif (Klima- og forurensningsdirektoratet) som gjør det lettere å huske hva vi skal gjøre med brukte batteri: Absolutt alle batteri skal leveres til avfallsmottak eller batteriforhandlere, som har plikt til å ta i mot batteriene gratis. De nye reglene gjør det lettere for oss å huske, og færre miljøgifter vil havne i naturen og ende opp på matfatet vårt. Strengere krav til produsenter og importører. Et viktig mål med de nye reglene er å redusere bruken av miljøfarlige tungmetaller i batteri gjennom å stille strengere krav til innholdet. Bærbare batteri som overgår minimumsgrenser for kadmium blir derfor forbudte. Batteri med store mengder av tungmetallene kvikksølv, kadmium eller bly skal fra nå av også merkes med det kjemiske symbolet for metallet, altså Hg, Cd og Pb. De nye reglene skal også sikre at ressursene i batteriene blir gjenvunne. Returselskap og behandlingsanlegg får nå strengere krav til hvor mye av materialet i batteriene som skal gjenvinnes og hvor mange batteri de må samle inn. I tillegg skal merking av batteriene sikre at kapasiteten blir utnyttet best mulig. Fra nå av skal opplysninger om kapasiteten i batteriet være tydelig merket, slik at det blir lettere for oss å sammenligne hvor lenge batteriene vil vare. Litiumbatteri må aldri kortsluttes da dette omgående resulterer i at den interne strømsikringen ryker, og batteriet er ødelagt. Dette kan dessuten medføre eksplosjonsfare. Litiumbatteri må aldri åpnes, punkteres eller komprimeres da dette kan medføre eksplosjons- brann- og helsefare. Litiumbatteri må aldri utsettes for åpen ild,(aldri destrueres ved forbrenning), da dette medfører alvorlig eksplosjonsfare. Stress aldri litiumbatteri mekanisk med; bøying strekking, press eller slag. Bruk aldri makt for å frigjøre litiumbatteri fra en holder eller annen festeanordning. 1. Lever alltid litiumbatteri til godkjent avfallsmottak eller forhandler. Tips: La batteriene sitte i aparatet som skal kastes. Tas batteriet ut er det lurt å isolere polene med en solid tape. FORNØYDE OPERATØRER: Asbjørn Pettersen (foran) og Leif Luneng registrerer stor interesse for den nyåpnede miljøstasjonen i Kjøpsvik For åpningstider til alle våre miljøstasjoner og miljøparker, se våre hjemmesider Fem regler for riktig behandling av eksplosjonsfarlige litiumbatterier. Alle som håndterer eller bruker litiumbatterier må være klar over at disse ikke kan behandles som vanlige batterier. - Litiumbatterier kan under gitte omstendigheter være farlige, og kan om de ikke behandles riktig medføre eksplosjonsfare, sier avdelingsleder Rune Rasmussen ved HRS Elektroretur. - Litiumbatteri finnes i hovedsak i maritimt redningsutstyr som for eksempel nødlys. Også små knappcellebatteri som finnes i klokker er litiumbatteri. En hovedregel når det gjelder litiumbatteri er at de ikke er oppladbare, og en må heller aldri forsøke å lade dem opp, sier Rasmussen. Han har fem greie regler for hvordan batteriene skal behandles: Fem enkle råd: Følger du Rune Rasmussens fem enkle råd for behandling av litiumbatterier, er du på den trygge siden.

4 6 HRS-konsernet mye avfall bidrar til lave renovasjonsgebyr. For mange er HRS ene og alene synonymt med kommunale mottaksanlegg for husholdningsavfall. Slik var det for vel 20 år siden. I dag er situasjonen en helt annen. Jo mer avfall HRS får inn, desto flere tonn kan vi fordele kostnadene på. Det bidrar til å holde renovasjonsgebyrene så lave som mulig. På bildet; HRS Metallcos enorme fjell av skrapjern og metall på Stangnes. I årene som er gått siden etableringen i 1990 har HRS sakte, men sikkert bygget seg opp til et konsern med over 100 ansatte. Utviklingen har blant annet hatt en positiv påvirkning på renovasjonsgebyrene. Fire datterselskap For å møte de markedsmessige utfordringene har HRS etablert fire datterselskap. HRS Miljø ble etablert som en direkte følge av at innsamling av næringsavfall ble konkurranseutsatt i HRS Miljø tilbyr skreddersydde løsninger for innsamling, transport, sortering og sluttbehandling av nærings- og husholdningsavfall. Da landkommunene i HRS-området gikk ut med et felles anbud på innsamling av husholdningsavfall, vant HRS Miljø anbudet. Selskapet har etablert omfangsrike logistikkløsninger hvor blant annet transport av brennbart avfall til Kiruna inngår. HRS Miljø har i tillegg en konteinerflåte på ca 500 stk som leies ut til det offentlige, næringslivet og private. HRS Metallco kjøper og selger jern, kabel og metaller til gjenvinningsformål; fra mindre metallskrap til store jernkonstruksjoner og tankanlegg. Selskapet har to biler utstyrt med kran og container for innhenting av landbruksskrap, bilvrak og øvrig skrapjern fra privatpersoner, entreprenører, fiskeindustri og hvor det måtte være behov. Selskapet har spesialutstyr for flytting av anleggsmaskiner og er aktiv i dette markedet i Harstad. Vårt markedsområde er fra Tysfjord i sør til Kirkenes i nord. Metaller og skrapjern skipes ut med hele verden som marked. HRS Metallco har sine behandlingsanlegg på Stangnes i Harstad og på Skattøra i Tromsø. Vi er også representert i Hammerfest med eget mottaksanlegg på Grøtnes. Selskapet har egen vrakplass for biler / bilmottak i Harstad. HRS Elektroretur har også sitt hovedanlegg i Harstad. Selskapet har kontrakt med Renas, Elsirk og Elretur, og inngår som et behandlingsanlegg i disse materialselskapenes retursystemer for elektrisk og elektronisk avfall. I tillegg til hovedanlegget på Stangnes har en avdelinger i Tromsø, Hammerfest og Tana. HRS Elektroretur er eneste godkjente behandlingsanlegg for EE-avfall i Troms og Finnmark. HRS Husholdning står for driften av miljøparkene på Stangnes og Djupvik, miljøstasjonene i landkommunene og deponiet på Djupvik. Selskapet tar i mot alle avfallstyper, og behandler og klargjør avfallet i forhold til hva som videre skal skje med det. 85 prosent av omsetningen fra konkurransemarkedet Til sammen omsatte HRS-konsernet for 287 millioner kroner brutto i Og som vi skal se, omsetning stammet ikke fra det kommunale avfallet. Den store aktiviteten i konsernet har ført til en klar endring av hvilket avfall vi får inn. De første 10 årene var fordelingen forholdsvis lik mellom husholdningsavfall og næringsavfall. Men etter endringene som skjedde på 2000-tallet og etableringene av datterselskap, har avfallet fra næring tredoblet seg. Denne fordelingen gir også et godt bilde på omsetningen hos oss. Om lag 85 prosent av omsetningen kommer i dag fra nærings- og konkurransemarkedet, mens de resterende 15 prosentene stammer fra det kommunale husholdningsavfallet. Virksomheten i konkurransemarkedet skal gi overskudd. Virksomheten for mottak og behandling av det kommunale avfallet er derimot en lovpålagt oppgave som skal gå til selvkost. Det betyr at når regnskapet viser at HRS går med overskudd, så kommer dette resultatet fra overskuddet i konkurransemarkedet, og ikke fra husholdningsavfallet. Overskuddet har derfor heller ikke noen innvirkning på renovasjonsgebyrene. Det som imidlertid har innvirkning på renovasjonsgebyrene er følgende: Desto mer avfall HRS får inn, desto flere tonn kan vi fordele kostnadene på. Kort sagt; en økning i avfallsmengdene fra den konkurranseutsatte virksomheten bidrar til å holde kostnadene og renovasjonsgebyrene så lave som mulig for den enkelte abonnent.

