magasinet Farlig avfall Vi forteller deg hvordan du blir kvitt det farlige avfallet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "magasinet Farlig avfall Vi forteller deg hvordan du blir kvitt det farlige avfallet"

Transkript

1 sommer 2010 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS Farlig avfall Vi forteller deg hvordan du blir kvitt det farlige avfallet vant Frelsesarmeen vant kroner i Returkartonglotteriet hrs i ny drakt I nær et år har vi arbeidet med å legge om profilen til HRS

2 2 3 Varmere tider Jan P. Pettersen Direktør HRS Våren og sommeren er en fin årstid. Forventningene om forestående ferietid, lyse varme sommerdager og netter gir ekstra energi til kropp og sjel. Seiglivede myter og nye tider En gammel venn sa engang: Sett saken på spissen for der sitter den godt! Det er fristende å følge rådet, men det er ikke nødvendig. Det rekker å fremstille saken slik den er. Hver vår og sommer resulterer dette i en betydelig rydde- og dugnadsinnsats. Og det trengs. For hver eneste vår flyter det med avfall rundt oss. Ryddedugnad trengs faktisk hver eneste dag hele året. Den største innsatsen her kan hver enkelt av oss gjøre ved å ta ansvar for at vi selv ikke forsøpler våre omgivelser. Det være seg pappbegeret til kaffen, ispapir, tomme brusflasker i veikanten, tyggegummi på fortauet eller sigarettfiltre i grøftekanten. Da HRS ble etablert for 20 år siden, var tilnærmet 100 % av avfallet som selskapet mottok omfattet av forurensningsloven, og følgelig en del av de lovpålagte tjenester for eierkommunene. HRS ble etablert for å motta, behandle og bli kvitt avfall fra husholdning og næringsliv i regionen til lavest mulig pris. Det viktigste var å bli kvitt et problem. HRS ble ikke etablert som et tradisjonelt interkommunalt renovasjonsselskap som skulle foreta innsamling av husholdningsavfall hos innbyggerne i kommunene. Det er det fortsatt mange som tror. Dette er den seiglivede myte! HRS har aldri hatt ansvar for innsamlingen - den kommunale renovasjonen. Eierkommunene beholdt dette ansvaret selv helt fra starten av. Narvik og Harstad utfører denne tjenesten i kommunal regi den dag i dag. Landkommunene har satt den ut på anbud. At datterselskapet vårt, HRS Miljø AS, har vunnet disse anbudene flere ganger i åpen konkurranse får vi glede oss over. Det har vært lønnsomt for innbyggerne i landkommunene. Elektroretur, HRS Metallco og HRS Produksjon. Mens HRS i 1990 løste sine oppgaver ved i hovedsak å legge alt avfall på deponi (noe ble sendt til materialgjenvinning), deponerte vi i 2010 bare 3100 tonn. Av den totale mengde mottatt avfall er dette ca 5 %. Dette betyr at mer enn tonn, inklusive metaller og elektronikkavfall, er omsatt kommersielt i markedet. Disse volumer har enten blitt benyttet til materialgjenvinning eller til energiutnyttelse. Av selskapets totale omsetning i 2010 utgjør det kommunale (lovpålagte) avfallet ca 20 %, mens ca 80 % av omsetningen forestås på markedsmessige betingelser. Ved etableringen i 1990 var det tilnærmet motsatt. Grunnen er to endringer i Forurensningsloven som har endret rammebetingelsene for driften av selskapet radikalt. Alt næringsavfall ble konkurranseutsatt 1. juli 2004 og samme dato i 2009 ble det innført forbud mot deponering av nedbrytbart avfall. Det skal ikke store mengder avfall til før det oppleves som skjemmende og stygt. Det gjør noe med oss. Et tilbakevendende fenomen på denne årstiden er at enkelte ser sitt snitt til å tenne bål og brenne avfallet. Alt mulig slags skrot havner ofte her. Brannvesenet fortviler. Naboer og velforeninger fortviler. Denne bålbrenningen er lite miljøvennlig og kan være direkte helsefarlig. For avfall handler til syvende og sist om helse og trivsel. Vi i HRS arbeider hver eneste dag for at mest mulig avfall skal komme til nytte igjen. Og viktigst av alt, at avfall ikke bidrar til å skade naturen, miljøet og helsa vår. Vi vet at det bor utrolig mange flinke og miljøbevisste innbyggere rundt om i kommunene. Sammen kan vi ta vare på miljøet vårt på best mulig måte. Smått som stort betyr noe. For farlig avfall kan selv i små mengder gjøre umåtelig stor skade. På grunn av nye markedsområder er vi i dag organisert som et konsern med fire kommersielle datterselskap; HRS Miljø, HRS HRS er dermed i praksis et selskap som har kommersielle, markedsmessige betingelser for sin drift. Vi gir eierkommunene rimelige priser på behandling av kommunalt avfall fordi vi har lykkes i å omstille oss til et konkurransedyktig selskap. Felles behandling av kommunalt og næringsmessig avfall gir lavere priser for alle. Jan P. Pettersen Adm. dir HRS Vaske avfallsdunken I løpet av året vil det høyst sannsynlig oppstå lekkasje av væske fra matavfallsposene når du har kastet dem. I kaldt vær kan da posene fryse fast i bunnen av dunken. Og sommerstid kan det føre til ubehagelig lukt og innsektstilstrømming. Vi anbefaler derfor vasking av dunken i den milde årstiden. Dunken kan rengjøres med vanlig vaskemiddel/rengjøringsmiddel. Klorin eller lignende middel er utmerket å bruke. HUSK bare på å skylle dunken godt etterpå og sett den opp ned slik at den får rent av seg.

