Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014"

Transkript

1 Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014 Veiledning gjennom det greske alfabetet regelverket Astri Eggen, NGI 19 1

2 Agenda Regelverket peler Viktig standarder og viktige punkt i standardene Eksempler for å belyse bruken Eksempel fra Eurokode 7 Innledning I det følgende er det lagt vekt på å få fram viktige punkter med hensyn til bruk av standarden, men det er av tidshensyn ikke gått i detalj. Rene geotekniske vurderinger med hensyn til valg av parametere og liknende er ikke tatt med. 2

3 Regelverket peler - prosjektering NS-EN 1990:2002+NA:2008 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner Eurokoder NS-EN 1991 laststandarder NS-EN :2004+NA:2008. Prosjektering av betongkonstruksjoner. Allmenne regler NS-EN :2005+NA:2008 Prosjektering av stålkonstruksjoner. Allmenne regler NS-EN :2007+NA:2010. Prosjektering av stålkonstruksjoner. Peler (spunt). NS-EN :2004+NA:2008 Geoteknisk prosjektering. Allmenne regler. NS-EN :2004+NA:2008 Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning. Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygninger NS-EN :2004+NA:2008 Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning. Fundamenter, støttekonstruksjoner og geotekniske forhold. Teknisk beskrivelse Regelverket peler utførelse NS3420 G: AC:2010 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. Grunnarbeider del 2. Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Statens vegvesen og Jernbaneverket (Samferdsel) 3

4 Utførelse - peler Regelverket peler - utførelse NS-EN 1536:2010 Utførelse av spesielle geotekniske arbeider. Borede peler NS-EN 12063:1999 Utførelse av spesielle geotekniske arbeider. Spuntvegger NS-EN 12699:2001 Utførelse av spesielle geotekniske arbeider. Peler med massefortregning. NS-EN 14199:2005 Utførelse av spesielle geotekniske arbeider. Mikropeler Stål og betong Regelverket peler - utførelse NS-EN 206-1:2000+NA:2007 Betong Del 1: Spesifikasjon, egenskaper, fremstilling og samsvar NS 3046:1992 Prefabrikkerte betongelementer. Betongpæler med kvadratisk tverrsnitt NS-EN 13670:2009:NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner. NS-EN :2009+A1:2011 Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminimkonstruksjoner. Del 1: Krav til samsvarsvurdering av lastbærende kompnenter NS-EN :2008+A1:2001 Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminimkonstruksjoner. Del 2: Tekniske krav til stålkonstruksjoner 4

5 Håndbøker - veiledninger Peleveilendingen 2012 SVV Håndbøker Basis for geoteknisk prosjektering 5

6 NS-EN 1990:2002+NA:2008 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner Valg av pålitelighetsklasse: Tabell NA.A1 (901) Veiledende eks for klassifisering av byggverk, konstruksjoner og konstruksjonsdeler Pålitelighetsklasser og kontrollklasser avhengig av hverandre: Tabell NA.A1 (901) Krav til kontrollform (Tabell NA.A1 (903)) Dimensjonerende verdier for ulike laster. NS-EN :2004+NA: Krav til prosjekteringen Geoteknisk kategori 2 for de fleste prosjekt med fundamentering på peler 2.3 Bestandighet Betong; aggressivt berg eller grunnvann (NS-EN 206-1). Stål; korrosjon. Tre; sopp og mark. 2.4 Geoteknisk prosjektering ved beregning Grunnens egenskaper Karakteristiske verdier Bruddgrensetilstander (STR/GEO) Dimensjoneringsmetode 2 (Peler) Kombinasjon: A1 + M1 + R2 Merknad 1: I denne metoden brukes partialfaktorer på påvirkning eller på lastvirkninger og på grunnens motstand. 2.6 Prøvebelastning og modellprøving 6

7 Pelefundamentering NS-EN :2004+NA: : Generelt. Spissbærende peler, friksjonspeler, strekkpeler og tverrbelastede peler Dimensjoneringsmetoder (1)P Dimensjoneringen skal baseres på én av følgende framgangsmåter: - resultater fra statiske prøvebelastninger som ved hjelp av beregning eller på annen måte er vist å være i samsvar med annen aktuell erfaring. - empiriske eller analytiske beregningsmetoder hvor gyldigheten er påvist ved statiske prøvebelastninger i sammenlignbare situasjoner. - resultater fra dynamiske prøvebelastninger hvor gyldigheten er påvist ved statiske prøvebelastninger i sammenlignbare situasjoner. - observert ytelse av et sammenlignbart pelefundament, forutsatt at denne framgangsmåten støttes av resultatene fra grunnundersøkelser og feltprøving. 7