5 8 9 Fylkesmannen i Troms utlyste i 2012 midler til kommunene for opprydding av forsøpling i kommunene gjennom skrotnisseprosjektet. Dette videreførte Fylkesmannen i år. Harstad kommune mottok midler i 2012 og Sør-Troms Regionråd i år. HRS er deltager i begge prosjektene. Skrotnisseprosjektet Midler fra Fylkesmannen i Troms Forsøpling er konkret. Det er lettere å ta tak i enn forurensing av luft eller vann, og gir nærmest øyeblikkelig konkrete og synlige resultater. En ren og pen kommune er dessuten ett av mange tiltak for et godt omdømme. Avfall på avveier - til kamp mot villfyllingene I Harstad kommune går en nå til en storstilt aksjon for å få bukt med de mange villfyllingene i kommunen. Målet med aksjonen er å oppnå en renere og søppelfri natur ved å fjerne fyllingene, og sørge for at de ikke gjenoppstår eller at det etableres nye. Ukultur Såkalte villfyllinger finnes flere steder i Harstad. Typiske for fyllingene er at de ligger på offentlig eiendom, er skjermet, men likevel med lett tilgang. Det er sikkert flere årsaker til at de er etablert. En innarbeidet ukultur kombinert med jeg-bryr-meg-ikke-holdninger er nok én årsak. Mangel på kunnskap om skadevirkninger og konsekvenser for naturen en annen. Og når fyllingene engang ligger der er det lettere for folk å dumpe på nytt. I prosjektet ligger det derfor både et konkret mål om å fjerne fyllingene og et holdningsskapende arbeid for å hindre at de oppstår på nytt. Tre fyllinger først En kjenner i dag til omlag syv-åtte villfyllinger i kommunen. Tre av dem er utvalgt og skal ryddes i første omgang. Disse ligger ved Tjeldsundbrua, TV-tårnet og mot fortet på Stangnes. Selve ryddejobben skal utføres av kommunens folk, men en håper også på innsats fra grunneierne som Forsvaret og Statens Vegvesen. HRS bidrar med opplæring av ryddemannskapene og mottak av avfallet, og samarbeider med kommunen om verneutstyr. Det blir utarbeidet en tiltakspakke bestående av ulike virkemidler logo, skilt, klistremerker, brosjyrer etc. - for å engasjere og informere innbyggerne. Vi ser det blant annet som spesielt viktig å engasjere barne- og ungdomskoler. Regionalt samarbeid for forskjønning i Sør-Troms I dette prosjektet ønsker kommunene i Sør-Troms Regionråd i samarbeid med HRS å gå sammen for aktivt å rydde opp bilvrak og metallskrot. Vi ønsker å aktivisere innbyggerne i regionen ved at dere innbyggere melder fra til kommunen når dere observerer bilvrak og metallskrot i regionen (også annet avfall kan selvsagt meldes inn). Bakgrunnen for det regionale krafttaket er som sagt at kommunene i Sør-Troms ser at de på flere steder sliter med villfyllinger, forlatte bilvrak, skrotnisser og annen type forsøpling. Dette er et krevende område, spesielt for små kommuner som ikke har dedikerte ressurser til oppgaven. Det er også en erkjennelse at prosessene ovenfor skrotnissene er komplisert, langvarig og at det ikke er så enkelt for kommunene å sette av tilstrekkelig med ressurser og kompetanse på slike saker. Kommunene er derfor av den oppfatning at et regionalt samarbeid vil kunne effektivisere og fokusere arbeidet betydelig. Hovedmålet for prosjektet er å gjennomføre en synlig innsamlingsaksjon av bilvrak og metallskrot i Sør-Troms. «Fiks gata mi» er en måte å få folk flest involvert, ved å melde inn forsøpling. Her kan også kommunene melde seg som mottaker av problemstillinger og det er mulig å få utarbeidet en egen side. De har også en app der du som innbygger kan ta bilder når du er ute, legge inn meldingen direkte for så og redigere senere: Det blir annonsert oppsamlingsplasser rundt om i kommunene. Følg med på vår hjemmeside og din kommunes nettside. Les mer om Regionsprosjektet her: (Sør-Troms regionråd).