3 4 hva er glass- og metallemballasje? Ordningen med returpunktene hvor du kan levere glass- og metallemballasje har eksistert i flere år. I all hovedsak har avfallet som leveres her vært godt sortert. Norsk Glassgjenvinning registrerer imidlertid nå en dalende kvalitet på avfallet. Forsøplingen består av en økende andel av keramikk, porselen, krystall, ildfast glass fra husholdningsprodukter og innbygningspeiser samt lyspærer. Selv om det meste av dette oppfattes som glass -produkter er de ikke brukbare til gjenvinning. Både keramikk, porselen, krystall og ildfast glass er såkalt inert avfall og skal kastes i konteinerne som er merket med ikke brennbart avfall. Lyspærer klassifiseres som farlig avfall (sokkelen inneholder ofte bly), og skal behandles deretter. I tillegg finner en ofte større gjenstander og fremmedelementer i konteinerne, slik som større metallgjenstander, blikkplater og lignende. Av glass er det kun flasker og glassemballasje som skal kastes i disse konteinerne. Du kan godt levere både farget og blankt glass, metall-lokk og korker her. Med metallemballasje tenker vi på hermetikkbokser, kaviartuber, leverposteibokser, brusbokser og fakkelbokser. Av det innleverte glasset produseres det nye glassprodukter, isolasjonsmateriale og andre bygningselementer som glassopor og glassbetong. Metallemballasjen blir til nye emballasjeprodukter. Økt forbruk bidrar til at avfallsmengdene vokser De siste årene har avfallsmengdene økt mer enn den økonomiske veksten. I 2008 avtok veksten i avfallsmengdene noe. Samtidig gjenvinnes mer avfall enn noen gang. Myndighetenes skjerpede krav har bidratt til økt ressursutnyttelse av avfallet. I tillegg har utslippene fra avfallsbehandlingen gått ned. Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at mengden husholdningsavfall per person økte med 5 prosent fra 2007 til Dette er den laveste økningen som er registrert i perioden SSB har tall for. En gjennomsnittsnordmann kastet 434 kg avfall i 2008, noe som utgjør 62 prosent mer enn i På landsbasis kaster nordlendinger minst, mens østlendinger kaster mest. Vi kastet 10,9 millioner tonn avfall i Norge i Dette innebar at avfallsmengdene økte mindre i 2008, enn i I 2008 var økningen 2 prosent, mot 6 prosent i Avfallsmengdene øker mer enn verdiskapningen Fortsatt øker imidlertid avfallsmengdene mer enn den generelle verdiskapningen i samfunnet. Den samlede avfallsveksten fra 1995 til 2008 var 48 prosent, mens BNP (i faste priser) økte med 44 prosent. Til sammenligning økte avfallsmengden fra husholdningene med 75 prosent i samme periode. Næringsavfallet står for nærmere 80 prosent av de totale mengdene. Det antas at økt forbruk, økt byggeaktivitet og høy aktivitet i industrien er viktige årsaker til denne utviklingen. Det er en nasjonal målsetting om at veksten i den totale avfallsmengden skal være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten. De siste årenes utvikling har ikke vært i tråd med denne målsettingen. Gjenvinner 95 prosent av avfallet For 20 år siden var det mest vanlig å deponere avfall. Siden den gang har mengden avfall som deponeres gått jevnt nedover, mens mengden som gjenvinnes har økt tilsvarende. I 2009 ble 95 prosent av avfallet som ble levert til HRS gjenvunnet. Når avfall gjenvinnes utnyttes ressursene i avfallet, enten gjennom materialgjenvinning, biologisk behandling (ved kompostering eller i biogassanlegg) eller forbrenning med energiutnyttelse. 5 Gress i avfallsdunken Fra tid til annen får vi spørsmål fra abonnenter om de kan kaste gress i matavfallsdunken. Svaret er et ja, med måte. Ikke stapp dunken full med gress. Alt matavfallet fra vår region transporteres til Bodø hvor det komposteres og blir til matjord. Det betyr at litt gress ikke gjør noen skade. Men som sagt, vis måtehold.

4 6 slik blir du kvitt farlig avfall farlig avfall er avfall som kan gjøre stor skade på planter, dyr og mennesker. Det er derfor viktig at det behandles og leveres korrekt. under ser du hvordan du kan kvitte deg med det. Du kan levere farlig avfall direkte til våre miljøparker og miljøstasjoner. Innleveringen er gratis. Våre ansatte har kompetanse på farlig avfall og sørger for at det blir klassifisert. Miljøparkene og miljøstasjonene Avfallet transporteres videre til et behandlingsanlegg for demontering. Der blir komponenter med helse- og miljøskadelige stoffer blir tatt ut, og øvrige materialer blir gjenvunnet. Farlig avfall i flytende form leveres i originalemballasje eller merkes med innhold. Innsamling i landkommunene Innbyggerne i landkommunene kan levere farlig avfall hver gang det er innsamling av husholdningsavfall. Plasser den røde posen med farlig avfall på en av dunkene. Er du i tvil om noe du skal kaste inneholder farlig avfall eller ikke, legg det i den røde posen for sikkerhets skyld. Lyspærer og annet knuselig må ikke legges slik at det knuses i posen. Flytende farlig avfall skal leveres i tett emballasje for å unngå søl. Hvis produktetikett mangler, skriv på hva innholdet er. Innsamlingsstativ for småelektronikk Innsamlingsstativene finner du i svært mange butikker. Her kan du kaste batterier, lyspærer, lysrør og småelektronikk som mobiltelefoner, mp3-spillere, skritt-tellere og lignende. Avfallet som leveres skal være sortert, dvs. at det ikke skal leveres i de røde farlig-avfallsposene eller andre poser. Og ta gjerne av emballasjen på produktene. Pappesken til lyspæren trenger for eksempel ikke sitte på når du kaster den. OBS! I disse stativene skal du ikke kaste PC-er, malingsbokser, støtdempere og bildeler, støvsugere, bilbatterier, store varmeovner, bakemaskiner, porselen, glass etc. Slett data på mobiltelefonen Husk å slette alle data eller ødelegg mobiltelefonen før du kaster den. Det finnes flere eksempler på at telefoner er blitt stjålet fra stativene. Visste du at vi daglig omgir oss med mange typer farlig avfall? Mye av det farlige avfallet inneholder kadmium, bly, PCB, bromerte flammehemmere og kvikksølv. Dette er stoffer som kan gjøre stor skade på planter, dyr og mennesker. Farlig avfall på avveie En gjennomgang av avfallet som kastes i dunken for brennbart avfall og på returpunktet ikke brennbart avfall viser at det inneholder en økende mengde farlig avfall. Batterier, spraybokser, røykvarslere, ladere og mobiltelefoner er eksempler på hva som finnes i avfallet. Dette er produkter som kan inneholde kadmium, bly, PCB, bromerte flammehemmere og kvikksølv. Det er stoffer som kan gjøre stor skade på planter, dyr og mennesker, og skal derfor ikke blandes med annet avfall. Alt farlig avfall skal sorteres Fraksjonen brennbart avfall transporteres til TVAB i Kiruna hvor det brennes og omdannes til energi. Forbrenningsovnene til TVAB er underlagt Europas strengeste rensekrav, som skal hindre og redusere farene for giftige utslipp. Derfor er det viktig at avfallet som leveres er så rent som mulig. Kategorien ikke brennbart avfall legges direkte på deponiet på Djupvik. Det er produkter som verken kan brennes eller gjenvinnes, eksempelvis kasseroller, stekepanner, porselen og keramikk. Her skal selvsagt heller ikke farlig avfall blandes inn. Husk at slikt avfall alltid skal sorteres ut. Ekstrautgifter I tillegg til miljøaspektet har feilsorteringen også en økonomisk side. I avtalen med TVAB heter det at det er brennbart avfall som skal leveres dit. Dersom det avvikes fra dette, medfører det ekstra utgifter til rensing og vedlikehold for anlegget. Disse utgiftene må på et eller annet vis dekkes inn. I første omgang går regningen til kommunene. Derfra kan veien være kort til et påslag på renovasjonsgebyret. Til syvende og sist er det altså hver og en av oss som får svi, når noen få av oss unnlater å behandle avfallet riktig. Det som i utgangspunktet tilsynelatende så ut til å være en lettvint måte å kvitte seg med avfallet på, kan fort vise seg å koste. Ikke bare for den som synder, men for hele fellesskapet.