8 Illustrasjon av dimensjoneringsmetoder Empiriske og analytiske beregninger Dynamisk prøvebelastning Statisk prøvebelastning PDA Eksempel illustrasjoner - dimensjonering I det følgende gis noen eksempler fra kapittel 7 i Eurokode 7 8

9 NS-EN :2004+NA: Bæreevne i bruddgrensetilstanden fra statiske prøvebelastninger (se 7.5) Eksempel: Legg merke til: Konstruksjonen over pelene har betydning for peledimensjon Antall peler som testes har betydning for peledimensjon NS-EN :2004+NA:2008 n >5 ζ1 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 ζ2 1,4 1,2 1,05 1,0 1,0 Målt, kn (Rc;m)mean (Rc;m)min (Rc;k)

10 NS-EN :2004+NA: Pelekapasitet Myk konstruksjon Lite mulighet for overføring fra «svake» til «sterke» peler Antall peler som testes n NS-EN :2004+NA:2008 n >5 ζ1 1,4/1,1=1,27 1,18 1,09 1 1,0 ζ2 1,27 1,09 0,96 0,91 0,91 Målt, kn (Rc;m)mean (Rc;m)min (Rc;k)

11 Pelekapasitet avhengig av - om konstruksjonen kan overføre laster fra «svake» til sterke «peler» - antall peler som testes Økning på ca 10 % ved stiv konstruksjon Pelekapasitet Myk konstruksjon Stiv konstruksjon Økning grunnet testing, ca 20% Antall peler som testes n NS-EN :2004+NA: Bæreevne i bruddgrensetilstanden fra grunnundersøkelser Eksempel: 11

12 NS-EN :2004+NA: Bæreevne i bruddgrensetilstanden fra grunnundersøkelser Eksempel: NS-EN :2004+NA: Bæreevne i bruddgrensetilstanden fra grunnundersøkelser Eksempel: ζ3 ζ4 12

13 NS-EN :2004+NA: Bæreevne i bruddgrensetilstanden fra grunnundersøkelser Eksempel: n-profiler med prøver (praktisk sett; god eller dårlig kjennskap til grunnforholdene). n ζ3 1,55 1,45 1,35 ζ4 1,55 1,33 1,2 (Rc;m)mean (Rc;m)min (Rc;k) Korrelasjonsfaktorene i overstående tabell gjelder der konstruksjonene har liten stivhet, begrenset overføring fra «svake» til «sterke» peler. NS-EN :2004+NA: Bæreevne i bruddgrensetilstanden fra grunnundersøkelser Eksempel: fortsettelse n ζ3 1,55/1,1 = 1,41 1,45/1,1 = 1,32 1,35/1,1 = 1,23 ζ4 1,55/1,1 = 1,41 1,33/1,1 = 1,21 1,2/1,1 = 1,09 (Rc;m)mean (Rc;m)min (Rc;k)

14 Pelekapasitet avhengig av - om konstruksjonen kan overføre laster fra «svake» til sterke «peler» - hvor godt grunnforholdene er undersøkt Økning på ca 10 % ved stiv konstruksjon Pelekapasitet Myk Stiv Økning grunnet godt undersøkt grunn, 15 % Kjennskap til grunnforholdene NS-EN :2004+NA: Oppsummering - pelekapasiteter Hvis peler testes statisk eller dynamisk vil korrelasjonsfaktorer reduseres og kapasiteten for pelene økes (normalt). Hvis grunnforholdene er godt kjent vil korrelasjonsfaktorene reduseres og kapasiteten for pelene økes. Det vil si at standarden tillater større utnyttelse dess bedre grunnlaget for vurderinger/beregner er. 14

15 NGF sjekklister - veileder i E0 og E7, samt at de referer til andre aktuelle standarder NGF sjekklister 15

16 Litt fra flere standarder Noen punkter det kan være greit å kjenne til Utførelsesstandarder Borede peler Spuntvegger Peler med massefortregning. Grunnundersøkelser Dimensjoneringsmessige forhold Utførelse Overvåkning, kontroll og prøvning Typisk innhold Mikropeler Både prosjekterende og utførende bør kjenne til innholdet i disse standardene. Omfatter både krav og anbefalinger. Litt fra flere standarder Noen punkter det kan være greit å kjenne til Teknisk beskrivelse NS 3420 Prosesskode 2 Beskriver og setter krav til utførelse bygg- og anleggsarbeider Der beskrivelsen ikke har egne krav vises til prosjekterings- og utførelses standarder. Både prosjekterende og utførende bør kjenne til innholdet i disse standardene. Omfatter både krav og anbefalinger. 16