6 11 Leketøy på kenyansk vis Miljøvennlig båtpuss og bilpleie Våren har omsider rundet hjørnet og det er tid for både båtpuss og bilvask. Begge deler kan innebære en betydelig miljøbelastning. Her er tipsene for en miljøvennlig båt- og bilvask. I Kenya er det ikke alle forunt å kjøpe leketøy. Mange har ikke råd til det. Løsningen blir da å lage sine egne leketøy av avfallsprodukter. Et slikt leketøy ble i april overrakt til HRS Metallco på Stangnes. Bakgrunnen er følgende: I fjor høst ble markedssjef Svein Andersen i HRS Metallco kontaktet av Martin Normann Svendsen, lærer ved Soltun Folkehøgskole på Evenskjer. Forespørselen gikk på om det var mulig for skolens elever å komme til Stangnes for plukke med seg ulikt avfall. Punkt én for både båt- og bileiere er å velge produkter som inneholder minst mulig av kjemiske stoffer. Bil- og båtpleieprodukter med miljømerkene Svanen og Blomsten tar hensyn til både helse og miljø. De inneholder minst mulig helse- og miljøskadelige stoffer, bidrar til mindre farlig avfall og produseres med minst mulig utslipp av farlige stoffer og klimagasser. Svane- og Blomstermerkede produkter tilfredsstiller også strenge krav til funksjonalitet. Dersom du bruker produkter som inneholder kjemiske stoffer, er det viktig at de blir kastet riktig, slik at de farlige stoffene blir riktig behandlet. Alt av farlig avfall er gratis å kvitte seg med i alle kommunene. Tips til båteiere I Norge finnes det ca fritidsbåter. Miljøprøver fra 13 småbåthavner viser at bunnstoff og andre miljøgifter forurenser både jord og sjøbunn. Både båthavner og båteiere har plikt til å sørge for at farlig avfall blir behandlet på en miljømessig forsvarlig måte. Havnene har også plikt til å sørge for at aktiviteten ikke skader miljøet. Her er noen tips til hva båteieren selv kan gjøre: Samle opp slipestøv og avskrapet bunnstoff ved å legge en presenning under båten, og kaste det i en beholder og levere det som farlig avfall. Samle brukt emballasje, koster, filler og kluter med maling og løsemiddelrester, og levere det til miljøstasjonen eller anleggene på Stangnes og Djupvik. Bruke en industriell støvsuger til å samle opp malingsavskrap og slipestøv. Støvsugeren må ha et godkjent filter for helseskadelig støv (HEPA-filter), og støvsugerposen skal behandles som farlig avfall. Velge et hardt bunnstoff som gir glatt overflate, mindre groe og dermed mindre behov for vedlikehold. Bruke biologisk nedbrytbar olje i motoren. Illustrasjonsfoto. Ingen av båtene på bildet har noen som helst sammenheng med teksten. Tips til bileiere Dersom du vasker bilen hjemme anbefales at du bruker produkter med miljømerket Svanen. Ellers er maskinvask på bensinstasjon et godt alternativ. Mange av stoffene som er tilsatt bilpleieproduktene, er både giftige og tungt nedbrytbare i naturen. På bensinstasjonen er det oljeutskillere, slik at ikke miljø- og helseskadelige stoffer renner ned i bakken. Flere bensinstasjoner kan dessuten tilby svanemerket maskinvask. Svein sa ja, og et halvt år senere dukket elevene opp igjen, denne gangen med en håndlaget HRS-bil de ønsket å gi tilbake til bedriften. Bilen er laget av streng, ståltråd, et par snusbokser, et telefonrør, en blyant og en trepinne. - I Kenya er det tradisjon for å lage slike leketøy, sier John Mwathi og Francis Kimani. - Eldre brødre lærer de yngre og slik har tradisjonen holdt seg i hevd i mange år. HRS-bilen har de brukt et sted mellom seks og åtte timer på. Bevisst på miljø Bevisstgjøring i miljøspørsmål er tema Soltun Folkehøgskole satser tungt på. - Vi besøker mange land i verden og har elever fra mange land. Vi ser store kulturforskjeller i måten å behandle avfallet på, sier Martin Normann Svendsen. - Vi har jo avfallssortering på skolen, men det er ikke alle som ser verdien i å ta vare på ressursene som ligger i avfall. Derfor kan vi for eksempel gi elevene en oppgave som går ut på å ta vare på alt avfallet de genererer i løpet av en uke. Da ser de at det ligger store verdier der til blant annet gjenbruk. Sånn sett ønsker vi med «bilproduksjonen» å bekrefte at vi tar miljø og gjenbruk på alvor, sier Svendsen. Selskapsnavnet hadde guttene også fått med seg. Kanskje en ide til fremtidens logo? Deler av en snusboks og et gammelt telefonrør pluss en blyant danner hjul og hjuloppheng. KENYANSK LEKETØY: Fra venstre elev John Mwathi, markedssjef Svein Andersen i HRS Metallco, lærer Martin Normann Svendsen og elev Francis Kimani bak kreasjonen til de kenyanske elevene.