5 8 No vil vi ha lys i alle hus! Foto: Harold Jenssen Gjesteskribenten: Linda Flaaten-Stokkan Konsulent for reiseliv /-næring Gratangen Kommune Når man setter seg i bilen og kjører gjennom Hålogalandsregionen, - litt sånn uti distriktene, kan en ikke å unngå å registrere mange hus som står med tomme, mørke vinduer. Mange av husene ser helt fine ut, mens andre trenger sårt til stell og vedlikehold. Det kan være maling som flasser, overgrodde hager, nedtråkkede gjerder, og i verste fall skjeve dører og knuste vinduer. Noen av husene har også driftsbygninger som står for fall. En trist tanke, - ikke minst med tanke på hva dette på sikt gjør med vårt felles kulturlandskap. Det faktum at det finnes folk som har behov for, og ønsker å bosette seg i disse husene, er noe av det vi i prosjektet Blest i Havlandet prøver å ta tak i. I kommunene Skånland, Lavangen og Gratangen har vi kartlagt tilsammen over 600 tomme hus og gårdsbruk, men paradoksalt nok har vi likevel problemer med å kunne tilby boliger når vi får nye innbyggere eller noen vurderer å flytte hit til oss. I sommer sender vi derfor ut brev til eierne av disse tomme husene i håp om at i hvert fall noen vurderer å selge eller leie ut huset sitt. For å kunne hjelpe og tilrettelegge prosessen for eierne har vi satt i gang et apparat i kommunene som skal være behjelpelig med å få boligen ut på markedet. Vi håper at mange tar kontakt, og at vi på denne måten vil gjøre tilgjengelig hus for våre nye medbygdinger. For oss i distriktene er det nemlig viktig å ha levende bygder der alle kan bo, arbeide og trives. Vi vil ha tjenester tilgjengelig, trivelige miljøer og rikt kulturliv. Jeg benytter anledningen til å fremheve en av disse tjenestene som vi har behov for i distriktene; Miljøstasjonene. I Gratangen har den vært flittig brukt siden den kom i fjor, og konsekvensene er merkbare, spesielt i naturen. Alle oppfordres til å bruke denne måten å kvitte seg med gamle ting som har hopet seg opp på loft og i bakgårder. Tidligere havnet mye av skrotet i strandsonen, sammen med blant annet båter som var etterlatt for å forsvinne på havet. I Gratangen er vi så heldige at vi er vertskommune for Nordnorsk Fartøyvernsenter. De har som sitt primære formål å bevare og videreføre håndverkskunnskap knyttet til istandsetting, drift og vedlikehold av eldre båter og fartøy. De setter i stand båter og fartøy etter antikvariske prinsipper, forsker, dokumenterer og driver opplæring. Mange båter som ellers ville blitt hugget opp eller blitt sunket på havet har fått nytt liv, og i prosessen er kunnskap blitt registrert og ivaretatt. En fantastisk måte å jobbe med miljø kombinert med kulturminnevern. Med håp om en hektisk sommer med mange henvendelser fra ivrige boligselgere ønsker jeg alle en riktig god sommer!

6 10 11 Frelsesarmeen vant kroner i Returkartonglotteriet Flott innsats for miljøet har belønnet Frelsesarmeen med gevinst på kroner i Returkartonglotteriet. Kartongkubben ble trukket ut blant tusenvis av andre ved Djupvik Miljøpark. Gjenbruk for miljøet I et drøyt år har Fretex sine tøybokser vært i drift i Narvik. Brukte klær og sko som leveres her havner etter hvert i Øst-Europa, Afrika og Asia. Eller som pussefiller. En innlevert kartongkubbe med påskriften Frelsesarmeen Narvik ble i mai trukket ut som vinner i det nasjonale Returkartonglotteriet. Iherdig skylling, bretting og stapping av major Ingrid Bjørke i Frelsesarmeen har dermed lønnet seg på flere måter; det er god utnyttelse å bruke våre ressurser flere ganger, og for organisasjonen er premien ekstra kjærkommen. - En hilsen fra Gud Frelsesarmeen markerte nylig sine første 110 år i Narvik. Organisasjonen står foran en omfattende restaurering av dagens lokaler eller investering i nye. - Pengepremien er en flott startkapital på dette arbeidet, og vi ser sånn sett på den som en hilsen fra Gud, sier Ingrid Bjørke og Maria Alnæs som mottok premien på vegne av Frelsesarmeen. Potensial for økning - Siden returordningen for drikkekartong startet for 14 år siden har mange nordmenn gjort en viktig innsats for miljøet. I 2009 ble over 60 prosent av alle drikkekartonger levert i innsamlingsordningen. Det betyr at vi er et godt stykke på vei, men at det fortsatt er stort potensial for å samle inn enda flere melk- og juicekartonger. For å oppnå det er vi helt avhengige av innsatsen fra enkeltpersoner og fra idrettslag og organisasjoner, sier informasjonsleder Trond Munkvold i HRS. Forurensende og farlig å brenne kartongene Opp mot 15 prosent av drikkekartongene i private husholdninger går bokstavelig talt opp i røyk om vinteren. Det er svært forurensende og kan i verste fall føre til pipebrann. Levér heller kartongene til gjenvinning. Det er både tryggere og en langt bedre ressursutnyttelse enn å la dem gå i ovnen. I tillegg vanker det kanskje premie. STRÅLENDE FORNØYD: Ingrid Bjørke og Maria Alnæs i Frelsesarmeen i Narvik er strålende fornøyd med å vinne hovedgevinsten på kroner i Returkartonglotteriet. (Foto: Fritz Hansen) Fakta returkartonglotteriet Returkartonglotteriet premierer flinke kartongbrettere over hele landet. En kartongkubbe er godkjent som et lodd når det minimum er seks kartonger brettet opp i den syvende. Korker og lokk kan godt henge utenfor kubben. Deretter skriver man enten eget navn eller navnet på den organisasjonen, barnehagen, idrettslaget eller andre man ønsker skal vinne, samt telefonnummer, og leverer kartongen i den lokale innsamlingsordningen. I løpet av 2010 trekkes det ut 120 premier på kroner og 4 premier på kroner til sammen 1,6 millioner kroner. Innsamlingen av brukte klær og sko har så langt vært en stor suksess, sier avdelingsleder Georg Johansen i Narvik VAR. I samarbeid med Frelsesarmeen tømmer og vedlikeholder Narvik VAR de syv tøyboksene som står på ulike steder i Narvik kommune. -En til to ganger i uka tømmer vi dem og laster innholdet opp på et større vogntog, sier Johansen. Det tar om lag seks uker å fylle vogntoget. Da inneholder det 18 tonn klær, og setter deretter kursen mot Polen hvor klærne distribueres til bruktbutikker og ulike tiltak i Øst-Europa, Afrika og Asia. Klær som ikke kan brukes produseres det pussefiller av. Hele og rene Alle klær som er brukbare kan gis til Fretex. Det trenger ikke en gang være brukt. Du kan rett og slett ha feilvurdert størrelsen på buksa du kjøpte, forandret smak eller fått to like julegaver. Brukt tøy må være i orden og rent; andre skal kjøpe og bruke tøyet. -Det er god kvalitet på det meste som leveres inn, og det er godt å se at folk definitivt ikke bruker disse til å kvitte seg med avfall i, sier Johansen. -Klærne er hele og rene, pent brettet sammen og godt pakket inn. Det siste vil si at tøyet er pakket i plastposer som er godt knyttet igjen. Dette er spesielt viktig; ved tømming kan det skje at noe av innholdet i konteinerne faller på bakken og skitnes til. Mest om våren Bruken av tøyboksene er sesongbetont. Da de ble utplassert for vel et år siden, tok det kort tid før de ble fulle. -Så dabbet det litt av utover høsten, før det nå på vårparten har tatt seg kraftig opp igjen, sier Georg Johansen. Tøyinnsamlerne til Fretex finner du ved returpunktene i Bjerkvik, Rema Rombaksveien, Rema Snorresgate, Prix Frydenlund, Ica Finbekken, Ankenes torv og Beisfjord. SUKSESS. Avdelingsleder Georg Johansen i Narvik VAR sier at innsamlingen av brukte klær og sko har vært en stor suksess i Narvik Litt om Fretex Fretex eies av Frelsesarmeen og drives i overensstemmelse med Frelsesarmeens verdigrunnlag. Fretex tenker gjenbruk, miljø og god samfunnsøkonomi, og tar imot alt som kan brukes om igjen av andre. På denne måten spares miljøet, verdifulle arbeidsplasser skapes og penger kommer inn til Frelsesarmeens sosiale virksomhet.