17 Litt fra flere standarder Noen punkter det kan være greit å kjenne til Betong NS-EN :2004+NA:2008. Prosjektering av betongkonstruksjoner. Allmenne regler NS-EN 206-1:2000+NA:2007 Betong Del 1: Spesifikasjon, egenskaper, fremstilling og samsvar NS 3046:1992 Prefabrikkerte betongelementer. Betongpæler med kvadratisk tverrsnitt Bestandighetsklasser (ikke bare SR-sement) Den er ikke trukket tilbake, men vær oppmerksom at den kun er norsk standard. NS-EN 13670:2009:NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner. Litt fra flere standarder Noen punkter det kan være greit å kjenne til Stål NS-EN :2005+NA:2008 Prosjektering av stålkonstruksjoner. Allmenne regler NS-EN :2007+NA:2010. Prosjektering av stålkonstruksjoner. Peler (spunt). Korrosjon Strekk. 17

18 Litt fra flere standarder Noen punkter det kan være greit å kjenne til Jordskjelv NS-EN :2004+NA:2008 Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning. Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygninger. NS-EN :2004+NA:2008. Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning. Del 5: Fundamenter, støttekonstruksjoner og geotekniske forhold. Regelverket standardene - er hjelpemiddel på veien fram til gode løsninger! Takk for oppmerksomheten! 18

NY EUROPEISK BETONGSTANDARD

NY EUROPEISK BETONGSTANDARD NY EUROPEISK BETONGSTANDARD 2 Innledning 3 Hva er nytt? Egenskapsdefinert betong / foreskreven betong Hvordan skal betongen spesifiseres? Trykkfasthetsklasser 4 Eksponeringsklasser 6 Bestandighetsklasser

Detaljer

13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak

13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak (1) Sentral godkjenning

Detaljer

HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger

HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger av Norsk Stålforbund og Betongelementforeningen Redaksjonsutvalget har

Detaljer

PIANC NORGE NORSK HAVNEINGENIØRFORENING Tilknyttet TEKNA, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, Telefon: 22 94 75 00, Telefax: 22 94 75 02

PIANC NORGE NORSK HAVNEINGENIØRFORENING Tilknyttet TEKNA, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, Telefon: 22 94 75 00, Telefax: 22 94 75 02 PIANC NORGE NORSK HAVNEINGENIØRFORENING Tilknyttet TEKNA, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, Telefon: 22 94 75 00, Telefax: 22 94 75 02 BESTANDIGE BETONGKAIER DEL 2: Praktiske retningslinjer for bestandighetsprosjektering

Detaljer

NS 8141 Vibrasjoner og støt Ny rystelsesstandard i praksis -erfaringer fra utprøving av standarden

NS 8141 Vibrasjoner og støt Ny rystelsesstandard i praksis -erfaringer fra utprøving av standarden NS 8141 Vibrasjoner og støt Ny rystelsesstandard i praksis -erfaringer fra utprøving av standarden Nils Ramstad, Multiconsult AS Medforfatter: Christian Madshus, NGI Den norske standarden for vibrasjoner

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Vann- og frostsikring i tunneler

Vann- og frostsikring i tunneler Vann- og frostsikring i tunneler R E T N I N G S L I N J E R Håndbok 163 Statens vegvesen Vann- og frostsikring i tunneler Oktober 2006 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i vegvesenets håndbokserie,

Detaljer

Teknisk brosjyre: Glasopor skumglass 10 60. Veiledning i bruk av Glasopor skumglass. Glasopor 10 60 teknisk brosjyre

Teknisk brosjyre: Glasopor skumglass 10 60. Veiledning i bruk av Glasopor skumglass. Glasopor 10 60 teknisk brosjyre Teknisk brosjyre: Glasopor skumglass 10 60 Veiledning i bruk av Glasopor skumglass Glasopor 10 60 teknisk brosjyre Innhold 1. Hva er Glasopor skumglass 10 60?...3 1.1 Produktets egenskaper... 4 1.2 Tekniske

Detaljer

Mal for kommentarer Dato: 2012-08-15 Dokument: N 363

Mal for kommentarer Dato: 2012-08-15 Dokument: N 363 3.1) SB Generelt Se vedlagte kommentar N 328. SK Mandat (I høringsnotat) Pkt.1, sist i første avsnitt standard rapportmal Ge/te De har behov for en mer presis standard enn NS 3424:1995 og er i hovedsak

Detaljer

Sikkerhet mot kvikkleireskred

Sikkerhet mot kvikkleireskred Sikkerhet mot kvikkleireskred Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper 7 2014 Initialskred A A Kvikkleire 45º

Detaljer

Byggkontrollør Tetthetskontroll og Termografering av bygg

Byggkontrollør Tetthetskontroll og Termografering av bygg P-151:2011 2.utgave november 2014 Byggkontrollør Tetthetskontroll og Termografering av bygg - Krav til kontrollør og foretak Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314 Oslo, Norway TEL +47 22