7 12 13 Mer og mer avfall energigjenvinnes Storopprydding i Harstad havn. I Norge produserer hver av oss stadig mer avfall. En stadig større andel av avfallet energigjenvinnes i stedet for å gå til materialgjenvinning. Det er en utvikling vi også ser i HRS. Secora og Harstad kommune har i vel et år samarbeidet om å rense havnen for miljøgifter og utbedre farleden i Harstadbotn. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at avfall til forbrenning med energiutnyttelse er fordoblet på ti år. I 2011 ble det forbrent om lag 1,3 millioner tonn avfall her til lands. Det er en økning på 14 % fra året før. I tillegg ble omtrent tonn avfall eksportert hovedsakelig til Sverige - til forbrenning med energiutnyttelse. Det er en firedobling fra Det var en liten stigning i materialgjenvinningen fra 2004 og fremover, men så har vi sett en svak nedgang de siste årene. Dette har med markedsmessige svingninger og sammensetning på avfallsfrakjoner å gjøre. - HRS leverer avfall til forbrenning ved flere anlegg i Norge og Sverige, sier daglig leder i HRS Miljø, Kenneth Hågensen. - Det er ofte forskjellige krav til sammensetning på det brennbare avfallet ut fra hvilket anlegg som skal motta energifraksjonen. Det innebærer at det er viktig at avfallet er sortert ved levering til våre mottaksanlegg, slik at vi kan sette sammen riktige «hotmikser» av det brennbare avfallet. På denne måten opprettholder man fleksibiliteten ved å kunne levere til ulike anlegg for forbrenning med energigjenvinning som formål. Ved å ha avfallet skilt i ulike fraksjoner ved levering til våre mottaksanlegg står vi bedre rustet med tanke på eventuelle fremtidige nye sluttbehandlingsløsninger, sier Hågensen. HRS Miljø inngikk i fjor høst en ny leveranseavtale med Tekniska Verken i Kiruna på forbrenning av ordinært brennbart avfall. Forbrenning bidrar til ressurseffektivitet I 2011 leverte norske forbrenningsanlegg en avfallsenergimengde på til sammen 2,4 millioner MWh. Det dekker varmebehovet til 8 % av norske husholdninger. I Sverige dekker fjernvarme 50 % av det samme behovet. Også i Norge satses det nå mer på produksjon av avfallsvarme. Som følge av deponiforbudet som kom i 2009, har årskapasiteten på forbrenning med energiutnyttelse økt med 62 %, eller nærmere tonn. - Avfall er blitt en ettertraktet råvare, og vi er blitt en betydelig råvareleverandør til industrien. I takt med industriens krav til råvarer må vi derfor fra tid til annen endre på råvaren. Og de siste årene har vi sett at industrien har hatt et økende behov for avfall til energiutnyttelse, sier Hågensen. Harstad havn er et av de prioriterte områdene i regjeringens handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn. Undersøkelser har vist at Harstad havn er til dels sterkt forurenset av metaller og organiske miljøgifter. Forurensningen stammer fra mange ulike kilder. I Harstad har utslipp fra skipsverft og slip, avløpsvann og sigevann fra gamle avfallsdeponier blitt pekt på som de viktigste kildene til forurensningen av havna. Andre mulige kilder til forurensningene i sjøbunnen er lekkasjer fra forurenset grunn, utslipp fra skip inklusive slitasje av bunnstoff (TBT), krigsetterlatenskaper, uhellsbetingede utslipp, ulovlige utslipp, tidligere tiders ukontrollerte aktiviteter, overvann fra befestede, nedbør, deponering av snø, tilførsler via havvannet og tilførsel fra bekk innerst i Harstadbotn. Målet med oppryddingen er å oppnå en kraftig reduksjon av miljøgiftene bly, kadmium, kvikksølv, PAH og PCB. 284 tonn avfall De forurensede massene graves opp og legges i trygg forvaring i et strandkantdeponi på Seljestad. Her dekkes de over slik at de ikke spres til omgivelsene. Alt annet som hentes opp dekk, trevirke, jernskrap, betong - tas hånd om av HRS Metallco, sier selskapets avdelingsleder Torbjørn Frantsen. - Hittil i år er det i tillegg til de forurensede massene - plukket opp drøyt 284 tonn fra havbunnen. Vi får inn store mengder dekk og jern og metaller, plast, tauverk, og betong. Etter at HRS Metallco har fått hånd om gjenstandene sendes de til gjenvinning, destruksjon eller deponering. Hvorfor kan ikke de forurensede massene og gjenstandene bare ligge i ro der de er i dag? - Det er ingen god løsning fordi miljøgiftene stadig virvles opp fra sjøbunnen på grunn av aktiviteten i havna. Miljømyndighetene ønsker at miljøgiftene skal ligge i trygg forvaring i et strandkantdeponi hvor de ikke spres til omgivelsene, sier Torbjørn Frantsen. ENORMT DEPONI: Torbjørn Frantsen foran strandkantdeponiet på Seljestad Hva er miljøgifter? Et stoff regnes som en miljøgift dersom stoffet kan skade miljøet selv når det forekommer i lave konsentrasjoner eller i små mengder. Når det er lite nedbrytbart, dvs. at det ikke lar seg bryte ned eller at det brytes sakte ned. Eller når stoffet hoper seg opp i enkeltorganismer og videre oppover i næringskjeden og gir uønskede effekter på økosystemene. ENERGIGJENVINNES: Mer og mer avfall går til energigjenvinning. Her stables brennbart avfall på Djupvik i påvente av transport til varmeverket i Kiruna.