7 12 HRS i ny drakt Det er i år 20 år siden HRS ble etablert. Jubileet har vi benyttet til å forsterke og tydeliggjøre vår klare miljøprofil. I nær et år har vi arbeidet med å legge om profile. Fra den litt grå, men trauste og trygge, til et livligere, gladere og mer positiv uttrykk. Tidligere har det vært store forskjeller og variasjoner i farger og utforming på morselskapet og datterselskapenes logoer. Det har skapt unødvendige kommunikasjons-utfordringer, og mindre fokus på HRS. Datterselskapene har derfor endret både navn, logo og profil i tråd med morselskapets endringer. Dette medfører at vi nå fremstår mye mer tydelig og ensartet utad med en profil hvor miljøet er satt i fokus. Navnebytter på datterselskapene Parallelt med profilendringen er som nevnt navnene til datterselskapene endret: Elektrogjenvinning Nord Norge (EGNN) har skiftet navn til HRS Elektroretur, Metallco Nord har skiftet navn til HRS Metallco, Retura HRS heter nå HRS Miljø mens HRS Produksjon beholder sitt navn. Årsaken til navnebyttene er at vi ønsker å styrke og tydeliggjøre datterselskapenes tilhørighet til Hålogaland Ressursselskap IKS. Kortere og bedre navn skal også gi større tydelighet i forhold til selskapenes forretningsområder. NY PROFIL: På alle anleggene våre er den nye profilen og logoen godt synlig. Prisbelønnet En gang i året samles informasjonsmedarbeiderne i avfallsbransjen i Norge til seminar for faglig påfyll og utveksling av erfaringer. Her deles også Gulldunken ut. Gulldunken er avfallsbransjens uformelle svar på Amanda, og gis til beste markeds- og kommunikasjonstiltak innen ulike kategorier. Under årets seminar i Drammen - som satte deltakerrekord med over 80 deltakere fra hele landet - vant HRS Gulldunken for beste webside. Prisen ser vi på som en liten fjær i hatten for det arbeidet vi har gjort i forbindelse med omleggingen av profilen. NY PROFIL: Alle kjøretøyer bærer nå preg av å komme fra ett og samme konsern.