Detaljer

Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper

Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper Vedlegg 1 til NVEs retningslinjer: Flom- og skredfare i arealplaner 3 INNHOLD Forord. 5 1

Detaljer

Naturfareprosjektet: Kvikkleireworkshop En nasjonal satsing på sikkerhet i kvikkleireområder. Teknologidagene, Trondheim, 2012

Naturfareprosjektet: Kvikkleireworkshop En nasjonal satsing på sikkerhet i kvikkleireområder. Teknologidagene, Trondheim, 2012 Naturfareprosjektet: Kvikkleireworkshop En nasjonal satsing på sikkerhet i kvikkleireområder Teknologidagene, Trondheim, 2012 33 2012 R A P P O R T Naturfareprosjektet: Kvikkleireworkshop En nasjonal satsing

Detaljer

Veiledning for bruk av armering i veger

Veiledning for bruk av armering i veger Veiledning for bruk av armering i veger Even Øiseth og Inge Hoff 1 Opplegget Bakgrunn for veiledningen Gjennomgang Spørsmål underveis Diskusjon felles i plenum Presentasjon av gruppearbeid Gruppearbeid

Detaljer

Praktisk veileder for energimerking

Praktisk veileder for energimerking Praktisk veileder for energimerking 5 2013 V E I L E D E R Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Veileder 5/2013 Praktisk veileder for energimerking Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Sertifisering og CE-merking av lastbærene komponenter av stål ihht NS-EN 1090-1

Sertifisering og CE-merking av lastbærene komponenter av stål ihht NS-EN 1090-1 Informasjon fra Sertifisering og CE-merking av lastbærene komponenter av stål ihht NS-EN 1090-1 CE-merking av byggevarer 2. utgave 2013 CE-merking er et system for produktmerking i EU-området (EU og EØS),

Detaljer

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Direktoratet for økonomistyring Copyright 2014 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-999-2992-9

Detaljer

DEN NORSKE KJØTTBRANSJES RETNINGSLINJE FOR OVERVÅKING OG KONTROLL AV LISTERIA MONOCYTOGENES I SPISEKLARE PRODUKTER

DEN NORSKE KJØTTBRANSJES RETNINGSLINJE FOR OVERVÅKING OG KONTROLL AV LISTERIA MONOCYTOGENES I SPISEKLARE PRODUKTER DEN NORSKE KJØTTBRANSJES RETNINGSLINJE FOR OVERVÅKING OG KONTROLL AV LISTERIA MONOCYTOGENES I SPISEKLARE PRODUKTER 22. FEBRUAR 2012 DEN NORSKE KJØTTBRANSJES RETNINGSLINJE FOR OVERVÅKING OG KONTROLL AV

Detaljer

Graving og avstiving av grøfter

Graving og avstiving av grøfter Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 151 Forskrift om Graving og avstiving av grøfter Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 19. november 1985, nr. 2105 Utgitt januar

Detaljer

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT Prosjektleder: Siv. ing. Jan Atle Strand, Brødrene Strand Ingeniørfirma AS Prosjektansvarlig:

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Hjemmel: Fastsatt av Fredrikstad bystyre 3. desember 2009 med endringer av 09.02.2012, med hjemmel

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologi Februar 2014 Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Varige veger 2011-2014 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 284 Foto:

Detaljer

Brann- og lydisolering

Brann- og lydisolering Brann- og lydisolering 2 Denne brosjyren er ment som et enkelt oppslagsverk for alle som arbeider med branntekniske problemstillinger i forbindelse med prosjektering og utførelse av ulike konstruksjoner

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113 Rømning i brann Funksjonen til ulike visuelle ledesystemer Karolinaa Storesund, Ragni F. Mikalsen n, Herbjørg M. Ishol SP Fire Research AS Foto: Kristian Hox (SP Fire Research AS) Illustrasjon: Grafonaut

Detaljer

1. Hensikt og omfang. Håndbok for stasjoner beskriver også avvik fra krav og planprosess. 2. Beskrivelse

1. Hensikt og omfang. Håndbok for stasjoner beskriver også avvik fra krav og planprosess. 2. Beskrivelse KRAVOVERSIKT FOR HÅNDBOK FOR STASJONER Styringssystem Dokumentansvarlig: Reinsberg, Atle Side: 1 av 8 Dokument-ID: STY-601251 Rev.: 003 Godkjent av: Jakobsen, Sefrid Line Gyldig fra: 12.06.2013 1. Hensikt

Detaljer

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak SINTEF Byggforsk TPF informerer nr 9 En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak En sammenfatning av preaksepterte løsninger med eksempler på utførelse Forfattere: Knut Noreng, Britt Galaasen

Detaljer