8 14 15 Vitser Sendt hjem - Er du blitt sendt hjem fra marinen? - Ja, de andre guttene på ubåten liker ikke at jeg sover med åpent vindu. Smokker En mor var så lei av at ungen brukte smokker. Hun sa: - Den som bruker smokker får stor mage. En dag skulle de til byen. Da kom det en gravid dame på bussen. Gutten sa: - Å... jeg vet hva du har gjort! Kryssord 1. Et ferieland som har et blått o g hvitt flagg 2. Det motsatte av galt 3. Et spill med 64 ruter og svarte og hvite figurer 4. Far og Det motsatte av å hate 6. En hest kan galoppere, men den kan også. 7. Du bruker det for å få fisken til å bite på kroken 8. Mange fisker den i elvene 9. En gnager, som kan bli så sint at det sprekker 10. Du får musikk om du setter den i spilleren 11. Hva het kongen i Norge før han som er i dag? SIDER Video Gutt: - Mamma, mamma. Mamma: - Ja, hva er det? Gutt: - Jeg har kjøpt meg en DVD. Mamma: - Hvordan fikk du råd til den? Gutt: - Jeg solgte TVen. Sorteringsguide for husholdninger Matavfall Her legges rester av matavfall. Men her kan du også kaste teposer, kaffegrut, kaffefilter, blomster og blomsterjord. Knyt knute på bioposen og legg den direkte i dunken ute. Vær oppmerksom på at tobakk og snus, emballasje på matvarer og aske IKKE skal legges sammen med matavfallet. Brennbart avfall Her legges eksempelvis tekstiler, bleier, bind, hard og myk plastemballasje, støvsugerposer, kluter, lær, gummi, oppvaskbørster, støvler, sko, bøker med permer, CD-plater og små mengder isopor. I tillegg skal du levere ren papiremballasje fra husholdingen som kartong for frysepizza, vaskepulver, frokostblandinger og lignende. Det brennbare avfallet kan du legge i vanlige plastposer som legges direkte i dunken ute. Vær oppmerksom på at glass- og metallemballasje, keramikk, porselen og farlig avfall IKKE skal i det brennbare avfallet. Drikkekartong Melke-, juice-, fløte-, pudding- og drikke-youghurtkartonger. Skyll kartongene og la dem renne av. Alle kan vinne! Brett sammen kartongene, stapp dem inni hverandre, slik at man får en kubbe og skriv på navnet og tlf.nr. ditt, eller til en forening, skole, barnehage, idrettslag eller en annen person. Lever disse kartongene i konteiner for drikkekartong. Elektrisk og Elektronisk avfall (EE-avfall) Avfall som er avhengig av elektriske kretser for å fungere. For eksempel TV, datautstyr, komfyrer, vaskemaskiner (hvitevarer), kjølemøbler, belysning, verktøy, lysstoffrør, lyspærer, mobiltelefoner og leketøy. Lever dette til forhandler av samme varetype. Du trenger ikke kjøpe nytt. Avtal med forhandler hvor du kan plassere avfallet. HRS kan også ta imot slikt avfall. Farlig avfall Spillolje, oljefilter, maling, lim, løsemidler, bilbatterier, småbatterier, oppladbare batterier, mobiltelefonbatterier, termometre, spraybokser m.m. Farlig avfall skal ikke behandles sammen med annet avfall. Lever farlig avfall i de røde Farlig avfalls -posene/kassene, som du har mottatt, til HRS-anlegg eller gjenvinnings-stasjonene. Vær oppmerksom på at PCB er farlig avfall. Kan finnes i bygningsmaterialer fra For eksempel maling, fugemasse, avretningspuss og isolerglass. Trykkimpregnert og kreosotbehandlet trevirke er farlig avfall, og skal leveres separat til våre anlegg, gjen-vinningsstasjoner og grovavfallsordninger. Risikoavfall Asbestholdig avfall som eksempelvis eternitt-plater/brannisolasjon må pakkes i plast før det leveres til våre mottak på Djupvik og Stangnes. Løsningene sendes til: HRS, Postboks 119, 8502 Narvik innen 1. juni Tre vinnere får en premie fra HRS i posten. Navn:... Adr.:... Vinnere i siste nummer av HRS MAGASINET Det ble trukket ut tre vinnere i hver konkurranse. Kryssord Hanna Ingebrigtsen Sletta Bjerkvik Ine Gundersen 8540 Ballangen Sandra Ingebrigtsen Nyveien Borkenes VI GRATULERER! Vet du det Tobias Lindahl Hestvika 8540 Ballangen Amalie Tovås Birkelundveien Liland Julian Håvardsen Notveien Ballangen Postnummer:... Sted:... Vet du det? 1. Hvor kommer de fra, de som har laget den litt rare bilen av ståltråd? 2. Hvor ligger den nyeste miljøstasjonen til HRS? 3. Hvor lenge har HRS nå åpent på mandager? 4. Kan litiumbatterier eksplodere? 5. Er det forskjell på hvor du skal kaste papir, papp og bølgepapp? (Hvis du leter litt finner du svarene i dette bladet) Papir Kun aviser, ukeblad, kopipapir og reklame. Papiret må være rent og tørt. Dette skal du levere til returpunktene i Narvik, Harstad og Ballangen, og i papirdunken i landkommunene. Bølgepapp Bølgepapp leveres direkte til miljøstasjonene i landkommunene eller til miljøparkene på Djupvik og Stangnes. Glass-/Metallemballasje Glassemballasje er flasker og glass. Lever både farget og blankt glass i de utplasserte konteinerne. Skyll glasset før levering. Skru av lokk og korker. Metallokk og korker leveres også sammen med glasset. Metallemballasje er hermetikkbokser, kaviartuber, aluminiumsfolie, leverposteibokser, brusbokser, fakkelbokser. Skyll metallemballasjen før levering. Lever metallemballasjen i konteinerne. Ikke brennbart avfall Tomme lightere, stekepanner, kasseroller, barberblad, keramikk, porselen, kattesand, skrujern, skruer og spiker. OBS! OBS! I disse konteinerne skal det ikke kastes plast, elektronikk, isopor, hagemøbler, etc. Grovavfall Møbler, gulvtepper, rivningsmaterialer, jernskrap, nettinger, fiskegarn, sykler, ski, klær. Dvs. større gjenstander som ikke inngår i den ordinære innsamlingen og som ikke er farlig avfall eller deler av pantesystemer. Lever til våre anlegg i Harstad og Narvik eller til gjenvinningsstasjonene. Medisinrester og sprøyter fra husholdninger og privatpersoner. Medisinrester skal du levere tilbake til apotek. Sprøyter skal du behandle slik: Tomme sprøyter uten spiss: Legges i dunken for brennbart avfall. Tomme sprøyter med spiss og kun sprøytespisser: Pakkes godt(!) for eksempel i plastflasker som så legges i dunken for brennbart avfall. Diabetespenner i plast: legges i dunken for brennbart avfall. Sprøyter med medisin: leveres tilbake til apotek. For institusjoner, helsetjeneste etc. gjelder egen forskrift og regler for smittefarlig avfall. Sortering av innhalasjonsaerosol Innhallator med medisin leveres tilbake til apotek Innhallator uten medisin og gass legges i dunken for brennbart avfall. Metaller Metaller er gjenstander eller skrap av jern, aluminium, messing, kobber eller annen metallegering, eksempelvis motorer, eksosanlegg, jernstenger, armeringsjern, bolter, sykler m.m. Metaller må ikke leveres sammen med husholdningsavfallet eller sammen med annet avfall. Lever til våre anlegg eller gjenvinningsstasjoner. Gratis Følgende avfallstyper kan husholdinger levere gratis til våre anlegg på Stangnes og Djupvik: Trykkimpregnert trevirke EE-avfall Farlig avfall

9 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Nå kan du søke om sponsormidler Hvert år får HRS-selskapene flere titalls henvendelser om sponsormidler. Lag, foreninger, klubber, stiftelser, kor og korps står nærmest i kø for et lite bidrag. Ofte er det slik at de første i køen får. Det er synd, for vi setter stor pris på den verdifulle, og ofte frivillige innsatsen som gjøres rundt omkring. Dette vil vi gjøre noe med. Vi legger nå ut et søknadskjema på hjemmesidene våre hvor de som ønsker det kan søke om sponsormidler innen en gitt tidsfrist. Da blir alle behandlet likt. I denne omgang settes søknadsfristen til 1. juli. Søker du før denne datoen tas du med i betraktningen for tildelingen som gjelder for i år. I potten ligger kroner. Sponsormidlene tas fra overskuddet i vår konkurranseutsatte virksomhet, ikke fra gebyrer på lovpålagte tjenester. Du finner mer informasjon og søknadsskjema på våre hjemmesider

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern vår 2011 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern miljøvennlig båtpuss

Detaljer

magasinet vår 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS vi har gjort det lettere for deg. fronter landsdekkende sorteringskampanje

magasinet vår 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS vi har gjort det lettere for deg. fronter landsdekkende sorteringskampanje vår 2012 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS vårrydding vi har gjort det lettere for deg. miljøbrølet alex fronter landsdekkende sorteringskampanje farlig avfall vi ser nærmere på

Detaljer

hrs 0 2 ma 0 7 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks

hrs 0 2 ma 0 7 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks hrs magasinet informasjon FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 02 0 7 2 3 Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00 Telefaks: 76 92 20 09 E-post: post@hrs.no

Detaljer

plastavfall papiravfall restavfall

plastavfall papiravfall restavfall KJØKKENAVFALL plastavfall I hovedsak gjelder dette kjøkkenavfall som f.eks.: middagsrester, kjøtt, fisk, potetskrell, eggeskall, rester av grønnsaker, frukt, teposer, mel og bakevarer, kaffefilter, samt

Detaljer

INFORMASJON HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

INFORMASJON HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INFORMASJON HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 02 08 2 3 Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00 Telefaks: 76 92 20 09

Detaljer

Avfallsløsning og miljøregnskap. TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk

Avfallsløsning og miljøregnskap. TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk Avfallsløsning og miljøregnskap for BA-avfall TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk Presentasjon av HRS-selskapene Presentasjon

Detaljer

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

Sorteringsguide. Slik kildesorterer du i Drammensregionen

Sorteringsguide. Slik kildesorterer du i Drammensregionen Sorteringsguide Slik kildesorterer du i Drammensregionen Finn dine hentedager Få varsel om dine hentedager rett på mobilen. Bestill SMS-varsling på www.rfd.no eller last ned appen «Hentedager». SMS Du

Detaljer

Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg.

Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg. Innledning Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg. I den hensikt å oppnå en best mulig bruk og forståelse av torgene velger vi å sende ut dette

Detaljer

SOMMER 2011. magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS. avfallsbehandlingen er i stadig endring

SOMMER 2011. magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS. avfallsbehandlingen er i stadig endring SOMMER 2011 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS FRA AVFALL TIL PRODUKT vi følger reisen fra ee-avfall til nytt produkt trender før og nå avfallsbehandlingen er i stadig endring 2

Detaljer

magasinet vinter 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hrs elektroretur, årets gasellebedrift i troms

magasinet vinter 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hrs elektroretur, årets gasellebedrift i troms vinter 2012 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS gasellevinneren hrs elektroretur, årets gasellebedrift i troms ee-avfall og miljøgifter alt du trenger å vite om ee-avfall nye fagbrev

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

magasinet Farlig avfall Vi forteller deg hvordan du blir kvitt det farlige avfallet

magasinet Farlig avfall Vi forteller deg hvordan du blir kvitt det farlige avfallet sommer 2010 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS Farlig avfall Vi forteller deg hvordan du blir kvitt det farlige avfallet vant 100 000 Frelsesarmeen vant 100 000 kroner i Returkartonglotteriet

Detaljer

INFORMASJON HRS MAGASINET HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

INFORMASJON HRS MAGASINET HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INFORMASJON 1 HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 0 1 09 2 3 Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00 Telefaks: 76 92 20

Detaljer

Hva kaster du. hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE

Hva kaster du. hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE Hva kaster du hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE Hvorfor sortere? De forskjellige avfallstypene som mottas, går alle til gjenvinning eller annen forsvarlig disponering. Forutsetningen er at avfallet

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

magasinet Ny direktør hrs får ny direktør fra 1. januar

magasinet Ny direktør hrs får ny direktør fra 1. januar vinter 2010 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS Ny direktør hrs får ny direktør fra 1. januar julens farlige avfall Hva gjør du Når juletrebelysningen, lyslenken eller adventstaken

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

Hålogaland Ressursselskap

Hålogaland Ressursselskap BYGGBØRS 2017 Hålogaland Ressursselskap v/ adm dir Kirsti Hienn Dagsorden Kort presentasjon av Hålogaland Ressursselskap (HRS) Våre aktiviteter Våre anlegg Gjennomførte prosjekter siste 2 år Planlagte

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak Vekta Rundellen

Detaljer

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks hrs magasinet informasjon FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 01 08 2 3 Ekstrasekker til brennbart avfall Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00

Detaljer

SKROTNISSEPROSJEKTET 2013. Januarmøtet 2014. Bilde fra rapporten fra Sør-Troms regionråd (7 kommuner i Sør-Troms)

SKROTNISSEPROSJEKTET 2013. Januarmøtet 2014. Bilde fra rapporten fra Sør-Troms regionråd (7 kommuner i Sør-Troms) SKROTNISSEPROSJEKTET 2013 Januarmøtet 2014 Bilde fra rapporten fra Sør-Troms regionråd (7 kommuner i Sør-Troms) Skrotnisse prosjektet ble startet i 2012 etter at Fylkesmannen stadig fikk henvendelser fra

Detaljer

FRAKSJONER / SORTERING

FRAKSJONER / SORTERING BLANDET AVFALL I en container med blandet avfall du kaste: Bygningsmaterialer som rent treverk, isolasjon, fliser Jern og metaller Gamle tekstiler som klær, tepper, sengetøy, gardiner Plast Papp/papir

Detaljer

NYTT HRS-MAGASIN NY AVFALLSHÅNDTERING DEN VIDERE UTVIKLING

NYTT HRS-MAGASIN NY AVFALLSHÅNDTERING DEN VIDERE UTVIKLING 4 5 Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00 Telefaks: 76 92 20 09 NY AVFALLSHÅNDTERING DEN VIDERE UTVIKLING Avdeling Harstad: Stangnes Miljøpark

Detaljer

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke!

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke! BIOAVFALL Dette er bioavfall: kaffefilter matrester planterester, som for eksempel små mengder gress, løv og blomster servietter småbein teposer tørkepapir vått papir Dette er ikke bioavfall: aske (restavfall)

Detaljer

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt system for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp, papir og

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED Avtalen gjelder levering av sortert avfall fra: Dato for loppemarked: Avfallet vil bli levert til følgende gjenvinningsstasjon: Arrangør:

Detaljer

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper Offentlig informasjon Beholdertømming hos privatpersoner: Restavfallsbeholder: Matavfall Plastemballasje (all plast det har vært mat/drikke/husholdningsartikler

Detaljer

magasinet sikrer du lasten? ofte ser vi synlige bevis på at ikke alle har vært like dyktige til det vinter 2011

magasinet sikrer du lasten? ofte ser vi synlige bevis på at ikke alle har vært like dyktige til det vinter 2011 vinter 2011 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS sikrer du lasten? ofte ser vi synlige bevis på at ikke alle har vært like dyktige til det FYLKESMANNEN PÅ BESØK Fylkesmannen i Nordland

Detaljer

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter Mottak og behandling av isolerglass Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter 1 Isolérglassruter med PCB, klorparafiner eller ftalater er farlig avfall

Detaljer

------------------------------------------------------ klipp ut

------------------------------------------------------ klipp ut Avsender: HIM IKS, Haraldseidvågen, 5574 Skjold, telefon: 52 76 50 50 www.him.as B MILJØMERKET 241 600 Trykksak HIM jobber for avfallsreduksjon og ombruk på Haugalandet I tillegg til å stimulere til økt

Detaljer

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Hentekalender 2016 I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Offentlig informasjon Du sorterer, vi gjenvinner! Ved å kildesortere kan hver

Detaljer

Kildesorteringskalender

Kildesorteringskalender Renovasjonsselskapet 2014 Kildesorteringskalender HUSK! Ønsker du neste års kalender, må du bestille den. Les mer på baksiden. Informasjon om hentedager får du også i RfD-appen «Hentedager» eller som SMS-varsling.

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5,2.etg Møtedato: 09.12.2016 Klokkeslett: 09:00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering AVFALL Innhold Kildesortering og gjenvinning Farlig avfall Oppbevaring av farlig avfall Levering av farlig avfall Elektrisk og elektronisk avfall Papp og papir Plastemballasje Metallemballasje Glassemballasje

Detaljer

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå.