8 14 15 Barnas side Vitser Det var en gang en gutt som bare kunne si ja. Da kom det tre ungdommer som spurte om han ville ha bank. Og gutten svarte ja og han fikk bank. Da han var hos legen sa legen at han måtte lære seg å si nei. Gutten tenkte og fant ut at det måtte han prøve. Dagen etter kom ungdommene tilbake. Ungdommene sa: - Har du fått nok bank nå? Gutten sa: - Nei. Kryssord 1. Du bruker ørene til det 2. Det motsatte av galt 3. Det er massevis av dem på himmelen 4. Du kan putte mat i den 5. Godt å spise når det er varmt 6. Samene bruker den til å fange rein 7. En veldig liten båt 8. Et tørt og varmt sted Løsningene sendes til: HRS, Postboks 119, 8502 Narvik innen 1. august. Tre vinnere får en premie fra HRS i posten. En mor var så lei av at ungen brukte smokker. Hun sa: - Den som bruker smokker får stor mage. En dag skulle de til byen. Da kom det en gravid dame på bussen. Gutten sa: - Å... jeg vet hva du har gjort! Navn:... Adr.:... Postnr.:... Sted:... Vinnere i siste nummer av iretur: Det ble trukket ut tre vinnere i hver konkurranse. Kryssord: Sigrid Johanne Hansen Skjellvn 2, 8520 Ankenes Sofie Arnsen, Rådhusvn Ballangen Maren Henriette Rikardsen Dronningensgt 62, 8514 Narvik Vet du det: Andreas Pedersen Rypåsen 7a, 9415 Harstad Gunn J Haukebøe, 9446 Grovfjord Ronja Forsaa Vesterålsvn 18a, 9409 Harstad VI GRATULERER! Pappa, er Stillehavet alltid stille? - Hva er det slags spørsmål, kom heller med et fornuftig et? - Ok, når døde Dødehavet? Lille Henrik til sin far: - Når jeg blir stor, skal jeg gifte meg med farmor. Faren: - Jammen, du kan da vel ikke gifte deg med min mor. Lille Henrik: - Men du har jo giftet deg med min mor. Vet du det? 1. Er det lov til å kaste gress i matavfallsdunken? 2. Er det lov til å brenne avfall på bål? 3. Hva er topppremien i Returkartonglotteriet? 4. Regnes en kasserolle som farlig avfall? 5. Hvor mange prosent av avfallet som leveres til HRS gjenvinnes? (Hvis du leter litt finner du svarene i dette bladet) Sorteringsguide for husholdninger Matavfall Her legges rester av matavfall. Men her kan du også kaste teposer, kaffegrut, kaffefilter, blomster og blomsterjord. Knyt knute på bioposen og legg den direkte i dunken ute. Vær oppmerksom på at tobakk og snus, emballasje på matvarer og aske IKKE skal legges sammen med matavfallet. Brennbart avfall Her legges eksempelvis tekstiler, bleier, bind, hard og myk plastemballasje, støv-sugerposer, kluter, lær, gummi, oppvaskbørster, støvler, sko, bøker med permer, CD-plater og små mengder isopor. Det brennbare avfallet kan du legge i vanlige plastposer som legges direkte i dunken ute. Vær oppmerksom på at glass- og metallemballasje, keramikk, porselen og farlig avfall IKKE skal i det brennbare avfallet. Drikkekartong Melke-, juice-, fløte-, pudding- og drikke-youghurtkartonger. Skyll kartongene og la dem renne av. Alle kan vinne! Brett sammen kartongene, stapp dem inni hverandre, slik at man får en kubbe og skriv på navnet og tlf.nr. ditt, eller til en forening, skole, barnehage, idrettslag eller en annen person. Lever disse kartongene i konteiner for drikkekartong. Papir Aviser, ukeblad og reklame. Papiret må være rent og tørt. I tillegg kan du levere ren papiremballasje fra husholdingen som kartong for frysepizza, vaskepulver, frokostblandinger og lignende. Dette skal du levere til returpunkt i Narvik, Harstad og Ballangen, og i papirdunken i landkommunene. Glass-/Metallemballasje Glassemballasje er flasker og glass. Lever både farget og blankt glass i de utplasserte konteinerne. Skyll glasset før levering. Skru av lokk og korker. Metallokk og korker leveres også sammen med glasset. Metallemballasje er hermetikkbokser, kaviartuber, aluminiumsfolie, leverposteibokser, brusbokser, fakkelbokser. Skyll metallemballasjen før levering. Lever metallemballasjen i konteinerne. Ikke brennbart avfall Tomme lightere, stekepanner, kasseroller, barberblad, keramikk, porselen, kattesand, skrujern, skruer og spiker. OBS! OBS! I disse konteinerne skal det ikke kastes plast, elektronikk, isopor, hagemøbler, etc. Grovavfall Møbler, gulvtepper, rivningsmaterialer, jernskrap, nettinger, fiskegarn, sykler, ski, klær. Dvs. større gjenstander som ikke inngår i den ordinære innsamlingen og som ikke er farlig avfall eller deler av pantesystemer. Lever til våre anlegg i Harstad og Narvik eller til gjenvinningsstasjonene. Elektrisk og Elektronisk avfall (EE-avfall) Avfall som er avhengig av elektriske kretser for å fungere. For eksempel TV, datautstyr, komfyrer, vaskemaskiner (hvitevarer), kjølemøbler, belysning, verktøy, lysstoffrør, lyspærer, mobiltelefoner og leketøy. Lever dette til forhandler av samme varetype. Du trenger ikke kjøpe nytt. Avtal med forhandler hvor du kan plassere avfallet. HRS kan også ta imot slikt avfall. Farlig avfall Spillolje, oljefilter, maling, lim, løsemidler, bilbatterier, småbatterier, oppladbare batterier, mobiltelefonbatterier, termometre, spraybokser m.m. Farlig avfall skal ikke behandles sammen med annet avfall. Lever farlig avfall i de røde Farlig avfalls -posene/kassene, som du har mottatt, til HRS-anlegg eller gjenvinnings-stasjonene. Vær oppmerksom på at PCB er farlig avfall. Kan finnes i bygningsmaterialer fra For eksempel maling, fugemasse, avretningspuss og isolerglass. Trykkimpregnert og kreosotbehandlet trevirke er farlig avfall, og skal leveres separat til våre anlegg, gjen-vinningsstasjoner og grovavfallsordninger. Risikoavfall Asbestholdig avfall som eksempelvis eternitt-plater/brannisolasjon må pakkes i plast før det leveres til våre mottak på Djupvik og Stangnes. Medisinrester og sprøyter fra husholdninger og privatpersoner. Medisinrester skal du levere tilbake til apotek. Sprøyter skal du behandle slik: Tomme sprøyter uten spiss: Legges i dunken for brennbart avfall. Tomme sprøyter med spiss og kun sprøytespisser: Pakkes godt(!) for eksempel i plastflasker som så legges i dunken for brennbart avfall. Diabetespenner i plast: legges i dunken for brennbart avfall. Sprøyter med medisin: leveres tilbake til apotek. For institusjoner, helsetjeneste etc. gjelder egen forskrift og regler for smittefarlig avfall. Sortering av innhalasjonsaerosol Innhallator med medisin leveres tilbake til apotek Innhallator uten medisin og gass legges i dunken for brennbart avfall. Metaller Metaller er gjenstander eller skrap av jern, aluminium, messing, kobber eller annen metallegering, eksempelvis motorer, eksosanlegg, jernstenger, armeringsjern, bolter, sykler m.m. Metaller må ikke leveres sammen med husholdningsavfallet eller sammen med annet avfall. Lever til våre anlegg eller gjenvinningsstasjoner. Gratis Følgende avfallstyper kan husholdinger levere gratis til våre anlegg på Stangnes og Djupvik: Trykkimpregnert trevirke EE-avfall Hageavfall (kun Djupvik) Farlig avfall

9 MILJØMERKET Norsk gråspurv full av bromerte flammehemmere 241 Trykksak 709 Bestanden av norsk gråspurv har sunket med nesten 15 % i løpet av de siste årene. I enkelte europeiske land er den tidligere så vanlige fuglearten nesten ikke å se lengre. Miljøgiften bromerte flammehemmere som blant annet finnes i elektriske produkter, kan være årsaken skriver forskning. no. Forskere fra biologisk institutt ved NTNU har undersøkt gråspurv på Helgelandskysten. De konstaterer betydelige mengder av miljøgiften deka-bde i spurvene. Deka-BDE er en type bromert flammehemmer som ikke har noen lokale kilder i dette geografiske området. Frem til nå har man antatt at visse bromerte flammehemmere som brukes til å gjøre ulike materialer i plast og tekstiler mindre brannfarlige, ikke tas opp i fugle- eller dyrekropper fordi molekylene er for store til det. Funnet forskerne ved NTNU har gjort er derfor oppsiktsvekkende, også fordi dette funnet utgjør det høyeste nivået av deka-bde som noen gang er rapportert i fugler i Europa. Deka-BDE spres gjennom luften og avsettes antakelig på overflaten til vegetasjon og innsekter. Derfra tas miljøgiften opp gjennom føden til plante- og innsektsspisende fugler og dyr. Deka-BDE og andre liknende giftstoffer kan ødelegge DNA og påvirke adferd og reproduksjon hos dyr. Miljøgiftene kan derfor være en av årsakene bestandsnedgangen hos gråspurv. Bromerte flammehemmere er en fellesbetegnelse på en større gruppe organiske stoffer som virker hemmende på utvikling av brann. Deka-BDE er en bromert flammehemmer som i Norge er tillatt brukt i transportmidler som biler, fly og tog.

INFORMASJON HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

INFORMASJON HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INFORMASJON HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 02 08 2 3 Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00 Telefaks: 76 92 20 09

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Sorteringsguide. Slik kildesorterer du i Drammensregionen

Sorteringsguide. Slik kildesorterer du i Drammensregionen Sorteringsguide Slik kildesorterer du i Drammensregionen Finn dine hentedager Få varsel om dine hentedager rett på mobilen. Bestill SMS-varsling på www.rfd.no eller last ned appen «Hentedager». SMS Du

Detaljer

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak Vekta Rundellen

Detaljer

hrs 0 2 ma 0 7 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks

hrs 0 2 ma 0 7 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks hrs magasinet informasjon FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 02 0 7 2 3 Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00 Telefaks: 76 92 20 09 E-post: post@hrs.no

Detaljer

plastavfall papiravfall restavfall

plastavfall papiravfall restavfall KJØKKENAVFALL plastavfall I hovedsak gjelder dette kjøkkenavfall som f.eks.: middagsrester, kjøtt, fisk, potetskrell, eggeskall, rester av grønnsaker, frukt, teposer, mel og bakevarer, kaffefilter, samt

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

Hva kaster du. hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE

Hva kaster du. hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE Hva kaster du hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE Hvorfor sortere? De forskjellige avfallstypene som mottas, går alle til gjenvinning eller annen forsvarlig disponering. Forutsetningen er at avfallet

Detaljer

magasinet Ny direktør hrs får ny direktør fra 1. januar

magasinet Ny direktør hrs får ny direktør fra 1. januar vinter 2010 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS Ny direktør hrs får ny direktør fra 1. januar julens farlige avfall Hva gjør du Når juletrebelysningen, lyslenken eller adventstaken

Detaljer

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke!

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke! BIOAVFALL Dette er bioavfall: kaffefilter matrester planterester, som for eksempel små mengder gress, løv og blomster servietter småbein teposer tørkepapir vått papir Dette er ikke bioavfall: aske (restavfall)

Detaljer

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt system for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp, papir og

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

SOMMER 2011. magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS. avfallsbehandlingen er i stadig endring

SOMMER 2011. magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS. avfallsbehandlingen er i stadig endring SOMMER 2011 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS FRA AVFALL TIL PRODUKT vi følger reisen fra ee-avfall til nytt produkt trender før og nå avfallsbehandlingen er i stadig endring 2

Detaljer

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern vår 2011 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern miljøvennlig båtpuss

Detaljer

magasinet vår 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS vi har gjort det lettere for deg. fronter landsdekkende sorteringskampanje

magasinet vår 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS vi har gjort det lettere for deg. fronter landsdekkende sorteringskampanje vår 2012 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS vårrydding vi har gjort det lettere for deg. miljøbrølet alex fronter landsdekkende sorteringskampanje farlig avfall vi ser nærmere på

Detaljer

magasinet vinter 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hrs elektroretur, årets gasellebedrift i troms

magasinet vinter 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hrs elektroretur, årets gasellebedrift i troms vinter 2012 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS gasellevinneren hrs elektroretur, årets gasellebedrift i troms ee-avfall og miljøgifter alt du trenger å vite om ee-avfall nye fagbrev

Detaljer

INFORMASJON HRS MAGASINET HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

INFORMASJON HRS MAGASINET HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INFORMASJON 1 HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 0 1 09 2 3 Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00 Telefaks: 76 92 20

Detaljer

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp/papir og

Detaljer

Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg.

Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg. Innledning Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg. I den hensikt å oppnå en best mulig bruk og forståelse av torgene velger vi å sende ut dette

Detaljer

NYTT HRS-MAGASIN NY AVFALLSHÅNDTERING DEN VIDERE UTVIKLING

NYTT HRS-MAGASIN NY AVFALLSHÅNDTERING DEN VIDERE UTVIKLING 4 5 Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00 Telefaks: 76 92 20 09 NY AVFALLSHÅNDTERING DEN VIDERE UTVIKLING Avdeling Harstad: Stangnes Miljøpark

Detaljer

------------------------------------------------------ klipp ut

------------------------------------------------------ klipp ut Avsender: HIM IKS, Haraldseidvågen, 5574 Skjold, telefon: 52 76 50 50 www.him.as B MILJØMERKET 241 600 Trykksak HIM jobber for avfallsreduksjon og ombruk på Haugalandet I tillegg til å stimulere til økt

Detaljer

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010 VELKOMMEN! Vilberg U-skole 10.klasse 27. Mai 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak

Detaljer

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks hrs magasinet informasjon FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 01 08 2 3 Ekstrasekker til brennbart avfall Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00

Detaljer

FRAKSJONER / SORTERING

FRAKSJONER / SORTERING BLANDET AVFALL I en container med blandet avfall du kaste: Bygningsmaterialer som rent treverk, isolasjon, fliser Jern og metaller Gamle tekstiler som klær, tepper, sengetøy, gardiner Plast Papp/papir

Detaljer

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper Offentlig informasjon Beholdertømming hos privatpersoner: Restavfallsbeholder: Matavfall Plastemballasje (all plast det har vært mat/drikke/husholdningsartikler

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

magasinet sikrer du lasten? ofte ser vi synlige bevis på at ikke alle har vært like dyktige til det vinter 2011

magasinet sikrer du lasten? ofte ser vi synlige bevis på at ikke alle har vært like dyktige til det vinter 2011 vinter 2011 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS sikrer du lasten? ofte ser vi synlige bevis på at ikke alle har vært like dyktige til det FYLKESMANNEN PÅ BESØK Fylkesmannen i Nordland

Detaljer

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse Tabell 1 Hvilken type bolig bor dere i? ant % Rekkehus -------------------------------- 27 5 Enebolig (også i kjede) -------------- 393 79 Leilighet i blokk ------------------------ 36 7 Flermannsbolig

Detaljer

Kildesorteringskalender

Kildesorteringskalender Renovasjonsselskapet 2014 Kildesorteringskalender HUSK! Ønsker du neste års kalender, må du bestille den. Les mer på baksiden. Informasjon om hentedager får du også i RfD-appen «Hentedager» eller som SMS-varsling.

Detaljer

SE OPP FOR DISSE BOKSENE

SE OPP FOR DISSE BOKSENE SUPERHELTENE KÅRE-KARTONG, RESIRKULINE, LYN-LARS OG SUPERLÆRER BOR PÅ PLANETEN RESIRKULUS TELLUS. PLANETEN ER KJENT FOR SIN VAKRE OG GRØNNE NATUR, MEN NÅ ER GALAKSEN TRUET AV FORURENSNING! HJELP SUPERHELTENE

Detaljer

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

VELKOMMEN TIL SVARHEFTET

VELKOMMEN TIL SVARHEFTET DETTE KLIPPE- SYMBOLET BETYR AT DERE SKAL KLIPPE UT TILBEHØRET FRA HEFTET VELKOMMEN TIL SVARHEFTET HER FINNER DERE SVAR PÅ ALLE SPØRSMÅLENE I OPPGAVE- HEFTET, SAMMEN MED ALT DET SUPERKULE TILBEHØRET SOM

Detaljer

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger En informasjonsbrosjyre om kildesortering Informasjonen gjelder kun privathusholdninger Hva og hvordan skal du kildesortere? Avfall som kildesorteres kan brukes på nytt. Når vi gjenvinner avfallet forurenser

Detaljer

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering AVFALL Innhold Kildesortering og gjenvinning Farlig avfall Oppbevaring av farlig avfall Levering av farlig avfall Elektrisk og elektronisk avfall Papp og papir Plastemballasje Metallemballasje Glassemballasje

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED Avtalen gjelder levering av sortert avfall fra: Dato for loppemarked: Avfallet vil bli levert til følgende gjenvinningsstasjon: Arrangør:

Detaljer

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp/papir og

Detaljer

Hålogaland Ressursselskap

Hålogaland Ressursselskap BYGGBØRS 2017 Hålogaland Ressursselskap v/ adm dir Kirsti Hienn Dagsorden Kort presentasjon av Hålogaland Ressursselskap (HRS) Våre aktiviteter Våre anlegg Gjennomførte prosjekter siste 2 år Planlagte

Detaljer

Veileder for avfall i Sameiet Hovinbekken I Les dette heftet, for det er ditt ansvar at vi kildesorterer riktig og holder Sameiet ryddig.