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Kildesorteringen i Oslo stopper ikke Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Matavfallet blir til biogjødsel og drivstoff til busser og biler. Plastemballasjen gir nye plastprodukter

Detaljer

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp/papir og

Detaljer

Veileder for avfall i Sameiet Hovinbekken I Les dette heftet, for det er ditt ansvar at vi kildesorterer riktig og holder Sameiet ryddig.

Veileder for avfall i Sameiet Hovinbekken I Les dette heftet, for det er ditt ansvar at vi kildesorterer riktig og holder Sameiet ryddig. S i d e 1 Veileder for avfall i Sameiet Hovinbekken I Les dette heftet, for det er ditt ansvar at vi kildesorterer riktig og holder Sameiet ryddig. S i d e 2 AVFALL SAMEIET HOVINBEKKEN I De nedgravde avfallsbeholdere,

Detaljer

VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID

VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID 2 3 25 ÅR MED VELLYKKET INTERKOMMUNALT SAMARBEID GRATULERER MED 25 ÅRS GODT SAMARBEID

Detaljer

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger En informasjonsbrosjyre om kildesortering Informasjonen gjelder kun privathusholdninger Hva og hvordan skal du kildesortere? Avfall som kildesorteres kan brukes på nytt. Når vi gjenvinner avfallet forurenser

Detaljer

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse Tabell 1 Hvilken type bolig bor dere i? ant % Rekkehus -------------------------------- 27 5 Enebolig (også i kjede) -------------- 393 79 Leilighet i blokk ------------------------ 36 7 Flermannsbolig

Detaljer

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering utendørs Trinnvis innføring av utvidet kildesortering i Oslo 01.10.09 31.12.11. Et permanent prosjekt i regi av. Matavfall i grønn pose, plastemballasje i blå og restavfall i vrengt handlepose. Trinnvis

Detaljer

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly Kort om ROAF IKS for 8 kommuner,167.240 innbyggere (1. januar 2013, SSB) (3.000 økn pr år) (Enebakk, Fet (10.810), Gjerdrum, Lørenskog,

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010 VELKOMMEN! Vilberg U-skole 10.klasse 27. Mai 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak

Detaljer

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 1 MEF avfallsdagene 7 8 mars Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 Avfallsstatistikk Historikk Nyeste statistikk Enkeltstatistikker Metoder

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten.

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten. Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Innføringen skjer gradvis, og alle husholdninger

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp/papir og

Detaljer

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon Hovedkontoret vårt på Verdal Hvem er Innherred Renovasjon Interkommunalt selskap Eies av 9 kommuner Er kommunenes redskap for å oppfylle pålegget om renovasjonstjeneste

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 Hålogaland Ressursselskap IKS

ÅRSBERETNING 2012 Hålogaland Ressursselskap IKS ÅRSBERETNING 2012 ÅRSBERETNING 2012 Innhold Årsberetning 2012 3 Resultatregnskap - HRS IKS 9 Balanse - HRS IKS 10 Kontantstrømoppstilling - HRS IKS 12 Noter - HRS IKS 14 Resultatregnskap - HRS IKS konsern

Detaljer

MILJØ- OG AVFALLSLØSNING GALLERI OSLO

MILJØ- OG AVFALLSLØSNING GALLERI OSLO MILJØ- OG AVFALLSLØSNING GALLERI OSLO Miljø- og avfallsløsning på Galleri Oslo Sameiet v/ Malling & Co Forvaltning vil informere alle leietakere om hvilke muligheter og løsninger på renovasjon finnes på

Detaljer

RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG. Kildesortering. Hvor leverer du hva?

RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG. Kildesortering. Hvor leverer du hva? RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG Kildesortering Hvor leverer du hva? Renovasjonsordningen i Sarpsborg kommune Sarpsborg kommune har som hovedmål å arbeide for å redusere avfallsmengden. Avfall

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 Hålogaland Ressursselskap IKS

ÅRSBERETNING 2013 Hålogaland Ressursselskap IKS ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013 Årsberetning 2013 3 Resultatregnskap - HRS IKS 9 Balanse - HRS IKS 10 Kontantstrømoppstilling - HRS IKS 12 Noter - HRS IKS 14 Resultatregnskap - HRS IKS konsern 22 Balanse

Detaljer

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis.

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Renere produksjon renere produkter Elektriske og elektroniske produkter, også kalt

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

SE OPP FOR DISSE BOKSENE

SE OPP FOR DISSE BOKSENE SUPERHELTENE KÅRE-KARTONG, RESIRKULINE, LYN-LARS OG SUPERLÆRER BOR PÅ PLANETEN RESIRKULUS TELLUS. PLANETEN ER KJENT FOR SIN VAKRE OG GRØNNE NATUR, MEN NÅ ER GALAKSEN TRUET AV FORURENSNING! HJELP SUPERHELTENE

Detaljer

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Topp innsats for miljøet! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Detaljer

Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden

Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden 1 Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden Avfallskonferansen 2013 Ålesund Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 5.6.13 1 Innhold Kort om SSB og seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk

Detaljer

Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014

Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014 Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014 Analyse/stikkprøver av restavfall fra beholdere/sekker og containere Formål Plukkanalyse UiO, oktober 2014 o Kartlegge sammensetningen av

Detaljer

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave.

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave. Forskrift av 1. januar 2005 Endringer Forskrift av 1. juli 2014 Ny paragraf 1. 1. Formål. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport, gjenvinning

Detaljer

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune 1 Innhold Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune... 1 Hentedager for rest- og papiravfall og plastemballasje... 3 Avfallsmottak på Tustna (Bjørndalen)

Detaljer

Finnmark Miljøtjeneste AS PRESENTASJON AV FINNMARK MILJØTJENESTE AS 2007.

Finnmark Miljøtjeneste AS PRESENTASJON AV FINNMARK MILJØTJENESTE AS 2007. PRESENTASJON AV FINNMARK MILJØTJENESTE AS 2007. Historikk Finnmark Miljøtjeneste AS ble stiftet av kommunene Gamvik, Karasjok, Lebesby, Måsøy, Nordkapp og Porsanger 10. april 1996. Finnmark Miljøtjeneste

Detaljer

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Gjeldende mål Ny avfallspakke fra EU 2014 Alle råvarer skal i prinsippet gjenvinnes Innen 2020 skal forberedelse til gjenbruk, materialgjenvinning og

Detaljer

Vedlegg I Forskriftsendringer

Vedlegg I Forskriftsendringer Vedlegg I Forskriftsendringer Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). I avfallsforskriften gjøres følgende endringer: Nytt kapittel 3 skal lyde: Kapittel

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog ROAF- posten Aurskog- Høland & Rømskog Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2014 / 15 Velkommen til ROAF! Matavfallet ditt blir til miljøvennlig drivstoff. Side 4 Hva er nytt hva fortsetter

Detaljer

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg. Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg. Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 4 2014 Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg Henting av papp og papir i 2015 side 4 5 Henting

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Eggen lisbeth.eggen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2006/8172 - /M60 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif Avd.dir. Marit Kjeldby Hva er de nasjonale målene? Farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om og enten gå til gjenvinning eller være sikret god nok

Detaljer

Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars 2013 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge idag Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i

Detaljer

Bildet viser komprimerte biler til gjenvinning et sted i Norge.