Veileder for avfall i Sameiet Hovinbekken I Les dette heftet, for det er ditt ansvar at vi kildesorterer riktig og holder Sameiet ryddig. S i d e 1 Veileder for avfall i Sameiet Hovinbekken I Les dette heftet, for det er ditt ansvar at vi kildesorterer riktig og holder Sameiet ryddig. S i d e 2 AVFALL SAMEIET HOVINBEKKEN I De nedgravde avfallsbeholdere,

Detaljer

magasinet vår 2013 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS På kenyansk vis Stangnes og djupvik miljøpark; åpent til 20.

magasinet vår 2013 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS På kenyansk vis Stangnes og djupvik miljøpark; åpent til 20. vår 2013 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS leketøy På kenyansk vis Utvidet åpningstid Stangnes og djupvik miljøpark; åpent til 20.00 på mandager Skrotnisseprosjektet fronter landsdekkende

Detaljer

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå.

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Kildesorteringen i Oslo stopper ikke Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Matavfallet blir til biogjødsel og drivstoff til busser og biler. Plastemballasjen gir nye plastprodukter

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering utendørs Trinnvis innføring av utvidet kildesortering i Oslo 01.10.09 31.12.11. Et permanent prosjekt i regi av. Matavfall i grønn pose, plastemballasje i blå og restavfall i vrengt handlepose. Trinnvis

Detaljer

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff Tore Methlie Hagen, Norsas Shredder En effektiv løsning for gjenvinning 8 shreddere for blandet metallholdig avfall, 2 for EEavfall og lignende,

Detaljer

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Topp innsats for miljøet! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Detaljer

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon Hovedkontoret vårt på Verdal Hvem er Innherred Renovasjon Interkommunalt selskap Eies av 9 kommuner Er kommunenes redskap for å oppfylle pålegget om renovasjonstjeneste

Detaljer

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave.

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave. Forskrift av 1. januar 2005 Endringer Forskrift av 1. juli 2014 Ny paragraf 1. 1. Formål. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport, gjenvinning

Detaljer

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

Grefsen hageavfallsmottak

Grefsen hageavfallsmottak Grefsen hageavfallsmottak Grefsen hageavfallsmottak Du som betaler renovasjonsgebyr i Oslo, kan levere inntil 2,5 m 3 av: Hageavfall, kvist inn til 15 cm i diameter Løv og gress Naturstein, sand og grus

Detaljer

Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik

Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik Informasjon til hytteeiere 2012 Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til hytteeiere i regionen Renovasjonsselskapet for Drammens regionen

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten.

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten. Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Innføringen skjer gradvis, og alle husholdninger

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5,2.etg Møtedato: 09.12.2016 Klokkeslett: 09:00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

RENOVASJONSKALENDER 2016

RENOVASJONSKALENDER 2016 Tonnevis med frukt og grønt kastes, bare fordi den ser rar ut. Den er like sunn og god på innsiden. RENOVASJONSKALENDER 2016 VÅRE ÅPNINGSTIDER: MAN, TORS 07.30-19.00. TIRS, ONS, FRE 07.30-15.30 GJENBRUKSBUTIKKEN:

Detaljer

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog ROAF- posten Aurskog- Høland & Rømskog Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2014 / 15 Velkommen til ROAF! Matavfallet ditt blir til miljøvennlig drivstoff. Side 4 Hva er nytt hva fortsetter

Detaljer

Forbered dere på å bli eksperter på avfall! Årets oppdrag

Forbered dere på å bli eksperter på avfall! Årets oppdrag I årets oppdrag skal Jr.FLL lagene se nærmere på redusering, gjenbruk og resirkulering, og hvilken betydning avfallet vi produserer har på hverdagen vår og miljøet rundt oss. Forbered dere på å bli eksperter

Detaljer

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Hentekalender 2016 I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Offentlig informasjon Du sorterer, vi gjenvinner! Ved å kildesortere kan hver

Detaljer

Innhold. 26 hageavfall. sorteringsguide. 16 papir, papp og kartong

Innhold. 26 hageavfall. sorteringsguide. 16 papir, papp og kartong Innhold 26 hageavfall sorteringsguide for 2 Plastemballasje avfallsordningene i porsgrunn 16 papir, papp og kartong Innhold 22 hageavfall Avfallsordningene i Grenland Grenlands befolkning er flinke til

Detaljer

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 2 2014 Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose Åpningstider på gjenvinnings

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Andreas Dalen 16-12-11 Oslo : Norges hovedstad 650 000 innbyggere, vokser med 2 % per år 330 000 husholdninger 65 % bor i flerbolighus, 53 % av husholdningene

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvordan sikre materialgjenvinning? Generelle virkemidler Generelle virkemidler krever et lukket norsk

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

BRUN DUNK 1 2 3 SANDNES KOMMUNE Bruksanvisning

BRUN DUNK 1 2 3 SANDNES KOMMUNE Bruksanvisning BRUN DUNK 1 2 3 SANDNES KOMMUNE Bruksanvisning Kommunalteknikk og nyttig informasjon 1 Bra for miljøet Sorterer vi ut mat- og hageavfallet, reduserer vi utslippet av klimagasser. På en tradisjonell avfallsplass

Detaljer

Avfallsløsning og miljøregnskap. TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk

Avfallsløsning og miljøregnskap. TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk Avfallsløsning og miljøregnskap for BA-avfall TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk Presentasjon av HRS-selskapene Presentasjon

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG. Kildesortering. Hvor leverer du hva?

RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG. Kildesortering. Hvor leverer du hva? RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG Kildesortering Hvor leverer du hva? Renovasjonsordningen i Sarpsborg kommune Sarpsborg kommune har som hovedmål å arbeide for å redusere avfallsmengden. Avfall

Detaljer

Opplysningene som skal gis, gjelder følgende virksomhet:

Opplysningene som skal gis, gjelder følgende virksomhet: Opplysningene som skal gis, gjelder følgende virksomhet: Navn SKIFTUN OG HERDLA Avdeling Virksomhetens organisasjonsnummer 91888137 Beliggenhet Stangnesterminalen 3 949 HARSTAD Var virksomheten i drift

Detaljer

Avfallsortering fra A til Å

Avfallsortering fra A til Å Avfallsortering fra A til Å Sortering fra a til å Avfallsart Hvor skal det? A Akebrett Restavfall leveres på gjenvinningsstasjon Altankasser (plast) Restavfall leveres på gjenvinningsstasjon Altankasser

Detaljer

HVORDAN DU BRUKER HÅRSPRAYEN ER OPP TIL DEG HVOR DU KASTER SPRAYBOKSEN ANGÅR OSS ALLE. Avfall er. Informasjon til husstandene i Trondheim

HVORDAN DU BRUKER HÅRSPRAYEN ER OPP TIL DEG HVOR DU KASTER SPRAYBOKSEN ANGÅR OSS ALLE. Avfall er. Informasjon til husstandene i Trondheim Avfall er Kundeblad Nr. 1 2014 HVORDAN DU BRUKER HÅRSPRAYEN ER OPP TIL DEG HVOR DU KASTER SPRAYBOKSEN ANGÅR OSS ALLE Informasjon til husstandene i Trondheim Hvordan du kaster ditt miljøfarlige avfall angår