Bildet viser komprimerte biler til gjenvinning et sted i Norge. Først vil jeg gjerne få takke for invitasjonen til å komme hit til KS Bedriftenes Møteplass for å snakke om norsk avfallspolitikk og produsentansvaret. Det er spennende å snakke til en mangfoldig bransje,

Detaljer

Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF)

Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF) Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF) Intensjon. TBF ønsker at havnen skal fremstå som ren og ryddig både på land og sjø. Havnen skal bære preg av at det er ordnede forhold Behandling av

Detaljer

VELKOMMEN TIL SVARHEFTET

VELKOMMEN TIL SVARHEFTET DETTE KLIPPE- SYMBOLET BETYR AT DERE SKAL KLIPPE UT TILBEHØRET FRA HEFTET VELKOMMEN TIL SVARHEFTET HER FINNER DERE SVAR PÅ ALLE SPØRSMÅLENE I OPPGAVE- HEFTET, SAMMEN MED ALT DET SUPERKULE TILBEHØRET SOM

Detaljer

Forbered dere på å bli eksperter på avfall! Årets oppdrag

Forbered dere på å bli eksperter på avfall! Årets oppdrag I årets oppdrag skal Jr.FLL lagene se nærmere på redusering, gjenbruk og resirkulering, og hvilken betydning avfallet vi produserer har på hverdagen vår og miljøet rundt oss. Forbered dere på å bli eksperter

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM 10.06.2005 Avfallsplan for Longyearbyen 2005-2010. Handlingsprogram 1 1 HANDLINGSPROGRAM År for gjennomføring 2005 2006 2007 2008

Detaljer

Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den!

Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den! Drømmen om evig liv er nærmere sannheten enn du tror! Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den! Vi driver miljøsanering i praksis Biler produseres, de lever sitt liv på veien, og de dør. Fra

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvordan sikre materialgjenvinning? Generelle virkemidler Generelle virkemidler krever et lukket norsk

Detaljer

Resultater & Vurderinger

Resultater & Vurderinger Resultater & Vurderinger Utarbeidet av Hjellnes Consult as 27. mai 2015 Type testbeholdere Plukkanalyse UiO Mai 2015 3 typer innendørs: Røros, Waste Honey, Bermuda Quatro 2 typer utendørs: Artcher, Stumpf

Detaljer

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge Thomas Hartnik Innhold EUs politikkpakke om sirkulær økonomi Forslag til endringer i avfallsregelverket Hvor ligger utfordringene for

Detaljer

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Andreas Dalen 16-12-11 Oslo : Norges hovedstad 650 000 innbyggere, vokser med 2 % per år 330 000 husholdninger 65 % bor i flerbolighus, 53 % av husholdningene

Detaljer

Esval Miljøpark KF 2

Esval Miljøpark KF 2 Oktober 2017 Esval Miljøpark KF 2 Nes kommune Grete Sjøli Esval Miljøpark KF 3 Nes kommune har et totalareal på 637 km2. Kommunen har totalt registrert på 19.118 daa med naturtypeareal fordelt på 316 registrerte

Detaljer

Gjenvinning av stål og metaller

Gjenvinning av stål og metaller Gjenvinning av stål og Gjenvinning av stål og Vi fremstår i dag som landets ledende aktør innenfor innsamling og behandling av stål, metall og kabel. Vi opererer 21 moderne produksjonsanlegg og har miljøriktige

Detaljer

Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet!

Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet! Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet! Øivind Brevik adm.dir. 1 Bestilling fra AHK Presentasjon av virksomheten bør inneholde: Status Drift Nøkkeltall Strategier 2 Avfallspyramiden

Detaljer

RENOVASJONSKALENDER 2016

RENOVASJONSKALENDER 2016 Tonnevis med frukt og grønt kastes, bare fordi den ser rar ut. Den er like sunn og god på innsiden. RENOVASJONSKALENDER 2016 VÅRE ÅPNINGSTIDER: MAN, TORS 07.30-19.00. TIRS, ONS, FRE 07.30-15.30 GJENBRUKSBUTIKKEN:

Detaljer

Oslofjordkonferansen II 20.mars 2015

Oslofjordkonferansen II 20.mars 2015 Oslofjordkonferansen II 20.mars 2015 SØPPEL I STRANDSONEN - Kilder og opprydding Liv-Marit Hansen Hva er marin forsøpling? Hvorfor ønsker vi å fjerne marint søppel fra strender? Plast og mikroplast Overvåkning

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15 Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Kort om ØG Litt om bransjen og utviklingen i bransjen Kommentarer til kommunedelplan for miljø og klima Kort om ØG (Retura)

Detaljer

Konkurransen om avfallet slik industrien ser det. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri

Konkurransen om avfallet slik industrien ser det. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Konkurransen om avfallet slik industrien ser det Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Norsk Industris utvalg for gjenvinning 1450 ansatte 250 ansatte 330 ansatte 60 ansatte 200 ansatte

Detaljer

Vedlegg 4 Pris- og tilbudsskjema

Vedlegg 4 Pris- og tilbudsskjema Vedlegg 4, Pris- og tilbudsskjema Innhold 1 ANBUDSSAMMENDRAG... 4 1.1 Anbudssammendraget prisskjema for entreprise 1 og 2... 4 1.2 Anbudssammendraget prisskjema for entreprise 3 og 4... 4 2 PRIS- OG TILBUDSSKJEMA,

Detaljer

Saksbehandler, innvalgstelefon Astrid Holte, 55 57 22 22 Vår dato 22.08.2005 Deres dato Vår referanse 2005/9830 Deres referanse SIM Næring AS Eldøyane 5411 Stord Tillatelse til behandling av EE-avfall

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER?

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? på mindre byggeplasser Lover og forskrifter byggavfall Forurensningsloven 7 Avfallsforskriften

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 Hålogaland Ressursselskap IKS

ÅRSBERETNING 2014 Hålogaland Ressursselskap IKS ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 Innhold Årsberetning 2012 3 Resultatregnskap - HRS IKS 9 Balanse - HRS IKS 10 Kontantstrømoppstilling - HRS IKS 12 Noter - HRS IKS 13 Resultatregnskap - HRS IKS konsern

Detaljer