Detaljer

Grønt Flagg miljøgjennomgang for barnehager

Grønt Flagg miljøgjennomgang for barnehager Grønt Flagg miljøgjennomgang for barnehager Denne miljøgjennomgangen er utarbeidet på en slik måte at de største barna i barnehagen kan delta. De skal kunne være med på å finne ut hva som foregår i barnehagen,

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Plukkanalyse. Restavfall fra gjenvinningsstasjoner, høsten 2009

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Plukkanalyse. Restavfall fra gjenvinningsstasjoner, høsten 2009 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen Plukkanalyse, høsten 2009 april 2010 Innholdsfortegnelse PROSJEKTRAPPORT... 3 1. INNLEDNING... 4 2. INNSAMLING OG PRØVEUTTAK... 4 2.1 GJENNOMFØRING... 4 2.2 INNDELING

Detaljer

MILJØ- OG AVFALLSLØSNING GALLERI OSLO

MILJØ- OG AVFALLSLØSNING GALLERI OSLO MILJØ- OG AVFALLSLØSNING GALLERI OSLO Miljø- og avfallsløsning på Galleri Oslo Sameiet v/ Malling & Co Forvaltning vil informere alle leietakere om hvilke muligheter og løsninger på renovasjon finnes på

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

Står kildesortering for fall i Salten?

Står kildesortering for fall i Salten? Står kildesortering for fall i Salten? 03.10.2009 1 Er det riktig å kildesortere matavfall og kompostere det når vi ikke klarer å nyttiggjøre komposten vi produserer? Er det fornuftig å sende yoghurtbegre

Detaljer

hjemmekompostering Gratis kurs!

hjemmekompostering Gratis kurs! Begynn med hjemmekompostering Gratis kurs! Hva er kompostering? Kompostering er resirkulering på naturens premisser. I naturen foregår det en stadig resirkulering av organisk materiale. Løvet som faller

Detaljer

Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater

Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater Beboerne i Pilestredet Park har i løpet av det første driftsåret med kildesortering sortert ut og samlet inn plastemballasje tilsvarende

Detaljer

Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet!

Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet! Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet! Øivind Brevik adm.dir. 1 Bestilling fra AHK Presentasjon av virksomheten bør inneholde: Status Drift Nøkkeltall Strategier 2 Avfallspyramiden

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Gjerdrum sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Gjerdrum sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAF- posten Gjerdrum spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i januar! Hva er nytt hva fortsetter som før? Ordfører i Gjerdrum

Detaljer

Håndbok i kildesortering

Håndbok i kildesortering Håndbok i kildesortering Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Håndbok i kildesortering 1 Din innsats er viktig! Avfall er en ressurs som kan brukes til å lage nye produkter, for eksempel avispapir,

Detaljer

Penger i tomme kartonger 4

Penger i tomme kartonger 4 Offentlig informasjon nr 1 2013 Foto: Margrethe Myhrer Penger i tomme kartonger 4 Farlig avfall 6 Kildesortering på nett 3 LEDER Etter en heftig snøvinter kom sommeren raskere enn vi hadde trodd. Det grønnes

Detaljer

Tilsyn av mottak for farlig avfall - oversendelse av kontrollrapport - Perpetuum Spesialavfall AS

Tilsyn av mottak for farlig avfall - oversendelse av kontrollrapport - Perpetuum Spesialavfall AS FYLKESMANNEN I TROMS ROMSSA FYLKKÁMANNI Miljøvernavdelingen Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark. 09.05.2006 2006/2142-1 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Per Kristian Krogstad 77 64

Detaljer

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Handling lokalt resultater nasjonalt Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Avfall Norge Interesseorganisasjon for avfallsbransjen Stiftet i 1986 Dekker 95% av Norges befolkning gjennom medlemmene (kommuner

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 1 MEF avfallsdagene 7 8 mars Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 Avfallsstatistikk Historikk Nyeste statistikk Enkeltstatistikker Metoder

Detaljer

La meg få ein sjanse til...

La meg få ein sjanse til... La meg få ein sjanse til... Frå 10. oktober Vi vil ha plastemballasjen din! Du gjer ein viktig miljøinnsats når du sorterer ut plasten du har brukt. La oss gjenvinne meir. Kvifor skal eg sortere ut plastemballasjen?...og

Detaljer

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly Kort om ROAF IKS for 8 kommuner,167.240 innbyggere (1. januar 2013, SSB) (3.000 økn pr år) (Enebakk, Fet (10.810), Gjerdrum, Lørenskog,

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER?

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? på mindre byggeplasser Lover og forskrifter byggavfall Forurensningsloven 7 Avfallsforskriften

Detaljer

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune 1 Innhold Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune... 1 Hentedager for rest- og papiravfall og plastemballasje... 3 Avfallsmottak på Tustna (Bjørndalen)

Detaljer

Sortering av mat, glas og metall heime hos deg

Sortering av mat, glas og metall heime hos deg Informasjon Sortering av mat, glas og metall heime hos deg Alt du sorterer blir til noko nytt. Snart får du to nye avfallsdunkar ein til matavfall og ein til glas- og metallemballasje. Les om det nye tilbodet.

Detaljer

RENOVASJON 2015 kalender og sorteringsguide

RENOVASJON 2015 kalender og sorteringsguide RENOVASJON 2015 kalender og sorteringsguide Våre åpningstider: Man, tors 0730-1900. Tirs, ons, fre 0730-1530 Generell informasjon Åpningstider Heftingsdalen og Østerhus: Mandag og torsdag: 07.30-19.00

Detaljer

ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020

ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020 ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020 Samandrag Forslaget til strategi for ÅRIM baserer seg på avfallsdata frå 2015. Etter at tala for 2016 no er

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall

Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Snåsa, Verran og Steinkjer kommune Gjeldende fra 1.1.2016 Disse retningslinjene er utarbeidet med hjemmel i Forskrift om avfall 2 vedtatt i Snåsa kommune.,

Detaljer

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift Ta ansvar for FARLIG AVFALL i din bedrift Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet avfall fordi det kan medføre skader på mennesker og miljø. I bilbransjen oppstår det mange typer

Detaljer

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg. Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg. Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 4 2014 Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg Henting av papp og papir i 2015 side 4 5 Henting

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis.

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Renere produksjon renere produkter Elektriske og elektroniske produkter, også kalt

Detaljer

Ren info. Skyll, brett og stapp Side 2 3. Informasjon om avfall og gjenvinning fra NIR nr. 2-2010. Liten bit velter 1-tonns (g)lass Side 7

Ren info. Skyll, brett og stapp Side 2 3. Informasjon om avfall og gjenvinning fra NIR nr. 2-2010. Liten bit velter 1-tonns (g)lass Side 7 Ren info Informasjon om avfall og gjenvinning fra NIR nr. 2-2010 Skyll, brett og stapp Side 2 3 Restemat kan bli festmat Side 6 Liten bit velter 1-tonns (g)lass Side 7 Deler ut grønt kort Side 8 1 Mitt

Detaljer